SASARAN KERJA TAHUNAN TAHUN 2012 NAMA PEGAWAI : MOHAMAD SALEHUDDIN BIN SEMAIN JAWATAN : GURU AKADEMIK BIASA

GURU DATA & ICT GRED : DG 41 SEKOLAH : S. K. LONG MAKABAR, BARAM. TAHUN : TAHUN 2012 SENARAI PROJEK/ PERKHIDMATAN
A. MENGAJAR,PENGURUSAN KURIKULUM DAN KO-KURIKULUM: 1. MENGAJAR: a. Membuat Perancangan Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) Sains, Bahasa Inggeris, Pend. Moral, Kem. Hidup, Pend. Sivik & Kewarganegaraan (PSK) Tahun 2 : 8 orang Murid. Tahun 4 : 8 orang Murid Tahun 5 : 6 orang Murid Tahun 6 : 9 orang Murid Tajuk/Kemahiran/Unit P&P sudah dibahagikan Mengikut Penggal/Minggu /Hari Senarai dan jenis ABM sudah dikenalpasti. Kekerapan dan jenis penilaian sudah ditetapkan. Sebelum sesi persekolahan bermula.

KOS/KUANTITI

STANDARD

JADUAL PERLAKSANAAN (Januari- Disember )

PENCAPAIAN SEBENAR

Minggu 1-2 (penggal I) dan dari masa ke semasa. Minggu 1 Penggal 1

Pengamalan teras KBSR/ wajar dengan tajuk/ unit/ kemahiran/keupayaan murid. kaedah. Sebelum pelajaran bermula pada setiap hari persekolahan. Melaksanakan pengajaran seperti berikut :(i)-perlu persediaan mengajar. teknik P&P Tahun 2 : 8 orang Murid. latihan. Tahun 4 : 8 orang Murid Tahun 5 : 6 orang Murid Tahun 6 : 9 orang Murid Persedian sesuai dengan objektif pembelajaran dan selaras dengan keupayaan murid dan mengikut format yang sedia ada Murid tahu tajuk/ unit/ kemahiran yang hendak dipelajari.b. ABM. (ii)-persediaan murid Sebelum pelajaran bermula. aspek penilaian. Pelbagai pendekatan digunakan (PKBS) Setiap pelajaran Setiap pelajaran . Kaedah/teknik selaras dengan objektif pembelajaran dan keupayaan murid. (iii)-Kaedah/teknik mengajar Setiap pelajaran (iv)-Pengamalan teras P&P KBSR dan kemahiran belajar (5P + Kemahiran Belajar) (v)-Penglibatan murid dalam pelajaran seperti: -murid dengan murid -murid dengan guru -murid dengan bahan (vi)-Pengurusan Kelas (vii)-Penilaian/tindakan susulan seperti : *kerja tulis/latihan dalam kelas/rumah *lisan *melukis *pemerhatian *penyemakan kerja rumah dll. Setiap pelajaran Setiap pelajaran Sesuai dengan pelajaran/murid dan kreatif. Semua murid terlibat secara aktif.

Sepanjang penggal Pendekatan. Kemahiran Manipulatif. dan Penilaian persekolahan yang sesuai. (iv) Memastikan Pelaksanaan PEKA bagi tahun 3. Guru Sains : 2 Orang Pelajar Thn 1-6 : 42 Orang. Sepanjang penggal persekolahan. (iii) Pemantapan proses penilaian berasaskan ujian. dan 6 dijalankan berdasarkan standard dan prosesdur yang baik dan tepat. ABM.5. dan Nilai Moral dalam P&P Sains. (ii) Penekanan kepada Kemahiran Saintifik. . PENGURUSAN PANITIA SAINS. Semasa proses penilaian seperti yang diarahkan.4. Persediaan. Sepanjang penggal persekolahan Menggunakan kaedah yang sesuai mengikut aras pelajar.B. (i)Pelaksanaan P&P -memastikan P&P yang dijalankan oleh guru-guru Sains menepati piawaian dan standard kurikulum sebenar dan dilaksanakan dengan berkesan. Diajar dan diaplikasikan di dalam P&P dan aktiviti berkaitan Sains. Pelajar mampu melalui penilaian dengan baik berdasarkan prosedur yang ditetapkan.

dan Staff Sokongan (6 orang) Kemaskini yang dilaksanakan perlu menggunakan Pangkalan Data Utama seperti EMIS dan SMM agar selari di peringkat awal. Sepanjang masa berasaskan keperluan. Kemaskini diperingkat PPD pada pulangan pertama tahunan (Januari) dan pulangan kedua tahunan (Jun) untuk pelarasan dan laporan semasa. Sistem Maklumat Murid (SMM). dan keselarian data peringkat sekolah. Awal Februari dan Awal Julai setiap tahun. PENGURUSAN DATA DAN SISTEM MAKLUMAT SEKOLAH (i)memastikan data di dalam Portal EMIS. Pangkalan Data Murid. Minggu terkahir setiap bulan. (ii)memastikan data yang diberikan berkualiti. dan Staff Sokongan (6 orang) Kemaskini diperingkat sekolah pada minggu terakhir setiap bulan bagi kes tertentu seperti perubahan data. Kemaskini berasaskan keperluan bagi meningkatkan tahap kualiti data. Guru (9 Orang). Aplikasi melibatkan semua pelajar (49 Orang). Sepanjang masa berasaskan keperluan. Sistem Maklumat Asrama (SMM) dikemaskini. Sepanjang masa berasaskan keperluan. . Data mesti bersifat sahih dengan dokumen yang sahih. Guru (9 Orang). Aplikasi melibatkan semua pelajar (49 Orang). dan sifar ralat. sahih.C. pengurangan ralat.

Peralatan elektronik dikekalkan di dalam keadaan baik dan tersusun. bebas habuk. Pengimbas.D.. pencapaian di dalam SKT ini dijadikan sebagai kayu ukur dan penanda aras keberkesanan anda di sekolah. Set Rangkaian ICT (Internet) yang dibekalkan. tQ. SKT ini belum dimasukkan Program Pembangunan Guru Baru untuk semua baru..dan P&P tidak terkecuali... p/s : SKT adalah berdasarkan tugas dan tanggungjawab di sekolah. Selain itu... Moga kita semua mencapai kejayaan demi anak-anak murid. (ii) memastikan perkhidmatan SchoolNet berada di dalam keadaan baik dengan rekod selenggara dan ”Network Setting” yang betul. bebas virus.. digunakan berasaskan prosedur dan dijaga rapi. PENGURUSAN ICT (i)memastikan keperluan ICT seperti Komputer. Sepanjang masa berasaskan keperluan.moga maklumat berguna utk anda semua. Semua peralatan ICT yang dibekalkan.hanya untukmu . Peralatan berfungsi dalam keadaan yang baik. jadi saya cadangkan ia dimasukkan kerana hasil PPGB ini akam menjadi prasyarat Pengesaahan Dalam Jawatan...) .. dan diguna dengan penuh berhati-hati... dikemaskini.Nyatakan sasaran berdasarkan keperluan sekolah dan bagaimana hendak mencapainya. Sepanjang masa berasaskan keperluan. Pencetak dan lain-lain peralatan elektronik mencukupi untuk keperluan semasa.