KEKURANGAN UNSUR NPK PADA TUMBUHAN.

SIMPTOM KEKURANGAN NPK PADA POKOK GETAH
SIMPTOM KEKURANGAN N (NITROGEN)

SIMPTOM KEKURANGAN NUTRIEN POSPHARUS (P)

SIMPTOM KEKURANGAN NUTRIEN POTASSIUM (K)

Kekurangan Unsur (NPK) Pada Kelapa Sawit

Simptom kekurangan Unsur Nitrogen (N)

Nitrogen: • Penting dalam pembentukan klorofil, protin dan beberapa enzim dalam tumbuhan. Memberi kesan terhadap luas permukaan daun, warna daun dan kadar penghasilan daun. • Kekurangan N amat nyata pada pokok sawit muda yang ditanam pada kawasan berprofil cetek, berpasir ataupun tanah yang tidak bersaliran baik. Sumber baja N contohnya ammonium sulfat (21%N), urea (46%N), dan ammonium nitrate (34%N). • Simptom kekurangan Daun muda Kelapa Sawit kelihatan Pucat dan Kekuningan.

Kekurangan Unsur (K) Pada kelapa Sawit.

• Kandungan K yang cukup boleh meningkatkan ketahanan pokok sawit terhadap serangan penyakit dan musim kemarau serta boleh meningkatkan bilangan dan saiz tandan. • Kekurangan K pada palma kerap berlaku pada tanah berpasir dan gambut. Tanda-tanda kekurangan K adalah bintik-bintik oren (orange spotting) pada daun dan dalam keadaan teruk hujung daun menjadi kering. • Kandungan K yang berlebihan dalam palma boleh menjejaskan kandungan minyak dalam tandan,merendahkan kandungan boron (B) dan magnesium (Mg) dalam palma. Sumber K adalah seperti MOP (60% K2O) dan abu tandan (bunch ash) (3040% K2O). • Simptom Kekurangan unsur utama Kalium adalah daun Tua Kelapa Sawit kelihatan berbintik-bintik merah dan akan merebak keseluruhan permukaan daun.

Simptom Kekurangan (P) Phosphorus

• Simptom kekurangan (P) pada kelapa sawit dengan gejala batang kelapa sawit yang meruncing dan pelepah yang berwarna kemerah –merahan. • ia juga dapat dikesan dengan melihat tumbuhan kecil di sekeliling kelapa sawit berwarna ungu akibat kekurangan Unsur (P). • Kekurangan P juga boleh menyebabkan pertumbuhan palma terbantut, pelepah pendek, ukur lilit batang dan saiz tandan kecil. • Bagaimanapun, kandungan P secara berlebihan dalam palma boleh menindas pengambilan kuprum (Cu) dan zink (Zn). • Sumber baja fosforus contohnya CIRP (35% P2O5), TSP (46% P2O5) dan Gafsa (29% P2O5).

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.