PENGENALAN 1. Kedudukan Madinah adalah di utara Makkah. 2.

Madinah merupakan kota penting bagi pedagang Arab kemunculan Islam. 3. Pedagang-pedagang luar mengunjunginya kerana kedudukannya yang strategik di tengah-tengah .perjalanan antara Syam dan Makkah. 4. Penduduk Madinah terdiri daripada orang Yahudi & Arab Orang Yahudi Golongan Arab • • • • • Bani Quraizah Bani Qunaiqa’ Bani Nadhir Suku Aus Suku Khazraj

5. Pergeseran yang berlaku antara suku-suku Arab dan penguasaan oleh orang Yahudi menyebabkan suasana kehidupan di Madinah kurang aman. 6. Terbuka lembaran baru dalam sejarah Madinah apabila orang Aus dan Khazraj telah bertemu dengan Nabi Muhammad s.a.w. di Aqabah pada tahun 621 M. PERJANJIAN AQABAH PERTAMA DAN KEDUA 1. Peristiwa hijrah berkait rapat dengan Perjanjian Aqabah I (620 M.) dan Perjanjian Aqabah II (621 M.). 2. Perjanjian ini termeterai antara Nabi Muhammad s.a.w. dengan penduduk Madinah yang terdiri daripada kaum Aus dan Khazraj. 3. Perjanjian ini berlaku dalam dua peringkat, iaitu Perjanjian Aqabah Pertama dan Kedua. Perkara Tempat Kandungan Perjanjian Aqabah I Aqabah I. Penduduk Yathrib berjanji tidak akan menyekutukan Allah s.w.t., mereka hendaklah beriman kepada Allah dan Rasul. II. Berjanji akan melakukan segala kebaikan yang disuruh oleh Islam dan tidak akan melakukan amalan jahiliah seperti mencuri, meminum arak, dan mem-bunuh bayi perempuan. III. Mereka akan membantu perjuangan Nabi Muhammad s.a.w Kesan 1. Nabi Muhammad s.a.w. dan umat Islam Makkah berhijrah ke Madinah. 2. Islam tersebar ke Madinah. 3. Madinah menjadi tapak penyebaran agama Islam yang baru. IV. III. II. Perjanjian Aqabah II Aqabah I. Kaum Aus dan Khazraj memeluk Islam dan mengukuhkan taat setia mereka kepada Nabi Muhammad s.a.w. Mereka menjemput Nabi Muhammad s.a.w. dan umat Islam di Makkah berhijrah ke Madinah. Mereka akan menyediakan tempat tinggal dan menjamin keselamatan Nabi Muhammad s.a.w. dan orang Islam Makkah. Mereka akan mempertahankan Islam

1

Orang Madinah menyambut ketibaan orang Islam Makkah dengan rela dan meriah setibanya mereka di Madinah. Nabi Muhammad s.w 1. Perintah Allah menerusi Wahyu d. hijrah bermakna berpindah. 2. Semangat ingin berubah.a. Dalam konteks tamadun Islam. Semasa bersembunyi di Gua Thur.a. berfikir. Pandangan orientalis Barat ini disangkal oleh umat Islam kerana : a. Selepas bersembunyi di Gua Thur. dan tingkah laku Pandangan Orientalis Barat 1. Mereka bersembunyi di Gua Thur sebelum meneruskan perjalanan ke Madinah. beberapa orang telah membantu baginda. Dalam bahasa Arab. dan Abu Bakar meneruskan perjalanan ke Madinah dipandu oleh Abdullah bin Arqat SEBAB HIJRAH 1. 5. berjaya melepaskan diri daripada kepungan pemuda Quraisy terhadap rumah baginda.w. 6.w. Baginda bertemu dengan Abu Bakar al-Siddiq setelah keluar dari rumah. c. c.mengintip kegiatan orang Quraisy yang sedang kehilangan baginda. Penghijrahan Nabi Muhammad s. b) Asma' binti Abu Bakar . Penghijrahan umat Islam dari kota Makkah ke Madinah adalah jemputan orang Madinah sendiri seperti yang terkandung dalam Perjanjian Kedua. agar baginda dapat melepaskan diri 3. hijrah bermaksud: a.a. 4. d.w.a. Nabi Muhammad s. Nabi Muhammad s.a. Satu strategi baru untuk menyebarkan Islam.. 2. Perpindahan orang Islam dari kota Makkah ke Madinah untuk memperkukuh agama Islam. Orientalis Barat mentafsirkan hijrah sebagai suatu pelarian. termasuk golongan bukan Islam. Orang Islam Makkah disediakan tempat tinggal yang sewajarnya dan mereka dijamin oleh penduduk Madinah. b. dilantik sebagai pemimpin Madinah dan baginda diterima oleh semua penduduk 2 . 2.menghantar makanan kepada Nabi Muhammad c) Amir bin Fuhairah – seorang penggembala kambing yang membekalkan susu kepada Nabi Muhammad s. Perjuangan untuk menegakkan kebenaran dan meninggalkan keburukan. iaitu perpindahan yang berlaku dari satu tempat ke satu tempat yang lain. b.a. iaitu perubahan dari segi sikap.w. Madinah. iaitu : a) Abdullah bin Abu Bakar . atau kejahatan.w. Ali bin Abu Talib menawarkan diri untuk tidur di tempat tidur Nabi Muhammad s.HIJRAH Maksud Hijrah 1.

