P. 1
Pembelajaran Induktif Dan Deduktif

Pembelajaran Induktif Dan Deduktif

|Views: 33|Likes:
Published by Bryan Lee
iNDUKSI DAN DEDUKSI
iNDUKSI DAN DEDUKSI

More info:

Published by: Bryan Lee on Aug 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/23/2013

pdf

text

original

PERBANDINGAN ANTARA PENDEKATAN PEMBELAJARAN INDUKTIF DAN DEDUKTIF Konsep Pendekatan Induktif bermula daripada spesifik kepada umum

iaitu dimulakan dengan sesuatu sebab atau contoh dan menuju ke arah sesuatu generalisasi. Dalam pendekatan ini pelajar mengalami satu proses mental yang mana ia memerhati, mengkaji dan menganalisis sesuatu aspek sebelum membuat generalisasi. Dalam pendekatan ini, guru perlu mencungkil pengetahuan sedia ada murid dahulu, kemudian guru memberikan contoh-contoh yang berkaitan. Seterusnya guru menjelaskan konsep utama dan akhir sekali pelajar memberikan generalisasi. Pendekatan deduktif ditakrifkan sebagai sesuatu pendekatan mengajar yang bermula daripada suatu atau beberapa rumus, prinsip, hukum, teorem atau peraturan diikuti dengan aplikasinya ke atas contoh-contoh yang dikhususkan. Pendekatan ini juga digunakan untuk mendapatkan kesimpulan atau generalisasi yang baru daripada rumus prinsip, hukum, atau teorem yang diketahui. Guru memberitahu murid objektif pada peringkat awal. Murid dibimbing mengingat kembali hukum, prinsip, teori atau peraturan yang berkaitan untuk membolehkan mereka menyelesaikan masalah atau mendapatkan kesimpulan yang baru. Kaedah deduktif berlandaskan pendekatannya merupakan kaedah mengajar yang kompleks kerana ia memerlukan murid-murid memperolehi kefahaman yang komprehensif dan pengetahuan yang lengkap serta berupaya memilih rumus, prinsip, hukum, teorem atau peraturan yang telah dipelajari dengan tepat untuk diaplikasikannya dalam contoh-contoh yang khusus.
EDU 3103 (Murid dan Alam belajar) Page 1

Pendekatan ini juga boleh digunakan untuk membuat generalisasi baru. mereka dibimbing dengan menggunakan rumus itu untuk mendapat rumus luas segitiga bersudut tegak. Selain itu. Prinsip – prinsip Berdasarkan pendekatan ini cotoh yang digunakan haruslah relevan dan sesuai untuk menerangkan sesuatu. Contohnya. setelah murid mempelajari imbuhan “ber” mereka disuruh membuat beberapa ayat dengan menggunakan imbuhan “ber”. Pendekatan Deduktif ini mempunyai 3 jenis iaitu untuk penyelesaian masalah. setelah murid mempelajari teorem sudut-sudut bersebelahan atas garis lurus mereka dibimbing menggunakan teorem ini untuk membuktikan hasil tambah tiga sudut dalam sebuah segitiga. Guru perlu membimbing pelajar untuk membuat kesimpulan. setelah murid mempelajari rumus luas segiempat tepat.Jenis – jenis pendekatan Antara jenis-jenis Pendekatan Induktif ialah membentuk satu generalisasi daripada contoh-contoh tertentu. membentuk satu hukum daripada pernyataan – pernyataan tertentu dan mendapat satu teori daripada satu urutan pemikiran. Dalam penyelesaian masalah. Contohnya. Contohnya. membentuk satu prinsip daripada ujikaji tertentu. Pendekatan Deduktif banyak digunakan untuk menyelesaikan masalah. Pendekatan Deduktif juga boleh digunakan untuk membuat hipotesis melalui prinsip atau hukum yang telah dipelajari. untuk membuat generalisasi baru dan untuk membuktikan hipotesis.Guru juga perlu memberi peluang kepada pelajar untuk memerhati dan menganalisis contoh agar generalisasi dapat dibuat. Guru perlu merancang aktiviti EDU 3103 (Murid dan Alam belajar) Page 2 .

struktural dan Teori Behavioris. Guru sendiri tidak perlu menunjukkan cara menyelesaikan masalah atau menghuraikan cara membuktikan hipotesis. Pelajar harus menggunakan pelbagai deria bagi mendapatkan pengetahuan. prinsip atau teori yang digunakan untuk menyelesaikan masalah atau membuktikan hipotesis haruslah diketahui serta telah difahamkan secara mendalam. matlamatnya bertujuan untuk membentuk kebiasaan. Pada peringkat permulaan pendekatan deduktif. Susunannya juga haruslah mengikut urutan yang tepat. Penggunaan pendekatan deduktif haruslah dilaksanakan mengikut prosedur dengan tepat. Jenis contoh khusus haruslah dipelbagaikan tapi mengandungi ciri yang sama serta mudah untuk pelajar mengenalpasti. generalisasi. Generalisasi. prinsip. Dalam pendekatan ini guru memainkan paranan penting dalam EDU 3103 (Murid dan Alam belajar) Page 3 . Proses menyelesaikan masalah atau untuk membuktikan hipotesis tidak terhad kepada menggunakan satu generalisasi. Pendekatan Induktif ini selaras dengan linguistik. hukum atau teori yang telah dipelajari. teorem atau teori agar membolehkan mereka menyelesaikan masalah atau hipotesis yang telah didedahkan. Alat bantu mengajar disediakan untuk membantu pelajar mendapat kesimpulannya. Pendekatan ini juga mementingkan kekerapan ulangan. Pendekatan ini menekankan kepada pengajaran konkrit.pengajaran yang berkisar daripada contoh khusus kepada kesimpulan umum. masalah atau hipotesis harus didedahkan terlebih dahulu. Murid-murid harus dibimbing mengingat kembali rumus. rumus. Ciri-ciri Bagi Pendekatan Induktif ini. prinsip. tetapi membimbing murid melalui aktiviti soal-jawab sehingga mereka menjalankan aktiviti penyelesaian masalah sendiri.

merancang strategi penyelesaian sehingga mencapai tahap keputusan. Penyusunan isi mengikut pendekatan ini mestilah dimulakan daripada keseluruhan kepada yang lebih kompleks. pembelajaran kefahaman lebih kekal daripada teknik hafalan. pelajar melibatkan diri dengan aktif . Kebaikan Dalam pendekatan induktif..membimbing murid di mana guru menjadi fasilitator. guru boleh merancang kebolehan mental dan akan melibatkan pelajar secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran. Dalam pendekatan deduktif. Mengikut pendekatan ini. Guru membimbing pelajar sehingga pelajar faham semasa P & P tersebut dan pendekatan ini perlu disertai dengan sesi soal jawab atau komunikasi 2 hala bagi pengukuhan kefahaman pelajar. Pada model Pendekatan Induktif ini. Pendekatan ini menggunakan perantara fikiran untuk mendapatkan ilmu. Selain itu juga pendekatan ini memupuk sikap berdikari pada pelajar dalam usaha untuk mempelajari dan memahami sesuatu konsep. Melalui pendekatan ini juga. Selain itu memberi juga peluang kepada pelajar bagaimana menghadapi masalah. guru secara langsung memberikan maklumat-maklumat yang akan memberikan gambaran-gambaran awal terhadap pengajaran dan pembelajaran sehingga pelajar mengetahui tujuan pembelajaran. Penekanan kepada aspek lisan di mana guru mengalakkan pelajar mengemukakan soalan. pembelajaran mementingkan pengetahuan yang akan diperolehi oleh murid. Guru juga perlu mempunyai pelbagai corak EDU 3103 (Murid dan Alam belajar) Page 4 . Guru juga harus mewujudkan suasana menarik dan berkesan dalam bilik darjah. Pendekatan ini juga bersifat saintifik.

persoalan bagi meningkatkan kefahaman mereka. Murid kemudiannya dikehendaki mengkategorikan contohcontoh tersebut kepada contoh dan bukan contoh dan menerangkan sebab berdasarkan ciri-ciri penting peraturan konsep yang sedang diperlajari. menjimatkan masa dan tenaga. Guru mencungkil ciri-ciri penting dan bukan penting kosep berkenaan dengan menyoal murid. Pendekatan ini amat sesuai digunakan untuk pelbagai mata pelajaran khususnya matematik. Pendekatan ini juga menggunakan kaedah penemuan kerana melibatkan proses memerhati. sains dan bahasa. Aplikasi pendekatan dalam bilik darjah Pendekatan induktif merupakan satu kaedah di mana guru memulakan pengajaran dengan memberikan beberapa contoh yang khusus dan membuat kesimpulan untuk membentuk sesuatu konsep. Pendekatan Deduktif merupakan cara yang mudah untuk menyampaikan isi-isi pelajaran. Pendekatan ini juga dapat melahirkan pelajar yang dapat berfikir dengan lebih kreatif dan kritis. Guru memberi contoh yang memberi bukti tentang peraturan konsep. Guru memulakan dengan peraturan konsep. EDU 3103 (Murid dan Alam belajar) Page 5 . mengkaji dan menganalisis sesuatu aspek sebelum membuat generalisasi. Guru da murid berbincang beberapa lagi contoh dan bukan contoh kosep yang diperlajari. Bagi pendekatan deduktif. atau suatu pernyataan am tentang apa yang akan dibuktikan dalam sesi pengajaran berkenaan. amat sesuai untuk murid-murid yang berkognitif tinggi dan mudah meyempurnakan sukatan pelajaran. pendekatan ini mengutamakan penguasaan peraturan atau rumus bahasa daripada penggunaan bahasa .

murid-murid dikehendaki mengenalpasti ciri dan bukan ciri binatang. Dalam pendekatan ini. Ini juga membantu pelajar membina sistem kod. Pembelajaran hafalan pengetahuan harus dielakkan. Pedekatan ini dapat memberikan pembelajaran baru kepada situasi yang berbeza dan dalam pelbagai jenis masalah. Pendekatan ini juga perlu memberi banyak contoh dan bukan contoh bagi pembelajaran konsep. Kemudian. maklumat baru yang diperolehi dipilih. seorang guru mengajar tentang konsep binatang kepada kelas. Isi kandungan yang diajar harus disusun daripada umum kepada spesifik. Isi kandungan pengajaran dalam pendekatan induktif di susun dari spesifik kepada umum. Contoh Pendekatan Contoh Pendekatan Induktif. Contoh yang pelbagai diberikan bagi membantu pelajar memahami konsep. Dalam mengunakan pendekatan induktif dapat melibatkan pelajar dalam aktiviti iaitu menggalakkan aktiviti inkuiri penemuan. Murid menyatakan satu peraturan EDU 3103 (Murid dan Alam belajar) Page 6 .Implikasi dalam pengajaran dan pembelajaran Dalam pendekatan induktif. menekankan struktur asas bahan baru. Pendekatan Deduktif pula memberikan implikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Guru perlu menggunakan penyusunan awal dalam pengajaran. disusun dan disembahkan secara sistematik yang menghubungkan dengan pengetahuan sedia ada pelajar. binatang-binatang ini dikategorikan ke dalam kumpulan masing-masing. Di mana. Beliau meminta murid memberikan pelbagai contoh binatang yang diketahui murid. Daripada contoh-contoh yang diberi oleh murid. persamaan dan perbezaan sesuatu konsep harus diberi tumpuan.

Deduktif bermula dengan pandangan yang umum daripada spesifik dan berfungsi kembali kepada khusus. reptilian dan burung. Sebaliknya. Mula-mula ia menerangkan formula tersebut dengan merujuk kepada sebuah segi tiga bersudut tepat. Seterusnya murid dikehendaki menyelesaikan beberapa soalan. Kemudian. amphibia. beliau memberi beberapa contoh dan bukan contoh. Hukum dan teori Induktif Deduktif Fakta dan pemerhatian Penjelasan dan telahan REFLEKSI KENDIRI EDU 3103 (Murid dan Alam belajar) Page 7 . Kesimpulan Perbezaan Pendekatan Induktif dan Pendekatan Deduktif Dewey (1933) garis luar paradigma umum penyiasatan menyokong pendekatan saintifik yang terdiri daripada penemuan induktif (induksi) dan bukti deduktif (deduksi). ikan. Contoh Pendekatan Deduktif pula. seorang guru mengajar topik Teorem Pythagoras dalam Matematik.am dan merumuskan bahawa binatang terdiri daripada 5 kumpulan yang nyata (mamalia. induktif bergerak daripada spesifik kepada umum.

Sebagai seorang guru perlu mempercayai pencapaian pelajar boleh dipertingkatkan. Oleh kerana itu kita sebagai guru hendaklah fleksibel dalam menggunakan berbagai pendekatan dalam merangsang minat pelajar dalam belajar. Tugas utama dan terpenting yang menjadi tanggung jawab seorang guru adalah memajukan. Dalam merancang aktiviti untuk pengajaran. contohnya memberikan senyuman dan menganggukkan kepala semasa berinteraksi dengan murid. Semasa merancang pengajaran. guru harus berusaha memahami makna motivasi belajar itu sendiri dan mengembangkan serta menggerakkan motivasi pembelajaran pelajar itu ke tahap yang maksimum. Guru yang berkesan dalam menjalankan tugasnya adalah guru yang berjaya menjadikan pelajarnya bermotivasi dalam pelajaran. merangsang dan membimbing pelajar dalam proses belajar. Supaya murid boleh jadikan pembelajaran sebagai tugas yang menyeronokkan. EDU 3103 (Murid dan Alam belajar) Page 8 . contohnya aktiviti unit beruniform. Sebagai contoh menggunakan aktiviti permainan dalam pengajaran. Segala usaha ke arah itu harus dirancang dan dilaksanakan. Guru jangan abaikan pelajar yang lemah dan sentiasa memberikan kata-kata perangsang dan mempercayai kata-kata mereka. guru perlu fikirkan aktiviti yang menyeronokkan untuk menarik perhatian murid. kita memiliki pelbagai tanggung jawab dan tugas yang harus dilaksanakan sesuai dengan tuntutan profesion perguruan. Oleh itu untuk keberkesanan dalam pengajaran.Sebagai seorang guru. Guru perlu menggalakkan pelajar supaya melibatkan diri dalam aktiviti akademik. Sebagai contoh guru membawa murid melawat taman sains. guru boleh menggunakan bahan yang menarik dalam set induksi untuk membangkitkan naluri ingin tahu murid. Semasa menggajar guru perlu menggunakan ciri-ciri komunikasi yang positif.

serta mampu menerapkan berbagai prinsip dan teknik yang berbeza sesuai dengan keperluan pelajar. RUJUKAN EDU 3103 (Murid dan Alam belajar) Page 9 .

Pengaplikasian Pendekatan Pengajaran Bahasa. (atas talian).com/doc/21251053/Pendekatan-Induktif (23hb Januari 2012) 2. http://www. Psikologi Pendidikan. http://www. (atas talian).blogspot. Pendekatan Induktif dan Deduktif. http://notapismp. Terbitan Open University Malaysia (OUM) EDU 3103 (Murid dan Alam belajar) Page 10 .html (23hb Januari 2012) 4. Prof Dr Khadijah Rohani Mohd Yunus. Selangor. Ramlah Jantan. Mahani Razali. (atas talian).com/2011/06/blog-post.com/doc/15081271/pendekatan-strategi-pengajaran (23hb Januari 2012) 3. Edisi kedua.1. Pendekatan Induktif .scribd. (2011). (2011).scribd. Mohamad Syamsul Izwan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->