BMM 3109

MORFOLOGI
GOLONGAN KATA BAHASA MELAYU

KATA TUGAS
PISMP 5.07

:: AFIQAH BINTI ADANAN :: AMAL IZZATI BINTI MOHD RASID :: NABILA BINTI BAHARUDIN :: NURFAZLINA BINTI A. RAHIM :: NUR SYAFIQAH BINTI NORASLIN

pada. juga Kata Penegas Kata Penekan Memberi penegasan kepada kata yang bergabung dengannnya Kata Pembenda -nya 2 . berapa. ke. masih. hanya. tentang. lah. paling. berkilat. betul Syahadan. benar. hah. boleh. adalah siapa. maka. pun. kalakian Kata Pangkal Ayat Kata Arah Bawah. serta. tolong Kata Perintah Kata Pembenar Ya. malahan. setengah. hei. sudah. minta. alkisah. sentiasa. hatta. jemput. lagi. cis Kata Seru Kata Pemeri Ialah. hingga. betul-betul Kah. dari. mesti. nah.JENIS-JENIS KATA TUGAS Dan. tengah. oleh Jangan. seluruh. mengapa Kata Tanya Kata Sendi nama Di. satu Agak. bagaimana. sudut Telah. sisi. patut Kata Bantu Kata Bilangan Banyak. usah. eh. tidak Ah. betul. wah. kerana Kata Hubung Kata Nafi Bukan. tah. amat Kata Penguat Kata Adverba Selalu. sungguh.

jikalau Kata Penghubung Ayat Kata Hubung Gabungan Kata Hubung Pancangan Kata Seru Kata Tanya Kata Praklausa Kata Perintah Kata Pembenar Kata Pangkal Ayat Kata Bantu Kata Sendi nama Kata Penguat Kata Prafrasa dan Pascafrasa Kata Arah Kata Penegas Kata Bilangan Kata Nafi Kata Adverba Kata Pemeri memberi penegasan bagi kata yang digandingi. meskipun. sebaliknya. sementara. tetapi. agar. atau. Kata Penekan Kata Pascakata Kata Pembenda menjadikan kata bukan nama sebagai kata nama. serta. atau frasa untuk mendukung tugas yang tertentu. Contoh: -nya 3 . klausa. yang. malahan. hingga.Kata Tugas  Tidak dapat berdiri dengan sendiri kerana tidak mempunyai makna tersendiri.  Hadir dalam ayat. bahawa. dan. kerana.

setelah. Keterangan Contoh: jika. tetapi. agar. maka.  dan. kerana. atau ayat yang setaraf kedudukannya dan membentuk ayat majmuk gabungan. kemudian. tatkala. sambil  digunakan kerana ayat-ayat tersebut tidak dapat dicantumkan dengan menggunakan sebarang kata hubung gabungan Relatif Contoh: yang Komplemen Contoh: bahawa. supaya.Kata Tugas Kata Penghubung Ayat Kata Praklausa Kata Prafrasa dan Pascafrasa Kata Pascakata Kata Hubung Gabungan Kata Hubung Pancangan  digunakan untuk menghubungkan kata. atau. lalu. sementara. malahan. frasa. kecuali. serta. 4 .

 kata yang menimbulkan tindak balas terhadap perintah. ..  digunakan dalam ayat seruan bagi melahirkan perasaan seperti marah. takut. sekali peristiwa. mana dan siapa. eh. maka.  Contoh: jangan. kalakian. iaitu: (a) kata ganti nama tanya . berapa. benda. aduhai.Kata Tugas Kata Penghubung Ayat Kata Praklausa Kata Prafrasa dan Pascafrasa Kata Pascakata Kata Seru  kata yang berfungsi untuk melahirkan pelbagai perasaan yang lahir daripada pertuturan seseorang.  hadir dalam ayat tanya sebagai sebahagian daripada predikat dan tidak boleh hadir ddlam bentuk subjek. (b) digunakan bukan untuk menggantikan kata nama. wah. hei. minta. bagaimana Kata Pembenar  mengesahkan sesuatu pernyataan  Contoh: ya. rayuan. alkisah. wahai. nah.digunakan untuk menggantikan kata nama yang meliputi rnanusia. usah. cis. Contoh: apa. harapan. kata sahibul hikayat Kata Perintah Kata Pangkal Ayat Kata Tanya  digunakan untuk menanyakan sesuatu. hatta. arkian. sebermula. Contoh: mengapa.haiwan. betul 5 . hah. tempat dan bilangan. harap     hadir di hadapan ayat menjadi pengenal sesuatu klausa atau ayat menjadi penanda kesinambungan ayat. Contoh: syahadan. benar. permintaan dan larangan. jemput. dan sebagainya..  Contoh: ah. tolong.  Terdapat dua jenis kata tanya. adapun.

sungguh. dapat Kata Bantu Kata Sendi Nama • bertugas sebagai sendi yang merangkaikan frasa nama dengan kata–kata atau frasa–frasa lain dalam sesuatu ayat. . seluruh. Contoh: hendak. • Hadir di hadapan frasa nama.tah. Kata Bilangan • digunakan untuk menghitung atau mengira sesuatu. benar.. laju.. Kata bantu ragam – menerangkan ragam perasaan yang berkait dengan perbuatan yang dilakukan. sedang. hanya Kata Penegas Kata Pemeri • unsur yang menjadi pemeri hal atau penghubung antara subjek dengan frasa-frasa utama dalam predikat. kuat. sering kali. frasa adjektif. beberapa. sesetengah. iaitu: bukan dan tidak Kata Nafi • disebut juga partikel berperanan memberi penekanan bagi menguatkan atau menegaskan sesuatu kenyataan. kepada. lagi. 6 . pun. betul. langsung. betul-betul Kata Adverba • bertugas untuk membantu frasa kerja. sisi. • Contoh: utara. demikian.. selatan. • a. pada. • digunakan untuk menerangkan kata kerja. pernah. Contoh: telah. • Contoh: agak. • Contoh: satu. para. sudut Kata Arah • digunakan untuk menguatkan maksud bagi sesuatu kata adjektif. terlalu. semua. harus. dari. setengah. dan frasa sendi nama sebagai kata kerja untuk menerbitkan makna tambahan dari segi masa atau ragam. Kata bantu aspek – menerangkan perbuatan belum. juga. tentang. esok. setiap. nian. boleh. lah. segera. Contoh: selalu. belum. berkilat. sekali. sahaja. • Contoh:kah.. mahu. paling. • b. amat Kata Penguat • untuk menafikan atau menidakkan sesuatu • Tedapat dua bentuk kata nafi. banyak. bawah. tengah. oleh. • Contoh: ialah dan adalah. sentiasa. Contoh: di. akan atau sedang berlaku.Kata Tugas Kata Penghubung Ayat Kata Praklausa Kata Prafrasa dan Pascafrasa Kata Pascakata • menunjukkan arah atau hala. mesti. berseri. seperti.

7 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful