ilustrasi atau sumber pelajaran . Guru menerangkan riwayat hidup seekor katak dengan menggunakan ilustrasi denagn gambar.bentuk geometri. konsep atau isi kandungan pelajaran kepada pelajar. Semasa menggunakan kemahiran menerang.1.1 Guru menerangkan sifat kata dengan menggunakan beberapa contoh ayat yang mengandungi sifat kata.4. 2. . guru memberi penerangan kepada pelajar tentang sesuatu isi pelajaran dengan menggunakan contoh.Kemahiran menerang digunakan untuk menyampaikan maklumat. biasanya dalam peringkat perkembangan. 2.gambar. Misalnya : 2. Guru menerangkan dan menghuraikan isi pelajaran denagn merujukkan buku teks.2 Guru menerangkan sambil mendemonstrasikan cara melukis bentuk.3.1.1. 2.1.

Dalam peringkat perancangan ini. . guru juga boleh menggunakan kapur tulis untuk menulis isi penting pada papan tulis supaya pelajar boeh memahami dan merekodkannya dalam buku nota mereka.

Aktiviti menerangkan tidak terlalu lama kerana akan menimbulkan kebosanan kepada murid-murid.PRINSIP-PRINSIP KEMAHIRAN MENERANGKAN Rancang aktiviti pengajaran dengan memilih cara dan bentuk penerangan yang sesuai. Contoh-contoh. . ilustrasi atau sumber pengejaran hendaklah ditentukan dan disediakan terlebih dahulu.

galakan murid bertanya perkara-perkara yang mereka tidak faham. Selepas aktiviti menerangkan. Alat bantu mengajar digunakan semasa menerangkan hendaklah sesuai serta digunakan dengan teknik yang berkesan. Perkataan dan istilah yang digunakan dalam penerangan hendaklah berdasarkan pengetahuan murid supaya mereka dapat mengikutinya dengan mudah dan bermakna. .Jika penerangan memakan masa yang lama. gunakan kemahiran variasi rangsangan untuk mengekalkan minat dan perhatian murid.

KESAN KEMAHIRAN MENERANGKAN KE ATAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Murid-murid dapat memehami konsep atau isi pelajaran dengan cepat. ilustrasi dan alat bantu mengajar akan dapat merangsang pelabagi deria murid. mudah dan tepat. Melalui contoh-contoh. Murid dapat menumpukan perhatian terhadap aktiviti pengajaran guru. Aktiviti pengajaran guru dapat dijimatkan dan ini membolehkan guru menambah aktiviti pembelajaran lain. Murid dapat memahami sesuatu proses atau prosedur secara terperinci dan teratur. . selain memudahkan kefahaman dan memperkukuhkannya dalam ingatan.