RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 5

UNIT 1: KEKELUARGAAN
TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

1. Rumahku Syurgaku

2. Keluarga Harmoni Hidup Berbakti

A. Berlakon i. Tatabahasa 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan • Kata nama am menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang • Kata nama khas sesuai. • Kata ganti nama Aras 1 (i) Menggunakan kata panggilan yang sesuai mengikut situasi dalam • Kata hubung perbualan. • Kata panggilan 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang • Tanda baca betul serta memahami perkara yang dibaca. • Ayat tunggal Aras 1 (i) Membaca perkataan, frasa dan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. • Ayat majmuk 8.1 Membina dan menulis perkataan , ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 1 (i) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat. ii. Sebutan dan Intonasi B. Membaca Surat Kiriman • Ayat penyata 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan • Ayat tanya menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang • Ayat seru sesuai. • Ayat perintah Aras 1(i) Menggunakan kata panggilan yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang • Lagu betul serta memahami perkara yang dibaca. • Dialog Aras 1 (i) Membaca perkataan, frasa dan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. iii. Kosa kata (ii) Menerangkan makna perkataan dan maksud frasa serta ayat. • salasilah 8.1 Membina dan menulis perkataan , ayat tunggal dan ayat majmuk. • berhijrah Aras 1 (i) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat. • subjek A. Menceritakan Gambar • predikat 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan • melentur menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang • menerapkan sesuai. • celaan Aras 2 (i) Bertukar-tukar pandangan berdasarkan sesuatu isi. • berkat

i. Ilmu • P.Sivik & Kewarganegaraan • Kajian Tempatan • Pend. Moral • Pend. Agama ii. Nilai Murni • Hormatmenghormati • Bekerjasama iii. Kewarganegaraan • Berbangga sebagai rakyat Malaysia iv. Peraturan Sosiobudaya • Menghormati orang lain • Mengamalkan perlakuan sopan dan bertatasusila.

1
TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

B. Membaca dan Menyatakan Isi Penting
5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul serta memahami perkara yang dibaca. Aras 2 (i) Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. (ii) Menjelaskan isi-isi penting yang terdapat dalam teks. 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 2 (i) Membina ayat tunggal dengan perluasan subjek dan predikat. C. Membina Ayat 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 2 (i) Membina ayat tunggal dengan perluasan subjek dan predikat. 3. Kasih disemai Budi Dihargai

• • • • • • •

afiat bingkisan jati diri seluar trek melayari model harmoni

iv. Peribahasa • sebagaimana acuan begitulah kuihnya. • malu bertanya sesat A. Melakonkan Dialog jalan, malas berdayung 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan sampan hanyut. menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang • ringan tulang, berat sesuai. perut. Aras 3 (i) Menerima teguran dengan hati yang terbuka dalam perbualan. • ukur baju di badan 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang sendiri. betul serta memahami perkara yang dibaca. • orang berbudi kita Aras 3 (ii) Menghuraikan maksud ayat dalam teks. berbahasa, orang memberi kita merasa. B. Menghuraikan Maksud • melentur buluh biarlah 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan dari rebungnya. menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang • alah bias tegal biasa. sesuai. • kerbau dipegang pada Aras 3(i) Menerima teguran dengan hati yang terbuka dalam perbualan. tali, manusia dipegang 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang pada janji. betul serta memahami perkara yang dibaca. • berani kerana benar, Aras 3 (ii) Menghuraikan maksud ayat dalam teks. takut kerana salah

v. Kemahiran Bernilai Tambah • Kem. Berfikir - hubung kait - merumus - menjana idea - membuat gambaran - menginterprestasi • Kec. Pelbagai - interpersonal - verbal-Linguistik - visual ruang • Pemb. Kontekstual • K. Belajar Cara Belajar • Kontrukturisme

C. Menggunakan Kata Hubung
8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 2 (i) Membina ayat tunggal dengan perluasan subjek dan predikat.

2 UNIT 2: INSTITUSI PELAJARAN
TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

4. Sekolah Selamat

A. Membaca dan Memahami 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 1 (i) Mendengar dan mengecam intonasi dalam soalan tanpa kata tanya. B. Menghuraikan Maksud C. Menjawab Soalan 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 1 (i) Mendengar dan mengecam intonasi dalam soalan tanpa kata tanya. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 1 (i) Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai. (ii) Menerangkan teks yang dibaca secara ringkas.

i. Tatabahasa • Kata adjektif • Kata hubung • Kata seerti • Kata kerja • Tanda baca ii. Sebutan dan Intonasi • Ayat tanya • Syair • Dialog • Ucapan • Gurindam iii. Kosa kata • menyarankan • menjamin • kesedaran • persekitaran • pencapaian • menuntun • menyidai • merenung • terpukau • dugaan • impian • berkecai • sambalewa • punah

i. Ilmu • P.Sivik & Kewarganegaraan • Kajian Tempatan • Sastera ii. Nilai Murni • Kesyukuran • Kasih sayang • Bekerjasama • Berusaha • Berhemah tinggi iii. Peraturan Sosiobudaya • Menghormati orang tua • Mengamalkan perlakuan sopan dan bertatasusila. • Sopan santun

D. Menyatakan Nilai Murni
1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 1 (iii) Menjawab untuk menjelaskan sesuatu perkara yang dikemukakan dengan menggunakan bahasa yang santun. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 1 (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. 11.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan, Idea, ayat, wacana dan nilai dan pengajaran. Aras 1 (ii) Menyatakana pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan.

menganalisi .2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.Verbal Linguistik . Sekolah Harapan Negara Impian Bersama A. Membaca dan Menghuraikan Maklumat 5. (ii) Menghuraikan maklumat yang diperoleh daripada bahan yang dibaca.membuat kesimpulan . B. (ii) Menjelaskan isi-isi penting yang terdapat dalam teks. • mengalah • tercapai • berkarah iv.3 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 5.mencirikan .2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.menjana idea . (ii) Mengemukakan soalan dengan menggunakan kata tanya dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan penjelasan lanjut. C. Berfikir .2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Membina Perenggan 8.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul serta memahami perkara yang dibaca. Aras 2 (i) Membina perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk. Membincangkan pernyataan 1. Aras 2 (i) Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai.mensintesis . 5.menyatakan sebab • Kajian Masa Depan • Pembelajaran Kontekstual • Kemahiran Belajar Cara belajar • Pembelajaran Konstruktivisme • Kecerdasan Pelbagai . Aras 2 (i) Memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca .merumus . Kemahiran Bernilai Tambah • Kem. Aras 1 (i) Mendengar dan mengecam intonasi dalam soalan tanpa kata tanya.mengenal pasti .

Bersoalan jawab Secara Bertatasusila. Usaha Tidak A.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 2 (i) Menyusun atur maklumat mengikut keutamaan.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. Membaca Cerita 5. .4 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 6. Aras 3 (i) Menulis cerita berdasarkan sesuatu tajuk dengan menggunakan pelbagai jenis ayat. Henti 1. Kejayaan Aras 3 (i) Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu Menanti dengan menggunakan soalan pelbagai aras B. 8. Aras 3(i) Membaca teks pelbagai aras dengan sebutan dan intonasi betul serta gaya yang sesuai. 9.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.

1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Nilai Murni • Bekerjasama • Baik hati • Semangat bermasyarakat iii. • simulasi ejaan dan penggunaan perkataan yang tepat. Ilmu • P.barsatu dan harmoni iv.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. Amalan Berbudi Hidup Harmoni A. Aras 1 (i) Merujuk kepada kamus untuk mencari makna.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat • harmoni bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. • pembentung • situasi A. iii. Aras 1 (i) Menulis perkataan dengan menggunakan tulisan berangkai • berbilang kaum kemas dan cantik. B. • pengacara .5 UNIT 3: KEMASYARAKATAN TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 7. Menulis Makna dalam Bentuk Tulisan Berangkai 8.Sivik & Kewarganegaraan • Kajian Tempatan ii. Aras 1 (ii) Menyaampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan. sebutan yang betul.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. Menunjuk Arah 1. Memberikan Arahan • ensaiklopedia 1. Kosa kata 6. Sebutan dan Intonasi • Ayat penyata • Ayat perintah • Dialog • Pantun i.membuat gambaran mental D. Peraturan Sosiobudaya • Menghormati orang lain. Tatabahasa • Kata sendi • Kata bilangan • Kata majmuk • Kata arah • Kata perintah • Kata seerti/sinonim ii.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu • thesaurus perkara. ejaan dan penggunaan perkataan yang tepat. sebutan yang betul. Aras 1 (i) Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita. • toleransi Aras 1 (i) Merujuk kepada kamus untuk mencari makna. Memberikan dan Menerima Arahan i. • tradisional 8. Kerjasama Asas Kesajahteraan 1. C. Berfikir . iv. Kewarganegaraan • Semanagat kekitaan . Membaca catatan 6.membuat keputusan . Kemahiran Bernilai Tambah • Kem.

Toleransi Teras Kemakmuran A. iv. Aras 3 (i) Meneliti arahan dan pesanan untuk membuat tindakan wajar.menyusun atur • Pembelajaran Kontekstual • Kemahiran Belajar Cara Belajar B.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk meklumat daripada internet. C.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas.membuat kesimpulan . • • • • • • • • • • • • • • • • tunjuk arah sumber kemakmuran buku skrap khidmat masyarakat takdir monorel stesen muzium tugasan prihatin bencana menu praktik terkedu akrab .merumus 6 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM B.menjana idea . Peribahasa • bulat air kerana pembentung bulat kata kerana muafakat. Mencari Maklumat 6. • hidup sepakat membawa berkat C. Aras 2 (i) Merujuk kepada ensaiklopedia dan thesaurus untuk mendapatkan maklumat. (ii) Melaksanakan arahan serta pesanan mengikut keutamaan. Aras 3 (i) Mengakses maklumat daripada laman web atau pelbagai sumber.Hidup Aras 2 (i) Mendengar dan menerima arahan dengan betul untuk bertindak balas. Mengkaji Gambar 1. 9. Mengkaji Gambar 8. Aras 2 (i) Menulis ayat dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. Aras 2 (ii) Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan tersusun. Aras 3 (i) Menulis perenggan dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. . 8.membuat urutan .mengkatergori .menganalisis .3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. Meneliti Arahan 1.memberi sebab .membuat kaitan dan perhubungan .1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Mencari maklumat 6. • strategik • simpang .

Kewarganegaraan • Berusaha dan produktif . i.pemeliharaan dan pemuliharaan iv. Alam Bersih Hidup Selesa A. frasa. Peraturan Sosiobudaya • Menghormati orang lain. 8.Sivik & Kewarganegaraan • Kajian Tempatan • Sains ii. . Aras 1 (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. Tatabahasa • Kata tunggal • Kata bilangan • Kata adjektif • Kata sendi • Penanda wacana • Imbuhan ii. Nilai Murni • Bekerjasama • Keberanian • Kebersihan fizikal dan mental • Kerajinan • Semangat bermasyarakat iii. Ilmu • P. (ii)Menyatakan sebab untuk menyokong sesuatu permintaan. Membina Ayat 8. Aras 1 (i) Mengenal pasti penggunaan kata. C.4 Menyataan permintaan secara berterus-terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan.4 Menyataan permintaan secara berterus-terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. Aras 1 (ii) Menyatakan dan menghuraikan isi utama dengan menggunakan ayat yang gramatis. Sebutan dan Intonasi • Pelbagai jenis ayat • Pantun • Dialog iii. 8. Menyatakan Permintaan 10. Mengesan Peribahasa 6. Menyatakan Permintaan 1. Kosa kata • urus setia • deklamasi • senario • strategik • toksik • diski • sistematik • akuatik • laras • dimanfaatkan • pendaftaran i. Aras 1 (i) Memilih dan menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan. • Laras bahasa A.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. ayat dan peribahasa dalam sesuatu genre.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. Aras 1 (i) Membina ayat topik yang jelas tentang sesuatu isi.7 UNIT 4: ALAM SEKITAR TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 10.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. Manusia Prihatin Bumi Terpelihara 1. B.2 Membaca dana mengenal pasti pelbagai genre penulian.

Kebersihan A.mengenal pasti idea utama dan sokongan . 5.membuat kaitan dan perhubungan . Aras 3 (i) Menulis karangan dengan menggunakan ayat topic dan ayat huraian yang lengkap.2 Membaca dana mengenal pasti pelbagai genre penulian.2 Membaca dana mengenal pasti pelbagai genre penulian.merumus . 8. 11.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. Menjawab Soalan Kita 6.membuat inferens . Memberikan Maklumat Negara Tanggungjawab B.menjana idea . Berfikir .mentafsir .4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara.meringkas . iv.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. Aras 2 (i) Membina beberapa ayat huraian berdasarkan isi utama.mengumpul maklumat . Mengenal Pasti Laras Teks 6. Aras 2 (i) Membina beberapa ayat huraian berdasarkan isi utama. Kemahiran Bernilai Tambah • Kem. Peribahasa • umpama aur dengan tebing • seperti enau dalam belukar yang melepaskan pucuk masing-masing iv.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul serta memahami perkara yang dibaca. • • • • • pencemaran sewenang-wenang luntur ceria format 8 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM B.mengkategori . Membina ayat 8.menyelesaikan masalah . Membina ayat Topik dan Ayat Huraian 8. Membincangkan Gambar .menganalisis C. Aras 3 (i) Menyusun cirri-ciri penulisan genre.Aras 2 (i) Menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk meyakinkan pihak lain dalam menyatakan permintaan. Aras 2 (ii) Menjelaskan isi-isi penting yang terdapat dalam teks. D. C.mencirikan .membuat analogi . Aras 2 (i) Menyatakan perbezaan penggunaan laras bahasa yang terdapat dalam pelbagai genre.

4 Menyataan permintaan secara berterus-terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. Membaca dan Mengenal Pasti Idea Utama 6. Aras 3 (i) Menyatakan hasrat dengan mengemukakan alasan untuk mengukuhkan permintaan. Menyampaikan Maklumat 3. struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. Aras 1 (i) Membaca dan mengecam isi-isi penting daripada pelbagai bahan bacaan.sentiasa pempertingkatkan usaha iv.1.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. frasa. istilah. frasa. Nilai Murni • Kebersihan fizikal dan mental • Berhemah tinggi • Rasional iii. Aras 1 (ii) Menyampaikan maklumat yang bernas dengan jelas dan tersusun. • Laras bahasa iv. struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. 8. istilah.imbuhan apitan ( di …. kan ) iii. Cegah Sebelum Parah A. Ilmu • Pendidikan Jasmani dan Kesihatan • Sains ii.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan. Menyenaraikan Isi Penting 6. Peraturan Sosiobudaya • Menghormati orang lain. B. Kosa kata • kesejahteraan • minda • karbohidrat • protein • vitamin • tiruk • kaunseling • mandatori i. Tatabahasa • Kata kerja • Penanda wacana • Kata seerti/sinonim ii. Sebutan dan Intonasi • Ayat tanya • Dialog • Dikir Barat iv.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Kewarganegaraan • Berusaha dan produktif . 8.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada .5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan. i. Aras 1 (i) Memilih dan mengenal pasti penanda wacana. Kesihatan Asas Kesejahteraan A. 9 UNIT 5: SUKAN DAN KESIHATAN TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 12. Sistem Ejaan • Pengimbuhan . Aras 1 (i) Mengelaskan maklumat berdasarkan sesuatu topik yang dibincangkan. Kemahiran 13. Aras 1 (ii) Menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam ayat. 3.

14. • • • • • • denggi vaksin zat kategori ranjau generasi Bernilai Tambah • Kem.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. istilah.membuat dan perhubungan . • • • • • • • • • • • • • • • • serius slogan parasit kepompong terbengkalai sel darah daya ketahanan media massa misi proaktif merealisasikan heroin akta ruam aedes kuinin . Aras 3 (i) Menganalisis data berdasarkan sesuatu perkara. sesal kemudian tidak berguna .menjana idea . Menganalisis Data 3. Aras 3 (i) Mengemukakan idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam bahan bacaan.merumus . Awasi Nyamuk A.teks. Membaca dan Mengkategorikan Maklumat 6. istilah. Aras 2 (i) Membaca dan mengenal pasti idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam teks. Peribahasa • sebatang kara • bangkai bernyawa • tulang belakang • sesal dahulu pendapatan. Aras 2 (i) Menghuraikan isi dengan jelas untuk menghasilkan perenggan yang koheran.membuat kesimpulan 10 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM B. Berfikir .Pend.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan. 3. Aras 2 (i) Mengkategorikan isi berdasarkan topik yang dibincangkan. (ii) Mengemukakan sesuatu maklumat dengan menggunakan laras bahasa yang sesuai. frasa. 6. C. frasa. Aras 2 (i) Membaca dan mengenal pasti idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam teks.membanding dan membeza .3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.mengenal pasti idea utama dan idea sokongan .interpersonal . (ii) Membentangkan hasil analisis secara tepat.Visual Ruang • Pembelajaran Kontekstual • Pembelajaran Konstruktivisme • Kemahiran Belajar Cara Belajar v.menganalisis • Kecerdasan Pelbagai . struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai.mengelaskan . Muzik . struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. Menghuraikan Isi 8.Logik Matematik .

. 11 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM C.B. Menghubungkaitkan Isi Utama dan Isi Sampingan 8. Aras 3 (i) Menulis karangan dengan menggunakan ayat topik dan ayat huraian yang lengkap. Membina Perenggan Karangan 8.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan. Aras 3 (i) Menghubungkaitkan isi utama dan isi sampingan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan pemerengganan yang kohesi.

6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. Membina Soalan 1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. (ii) Menyoal untuk mendapatkan penjelasan tentang sesuatu perkhidmatan yang diperlukan. C. Ilmu • Kajian Tempatan • Matematik • Kem. (ii)Menulis sebuah karangan yang lengkap bersesuaian dengan format. Nilai Murni • Berdikari • Hormatmenghormati • Kebebasan • Keberanian • Kejujuran • Kerajinan • Kerjasama iii.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. Peraturan Sosiobudaya B. Hari Usahawan Muda A. i. Kewarganegaraan • Berusaha dan produktif .4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Sebutan dan Intonasi • Ayat tanya • Gurindam • Dialog iv.12 UNIT6: KEPENGGUNAAN TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 15.sentiasa pempertingkatkan usaha iv. . (ii) Menyoal untuk mendapatkan penjelasan tentang sesuatu perkhidmatan yang diperlukan.akhiran iii. Aras 1 (i) Membaca tajuk-tajuk kecil daripada teks untuk gambaran umum. Kosa kata • dana • memupuk • modal • ketahanan • berdikari • tulen • tiruan • terpedaya • pengguna i. 1. Tatabahasa • Kata seerti/sinonim ii. Menyatakan Idea Keseluruhan 6. Mari Bincangkan 1. Aras 1 (i) Menggunakan kata dan istilah yang betul semasa berurusan. Sistem Ejaan • Pengimbuhan . Aras 1 (i) Menggunakan kata dan istilah yang betul semasa berurusan. Aras 1 (i) Menggunakan kata dan istilah yang betul semasa berurusan. Hidup ii.

menang memakai • tepuk dada tanya selera • ikut hati mati.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam Peribahasa • seperti rusa masuk kampung • lupa daratan • alah membeli.membuat kaitan dan perhubungan . glosari atau bibliografi sesuatu teks atau buku untuk mendapatkan maklumat lanjut. Pengguna Bermaklumat Perbelanjaan Berhemat • • • • • • • • • • • jenama berleluasa taktik promosi laris slogan cas diskaun urai pukal komisen iv. Meneliti Sinopsis 6. (ii) Menulis sebuah karangan yang lengkap bersesuaian dengan format. .menjana idea . Berfikir . 17.Verbal Linguistik . Membuat Kerangka Penulisan 8. Aras 2 (i) Membina perenggan isi yang lengkap menggunakan ayat topik dan ayat huraian. C. Aras 1 (i) Menggunakan pengurusan grafik bagi mengenal pasti isi yang sesuai sebagai kerangka karangan.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. • • • • • • • • pembekal pengilang iklan bermutu permintaan jaminan premis luntur • Menghormati orang lain. Aras 2 (i) Berunding dengan sopan untuk mendapatkan persetujuan dalam urusan. Menilai Sesuatu Barangan 1. Memahami Cerita 8. Kemahiran Bernilai Tambah • Kem. ikut rasa binasa • ingat sebelum kena. B. Memahami Glosari 6.menginterpretasi . • Laras bahasa 13 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 16.merumus . B.menyusun atur • Kemahiran Belajar Cara Belajar • Kajian Masa Depan • Kecerdasan Pelbagai .4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh.D.Interpersonal • Pembelajaran Konstruktivisme A. Membuat Rundingan 1. Berdikari Teras Kemajuan A. Aras 3 (i) Membaca indeks.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan. Aras 2 (i) Membaca bahagian pengenalan sesebuah teks.

2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. iv. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. (ii) Menyampaikan cerita dengan menggunakan diksi yang telah dipilih. Kosa kata • puncak • rintangan • tabah • bertekad • mara i. Tatabahasa • Kata banyak makna ii. Memahami Cerpen 11. Sebutan dan Intonasi • Sajak • Pantun • Syair • Gurindam iii. Nilai Murni • Baik hati • Berdikari • Hemah tinggi • Kebebasan • Semangat bermasyarakat • Kejujuran • Kerajinan • Kerjasama • Kesederhanaan • Kesyukuran • Rasional iii. Ke Puncak Jaya A. watak. jimat sebelum habis • Pembelajaran Kontekstual C. Kewarganegaraan B. Aras 1 (i) Mengecam diksi. Aras 3 (i) Memujuk dan menggunakan ayat dan intonasi yang sesuai untuk mendapatkan keyakinan semasa berurusan. istilah dan ayat yang memberikan kesan menyatakan sebab. 11. Aras 3 (i) Menulis karangan yang lengkap menepati cirri-ciri wacana baik. Menulis Karangan 8. frasa. i.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan. Ilmu • Sastera • Pendidikan Moral ii. Aras 1 (ii) Mengenal pasti watak dan perwatakan yang terdapat dalam teks. watak. Sistem Ejaan • Ejaan kata dasar dan kata terbitan. 14 UNIT 7: KESUSASTERAAN TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 18. C.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan. (iii) Memberi pandangan tentang watak dan perwatakan .3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan.1 Bercerita dengan menggunakan kata. Mentafsir Gambar 2.urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. Aras 1 (i) Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita. Aras 1 (i) Mengenali cirri-ciri puisi tradisional dan moden. nilai dan pengajaran dan gaya bahasa. pelbagai ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. nilai dan pengajaran dan gaya bahasa. Memahami Sajak 7.

3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan.mengenal dan menghayati warisan budaya tempatan 15 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM B.terdapat dalam teks.1 Bercerita dengan menggunakan kata. Memberikan Maksud Pantun 2. 19.1 Bercerita dengan menggunakan kata. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Menyampaikan Cerita 2. frasa. Berundur Sebelum Terlajak A. Bercerita Berdasarkan Bahan 2. Aras 2 (i) Mentafsir latar yang terdapat dalam karya.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. Buat Baik Dibalas Baik A. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. 7.terlajak kata buruk padahnya .1 Bercerita dengan menggunakan kata. Aras 2 (i) Bercerita berdasarkan bahan yang telah dibaca dengan menggunakan pelbagai pola ayat. (ii) Menjelaskan plot yang terdapat dalam karya. nilai dan pengajaran dan gaya bahasa. frasa. • Laras bahasa iv. Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran Berfikir • Kajian Masa Depan • Kecerdasan Pelbagai • Pembelajaran Konstruk C. Peraturan Sosiobudaya • Menghormati orang lain. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. v. Melagukan Syair 11. Aras 2 (i) Bercerita berdasarkan bahan yang telah dibaca dengan menggunakan pelbagai pola ayat. 20. Aras 2 (i) Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan. • • • • • • • • • gelagat belas larut bertenggek derhaka termanggu-manggu pengiktirafan pawing tergadai iv. pelbagai ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. frasa. • • • • • • • • • • • menggapai sengsara kecundang mesej kental watak terkapai-kapai plot sasa leka bestari • Bangga sebagai rakyat Malaysia . Peribahasa • tenggelam punca • besar hati • terlajak perahu boleh diundur. watak.

1 Bercerita dengan menggunakan kata. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. 16 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 7. nilai dan pengajaran dan gaya bahasa. Aras 3 (i) Mengulas tema dan persoalan yang terdapat dalam karya. frasa. Mengulas Cerita 11. nilai dan pengajaran dan gaya bahasa.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan. watak.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan. watak. 11. intonasi dan penghayatan yang sesuai. Menyatakan Kesan 2. Aras 3 (ii) Menerangkan watak yang terdapat dalam cerita. . C. pelbagai ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. B. Aras 3 (i) Mengulas tema dan persoalan yang terdapat dalam karya.Aras 3 (i) Mempersembahkan cerita dengan sebutan. Aras 3 (i) Mengklasifikasi pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alasan.

1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. Mengemukakan Data 2. • Ejaan dan huruf besar i.menyokong dan melibatkan diri dalam usaha membangunkan negara . Sebutan dan sesuai dan tepat. 6. • Tanda baca 9.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang ii.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau • Kata bantu maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu. Tatabahasa A. Kewarganegaraan • Berusaha dan produktif . (ii) Menentukan kesesuaian maklumat yang terdapat dalam teks iii.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau • Berita maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu. Ilmu • Sains Pertanian • Kajian Tempatan • Matematik ii. • Kata keterangan Aras 1 (i) Mengumpul maklumat daripada bahan yang dibaca untuk • Frasa nama membuat ramalan. Mengumpul Maklumat Seribu Khasiat 6. Sistem Ejaan untuk membuat ramalan. Intonasi Aras 1 (i) Mengemukakan data yang diperoleh tentang sesuatu perkara. Buah i. Nilai Murni • Kerajinan • Berdikari iii.17 UNIT 8: PERTANIAN TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 21. • Dialog Aras 1 (i) Mengumpul maklumat daripada bahan yang dibaca untuk • Lagu membuat ramalan. • Ayat aktif • Ayat pasif B. • Ayat majmuk Aras 1 (i) Mengeja dan menulis perkataan dan rangkai kata yang dibacakan.

Tanaman Organik A.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Aras 2 (i) Membuat ramalan berdasarkan idea yang berkaitan dengan cerita dan isu yang diberi.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan.22. 6. . Menggunakan Kata Bantu 2. Aras 2 (i) Membuat ramalan berdasarkan idea yang berkaitan dengan cerita dan isu yang diberi. Aras 2 (i) Membentangkan hasil rumusan berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang betul. Mengumpulkan Maklumat 2. 23.meramal . Kosa kata • dikomersialkan • masyarakat • tempatan • organic • unik • sistem • penghadaman • kolesterol • lawas • filamen iv. iv. 9.merumus .2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.menjana idea .6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. B.membanding beza 18 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM C. Aras 2 (i) Membentangkan hasil rumusan berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang betul. D.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu. Melengkapkan Dialog 6. Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran Berfikir . Aras 2 (i) Menulis ayat yang diperdengarkan dengan menggunakan tanda baca yang betul. Membuat Rumusan 2. Hasil Ternakan Kita A. Membuat Ramalan 2.menganalisis . Aras 2 (i) Membentangkan hasil rumusan berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang betul. Peraturan Sosiobudaya • Semangat muafakat iv.

5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu. Kosa kata • identiti • mantera i. C.1 Membaca dan menerangkan maksud kendungan teks yang tersurat dan tersirat.1 Membaca dan menerangkan maksud kendungan teks yang tersurat dan tersirat. Aras 1 (i) Membuat andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan meklumat yang tersurat. ungkapan dan ayat yang sesuai. (ii) Menyatakan andaian yang dibuat secara grafik. Tatabahasa • Kata seru • Kata hubung • Kata kerja • Frasa nama • Ayat tunggal ii. Nilai Murni • Baik hati • Kasih sayang • Kerjasama • Patriotisme • Kerajinan • Hormatmenghormati • Semangat bermasyarakat C.Aras 3 (i) Membentangkan penemuan dan dapatan secara jelas dan terperinci. Mengumpulkan Maklumat 7. Aras 3 (i) Menganalisis maklumat yang terdapat dalam teks untuk mendapat kewajaran ramalan. B. 19 UNIT 9: KEBUDAYAAN MALAYSIA TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 24. (ii) Menyatakan andaian yang dibuat secara grafik. Membuat Inferens 7. Aras 1 (i) Membuat andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan meklumat yang tersurat. Menyatakan Isi Tersurat dan Tersirat 1. Aras 3 (i) Mengambil imlak teks dengan ejaan dan tanda baca yang betul berdasarkan teks yang diperdengarkan. Kebudayaan Negara Kebanggaan Kita A. Menganalisis Maklumat 6. Aras 1 (i) Menjelaskan isi yang tersurat dan tersirat berdasarkan topik yang dibualkan. B. Mengambil Imlak 9. . Sebutan dan Intonasi • Pantun • Dialog • Sajak • Ayat seru iii. i. Ilmu • Pendidikan Moral • Kajian Tempatan • Pendidikan Muzik ii.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan.

A.mensintesis . Aras 1 (i) Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. Peraturan Sosiobudaya • Mengamalkan budaya yang baik.mengenal dan menghayati warisan budaya tempatan iv. Melakonkan dan Menyenaraikan 1.menjana idea . Kewarganegaraan • Berusaha dan produktif .1 Bercerita dengan menggunakan kata. menarik dan bermakna. 20 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 1.mereka cipta . B. 26. Aras 2 (i) Melakukan tranformasi maklumat dalam teks kepada pelbagai genre. Aras 2 (i) Menghubung kait dan menjelaskan isi tersurat dan tersirat dalam sesuatu bahan. Warisan Disemai iv. ungkapan dan ayat yang sesuai. (ii) Menulis karangan menggunakan bahasa deskriptif.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan . (ii) Membina draf karangan yang lengkap. frasa. 7. Aras 2 (i) Bercerita berdasarkan bahan yang telah dibaca dengan menggunakan pelbagai pola ayat.membanding beza .1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. menarik dan bermakna.membuat kesimpulan • Kemahiran Teknologi dan Maklumat (TMK) • Kemahiran Belajar Cara Belajar A. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Budi Bahasa Budaya Kita 2. Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran Berfikir . • • • • • • • • • • • • unik produk muzikal angklung dokumantari interaktif promosi kertuk lungsur seni halus rampanau keseimbangan iii. iv.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. Aras 2 (i) Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik. Membina Draf Karangan 10. Peribahasa • Hidup muafakat membawa berkat.merumus .D. Mengaitkan maksud Tersurat dan Tersirat 25. Mengubah Bentuk Teks 10.menyusun atur .5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata.

Mencipta Sajak 10.Verbal Linguistik . indah dan menarik. tertib dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat. .1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Aras 3 (i) Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang. Aras 3 (i) Membuat perbandingan makluman tersurat untuk maksud tersirat. Aras 3 (i) Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik.Budaya Dikekal tersirat dengan menggunakan kata. 7. ungkapan dan ayat yang sesuai.Kecerdasan Muzik • Pembelajaran Kontekstual B. 7. menarik dan bermakna.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. Menceritakan dan menghuraikan Isi 21 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM C.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. • Kecerdasan Pelbagai . Aras 3 (i) Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik.

2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan. Ilmu • Kajian Tempatan • Pendidikan Moral • P. Sivik dan Kewarganegaraan ii. Aras 1 (i) Membentangkan dapatan tentang sesuatu isu dengan memberikan penjelasan yang setimpal. istilah dan ayat yang memberikan kesan dengan menyatakan sebab.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. Aras 1 (i) Mengecam diksi. Kosa kata • tunjang i. Tatabahasa • Kata seerti/sinonim • Kata ganda • Kata singkatan • Ayat penyata ii. Nilai Murni • Kasih sayang • Kebebasan • Kerajinan iii. Kewarganegaraan • Berusaha dan produktif .22 UNIT 10: NILAI MURNI TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 27.mengamalkan perlakuan yang B. Aras 1 (i) Membentangkan dapatan tentang sesuatu isu dengan memberikan penjelasan yang setimpal. Sebutan dan Intonasi • Ayat perintah iii. Sistem Ejaan • Kata penuh • Imbuhan iv. i. C. Bersatu Teras Keharmonian A. pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. . Membentangkan Dapatan 3.2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan. Memberikan Penjelasan 3. Mengecam Diksi 7.

ejaan dan penggunaan perkataan yang tepat. pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. iv.membanding beza .2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. Aku Tetap Bersamamu 7. Peraturan Sosiobudaya • Menghormati orang lain • Berhemah tinggi dalam pergaulan seharian 23 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM B. 29.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. Peribahasa • bulat air kerana pembentung.membuat urutan . Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran Berfikir .2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan. Mengembangkan Idea C. Aras 2 (i) Mengembangkan idea berdasarkan pemerhatian dengan menyatakan bukti yang sahih.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca.9. 9. sebutan yang betul. Menyusun Maklumat 3. Aras 1 (i) Merujuk kepada kamus untuk mencari makna. bulat kata kerana muafakat • bersatu kita teguh. Aras 2 (i) Menyusun atur maklumat mengikut keutamaan.membuat kesimpulan .menganalisis . A.merumus . Menyatakan Sebab dan Akibat 3.2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan. Aras 3 (i) Menerangkan sebab dan akibat tentang sesuatu isu dengan menggunakan bukti yang konkrit.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan meklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 2 (i) Memilih ayat yang memberi kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan.menganalogi .menjana idea . • • • • • • • • • • • • • memangkas wakaf pokok hiasan aksesori automobil patriotik syahdu kental kokurikulum strategi kudapan merarau realiti bersopan dan bertatasusila iv. bercerai kita roboh • ringan tulang berat perut • seperti rumput di tepi jalan A.mencirikan . 6. Memilih Ayat 28. Aras 1 (i) Menyusun maklumat menggunakan lakaran berbentuk grafik.mengenal pasti idea utama dan idea sokongan • Pembelajaran . Budi Dikenang Bakti Disanjung • • • • • • • • daif sector meyemarakkan bayonet ditauliahkan leftenan briged membedil iv.

B. . Ilmu • Kajian Tempatan • Pendidikan Moral • Kesusasteraan ii.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan. Aras 1 (i) Membuat catatan ringkas daripada maklumat yang diperoleh. Membaca dan Menjawab 7. Nilai Murni • Kesyukuran • Kebebasan • Patriotisme iii. Aras 1 (i) Mengemukakan hujah yang bernas tentang sesuatu topik dengan intonasi dan sebutan yang betul.Interpersonal 24 UNIT 11: PATRIOTISME TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 30. Kewarganegaraan • Bersemangat cinta akan negara dan bangsa B. • seperti cincin dengan permata • seperti dakwat dengan kertas • seperti lintah menghisab darah • seperti hariamau menyembunyikan kukunya • hati gajah sama dilapah. pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan saastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca. Mendeklamasi Sajak 7. Aras 3 (i) Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alasan. Mengemukakan Hujah kepada Nagara 3. Aras 1 (i) Memilih bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai untuk dibaca. 9. i.Verbal Linguistik . 9. hati kuman sama dicecah • ular yang menyusur akartidak akan hilang bisanya Kontekstual • Kemahiran Belajar Cara Belajar • Kecerdasan Pelbagai .3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti terancang. Tatabahasa • Kata adjektif • Kata seerti/sinonim ii. 6. Sebutan dan Intonasi • Pidato • Sajak • Berita iii.Pendidikan Muzik .2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca. Setia A. Kosa kata • tumpahnya darahku • tidak akan berbelah bahagi i.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. Aras 3 (i) Menterjemahkan maklumat yang terdapat dalam teks prosa ke dalam bentuk grafik.

merumus .menjaba idea . Ulang Tahun Kemerdekaan A.menganalogi . Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran Berfikir . Aras 2 (i) Menyamapaikan pengucapan umum tentang sesuatu tajuk dengan menggunakan diksi. intonasi dan gaya yang sesuai. sebutan.Verbal Linguistik .mereka cipta • Kecerdasan Pelbagai . 31. Peraturan Sosiobudaya • Semangat bermuafakat 25 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM C. Mencipta Puisi 3.berani dan sanggup mempertahankan kedaualatan negara iv. ayat. B. Menghuraiakan Isi Kandungan 7.menghubung kait . Mendeklamasi Sajak 7. • • • • • • • • • • • • • bertoleransi patahkan bersama suburkan patriotisme kedaaulatannya mengimbau membelenggu menerjah menyoroti alpa anasir merentap derapan kelibat . iv.menyelesaikan masalah . ayat dan peribahasa dalam sesuatu genre.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan saastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca.menyatakan sebab . bercerai kita roboh • Bagai telur di hujung tanduk A. Menyampaikan Pidato 3.Aras 1 (i) Mengenal pasti penggunaan katam frasa. Aras 3 (i) Melahirkan perasaan dengan menggunakan bahasa puitis berdasarkan sesuatu tema. Membaca Berita 9.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti terancang. Peribahasa • Bersatu kita teguh. Aras 2 (i) Mengumpulkan maklumat tentang isi kandungan bahan yang dibaca.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti terancang. Negaraku Tercinta iv. Aras 2 (i) Mengklasifikasikan dan merekodkan maklumat daripada pelbagai sumber.membuat gambaran mental . B. 32.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca.Interpersonal . Aras 3 (i) Menceritakan isi kandungan bahan yang dibaca dengan jelas dan terperinci.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan saastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca.

5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. Tatabahasa • Kata kerja • Kata dasar • Frasa kerja • Kata terbitan • Imbuhan apitan • Imbuhan ii.1 Mengemukakan idea. B.C. Meringkaskan Teks 9. Membetulkan Ejaan dan Meletakkan Tanda baca 10. Sebutan dan Intonasi • Intonasi ayat bahasa Melayu iii. Kewarganegaraan C. Aras 1 (ii) Menerangkan idea yang dikemukakan dengan helas.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca. Aras 1 (i) Mengamati idea dalam perbincangan untuk memberikan pendapat.1 Mengemukakan idea. Kosa kata • kriteria i. i. • Kemahiran Belajar Cara belajar 26 UNIT 12: SAINS TEKNOLOGI DAN REKA CIPTA TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 33. 6. Aras 3 (i) Membuat ringkasan berkaitan teks yang dibaca. tepat dan tersusun. Aras 1 (i) Membaca dan mencari fakta yang relevan. Nilai Murni • Kesyukuran • Kebebasan • Patriotisme • Keberanian • Rasional • Berdikari • Kerajinan iii. Aku dan Astronaut A. . Ilmu • Kajian Tempatan • Sains • Kemahiran Hidup ii.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. Menerangkan Idea 4. Mencari Fakta yang Relevan 4. tepat dan tersusun.

2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Kreatif dan Inovatif A. Maju Sains Maju Negara A. pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. 35.mengumpul dan mengelas . tepat dan tersusun. (ii) Mendengar dan menerima pendapat orang lain dengan rasional. Aras 2 (i) Menyambung idea yang bernas dalam sesuatu perbincangan.Aras 1 (i) Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan perkataan dan tanda baca dalam teks. • • • • • • • • • • • • • • • astronomi rutin siber revolusi multimedia inisiatif global inovatif komersial produk teori karnival astronaut planetarium cakerawala • Berusaha dan produktif . Peraturan Sosiobudaya • Laras bahasa 27 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM C.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. Aras 2 (i) Mengimbas fakta yang relevan daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat. B. 4. Aras 2 (i) Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan kosa kata. Melakonkan 2. Menyumbangkan Idea 4. Membetulkan Kesilapan 10. Mengumpulkan Maklumat 6. tepat dan tersusun. pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci.merumus .5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. Mengumpul Maklumat 6. Aras 3 (i) Menganalisis idea yang dikemukakan untuk memberikan respons.membanding dan membeza • Kemahiran teknologi Maklumat dan Komunikasi • Kemahiran Belajar cara belajar .1 Mengemukakan idea. Aras 3 (i) Membentangkan penemuan dan dapatan secara jelas dan terperinci. kesilapan struktur ayat dan kesilapan imbuhan. Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran Berfikir . 34.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat • • • • • • • • • • • • • • memacu kos agen kaunseling elemen aerodinamik hidrogen karbon dioksida inovasi sel logo automotif alternative petroleum iv.1 Mengemukakan idea.menyokong dan melibatkan diri dalam usaha pembangunan negara iv.menjaba idea . (ii) Membandingkan dan membezakan idea pihak lain dengan idea sendiri. B.

Tatabahasa • Kata seerti/sinonim • Frasa nama • Ayat topik i. Menyatakan Perkara yang Menarik 11. Aras 1 (i) Merujuk kepada kamus untuk mencari makna.rajin. Kewarganegaraan • Berusaha dan produktif . iii. • Kajian masa Depan • Pembelajaran Konstruktivisme • Pembelajaran Kontekstual C. tekun dan B.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. Ilmu • Kajian Tempatan • Pendidikan Moral • P. Aras 3 (i) Mengumpul maklumat secara imbasan untuk membuat keputusan. Sivik dan Kewarganegaraan ii. ejaan dan penggunaan perkataan yang tepat. Aras 3 (i)Membuat pembetulan kesesuaian isi dengan tajuk. Aras 1 (i) Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Sebutan dan 10. ii.khusus. sebutan yang betul. 28 UNIT 13: KEGIGIHAN TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 36. Mengenal Pasti Kesesuaian Isi 10.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Nilai Murni • Kesyukuran • Keberanian • Patriotisme iii. Kosa kata • profesor emeritus • penggiat bahasa • makalah • sarjana muda . Jasamu Dihargai A. Membaca dan Mencari Makna perkataan 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat internet. (ii) Mengemukakan idea dengan jelas tentang sesebuah karya.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca. Intonasi Aras 1 (i) Mengecam dan menyusun idea utama daripada petikan yang • Sajak dibaca. i.

lama-lama jadi bukit • Sehari selembar benang.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat internet. Dirimu iv. Aras 2 (i) Menyatakan pendapat tentang sesebuah karya secara kritis dan kreatif.membanding dan membeza 29 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 4.merumus . Membandingkan Maklumat . • • • • • • • • • • • • • • • • • pakar rujuk doctor falsafah profesional pakar ekonomi anugerah prasarana MARA linguistik turor ilmuan professor madya doctor persuratan tragis onar iltizam anfrastruktur intensif gigih iv. Aras 1 (i) Mengelaskan kekuatan dan kelemahan sesuatu maklumat yang diterima.menjaba idea . Aras 2 (i) Menghuraikan maklumat untuk memberikan teguran yang positif dan meyakinkan.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian.membuat hipotesis . pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Membaca dan Memberikan Pendapat 6. 37.mengumpul dan mengelas . pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. A.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca. Peraturan Sosiobudaya • Kerajinan akan membawa kejayaan iv. 11. lama-lama menjadi kain • Pembelajaran Kontekstual • Kajian masa Depan • Kecerdasan Pelbagai .2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. Mengarang 4. Aras 2 (i) Menghuraikan maklumat untuk memberikan teguran yang positif dan meyakinkan. Mengemukakan Idea 4.Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran Berfikir . Peribahasa • Sedikit demi sedikit. B. Aras 2 (i) Mencatat isi daripada pelbagai bahan yang dibaca. Aras 2 (i) Merujuk kepada ensaiklopedia dan tesaurus untuk mendapatkan maklumat.Verbal Linguistik . (ii) Menyusun idea tentang sesuatu isu untuk membuat komen. 38. Kegigihan Tanga Kejayaan A. 10.C.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian.

Tatabahasa • Kata majmuk • Ayat penyata • Ayat majmuk ii.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan. Berhatihati di Jalan Raya A. idea.3 Mengemukakana hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan membrikan alasan yang sesuai dan sopan. wacana dan nilai dan pengajaran. Aras 1 (i) Membaca dan mencari fakta yang relevan.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. 30 UNIT 14: KESELAMATAN JALAN RAYA TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 39. Ilmu • Kajian Tempatan • Pendidikan Moral • P. Aras 1 (i) Memberikan hujah secara spontan untuk membidas hujah lawan. Mencari Fakta 6. Aras 1 (ii) Menyatakan pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. Aras 3 (i) Menbandingkan maklumat yang diterima untuk memberikan teguran.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. B. Sebutan dan Intonasi • Sajak • Ceramah • Gurindam • Ayat perintah i. ayat.Cemerlang Negara Terbilang 4. Aras 3 (i) Mengakses maklumat daripada laman web atau pelbagai sumber.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca. 11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. . pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. i. Mengulas Gambar 4. 11. Sivik dan Kewarganegaraan ii. Aras 3 (i) Merumus pandangan pelbagai pihak tentang sesebuah karya. Mencatat Maklumat Penting 10.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat internet. Nilai Murni • Berhemah tinggi • Kasih sayang • Rasional • Kerjasama • Hormat-menghormati B. 6. Aras 3 (i) Meringkaskan karangan.

5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. (ii) Menjelaskan mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. A. Aras 2 (i) Mengimbas fakta yang relevan daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat. B. Lebuh Raya di Malaysia 4. Aras 1 (i) Mengecam maklumat yang terdapat dalam teks. 41. idea. Menyatakan Pendirian 40.3 Mengemukakana hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan membrikan alasan yang sesuai dan sopan.3 Mengemukakana hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan membrikan alasan yang sesuai dan sopan.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan. iii. 31 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM C. Menjelaskan Mesej 11. Memahami dan Mengimbas Fakta 6. wacana dan nilai dan pengajaran. Peraturan Sosiobudaya • Menghormati orang lain • Mematuhi peraturan dan undang-undang iv.C. ayat. Kosa kata • konsentrasi • rangkaian • tragedi • pemantul • objektif • penyelenggaraan • identity • terpancar • pusara iii. idea. Aras 3 (i) Membidas hujah lawan dengan memberi alasan yang wajar secara sopan. ayat. Mengecam maklumat 11. Mengemukakan Pendapat . Aras 2 (i) Menyatakan pendirian sendiri untuk menolak hujah lawan dengan sopan. wacana dan nilai dan pengajaran. Membidas Hujah 4. Bertimbang Rasa di Jalan Raya A. Aras 2 (i) Menyaring maklumat untuk mendapatkan mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran Berfikir • Pembelajaran Kontekstual • Kemahiran Belajar Cara Belajar • Kecerdasan Pelbagai B.

Aras 3 (i) Mengumpul maklumat secara imbasan untuk membuat keputusan. Ilmu • Kajian Tempatan • Sains ii. • Ayat tanya (ii) Membaca ayat pertama dalam perenggan bagi sesuatu teks untuk mendapatkan idea.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. Nilai Murni • Keberanian • Kerajinan • Semangat bermasyarakat • Kerjasama • Kebersihan fizikal dan mental . idea.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan. ayat.11. iii. Melaka Bandar Raya Bersejarah A. wacana dan nilai dan pengajaran. c. Aras 3 (i) Mengemukakan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. (ii) Mengemukakan alasan untuk menerima atau menolak sesuatu ii. Menyatakan Pendapat i. Kosa kata • tersohor B. 32 UNIT 15: KEMAJUAN MALAYSIA TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 42. Meneliti Maklumat 4. Intonasi 6. Aras 1 (i) Meneliti maklumat untuk membuat pilihan. Membuat Keputusan 6.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pendapat dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat. • Intonasi ayat bahasa Aras 1 (i) Membaca tajuk-tajuk kecil daripada teks untuk mendapatkan Melayu gambaran umum.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang • Lagu menyeluruh. Sebutan dan pendapat. Tatabahasa • Kata lawan/antonim • Ayat majmuk i.

membuat rumusan . Mengenal Pasti Idea 6. Kewarganegaraan • Semangat cinta akan negara dan bangsa .menginterpretasi .4 Memberikan komen dan pandangan tentang pendapat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 1 (ii) Membaca ayat pertama dalam perenggan bagi sesuatu teks untuk mendapatkan idea. Aras 2 (i) Mempertimbangkan alasan untuk menerima atau menolak pandangan dalam sesuatu perundingan.4 Memberikan komen dan pandangan tentang pendapat yang disampaikan oleh pihak lain.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami pewrkara yang dibaca.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pendapat dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat.membuat kesimpulan . C. 11.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh.mengesan kecondongan . Aras 1 (ii) Mengemukakan alasan untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat. Aras 2 (i) Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai.membuat inferens . Peraturan Sosiobudaya • Laras bahasa 33 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM B. Sistem Ejaan iv.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pendapat dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat. 6. Mengemukakan Alasan 4. • • • • • • • • • • • • • • • • laluan pedagang laksamana berlabuh masyhur kenangan meninjau merangkumi nadi aset kukuh taraf pencen elaun sosial hulubalang iii. 43.membuat gambaran mental . Cyberjaya A. 5. Menyatakan Pendapat 11.menjana idea . Aras 1 (i) Menyenaraikan hujah yang disampaikan oleh pihak lain dengan teratur. (ii) Menyatakan pandangan berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 2 (i) Membaca dan mengenal pasti idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam teks.mengitlak . Kemahiran Bernilai Tambah • Ejaan kata dasar dan • Kemahiran Berfikir kata terbitan . Aras 2 (i) Membandingkan dan membezakan pandangan pelbagai pihak iv.4.bertanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan dan membawa kemajuan kepada negara iii.3 Membaca dana mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.

Aras 3 (i) Menolak dana menerima pandangan dengan memberikan alasan yang rasional dalam sesuatu perundingan. Aras 3 (i) Membahaskan pendapat yang dikemukakan oleh pihak lain. 6.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pendapat dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat. Membahaskan Pendapat 11. 44. Negaraku Maju A. Mengemukakan Idea Utama dan Idea Sokongan 4.Verbal Linguistik B. • Pembelajaran Kontekstual • Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi • Kemahiran Belajar Cara Belajar • Kajian Masa Depan • Kecerdasan Pelbagai . 34 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN .4 Memberikan komen dan pandangan tentang pendapat yang disampaikan oleh pihak lain.3 Membaca dana mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Aras 3 (i) Mengemukakan idea utama dan idea sokongan yang trdapat dalam bahan bacaan.untuk menyatakan pendapat.

BAHASA MELAYU TAHUN 5 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful