CUTI TERANCANG SAINS TINGKATAN 1

NAMA : ____________________________________ TINGKATAN: ____________
Jawab semua soalan.
1. Senaraikan ENAM sumber di bumi
a) _______________________
b) _______________________
c) _______________________
d) _______________________
e) _______________________
f) ________________________

2. Nyatakan maksud bagi
A) Unsur : ___________________________________________________________
B) Sebatian : _________________________________________________________
_________________________________________________________
C) Campuran : _______________________________________________________
________________________________________________________
3. Terdapat dua jenis unsur iaitu _________________ dan ________________________.
4. Berikan dua contoh bagi
a) Logam :

i) _______________________
ii) ______________________

b) Bukan Logam :

i) _______________________
ii) ______________________