SASARAN KERJA TAHUNAN TAHUN 2012 NAMA PEGAWAI : MOHAMAD SALEHUDDIN BIN SEMAIN JAWATAN : GURU AKADEMIK BIASA

GURU DATA & ICT GRED : DG 41 SEKOLAH : S. K. LONG MAKABAR, BARAM. TAHUN : TAHUN 2012 SENARAI PROJEK/ PERKHIDMATAN
A. MENGAJAR,PENGURUSAN KURIKULUM DAN KO-KURIKULUM: 1. MENGAJAR: a. Membuat Perancangan Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) Sains, Bahasa Inggeris, Pend. Moral, Kem. Hidup, Pend. Sivik & Kewarganegaraan (PSK) Tahun 2 : 8 orang Murid. Tahun 4 : 8 orang Murid Tahun 5 : 6 orang Murid Tahun 6 : 9 orang Murid Tajuk/Kemahiran/Unit P&P sudah dibahagikan Mengikut Penggal/Minggu /Hari Senarai dan jenis ABM sudah dikenalpasti. Kekerapan dan jenis penilaian sudah ditetapkan. Sebelum sesi persekolahan bermula.

KOS/KUANTITI

STANDARD

JADUAL PERLAKSANAAN (Januari- Disember )

PENCAPAIAN SEBENAR

Minggu 1-2 (penggal I) dan dari masa ke semasa. Minggu 1 Penggal 1

Melaksanakan pengajaran seperti berikut :(i)-perlu persediaan mengajar. Sebelum pelajaran bermula pada setiap hari persekolahan. Semua murid terlibat secara aktif. (ii)-persediaan murid Sebelum pelajaran bermula.b. Tahun 4 : 8 orang Murid Tahun 5 : 6 orang Murid Tahun 6 : 9 orang Murid Persedian sesuai dengan objektif pembelajaran dan selaras dengan keupayaan murid dan mengikut format yang sedia ada Murid tahu tajuk/ unit/ kemahiran yang hendak dipelajari. latihan. kaedah. Pengamalan teras KBSR/ wajar dengan tajuk/ unit/ kemahiran/keupayaan murid. (iii)-Kaedah/teknik mengajar Setiap pelajaran (iv)-Pengamalan teras P&P KBSR dan kemahiran belajar (5P + Kemahiran Belajar) (v)-Penglibatan murid dalam pelajaran seperti: -murid dengan murid -murid dengan guru -murid dengan bahan (vi)-Pengurusan Kelas (vii)-Penilaian/tindakan susulan seperti : *kerja tulis/latihan dalam kelas/rumah *lisan *melukis *pemerhatian *penyemakan kerja rumah dll. Pelbagai pendekatan digunakan (PKBS) Setiap pelajaran Setiap pelajaran . ABM. Kaedah/teknik selaras dengan objektif pembelajaran dan keupayaan murid. Setiap pelajaran Setiap pelajaran Sesuai dengan pelajaran/murid dan kreatif. aspek penilaian. teknik P&P Tahun 2 : 8 orang Murid.

Diajar dan diaplikasikan di dalam P&P dan aktiviti berkaitan Sains. ABM. dan 6 dijalankan berdasarkan standard dan prosesdur yang baik dan tepat. (ii) Penekanan kepada Kemahiran Saintifik. Kemahiran Manipulatif. Sepanjang penggal persekolahan.B. dan Nilai Moral dalam P&P Sains. Semasa proses penilaian seperti yang diarahkan. (i)Pelaksanaan P&P -memastikan P&P yang dijalankan oleh guru-guru Sains menepati piawaian dan standard kurikulum sebenar dan dilaksanakan dengan berkesan. Persediaan. Pelajar mampu melalui penilaian dengan baik berdasarkan prosedur yang ditetapkan. (iv) Memastikan Pelaksanaan PEKA bagi tahun 3.5. PENGURUSAN PANITIA SAINS. Sepanjang penggal Pendekatan. Sepanjang penggal persekolahan Menggunakan kaedah yang sesuai mengikut aras pelajar. (iii) Pemantapan proses penilaian berasaskan ujian. .4. dan Penilaian persekolahan yang sesuai. Guru Sains : 2 Orang Pelajar Thn 1-6 : 42 Orang.

Sepanjang masa berasaskan keperluan. (ii)memastikan data yang diberikan berkualiti. dan Staff Sokongan (6 orang) Kemaskini diperingkat sekolah pada minggu terakhir setiap bulan bagi kes tertentu seperti perubahan data. Guru (9 Orang). Pangkalan Data Murid. dan keselarian data peringkat sekolah. Sistem Maklumat Murid (SMM). Aplikasi melibatkan semua pelajar (49 Orang). Awal Februari dan Awal Julai setiap tahun. Minggu terkahir setiap bulan. . Guru (9 Orang). Sepanjang masa berasaskan keperluan. Kemaskini berasaskan keperluan bagi meningkatkan tahap kualiti data. PENGURUSAN DATA DAN SISTEM MAKLUMAT SEKOLAH (i)memastikan data di dalam Portal EMIS. Data mesti bersifat sahih dengan dokumen yang sahih. Aplikasi melibatkan semua pelajar (49 Orang). Sistem Maklumat Asrama (SMM) dikemaskini. pengurangan ralat. Sepanjang masa berasaskan keperluan. sahih. Kemaskini diperingkat PPD pada pulangan pertama tahunan (Januari) dan pulangan kedua tahunan (Jun) untuk pelarasan dan laporan semasa. dan Staff Sokongan (6 orang) Kemaskini yang dilaksanakan perlu menggunakan Pangkalan Data Utama seperti EMIS dan SMM agar selari di peringkat awal. dan sifar ralat.C.

Moga kita semua mencapai kejayaan demi anak-anak murid. bebas virus. jadi saya cadangkan ia dimasukkan kerana hasil PPGB ini akam menjadi prasyarat Pengesaahan Dalam Jawatan.. Set Rangkaian ICT (Internet) yang dibekalkan. dan diguna dengan penuh berhati-hati.. Sepanjang masa berasaskan keperluan.. Semua peralatan ICT yang dibekalkan.dan P&P tidak terkecuali. bebas habuk...Nyatakan sasaran berdasarkan keperluan sekolah dan bagaimana hendak mencapainya. p/s : SKT adalah berdasarkan tugas dan tanggungjawab di sekolah.D... Selain itu.) . Peralatan berfungsi dalam keadaan yang baik..hanya untukmu . Sepanjang masa berasaskan keperluan.moga maklumat berguna utk anda semua. Pengimbas. (ii) memastikan perkhidmatan SchoolNet berada di dalam keadaan baik dengan rekod selenggara dan ”Network Setting” yang betul. SKT ini belum dimasukkan Program Pembangunan Guru Baru untuk semua baru. tQ.. Pencetak dan lain-lain peralatan elektronik mencukupi untuk keperluan semasa. digunakan berasaskan prosedur dan dijaga rapi. PENGURUSAN ICT (i)memastikan keperluan ICT seperti Komputer. Peralatan elektronik dikekalkan di dalam keadaan baik dan tersusun. dikemaskini... pencapaian di dalam SKT ini dijadikan sebagai kayu ukur dan penanda aras keberkesanan anda di sekolah..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful