BMM 3109

MORFOLOGI
GOLONGAN KATA BAHASA MELAYU

KATA TUGAS
PISMP 5.07

:: AFIQAH BINTI ADANAN :: AMAL IZZATI BINTI MOHD RASID :: NABILA BINTI BAHARUDIN :: NURFAZLINA BINTI A. RAHIM :: NUR SYAFIQAH BINTI NORASLIN

boleh. pun. kerana Kata Hubung Kata Nafi Bukan. maka. hah. betul. hanya. eh. betul Syahadan. wah. tidak Ah. hatta. tentang. patut Kata Bantu Kata Bilangan Banyak. juga Kata Penegas Kata Penekan Memberi penegasan kepada kata yang bergabung dengannnya Kata Pembenda -nya 2 . berkilat. serta. benar. jemput.JENIS-JENIS KATA TUGAS Dan. berapa. amat Kata Penguat Kata Adverba Selalu. lagi. sisi. tengah. betul-betul Kah. hingga. sungguh. nah. malahan. sudut Telah. dari. mengapa Kata Tanya Kata Sendi nama Di. minta. ke. satu Agak. setengah. tolong Kata Perintah Kata Pembenar Ya. pada. oleh Jangan. adalah siapa. sudah. usah. masih. seluruh. lah. mesti. kalakian Kata Pangkal Ayat Kata Arah Bawah. bagaimana. tah. cis Kata Seru Kata Pemeri Ialah. sentiasa. alkisah. hei. paling.

jikalau Kata Penghubung Ayat Kata Hubung Gabungan Kata Hubung Pancangan Kata Seru Kata Tanya Kata Praklausa Kata Perintah Kata Pembenar Kata Pangkal Ayat Kata Bantu Kata Sendi nama Kata Penguat Kata Prafrasa dan Pascafrasa Kata Arah Kata Penegas Kata Bilangan Kata Nafi Kata Adverba Kata Pemeri memberi penegasan bagi kata yang digandingi.  Hadir dalam ayat. Contoh: -nya 3 . hingga. agar. meskipun. malahan. atau frasa untuk mendukung tugas yang tertentu.Kata Tugas  Tidak dapat berdiri dengan sendiri kerana tidak mempunyai makna tersendiri. klausa. bahawa. Kata Penekan Kata Pascakata Kata Pembenda menjadikan kata bukan nama sebagai kata nama. atau. kerana. yang. sebaliknya. sementara. serta. dan. tetapi.

maka. 4 . serta. sambil  digunakan kerana ayat-ayat tersebut tidak dapat dicantumkan dengan menggunakan sebarang kata hubung gabungan Relatif Contoh: yang Komplemen Contoh: bahawa.Kata Tugas Kata Penghubung Ayat Kata Praklausa Kata Prafrasa dan Pascafrasa Kata Pascakata Kata Hubung Gabungan Kata Hubung Pancangan  digunakan untuk menghubungkan kata. agar. frasa. atau ayat yang setaraf kedudukannya dan membentuk ayat majmuk gabungan. malahan. Keterangan Contoh: jika.  dan. atau. tatkala. supaya. setelah. tetapi. kerana. lalu. sementara. kecuali. kemudian.

harap     hadir di hadapan ayat menjadi pengenal sesuatu klausa atau ayat menjadi penanda kesinambungan ayat. Contoh: mengapa. cis.  hadir dalam ayat tanya sebagai sebahagian daripada predikat dan tidak boleh hadir ddlam bentuk subjek. rayuan. (b) digunakan bukan untuk menggantikan kata nama.Kata Tugas Kata Penghubung Ayat Kata Praklausa Kata Prafrasa dan Pascafrasa Kata Pascakata Kata Seru  kata yang berfungsi untuk melahirkan pelbagai perasaan yang lahir daripada pertuturan seseorang.digunakan untuk menggantikan kata nama yang meliputi rnanusia. hei. betul 5 . minta. sebermula. tolong. kalakian.  Contoh: jangan. permintaan dan larangan.  digunakan dalam ayat seruan bagi melahirkan perasaan seperti marah. aduhai. usah.  kata yang menimbulkan tindak balas terhadap perintah. berapa. takut..haiwan. kata sahibul hikayat Kata Perintah Kata Pangkal Ayat Kata Tanya  digunakan untuk menanyakan sesuatu.  Contoh: ah. Contoh: apa. benar. wah. wahai.  Terdapat dua jenis kata tanya. maka. alkisah.. tempat dan bilangan. jemput. arkian. hatta. eh. mana dan siapa. iaitu: (a) kata ganti nama tanya . benda. Contoh: syahadan. sekali peristiwa. nah. adapun. . dan sebagainya. harapan. bagaimana Kata Pembenar  mengesahkan sesuatu pernyataan  Contoh: ya. hah.

seluruh. sedang. setengah. belum. dan frasa sendi nama sebagai kata kerja untuk menerbitkan makna tambahan dari segi masa atau ragam. sisi. mahu.. sering kali. • a. • Contoh: ialah dan adalah. sungguh. harus.tah. akan atau sedang berlaku. frasa adjektif. 6 . dapat Kata Bantu Kata Sendi Nama • bertugas sebagai sendi yang merangkaikan frasa nama dengan kata–kata atau frasa–frasa lain dalam sesuatu ayat. sahaja. amat Kata Penguat • untuk menafikan atau menidakkan sesuatu • Tedapat dua bentuk kata nafi. • Contoh:kah. seperti. demikian. kepada. dari. nian. sesetengah. Contoh: hendak. tengah. kuat. segera. pernah. • digunakan untuk menerangkan kata kerja. mesti. Contoh: selalu. selatan. bawah. lah. Kata bantu ragam – menerangkan ragam perasaan yang berkait dengan perbuatan yang dilakukan. Contoh: telah. para. terlalu. banyak. iaitu: bukan dan tidak Kata Nafi • disebut juga partikel berperanan memberi penekanan bagi menguatkan atau menegaskan sesuatu kenyataan. • Contoh: satu. • b. laju. berseri... Kata Bilangan • digunakan untuk menghitung atau mengira sesuatu. berkilat. oleh. betul. semua. • Hadir di hadapan frasa nama. lagi. paling. betul-betul Kata Adverba • bertugas untuk membantu frasa kerja. esok. setiap. tentang. hanya Kata Penegas Kata Pemeri • unsur yang menjadi pemeri hal atau penghubung antara subjek dengan frasa-frasa utama dalam predikat. boleh. Contoh: di. pun. • Contoh: agak. • Contoh: utara. sentiasa. langsung. beberapa.Kata Tugas Kata Penghubung Ayat Kata Praklausa Kata Prafrasa dan Pascafrasa Kata Pascakata • menunjukkan arah atau hala. Kata bantu aspek – menerangkan perbuatan belum. .. benar. pada. sekali. sudut Kata Arah • digunakan untuk menguatkan maksud bagi sesuatu kata adjektif. juga.

7 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful