BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

INSTRUMEN PEMANTAUAN PELAKSANAAN INISIATIF PENGLIBATAN IBU BAPA, KOMUNITI DAN SEKTOR SWASTA

Arahan : Instrumen ini perlu dilengkapkan oleh Pegawai Pemantau

Hak Cipta Terpelihara © Bahagian Pengurusan Sekolah Harian | Keluaran 01|2013

Muka Surat 1/9

Telefon 2 PPD Kategori * SK / SJK (C) / SKT (T) / SM / SMT / SABK *2 A / B / SKM / SKM A – B *1 B / LB / P1 / P2 / P3 * Nota (Bulatkan yang berkenaan sahaja) 1 : B (Bandar) / LB (Luar Bandar) / P1 (Pedalaman 1) / P2 (Pedalaman 2) / P3 (Pedalaman 3) : A (Gred A) / B (Gred B) / SKM (Sekolah Kurang Murid) / SKM A – B (Sarawak dan yang berkaitan sahaja) No. Pendaftaran PIBG Nama Pengetua/Guru Besar Nama YDP PIBG Hak Cipta Terpelihara © Bahagian Pengurusan Sekolah Harian | Keluaran 01|2013 Muka Surat 2/9 . Faksimili Emel Rasmi Laman Sesawang (Blog/FB/Web Sekolah) No.PEMANTAUAN PELAKSANAAN INISIATIF PELIBATAN IBU BAPA. KOMUNITI DAN SEKTOR SWASTA BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA TAHUN __________ MAKLUMAT ASAS SEKOLAH JPN Nama dan Alamat Sekolah Kod Sekolah Jenis Sekolah Gred Sekolah No.

1 Pendaftaran Tahun 1/Tingkatan 1 4.5 Mesyuarat Pemuafakatan 4.7 Hari Anugerah Cemerlang Sekolah : ____________ PIBG : ______________ Sekolah : ____________ PIBG : ______________ Item 5 – 14 : Sila tandakan ( 0 1 2 Tidak Dilaksanakan Akan Dilaksanakan Telah Dilaksanakan / ) berdasarkan panduan skor seperti berikut: BIL 5 6 BIL 7 SENARAI SEMAK Menubuhkan Jawatankuasa Pelibatan Ibu Bapa. PENGURUSAN DOKUMEN SARANA IBU BAPA DAN SARANA SEKOLAH CATATAN 0 1 2 BIL 1 2 3 4 SENARAI SEMAK Buku Sarana Ibu Bapa.3 Mesyuarat Agong PIBG 4. Komuniti dan Sektor Swasta Carta Organisasi Struktur Kumpulan Sokongan Ibu Bapa (KSIB) SENARAI SEMAK Menyediakan Pelan Strategik SKOR 0 1 2 CATATAN SKOR 0 1 2 CATATAN Hak Cipta Terpelihara © Bahagian Pengurusan Sekolah Harian | Keluaran 01|2013 Muka Surat 3/9 .Item 1 – 4 : Sila tandakan ( 0 1 2 Tiada Belum Dilaksanakan Ada / ) berdasarkan panduan skor seperti berikut: A.6 Hari Sukan 4.2 Hari Penetapan Target 4.4 Hari Pelaporan 4. Buku Sarana Sekolah beserta CD Menghadiri kursus sarana Menghadiri kursus pemantapan sarana (jika berkenaan) Data kehadiran pelibatan ibu bapa dalam aktiviti sekolah dihantar ke PPD 4.

Komuniti dan Sektor Swasta Mendokumentasikan Aktiviti Pelibatan Ibu Bapa. Komuniti dan Sektor Swasta Membuat promosi penggunaan sarana melalui laman web. KOMUNITI DAN SEKTOR SWASTA SKOR 0 1 2 CATATAN BIL 15 16 17 SENARAI SEMAK Pengetua/Guru Besar memahami pelaksanaan pelibatan ibu bapa dalam aktiviti sekolah Pengetua/Guru Besar memahami pelaksanaan pelibatan komuniti dalam aktiviti sekolah Pengetua/Guru Besar memahami pelaksanaan pelibatan sektor swasta dalam aktiviti sekolah BIL 18 19 SENARAI SEMAK Yang Dipertua PIBG memahami pelaksanaan pelibatan ibu bapa dalam aktiviti sekolah Yang Dipertua PIBG memahami pelaksanaan pelibatan komuniti dalam aktiviti sekolah SKOR 0 1 2 CATATAN Hak Cipta Terpelihara © Bahagian Pengurusan Sekolah Harian | Keluaran 01|2013 Muka Surat 4/9 . Komuniti dan Sektor Swasta Menyediakan Fail Pelibatan Ibu Bapa. TAHAP KEFAHAMAN MENGENAI INISIATIF PELIBATAN IBU BAPA. Komuniti dan Sektor Swasta Menyediakan Pelan Tindakan Pelibatan Ibu Bapa. dll Penubuhan Biro Maklumat Menyedia dan mengedar Buku Komunikasi (jika ada) Menyedia dan mengedar Prospektus Sekolah Item 15 – 20: Sila tandakan ( / ) berdasarkan panduan skor seperti berikut: 0 1 2 Tidak Memahami Kurang Memahami Memahami B. facebook.8 9 10 11 12 13 14 Pelibatan Ibu Bapa.

20 Yang Dipertua PIBG memahami pelaksanaan pelibatan sektor swasta dalam aktiviti sekolah Item 21 –29 : Sila tandakan ( / ) berdasarkan panduan skor seperti berikut: 0 1 2 Tidak Dilaksanakan Akan Dilaksanakan Telah Dilaksanakan C. SARANA IBU BAPA SKOR 0 1 2 CATATAN BIL 21 22 23 24 25 26 27 28 29 SENARAI SEMAK Menyampaikan taklimat penerangan inisiatif dan penggunaan sarana ibu bapa kepada ibu bapa Mengedar Buku Sarana Ibu Bapa kepada ibu bapa Mengedar soal selidik sarana ibu bapa kepada ibu bapa Mengedar Borang A (Maklum balas kaji selidik ibu bapa) kepada Ibu Bapa Menganalisa data berdasarkan Borang A Dapatan analisa Borang A digunakan sebagai tindak susul pihak sekolah Mengedar Borang B (Bidang khidmat bantu) kepada Ibu Bapa Menganalisa data berdasarkan Borang B Dapatan analisa Borang B digunakan sebagai tindak susul pihak sekolah Bil Borang A yang diterima : __________ Bil Borang B yang diterima : __________ Item 30 – 35 : Sila tandakan ( / ) berdasarkan panduan skor seperti berikut: 0 1 2 Tidak Dilaksanakan Akan Dilaksanakan Telah Dilaksanakan D. SARANA SEKOLAH SKOR 0 1 2 CATATAN BIL 30 SENARAI SEMAK Taklimat penerangan inisiatif dan Hak Cipta Terpelihara © Bahagian Pengurusan Sekolah Harian | Keluaran 01|2013 Muka Surat 5/9 .

31 32 33 34 35 penggunaan sarana sekolah kepada ibu bapa dan komuniti Mengedar soal selidik sarana sekolah kepada ibu bapa dan komuniti Menganalisa data berdasarkan soal selidik sarana sekolah (Lampiran 1) Dapatan analisa Lampiran 1 digunakan sebagai tindak susul pihak sekolah Menganalisa data berdasarkan soal selidik bidang khidmat bantu kepada sekolah (Lampiran 2) Dapatan analisa Lampiran 2 digunakan sebagai tindak susul pihak sekolah Bil Lampiran 1 yang diterima : __________ Bil Lampiran 2 yang diterima : __________ Item 36 – 38 : Sila tandakan ( / ) berdasarkan panduan skor seperti berikut: 0 1 2 Tiada Belum Dilaksanakan Ada E. Hak Cipta Terpelihara © Bahagian Pengurusan Sekolah Harian | Keluaran 01|2013 Muka Surat 6/9 . KUMPULAN SOKONGAN IBU BAPA (KSIB) SKOR 0 1 2 CATATAN BIL 36 SENARAI SEMAK Penubuhan Kumpulan Sokongan Ibu Bapa (KSIB) Perjumpaan Kumpulan Sokongan Ibu Bapa (KSIB) 37 Sila tandakan (/) di ruang yang berkaitan.

__________________________________________ 4. ______________________ (pembelajaran di 2. KOMUNITI DAN SEKTOR SWASTA DALAM AKTIVITI SEKOLAH SKOR 1 Komunti BIL 39 BIDANG NAMA AKTIVITI 0 Ibu Bapa 2 Sektor Swasta CATATAN Akademik 1. lawatan ke rumah murid bermasalah disiplin. ______________________ 4.Setiap bulan Setiap 3 bulan Setiap 6 bulan Lain-lain (nyatakan) 38 Jenis aktiviti yang telah dijalankan oleh Kumpulan Sokongan Ibu Bapa (KSIB) (contoh aktiviti yang boleh dilaksanakan oleh KSIB ialah keceriaan kelas.__________________________________________ 2. __________________________________________ 3. ______________________ Hak Cipta Terpelihara © Bahagian Pengurusan Sekolah Harian | Keluaran 01|2013 Muka Surat 7/9 . perkongsian ilmu keibubapaan) 1. __________________________________________ 5. ______________________ sekolah) 3. __________________________________________ Item 39 – 44 : Sila tandakan ( / ) berdasarkan panduan skor seperti berikut: 0 1 2 Ibu Bapa Komuniti Sektor Swasta F. PELIBATAN IBU BAPA.

sukan dan permainan) 1. ______________________ 42 4K (kebersihan. ______________________ 40 Kokurikulum (persatuan. ______________________ 2. ______________________ Hak Cipta Terpelihara © Bahagian Pengurusan Sekolah Harian | Keluaran 01|2013 Muka Surat 8/9 . unit beruniform. ______________________ 4. ______________________ 41 Bimbingan Kerjaya 5. ______________________ 2. keceriaan. ______________________ 3. ______________________ 4. ______________________ 1. ______________________ 5. ______________________ 1. ______________________ 4.5. keselamatan dan kesihatan) 5. ______________________ 2. ______________________ 3. ______________________ 3.

______________________ 3. ______________________ 5. ______________________ 2. ______________________ 1. ______________________ 2. ______________________ 44 Motivasi / Disiplin Murid 5. ______________________ 3. ______________________ Tandatangan Nama Pegawai Pemantau Bahagian / JPN / PPD Tarikh Pemantauan : : : : (Untuk diisi oleh pentadbir sekolah) Dengan ini saya mengesahkan bahawa satu salinan hasil dapatan pemantauan ini telah diserahkan ke pihak sekolah Tandatangan Nama Pentadbir Sekolah Jawatan Cop Sekolah : : : : Tarikh : Hak Cipta Terpelihara © Bahagian Pengurusan Sekolah Harian | Keluaran 01|2013 Muka Surat 9/9 . ______________________ 4.SKOR BIL 43 BIDANG Penyelenggaraan Sekolah NAMA AKTIVITI 0 Ibu Bapa 1 Komunti 2 Sektor Swasta CATATAN 1. ______________________ 4.