. 2. Misalnya : 2.1. ilustrasi atau sumber pelajaran . biasanya dalam peringkat perkembangan. Guru menerangkan dan menghuraikan isi pelajaran denagn merujukkan buku teks. konsep atau isi kandungan pelajaran kepada pelajar.3.2 Guru menerangkan sambil mendemonstrasikan cara melukis bentuk.4.1. Guru menerangkan riwayat hidup seekor katak dengan menggunakan ilustrasi denagn gambar.Kemahiran menerang digunakan untuk menyampaikan maklumat.1. Semasa menggunakan kemahiran menerang. guru memberi penerangan kepada pelajar tentang sesuatu isi pelajaran dengan menggunakan contoh.1. 2.gambar.1 Guru menerangkan sifat kata dengan menggunakan beberapa contoh ayat yang mengandungi sifat kata. 2.bentuk geometri.

guru juga boleh menggunakan kapur tulis untuk menulis isi penting pada papan tulis supaya pelajar boeh memahami dan merekodkannya dalam buku nota mereka.Dalam peringkat perancangan ini. .

. ilustrasi atau sumber pengejaran hendaklah ditentukan dan disediakan terlebih dahulu.PRINSIP-PRINSIP KEMAHIRAN MENERANGKAN Rancang aktiviti pengajaran dengan memilih cara dan bentuk penerangan yang sesuai. Aktiviti menerangkan tidak terlalu lama kerana akan menimbulkan kebosanan kepada murid-murid. Contoh-contoh.

. galakan murid bertanya perkara-perkara yang mereka tidak faham.Jika penerangan memakan masa yang lama. Alat bantu mengajar digunakan semasa menerangkan hendaklah sesuai serta digunakan dengan teknik yang berkesan. gunakan kemahiran variasi rangsangan untuk mengekalkan minat dan perhatian murid. Perkataan dan istilah yang digunakan dalam penerangan hendaklah berdasarkan pengetahuan murid supaya mereka dapat mengikutinya dengan mudah dan bermakna. Selepas aktiviti menerangkan.

KESAN KEMAHIRAN MENERANGKAN KE ATAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Murid-murid dapat memehami konsep atau isi pelajaran dengan cepat. selain memudahkan kefahaman dan memperkukuhkannya dalam ingatan. Aktiviti pengajaran guru dapat dijimatkan dan ini membolehkan guru menambah aktiviti pembelajaran lain. ilustrasi dan alat bantu mengajar akan dapat merangsang pelabagi deria murid. Murid dapat menumpukan perhatian terhadap aktiviti pengajaran guru. Melalui contoh-contoh. mudah dan tepat. . Murid dapat memahami sesuatu proses atau prosedur secara terperinci dan teratur.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful