BORANG PENGHAKIMAN 1 PERTANDINGAN BERCERITA

NAMA PESERTA: _______________________________
MARKAH %
20

NO. GILIRAN: _______________
SEDERHANA (1 – 7)

TAJUK: _______________________________________________
BAIK – 14) CEMERLANG (15 – 20) ULASAN

KRITERIA TEKNIK PERSEMBAHAN Persembahan yang menarik, tenang, menyakinkan dan gerak-geri yang bersahaja. PENGHAYATANCERITA Penceritaan berjalan lancar dari awal hingga akhir. BAHASA DAN PERTUTURAN Bahasa yang menarik dan menggunakan intonasi serta kurang melakukan kesilapan tatabahasa, sebutan yang betul dan jelas. KRITERIA KONTAK MATA DAN KAWALAN SUARA Kontak mata dan kawalan suara peserta meninggalkan kesan kepada penonton. KESESUAIAN TEMA CERITA Tema cerita menepati pola cerita-cerita rakyat serta mengandungi unsur-unsur pengajaran dan nilai-nilai murni. TEMPO MASA Peserta berjaya menyampaikan isi cerita mengikut tempo dan masa yang sesuai. KREATIVITI Kesesuaian pakaian berdasarkan cerita dan penggunaan elemen pantun, syair atau lagu rakyat.

(8

20 20

MARKAH %
10

SEDERHANA (1 – 4)

BAIK
(5 – 7)

CEMERLANG (8 – 10)

ULASAN

10

10

10

NAMA HAKIM: ____________________________________ JUMLAH MARKAH KESELURUHAN: TANDATANGAN: __________________________________

BORANG PENGHAKIMAN 2 PERTANDINGAN BERCERITA HAKIM GILIRAN/NAMA PESERTA JUMLAH MARKAH KEDUDUKAN CATATAN NAMA HAKIM: ________________________________ TANDATANGAN: ______________________________ TARIKH: ______________________________ .

BORANG PENGHAKIMAN 3 PERTANDINGAN BERCERITA KETUA HAKIM GILIRAN/NAMA PESERTA MARKAH HAKIM 1 HAKIM 2 HAKIM 3 PURATA KEDUDUKAN NAMA KETUA HAKIM: ______________________________ TANDATANGAN: __________________________________ TARIKH: ______________________________ .