w. iaitu Surah al-Anfal..a. Perintah ini mencepatkan penghijrahan Nabi Muhammad s. supaya dengan segera kerana niat dan pakatan orang Quraisy untuk membunuh baginda b. Mereka yang sebelumnya mempunyai perbezaan dari segi kedudukan ekonomi dan sosial telah dapat disatukan. Orang Islam Madinah (orang Ansar) membantu orang Islam Makkah (Muhajirin) sehinggakan mereka yang berhijrah itu tidak berasa terasing. menjadi pemimpin dan mendamaikan mereka TUJUAN HIJRAH 1. mengarahkan umat Islam berhijrah untuk mengelakkan kekejaman orang Quraisy 3 Pengorbanan Toleransi Madinah Takwim Masjid . Peristiwa hijrah membawa kesan yang amat penting kepada peningkatan tamadun masyarakat Arab dan tamadun Islam 2.a. c.a.a. Hijrah merupakan strategi yang digunakan oleh Nabi Muhammad s.w. d. Hubungan persaudaraan antara orang Islam Makkah dengan orang Islam Madinah terjalin. Penentangan orang Quraisy a. Suku Aus dan Khazraj sering bertelingkah sesama sendiri. Suku Aus dan Khazraj yang sering bersengketa dapat berdamai melalui semangat persaudaraan sesama Islam. Hijrah dilakukan untuk meneruskan penyebaran agama Islam. Bersatu padu • Penduduk Madinah yang terdiri daripada pelbagai suku. ke Madinah 2. Kepentingan hijrah dapat dilihat dalam beberapa aspek berikut: Perkara Dakwah Damai • • • Persaudaraan • • Keterangan Kegiatan dakwah Islamiah dapat dijalankan secara aman tanpa gangguan. Jemputan masyarakat Arab Madinah a.w. atau rendah diri berada dalam masyarakat baru di Madinah. Mereka berpakat untuk membunuh Nabi Muhammad s. Jemputan itu dibuat berasaskan Perjanjian Aqabah Kedua. terhadap mereka. 3. b. Hijrah membolehkan wujudnya sebuah masyarakat Islam yang bersatu padu dan sempurna KEPENTINGAN HIJRAH 1.w.a. Menerusi wahyu ini. 3. Orang Quraisy menentang Islam secara berterusan.w. b. Mereka memerlukan Nabi Muhammad s. Nabi Muhammad s. c. Allah telah memerintahkan Nabi Muhammad s. agama. c. Tempat yang baru dan suasana yang aman dapat memudahkan kegiatan dakwah islamiah 4. Ekonomi suku Aus dan Khazraj dikuasai oleh orang Yahudi. 2.w untuk mengembangkan agama Islam.a. Umat Islam Makkah dihina dan diseksa oleh mereka.a. dan budaya dapat d. Perintah ini berasaskan ayat al-Quran.

Masjid al-Nabawi telah dibina di Madinah dan berfungsi sebagai:    • • • • • Tempat untuk beribadat. Sambutan 'maal hijrah' diadakan di negara kita pada setiap tahun untuk memperingati perjuangan umat Islam. • • • Perpaduan ini dapat melahirkan kehidupan yang harmoni. Nabi Muhammad s. Takwim Islam yang berasaskan tahun Hijrah mula digunakan oleh Khalifah Umar alKhattab. • • • • • • • Wanita Hijrah memperlihatkan sikap toleransi kaum dan tolong-menolong yang boleh melahirkan masyarakat cemerlang. Dengan berani beliau telah menghantar makanan dan menyampaikan berita tentang gerakan orang Quraisy kepada Nabi Muhammad s.w. Tempat belajar. Hijrah memperlihatkan sokongan dan pengorbanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad s. yang berlindung di Gua Thur.a.a. Abu Dakar al-Siddiq sanggup bergadai nyawa dan harta untuk melindung Nabi Muhammad s. Wujudnya kiraan tahun hijrah dalam takwim Islam. • Hijrah dapat mencerminkan sifat-sifat Nabi Muhammad s. semasa hijrah.a.a.. Nama Yathrib ditukar kepada Madinah al-Munawwarah atau kota bercahaya. Tempat untuk bertemu dan membincangkan masalah yang dihadapi oleh orang Islam. menukarkan nama tersebut sebagai satu usaha baginda untuk menjadikan Madinah sebagai pusat tamadun Islam. Bantuan dalam pelbagai aspek diberikan oleh orang Islam Madinah kepada orang Islam Makkah. Aktiviti harian seperti berjual beli dijalankan oleh orang Islam di kawasan persekitaran masjid.w. Ali bin Abu Talib sanggup tidur di tempat tidur baginda apabila rumah baginda dikepung oleh orang Quraisy untuk mengelirukan mereka. Abdul Rahman bin Auf sanggup menyumbangkan hartanya untuk membantu masyarakat Islam yang kurang berupaya. Masyarakat Madinah dapat menjalankan kegiatan ekonomi.  Asma' binti Abu Bakar telah berjaya membantu perjuangan Nabi Muhammad s.a.w.w  Sifat-sifat Nabi Kebesaran jiwa dan ketabahan hati – baginda sanggup meninggalkan 4 . agama dan sebagainya untuk menikmati kemakmuran dan kesejahteraan hidup.w.a. Wanita juga memainkan peranan penting untuk menggerakkan kemajuan negara.w.bersatu padu.

adil. sosial. 2. PIAGAM MADINAH 1.kemewahan hidup untuk memperjuangkan Islam   Tidak mudah putus asa apabila menempuh kegagalan. dengan panduan wahyu Allah Piagam Madinah Tujuan Untuk melahirkan sebuah pemerintahan dan masyarakat Islam yang stabil.w. Baginda memilih jalan ke selatan menuju ke Tihamah berhampiran Laut Merah untuk ke Madinah kerana jalan menerusi utara Makkah kurang selamat. Orang bukan Islam. Menjadi asas dan panduan pemerintahan kerajaan Islam di Madinah Persetujuan Piagam ini dirangka berasaskan persetujuan: Orang Islam. adalah berdasarkan hukum Islam dari segi politik. Baginda bersembunyi di Gua Thur sebelum meneruskan perjalanan ke Madinah.a. Piagam Madinah telah dibentuk oleh Rasulullah s. atau perjanjian bertulis Disebut Disebut jugaShahifah Madinah Perkara Berhubung peraturan dan tanggungjawab pemerintah dan orang yang diperintah. dan maju Perjanjian Piagam Madinah merujuk kepada kanun. Perlembagaan Merupakan perlembagaan yang pertama digubal di dunia. Kerajaan Islam di Madinah yang diasaskan oleh Rasulullah s. iaitu Muhajirin dan Ansar. iaitu orang Yahudi dan sekutu mereka yang tinggal di Madinah 5 . dan ekonomi.w. piagam.a. Bijaksana mengatur strategi perjuangan.

. agama. keselamatan mereka terjamin Semua anggota masyarakat dikehendaki mempertahankan Madinat daripada ancaman luar.a.Kandungan Piagam Madinah • • • Mempunyai 47 fasal dan terbahagi kepada dua : Bahagian 1 Mempunyai 23 fasal Menyentuh tentang hubungan dan tanggungjawab di kalangan umat Islam • • • • • Bahagian 2 Mempunyai 24 fasal Menyentuh tentang kaum Yahudi dan tanggungjawab mereka terhadap kerajaan Islam Madinah Kandungannya merangkumi aspek sosial.a. ekonomi dan ketenteraan. menyeluruh dan mengambil kira kepentingan semua pihak. Wujud hubungan yang erat antara kaum yang berlainan agama. 6 . Demi untuk memajukan ekonomi negara. Masyarakat Madinah mestilah hidup dengan aman damai dan Perundangan • • Kedudukan Yahudi Pertahanan • • • • • • • • harmoni Menggunakan undang-undang Islam secara menyeluruh. politik. Juga menggariskan beberapa prinsip umum tentang masyarakat atau ummah dan negara islam yang berbilang kaum dan agama. Menghapuskan unsur riba dan penipuan dalam perniagaan. Pemimpin ummah bagi negara Madinah ialah Nabi Muhammad s. Kebebasan juga diberi kepada penduduk Madinah untuk mengamalkan adat istiadat mereka selagi tidak bertentangan dengan Islam.w.w.. Orang mukmin yang terdiri daripada orang Muhajirin dan Ansar dianggap bersaudara: a) Mereka mesti ada sifat tolong-menolong. Semua anggota Piagam Madinah mempunyai hak dan kebebasan beragama. Kebebasan diberi kepada masyarakat Madinah untuk mengamalkan agama masing-masing. Peraturan kekeluargaan di dalam sesuatu kabilah boleh diamalkan selagi tidak bertentangan dengan Islam Selagi orang-orang Yahudi mematuhi Perlembagaan Madinah. • Agama • • Ekonomi Sosial • • • Baginda berperanan sebagai hakim yang Menyelesaikan masalah yang timbul antara orang Islam dengan bukan Islam. Piagam ini lengkap. kerjasama masyarakat Madinah diperlukan. Aspek Dalam Piagam Madinah PERKARA Politik KETERANGAN • Pemimpin Madinah ialah Nabi Muhammad s. Isi Piagam Madinah adalah berdasarkan wahyu dan menjadi dasar undang-undang negara Islam Madinah Masyarakat Madinah yang berbilang kaum dan agama di Madinah dianggap sebagai satu ummah di mempunyai tanggungjawab yang sama terhadap negara. Seluruh penduduk Madinah dianggap sebagai satu ummah dan mempunyai tanggungjawab yang sama terhadap negara.

Amalan sedekah dan sifat bertimbang rasa digalakkan. Syariah Islam yang diperkenalkan adalah adil dan sesuai untuk diikuti oleh semua masyarakat dalam sesebuah negara. Masyarakat dapat hidup bersatu padu dan aman. Ekonomi kerajaan Islam Madinah meningkat. Semua rakyat mempunyai kedudukan dan taraf yang sama. 7 . Keadilan dan ketelusan diutamakan dalam perniagaan. Semangat ummah Islamiah iaitu semangat persaudaraan sesama Islam dipupuk di kalangan Islam. Dapat membuktikan bahawa unsur-unsur Islam dapat diamalkan dalam sesebuah negara yang terdiri daripada pelbagai bangsa dan agama Penggubalan piagam ini membuktikan kejayaan Nabi Muhammad s. dan penindasan tidak dibenarkan. Setiap bangsa terikat kepada undang-undang yang digariskan. Orang Ansar membantu orang Muhajirin secara ikhlas dan sukarela Masyarakat baru yang berasaskan ummah dapat dibentuk. penipuan.a.b) Tidak boleh berbunuhan sesama mukrnin.w. c) Sama-sama memikul tanggungjawab untuk memperkukuh ekonomi negara d) Membanteras kezaliman e) Mesti menegakkan keadilan sosial. rasuah. • Piagam ini juga memberi jaminan keselamatan terhadap orang bukan Islam yang menganggotain]! dan mematuhi peraturan piagam. Piagam ini berjaya menyusun kehidupan masyarakat yang teratur dan sistematik. mengatur sebuah pemerintahan yang lengkap dengan peraturan dunia dan akhirat Amalan riba dilarang. Kesetiaan sosial dipraktikkan Persamaan hak dan persaudaraan Islam diutamakan Undang-undang yang lengkap dan sempurna dibentuk. Kepentingan Piagam Madinah Aspek Model Diterima Keterangan • Piagam Madinah menjadi model dan panduan bagi kerajaan yang menjalankan pemerintahan • • Lengkap Ekonomi • • • • • Ummah • • • • Taraf Hak Undang-undang • • • • • Sistematik • • berasaskan Islam Piagam ini dapat diterima pakai oleh semua lapisan masyarakat.

w.w. peperangan hanya dilakukan dengan keizinan Allah iaitu setelah wahyu diturunkan oleh Allah. Nabi Muhammad s. Habsyah. 8 .a. Mereka berusaha mendapatkan sokongan daripada orang Yahudi dan penduduk Arab yang tinggal di sekitar Tanah Arab untuk menumpaskan kerajaan Islam Madinah. Meletakkan Allah s.a.w.t. Raja Parsi pula tidak dapat menerima warkah Nabi Muhammad s.a.. Nabi Muhammad s. yang menyedari tindak tanduk orang Arab Quraisy telah menghadapi ancaman mereka dengan berhati-hati. Maharaja Rom Timur iaitu Hercules telah membincangkan isi kandungan warkah itu dengan pembesarpembesarnya. Warkah tersebut telah dikoyak olehnya. Setelah menerima warkah Nabi Muhammad s. 5..w.w. Rom Timur. Mewujudkan rasa persefahaman dengan wilayah-wilayah tersebut • • • • • • • • Reaksi terhadap Warkah Nabi Muhammad s. 3. Menyeru pemerintah-pemerintah di wilayah-wilayah tersebut memeluk Islam menerusi warkah yang dihantar kepada mereka. dan wilayah di sekitar Tanah Arab. iaitu: a) Baginda menyusun perlembagaan negara terlebih dahulu sebelum mengasaskan kerajaan. b) Masyarakat Madinah diikat dahulu dengan perjanjian yang lengkap sebelum bernaung di bawah sebuah pemerintahan.w. Semua rakyat bertanggungjawab untuk mempertahankan keselamatan negara Madinah daripada serangan musuh dari luar Cara Nabi Muhammad s. telah mengatur strategi untuk menyebarkan agama Islam. sebagai kuasa tertinggi Tinggi • PENYEBARAN ISLAM 1. berusaha untuk membetulkan keadaan tersebut. Parsi.• Tanggungjawab Cara • • • Semua bangsa ada hak dalam negara Madinah. Orang Arab Quraisy sering melakukan keganasan dengan menyerang kafilah perdagangan Islam.w Warkah yang dihantar kepada Raja Qibti Mesir. Menggunakan cara diplomasi dan menunjukkan nilai-nilai yang baik.w. Ini menyebabkan Nabi Muhammad s. Tidak menggunakan paksaan. Mengikut ajaran Islam.a. Mereka mematuhi peraturan dan cara hidup yang menjadi panduan masyarakat. Walau bagaimanapun al-Muqauqis tidak menerima dakwah Islamiah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad s. 2.a.a. Orang Arab Quraisy berasa iri hati dengan pembentukan kerajaan Islam di Madinah pada tahun 622M.w. 6.a. membentuk kerajaan berbeza daripada yang lain.a. 4. Mesir. Strategi Penyebaran Islam Menghantar perutusan ke Rom. al-Muqauqis disarnbut baik.

a./2H. • Kaum musyrikin Quraisy Makkah • Pada tahun 628M. Orang Islam telah mencapai kejayaan cemerlang apabila termeterainya Perjanjian Hudaibiyah PERJANJIAN HUDAIBIYAH KETERANGAN • 628M./5H. ingin mengerjakan umrah di sana • Rombongan seramai 1400 orang yang diketuai oleh Nabi Muhammad s. 627M. untuk menunaikan umrah PERKARA Tahun Tempat Pihak Terlibat Peristiwa 9 . Peperangan hanya boleh dilakukan untuk mempertahankan maruah agama. 625M. 630M.a. d) Nabi Muhammad s. Antara tahun 622M.w./3H. • Kota Makkah amat penting kepada orang Islam Madinah kerana: a) Merupakan tempat letaknya Kaabah yang menjadi pusat ibadat bagi orang Islam b) Merupakan tempat asal orang Muhajirin. Allah membenarkan orang Islam berperang apabila mereka diserang musuh..Prinsip-prinsip yang Mesti Dipatuhi oleh Umat Islam dalam Peperangan Peperangan hanya boleh dilakukan dengan keizinan Allah. Peperangan adalah untuk menentang kezaliman dan mempertahankan diri. sehingga pembukaan semula kota Makkah pada 630M. kanak-kanak./6 Hijrah • Hudaibiyah • Orang Islam Madinah. orang wanita. c) Merupakan tempat turunnya wahyu pertama. bangsa. dan orang yang menyerah diri tidak boleh dibunuh. maka orang Islam harus memilih perdamaian. 7. PERJANJIAN HUDAIBIYAH 1./628M. dan negara Sekiranya musuh Islam ingin berdamai. orang Islam mengambil keputusan untuk menziarahi Makkah. telah bertolak menuju ke Makkah pada tahun 6H. Perang 1 2 3 4 Perang Badar Perang Uhud Perang Khandak Perang Tabuk Tahun 624M.w. Tempat ibadat tidak boleh dirobohkan./8H beberapa siri peperangan antara orang Islam Madinah dengan orang Quraisy Makkah telah berlaku: Antara peperangan tersebut ialah Bil. Binatang ternakan tidak boleh dibunuh dantani tidak boleh dimusnahkan. Orang Islam dibenarkan berperang demi menjaga keamanan agar tempat ibadat mereka terjaga. Orang yang lemah seperti orang sakit./8H.

orang Islam menghantar Uthman bin Affan untuk menerangkan tujuan sebenar kedatangan mereka kepada orang Arab Quraisy Makkah.• • • • • • • • • • • Pemergian mereka tanpa membawa sebarang senjata kecuali pedang untuk mempertahankan diri jika diserang. termeterailah Perjanjian Hudaibiyah antara Nabi Muhammad s. Di Hudaibiyah. Orang Islam telah bersiap sedia menghadapi orang musyrikin Makkah. atau orang Quraisy Makkah.w. Kepentingan perjanjian Hudaibiyah 1. 10 . Kabilah Arab yang lain bebas memilih sama ada hendak memihak kepada orang Islam Madinah. Apabila tiba di Hudaibiyah. Umat Islam dibenarkan mengerjakan umrah pada tahun berikutnya. Apabila orang Quraisy mendapat tahu bahawa angkatan Islam bersumpah setia (Baiah al-Ridwan) untuk membela kematian Uthman bin Affan.a.w (mewakili pihak Islam) dengan Suhail bin Amru (mewakili pihak Quraisy) Syarat-syarat Perjanjian Hudaibiyah • • • • • Kedua-dua pihak bersetuju untuk mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun. iaitu pada tahun 7 Hijrah. Nabi Muhammad s. b) Mereka bimbang dengan kekuatan orang Islam Madinah. Akan tetapi. bersedia mengadakan perjanjian dengan orang Quraisy Makkah.. mereka telah disekat oleh orang Arab Quraisy Makkah Orang Arab Quraisy Makkah bertindak sedemikian kerana: a) Mereka berasa tercabar dengan kedatangan orang Islam Madinah. Orang Islam berjaya memasuki Makkah dan dapat beribadat di Kaabah pada bila-bila masa. Dengan itu. 2. Orang Quraisy Makkah yang memihak ke Madinah tanpa kebenaran penjaganya perlu dipulangkan semula. Setelah berunding.a. orang Arab Quraisy Makkah tidak menghiraukan hasrat orang Islam itu. Uthman bin Affan telah ditangkap dan tersebar berita bahawa Uthman Bin Affan telah dibunuh. Orang Islam Madinah yang memihak ke Makkah tanpa kebenaran penjaganya tidak perlu dipulangkan. Mereka semua berpakaian ihram. iaitu 629M. Orang Islam berpeluang menunaikan haji pada tahun berikutnya. mereka menghantar Suhail bin Amru untuk berunding.

sebagai pemimpin unggul dan dihargainya 7. Pada tahun 630M.3. 12. Nabi Muhammad s.w. Mereka memberi sokongan kepada Bani Bakar yang berperang dengan Bani Khuza'ah. Perjanjian Hudaibiyah merupakan perintis ke arah pembukaan semula kota Makkah Pembukaan Kota Makkah 1. 9. dan Uthman bin Talib 5.a. 10.w. Amru bin al-As. Mengikut syarat Perjanjian Hudaibiyah. Orang Arab Quraisy sengaja melanggar syarat pertama perjanjian tersebut. Tindakan ini merupakan satu strategi jangka masa panjang untuk meneruskan penyebaran Islam. 3. Sebarang keputusan yang akan diambil dilihat secara menyeluruh.a.w. 11. 8. setelah mendapat penentangan daripada orang Arab Quraisy Makkah. dan orang Islam telah berhijrah ke Madinah pada tahun 622M.a.a. Nabi Muhammad s.w.a. Perjanjian ini hanya bertahan dua tahun sahaja antara pihak Islam dan Quraisy Makkah. telah berjaya menguasai semula kota Makkah.w. 2. 6. iaitu Khalid al-Walid. Perjanjian ini membuktikan ketabahan Nabi Muhammad s. Walaupun isi perjanjian kelihatan menguntungkan orang Quraisy tetapi Nabi Muhammad s. Ini terbukti dengan pemelukan Islam oleh tokoh panglima Arab Quraisy. Nabi Muhammad s. berupaya merangka program dakwah Islam ke seluruh Semenanjung Tanah Arab secara aman dalam tempoh perdamaian perjanjian ini.. Membuka Semula Kota Makkah 1. terperinci. dan berwawasan.a. Nabi Muhammad s.w. Orang Quraisy melanggar Perjanjian Hudaibiyah. 2. 4. dilahirkan dan tempat lahirnya agama Islam. Sesetengah sejarawan mengatakan bahawa selepas dua tahun perjanjian ini ditandatangani. yakin pihak orang Islam memperoleh keuntungan dalam jangka masa panjang.a. Mereka memberi sokongan kepada Bani Bakar yang berperang dengan Bani Khuza'ah. mereka harus mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun. orang yang memeluk Islam berlipat ganda bilangannya. Islam dapat berkembang dengan pesat.a. Orang Quraisy tidak menghormati hak kebebasan yang dipersetujui bersama dalam Perjanjian Hudaibiyah 11 . /8H.w. Kesimpulannya. 3.w. Pengiktirafan terhadap kerajaan Islam di Madinah. bertindak tegas dengan menghantar pasukan tentera ke Makkah. Kota Makkah merupakan tempat Nabi Muhammad s. Sebab-sebab Nabi Muhammad s.

Sebelum Nabi Muhammad s. beberapa orang tokoh penting seperti bapa saudara Nabi Muhammad s. 8.a. Nabi Muhammad s.w..a. Abu Sufian telah memeluk Islam sebelum tentera Islam menguasai Makkah. 6. atau al-Quran. Beberapa orang Bani Khuza'ah yang berpihak kepada Islam telah dibunuh. 11.w. menguasai kota Makkah. 5.4. 7. 9. Abu Ubaidah al-Jarrah.w. barat. iaitu al-Abbas dan ketua Arab Quraisy. 15. iaitu dari arah utara. Nabi Muhammad s. • Strategi ini membawa kejayaan kerana orang Quraisy dapat dikepung dengan rapi. iaitu kira-kira 10 000 orang. f) 10.w. memberi jaminan keselamatan kepada mereka yang terkepung semasa pembukaan kota Makkah. tugas penyebaran Islam dilakukan oleh sahabat-sahabat baginda yang terpilih. telah bertawaf sebanyak tujuh kali mengelilingi Kaabah. Selepas kewafatan baginda. Nabi Muhammad s.w. selatan.a./ 10H. wafat pada tahun 632M.a. Pemerintahan kerajaan Islam diketuai oleh Khulafa al-Rasyidin. baginda telah meninggalkan pesanan penting kepada umat Islam.w. e) Pengislaman Abu Suffian dan Abbas mendorong ramai orang Quraisy yang lain turut memeluk Islam. berjaya menguasai kota Makkah dengan mudah kerana: a) Tentera Islam yang ramai. • Tentera Islam dibahagi kepada empat pasukan di bawah pimpinan empat orang panglima. Kedatangan tentera Islam ke kota Makkah amat membimbangkan orang Arab Quraisy. • Keempat-empat pasukan tentera bergerak serentak untuk masuk ke kota Makkah melalui empat penjuru. Nabi Muhammad s. dalam khutbah haji terakhir baginda. Pusaka yang dimaksudkan ialah: a) Kitab Allah. dan barat daya Makkah. merancang secara bijak untuk memasuki kota Makkah. Keadaan ini memudahkan tentera Islam menguasai Makkah. iaitu baginda meninggalkan satu pusaka kepada umat Islam yang tidak akan menjadikan mereka sesat selama-lamanya. berpendapat bahawa sekiranya Makkah dapat dikuasai. Mereka memeluk Islam setelah menyedari kepalsuan perjuangan mereka selama ini dan bukan disebabkan takut dengan kekuatan tentera Islam. d) Kemaraan tentera Islam ke kota Makkah tidak menghadapi halangan yang besar. iaitu Khalid bin al-Walid. kecuali penentangan segelintir orang Quraisy terhadap pasukan Khalid bin al-Walid.a.a. 5. Pada masa itu. 13. c) Tentera Islam berjuang dengan penuh keyakinan dan semangat ketakwaan. 12. Setelah Nabi Muhammad s.w. Saad bin Ubadah. b) Sunnah Rasulullah 14.a. Baginda berpegang kepada prinsip aman tanpa kekerasan untuk menguasai kota Makkah.a. 12 . kerajaan Islam Madinah akan bertambah mantap 4.w. Nabi Muhammad s. Baginda telah berpidato kepada umat Islam dengan membaca ayat al-Quran yang menegaskan kepentingan perpaduan dalam masyarakat pelbagai bangsa dan agama. wafat. dan Zubair bin al-Awwam. b) Strategi peperangan yang berkesan.

Kota Makkah berperanan sebagai kota suci umat Islam dan menjadi tumpuan umat Islam dari seluruh dunia untuk melakukan ibadat.a. Kerajaan Islam Madinah bertambah bawah pimpinan Nabi Muhammad s. Perpaduan dan keharmonian hidup pebagail bangsa di Madinah perlu kita contohi.Kepentingan Pembukaan Semula Kota Makkah 1. d) Tidak pernah menyerah kalah 13 .a. Agama Islam tersebar ke seluruh Semenanjung Tanah Arab secara bebas. b) Berjiwa besar. Penyembahan patung berhala yang diamalkan sejak turun-temurun telah dihapuskan dan diganti dengan amalan Islam 6. c) Pemaaf. 2.a. 3.w. Masyarakat Islam mulai mendalami ilmu pengetahuan Islam 4. Tamadun Islam yang dibina oleh Nabi Muhammad s. tanpa paksaan daripada mana-mana pihak Rumusan 1. iaitu: a) Berwawasan. 7.a. telah menjadi kunci kejayaan penyebaran Islam seterusnya. di Madinah menjadi titik tolak kepada kejayaan pemerintahan Islam seterusnya.w menjadi pedoman kepada pemimpin negara| generasi muda. Nilai-nilai murni Nabi Muhammad s.w. Penganut agama Islam di kota Makkah semakin bertambah kerana Nabi Muhammad s. Kaabah terpelihara daripada unsur-unsur jahiliah 5. telah memaafkan penduduk Makkah yang memusuhi Islam selama ini.w. Sifat pemaaf Nabi Muhammad s. Pembentukan kerajaan Islam Madinah melambangkan Islam dapat diamalkan dalam kehidupan harian secara menyeluruh. 2.a.w.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful