SASARAN KERJA TAHUNAN TAHUN 2012 NAMA PEGAWAI : MOHAMAD SALEHUDDIN BIN SEMAIN JAWATAN : GURU AKADEMIK BIASA

GURU DATA & ICT GRED : DG 41 SEKOLAH : S. K. LONG MAKABAR, BARAM. TAHUN : TAHUN 2012 SENARAI PROJEK/ PERKHIDMATAN
A. MENGAJAR,PENGURUSAN KURIKULUM DAN KO-KURIKULUM: 1. MENGAJAR: a. Membuat Perancangan Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) Sains, Bahasa Inggeris, Pend. Moral, Kem. Hidup, Pend. Sivik & Kewarganegaraan (PSK) Tahun 2 : 8 orang Murid. Tahun 4 : 8 orang Murid Tahun 5 : 6 orang Murid Tahun 6 : 9 orang Murid Tajuk/Kemahiran/Unit P&P sudah dibahagikan Mengikut Penggal/Minggu /Hari Senarai dan jenis ABM sudah dikenalpasti. Kekerapan dan jenis penilaian sudah ditetapkan. Sebelum sesi persekolahan bermula.

KOS/KUANTITI

STANDARD

JADUAL PERLAKSANAAN (Januari- Disember )

PENCAPAIAN SEBENAR

Minggu 1-2 (penggal I) dan dari masa ke semasa. Minggu 1 Penggal 1

Pengamalan teras KBSR/ wajar dengan tajuk/ unit/ kemahiran/keupayaan murid.b. ABM. Kaedah/teknik selaras dengan objektif pembelajaran dan keupayaan murid. Tahun 4 : 8 orang Murid Tahun 5 : 6 orang Murid Tahun 6 : 9 orang Murid Persedian sesuai dengan objektif pembelajaran dan selaras dengan keupayaan murid dan mengikut format yang sedia ada Murid tahu tajuk/ unit/ kemahiran yang hendak dipelajari. Pelbagai pendekatan digunakan (PKBS) Setiap pelajaran Setiap pelajaran . (iii)-Kaedah/teknik mengajar Setiap pelajaran (iv)-Pengamalan teras P&P KBSR dan kemahiran belajar (5P + Kemahiran Belajar) (v)-Penglibatan murid dalam pelajaran seperti: -murid dengan murid -murid dengan guru -murid dengan bahan (vi)-Pengurusan Kelas (vii)-Penilaian/tindakan susulan seperti : *kerja tulis/latihan dalam kelas/rumah *lisan *melukis *pemerhatian *penyemakan kerja rumah dll. kaedah. Setiap pelajaran Setiap pelajaran Sesuai dengan pelajaran/murid dan kreatif. teknik P&P Tahun 2 : 8 orang Murid. aspek penilaian. Sebelum pelajaran bermula pada setiap hari persekolahan. latihan. (ii)-persediaan murid Sebelum pelajaran bermula. Semua murid terlibat secara aktif. Melaksanakan pengajaran seperti berikut :(i)-perlu persediaan mengajar.

(ii) Penekanan kepada Kemahiran Saintifik. . Guru Sains : 2 Orang Pelajar Thn 1-6 : 42 Orang. Semasa proses penilaian seperti yang diarahkan. Sepanjang penggal persekolahan Menggunakan kaedah yang sesuai mengikut aras pelajar. Pelajar mampu melalui penilaian dengan baik berdasarkan prosedur yang ditetapkan. dan Penilaian persekolahan yang sesuai. (iv) Memastikan Pelaksanaan PEKA bagi tahun 3.4. Persediaan. Kemahiran Manipulatif. dan 6 dijalankan berdasarkan standard dan prosesdur yang baik dan tepat. ABM. Sepanjang penggal persekolahan. PENGURUSAN PANITIA SAINS. Sepanjang penggal Pendekatan. Diajar dan diaplikasikan di dalam P&P dan aktiviti berkaitan Sains. (iii) Pemantapan proses penilaian berasaskan ujian. (i)Pelaksanaan P&P -memastikan P&P yang dijalankan oleh guru-guru Sains menepati piawaian dan standard kurikulum sebenar dan dilaksanakan dengan berkesan.B.5. dan Nilai Moral dalam P&P Sains.

Kemaskini berasaskan keperluan bagi meningkatkan tahap kualiti data. Data mesti bersifat sahih dengan dokumen yang sahih. Pangkalan Data Murid. dan Staff Sokongan (6 orang) Kemaskini diperingkat sekolah pada minggu terakhir setiap bulan bagi kes tertentu seperti perubahan data. dan Staff Sokongan (6 orang) Kemaskini yang dilaksanakan perlu menggunakan Pangkalan Data Utama seperti EMIS dan SMM agar selari di peringkat awal. Aplikasi melibatkan semua pelajar (49 Orang). Sepanjang masa berasaskan keperluan. Aplikasi melibatkan semua pelajar (49 Orang). . Sepanjang masa berasaskan keperluan. Sistem Maklumat Asrama (SMM) dikemaskini. Sepanjang masa berasaskan keperluan. Minggu terkahir setiap bulan. dan sifar ralat. Sistem Maklumat Murid (SMM). Awal Februari dan Awal Julai setiap tahun. Kemaskini diperingkat PPD pada pulangan pertama tahunan (Januari) dan pulangan kedua tahunan (Jun) untuk pelarasan dan laporan semasa. sahih.C. (ii)memastikan data yang diberikan berkualiti. PENGURUSAN DATA DAN SISTEM MAKLUMAT SEKOLAH (i)memastikan data di dalam Portal EMIS. Guru (9 Orang). Guru (9 Orang). dan keselarian data peringkat sekolah. pengurangan ralat.

. bebas virus. p/s : SKT adalah berdasarkan tugas dan tanggungjawab di sekolah.. Sepanjang masa berasaskan keperluan. SKT ini belum dimasukkan Program Pembangunan Guru Baru untuk semua baru.hanya untukmu ... Peralatan berfungsi dalam keadaan yang baik. pencapaian di dalam SKT ini dijadikan sebagai kayu ukur dan penanda aras keberkesanan anda di sekolah. digunakan berasaskan prosedur dan dijaga rapi.) . (ii) memastikan perkhidmatan SchoolNet berada di dalam keadaan baik dengan rekod selenggara dan ”Network Setting” yang betul.... Pengimbas. Peralatan elektronik dikekalkan di dalam keadaan baik dan tersusun. dikemaskini. tQ. Set Rangkaian ICT (Internet) yang dibekalkan.dan P&P tidak terkecuali.D. dan diguna dengan penuh berhati-hati. Selain itu.Nyatakan sasaran berdasarkan keperluan sekolah dan bagaimana hendak mencapainya... jadi saya cadangkan ia dimasukkan kerana hasil PPGB ini akam menjadi prasyarat Pengesaahan Dalam Jawatan. PENGURUSAN ICT (i)memastikan keperluan ICT seperti Komputer. Pencetak dan lain-lain peralatan elektronik mencukupi untuk keperluan semasa.. Sepanjang masa berasaskan keperluan. bebas habuk. Moga kita semua mencapai kejayaan demi anak-anak murid. Semua peralatan ICT yang dibekalkan.moga maklumat berguna utk anda semua...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful