KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3 MASALAH PEMBELAJARAN

Menghayati dan mengamalkan budi pekerti mulia. Mengembangkan dan mengaplikasikan pemikiran moral. OBJEKTIF Standard Prestasi KSSRPK Masalah Pembelajaran bagi mata pelajaran Pendidikan Moral. perasaan moral dan perlakuan moral dalam membuat pertimbangan dan keputusan. Melaksanakan tanggungjawab moral dan sosial bagi mengekalkan kesejahteraan diri dan keluarga. Memahami dan menghayati nilai-nilai murni.MATLAMAT Matlamat Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Khas (KSSRPK) Masalah Pembelajaran Pendidikan Moral adalah memberi fokus kepada tiga aspek dalam usaha melahirkan insan berakhlak mulia dan bermoral iaitu Pemikiran Moral. 2. Perasaan Moral dan Perlakuan Moral. mengamalkan tabiat dan perlakuan yang bermoral dalam kehidupan seharian dan merasionalkan sesuatu keputusan dan tindakan yang dibuat. 3. jiran. Murid turut disedarkan tentang nilai-nilai murni masyarakat Malaysia.MORAL (LD) 1 . masyarakat dan negara. 4. sekolah. membolehkan murid untuk mencapai objektif berikut: 1. Penekanan diberikan terhadap pemupukan dan perkembangan nilai-nilai murni serta asas ketatanegaraan agar murid-murid dapat mengamalkan dan menyesuaikan diri dalam masyarakat majmuk. Dokumen Standard Prestasi KSSR PK Tahun 3 @ LP – P.

MORAL (LD) 2 . menghayati dan mengamalkan nilai-nilai murni. nilai-nilai berkaitan dengan 4 Mengetahui. nilai-nilai berkaitan dengan budi pekerti mulia dan nilai-nilai yang berkaitan dengan peraturan masyarakat 3 Mengetahui. nilai-nilai berkaitan dengan budi pekerti mulia dan nilai-nilai yang berkaitan dengan peraturan masyarakat 1 2 Mengetahui dan memahami nilai-nilai murni. menghayati peraturan masyarakat dan mengamalkan nilai-nilai murni. nilai berkaitan dengan budi pekerti mulia dan nilai-nilai yang berkaitan dengan peraturan masyarakat dengan tertib Dokumen Standard Prestasi KSSR PK Tahun 3 @ LP – P.BAND PERNYATAAN STANDARD Mengenal nilai-nilai murni.

MORAL (LD) 3 . nilai-nilai berkaitan dengan budi pekerti mulia dan nilai-nilai yang berkaitan dengan peraturan masyarakat DESKRIPTOR Kepercayaan Kepada Tuhan B1 D1 Mengenal fenomena kejadian alam EVIDENS B1 D1 E1 Menyatakan keadaan di persekitaran kawasan tempat tinggal Baik Hati B1 D2 Mengamalkan sikap kekeluargaan B1 D2 E1 Menyebut aktiviti yang dijalankan untuk membantu keluarga Berterima Kasih B1 D3 Menunjukkan penghargaan B1 D3 E1 Melafazkan ucapan terima kasih Hemah Tinggi B1 D4 Mengamalkan tutur kata dan tingkah laku yang sopan B1 D4 E1 Melafazkan ucapan bertatasusila CATATAN:   Huruf  roman  –  semua  perlu  ditaksir   Dokumen Standard Prestasi KSSR PK Tahun 3 @ LP – P.BAND 1 Tahu PERNYATAAN STANDARD B1 Mengenal nilai-nilai murni.

keceriaan kelas iii.MORAL (LD) 4 . keselamatan peralatan kelas CATATAN:   Huruf  roman  –  semua  perlu  ditaksir   Dokumen Standard Prestasi KSSR PK Tahun 3 @ LP – P. kebersihan kelas ii.BAND 2 Tahu dan Faham PERNYATAAN STANDARD B2 Mengenal dan memahami nilai-nilai murni. nilai-nilai berkaitan dengan budi pekerti mulia dan nilai-nilai yang berkaitan dengan peraturan masyarakat DESKRIPTOR Baik Hati B2 D1 Mengamalkan sikap kekeluargaan EVIDENS B2 D1 E1 Melakukan aktiviti untuk membantu keluarga Bertanggungjawab B2 D2 Mengamalkan sikap tanggungjawab B2 D2 E1 Menyatakan tanggungjawab diri yang berkaitan dengan kebersihan di luar bilik darjah Berterima Kasih B2 D3 Menunjukkan penghargaan B2 D3 E1 Menyatakan pelbagai cara memberi penghargaan Hormat B2 D4 Menghormati peraturan B2 D4 E1 Mematuhi peraturan dalam aktiviti seharian di sekolah Kasih Sayang B2 D5 Menyayangi sekolah B2 D5 E1 Menyebut perkara-perkara yang boleh dilakukan untuk menjaga sekolah: i.

MORAL (LD) 5 .BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR Keadilan B2 D6 Mengamalkan sikap adil dalam keluarga EVIDENS B2 D6 E1 Menyebut sikap adil terhadap keluarga dalam perlakuan seharian Kejujuran B2 D7 Mengamalkan sikap jujur dengan rakan B2 D7 E1 Menyatakan perlunya bersikap jujur dalam kehidupan Kerajinan B2 D8 Mengamalkan sikap rajin B2 D8 E1 Menyatakan kebaikan bersikap rajin Kerjasama B2 D9 Mengamalkan sikap bekerjasama B2 D9 E1 Menyatakan kebaikan kerjasama B2 D9 E2 Menyatakan aktiviti yang boleh dilakukan bersama rakan Toleransi B2 D10 Mengamalkan sikap bertoleransi B2 D10 E1 Menyatakan cara bertoleransi terhadap rakan CATATAN:   Huruf  roman  –  semua  perlu  ditaksir   Dokumen Standard Prestasi KSSR PK Tahun 3 @ LP – P.

BAND 3 Tahu. menghayati dan mengamalkan nilai-nilai murni. nilai-nilai berkaitan dengan budi pekerti mulia dan nilainilai yang berkaitan dengan peraturan masyarakat DESKRIPTOR Kepercayaan Kepada Tuhan B3 D1 Mengenal fenomena kejadian alam EVIDENS B3 D1 E1 Menceritakan cara menghargai keindahan di persekitaran tempat tinggal Baik Hati B3 D2 Mengamalkan sikap kekeluargaan B3 D2 E1 Menunjukkan sikap baik hati semasa membantu keluarga Berterima Kasih B3 D3 Menunjukkan penghargaan B3 D3 E1 Menunjukkan reaksi terhadap penghargaan yang diterima Hemah Tinggi B3 D4 Mengamalkan tutur kata dan tingkah laku yang sopan B3 D4 E1 Menunjukkan cara berkomunikasi dengan bertatasusila dalam tutur kata B3 D4 E2 Menunjukkan cara berkomunikasi dengan bertatasusila dalam tingkah laku Hormat B3 D5 Menghormati bendera CATATAN:   Huruf  roman  –  semua  perlu  ditaksir   Dokumen Standard Prestasi KSSR PK Tahun 3 @ LP – P.MORAL (LD) B3 D5 E1 Menunjukkan hormat kepada 6 . Faham dan Boleh Buat PERNYATAAN STANDARD B3 Mengetahui.

MORAL (LD) 7 .BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR bendera Malaysia Kasih Sayang B3 D6 Menyayangi sekolah EVIDENS B3 D6 E1 Melakukan aktiviti: i. kebersihan kelas ii. keceriaan kelas iii. keselamatan peralatan kelas Keadilan B3 D7 Mengamalkan sikap adil dalam keluarga B3 D7 E1 Melakukan aktiviti yang menunjukkan sikap adil bersama keluarga Keberanian B3 D8 Amalan berkomunikasi Kejujuran B3 D9 Mengamalkan sikap jujur dengan rakan B3 D8 E1 Menunjukkan sikap berani mengambil bahagian dalam aktiviti sekolah B3 D9 E1 Menceritakan perlakuan jujur secara berpandu Kerjasama B3 D10 Mengamalkan sikap bekerjasama B3 D10 E1 Menyatakan perasaan yang dirasai setelah melaksanakan aktiviti bersama rakan CATATAN:   Huruf  roman  –  semua  perlu  ditaksir   Dokumen Standard Prestasi KSSR PK Tahun 3 @ LP – P.

BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS Kesederhanaan B3 D11 Mengamalkan sikap sederhana B3 D11 E1 Sikap jimat cermat semasa menggunakan peralatan sekolah Toleransi B3 D12 Mengamalkan sikap bertoleransi B3 D12 E1 Menyatakan kebaikan bersikap toleransi terhadap rakan CATATAN:   Huruf  roman  –  semua  perlu  ditaksir   Dokumen Standard Prestasi KSSR PK Tahun 3 @ LP – P.MORAL (LD) 8 .

menghayati dan mengamalkan nilai-nilai murni.BAND 4 Tahu. nilai berkaitan dengan budi pekerti mulia dan nilai-nilai yang berkaitan dengan peraturan masyarakat dengan tertib DESKRIPTOR Kepercayaan Kepada Tuhan B4 D1 Mengenal fenomena kejadian alam EVIDENS B4 D1 E1 Mengamalkan sikap menghargai keindahan di persekitaran tempat tinggal Bertanggungjawab B4 D2 Mengamalkan sikap tanggungjawab B4 D2 E1 Melaksanakan tanggungjawab diri yang berkaitan dengan kebersihan di luar bilik darjah Hemah Tinggi B4 D3 Mengamalkan tutur kata dan tingkah laku yang sopan B4 D3 E1 Mengamalkan ucapan bertatasusila B4 D3 E2 Mengamalkan tingkah laku yang bersopan Hormat B4 D4 Menghormati peraturan B4 D4 E1 Mengamalkan peraturan dalam bilik darjah B4 D4 E2 Mengamalkan peraturan di luar bilik darjah CATATAN:   Huruf  roman  –  semua  perlu  ditaksir   Dokumen Standard Prestasi KSSR PK Tahun 3 @ LP – P. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab PERNYATAAN STANDARD B4 Mengetahui.MORAL (LD) 9 .

kebersihan kelas ii. keceriaan kelas iii.MORAL (LD) B4 D10 E1 Mengamalkan sikap rajin dalam aktiviti seharian 10 . keselamatan peralatan kelas Kasih Sayang B4 D6 Menyayangi sekolah Keadilan B4 D7 Mengamalkan sikap adil dalam keluarga B4 D7 E1 Mengamalkan sikap adil dalam keluarga Keberanian B4 D8 Amalan berkomunikasi B4 D8 E1 Mengamalkan sikap berani berkomunikasi di luar bilik darjah Kejujuran B4 D9 Mengamalkan sikap jujur dengan rakan B4 D9 E1 Mengamalkan sikap jujur dalam perlakuan seharian Kerajinan B4 D10 Mengamalkan sikap rajin CATATAN:   Huruf  roman  –  semua  perlu  ditaksir   Dokumen Standard Prestasi KSSR PK Tahun 3 @ LP – P.BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR B4 D5 Menghormati bendera EVIDENS B4 D5 E1 Mengamalkan cara menghormati bendera Malaysia B4 D6 E1 Mengamalkan kebersihan di sekolah: i.

BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR Kerjasama B4 D11 Mengamalkan sikap bekerjasama Kesederhanaan B4 D12 Mengamalkan sikap sederhana EVIDENS B4 D11 E1 Menjalankan aktiviti pilihan bersama rakan B4 D12 E1 Boleh bertolak ansur dan berkongsi peralatan di sekolah B4 D13 E1 Mengamalkan sikap toleransi terhadap rakan dalam aktiviti seharian Toleransi B4 D13 Mengamalkan sikap bertoleransi CATATAN:   Huruf  roman  –  semua  perlu  ditaksir   Dokumen Standard Prestasi KSSR PK Tahun 3 @ LP – P.MORAL (LD) 11 .