P. 1
Sejarah Nabi Muhammad SAW Rangkuman

Sejarah Nabi Muhammad SAW Rangkuman

|Views: 66|Likes:
Published by Achmad Philip
Sejarah Nabi Muhammad SAW Rangkuman
Sejarah Nabi Muhammad SAW Rangkuman

More info:

Published by: Achmad Philip on Jul 31, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/23/2013

pdf

text

original

Sejarah Nabi Muhammad SAW

“Muhammad” dalam bahasa Arab berarti “dia yang terpuji”. Muslim mempercayai bahwa ajaran Islam yang dibawa oleh Muhammad adalah penyempurnaan dari agama-agama yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Mereka memanggilnya dengan gelar Rasul Allāh (‫)رسول ال‬, dan menambahkan kalimat Shalallaahu ‘Alayhi Wasallam (‫صلى ال عليه و سلم‬, yang berarti “semoga Allah memberi kebahagiaan dan keselamatan kepadanya”; sering disingkat “S.A.W” atau “SAW”) setelah namanya. Selain itu Al-Qur’an dalam Surah As-Saff (QS 61:6) menyebut Muhammad dengan nama “Ahmad” (‫)أحمد‬, yang dalam bahasa Arab juga berarti “terpuji”.

Sisilah Nabi Muhammad SAW Silsilah Keluarga Nabi Muhammad SAW Silsilah Muhammad dari kedua orang tuanya kembali ke Kilab bin Murrah bin Ka’b bin Lu’ay bin Ghalib bin Fihr (Quraish) bin Malik bin an-Nadr (Qais) bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah (Amir) bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma`ad bin Adnan. Dimana Adnan merupakan keturunan laki-laki ke tujuh dari Ismail bin Ibrahim, yaitu keturunan Sam bin Nuh. Muhammad lahir di hari Senin, 12 Rabi’ul Awal tahun 571 Masehi (lebih dikenal sebagai Tahun Gajah).

Kelahiran/Maulud Nabi Muhammad Muhammad lahir di Tahun Gajah. Ketika inilah ia diminta menggembala kambing-kambingnya disekitar Mekkah dan kerap menemani pamannya dalam urusan dagangnya ke negeri Syam (Suriah. Seseorang yang telah mendengar tentang anak muda yang sangat dipercaya dengan adalah seorang janda yang bernama Khadijah. maupun ilmu pengetahuan. Saat itu ia sangat masyhur di antara kaumnya dengan sifat-sifatnya yang terpuji. membuatnya dipercaya sebagai agen penjual perantara barang dagangan penduduk Mekkah. Muhammad lahir di pada hari Jumat. meninggal dalam perjalanan dagang di Yatsrib. Perdagangan menjadi hal yang umum dilakukan dan dianggap sebagai salah satu pendapatan yang stabil. Akhirnya. . ketika Muhammad masih dalam kandungan. Ayahnya. begitupula dengan ilmu untuk menambah keterampilannya dalam berdagang. hingga akhirnya beliau memperoleh gelar Al-Amin yang artinya Orang yang dapat Dipercaya dan dikenal sebagai As-Saadiq yang memiliki arti Yang Benar. ibunya jatuh sakit. Ia pula yang memberi keputusan di antara mereka tentang peletakan Hajar al-Aswad di tempatnya. sedangkan kalangan Sunni percaya bahwa ia lahir pada hari Senin. seni. ibunya Aminah binti Wahab mengajaknya ke Yatsrib (Madinah) untuk mengunjungi keluarganya serta mengunjungi makam ayahnya. Setelah ibunya meninggal. Abdullah. Setelah kakeknya meninggal. Aminah meninggal dunia di Abwa’ yang terletak tidak jauh dari Yatsrib. ia dijaga oleh pamannya. Pada saat itu Muhammad berusia 25 tahun sedangkan Khadijah mendekati umur 40 tahun. mereka menikah. ia bersatu dengan orang-orang Quraisy dalam perbaikan Ka’bah. Muhammad menemani pamannya berdagang ke arah Utara dan secepatnya tentang kejujuran dan sifat dapat dipercaya Muhammad dalam membawa bisnis perdagangan telah meluas. Muhammad dijanjikan olehnya akan dibayar dua kali lipat dan Khadijah sangat terkesan dengan sekembalinya Muhammad dengan keuntungan yang lebih dari biasanya. yaitu tahun 570 M. Berkenalan dengan Khadijah Ketika Muhammad mencapai usia remaja dan berkembang menjadi seorang yang dewasa. Pada saat Muhammad berusia enam tahun. Abu Thalib. Muhammad dijaga oleh kakeknya. Kaumnya sangat mencintai beliau. Reputasi Muhammad membuatnya terpesona sehingga membuat Khadijah memintanya untuk membawa serta barang-barang dagangannya dalam perdagangan. di bagian Selatan Jazirah Arab. ‘Abd al-Muththalib. Ia meninggalkan harta lima ekor unta. Memperoleh gelar Ketika Muhammad berumur 35 tahun. 17 Rabiulawal. ia mulai mempelajari ilmu bela diri dan memanah. Namun dalam perjalanan pulang. Libanon dan Palestina). di kota Mekkah. suatu tempat yang ketika itu merupakan daerah paling terbelakang di dunia. Setelah beberapa hari. tidak menjadi halangan bagi mereka. dan dikuburkan di sana. jauh dari pusat perdagangan. 12 Rabiulawal atau (2 Agustus 570M). sekawanan biri-biri dan seorang budak perempuan bernama Ummu Aiman yang kemudian mengasuh Nabi. Perbedaan umur yang sangat jauh dan status janda yang dimiliki oleh Khadijah. Ia adalah seseorang yang memiliki status tinggi di suku Arab dan Khadijah sering pula mengirim barang dagangan ke berbagai pelosok daerah di tanah Arab.

yaitu Waraqah bin Naufal. dengan nama Tuhanmu yang Maha Pemurah. AlQuran dan As-Sunnah digabungkan bersama merupakan panduan dan cara hidup bagi “mereka yang menyerahkan diri kepada Allah”. kaumnya akan mengatakan bahwa ia seorang penipu. Ia bisa berhari-hari bertafakur dan beribadah disana dan sikapnya itu dianggap sangat bertentangan dengan kebudayaan Arab pada zaman tersebut dan di sinilah ia sering berpikir dengan mendalam. Ia diminta membaca. Jibril berkata: “Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Khadijah mengajak Muhammad mendatangi saudara sepupunya. Untuk lebih menenangkan hati suaminya. atau 39 tahun 3 bulan 8 hari menurut perhitungan tahun syamsiah (penanggalan berdasarkan matahari). yang banyak mengetahui nubuat tentang nabi terakhir dari kitab-kitab suci Kristen dan Yahudi.Qurʾān (bacaan). yang mengajar manusia dengan perantaraan (menulis.” (Al-Alaq 96: 1-5) Ini merupakan wahyu pertama yang diterima oleh Muhammad. Wahyu tersebut telah diturunkan menurut urutan yang diberikan Muhammad. tindakan dan persetujuannya. Pada suatu malam sekitar tanggal 17 Ramadhan/ 6 Agustus 611. sedangkan sebagiannya diterjemahkan dan dihubungkan dengan ayat-ayat yang lain. Mendengar cerita yang dialami Muhammad. Jibril mengulangi tiga kali meminta agar Muhammad membaca. Ia menjawab.Mukjizat Nabi Muhammad SAW Kerasulan Nabi Muhammad SAW Muhammad dilahirkan di tengah-tengah masyarakat terbelakang yang senang dengan kekerasan dan pertempuran dan menjelang usianya yang ke-40. Ketika itu ia berusia 40 tahun 6 bulan 8 hari menurut perhitungan tahun kamariah (penanggalan berdasarkan bulan). Bacalah. Setelah hal itu lewat. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Kebanyakan dari mereka yang percaya dan meyakini ajaran . Kebanyakan ayat-ayatnya mempunyai arti yang jelas. karena ia merasakan suhu tubuhnya panas dan dingin secara bergantian. Waraqah pun berkata. yaitu penganut agama Islam. Kemudian Waraqah menyebutkan bahwa An-Nâmûs al-Akbar (Malaikat Jibril) telah datang kepadanya. mereka akan memusuhi dan melawannya. Malaikat Jibril mendatanginya. bahwa ia telah dipilih oleh Tuhan menjadi seorang nabi. memohon kepada Allah supaya memusnahkan kekafiran dan kebodohan. ia sering menyendiri ke Gua Hira’ sebuah gua bukit sekitar 6 km sebelah timur kota Mekkah. “Saya tidak bisa membaca”. Wahyu turun kepadanya secara berangsur-angsur dalam jangka waktu 23 tahun. ia menceritakan pengalamannya kepada sang istri. membaca). yang kemudian dikenali sebagai Jabal An Nur. dengan rasa ketakutan dan cemas Muhammad pulang ke rumah dan berseru pada Khadijah untuk menyelimutinya. Sebagian ayat-ayat adapula yang diterjemahkan oleh Muhammad sendiri melalui percakapan. ketika Muhammad sedang bertafakur di Gua Hira’. yang terkenal dengan nama As-Sunnah. Muhammad hanya menyebarkan agama terbatas kepada temanteman dekat dan kerabatnya. tetapi jawabannya tetap sama. Setelah pengalaman luar biasa di Gua Hira tersebut. Jibril membangkitkannya dan menyampaikan wahyu Allah di telinganya. Pengikut Pertama (As-Sabiqun al-Awwalun) Selama tiga tahun pertama. dan dikumpulkan dalam kitab bernama Al Mushaf yang juga dinamakan Al. Akhirnya.

mereka lalu bersumpah untuk melindungi Islam. Masjid Nabawi. Zaid bin Haritsah dan Bilal. Muhammad sendiri. Banyak tokoh-tokoh bangsa Arab seperti Abu Bakar. Muhammad mengambil peluang ini untuk menyebarkan Islam. akan tetapi semuanya . turut hadir dalam pertemuan tersebut. yang kemudian dikenal sebagai Madinah atau “Madinatun Nabi” (kota Nabi). yaitu pamannya yang saat itu belum menganut Islam. Penyiksaan yang dialami hampir seluruh pengikutnya membuat lahirnya ide berhijrah (pindah) ke Habsyah. masyarakat Islam dari Mekkah pada akhirnya berhasil sampai dengan selamat ke Yathrib. Setelah berlangsung selama kurang lebih dua bulan. Abdul Rahman bin Auf. Rasulullah (Muhammad) dan orang-orang Islam Mekkah. pada tahun 622 hijrah ke Madinah. Quraish Makkah yang mengetahui hal ini kemudian melancarkan beberapa serangan ke Madinah. Zubair bin Al Awwam. Utsman bin Affan. Muhammad mengumumkan secara terbuka agama Islam. Mereka menemui Muhammad di tempat mereka bertemu sebelumnya. Muhammad akhirnya setuju untuk berhijrah ke kota itu. Arab Saudi. masyarakat jahiliyah Mekkah berusaha menghalang-halanginya. pemerintahan (kalifah) Islam diwujudkan di bawah pimpinan Muhammad. berlokasi di Medinah. dan mereka menjalankan berbagai tradisi keagamaan mereka dalam kunjungan tersebut. Ali. Mereka menemui Muhammad dan beberapa orang Islam dari Mekkah di suatu tempat bernama Aqabah secara sembunyi-sembunyi. Abbas bin Abdul Muthalib. kota yang berjarak sekitar 200 mil (320 km) di sebelah Utara Mekkah. Setelah menganut Islam.Muhammad adalah para anggota keluarganya serta golongan masyarakat awam. antara lain Khadijah. Kesemua pemeluk Islam pertama itu disebut dengan As-Sabiqun al-Awwalun. sebagian orang Islam disiksa. disingkirkan dan diasingkan. raja Habsyah. sekumpulan masyarakat Islam dari Yathrib datang lagi ke Mekkah. Amr bin Nufail masuk Islam dan bergabung membela Muhammad. Akibat halangan dari masyarakat jahiliyyah di Mekkah. Masyarakat jahiliyah Arab dari berbagai suku berziarah ke Ka’bah dalam suatu kegiatan tahunan. memperbolehkan orang-orang Islam berhijrah ke negaranya dan melindungi mereka dari tekanan penguasa di Mekkah. Tahun berikutnya. Namun pada awal tahun 613. Di Madinah. Mereka mengundang orang-orang Islam Mekkah untuk berhijrah ke Yathrib. orang-orang Islam akan mendapat peluang untuk mengembangkan agama mereka ke daerah-daerah yang lain. karena beranggapan bahwa bila dibiarkan berhijrah ke Yathrib. dianiaya. Jejak Kaki Nabi Muhammad SAW Hijrah ke Madinah Di Mekkah terdapat Ka’bah yang telah dibangun oleh Nabi Ibrahim. Ubaidah bin Harits. Umat Islam bebas beribadah (shalat) dan bermasyarakat di Madinah. Negus. Di antara mereka yang tertarik dengan seruannya ialah sekumpulan orang dari Yathrib (dikemudian hari berganti nama menjadi Madinah). Mengetahui bahwa banyak masyarakat Islam berniat meninggalkan Mekkah.

beliau akan menetapkan menjadi kewajiban untuk tiap-tiap orang muslim menggosok gigi sebelum mengerjakan kelima waktu sholat. Diriwayatkan pula bahwa beliau memerintahkan supaya lalu-lintas umum tidak boleh dipergunakan sehingga menimbulkan halangan atau menjadi kotor atau melemparkan bendabenda yang najis. Penduduk Makkah yang khawatir kemudian setuju untuk menyerahkan kota Makkah tanpa perlawanan. Beliau sangat memandang penting upaya agar persediaan air untuk keperluan manusia dijaga kebersihan dan kemurniannya. Beliau memerintahkan supaya pada kesempatan-kesempatan itu sebaiknya setanggi dsb dibakar untuk membersihkan udara (Abu Daud). Beliau menuntut agar jalan-jalan dijaga kebersihannya dan tidak ada dahan ranting. Kaum Arab terkenal dengan ketajaman otak mereka dan apa-apa yang mereka pandang langka. padahal waktu itu beliau belum dinyatakan sebagai Nabi. masjid itu satu-satunya tempat berkumpul yang ditetapkan untuk orangorang Islam. Muhammad berangkat kembali ke Makkah dengan pasukan Islam sebanyak 10. tetapi tidak pelak lagi bahwa mereka biasa memberikan warna tegas di atas tuturan mereka dengan melontarkan kata-kata sumpah dalam kadar yang cukup banyak.dapat diatasi oleh umat Islam. bahkan cermat sekali dalam soal kebersihan badan. Diriwayatkan tentang Rasulullah saw bahwa segala tutur kata beliau senantiasa mencerminkan kesucian dan bahwa beliau (tidak seperti orang-orang kebanyakan di zaman beliau) tidak biasa bersumpah (Turmudzi). karena semua itu perbuatan yang tidak diridhoi Tuhan. dan desudah makan beliau senantiasa berkumur dan memandang sangat baik tiap-tiap orang yang telah memakan masakan berkumur lebih dahulu sebelum ikut bersembahyang berjamaah (Al-Bukhori) Dalam peraturan Islam. Muhammad menyetujuinya. Beliau juga memberi petunjuk jangan ada orang pergi ke masjid saat diadakan pertemuan-pertemuan sehabis makan sesuatu yang menyebarkan bau yang menusuk hidung (AlBukhori). belum pernah terjadi dalam sejarah Mekkah dan Arabia. Beliau sangat memberikan perhatian. dan kemudian memberikan amnesti umum dan menegakkan peraturan agama Islam di kota Mekkah. Pembebasan Mekkah Pada tahun ke-8 setelah berhijrah ke Madinah. ia telah berbuat amal sholih dalam pandangan Ilahi. perjanjian itu kemudian diingkari oleh pihak Quraish dengan cara menyerang sekutu umat Islam. memusnahkan semua berhala yang ada di sekeliling Ka’bah. batu dan semua benda atau sesuatu yang akan mengganggu atau bahkan membahayakan. Oleh karena Rasulullah saw sangat istimewa menekankan kebersihannya. Beliau senantiasa menggosok gigi beberapa kali sehari dan begitu telaten melakukannya sehingga beliau biasa mengatakan bahwa andaikata beliau tidak khawatir kalau mewajibkannya akan memberatkan. Hal itu menjadi bukti bahwa Rasulullah saw memiliki sifat itu dalam kadar begitu tinggi sehingga dalam pengetahuan dan ingatan kaumnya tidak ada orang lain yang dapat dipandang menyamai dalam hal itu. Walaupun demikian. Jika beliau sendiri menemukan hal atau benda demikian di jalan. Umumnya. Satu perjanjian damai kemudian dibuat dengan pihak Quraish.000 orang. Hal itu merupakan suatu kekecualian bagi bangsa Arab. suatu kebiasaan yang masih tetap berlangsung sampai hari ini juga. Sejumput Akhlak Rasulullah Dikemukakannya beberapa contoh Akhlaq yang mulia Sayyidina AL-MUSHTHOFA. terutama pada saat orang-orang diharapkan akan berkumpul di dalamnya. Muhammad saw adalah agar kita mengetahui dan mencontohnya dalam setiap aspek kehidupan kita sehari-hari. Tetapi Rasulullah saw menjunjung tinggi nama Tuhan sehingga beliau tidak pernah mengucapkan tanpa alasan yang sepenuhnya dapat diterima. Peristiwa ini. pastilah sungguh-sungguh langka lagi istimewa. Beliau senantiasa mencuci tangan sebelum dan sesudah tiap kali makan. beliau niscaya menyingkirkannya dan beliau sering bersabda bahwa orang yang membantu menjaga kebersihan jalan-jalan. Muhammad memimpin umat Islam menunaikan ibadah haji. Kami tidak mengatakan bahwa orang-orang Arab di zaman Rasulullah saw biasa mempergunakan bahasa kotor. dan ketika pada tahun berikutnya ia kembali maka ia menaklukkan Mekkah secara damai. dengan syarat Muhammad kembali pada tahun berikutnya. atau tidak sedap dipandang ke jalan umum atau mengotori jalan dengan cara apapun. artinya orang yang terpercaya. Sejarah menjadi saksi bahwa semua kaum di Arab sepakat memberikan gelar kepada Muhammad saw “Al-Amin”. beliau melarang sesuatu benda dilemparkan ke dalam air tergenang yang mungkin .

beliau senantiasa memilih jalan yang termudah. Rasulullah saw sangat sederhana dalam hal makan dan minum. Jika didapatkannya makanan sajian serupa itu. Jika beliau telah duduk menghadapi hidangan.. beliau hanya tidak menyantapnya dan tidak pernah memperlihatkan kekesalannya. tetapi disebabkan oleh kenyataan bahwa beliau tidak menyetujui orang mengadakan perjamuan di tempat terbuka dan terlihat oleh orang miskin yang tak cukup mempunyai makanan. Beliau biasa bangkit meninggalkan tempat tidur tengah malam dan larut dalam beribadah kepada Tuhan sampai saat tiba untuk pergi ke masjid hendak sembahyang subuh. Kitabal-Barr wal-Sila).akan mencemarinya. Beliau sangat baik dan adil terhadap istri-istri sendiri. maka bukan ibadah tetapi aniaya kalau mata dibiarkan pejam atau dibuang. Beliau tidak pernah memperlihatkan rasa kurang senang terhadap makanan yang tidak baik masakannya dan tidak sedap rasanya. Dalam keadaan susah. Kalau arah perbuatan itu membuka kemungkinan timbulnya kecurigaan serupa itu. seolah-olah orang yang makan itu terlalu agung untuk memperhatikan hanya soal makanan dan minuman belaka. Tuhan telah memberikan mata untuk melihat. pada suatu saat salah seorang di antara mereka tidak dapat membawa diri dengan hormat yang layak terhadap beliau. dari antara seluruh umat manusia yang paling menjauhinya (Muslim. Tiap-tiap segi kehidupan Rasulullah saw nampak jelas diliputi dan diwarnai oleh cinta dan bakti kepada Tuhan. beliau akan menyantapnya untuk menjaga supaya pemasaknya tidak merasa kecewa. beliau hanya tersenyum dan hal itu dilupakan beliau. Beliau melihat ke sekitar dan setelah beliau menghitung jumlah orang yang hadir. Sekali peristiwa Aisyah ra berkata kepada beliau “Tuhan telah memberi kehormatan kepada engkau dengan cinta dan kedekatan-Nya. Alasannya bukan karena beliau tidak suka daging panggang. Ketika mereka melihat Rasulullah saw mereka mengundang beliau ikut serta. mengaruniai cinta dan kedekatan-Nya kepadaku. aku senantiasa dapat mengetahuinya” Aisyah ra bertanya “Bagaimana?” Beliau menjawab “Aku perhatikan jika engkau senang kepadaku dan dalam percakapan kau menyebut nama Tuhan. beliau membagi rata bilangan kurma itu sehingga tiap-tiap orang menerima tujuh buah. Sekali peristiwa seseorang mempersembahkan kurma kepada beliau. walaupun sekedar roti jawawut (Al-Bukhori). ketika beliau melalui jalan tampak kepada beliau beberapa orang berkumpul mengelilingi panggang anak kambing dan siap untuk menikmati jamuan. Aisyah jika engkau sedang marah kepadaku. Beliau senantiasa sangat sabar dalam kesukaran dan kesusahan. bagian terbesar dari waktu. Tetapi jika engkau tidak senang kepadaku. Beliau menasehatkan agar bersabar dan menerima taqdir Tuhan dengan rela dan menyerahkan diri. kitabul-Fadhoil). beliau menunjukkan minat kepada makanan itu dan biasa mengatakan bahwa beliau tidak suka kepada sikap acuh-tak-acuh terhadap makanan. maka Rasulullah saw itulah orangnya. dan memakai persediaan air dengan cara yang dapat menjadikannya kotor (Al-Bukhori dan Muslim. tetapi beliau menolak. ‘Kau sebut Dia sebagai Tuhan Ibrahim” Mendengar keterangan itu Aisyah tertawa dan mengatakan bahwa beliau benar”. Abu Huroiroh ra meriwayatkan bahwa Rasulullah saw tidak pernah makan sekenyang-kenyangnya. Jika. dan melonglong dekat kuburan anaknya. asalkan bebas dari segala kecurigaan bahwa itu salah atau dosa. Walaupun pertanggung-jawaban yang sangat berat terletak di atas bahu beliau. Kadangkadang beliau begitu lama berdiri dalam sembahyang tahajjud sehingga kaki beliau menjadi bengkak-bengkak. dan mereka yang menyaksikan beliau dalam keadaan demikian sangat terharu. Tetapi. senantiasa beliau menyantapnya bersama-sama semua yang hadir. atas kasih sayang-Nya. jika hidangan tidak dapat dimakan. Wanita itu tidak mengetahui bahwa ia ditegur oleh . Bukan penggunaan kemampuan melihat secara tepat yang dapat dipandang dosa. siang dan malam dipergunakan untuk beribadah dan berdzikir kepada Tuhan. Pada suatu hari beliau bersabda kepada Siti Aisyah ra. melainkan penyalahgunaan daya itulah yang menjadi dosa… Siti Aisyah meriwayatkan “Bilamana Rasulullah saw dihadapkan kepada pilihan antara dua cara berbuat. beliau tak pernah putus asa dan beliau tak pernah dikuasai oleh suatu keinginan pribadi… Sekali peristiwa beliau menjumpai seorang wanita yang baru ditinggal mati oleh anaknya. Sekali peristiwa. Jika suatu makanan dihidangkan kepada beliau. bukankah telah menjadi kewajiban pada giliranku senantiasa menyampaikan terima kasih kepada Dia? Bersyukurlah hendaknya sebanyak bertambahnya karunia yang diterima (Kitabul-Kusuf). Mengapa engkau membebani diri sendiri dengan menanggung begitu banyak kesusahan dan kesukaran?” Beliau menjawab “Jika Tuhan. ‘Kau sebut Dia sebagai Tuhan Muhammad.

engkau akan mengetahui betapa sukar untuk bersabar di bawah himpitan penderitaan serupa itu. Alchamdulillah 33 kali dan Allahu akbar 34 kali. Rasulullah saw sangat berhasrat memperbaiki keadaan wanita di tengah-tengah masyarakat. beliau bersabda “Perhatikan kaca! Perhatikan kaca!” dengan maksud mengatakan bahwa ada wanita-wanita dalam rombongan dan . Maka Usama diserahi tugas melaksanakan itu. Rasulullah saw menjawab. beliau tetap melayaninya dan tidak pernah mencoba mengadakan pembalasan. Beliau senantiasa dapat menguasai diri. menjamin mereka mendapat kedudukan terhormat dan perlakuan wajar lagi pantas. beliau segera membagibagikan hadiah itu di antara mereka yang sangat membutuhkan. Jika engkau akan tidur pada malam hari.” Rasulullah saw menjawab “Aku telah kehilangan bukan hanya seorang tetapi tujuh anak”. Rasulullah saw sering menerima barang dan uang berlimpah-limpah. dan jika seseorang memperlakukan beliau dengan tidak sopan. beliau sangat marah dan bersabda. Islam adalah agama pertama yang memberikan hak waris kepada wanita… Jika dalam satu perjalanan beliau ada wanita-wanita yang ikut serta. Sekali peristiwa anak beliau. “Kemudian juga hendaknya memenuhi permintaannya itu sehingga mendapat pahala sebagai orang yang berperan serta dalam menggalakkan perbuatan baik’ (Al-Bukhori dan Muslim). Kitabus-Salat). Fathimah datang mendapatkan beliau sambil memperlihatkan tapak tangannya yang tebal dan keras akibat pekerjaan menepung gandum dengan batu. Kitabul-Hudud). Usama menghadap Rasulullah saw. Bahkan ketika beliau sudah menjadi orang paling berkuasa sekalipun selalu mendengarkan dengan sabar kata tiap-tiap orang. Rasulullah saw mandiri dalam menerapkan keadilan dan perlakuan. engkau hendaknya membaca SubchanAllah 33 kali. maka satu-satunya perbaikan yang dapat dilakukannya ialah memerdekakannya (Muslim. martabat suatu keluarga sangat terhormat akan jatuh dan terhina. Beliau bersabda. Pada suatu kesempatan serupa itu ketika orang-orang berjalan cepat. Rasulullah saw senantiasa prihatin memikirkan untuk memperbaiki keadaan golongan yang miskin dan mengangkat taraf hidup mereka di tengah-tengah masyarakat. Rasulullah saw tidak melihatnya lagi beberapa hari dan beliau menanyakan ihwalnya. Banyak yang ingin mendesak Rasulullah saw demi kepentingan orang yang berdosa itu. Islam tidak mengidzinkan dan akupun sekali-kali tidak akan mengizinkan. Disampaikan kepada beliau bahwa ia sudah meninggal.” Kemudian beliau pergi ke sana dan mendoa untuk dia (Al-Bukhori. tetapi serentak beliau mengerti maksud tugasnya itu. “Mengapa aku tidak diberi tahu kalau ia meninggal? Aku pasti ikut dalam sembahyang janazahnya” dan menambahkan. beliau senantiasa memberi petunjuk supaya kafilah bergerak lambat dan berhenti-berhenti secara bertahab. dengan tujuan membangkitkan rasa cenderung untuk menolong si miskin di satu pihak dalam hati para sahabat dan dipihak lain menimbulkan kesadaran dalam hati kaum fakir-miskin adanya cinta-kasih saudara-saudara mereka yang kaya. jika Fathimah anak perempuanku sendiri melakukan kejahatan. Dan beliau terus berlalu. Anggapan itu salah. “Aku akan menceriterakan kepadamu sesuatu yang nanti akan terbukti jauh lebih berharga daripada seorang budak. Hal itu akan jauh lebih banyak menolongmu daripada memelihara seorang budak” (Al-Bukhori). karena jika hukuman yang berlaku dikenakan terhadap wanita muda usia itu. Kitabul-Iman). tetapi tidak mempunyai keberanian. Bangsa-bangsa telah celaka karena mengistimewakan orang-orang kelas tinggi tetapi berlaku kejam terhadap rakyat jelata. Sungguh. memohon agar diberi seorang budak untuk meringankan pekerjaannya. Beliau menetapkan bahwa jika si pemilik memukul budaknya atau memaki-makinya. Sekali peristiwa suatu perkara dihadapkan kepada beliau tatkala seorang bangsawati terbukti telah melakukan pencurian. aku tidak akan segan-segan menjatuhkan hukuman yang adil “ (AlBukhori. “Kamu sebaiknya menolak.Rasulullah saw dan menjawab “Andaikan engkau pernah mengalami sedih ditinggal mati oleh anak seperti yang kualami. Abu Musa Al-Asy’ari meriwayatkan jika seorang miskin menghadap Rasulullah saw dan mengajukan permintaan. beliau biasa bersabda kepada orang yang ada disekitar beliau. Bawalah aku ke kuburnya. Barangkali kalian tidak memandangnya cukup penting karena ia miskin. Beliau senantiasa menganjurkan kepada mereka yang mempunyai budak-budak supaya memperlakukan mereka dengan baik serta kasih sayang. Seorang wanita muslimah biasa membersihkan masjid Nabi di Madinah. Hal itu menggemparkan. Ketika Islam berangsur-angsur diterima secara umum oleh bagian terbesar bangsa Arab.

Beliau sangat menghargai mereka yang membaktikan waktu dan harta bendanya untuk menghidmati umat manusia. Perlakuan Rasulullah saw terhadap tetangga dengan ramah dan penuh perhatian. Beliau menetapkan bahwa orang tidak boleh membicarakan keburukan seseorang yang telah meninggal. meminta idzin untuk meninggalkan masjid untuk mengadakan kebaktian di tempat yang tenang. Seorang dari tawanan itu adalah seorang anak perempuan Hatim. Sekali peristiwa seorang duta datang kepada beliau dengan tugas istimewa dan sesudah ia tinggal beberapa hari bersama beliau. Ketika anak Hatim menerangkan kepada Rasulullah saw mengenai silsilah kekeluargaannya. ketika terjadi isu bahwa pasukan Romawi akan mengadakan pendudukan di Madinah dan ketika ada suara gaduh di tengah malam. Tetapi dengan mengemukakan kebaikan-kebaikan almarhum orang akan cenderung mendoakan (Al-Bukhori). Rasulullah saw dalam jual-beli secara terus terang dan sangat mendambakan orang-orang muslim agar jangan melakukan kelicikan dalam transaksi atau jual-beli. sebab tidak ada faedahnya menyebut-nyebut kelemahan atau kejahatan orang yang sudah meninggal. Rasulullah saw menjawab bahwa perbuatannya itu tidak tepat karena ia datang sebagai duta dan telah menjadi kewajibannya untuk pulang ke pusat Pemerintahannya tanpa mengadakan hubungan baru. Rasulullah saw memperingatkan para sahabat agar memperlakukan hewan-hewan dengan baik dan mengecam bersikap kejam terhadap hewan. Rasulullah saw bersabda: “Mereka tidak perlu meninggalkan masjid yang memang merupakan tempat khusus untuk kebaktian kepada Tuhan dan mereka dapat melakukan ibadah mereka di situ (Az-Zurqani) Keberanian Rasulullah saw luar biasa. beliau menegurnya dengan ramah secara berempat mata. Beliau bersabda: “Siapa yang menyebarkan rasa pesimis di kalangan masyarakat. . Kesusahan. Rasulullah saw sangat menaruh penting ihwal asas menyempurnakan perjanjian.bahwa jika onta-onta dan kuda-kuda berlari cepat. beliau selamanya memilih pergaulan dengan orang-orang baik dan jika melihat suatu kelemahan pada salah seorang dari para sahabat. ia dapat kembali lagi sebagai orang bebas dan masuk Islam. Rasulullah saw bukan saja menekankan pada kebaikan toleransi dalam urusan agama. Beliau sangat lunak terhadap orang yang kurang sopan terhadap beliau. ia bertanggung jawab atas kemunduran bangsa. Beliau sangat memusuhi sikap pesimis atau keputusasaan. Beliau sering menceriterakan tentang wanita Yahudi yang dihukum Allah swt lantaran membiarkan kucingnya mati kelaparan. seorang yang kebaikan dan kemurahannya telah menjadi buah bibir bangsa Arab. Beliau tidak pernah mengemukakan kesalahankesalahan dan kelemahan-kelemahan orang lain dan menasehati orang-orang jangan mengumumkan kesalahan-kesalahan sendiri. Kitab Al-Adab). sebab pikiran-pikiran pesimis mempunyai kecenderungan mengecutkan hati dan menghentikan laju kemajuan. beliau sangat menekankan agar orang berbakti dan mengkhidmati orang tua serta memperlakukan mereka dengan baik dan kasih-sayang. jika sesudah pulang ia masih yakin akan kebenaran Islam. tetapi memberikan contoh-contoh yang sangat tinggi dalam urusan ini. melainkan hendaknya menekankan kepada kebaikan apa saja yang dimiliki almarhum. Suku Arab . penderitaan atau kemalangan di saat menjelang wafat. Suatu delegasi suku Kristen Najron yang telah berdialog selama beberapa jam. mereka itu akan menderita dari bantinganbantingan binatang-binatang itu (Al-Bukhori. Ketika seseorang mengadukan saudaranya yang bermalas-malasan. ia yakin akan kebenaran Islam dan mohon diperbolehkan bai’at masuk Islam. Beliau senantiasa optimis menghadapi masa depan. ayahmu tidak akan menderita lagi sesudah hari ini”. namun beliau bersabda kepadanya: “Bersabarlah. beliau mengadakan penelitian sendiri dengan menaiki kudanya. beliau memperlakukan wanita itu dengan penghormatan yang besar dan sebagai hasil dari perantaraannya beliau membatalkan semua hukuman yang tadinya akan dijatuhkan atas wanita itu sebagai tindak balasan terhadap serangan mereka. dan karena itu menjadi kewajibanmu mencukupi kebutuhannya dan membiarkan dia bebas mengkhidmati agama” (Turmudzi). Rasulullah saw sangat berhati-hati membawa diri agar tidak timbul kemungkinan adanya salah faham. beliau bersabda kepadanya: “Tuhan telah mencukupi kebutuhanmu berkat adanya saudaramu. Rasulullah saw menekankan agar para sahabat bekerja sama satu dengan lainnya. Banu Tho‘i mulai mengadakan permusuhan terhadap Rasulullah saw dan kekuatan mereka dapat dikalahkan dan beberapa orang ditawan dalam sebuah peperangan. beliau pikul dengan penuh kesabaran sampai-sampai Fathimah ra tidak tahan melihat ayahnya dalam keadaan demikian.

Muhammad digambarkan sebagai orang yang berkulit putih dan berjenggot hitam dengan uban. bertubuh sedang. ia menolehkan wajah dan badannya secara bersamaan. Janggut Nabi Muhammad SAW Fisik dan ciri-ciri Nabi Muhammad SAW Aisyah dan Ali bin Abi Thalib telah merincikan ciri-ciri fisik dan penampilan keseharian Muhammad. berpostur kekar sangat indah dan pas dikalangan kaumnya.” (Al-Qalam: 4) Dalam hadits riwayat Bukhari. sebagaimana sabda Rasulullah saw berikut: Aku bersaksi tiada tuhan kecuali Allah Yang Esa yang tiada sekutu bagi-Nya dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu hamba-Nya dan utusan-Nya.Sedemikian agung dan indahnya Akhlaq Muhammad Rasulullah saw. karena itu hanya ada satu syahadat pada beliau saja yang disyari’atkan dalam agama dan wajib diikrarkan oleh setiap orang yang masuk ke dalam agama Islam. .[30] terurai hingga bahu. Anas (ra) juga meriwayatkan: Rasulullah (saw) tingginya sedang. Siapa saja yang bergaul dengannya pasti akan menyukainya. kecuali ia dimasukkan kedalam sorga karena apa yang ada di dalamnya. Apabila berjalan cenderung cepat dan tidak pernah menancapkan kedua telapak kakinya. yaitu: Anas bin Malik (ra) meriwayatkan: Rasulullah saw. beliau melangkah dengan cepat dan pasti. Tubuhnya tidak terlalu tinggi dan tidak pula terlalu pendek. Lalu di Madinah selama sepuluh tahun.” Begitulah Muhammad di mata khalayak. Allah memanggil beliau ke hadirat-Nya pada umur enam puluh tiga tahun. tidak putih sekali namun tidak pula hitam benar. Tulang kepala besar dan bahunya lebar. Melangkah dengan tubuh sedikit condong ke depan. paling jujur ucapannya. wajahnya cenderung bulat dengan sepasang matanya hitam dan bulu mata yang panjang. beliau tegap. paling bertanggung jawab dan paling baik pergaulannya. Ia adalah orang yang paling dermawan. tidak tinggi benar maupun pendek. Adapun jaminan bagi orang yang telah mengikrarkan syahadat itu adalah sorga. Allah Ta’ala mengangkat beliau sebagai Nabi ketika berusia empat puluh tahun. Setiap orang yang bertemu Muhammad pasti akan berkata. tapi cerah. sebagai hamba teladan umat manusia yang hidup sezaman dengan beliau maupun umat manusia yang hidup sesudahnya hingga hari Qiamat. Rambut beliau dapat dikatakan lurus dan agak berombak. sebab ia berakhlak sangat mulia seperti yang digambarkan Al-Qur’an. Jemari tangan dan kaki tebal dan lentik memanjang. sebagai tekad untuk mengawali dalam mengikuti dan meneladani kehidupan beliau. Dalam satu hadits diterangkan mengenai corak fisik Rasulullah. Tidak berkumis dan berjanggut sepanjang sekepalan telapak tangannya. beliau berjalan dengan gesit. Sesudah itu beliau sempat tinggal di Mekah selama tiga belas tahun. Di antara kedua bahunya terdapat tanda kenabian dan memang ia adalah penutup para nabi. Kulitnya putih kemerah-merahan. Apabila menoleh. Rambut beliau tidak keritingnamun tidak pula lurus sama sekali. Saat itu baru sedikit saja uban yang tumbuh di rambut dan janggut beliau. diantaranya adalah rambut ikal berwarna sedikit kemerahan. “Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Warna kulit beliau sedang. Bulu badannya halus memanjang dari pusar hingga dada. “Aku tidak pernah melihat orang yang sepertinya. maka tiada seorang pun yang bertemu dengan kedua kalimah syahadat itu pada Hari Qiamat. paling berlapang dada. baik sebelum maupun sesudahnya. bercorak kulit cerah.

dan dari antara orang-orang yang datang sesudah (wafatnya) beliau. Badan beliau tidak berbulu tebal. dengan tulang belikat (pundak) yang bidang. orang yang paling jujur. Telapak tangan dan kaki beliau padat berisi. telapak tangan beliau agak lebar serta baik telapak tangan maupun kaki beliau padat berisi. Kecuali bulu-bulu halus yang tumbuh dari dada dan tumbuh sampai ke pusar. Jika beliau sedang berhadapan dengan seseorang. san (saya) perhatikan pula rembulan tersebut. maka beliau kuakan.” Abu Hurairah (ra) mengemukakan: Rasulullah begitu rupawan. tapi hanya bulu-bulu tipis dari dada ke bawah sampai di pusar beliau. dan terpasang dengan baik. Dan siapa yang bergaul dengan beliau akan langsung menghargai dan mencintainya. Beliau tidak berperawakan gemuk dan tidak pula tampak terlalu berat. Beliau berjanggut tipis tapi penuh rata sampai di pipi. maka beliau memandang orang itu dengan penuh perhatian. Mulut beliau sedang. Jabir bin Samurah (ra) meriwayatkan: Rasulullah (saw) memiliki mulut yang agak lebar. Beliau tidak pernah memelototi seseorang. maka beliau akan mengarahkan wajah beliau ke orang tersebut (penuh perhatian). Bulu-bulu halus tumbuh di dada beliau dan terus kebawah sampai pusar. Sendisendi tulang beliau kuat dan dada beliau cukup kekar. Jika tidak dapat maka beliau biarkan saja. Alis mata beliau lengkung hitam dan tebal. beliau melangkah dengan posisi badan agak condong ke depan. tapi beliau melangkah dengan anggun. Telapak kaki beliau cukup lengkungannya dan atasnya halus serta bagus bentuknya. Abu Ishaq (ra) mengemukakan: Bara’a bin Aazib (ra) pernah ditanya. orang yang paling dirindukan dan sebaik-baik keturunan. Anggota tubuh beliau yang lain serba normal dan proporsional. dan lebih sering melihat ke bawah dari pada ke atas. Jabir (ra) juga meriwayatkan: Saya berkesempatan melihat Rasulullah (saw) di bawah sinar rembulan. jari-jari tangan dan kaki beliau cukup langsing. gigi beliau putih cemerlang dan agak renggang. Beliau memiliki kepala yang agak besar dan kuat. maka air akan meluncur dengan cepat ke bawah. padahal tidak demikian sebenarnya. Diantara tulang belikat beliau “tanda” kenabian beliau. Ali bin Abi Thalib (ra) juga meriwayatkan: Rambut Rasulullah lurus dan sedikit berombak. terutama saat melakukan perjalanan jauhdan beliau selalu lebih dulu menyapa orang yang ditemuinya di jalan. . bagi saya beliau lebih indah dari rembulan tersebut. demikian pula tangan dan kaki beliau. Langkah beliau panjang dan cepat serta terlihatseperti turun (loncat) dari suatu ketinggian. Beliau sedikit lebih tinggi dari rata-rata kami tapi lebih pendek dari orang yang jangkung. Pandangan beliau selalu ditundukkan sesuai aturan (dalam Alquran). Warna kulit beliau cerah. Kulit beliau berwarna cerah dan dahi beliau lebar.Bara’a bin Aazib (ra) meriwayatkan: Rasulullah (saw) tingginya sedang. di mata beliau terlihat juga garis-garis merahnya. “Apakah rona wajah Rasulullah (saw) cemerlang seperti pedang yang mengkilap?” Ia menjawab “Tidak! tapi lebih mirip dengan purnama yang cerah. Rambut beliau cenderung berombak. dianta alisnya nampak urat darah halus yang berdenyut bila beliau emosi atau bergairah. seperti di cor dengan perak. Hind bin Abi Halah (ra) telah diceritakan oleh Hasan bin Ali (ra) sebagai berikut: Rasulullah (saw) memiliki pribadi mulia dan diakui sangat agung dalam pandangan orang yang melihatnya. Saya belum pernah meliahat orang lain seperti beliau. panjangnya sampai batas telinga. Pundak beliau bagus dan terpasang kokoh. juga tidak pendek. Beliau adalah orang yang paling baik hati. Saat rambut beliau agak panjang. Jika beliau berjalan. Dada dan pinggang beliau seimbang ukurannya. melangkahnya seolah-olah seperti turun (meloncat) dari suatu ketinggian. Wajah beliau bercahaya seterang bulan purnama. Jika beliau berjalan. sehingga saat beliau mencucinya. Daerah di sekitar tulang belikat beliau cukup lebar. akan mencapai kuping telinga beliau. Saya belum pernah melihat beliau diantara sahabat-sahabatnya. Saya belum pernah melihat sesuatu yang lebih menarik dari beliau Ali Bin Abi Thalib (ra) meriwayatkan: Rasulullah (saw) tidaklah tinggi. Beliau juga selalu berjalan agak di belakang. Hidung beliau agak melengkung dan mengkilap jika terkena cahaya serta tampak agak menonjol jika kita pertama kali melihatnya. pandangan mata beliau selalu menyejukkan. Rambut beliau cukup tebal. Pergelangan tangan beliau cukup panjang. seperti beliau dibentuk dari perak. mata beliau hitam dengan bulu mata yang panjang. Kepala beliau lebih besar dari rata-rata. Bagian-bagian tubuh beliau yang tidak tertutuppun nampak bersih dan bercahaya. Jika dapat dikuakan (dibelah). Siapa saja yang mendekati beliau akan langsung merasa hormat dan khidmat. Jika beliau sedang berhadapan dengan seseorang. Dan tumit beliau langsing. Lengan dan dada bagian atas beliau berbulu. beliau berperawakan baik dan tegak. dan rambut beliau agak keriting (berombak).

dan aku menyaksikan Isa ibnu Maryam (as) yang mirip dari antara orang yang pernah saya lihat. sehingga saat meninggalnya Khadijah (yang bersamaan dengan tahun meninggalnya Abu Thalib pamannya) disebut sebagai tahun kesedihan. Ibnu Abbas mengatakan: Gigi depan Rasulullah (saw) agak renggang (tidak terlalu rapat) dan jika beliau berbicara tampak putih berkilau. “Rasulullah (saw) itu roman mukanya sangat cerah dan perawakannya sangat baik. 23:44) seperti halnya Nabi Musa yang diutus Allah kepada kaum Bani Israil. yang berlangsung selama 25 tahun hingga Khadijah wafat. kecuali saya. Seolah-olah bumi ini digulung oleh langkah-langkah beliau ketika sedang berjalan. Perbedaan dengan nabi dan rasul terdahulu Dalam mengemban misi dakwahnya. bahwa sebaiknya ia menikahi Sawda binti Zama (seorang janda) atau Aisyah (putri Abu Bakar. Kemudian setelah itu Muhammad tercatat menikahi beberapa wanita lagi sehingga mencapai total sebelas orang. juga tidak pernah melihat orang yang secepat beliau. atau memberikan penghidupan bagi para janda (saat itu janda lebih susah untuk menikah karena budaya yang menekankan perkawinan dengan perawan). Pada umur 25 Tahun ia menikah dengan Khadijah. Pedang Nabi Muhammad SAW Pernikahan Muhammad Selama hidupnya Muhammad menikahi 11 atau 13 orang wanita (terdapat perbedaan pendapat mengenai hal ini). Sepeninggal Khadijah. 34 : 28). Jabir bin Abdullah (ra) meriwayatkan. Para ahli sejarah antara lain Watt dan Esposito berpendapat bahwa sebagian besar perkawinan itu dimaksudkan untuk memperkuat ikatan politik (sesuai dengan budaya Arab). Diantaranya. umat Islam percaya bahwa Muhammad diutus Allah untuk menjadi Nabi bagi seluruh umat manusia (QS. sedangkan nabi dan rasul sebelumnya hanya diutus untuk umatnya masing-masing (QS 10:47. Walaupun kami berusaha untuk mengimbangi jalan beliau. yaitu Urwah bin Mas’ud (ra) dan aku melihat Ibrahim (as). Tapi beliau tampaknya seperti berjalan santai saja. .Abu Hurairah (ra) juga meriwayatkan: Saya belum pernah melihat orang yang lebih baik dan lebih tampan dari Rasulullah (saw). beliau sangat mirip dengan sahabatmu ini (maksudnya diri beliau sendiri). Rasulullah (saw) pernah bersabda: Aku menyaksikan pemandangan (rohani) tentang para nabi. dimana Muhammad akhirnya menikahi keduanya.” Ia menjawab. yaitu kesaksian bahwa Tuhan yang berhak disembah atau diibadahi itu hanyalah Allah (QS 21:25). Pernikahan ini digambarkan sangat bahagia. dimana sembilan diantaranya masih hidup sepeninggal Muhammad. Musa (as). Beliau (Musa as) berperawakan langsing seperti orang-orang dari suku Shannah. saya juga melihat malaikat Jibril yang mirip dengan Dehya Kalbi” Said al jahiri (ra) meriwayatkan: Saya pernah mendengar Abu Taufik (ra) berkata: “Sekarang ini tidak ada lagi yang tinggal (masih hidup) yang pernah melihat diri Rasulullah.” Maka saya (Said ra) berkata padanya: “Gambarkanlah kepadaku. roman mukanya secemerlang matahari. Muhammad disarankan oleh Khawla binti Hakim. Sedangkan persamaannya dengan nabi dan rasul sebelumnya ialah sama-sama mengajarkan Tauhid.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->