P. 1
mekah

mekah

|Views: 13|Likes:
Published by Ari Mei Saputra
islam
islam

More info:

Published by: Ari Mei Saputra on Aug 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/26/2013

pdf

text

original

Islam bermula pada tahun 622 ketika wahyu pertama diturunkan kepada rasul yang terakhir yaitu Muhammad

bin Abdullah di Gua Hira’, Arab Saudi. Sejarah Islam menceritakan perkembangan Islam sampai sekarang. Islam muncul di Jazirah Arab pada kurun ke-7 masehi ketika Nabi Muhammad s.a.w. mendapat wahyu dari Allah s.w.t. Setelah kematian Rasullullah s.a.w. kerajaan Islam berkembang sejauh Samudra Atlantik di Barat dan Asia Tengah di Timur. Lama-kelamaan umat Islam berpecah dan terdapat banyak kerajaan-kerajaan Islam lain yang muncul.Namun demikian, kemunculan kerajaan-kerajaan Islam seperti kerajaan Umayyah, kerajaan Abbasiyyah, kerajaan Turki Seljuk, Kekhalifahan Ottoman, Kemaharajaan Mughal India, dan Kesultanan Melaka telah menjadi kerajaaan yang terkuat dan terbesar di dunia. Tempat pembelajaran ilmu yang hebat telah mewujudkan satu Tamadun Islam yang agung. Banyak ahli-ahli sains, ahli-ahli filsafat dan sebagainya muncul dari negeri-negeri Islam terutamanya pada Zaman Emas Islam. Pada kurun ke-18 dan ke-19 masehi, banyak kawasan-kawasan Islam jatuh ke tangan penjajah Eropa. Selepas Perang Dunia I, Kerajaan Ottoman yaitu kekaisaran Islam terakhir tumbang menyembah bumi. Jazirah Arab sebelum kedatangan Islam merupakan sebuah kawasan yang dilewati oleh jalur sutera. Kebanyakkan orang Arab merupakan penyembah berhala dan ada sesetengahnya merupakan pengikut agama Kristian dan Yahudi. Mekah ialah tempat suci bagi bangsa Arab ketika itu karana di situ terdapatnya berhala-berhala agama mereka dan juga terdapat Telaga Zamzam dan yang paling penting sekali Kaabah. Nabi Muhammad s.a.w. dilahirkan di Mekah pada Tahun Gajah (570 atau 571 masihi). Beliau merupakan seorang anak yatim sesudah ayahnya Abdullah bin bdul Muthalib dan ibunya Aminah binti Wahab meninggal dunia. Beliau dibesarkan oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Baginda kemudiannya kawin dengan Siti Khadijah dan menjalani kehidupan yang selesa dan aman. Namun demikian, ketika Nabi Muhammad s.a.w. berusia lebih kurang 40 tahun, beliau didatangi oleh Malaikat Jibril a.s. Sesudah beberapa waktu beliau mengajar ajaran Islam secara tertutup kepada rekan-rekan terdekatnya dan seterusnya secara terbuka kepada seluruh penduduk Mekah. Pada tahun 622 masehi, baginda dan pengikutnya berhijrah ke Madinah. Peristiwa ini disebut Hijrah. Peristiwa lain yang terjadi setelah hijrah adalah dimulainya kalender Hijrah . Mekah dan Madinah kemudiannya berperang. Nabi Muhammad s.a.w. memenangi banyak pertempuran walaupun ada di antaranya tentera Islam yang tewas. Lama kelamaan orang-orang Islam menjadi kuat dan berjaya membuka Kota Mekah. Selepas kewafatan Nabi Muhammad s.a.w., seluruh Jazirah Arab di bawah penguasaan orang Islam. A. Sosok Nabi Muhammad saw sebagai seorang manusia. Sudahkah kamu berprilaku seperti Rasulullah saw? Beliau terkenal sebagai orang yang jujur, pemimpin yang selalu memikirkan rakyat, dan juga seorang pemaaf. Kita harus meneladani kepribadian Rasulullah tersebut, karena prilaku yang demikian sangat berguna bagi bangsa,, Negara dan Agama. Keteladanan Rasulullah terbukti saat beliau menyebarkan agama Islam yang penuh rintangan di Mekkah. Keteladanan apakah yang bisa kamu ambil dardi pristiwa penyebaran Islam tersebut?. Menghayati perjuangan Rasulullah saw. Sangatlah penting sehingga akan tumbuh rasa cinta kita kepada beliau dan menjadikannya suri teladan dalam kehidupan. Agama Islam berkembang dengan banyak pengorbanan, baik disegi harta, jiwa, dan tenaga. Kita harus berterima kasih atas perjuangan Nabi Muhammad saw dan sahabat –sahabatnya serta para tabi’it tabi’in dan para ulama salihin yang dengan ikhlas berjuang demi perkembangan Islam. Marilah kita pelajari dakwah Rasulullah saw. Tersebut pada priode Mekkah dan reaksi masyarakat terhadap kedatangan Islam Nabi Muhammad saw adalah nabi yang terakhir dan pemberi cahaya keimanan bagi umat manusia. Kelahiran Nabi Muhammad saw menjadi rahmat bagi semesta alam. Sekitar tahun 570 M, Arab merupakan jazirah yang tandus. Tanahnya terdiri atas bukit-bukit batu, gurun sahara dan

Aminah memintanya untuk merawat Muhammad. Setelah sampai di Madinah dan bertemu dengan kerabat-kerabatnya. pikirannya melayang teringat pada al marhum suaminya. Halimah berasal dari pegunungan mencoba membawa dan menyusui Muhammad. tetapi beliau tidak membedakan antara anak sendiri dan kemenakannya. Keduanya merupakan keturunan bangsawan Quresy. Walaupun Abu Thalib sendiri punya anak. Kesedihannya masih belum hilang. perjudian. Ia menatap sedih makam ayahnya. Kesedihan yang dahulu belum hilang. kesedihan Aminah bertambah dalam dan sambil memperhatikan bayi laki-lakinya. kini ia menyaksikan langsung kepergian ibunya untuk selamalamanya. Perang itu terjadi antara suku Quresy dan suku Qais yang . Muhammad lahir pada hari senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah bertepatan tanggal 20 April 571 M. ketika diajak melanjut perjalanan pulang ke Mekkah. mereka singgah di Bashra( suatu kota yang disana ada biara). Kesedihan Abdul Muthalib atas kematian anaknya (Abdullah) menjadi hilang dengan lahirnya cucu laki-laki. Maksud Abrahah untuk menghancurkan Ka’bah itu sia-sia. yaitu Abu Thalib. Abdul Muthalib berwasiat agar Muhammad di asuh oleh pamannya. yaitu di Abwa’ Aminah jatuh sakit lalu meninggal dunia. Tidak lama kemudian sewaktu ia berusia 8 tahun. Muhammad disusui oleh Suaibah Al Aslamiyah(bekas budak Abu Lahab). Dalam perjalanan pulang. Mula-mula orang menyusui Muhammad saw ialah ibunya sendiri. Abdul Muthalib membopong cucu laki-lakinya mengelilingi ka’bah yang disaksikan oleh seluruh bangsawan Quresy lalu anak tersebut diberi nama Muhammad oleh kakeknya artinya ” yang terpuji”. Beberapa tahun sebelumnya. Sebelumnya wafat. Peristiwa hancurnya tentara gajah itu dijelaskan dalam Al Qur’an surat Al Fil. Semua itu menandakan kerusakan perilaku kehidupan yang parah. Disebut tahun Gajah karena pada tahun itu kota Mekkah sedang deserbu tentara Abrahah dari Habsyi Yaman. Muhammad diajak Abu Thalib berdagang ke negeri Syam. kakeknya wafat. Sepanjang hayatnya selalu diberi cobaan dengan berbagai rantai kesedihan yang tidak putus-putusnya. Dengan keadaan yatim piatu Muhammad melanjutkan perjalanan pulang menempuh jarak jauh hannya desertai Ummu Aiman. Ayahnya yang bernama Abdullah telah wafat ketika beliau berusia 3 bulan dalam kandungan ibunya ( Aminah). lalu Halimah binti Abu Duaib As Sa’diyah. Muhammad memang dipersiapkan untuk menjadi nabi dan rasul. dengan harapan Muhammad itu akan membawa berkah. sehat dan alami. Jenazahnya dimakamkan di tempat ia meninggal. Setelah sampai di Mekkah. Iklimnya sangat panas dan hampir semua wilayahnya dikelilingi lautan keadaan sosial masyarakat rusak parah. Ini merupakan perjalanan jauh kali pertama bagi Muhammad dan merupakan perkenalan pertama dengan alam bebas. Pendeta Bukhaira mengetahui dan memperhatikan keadaan Muhammad bahwa ada tanda-tanda seorang nabi dan rasul. Dahulu Muhammad tidak menyaksikan ayahnya wafat. sekarang ditambah kesedihan yang lebih mendalam lagi. Di tengah-tengah kesesatan akidah dan kerusakan akhlak. Pada usia 6 tahun Muhammad diajak ibunya ke Madinah sambil ziarah ke makam ayahnya dengan disertai Ummu Aiman (budak peninggalan al marhum ayahnya). Setelah itu. lahirlah bayi laki-laki dalam keadaan yakin.padang pasir yang terhampar luas. Muhammad diajak ke makam ayahnya. Muhammad sudah berani mengikuti pamannya(zubair) dalam lperang Fijar( Harbal Fijar) perang kesucian. mabuk-mabukan dan menjadikan kaum wanita sekedar pemuas nafsu sudah menjadi tradisi. tetapi Aminah sangat Merindukan putranya. Abrahah dan tentaranya hancur oleh lemparan batu kerikil yang dibawa oleh burung Ababil atas perintah Allah. Halimah menyusukannya selama 2 tahun dan mengasuhnya selama 2 tahun sesudah itu maka genaplah 4 tahun dalam asuhannya. Abrahah adalah gubernur Ethiopia yang datang dengan berkenderaan gajah. ia pernah mendengar cerita tentang ayahnya. Disana mereka bertemu dengan Pendeta Bukhaira dan menasehatkan Abu Thalib agar segera membawa Muhammad pulang ke Mekkah dan menjaganya baik-baik. Bapaknya adalah putri dari Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Qilab. ia di asuh oleh kakeknya. Abu Thalib ialah anaknya. Sebenarnya Halimah masih ingin merawat Muhammad lebih lama lagi. Setelah sampai di Syam . Keadaan akidahnya sesat. Pada usia 14 tahun. dia seorang pedagang ke negeri Syam(Syiria). pemujaan terhadap patung berhala ada di mana-mana. Pada usia 12 tahun. Sudah kebiasaan orang Mekkah untuk menyusukan dan membesarkan anaknya di kampung yang yang udaranya masih segar. Pada mulanya orang-orang kampung tidak ada yang mau menyusukan karena tahu beliau yatim dan miskin. Setelah itu. Melihat kenyataan ini.

Muhammad menjualkan barang dagangan Khadijah. Ummu Kalsum menikah dengan Usman bin Affan e. dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh balasan yang lebih banyak. Ali bin Abi Thalib d. wafat ketika usia 2 tahun b. Qasim. hampir terjadi pertumpahan darah antar kabilah karena masing-masing berebut untuk mengangkat atau membetulkan ke tempat semula. Muhammad membantu menyediakan perlengkapan perang. Setelah Nabi Muhammad saw. bersabarlah. Ayat diatas menunjukkan bahwa setiap rasul itu memang selalu rajin. Nabi Muhammad sebagai seorang Rasul Priode Mekkah berlangsung sejak diangkat Muhammad saw menjadi nabi dan rasul yang ditandai dengan turunnya wahyu pertama yaitul Alaq ayat 1-5 kepada beliau hingga menjelang hijrah Nabi Muhammad saw ke Madinah.” (Al Muddatstsir ayat 1-7) 1. baik dari pihak lelaki maupun perempuan. Pada usia menjelang dewasa. b. Khadijah sangat tertarik pada perilaku dan kejujuran Muhammad. Zaid bin Haristah Selain dari yang tersebut diatas. Ruqayyah menikah dengan Usman bin Affan d. pada usia 25 tahun ia menikah dengan Khadijah yang usianya 40 tahun. mulailah Rasulullah saw. Semua kabilah memutuskan untuk minta pengadilan pada Muhammad. Orang yang beriman itu terbagi tiga golongan hartawan. Oleh karena hal tersebut beliau digelar Al Amin yang artinya orang yang dioercaya. Beliau terutama berdakwah kepada orang-orang yang terdekat dengan beliau. Abdullah wafat ketika masih kecil. yaitu memunguti anak panah dan membawanya untuk dilepaskan kepada musuh. Tempat yang dipilih oleh beliau untuk berdakwah adalah rumah Al Arqam bin Abil Arqam Al Makhzumy. berdakwah secara sembunyi-sembunyi. khususnya dari lingkungan masyarakat atau kaumnya.disebabkan oleh persoalan keturunan dan kebangsawanan. dan perbuatan dosa( menyembah berhala) tingglkanlah. yaitu: a. dan pakaianmu bersihkanlah. bangsawan dan budiman. menerima wahyu kedua yaitu Surah Al Muddatstsir yang berbunyi: $pk šš r'¯»tƒ ãÏoO£ š ßJø9$# ÇÊÈ óOè% ö‘ ɑ Rr'sù ÇËÈ y7/u‘ur ÷ŽÉi9s3sù ÇÌÈ y7t/ $u‘ÏOur öÎdgsÜsù ÇÍÈ t“ô_“9$#ur öàf÷d$$sù ÇÎÈ ‘ wur `ãYôJs? çŽÏYõ3tGó¡n@ ÇÏÈ “ Îh/tÏ9ur ÷ŽÉ9ô¹$$sù ÇÐÈ Artinya: ” Hai orang berselimut.a f. Fatimah Az Zahrah menikah dengan Ali bin Thalib r. Abu Bakar. Setelah surah ini turun. Siti Khadijah c. . dan teman sejawat agar mereka lebih dulu percaya kepada seruannya dan mengikutinya. Dalam perang itu. Dan untuk ( memenuhi perintah) Tuhanmu. B. Da’wah secara sembunyi-sembunyi. Selama berumah tangga dengan Khadijah Muhammad memiliki enam anak. maka dengan bantuan Siti Khadijah dan Abu Bakar Siddiq dari hari ke hari bertambahlah orang-orang yang masuk yang beriman kepada seruan beliau. bangunlah lalu berilah peringatan! Dan Tuhanmmu agungkanlah. Masa itu berlangsung selama +13 tahun yakni dari tahun 610 – 622M. Ternyata cara-cara pengadilan dari beliau bisa diterima dan memuaskan semua kabilah. Setelah peristiwa runtuhnya hajar aswad. Para sahabat Nabi yang pertama masuk Islam adalah sebagai berikut : a. Masa ini sangat berat dirasakan karena Rasulullah banyak mendapatkan rintangan. Zaenab menikah dengan Abal c. ulet dan tidak cepat putus asa. Akhirnya. Pada waktu beliau berusia 35 tahun di Mekkah terjadi banjir besar sehingga Hajar Aswad runtuh. Khadijah adalah seorang janda kaya.

meminta agar melarang Nabi berda’wah. Dan (begitu pula) istrinya. sekali menyembah berhala. 2. berhentilah. maka tak ada lagi alasan untuk secara sembunyi Allah turunkan surat Al Hijr ayat 94 berbunyi: Artinya: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik Sejak turunnya ayat ini. kami akan mengangkatmu menjadi raja.” Usul kaum Quresy tersebut dijawab oleh Abu Thalib. kami akan carikan untukmu atau barangkali engkau sakit.” Setelah Utbah bin Rabi’ah selesai bicara lalu ia diam dan penuh harap supaya Nabi menerima tawaran itu. tetapi sedikit demi sedikit. ” Wahai Abu Thalib. Apabila engkau ingin kekayaan. lalu pulang dengan perasaan hampa dan kecewa. lalu Nabi menjawab.golongan bangsawan dan golongan hamba sahaya dan orang-orang desa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. pada saat lain Utbah datang lagi untuk membujuk Nabi agar mau bergantian dalam peribatan. jika engkau bermaksud mencari pengaruh. kami kumpulkan harta kekakyaan untukmu. Setelah usaha mereka gagal.” Mulai waktu itu.Ia tidak berkata apa-apa. Pada awal da’wah terang-terangan. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. mereka akan mendapat rintangan dan bahaya. Abu Thalib tidak berani lagi melarang Nabi untuk berda’wah. Hati dan jiwa Utbah spontan menjadi lemah karena ayat Al Qur’an yang gaya bahasanya sangat indah. Setelah Islam semakin kuat pengikutnya semakin banyak. sekali-kali tidak bisa. demi Tuhan. Da’wah secara terang-terangan. aku tidak akan berhenti berda’wah. andaikata diletakkan matahari di tangan kananku dan rembulan ditangan kiriku. Utbah bin Rabi’ah pembicara ulung menghadap Nabi dan mengatakan. Abu Lahab membuat gaduh suasana sehingga pada saat itu juga turun surat Al Lahab ayat 1-5 yang berbunyi: Artinya: Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Mereka mendatangi Abu Thalib. Cara beliau melarang sesuatu tidak sekaligus. orang Quresy membawa seorang pemuda tampan kepada Abu Thalib. ( Al Lahab : 1-5). ” Jahat benar pikiran kamu. pembawa kayu baker. ambillah ia menjadi anak saudara dan serahkan kepada kami Muhammad ungtuk kami bunuh sebab ia telah menentang kami dan memecah belah persatuan kami. mereka harus pergi ke satu tempat yang jauh dari kota Mekkah seperti di celah-celah bukit. ” Ya Muhammad apa sebenarnya maksudmu menyiarkan agama baru ini. Mereka menyadari apabila dilihat oleh orang-orang kafir. Nabi membacakan beberapa ayat Al Qur’an. ” ya pamanku. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan . agar tidak diketahui oleh orang kafir. maka turunlah surat Al Kafirun ayat 1-6 yang berbunyi: Artinya: <strong>Katakanlah: Hai orang-orang kafir.” Akhirnya tokoh-tokoh Quresy bermufakat untuk memilih seorang yang fasih dan lancar bicara untuk membujuk Rasulullah. biarlah kami yang mengobati dengan kami sendiri. selalu membuat kegaduhan. yang bernama Ammarah bin Al Walid bin Mughirah. asalkan engkau berhenti da’wah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. mereka seraya berkata. Setelah itu. Pada waktu berikutnya Abu Lahab. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. yaitu menghasut orang Quresy supaya memusuhi Nabi Muhammad saw. da’wah dilaksanakan nabi secara terang-terangan di depan masyarakat umum. sekali menyembah Allah. Apabila mereka hendak mengerjakan ibadah kepada Allah. Permintaan itu dilaksanakan oleh Abu Thalib. Mereka berdakwah secara sembunyi-sembunyi lebih kurang selama 3 tahun memeluk dan mengikuti seruan nabi Muhammad saw. kami tidak akan memutuskan suatu perkara tanpa seizin engkau. Yang di lehernya ada tali dari sabut. Apabila engkau ingin wanita cantik.

sedangkan peralatan perangnya lebih sederhana. Berikut ini adalah beberapa sifat terpuji Rasulullah saw. Akan tetapi beliau disambut dengan siksaan dan lemparan batu. dan untukkulah. Nabi menolak sambil berdo’a : ” Berikanlah petunjuk-mu pada kaumku. Peristiwa hijrah ini disebut hijratul ula (pindah yang pertama). Sejak lahir hidup Nabi Muhammad saw penuh dengan rantai kesedian. beliau menyuruh para sahabatnya dan kaum muslim untuk hijrah ke negeri Habsyi. yang wajib kita contoh adalah tingkah laku Rasulullah sebab ucapan dan segala perbuatan Rasulullah dijamin benar dan baik sebagaimana firman Allah swt berikut ini:(lihat google al-Qur’an online) Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Lalu ada orang yang sanggup untuk membunuh Nabi. tidak tega melihat penderitaan kaum muslim yang dianiaya oleh kaum Quresy. walaupun cobaan-cobaan berat dalam mengemban tugas menyampaikan risalah terus berdatangan. berda’wah ke Thaif. Nabi Muhammad saw. Nabi pun . Namun Rasulullah tidak pernah turun semangatnya. Orang-orang musyrik mengumumkan akan memberi hadiah bagi siapa saja yang dapat menangkap Muhammad saw dalam perjalanan hijrah ke Madinah. Setiap peperangan melawan orang musyrik. ampunilah mereka karena mereka belum tahu. adalah lebih baik. Pemaafnya Nabi Muhammad saw. Beliau ingin menolong tetapi kekuatan beliau saat itu masih lemah dan jumlah umat Islam masih sedikit. mengadu dan putus asa. yaitu Suraqah. Pengertian hijrah ialah berpindah dari suatu tempat yang lain. Namun beliau tidak pernah mengeluh. Hijrah itu diikuti oleh kaum muslim di Yaman yang dipimpin oleh Abu Musa Al Asyari dan jumlah mereka adalah 50 orang.” Lalu mereka pun hijrah ke negeri Habsyi. dan yang hijrah saat itu berjumlah 101 orang yaitu 83 orang laki-laki dan 18 orang perempuan. Pada tahun 621 M. karena disana ada seorang raja yang di wilayahnya tidak ada seorang pun yang dianiaya sehingga Allah menjadikan suatu masa kegirangan dan keluasan kepada kamu dari pada keadaan sekarang yang seperti ini. Dalam menyampaikan risalah. Ketabahan dan keteguhan pendirian Nabi Muhammad saw. tetapi kuda yang ditungggangi jatuh waktu mau menangkap Nabi. bala tentara Islam jumlahnya jauh lebih sedikit.”( Al Ahzab : 21 ) Barang siapa yang menginginkan hidup bahagia di dunia dan akhirat. Siapakah yang akan kita contoh dalam hidup ini? Sepatutnya. Mereka pun mengikuti perintah nabi. seharusnya ia mengikuti jejak serta mencontoh perbuatan Nabi. Nabi Muhammad saw sebagai Uswatun Hasanah Uswatun Hasanah berarti teladan yang baik. Lalu Malaekat Jibril datang menawarkan jasa untuk membalaskan tingkah laku orang Thaif. beliau selalu mendapat penghinaan. Oleh karena itu. Karena kekejaman kaum kafir Quresy semakin merajalela terhadap kaum muslim yang berada di Mekkah.” Pada tahun 622 M. agamaku ( Al Kafirun : 1-6). Nabi Muhammad saw. siksaan dan ancanana. C. Niat untuk membunuh Nabi batal dan ia meminta maaf. sedangkan nabi dan sahabat lainnya masih banyak yang tinggal di Mekkah. sebagai mana sabda beliau yang artinya: “ Jikalau kamu keluar berpindah ke negeri Habsyi. Hijrah ke Negeri Habsyi. Dengan langkah yang tegap dan penuh perhitungan beliau tidak pernah mundur menghadapi cobaan hidup. Selanjutnya karena adanya pemboikotan atas kaum muslimin di Mekkah oleh kafir Quresy. maka nabipun menyuruh kaum muslimin untuk hijrah yang kedua kalinya ke negeri Habsyi. Untukmu agamamu. 2. 1. 3.yang aku sembah.

Saat mengembala. Abu Thalib mengajak beliau untuk berdagang ke Negeri Syam (Syiria). Atas bantuan Maisyroh. sehingga beliau benar – benar dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. dan murah senyum kepada para pembeli yang dating. 3. Dalam perdagangan bersama maisyaroh. beliau tidak lagi ditemani oleh pamannya. maka beliau tidak akan menjual dengan harga yang mahal. maka beliau tidak pernah menimbun barang tersebut agar mendapat keuntungan yang lebih besar. 4. Ia belajar bagaimana cara berdagang dan melayani para pembeli dengan baik. Di balik pengembalaannya. beliau merenung dan berfikir. diantaranya adalah beliau lahir dalam kondisi telah berkhitan dan tali pusarnya telah diputus. Beliau adalah pemimpin yang memikirkan umatnya. dan keuletan Nabi dalam berdagang. Setelah kake beliau meninggal dunia. Hal ini ia dapatkan karena selama berdagang ia sangat tekun. Beliau memberitahukan harga jual . beliau harus sudah bekerja keras untuk bertahan hidup. Beliau adalah orang yang terkenal kejujurannya sehingga diberi gelar Al Amin. Dalam perjalanan ke negeri Syam. Ketika Nabi Muhammad SAW berusia 12 tahun. Abdul Muthalib. Nabi Muhammad SAW mendapatkan keuntungan yang besar. beliau dipercaya untuk menjual barang dagangan milik Khadijah. Alasan Khadijah menyerahkan barang dagangan kepada beliau yaitu karena Khadijah telah mendengar kebaikan. beliau kembali berdagang ke Negeri Syam. Allah SWT benar – benar ingin menguji seseorang yang kelak akan diangkat menjadi Nabi dan Rasul. maka beliau menunjukkan kecacatannya. Nabi Muhammad SAW tidak pernah membohongi pembeli. Sekalipun hanya ikut membantu pamannya. Jika barang tersebut berharga murah. diantaranya beliau lahir sudah dalam kondisi yatim. jujur. Jika barang itu banyak. Ia perintahkan umatnya hijrah supaya tidak dianiaya orang kafir Mekkah. Sejak muda. sementara beliau tetap berada di Mekkah. Di balik keajaiabn itu terdapat banyak ujian dan cobaan yang harus beliau jalani. Sikapnya yang sangat sopan dan ramah membuat masyarakat di sekitar negeri Syam tertarik. seorang janda kaya raya yang amat disegani oleh masyarakat Arab ketika itu. Nabi Muhammad SAW tidak mengalami kesusahan untuk berdagang di Negeri Syam. Kemudian beliau diasuh oleh kakeknya. Dalam usia yang masih tergolong anak – anak. Nabi Muhammad SAW ditemani oleh seorang pembantu yang bernama Maisyaroh. dan usia 6 tahun beliau telah menjadi yatim piatu.memberi maaf. Nabi Muhammad SAW sangat bersemangat dan tekun. Nabi Muhammad SAW Membangun Masyarakat Melalui Kegiatan Ekonomi dan Perdagangan Nabi Muhammad SAW adalah manusia pilihan Allah SWT. beliau tinggal dengan paman beliau. Sejak lahir telah tampak pada diri beliau keistimewaan dan keajaiban. beliau sudah terkenal sebagai orang yang terpercaya. kejujuran. Kali ini. Jika ada barang yang cacat. ramah. Abu Thalib yang miskin. Namun dalam perjalanan kali ini. yang menyebabkab beliau jauh dari pemikiran duniawi dan terhindar dari noda yang merusak namanya. yaitu 25 tahun. beliau mengembala kambing milik penduduk mekah. sehingga kelahiran Nabi Muhammad SAW sangat menggemparkan dunia. Ketika Nabi Muhammad SAW menginjak dewasa. Maisyaroh adalah seorang kepercayaan Khadijah yang sangat berpengalaman dalam berdagang.

kita harus meneladani beliau. Dikala muda. Demikian kisah Nabi Muhammad SAW dalam membangun masyarakat melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan. sehingga pembeli tertarik untuk membeli barang dagangannya. Dari pernikahan ini beliau dianugerahi 6 orang anak. Beliau akan mengatakannya dengan jujur. Keuletan. Karena kejujuran dan kepandaian beliau dalam berbisnis. Kemudian Nabi Muhammad SAW yang berusia 25 tahun menikah dengan Khadijah yang berusia 40 tahun.yang telah ditentukan oleh majikannya. dan keramah – tamahan beliau sudah seharusnya kita teladani dalam kehidupan sehari – hari. Sebagai umatnya. beliau mengembala kambing dan berdagang untuk memenuhi kebutuhannya. kejujuran. beliau mendapatkan laba yang sangat besar dan Khadijah tertarik untuk melamarnya. . beliau sudah mencari nafkah untuk hidupnya sendiri.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->