CIRI-CIRI LESSON STUDY

• Berfokus kepada hasil pembelajaran pelajar Membuka peluang kepada guru untuk mengembangkan pengetahuan dan kemahiran pengajaran Berasaskan penyelesaian masalah kolaborasi Berasaskan sekolah Memerlukan sokongan berterusan serta on-going

4. Membuat refleksi terhadap pengajaran dan pembelajaran 5. Mengubahsuai untuk menambahbaik RPH

KOMUNITI PEMBELAJARAN PROFESIONAL (PLC)

LANGKAH PELAKSANAAN
1. Membentuk kumpulan Lesson Study dan menentukan matlamat/goal • • Melantik seorang ketua Kaji matlamat kurikulum dan sukatan pelajaran Kaji dan bincang masalah pembelajaran murid Bincang dan tentukan matlamat/goal yang hendak dicapai

LESSON STUDY
Latar Belakang
Lesson Study dalam bahasa Jepun dikenali sebagai Jugyoukenkyuu. Jogyou bermaksud pelajaran atau pengajaran dan kenkyuu ialah kajian atau penyelidikan. Proses dalam Lesson Study yang merangkumi perjumpaan dan perbincangan sekumpulan guru mampu memupuk percambahan ilmu, perkembangan idea serta kreativiti individu dalam proses pembinaan RPH secara bersama .

• • •

KITARAN LESSON STUDY
Amalan guru-guru secara kolaboratif 1. Menentukan goal dan objektif pengajaran 2. Merancang penyediaan RPH 3. Membuat pemerhatian terhadap pengajaran guru •

2. Rancang/Bina Rancangan Pengajaran harian (RPH) • • Pilih unit/ tajuk Bincang masalah pembelajaran murid dalam unit tersebut Bina langkah langkah RPH Fikirkan strategi pengajaran Fikirkan dan jangkakan respon murid Bentang dan lihat semula strategi pengajaran

• •

Seorang dari guru membuat pengajaran Ahli kumpulan yang hadir buat catatan semasa pemerhatian Ahli kumpulan melihat hasil pembelajaran murid tanpa ganggu PDP. Fokus utama adalah kepada respon, tingkah laku dan pembelajaran murid bukan pengajaran guru Sepanjang pengajaran guru perlu sentiasa membuat refleksi kendiri.

Guru yang mengajar beri komen ,pandangan dan refleksi pengajarannya Guru-guru pemerhati berkongsi maklumat aspek positif pembelajaran murid berdasarkan eviden Guru berkongsi maklum balas PDP Bincang kelemahan RPH dan cara penambahbaikan Komen dan hasil refleksi perlu dicatat dan disimpan untuk dijadikan rujukan serta penambahbaikan RPH masa depan.

• • •

• • •

3.Pelaksanaan Pengajaran • Ketua kumpulan beri taklimat ringkas kepada Pakar Rujuk yang dijemput dalam sesi pengajaran

4.Sesi Refleksi Pengajaran • • Sesi refleksi diketuai ketua kumpulan Sesi dimulakan dengan melihat semula matlamat/goal 5.Penambahbaikan RPH dan pengajaran semula • Satu sesi perbincangan diadakan untuk membuat penambahbaikan RPH

Kenalpasti aspek kelemahan RPH dan baiki bersama Perbincangan berfokus pembelajaran murid Ketua kumpulan dan ahli kumpulan perlu aktif dalam perbincangan Kumpulan guru menentukan samada RPH diguna semula untuk kelas yang sama atau sebaliknya Laporan kitaran Lesson Study perlu didokumenkan untuk rujukan **Pakar Rujuk biasanya terdiri daripada kalangan Pensyarah Institut Pendidikan Guru, guru cemerlang atau sesiapa sahaja yang dikategorikan sebagai Subjek Matter Expert (SME)

• •

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.