RANCANGAN TAHUNAN MT T4

SK KANGKAR PULAI, 81110 KANGKAR PULAI, JOHOR BAHRU RANCANGAN TAHUNAN

MATEMATIK TAHUN 4
MINGGU UNIT SUB-UNIT OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN

1 04-06 JAN

1. Nombor Bulat

1.1 Nombor hingga 100 000

Membina keupayaan menamakan nombor dalam lingkungan hingga 100 000.

(i) Menamakan dan menulis nombor hingga 100 000. (ii) Menentukan nilai tempat bagi setiap digit dalam nombor hingga 100 000 (iii) Membandingkan nilai nombor hingga 100 000. (iv) Membundarkan nombor. (i) Menambah dua hingga empat nombor hingga 100 000. (ii) Menyelesaikan masalah tambah (i) Menolak satu atau dua nombor dari nombor yang lebih besar kurang dari 100 000. (ii) Menyelesaikan masalah tolak.

2 09-13 JAN

1. Nombor 1.2 Tambah dalam Bulat lingkungan 100 000 1.3 Tolak dalam lingkungan 100 000 1. Nombor 1.4 Darab dalam lingkungan Bulat 100 000

Menambah nombor hingga jumlah 100 000. Menolak nombor dari satu nombor kurang dari 100 000. Mendarab dua nombor hingga hasil darabnya 100 000.

2 09-13 JAN

(i) Mendarab nombor 3-digit dengan: (a) 100 (b) nombor 2-digit (ii) Mendarab nombor 4-digit dengan: (a) nombor 1-digit (b) 10 (c) nombor 2-digit (iii) Mendarab nombor 2-digit dengan 1 000. (iv) Menyelesaikan masalah darab. (i) Membahagi nombor 4-digit dengan: (a) nombor 1-digit (b) 10, 100 dan 1 000 (c) nombor 2-digit (ii) Membahagi nombor 5-digit dengan: (a) nombor 1-digit (b) 10, 100 dan 1 000 (c) nombor 2-digit (iii) Menyelesaikan masalah bahagi.

3 16-20 JAN

1. Nombor 1.5 Bahagi dalam lingkungan Bulat 100 000

Membahagi nombor kurang dari 100 000 dengan nombor 2-digit.

3 16-20 JAN

1. Nombor 1.6 Operasi bergabung Bulat

Operasi bergabung tambah dan tolak.

(i)

Operasi bergabung tambah dan tolak dengan nombor kurang daripada (a) 100 (b) 1 000 (c) 10 000 (ii) Menyelesaikan masalah operasi bergabung

4 23-28 JAN

CUTI TAHUN BARU CINA

1

1 Nombor perpuluhan Memahami nombor perpuluhan (i) Menamakan dan menulis nombor perpuluhan dengan: (a) satu titik perpuluhan (b) dua titik perpuluhan (ii) Menentukan nilai tempat: (a) persepuluh (b) perseratus (iii) Menukar pecahan kepada perpuluhan: (a) persepuluh (b) perseratus (c) persepuluh dan perseratus.3 Tambah pecahan Menambah dua pecahan wajar dengan penyebut hingga 10.4 Tolak pecahan Menolak dua pecahan wajar dengan penyebut hingga 10.RANCANGAN TAHUNAN MT T4 MINGGU UNIT SUB-UNIT OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN 5 30 JAN 03 FEB 2. Pecahan 2. (ii) Membandingkan nilai dua pecahan wajar dengan: (a) penyebut yang sama (b) pengangka 1 dan penyebut berbeza hingga 10. (iii) Menyelesaikan masalah penambahan pecahan wajar. Pecahan 2.2 Pecahan setara Menyatakan pecahan setara untuk pecahan wajar. Menama dan menulis pecahan wajar dengan penyebut hingga 10.1 Pecahan wajar Menama dan menulis pecahan wajar dengan penyebut hingga 10. Pecahan 2. dan sebaliknya. (i) 6 06-11 2. Menambah dua pecahan wajar dengan penyebut sama hingga 10 dalam bentuk termudah dengan: (a) 1 sebagai pengangka untuk kedua pecahan (b) pengangka yang berbeza. (ii) Menambah dua pecahan wajar dengan penyebut yang berbeza hingga 10 dalam bentuk termudah dengan : (a) 1 sebagai pengangka untuk kedua pecahan (b) pengangka yang berbeza. (ii) Menyatakan pecahan setara dalam bentuk termudah. (i) Menyatakan dan menulis pecahan setara untuk pecahan wajar. Perpuluhan 3. (i) 2. Menolak dua pecahan wajar dengan penyebut sama hingga 10 dalam bentuk termudah: (a) 1 sebagai pengangka untuk kedua-dua pecahan (b) pengangka yang berbeza (ii) Menolak dua pecahan wajar dengan penyebut berbeza hingga 10 dalam bentuk termudah dengan: (a) 1 sebagai pengangka untuk kedua-dua pecahan (b) pengangka yang berbeza (iii) Menyelesaikan masalah penolakan pecahan wajar. (i) 7 13-17 FEB 3. 2 . 5 30 JAN 03 FEB 2.

4 Darab nombor perpuluhan Mendarab perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan dengan satu nombor bulat. (i) 9 27 FEB .03 ULANGKAJI UNTUK UJIAN SETARA MAC 05-09 MAC UJIAN SETARA UJIAN SETARA 10 3 . 3.3 Tolak nombor perpuluhan Menolak perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan (i) Menolak satu hingga dua perpuluhan dari satu perpuluhan (satu tempat perpuluhan) (a) perpuluhan sahaja (b) nombor bulat dan perpuluhan (c) perpuluhan bergabung (ii) Menolak satu hingga dua perpuluhan dari satu perpuluhan (dua tempat perpuluhan) (a) perpuluhan sahaja (b) nombor bulat dan perpuluhan (c) perpuluhan bergabung (iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan penolakan nombor perpuluhan. 100 dan 1 000 (ii) Mendarab perpuluhan ( dua tempat perpuluhan) dengan: (a) nombor 1-digit (b) 10. Perpuluhan 3. 27 FEB .2 Tambah nombor perpuluhan Menambah perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan (i) Menambah antara dua hingga 4 perpuluhan (satu tempat perpuluhan) melibatkan: (a) perpuluhan sahaja (b) nombor bulat dan perpuluhan (c) perpuluhan bergabung (ii) Menambah antara dua hingga 4 perpuluhan (dua tempat perpuluhan) melibatkan: (a) perpuluhan sahaja (b) nombor bulat dan perpuluhan (c) perpuluhan bergabung (iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan penambahan nombor perpuluhan. 100 dan 1 000 (iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan pendaraban nombor perpuluhan. Mendarab perpuluhan ( satu tempat perpuluhan) dengan: (a) nombor 1-digit (b) 10. Perpuluhan 3.Perpuluhan 03 MAC 9 3.RANCANGAN TAHUNAN MT T4 MINGGU UNIT SUB-UNIT OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN 8 20-24 FEB 3. perpuluhan. 8 20-24 FEB 3.

2. 5. (i) Membaca waktu dalam jam dan minit mengikut sistem jam.1 Membaca waktu dan menulis masa. Membahagi wang dengan hasil bahagi tidak lebih RM10 000. Menambah wang hingga RM10 000. Guna dan aplikasi pengetahuan tentang wang dalam kehidupan sebenar. Memahami. Membaca kalendar. membaca dan mendapatkan maklumat daripada jadual waktu mudah (i) Mendapatkan maklumat daripada kalendar (ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan kalendar. Masa dan 5. (vi) Membundarkan wang kepada ringgit terdekat. (iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan pembahagian nombor perpuluhan (i) (i) (ii) (iii) (iv) Membaca dan menulis nilai wang hingga RM10 000. 4 . Wang 4.1 Wang hingga RM10 000 (v) Operasi bergabung melibatkan penambahan dan penolakan yang melibatkan wang hingga RM10 000. (iii) Membahagi perpuluhan dengan nombor bulat dengan hasil bahagi hingga dua tempat perpuluhan. Memahami dan mengguna istilah berkaitan wang. hari.RANCANGAN TAHUNAN MT T4 MINGGU UNIT SUB-UNIT OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN 11 19-23 MAC 3. Membina jadual mudah. (i) Membahagi perpuluhan (satu tempat perpuluhan) dengan: (a) nombor 1-digit (b) 10 (ii) Membahagi perpuluhan (dua tempat perpuluhan) dengan nombor 1-digit. (ii) Menulis waktu dalam jam dan minit mengikut sistem jam.5 Bahagi nombor perpuluhan Membahagi perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan dengan satu nombor bulat. 13 02-06 APRIL 4. (vii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan wang hingga RM10 000. (i) Menyatakan hubungan antara unit masa (a) 1 hari = 24 jam (b) 1 tahun = 365/366 hari (c) 1 dekad = 10 tahun (ii) Menukar: (a) tahun kepada hari dan sebaliknya (b) dekad kepada tahun dan sebaliknya (c) tahun kepada bulan dan sebaliknya (d) jam kepada hari dan sebaliknya (iii) Menukar masa dari: (a) jam kepada minit dan sebaliknya (b) jam dan minit kepada minit (c) minit kepada jam dan minit 14 09-14 APRIL 5.1 Wang hingga RM10 000 1.2 Jadual waktu 15 16-20 APRIL 5.3 Hubungan waktu antara unit masa Menukar unit masa yang melibatkan jam. Memahami hubungan antara unit masa. bulan. Wang 4. Perpuluhan 3. 12 26-30 MAC 4. Guna dan aplikasi pengetahuan tentang wang dalam kehidupan sebenar. Menolak wang dari RM10 000. Mendarab wang dengan hasil darab hingga RM10 000. tahun dan dekad. 1. 2. (i) Membina. 2. Masa dan 5. membaca dan menulis masa dalam jam dan minit.

menolak.4 Operasi waktu melibatkan masa Menambah. Membaca ukuran panjang menggunakan unit milimeter. (ii) Mengira tempoh masa. 18 07-11 MEI 6. (i) Membaca dan menyatakan waktu mula dan waktu akhir bagi suatu peristiwa.RANCANGAN TAHUNAN MT T4 MINGGU UNIT SUB-UNIT OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN 16 23-27 APRIL 5. Masa dan 5. (b) m dan mm (c) cm dan mm (i) 5 . (ii) Menulis ukuran panjang kepada skala persepuluh terhampir untuk: (a) sentimeter (b) meter (iii) Mengukur dan merekod panjang objek menggunakan unit: (a) milimeter (b) sentimeter (c) meter dan sentimeter (iv) Menganggar panjang objek dalam: (a) mm .5 Tempoh masa 30 APRIL . Panjang 6.waktu 04 MEI 17 Mengaplikasikan ilmu untuk mengira tempoh masa. (iii) Mengira waktu mula atau akhir sesuatu peristiwa dari tempoh masa yang diberi. waktu mula dan waktu akhir bagi suatu peristiwa dalam unit: (a) minit (b) jam (c) jam dan minit dalam sehari dan dua hari berturut-turut.1 Mengukur panjang Mengukur panjang dengan menggunakan unit piawai. mendarab dan membahagi unit masa. (i) (ii) (iii) (iv) (v) Menambah unit masa melibatkan pertukaran unit dengan jawapan dalam unit: (a) jam dan minit (b) tahun dan bulan (c) dekad dan tahun Menolak unit masa melibatkan pertukaran unit dengan jawapan dalam unit: (a) jam dan minit (b) tahun dan bulan (c) dekad dan tahun Mendarab unit masa melibatkan pertukaran unit dengan jawapan dalam unit: (a) jam dan minit (b) tahun dan bulan (c) dekad dan tahun Membahagi unit masa melibatkan pertukaran unit dengan jawapan dalam unit: (a) jam dan minit (b) tahun dan bulan (c) dekad dan tahun Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi asas masa: (a) jam dan minit (b) tahun dan bulan (c) dekad dan tahun 5. Masa dan 5.

Panjang 6. (b) gabungan unit kepada satu unit 14-18 MEI ULANGKAJI UNTUK PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 21-25 MEI PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 6. 100 dan 1 000 Menyelesaikan masalah yang melibatkan unit ukuran panjang. (i) Menambah unit ukuran panjang melibatkan pertukaran unit dalam: (a) mm (b) m dan cm (c) cm dan mm Menolak unit ukuran panjang melibatkan pertukaran unit dalam: (a) mm (b) m dan cm (c) cm dan mm Mendarab unit ukuran panjang melibatkan pertukaran unit dengan: (a) nombor 1-digit (b) 10. (ii) Membaca timbangan jisim kepada bahagian skala terhampir dalam unit kg dan g. 100 dan 1 000 (iii) Menyelesaikan masalah melibatkan operasi asas dalam unit jisim. Menambah dan menolak ukuran panjang. (i) (ii) (iii) 22 18-22 JUN 7. (ii) Menukar unit ukuran panjang dari: (a) mm kepada cm dan sebaliknya. Mendarab dan membahagi unit jisim. Jisim 7. 100 dan 1 000 (ii) Membahagi jisim yang melibatkan pertukaran unit . 2. (ii) 2.2 Hubungan antara unit ukuran panjang Memahami hubungan antara unit ukuran panjang. 7. (iii) Menganggar jisim objek dalam unit kg dan g. (i) Menukar unit jisim daripada: (a) kg kepada g (b) kg dan g kepada g (c) kg dan g kepada kg (i) Menambah jisim yang melibatkan unit dalam: (a) kg (b) g (c) kg dan g (ii) Menolak jisim yang melibatkan unit dalam: (a) kg (b) g (c) kg dan g (i) Mendarab jisim yang melibatkan pertukaran unit . 6 .2 Hubungan antara unit jisim 23 25-29 JUN 7.3 Operasi melibatkan jisim Memahami hubungan antara unit jisim. Menimbang jisim dengan unit piawai kilogram dan gram. dengan: (a) nombor 1-digit (b) 10. Jisim 7. dengan: (a) nombor 1-digit (b) 10. 100 dan 1 000 Membahagi unit ukuran panjang melibatkan pertukaran unit dengan: (a) nombor 1-digit (b) 10.RANCANGAN TAHUNAN MT T4 MINGGU UNIT SUB-UNIT OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN 19 14-18 MEI 19 20 21 11-15 JUN 6. Panjang 6. Mendarab dan membahagi ukuran panjang.3 Operasi asas melibatkan unit ukuran panjang 1. (i) 1. Menambah dan menolak unit jisim. (i) Menyatakan hubungan antara cm dan mm.1 Menimbang jisim Menimbang jisim dengan unit piawai.

Menukar unit isi padu cecair. Menambah dan menolak unit isi padu cecair. 100 dan 1 000 (ii) Membahagi unit isi padu cecair melibatkan pertukaran unit dengan: (a) nombor 1-digit (b) 10. Mengenal pasti sisi bentuk 2D: (a) segiempat sama (b) segiempat tepat (c) segitiga Mengukur dan merekod perimeter: (a) segiempat sama (b) segiempat tepat (c) segitiga Mengenal pasti dimensi: (a) segiempat sama (b) segiempat tepat Membandingkan saiz dengan unit persegi: (a) segiempat sama (b) segiempat tepat Mengukur dan merekod dimensi: (a) segiempat sama (b) segiempat tepat 27 23-27 JULAI 9. (i) (ii) (iii) (iv) 8. (i) Membaca ukuran isi padu cecair dalam unit liter dan mililiter. (i) Menambah unit isi padu cecair melibatkan pertukaran unit dalam: (a) liter (b) mililiter (c) liter dan mililiter (ii) Menolak unit isi padu cecair melibatkan pertukaran unit dalam: (a) liter (b) mililiter (c) liter dan mililiter 26 16-20 JULAI 2.RANCANGAN TAHUNAN MT T4 MINGGU UNIT SUB-UNIT OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN 24 02-06 JULAI 8.2 Hubungan antara unit isi padu cecair Memahami hubungan antara unit isi padu cecair. Bentuk dan ruang 9.1 Menyukat isi padu cecair Menyukat dan membanding isi padu cecair mengguna unit piawai. Isi padu cecair 8. Menganggar isi padu cecair dalam unit liter dan mililiter. 100 dan 1 000 (iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan isi padu cecair.1 Bentuk dua dimensi 1. dari: (a) liter kepada mililiter (b) mililiter kepada liter (c) liter dan mililiter kepada liter (d) liter dan mililiter kepada mililiter 25 09-13 JULAI 8. Mendarab dan membahagi unit isi padu cecair.3 Operasi asas melibatkan isi padu cecair 1. (i) (ii) 2. Isi padu cecair 8. Menulis ukuran isi padu cecair dalam persepuluh skala terhampir: (a) liter (b) mililiter Mengukur dan merekod isi padu cecair dalam unit liter dan mililiter. Memahami perimeter untuk bentuk dua dimensi. (i) Mendarab unit isi padu cecair melibatkan pertukaran unit dengan: (a) nombor 1-digit (b) 10. Memahami dimensi untuk bentuk dua dimensi. (i) (ii) (iii) 7 .

1 Piktograf Mengguna piktograf untuk membaca dan mempamerkan data. Memahami isi padu untuk kubus dan kuboid. 10-14 SEPT UPSR 10.2 Bentuk tiga dan ruang dimensi 1.41 01--05 OKT ULANGKAJI PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN . Bentuk 9. (i) 36 37 38 39 .1 Bentuk dua dimensi 3.2 Graf palang Mengguna graf palang untuk membaca dan mempamerkan data. (i) Mengenal pasti dimensi: (a) kubus (b) kuboid (ii) Membandingkan dengan unit padu: (a) kubus (b) kuboid (iii) Mengukur dan merekod dimensi: (a) kubus (b) kuboid 32 03-07 SEPT 33 34 17-21 SEPT 9. (iv) Menyelesaikan masalah dengan menganalisis piktograf. Bentuk 30 JULAI . Perwakilan 10.Sila salin mana-mana Rancangan Tahunan untuk topik sebelum ini.Sila salin mana-mana Rancangan Tahunan untuk topik sebelum ini. Bentuk dan ruang 9. (iv) Menyelesaikan masalah dengan menganalisis graf palang. (ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan isi padu kubus dan kuboid. (iii) Membina piktograf menggunakan data yang diberi. 08-12 OKT ULANGKAJI PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN . Perwakilan 10. (i) Mengira isi padu kubus dan kuboid. 15-19 OKT PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 22 OKT-09 AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN NOV 8 . (i) Mengukur luas: (a) segiempat sama (b) segiempat tepat (ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan perimeter dan luas untuk bentuk dua dimensi. Mengira luas dan perimeter bentuk dua dimensi.dan ruang 03 OGOS 28 9. Mengira isi padu kubus dan kuboid. 29 06-10 OGOS 30 31 27-31 OGOS ULANGKAJI UNTUK UJIAN SETARA UJIAN SETARA 13-17 OGOS 9. Menyatakan ciri-ciri pada graf: (a) tajuk graf (b) apa yang diwakili oleh paksi (ii) Menganalisis maklumat daripada graf palang (iii) Membina graf palang berdasarkan data yang diberi.2 Bentuk tiga dimensi 2. (i) Menyatakan ciri-ciri pada piktograf: (a) gambar sebagai perwakilan data (b) tajuk graf (c) apa yang diwakili oleh paksi (d) apa yang diwakili oleh petunjuk (ii) Menganalisis maklumat daripada piktograf.RANCANGAN TAHUNAN MT T4 MINGGU UNIT SUB-UNIT OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN 9. 35 24-28 SEPT 10.