P. 1
mekah

mekah

|Views: 14|Likes:
Published by Ari Mei Saputra
islam
islam

More info:

Published by: Ari Mei Saputra on Aug 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/26/2013

pdf

text

original

Islam bermula pada tahun 622 ketika wahyu pertama diturunkan kepada rasul yang terakhir yaitu Muhammad

bin Abdullah di Gua Hira’, Arab Saudi. Sejarah Islam menceritakan perkembangan Islam sampai sekarang. Islam muncul di Jazirah Arab pada kurun ke-7 masehi ketika Nabi Muhammad s.a.w. mendapat wahyu dari Allah s.w.t. Setelah kematian Rasullullah s.a.w. kerajaan Islam berkembang sejauh Samudra Atlantik di Barat dan Asia Tengah di Timur. Lama-kelamaan umat Islam berpecah dan terdapat banyak kerajaan-kerajaan Islam lain yang muncul.Namun demikian, kemunculan kerajaan-kerajaan Islam seperti kerajaan Umayyah, kerajaan Abbasiyyah, kerajaan Turki Seljuk, Kekhalifahan Ottoman, Kemaharajaan Mughal India, dan Kesultanan Melaka telah menjadi kerajaaan yang terkuat dan terbesar di dunia. Tempat pembelajaran ilmu yang hebat telah mewujudkan satu Tamadun Islam yang agung. Banyak ahli-ahli sains, ahli-ahli filsafat dan sebagainya muncul dari negeri-negeri Islam terutamanya pada Zaman Emas Islam. Pada kurun ke-18 dan ke-19 masehi, banyak kawasan-kawasan Islam jatuh ke tangan penjajah Eropa. Selepas Perang Dunia I, Kerajaan Ottoman yaitu kekaisaran Islam terakhir tumbang menyembah bumi. Jazirah Arab sebelum kedatangan Islam merupakan sebuah kawasan yang dilewati oleh jalur sutera. Kebanyakkan orang Arab merupakan penyembah berhala dan ada sesetengahnya merupakan pengikut agama Kristian dan Yahudi. Mekah ialah tempat suci bagi bangsa Arab ketika itu karana di situ terdapatnya berhala-berhala agama mereka dan juga terdapat Telaga Zamzam dan yang paling penting sekali Kaabah. Nabi Muhammad s.a.w. dilahirkan di Mekah pada Tahun Gajah (570 atau 571 masihi). Beliau merupakan seorang anak yatim sesudah ayahnya Abdullah bin bdul Muthalib dan ibunya Aminah binti Wahab meninggal dunia. Beliau dibesarkan oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Baginda kemudiannya kawin dengan Siti Khadijah dan menjalani kehidupan yang selesa dan aman. Namun demikian, ketika Nabi Muhammad s.a.w. berusia lebih kurang 40 tahun, beliau didatangi oleh Malaikat Jibril a.s. Sesudah beberapa waktu beliau mengajar ajaran Islam secara tertutup kepada rekan-rekan terdekatnya dan seterusnya secara terbuka kepada seluruh penduduk Mekah. Pada tahun 622 masehi, baginda dan pengikutnya berhijrah ke Madinah. Peristiwa ini disebut Hijrah. Peristiwa lain yang terjadi setelah hijrah adalah dimulainya kalender Hijrah . Mekah dan Madinah kemudiannya berperang. Nabi Muhammad s.a.w. memenangi banyak pertempuran walaupun ada di antaranya tentera Islam yang tewas. Lama kelamaan orang-orang Islam menjadi kuat dan berjaya membuka Kota Mekah. Selepas kewafatan Nabi Muhammad s.a.w., seluruh Jazirah Arab di bawah penguasaan orang Islam. A. Sosok Nabi Muhammad saw sebagai seorang manusia. Sudahkah kamu berprilaku seperti Rasulullah saw? Beliau terkenal sebagai orang yang jujur, pemimpin yang selalu memikirkan rakyat, dan juga seorang pemaaf. Kita harus meneladani kepribadian Rasulullah tersebut, karena prilaku yang demikian sangat berguna bagi bangsa,, Negara dan Agama. Keteladanan Rasulullah terbukti saat beliau menyebarkan agama Islam yang penuh rintangan di Mekkah. Keteladanan apakah yang bisa kamu ambil dardi pristiwa penyebaran Islam tersebut?. Menghayati perjuangan Rasulullah saw. Sangatlah penting sehingga akan tumbuh rasa cinta kita kepada beliau dan menjadikannya suri teladan dalam kehidupan. Agama Islam berkembang dengan banyak pengorbanan, baik disegi harta, jiwa, dan tenaga. Kita harus berterima kasih atas perjuangan Nabi Muhammad saw dan sahabat –sahabatnya serta para tabi’it tabi’in dan para ulama salihin yang dengan ikhlas berjuang demi perkembangan Islam. Marilah kita pelajari dakwah Rasulullah saw. Tersebut pada priode Mekkah dan reaksi masyarakat terhadap kedatangan Islam Nabi Muhammad saw adalah nabi yang terakhir dan pemberi cahaya keimanan bagi umat manusia. Kelahiran Nabi Muhammad saw menjadi rahmat bagi semesta alam. Sekitar tahun 570 M, Arab merupakan jazirah yang tandus. Tanahnya terdiri atas bukit-bukit batu, gurun sahara dan

ia pernah mendengar cerita tentang ayahnya. Sebelumnya wafat. Abdul Muthalib membopong cucu laki-lakinya mengelilingi ka’bah yang disaksikan oleh seluruh bangsawan Quresy lalu anak tersebut diberi nama Muhammad oleh kakeknya artinya ” yang terpuji”. Muhammad memang dipersiapkan untuk menjadi nabi dan rasul. Pada usia 6 tahun Muhammad diajak ibunya ke Madinah sambil ziarah ke makam ayahnya dengan disertai Ummu Aiman (budak peninggalan al marhum ayahnya). Halimah menyusukannya selama 2 tahun dan mengasuhnya selama 2 tahun sesudah itu maka genaplah 4 tahun dalam asuhannya. Iklimnya sangat panas dan hampir semua wilayahnya dikelilingi lautan keadaan sosial masyarakat rusak parah. Peristiwa hancurnya tentara gajah itu dijelaskan dalam Al Qur’an surat Al Fil. Sudah kebiasaan orang Mekkah untuk menyusukan dan membesarkan anaknya di kampung yang yang udaranya masih segar. Jenazahnya dimakamkan di tempat ia meninggal. kini ia menyaksikan langsung kepergian ibunya untuk selamalamanya. Muhammad diajak ke makam ayahnya. dia seorang pedagang ke negeri Syam(Syiria). Perang itu terjadi antara suku Quresy dan suku Qais yang . Kesedihannya masih belum hilang. ketika diajak melanjut perjalanan pulang ke Mekkah. yaitu Abu Thalib. lalu Halimah binti Abu Duaib As Sa’diyah. Semua itu menandakan kerusakan perilaku kehidupan yang parah. pikirannya melayang teringat pada al marhum suaminya. Pada usia 12 tahun. Abdul Muthalib berwasiat agar Muhammad di asuh oleh pamannya. Bapaknya adalah putri dari Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Qilab.padang pasir yang terhampar luas. Kesedihan Abdul Muthalib atas kematian anaknya (Abdullah) menjadi hilang dengan lahirnya cucu laki-laki. kakeknya wafat. Aminah memintanya untuk merawat Muhammad. Di tengah-tengah kesesatan akidah dan kerusakan akhlak. Abu Thalib ialah anaknya. Pada mulanya orang-orang kampung tidak ada yang mau menyusukan karena tahu beliau yatim dan miskin. Keadaan akidahnya sesat. Pendeta Bukhaira mengetahui dan memperhatikan keadaan Muhammad bahwa ada tanda-tanda seorang nabi dan rasul. Keduanya merupakan keturunan bangsawan Quresy. Muhammad diajak Abu Thalib berdagang ke negeri Syam. Mula-mula orang menyusui Muhammad saw ialah ibunya sendiri. Setelah sampai di Madinah dan bertemu dengan kerabat-kerabatnya. yaitu di Abwa’ Aminah jatuh sakit lalu meninggal dunia. sehat dan alami. tetapi beliau tidak membedakan antara anak sendiri dan kemenakannya. Walaupun Abu Thalib sendiri punya anak. Halimah berasal dari pegunungan mencoba membawa dan menyusui Muhammad. pemujaan terhadap patung berhala ada di mana-mana. Setelah sampai di Syam . perjudian. Maksud Abrahah untuk menghancurkan Ka’bah itu sia-sia. Ia menatap sedih makam ayahnya. Setelah sampai di Mekkah. Ini merupakan perjalanan jauh kali pertama bagi Muhammad dan merupakan perkenalan pertama dengan alam bebas. tetapi Aminah sangat Merindukan putranya. Sepanjang hayatnya selalu diberi cobaan dengan berbagai rantai kesedihan yang tidak putus-putusnya. Muhammad sudah berani mengikuti pamannya(zubair) dalam lperang Fijar( Harbal Fijar) perang kesucian. Tidak lama kemudian sewaktu ia berusia 8 tahun. Setelah itu. Dengan keadaan yatim piatu Muhammad melanjutkan perjalanan pulang menempuh jarak jauh hannya desertai Ummu Aiman. mabuk-mabukan dan menjadikan kaum wanita sekedar pemuas nafsu sudah menjadi tradisi. ia di asuh oleh kakeknya. lahirlah bayi laki-laki dalam keadaan yakin. Pada usia 14 tahun. Setelah itu. Abrahah adalah gubernur Ethiopia yang datang dengan berkenderaan gajah. Sebenarnya Halimah masih ingin merawat Muhammad lebih lama lagi. Muhammad lahir pada hari senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah bertepatan tanggal 20 April 571 M. Kesedihan yang dahulu belum hilang. Ayahnya yang bernama Abdullah telah wafat ketika beliau berusia 3 bulan dalam kandungan ibunya ( Aminah). sekarang ditambah kesedihan yang lebih mendalam lagi. Dalam perjalanan pulang. Melihat kenyataan ini. kesedihan Aminah bertambah dalam dan sambil memperhatikan bayi laki-lakinya. Disana mereka bertemu dengan Pendeta Bukhaira dan menasehatkan Abu Thalib agar segera membawa Muhammad pulang ke Mekkah dan menjaganya baik-baik. Dahulu Muhammad tidak menyaksikan ayahnya wafat. Muhammad disusui oleh Suaibah Al Aslamiyah(bekas budak Abu Lahab). Abrahah dan tentaranya hancur oleh lemparan batu kerikil yang dibawa oleh burung Ababil atas perintah Allah. Disebut tahun Gajah karena pada tahun itu kota Mekkah sedang deserbu tentara Abrahah dari Habsyi Yaman. mereka singgah di Bashra( suatu kota yang disana ada biara). Beberapa tahun sebelumnya. dengan harapan Muhammad itu akan membawa berkah.

yaitu memunguti anak panah dan membawanya untuk dilepaskan kepada musuh. B. Ali bin Abi Thalib d. Orang yang beriman itu terbagi tiga golongan hartawan.disebabkan oleh persoalan keturunan dan kebangsawanan. Qasim.a f. Setelah peristiwa runtuhnya hajar aswad. hampir terjadi pertumpahan darah antar kabilah karena masing-masing berebut untuk mengangkat atau membetulkan ke tempat semula. baik dari pihak lelaki maupun perempuan. Ummu Kalsum menikah dengan Usman bin Affan e. khususnya dari lingkungan masyarakat atau kaumnya. Akhirnya. Da’wah secara sembunyi-sembunyi. b. Semua kabilah memutuskan untuk minta pengadilan pada Muhammad. Masa itu berlangsung selama +13 tahun yakni dari tahun 610 – 622M. Fatimah Az Zahrah menikah dengan Ali bin Thalib r. Khadijah adalah seorang janda kaya. yaitu: a. Khadijah sangat tertarik pada perilaku dan kejujuran Muhammad. Nabi Muhammad sebagai seorang Rasul Priode Mekkah berlangsung sejak diangkat Muhammad saw menjadi nabi dan rasul yang ditandai dengan turunnya wahyu pertama yaitul Alaq ayat 1-5 kepada beliau hingga menjelang hijrah Nabi Muhammad saw ke Madinah. dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh balasan yang lebih banyak. berdakwah secara sembunyi-sembunyi. pada usia 25 tahun ia menikah dengan Khadijah yang usianya 40 tahun. Ayat diatas menunjukkan bahwa setiap rasul itu memang selalu rajin. dan teman sejawat agar mereka lebih dulu percaya kepada seruannya dan mengikutinya. Tempat yang dipilih oleh beliau untuk berdakwah adalah rumah Al Arqam bin Abil Arqam Al Makhzumy. Pada usia menjelang dewasa. Muhammad menjualkan barang dagangan Khadijah. Pada waktu beliau berusia 35 tahun di Mekkah terjadi banjir besar sehingga Hajar Aswad runtuh. . Masa ini sangat berat dirasakan karena Rasulullah banyak mendapatkan rintangan. Dan untuk ( memenuhi perintah) Tuhanmu. ulet dan tidak cepat putus asa. Para sahabat Nabi yang pertama masuk Islam adalah sebagai berikut : a. Siti Khadijah c. Muhammad membantu menyediakan perlengkapan perang. Setelah Nabi Muhammad saw. dan pakaianmu bersihkanlah. Abdullah wafat ketika masih kecil. Selama berumah tangga dengan Khadijah Muhammad memiliki enam anak. Ruqayyah menikah dengan Usman bin Affan d. wafat ketika usia 2 tahun b. Zaenab menikah dengan Abal c. bangunlah lalu berilah peringatan! Dan Tuhanmmu agungkanlah. maka dengan bantuan Siti Khadijah dan Abu Bakar Siddiq dari hari ke hari bertambahlah orang-orang yang masuk yang beriman kepada seruan beliau. Zaid bin Haristah Selain dari yang tersebut diatas. menerima wahyu kedua yaitu Surah Al Muddatstsir yang berbunyi: $pk šš r'¯»tƒ ãÏoO£ š ßJø9$# ÇÊÈ óOè% ö‘ ɑ Rr'sù ÇËÈ y7/u‘ur ÷ŽÉi9s3sù ÇÌÈ y7t/ $u‘ÏOur öÎdgsÜsù ÇÍÈ t“ô_“9$#ur öàf÷d$$sù ÇÎÈ ‘ wur `ãYôJs? çŽÏYõ3tGó¡n@ ÇÏÈ “ Îh/tÏ9ur ÷ŽÉ9ô¹$$sù ÇÐÈ Artinya: ” Hai orang berselimut. Ternyata cara-cara pengadilan dari beliau bisa diterima dan memuaskan semua kabilah. Setelah surah ini turun. dan perbuatan dosa( menyembah berhala) tingglkanlah. bangsawan dan budiman.” (Al Muddatstsir ayat 1-7) 1. Oleh karena hal tersebut beliau digelar Al Amin yang artinya orang yang dioercaya. bersabarlah. Abu Bakar. Beliau terutama berdakwah kepada orang-orang yang terdekat dengan beliau. mulailah Rasulullah saw. Dalam perang itu.

Yang di lehernya ada tali dari sabut. lalu Nabi menjawab. orang Quresy membawa seorang pemuda tampan kepada Abu Thalib. mereka akan mendapat rintangan dan bahaya. kami tidak akan memutuskan suatu perkara tanpa seizin engkau. Pada waktu berikutnya Abu Lahab. Mereka mendatangi Abu Thalib. kami akan mengangkatmu menjadi raja. Utbah bin Rabi’ah pembicara ulung menghadap Nabi dan mengatakan. sekali menyembah berhala.” Usul kaum Quresy tersebut dijawab oleh Abu Thalib. yang bernama Ammarah bin Al Walid bin Mughirah.” Akhirnya tokoh-tokoh Quresy bermufakat untuk memilih seorang yang fasih dan lancar bicara untuk membujuk Rasulullah. Permintaan itu dilaksanakan oleh Abu Thalib. 2. Hati dan jiwa Utbah spontan menjadi lemah karena ayat Al Qur’an yang gaya bahasanya sangat indah. ” Ya Muhammad apa sebenarnya maksudmu menyiarkan agama baru ini. lalu pulang dengan perasaan hampa dan kecewa. yaitu menghasut orang Quresy supaya memusuhi Nabi Muhammad saw. Pada awal da’wah terang-terangan. mereka seraya berkata. Nabi membacakan beberapa ayat Al Qur’an. andaikata diletakkan matahari di tangan kananku dan rembulan ditangan kiriku. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak.golongan bangsawan dan golongan hamba sahaya dan orang-orang desa. mereka harus pergi ke satu tempat yang jauh dari kota Mekkah seperti di celah-celah bukit. Apabila engkau ingin wanita cantik. meminta agar melarang Nabi berda’wah. Abu Thalib tidak berani lagi melarang Nabi untuk berda’wah. Da’wah secara terang-terangan. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. jika engkau bermaksud mencari pengaruh. Setelah Islam semakin kuat pengikutnya semakin banyak. Apabila mereka hendak mengerjakan ibadah kepada Allah. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. sekali-kali tidak bisa. Mereka berdakwah secara sembunyi-sembunyi lebih kurang selama 3 tahun memeluk dan mengikuti seruan nabi Muhammad saw.Ia tidak berkata apa-apa. pembawa kayu baker. Apabila engkau ingin kekayaan. Setelah itu. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. aku tidak akan berhenti berda’wah. Setelah usaha mereka gagal. biarlah kami yang mengobati dengan kami sendiri. ambillah ia menjadi anak saudara dan serahkan kepada kami Muhammad ungtuk kami bunuh sebab ia telah menentang kami dan memecah belah persatuan kami. maka turunlah surat Al Kafirun ayat 1-6 yang berbunyi: Artinya: <strong>Katakanlah: Hai orang-orang kafir. kami kumpulkan harta kekakyaan untukmu. maka tak ada lagi alasan untuk secara sembunyi Allah turunkan surat Al Hijr ayat 94 berbunyi: Artinya: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik Sejak turunnya ayat ini. tetapi sedikit demi sedikit. selalu membuat kegaduhan. demi Tuhan. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. ” Jahat benar pikiran kamu. agar tidak diketahui oleh orang kafir. Cara beliau melarang sesuatu tidak sekaligus. Abu Lahab membuat gaduh suasana sehingga pada saat itu juga turun surat Al Lahab ayat 1-5 yang berbunyi: Artinya: Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. ( Al Lahab : 1-5). dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan .” Setelah Utbah bin Rabi’ah selesai bicara lalu ia diam dan penuh harap supaya Nabi menerima tawaran itu. sekali menyembah Allah. Dan (begitu pula) istrinya. ” Wahai Abu Thalib. asalkan engkau berhenti da’wah. kami akan carikan untukmu atau barangkali engkau sakit. berhentilah. ” ya pamanku. pada saat lain Utbah datang lagi untuk membujuk Nabi agar mau bergantian dalam peribatan. da’wah dilaksanakan nabi secara terang-terangan di depan masyarakat umum. Mereka menyadari apabila dilihat oleh orang-orang kafir.” Mulai waktu itu.

walaupun cobaan-cobaan berat dalam mengemban tugas menyampaikan risalah terus berdatangan. dan untukkulah. mengadu dan putus asa. Namun beliau tidak pernah mengeluh. Ketabahan dan keteguhan pendirian Nabi Muhammad saw. sedangkan peralatan perangnya lebih sederhana. yaitu Suraqah. Peristiwa hijrah ini disebut hijratul ula (pindah yang pertama). 1. Niat untuk membunuh Nabi batal dan ia meminta maaf. C. Dalam menyampaikan risalah. Dengan langkah yang tegap dan penuh perhitungan beliau tidak pernah mundur menghadapi cobaan hidup. Oleh karena itu.” Lalu mereka pun hijrah ke negeri Habsyi. Karena kekejaman kaum kafir Quresy semakin merajalela terhadap kaum muslim yang berada di Mekkah. Siapakah yang akan kita contoh dalam hidup ini? Sepatutnya. seharusnya ia mengikuti jejak serta mencontoh perbuatan Nabi. Beliau ingin menolong tetapi kekuatan beliau saat itu masih lemah dan jumlah umat Islam masih sedikit.”( Al Ahzab : 21 ) Barang siapa yang menginginkan hidup bahagia di dunia dan akhirat. ampunilah mereka karena mereka belum tahu. yang wajib kita contoh adalah tingkah laku Rasulullah sebab ucapan dan segala perbuatan Rasulullah dijamin benar dan baik sebagaimana firman Allah swt berikut ini:(lihat google al-Qur’an online) Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. karena disana ada seorang raja yang di wilayahnya tidak ada seorang pun yang dianiaya sehingga Allah menjadikan suatu masa kegirangan dan keluasan kepada kamu dari pada keadaan sekarang yang seperti ini. Nabi Muhammad saw. agamaku ( Al Kafirun : 1-6). Untukmu agamamu.yang aku sembah. Lalu Malaekat Jibril datang menawarkan jasa untuk membalaskan tingkah laku orang Thaif. Lalu ada orang yang sanggup untuk membunuh Nabi. Pada tahun 621 M. Akan tetapi beliau disambut dengan siksaan dan lemparan batu. Berikut ini adalah beberapa sifat terpuji Rasulullah saw. tidak tega melihat penderitaan kaum muslim yang dianiaya oleh kaum Quresy. siksaan dan ancanana. sebagai mana sabda beliau yang artinya: “ Jikalau kamu keluar berpindah ke negeri Habsyi. Pemaafnya Nabi Muhammad saw.” Pada tahun 622 M. Hijrah ke Negeri Habsyi. Nabi menolak sambil berdo’a : ” Berikanlah petunjuk-mu pada kaumku. 3. bala tentara Islam jumlahnya jauh lebih sedikit. beliau selalu mendapat penghinaan. berda’wah ke Thaif. Nabi Muhammad saw sebagai Uswatun Hasanah Uswatun Hasanah berarti teladan yang baik. Orang-orang musyrik mengumumkan akan memberi hadiah bagi siapa saja yang dapat menangkap Muhammad saw dalam perjalanan hijrah ke Madinah. adalah lebih baik. Sejak lahir hidup Nabi Muhammad saw penuh dengan rantai kesedian. Pengertian hijrah ialah berpindah dari suatu tempat yang lain. Nabi Muhammad saw. Selanjutnya karena adanya pemboikotan atas kaum muslimin di Mekkah oleh kafir Quresy. beliau menyuruh para sahabatnya dan kaum muslim untuk hijrah ke negeri Habsyi. Hijrah itu diikuti oleh kaum muslim di Yaman yang dipimpin oleh Abu Musa Al Asyari dan jumlah mereka adalah 50 orang. Nabi pun . Namun Rasulullah tidak pernah turun semangatnya. Setiap peperangan melawan orang musyrik. Mereka pun mengikuti perintah nabi. 2. sedangkan nabi dan sahabat lainnya masih banyak yang tinggal di Mekkah. dan yang hijrah saat itu berjumlah 101 orang yaitu 83 orang laki-laki dan 18 orang perempuan. maka nabipun menyuruh kaum muslimin untuk hijrah yang kedua kalinya ke negeri Habsyi. tetapi kuda yang ditungggangi jatuh waktu mau menangkap Nabi.

Hal ini ia dapatkan karena selama berdagang ia sangat tekun. beliau mengembala kambing milik penduduk mekah. 3. Sekalipun hanya ikut membantu pamannya. beliau dipercaya untuk menjual barang dagangan milik Khadijah. dan murah senyum kepada para pembeli yang dating. kejujuran. Namun dalam perjalanan kali ini. Sejak muda. Jika barang tersebut berharga murah. yang menyebabkab beliau jauh dari pemikiran duniawi dan terhindar dari noda yang merusak namanya. Nabi Muhammad SAW Membangun Masyarakat Melalui Kegiatan Ekonomi dan Perdagangan Nabi Muhammad SAW adalah manusia pilihan Allah SWT. diantaranya adalah beliau lahir dalam kondisi telah berkhitan dan tali pusarnya telah diputus. Nabi Muhammad SAW sangat bersemangat dan tekun. Nabi Muhammad SAW mendapatkan keuntungan yang besar. dan keuletan Nabi dalam berdagang. Jika ada barang yang cacat. jujur. Setelah kake beliau meninggal dunia. Abdul Muthalib. beliau harus sudah bekerja keras untuk bertahan hidup. Sejak lahir telah tampak pada diri beliau keistimewaan dan keajaiban. Di balik keajaiabn itu terdapat banyak ujian dan cobaan yang harus beliau jalani. maka beliau tidak akan menjual dengan harga yang mahal. Abu Thalib yang miskin. Kali ini. ramah. Ketika Nabi Muhammad SAW berusia 12 tahun. beliau kembali berdagang ke Negeri Syam. maka beliau tidak pernah menimbun barang tersebut agar mendapat keuntungan yang lebih besar. sehingga beliau benar – benar dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Nabi Muhammad SAW tidak mengalami kesusahan untuk berdagang di Negeri Syam. Alasan Khadijah menyerahkan barang dagangan kepada beliau yaitu karena Khadijah telah mendengar kebaikan. Ia belajar bagaimana cara berdagang dan melayani para pembeli dengan baik. Dalam usia yang masih tergolong anak – anak. Jika barang itu banyak. Ketika Nabi Muhammad SAW menginjak dewasa. diantaranya beliau lahir sudah dalam kondisi yatim. maka beliau menunjukkan kecacatannya. Saat mengembala. beliau merenung dan berfikir. sehingga kelahiran Nabi Muhammad SAW sangat menggemparkan dunia. Beliau adalah orang yang terkenal kejujurannya sehingga diberi gelar Al Amin. Maisyaroh adalah seorang kepercayaan Khadijah yang sangat berpengalaman dalam berdagang. Abu Thalib mengajak beliau untuk berdagang ke Negeri Syam (Syiria). Atas bantuan Maisyroh. Dalam perdagangan bersama maisyaroh. dan usia 6 tahun beliau telah menjadi yatim piatu. yaitu 25 tahun. beliau tinggal dengan paman beliau. 4. Dalam perjalanan ke negeri Syam. Allah SWT benar – benar ingin menguji seseorang yang kelak akan diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Di balik pengembalaannya. Ia perintahkan umatnya hijrah supaya tidak dianiaya orang kafir Mekkah.memberi maaf. Kemudian beliau diasuh oleh kakeknya. Sikapnya yang sangat sopan dan ramah membuat masyarakat di sekitar negeri Syam tertarik. Nabi Muhammad SAW ditemani oleh seorang pembantu yang bernama Maisyaroh. seorang janda kaya raya yang amat disegani oleh masyarakat Arab ketika itu. Nabi Muhammad SAW tidak pernah membohongi pembeli. beliau sudah terkenal sebagai orang yang terpercaya. Beliau memberitahukan harga jual . Beliau adalah pemimpin yang memikirkan umatnya. sementara beliau tetap berada di Mekkah. beliau tidak lagi ditemani oleh pamannya.

beliau sudah mencari nafkah untuk hidupnya sendiri. Dikala muda.yang telah ditentukan oleh majikannya. dan keramah – tamahan beliau sudah seharusnya kita teladani dalam kehidupan sehari – hari. . beliau mendapatkan laba yang sangat besar dan Khadijah tertarik untuk melamarnya. Beliau akan mengatakannya dengan jujur. kejujuran. Dari pernikahan ini beliau dianugerahi 6 orang anak. Sebagai umatnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW yang berusia 25 tahun menikah dengan Khadijah yang berusia 40 tahun. Demikian kisah Nabi Muhammad SAW dalam membangun masyarakat melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan. beliau mengembala kambing dan berdagang untuk memenuhi kebutuhannya. Karena kejujuran dan kepandaian beliau dalam berbisnis. kita harus meneladani beliau. Keuletan. sehingga pembeli tertarik untuk membeli barang dagangannya.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->