SASARAN KERJA TAHUNAN TAHUN 2012 NAMA PEGAWAI : MOHAMAD SALEHUDDIN BIN SEMAIN JAWATAN : GURU AKADEMIK BIASA

GURU DATA & ICT GRED : DG 41 SEKOLAH : S. K. LONG MAKABAR, BARAM. TAHUN : TAHUN 2012 SENARAI PROJEK/ PERKHIDMATAN
A. MENGAJAR,PENGURUSAN KURIKULUM DAN KO-KURIKULUM: 1. MENGAJAR: a. Membuat Perancangan Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) Sains, Bahasa Inggeris, Pend. Moral, Kem. Hidup, Pend. Sivik & Kewarganegaraan (PSK) Tahun 2 : 8 orang Murid. Tahun 4 : 8 orang Murid Tahun 5 : 6 orang Murid Tahun 6 : 9 orang Murid Tajuk/Kemahiran/Unit P&P sudah dibahagikan Mengikut Penggal/Minggu /Hari Senarai dan jenis ABM sudah dikenalpasti. Kekerapan dan jenis penilaian sudah ditetapkan. Sebelum sesi persekolahan bermula.

KOS/KUANTITI

STANDARD

JADUAL PERLAKSANAAN (Januari- Disember )

PENCAPAIAN SEBENAR

Minggu 1-2 (penggal I) dan dari masa ke semasa. Minggu 1 Penggal 1

Semua murid terlibat secara aktif. kaedah. Sebelum pelajaran bermula pada setiap hari persekolahan. Melaksanakan pengajaran seperti berikut :(i)-perlu persediaan mengajar. (ii)-persediaan murid Sebelum pelajaran bermula. Tahun 4 : 8 orang Murid Tahun 5 : 6 orang Murid Tahun 6 : 9 orang Murid Persedian sesuai dengan objektif pembelajaran dan selaras dengan keupayaan murid dan mengikut format yang sedia ada Murid tahu tajuk/ unit/ kemahiran yang hendak dipelajari. latihan. Setiap pelajaran Setiap pelajaran Sesuai dengan pelajaran/murid dan kreatif. ABM. Pelbagai pendekatan digunakan (PKBS) Setiap pelajaran Setiap pelajaran . aspek penilaian. Kaedah/teknik selaras dengan objektif pembelajaran dan keupayaan murid. (iii)-Kaedah/teknik mengajar Setiap pelajaran (iv)-Pengamalan teras P&P KBSR dan kemahiran belajar (5P + Kemahiran Belajar) (v)-Penglibatan murid dalam pelajaran seperti: -murid dengan murid -murid dengan guru -murid dengan bahan (vi)-Pengurusan Kelas (vii)-Penilaian/tindakan susulan seperti : *kerja tulis/latihan dalam kelas/rumah *lisan *melukis *pemerhatian *penyemakan kerja rumah dll. Pengamalan teras KBSR/ wajar dengan tajuk/ unit/ kemahiran/keupayaan murid.b. teknik P&P Tahun 2 : 8 orang Murid.

5. ABM.B. Pelajar mampu melalui penilaian dengan baik berdasarkan prosedur yang ditetapkan.4. (i)Pelaksanaan P&P -memastikan P&P yang dijalankan oleh guru-guru Sains menepati piawaian dan standard kurikulum sebenar dan dilaksanakan dengan berkesan. dan 6 dijalankan berdasarkan standard dan prosesdur yang baik dan tepat. dan Penilaian persekolahan yang sesuai. Diajar dan diaplikasikan di dalam P&P dan aktiviti berkaitan Sains. Sepanjang penggal persekolahan. . Guru Sains : 2 Orang Pelajar Thn 1-6 : 42 Orang. (iv) Memastikan Pelaksanaan PEKA bagi tahun 3. (iii) Pemantapan proses penilaian berasaskan ujian. Persediaan. dan Nilai Moral dalam P&P Sains. Sepanjang penggal Pendekatan. Sepanjang penggal persekolahan Menggunakan kaedah yang sesuai mengikut aras pelajar. (ii) Penekanan kepada Kemahiran Saintifik. Kemahiran Manipulatif. PENGURUSAN PANITIA SAINS. Semasa proses penilaian seperti yang diarahkan.

Kemaskini diperingkat PPD pada pulangan pertama tahunan (Januari) dan pulangan kedua tahunan (Jun) untuk pelarasan dan laporan semasa. Data mesti bersifat sahih dengan dokumen yang sahih. Aplikasi melibatkan semua pelajar (49 Orang). Pangkalan Data Murid. pengurangan ralat. Kemaskini berasaskan keperluan bagi meningkatkan tahap kualiti data. Guru (9 Orang). Sistem Maklumat Asrama (SMM) dikemaskini. dan Staff Sokongan (6 orang) Kemaskini diperingkat sekolah pada minggu terakhir setiap bulan bagi kes tertentu seperti perubahan data. PENGURUSAN DATA DAN SISTEM MAKLUMAT SEKOLAH (i)memastikan data di dalam Portal EMIS. dan Staff Sokongan (6 orang) Kemaskini yang dilaksanakan perlu menggunakan Pangkalan Data Utama seperti EMIS dan SMM agar selari di peringkat awal. Sepanjang masa berasaskan keperluan. Sistem Maklumat Murid (SMM). dan sifar ralat. Aplikasi melibatkan semua pelajar (49 Orang). Awal Februari dan Awal Julai setiap tahun. Minggu terkahir setiap bulan. . Guru (9 Orang).C. Sepanjang masa berasaskan keperluan. dan keselarian data peringkat sekolah. Sepanjang masa berasaskan keperluan. (ii)memastikan data yang diberikan berkualiti. sahih.

Sepanjang masa berasaskan keperluan.D. PENGURUSAN ICT (i)memastikan keperluan ICT seperti Komputer.. Peralatan elektronik dikekalkan di dalam keadaan baik dan tersusun. Peralatan berfungsi dalam keadaan yang baik. Pencetak dan lain-lain peralatan elektronik mencukupi untuk keperluan semasa.. Selain itu. bebas virus. tQ. jadi saya cadangkan ia dimasukkan kerana hasil PPGB ini akam menjadi prasyarat Pengesaahan Dalam Jawatan. Moga kita semua mencapai kejayaan demi anak-anak murid.. pencapaian di dalam SKT ini dijadikan sebagai kayu ukur dan penanda aras keberkesanan anda di sekolah.. dan diguna dengan penuh berhati-hati. Pengimbas.dan P&P tidak terkecuali. Sepanjang masa berasaskan keperluan. digunakan berasaskan prosedur dan dijaga rapi. Set Rangkaian ICT (Internet) yang dibekalkan..moga maklumat berguna utk anda semua.. (ii) memastikan perkhidmatan SchoolNet berada di dalam keadaan baik dengan rekod selenggara dan ”Network Setting” yang betul. dikemaskini..... Semua peralatan ICT yang dibekalkan.) .hanya untukmu . p/s : SKT adalah berdasarkan tugas dan tanggungjawab di sekolah.. bebas habuk. SKT ini belum dimasukkan Program Pembangunan Guru Baru untuk semua baru.Nyatakan sasaran berdasarkan keperluan sekolah dan bagaimana hendak mencapainya..