Bab 5 Kerajaan Islam Di Madinah

PENGENALAN 1. Kedudukan Madinah adalah di utara Makkah. 2.

Madinah merupakan kota penting bagi pedagang Arab kemunculan Islam. 3. Pedagang-pedagang luar mengunjunginya kerana kedudukannya yang strategik di tengah-tengah .perjalanan antara Syam dan Makkah. 4. Penduduk Madinah terdiri daripada orang Yahudi & Arab Orang Yahudi Golongan Arab • • • • • Bani Quraizah Bani Qunaiqa’ Bani Nadhir Suku Aus Suku Khazraj

5. Pergeseran yang berlaku antara suku-suku Arab dan penguasaan oleh orang Yahudi menyebabkan suasana kehidupan di Madinah kurang aman. 6. Terbuka lembaran baru dalam sejarah Madinah apabila orang Aus dan Khazraj telah bertemu dengan Nabi Muhammad s.a.w. di Aqabah pada tahun 621 M. PERJANJIAN AQABAH PERTAMA DAN KEDUA 1. Peristiwa hijrah berkait rapat dengan Perjanjian Aqabah I (620 M.) dan Perjanjian Aqabah II (621 M.). 2. Perjanjian ini termeterai antara Nabi Muhammad s.a.w. dengan penduduk Madinah yang terdiri daripada kaum Aus dan Khazraj. 3. Perjanjian ini berlaku dalam dua peringkat, iaitu Perjanjian Aqabah Pertama dan Kedua. Perkara Tempat Kandungan Perjanjian Aqabah I Aqabah I. Penduduk Yathrib berjanji tidak akan menyekutukan Allah s.w.t., mereka hendaklah beriman kepada Allah dan Rasul. II. Berjanji akan melakukan segala kebaikan yang disuruh oleh Islam dan tidak akan melakukan amalan jahiliah seperti mencuri, meminum arak, dan mem-bunuh bayi perempuan. III. Mereka akan membantu perjuangan Nabi Muhammad s.a.w Kesan 1. Nabi Muhammad s.a.w. dan umat Islam Makkah berhijrah ke Madinah. 2. Islam tersebar ke Madinah. 3. Madinah menjadi tapak penyebaran agama Islam yang baru. IV. III. II. Perjanjian Aqabah II Aqabah I. Kaum Aus dan Khazraj memeluk Islam dan mengukuhkan taat setia mereka kepada Nabi Muhammad s.a.w. Mereka menjemput Nabi Muhammad s.a.w. dan umat Islam di Makkah berhijrah ke Madinah. Mereka akan menyediakan tempat tinggal dan menjamin keselamatan Nabi Muhammad s.a.w. dan orang Islam Makkah. Mereka akan mempertahankan Islam

1

w. Semangat ingin berubah. Dalam konteks tamadun Islam.a. Perintah Allah menerusi Wahyu d.w. beberapa orang telah membantu baginda. agar baginda dapat melepaskan diri 3.HIJRAH Maksud Hijrah 1. 2. Perjuangan untuk menegakkan kebenaran dan meninggalkan keburukan. berfikir. Mereka bersembunyi di Gua Thur sebelum meneruskan perjalanan ke Madinah. c. Orientalis Barat mentafsirkan hijrah sebagai suatu pelarian. dilantik sebagai pemimpin Madinah dan baginda diterima oleh semua penduduk 2 . termasuk golongan bukan Islam. Satu strategi baru untuk menyebarkan Islam. Penghijrahan umat Islam dari kota Makkah ke Madinah adalah jemputan orang Madinah sendiri seperti yang terkandung dalam Perjanjian Kedua. Baginda bertemu dengan Abu Bakar al-Siddiq setelah keluar dari rumah. c. Perpindahan orang Islam dari kota Makkah ke Madinah untuk memperkukuh agama Islam.w.w 1.w.a. dan tingkah laku Pandangan Orientalis Barat 1. Orang Islam Makkah disediakan tempat tinggal yang sewajarnya dan mereka dijamin oleh penduduk Madinah.mengintip kegiatan orang Quraisy yang sedang kehilangan baginda. iaitu perubahan dari segi sikap. Penghijrahan Nabi Muhammad s. Nabi Muhammad s. Pandangan orientalis Barat ini disangkal oleh umat Islam kerana : a. 6. 4. atau kejahatan. 2. iaitu perpindahan yang berlaku dari satu tempat ke satu tempat yang lain.. 2. d.menghantar makanan kepada Nabi Muhammad c) Amir bin Fuhairah – seorang penggembala kambing yang membekalkan susu kepada Nabi Muhammad s. berjaya melepaskan diri daripada kepungan pemuda Quraisy terhadap rumah baginda.a. b) Asma' binti Abu Bakar . Ali bin Abu Talib menawarkan diri untuk tidur di tempat tidur Nabi Muhammad s. b.a. Orang Madinah menyambut ketibaan orang Islam Makkah dengan rela dan meriah setibanya mereka di Madinah. b. 5. iaitu : a) Abdullah bin Abu Bakar .a. Dalam bahasa Arab.a. hijrah bermaksud: a. Selepas bersembunyi di Gua Thur.w. Nabi Muhammad s. Semasa bersembunyi di Gua Thur. Nabi Muhammad s. hijrah bermakna berpindah. Madinah. dan Abu Bakar meneruskan perjalanan ke Madinah dipandu oleh Abdullah bin Arqat SEBAB HIJRAH 1.

