College of Nursing and Allied Health

MPW1153 PENDIDIKAN MORAL
Disediakan oleh: Encik Roslan bin Sahari (BA Hons. Edu. (IT), UNIMAS) roslansahari@yahoo.com 013-8178484 / 016-5897613

BAB 1 : DEFINISI MORAL , ETIKA, NILAI, AKHLAK, ADAB, UNDANG-UNDANG & KEPENTINGAN PENDIDIKAN MORAL

ETIKA. AKHLAK.APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN MORAL. ADAB & UNDANG-UNDANG? . NILAI.

1.1 MORAL .

moral merujuk kepada ajaran atau pegangan berkenaan baik buruk sesuatu perbuatan (kelakuan. sikap atau cara berkelakuan yang berasaskan atau yang diukur dari segi baik buruk sesuatu akhlak. . kewajipan dan lain-lain).Definisi dan Konsep Moral  Menurut Kamus Dewan (1986).

samb…  Moral berasal dari bahasa Latin moralitas yang bererti cara. . sama ada lisan atau bertulis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar ia menjadi manusia yang baik dan sempurna.  Moral ialah ajaran-ajaran kumpulan. peraturan dan ketetapan. perwatakan dan tingkah laku yang diterima.

sikap atau cara berkelakuan yang sejajar dengan tatasusila dan peraturan masyarakat. .samb…  Konsep moral pula membawa pengertian kesedaran tentang ajaran atau pegangan berkenaan dengan baik buruk sesuatu perbuatan.

tatatertib. kepercayaan. merendah diri. belas kasihan dan berkait dengan beberapa peraturan seperti tatahukum. nilai tradisi. undang-undang. norma dan adat dalam mana-mana masyarakat yang dimaksudkan.samb…  Oleh itu. tatasusila. . moral merupakan nilai-nilai murni seperti baik hati.

 Konsep moral ini merujuk kepada kawalan tingkah laku yang berlandaskan standard-standard yang dihayati serta diamalkan oleh seseorang individu.  Ammoral pula bermaksud perkara yang tidak baik atau manusia melakukan perkara yang tidak mempunyai moral .  Seseorang dikatakan memiliki tingkah laku yang bermoral jika tingkah laku tersebut berdasarkan prinsip-prinsip atau peraturan-peraturan yang diterima.

sepasang suami isteri menemui seorang bayi di tepi sebuah balai raya ketika pulang ke kampung orang tuanya. Akhirnya setelah berbincang mereka akur bahawa undang-undang negara perlu dipatuhi. . Mereka membawa bayi comel itu ke balai polis untuk tindakan selanjutnya mengikut peruntukan undang-undang yang ditentukan. Kebetulannya pasangan itu tidak mempunyai anak setelah 10 tahun berkahwin. Mereka bercadang untuk membawa bayi comel itu balik ke rumah dan membelanya tanpa mengikut peraturan undang-undang. Contohnya.

Dia segera memulangkan dompet tersebut. Dia tidak teragakagak untuk berbuat demikian kerana kejujuran merupakan sebahagian daripada akhlaknya. Gerak hatinya tidak merestui perlakuan tersebut. Nora ialah seorang budak yang bermoral. Nora seorang budak yang jujur dan ikhlas. Tiada guna dia mengambil dompet kepunyaan orang lain kerana hatinya akan menjadi gelisah.Contoh kedua. . Nora boleh menyimpan dompet itu jika dia mahu. Nora terjumpa dompet kawannya yang tercicir. Dia mengutipnya tanpa pengetahuan sesiapa. Hatinya lapang apabila dia memulangkan dompet tersebut kerana dapat membantu meringankan bebanan orang lain.

.

 Ia juga memerlukan individu atau kumpulan kecil mengikutnya. .  Kemoralan ialah satu institusi sosial yang juga membantu dalam bimbingan kendiri atau penentuan kendiri secara rasional di kalangan ahli masyarakat.PENGERTIAN KONSEP KEMORALAN  Kemoralan ialah satu instrumen masyarakat secara keseluruhan untuk memimpin individu dan kumpulan kecil dalam kehidupan mereka.

 Peraturan komuniti penting diikuti demi kesejahteraan masyarakat sekeliling. .  Moral terdiri daripada peraturan komuniti dan sifat peribadi mulia.Rumusan…  ‘Moral’ ada isi atau kandungannya.

.Rumusan…  Sifat peribadi mulia pula amat menguntungkan pemiliknya dan memberikan faedah positif kepada orang yang dia berinteraksi dan sekali gus individu yang berperibadi mulia itu mudah mengamalkan peraturan masyarakat yang baik.

Rumusan…
 Oleh itu insan bermoral ialah insan

yang seimbang dari segi keperibadian mulia, mematuhi peraturan moral kerana tanpa prinsip moral, individu itu mungkin akan menghadapi ketidaktentuan dalam menghadapi dilema moral.

samb…
 Aspek kemoralan dapat

dibahagikan kepada tiga: i. Konsep Etika, ii. Konsep Nilai, ii. Pengertian moral itu sendiri.

Tutorial 1.1

1.2 ETIKA .

 Konsep ini biasa dihasilkan untuk menjadi garis panduan kepada sesuatu kumpulan untuk menjamin kebaikan kumpulan asas persatuan mereka seperti etika keguruan.Definisi dan Konsep Etika  Perkataan etika berasal dari perkataan Inggeris ethics. etika guaman dan sebagainya . perlakuan yang baik. Ethics pula berasal dari perkataan Greek ethos bermaksud watak atau budaya  Konsep ini merupakan sains atau kajian tentang falsafah moral. kewajipan moral. sikap moral. tanggungjawab moral dan ciriciri kehidupan yang baik. .

beliau sebenarnya telah melanggar etika seorang guru yang perlu menyimpan rahsia atau maklumat pelajar daripada dipersendakan atau dijadikan bahan cerita lucu di sekolah. Perkara yang didedahkan adalah tentang latar belakang keluarga pelajar yang mempunyai masalah. Si ayah ada tiga orang isteri dan jumlah adik beradik pelajar itu seramai dua puluh lima orang. Pelajar yang dimaksudkan itu mengalami tekanan lantaran keluarga yang porak peranda. Sama ada guru kaunseling itu sedar atau tidak.Contoh: Seorang guru kaunseling telah menceritakan keburukan kliennya di dalam bilik guru sewaktu berbual dengan rakan-rakan sejawatnya. .

.

.

Tutorial 1.2 .

3 NILAI .1.

.Konsep dan Definisi Nilai  Raths. Beliau mentakrifkan nilai sebagai satu konsep individu tentang perhubungan yang unggul dan digunakan untuk menilai suatu kebaikan atau keburukan. Scott(1965) menyamakan nilai dengan moral unggul.  William A. Harmin dan Simon(1980) mendefinisi nilai sebagai garis panduan umum terhadap tingkah laku.

 Nilai juga merupakan kriteria bagi kita mempertimbangkan sesuatu benda. . nilai jelas dilihat sebagai suatu kualiti.  Dengan ini. motif atau piawai norma yang ada dalam pertalian antara benda. situasi dan manusia.samb…  Nilai merupakan standard dan prinsip kita dalam mempertimbangkan harga sesuatu benda. fikiran dan pemilikan.

 Ia merupakan panduan untuk menyelesaikan konflik serta membuat keputusan dan menghadkan perlakuan seseorang. nilai bertindak sebagai ukuran yang membantu individu mengenal pasti kedudukannya dalam sesuatu isu sosial atau moral. Secara amnya. . diubah atau dipertahankan.  Nilai juga berfungsi sebagai dasar untuk menentukan apakah yang harus dicabar. dihujah.

.

.

1.4 AKHLAK .

 Akhlak dari segi bahasa didefinisikan sebagai moral. perangai. kelakuan. amalan agama atau rupa batin seseorang. tabiat. maruah. . akhlak bermaksud budi pekerti. budi. watak. pengetahuan berkaitan kelakuan tingkah laku manusia dan sebagainya sama ada baik atau jahat. adab. watak. sifat semulajadi.Definisi dan Konsep Akhlak  Menurut Kamus Dewan.

.samb…  Dari segi istilah .apabila dilakukan tidak perlu lagi berfikir panjang setelah tingkah laku diamalkan sekian lama dan diterima masyarakat sebagai sebahagian dari cara hidup. segala tingkah laku perbuatan yang telah menjadi adat kebiasaan.

Ahmad Amin dalam bukunya ‘Al- Akhlaq’ merumuskan pengertian akhlak sebagai : ”Akhlak ialah suatu ilmu yang menjelaskan erti baik dan buruk. menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh setengah manusia kepada yang lainnya. menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat ” . Prof. Dr.

samb…  Akhlak merupakan perlakuan baik atau budi pekerti seseorang. sehingga mendorong seseorang melaksanakan perintahNya serta meninggalkan segala laranganNya.  Akhlak Islamiah dikaitkan dengan konsep Khasyatullah yang bermaksud perasaan takut dan kagum akan kehebatan dan kebesaran Allah s.w. .  Akhlak dianggap sebagai tingkah laku seseorang yang dilakukan secara spontan kerana kebiasaan jiwa atau sifatnya yang baik.t.

 Contohnya. Minum arak dan berjudi boleh memporakperandakan kehidupan keluarga. Antara sebabnya ialah arak membahayakan kesihatan dan menjadi punca maksiat. seseorang itu dianggap tidak berakhlak jika minum arak dan berjudi kerana kedua-dua perbuatan itu diharamkan dalam agama Islam. berjudi akan menyebabkan berlakunya pergaduhan dan permusuhan dalam masyarakat dan melalaikan tanggungjawab terhadap Allah dan keluarga. menipu dan membunuh. . mengikut agama Islam. Di samping itu. Sesungguhnya berjudi boleh menyebabkan seseorang menjadi miskin dan mendorong manusia mencuri.

 Menurut Islam orang yang meminum arak disebat sebanyak 40 kali sebatan dan yang berjudi dirampas hartanya. .samb…  Islam telah menetapkan hukuman haram dan berdosa besar terhadap peminum arak dan penjudi.

punca maksiat dan kemungkaran dapat dicegah iii. rohani dan jasmani ii. dapat memelihara keharmonian keluarga dan masyaraka .Kesan positif daripada pengharaman arak dan judi: i. memelihara diri dan masyarakat daripada sikap malas v. memelihara keselamatan dan kesejahteraan negara iv. memelihara kesihatan mental.

sudah tentu boleh mengakibatkan kemalangan. Arak dianggap tidak baik kepada kanak-kanak tetapi baik pada setengah orang dewasa.  Bagaimanapun. .samb…  Dalam masyarakat Barat pula. minum arak dalam majlis bukanlah suatu perbuatan yang tidak bermoral. seseorang yang minum arak sepatutnya tidak memandu kenderaan kerana dikhuatiri jika seseorang berada dalam keadaan mabuk.

 Akhlak adalah sains yang mengkaji soal kebaikan dan keburukan serta cara untuk mempraktikkan kebaikan dan menolak keburukan.  Akhlak juga berkait rapat dengan kejiwaan.. dan apakah motif dan nilai di sebalik sesuatu perlakuan tersebut. .. Oleh itu ada yang mentafsirkan akhlak sebagai ilmu yang menyarankan cara-cara membersihkan jiwa dengan tumpuan kepada apakah itu kebaikan dan keburukan. apakah kriteria yang dapat menilai sesuatu itu sebagai baik dan buruk.Rumusan.

Apakah akhlak yang perlu dimiliki? bla… bla…bla… .

Pendidikan 5. Persekitaran Apa semua tu… . Diri Sendiri 3. Agama 2. Keluarga 4.Faktor-faktor Pembentukan Akhlak Mulia: 1.

.

Renungi kata-kata hikmah berikut. . 2 belah kaki untuk berjalan tetapi Tuhan hanya mencipta sekeping hati kerana Tuhan mengamanahkan kepada kita untuk mencari akhlak mulia. 2 belah tangan untuk memegang. Laughing at our mistakes can lengthen our own life. Laughing at someone else's can shorten it. Tuhan menciptakan kita 2 biji mata untuk melihat..

. .Syabas ! Anda sudah selesai menghayati tentang empat konsep asas moral..

.

5 ADAB .1.

etiket. adab ialah sesuatu perkara yang baik atau perlakuan yang baik dilakukan oleh seseorang .  Dengan kata lain.Definisi dan Konsep Adab  Adab adalah satu istilah bahasa Arab yang bermaksud adat kebiasaan. pola tingkah laku yang dianggap sebagai model.  Kata ini menunjuk pada suatu kebiasaan.

samb… Pengertian adab secara lebih bermakna dijelaskan sebagai: "Disipilin tubuh jasmani. disiplin yang meletakkan keupayaan dan potensi fizikal. minda dan roh." . intelektual dan kerohanian pada kedudukan yang sebenarnya berdasarkan darjat dan tahap-tahapnya yang sewajarnya.

Sekaligus. adab menjadikan manusia sentiasa mengutamakan keadilan yang dicetuskan melalui hikmah dan kebijaksanaan. . kebijaksanaan dan hikmah.  Ia melibatkan pengakuan dan amalan yang terpamer secara langsung.samb…  Adab menggambarkan sifat-sifat adil.

Contoh-contoh Adab  Adab bercakap  Adap makan  Adap menghadiri majlis  Adab bergaul dan banyak lagi…. .

1.6 UNDANG-UNDANG .

Definisi Undang-undang  Peraturan yang digubal oleh pihak berkuasa untuk mengatur kehidupan manusia supaya kehidupan manusia menjadi aman dan damai.  Dikuatkuasakan oleh mahkamah dan merupakan peraturan minimum untuk mengawal jenayah. .

Amalan praktikal dan yang dilaksanakan oleh manusia Undang-undang dikuatkuasakan oleh mahkamah. Moral merupakan perkara yang dikaji dan diselidiki oleh etika 2. .Perbezaan Antara Moral Dan Undang-undang MORAL UNDANG-UNDANG 1. Undang-undang dipatuhi oleh manusia dan tidak semestinya mematuhi etika.

2. 3. 3. Tidak melanggar lampu merah serta mematuhi segala peraturan dan isyarat jalan raya. 2.Perbezaan Antara Moral Dan Undang-undang MORAL UNDANG-UNDANG Contoh: 1. Membunuh dan merogol adalah perbuatan yang salah di sisi undang-undang. Manusia harus bersikap sopan santun dan berhemah tinggi terhadap orang lain dalam pergaulan sehariannya. Contoh: 1. Menghormati ibubapa yang telah bersusah payah membesarkan kita dengan penuh kasih sayang Berlaku jujur kepada rakan dan tidak sesekali mengkhianati sesama rakan. . Mengedar dadah adalah jenayah berat dan boleh dihukum gantung sampai mati.

meningkatkan sahsiah untuk kecemerlangan pelajar yang berilmu. Wawasan 2020 . ii. berkualiti dan berbudi. .Kepentingan Dan Penekanan Pembentukan Masyarakat Malaysia Yang Bermoral i.dasar pembangunan negara dan masyarakat.

Mempunyai nilai keagamaan dan kerohanian yang utuh dan tahap etika yang tinggi. Masyarakat bermoral lebih berdisiplin.bertanggungjawab. iv. dan berbudi pekerti yang mulia. berhemah tinggi. .samb… iii.

Bersosialisasi. Menyedari peranan agama dan akhlak dalam membentuk serta mengembangkan etika nilai hidup murni. . berbudi pekerti dan beradab sopan di kalangan masyarakat majmuk. vi.samb… v.