P. 1
Domain Teknologi Pengajaran

Domain Teknologi Pengajaran

|Views: 1|Likes:
Published by Kumaresan Shanmugam
pnp
pnp

More info:

Published by: Kumaresan Shanmugam on Aug 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/14/2015

pdf

text

original

TOPIK TEKNOLOGI PENDIDIKAN

©MOHD DARIAH IBRAHIM

TEKNOLOGI

Teknologi boleh diterangkan sebagai aplikasi pengetahuan sains dalam mereka cipta alat-alat yang dapat meningkatkan keupayaan manusia.

cara. .TEKNOLOGI perkataan latin “Teknos” – Teknik/cara/kaedah “Logos” _ Kaji/belajar/ „Study‟ „Mengkaji/Mempelajari teknik/ cara‟ atau Teknologi bermaksud kaedah. idea untuk menghasilkan sesuatu dengan mudah dan berkesan.

TEKNOLOGI Bahasa Yunani “techne” – kemahiran .

…kemahiran menggunakan pengetahuan (saintifik mahupun tidak) secara sistematik sehingga terbit satu amalan yang praktikal bagi melaksanakan sesuatu tugas. .TEKNOLOGI Kata Galbraith (1967) …the systematic application of scientific knowledge and other organized knowledge to practical tasks.

perancangan awal yang melibatkan penggunaan idea samada dalam bentuk teori. pendekatan. . Ini bermakna. manakala kejayaan untuk mencapai sesuatu maksud atau objektif terletak pada alat. dalam merancang sesuatu pengajaran. Molenda dan Rusell (1969) Teknologi bukan semata-mata alat dan mesin sahaja.TEKNOLOGI Kata Heinich. Ia merangkumi proses dan idea. Kekuatannya terletak terutamanya pada proses dan idea. Alat pula merupakan “pemangkin” ke arah mencapai kejayaan. kaedah dan sebagainya adalah merupakan proses yang terpenting.

TEKNOLOGI Kata Evans dan Nation (2000). (Technology is not a tool – it is an art or science of how to use a tool for a purpose. Teknologi adalah bagaimana kita menggunakan alat untuk memenuhi sesuatu keperluan.) .

3. 2. Mendorong pembelajaran. Membina manusia yang lebih baik. 4. .PENGAJARAN Kajian Wan Zah Wan Ali (2000) 4 Kategori pengertian pengajaran: 1. Menyampaikan maklumat. Memindahkan maklumat.

. Trigwel. mengambil tindakan untuk memastikan perubahan kefahaman dan mencipta konteks pembelajaran yang menggalakakan pelajar terlibat secara aktif dalam pelajaran yang diikuti.PENGAJARAN Kata Ramsden.(1997) Proses bekerja bersama pelajar untuk membantu mereka berkebolehan dan berkemungkinan untuk belajar.(1993). Prosser & Lyons. Ia melibatkan usaha mencari dan mengenal pasti salah tafsiran pelajar terhadap sesuatu yang diajarkan.

mengiktiraf kuasa dan keelokan konsep-konsep sesuatu bidang pelajar.(1998) Pembelajaran di sekolah seharusnya merupakan : Satu pergerakan ke arah pembentukan insan yang berupaya menyelesaikan persoalan yang kompleks. dan menggunakan ilmu yang dipelajari di dalam kelas dalam menyelesaikan masalah di luar kelas. .PENGAJARAN Kata Ramsden.

Pembelajaran yang sebenar dapat mengubah kefahaman seseorang mengenai sesuatu.(1998) Ertinya pembelajaran itu berguna bagi mentafsir dunia yang kita diami ini.PENGAJARAN Kata Ramsden. .

. .cara membimbing murid untuk memperoleh sejumlah pengalaman yang cukup bermutu.PENGAJARAN Pullias dan Young (1968)..

.PENGAJARAN Pullias dan Young (1968). pemaham. pembangun dan pencari penuh daya gerak jika mereka dibimbing dengan cinta dan kebenaran. Manusia boleh menjadi pemikir. bukan dengan kebencian dan tengking herdik.

PENGAJARAN Kesimpulannya. . membebaskan manusia daripada ikatan pandangan yang sempit dan terbatas.

pengetahuan sedia ada. proses pengajaran meliputi empat komponen yang penting iaitu objektif pengajaran. . kaedah mengajar dan penilaian.PENGAJARAN Mengikut Robert Glaser (1962).

1991 Dari segi pendidikan. Proses pengajaran melibatkan aktivitiaktiviti seperti penghuraian. .PENGAJARAN Kata Mok Soon Sang & Lee Shok Mee. bersoal jawab dan sebagainya. pengajaran merupakan suatu aktiviti atau proses yang bertujuan untuk mengubah tingkah laku. demonstrasi. penggunaan alat bantu mengajar. sikap atau kepercayaan pelajar.

Teknologi Pendidikan ( Malaysia. Eropah ) .OUM? . .Teknologi Pengajaran ( Amerika Syarikat) .TEKNOLOGI PENGAJARAN 1.Kekeliruan dengan teknologi pendidikan.

Konsep yang tidak statik.TEKNOLOGI PENGAJARAN 2. .

TEKNOLOGI PENGAJARAN • Satu bidang yang berusaha ke arah meningkatkan kualiti atau keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. .

teknik dan peristiwa yang bertujuan untuk memberi kesan baik kepada proses pendidikan Crowell (1971) Encyclopedia of Education . alat-alat. idea.TEKNOLOGI PENDIDIKAN • Teknologi pendidikan ialah gabungan manusia.

TEKNOLOGI PENDIDIKAN • Teknologi pendidikan ialah aplikasi prinsip-prinsip saintifik untuk mereka dan membina sesuatu bagi menjalankan sistem pengajaran dan pembelajaran Good (1973) Dictionary or Education .

Derek (1976) Applying Educational Technology . yang meliputi kemudahan belajar dengan menggunakan persekitaran setakat mana ia menimbulkan pembelajaran Uhwin.TEKNOLOGI PENDIDIKAN • Teknologi pendidikan ialah penggunaan kemahiran dan teknik moden dalam keperluan pendidikan dan latihan.

kaedah dan tatacara untuk mempertingkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Persatuan Teknologi Pendidikan Malaysia (1988) . sumber bahan. tenaga.TEKNOLOGI PENDIDIKAN Teknologi pendidikan ialah proses yang kompleks dalam menganalisis keperluan pendidikan secara sistematik. saintifik dan rasional bertujuan untuk mereka bentuk dan mengaplikasikannya secara sepadu idea.

pendekatan dan teknikteknik ke arah pencapaian pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Bahagian Teknologi Pendidikan (1991) .TEKNOLOGI PENDIDIKAN Teknologi pendidikan ialah aplikasi media. sistem.

REKA BENTUK PENGAJARAN DAN TEKNOLOGI “INSTRUCTIONAL DESIGN AND TECHNOLOGY” Reiser (2001) .

Dipetik daripada Yusup Hashim. prosedur.DOMAIN TEKNOLOGI PENGAJARAN 1977 AECT (1979) Teknologi pengajaran merupakan satu proses yang kompleks dan bersepadu yang melibatkan manusia. idea.1998 . menilai dan menguruskan penyelesaian kepada masalah-masalah dalam keadaan di mana proses pembelajaran itu adalah bermatlamat dan terkawal. peralatan dan organisasi untuk menganalisis masalah-masalah serta mereka bentuk.

mengurus dan menilai proses serta sumber untuk pembelajaran. . development.mengguna. management. membangun. and evaluation of processes and resources for learning.DOMAIN TEKNOLOGI PENGAJARAN 1994 Kata Seels dan Richey (1994) “Instructional technology is the theory and practice of designing. utilization.” Teknologi pengajaran adalah teori dan amalan tentang mereka bentuk.

SEKIAN DAHULU TERIMA KASIH .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->