Orang Islam Madinah (orang Ansar) membantu orang Islam Makkah (Muhajirin) sehinggakan mereka yang berhijrah itu tidak berasa terasing. terhadap mereka. dan budaya dapat d. Hijrah merupakan strategi yang digunakan oleh Nabi Muhammad s. Perintah ini berasaskan ayat al-Quran. 3. c.a. menjadi pemimpin dan mendamaikan mereka TUJUAN HIJRAH 1. Kepentingan hijrah dapat dilihat dalam beberapa aspek berikut: Perkara Dakwah Damai • • • Persaudaraan • • Keterangan Kegiatan dakwah Islamiah dapat dijalankan secara aman tanpa gangguan. Suku Aus dan Khazraj sering bertelingkah sesama sendiri. Mereka memerlukan Nabi Muhammad s. Peristiwa hijrah membawa kesan yang amat penting kepada peningkatan tamadun masyarakat Arab dan tamadun Islam 2. Mereka yang sebelumnya mempunyai perbezaan dari segi kedudukan ekonomi dan sosial telah dapat disatukan. iaitu Surah al-Anfal. Hijrah dilakukan untuk meneruskan penyebaran agama Islam.w. agama. Jemputan itu dibuat berasaskan Perjanjian Aqabah Kedua. Suku Aus dan Khazraj yang sering bersengketa dapat berdamai melalui semangat persaudaraan sesama Islam. Bersatu padu • Penduduk Madinah yang terdiri daripada pelbagai suku. Menerusi wahyu ini.a. c.w untuk mengembangkan agama Islam.a. atau rendah diri berada dalam masyarakat baru di Madinah. supaya dengan segera kerana niat dan pakatan orang Quraisy untuk membunuh baginda b. b. mengarahkan umat Islam berhijrah untuk mengelakkan kekejaman orang Quraisy 3 Pengorbanan Toleransi Madinah Takwim Masjid .a.w.w. Mereka berpakat untuk membunuh Nabi Muhammad s. ke Madinah 2. Hubungan persaudaraan antara orang Islam Makkah dengan orang Islam Madinah terjalin. Hijrah membolehkan wujudnya sebuah masyarakat Islam yang bersatu padu dan sempurna KEPENTINGAN HIJRAH 1. Perintah ini mencepatkan penghijrahan Nabi Muhammad s.a. c. Penentangan orang Quraisy a. d. Umat Islam Makkah dihina dan diseksa oleh mereka. Orang Quraisy menentang Islam secara berterusan. Allah telah memerintahkan Nabi Muhammad s.w.a. b.w. Ekonomi suku Aus dan Khazraj dikuasai oleh orang Yahudi. Nabi Muhammad s. 3. 2..a. Jemputan masyarakat Arab Madinah a. Tempat yang baru dan suasana yang aman dapat memudahkan kegiatan dakwah islamiah 4.

w. yang berlindung di Gua Thur. Nama Yathrib ditukar kepada Madinah al-Munawwarah atau kota bercahaya.w  Sifat-sifat Nabi Kebesaran jiwa dan ketabahan hati – baginda sanggup meninggalkan 4 . Wanita juga memainkan peranan penting untuk menggerakkan kemajuan negara.a. Masyarakat Madinah dapat menjalankan kegiatan ekonomi.a. • • • Perpaduan ini dapat melahirkan kehidupan yang harmoni. Tempat untuk bertemu dan membincangkan masalah yang dihadapi oleh orang Islam. Masjid al-Nabawi telah dibina di Madinah dan berfungsi sebagai:    • • • • • Tempat untuk beribadat. • • • • • • • Wanita Hijrah memperlihatkan sikap toleransi kaum dan tolong-menolong yang boleh melahirkan masyarakat cemerlang. Bantuan dalam pelbagai aspek diberikan oleh orang Islam Madinah kepada orang Islam Makkah. agama dan sebagainya untuk menikmati kemakmuran dan kesejahteraan hidup. Aktiviti harian seperti berjual beli dijalankan oleh orang Islam di kawasan persekitaran masjid. Hijrah memperlihatkan sokongan dan pengorbanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad s.w. Ali bin Abu Talib sanggup tidur di tempat tidur baginda apabila rumah baginda dikepung oleh orang Quraisy untuk mengelirukan mereka. Takwim Islam yang berasaskan tahun Hijrah mula digunakan oleh Khalifah Umar alKhattab. Nabi Muhammad s.a. Tempat belajar.bersatu padu.w.  Asma' binti Abu Bakar telah berjaya membantu perjuangan Nabi Muhammad s. Dengan berani beliau telah menghantar makanan dan menyampaikan berita tentang gerakan orang Quraisy kepada Nabi Muhammad s. Wujudnya kiraan tahun hijrah dalam takwim Islam. • Hijrah dapat mencerminkan sifat-sifat Nabi Muhammad s. Abdul Rahman bin Auf sanggup menyumbangkan hartanya untuk membantu masyarakat Islam yang kurang berupaya.a. menukarkan nama tersebut sebagai satu usaha baginda untuk menjadikan Madinah sebagai pusat tamadun Islam. Sambutan 'maal hijrah' diadakan di negara kita pada setiap tahun untuk memperingati perjuangan umat Islam. Abu Dakar al-Siddiq sanggup bergadai nyawa dan harta untuk melindung Nabi Muhammad s. semasa hijrah.w.a.w.a..

a. adil. Kerajaan Islam di Madinah yang diasaskan oleh Rasulullah s. dan ekonomi. dan maju Perjanjian Piagam Madinah merujuk kepada kanun. Perlembagaan Merupakan perlembagaan yang pertama digubal di dunia. piagam. sosial. iaitu Muhajirin dan Ansar. Orang bukan Islam. Baginda memilih jalan ke selatan menuju ke Tihamah berhampiran Laut Merah untuk ke Madinah kerana jalan menerusi utara Makkah kurang selamat.w. dengan panduan wahyu Allah Piagam Madinah Tujuan Untuk melahirkan sebuah pemerintahan dan masyarakat Islam yang stabil. 2. Baginda bersembunyi di Gua Thur sebelum meneruskan perjalanan ke Madinah. Menjadi asas dan panduan pemerintahan kerajaan Islam di Madinah Persetujuan Piagam ini dirangka berasaskan persetujuan: Orang Islam.kemewahan hidup untuk memperjuangkan Islam   Tidak mudah putus asa apabila menempuh kegagalan. Piagam Madinah telah dibentuk oleh Rasulullah s.a. adalah berdasarkan hukum Islam dari segi politik. iaitu orang Yahudi dan sekutu mereka yang tinggal di Madinah 5 . PIAGAM MADINAH 1.w. atau perjanjian bertulis Disebut Disebut jugaShahifah Madinah Perkara Berhubung peraturan dan tanggungjawab pemerintah dan orang yang diperintah. Bijaksana mengatur strategi perjuangan.

. Semua anggota Piagam Madinah mempunyai hak dan kebebasan beragama. Kebebasan juga diberi kepada penduduk Madinah untuk mengamalkan adat istiadat mereka selagi tidak bertentangan dengan Islam. Kebebasan diberi kepada masyarakat Madinah untuk mengamalkan agama masing-masing. Peraturan kekeluargaan di dalam sesuatu kabilah boleh diamalkan selagi tidak bertentangan dengan Islam Selagi orang-orang Yahudi mematuhi Perlembagaan Madinah. Seluruh penduduk Madinah dianggap sebagai satu ummah dan mempunyai tanggungjawab yang sama terhadap negara. Menghapuskan unsur riba dan penipuan dalam perniagaan.a. Pemimpin ummah bagi negara Madinah ialah Nabi Muhammad s. Isi Piagam Madinah adalah berdasarkan wahyu dan menjadi dasar undang-undang negara Islam Madinah Masyarakat Madinah yang berbilang kaum dan agama di Madinah dianggap sebagai satu ummah di mempunyai tanggungjawab yang sama terhadap negara.w. Wujud hubungan yang erat antara kaum yang berlainan agama. 6 . Piagam ini lengkap.w. ekonomi dan ketenteraan.Kandungan Piagam Madinah • • • Mempunyai 47 fasal dan terbahagi kepada dua : Bahagian 1 Mempunyai 23 fasal Menyentuh tentang hubungan dan tanggungjawab di kalangan umat Islam • • • • • Bahagian 2 Mempunyai 24 fasal Menyentuh tentang kaum Yahudi dan tanggungjawab mereka terhadap kerajaan Islam Madinah Kandungannya merangkumi aspek sosial. politik. Aspek Dalam Piagam Madinah PERKARA Politik KETERANGAN • Pemimpin Madinah ialah Nabi Muhammad s. menyeluruh dan mengambil kira kepentingan semua pihak. Masyarakat Madinah mestilah hidup dengan aman damai dan Perundangan • • Kedudukan Yahudi Pertahanan • • • • • • • • harmoni Menggunakan undang-undang Islam secara menyeluruh. Demi untuk memajukan ekonomi negara. . agama. Orang mukmin yang terdiri daripada orang Muhajirin dan Ansar dianggap bersaudara: a) Mereka mesti ada sifat tolong-menolong. Juga menggariskan beberapa prinsip umum tentang masyarakat atau ummah dan negara islam yang berbilang kaum dan agama. keselamatan mereka terjamin Semua anggota masyarakat dikehendaki mempertahankan Madinat daripada ancaman luar. • Agama • • Ekonomi Sosial • • • Baginda berperanan sebagai hakim yang Menyelesaikan masalah yang timbul antara orang Islam dengan bukan Islam. kerjasama masyarakat Madinah diperlukan.a.

Syariah Islam yang diperkenalkan adalah adil dan sesuai untuk diikuti oleh semua masyarakat dalam sesebuah negara. Piagam ini berjaya menyusun kehidupan masyarakat yang teratur dan sistematik. Setiap bangsa terikat kepada undang-undang yang digariskan. Semua rakyat mempunyai kedudukan dan taraf yang sama.a. Amalan sedekah dan sifat bertimbang rasa digalakkan. Keadilan dan ketelusan diutamakan dalam perniagaan. Kepentingan Piagam Madinah Aspek Model Diterima Keterangan • Piagam Madinah menjadi model dan panduan bagi kerajaan yang menjalankan pemerintahan • • Lengkap Ekonomi • • • • • Ummah • • • • Taraf Hak Undang-undang • • • • • Sistematik • • berasaskan Islam Piagam ini dapat diterima pakai oleh semua lapisan masyarakat. rasuah. Masyarakat dapat hidup bersatu padu dan aman. Semangat ummah Islamiah iaitu semangat persaudaraan sesama Islam dipupuk di kalangan Islam. Orang Ansar membantu orang Muhajirin secara ikhlas dan sukarela Masyarakat baru yang berasaskan ummah dapat dibentuk. penipuan. Kesetiaan sosial dipraktikkan Persamaan hak dan persaudaraan Islam diutamakan Undang-undang yang lengkap dan sempurna dibentuk. 7 . dan penindasan tidak dibenarkan. Dapat membuktikan bahawa unsur-unsur Islam dapat diamalkan dalam sesebuah negara yang terdiri daripada pelbagai bangsa dan agama Penggubalan piagam ini membuktikan kejayaan Nabi Muhammad s. c) Sama-sama memikul tanggungjawab untuk memperkukuh ekonomi negara d) Membanteras kezaliman e) Mesti menegakkan keadilan sosial. • Piagam ini juga memberi jaminan keselamatan terhadap orang bukan Islam yang menganggotain]! dan mematuhi peraturan piagam.b) Tidak boleh berbunuhan sesama mukrnin. mengatur sebuah pemerintahan yang lengkap dengan peraturan dunia dan akhirat Amalan riba dilarang.w. Ekonomi kerajaan Islam Madinah meningkat.

