TAJUK TUGASAN

:

HURAIKAN DOMAIN TEKNOLOGI PENGAJARAN DENGAN MEMBERIKAN CONTOH YANG BERSESUAIAN DENGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI SEKOLAH

mengurus. dan menilai proses serta sumber untuk pembelajaran Menurut Seels and Richey ( 1994 ) .Teknologi pengajaran adalah teori dan amalan tentang mereka bentuk. membangun. mengguna.

Mengubah sistem atau pendekatan pengajaran PERANAN TEKNOLOGI PENGAJARAN 3. Mengubah peringkat membuat keputusan 2.1. Mengubah pengalaman pembelajaran 3 .

Reka Bentuk Pembangunan Teknologi pengajaran Penggunaan Pengurusan Penilaian .Secara umumnya terdapat lima domain dalam teknologi pengajaran yang menjadi stuktur asas bidang ini.

REKABENTUK  RB Sistem Pengajaran  RB Mesej  Strategi Pengajaran  Ciri-ciri Pelajar PEMBANGUNAN  Teknologi Percetakan  Teknologi Audiovisual  Teknologi Berasaskan Komputer  Teknologi Bersepadu PENILAIAN  Analisis Masalah  Pengukuran Rujukan  Kriteria  Penilaian Formatif  Penilaian Sumatif DOMAIN TP 1994 PENGURUSAN  Pengurusan Projek  Pengurusan Sumber  Peng Sistem Penyampaian  Pengurusan Maklumat PENGGUNAAN  Penggunaan Media  Difusi dan Inovasi  Pelaksanaan  Polisis dan Peraturan 5 .

1. Dick and Reiser (1989): “Pengajaran yang berkesan membolehkan pelajar memperolehi kemahiran. . Untuk menghasilkan pengajaran yang berkesan. kepercayaan dan perasaan hormat pelajar terhadap pengajar. Membantu mewujudkan keyakinan. sekaligus membantu pembinaan disiplin yang positif. Dalam aspek reka bentuk sistem pengajaran guru membangunkan persembahan multimedia dan perisian komputer. 2. 3. pengetahuan dan sikap yang diharapkan”.

. Murid menggunakan kemudahan ICT yang disediakan di sekolah dalam pembelajaran. Pendidik dapat menyalurkan Maklumat secara audio visual yang menarik perhatian murid.Implikasi kegunaan ICT melalui domain reka bentuk dalam pengajaran Dan pembelajaran di sekolah pada masa kini.

Alat pandang dengar. pelaksanaan dan institutionalisasi. Domain penggunaan ialah pengaplikasian kaedah dan model pembelajaran dan persekitaran. Proses pembinaan produk hasil terjemahan spesifikasi reka bentuk. 4. komputer dan teknologi bersepadu. . penerimaan. 3. Terdapat 4 kategori iaitu penggunaan media & proses. Pembinaan bahan pengajaran berasaskan 4 kategori bahan iaitu teknologi cetak.1. 2.

Tekonologi cetak. . Komputer dan teknologi bersepadu Pembelajaran menggunakan Alat pandang dengar memudah Kan penerimaan ilmu.Alat pandang dengar.

penyusunan. Penilaian dibuat terhadap program/kursus. Domain pengurusan bertanggungjawab membuat perancangan. pengurusan sumber. pelarasan dan penyeliaan agar proses P & P berjalan secara sistematik Terdapat 4 kategori iaitu pengurusan projek. .1. 3. 2. pengurusan maklumat dan sistem penyampaian. 4.pembinaan bahan dan pencapaian murid. Domain penilaian ialah proses untuk melihat keberkesanan keseluruhan P & P. penggunaan media.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful