PENGENALAN 1. Kedudukan Madinah adalah di utara Makkah. 2.

Madinah merupakan kota penting bagi pedagang Arab kemunculan Islam. 3. Pedagang-pedagang luar mengunjunginya kerana kedudukannya yang strategik di tengah-tengah .perjalanan antara Syam dan Makkah. 4. Penduduk Madinah terdiri daripada orang Yahudi & Arab Orang Yahudi Golongan Arab • • • • • Bani Quraizah Bani Qunaiqa’ Bani Nadhir Suku Aus Suku Khazraj

5. Pergeseran yang berlaku antara suku-suku Arab dan penguasaan oleh orang Yahudi menyebabkan suasana kehidupan di Madinah kurang aman. 6. Terbuka lembaran baru dalam sejarah Madinah apabila orang Aus dan Khazraj telah bertemu dengan Nabi Muhammad s.a.w. di Aqabah pada tahun 621 M. PERJANJIAN AQABAH PERTAMA DAN KEDUA 1. Peristiwa hijrah berkait rapat dengan Perjanjian Aqabah I (620 M.) dan Perjanjian Aqabah II (621 M.). 2. Perjanjian ini termeterai antara Nabi Muhammad s.a.w. dengan penduduk Madinah yang terdiri daripada kaum Aus dan Khazraj. 3. Perjanjian ini berlaku dalam dua peringkat, iaitu Perjanjian Aqabah Pertama dan Kedua. Perkara Tempat Kandungan Perjanjian Aqabah I Aqabah I. Penduduk Yathrib berjanji tidak akan menyekutukan Allah s.w.t., mereka hendaklah beriman kepada Allah dan Rasul. II. Berjanji akan melakukan segala kebaikan yang disuruh oleh Islam dan tidak akan melakukan amalan jahiliah seperti mencuri, meminum arak, dan mem-bunuh bayi perempuan. III. Mereka akan membantu perjuangan Nabi Muhammad s.a.w Kesan 1. Nabi Muhammad s.a.w. dan umat Islam Makkah berhijrah ke Madinah. 2. Islam tersebar ke Madinah. 3. Madinah menjadi tapak penyebaran agama Islam yang baru. IV. III. II. Perjanjian Aqabah II Aqabah I. Kaum Aus dan Khazraj memeluk Islam dan mengukuhkan taat setia mereka kepada Nabi Muhammad s.a.w. Mereka menjemput Nabi Muhammad s.a.w. dan umat Islam di Makkah berhijrah ke Madinah. Mereka akan menyediakan tempat tinggal dan menjamin keselamatan Nabi Muhammad s.a.w. dan orang Islam Makkah. Mereka akan mempertahankan Islam

1

mengintip kegiatan orang Quraisy yang sedang kehilangan baginda. c. Perintah Allah menerusi Wahyu d.w. berfikir. 2.a.HIJRAH Maksud Hijrah 1. agar baginda dapat melepaskan diri 3. d. 6. berjaya melepaskan diri daripada kepungan pemuda Quraisy terhadap rumah baginda. b) Asma' binti Abu Bakar . Nabi Muhammad s. beberapa orang telah membantu baginda. termasuk golongan bukan Islam. c.a. Satu strategi baru untuk menyebarkan Islam. 2. b. dilantik sebagai pemimpin Madinah dan baginda diterima oleh semua penduduk 2 . Penghijrahan Nabi Muhammad s. Ali bin Abu Talib menawarkan diri untuk tidur di tempat tidur Nabi Muhammad s.a. Penghijrahan umat Islam dari kota Makkah ke Madinah adalah jemputan orang Madinah sendiri seperti yang terkandung dalam Perjanjian Kedua. Nabi Muhammad s. Semasa bersembunyi di Gua Thur. b. 5. Dalam bahasa Arab. dan tingkah laku Pandangan Orientalis Barat 1.a. Madinah.a.menghantar makanan kepada Nabi Muhammad c) Amir bin Fuhairah – seorang penggembala kambing yang membekalkan susu kepada Nabi Muhammad s.w. dan Abu Bakar meneruskan perjalanan ke Madinah dipandu oleh Abdullah bin Arqat SEBAB HIJRAH 1. iaitu : a) Abdullah bin Abu Bakar . Baginda bertemu dengan Abu Bakar al-Siddiq setelah keluar dari rumah. Semangat ingin berubah. Orang Islam Makkah disediakan tempat tinggal yang sewajarnya dan mereka dijamin oleh penduduk Madinah. Perpindahan orang Islam dari kota Makkah ke Madinah untuk memperkukuh agama Islam.w 1. iaitu perubahan dari segi sikap. Orang Madinah menyambut ketibaan orang Islam Makkah dengan rela dan meriah setibanya mereka di Madinah. 2. Dalam konteks tamadun Islam. Perjuangan untuk menegakkan kebenaran dan meninggalkan keburukan. Orientalis Barat mentafsirkan hijrah sebagai suatu pelarian.a..w. hijrah bermaksud: a. Nabi Muhammad s.w. Mereka bersembunyi di Gua Thur sebelum meneruskan perjalanan ke Madinah. 4. Pandangan orientalis Barat ini disangkal oleh umat Islam kerana : a. Selepas bersembunyi di Gua Thur.w. hijrah bermakna berpindah. atau kejahatan. iaitu perpindahan yang berlaku dari satu tempat ke satu tempat yang lain.

Kepentingan hijrah dapat dilihat dalam beberapa aspek berikut: Perkara Dakwah Damai • • • Persaudaraan • • Keterangan Kegiatan dakwah Islamiah dapat dijalankan secara aman tanpa gangguan. Menerusi wahyu ini. Suku Aus dan Khazraj sering bertelingkah sesama sendiri. Hijrah dilakukan untuk meneruskan penyebaran agama Islam. Perintah ini berasaskan ayat al-Quran.. c. Perintah ini mencepatkan penghijrahan Nabi Muhammad s. d.w untuk mengembangkan agama Islam. c. Ekonomi suku Aus dan Khazraj dikuasai oleh orang Yahudi. agama. Hubungan persaudaraan antara orang Islam Makkah dengan orang Islam Madinah terjalin. b. Orang Islam Madinah (orang Ansar) membantu orang Islam Makkah (Muhajirin) sehinggakan mereka yang berhijrah itu tidak berasa terasing.a. iaitu Surah al-Anfal. menjadi pemimpin dan mendamaikan mereka TUJUAN HIJRAH 1. terhadap mereka.w. 3. c. Nabi Muhammad s. Tempat yang baru dan suasana yang aman dapat memudahkan kegiatan dakwah islamiah 4. Hijrah membolehkan wujudnya sebuah masyarakat Islam yang bersatu padu dan sempurna KEPENTINGAN HIJRAH 1. Orang Quraisy menentang Islam secara berterusan. 3. atau rendah diri berada dalam masyarakat baru di Madinah. mengarahkan umat Islam berhijrah untuk mengelakkan kekejaman orang Quraisy 3 Pengorbanan Toleransi Madinah Takwim Masjid .a. Jemputan itu dibuat berasaskan Perjanjian Aqabah Kedua. Penentangan orang Quraisy a.w. Umat Islam Makkah dihina dan diseksa oleh mereka.a. b. 2. ke Madinah 2. Peristiwa hijrah membawa kesan yang amat penting kepada peningkatan tamadun masyarakat Arab dan tamadun Islam 2.w.w. Suku Aus dan Khazraj yang sering bersengketa dapat berdamai melalui semangat persaudaraan sesama Islam.a. dan budaya dapat d. Mereka memerlukan Nabi Muhammad s. Allah telah memerintahkan Nabi Muhammad s.a. supaya dengan segera kerana niat dan pakatan orang Quraisy untuk membunuh baginda b.w.a. Jemputan masyarakat Arab Madinah a. Bersatu padu • Penduduk Madinah yang terdiri daripada pelbagai suku. Hijrah merupakan strategi yang digunakan oleh Nabi Muhammad s. Mereka yang sebelumnya mempunyai perbezaan dari segi kedudukan ekonomi dan sosial telah dapat disatukan. Mereka berpakat untuk membunuh Nabi Muhammad s.a.

Masjid al-Nabawi telah dibina di Madinah dan berfungsi sebagai:    • • • • • Tempat untuk beribadat. Abdul Rahman bin Auf sanggup menyumbangkan hartanya untuk membantu masyarakat Islam yang kurang berupaya. semasa hijrah. yang berlindung di Gua Thur.a.w.bersatu padu.a. Dengan berani beliau telah menghantar makanan dan menyampaikan berita tentang gerakan orang Quraisy kepada Nabi Muhammad s. • • • • • • • Wanita Hijrah memperlihatkan sikap toleransi kaum dan tolong-menolong yang boleh melahirkan masyarakat cemerlang.w. • Hijrah dapat mencerminkan sifat-sifat Nabi Muhammad s. Wujudnya kiraan tahun hijrah dalam takwim Islam. Masyarakat Madinah dapat menjalankan kegiatan ekonomi.w. Tempat belajar. Wanita juga memainkan peranan penting untuk menggerakkan kemajuan negara.a. Nabi Muhammad s.a.  Asma' binti Abu Bakar telah berjaya membantu perjuangan Nabi Muhammad s. Tempat untuk bertemu dan membincangkan masalah yang dihadapi oleh orang Islam.w.. agama dan sebagainya untuk menikmati kemakmuran dan kesejahteraan hidup. Nama Yathrib ditukar kepada Madinah al-Munawwarah atau kota bercahaya.a.w  Sifat-sifat Nabi Kebesaran jiwa dan ketabahan hati – baginda sanggup meninggalkan 4 . Sambutan 'maal hijrah' diadakan di negara kita pada setiap tahun untuk memperingati perjuangan umat Islam. • • • Perpaduan ini dapat melahirkan kehidupan yang harmoni. Bantuan dalam pelbagai aspek diberikan oleh orang Islam Madinah kepada orang Islam Makkah. menukarkan nama tersebut sebagai satu usaha baginda untuk menjadikan Madinah sebagai pusat tamadun Islam. Takwim Islam yang berasaskan tahun Hijrah mula digunakan oleh Khalifah Umar alKhattab. Hijrah memperlihatkan sokongan dan pengorbanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad s.w. Abu Dakar al-Siddiq sanggup bergadai nyawa dan harta untuk melindung Nabi Muhammad s. Ali bin Abu Talib sanggup tidur di tempat tidur baginda apabila rumah baginda dikepung oleh orang Quraisy untuk mengelirukan mereka. Aktiviti harian seperti berjual beli dijalankan oleh orang Islam di kawasan persekitaran masjid.a.

Kerajaan Islam di Madinah yang diasaskan oleh Rasulullah s.w. piagam. Baginda bersembunyi di Gua Thur sebelum meneruskan perjalanan ke Madinah. Piagam Madinah telah dibentuk oleh Rasulullah s. Perlembagaan Merupakan perlembagaan yang pertama digubal di dunia. iaitu orang Yahudi dan sekutu mereka yang tinggal di Madinah 5 . Baginda memilih jalan ke selatan menuju ke Tihamah berhampiran Laut Merah untuk ke Madinah kerana jalan menerusi utara Makkah kurang selamat. adalah berdasarkan hukum Islam dari segi politik. Menjadi asas dan panduan pemerintahan kerajaan Islam di Madinah Persetujuan Piagam ini dirangka berasaskan persetujuan: Orang Islam.w. atau perjanjian bertulis Disebut Disebut jugaShahifah Madinah Perkara Berhubung peraturan dan tanggungjawab pemerintah dan orang yang diperintah. Orang bukan Islam. Bijaksana mengatur strategi perjuangan. dengan panduan wahyu Allah Piagam Madinah Tujuan Untuk melahirkan sebuah pemerintahan dan masyarakat Islam yang stabil. PIAGAM MADINAH 1. iaitu Muhajirin dan Ansar. dan maju Perjanjian Piagam Madinah merujuk kepada kanun. dan ekonomi. 2. sosial.a.a. adil.kemewahan hidup untuk memperjuangkan Islam   Tidak mudah putus asa apabila menempuh kegagalan.

kerjasama masyarakat Madinah diperlukan. Peraturan kekeluargaan di dalam sesuatu kabilah boleh diamalkan selagi tidak bertentangan dengan Islam Selagi orang-orang Yahudi mematuhi Perlembagaan Madinah.a. Seluruh penduduk Madinah dianggap sebagai satu ummah dan mempunyai tanggungjawab yang sama terhadap negara. ekonomi dan ketenteraan. Kebebasan diberi kepada masyarakat Madinah untuk mengamalkan agama masing-masing.a. Pemimpin ummah bagi negara Madinah ialah Nabi Muhammad s. Kebebasan juga diberi kepada penduduk Madinah untuk mengamalkan adat istiadat mereka selagi tidak bertentangan dengan Islam. Menghapuskan unsur riba dan penipuan dalam perniagaan. agama.Kandungan Piagam Madinah • • • Mempunyai 47 fasal dan terbahagi kepada dua : Bahagian 1 Mempunyai 23 fasal Menyentuh tentang hubungan dan tanggungjawab di kalangan umat Islam • • • • • Bahagian 2 Mempunyai 24 fasal Menyentuh tentang kaum Yahudi dan tanggungjawab mereka terhadap kerajaan Islam Madinah Kandungannya merangkumi aspek sosial. 6 . Orang mukmin yang terdiri daripada orang Muhajirin dan Ansar dianggap bersaudara: a) Mereka mesti ada sifat tolong-menolong. Isi Piagam Madinah adalah berdasarkan wahyu dan menjadi dasar undang-undang negara Islam Madinah Masyarakat Madinah yang berbilang kaum dan agama di Madinah dianggap sebagai satu ummah di mempunyai tanggungjawab yang sama terhadap negara.. Semua anggota Piagam Madinah mempunyai hak dan kebebasan beragama. Aspek Dalam Piagam Madinah PERKARA Politik KETERANGAN • Pemimpin Madinah ialah Nabi Muhammad s. Wujud hubungan yang erat antara kaum yang berlainan agama. . Juga menggariskan beberapa prinsip umum tentang masyarakat atau ummah dan negara islam yang berbilang kaum dan agama.w. politik.w. Masyarakat Madinah mestilah hidup dengan aman damai dan Perundangan • • Kedudukan Yahudi Pertahanan • • • • • • • • harmoni Menggunakan undang-undang Islam secara menyeluruh. Piagam ini lengkap. menyeluruh dan mengambil kira kepentingan semua pihak. keselamatan mereka terjamin Semua anggota masyarakat dikehendaki mempertahankan Madinat daripada ancaman luar. Demi untuk memajukan ekonomi negara. • Agama • • Ekonomi Sosial • • • Baginda berperanan sebagai hakim yang Menyelesaikan masalah yang timbul antara orang Islam dengan bukan Islam.

• Piagam ini juga memberi jaminan keselamatan terhadap orang bukan Islam yang menganggotain]! dan mematuhi peraturan piagam. mengatur sebuah pemerintahan yang lengkap dengan peraturan dunia dan akhirat Amalan riba dilarang. Kesetiaan sosial dipraktikkan Persamaan hak dan persaudaraan Islam diutamakan Undang-undang yang lengkap dan sempurna dibentuk.w. Ekonomi kerajaan Islam Madinah meningkat. Setiap bangsa terikat kepada undang-undang yang digariskan. Masyarakat dapat hidup bersatu padu dan aman. Syariah Islam yang diperkenalkan adalah adil dan sesuai untuk diikuti oleh semua masyarakat dalam sesebuah negara. Piagam ini berjaya menyusun kehidupan masyarakat yang teratur dan sistematik. c) Sama-sama memikul tanggungjawab untuk memperkukuh ekonomi negara d) Membanteras kezaliman e) Mesti menegakkan keadilan sosial. rasuah. Amalan sedekah dan sifat bertimbang rasa digalakkan. Kepentingan Piagam Madinah Aspek Model Diterima Keterangan • Piagam Madinah menjadi model dan panduan bagi kerajaan yang menjalankan pemerintahan • • Lengkap Ekonomi • • • • • Ummah • • • • Taraf Hak Undang-undang • • • • • Sistematik • • berasaskan Islam Piagam ini dapat diterima pakai oleh semua lapisan masyarakat. Semangat ummah Islamiah iaitu semangat persaudaraan sesama Islam dipupuk di kalangan Islam. dan penindasan tidak dibenarkan.a. penipuan. Keadilan dan ketelusan diutamakan dalam perniagaan. Semua rakyat mempunyai kedudukan dan taraf yang sama. Dapat membuktikan bahawa unsur-unsur Islam dapat diamalkan dalam sesebuah negara yang terdiri daripada pelbagai bangsa dan agama Penggubalan piagam ini membuktikan kejayaan Nabi Muhammad s.b) Tidak boleh berbunuhan sesama mukrnin. Orang Ansar membantu orang Muhajirin secara ikhlas dan sukarela Masyarakat baru yang berasaskan ummah dapat dibentuk. 7 .

w. Semua rakyat bertanggungjawab untuk mempertahankan keselamatan negara Madinah daripada serangan musuh dari luar Cara Nabi Muhammad s. Mereka mematuhi peraturan dan cara hidup yang menjadi panduan masyarakat.a.a.w. al-Muqauqis disarnbut baik. peperangan hanya dilakukan dengan keizinan Allah iaitu setelah wahyu diturunkan oleh Allah. Menyeru pemerintah-pemerintah di wilayah-wilayah tersebut memeluk Islam menerusi warkah yang dihantar kepada mereka. Mengikut ajaran Islam. membentuk kerajaan berbeza daripada yang lain. sebagai kuasa tertinggi Tinggi • PENYEBARAN ISLAM 1. Warkah tersebut telah dikoyak olehnya. Rom Timur. Nabi Muhammad s.t. 3. yang menyedari tindak tanduk orang Arab Quraisy telah menghadapi ancaman mereka dengan berhati-hati. Maharaja Rom Timur iaitu Hercules telah membincangkan isi kandungan warkah itu dengan pembesarpembesarnya..• Tanggungjawab Cara • • • Semua bangsa ada hak dalam negara Madinah. Nabi Muhammad s.a.w. telah mengatur strategi untuk menyebarkan agama Islam.w. Setelah menerima warkah Nabi Muhammad s. 4. Walau bagaimanapun al-Muqauqis tidak menerima dakwah Islamiah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad s.w. Habsyah. Meletakkan Allah s. Orang Arab Quraisy berasa iri hati dengan pembentukan kerajaan Islam di Madinah pada tahun 622M. dan wilayah di sekitar Tanah Arab.w. Menggunakan cara diplomasi dan menunjukkan nilai-nilai yang baik. Tidak menggunakan paksaan..w Warkah yang dihantar kepada Raja Qibti Mesir. Ini menyebabkan Nabi Muhammad s. berusaha untuk membetulkan keadaan tersebut.a.a. Mesir. Strategi Penyebaran Islam Menghantar perutusan ke Rom. Mewujudkan rasa persefahaman dengan wilayah-wilayah tersebut • • • • • • • • Reaksi terhadap Warkah Nabi Muhammad s. 8 . 2.a. iaitu: a) Baginda menyusun perlembagaan negara terlebih dahulu sebelum mengasaskan kerajaan.a. 6. Orang Arab Quraisy sering melakukan keganasan dengan menyerang kafilah perdagangan Islam.w. b) Masyarakat Madinah diikat dahulu dengan perjanjian yang lengkap sebelum bernaung di bawah sebuah pemerintahan. Mereka berusaha mendapatkan sokongan daripada orang Yahudi dan penduduk Arab yang tinggal di sekitar Tanah Arab untuk menumpaskan kerajaan Islam Madinah. Raja Parsi pula tidak dapat menerima warkah Nabi Muhammad s. Parsi.w. 5.a.

bangsa. Peperangan adalah untuk menentang kezaliman dan mempertahankan diri./3H. Orang Islam telah mencapai kejayaan cemerlang apabila termeterainya Perjanjian Hudaibiyah PERJANJIAN HUDAIBIYAH KETERANGAN • 628M./6 Hijrah • Hudaibiyah • Orang Islam Madinah./8H beberapa siri peperangan antara orang Islam Madinah dengan orang Quraisy Makkah telah berlaku: Antara peperangan tersebut ialah Bil. orang Islam mengambil keputusan untuk menziarahi Makkah. Orang Islam dibenarkan berperang demi menjaga keamanan agar tempat ibadat mereka terjaga. Perang 1 2 3 4 Perang Badar Perang Uhud Perang Khandak Perang Tabuk Tahun 624M.w. 627M.a. 7. dan orang yang menyerah diri tidak boleh dibunuh. Peperangan hanya boleh dilakukan untuk mempertahankan maruah agama. untuk menunaikan umrah PERKARA Tahun Tempat Pihak Terlibat Peristiwa 9 . Binatang ternakan tidak boleh dibunuh dantani tidak boleh dimusnahkan./8H. Allah membenarkan orang Islam berperang apabila mereka diserang musuh.. maka orang Islam harus memilih perdamaian. d) Nabi Muhammad s. Tempat ibadat tidak boleh dirobohkan. orang wanita. 625M./628M. c) Merupakan tempat turunnya wahyu pertama. ingin mengerjakan umrah di sana • Rombongan seramai 1400 orang yang diketuai oleh Nabi Muhammad s.w. • Kota Makkah amat penting kepada orang Islam Madinah kerana: a) Merupakan tempat letaknya Kaabah yang menjadi pusat ibadat bagi orang Islam b) Merupakan tempat asal orang Muhajirin. 630M. Antara tahun 622M. kanak-kanak. sehingga pembukaan semula kota Makkah pada 630M./5H. PERJANJIAN HUDAIBIYAH 1. • Kaum musyrikin Quraisy Makkah • Pada tahun 628M. telah bertolak menuju ke Makkah pada tahun 6H.Prinsip-prinsip yang Mesti Dipatuhi oleh Umat Islam dalam Peperangan Peperangan hanya boleh dilakukan dengan keizinan Allah.a. Orang yang lemah seperti orang sakit./2H. dan negara Sekiranya musuh Islam ingin berdamai.

a.w (mewakili pihak Islam) dengan Suhail bin Amru (mewakili pihak Quraisy) Syarat-syarat Perjanjian Hudaibiyah • • • • • Kedua-dua pihak bersetuju untuk mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun. Orang Islam berpeluang menunaikan haji pada tahun berikutnya. Uthman bin Affan telah ditangkap dan tersebar berita bahawa Uthman Bin Affan telah dibunuh. iaitu pada tahun 7 Hijrah. mereka menghantar Suhail bin Amru untuk berunding. Akan tetapi.. Kabilah Arab yang lain bebas memilih sama ada hendak memihak kepada orang Islam Madinah. mereka telah disekat oleh orang Arab Quraisy Makkah Orang Arab Quraisy Makkah bertindak sedemikian kerana: a) Mereka berasa tercabar dengan kedatangan orang Islam Madinah. Dengan itu. atau orang Quraisy Makkah. Kepentingan perjanjian Hudaibiyah 1. 10 . Di Hudaibiyah.w. 2.a. Apabila orang Quraisy mendapat tahu bahawa angkatan Islam bersumpah setia (Baiah al-Ridwan) untuk membela kematian Uthman bin Affan. iaitu 629M.• • • • • • • • • • • Pemergian mereka tanpa membawa sebarang senjata kecuali pedang untuk mempertahankan diri jika diserang. b) Mereka bimbang dengan kekuatan orang Islam Madinah. Umat Islam dibenarkan mengerjakan umrah pada tahun berikutnya. Setelah berunding. Orang Islam telah bersiap sedia menghadapi orang musyrikin Makkah. Orang Islam berjaya memasuki Makkah dan dapat beribadat di Kaabah pada bila-bila masa. Mereka semua berpakaian ihram. orang Islam menghantar Uthman bin Affan untuk menerangkan tujuan sebenar kedatangan mereka kepada orang Arab Quraisy Makkah. orang Arab Quraisy Makkah tidak menghiraukan hasrat orang Islam itu. termeterailah Perjanjian Hudaibiyah antara Nabi Muhammad s. bersedia mengadakan perjanjian dengan orang Quraisy Makkah. Orang Quraisy Makkah yang memihak ke Madinah tanpa kebenaran penjaganya perlu dipulangkan semula. Nabi Muhammad s. Apabila tiba di Hudaibiyah. Orang Islam Madinah yang memihak ke Makkah tanpa kebenaran penjaganya tidak perlu dipulangkan.

Mereka memberi sokongan kepada Bani Bakar yang berperang dengan Bani Khuza'ah. Orang Quraisy melanggar Perjanjian Hudaibiyah.w. Amru bin al-As. Nabi Muhammad s. 8. 3. orang yang memeluk Islam berlipat ganda bilangannya.w. 4. dan berwawasan. iaitu Khalid al-Walid.w. telah berjaya menguasai semula kota Makkah.a.w. 10. Nabi Muhammad s.a. Islam dapat berkembang dengan pesat. sebagai pemimpin unggul dan dihargainya 7.a.a. dilahirkan dan tempat lahirnya agama Islam. Sebarang keputusan yang akan diambil dilihat secara menyeluruh. berupaya merangka program dakwah Islam ke seluruh Semenanjung Tanah Arab secara aman dalam tempoh perdamaian perjanjian ini. Mereka memberi sokongan kepada Bani Bakar yang berperang dengan Bani Khuza'ah. Nabi Muhammad s. Sebab-sebab Nabi Muhammad s. setelah mendapat penentangan daripada orang Arab Quraisy Makkah.w. /8H.w. 11. 3. Perjanjian ini membuktikan ketabahan Nabi Muhammad s. mereka harus mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun. Kesimpulannya. Kota Makkah merupakan tempat Nabi Muhammad s. Walaupun isi perjanjian kelihatan menguntungkan orang Quraisy tetapi Nabi Muhammad s. 12. 9. Mengikut syarat Perjanjian Hudaibiyah. terperinci. Nabi Muhammad s. 6. Orang Arab Quraisy sengaja melanggar syarat pertama perjanjian tersebut. Tindakan ini merupakan satu strategi jangka masa panjang untuk meneruskan penyebaran Islam. yakin pihak orang Islam memperoleh keuntungan dalam jangka masa panjang. Pada tahun 630M. Pengiktirafan terhadap kerajaan Islam di Madinah. Orang Quraisy tidak menghormati hak kebebasan yang dipersetujui bersama dalam Perjanjian Hudaibiyah 11 . Sesetengah sejarawan mengatakan bahawa selepas dua tahun perjanjian ini ditandatangani.3. Perjanjian Hudaibiyah merupakan perintis ke arah pembukaan semula kota Makkah Pembukaan Kota Makkah 1. bertindak tegas dengan menghantar pasukan tentera ke Makkah.. dan orang Islam telah berhijrah ke Madinah pada tahun 622M. Membuka Semula Kota Makkah 1. Perjanjian ini hanya bertahan dua tahun sahaja antara pihak Islam dan Quraisy Makkah.a. Ini terbukti dengan pemelukan Islam oleh tokoh panglima Arab Quraisy.a. 2.w.a.a.w. dan Uthman bin Talib 5. 2.

a. Kedatangan tentera Islam ke kota Makkah amat membimbangkan orang Arab Quraisy. Setelah Nabi Muhammad s. kerajaan Islam Madinah akan bertambah mantap 4.a. tugas penyebaran Islam dilakukan oleh sahabat-sahabat baginda yang terpilih.a. dan Zubair bin al-Awwam. iaitu baginda meninggalkan satu pusaka kepada umat Islam yang tidak akan menjadikan mereka sesat selama-lamanya. Nabi Muhammad s. Pada masa itu.a. 12 ./ 10H. merancang secara bijak untuk memasuki kota Makkah. Saad bin Ubadah. Pusaka yang dimaksudkan ialah: a) Kitab Allah. Nabi Muhammad s. d) Kemaraan tentera Islam ke kota Makkah tidak menghadapi halangan yang besar. 5. wafat pada tahun 632M. dan barat daya Makkah. iaitu al-Abbas dan ketua Arab Quraisy.w.a. berpendapat bahawa sekiranya Makkah dapat dikuasai. 6. Keadaan ini memudahkan tentera Islam menguasai Makkah. Mereka memeluk Islam setelah menyedari kepalsuan perjuangan mereka selama ini dan bukan disebabkan takut dengan kekuatan tentera Islam.. Beberapa orang Bani Khuza'ah yang berpihak kepada Islam telah dibunuh. • Tentera Islam dibahagi kepada empat pasukan di bawah pimpinan empat orang panglima. berjaya menguasai kota Makkah dengan mudah kerana: a) Tentera Islam yang ramai. dalam khutbah haji terakhir baginda. 11. b) Sunnah Rasulullah 14. e) Pengislaman Abu Suffian dan Abbas mendorong ramai orang Quraisy yang lain turut memeluk Islam. memberi jaminan keselamatan kepada mereka yang terkepung semasa pembukaan kota Makkah.w. b) Strategi peperangan yang berkesan. 13. Baginda berpegang kepada prinsip aman tanpa kekerasan untuk menguasai kota Makkah. Baginda telah berpidato kepada umat Islam dengan membaca ayat al-Quran yang menegaskan kepentingan perpaduan dalam masyarakat pelbagai bangsa dan agama. Abu Ubaidah al-Jarrah. • Keempat-empat pasukan tentera bergerak serentak untuk masuk ke kota Makkah melalui empat penjuru. 12.w. f) 10.a. menguasai kota Makkah. iaitu dari arah utara. selatan. 9. kecuali penentangan segelintir orang Quraisy terhadap pasukan Khalid bin al-Walid. wafat. beberapa orang tokoh penting seperti bapa saudara Nabi Muhammad s.w. telah bertawaf sebanyak tujuh kali mengelilingi Kaabah. iaitu kira-kira 10 000 orang. Pemerintahan kerajaan Islam diketuai oleh Khulafa al-Rasyidin. iaitu Khalid bin al-Walid. 15. • Strategi ini membawa kejayaan kerana orang Quraisy dapat dikepung dengan rapi. c) Tentera Islam berjuang dengan penuh keyakinan dan semangat ketakwaan. Nabi Muhammad s. Nabi Muhammad s. 5. barat. 8.a. Abu Sufian telah memeluk Islam sebelum tentera Islam menguasai Makkah.a.w. 7.w. Nabi Muhammad s. Sebelum Nabi Muhammad s.4.w. Selepas kewafatan baginda. atau al-Quran.w. baginda telah meninggalkan pesanan penting kepada umat Islam.

Kerajaan Islam Madinah bertambah bawah pimpinan Nabi Muhammad s.Kepentingan Pembukaan Semula Kota Makkah 1. Perpaduan dan keharmonian hidup pebagail bangsa di Madinah perlu kita contohi. Nilai-nilai murni Nabi Muhammad s. 7. 3.w.w. Kaabah terpelihara daripada unsur-unsur jahiliah 5. telah menjadi kunci kejayaan penyebaran Islam seterusnya. Pembentukan kerajaan Islam Madinah melambangkan Islam dapat diamalkan dalam kehidupan harian secara menyeluruh. Kota Makkah berperanan sebagai kota suci umat Islam dan menjadi tumpuan umat Islam dari seluruh dunia untuk melakukan ibadat. iaitu: a) Berwawasan.a. c) Pemaaf.a. di Madinah menjadi titik tolak kepada kejayaan pemerintahan Islam seterusnya. Penganut agama Islam di kota Makkah semakin bertambah kerana Nabi Muhammad s. tanpa paksaan daripada mana-mana pihak Rumusan 1.w menjadi pedoman kepada pemimpin negara| generasi muda. 2. b) Berjiwa besar. d) Tidak pernah menyerah kalah 13 . Masyarakat Islam mulai mendalami ilmu pengetahuan Islam 4.w. Agama Islam tersebar ke seluruh Semenanjung Tanah Arab secara bebas. Penyembahan patung berhala yang diamalkan sejak turun-temurun telah dihapuskan dan diganti dengan amalan Islam 6. Sifat pemaaf Nabi Muhammad s.a.w. 2.a.a. telah memaafkan penduduk Makkah yang memusuhi Islam selama ini. Tamadun Islam yang dibina oleh Nabi Muhammad s.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful