TAJUK TUGASAN

:

HURAIKAN DOMAIN TEKNOLOGI PENGAJARAN DENGAN MEMBERIKAN CONTOH YANG BERSESUAIAN DENGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI SEKOLAH

mengurus. mengguna.Teknologi pengajaran adalah teori dan amalan tentang mereka bentuk. membangun. dan menilai proses serta sumber untuk pembelajaran Menurut Seels and Richey ( 1994 ) .

1. Mengubah pengalaman pembelajaran 3 . Mengubah sistem atau pendekatan pengajaran PERANAN TEKNOLOGI PENGAJARAN 3. Mengubah peringkat membuat keputusan 2.

Secara umumnya terdapat lima domain dalam teknologi pengajaran yang menjadi stuktur asas bidang ini. Reka Bentuk Pembangunan Teknologi pengajaran Penggunaan Pengurusan Penilaian .

REKABENTUK  RB Sistem Pengajaran  RB Mesej  Strategi Pengajaran  Ciri-ciri Pelajar PEMBANGUNAN  Teknologi Percetakan  Teknologi Audiovisual  Teknologi Berasaskan Komputer  Teknologi Bersepadu PENILAIAN  Analisis Masalah  Pengukuran Rujukan  Kriteria  Penilaian Formatif  Penilaian Sumatif DOMAIN TP 1994 PENGURUSAN  Pengurusan Projek  Pengurusan Sumber  Peng Sistem Penyampaian  Pengurusan Maklumat PENGGUNAAN  Penggunaan Media  Difusi dan Inovasi  Pelaksanaan  Polisis dan Peraturan 5 .

sekaligus membantu pembinaan disiplin yang positif. Dalam aspek reka bentuk sistem pengajaran guru membangunkan persembahan multimedia dan perisian komputer. . pengetahuan dan sikap yang diharapkan”. 2. 3. Untuk menghasilkan pengajaran yang berkesan. Dick and Reiser (1989): “Pengajaran yang berkesan membolehkan pelajar memperolehi kemahiran. kepercayaan dan perasaan hormat pelajar terhadap pengajar. Membantu mewujudkan keyakinan.1.

Pendidik dapat menyalurkan Maklumat secara audio visual yang menarik perhatian murid. . Murid menggunakan kemudahan ICT yang disediakan di sekolah dalam pembelajaran.Implikasi kegunaan ICT melalui domain reka bentuk dalam pengajaran Dan pembelajaran di sekolah pada masa kini.

2. penerimaan.1. komputer dan teknologi bersepadu. Terdapat 4 kategori iaitu penggunaan media & proses. pelaksanaan dan institutionalisasi. 3. . Proses pembinaan produk hasil terjemahan spesifikasi reka bentuk. Alat pandang dengar. 4. Domain penggunaan ialah pengaplikasian kaedah dan model pembelajaran dan persekitaran. Pembinaan bahan pengajaran berasaskan 4 kategori bahan iaitu teknologi cetak.

. Komputer dan teknologi bersepadu Pembelajaran menggunakan Alat pandang dengar memudah Kan penerimaan ilmu. Tekonologi cetak.Alat pandang dengar.

pembinaan bahan dan pencapaian murid. 4. pengurusan maklumat dan sistem penyampaian. 3. Domain penilaian ialah proses untuk melihat keberkesanan keseluruhan P & P. 2. pengurusan sumber. Domain pengurusan bertanggungjawab membuat perancangan. .1. pelarasan dan penyeliaan agar proses P & P berjalan secara sistematik Terdapat 4 kategori iaitu pengurusan projek. Penilaian dibuat terhadap program/kursus. penyusunan. penggunaan media.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful