P. 1
Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 5

Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 5

|Views: 104|Likes:
Published by Kitty Anna
rpt
rpt

More info:

Published by: Kitty Anna on Aug 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/31/2013

pdf

text

original

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 5

UNIT 1: KEKELUARGAAN
TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

1. Rumahku Syurgaku

2. Keluarga Harmoni Hidup Berbakti

A. Berlakon i. Tatabahasa 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan • Kata nama am menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang • Kata nama khas sesuai. • Kata ganti nama Aras 1 (i) Menggunakan kata panggilan yang sesuai mengikut situasi dalam • Kata hubung perbualan. • Kata panggilan 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang • Tanda baca betul serta memahami perkara yang dibaca. • Ayat tunggal Aras 1 (i) Membaca perkataan, frasa dan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. • Ayat majmuk 8.1 Membina dan menulis perkataan , ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 1 (i) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat. ii. Sebutan dan Intonasi B. Membaca Surat Kiriman • Ayat penyata 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan • Ayat tanya menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang • Ayat seru sesuai. • Ayat perintah Aras 1(i) Menggunakan kata panggilan yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang • Lagu betul serta memahami perkara yang dibaca. • Dialog Aras 1 (i) Membaca perkataan, frasa dan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. iii. Kosa kata (ii) Menerangkan makna perkataan dan maksud frasa serta ayat. • salasilah 8.1 Membina dan menulis perkataan , ayat tunggal dan ayat majmuk. • berhijrah Aras 1 (i) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat. • subjek A. Menceritakan Gambar • predikat 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan • melentur menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang • menerapkan sesuai. • celaan Aras 2 (i) Bertukar-tukar pandangan berdasarkan sesuatu isi. • berkat

i. Ilmu • P.Sivik & Kewarganegaraan • Kajian Tempatan • Pend. Moral • Pend. Agama ii. Nilai Murni • Hormatmenghormati • Bekerjasama iii. Kewarganegaraan • Berbangga sebagai rakyat Malaysia iv. Peraturan Sosiobudaya • Menghormati orang lain • Mengamalkan perlakuan sopan dan bertatasusila.

1
TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

B. Membaca dan Menyatakan Isi Penting
5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul serta memahami perkara yang dibaca. Aras 2 (i) Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. (ii) Menjelaskan isi-isi penting yang terdapat dalam teks. 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 2 (i) Membina ayat tunggal dengan perluasan subjek dan predikat. C. Membina Ayat 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 2 (i) Membina ayat tunggal dengan perluasan subjek dan predikat. 3. Kasih disemai Budi Dihargai

• • • • • • •

afiat bingkisan jati diri seluar trek melayari model harmoni

iv. Peribahasa • sebagaimana acuan begitulah kuihnya. • malu bertanya sesat A. Melakonkan Dialog jalan, malas berdayung 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan sampan hanyut. menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang • ringan tulang, berat sesuai. perut. Aras 3 (i) Menerima teguran dengan hati yang terbuka dalam perbualan. • ukur baju di badan 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang sendiri. betul serta memahami perkara yang dibaca. • orang berbudi kita Aras 3 (ii) Menghuraikan maksud ayat dalam teks. berbahasa, orang memberi kita merasa. B. Menghuraikan Maksud • melentur buluh biarlah 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan dari rebungnya. menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang • alah bias tegal biasa. sesuai. • kerbau dipegang pada Aras 3(i) Menerima teguran dengan hati yang terbuka dalam perbualan. tali, manusia dipegang 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang pada janji. betul serta memahami perkara yang dibaca. • berani kerana benar, Aras 3 (ii) Menghuraikan maksud ayat dalam teks. takut kerana salah

v. Kemahiran Bernilai Tambah • Kem. Berfikir - hubung kait - merumus - menjana idea - membuat gambaran - menginterprestasi • Kec. Pelbagai - interpersonal - verbal-Linguistik - visual ruang • Pemb. Kontekstual • K. Belajar Cara Belajar • Kontrukturisme

C. Menggunakan Kata Hubung
8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 2 (i) Membina ayat tunggal dengan perluasan subjek dan predikat.

2 UNIT 2: INSTITUSI PELAJARAN
TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

4. Sekolah Selamat

A. Membaca dan Memahami 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 1 (i) Mendengar dan mengecam intonasi dalam soalan tanpa kata tanya. B. Menghuraikan Maksud C. Menjawab Soalan 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 1 (i) Mendengar dan mengecam intonasi dalam soalan tanpa kata tanya. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 1 (i) Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai. (ii) Menerangkan teks yang dibaca secara ringkas.

i. Tatabahasa • Kata adjektif • Kata hubung • Kata seerti • Kata kerja • Tanda baca ii. Sebutan dan Intonasi • Ayat tanya • Syair • Dialog • Ucapan • Gurindam iii. Kosa kata • menyarankan • menjamin • kesedaran • persekitaran • pencapaian • menuntun • menyidai • merenung • terpukau • dugaan • impian • berkecai • sambalewa • punah

i. Ilmu • P.Sivik & Kewarganegaraan • Kajian Tempatan • Sastera ii. Nilai Murni • Kesyukuran • Kasih sayang • Bekerjasama • Berusaha • Berhemah tinggi iii. Peraturan Sosiobudaya • Menghormati orang tua • Mengamalkan perlakuan sopan dan bertatasusila. • Sopan santun

D. Menyatakan Nilai Murni
1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 1 (iii) Menjawab untuk menjelaskan sesuatu perkara yang dikemukakan dengan menggunakan bahasa yang santun. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 1 (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. 11.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan, Idea, ayat, wacana dan nilai dan pengajaran. Aras 1 (ii) Menyatakana pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan.

(ii) Mengemukakan soalan dengan menggunakan kata tanya dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan penjelasan lanjut. (ii) Menjelaskan isi-isi penting yang terdapat dalam teks. Membincangkan pernyataan 1. Aras 2 (i) Membina perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 1 (i) Mendengar dan mengecam intonasi dalam soalan tanpa kata tanya. Sekolah Harapan Negara Impian Bersama A.mensintesis . B.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.menganalisi . • mengalah • tercapai • berkarah iv. Kemahiran Bernilai Tambah • Kem.mengenal pasti . (ii) Menghuraikan maklumat yang diperoleh daripada bahan yang dibaca.Verbal Linguistik .2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.menyatakan sebab • Kajian Masa Depan • Pembelajaran Kontekstual • Kemahiran Belajar Cara belajar • Pembelajaran Konstruktivisme • Kecerdasan Pelbagai .2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 2 (i) Memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca .1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul serta memahami perkara yang dibaca. 5. Berfikir . Aras 2 (i) Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai.3 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 5.menjana idea .merumus . Membina Perenggan 8. Membaca dan Menghuraikan Maklumat 5.membuat kesimpulan .mencirikan . C.

8. .3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. Membaca Cerita 5. Aras 2 (i) Menyusun atur maklumat mengikut keutamaan. 9.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Usaha Tidak A. Aras 3 (i) Menulis cerita berdasarkan sesuatu tajuk dengan menggunakan pelbagai jenis ayat.4 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 6.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Henti 1. Aras 3(i) Membaca teks pelbagai aras dengan sebutan dan intonasi betul serta gaya yang sesuai. Kejayaan Aras 3 (i) Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu Menanti dengan menggunakan soalan pelbagai aras B. Bersoalan jawab Secara Bertatasusila.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.

iii. Kerjasama Asas Kesajahteraan 1. Peraturan Sosiobudaya • Menghormati orang lain.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. • pengacara . Nilai Murni • Bekerjasama • Baik hati • Semangat bermasyarakat iii. sebutan yang betul.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. ejaan dan penggunaan perkataan yang tepat. • toleransi Aras 1 (i) Merujuk kepada kamus untuk mencari makna. Ilmu • P. Sebutan dan Intonasi • Ayat penyata • Ayat perintah • Dialog • Pantun i.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat • harmoni bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Menulis Makna dalam Bentuk Tulisan Berangkai 8. Memberikan Arahan • ensaiklopedia 1.barsatu dan harmoni iv. Aras 1 (i) Menulis perkataan dengan menggunakan tulisan berangkai • berbilang kaum kemas dan cantik. Tatabahasa • Kata sendi • Kata bilangan • Kata majmuk • Kata arah • Kata perintah • Kata seerti/sinonim ii. Amalan Berbudi Hidup Harmoni A. B. Aras 1 (i) Merujuk kepada kamus untuk mencari makna. • simulasi ejaan dan penggunaan perkataan yang tepat. Aras 1 (i) Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita. Membaca catatan 6. sebutan yang betul.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu • thesaurus perkara. iv. Kemahiran Bernilai Tambah • Kem. Aras 1 (ii) Menyaampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan. Kosa kata 6. Menunjuk Arah 1.membuat keputusan . • pembentung • situasi A. Kewarganegaraan • Semanagat kekitaan . Memberikan dan Menerima Arahan i.membuat gambaran mental D.Sivik & Kewarganegaraan • Kajian Tempatan ii.5 UNIT 3: KEMASYARAKATAN TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 7.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. • tradisional 8. C. Berfikir .

C.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara.membuat urutan . Aras 2 (ii) Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan tersusun.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk meklumat daripada internet.menyusun atur • Pembelajaran Kontekstual • Kemahiran Belajar Cara Belajar B. Mencari Maklumat 6. Mencari maklumat 6. (ii) Melaksanakan arahan serta pesanan mengikut keutamaan.merumus 6 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM B.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.mengkatergori . Aras 2 (i) Merujuk kepada ensaiklopedia dan thesaurus untuk mendapatkan maklumat.menjana idea .3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. Aras 3 (i) Meneliti arahan dan pesanan untuk membuat tindakan wajar.Hidup Aras 2 (i) Mendengar dan menerima arahan dengan betul untuk bertindak balas. Meneliti Arahan 1. Toleransi Teras Kemakmuran A. Aras 2 (i) Menulis ayat dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. • strategik • simpang . • • • • • • • • • • • • • • • • tunjuk arah sumber kemakmuran buku skrap khidmat masyarakat takdir monorel stesen muzium tugasan prihatin bencana menu praktik terkedu akrab . Peribahasa • bulat air kerana pembentung bulat kata kerana muafakat.menganalisis . iv. Mengkaji Gambar 1. Aras 3 (i) Mengakses maklumat daripada laman web atau pelbagai sumber. Aras 3 (i) Menulis perenggan dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.membuat kaitan dan perhubungan .3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. • hidup sepakat membawa berkat C.memberi sebab . 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. Mengkaji Gambar 8. 9. .membuat kesimpulan .

Manusia Prihatin Bumi Terpelihara 1.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.2 Membaca dana mengenal pasti pelbagai genre penulian. Alam Bersih Hidup Selesa A. ayat dan peribahasa dalam sesuatu genre. . Tatabahasa • Kata tunggal • Kata bilangan • Kata adjektif • Kata sendi • Penanda wacana • Imbuhan ii. Aras 1 (i) Membina ayat topik yang jelas tentang sesuatu isi.4 Menyataan permintaan secara berterus-terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. C.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. Aras 1 (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. Aras 1 (i) Mengenal pasti penggunaan kata. Kewarganegaraan • Berusaha dan produktif . Aras 1 (ii) Menyatakan dan menghuraikan isi utama dengan menggunakan ayat yang gramatis. Menyatakan Permintaan 10. Kosa kata • urus setia • deklamasi • senario • strategik • toksik • diski • sistematik • akuatik • laras • dimanfaatkan • pendaftaran i. frasa. Mengesan Peribahasa 6. B. Ilmu • P.pemeliharaan dan pemuliharaan iv. Membina Ayat 8.Sivik & Kewarganegaraan • Kajian Tempatan • Sains ii.4 Menyataan permintaan secara berterus-terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. Menyatakan Permintaan 1. • Laras bahasa A. Sebutan dan Intonasi • Pelbagai jenis ayat • Pantun • Dialog iii.7 UNIT 4: ALAM SEKITAR TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 10. 8.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. i. 8. (ii)Menyatakan sebab untuk menyokong sesuatu permintaan. Nilai Murni • Bekerjasama • Keberanian • Kebersihan fizikal dan mental • Kerajinan • Semangat bermasyarakat iii. Peraturan Sosiobudaya • Menghormati orang lain. Aras 1 (i) Memilih dan menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan.

Berfikir . Mengenal Pasti Laras Teks 6.2 Membaca dana mengenal pasti pelbagai genre penulian. Membina ayat Topik dan Ayat Huraian 8. D. • • • • • pencemaran sewenang-wenang luntur ceria format 8 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM B. 5. Menjawab Soalan Kita 6.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. Aras 2 (i) Membina beberapa ayat huraian berdasarkan isi utama. Membincangkan Gambar .menganalisis C. iv.mengkategori .Aras 2 (i) Menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk meyakinkan pihak lain dalam menyatakan permintaan.mengumpul maklumat . 11.mencirikan . Aras 2 (ii) Menjelaskan isi-isi penting yang terdapat dalam teks. Aras 3 (i) Menulis karangan dengan menggunakan ayat topic dan ayat huraian yang lengkap. Kebersihan A.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. 8.menjana idea . Aras 2 (i) Menyatakan perbezaan penggunaan laras bahasa yang terdapat dalam pelbagai genre.membuat inferens . Memberikan Maklumat Negara Tanggungjawab B.mengenal pasti idea utama dan sokongan . Aras 3 (i) Menyusun cirri-ciri penulisan genre.meringkas . C.membuat kaitan dan perhubungan .mentafsir . Kemahiran Bernilai Tambah • Kem.merumus .menyelesaikan masalah . Membina ayat 8. Peribahasa • umpama aur dengan tebing • seperti enau dalam belukar yang melepaskan pucuk masing-masing iv. Aras 2 (i) Membina beberapa ayat huraian berdasarkan isi utama.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara.membuat analogi .2 Membaca dana mengenal pasti pelbagai genre penulian.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul serta memahami perkara yang dibaca.

B. Membaca dan Mengenal Pasti Idea Utama 6.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan. Kesihatan Asas Kesejahteraan A. Menyampaikan Maklumat 3.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.imbuhan apitan ( di …. Kewarganegaraan • Berusaha dan produktif . Aras 1 (ii) Menyampaikan maklumat yang bernas dengan jelas dan tersusun. Aras 1 (i) Memilih dan mengenal pasti penanda wacana. Nilai Murni • Kebersihan fizikal dan mental • Berhemah tinggi • Rasional iii. 3.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan. frasa. 8. 8. istilah. Kemahiran 13.1. 9 UNIT 5: SUKAN DAN KESIHATAN TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 12. i.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada . Aras 1 (i) Membaca dan mengecam isi-isi penting daripada pelbagai bahan bacaan. frasa.4 Menyataan permintaan secara berterus-terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. Cegah Sebelum Parah A. struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. Ilmu • Pendidikan Jasmani dan Kesihatan • Sains ii.sentiasa pempertingkatkan usaha iv. kan ) iii. • Laras bahasa iv. Peraturan Sosiobudaya • Menghormati orang lain. struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. Menyenaraikan Isi Penting 6. Kosa kata • kesejahteraan • minda • karbohidrat • protein • vitamin • tiruk • kaunseling • mandatori i. Aras 3 (i) Menyatakan hasrat dengan mengemukakan alasan untuk mengukuhkan permintaan. Sebutan dan Intonasi • Ayat tanya • Dialog • Dikir Barat iv. Sistem Ejaan • Pengimbuhan . Aras 1 (ii) Menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam ayat.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. istilah. Tatabahasa • Kata kerja • Penanda wacana • Kata seerti/sinonim ii. Aras 1 (i) Mengelaskan maklumat berdasarkan sesuatu topik yang dibincangkan.

(ii) Mengemukakan sesuatu maklumat dengan menggunakan laras bahasa yang sesuai.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.mengenal pasti idea utama dan idea sokongan . struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. Aras 2 (i) Mengkategorikan isi berdasarkan topik yang dibincangkan.teks. Aras 3 (i) Menganalisis data berdasarkan sesuatu perkara. frasa.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan. 14. istilah. Menganalisis Data 3. 6.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata.membanding dan membeza . sesal kemudian tidak berguna . • • • • • • • • • • • • • • • • serius slogan parasit kepompong terbengkalai sel darah daya ketahanan media massa misi proaktif merealisasikan heroin akta ruam aedes kuinin .menjana idea . (ii) Membentangkan hasil analisis secara tepat. struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. Aras 2 (i) Membaca dan mengenal pasti idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam teks. Menghuraikan Isi 8.interpersonal . Aras 2 (i) Menghuraikan isi dengan jelas untuk menghasilkan perenggan yang koheran.Visual Ruang • Pembelajaran Kontekstual • Pembelajaran Konstruktivisme • Kemahiran Belajar Cara Belajar v. Berfikir .mengelaskan .1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata.Logik Matematik . Aras 3 (i) Mengemukakan idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam bahan bacaan. • • • • • • denggi vaksin zat kategori ranjau generasi Bernilai Tambah • Kem. Awasi Nyamuk A.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.membuat dan perhubungan .membuat kesimpulan 10 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM B.Pend. Membaca dan Mengkategorikan Maklumat 6. frasa.merumus . Aras 2 (i) Membaca dan mengenal pasti idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam teks. istilah. C. 3. Muzik .menganalisis • Kecerdasan Pelbagai . Peribahasa • sebatang kara • bangkai bernyawa • tulang belakang • sesal dahulu pendapatan.

Membina Perenggan Karangan 8. 11 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM C. Aras 3 (i) Menulis karangan dengan menggunakan ayat topik dan ayat huraian yang lengkap.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan. Aras 3 (i) Menghubungkaitkan isi utama dan isi sampingan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan pemerengganan yang kohesi.B. Menghubungkaitkan Isi Utama dan Isi Sampingan 8.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. .

6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. i.akhiran iii.sentiasa pempertingkatkan usaha iv. 1. .6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. Sebutan dan Intonasi • Ayat tanya • Gurindam • Dialog iv. Mari Bincangkan 1.12 UNIT6: KEPENGGUNAAN TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 15. Aras 1 (i) Membaca tajuk-tajuk kecil daripada teks untuk gambaran umum. (ii) Menyoal untuk mendapatkan penjelasan tentang sesuatu perkhidmatan yang diperlukan. (ii) Menyoal untuk mendapatkan penjelasan tentang sesuatu perkhidmatan yang diperlukan. Nilai Murni • Berdikari • Hormatmenghormati • Kebebasan • Keberanian • Kejujuran • Kerajinan • Kerjasama iii.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Tatabahasa • Kata seerti/sinonim ii. Membina Soalan 1. Aras 1 (i) Menggunakan kata dan istilah yang betul semasa berurusan. C.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. Ilmu • Kajian Tempatan • Matematik • Kem. Kosa kata • dana • memupuk • modal • ketahanan • berdikari • tulen • tiruan • terpedaya • pengguna i. Sistem Ejaan • Pengimbuhan . Hidup ii. (ii)Menulis sebuah karangan yang lengkap bersesuaian dengan format. Kewarganegaraan • Berusaha dan produktif . Aras 1 (i) Menggunakan kata dan istilah yang betul semasa berurusan. Hari Usahawan Muda A. Peraturan Sosiobudaya B. Aras 1 (i) Menggunakan kata dan istilah yang betul semasa berurusan. Menyatakan Idea Keseluruhan 6.

6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan. • Laras bahasa 13 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 16.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan.membuat kaitan dan perhubungan . Aras 2 (i) Membaca bahagian pengenalan sesebuah teks. Membuat Rundingan 1.menyusun atur • Kemahiran Belajar Cara Belajar • Kajian Masa Depan • Kecerdasan Pelbagai .Verbal Linguistik . 17. Meneliti Sinopsis 6. Berfikir . glosari atau bibliografi sesuatu teks atau buku untuk mendapatkan maklumat lanjut. Aras 2 (i) Membina perenggan isi yang lengkap menggunakan ayat topik dan ayat huraian. Aras 2 (i) Berunding dengan sopan untuk mendapatkan persetujuan dalam urusan. B. Berdikari Teras Kemajuan A. . Aras 1 (i) Menggunakan pengurusan grafik bagi mengenal pasti isi yang sesuai sebagai kerangka karangan.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam Peribahasa • seperti rusa masuk kampung • lupa daratan • alah membeli. Membuat Kerangka Penulisan 8.D. Kemahiran Bernilai Tambah • Kem.merumus . B. Memahami Cerita 8. menang memakai • tepuk dada tanya selera • ikut hati mati. Pengguna Bermaklumat Perbelanjaan Berhemat • • • • • • • • • • • jenama berleluasa taktik promosi laris slogan cas diskaun urai pukal komisen iv.menginterpretasi .menjana idea . Aras 3 (i) Membaca indeks.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan. C.Interpersonal • Pembelajaran Konstruktivisme A. Memahami Glosari 6. ikut rasa binasa • ingat sebelum kena.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. (ii) Menulis sebuah karangan yang lengkap bersesuaian dengan format. • • • • • • • • pembekal pengilang iklan bermutu permintaan jaminan premis luntur • Menghormati orang lain. Menilai Sesuatu Barangan 1.

Memahami Sajak 7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. (ii) Menyampaikan cerita dengan menggunakan diksi yang telah dipilih. Tatabahasa • Kata banyak makna ii. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Aras 1 (ii) Mengenal pasti watak dan perwatakan yang terdapat dalam teks. istilah dan ayat yang memberikan kesan menyatakan sebab. Kosa kata • puncak • rintangan • tabah • bertekad • mara i. Mentafsir Gambar 2. 14 UNIT 7: KESUSASTERAAN TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 18. 11.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan. Ke Puncak Jaya A. watak. i. iv. C.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan. Sebutan dan Intonasi • Sajak • Pantun • Syair • Gurindam iii. watak. Aras 3 (i) Menulis karangan yang lengkap menepati cirri-ciri wacana baik.urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. Aras 1 (i) Mengecam diksi. frasa. Nilai Murni • Baik hati • Berdikari • Hemah tinggi • Kebebasan • Semangat bermasyarakat • Kejujuran • Kerajinan • Kerjasama • Kesederhanaan • Kesyukuran • Rasional iii. Kewarganegaraan B. Menulis Karangan 8. Ilmu • Sastera • Pendidikan Moral ii.1 Bercerita dengan menggunakan kata. Sistem Ejaan • Ejaan kata dasar dan kata terbitan. nilai dan pengajaran dan gaya bahasa. Memahami Cerpen 11. Aras 3 (i) Memujuk dan menggunakan ayat dan intonasi yang sesuai untuk mendapatkan keyakinan semasa berurusan. Aras 1 (i) Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita. (iii) Memberi pandangan tentang watak dan perwatakan . nilai dan pengajaran dan gaya bahasa. pelbagai ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan. Aras 1 (i) Mengenali cirri-ciri puisi tradisional dan moden. jimat sebelum habis • Pembelajaran Kontekstual C.

frasa. Peribahasa • tenggelam punca • besar hati • terlajak perahu boleh diundur. Aras 2 (i) Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan. Peraturan Sosiobudaya • Menghormati orang lain.terdapat dalam teks. Aras 2 (i) Bercerita berdasarkan bahan yang telah dibaca dengan menggunakan pelbagai pola ayat. • Laras bahasa iv. frasa. pelbagai ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. 20. Memberikan Maksud Pantun 2. Aras 2 (i) Mentafsir latar yang terdapat dalam karya. nilai dan pengajaran dan gaya bahasa. watak. Berundur Sebelum Terlajak A.1 Bercerita dengan menggunakan kata. • • • • • • • • • gelagat belas larut bertenggek derhaka termanggu-manggu pengiktirafan pawing tergadai iv.1 Bercerita dengan menggunakan kata. Aras 2 (i) Bercerita berdasarkan bahan yang telah dibaca dengan menggunakan pelbagai pola ayat. • • • • • • • • • • • menggapai sengsara kecundang mesej kental watak terkapai-kapai plot sasa leka bestari • Bangga sebagai rakyat Malaysia . frasa. Menyampaikan Cerita 2. Melagukan Syair 11. 7. v. Bercerita Berdasarkan Bahan 2. (ii) Menjelaskan plot yang terdapat dalam karya. Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran Berfikir • Kajian Masa Depan • Kecerdasan Pelbagai • Pembelajaran Konstruk C. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.terlajak kata buruk padahnya .mengenal dan menghayati warisan budaya tempatan 15 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM B.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. 19.1 Bercerita dengan menggunakan kata. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. Buat Baik Dibalas Baik A.

Aras 3 (i) Mengulas tema dan persoalan yang terdapat dalam karya. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. intonasi dan penghayatan yang sesuai. nilai dan pengajaran dan gaya bahasa. watak. Mengulas Cerita 11. pelbagai ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. Aras 3 (i) Mengklasifikasi pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alasan. 16 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 7.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan.Aras 3 (i) Mempersembahkan cerita dengan sebutan. Menyatakan Kesan 2. Aras 3 (i) Mengulas tema dan persoalan yang terdapat dalam karya. C. Aras 3 (ii) Menerangkan watak yang terdapat dalam cerita. watak.1 Bercerita dengan menggunakan kata. nilai dan pengajaran dan gaya bahasa. . 11.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. frasa. B.

• Ayat majmuk Aras 1 (i) Mengeja dan menulis perkataan dan rangkai kata yang dibacakan.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau • Berita maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu. Buah i. • Tanda baca 9. Sebutan dan sesuai dan tepat. • Dialog Aras 1 (i) Mengumpul maklumat daripada bahan yang dibaca untuk • Lagu membuat ramalan.menyokong dan melibatkan diri dalam usaha membangunkan negara .17 UNIT 8: PERTANIAN TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 21. 6. Tatabahasa A. Sistem Ejaan untuk membuat ramalan. • Ejaan dan huruf besar i. Kewarganegaraan • Berusaha dan produktif . • Kata keterangan Aras 1 (i) Mengumpul maklumat daripada bahan yang dibaca untuk • Frasa nama membuat ramalan. Mengumpul Maklumat Seribu Khasiat 6. Intonasi Aras 1 (i) Mengemukakan data yang diperoleh tentang sesuatu perkara. Nilai Murni • Kerajinan • Berdikari iii.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang ii. Ilmu • Sains Pertanian • Kajian Tempatan • Matematik ii.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau • Kata bantu maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu. • Ayat aktif • Ayat pasif B. Mengemukakan Data 2. (ii) Menentukan kesesuaian maklumat yang terdapat dalam teks iii.

6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu.menjana idea . Hasil Ternakan Kita A. Aras 2 (i) Menulis ayat yang diperdengarkan dengan menggunakan tanda baca yang betul. Aras 2 (i) Membentangkan hasil rumusan berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang betul. Melengkapkan Dialog 6. Tanaman Organik A. Aras 2 (i) Membuat ramalan berdasarkan idea yang berkaitan dengan cerita dan isu yang diberi. Membuat Ramalan 2.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan.membanding beza 18 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM C. Membuat Rumusan 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. 9. Menggunakan Kata Bantu 2. iv. Aras 2 (i) Membentangkan hasil rumusan berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang betul.menganalisis . 6. D.meramal . B.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu. Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran Berfikir . Peraturan Sosiobudaya • Semangat muafakat iv. Mengumpulkan Maklumat 2.22. Aras 2 (i) Membentangkan hasil rumusan berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang betul. . 23.merumus .2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Kosa kata • dikomersialkan • masyarakat • tempatan • organic • unik • sistem • penghadaman • kolesterol • lawas • filamen iv. Aras 2 (i) Membuat ramalan berdasarkan idea yang berkaitan dengan cerita dan isu yang diberi.

5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata. 19 UNIT 9: KEBUDAYAAN MALAYSIA TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 24. Kosa kata • identiti • mantera i. (ii) Menyatakan andaian yang dibuat secara grafik. Menganalisis Maklumat 6. C. Tatabahasa • Kata seru • Kata hubung • Kata kerja • Frasa nama • Ayat tunggal ii. B. (ii) Menyatakan andaian yang dibuat secara grafik.Aras 3 (i) Membentangkan penemuan dan dapatan secara jelas dan terperinci. Mengumpulkan Maklumat 7. Kebudayaan Negara Kebanggaan Kita A. Nilai Murni • Baik hati • Kasih sayang • Kerjasama • Patriotisme • Kerajinan • Hormatmenghormati • Semangat bermasyarakat C. Aras 3 (i) Mengambil imlak teks dengan ejaan dan tanda baca yang betul berdasarkan teks yang diperdengarkan. i. Mengambil Imlak 9.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu. . Aras 3 (i) Menganalisis maklumat yang terdapat dalam teks untuk mendapat kewajaran ramalan. Menyatakan Isi Tersurat dan Tersirat 1. Aras 1 (i) Membuat andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan meklumat yang tersurat.1 Membaca dan menerangkan maksud kendungan teks yang tersurat dan tersirat. Ilmu • Pendidikan Moral • Kajian Tempatan • Pendidikan Muzik ii.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. Membuat Inferens 7. ungkapan dan ayat yang sesuai. Aras 1 (i) Menjelaskan isi yang tersurat dan tersirat berdasarkan topik yang dibualkan. Sebutan dan Intonasi • Pantun • Dialog • Sajak • Ayat seru iii. B.1 Membaca dan menerangkan maksud kendungan teks yang tersurat dan tersirat. Aras 1 (i) Membuat andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan meklumat yang tersurat.

merumus . 7. menarik dan bermakna. 20 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 1. Mengaitkan maksud Tersurat dan Tersirat 25. Aras 2 (i) Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik. Mengubah Bentuk Teks 10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah.menyusun atur .1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Aras 2 (i) Menghubung kait dan menjelaskan isi tersurat dan tersirat dalam sesuatu bahan.D. Kewarganegaraan • Berusaha dan produktif . 26.menjana idea .mengenal dan menghayati warisan budaya tempatan iv. (ii) Membina draf karangan yang lengkap. iv.mensintesis . Aras 1 (i) Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk.membuat kesimpulan • Kemahiran Teknologi dan Maklumat (TMK) • Kemahiran Belajar Cara Belajar A.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata. A. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. (ii) Menulis karangan menggunakan bahasa deskriptif. Peribahasa • Hidup muafakat membawa berkat. Aras 2 (i) Bercerita berdasarkan bahan yang telah dibaca dengan menggunakan pelbagai pola ayat. Peraturan Sosiobudaya • Mengamalkan budaya yang baik. menarik dan bermakna.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan .1 Bercerita dengan menggunakan kata. Membina Draf Karangan 10. Aras 2 (i) Melakukan tranformasi maklumat dalam teks kepada pelbagai genre. Warisan Disemai iv. B. • • • • • • • • • • • • unik produk muzikal angklung dokumantari interaktif promosi kertuk lungsur seni halus rampanau keseimbangan iii. ungkapan dan ayat yang sesuai. Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran Berfikir . frasa.membanding beza . Budi Bahasa Budaya Kita 2. Melakonkan dan Menyenaraikan 1.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah.mereka cipta .

7. Aras 3 (i) Membuat perbandingan makluman tersurat untuk maksud tersirat. Mencipta Sajak 10.Budaya Dikekal tersirat dengan menggunakan kata. Aras 3 (i) Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik. .1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.Verbal Linguistik .1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. • Kecerdasan Pelbagai . Aras 3 (i) Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang. ungkapan dan ayat yang sesuai. Menceritakan dan menghuraikan Isi 21 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM C. tertib dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat. 7.Kecerdasan Muzik • Pembelajaran Kontekstual B. indah dan menarik. Aras 3 (i) Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik. menarik dan bermakna.

Kosa kata • tunjang i. pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. Bersatu Teras Keharmonian A. Nilai Murni • Kasih sayang • Kebebasan • Kerajinan iii. Tatabahasa • Kata seerti/sinonim • Kata ganda • Kata singkatan • Ayat penyata ii. Aras 1 (i) Mengecam diksi. Mengecam Diksi 7. istilah dan ayat yang memberikan kesan dengan menyatakan sebab. Kewarganegaraan • Berusaha dan produktif . Sistem Ejaan • Kata penuh • Imbuhan iv. Sebutan dan Intonasi • Ayat perintah iii.mengamalkan perlakuan yang B.2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan. Sivik dan Kewarganegaraan ii. Aras 1 (i) Membentangkan dapatan tentang sesuatu isu dengan memberikan penjelasan yang setimpal. Aras 1 (i) Membentangkan dapatan tentang sesuatu isu dengan memberikan penjelasan yang setimpal.22 UNIT 10: NILAI MURNI TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 27. Membentangkan Dapatan 3. Ilmu • Kajian Tempatan • Pendidikan Moral • P. Memberikan Penjelasan 3.2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan. i. C. .

Aras 2 (i) Mengembangkan idea berdasarkan pemerhatian dengan menyatakan bukti yang sahih.merumus .mengenal pasti idea utama dan idea sokongan • Pembelajaran .2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan.menganalisis . Aras 1 (i) Menyusun maklumat menggunakan lakaran berbentuk grafik. Aras 2 (i) Menyusun atur maklumat mengikut keutamaan. A. Aku Tetap Bersamamu 7. pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca.menjana idea .membuat kesimpulan .3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca.menganalogi . ejaan dan penggunaan perkataan yang tepat.membanding beza . Peribahasa • bulat air kerana pembentung. 6.mencirikan . Aras 1 (i) Merujuk kepada kamus untuk mencari makna.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan meklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Menyatakan Sebab dan Akibat 3. Aras 2 (i) Memilih ayat yang memberi kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan. Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran Berfikir . sebutan yang betul. Budi Dikenang Bakti Disanjung • • • • • • • • daif sector meyemarakkan bayonet ditauliahkan leftenan briged membedil iv.membuat urutan . 9. bercerai kita roboh • ringan tulang berat perut • seperti rumput di tepi jalan A. Peraturan Sosiobudaya • Menghormati orang lain • Berhemah tinggi dalam pergaulan seharian 23 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM B.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. Memilih Ayat 28. Menyusun Maklumat 3. Aras 3 (i) Menerangkan sebab dan akibat tentang sesuatu isu dengan menggunakan bukti yang konkrit. Mengembangkan Idea C. • • • • • • • • • • • • • memangkas wakaf pokok hiasan aksesori automobil patriotik syahdu kental kokurikulum strategi kudapan merarau realiti bersopan dan bertatasusila iv. 29.2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan.9. iv. bulat kata kerana muafakat • bersatu kita teguh.

Interpersonal 24 UNIT 11: PATRIOTISME TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 30. Sebutan dan Intonasi • Pidato • Sajak • Berita iii. Nilai Murni • Kesyukuran • Kebebasan • Patriotisme iii.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan. Aras 1 (i) Membuat catatan ringkas daripada maklumat yang diperoleh.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti terancang. Tatabahasa • Kata adjektif • Kata seerti/sinonim ii. Aras 1 (i) Memilih bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai untuk dibaca. 6. 9. • seperti cincin dengan permata • seperti dakwat dengan kertas • seperti lintah menghisab darah • seperti hariamau menyembunyikan kukunya • hati gajah sama dilapah.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan saastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca. Ilmu • Kajian Tempatan • Pendidikan Moral • Kesusasteraan ii. Aras 1 (i) Mengemukakan hujah yang bernas tentang sesuatu topik dengan intonasi dan sebutan yang betul.Verbal Linguistik .Pendidikan Muzik . . hati kuman sama dicecah • ular yang menyusur akartidak akan hilang bisanya Kontekstual • Kemahiran Belajar Cara Belajar • Kecerdasan Pelbagai . Aras 3 (i) Menterjemahkan maklumat yang terdapat dalam teks prosa ke dalam bentuk grafik. Mengemukakan Hujah kepada Nagara 3.B.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca. Mendeklamasi Sajak 7. pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. i. Membaca dan Menjawab 7. Kewarganegaraan • Bersemangat cinta akan negara dan bangsa B. 9. Setia A. Aras 3 (i) Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alasan. Kosa kata • tumpahnya darahku • tidak akan berbelah bahagi i.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan.

menganalogi . B.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan saastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan saastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca. Ulang Tahun Kemerdekaan A. • • • • • • • • • • • • • bertoleransi patahkan bersama suburkan patriotisme kedaaulatannya mengimbau membelenggu menerjah menyoroti alpa anasir merentap derapan kelibat .3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti terancang.membuat gambaran mental . bercerai kita roboh • Bagai telur di hujung tanduk A. Aras 2 (i) Mengklasifikasikan dan merekodkan maklumat daripada pelbagai sumber. Aras 3 (i) Menceritakan isi kandungan bahan yang dibaca dengan jelas dan terperinci. Menghuraiakan Isi Kandungan 7.berani dan sanggup mempertahankan kedaualatan negara iv. ayat. Menyampaikan Pidato 3. Negaraku Tercinta iv.Verbal Linguistik . 32.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti terancang. Aras 3 (i) Melahirkan perasaan dengan menggunakan bahasa puitis berdasarkan sesuatu tema. intonasi dan gaya yang sesuai. Peribahasa • Bersatu kita teguh.menjaba idea .menyelesaikan masalah . iv. Aras 2 (i) Menyamapaikan pengucapan umum tentang sesuatu tajuk dengan menggunakan diksi. Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran Berfikir .Interpersonal . Mendeklamasi Sajak 7.mereka cipta • Kecerdasan Pelbagai . Peraturan Sosiobudaya • Semangat bermuafakat 25 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM C.Aras 1 (i) Mengenal pasti penggunaan katam frasa. Mencipta Puisi 3. ayat dan peribahasa dalam sesuatu genre.menghubung kait . 31. B. Membaca Berita 9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca. sebutan. Aras 2 (i) Mengumpulkan maklumat tentang isi kandungan bahan yang dibaca.menyatakan sebab .merumus .

Menerangkan Idea 4. 6.C. Mencari Fakta yang Relevan 4. Membetulkan Ejaan dan Meletakkan Tanda baca 10. Sebutan dan Intonasi • Intonasi ayat bahasa Melayu iii. Aras 1 (ii) Menerangkan idea yang dikemukakan dengan helas. i.1 Mengemukakan idea. pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. Aku dan Astronaut A. • Kemahiran Belajar Cara belajar 26 UNIT 12: SAINS TEKNOLOGI DAN REKA CIPTA TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 33. tepat dan tersusun. Aras 1 (i) Membaca dan mencari fakta yang relevan.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca. . tepat dan tersusun.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. B. Meringkaskan Teks 9. Kosa kata • kriteria i.1 Mengemukakan idea. Aras 3 (i) Membuat ringkasan berkaitan teks yang dibaca. Tatabahasa • Kata kerja • Kata dasar • Frasa kerja • Kata terbitan • Imbuhan apitan • Imbuhan ii. Nilai Murni • Kesyukuran • Kebebasan • Patriotisme • Keberanian • Rasional • Berdikari • Kerajinan iii. Ilmu • Kajian Tempatan • Sains • Kemahiran Hidup ii. Aras 1 (i) Mengamati idea dalam perbincangan untuk memberikan pendapat. Kewarganegaraan C.

Aras 1 (i) Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan perkataan dan tanda baca dalam teks.membanding dan membeza • Kemahiran teknologi Maklumat dan Komunikasi • Kemahiran Belajar cara belajar .menjaba idea . tepat dan tersusun. pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. Mengumpulkan Maklumat 6. Peraturan Sosiobudaya • Laras bahasa 27 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM C. pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. kesilapan struktur ayat dan kesilapan imbuhan. Membetulkan Kesilapan 10. Maju Sains Maju Negara A.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat • • • • • • • • • • • • • • memacu kos agen kaunseling elemen aerodinamik hidrogen karbon dioksida inovasi sel logo automotif alternative petroleum iv.1 Mengemukakan idea. B.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus.menyokong dan melibatkan diri dalam usaha pembangunan negara iv. • • • • • • • • • • • • • • • astronomi rutin siber revolusi multimedia inisiatif global inovatif komersial produk teori karnival astronaut planetarium cakerawala • Berusaha dan produktif . Aras 2 (i) Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan kosa kata. Aras 2 (i) Mengimbas fakta yang relevan daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat.1 Mengemukakan idea. Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran Berfikir . Aras 3 (i) Membentangkan penemuan dan dapatan secara jelas dan terperinci. tepat dan tersusun. 34.mengumpul dan mengelas . (ii) Membandingkan dan membezakan idea pihak lain dengan idea sendiri. 35.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. 4. (ii) Mendengar dan menerima pendapat orang lain dengan rasional. Aras 2 (i) Menyambung idea yang bernas dalam sesuatu perbincangan.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.merumus . Kreatif dan Inovatif A. B. Menyumbangkan Idea 4. Melakonkan 2. Aras 3 (i) Menganalisis idea yang dikemukakan untuk memberikan respons. Mengumpul Maklumat 6.

Aras 1 (i) Merujuk kepada kamus untuk mencari makna. Aras 3 (i)Membuat pembetulan kesesuaian isi dengan tajuk.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. Intonasi Aras 1 (i) Mengecam dan menyusun idea utama daripada petikan yang • Sajak dibaca. 28 UNIT 13: KEGIGIHAN TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 36. Aras 3 (i) Mengumpul maklumat secara imbasan untuk membuat keputusan. Ilmu • Kajian Tempatan • Pendidikan Moral • P. i. Sebutan dan 10.khusus. sebutan yang betul. Kewarganegaraan • Berusaha dan produktif .3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca. iii. ejaan dan penggunaan perkataan yang tepat. Tatabahasa • Kata seerti/sinonim • Frasa nama • Ayat topik i. • Kajian masa Depan • Pembelajaran Konstruktivisme • Pembelajaran Kontekstual C. Jasamu Dihargai A.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. (ii) Mengemukakan idea dengan jelas tentang sesebuah karya. Nilai Murni • Kesyukuran • Keberanian • Patriotisme iii. tekun dan B. Membaca dan Mencari Makna perkataan 6. ii. Menyatakan Perkara yang Menarik 11.rajin.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat internet. Mengenal Pasti Kesesuaian Isi 10. Aras 1 (i) Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Kosa kata • profesor emeritus • penggiat bahasa • makalah • sarjana muda . Sivik dan Kewarganegaraan ii.

membuat hipotesis .membanding dan membeza 29 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 4.menjaba idea . Peraturan Sosiobudaya • Kerajinan akan membawa kejayaan iv.merumus . Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran Berfikir .1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat internet. pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. 37. Aras 1 (i) Mengelaskan kekuatan dan kelemahan sesuatu maklumat yang diterima. Mengemukakan Idea 4. Aras 2 (i) Merujuk kepada ensaiklopedia dan tesaurus untuk mendapatkan maklumat. Aras 2 (i) Menyatakan pendapat tentang sesebuah karya secara kritis dan kreatif. Membandingkan Maklumat . Mengarang 4. B. lama-lama menjadi kain • Pembelajaran Kontekstual • Kajian masa Depan • Kecerdasan Pelbagai . • • • • • • • • • • • • • • • • • pakar rujuk doctor falsafah profesional pakar ekonomi anugerah prasarana MARA linguistik turor ilmuan professor madya doctor persuratan tragis onar iltizam anfrastruktur intensif gigih iv. Peribahasa • Sedikit demi sedikit. Aras 2 (i) Menghuraikan maklumat untuk memberikan teguran yang positif dan meyakinkan.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca. A.Verbal Linguistik . Membaca dan Memberikan Pendapat 6. Aras 2 (i) Mencatat isi daripada pelbagai bahan yang dibaca. 11.mengumpul dan mengelas . pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. 38. 10. pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Dirimu iv.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. Kegigihan Tanga Kejayaan A. Aras 2 (i) Menghuraikan maklumat untuk memberikan teguran yang positif dan meyakinkan. (ii) Menyusun idea tentang sesuatu isu untuk membuat komen.C.Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi. lama-lama jadi bukit • Sehari selembar benang.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian.

i. idea. Mengulas Gambar 4. Aras 1 (i) Memberikan hujah secara spontan untuk membidas hujah lawan.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan. Mencari Fakta 6. Aras 1 (ii) Menyatakan pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. Aras 3 (i) Meringkaskan karangan.3 Mengemukakana hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan membrikan alasan yang sesuai dan sopan.Cemerlang Negara Terbilang 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. 6. Sebutan dan Intonasi • Sajak • Ceramah • Gurindam • Ayat perintah i. Nilai Murni • Berhemah tinggi • Kasih sayang • Rasional • Kerjasama • Hormat-menghormati B.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. wacana dan nilai dan pengajaran. 11. Aras 3 (i) Mengakses maklumat daripada laman web atau pelbagai sumber.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat internet. Mencatat Maklumat Penting 10. pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 3 (i) Menbandingkan maklumat yang diterima untuk memberikan teguran.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca. Ilmu • Kajian Tempatan • Pendidikan Moral • P. B. Aras 3 (i) Merumus pandangan pelbagai pihak tentang sesebuah karya. ayat. Aras 1 (i) Membaca dan mencari fakta yang relevan. 11. Sivik dan Kewarganegaraan ii. Berhatihati di Jalan Raya A. . Tatabahasa • Kata majmuk • Ayat penyata • Ayat majmuk ii. 30 UNIT 14: KESELAMATAN JALAN RAYA TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 39.

41. iii. Menyatakan Pendirian 40. 31 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM C.3 Mengemukakana hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan membrikan alasan yang sesuai dan sopan.C.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. Aras 2 (i) Menyatakan pendirian sendiri untuk menolak hujah lawan dengan sopan. Memahami dan Mengimbas Fakta 6. ayat. A. Lebuh Raya di Malaysia 4. Kosa kata • konsentrasi • rangkaian • tragedi • pemantul • objektif • penyelenggaraan • identity • terpancar • pusara iii. B. wacana dan nilai dan pengajaran. idea.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan. ayat. Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran Berfikir • Pembelajaran Kontekstual • Kemahiran Belajar Cara Belajar • Kecerdasan Pelbagai B.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan. Aras 1 (i) Mengecam maklumat yang terdapat dalam teks. wacana dan nilai dan pengajaran. (ii) Menjelaskan mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. Menjelaskan Mesej 11. Mengecam maklumat 11. Peraturan Sosiobudaya • Menghormati orang lain • Mematuhi peraturan dan undang-undang iv.3 Mengemukakana hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan membrikan alasan yang sesuai dan sopan. Bertimbang Rasa di Jalan Raya A. Membidas Hujah 4. Aras 2 (i) Menyaring maklumat untuk mendapatkan mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. Mengemukakan Pendapat . idea. Aras 3 (i) Membidas hujah lawan dengan memberi alasan yang wajar secara sopan. Aras 2 (i) Mengimbas fakta yang relevan daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat.

Membuat Keputusan 6. Kosa kata • tersohor B. idea. Nilai Murni • Keberanian • Kerajinan • Semangat bermasyarakat • Kerjasama • Kebersihan fizikal dan mental . Aras 3 (i) Mengemukakan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. Meneliti Maklumat 4. ayat. Melaka Bandar Raya Bersejarah A. • Ayat tanya (ii) Membaca ayat pertama dalam perenggan bagi sesuatu teks untuk mendapatkan idea.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pendapat dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat. wacana dan nilai dan pengajaran. 32 UNIT 15: KEMAJUAN MALAYSIA TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 42. Menyatakan Pendapat i. Aras 3 (i) Mengumpul maklumat secara imbasan untuk membuat keputusan. Aras 1 (i) Meneliti maklumat untuk membuat pilihan. Tatabahasa • Kata lawan/antonim • Ayat majmuk i.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang • Lagu menyeluruh. Sebutan dan pendapat. • Intonasi ayat bahasa Aras 1 (i) Membaca tajuk-tajuk kecil daripada teks untuk mendapatkan Melayu gambaran umum. (ii) Mengemukakan alasan untuk menerima atau menolak sesuatu ii.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan. Intonasi 6.11. iii. c.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. Ilmu • Kajian Tempatan • Sains ii.

Aras 1 (ii) Membaca ayat pertama dalam perenggan bagi sesuatu teks untuk mendapatkan idea.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami pewrkara yang dibaca. Aras 2 (i) Mempertimbangkan alasan untuk menerima atau menolak pandangan dalam sesuatu perundingan. Cyberjaya A.4. Peraturan Sosiobudaya • Laras bahasa 33 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM B.3 Membaca dana mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.menjana idea .menginterpretasi . Kemahiran Bernilai Tambah • Ejaan kata dasar dan • Kemahiran Berfikir kata terbitan . Mengenal Pasti Idea 6. Aras 2 (i) Membaca dan mengenal pasti idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam teks.4 Memberikan komen dan pandangan tentang pendapat yang disampaikan oleh pihak lain. 5.membuat inferens . Aras 2 (i) Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai. Aras 2 (i) Membandingkan dan membezakan pandangan pelbagai pihak iv. Kewarganegaraan • Semangat cinta akan negara dan bangsa . Aras 1 (i) Menyenaraikan hujah yang disampaikan oleh pihak lain dengan teratur.membuat rumusan .bertanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan dan membawa kemajuan kepada negara iii. • • • • • • • • • • • • • • • • laluan pedagang laksamana berlabuh masyhur kenangan meninjau merangkumi nadi aset kukuh taraf pencen elaun sosial hulubalang iii. Sistem Ejaan iv. 43.membuat kesimpulan . 6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh.4 Memberikan komen dan pandangan tentang pendapat yang disampaikan oleh pihak lain. C. Aras 1 (ii) Mengemukakan alasan untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat. (ii) Menyatakan pandangan berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh pihak lain.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pendapat dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pendapat dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat.membuat gambaran mental . Menyatakan Pendapat 11. Mengemukakan Alasan 4.mengitlak .mengesan kecondongan . 11.

4 Memberikan komen dan pandangan tentang pendapat yang disampaikan oleh pihak lain. • Pembelajaran Kontekstual • Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi • Kemahiran Belajar Cara Belajar • Kajian Masa Depan • Kecerdasan Pelbagai . Negaraku Maju A. 44. Aras 3 (i) Mengemukakan idea utama dan idea sokongan yang trdapat dalam bahan bacaan.3 Membaca dana mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Aras 3 (i) Membahaskan pendapat yang dikemukakan oleh pihak lain. 34 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN . Mengemukakan Idea Utama dan Idea Sokongan 4.untuk menyatakan pendapat. 6.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pendapat dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat. Membahaskan Pendapat 11.Verbal Linguistik B. Aras 3 (i) Menolak dana menerima pandangan dengan memberikan alasan yang rasional dalam sesuatu perundingan.

BAHASA MELAYU TAHUN 5 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->