Orang Arab Quraisy berasa iri hati dengan pembentukan kerajaan Islam di Madinah pada tahun 622M. Semua rakyat bertanggungjawab untuk mempertahankan keselamatan negara Madinah daripada serangan musuh dari luar Cara Nabi Muhammad s. Tidak menggunakan paksaan. berusaha untuk membetulkan keadaan tersebut. Maharaja Rom Timur iaitu Hercules telah membincangkan isi kandungan warkah itu dengan pembesarpembesarnya. Raja Parsi pula tidak dapat menerima warkah Nabi Muhammad s. Setelah menerima warkah Nabi Muhammad s. 2. Mereka berusaha mendapatkan sokongan daripada orang Yahudi dan penduduk Arab yang tinggal di sekitar Tanah Arab untuk menumpaskan kerajaan Islam Madinah. Nabi Muhammad s.a.a.a. Walau bagaimanapun al-Muqauqis tidak menerima dakwah Islamiah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad s. sebagai kuasa tertinggi Tinggi • PENYEBARAN ISLAM 1.a. al-Muqauqis disarnbut baik.w. Mereka mematuhi peraturan dan cara hidup yang menjadi panduan masyarakat. peperangan hanya dilakukan dengan keizinan Allah iaitu setelah wahyu diturunkan oleh Allah. membentuk kerajaan berbeza daripada yang lain.a. Menyeru pemerintah-pemerintah di wilayah-wilayah tersebut memeluk Islam menerusi warkah yang dihantar kepada mereka. dan wilayah di sekitar Tanah Arab.w. Ini menyebabkan Nabi Muhammad s. b) Masyarakat Madinah diikat dahulu dengan perjanjian yang lengkap sebelum bernaung di bawah sebuah pemerintahan. Parsi. telah mengatur strategi untuk menyebarkan agama Islam.w. Mesir. 3.. 8 . Strategi Penyebaran Islam Menghantar perutusan ke Rom.t. Menggunakan cara diplomasi dan menunjukkan nilai-nilai yang baik. Nabi Muhammad s.w Warkah yang dihantar kepada Raja Qibti Mesir.a. 4.a.• Tanggungjawab Cara • • • Semua bangsa ada hak dalam negara Madinah.. iaitu: a) Baginda menyusun perlembagaan negara terlebih dahulu sebelum mengasaskan kerajaan. Rom Timur. Meletakkan Allah s. 5.w.w.w.w. Warkah tersebut telah dikoyak olehnya.a. 6. Mewujudkan rasa persefahaman dengan wilayah-wilayah tersebut • • • • • • • • Reaksi terhadap Warkah Nabi Muhammad s. yang menyedari tindak tanduk orang Arab Quraisy telah menghadapi ancaman mereka dengan berhati-hati. Habsyah. Orang Arab Quraisy sering melakukan keganasan dengan menyerang kafilah perdagangan Islam.w. Mengikut ajaran Islam.

Orang Islam dibenarkan berperang demi menjaga keamanan agar tempat ibadat mereka terjaga./8H beberapa siri peperangan antara orang Islam Madinah dengan orang Quraisy Makkah telah berlaku: Antara peperangan tersebut ialah Bil. dan orang yang menyerah diri tidak boleh dibunuh. 627M. Peperangan adalah untuk menentang kezaliman dan mempertahankan diri. PERJANJIAN HUDAIBIYAH 1. 630M. • Kota Makkah amat penting kepada orang Islam Madinah kerana: a) Merupakan tempat letaknya Kaabah yang menjadi pusat ibadat bagi orang Islam b) Merupakan tempat asal orang Muhajirin. Allah membenarkan orang Islam berperang apabila mereka diserang musuh./5H. Antara tahun 622M. orang Islam mengambil keputusan untuk menziarahi Makkah. Tempat ibadat tidak boleh dirobohkan. orang wanita.w.. Orang yang lemah seperti orang sakit. maka orang Islam harus memilih perdamaian. Perang 1 2 3 4 Perang Badar Perang Uhud Perang Khandak Perang Tabuk Tahun 624M. 625M. ingin mengerjakan umrah di sana • Rombongan seramai 1400 orang yang diketuai oleh Nabi Muhammad s. bangsa. • Kaum musyrikin Quraisy Makkah • Pada tahun 628M. dan negara Sekiranya musuh Islam ingin berdamai. untuk menunaikan umrah PERKARA Tahun Tempat Pihak Terlibat Peristiwa 9 . Orang Islam telah mencapai kejayaan cemerlang apabila termeterainya Perjanjian Hudaibiyah PERJANJIAN HUDAIBIYAH KETERANGAN • 628M./3H. 7. Peperangan hanya boleh dilakukan untuk mempertahankan maruah agama./2H./6 Hijrah • Hudaibiyah • Orang Islam Madinah. telah bertolak menuju ke Makkah pada tahun 6H./628M./8H.w. kanak-kanak. Binatang ternakan tidak boleh dibunuh dantani tidak boleh dimusnahkan. c) Merupakan tempat turunnya wahyu pertama.Prinsip-prinsip yang Mesti Dipatuhi oleh Umat Islam dalam Peperangan Peperangan hanya boleh dilakukan dengan keizinan Allah.a. d) Nabi Muhammad s. sehingga pembukaan semula kota Makkah pada 630M.a.

a. Umat Islam dibenarkan mengerjakan umrah pada tahun berikutnya. mereka menghantar Suhail bin Amru untuk berunding. Orang Islam berjaya memasuki Makkah dan dapat beribadat di Kaabah pada bila-bila masa. Orang Islam telah bersiap sedia menghadapi orang musyrikin Makkah. Mereka semua berpakaian ihram. 2. orang Islam menghantar Uthman bin Affan untuk menerangkan tujuan sebenar kedatangan mereka kepada orang Arab Quraisy Makkah. iaitu 629M. termeterailah Perjanjian Hudaibiyah antara Nabi Muhammad s. Dengan itu. atau orang Quraisy Makkah. iaitu pada tahun 7 Hijrah. b) Mereka bimbang dengan kekuatan orang Islam Madinah. Uthman bin Affan telah ditangkap dan tersebar berita bahawa Uthman Bin Affan telah dibunuh.• • • • • • • • • • • Pemergian mereka tanpa membawa sebarang senjata kecuali pedang untuk mempertahankan diri jika diserang.a. orang Arab Quraisy Makkah tidak menghiraukan hasrat orang Islam itu. mereka telah disekat oleh orang Arab Quraisy Makkah Orang Arab Quraisy Makkah bertindak sedemikian kerana: a) Mereka berasa tercabar dengan kedatangan orang Islam Madinah. Apabila tiba di Hudaibiyah. Kepentingan perjanjian Hudaibiyah 1. Orang Islam berpeluang menunaikan haji pada tahun berikutnya. Orang Quraisy Makkah yang memihak ke Madinah tanpa kebenaran penjaganya perlu dipulangkan semula. 10 . Kabilah Arab yang lain bebas memilih sama ada hendak memihak kepada orang Islam Madinah. Setelah berunding. Nabi Muhammad s. bersedia mengadakan perjanjian dengan orang Quraisy Makkah.. Apabila orang Quraisy mendapat tahu bahawa angkatan Islam bersumpah setia (Baiah al-Ridwan) untuk membela kematian Uthman bin Affan. Orang Islam Madinah yang memihak ke Makkah tanpa kebenaran penjaganya tidak perlu dipulangkan.w. Akan tetapi. Di Hudaibiyah.w (mewakili pihak Islam) dengan Suhail bin Amru (mewakili pihak Quraisy) Syarat-syarat Perjanjian Hudaibiyah • • • • • Kedua-dua pihak bersetuju untuk mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun.

6. Islam dapat berkembang dengan pesat. Kota Makkah merupakan tempat Nabi Muhammad s. Orang Quraisy tidak menghormati hak kebebasan yang dipersetujui bersama dalam Perjanjian Hudaibiyah 11 . 11.w. dan orang Islam telah berhijrah ke Madinah pada tahun 622M. 2. Nabi Muhammad s. mereka harus mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun.w. terperinci. berupaya merangka program dakwah Islam ke seluruh Semenanjung Tanah Arab secara aman dalam tempoh perdamaian perjanjian ini. bertindak tegas dengan menghantar pasukan tentera ke Makkah. 2. sebagai pemimpin unggul dan dihargainya 7. Sebarang keputusan yang akan diambil dilihat secara menyeluruh.w. Nabi Muhammad s. Sebab-sebab Nabi Muhammad s. Perjanjian ini membuktikan ketabahan Nabi Muhammad s. Walaupun isi perjanjian kelihatan menguntungkan orang Quraisy tetapi Nabi Muhammad s. Nabi Muhammad s. dilahirkan dan tempat lahirnya agama Islam. setelah mendapat penentangan daripada orang Arab Quraisy Makkah. yakin pihak orang Islam memperoleh keuntungan dalam jangka masa panjang. iaitu Khalid al-Walid. Nabi Muhammad s. 12.a.a.w. Mereka memberi sokongan kepada Bani Bakar yang berperang dengan Bani Khuza'ah. Kesimpulannya. 10. Mengikut syarat Perjanjian Hudaibiyah. /8H. dan berwawasan. Perjanjian Hudaibiyah merupakan perintis ke arah pembukaan semula kota Makkah Pembukaan Kota Makkah 1. dan Uthman bin Talib 5.a.w. Membuka Semula Kota Makkah 1. Pada tahun 630M. 4. telah berjaya menguasai semula kota Makkah.a.w. orang yang memeluk Islam berlipat ganda bilangannya. Mereka memberi sokongan kepada Bani Bakar yang berperang dengan Bani Khuza'ah. 3.a.. Tindakan ini merupakan satu strategi jangka masa panjang untuk meneruskan penyebaran Islam.a.w. Pengiktirafan terhadap kerajaan Islam di Madinah. Sesetengah sejarawan mengatakan bahawa selepas dua tahun perjanjian ini ditandatangani. Amru bin al-As.w. 3. Orang Arab Quraisy sengaja melanggar syarat pertama perjanjian tersebut.a.a. Ini terbukti dengan pemelukan Islam oleh tokoh panglima Arab Quraisy.3. Perjanjian ini hanya bertahan dua tahun sahaja antara pihak Islam dan Quraisy Makkah. 8. 9. Orang Quraisy melanggar Perjanjian Hudaibiyah.

a. Nabi Muhammad s.w. kerajaan Islam Madinah akan bertambah mantap 4. menguasai kota Makkah.a.a. Abu Sufian telah memeluk Islam sebelum tentera Islam menguasai Makkah. Saad bin Ubadah. wafat pada tahun 632M. f) 10. iaitu kira-kira 10 000 orang. iaitu dari arah utara. iaitu al-Abbas dan ketua Arab Quraisy. Keadaan ini memudahkan tentera Islam menguasai Makkah. barat. merancang secara bijak untuk memasuki kota Makkah. Nabi Muhammad s. Baginda berpegang kepada prinsip aman tanpa kekerasan untuk menguasai kota Makkah.a.w. Nabi Muhammad s.a. 7. Pada masa itu. Nabi Muhammad s. selatan.a. berpendapat bahawa sekiranya Makkah dapat dikuasai.w. Beberapa orang Bani Khuza'ah yang berpihak kepada Islam telah dibunuh. 12 . beberapa orang tokoh penting seperti bapa saudara Nabi Muhammad s. tugas penyebaran Islam dilakukan oleh sahabat-sahabat baginda yang terpilih.a. Baginda telah berpidato kepada umat Islam dengan membaca ayat al-Quran yang menegaskan kepentingan perpaduan dalam masyarakat pelbagai bangsa dan agama.w. 8. berjaya menguasai kota Makkah dengan mudah kerana: a) Tentera Islam yang ramai. 5. Nabi Muhammad s. Kedatangan tentera Islam ke kota Makkah amat membimbangkan orang Arab Quraisy. Pusaka yang dimaksudkan ialah: a) Kitab Allah. dan barat daya Makkah. b) Strategi peperangan yang berkesan. Pemerintahan kerajaan Islam diketuai oleh Khulafa al-Rasyidin.w. 13. Selepas kewafatan baginda.4. Mereka memeluk Islam setelah menyedari kepalsuan perjuangan mereka selama ini dan bukan disebabkan takut dengan kekuatan tentera Islam. 12. Abu Ubaidah al-Jarrah. telah bertawaf sebanyak tujuh kali mengelilingi Kaabah.. 5. iaitu baginda meninggalkan satu pusaka kepada umat Islam yang tidak akan menjadikan mereka sesat selama-lamanya. 11.w.a./ 10H. d) Kemaraan tentera Islam ke kota Makkah tidak menghadapi halangan yang besar. 9. c) Tentera Islam berjuang dengan penuh keyakinan dan semangat ketakwaan. baginda telah meninggalkan pesanan penting kepada umat Islam. 15. 6. • Strategi ini membawa kejayaan kerana orang Quraisy dapat dikepung dengan rapi. dan Zubair bin al-Awwam.w. wafat. e) Pengislaman Abu Suffian dan Abbas mendorong ramai orang Quraisy yang lain turut memeluk Islam. b) Sunnah Rasulullah 14. atau al-Quran. Setelah Nabi Muhammad s. kecuali penentangan segelintir orang Quraisy terhadap pasukan Khalid bin al-Walid. memberi jaminan keselamatan kepada mereka yang terkepung semasa pembukaan kota Makkah. Sebelum Nabi Muhammad s. • Keempat-empat pasukan tentera bergerak serentak untuk masuk ke kota Makkah melalui empat penjuru. • Tentera Islam dibahagi kepada empat pasukan di bawah pimpinan empat orang panglima. dalam khutbah haji terakhir baginda.w. iaitu Khalid bin al-Walid.

Penyembahan patung berhala yang diamalkan sejak turun-temurun telah dihapuskan dan diganti dengan amalan Islam 6. Sifat pemaaf Nabi Muhammad s. Kerajaan Islam Madinah bertambah bawah pimpinan Nabi Muhammad s. Tamadun Islam yang dibina oleh Nabi Muhammad s.a. 2.w. Masyarakat Islam mulai mendalami ilmu pengetahuan Islam 4.a. telah memaafkan penduduk Makkah yang memusuhi Islam selama ini. Perpaduan dan keharmonian hidup pebagail bangsa di Madinah perlu kita contohi.w.a. 2. Agama Islam tersebar ke seluruh Semenanjung Tanah Arab secara bebas. Kaabah terpelihara daripada unsur-unsur jahiliah 5. 7.w menjadi pedoman kepada pemimpin negara| generasi muda.w.Kepentingan Pembukaan Semula Kota Makkah 1. Penganut agama Islam di kota Makkah semakin bertambah kerana Nabi Muhammad s. telah menjadi kunci kejayaan penyebaran Islam seterusnya. iaitu: a) Berwawasan. Pembentukan kerajaan Islam Madinah melambangkan Islam dapat diamalkan dalam kehidupan harian secara menyeluruh. b) Berjiwa besar. c) Pemaaf.w. Kota Makkah berperanan sebagai kota suci umat Islam dan menjadi tumpuan umat Islam dari seluruh dunia untuk melakukan ibadat. 3. di Madinah menjadi titik tolak kepada kejayaan pemerintahan Islam seterusnya.a. d) Tidak pernah menyerah kalah 13 . Nilai-nilai murni Nabi Muhammad s.a. tanpa paksaan daripada mana-mana pihak Rumusan 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful