2.gambar. Guru menerangkan dan menghuraikan isi pelajaran denagn merujukkan buku teks.3.1.1 Guru menerangkan sifat kata dengan menggunakan beberapa contoh ayat yang mengandungi sifat kata. Guru menerangkan riwayat hidup seekor katak dengan menggunakan ilustrasi denagn gambar. ilustrasi atau sumber pelajaran .1.1. konsep atau isi kandungan pelajaran kepada pelajar.Kemahiran menerang digunakan untuk menyampaikan maklumat.1.bentuk geometri. Semasa menggunakan kemahiran menerang. Misalnya : 2. biasanya dalam peringkat perkembangan. . guru memberi penerangan kepada pelajar tentang sesuatu isi pelajaran dengan menggunakan contoh. 2.4.2 Guru menerangkan sambil mendemonstrasikan cara melukis bentuk. 2.

.Dalam peringkat perancangan ini. guru juga boleh menggunakan kapur tulis untuk menulis isi penting pada papan tulis supaya pelajar boeh memahami dan merekodkannya dalam buku nota mereka.

.PRINSIP-PRINSIP KEMAHIRAN MENERANGKAN Rancang aktiviti pengajaran dengan memilih cara dan bentuk penerangan yang sesuai. Contoh-contoh. ilustrasi atau sumber pengejaran hendaklah ditentukan dan disediakan terlebih dahulu. Aktiviti menerangkan tidak terlalu lama kerana akan menimbulkan kebosanan kepada murid-murid.

Alat bantu mengajar digunakan semasa menerangkan hendaklah sesuai serta digunakan dengan teknik yang berkesan. galakan murid bertanya perkara-perkara yang mereka tidak faham.Jika penerangan memakan masa yang lama. Selepas aktiviti menerangkan. gunakan kemahiran variasi rangsangan untuk mengekalkan minat dan perhatian murid. . Perkataan dan istilah yang digunakan dalam penerangan hendaklah berdasarkan pengetahuan murid supaya mereka dapat mengikutinya dengan mudah dan bermakna.

mudah dan tepat. . Aktiviti pengajaran guru dapat dijimatkan dan ini membolehkan guru menambah aktiviti pembelajaran lain. ilustrasi dan alat bantu mengajar akan dapat merangsang pelabagi deria murid. Murid dapat memahami sesuatu proses atau prosedur secara terperinci dan teratur. Murid dapat menumpukan perhatian terhadap aktiviti pengajaran guru. Melalui contoh-contoh.KESAN KEMAHIRAN MENERANGKAN KE ATAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Murid-murid dapat memehami konsep atau isi pelajaran dengan cepat. selain memudahkan kefahaman dan memperkukuhkannya dalam ingatan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful