TAJUK TUGASAN

:

HURAIKAN DOMAIN TEKNOLOGI PENGAJARAN DENGAN MEMBERIKAN CONTOH YANG BERSESUAIAN DENGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI SEKOLAH

mengurus. mengguna. dan menilai proses serta sumber untuk pembelajaran Menurut Seels and Richey ( 1994 ) .Teknologi pengajaran adalah teori dan amalan tentang mereka bentuk. membangun.

Mengubah pengalaman pembelajaran 3 . Mengubah sistem atau pendekatan pengajaran PERANAN TEKNOLOGI PENGAJARAN 3. Mengubah peringkat membuat keputusan 2.1.

Reka Bentuk Pembangunan Teknologi pengajaran Penggunaan Pengurusan Penilaian .Secara umumnya terdapat lima domain dalam teknologi pengajaran yang menjadi stuktur asas bidang ini.

REKABENTUK  RB Sistem Pengajaran  RB Mesej  Strategi Pengajaran  Ciri-ciri Pelajar PEMBANGUNAN  Teknologi Percetakan  Teknologi Audiovisual  Teknologi Berasaskan Komputer  Teknologi Bersepadu PENILAIAN  Analisis Masalah  Pengukuran Rujukan  Kriteria  Penilaian Formatif  Penilaian Sumatif DOMAIN TP 1994 PENGURUSAN  Pengurusan Projek  Pengurusan Sumber  Peng Sistem Penyampaian  Pengurusan Maklumat PENGGUNAAN  Penggunaan Media  Difusi dan Inovasi  Pelaksanaan  Polisis dan Peraturan 5 .

Dick and Reiser (1989): “Pengajaran yang berkesan membolehkan pelajar memperolehi kemahiran. kepercayaan dan perasaan hormat pelajar terhadap pengajar. 2. Membantu mewujudkan keyakinan. pengetahuan dan sikap yang diharapkan”. Untuk menghasilkan pengajaran yang berkesan. 3. . Dalam aspek reka bentuk sistem pengajaran guru membangunkan persembahan multimedia dan perisian komputer.1. sekaligus membantu pembinaan disiplin yang positif.

Pendidik dapat menyalurkan Maklumat secara audio visual yang menarik perhatian murid. Murid menggunakan kemudahan ICT yang disediakan di sekolah dalam pembelajaran.Implikasi kegunaan ICT melalui domain reka bentuk dalam pengajaran Dan pembelajaran di sekolah pada masa kini. .

Proses pembinaan produk hasil terjemahan spesifikasi reka bentuk. pelaksanaan dan institutionalisasi. 3. . penerimaan. Terdapat 4 kategori iaitu penggunaan media & proses.1. Alat pandang dengar. Domain penggunaan ialah pengaplikasian kaedah dan model pembelajaran dan persekitaran. Pembinaan bahan pengajaran berasaskan 4 kategori bahan iaitu teknologi cetak. komputer dan teknologi bersepadu. 2. 4.

Alat pandang dengar. . Tekonologi cetak. Komputer dan teknologi bersepadu Pembelajaran menggunakan Alat pandang dengar memudah Kan penerimaan ilmu.

1. 4. 2. penyusunan. penggunaan media. pelarasan dan penyeliaan agar proses P & P berjalan secara sistematik Terdapat 4 kategori iaitu pengurusan projek. Domain pengurusan bertanggungjawab membuat perancangan. pengurusan maklumat dan sistem penyampaian. pengurusan sumber. Domain penilaian ialah proses untuk melihat keberkesanan keseluruhan P & P. . 3.pembinaan bahan dan pencapaian murid. Penilaian dibuat terhadap program/kursus.