TAJUK TUGASAN

:

HURAIKAN DOMAIN TEKNOLOGI PENGAJARAN DENGAN MEMBERIKAN CONTOH YANG BERSESUAIAN DENGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI SEKOLAH

dan menilai proses serta sumber untuk pembelajaran Menurut Seels and Richey ( 1994 ) . membangun.Teknologi pengajaran adalah teori dan amalan tentang mereka bentuk. mengguna. mengurus.

Mengubah sistem atau pendekatan pengajaran PERANAN TEKNOLOGI PENGAJARAN 3. Mengubah pengalaman pembelajaran 3 . Mengubah peringkat membuat keputusan 2.1.

Reka Bentuk Pembangunan Teknologi pengajaran Penggunaan Pengurusan Penilaian .Secara umumnya terdapat lima domain dalam teknologi pengajaran yang menjadi stuktur asas bidang ini.

REKABENTUK  RB Sistem Pengajaran  RB Mesej  Strategi Pengajaran  Ciri-ciri Pelajar PEMBANGUNAN  Teknologi Percetakan  Teknologi Audiovisual  Teknologi Berasaskan Komputer  Teknologi Bersepadu PENILAIAN  Analisis Masalah  Pengukuran Rujukan  Kriteria  Penilaian Formatif  Penilaian Sumatif DOMAIN TP 1994 PENGURUSAN  Pengurusan Projek  Pengurusan Sumber  Peng Sistem Penyampaian  Pengurusan Maklumat PENGGUNAAN  Penggunaan Media  Difusi dan Inovasi  Pelaksanaan  Polisis dan Peraturan 5 .

Membantu mewujudkan keyakinan. sekaligus membantu pembinaan disiplin yang positif.1. pengetahuan dan sikap yang diharapkan”. Dick and Reiser (1989): “Pengajaran yang berkesan membolehkan pelajar memperolehi kemahiran. kepercayaan dan perasaan hormat pelajar terhadap pengajar. Dalam aspek reka bentuk sistem pengajaran guru membangunkan persembahan multimedia dan perisian komputer. 3. Untuk menghasilkan pengajaran yang berkesan. . 2.

Implikasi kegunaan ICT melalui domain reka bentuk dalam pengajaran Dan pembelajaran di sekolah pada masa kini. . Murid menggunakan kemudahan ICT yang disediakan di sekolah dalam pembelajaran. Pendidik dapat menyalurkan Maklumat secara audio visual yang menarik perhatian murid.

komputer dan teknologi bersepadu. 2. pelaksanaan dan institutionalisasi. Terdapat 4 kategori iaitu penggunaan media & proses. . penerimaan. 4. Pembinaan bahan pengajaran berasaskan 4 kategori bahan iaitu teknologi cetak. Proses pembinaan produk hasil terjemahan spesifikasi reka bentuk. 3. Alat pandang dengar. Domain penggunaan ialah pengaplikasian kaedah dan model pembelajaran dan persekitaran.1.

Komputer dan teknologi bersepadu Pembelajaran menggunakan Alat pandang dengar memudah Kan penerimaan ilmu. Tekonologi cetak. .Alat pandang dengar.

Domain penilaian ialah proses untuk melihat keberkesanan keseluruhan P & P. .1. 3. penggunaan media. Domain pengurusan bertanggungjawab membuat perancangan. pengurusan maklumat dan sistem penyampaian. pengurusan sumber. pelarasan dan penyeliaan agar proses P & P berjalan secara sistematik Terdapat 4 kategori iaitu pengurusan projek. penyusunan. Penilaian dibuat terhadap program/kursus.pembinaan bahan dan pencapaian murid. 2. 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful