P. 1
Pembelajaran Induktif Dan Deduktif

Pembelajaran Induktif Dan Deduktif

|Views: 33|Likes:
Published by Bryan Lee
iNDUKSI DAN DEDUKSI
iNDUKSI DAN DEDUKSI

More info:

Published by: Bryan Lee on Aug 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/23/2013

pdf

text

original

PERBANDINGAN ANTARA PENDEKATAN PEMBELAJARAN INDUKTIF DAN DEDUKTIF Konsep Pendekatan Induktif bermula daripada spesifik kepada umum

iaitu dimulakan dengan sesuatu sebab atau contoh dan menuju ke arah sesuatu generalisasi. Dalam pendekatan ini pelajar mengalami satu proses mental yang mana ia memerhati, mengkaji dan menganalisis sesuatu aspek sebelum membuat generalisasi. Dalam pendekatan ini, guru perlu mencungkil pengetahuan sedia ada murid dahulu, kemudian guru memberikan contoh-contoh yang berkaitan. Seterusnya guru menjelaskan konsep utama dan akhir sekali pelajar memberikan generalisasi. Pendekatan deduktif ditakrifkan sebagai sesuatu pendekatan mengajar yang bermula daripada suatu atau beberapa rumus, prinsip, hukum, teorem atau peraturan diikuti dengan aplikasinya ke atas contoh-contoh yang dikhususkan. Pendekatan ini juga digunakan untuk mendapatkan kesimpulan atau generalisasi yang baru daripada rumus prinsip, hukum, atau teorem yang diketahui. Guru memberitahu murid objektif pada peringkat awal. Murid dibimbing mengingat kembali hukum, prinsip, teori atau peraturan yang berkaitan untuk membolehkan mereka menyelesaikan masalah atau mendapatkan kesimpulan yang baru. Kaedah deduktif berlandaskan pendekatannya merupakan kaedah mengajar yang kompleks kerana ia memerlukan murid-murid memperolehi kefahaman yang komprehensif dan pengetahuan yang lengkap serta berupaya memilih rumus, prinsip, hukum, teorem atau peraturan yang telah dipelajari dengan tepat untuk diaplikasikannya dalam contoh-contoh yang khusus.
EDU 3103 (Murid dan Alam belajar) Page 1

Selain itu.Guru juga perlu memberi peluang kepada pelajar untuk memerhati dan menganalisis contoh agar generalisasi dapat dibuat. membentuk satu hukum daripada pernyataan – pernyataan tertentu dan mendapat satu teori daripada satu urutan pemikiran. untuk membuat generalisasi baru dan untuk membuktikan hipotesis. setelah murid mempelajari rumus luas segiempat tepat. Contohnya. membentuk satu prinsip daripada ujikaji tertentu. setelah murid mempelajari imbuhan “ber” mereka disuruh membuat beberapa ayat dengan menggunakan imbuhan “ber”.Jenis – jenis pendekatan Antara jenis-jenis Pendekatan Induktif ialah membentuk satu generalisasi daripada contoh-contoh tertentu. Dalam penyelesaian masalah. Pendekatan Deduktif ini mempunyai 3 jenis iaitu untuk penyelesaian masalah. Pendekatan Deduktif banyak digunakan untuk menyelesaikan masalah. Prinsip – prinsip Berdasarkan pendekatan ini cotoh yang digunakan haruslah relevan dan sesuai untuk menerangkan sesuatu. setelah murid mempelajari teorem sudut-sudut bersebelahan atas garis lurus mereka dibimbing menggunakan teorem ini untuk membuktikan hasil tambah tiga sudut dalam sebuah segitiga. Contohnya. Guru perlu merancang aktiviti EDU 3103 (Murid dan Alam belajar) Page 2 . Pendekatan ini juga boleh digunakan untuk membuat generalisasi baru. Pendekatan Deduktif juga boleh digunakan untuk membuat hipotesis melalui prinsip atau hukum yang telah dipelajari. mereka dibimbing dengan menggunakan rumus itu untuk mendapat rumus luas segitiga bersudut tegak. Contohnya. Guru perlu membimbing pelajar untuk membuat kesimpulan.

Proses menyelesaikan masalah atau untuk membuktikan hipotesis tidak terhad kepada menggunakan satu generalisasi.pengajaran yang berkisar daripada contoh khusus kepada kesimpulan umum. prinsip. Jenis contoh khusus haruslah dipelbagaikan tapi mengandungi ciri yang sama serta mudah untuk pelajar mengenalpasti. Pada peringkat permulaan pendekatan deduktif. tetapi membimbing murid melalui aktiviti soal-jawab sehingga mereka menjalankan aktiviti penyelesaian masalah sendiri. prinsip. struktural dan Teori Behavioris. Guru sendiri tidak perlu menunjukkan cara menyelesaikan masalah atau menghuraikan cara membuktikan hipotesis. Pendekatan ini juga mementingkan kekerapan ulangan. Pendekatan ini menekankan kepada pengajaran konkrit. Susunannya juga haruslah mengikut urutan yang tepat. hukum atau teori yang telah dipelajari. Alat bantu mengajar disediakan untuk membantu pelajar mendapat kesimpulannya. matlamatnya bertujuan untuk membentuk kebiasaan. generalisasi. Dalam pendekatan ini guru memainkan paranan penting dalam EDU 3103 (Murid dan Alam belajar) Page 3 . Pendekatan Induktif ini selaras dengan linguistik. Murid-murid harus dibimbing mengingat kembali rumus. Pelajar harus menggunakan pelbagai deria bagi mendapatkan pengetahuan. Generalisasi. Ciri-ciri Bagi Pendekatan Induktif ini. teorem atau teori agar membolehkan mereka menyelesaikan masalah atau hipotesis yang telah didedahkan. Penggunaan pendekatan deduktif haruslah dilaksanakan mengikut prosedur dengan tepat. prinsip atau teori yang digunakan untuk menyelesaikan masalah atau membuktikan hipotesis haruslah diketahui serta telah difahamkan secara mendalam. masalah atau hipotesis harus didedahkan terlebih dahulu. rumus.

guru boleh merancang kebolehan mental dan akan melibatkan pelajar secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran. Selain itu juga pendekatan ini memupuk sikap berdikari pada pelajar dalam usaha untuk mempelajari dan memahami sesuatu konsep. Kebaikan Dalam pendekatan induktif.membimbing murid di mana guru menjadi fasilitator. guru secara langsung memberikan maklumat-maklumat yang akan memberikan gambaran-gambaran awal terhadap pengajaran dan pembelajaran sehingga pelajar mengetahui tujuan pembelajaran. Dalam pendekatan deduktif. Pada model Pendekatan Induktif ini. Melalui pendekatan ini juga. pembelajaran mementingkan pengetahuan yang akan diperolehi oleh murid. Penekanan kepada aspek lisan di mana guru mengalakkan pelajar mengemukakan soalan. Guru juga perlu mempunyai pelbagai corak EDU 3103 (Murid dan Alam belajar) Page 4 . Pendekatan ini juga bersifat saintifik. pelajar melibatkan diri dengan aktif . pembelajaran kefahaman lebih kekal daripada teknik hafalan. Guru membimbing pelajar sehingga pelajar faham semasa P & P tersebut dan pendekatan ini perlu disertai dengan sesi soal jawab atau komunikasi 2 hala bagi pengukuhan kefahaman pelajar.. Mengikut pendekatan ini. Selain itu memberi juga peluang kepada pelajar bagaimana menghadapi masalah. Penyusunan isi mengikut pendekatan ini mestilah dimulakan daripada keseluruhan kepada yang lebih kompleks. Pendekatan ini menggunakan perantara fikiran untuk mendapatkan ilmu. Guru juga harus mewujudkan suasana menarik dan berkesan dalam bilik darjah. merancang strategi penyelesaian sehingga mencapai tahap keputusan.

Bagi pendekatan deduktif. Pendekatan ini juga dapat melahirkan pelajar yang dapat berfikir dengan lebih kreatif dan kritis. Pendekatan Deduktif merupakan cara yang mudah untuk menyampaikan isi-isi pelajaran. amat sesuai untuk murid-murid yang berkognitif tinggi dan mudah meyempurnakan sukatan pelajaran.persoalan bagi meningkatkan kefahaman mereka. menjimatkan masa dan tenaga. Guru memulakan dengan peraturan konsep. Pendekatan ini juga menggunakan kaedah penemuan kerana melibatkan proses memerhati. atau suatu pernyataan am tentang apa yang akan dibuktikan dalam sesi pengajaran berkenaan. mengkaji dan menganalisis sesuatu aspek sebelum membuat generalisasi. pendekatan ini mengutamakan penguasaan peraturan atau rumus bahasa daripada penggunaan bahasa . EDU 3103 (Murid dan Alam belajar) Page 5 . Aplikasi pendekatan dalam bilik darjah Pendekatan induktif merupakan satu kaedah di mana guru memulakan pengajaran dengan memberikan beberapa contoh yang khusus dan membuat kesimpulan untuk membentuk sesuatu konsep. Murid kemudiannya dikehendaki mengkategorikan contohcontoh tersebut kepada contoh dan bukan contoh dan menerangkan sebab berdasarkan ciri-ciri penting peraturan konsep yang sedang diperlajari. sains dan bahasa. Pendekatan ini amat sesuai digunakan untuk pelbagai mata pelajaran khususnya matematik. Guru mencungkil ciri-ciri penting dan bukan penting kosep berkenaan dengan menyoal murid. Guru memberi contoh yang memberi bukti tentang peraturan konsep. Guru da murid berbincang beberapa lagi contoh dan bukan contoh kosep yang diperlajari.

Ini juga membantu pelajar membina sistem kod. Pembelajaran hafalan pengetahuan harus dielakkan. Pendekatan ini juga perlu memberi banyak contoh dan bukan contoh bagi pembelajaran konsep. Di mana. Daripada contoh-contoh yang diberi oleh murid. disusun dan disembahkan secara sistematik yang menghubungkan dengan pengetahuan sedia ada pelajar. Isi kandungan pengajaran dalam pendekatan induktif di susun dari spesifik kepada umum. Contoh yang pelbagai diberikan bagi membantu pelajar memahami konsep. murid-murid dikehendaki mengenalpasti ciri dan bukan ciri binatang. Murid menyatakan satu peraturan EDU 3103 (Murid dan Alam belajar) Page 6 .Implikasi dalam pengajaran dan pembelajaran Dalam pendekatan induktif. Guru perlu menggunakan penyusunan awal dalam pengajaran. Dalam pendekatan ini. Contoh Pendekatan Contoh Pendekatan Induktif. Beliau meminta murid memberikan pelbagai contoh binatang yang diketahui murid. Dalam mengunakan pendekatan induktif dapat melibatkan pelajar dalam aktiviti iaitu menggalakkan aktiviti inkuiri penemuan. persamaan dan perbezaan sesuatu konsep harus diberi tumpuan. maklumat baru yang diperolehi dipilih. menekankan struktur asas bahan baru. binatang-binatang ini dikategorikan ke dalam kumpulan masing-masing. Isi kandungan yang diajar harus disusun daripada umum kepada spesifik. seorang guru mengajar tentang konsep binatang kepada kelas. Pendekatan Deduktif pula memberikan implikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Pedekatan ini dapat memberikan pembelajaran baru kepada situasi yang berbeza dan dalam pelbagai jenis masalah. Kemudian.

induktif bergerak daripada spesifik kepada umum. Sebaliknya. reptilian dan burung. seorang guru mengajar topik Teorem Pythagoras dalam Matematik. Hukum dan teori Induktif Deduktif Fakta dan pemerhatian Penjelasan dan telahan REFLEKSI KENDIRI EDU 3103 (Murid dan Alam belajar) Page 7 . Contoh Pendekatan Deduktif pula. Kemudian. beliau memberi beberapa contoh dan bukan contoh. amphibia. Deduktif bermula dengan pandangan yang umum daripada spesifik dan berfungsi kembali kepada khusus. Mula-mula ia menerangkan formula tersebut dengan merujuk kepada sebuah segi tiga bersudut tepat. ikan. Seterusnya murid dikehendaki menyelesaikan beberapa soalan. Kesimpulan Perbezaan Pendekatan Induktif dan Pendekatan Deduktif Dewey (1933) garis luar paradigma umum penyiasatan menyokong pendekatan saintifik yang terdiri daripada penemuan induktif (induksi) dan bukti deduktif (deduksi).am dan merumuskan bahawa binatang terdiri daripada 5 kumpulan yang nyata (mamalia.

Semasa menggajar guru perlu menggunakan ciri-ciri komunikasi yang positif. Guru jangan abaikan pelajar yang lemah dan sentiasa memberikan kata-kata perangsang dan mempercayai kata-kata mereka. kita memiliki pelbagai tanggung jawab dan tugas yang harus dilaksanakan sesuai dengan tuntutan profesion perguruan. Supaya murid boleh jadikan pembelajaran sebagai tugas yang menyeronokkan. Dalam merancang aktiviti untuk pengajaran. Oleh itu untuk keberkesanan dalam pengajaran. guru harus berusaha memahami makna motivasi belajar itu sendiri dan mengembangkan serta menggerakkan motivasi pembelajaran pelajar itu ke tahap yang maksimum. EDU 3103 (Murid dan Alam belajar) Page 8 . contohnya memberikan senyuman dan menganggukkan kepala semasa berinteraksi dengan murid. Segala usaha ke arah itu harus dirancang dan dilaksanakan. guru perlu fikirkan aktiviti yang menyeronokkan untuk menarik perhatian murid. Oleh kerana itu kita sebagai guru hendaklah fleksibel dalam menggunakan berbagai pendekatan dalam merangsang minat pelajar dalam belajar. Guru yang berkesan dalam menjalankan tugasnya adalah guru yang berjaya menjadikan pelajarnya bermotivasi dalam pelajaran. merangsang dan membimbing pelajar dalam proses belajar. Semasa merancang pengajaran. Sebagai contoh menggunakan aktiviti permainan dalam pengajaran. Tugas utama dan terpenting yang menjadi tanggung jawab seorang guru adalah memajukan. guru boleh menggunakan bahan yang menarik dalam set induksi untuk membangkitkan naluri ingin tahu murid. Guru perlu menggalakkan pelajar supaya melibatkan diri dalam aktiviti akademik. Sebagai contoh guru membawa murid melawat taman sains. Sebagai seorang guru perlu mempercayai pencapaian pelajar boleh dipertingkatkan. contohnya aktiviti unit beruniform.Sebagai seorang guru.

RUJUKAN EDU 3103 (Murid dan Alam belajar) Page 9 .serta mampu menerapkan berbagai prinsip dan teknik yang berbeza sesuai dengan keperluan pelajar.

Pengaplikasian Pendekatan Pengajaran Bahasa.1. Pendekatan Induktif . (atas talian).com/doc/15081271/pendekatan-strategi-pengajaran (23hb Januari 2012) 3.scribd. Pendekatan Induktif dan Deduktif. (atas talian).html (23hb Januari 2012) 4. Psikologi Pendidikan. Edisi kedua.com/doc/21251053/Pendekatan-Induktif (23hb Januari 2012) 2. Selangor.scribd. (atas talian).blogspot.com/2011/06/blog-post. (2011). http://notapismp. http://www. Mohamad Syamsul Izwan. Prof Dr Khadijah Rohani Mohd Yunus. Terbitan Open University Malaysia (OUM) EDU 3103 (Murid dan Alam belajar) Page 10 . (2011). Mahani Razali. http://www. Ramlah Jantan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->