Banding beza pembelajaran Tradisional dan Konstruktivisme Bilik Darjah Tradisional 1.

Pengetahuan dipindahkan sedikit demi sedikit dalam urutan yang sistematik. 2. Melibatkan murid bekerja secara individu di tempat duduk masing-masing. 3. Guru membuat pembentangan/penerangan di depan dan murid dengar dengan diam. 4. Guru memberi satu contoh penyelesaian murid membuat latihan berulang dengan meniru penyelesaian guru. 5. Guru member maklum balas positif kepada jawapan yang betul Bilik Darjah Konstruktivisme 1. Berpusatkan murid. 2. Murid menyelesaikan mengikut keboelehan masing-masing 3. Pembelajaran koperatif yang membeolehkan murid belajara dari murid lain. 4. Pelbagai strategi penyelesaian masalah digalakkan. 5. Melibatkan kemahiran berfikir