P. 1
Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 5

Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 5

|Views: 103|Likes:
Published by Kitty Anna
rpt
rpt

More info:

Published by: Kitty Anna on Aug 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/31/2013

pdf

text

original

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 5

UNIT 1: KEKELUARGAAN
TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

1. Rumahku Syurgaku

2. Keluarga Harmoni Hidup Berbakti

A. Berlakon i. Tatabahasa 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan • Kata nama am menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang • Kata nama khas sesuai. • Kata ganti nama Aras 1 (i) Menggunakan kata panggilan yang sesuai mengikut situasi dalam • Kata hubung perbualan. • Kata panggilan 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang • Tanda baca betul serta memahami perkara yang dibaca. • Ayat tunggal Aras 1 (i) Membaca perkataan, frasa dan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. • Ayat majmuk 8.1 Membina dan menulis perkataan , ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 1 (i) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat. ii. Sebutan dan Intonasi B. Membaca Surat Kiriman • Ayat penyata 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan • Ayat tanya menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang • Ayat seru sesuai. • Ayat perintah Aras 1(i) Menggunakan kata panggilan yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang • Lagu betul serta memahami perkara yang dibaca. • Dialog Aras 1 (i) Membaca perkataan, frasa dan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. iii. Kosa kata (ii) Menerangkan makna perkataan dan maksud frasa serta ayat. • salasilah 8.1 Membina dan menulis perkataan , ayat tunggal dan ayat majmuk. • berhijrah Aras 1 (i) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat. • subjek A. Menceritakan Gambar • predikat 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan • melentur menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang • menerapkan sesuai. • celaan Aras 2 (i) Bertukar-tukar pandangan berdasarkan sesuatu isi. • berkat

i. Ilmu • P.Sivik & Kewarganegaraan • Kajian Tempatan • Pend. Moral • Pend. Agama ii. Nilai Murni • Hormatmenghormati • Bekerjasama iii. Kewarganegaraan • Berbangga sebagai rakyat Malaysia iv. Peraturan Sosiobudaya • Menghormati orang lain • Mengamalkan perlakuan sopan dan bertatasusila.

1
TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

B. Membaca dan Menyatakan Isi Penting
5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul serta memahami perkara yang dibaca. Aras 2 (i) Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. (ii) Menjelaskan isi-isi penting yang terdapat dalam teks. 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 2 (i) Membina ayat tunggal dengan perluasan subjek dan predikat. C. Membina Ayat 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 2 (i) Membina ayat tunggal dengan perluasan subjek dan predikat. 3. Kasih disemai Budi Dihargai

• • • • • • •

afiat bingkisan jati diri seluar trek melayari model harmoni

iv. Peribahasa • sebagaimana acuan begitulah kuihnya. • malu bertanya sesat A. Melakonkan Dialog jalan, malas berdayung 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan sampan hanyut. menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang • ringan tulang, berat sesuai. perut. Aras 3 (i) Menerima teguran dengan hati yang terbuka dalam perbualan. • ukur baju di badan 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang sendiri. betul serta memahami perkara yang dibaca. • orang berbudi kita Aras 3 (ii) Menghuraikan maksud ayat dalam teks. berbahasa, orang memberi kita merasa. B. Menghuraikan Maksud • melentur buluh biarlah 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan dari rebungnya. menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang • alah bias tegal biasa. sesuai. • kerbau dipegang pada Aras 3(i) Menerima teguran dengan hati yang terbuka dalam perbualan. tali, manusia dipegang 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang pada janji. betul serta memahami perkara yang dibaca. • berani kerana benar, Aras 3 (ii) Menghuraikan maksud ayat dalam teks. takut kerana salah

v. Kemahiran Bernilai Tambah • Kem. Berfikir - hubung kait - merumus - menjana idea - membuat gambaran - menginterprestasi • Kec. Pelbagai - interpersonal - verbal-Linguistik - visual ruang • Pemb. Kontekstual • K. Belajar Cara Belajar • Kontrukturisme

C. Menggunakan Kata Hubung
8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 2 (i) Membina ayat tunggal dengan perluasan subjek dan predikat.

2 UNIT 2: INSTITUSI PELAJARAN
TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

4. Sekolah Selamat

A. Membaca dan Memahami 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 1 (i) Mendengar dan mengecam intonasi dalam soalan tanpa kata tanya. B. Menghuraikan Maksud C. Menjawab Soalan 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 1 (i) Mendengar dan mengecam intonasi dalam soalan tanpa kata tanya. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 1 (i) Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai. (ii) Menerangkan teks yang dibaca secara ringkas.

i. Tatabahasa • Kata adjektif • Kata hubung • Kata seerti • Kata kerja • Tanda baca ii. Sebutan dan Intonasi • Ayat tanya • Syair • Dialog • Ucapan • Gurindam iii. Kosa kata • menyarankan • menjamin • kesedaran • persekitaran • pencapaian • menuntun • menyidai • merenung • terpukau • dugaan • impian • berkecai • sambalewa • punah

i. Ilmu • P.Sivik & Kewarganegaraan • Kajian Tempatan • Sastera ii. Nilai Murni • Kesyukuran • Kasih sayang • Bekerjasama • Berusaha • Berhemah tinggi iii. Peraturan Sosiobudaya • Menghormati orang tua • Mengamalkan perlakuan sopan dan bertatasusila. • Sopan santun

D. Menyatakan Nilai Murni
1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 1 (iii) Menjawab untuk menjelaskan sesuatu perkara yang dikemukakan dengan menggunakan bahasa yang santun. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 1 (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. 11.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan, Idea, ayat, wacana dan nilai dan pengajaran. Aras 1 (ii) Menyatakana pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan.

Aras 2 (i) Memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca . Aras 2 (i) Membina perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk. (ii) Mengemukakan soalan dengan menggunakan kata tanya dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan penjelasan lanjut.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.Verbal Linguistik . (ii) Menghuraikan maklumat yang diperoleh daripada bahan yang dibaca.mengenal pasti . Membincangkan pernyataan 1.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. (ii) Menjelaskan isi-isi penting yang terdapat dalam teks. Membina Perenggan 8. Berfikir . C.menganalisi . Membaca dan Menghuraikan Maklumat 5.menjana idea .1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul serta memahami perkara yang dibaca.mensintesis .3 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 5. Aras 1 (i) Mendengar dan mengecam intonasi dalam soalan tanpa kata tanya.merumus . • mengalah • tercapai • berkarah iv. Kemahiran Bernilai Tambah • Kem.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.menyatakan sebab • Kajian Masa Depan • Pembelajaran Kontekstual • Kemahiran Belajar Cara belajar • Pembelajaran Konstruktivisme • Kecerdasan Pelbagai . Aras 2 (i) Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai. B. Sekolah Harapan Negara Impian Bersama A. 5.mencirikan .membuat kesimpulan .

2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 3 (i) Menulis cerita berdasarkan sesuatu tajuk dengan menggunakan pelbagai jenis ayat. Kejayaan Aras 3 (i) Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu Menanti dengan menggunakan soalan pelbagai aras B.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.4 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 6.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Bersoalan jawab Secara Bertatasusila. . 9. Aras 2 (i) Menyusun atur maklumat mengikut keutamaan. Henti 1.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. Usaha Tidak A. Membaca Cerita 5. 8. Aras 3(i) Membaca teks pelbagai aras dengan sebutan dan intonasi betul serta gaya yang sesuai.

Menunjuk Arah 1. Kerjasama Asas Kesajahteraan 1. Tatabahasa • Kata sendi • Kata bilangan • Kata majmuk • Kata arah • Kata perintah • Kata seerti/sinonim ii.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. Memberikan Arahan • ensaiklopedia 1. Ilmu • P. Aras 1 (i) Merujuk kepada kamus untuk mencari makna. iii.membuat gambaran mental D. Peraturan Sosiobudaya • Menghormati orang lain.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Kosa kata 6.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara.barsatu dan harmoni iv. Menulis Makna dalam Bentuk Tulisan Berangkai 8.Sivik & Kewarganegaraan • Kajian Tempatan ii.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. Berfikir . iv. Aras 1 (i) Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita. Kewarganegaraan • Semanagat kekitaan . Sebutan dan Intonasi • Ayat penyata • Ayat perintah • Dialog • Pantun i. C. Memberikan dan Menerima Arahan i. sebutan yang betul. sebutan yang betul.membuat keputusan . B. Aras 1 (i) Menulis perkataan dengan menggunakan tulisan berangkai • berbilang kaum kemas dan cantik. • pengacara . • simulasi ejaan dan penggunaan perkataan yang tepat.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat • harmoni bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. • pembentung • situasi A. ejaan dan penggunaan perkataan yang tepat. • tradisional 8.5 UNIT 3: KEMASYARAKATAN TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 7. Kemahiran Bernilai Tambah • Kem. Aras 1 (ii) Menyaampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan. • toleransi Aras 1 (i) Merujuk kepada kamus untuk mencari makna. Membaca catatan 6. Amalan Berbudi Hidup Harmoni A.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu • thesaurus perkara. Nilai Murni • Bekerjasama • Baik hati • Semangat bermasyarakat iii.

membuat kaitan dan perhubungan . Mengkaji Gambar 1.mengkatergori .Hidup Aras 2 (i) Mendengar dan menerima arahan dengan betul untuk bertindak balas.merumus 6 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM B. Aras 3 (i) Meneliti arahan dan pesanan untuk membuat tindakan wajar.membuat kesimpulan .1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk meklumat daripada internet.membuat urutan . Aras 2 (i) Menulis ayat dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Meneliti Arahan 1. • strategik • simpang .3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. Toleransi Teras Kemakmuran A. . (ii) Melaksanakan arahan serta pesanan mengikut keutamaan.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. Peribahasa • bulat air kerana pembentung bulat kata kerana muafakat. 8.memberi sebab . 9. Aras 2 (i) Merujuk kepada ensaiklopedia dan thesaurus untuk mendapatkan maklumat. Aras 3 (i) Menulis perenggan dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. Aras 2 (ii) Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan tersusun. C. • hidup sepakat membawa berkat C.menjana idea . Aras 3 (i) Mengakses maklumat daripada laman web atau pelbagai sumber.menganalisis . Mencari Maklumat 6.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. • • • • • • • • • • • • • • • • tunjuk arah sumber kemakmuran buku skrap khidmat masyarakat takdir monorel stesen muzium tugasan prihatin bencana menu praktik terkedu akrab . Mencari maklumat 6. iv. Mengkaji Gambar 8.menyusun atur • Pembelajaran Kontekstual • Kemahiran Belajar Cara Belajar B.

Sebutan dan Intonasi • Pelbagai jenis ayat • Pantun • Dialog iii.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Alam Bersih Hidup Selesa A. Peraturan Sosiobudaya • Menghormati orang lain. Menyatakan Permintaan 1. . frasa. C. 8. Ilmu • P. Aras 1 (i) Memilih dan menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan. Menyatakan Permintaan 10.7 UNIT 4: ALAM SEKITAR TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 10. Tatabahasa • Kata tunggal • Kata bilangan • Kata adjektif • Kata sendi • Penanda wacana • Imbuhan ii.Sivik & Kewarganegaraan • Kajian Tempatan • Sains ii. Mengesan Peribahasa 6. Kosa kata • urus setia • deklamasi • senario • strategik • toksik • diski • sistematik • akuatik • laras • dimanfaatkan • pendaftaran i. Aras 1 (i) Mengenal pasti penggunaan kata. Kewarganegaraan • Berusaha dan produktif .4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. Aras 1 (ii) Menyatakan dan menghuraikan isi utama dengan menggunakan ayat yang gramatis. Manusia Prihatin Bumi Terpelihara 1. (ii)Menyatakan sebab untuk menyokong sesuatu permintaan. Aras 1 (i) Membina ayat topik yang jelas tentang sesuatu isi. B. ayat dan peribahasa dalam sesuatu genre. 8. i. Nilai Murni • Bekerjasama • Keberanian • Kebersihan fizikal dan mental • Kerajinan • Semangat bermasyarakat iii. Membina Ayat 8.pemeliharaan dan pemuliharaan iv.4 Menyataan permintaan secara berterus-terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. • Laras bahasa A.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. Aras 1 (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk.4 Menyataan permintaan secara berterus-terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan.2 Membaca dana mengenal pasti pelbagai genre penulian.

merumus . Aras 2 (ii) Menjelaskan isi-isi penting yang terdapat dalam teks. D. Aras 2 (i) Membina beberapa ayat huraian berdasarkan isi utama. Kemahiran Bernilai Tambah • Kem. Aras 3 (i) Menyusun cirri-ciri penulisan genre.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. 11. Membina ayat Topik dan Ayat Huraian 8. Aras 3 (i) Menulis karangan dengan menggunakan ayat topic dan ayat huraian yang lengkap.mengenal pasti idea utama dan sokongan . Membina ayat 8. Peribahasa • umpama aur dengan tebing • seperti enau dalam belukar yang melepaskan pucuk masing-masing iv.membuat analogi . • • • • • pencemaran sewenang-wenang luntur ceria format 8 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM B. 5. Aras 2 (i) Menyatakan perbezaan penggunaan laras bahasa yang terdapat dalam pelbagai genre.mengumpul maklumat . Aras 2 (i) Membina beberapa ayat huraian berdasarkan isi utama.menganalisis C.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul serta memahami perkara yang dibaca.membuat kaitan dan perhubungan .4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara.menjana idea . Kebersihan A.menyelesaikan masalah . Mengenal Pasti Laras Teks 6.membuat inferens . Membincangkan Gambar .2 Membaca dana mengenal pasti pelbagai genre penulian.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara.mencirikan .mengkategori .mentafsir . Menjawab Soalan Kita 6.Aras 2 (i) Menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk meyakinkan pihak lain dalam menyatakan permintaan. iv.2 Membaca dana mengenal pasti pelbagai genre penulian. C.meringkas . 8. Memberikan Maklumat Negara Tanggungjawab B. Berfikir .

3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. B. Nilai Murni • Kebersihan fizikal dan mental • Berhemah tinggi • Rasional iii. Peraturan Sosiobudaya • Menghormati orang lain. Kemahiran 13.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan. Aras 1 (ii) Menyampaikan maklumat yang bernas dengan jelas dan tersusun. Sebutan dan Intonasi • Ayat tanya • Dialog • Dikir Barat iv. 3. Aras 1 (ii) Menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam ayat. 8. struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. istilah. Sistem Ejaan • Pengimbuhan .5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan. frasa.sentiasa pempertingkatkan usaha iv. kan ) iii. 9 UNIT 5: SUKAN DAN KESIHATAN TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 12.1. 8. Aras 1 (i) Memilih dan mengenal pasti penanda wacana. Ilmu • Pendidikan Jasmani dan Kesihatan • Sains ii. Kewarganegaraan • Berusaha dan produktif . Aras 1 (i) Mengelaskan maklumat berdasarkan sesuatu topik yang dibincangkan. Tatabahasa • Kata kerja • Penanda wacana • Kata seerti/sinonim ii. Menyampaikan Maklumat 3. i. Kosa kata • kesejahteraan • minda • karbohidrat • protein • vitamin • tiruk • kaunseling • mandatori i. Aras 1 (i) Membaca dan mengecam isi-isi penting daripada pelbagai bahan bacaan.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. • Laras bahasa iv.4 Menyataan permintaan secara berterus-terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. frasa. Aras 3 (i) Menyatakan hasrat dengan mengemukakan alasan untuk mengukuhkan permintaan. struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. Kesihatan Asas Kesejahteraan A. istilah.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada . Cegah Sebelum Parah A. Menyenaraikan Isi Penting 6. Membaca dan Mengenal Pasti Idea Utama 6.imbuhan apitan ( di ….

interpersonal . 3.menganalisis • Kecerdasan Pelbagai . Aras 2 (i) Mengkategorikan isi berdasarkan topik yang dibincangkan. 6.membuat kesimpulan 10 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM B.membanding dan membeza . Muzik . Peribahasa • sebatang kara • bangkai bernyawa • tulang belakang • sesal dahulu pendapatan. C. Berfikir .mengelaskan .Logik Matematik . frasa. (ii) Membentangkan hasil analisis secara tepat. Menghuraikan Isi 8. Aras 3 (i) Mengemukakan idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam bahan bacaan.membuat dan perhubungan .3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. Aras 3 (i) Menganalisis data berdasarkan sesuatu perkara. frasa.menjana idea .mengenal pasti idea utama dan idea sokongan .teks. sesal kemudian tidak berguna .1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. Menganalisis Data 3.Pend. Membaca dan Mengkategorikan Maklumat 6.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan. Aras 2 (i) Membaca dan mengenal pasti idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam teks. istilah. Aras 2 (i) Menghuraikan isi dengan jelas untuk menghasilkan perenggan yang koheran. Aras 2 (i) Membaca dan mengenal pasti idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam teks.merumus . (ii) Mengemukakan sesuatu maklumat dengan menggunakan laras bahasa yang sesuai.Visual Ruang • Pembelajaran Kontekstual • Pembelajaran Konstruktivisme • Kemahiran Belajar Cara Belajar v. istilah. • • • • • • denggi vaksin zat kategori ranjau generasi Bernilai Tambah • Kem. Awasi Nyamuk A.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. • • • • • • • • • • • • • • • • serius slogan parasit kepompong terbengkalai sel darah daya ketahanan media massa misi proaktif merealisasikan heroin akta ruam aedes kuinin .1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. 14.

Menghubungkaitkan Isi Utama dan Isi Sampingan 8. 11 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM C.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan. Aras 3 (i) Menulis karangan dengan menggunakan ayat topik dan ayat huraian yang lengkap.B. Membina Perenggan Karangan 8. Aras 3 (i) Menghubungkaitkan isi utama dan isi sampingan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan pemerengganan yang kohesi. .

(ii) Menyoal untuk mendapatkan penjelasan tentang sesuatu perkhidmatan yang diperlukan. Nilai Murni • Berdikari • Hormatmenghormati • Kebebasan • Keberanian • Kejujuran • Kerajinan • Kerjasama iii. Tatabahasa • Kata seerti/sinonim ii. C. 1. (ii)Menulis sebuah karangan yang lengkap bersesuaian dengan format. Kewarganegaraan • Berusaha dan produktif .sentiasa pempertingkatkan usaha iv.12 UNIT6: KEPENGGUNAAN TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 15. (ii) Menyoal untuk mendapatkan penjelasan tentang sesuatu perkhidmatan yang diperlukan. Ilmu • Kajian Tempatan • Matematik • Kem. Aras 1 (i) Menggunakan kata dan istilah yang betul semasa berurusan. Mari Bincangkan 1. Kosa kata • dana • memupuk • modal • ketahanan • berdikari • tulen • tiruan • terpedaya • pengguna i.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Sebutan dan Intonasi • Ayat tanya • Gurindam • Dialog iv. Hari Usahawan Muda A. Aras 1 (i) Menggunakan kata dan istilah yang betul semasa berurusan. . i. Hidup ii. Aras 1 (i) Menggunakan kata dan istilah yang betul semasa berurusan.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. Peraturan Sosiobudaya B. Membina Soalan 1. Sistem Ejaan • Pengimbuhan . Aras 1 (i) Membaca tajuk-tajuk kecil daripada teks untuk gambaran umum.akhiran iii. Menyatakan Idea Keseluruhan 6.

Kemahiran Bernilai Tambah • Kem. 17. Aras 3 (i) Membaca indeks. Berdikari Teras Kemajuan A. glosari atau bibliografi sesuatu teks atau buku untuk mendapatkan maklumat lanjut. Aras 2 (i) Membaca bahagian pengenalan sesebuah teks. C. Pengguna Bermaklumat Perbelanjaan Berhemat • • • • • • • • • • • jenama berleluasa taktik promosi laris slogan cas diskaun urai pukal komisen iv. B.merumus .menyusun atur • Kemahiran Belajar Cara Belajar • Kajian Masa Depan • Kecerdasan Pelbagai .4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. . (ii) Menulis sebuah karangan yang lengkap bersesuaian dengan format. Membuat Rundingan 1. Aras 1 (i) Menggunakan pengurusan grafik bagi mengenal pasti isi yang sesuai sebagai kerangka karangan.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan.Verbal Linguistik . Membuat Kerangka Penulisan 8. Aras 2 (i) Berunding dengan sopan untuk mendapatkan persetujuan dalam urusan. Aras 2 (i) Membina perenggan isi yang lengkap menggunakan ayat topik dan ayat huraian.membuat kaitan dan perhubungan . • Laras bahasa 13 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 16.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam Peribahasa • seperti rusa masuk kampung • lupa daratan • alah membeli. • • • • • • • • pembekal pengilang iklan bermutu permintaan jaminan premis luntur • Menghormati orang lain.D. Memahami Cerita 8. Meneliti Sinopsis 6. ikut rasa binasa • ingat sebelum kena. Memahami Glosari 6.menjana idea . Menilai Sesuatu Barangan 1.Interpersonal • Pembelajaran Konstruktivisme A.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. B. menang memakai • tepuk dada tanya selera • ikut hati mati.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan. Berfikir .menginterpretasi .

frasa. Kosa kata • puncak • rintangan • tabah • bertekad • mara i. Sebutan dan Intonasi • Sajak • Pantun • Syair • Gurindam iii. i. Aras 3 (i) Memujuk dan menggunakan ayat dan intonasi yang sesuai untuk mendapatkan keyakinan semasa berurusan. Aras 1 (i) Mengecam diksi. istilah dan ayat yang memberikan kesan menyatakan sebab. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan. Menulis Karangan 8. Aras 1 (i) Mengenali cirri-ciri puisi tradisional dan moden. Sistem Ejaan • Ejaan kata dasar dan kata terbitan.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan. Aras 1 (ii) Mengenal pasti watak dan perwatakan yang terdapat dalam teks. Aras 1 (i) Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita. (iii) Memberi pandangan tentang watak dan perwatakan .2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. Nilai Murni • Baik hati • Berdikari • Hemah tinggi • Kebebasan • Semangat bermasyarakat • Kejujuran • Kerajinan • Kerjasama • Kesederhanaan • Kesyukuran • Rasional iii.1 Bercerita dengan menggunakan kata. iv. Aras 3 (i) Menulis karangan yang lengkap menepati cirri-ciri wacana baik. Memahami Sajak 7. Memahami Cerpen 11.urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. nilai dan pengajaran dan gaya bahasa. watak. Tatabahasa • Kata banyak makna ii. (ii) Menyampaikan cerita dengan menggunakan diksi yang telah dipilih. Ilmu • Sastera • Pendidikan Moral ii. jimat sebelum habis • Pembelajaran Kontekstual C. 14 UNIT 7: KESUSASTERAAN TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 18. pelbagai ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. Kewarganegaraan B. C. Ke Puncak Jaya A. Mentafsir Gambar 2. watak. nilai dan pengajaran dan gaya bahasa.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan. 11.

Aras 2 (i) Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan.terlajak kata buruk padahnya . 19. Berundur Sebelum Terlajak A.terdapat dalam teks. watak.1 Bercerita dengan menggunakan kata. Menyampaikan Cerita 2. • • • • • • • • • • • menggapai sengsara kecundang mesej kental watak terkapai-kapai plot sasa leka bestari • Bangga sebagai rakyat Malaysia . Memberikan Maksud Pantun 2. Peraturan Sosiobudaya • Menghormati orang lain. Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran Berfikir • Kajian Masa Depan • Kecerdasan Pelbagai • Pembelajaran Konstruk C.mengenal dan menghayati warisan budaya tempatan 15 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM B. • Laras bahasa iv. 7. Peribahasa • tenggelam punca • besar hati • terlajak perahu boleh diundur. 20. v. frasa. Bercerita Berdasarkan Bahan 2. Melagukan Syair 11. Aras 2 (i) Mentafsir latar yang terdapat dalam karya. frasa. pelbagai ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. nilai dan pengajaran dan gaya bahasa. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Aras 2 (i) Bercerita berdasarkan bahan yang telah dibaca dengan menggunakan pelbagai pola ayat. Aras 2 (i) Bercerita berdasarkan bahan yang telah dibaca dengan menggunakan pelbagai pola ayat.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. frasa. (ii) Menjelaskan plot yang terdapat dalam karya. • • • • • • • • • gelagat belas larut bertenggek derhaka termanggu-manggu pengiktirafan pawing tergadai iv. Buat Baik Dibalas Baik A.1 Bercerita dengan menggunakan kata.1 Bercerita dengan menggunakan kata.

nilai dan pengajaran dan gaya bahasa.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. 16 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 7. watak. Menyatakan Kesan 2. Aras 3 (i) Mengulas tema dan persoalan yang terdapat dalam karya. Aras 3 (i) Mengklasifikasi pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alasan. B. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.Aras 3 (i) Mempersembahkan cerita dengan sebutan.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan. watak. frasa.1 Bercerita dengan menggunakan kata. nilai dan pengajaran dan gaya bahasa. . 11. pelbagai ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. C. Aras 3 (i) Mengulas tema dan persoalan yang terdapat dalam karya. intonasi dan penghayatan yang sesuai. Aras 3 (ii) Menerangkan watak yang terdapat dalam cerita.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan. Mengulas Cerita 11.

Ilmu • Sains Pertanian • Kajian Tempatan • Matematik ii. Sebutan dan sesuai dan tepat. Sistem Ejaan untuk membuat ramalan. Buah i. • Ejaan dan huruf besar i. Mengumpul Maklumat Seribu Khasiat 6.menyokong dan melibatkan diri dalam usaha membangunkan negara . • Tanda baca 9. • Ayat majmuk Aras 1 (i) Mengeja dan menulis perkataan dan rangkai kata yang dibacakan.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. • Kata keterangan Aras 1 (i) Mengumpul maklumat daripada bahan yang dibaca untuk • Frasa nama membuat ramalan. 6.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau • Kata bantu maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu. • Dialog Aras 1 (i) Mengumpul maklumat daripada bahan yang dibaca untuk • Lagu membuat ramalan. Tatabahasa A. (ii) Menentukan kesesuaian maklumat yang terdapat dalam teks iii. • Ayat aktif • Ayat pasif B. Kewarganegaraan • Berusaha dan produktif .17 UNIT 8: PERTANIAN TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 21. Intonasi Aras 1 (i) Mengemukakan data yang diperoleh tentang sesuatu perkara.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang ii. Nilai Murni • Kerajinan • Berdikari iii. Mengemukakan Data 2.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau • Berita maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu.

Melengkapkan Dialog 6. 9. Tanaman Organik A. Aras 2 (i) Menulis ayat yang diperdengarkan dengan menggunakan tanda baca yang betul.meramal .2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Mengumpulkan Maklumat 2. B.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. 6. Peraturan Sosiobudaya • Semangat muafakat iv.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu. Hasil Ternakan Kita A. 23. Aras 2 (i) Membuat ramalan berdasarkan idea yang berkaitan dengan cerita dan isu yang diberi. Aras 2 (i) Membentangkan hasil rumusan berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang betul.merumus .6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu. Membuat Ramalan 2. Kosa kata • dikomersialkan • masyarakat • tempatan • organic • unik • sistem • penghadaman • kolesterol • lawas • filamen iv.menjana idea . iv. . Aras 2 (i) Membuat ramalan berdasarkan idea yang berkaitan dengan cerita dan isu yang diberi. Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran Berfikir . Aras 2 (i) Membentangkan hasil rumusan berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang betul.membanding beza 18 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM C. Membuat Rumusan 2.menganalisis . Menggunakan Kata Bantu 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.22. D. Aras 2 (i) Membentangkan hasil rumusan berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang betul.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan.

Membuat Inferens 7. Ilmu • Pendidikan Moral • Kajian Tempatan • Pendidikan Muzik ii. Aras 3 (i) Menganalisis maklumat yang terdapat dalam teks untuk mendapat kewajaran ramalan. Menganalisis Maklumat 6. C. Mengambil Imlak 9. Sebutan dan Intonasi • Pantun • Dialog • Sajak • Ayat seru iii.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata.1 Membaca dan menerangkan maksud kendungan teks yang tersurat dan tersirat.1 Membaca dan menerangkan maksud kendungan teks yang tersurat dan tersirat. ungkapan dan ayat yang sesuai. i. Kosa kata • identiti • mantera i.Aras 3 (i) Membentangkan penemuan dan dapatan secara jelas dan terperinci. Tatabahasa • Kata seru • Kata hubung • Kata kerja • Frasa nama • Ayat tunggal ii. Kebudayaan Negara Kebanggaan Kita A. Mengumpulkan Maklumat 7. (ii) Menyatakan andaian yang dibuat secara grafik.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. Menyatakan Isi Tersurat dan Tersirat 1. B. (ii) Menyatakan andaian yang dibuat secara grafik. Aras 3 (i) Mengambil imlak teks dengan ejaan dan tanda baca yang betul berdasarkan teks yang diperdengarkan. 19 UNIT 9: KEBUDAYAAN MALAYSIA TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 24. Nilai Murni • Baik hati • Kasih sayang • Kerjasama • Patriotisme • Kerajinan • Hormatmenghormati • Semangat bermasyarakat C. Aras 1 (i) Membuat andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan meklumat yang tersurat. . Aras 1 (i) Membuat andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan meklumat yang tersurat. B. Aras 1 (i) Menjelaskan isi yang tersurat dan tersirat berdasarkan topik yang dibualkan.

Aras 2 (i) Bercerita berdasarkan bahan yang telah dibaca dengan menggunakan pelbagai pola ayat.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.mengenal dan menghayati warisan budaya tempatan iv. iv. Warisan Disemai iv.membanding beza .5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata. A.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan . (ii) Membina draf karangan yang lengkap. Aras 2 (i) Menghubung kait dan menjelaskan isi tersurat dan tersirat dalam sesuatu bahan.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. Peribahasa • Hidup muafakat membawa berkat. Aras 2 (i) Melakukan tranformasi maklumat dalam teks kepada pelbagai genre. Membina Draf Karangan 10. Peraturan Sosiobudaya • Mengamalkan budaya yang baik. Kewarganegaraan • Berusaha dan produktif . B. 7.D. Melakonkan dan Menyenaraikan 1.menjana idea . Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran Berfikir . (ii) Menulis karangan menggunakan bahasa deskriptif.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. 20 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 1. 26.membuat kesimpulan • Kemahiran Teknologi dan Maklumat (TMK) • Kemahiran Belajar Cara Belajar A. Aras 2 (i) Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik.menyusun atur . ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. menarik dan bermakna. Budi Bahasa Budaya Kita 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata. Mengubah Bentuk Teks 10. • • • • • • • • • • • • unik produk muzikal angklung dokumantari interaktif promosi kertuk lungsur seni halus rampanau keseimbangan iii. Aras 1 (i) Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk. frasa.mensintesis . Mengaitkan maksud Tersurat dan Tersirat 25. ungkapan dan ayat yang sesuai. menarik dan bermakna.merumus .mereka cipta .

menarik dan bermakna. ungkapan dan ayat yang sesuai. Mencipta Sajak 10. Menceritakan dan menghuraikan Isi 21 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM C.Kecerdasan Muzik • Pembelajaran Kontekstual B.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. • Kecerdasan Pelbagai .1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. Aras 3 (i) Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik. 7. indah dan menarik. Aras 3 (i) Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang. tertib dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat. 7.Verbal Linguistik . Aras 3 (i) Membuat perbandingan makluman tersurat untuk maksud tersirat. Aras 3 (i) Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik.Budaya Dikekal tersirat dengan menggunakan kata.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. .

Mengecam Diksi 7. Aras 1 (i) Mengecam diksi. Tatabahasa • Kata seerti/sinonim • Kata ganda • Kata singkatan • Ayat penyata ii. i.2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan. Bersatu Teras Keharmonian A. Ilmu • Kajian Tempatan • Pendidikan Moral • P. Sistem Ejaan • Kata penuh • Imbuhan iv. Memberikan Penjelasan 3. Membentangkan Dapatan 3. istilah dan ayat yang memberikan kesan dengan menyatakan sebab.22 UNIT 10: NILAI MURNI TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 27. Sivik dan Kewarganegaraan ii. C. pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. Sebutan dan Intonasi • Ayat perintah iii.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan.mengamalkan perlakuan yang B. Kosa kata • tunjang i. Aras 1 (i) Membentangkan dapatan tentang sesuatu isu dengan memberikan penjelasan yang setimpal. Nilai Murni • Kasih sayang • Kebebasan • Kerajinan iii. . Aras 1 (i) Membentangkan dapatan tentang sesuatu isu dengan memberikan penjelasan yang setimpal.2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan. Kewarganegaraan • Berusaha dan produktif .

9. Menyusun Maklumat 3.2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan. Memilih Ayat 28. Aras 1 (i) Menyusun maklumat menggunakan lakaran berbentuk grafik. Aras 2 (i) Mengembangkan idea berdasarkan pemerhatian dengan menyatakan bukti yang sahih. Peraturan Sosiobudaya • Menghormati orang lain • Berhemah tinggi dalam pergaulan seharian 23 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM B. iv.menjana idea . bercerai kita roboh • ringan tulang berat perut • seperti rumput di tepi jalan A.menganalogi . Peribahasa • bulat air kerana pembentung. • • • • • • • • • • • • • memangkas wakaf pokok hiasan aksesori automobil patriotik syahdu kental kokurikulum strategi kudapan merarau realiti bersopan dan bertatasusila iv. Menyatakan Sebab dan Akibat 3.menganalisis .9. bulat kata kerana muafakat • bersatu kita teguh. 29. Budi Dikenang Bakti Disanjung • • • • • • • • daif sector meyemarakkan bayonet ditauliahkan leftenan briged membedil iv.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan meklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. A. Aras 3 (i) Menerangkan sebab dan akibat tentang sesuatu isu dengan menggunakan bukti yang konkrit. Aras 2 (i) Memilih ayat yang memberi kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan. ejaan dan penggunaan perkataan yang tepat.merumus .membuat kesimpulan .3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca.mengenal pasti idea utama dan idea sokongan • Pembelajaran .2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan. pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. Aras 2 (i) Menyusun atur maklumat mengikut keutamaan. Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran Berfikir .membuat urutan . Aras 1 (i) Merujuk kepada kamus untuk mencari makna. Mengembangkan Idea C. Aku Tetap Bersamamu 7. 6.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca.mencirikan .2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. sebutan yang betul.membanding beza .

Aras 1 (i) Mengemukakan hujah yang bernas tentang sesuatu topik dengan intonasi dan sebutan yang betul. .2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. Kewarganegaraan • Bersemangat cinta akan negara dan bangsa B. Sebutan dan Intonasi • Pidato • Sajak • Berita iii.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan. Kosa kata • tumpahnya darahku • tidak akan berbelah bahagi i. pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. i. 6. Aras 3 (i) Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alasan. 9. Nilai Murni • Kesyukuran • Kebebasan • Patriotisme iii. Mendeklamasi Sajak 7.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan saastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca. Setia A.B.Verbal Linguistik . Aras 1 (i) Membuat catatan ringkas daripada maklumat yang diperoleh. Membaca dan Menjawab 7.Pendidikan Muzik .2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca. Aras 1 (i) Memilih bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai untuk dibaca. hati kuman sama dicecah • ular yang menyusur akartidak akan hilang bisanya Kontekstual • Kemahiran Belajar Cara Belajar • Kecerdasan Pelbagai . 9. Ilmu • Kajian Tempatan • Pendidikan Moral • Kesusasteraan ii. Tatabahasa • Kata adjektif • Kata seerti/sinonim ii. Aras 3 (i) Menterjemahkan maklumat yang terdapat dalam teks prosa ke dalam bentuk grafik.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti terancang. Mengemukakan Hujah kepada Nagara 3.Interpersonal 24 UNIT 11: PATRIOTISME TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 30. • seperti cincin dengan permata • seperti dakwat dengan kertas • seperti lintah menghisab darah • seperti hariamau menyembunyikan kukunya • hati gajah sama dilapah.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca.

ayat dan peribahasa dalam sesuatu genre. Aras 3 (i) Melahirkan perasaan dengan menggunakan bahasa puitis berdasarkan sesuatu tema. Aras 3 (i) Menceritakan isi kandungan bahan yang dibaca dengan jelas dan terperinci. B.menyatakan sebab .Interpersonal .Aras 1 (i) Mengenal pasti penggunaan katam frasa.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan saastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca. Aras 2 (i) Menyamapaikan pengucapan umum tentang sesuatu tajuk dengan menggunakan diksi.membuat gambaran mental . 31. 32.menjaba idea .menyelesaikan masalah . Ulang Tahun Kemerdekaan A. Mendeklamasi Sajak 7. ayat. Aras 2 (i) Mengklasifikasikan dan merekodkan maklumat daripada pelbagai sumber.berani dan sanggup mempertahankan kedaualatan negara iv.merumus . Peribahasa • Bersatu kita teguh.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan saastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca. Membaca Berita 9. iv. sebutan. Menyampaikan Pidato 3.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca. bercerai kita roboh • Bagai telur di hujung tanduk A.menganalogi . Menghuraiakan Isi Kandungan 7.menghubung kait . Aras 2 (i) Mengumpulkan maklumat tentang isi kandungan bahan yang dibaca. B.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti terancang. Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran Berfikir .3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti terancang.Verbal Linguistik . Mencipta Puisi 3. • • • • • • • • • • • • • bertoleransi patahkan bersama suburkan patriotisme kedaaulatannya mengimbau membelenggu menerjah menyoroti alpa anasir merentap derapan kelibat . Peraturan Sosiobudaya • Semangat bermuafakat 25 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM C.mereka cipta • Kecerdasan Pelbagai . Negaraku Tercinta iv. intonasi dan gaya yang sesuai.

2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca.1 Mengemukakan idea. Menerangkan Idea 4. Aras 1 (ii) Menerangkan idea yang dikemukakan dengan helas. Aku dan Astronaut A. pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. Kewarganegaraan C. Meringkaskan Teks 9. i. Tatabahasa • Kata kerja • Kata dasar • Frasa kerja • Kata terbitan • Imbuhan apitan • Imbuhan ii. Sebutan dan Intonasi • Intonasi ayat bahasa Melayu iii. Ilmu • Kajian Tempatan • Sains • Kemahiran Hidup ii. Mencari Fakta yang Relevan 4.C. B. tepat dan tersusun. Aras 1 (i) Membaca dan mencari fakta yang relevan. Kosa kata • kriteria i. • Kemahiran Belajar Cara belajar 26 UNIT 12: SAINS TEKNOLOGI DAN REKA CIPTA TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 33. . tepat dan tersusun. pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. Membetulkan Ejaan dan Meletakkan Tanda baca 10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.1 Mengemukakan idea. 6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. Aras 1 (i) Mengamati idea dalam perbincangan untuk memberikan pendapat. Nilai Murni • Kesyukuran • Kebebasan • Patriotisme • Keberanian • Rasional • Berdikari • Kerajinan iii. Aras 3 (i) Membuat ringkasan berkaitan teks yang dibaca.

Aras 2 (i) Mengimbas fakta yang relevan daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat.1 Mengemukakan idea. 35. tepat dan tersusun. Aras 2 (i) Menyambung idea yang bernas dalam sesuatu perbincangan.menyokong dan melibatkan diri dalam usaha pembangunan negara iv. (ii) Mendengar dan menerima pendapat orang lain dengan rasional. Melakonkan 2. Mengumpul Maklumat 6. pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. Aras 3 (i) Menganalisis idea yang dikemukakan untuk memberikan respons.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.1 Mengemukakan idea.merumus . Peraturan Sosiobudaya • Laras bahasa 27 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM C. Mengumpulkan Maklumat 6. 4. kesilapan struktur ayat dan kesilapan imbuhan. Menyumbangkan Idea 4. Maju Sains Maju Negara A.menjaba idea . • • • • • • • • • • • • • • • astronomi rutin siber revolusi multimedia inisiatif global inovatif komersial produk teori karnival astronaut planetarium cakerawala • Berusaha dan produktif . Aras 3 (i) Membentangkan penemuan dan dapatan secara jelas dan terperinci.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.membanding dan membeza • Kemahiran teknologi Maklumat dan Komunikasi • Kemahiran Belajar cara belajar .Aras 1 (i) Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan perkataan dan tanda baca dalam teks.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat • • • • • • • • • • • • • • memacu kos agen kaunseling elemen aerodinamik hidrogen karbon dioksida inovasi sel logo automotif alternative petroleum iv. B. Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran Berfikir . B.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. 34. Kreatif dan Inovatif A. (ii) Membandingkan dan membezakan idea pihak lain dengan idea sendiri. tepat dan tersusun. Aras 2 (i) Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan kosa kata.mengumpul dan mengelas . Membetulkan Kesilapan 10.

sebutan yang betul. Kosa kata • profesor emeritus • penggiat bahasa • makalah • sarjana muda . Sivik dan Kewarganegaraan ii. iii. 28 UNIT 13: KEGIGIHAN TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 36. Tatabahasa • Kata seerti/sinonim • Frasa nama • Ayat topik i. Menyatakan Perkara yang Menarik 11. tekun dan B. ii. Jasamu Dihargai A. (ii) Mengemukakan idea dengan jelas tentang sesebuah karya. ejaan dan penggunaan perkataan yang tepat. • Kajian masa Depan • Pembelajaran Konstruktivisme • Pembelajaran Kontekstual C. Nilai Murni • Kesyukuran • Keberanian • Patriotisme iii. Aras 1 (i) Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Mengenal Pasti Kesesuaian Isi 10. i.khusus. Aras 1 (i) Merujuk kepada kamus untuk mencari makna. Membaca dan Mencari Makna perkataan 6. Intonasi Aras 1 (i) Mengecam dan menyusun idea utama daripada petikan yang • Sajak dibaca.rajin. Aras 3 (i) Mengumpul maklumat secara imbasan untuk membuat keputusan. Aras 3 (i)Membuat pembetulan kesesuaian isi dengan tajuk.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat internet.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. Sebutan dan 10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca. Ilmu • Kajian Tempatan • Pendidikan Moral • P.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Kewarganegaraan • Berusaha dan produktif .

lama-lama menjadi kain • Pembelajaran Kontekstual • Kajian masa Depan • Kecerdasan Pelbagai . Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran Berfikir . 37. 11. Aras 2 (i) Menyatakan pendapat tentang sesebuah karya secara kritis dan kreatif. • • • • • • • • • • • • • • • • • pakar rujuk doctor falsafah profesional pakar ekonomi anugerah prasarana MARA linguistik turor ilmuan professor madya doctor persuratan tragis onar iltizam anfrastruktur intensif gigih iv. Aras 2 (i) Menghuraikan maklumat untuk memberikan teguran yang positif dan meyakinkan. Membaca dan Memberikan Pendapat 6.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya.membanding dan membeza 29 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 4. B. pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. A.membuat hipotesis . Aras 1 (i) Mengelaskan kekuatan dan kelemahan sesuatu maklumat yang diterima. Aras 2 (i) Mencatat isi daripada pelbagai bahan yang dibaca. Kegigihan Tanga Kejayaan A.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian.C. 38.Verbal Linguistik . 10. Mengarang 4.mengumpul dan mengelas . Aras 2 (i) Menghuraikan maklumat untuk memberikan teguran yang positif dan meyakinkan. pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Membandingkan Maklumat .2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. Peraturan Sosiobudaya • Kerajinan akan membawa kejayaan iv.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat internet. Aras 2 (i) Merujuk kepada ensaiklopedia dan tesaurus untuk mendapatkan maklumat.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. Peribahasa • Sedikit demi sedikit. (ii) Menyusun idea tentang sesuatu isu untuk membuat komen. lama-lama jadi bukit • Sehari selembar benang. Dirimu iv.merumus .menjaba idea . Mengemukakan Idea 4.Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi. pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.

Mencatat Maklumat Penting 10. 6.3 Mengemukakana hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan membrikan alasan yang sesuai dan sopan. Aras 3 (i) Merumus pandangan pelbagai pihak tentang sesebuah karya.Cemerlang Negara Terbilang 4.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat internet.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca. Berhatihati di Jalan Raya A. Aras 3 (i) Mengakses maklumat daripada laman web atau pelbagai sumber. 11. wacana dan nilai dan pengajaran. Ilmu • Kajian Tempatan • Pendidikan Moral • P. Sivik dan Kewarganegaraan ii. Aras 3 (i) Menbandingkan maklumat yang diterima untuk memberikan teguran. Sebutan dan Intonasi • Sajak • Ceramah • Gurindam • Ayat perintah i. Nilai Murni • Berhemah tinggi • Kasih sayang • Rasional • Kerjasama • Hormat-menghormati B. Tatabahasa • Kata majmuk • Ayat penyata • Ayat majmuk ii. Mengulas Gambar 4. i. Aras 1 (i) Membaca dan mencari fakta yang relevan. 11. Aras 1 (i) Memberikan hujah secara spontan untuk membidas hujah lawan. 30 UNIT 14: KESELAMATAN JALAN RAYA TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 39. .1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Aras 1 (ii) Menyatakan pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. Aras 3 (i) Meringkaskan karangan. Mencari Fakta 6. pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. ayat. idea.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan. B.

Mengemukakan Pendapat . Bertimbang Rasa di Jalan Raya A. ayat. ayat. idea. Menjelaskan Mesej 11.3 Mengemukakana hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan membrikan alasan yang sesuai dan sopan. Lebuh Raya di Malaysia 4. 41. Menyatakan Pendirian 40. Mengecam maklumat 11. Aras 3 (i) Membidas hujah lawan dengan memberi alasan yang wajar secara sopan. (ii) Menjelaskan mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. Aras 2 (i) Menyaring maklumat untuk mendapatkan mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. Aras 1 (i) Mengecam maklumat yang terdapat dalam teks. Aras 2 (i) Menyatakan pendirian sendiri untuk menolak hujah lawan dengan sopan. Memahami dan Mengimbas Fakta 6. B.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. Aras 2 (i) Mengimbas fakta yang relevan daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat. iii. wacana dan nilai dan pengajaran. Membidas Hujah 4.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan. Kosa kata • konsentrasi • rangkaian • tragedi • pemantul • objektif • penyelenggaraan • identity • terpancar • pusara iii. wacana dan nilai dan pengajaran. Peraturan Sosiobudaya • Menghormati orang lain • Mematuhi peraturan dan undang-undang iv.3 Mengemukakana hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan membrikan alasan yang sesuai dan sopan. Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran Berfikir • Pembelajaran Kontekstual • Kemahiran Belajar Cara Belajar • Kecerdasan Pelbagai B.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan. 31 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM C. idea.C. A.

ayat. • Ayat tanya (ii) Membaca ayat pertama dalam perenggan bagi sesuatu teks untuk mendapatkan idea. Tatabahasa • Kata lawan/antonim • Ayat majmuk i.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan. Kosa kata • tersohor B. wacana dan nilai dan pengajaran. Meneliti Maklumat 4. idea. Menyatakan Pendapat i. Nilai Murni • Keberanian • Kerajinan • Semangat bermasyarakat • Kerjasama • Kebersihan fizikal dan mental .11. Membuat Keputusan 6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. Ilmu • Kajian Tempatan • Sains ii.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang • Lagu menyeluruh. Aras 3 (i) Mengumpul maklumat secara imbasan untuk membuat keputusan. 32 UNIT 15: KEMAJUAN MALAYSIA TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 42. Melaka Bandar Raya Bersejarah A.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pendapat dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat. (ii) Mengemukakan alasan untuk menerima atau menolak sesuatu ii. Aras 3 (i) Mengemukakan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. Aras 1 (i) Meneliti maklumat untuk membuat pilihan. c. Intonasi 6. • Intonasi ayat bahasa Aras 1 (i) Membaca tajuk-tajuk kecil daripada teks untuk mendapatkan Melayu gambaran umum. Sebutan dan pendapat. iii.

membuat gambaran mental . Kemahiran Bernilai Tambah • Ejaan kata dasar dan • Kemahiran Berfikir kata terbitan .membuat kesimpulan .mengitlak . Aras 1 (i) Menyenaraikan hujah yang disampaikan oleh pihak lain dengan teratur.membuat rumusan . C. Aras 2 (i) Mempertimbangkan alasan untuk menerima atau menolak pandangan dalam sesuatu perundingan. Cyberjaya A. 5. Aras 2 (i) Membaca dan mengenal pasti idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam teks.menginterpretasi .4 Memberikan komen dan pandangan tentang pendapat yang disampaikan oleh pihak lain.mengesan kecondongan . Mengemukakan Alasan 4. (ii) Menyatakan pandangan berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh pihak lain. Sistem Ejaan iv.membuat inferens .4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pendapat dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat.3 Membaca dana mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Aras 1 (ii) Mengemukakan alasan untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat. Aras 2 (i) Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai.4 Memberikan komen dan pandangan tentang pendapat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 2 (i) Membandingkan dan membezakan pandangan pelbagai pihak iv. Menyatakan Pendapat 11. Kewarganegaraan • Semangat cinta akan negara dan bangsa .2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami pewrkara yang dibaca. 11. • • • • • • • • • • • • • • • • laluan pedagang laksamana berlabuh masyhur kenangan meninjau merangkumi nadi aset kukuh taraf pencen elaun sosial hulubalang iii.menjana idea .4. Mengenal Pasti Idea 6. 6.bertanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan dan membawa kemajuan kepada negara iii. Aras 1 (ii) Membaca ayat pertama dalam perenggan bagi sesuatu teks untuk mendapatkan idea.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Peraturan Sosiobudaya • Laras bahasa 33 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM B. 43.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pendapat dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat.

34 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN . Aras 3 (i) Menolak dana menerima pandangan dengan memberikan alasan yang rasional dalam sesuatu perundingan. Membahaskan Pendapat 11.untuk menyatakan pendapat. Aras 3 (i) Mengemukakan idea utama dan idea sokongan yang trdapat dalam bahan bacaan. 6. Negaraku Maju A. 44.Verbal Linguistik B. Mengemukakan Idea Utama dan Idea Sokongan 4. • Pembelajaran Kontekstual • Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi • Kemahiran Belajar Cara Belajar • Kajian Masa Depan • Kecerdasan Pelbagai .4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pendapat dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat. Aras 3 (i) Membahaskan pendapat yang dikemukakan oleh pihak lain.3 Membaca dana mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.4 Memberikan komen dan pandangan tentang pendapat yang disampaikan oleh pihak lain.

BAHASA MELAYU TAHUN 5 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->