TAJUK TUGASAN

:

HURAIKAN DOMAIN TEKNOLOGI PENGAJARAN DENGAN MEMBERIKAN CONTOH YANG BERSESUAIAN DENGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI SEKOLAH

mengguna.Teknologi pengajaran adalah teori dan amalan tentang mereka bentuk. dan menilai proses serta sumber untuk pembelajaran Menurut Seels and Richey ( 1994 ) . mengurus. membangun.

Mengubah peringkat membuat keputusan 2. Mengubah pengalaman pembelajaran 3 .1. Mengubah sistem atau pendekatan pengajaran PERANAN TEKNOLOGI PENGAJARAN 3.

Secara umumnya terdapat lima domain dalam teknologi pengajaran yang menjadi stuktur asas bidang ini. Reka Bentuk Pembangunan Teknologi pengajaran Penggunaan Pengurusan Penilaian .

REKABENTUK  RB Sistem Pengajaran  RB Mesej  Strategi Pengajaran  Ciri-ciri Pelajar PEMBANGUNAN  Teknologi Percetakan  Teknologi Audiovisual  Teknologi Berasaskan Komputer  Teknologi Bersepadu PENILAIAN  Analisis Masalah  Pengukuran Rujukan  Kriteria  Penilaian Formatif  Penilaian Sumatif DOMAIN TP 1994 PENGURUSAN  Pengurusan Projek  Pengurusan Sumber  Peng Sistem Penyampaian  Pengurusan Maklumat PENGGUNAAN  Penggunaan Media  Difusi dan Inovasi  Pelaksanaan  Polisis dan Peraturan 5 .

Dalam aspek reka bentuk sistem pengajaran guru membangunkan persembahan multimedia dan perisian komputer. Membantu mewujudkan keyakinan. Dick and Reiser (1989): “Pengajaran yang berkesan membolehkan pelajar memperolehi kemahiran. pengetahuan dan sikap yang diharapkan”. 2.1. kepercayaan dan perasaan hormat pelajar terhadap pengajar. sekaligus membantu pembinaan disiplin yang positif. 3. Untuk menghasilkan pengajaran yang berkesan. .

Murid menggunakan kemudahan ICT yang disediakan di sekolah dalam pembelajaran. Pendidik dapat menyalurkan Maklumat secara audio visual yang menarik perhatian murid. .Implikasi kegunaan ICT melalui domain reka bentuk dalam pengajaran Dan pembelajaran di sekolah pada masa kini.

Alat pandang dengar. 4.1. Pembinaan bahan pengajaran berasaskan 4 kategori bahan iaitu teknologi cetak. 3. 2. Domain penggunaan ialah pengaplikasian kaedah dan model pembelajaran dan persekitaran. . Proses pembinaan produk hasil terjemahan spesifikasi reka bentuk. penerimaan. Terdapat 4 kategori iaitu penggunaan media & proses. pelaksanaan dan institutionalisasi. komputer dan teknologi bersepadu.

Tekonologi cetak.Alat pandang dengar. . Komputer dan teknologi bersepadu Pembelajaran menggunakan Alat pandang dengar memudah Kan penerimaan ilmu.

pembinaan bahan dan pencapaian murid. 4. penggunaan media. . Domain pengurusan bertanggungjawab membuat perancangan. pelarasan dan penyeliaan agar proses P & P berjalan secara sistematik Terdapat 4 kategori iaitu pengurusan projek. pengurusan sumber.1. penyusunan. Penilaian dibuat terhadap program/kursus. 2. pengurusan maklumat dan sistem penyampaian. Domain penilaian ialah proses untuk melihat keberkesanan keseluruhan P & P. 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful