College of Nursing and Allied Health

MPW1153 PENDIDIKAN MORAL
Disediakan oleh: Encik Roslan bin Sahari (BA Hons. Edu. (IT), UNIMAS) roslansahari@yahoo.com 013-8178484 / 016-5897613

BAB 1 : DEFINISI MORAL , ETIKA, NILAI, AKHLAK, ADAB, UNDANG-UNDANG & KEPENTINGAN PENDIDIKAN MORAL

NILAI. ETIKA. ADAB & UNDANG-UNDANG? .APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN MORAL. AKHLAK.

1 MORAL .1.

sikap atau cara berkelakuan yang berasaskan atau yang diukur dari segi baik buruk sesuatu akhlak.Definisi dan Konsep Moral  Menurut Kamus Dewan (1986). moral merujuk kepada ajaran atau pegangan berkenaan baik buruk sesuatu perbuatan (kelakuan. . kewajipan dan lain-lain).

samb…  Moral berasal dari bahasa Latin moralitas yang bererti cara. peraturan dan ketetapan. perwatakan dan tingkah laku yang diterima. sama ada lisan atau bertulis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar ia menjadi manusia yang baik dan sempurna. .  Moral ialah ajaran-ajaran kumpulan.

sikap atau cara berkelakuan yang sejajar dengan tatasusila dan peraturan masyarakat.samb…  Konsep moral pula membawa pengertian kesedaran tentang ajaran atau pegangan berkenaan dengan baik buruk sesuatu perbuatan. .

nilai tradisi. . tatasusila. moral merupakan nilai-nilai murni seperti baik hati.samb…  Oleh itu. belas kasihan dan berkait dengan beberapa peraturan seperti tatahukum. tatatertib. merendah diri. kepercayaan. undang-undang. norma dan adat dalam mana-mana masyarakat yang dimaksudkan.

 Ammoral pula bermaksud perkara yang tidak baik atau manusia melakukan perkara yang tidak mempunyai moral . Konsep moral ini merujuk kepada kawalan tingkah laku yang berlandaskan standard-standard yang dihayati serta diamalkan oleh seseorang individu.  Seseorang dikatakan memiliki tingkah laku yang bermoral jika tingkah laku tersebut berdasarkan prinsip-prinsip atau peraturan-peraturan yang diterima.

Kebetulannya pasangan itu tidak mempunyai anak setelah 10 tahun berkahwin. sepasang suami isteri menemui seorang bayi di tepi sebuah balai raya ketika pulang ke kampung orang tuanya. Mereka membawa bayi comel itu ke balai polis untuk tindakan selanjutnya mengikut peruntukan undang-undang yang ditentukan. Contohnya. . Akhirnya setelah berbincang mereka akur bahawa undang-undang negara perlu dipatuhi. Mereka bercadang untuk membawa bayi comel itu balik ke rumah dan membelanya tanpa mengikut peraturan undang-undang.

Dia segera memulangkan dompet tersebut. Gerak hatinya tidak merestui perlakuan tersebut. Nora ialah seorang budak yang bermoral. Dia tidak teragakagak untuk berbuat demikian kerana kejujuran merupakan sebahagian daripada akhlaknya.Contoh kedua. Tiada guna dia mengambil dompet kepunyaan orang lain kerana hatinya akan menjadi gelisah. Nora terjumpa dompet kawannya yang tercicir. Nora boleh menyimpan dompet itu jika dia mahu. . Dia mengutipnya tanpa pengetahuan sesiapa. Hatinya lapang apabila dia memulangkan dompet tersebut kerana dapat membantu meringankan bebanan orang lain. Nora seorang budak yang jujur dan ikhlas.

.

 Kemoralan ialah satu institusi sosial yang juga membantu dalam bimbingan kendiri atau penentuan kendiri secara rasional di kalangan ahli masyarakat.  Ia juga memerlukan individu atau kumpulan kecil mengikutnya.PENGERTIAN KONSEP KEMORALAN  Kemoralan ialah satu instrumen masyarakat secara keseluruhan untuk memimpin individu dan kumpulan kecil dalam kehidupan mereka. .

.  Moral terdiri daripada peraturan komuniti dan sifat peribadi mulia.  Peraturan komuniti penting diikuti demi kesejahteraan masyarakat sekeliling.Rumusan…  ‘Moral’ ada isi atau kandungannya.

Rumusan…  Sifat peribadi mulia pula amat menguntungkan pemiliknya dan memberikan faedah positif kepada orang yang dia berinteraksi dan sekali gus individu yang berperibadi mulia itu mudah mengamalkan peraturan masyarakat yang baik. .

Rumusan…
 Oleh itu insan bermoral ialah insan

yang seimbang dari segi keperibadian mulia, mematuhi peraturan moral kerana tanpa prinsip moral, individu itu mungkin akan menghadapi ketidaktentuan dalam menghadapi dilema moral.

samb…
 Aspek kemoralan dapat

dibahagikan kepada tiga: i. Konsep Etika, ii. Konsep Nilai, ii. Pengertian moral itu sendiri.

Tutorial 1.1

1.2 ETIKA .

kewajipan moral. sikap moral. perlakuan yang baik.Definisi dan Konsep Etika  Perkataan etika berasal dari perkataan Inggeris ethics. etika guaman dan sebagainya . tanggungjawab moral dan ciriciri kehidupan yang baik.  Konsep ini biasa dihasilkan untuk menjadi garis panduan kepada sesuatu kumpulan untuk menjamin kebaikan kumpulan asas persatuan mereka seperti etika keguruan. . Ethics pula berasal dari perkataan Greek ethos bermaksud watak atau budaya  Konsep ini merupakan sains atau kajian tentang falsafah moral.

Contoh: Seorang guru kaunseling telah menceritakan keburukan kliennya di dalam bilik guru sewaktu berbual dengan rakan-rakan sejawatnya. Pelajar yang dimaksudkan itu mengalami tekanan lantaran keluarga yang porak peranda. beliau sebenarnya telah melanggar etika seorang guru yang perlu menyimpan rahsia atau maklumat pelajar daripada dipersendakan atau dijadikan bahan cerita lucu di sekolah. Sama ada guru kaunseling itu sedar atau tidak. . Perkara yang didedahkan adalah tentang latar belakang keluarga pelajar yang mempunyai masalah. Si ayah ada tiga orang isteri dan jumlah adik beradik pelajar itu seramai dua puluh lima orang.

.

.

2 .Tutorial 1.

1.3 NILAI .

Konsep dan Definisi Nilai  Raths. . Harmin dan Simon(1980) mendefinisi nilai sebagai garis panduan umum terhadap tingkah laku. Scott(1965) menyamakan nilai dengan moral unggul.  William A. Beliau mentakrifkan nilai sebagai satu konsep individu tentang perhubungan yang unggul dan digunakan untuk menilai suatu kebaikan atau keburukan.

 Dengan ini. .samb…  Nilai merupakan standard dan prinsip kita dalam mempertimbangkan harga sesuatu benda. fikiran dan pemilikan.  Nilai juga merupakan kriteria bagi kita mempertimbangkan sesuatu benda. motif atau piawai norma yang ada dalam pertalian antara benda. nilai jelas dilihat sebagai suatu kualiti. situasi dan manusia.

diubah atau dipertahankan.  Nilai juga berfungsi sebagai dasar untuk menentukan apakah yang harus dicabar. dihujah. . nilai bertindak sebagai ukuran yang membantu individu mengenal pasti kedudukannya dalam sesuatu isu sosial atau moral.  Ia merupakan panduan untuk menyelesaikan konflik serta membuat keputusan dan menghadkan perlakuan seseorang. Secara amnya.

.

.

1.4 AKHLAK .

watak. perangai.  Akhlak dari segi bahasa didefinisikan sebagai moral. tabiat.Definisi dan Konsep Akhlak  Menurut Kamus Dewan. kelakuan. budi. maruah. . sifat semulajadi. amalan agama atau rupa batin seseorang. adab. akhlak bermaksud budi pekerti. watak. pengetahuan berkaitan kelakuan tingkah laku manusia dan sebagainya sama ada baik atau jahat.

samb…  Dari segi istilah . segala tingkah laku perbuatan yang telah menjadi adat kebiasaan. .apabila dilakukan tidak perlu lagi berfikir panjang setelah tingkah laku diamalkan sekian lama dan diterima masyarakat sebagai sebahagian dari cara hidup.

menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh setengah manusia kepada yang lainnya. menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat ” . Ahmad Amin dalam bukunya ‘Al- Akhlaq’ merumuskan pengertian akhlak sebagai : ”Akhlak ialah suatu ilmu yang menjelaskan erti baik dan buruk. Dr. Prof.

 Akhlak dianggap sebagai tingkah laku seseorang yang dilakukan secara spontan kerana kebiasaan jiwa atau sifatnya yang baik. .w. sehingga mendorong seseorang melaksanakan perintahNya serta meninggalkan segala laranganNya.t.samb…  Akhlak merupakan perlakuan baik atau budi pekerti seseorang.  Akhlak Islamiah dikaitkan dengan konsep Khasyatullah yang bermaksud perasaan takut dan kagum akan kehebatan dan kebesaran Allah s.

Di samping itu. . mengikut agama Islam. menipu dan membunuh. berjudi akan menyebabkan berlakunya pergaduhan dan permusuhan dalam masyarakat dan melalaikan tanggungjawab terhadap Allah dan keluarga. Antara sebabnya ialah arak membahayakan kesihatan dan menjadi punca maksiat. Contohnya. seseorang itu dianggap tidak berakhlak jika minum arak dan berjudi kerana kedua-dua perbuatan itu diharamkan dalam agama Islam. Sesungguhnya berjudi boleh menyebabkan seseorang menjadi miskin dan mendorong manusia mencuri. Minum arak dan berjudi boleh memporakperandakan kehidupan keluarga.

.samb…  Islam telah menetapkan hukuman haram dan berdosa besar terhadap peminum arak dan penjudi.  Menurut Islam orang yang meminum arak disebat sebanyak 40 kali sebatan dan yang berjudi dirampas hartanya.

dapat memelihara keharmonian keluarga dan masyaraka .Kesan positif daripada pengharaman arak dan judi: i. rohani dan jasmani ii. punca maksiat dan kemungkaran dapat dicegah iii. memelihara kesihatan mental. memelihara keselamatan dan kesejahteraan negara iv. memelihara diri dan masyarakat daripada sikap malas v.

sudah tentu boleh mengakibatkan kemalangan. seseorang yang minum arak sepatutnya tidak memandu kenderaan kerana dikhuatiri jika seseorang berada dalam keadaan mabuk.  Bagaimanapun. . minum arak dalam majlis bukanlah suatu perbuatan yang tidak bermoral.samb…  Dalam masyarakat Barat pula. Arak dianggap tidak baik kepada kanak-kanak tetapi baik pada setengah orang dewasa.

. dan apakah motif dan nilai di sebalik sesuatu perlakuan tersebut.. apakah kriteria yang dapat menilai sesuatu itu sebagai baik dan buruk. Oleh itu ada yang mentafsirkan akhlak sebagai ilmu yang menyarankan cara-cara membersihkan jiwa dengan tumpuan kepada apakah itu kebaikan dan keburukan.  Akhlak adalah sains yang mengkaji soal kebaikan dan keburukan serta cara untuk mempraktikkan kebaikan dan menolak keburukan..  Akhlak juga berkait rapat dengan kejiwaan.Rumusan.

Apakah akhlak yang perlu dimiliki? bla… bla…bla… .

Faktor-faktor Pembentukan Akhlak Mulia: 1. Persekitaran Apa semua tu… . Agama 2. Diri Sendiri 3. Pendidikan 5. Keluarga 4.

.

Laughing at someone else's can shorten it. Tuhan menciptakan kita 2 biji mata untuk melihat. 2 belah kaki untuk berjalan tetapi Tuhan hanya mencipta sekeping hati kerana Tuhan mengamanahkan kepada kita untuk mencari akhlak mulia. Laughing at our mistakes can lengthen our own life.Renungi kata-kata hikmah berikut.. . 2 belah tangan untuk memegang.

.Syabas ! Anda sudah selesai menghayati tentang empat konsep asas moral. ..

.

1.5 ADAB .

 Dengan kata lain.  Kata ini menunjuk pada suatu kebiasaan. pola tingkah laku yang dianggap sebagai model.Definisi dan Konsep Adab  Adab adalah satu istilah bahasa Arab yang bermaksud adat kebiasaan. adab ialah sesuatu perkara yang baik atau perlakuan yang baik dilakukan oleh seseorang . etiket.

samb… Pengertian adab secara lebih bermakna dijelaskan sebagai: "Disipilin tubuh jasmani. minda dan roh." . disiplin yang meletakkan keupayaan dan potensi fizikal. intelektual dan kerohanian pada kedudukan yang sebenarnya berdasarkan darjat dan tahap-tahapnya yang sewajarnya.

 Ia melibatkan pengakuan dan amalan yang terpamer secara langsung. Sekaligus. adab menjadikan manusia sentiasa mengutamakan keadilan yang dicetuskan melalui hikmah dan kebijaksanaan. kebijaksanaan dan hikmah. .samb…  Adab menggambarkan sifat-sifat adil.

Contoh-contoh Adab  Adab bercakap  Adap makan  Adap menghadiri majlis  Adab bergaul dan banyak lagi…. .

1.6 UNDANG-UNDANG .

Definisi Undang-undang  Peraturan yang digubal oleh pihak berkuasa untuk mengatur kehidupan manusia supaya kehidupan manusia menjadi aman dan damai.  Dikuatkuasakan oleh mahkamah dan merupakan peraturan minimum untuk mengawal jenayah. .

Moral merupakan perkara yang dikaji dan diselidiki oleh etika 2. Amalan praktikal dan yang dilaksanakan oleh manusia Undang-undang dikuatkuasakan oleh mahkamah. .Perbezaan Antara Moral Dan Undang-undang MORAL UNDANG-UNDANG 1. Undang-undang dipatuhi oleh manusia dan tidak semestinya mematuhi etika.

Menghormati ibubapa yang telah bersusah payah membesarkan kita dengan penuh kasih sayang Berlaku jujur kepada rakan dan tidak sesekali mengkhianati sesama rakan. Manusia harus bersikap sopan santun dan berhemah tinggi terhadap orang lain dalam pergaulan sehariannya. 2. 3. 2. Contoh: 1.Perbezaan Antara Moral Dan Undang-undang MORAL UNDANG-UNDANG Contoh: 1. Tidak melanggar lampu merah serta mematuhi segala peraturan dan isyarat jalan raya. . 3. Mengedar dadah adalah jenayah berat dan boleh dihukum gantung sampai mati. Membunuh dan merogol adalah perbuatan yang salah di sisi undang-undang.

ii. Wawasan 2020 . meningkatkan sahsiah untuk kecemerlangan pelajar yang berilmu.dasar pembangunan negara dan masyarakat. .Kepentingan Dan Penekanan Pembentukan Masyarakat Malaysia Yang Bermoral i. berkualiti dan berbudi.

iv. Masyarakat bermoral lebih berdisiplin. Mempunyai nilai keagamaan dan kerohanian yang utuh dan tahap etika yang tinggi. berhemah tinggi.bertanggungjawab. dan berbudi pekerti yang mulia. .samb… iii.

Bersosialisasi. vi. .samb… v. berbudi pekerti dan beradab sopan di kalangan masyarakat majmuk. Menyedari peranan agama dan akhlak dalam membentuk serta mengembangkan etika nilai hidup murni.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful