1.gambar.4. .Kemahiran menerang digunakan untuk menyampaikan maklumat.bentuk geometri. guru memberi penerangan kepada pelajar tentang sesuatu isi pelajaran dengan menggunakan contoh.1 Guru menerangkan sifat kata dengan menggunakan beberapa contoh ayat yang mengandungi sifat kata. 2.3. 2. Guru menerangkan riwayat hidup seekor katak dengan menggunakan ilustrasi denagn gambar.1. konsep atau isi kandungan pelajaran kepada pelajar. biasanya dalam peringkat perkembangan.2 Guru menerangkan sambil mendemonstrasikan cara melukis bentuk. ilustrasi atau sumber pelajaran .1.1. Guru menerangkan dan menghuraikan isi pelajaran denagn merujukkan buku teks. Semasa menggunakan kemahiran menerang. Misalnya : 2. 2.

Dalam peringkat perancangan ini. guru juga boleh menggunakan kapur tulis untuk menulis isi penting pada papan tulis supaya pelajar boeh memahami dan merekodkannya dalam buku nota mereka. .

Contoh-contoh.PRINSIP-PRINSIP KEMAHIRAN MENERANGKAN Rancang aktiviti pengajaran dengan memilih cara dan bentuk penerangan yang sesuai. Aktiviti menerangkan tidak terlalu lama kerana akan menimbulkan kebosanan kepada murid-murid. ilustrasi atau sumber pengejaran hendaklah ditentukan dan disediakan terlebih dahulu. .

Selepas aktiviti menerangkan. gunakan kemahiran variasi rangsangan untuk mengekalkan minat dan perhatian murid. .Jika penerangan memakan masa yang lama. galakan murid bertanya perkara-perkara yang mereka tidak faham. Perkataan dan istilah yang digunakan dalam penerangan hendaklah berdasarkan pengetahuan murid supaya mereka dapat mengikutinya dengan mudah dan bermakna. Alat bantu mengajar digunakan semasa menerangkan hendaklah sesuai serta digunakan dengan teknik yang berkesan.

ilustrasi dan alat bantu mengajar akan dapat merangsang pelabagi deria murid. Murid dapat menumpukan perhatian terhadap aktiviti pengajaran guru. mudah dan tepat. Melalui contoh-contoh. Murid dapat memahami sesuatu proses atau prosedur secara terperinci dan teratur. Aktiviti pengajaran guru dapat dijimatkan dan ini membolehkan guru menambah aktiviti pembelajaran lain.KESAN KEMAHIRAN MENERANGKAN KE ATAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Murid-murid dapat memehami konsep atau isi pelajaran dengan cepat. . selain memudahkan kefahaman dan memperkukuhkannya dalam ingatan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful