RANCANGAN TAHUNAN MT T4

SK KANGKAR PULAI, 81110 KANGKAR PULAI, JOHOR BAHRU RANCANGAN TAHUNAN

MATEMATIK TAHUN 4
MINGGU UNIT SUB-UNIT OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN

1 04-06 JAN

1. Nombor Bulat

1.1 Nombor hingga 100 000

Membina keupayaan menamakan nombor dalam lingkungan hingga 100 000.

(i) Menamakan dan menulis nombor hingga 100 000. (ii) Menentukan nilai tempat bagi setiap digit dalam nombor hingga 100 000 (iii) Membandingkan nilai nombor hingga 100 000. (iv) Membundarkan nombor. (i) Menambah dua hingga empat nombor hingga 100 000. (ii) Menyelesaikan masalah tambah (i) Menolak satu atau dua nombor dari nombor yang lebih besar kurang dari 100 000. (ii) Menyelesaikan masalah tolak.

2 09-13 JAN

1. Nombor 1.2 Tambah dalam Bulat lingkungan 100 000 1.3 Tolak dalam lingkungan 100 000 1. Nombor 1.4 Darab dalam lingkungan Bulat 100 000

Menambah nombor hingga jumlah 100 000. Menolak nombor dari satu nombor kurang dari 100 000. Mendarab dua nombor hingga hasil darabnya 100 000.

2 09-13 JAN

(i) Mendarab nombor 3-digit dengan: (a) 100 (b) nombor 2-digit (ii) Mendarab nombor 4-digit dengan: (a) nombor 1-digit (b) 10 (c) nombor 2-digit (iii) Mendarab nombor 2-digit dengan 1 000. (iv) Menyelesaikan masalah darab. (i) Membahagi nombor 4-digit dengan: (a) nombor 1-digit (b) 10, 100 dan 1 000 (c) nombor 2-digit (ii) Membahagi nombor 5-digit dengan: (a) nombor 1-digit (b) 10, 100 dan 1 000 (c) nombor 2-digit (iii) Menyelesaikan masalah bahagi.

3 16-20 JAN

1. Nombor 1.5 Bahagi dalam lingkungan Bulat 100 000

Membahagi nombor kurang dari 100 000 dengan nombor 2-digit.

3 16-20 JAN

1. Nombor 1.6 Operasi bergabung Bulat

Operasi bergabung tambah dan tolak.

(i)

Operasi bergabung tambah dan tolak dengan nombor kurang daripada (a) 100 (b) 1 000 (c) 10 000 (ii) Menyelesaikan masalah operasi bergabung

4 23-28 JAN

CUTI TAHUN BARU CINA

1

Menama dan menulis pecahan wajar dengan penyebut hingga 10. (iii) Menyelesaikan masalah penambahan pecahan wajar. (i) Menyatakan dan menulis pecahan setara untuk pecahan wajar.1 Pecahan wajar Menama dan menulis pecahan wajar dengan penyebut hingga 10. 5 30 JAN 03 FEB 2. (i) 2. (ii) Menambah dua pecahan wajar dengan penyebut yang berbeza hingga 10 dalam bentuk termudah dengan : (a) 1 sebagai pengangka untuk kedua pecahan (b) pengangka yang berbeza.3 Tambah pecahan Menambah dua pecahan wajar dengan penyebut hingga 10.RANCANGAN TAHUNAN MT T4 MINGGU UNIT SUB-UNIT OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN 5 30 JAN 03 FEB 2. Menambah dua pecahan wajar dengan penyebut sama hingga 10 dalam bentuk termudah dengan: (a) 1 sebagai pengangka untuk kedua pecahan (b) pengangka yang berbeza. Pecahan 2. (ii) Membandingkan nilai dua pecahan wajar dengan: (a) penyebut yang sama (b) pengangka 1 dan penyebut berbeza hingga 10. (i) 6 06-11 2.4 Tolak pecahan Menolak dua pecahan wajar dengan penyebut hingga 10. Menolak dua pecahan wajar dengan penyebut sama hingga 10 dalam bentuk termudah: (a) 1 sebagai pengangka untuk kedua-dua pecahan (b) pengangka yang berbeza (ii) Menolak dua pecahan wajar dengan penyebut berbeza hingga 10 dalam bentuk termudah dengan: (a) 1 sebagai pengangka untuk kedua-dua pecahan (b) pengangka yang berbeza (iii) Menyelesaikan masalah penolakan pecahan wajar. Pecahan 2. Perpuluhan 3.1 Nombor perpuluhan Memahami nombor perpuluhan (i) Menamakan dan menulis nombor perpuluhan dengan: (a) satu titik perpuluhan (b) dua titik perpuluhan (ii) Menentukan nilai tempat: (a) persepuluh (b) perseratus (iii) Menukar pecahan kepada perpuluhan: (a) persepuluh (b) perseratus (c) persepuluh dan perseratus. Pecahan 2. 2 . (ii) Menyatakan pecahan setara dalam bentuk termudah. dan sebaliknya.2 Pecahan setara Menyatakan pecahan setara untuk pecahan wajar. (i) 7 13-17 FEB 3.

(i) 9 27 FEB . Mendarab perpuluhan ( satu tempat perpuluhan) dengan: (a) nombor 1-digit (b) 10. 8 20-24 FEB 3.RANCANGAN TAHUNAN MT T4 MINGGU UNIT SUB-UNIT OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN 8 20-24 FEB 3. perpuluhan. Perpuluhan 3. 27 FEB .2 Tambah nombor perpuluhan Menambah perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan (i) Menambah antara dua hingga 4 perpuluhan (satu tempat perpuluhan) melibatkan: (a) perpuluhan sahaja (b) nombor bulat dan perpuluhan (c) perpuluhan bergabung (ii) Menambah antara dua hingga 4 perpuluhan (dua tempat perpuluhan) melibatkan: (a) perpuluhan sahaja (b) nombor bulat dan perpuluhan (c) perpuluhan bergabung (iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan penambahan nombor perpuluhan. 100 dan 1 000 (ii) Mendarab perpuluhan ( dua tempat perpuluhan) dengan: (a) nombor 1-digit (b) 10. 100 dan 1 000 (iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan pendaraban nombor perpuluhan. Perpuluhan 3.03 ULANGKAJI UNTUK UJIAN SETARA MAC 05-09 MAC UJIAN SETARA UJIAN SETARA 10 3 .Perpuluhan 03 MAC 9 3.4 Darab nombor perpuluhan Mendarab perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan dengan satu nombor bulat. 3.3 Tolak nombor perpuluhan Menolak perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan (i) Menolak satu hingga dua perpuluhan dari satu perpuluhan (satu tempat perpuluhan) (a) perpuluhan sahaja (b) nombor bulat dan perpuluhan (c) perpuluhan bergabung (ii) Menolak satu hingga dua perpuluhan dari satu perpuluhan (dua tempat perpuluhan) (a) perpuluhan sahaja (b) nombor bulat dan perpuluhan (c) perpuluhan bergabung (iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan penolakan nombor perpuluhan.

Masa dan 5. Wang 4. 12 26-30 MAC 4. (i) Membahagi perpuluhan (satu tempat perpuluhan) dengan: (a) nombor 1-digit (b) 10 (ii) Membahagi perpuluhan (dua tempat perpuluhan) dengan nombor 1-digit. (vi) Membundarkan wang kepada ringgit terdekat. Wang 4. Guna dan aplikasi pengetahuan tentang wang dalam kehidupan sebenar. Membina jadual mudah.1 Membaca waktu dan menulis masa.5 Bahagi nombor perpuluhan Membahagi perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan dengan satu nombor bulat. 1.1 Wang hingga RM10 000 1. hari. (i) Membaca waktu dalam jam dan minit mengikut sistem jam. 13 02-06 APRIL 4.1 Wang hingga RM10 000 (v) Operasi bergabung melibatkan penambahan dan penolakan yang melibatkan wang hingga RM10 000. Perpuluhan 3. Guna dan aplikasi pengetahuan tentang wang dalam kehidupan sebenar. (iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan pembahagian nombor perpuluhan (i) (i) (ii) (iii) (iv) Membaca dan menulis nilai wang hingga RM10 000. 4 . Memahami hubungan antara unit masa. membaca dan menulis masa dalam jam dan minit.RANCANGAN TAHUNAN MT T4 MINGGU UNIT SUB-UNIT OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN 11 19-23 MAC 3. (i) Menyatakan hubungan antara unit masa (a) 1 hari = 24 jam (b) 1 tahun = 365/366 hari (c) 1 dekad = 10 tahun (ii) Menukar: (a) tahun kepada hari dan sebaliknya (b) dekad kepada tahun dan sebaliknya (c) tahun kepada bulan dan sebaliknya (d) jam kepada hari dan sebaliknya (iii) Menukar masa dari: (a) jam kepada minit dan sebaliknya (b) jam dan minit kepada minit (c) minit kepada jam dan minit 14 09-14 APRIL 5. (ii) Menulis waktu dalam jam dan minit mengikut sistem jam. (iii) Membahagi perpuluhan dengan nombor bulat dengan hasil bahagi hingga dua tempat perpuluhan. tahun dan dekad.3 Hubungan waktu antara unit masa Menukar unit masa yang melibatkan jam. Masa dan 5. (i) Membina. Membahagi wang dengan hasil bahagi tidak lebih RM10 000. bulan. 2. Mendarab wang dengan hasil darab hingga RM10 000. Menolak wang dari RM10 000. 2. Memahami dan mengguna istilah berkaitan wang.2 Jadual waktu 15 16-20 APRIL 5. 2. Membaca kalendar. membaca dan mendapatkan maklumat daripada jadual waktu mudah (i) Mendapatkan maklumat daripada kalendar (ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan kalendar. Menambah wang hingga RM10 000. (vii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan wang hingga RM10 000. 5. Memahami.

RANCANGAN TAHUNAN MT T4 MINGGU UNIT SUB-UNIT OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN 16 23-27 APRIL 5. (iii) Mengira waktu mula atau akhir sesuatu peristiwa dari tempoh masa yang diberi. (b) m dan mm (c) cm dan mm (i) 5 .5 Tempoh masa 30 APRIL . Masa dan 5. Masa dan 5. (i) (ii) (iii) (iv) (v) Menambah unit masa melibatkan pertukaran unit dengan jawapan dalam unit: (a) jam dan minit (b) tahun dan bulan (c) dekad dan tahun Menolak unit masa melibatkan pertukaran unit dengan jawapan dalam unit: (a) jam dan minit (b) tahun dan bulan (c) dekad dan tahun Mendarab unit masa melibatkan pertukaran unit dengan jawapan dalam unit: (a) jam dan minit (b) tahun dan bulan (c) dekad dan tahun Membahagi unit masa melibatkan pertukaran unit dengan jawapan dalam unit: (a) jam dan minit (b) tahun dan bulan (c) dekad dan tahun Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi asas masa: (a) jam dan minit (b) tahun dan bulan (c) dekad dan tahun 5.4 Operasi waktu melibatkan masa Menambah. (ii) Menulis ukuran panjang kepada skala persepuluh terhampir untuk: (a) sentimeter (b) meter (iii) Mengukur dan merekod panjang objek menggunakan unit: (a) milimeter (b) sentimeter (c) meter dan sentimeter (iv) Menganggar panjang objek dalam: (a) mm . Membaca ukuran panjang menggunakan unit milimeter. (ii) Mengira tempoh masa. menolak. 18 07-11 MEI 6. (i) Membaca dan menyatakan waktu mula dan waktu akhir bagi suatu peristiwa.1 Mengukur panjang Mengukur panjang dengan menggunakan unit piawai. Panjang 6. mendarab dan membahagi unit masa. waktu mula dan waktu akhir bagi suatu peristiwa dalam unit: (a) minit (b) jam (c) jam dan minit dalam sehari dan dua hari berturut-turut.waktu 04 MEI 17 Mengaplikasikan ilmu untuk mengira tempoh masa.

100 dan 1 000 (iii) Menyelesaikan masalah melibatkan operasi asas dalam unit jisim.2 Hubungan antara unit ukuran panjang Memahami hubungan antara unit ukuran panjang.1 Menimbang jisim Menimbang jisim dengan unit piawai. 6 . Menambah dan menolak ukuran panjang. (i) 1. (ii) Menukar unit ukuran panjang dari: (a) mm kepada cm dan sebaliknya. Panjang 6. dengan: (a) nombor 1-digit (b) 10. Menambah dan menolak unit jisim. Mendarab dan membahagi unit jisim. (iii) Menganggar jisim objek dalam unit kg dan g.2 Hubungan antara unit jisim 23 25-29 JUN 7. (ii) 2.3 Operasi melibatkan jisim Memahami hubungan antara unit jisim. (b) gabungan unit kepada satu unit 14-18 MEI ULANGKAJI UNTUK PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 21-25 MEI PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 6. dengan: (a) nombor 1-digit (b) 10. 100 dan 1 000 Membahagi unit ukuran panjang melibatkan pertukaran unit dengan: (a) nombor 1-digit (b) 10. (i) (ii) (iii) 22 18-22 JUN 7.RANCANGAN TAHUNAN MT T4 MINGGU UNIT SUB-UNIT OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN 19 14-18 MEI 19 20 21 11-15 JUN 6. (i) Menukar unit jisim daripada: (a) kg kepada g (b) kg dan g kepada g (c) kg dan g kepada kg (i) Menambah jisim yang melibatkan unit dalam: (a) kg (b) g (c) kg dan g (ii) Menolak jisim yang melibatkan unit dalam: (a) kg (b) g (c) kg dan g (i) Mendarab jisim yang melibatkan pertukaran unit . Jisim 7. 7. Mendarab dan membahagi ukuran panjang. (i) Menyatakan hubungan antara cm dan mm. Panjang 6. Jisim 7. (i) Menambah unit ukuran panjang melibatkan pertukaran unit dalam: (a) mm (b) m dan cm (c) cm dan mm Menolak unit ukuran panjang melibatkan pertukaran unit dalam: (a) mm (b) m dan cm (c) cm dan mm Mendarab unit ukuran panjang melibatkan pertukaran unit dengan: (a) nombor 1-digit (b) 10. Menimbang jisim dengan unit piawai kilogram dan gram. 100 dan 1 000 (ii) Membahagi jisim yang melibatkan pertukaran unit . (ii) Membaca timbangan jisim kepada bahagian skala terhampir dalam unit kg dan g. 2. 100 dan 1 000 Menyelesaikan masalah yang melibatkan unit ukuran panjang.3 Operasi asas melibatkan unit ukuran panjang 1.

dari: (a) liter kepada mililiter (b) mililiter kepada liter (c) liter dan mililiter kepada liter (d) liter dan mililiter kepada mililiter 25 09-13 JULAI 8. Menulis ukuran isi padu cecair dalam persepuluh skala terhampir: (a) liter (b) mililiter Mengukur dan merekod isi padu cecair dalam unit liter dan mililiter. (i) Membaca ukuran isi padu cecair dalam unit liter dan mililiter. Memahami dimensi untuk bentuk dua dimensi.1 Bentuk dua dimensi 1. Bentuk dan ruang 9. Mendarab dan membahagi unit isi padu cecair.RANCANGAN TAHUNAN MT T4 MINGGU UNIT SUB-UNIT OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN 24 02-06 JULAI 8. 100 dan 1 000 (ii) Membahagi unit isi padu cecair melibatkan pertukaran unit dengan: (a) nombor 1-digit (b) 10.1 Menyukat isi padu cecair Menyukat dan membanding isi padu cecair mengguna unit piawai. Isi padu cecair 8. Isi padu cecair 8. Menambah dan menolak unit isi padu cecair. (i) (ii) (iii) 7 .2 Hubungan antara unit isi padu cecair Memahami hubungan antara unit isi padu cecair. 100 dan 1 000 (iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan isi padu cecair. Mengenal pasti sisi bentuk 2D: (a) segiempat sama (b) segiempat tepat (c) segitiga Mengukur dan merekod perimeter: (a) segiempat sama (b) segiempat tepat (c) segitiga Mengenal pasti dimensi: (a) segiempat sama (b) segiempat tepat Membandingkan saiz dengan unit persegi: (a) segiempat sama (b) segiempat tepat Mengukur dan merekod dimensi: (a) segiempat sama (b) segiempat tepat 27 23-27 JULAI 9. Menganggar isi padu cecair dalam unit liter dan mililiter. (i) Menambah unit isi padu cecair melibatkan pertukaran unit dalam: (a) liter (b) mililiter (c) liter dan mililiter (ii) Menolak unit isi padu cecair melibatkan pertukaran unit dalam: (a) liter (b) mililiter (c) liter dan mililiter 26 16-20 JULAI 2. (i) (ii) (iii) (iv) 8. (i) (ii) 2. (i) Mendarab unit isi padu cecair melibatkan pertukaran unit dengan: (a) nombor 1-digit (b) 10. Menukar unit isi padu cecair. Memahami perimeter untuk bentuk dua dimensi.3 Operasi asas melibatkan isi padu cecair 1.

(iv) Menyelesaikan masalah dengan menganalisis graf palang. Bentuk dan ruang 9.dan ruang 03 OGOS 28 9. (i) 36 37 38 39 . Menyatakan ciri-ciri pada graf: (a) tajuk graf (b) apa yang diwakili oleh paksi (ii) Menganalisis maklumat daripada graf palang (iii) Membina graf palang berdasarkan data yang diberi. (i) Mengira isi padu kubus dan kuboid. Perwakilan 10. (i) Menyatakan ciri-ciri pada piktograf: (a) gambar sebagai perwakilan data (b) tajuk graf (c) apa yang diwakili oleh paksi (d) apa yang diwakili oleh petunjuk (ii) Menganalisis maklumat daripada piktograf.Sila salin mana-mana Rancangan Tahunan untuk topik sebelum ini.RANCANGAN TAHUNAN MT T4 MINGGU UNIT SUB-UNIT OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN 9.41 01--05 OKT ULANGKAJI PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN .2 Graf palang Mengguna graf palang untuk membaca dan mempamerkan data.1 Piktograf Mengguna piktograf untuk membaca dan mempamerkan data. Mengira isi padu kubus dan kuboid. Bentuk 9. (i) Mengukur luas: (a) segiempat sama (b) segiempat tepat (ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan perimeter dan luas untuk bentuk dua dimensi. 10-14 SEPT UPSR 10. 08-12 OKT ULANGKAJI PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN .2 Bentuk tiga dimensi 2. 15-19 OKT PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 22 OKT-09 AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN NOV 8 . Memahami isi padu untuk kubus dan kuboid. (iii) Membina piktograf menggunakan data yang diberi. Mengira luas dan perimeter bentuk dua dimensi. (iv) Menyelesaikan masalah dengan menganalisis piktograf. Perwakilan 10. (ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan isi padu kubus dan kuboid. Bentuk 30 JULAI . (i) Mengenal pasti dimensi: (a) kubus (b) kuboid (ii) Membandingkan dengan unit padu: (a) kubus (b) kuboid (iii) Mengukur dan merekod dimensi: (a) kubus (b) kuboid 32 03-07 SEPT 33 34 17-21 SEPT 9. 35 24-28 SEPT 10.Sila salin mana-mana Rancangan Tahunan untuk topik sebelum ini. 29 06-10 OGOS 30 31 27-31 OGOS ULANGKAJI UNTUK UJIAN SETARA UJIAN SETARA 13-17 OGOS 9.2 Bentuk tiga dan ruang dimensi 1.1 Bentuk dua dimensi 3.