SASARAN KERJA TAHUNAN TAHUN 2012 NAMA PEGAWAI : MOHAMAD SALEHUDDIN BIN SEMAIN JAWATAN : GURU AKADEMIK BIASA

GURU DATA & ICT GRED : DG 41 SEKOLAH : S. K. LONG MAKABAR, BARAM. TAHUN : TAHUN 2012 SENARAI PROJEK/ PERKHIDMATAN
A. MENGAJAR,PENGURUSAN KURIKULUM DAN KO-KURIKULUM: 1. MENGAJAR: a. Membuat Perancangan Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) Sains, Bahasa Inggeris, Pend. Moral, Kem. Hidup, Pend. Sivik & Kewarganegaraan (PSK) Tahun 2 : 8 orang Murid. Tahun 4 : 8 orang Murid Tahun 5 : 6 orang Murid Tahun 6 : 9 orang Murid Tajuk/Kemahiran/Unit P&P sudah dibahagikan Mengikut Penggal/Minggu /Hari Senarai dan jenis ABM sudah dikenalpasti. Kekerapan dan jenis penilaian sudah ditetapkan. Sebelum sesi persekolahan bermula.

KOS/KUANTITI

STANDARD

JADUAL PERLAKSANAAN (Januari- Disember )

PENCAPAIAN SEBENAR

Minggu 1-2 (penggal I) dan dari masa ke semasa. Minggu 1 Penggal 1

ABM. Melaksanakan pengajaran seperti berikut :(i)-perlu persediaan mengajar. Pengamalan teras KBSR/ wajar dengan tajuk/ unit/ kemahiran/keupayaan murid. (iii)-Kaedah/teknik mengajar Setiap pelajaran (iv)-Pengamalan teras P&P KBSR dan kemahiran belajar (5P + Kemahiran Belajar) (v)-Penglibatan murid dalam pelajaran seperti: -murid dengan murid -murid dengan guru -murid dengan bahan (vi)-Pengurusan Kelas (vii)-Penilaian/tindakan susulan seperti : *kerja tulis/latihan dalam kelas/rumah *lisan *melukis *pemerhatian *penyemakan kerja rumah dll. latihan.b. Kaedah/teknik selaras dengan objektif pembelajaran dan keupayaan murid. aspek penilaian. teknik P&P Tahun 2 : 8 orang Murid. kaedah. Tahun 4 : 8 orang Murid Tahun 5 : 6 orang Murid Tahun 6 : 9 orang Murid Persedian sesuai dengan objektif pembelajaran dan selaras dengan keupayaan murid dan mengikut format yang sedia ada Murid tahu tajuk/ unit/ kemahiran yang hendak dipelajari. Pelbagai pendekatan digunakan (PKBS) Setiap pelajaran Setiap pelajaran . Semua murid terlibat secara aktif. Sebelum pelajaran bermula pada setiap hari persekolahan. (ii)-persediaan murid Sebelum pelajaran bermula. Setiap pelajaran Setiap pelajaran Sesuai dengan pelajaran/murid dan kreatif.

Persediaan. Diajar dan diaplikasikan di dalam P&P dan aktiviti berkaitan Sains.5.4. (iv) Memastikan Pelaksanaan PEKA bagi tahun 3. Semasa proses penilaian seperti yang diarahkan. PENGURUSAN PANITIA SAINS. Pelajar mampu melalui penilaian dengan baik berdasarkan prosedur yang ditetapkan. Kemahiran Manipulatif. dan Nilai Moral dalam P&P Sains. Guru Sains : 2 Orang Pelajar Thn 1-6 : 42 Orang. . (ii) Penekanan kepada Kemahiran Saintifik. dan 6 dijalankan berdasarkan standard dan prosesdur yang baik dan tepat.B. (iii) Pemantapan proses penilaian berasaskan ujian. Sepanjang penggal persekolahan Menggunakan kaedah yang sesuai mengikut aras pelajar. dan Penilaian persekolahan yang sesuai. Sepanjang penggal Pendekatan. Sepanjang penggal persekolahan. ABM. (i)Pelaksanaan P&P -memastikan P&P yang dijalankan oleh guru-guru Sains menepati piawaian dan standard kurikulum sebenar dan dilaksanakan dengan berkesan.

Awal Februari dan Awal Julai setiap tahun. Aplikasi melibatkan semua pelajar (49 Orang). Sepanjang masa berasaskan keperluan. Guru (9 Orang). PENGURUSAN DATA DAN SISTEM MAKLUMAT SEKOLAH (i)memastikan data di dalam Portal EMIS. Guru (9 Orang). dan sifar ralat. dan Staff Sokongan (6 orang) Kemaskini diperingkat sekolah pada minggu terakhir setiap bulan bagi kes tertentu seperti perubahan data. dan keselarian data peringkat sekolah. Sepanjang masa berasaskan keperluan. Sistem Maklumat Murid (SMM). pengurangan ralat. Kemaskini berasaskan keperluan bagi meningkatkan tahap kualiti data. . sahih. Sepanjang masa berasaskan keperluan. Sistem Maklumat Asrama (SMM) dikemaskini. Minggu terkahir setiap bulan. dan Staff Sokongan (6 orang) Kemaskini yang dilaksanakan perlu menggunakan Pangkalan Data Utama seperti EMIS dan SMM agar selari di peringkat awal. Kemaskini diperingkat PPD pada pulangan pertama tahunan (Januari) dan pulangan kedua tahunan (Jun) untuk pelarasan dan laporan semasa. Data mesti bersifat sahih dengan dokumen yang sahih. Aplikasi melibatkan semua pelajar (49 Orang).C. (ii)memastikan data yang diberikan berkualiti. Pangkalan Data Murid.

.. Sepanjang masa berasaskan keperluan. pencapaian di dalam SKT ini dijadikan sebagai kayu ukur dan penanda aras keberkesanan anda di sekolah. Set Rangkaian ICT (Internet) yang dibekalkan. SKT ini belum dimasukkan Program Pembangunan Guru Baru untuk semua baru. digunakan berasaskan prosedur dan dijaga rapi.. Pencetak dan lain-lain peralatan elektronik mencukupi untuk keperluan semasa. p/s : SKT adalah berdasarkan tugas dan tanggungjawab di sekolah. Selain itu.. Peralatan elektronik dikekalkan di dalam keadaan baik dan tersusun.D.. dan diguna dengan penuh berhati-hati.... Peralatan berfungsi dalam keadaan yang baik. PENGURUSAN ICT (i)memastikan keperluan ICT seperti Komputer.. Pengimbas. bebas virus. dikemaskini.moga maklumat berguna utk anda semua. jadi saya cadangkan ia dimasukkan kerana hasil PPGB ini akam menjadi prasyarat Pengesaahan Dalam Jawatan. bebas habuk. Semua peralatan ICT yang dibekalkan.hanya untukmu . Moga kita semua mencapai kejayaan demi anak-anak murid. tQ.dan P&P tidak terkecuali..Nyatakan sasaran berdasarkan keperluan sekolah dan bagaimana hendak mencapainya.) . (ii) memastikan perkhidmatan SchoolNet berada di dalam keadaan baik dengan rekod selenggara dan ”Network Setting” yang betul. Sepanjang masa berasaskan keperluan...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful