P. 1
Domain Teknologi Pengajaran

Domain Teknologi Pengajaran

|Views: 1|Likes:
Published by Kumaresan Shanmugam
pnp
pnp

More info:

Published by: Kumaresan Shanmugam on Aug 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/14/2015

pdf

text

original

TOPIK TEKNOLOGI PENDIDIKAN

©MOHD DARIAH IBRAHIM

TEKNOLOGI

Teknologi boleh diterangkan sebagai aplikasi pengetahuan sains dalam mereka cipta alat-alat yang dapat meningkatkan keupayaan manusia.

. idea untuk menghasilkan sesuatu dengan mudah dan berkesan. cara.TEKNOLOGI perkataan latin “Teknos” – Teknik/cara/kaedah “Logos” _ Kaji/belajar/ „Study‟ „Mengkaji/Mempelajari teknik/ cara‟ atau Teknologi bermaksud kaedah.

TEKNOLOGI Bahasa Yunani “techne” – kemahiran .

…kemahiran menggunakan pengetahuan (saintifik mahupun tidak) secara sistematik sehingga terbit satu amalan yang praktikal bagi melaksanakan sesuatu tugas. .TEKNOLOGI Kata Galbraith (1967) …the systematic application of scientific knowledge and other organized knowledge to practical tasks.

kaedah dan sebagainya adalah merupakan proses yang terpenting.TEKNOLOGI Kata Heinich. . Kekuatannya terletak terutamanya pada proses dan idea. Molenda dan Rusell (1969) Teknologi bukan semata-mata alat dan mesin sahaja. dalam merancang sesuatu pengajaran. Ia merangkumi proses dan idea. Ini bermakna. perancangan awal yang melibatkan penggunaan idea samada dalam bentuk teori. pendekatan. Alat pula merupakan “pemangkin” ke arah mencapai kejayaan. manakala kejayaan untuk mencapai sesuatu maksud atau objektif terletak pada alat.

) . Teknologi adalah bagaimana kita menggunakan alat untuk memenuhi sesuatu keperluan.TEKNOLOGI Kata Evans dan Nation (2000). (Technology is not a tool – it is an art or science of how to use a tool for a purpose.

PENGAJARAN Kajian Wan Zah Wan Ali (2000) 4 Kategori pengertian pengajaran: 1. Menyampaikan maklumat. 3. 2. Membina manusia yang lebih baik. Memindahkan maklumat. . 4. Mendorong pembelajaran.

PENGAJARAN Kata Ramsden. .(1993). Ia melibatkan usaha mencari dan mengenal pasti salah tafsiran pelajar terhadap sesuatu yang diajarkan. Trigwel. mengambil tindakan untuk memastikan perubahan kefahaman dan mencipta konteks pembelajaran yang menggalakakan pelajar terlibat secara aktif dalam pelajaran yang diikuti. Prosser & Lyons.(1997) Proses bekerja bersama pelajar untuk membantu mereka berkebolehan dan berkemungkinan untuk belajar.

(1998) Pembelajaran di sekolah seharusnya merupakan : Satu pergerakan ke arah pembentukan insan yang berupaya menyelesaikan persoalan yang kompleks. dan menggunakan ilmu yang dipelajari di dalam kelas dalam menyelesaikan masalah di luar kelas.PENGAJARAN Kata Ramsden. . mengiktiraf kuasa dan keelokan konsep-konsep sesuatu bidang pelajar.

.(1998) Ertinya pembelajaran itu berguna bagi mentafsir dunia yang kita diami ini. Pembelajaran yang sebenar dapat mengubah kefahaman seseorang mengenai sesuatu.PENGAJARAN Kata Ramsden.

.. .PENGAJARAN Pullias dan Young (1968).cara membimbing murid untuk memperoleh sejumlah pengalaman yang cukup bermutu.

Manusia boleh menjadi pemikir. pembangun dan pencari penuh daya gerak jika mereka dibimbing dengan cinta dan kebenaran.PENGAJARAN Pullias dan Young (1968). pemaham. . bukan dengan kebencian dan tengking herdik.

PENGAJARAN Kesimpulannya. membebaskan manusia daripada ikatan pandangan yang sempit dan terbatas. .

. proses pengajaran meliputi empat komponen yang penting iaitu objektif pengajaran. kaedah mengajar dan penilaian. pengetahuan sedia ada.PENGAJARAN Mengikut Robert Glaser (1962).

sikap atau kepercayaan pelajar. penggunaan alat bantu mengajar. . bersoal jawab dan sebagainya. demonstrasi. pengajaran merupakan suatu aktiviti atau proses yang bertujuan untuk mengubah tingkah laku. 1991 Dari segi pendidikan. Proses pengajaran melibatkan aktivitiaktiviti seperti penghuraian.PENGAJARAN Kata Mok Soon Sang & Lee Shok Mee.

TEKNOLOGI PENGAJARAN 1.OUM? .Kekeliruan dengan teknologi pendidikan. .Teknologi Pengajaran ( Amerika Syarikat) . Eropah ) .Teknologi Pendidikan ( Malaysia.

TEKNOLOGI PENGAJARAN 2.Konsep yang tidak statik. .

TEKNOLOGI PENGAJARAN • Satu bidang yang berusaha ke arah meningkatkan kualiti atau keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. .

idea.TEKNOLOGI PENDIDIKAN • Teknologi pendidikan ialah gabungan manusia. alat-alat. teknik dan peristiwa yang bertujuan untuk memberi kesan baik kepada proses pendidikan Crowell (1971) Encyclopedia of Education .

TEKNOLOGI PENDIDIKAN • Teknologi pendidikan ialah aplikasi prinsip-prinsip saintifik untuk mereka dan membina sesuatu bagi menjalankan sistem pengajaran dan pembelajaran Good (1973) Dictionary or Education .

Derek (1976) Applying Educational Technology .TEKNOLOGI PENDIDIKAN • Teknologi pendidikan ialah penggunaan kemahiran dan teknik moden dalam keperluan pendidikan dan latihan. yang meliputi kemudahan belajar dengan menggunakan persekitaran setakat mana ia menimbulkan pembelajaran Uhwin.

kaedah dan tatacara untuk mempertingkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. sumber bahan.TEKNOLOGI PENDIDIKAN Teknologi pendidikan ialah proses yang kompleks dalam menganalisis keperluan pendidikan secara sistematik. Persatuan Teknologi Pendidikan Malaysia (1988) . saintifik dan rasional bertujuan untuk mereka bentuk dan mengaplikasikannya secara sepadu idea. tenaga.

pendekatan dan teknikteknik ke arah pencapaian pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. sistem.TEKNOLOGI PENDIDIKAN Teknologi pendidikan ialah aplikasi media. Bahagian Teknologi Pendidikan (1991) .

REKA BENTUK PENGAJARAN DAN TEKNOLOGI “INSTRUCTIONAL DESIGN AND TECHNOLOGY” Reiser (2001) .

peralatan dan organisasi untuk menganalisis masalah-masalah serta mereka bentuk.DOMAIN TEKNOLOGI PENGAJARAN 1977 AECT (1979) Teknologi pengajaran merupakan satu proses yang kompleks dan bersepadu yang melibatkan manusia. Dipetik daripada Yusup Hashim. menilai dan menguruskan penyelesaian kepada masalah-masalah dalam keadaan di mana proses pembelajaran itu adalah bermatlamat dan terkawal. prosedur. idea.1998 .

management. mengurus dan menilai proses serta sumber untuk pembelajaran. development.mengguna. membangun.DOMAIN TEKNOLOGI PENGAJARAN 1994 Kata Seels dan Richey (1994) “Instructional technology is the theory and practice of designing. . and evaluation of processes and resources for learning.” Teknologi pengajaran adalah teori dan amalan tentang mereka bentuk. utilization.

SEKIAN DAHULU TERIMA KASIH .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->