MOHD KAMIRUL B. MAD DAUD FARITA NADZIRAH BTE.

MOHAMED ARIFIN AZIZUL HAKIM BIN MUDA

. yang tatkala menghasilkan tidak ada hentian sebentar atau hiatus yang memisahkan kedua-dua vokal binaannya itu.  Menurut Arbak Othman (1983). diftong adalah rentetan dua vokal yang mengandungi satu puncak kelantangan. yang pertama mengikuti yang kedua. Diftong berasal daripada perkataan Inggeris yang menyatakan bahawa dua vokal hadir di dalam konteks sama.

 Diftong berbeza dengan “vokal rangkap”. lidah pada mulanya diletakkan pada keadaan sebagaimana membunyikan sesuatu vokal kemudian digeluncurkan ke arah membunyikan vokal yang lain. Vokal rangkap merupakan urutan dua vokal penuh yang mempunyai dua puncak kelantangan dan dua suku kata.  Ertinya. Raminah Hj. Sabran (1985) menyatakan diftong adalah gabungan dua bunyi vokal yang disebut secara berterusan (dalam satu hembusan) dan di dalam penghasilannya terdapat ciri geluncuran. .

 Terdapat tiga diftong di dalam bahasa Melayu. [au] dan [oi]. iaitu [ai]. .

2.Artikulasi diftong [ai] 1. Keadaan bibir daripada keadaan biasa kepada keadaan hampar. . Vokal depan luas digeluncurkan ke arah vokal depan sempit.

Keadaan bibir daripada keadaan biasa kepada keadaan bundar. 2. .Artikulasi diftong [au] 1. Vokal depan luas digeluncurkan ke arah vokal belakang sempit.

2. Vokal belakang separuh sempit digeluncurkan ke arah vokal depan sempit. .Artikulasi diftong [oi] 1. Keadaan bibir daripada keadaan bundar kepada keadaan hampar.

Disediakan oleh: Mohd Kamirul bin Mad Daud Azizul Hakim bin Muda Farita Nadzirah bt Mohamed Ariffin .

 Vokal merupakan bunyi bersuara.  Dihasilkan apabila udara dari paru-paru keluar berterusan dari rongga tekak dan rongga mulut tanpa sebarang gangguan.  Dibahagikan kepada:  Vokal hadapan : a/E/e/i  Vokal tengah : a  Vokal belakang : u/o/c/D .

 Dalam penghasilah huruf vokal. kedudukan tinggi dan rendah lidah akan menghasilkan bunyi vokal yang berbeza.  Keadaan bibir juga penting dalam penghasilan bunyi vokal. bundar dan separuh bundar. lidah merupakan alat artikulasi yang berfungsi dalam penghasilan bunyi vokal. . separuh hampar. Bibir boleh berbentuk hampar.

.

.

Beli . Udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut tanpa sebarang sekatan. Cth: Ikan. Mariam.VOKAL HADAPAN SEMPIT [i] 1) 2) 3) 4) 5) 6) Hadapan lidah dinaikkan ke gusi. Lelangit lembut dan anak tekak menutup rongga hidung. Pita suara digetarkan. Bibir dalam keadaan hampar.

VOKAL HADAPAN SEPARUH SEMPIT [e] 1) 2) 3) 4) 5) 6) Hadapan lidah dinaikkan separuh ke gusi. Lelangit lembut dan anak tekak menutup rongga hidung. Pita suara digetarkan. Sate . Bibir dalam keadaan separuh hampar. Leka. Cth: Elok. Udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut tanpa sebarang sekatan.

Bahu.VOKAL HADAPAN LUAS [a] 1) 2) 3) 4) 5) 6) Hadapan lidah diturunkan serendah mungkin. Lelangit lembut dan anak tekak menutup rongga hidung. Bibir dalam keadaan hampar. Udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut tanpa sebarang sekatan. Kuda . Cth: Arang. Pita suara digetarkan.

Bibir dalam keadaan hampar. Pita suara digetarkan. 6) Cth: amak. VOKAL TENGAH [a] 1) 2) 3) 4) 5) Tengah lidah dinaikkan ke lelangit keras. Panat . Udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut tanpa sebarang sekatan. Lelangit lembut dan anak tekak menutup rongga hidung.

Bibir dalam keadaan bundar. Udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut tanpa sebarang sekatan. VOKAL BELAKANG SEMPIT [u] 1) 2) 3) 4) 5) 6) Belakang lidah dinaikkan tinggi ke lelangit lembut. Baju . Cth: Usop. Pita suara digetarkan. Buka. Lelangit lembut dan anak tekak menutup rongga hidung.

Solo . Lelangit lembut dan anak tekak menutup rongga hidung. Cth: Otak. Bibir dalam keadaan bundar. Udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut tanpa sebarang sekatan. VOKAL BELAKANG SEPARUH SEMPIT [o] 1) 2) 3) 4) 5) 6) Belakang lidah dinaikkan separuh ke lelangit lembut. Pita suara digetarkan. Sotong.

Bibir dalam keadaan separuh hampar. UdE .VOKAL HADAPAN SEPARUH LUAS [E] 1) 2) 3) 4) 5) 6) Hadapan lidah dinaikkan separuh rendah ke gusi. Udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut tanpa sebarang sekatan. Lelangit lembut dan anak tekak menutup rongga hidung. GElEk. Cth: Esok. Pita suara digetarkan.

Bibir dalam keadaan bundar. Guanc . Lelangit lembut dan anak tekak menutup rongga hidung. Udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut tanpa sebarang sekatan. Cth: Ctak. Pckck. Pita suara digetarkan.VOKAL BELAKANG SEPARUH LUAS [C] 1) 2) 3) 4) 5) 6) Belakang lidah dinaikkan ke lelangit lembut.

Seterusnya .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful