BMM 3109

MORFOLOGI
GOLONGAN KATA BAHASA MELAYU

KATA TUGAS
PISMP 5.07

:: AFIQAH BINTI ADANAN :: AMAL IZZATI BINTI MOHD RASID :: NABILA BINTI BAHARUDIN :: NURFAZLINA BINTI A. RAHIM :: NUR SYAFIQAH BINTI NORASLIN

pada. hah. cis Kata Seru Kata Pemeri Ialah. betul-betul Kah. tengah. pun. minta. adalah siapa. boleh. satu Agak. sisi. lah. sudah. kerana Kata Hubung Kata Nafi Bukan. berapa. paling. hanya. benar. tentang. lagi. maka. hei. berkilat. jemput. tah. betul. sudut Telah. sentiasa. betul Syahadan. ke.JENIS-JENIS KATA TUGAS Dan. usah. amat Kata Penguat Kata Adverba Selalu. patut Kata Bantu Kata Bilangan Banyak. mengapa Kata Tanya Kata Sendi nama Di. kalakian Kata Pangkal Ayat Kata Arah Bawah. eh. masih. nah. malahan. tolong Kata Perintah Kata Pembenar Ya. alkisah. wah. dari. bagaimana. oleh Jangan. hingga. juga Kata Penegas Kata Penekan Memberi penegasan kepada kata yang bergabung dengannnya Kata Pembenda -nya 2 . seluruh. serta. sungguh. tidak Ah. mesti. setengah. hatta.

yang. agar. Kata Penekan Kata Pascakata Kata Pembenda menjadikan kata bukan nama sebagai kata nama.  Hadir dalam ayat. jikalau Kata Penghubung Ayat Kata Hubung Gabungan Kata Hubung Pancangan Kata Seru Kata Tanya Kata Praklausa Kata Perintah Kata Pembenar Kata Pangkal Ayat Kata Bantu Kata Sendi nama Kata Penguat Kata Prafrasa dan Pascafrasa Kata Arah Kata Penegas Kata Bilangan Kata Nafi Kata Adverba Kata Pemeri memberi penegasan bagi kata yang digandingi. atau. sementara. bahawa. serta. hingga. dan. klausa. meskipun. sebaliknya. Contoh: -nya 3 . kerana.Kata Tugas  Tidak dapat berdiri dengan sendiri kerana tidak mempunyai makna tersendiri. tetapi. malahan. atau frasa untuk mendukung tugas yang tertentu.

serta.  dan. lalu. tatkala. Keterangan Contoh: jika. supaya. maka. atau. malahan. sementara. kemudian. agar. atau ayat yang setaraf kedudukannya dan membentuk ayat majmuk gabungan. tetapi. kerana. kecuali. frasa. 4 . setelah.Kata Tugas Kata Penghubung Ayat Kata Praklausa Kata Prafrasa dan Pascafrasa Kata Pascakata Kata Hubung Gabungan Kata Hubung Pancangan  digunakan untuk menghubungkan kata. sambil  digunakan kerana ayat-ayat tersebut tidak dapat dicantumkan dengan menggunakan sebarang kata hubung gabungan Relatif Contoh: yang Komplemen Contoh: bahawa.

. dan sebagainya. iaitu: (a) kata ganti nama tanya . alkisah. hei.  Contoh: ah. cis. sekali peristiwa. harap     hadir di hadapan ayat menjadi pengenal sesuatu klausa atau ayat menjadi penanda kesinambungan ayat. berapa. kalakian.  digunakan dalam ayat seruan bagi melahirkan perasaan seperti marah. permintaan dan larangan. rayuan. minta. wah.. . hatta.  hadir dalam ayat tanya sebagai sebahagian daripada predikat dan tidak boleh hadir ddlam bentuk subjek. Contoh: syahadan. jemput. wahai. takut. harapan. adapun.digunakan untuk menggantikan kata nama yang meliputi rnanusia.  Contoh: jangan. tolong. usah. Contoh: mengapa.haiwan. hah. kata sahibul hikayat Kata Perintah Kata Pangkal Ayat Kata Tanya  digunakan untuk menanyakan sesuatu. sebermula. (b) digunakan bukan untuk menggantikan kata nama.  kata yang menimbulkan tindak balas terhadap perintah. betul 5 . eh. Contoh: apa.Kata Tugas Kata Penghubung Ayat Kata Praklausa Kata Prafrasa dan Pascafrasa Kata Pascakata Kata Seru  kata yang berfungsi untuk melahirkan pelbagai perasaan yang lahir daripada pertuturan seseorang. mana dan siapa. benar. maka.  Terdapat dua jenis kata tanya. aduhai. arkian. bagaimana Kata Pembenar  mengesahkan sesuatu pernyataan  Contoh: ya. benda. tempat dan bilangan. nah.

tentang.tah. • Contoh: ialah dan adalah. setengah.. Kata bantu aspek – menerangkan perbuatan belum. beberapa. • b. banyak. betul-betul Kata Adverba • bertugas untuk membantu frasa kerja. sedang. sering kali. segera. Contoh: telah. hanya Kata Penegas Kata Pemeri • unsur yang menjadi pemeri hal atau penghubung antara subjek dengan frasa-frasa utama dalam predikat. pun. belum. mahu. dapat Kata Bantu Kata Sendi Nama • bertugas sebagai sendi yang merangkaikan frasa nama dengan kata–kata atau frasa–frasa lain dalam sesuatu ayat. pada. . lagi. seperti. frasa adjektif. 6 . selatan. sungguh. sudut Kata Arah • digunakan untuk menguatkan maksud bagi sesuatu kata adjektif. benar. mesti. akan atau sedang berlaku. setiap. pernah. kepada. sekali. • Contoh: utara. betul. Contoh: hendak. • Contoh: satu.Kata Tugas Kata Penghubung Ayat Kata Praklausa Kata Prafrasa dan Pascafrasa Kata Pascakata • menunjukkan arah atau hala. • Contoh:kah. Contoh: selalu.. sahaja. iaitu: bukan dan tidak Kata Nafi • disebut juga partikel berperanan memberi penekanan bagi menguatkan atau menegaskan sesuatu kenyataan. paling. harus. nian.. terlalu. boleh. oleh. bawah. dari. laju. • Contoh: agak. sentiasa. tengah. seluruh. berseri. berkilat. demikian. Kata Bilangan • digunakan untuk menghitung atau mengira sesuatu. langsung. kuat. • Hadir di hadapan frasa nama. dan frasa sendi nama sebagai kata kerja untuk menerbitkan makna tambahan dari segi masa atau ragam. sisi. semua. Kata bantu ragam – menerangkan ragam perasaan yang berkait dengan perbuatan yang dilakukan. • digunakan untuk menerangkan kata kerja. Contoh: di. sesetengah. juga. para. amat Kata Penguat • untuk menafikan atau menidakkan sesuatu • Tedapat dua bentuk kata nafi. esok. • a. lah..

7 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful