SASARAN KERJA TAHUNAN TAHUN 2012 NAMA PEGAWAI : MOHAMAD SALEHUDDIN BIN SEMAIN JAWATAN : GURU AKADEMIK BIASA

GURU DATA & ICT GRED : DG 41 SEKOLAH : S. K. LONG MAKABAR, BARAM. TAHUN : TAHUN 2012 SENARAI PROJEK/ PERKHIDMATAN
A. MENGAJAR,PENGURUSAN KURIKULUM DAN KO-KURIKULUM: 1. MENGAJAR: a. Membuat Perancangan Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) Sains, Bahasa Inggeris, Pend. Moral, Kem. Hidup, Pend. Sivik & Kewarganegaraan (PSK) Tahun 2 : 8 orang Murid. Tahun 4 : 8 orang Murid Tahun 5 : 6 orang Murid Tahun 6 : 9 orang Murid Tajuk/Kemahiran/Unit P&P sudah dibahagikan Mengikut Penggal/Minggu /Hari Senarai dan jenis ABM sudah dikenalpasti. Kekerapan dan jenis penilaian sudah ditetapkan. Sebelum sesi persekolahan bermula.

KOS/KUANTITI

STANDARD

JADUAL PERLAKSANAAN (Januari- Disember )

PENCAPAIAN SEBENAR

Minggu 1-2 (penggal I) dan dari masa ke semasa. Minggu 1 Penggal 1

latihan. Tahun 4 : 8 orang Murid Tahun 5 : 6 orang Murid Tahun 6 : 9 orang Murid Persedian sesuai dengan objektif pembelajaran dan selaras dengan keupayaan murid dan mengikut format yang sedia ada Murid tahu tajuk/ unit/ kemahiran yang hendak dipelajari. ABM. (iii)-Kaedah/teknik mengajar Setiap pelajaran (iv)-Pengamalan teras P&P KBSR dan kemahiran belajar (5P + Kemahiran Belajar) (v)-Penglibatan murid dalam pelajaran seperti: -murid dengan murid -murid dengan guru -murid dengan bahan (vi)-Pengurusan Kelas (vii)-Penilaian/tindakan susulan seperti : *kerja tulis/latihan dalam kelas/rumah *lisan *melukis *pemerhatian *penyemakan kerja rumah dll.b. (ii)-persediaan murid Sebelum pelajaran bermula. Semua murid terlibat secara aktif. Setiap pelajaran Setiap pelajaran Sesuai dengan pelajaran/murid dan kreatif. Kaedah/teknik selaras dengan objektif pembelajaran dan keupayaan murid. teknik P&P Tahun 2 : 8 orang Murid. Melaksanakan pengajaran seperti berikut :(i)-perlu persediaan mengajar. kaedah. Pelbagai pendekatan digunakan (PKBS) Setiap pelajaran Setiap pelajaran . Pengamalan teras KBSR/ wajar dengan tajuk/ unit/ kemahiran/keupayaan murid. Sebelum pelajaran bermula pada setiap hari persekolahan. aspek penilaian.

(ii) Penekanan kepada Kemahiran Saintifik.B. ABM. Guru Sains : 2 Orang Pelajar Thn 1-6 : 42 Orang. Persediaan. . Sepanjang penggal persekolahan Menggunakan kaedah yang sesuai mengikut aras pelajar.4. dan Penilaian persekolahan yang sesuai. Kemahiran Manipulatif. PENGURUSAN PANITIA SAINS. Diajar dan diaplikasikan di dalam P&P dan aktiviti berkaitan Sains. Semasa proses penilaian seperti yang diarahkan. dan Nilai Moral dalam P&P Sains. dan 6 dijalankan berdasarkan standard dan prosesdur yang baik dan tepat. (iii) Pemantapan proses penilaian berasaskan ujian. (i)Pelaksanaan P&P -memastikan P&P yang dijalankan oleh guru-guru Sains menepati piawaian dan standard kurikulum sebenar dan dilaksanakan dengan berkesan. Sepanjang penggal Pendekatan.5. Sepanjang penggal persekolahan. (iv) Memastikan Pelaksanaan PEKA bagi tahun 3. Pelajar mampu melalui penilaian dengan baik berdasarkan prosedur yang ditetapkan.

Minggu terkahir setiap bulan. Guru (9 Orang). Aplikasi melibatkan semua pelajar (49 Orang). dan sifar ralat. PENGURUSAN DATA DAN SISTEM MAKLUMAT SEKOLAH (i)memastikan data di dalam Portal EMIS. Sistem Maklumat Murid (SMM). Sistem Maklumat Asrama (SMM) dikemaskini. Kemaskini berasaskan keperluan bagi meningkatkan tahap kualiti data. Sepanjang masa berasaskan keperluan. Sepanjang masa berasaskan keperluan. . Sepanjang masa berasaskan keperluan. (ii)memastikan data yang diberikan berkualiti. dan Staff Sokongan (6 orang) Kemaskini diperingkat sekolah pada minggu terakhir setiap bulan bagi kes tertentu seperti perubahan data. dan Staff Sokongan (6 orang) Kemaskini yang dilaksanakan perlu menggunakan Pangkalan Data Utama seperti EMIS dan SMM agar selari di peringkat awal. dan keselarian data peringkat sekolah.C. Data mesti bersifat sahih dengan dokumen yang sahih. Awal Februari dan Awal Julai setiap tahun. Guru (9 Orang). Kemaskini diperingkat PPD pada pulangan pertama tahunan (Januari) dan pulangan kedua tahunan (Jun) untuk pelarasan dan laporan semasa. pengurangan ralat. Aplikasi melibatkan semua pelajar (49 Orang). sahih. Pangkalan Data Murid.

hanya untukmu .. Sepanjang masa berasaskan keperluan.... PENGURUSAN ICT (i)memastikan keperluan ICT seperti Komputer..) .dan P&P tidak terkecuali..D. dan diguna dengan penuh berhati-hati.Nyatakan sasaran berdasarkan keperluan sekolah dan bagaimana hendak mencapainya. (ii) memastikan perkhidmatan SchoolNet berada di dalam keadaan baik dengan rekod selenggara dan ”Network Setting” yang betul. Peralatan elektronik dikekalkan di dalam keadaan baik dan tersusun. pencapaian di dalam SKT ini dijadikan sebagai kayu ukur dan penanda aras keberkesanan anda di sekolah. digunakan berasaskan prosedur dan dijaga rapi.. p/s : SKT adalah berdasarkan tugas dan tanggungjawab di sekolah.. Selain itu. dikemaskini.. Pencetak dan lain-lain peralatan elektronik mencukupi untuk keperluan semasa. Set Rangkaian ICT (Internet) yang dibekalkan. Pengimbas. tQ.. bebas virus.moga maklumat berguna utk anda semua. Semua peralatan ICT yang dibekalkan... Moga kita semua mencapai kejayaan demi anak-anak murid. jadi saya cadangkan ia dimasukkan kerana hasil PPGB ini akam menjadi prasyarat Pengesaahan Dalam Jawatan. Peralatan berfungsi dalam keadaan yang baik. Sepanjang masa berasaskan keperluan. bebas habuk. SKT ini belum dimasukkan Program Pembangunan Guru Baru untuk semua baru.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful