2.1 Guru menerangkan sifat kata dengan menggunakan beberapa contoh ayat yang mengandungi sifat kata. Guru menerangkan dan menghuraikan isi pelajaran denagn merujukkan buku teks. Semasa menggunakan kemahiran menerang. biasanya dalam peringkat perkembangan.Kemahiran menerang digunakan untuk menyampaikan maklumat. konsep atau isi kandungan pelajaran kepada pelajar. ilustrasi atau sumber pelajaran .1.gambar.4. 2. Guru menerangkan riwayat hidup seekor katak dengan menggunakan ilustrasi denagn gambar. guru memberi penerangan kepada pelajar tentang sesuatu isi pelajaran dengan menggunakan contoh.3.2 Guru menerangkan sambil mendemonstrasikan cara melukis bentuk. . 2. Misalnya : 2.bentuk geometri.1.1.1.

. guru juga boleh menggunakan kapur tulis untuk menulis isi penting pada papan tulis supaya pelajar boeh memahami dan merekodkannya dalam buku nota mereka.Dalam peringkat perancangan ini.

Aktiviti menerangkan tidak terlalu lama kerana akan menimbulkan kebosanan kepada murid-murid. .PRINSIP-PRINSIP KEMAHIRAN MENERANGKAN Rancang aktiviti pengajaran dengan memilih cara dan bentuk penerangan yang sesuai. Contoh-contoh. ilustrasi atau sumber pengejaran hendaklah ditentukan dan disediakan terlebih dahulu.

galakan murid bertanya perkara-perkara yang mereka tidak faham.Jika penerangan memakan masa yang lama. . Perkataan dan istilah yang digunakan dalam penerangan hendaklah berdasarkan pengetahuan murid supaya mereka dapat mengikutinya dengan mudah dan bermakna. Selepas aktiviti menerangkan. gunakan kemahiran variasi rangsangan untuk mengekalkan minat dan perhatian murid. Alat bantu mengajar digunakan semasa menerangkan hendaklah sesuai serta digunakan dengan teknik yang berkesan.

Aktiviti pengajaran guru dapat dijimatkan dan ini membolehkan guru menambah aktiviti pembelajaran lain. Melalui contoh-contoh. Murid dapat memahami sesuatu proses atau prosedur secara terperinci dan teratur.KESAN KEMAHIRAN MENERANGKAN KE ATAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Murid-murid dapat memehami konsep atau isi pelajaran dengan cepat. Murid dapat menumpukan perhatian terhadap aktiviti pengajaran guru. ilustrasi dan alat bantu mengajar akan dapat merangsang pelabagi deria murid. . mudah dan tepat. selain memudahkan kefahaman dan memperkukuhkannya dalam ingatan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful