SASARAN KERJA TAHUNAN TAHUN 2012 NAMA PEGAWAI : MOHAMAD SALEHUDDIN BIN SEMAIN JAWATAN : GURU AKADEMIK BIASA

GURU DATA & ICT GRED : DG 41 SEKOLAH : S. K. LONG MAKABAR, BARAM. TAHUN : TAHUN 2012 SENARAI PROJEK/ PERKHIDMATAN
A. MENGAJAR,PENGURUSAN KURIKULUM DAN KO-KURIKULUM: 1. MENGAJAR: a. Membuat Perancangan Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) Sains, Bahasa Inggeris, Pend. Moral, Kem. Hidup, Pend. Sivik & Kewarganegaraan (PSK) Tahun 2 : 8 orang Murid. Tahun 4 : 8 orang Murid Tahun 5 : 6 orang Murid Tahun 6 : 9 orang Murid Tajuk/Kemahiran/Unit P&P sudah dibahagikan Mengikut Penggal/Minggu /Hari Senarai dan jenis ABM sudah dikenalpasti. Kekerapan dan jenis penilaian sudah ditetapkan. Sebelum sesi persekolahan bermula.

KOS/KUANTITI

STANDARD

JADUAL PERLAKSANAAN (Januari- Disember )

PENCAPAIAN SEBENAR

Minggu 1-2 (penggal I) dan dari masa ke semasa. Minggu 1 Penggal 1

Tahun 4 : 8 orang Murid Tahun 5 : 6 orang Murid Tahun 6 : 9 orang Murid Persedian sesuai dengan objektif pembelajaran dan selaras dengan keupayaan murid dan mengikut format yang sedia ada Murid tahu tajuk/ unit/ kemahiran yang hendak dipelajari. aspek penilaian. kaedah. Kaedah/teknik selaras dengan objektif pembelajaran dan keupayaan murid. Semua murid terlibat secara aktif. (iii)-Kaedah/teknik mengajar Setiap pelajaran (iv)-Pengamalan teras P&P KBSR dan kemahiran belajar (5P + Kemahiran Belajar) (v)-Penglibatan murid dalam pelajaran seperti: -murid dengan murid -murid dengan guru -murid dengan bahan (vi)-Pengurusan Kelas (vii)-Penilaian/tindakan susulan seperti : *kerja tulis/latihan dalam kelas/rumah *lisan *melukis *pemerhatian *penyemakan kerja rumah dll. Pengamalan teras KBSR/ wajar dengan tajuk/ unit/ kemahiran/keupayaan murid. Sebelum pelajaran bermula pada setiap hari persekolahan. Pelbagai pendekatan digunakan (PKBS) Setiap pelajaran Setiap pelajaran . teknik P&P Tahun 2 : 8 orang Murid. (ii)-persediaan murid Sebelum pelajaran bermula. ABM. latihan.b. Melaksanakan pengajaran seperti berikut :(i)-perlu persediaan mengajar. Setiap pelajaran Setiap pelajaran Sesuai dengan pelajaran/murid dan kreatif.

(iii) Pemantapan proses penilaian berasaskan ujian. (iv) Memastikan Pelaksanaan PEKA bagi tahun 3. Diajar dan diaplikasikan di dalam P&P dan aktiviti berkaitan Sains. Sepanjang penggal persekolahan Menggunakan kaedah yang sesuai mengikut aras pelajar. dan Penilaian persekolahan yang sesuai. dan 6 dijalankan berdasarkan standard dan prosesdur yang baik dan tepat. (ii) Penekanan kepada Kemahiran Saintifik.4.5.B. Sepanjang penggal Pendekatan. Pelajar mampu melalui penilaian dengan baik berdasarkan prosedur yang ditetapkan. Sepanjang penggal persekolahan. . Semasa proses penilaian seperti yang diarahkan. ABM. (i)Pelaksanaan P&P -memastikan P&P yang dijalankan oleh guru-guru Sains menepati piawaian dan standard kurikulum sebenar dan dilaksanakan dengan berkesan. PENGURUSAN PANITIA SAINS. Guru Sains : 2 Orang Pelajar Thn 1-6 : 42 Orang. Persediaan. Kemahiran Manipulatif. dan Nilai Moral dalam P&P Sains.

Data mesti bersifat sahih dengan dokumen yang sahih. pengurangan ralat. Pangkalan Data Murid. (ii)memastikan data yang diberikan berkualiti. dan Staff Sokongan (6 orang) Kemaskini yang dilaksanakan perlu menggunakan Pangkalan Data Utama seperti EMIS dan SMM agar selari di peringkat awal. . Minggu terkahir setiap bulan. dan sifar ralat. Guru (9 Orang). dan keselarian data peringkat sekolah. Guru (9 Orang). Awal Februari dan Awal Julai setiap tahun. Sepanjang masa berasaskan keperluan. Kemaskini berasaskan keperluan bagi meningkatkan tahap kualiti data. Sistem Maklumat Asrama (SMM) dikemaskini. Aplikasi melibatkan semua pelajar (49 Orang). dan Staff Sokongan (6 orang) Kemaskini diperingkat sekolah pada minggu terakhir setiap bulan bagi kes tertentu seperti perubahan data. Sistem Maklumat Murid (SMM). Aplikasi melibatkan semua pelajar (49 Orang). PENGURUSAN DATA DAN SISTEM MAKLUMAT SEKOLAH (i)memastikan data di dalam Portal EMIS. Sepanjang masa berasaskan keperluan.C. sahih. Kemaskini diperingkat PPD pada pulangan pertama tahunan (Januari) dan pulangan kedua tahunan (Jun) untuk pelarasan dan laporan semasa. Sepanjang masa berasaskan keperluan.

. Set Rangkaian ICT (Internet) yang dibekalkan. Semua peralatan ICT yang dibekalkan.dan P&P tidak terkecuali. Peralatan berfungsi dalam keadaan yang baik. bebas habuk. tQ. bebas virus.. dan diguna dengan penuh berhati-hati.hanya untukmu .. p/s : SKT adalah berdasarkan tugas dan tanggungjawab di sekolah. SKT ini belum dimasukkan Program Pembangunan Guru Baru untuk semua baru. Selain itu. Pengimbas.D.. dikemaskini... digunakan berasaskan prosedur dan dijaga rapi.. Sepanjang masa berasaskan keperluan. Pencetak dan lain-lain peralatan elektronik mencukupi untuk keperluan semasa..Nyatakan sasaran berdasarkan keperluan sekolah dan bagaimana hendak mencapainya. PENGURUSAN ICT (i)memastikan keperluan ICT seperti Komputer. Peralatan elektronik dikekalkan di dalam keadaan baik dan tersusun. Sepanjang masa berasaskan keperluan. pencapaian di dalam SKT ini dijadikan sebagai kayu ukur dan penanda aras keberkesanan anda di sekolah. Moga kita semua mencapai kejayaan demi anak-anak murid..) ..moga maklumat berguna utk anda semua.. jadi saya cadangkan ia dimasukkan kerana hasil PPGB ini akam menjadi prasyarat Pengesaahan Dalam Jawatan.. (ii) memastikan perkhidmatan SchoolNet berada di dalam keadaan baik dengan rekod selenggara dan ”Network Setting” yang betul.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful