PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR

)
MOD KURSUS DALAM CUTI
IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

MODUL REKABENTUK DAN TEKNOLOGI RBT3108

PENTAKSIRAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI SEKOLAH RENDAH

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ARAS 1, ENTERPRISE BUILDING 3, BLOK 2200, PERSIARAN APEC, CYBER 6, 63000 CYBERJAYA Berkuat kuasa pada Disember 2010

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Kata-Alu-aluan Rektor Panduan Pelajar Pengenalan Agihan Tajuk (Interaksi dan Modul) Tajuk Pembelajaran Tajuk 1: Pengenalan Pentaksiran Dan Penilaian Sipnosis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk 1.1 Definisi dan konsep pentaksiran. 1.2 Definisi dan konsep penilaian 1.3 Hubungan antara pentaksiran dan penilaian 1.4 Prosedur penilaian Tajuk 2: Pengujian, Pengukuran Dan Penilaian Sipnosis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk 2.1 Definisi Pengujian, Pengukuran dan Penilaian 2.2 Penilaian dan proses pengajaran dan pembelajaran 2.2.1 Penilaian pencapaian 2.2.2 Penilaian pembelajaran 2.2.3 Perbandingan rujukan norma 2.2.4 Perbandingan rujukan kriteria 2.2.5 Penilaian terkawal 2.2.6 Penilaian tidak terkawal 2.3 Jenis-jenis penilaian 15 2.3.1 Penilaian formatif 2.3.2 Penilaian Sumatif 2.3.3 Penilaian Diagnostik 2.3.4 Ujian penempatan atau pra-kelayakan 2.3.5 Penilaian ujian piawai(scholastic aptitude) 2.4 Penilaian alternatif Tajuk 3: Pembentukan Dan Pelaksanaan Ujian Sipnosis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk 3.1 Kepentingan pentadbiran dan pelaksanaan ujian yang baik 3.2 Aspek-aspek penting pentadbiran dan pelaksanaan ujian 3.3 Pemeriksaan Ujian 3.3.1 Bentuk ujian diberi dan di mana jawapan itu dibuat 3.3.2 Tujuan ujian dijalankan 3.3.3 Kemampuan guru mengikut sesuatu prosedur serta kemudahan yang ada dan dapat digunakan 3.3.4 Emosi pemeriksa dan 3.3.5 Suasana tempat pemeriksaan Tajuk 4: Perancangan Pentaksiran Bagi Mata Pelajaran Reka Bentuk Dan Teknologi Sekolah Rendah 2

i i v vi viii ix

1

2 4 5 6

7

9 12

17

24

24 25 29

Sipnosis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk 4.1 Prosedur pembentukan ujian 4.1.1 Menentukan objektif ujian 4.1.2 Membentuk jadual penentuan (jadual spesifikasi ujian) 4.1.3 Menentukan bilangan item 4.1.4 Memilih reka bentuk item 4.1.5 Meninggikan mutu ujian 4.1.6 Mengulangkaji dan menyunting item 4.1.7 Menyediakan ujian untuk digunakan 4.1.8 Percubaan ujian 4.1.9 Menjalankan ujian 4.2 Pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian 4.2.1 Mengkaji Sukatan Pelajaran 4.2.2 Menganalisis Objektif Pelajaran

32

33

42

4.3 Konstruk dalam JSU 44 4.3.1 Konstruk pengetahuan 4.3.2 Konstruk kemahiran 4.3.3 Konstruk nilai 4.4 Aras Kesukaran Soalan Bibliografi Panel Penulis Modul Ikon Modul

48 49 51 52

3

Maklumat Agihan Topik-topik Dalam Kursus Proforma Yang Dimodulkan Dan Yang Memerlukan Interaksi Bersemuka Kod & Nama Kursus: RBT 3108 Pentaksiran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah rendah

AGIHAN TAJUK

Kandungan modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan 15 / 30 jam interaksi bersemuka. Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaran melalui modul. (Agihan Tajuk Interaksi Bersemuka dan Modul Mengikut Kursus Proforma )
Interaksi Bersemuka (jam) Modul (jam) Jum. Jam

Bil. 1

Tajuk/Topik Pengenalan pentaksiran dan penilaian   Konsep pentaksiran dan penilaian Prosedur penilaian

0

1

1

2

Pengujian, pengukuran dan penilaian   Definisi pengujian, pengukuran dan penilaian Penilaian dan proses pengajaranpembelajaran - Penilaian pencapaian - Penilaian pembelajaran - Perbandingan rujukan norma - Perbandingan rujukan kriteria - Penilaian terkawal - Penilaian tidak terkawal Jenis-jenis penilaian - Penilaian formatif - Penilaian sumatif - Penilaian diagnostik - Ujian penempatan atau prakelayakan

0

8

8

4

Bil. 3

Tajuk/Topik Kesahan dan kebolehpercayaan pentaksiran   Matlamat pendidikan, hasil pembelajaran dan pentaksiran Kesahan pentaksiran - Kesahan muka - Kesahan kandungan - Kesahan ramalan - Kesahan serentak - Kesahan gagasan Kebolehpercayaan - Uji dan uji semula - Ujian setara - Ujian belahan dua - Kaedah Kuder Richardson - Alfa Cronbach - Antara pemeriksa dan antara pemerhati (inter-rater) - Faktor mempengaruhi kebolehpercayaan

Interaksi Bersemuka (jam)

Modul (jam)

Jum. Jam

6

0

6

4

Kaedah menilai dan mentaksir pengetahuan dan kemahiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah  Penilaian secara ujian bertulis - Ujian objektif dan ujian subjektif - Tujuan ujian - Langkah-langkah dan peraturan  Penilaian melalui pemerhatian Kepentingan penilaian melalui pemerhatian Jenis-jenis alat pemerhatian - Rekod anekdot (peristiwa) - Senarai semak - Skala kadar - Carta penyertaan

6

0

6

 Peraturan pemarkahan berasaskan rubrik - Definisi - Tujuan - Ciri-ciri rubrik - Jenis-jenis rubrik - Penilaian konsep berasaskan rubrik

5

Konstruk nilai  Aras kesukaran soalan 0 5 5 7 Pembinaan item ujian  Item objektif  Item esei  Item struktur 3 0 3 8 Analisis item ujian  Aras kesukaran item       Aras diskriminasi item Langkah penganalisisan item Kriteria untuk item yang sesuai Pemilihan item mengikut aras kesukaran Pemilihan item mengikut indeks diskriminasi Prosedur analisis bagi item esei 6 3 0 3 .Konstruk pengetahuan .Percubaan ujian . Jam 5 Pembentukan dan pelaksanaan ujian  Pentadbiran dan pemeriksaan ujian 0 1 1 6 Perancangan pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah  Prosedur .Memilih reka bentuk item .Meninggikan mutu ujian .Menentukan bilangan item .Konstruk kemahiran .Membentuk Jadual Spesifikasi Ujian .Menentukan objektif ujian . - Tajuk/Topik Penilaian proses berasaskan rubrik Penilaian produk berasaskan rubrik Kebaikan penilaian berasaskan rubrik Interaksi Bersemuka (jam) Modul (jam) Jum.Mengulang kaji dan menyunting item .Menjalankan ujian  Pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian  Konstruk dalam JSU .Menyediakan ujian untuk digunakan .Bil.

gambaran grafik. sisihan piawai. kuartil. julat. data kelompok.Bil. pangkatan.  Pemarkahan dan pemeringkatan .skor kualitatif Interaksi Bersemuka (jam) Modul (jam) Jum.Taburan markah. lengkung. varians. taburan normal. ukuran kecenderungan memusat. skor Z dan skor T. median dan mod  Tafsiran taburan  Tafsiran sisihan piawai  Gred norma  Persentil  Skor Z  Skor T  Pemarkahan  Fungsi sistem gred  Jenis markah dan laporan  Pemberian gred abjad  Laporan Jumlah 30 15 45 9 0 9 Jumlah Keseluruhan 45 7 . Jam 3 0 3 10 Pentafsiran markah dan laporan pentaksiran  Kegunaan min.skor kuantitatif . 9 Tajuk/Topik Statistik asas dalam pentaksiran dan penilaian  Statistik asas .

IKON Rehat Perbincangan Bahan Bacaan Buku Rujukan Latihan Membuat Nota Senarai Semakan Layari Internet Panduan Pengguna Mengumpul Maklumat Tutorial Memikir Tamat 8 .

(Sila rujuk . Setiap tajuk disertakan latihan minda berbentuk analisis dalam setiap topik yang dipelajari. 9 . peranan guru dalam mem siapsiagakan murid untuk menghadapi ujian bertulis dan perbincangan kepentingan dan peranan skema pemarkahan dan prosedur pemarkahan. Aktiviti dan latihan tersebut termasuk perkaitan pentadbiran dan pemeriksaan ujian dengan kesahan dan kebolehpercayaan. anda lakukan untuk membantu. Tajuk 2 – Pengujian. pengukuran dan penilaian (Topik 2 dalam proforma). tindakan guru dalam mengendalikan ujian bermutu. Terdapat beberapa aktiviti dan latihan yang disediakan bagi setiap tajuk.Agihan Tajuk). Modul ini juga disertakan aktiviti dan latihan untuk pengukuhan pembelajaran. pelajar dinasihatkan membuat banyak rujukan dan pembacaan.PENGENALAN Kursus RBT3108 Pentaksiran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah melibatkan teori dalam pengajaran dan pembelajaran. Tajuk 3 – Pembentukan dan pelaksanaan ujian (Topik 5 dalam proforma) dan Tajuk 4 – Perancangan pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah (Topik 6 dalam proforma). Modul ini mengandungi tiga tajuk iaitu Tajuk 1 – Pengenalan pentaksiran dan penilaian (Topik 1 dalam proforma). Sebagai memantapkan lagi kefahaman setiap tajuk dalam kursus ini. Pelajar juga digalakkan menghubungi pensyarah untuk mendapatkan maklumat lanjut yang berkaitan dengan topik-topik yang dipelajari.

TAJUK 1 PENGENALAN PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN Sinopsis Merupakan pengenalan kepada pentaksiran dan penilaian yang meliputi definisi. 3. 10 . Menghubungkaitkan penilaian dan pentaksiran. Adakah penilaian dan pentaksiran merujuk kepada perkara yang sama? Cuba anda dapatkan jawapan daripada mana-mana bahan bacaan untuk menjawab persoalan di atas. 4. Kerangka Konsep Tajuk 1 Definisi pentaksiran dan penilaian Konsep pentaksiran dan penilaian Pengenalan Pentaksiran dan Penilaian Hubungan pentaksiran dengan penilaian Prosedur penilaian 1. Menjelaskan maksud pentaksiran dan penilaian. Hasil Pembelajaran: 1. 2. konsep dan hubungkait kedua-dua aspek ini serta penjelasan berkenaan prosedur penilaian. Mengenalpasti prosedur penilaian. Membezakan konsep pentaksiran dan penilaian.1 Definisi dan konsep pentaksiran.

pentaksiran dan penilaian berikut. McMillan. (Mohamad Sahari Nordin. (Banks. …proses mengumpulkan dan menafsir maklumat tentang pelajar untuk membuat keputusan-keputusan yang dapat meningkatkan pembelajaran dan pengajaran. Pentaksiran bilik darjah dari kacamata Mohamad Sahari Nordin (2002) merangkumkan kedua-dua definisi Banks dan McMillan. 2004). (James H. Mari kita teliti dan hayati beberapa maksud Banks (2005) mendefinisikan pentaksiran sebagai. menterjemah dan menafsir.Ramai dalam kalangan kita menganggap penilaian dan pentaksiran merupakan dua istilah yang boleh saling ditukarganti. Classroom assessments can be defined as the collection. Penilaian melibatkan pertimbangan nilai (McMillan. 2005) McMillan (2004) di dalam bukunya yang bertajuk Classroom Assessment pula mendefinisikan pentaksiran bilik darjah seperti berikut .the total sets of information gathered about students in the classroom. 2004) 11 . menganalisa. …. 2004) Kita dapati. definisi yang diberikan oleh Banks memperlihatkan penilaian wujud dalam pentaksiran. Ini bermakna ada aktiviti menghurai. evaluation and use of information to help teachers make better decisions.

Bagi mengetahui mutu P & P yang sedang diamalkan. Melalui maklumat-maklumat ini. Salah satu aktiviti yang mampu memberikan petunjuk pencapaian ialah pengukuran kerana ia memberikan nilai kuantitatif yang boleh kita lihat. Aktiviti pengukuran ini perlu diikuti oleh aktiviti penilaian kerana ia memberikan pertimbangan nilai atas apa yang diukur. Justeru. menterjemah dan menafsir maklumat bertujuan membantu pihak-pihak berkepentingan membuat keputusan pembelajaran dan pengajaran yang berkesan. menghurai. merekod. Bagi menterjemahkan tujuan pentaksiran secara konkrit dalam amalan bilik darjah. satu aktiviti yang dapat memberikan satu petunjuk pencapaian mestilah dilaksanakan. kita harus sedar proses pentaksiran perlu dirancang. 12 . penaksiran ini perlu dilakukan dalam setiap langkah pengajaran. proses penaksiran hanya dapat menghasilkan maklumat-maklumat yang berguna dalam meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran sekiranya aktivitiaktiviti pengukuran dan penilaian dilakukan secara tepat dan sistematik. Untuk melaksanakan penaksiran. semasa dan di akhir pengajaran. Jika diteliti. dilaksana dan dinilai dengan teliti. iaitu sebelum. menganalisis. seorang guru itu perlu faham elemen-elemen penting yang terkandung dalam penaksiran. baharulah tindakan yang membantu memperkukuhkan proses pembelajaran dan pengajaran dapat dilaksanakan secara berterusan. Kesimpulannya kita boleh katakan penaksiran merupakan satu episod dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan aktiviti mengumpul.Definisi oleh Mohamad Sahari Nordin menulis dengan nyata perkataan menafsir. seiring dengan matlamat penaksiran. Tujuan umum penaksiran di bilik darjah ialah untuk membantu meningkatkan mutu pembelajaran murid dan pengajaran guru.

menterjemah maksud penilaian dari kacamata Gronlund (1981) sebagai.. …an interpretation of what has been gathered through measurement. Secara kesimpulannya. in which value judgments are made about performance.1.2 Definisi dan konsep penilaian Penilaian pula menurut Banks. McMillan(2004). pula menyatakan penilaian melibatkan. …satu proses sistematik untuk menentukan sejauh mana objektif pengajaran telah dicapai oleh para pelajar. 2005) Mokhtar Ismail (1995). 13 . Ia juga merupakan proses menentukan perubahan tingkah laku seseorang individu dan membuat pertimbangan nilai. Gay (1985). berpendapat bahawa penilaian adalah satu proses yang sistematik semasa mengumpul dan menganalisis data bagi menentukan sama ada sesuatu objektif yang telah ditetapkan itu telah tercapai. (Banks Stephen R. penilaian merupakan satu proses yang sistematik untuk menentukan sejauh mana objektif pengajaran dapat dicapai oleh murid. …are the specific process of describing and making judgments about assessments.

1.3 Hubungan antara pentaksiran dan penilaian Dari kupasan beberapa definisi pentaksiran dan definisi penilaian. kita memerlukan aktiviti yang dapat membantu kita mengkategorikan perubahan tingkah laku yang kita harapkan – itulah dia penilaian. pentaksiran merupakan satu episod dalam proses P & P yang merangkumi aktiviti penilaian. Sebelum kita membuat pentaksiran. Mengapa terjadi demikian? 14 . Pentaksiran Penilaian Penaksiran tidak formal Rajah 1. kita boleh rumuskan bahawa untuk melaksanakan pentaksiran. kita perlu membuat penilaian.1: Perkaitan Pentaksiran dengan penilaian Jelas. Perkaitan antara penilaian dan pentaksiran boleh dilihat melalui petikan gambarajah yang dibina oleh Banks (2005).

penganalisisan dan penyimpulan . jelaskan perkaitan antara penilaian. pengukuran.4 Prosedur penilaian Prosedur penilaian mengandungi aspek-aspek pengujian.1.2: Prosedur penilaian Berdasarkan keterangan di atas. pengujian dan pengukuran merupakan aktiviti-aktiviti utama dalam aktiviti penilaian. Dengan bantuan gambarajah. pengukuran dan pengujian. prosedur penilaian ini boleh dilaksanakan dalam lima peringkat yang dihuraikan secara ringkas seperti rajah 1. 15 .2 di bawah Peringkat Persediaan ujian Peringkat Pentadbiran ujian Peringkat Pemeriksaan dan Pengukuran Peringkat Analisis ukuran Peringkat Interpretasi dan tindakan susulan Rajah 1.

Pengukuran dan Penilaian Penilaian dan proses pengajaran dan pembelajaran Jenis penilaian Penilaian alternatif Sebelum anda meneruskan bacaan unit ini. Menerangkan maksud terminologi pengujian. Hasil Pembelajaran: 1. Mengenal pasti penilaian alternatif bagi mentaksir pengetahuan dan kemahiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. Menjelaskan penilaian dan proses pengajaran dan pembelajaran. 3. jenis-jenis penilaian dan penilaian alternatif. pengukuran dan penilaian. pengukuran dan penilaian yang meliputi penilaian dan proses pengajaran dan pembelajaran. murid guru dan pentadbir sekolah memerlukan maklum balas untuk mengenal pasti penyampaian pengajaran dan pembelajaran mencapai objektif sukatan pelajaran. Apakah yang dimaksudkan dengan penilaian ? Apakah yang anda ketahui tentang jenis-jenis penilaian ? Nyatakan bentuk-bentuk sistem penilaian yang anda tahu. Membanding dan membezakan pelbagai jenis penilaian. Pihak ibu bapa. PENGUKURAN DAN PENILAIAN Sinopsis Menjelaskan maksud pengujian. 4. iii. Pengukuran dan Penilaian Pengujian. Pada masa yang sama tindakan boleh diambil untuk meningkatkan keberkesanan penyamapaian pengajaran dan pembelajaran pada masa yang akan datang. 16 . cuba anda dapatkan jawapan daripada mana-mana bahan bacaan untuk menjawab beberapa soalan berikut : i. 2. Kerangka Konsep Tajuk 2 Definisi Pengujian. ii.TAJUK 2 PENGUJIAN.

(Mokhtar Ismail. tugas. 1995) Bentuk ujian boleh dibuat secara bertulis atau pemerhatian yang memerlukan pemerhati membuat pemeringatan atau catatan rekod.2. pengukuran dan penilaian? Mari kita teliti maksud terminologi di bawah. Sistem berkategori digunakan bagi ujian personaliti yang bersifat “ekstrovert atau introvert” dan ujian penglihatan rabun jauh. 1970) Contoh skala bernombor ialah angka 120 untuk ujian darjah kecedasan (IQ Test) dan 82/100 untuk ujian pencapaian bagi mata pelajaran Matematik. “pengetahuan satu kaedah. Maklumat yang diperoleh daripadanya akan dijadikan dasar untuk membuat penilaian atau pengadilan. Pengukuran dan Penilaian Dapatkah anda jelaskan maksud pengujian. Contohnya ujian memandu kereta. “satu prosedur sistematik untuk memerhati tingkah laku seseorang dan memperihalkannya dengan bantuan sekala bernombor atau satu sistem berkategori” (Cronbach.1 Definisi Pengujian.” 1981) 17 (Milagros. Raminah Haji Sabran (1991) memetik penjelasan istilah ujian dari Milagros (1981) seperti berikut: “Ujian adalah suatu cara untuk mendapatkan contohan perlakuan yang diperlihatkan oleh murid dalam keadaan yang dikawal atau ditentukan. rabun dekat dan rabun warna. Pengujian bermaksud. atau prosedur yang digunakan untuk memperoleh pemerhatian yang sistematik tentang sifat atau trait seseorang berhubung dengan aspek pendidikan dan psikologi”. .

cara lain untuk mendapat maklumat berbentuk kuantitatif adalah seperti pencerapan atau pemerhatian atau skala pemeringkatan boleh menjadi cara untuk mengukur prestasi murid. 18 .” Selain daripada mengukur prestasi murid melalui ujian.” (Aziz Ahmad dan Mohd Isha Awang. 1995) Bagi seseorang guru. contohnya kemahiran melukis.. kualiti. atau nilai sesuatu benda..adalah langkah untuk menentukan tahap sejauh mana seorang memiliki sifat tertentu.. Bagi seseorang guru pengujian menjelaskan sejauhmana penguasaan ilmu pengetahuan.” (Mokhtar. Contohnya Ali mendapat markah 70 peratus dalam ujian Bahasa Malaysia. penilaian berlaku apabila guru menggunakan keputusan ujian bersama-sama dengan maklumat lain bagi menilai prestasi muridnya. pengukuran “. “Proses menentukan mutu. Penilaian ialah …….. Pengukuran bermaksud.. Bagi Mokhtar (1995). harga. 2008) Sesuatu Indeks berbentuk angka digunakan untuk menggambarkan tahap atau status prestasi murid. kemahiran atau nilai murni yang dikehendaki oleh sukatan pelajaran.Jawapan murid yang dihasilkan kemudian diberikan markah(skor) bagi melihat prestasi murid yang diuji. Kita tidak menyatakan prestasi Ali sama ada baik atau sebaliknya. “suatu proses mendapatkan penjelasan secara numerik atau melalui angka tentang sebanyak mana individu atau murid mempunyai sesuatu ciri yang diukur dengan menggunakan instrumen.

pengukuran dan penilaian merupakan proses yang penting dalam mengesan pencapaian hasil pengajaran dan pembelajaran. setiap penggal dan setiap tahun dalam bentuk ujian atau peperiksaan sebagai satu sumber maklum balas pencapaian objektif pengajaran dan pembelajaran dan prestasi pencapaian murid. Bacaan lanjutan mengenai tajuk ini boleh didapati melalui layaran laman web seperti berikut: http://www.pdf 2.pubs/pe1014. pengujian.” (Mokhtarl.2 Penilaian dan proses pengajaran dan pembelajaran 2. penilaian juga boleh dibuat dengan menggunakan maklumat atau data kuantitatif atau data kualitatif atau kedua-dua sekali.” 19 .“Penilaian adalah satu proses sistematik untuk menentukan sejauh mana objektif pengajaran telah dicapai oleh para murid.gao. Maka.1 Penilaian pencapaian “Penilaian pencapaian ialah satu daripada aktiviti guru yang dilakukan pada setiap bulan. program pengajaran dan matlamat ke arah usaha pengajaran itu tertentukan. penilaian terdapat dua aspek yang penting iaitu: penilaian ialah proses sistematik di mana terdapat peraturan yang perlu dipatuhi serta terdapat objektif pengajaran telah dikenal pasti terlebih dahulu. Bagi Popham (1975) penilaian pendidikan mencakupi aspek-aspek seperti hasil pengajaran.gov/special. kemahiran menghasilkan instrumen pengujian. Bolehkah anda fikirkan contohnya bagi penilaian ini? Sebagai kesimpulan. 1995) Dalam hal ini. Selain itu. pengukuran dan penilaian yang baik memainkan peranan yang penting bagi menjamin keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.2.

2.” 20 ...... maka dia dianggap ada di bawah peringkat yang biasa.. Tetapi sebaliknya terdapat seseorang murid yang sama umurnya gagal membaca semua abjad ini. “Ujian rujukan norma digunakan bagi menentukan status seseorang murid berpandukan prestasi murid yang lain dalam sesuatu ujian berkenaan. 2..2.. Penilaian ini merangkumi aktiviti mendapat maklumat melalui soalan murid dan membuat perbandingan daripada kerja atau latihan murid semasa pembelajaran dan pengajaran itu berlaku. Pertama kerja murid perlu diperiksa sama ada betul atau salah sahaja.. Akhirnya guru perlu menjalankan kerja-kerja pemulihan sebaik sahaja kerja murid dikembalikan. Contohnya sebilangan besar murid yang berumur 6 tahun telah boleh membaca semua 26 abjad..2..2 Penilaian pembelajaran “Satu penilaian dijalankan sepanjang masa pengajaran dan pembelajaran dilakukan.. Murid perlu diberi balik kerjanya dengan pengetahuan kemahiran atau ilmu pengetahuan telah dikuasai dan belum dikuasai. Popham (1981) menjelaskan.” Ini bermakna sekiranya terdapat murid yang tidak dapat melakukan tingkah laku seperti murid majoriti maka dia dilabelkan lemah atau di bawah pencapaian norma.3 Perbandingan rujukan norma “Membuat perbandingan di antara murid yang dikumpulkan mengikut ciriciri yang sama seperti umur atau peringkat perkembangan yang sama.” Penilaian pembelajaran membolehkan guru mendapatkan pengetahuan tentang pencapaian murid dalam perkara yang telah diajar untuk setiap hari atau sepajang hari agar dapat mengambil tindakan untuk mengatasi kelemahan murid. Tiga perkara perlu dipatuhi semasa penilaian pembelajaran dilakukan.

Merujuk kepada satu jadual norma. Dengan ini. domain tingkah laku dinyatakan dahulu di mana tugas-tugas yang sepatutnya ditunjukkan oleh individu. Hasil rujukan ini memberikan bacaan pangkat peratusan ke -83 dari jadual norma.5 Penilaian terkawal 21 .Ujian rujukan norma memberi penekanan kepada siapa yang lebih baik tetapi tidak memberi satu gambaran yang terperinci seperti kemahiran seseorang murid.” (Glaser dan Nitko. 2. Kriteria yang telah ditetapkan menjadi panduan untuk meningkatkan diri. seseorang murid dapat mengetahui kelemahan dan kelebihan mereka dalam sesuatu kemahiran atau pengetahuan. Kesukaran soalan boleh dibahagikan kepada 25% yang sukar dan 25% yang senang di mana 50% soalan yang sederhana sukar. Dengan ini sekiranya seorang murid menjawab 50 soalan dengan betul daripada 60 soalan dalam sesuatu ujian dan skor mentah murid ini ialah 50.2. Kerja menghasilkan soalan ujian hendaklah diberi perhatian agar dapat menunjukkan perbezaan di antara murid-murid. maka prestasi murid tersebut dikatakan berprestasi melebihi atau menyamai 82 peratus daripada murid lain dalam kumpulan norma.4 Perbandingan rujukan kriteria “Satu ujian yang sengaja dibina bagi memperoleh pengukuran yang boleh diinterpretasi secara terus dalam bentuk prestasi standard berspesifikasi.2. Renung sejenak ! Boleh anda memberi 6 perbezaan di antara ujian rujukan norma rujukan Kriteria? dan ujian 2. 1971) Dalam hal ini. kedudukan murid ini dalam pangkat peratusan telah dibandingkan dengan satu kumpulan murid lain sebagai norma.

menggunakan kertas soalan dan bentuk soalan yang sama.1 Penilaian formatif a. menjawab dalam bentuk dan pada kertas yang serupa dan diawasi sepanjang masa oleh pengawas. Menilai tahap penguasaan ilmu pengetahuan murid. lisan. Penaksiran yang sistematik yang dijalankan sepanjang masa pengajaran dan pembelajaran secara tidak formal.Penilaian terkawal merujuk kepada murid-murid diberi masa yang sama panjang. Keadaan ini membantu guru memperbaiki atau meneruskan pengajaran. Membanding pencapaian antara murid.3. Maka guru perlu bersifat bersedia dan sensitif kepada keadaan yang boleh menjadi sumber penilaian tidak terkawal. 2.3. 2.3 Jenis-jenis penilaian 2.1 Fungsi penilaian formatif Fungsi penilaian formatif kepada guru ialah untuk memastikan guru mendapat maklum balas dengan kadar segera dan murid memahami tentang pengajaran yang sedang berlaku.2. 2. Guru menentukan sejauhmana hasil pelajaran dicapai. 2. Penilaian ini sesuai untuk mendapatkan maklumat yang berkaitan dengan pengetahuan dan kemahiran. Perkara seperti sikap. b.2 Penilaian Sumatif a. latihan dan lain-lain untuk mengesan pencapaian murid c. b. c. menjawab dalam masa yang sama.6 Penilaian tidak terkawal Penilaian tidak terkawal berlaku semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta berlaku dalam keadaan sebenarnya dan semasa perlakuan itu berlaku. 22 . Mengukur pencapaian objektif keseluruhan tajuk / bidang yang diajar dalam jangkawaktu tertentu.3.1. Menggunakan kaedah pemerhatian. nilai dan aktiviti-aktiviti seni yang kreatif tidak dapat dinilai dengan berkesan secara terkawal.

e. 2.d. Markah dan gred direkodkan. projek. maklumat yang didapati mempunyai skop yang lebih luas dari aspek cakupan kandungan atau kemahiran yang ditaksir. Berbentuk formal seperti ujian pensil dan kertas. Dalam penilaian sumatif. 2. kemahiran amali.3 Penilaian Diagnostik Penilaian diagnostik adalah berkenaan kesukaran pembelajaran yang wujudkan secara berulang yang tidak dapat diperbaiki melalui penilaian formatif. Matlamatnya dan adalah untuk menentukan perancangan punca untuk masalah tindakan pembelajaran pemulihannya.3. menyediakan 2.4 Ujian penempatan atau pra-kelayakan  Bagi menempatkan murid pada peringkat pelajaran yang sesuai dijalankan sebelum bermulanya sesuatu pelajaran  4 jenis penempatan  Murid dimasukkan ke sekolah yang berlainan seperti sekolah vokasional atau sekolah biasa  Murid dimasukkan ke aliran sains atau sastera  Murid dimasukkan di dalam darjah yang berlainan mengikut kemampuan murid  Murid yang berlainan kemampuan dikumpulkan dalam satu bilik darjah dan guru terpaksa menggunakan pelbagai strategi pengajaran apabila mengendalikan darjahnya  Tujuan penempatan : tindakan susulan dapat dibuat agar murid diberi aktiviti pembelajaran yang sesuai  Jenis ujian penempatan : ujian pencapaian atau ujian sumatif 23 .3.1 Fungsi Penilaian Sumatif Fungsi Penilaian Sumatif ialah menentukan pencapaian di penghujung sesuatu program pengajaran atau unit pengajaran bagi memastikan keadaan pengajaran dan pembelajaran sedang berlaku.3.2.

lukisan/catan.4 Penilaian alternatif Penilaian bersifat tidak formal tetapi mengikut keperluan sukatan pelajaran dan objektif pembelajaran sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran. mengubal dan mentadbir ujian serta menyemak jawapan. senarai semak. Merupakan pengumpulan hasil kerja murid yang menunjukkan perkembangan pembelajaran dan kerja terbaik murid b.tahap penguasaan murid dan tempo kerja murid .2. menilai ukuran yang diperoleh dan melaporkannya oleh satu organisasi tertentu  Direkabentuk untuk meramal penguasaan murid dalam aktiviti tertentu pada masa hadapan  Mengukur kebolehan belajar terhadap pengetahuan atau kemahiran yang telah dipelajari  Menyediakan maklumat yang berguna seperti menentukan kesediaan belajar. projek termasuk keputusan penilaian dengan rumusan dan catatan daripada penilaian. d.1 Penilaian portfolio a.pembangunan pembelajaran reflektif .kerja yang terbaik daripada murid .pembangunan kemahiran penilaian kendiri . mengenal pasti murid yang lemah. membentuk kumpulan dalam bilik darjah.  Contoh : ujian bakat. ujian kecerdasan 2.laporan penyelidikan.3. mengenal pasti masalah pembelajaran.4. Berasaskan kerja secara persendirian seperti sampel penulisan.bukti pembelajaran yang jelas bagi semua pihak . pengajaran khas (individualizing instruction). penilaian prestasi pembelajaran murid c.5 Penilaian ujian piawai (scholastic aptitude)  Ujian yang diselaraskan secara sama dari peringkat merancang . Kandungan portfolio . dan membantu murid dalam perancangan pelajaran dan vokasional.kemajuan pembelajaran sepanjang masa . skor ujian dan laporan konferens. 2.tahap kolaborasi di antara guru dan murid 24 .perbandingan hasil kerja dari masa semasa .

bahan yang terpilih berdasarkan kriteria penilaian . kemahiran dan ciri-ciri afektif mereka  Kriteria penilaian ditetapkan bersama-sama dengan murid  Feuer dan Fulton (1993) mencadangkan tujuh bentuk penilaian berkenaan:  Esei  Penulisan 25 .Guru menilai isi kandungan portfolio dan hasil penilaian kendiri murid ix. Isi kandungan portfolio daripada guru atau murid vii. Penilaian kendiri isi kandungan portfolio viii. Mengenal pasti sumber isi kandungan iv.mengandungi kepelbagaian bukti kerja murid .murid diberi peluang memilih bahan yang dimasukkan dalam portfolio . Portfolio dikembalikan kepada murid atau sekolah 2. Panduan memilih dan menilai isi kandungan/bahan portfolio .e. Menyemak semula dengan murid vi.bahan yang dipilih menunjukkan perkembangan proses pembelajaran dari awal hingga akhir . Menetapkan panduan untuk penilaian kendiri murid dan kriteria pemberian markah v. Langkah-langkah merancang dan melaksanakan penilaian portfolio i.bahan dimasukkan dalam portfolio selari dengan kehendak hasil pembelajaran .penilaian bahan dalam portfolio adalah berdasarkan kriteria dan piawaian yang digubal untuk menilai prestasi kerja f. Menentukan struktur fizikal portfolio iii. Mengenal pasti tujuan/matlamat ii.4.2 Penilaian berasaskan ketrampilan  Satu penilaian yang melihatkan proses melaksanakan sesuatu tugasan atau produk yang dihasilkan  Melibatkan murid menunjukkan kecekapannya atau pengetahuannya dengan memberi jawapan yang tepat atau satu hasil produk yang baik  Merupakan satu bentuk ujian yang memerlukan guru membuat pertimbangan tentang penataran murid terhadap pengetahuan. Pertemuan guru dan murid x.

merekod dan menskor 2.3 Penilaian berasaskan projek  Proses inkuiri lanjutan mengenai sesuatu isu. situasi berkaitan pelbagai aspek kehidupan seharian dalam tempoh masa tertentu  Peringkat-peringkat pelaksanaan projek  Sebelum              Dapatkan panduan dari guru Kenalpasti masalah dan tajuk Tinjau projek lepas untuk rujukan Bentuk pasukan dan pembahagian tugas  Semasa Sumbangsaran idea dan bina kesepakatan ahli kumpulan Kenal pasti skop dan urutan Sediakan jadual pelaksanaan projek Tentukan punca maklumat Jalankan proses inkuiri dan pengumpulan data Tambahbaikan berterusan dan penilaian berterusan Sediakan laporan projek Bentangkan dapatan/ hasil  Selepas Penilaian projek oleh guru dalam aspek berikut: o Perancangan o Pelaksanaan / proses 26 .4. Lisan  Pameran  Eksperimen  Portfolio  Soalan jawapan berstruktur  Kaedah penilaian berasaskan Ketrampilan       Menetapkan hasil ketrampilan Pilih tugasan-tugasan kajian yang sesuai Memilih fokus penilaian Memilih darjah realisme yang sesuai Memilih situasi prestasi Memilih metod pemerhatian. masalah.

kelemahan o Kemahiran     Rekod pemarkahan/skor dan analisis markah Hargai pencapaian dalam penyelesaian masalah – Pentaksiran seharusnya berlaku dalam tiga fasa. asas pengetahuan amat penting. Penilaian dibina dan dikendalikan oleh pentadbiran sekolah.3. kelemahan dan cadangan atasi Refleksi kendiri o Kekuatan. Merupakan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Rubruk yang sesuai juga dapat membantu memberikan maklumbalas tentang kekuatan dan kelemahan projek yang dibentang. Rubric pemarkahan boleh membantu murid-murid menilai progres perancangan projek sementara bagi guru pula menjadi rujukan ketika mengadakan  sesi perbincangan mengenai tahap pencapaian dan kemajuan.o Hasil – kualiti mengikut piawaian yang ditetapkan   Maklum balas daripada rakan o Kekauatan. c. Semasa projek dilaksanakan – pentaksiran menggunakan senarai semak dan skala kadar memberi maklumbalas bernilai kepada murid mengenai pembelajaran dan progress projek mereka. Bagi pembelajaran berasaskan projek. Selepas projek – pentaksiran menggunakan rubrik dapat memberikan maklumat bernilai mengenai hasil projek dan dalam membuat pembentangan di hadapan rakan kelas.1 Penilaian kerja kursus berasaskan sekolah a.  Penilaian ke atas maklumat sedia ada murid membantu guru dalam agihan murid dalam kumpulan. Merangkumi aspek-aspek lain yang tidak dapat dinilai secara 27 . 2. b.4. Sebelum projek dilaksanakan samada guru seharusnya seperti mengenalpasti secara formal prapentaksiran bertulis mahupun tidak formal berkenaan maklumat sedia ada murid mengenai topic projek.

nilai dan sikap  Membayangkan ciri-ciri perkembangan murid  Menghuraikan tahap kemajuan murid  Perkara yang perlu dilaporkan termasuklah: Perkembangan dan kemajuan murid dari semasa ke masa dalam bentuk gred. Anda telah menjalankan satu projek Kemahiran Hidup Reka Cipta untuk pelajar Tingkatan 3. 3th. Bincangkan bagaimana anda menilai projek pelajar menggunakan kaedah Penilaian Kerja Kursus Berasaskan Sekolah. Terdapat berbagai bentuk penilaian yang boleh anda jalankan di sekolah.penilaian berpusat. pengetahuan. pernyataan dan sebagainya Pernyataan tentang minat. kegiatan serta daya usaha murid Cadangan untuk mengembangkan potensi murid secara optimum Ulasan dan cadangan guru secara keseluruhan tentang murid 28 . . sila baca buku ini…. Psikologi pendidikan III.4. bakat. sikap. soalan bertulis. markah. Ee Ah Meng .3. berperingkat. ed. 2. borang pemerhatian  Pelaporan  Memberi gambaran yang menyeluruh tentang profil murid dari segi kemahiran. Maklumat lanjut. Bhd. secara kumpulan atau secara individu Menghasilkan alat penilaian seperti soalan lisan.2 Pentaksiran bagi kerja kursus berasaskan sekolah  Kaedah menilai kerja kursus berasaskan sekolah      Dilaksanakan berterusan dan menyeluruh Membuat perancangan Menentukan objektif penilaian Cara penilaian: sepanjang proses p&p. Shah Alam:Penerbit Fajar Bakti Sdn.(2002)..

2. Hasil Pembelajaran: 1. Pengujian b. 3. Bagaimanakah penilaian portfolio dan penilaian projek dapat dilaksanakan dalam penilaian kerja kursus Reka Bentuk teknologi? TAJUK 3 PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN UJIAN Sinopsis Menjelaskan aspek-aspek penting yang terdapat dalam pentadbiran dan pelaksanaan ujian bagi menjamin kesahan dan kebolehpercayaan ujian. Penilaian 2. Anda dikehendaki menyediakan peta minta dan bentangkan di dalam kelas. Banding bezakan di antara penilaian formatif dan penilaian sumatif. 1. Mengenalpasti kepentingan pentadbiran dan pelaksanaan ujian yang baik. Definisi bagi elemen-elemen berikut: a. Pengukuran c.Aktiviti 1 Bentuk kumpulan kecil dan bincangkan soalan-soalan di bawah. Kerangka Konsep Tajuk 3 29 . Menjelaskan aspek-aspek pentadbiran yang mempengaruhi tahap kesahan dan kebolehpercayaan ujian.

kita juga mengambil langkah sesuai bagi memastikan soalansoalan mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi. dalam kita mentadbir ujian. Mengapa kita mengambil berat aspek kesahan dan kebolehpercayaan ujian? 3. Selain itu. adakah aspek kesahan dan kebolehpercayaan ujian sudah selesai dan tidak ada apa lagi tindakan yang perlu diambil perhatian? Sebenarnya.Pentadbiran dan pemeriksaan ujian Kepentingan pentadbiran dan pelaksanaan ujian yang baik Aspek-aspek penting pentadbiran dan pelaksanaan ujian Pemeriksaan ujian 3. 30 . Kita akhirnya menyimpan kertas- kertas ujian di dalam bilik kebal bagi menjamin keselamatan kertas ujian sementara menantikan hari peperiksaan tiba. kita akan merujuk kepada sukatan dan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU). Kita juga menjalankan penganalisaan item yang kenali sebagai indeks diskriminasi dan indeks kesukaran itemitem soalan. ada aspek-aspek yang mempengaruhi tahap keesahan dan kebolehpercayaan ujian. Adakah kita telah selesai mengambil langkah yang sempurna dalam memastikan ujian kita berkualiti tinggi? Dengan erti kata lain.1 Kepentingan pentadbiran dan pelaksanaan ujian yang baik Apabila kita sebagai guru membuat soalan-soalan ujian.2 Aspek-aspek penting pentadbiran dan pelaksanaan ujian Antara aspek-aspek pentadbiran ujian yang perlu kita ambil perhatian ialah. Ini bermakna kita sebagai guru perlu mengambil langkah berkesan bagi memastikan ujian yang kita tadbir terus menjamin keesahan dan kebolehpercayaan ujian. Mengapa kita berbuat demikian? Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menjamin kesahan ujian.

metod menjawab. guru perlu memastikan pelajar dalam keadaan selesa ketika menjawab ujian.2. tempoh masa dan juga suasana menjawab. siapa pun penguji. bagi menjamin kesahan dan kebolehpercayaan ujian.1 Pengendalian ujian Ada banyak perkara yang diuji dan dinilai dalam sesebuah institusi pendidikan.2.3. Seorang guru sepatutnya mengambil langkah sesuai bagi memastikan semua calon berada dalam keadaan bebas dari sebarang 31 .4 3.3 3. ujian merupakan satu ancaman kepada murid. Bukan itu sahaja. Ada kalanya kita melaksanakan ujian terkawal menggunakan pensel dan kertas. tugas utama beliau ialah memahami jenis atau prosedur yang hendak dijalankan termasuk aspek peraturan.5 Pengendalian ujian Keresahan pelajar Peniruan dan penipuan Menyediakan pelajar Arahan dalam ujian Apa perkaitan aspek-aspek pentadbiran ujian di atas dengan kesahan dan kebolehpercayaan ujian? 3. lain perkara yang diuji dan dinilai.2.2. Apa yang pasti.2. setiap penguji mestilah mengambil inisiatif memahami penerangan dan panduan menjalankan ujian sebelum menjalankan ujian. Ini bermakna pengendalian ujian jadi berbeza-beza. Apa yang penting. Baharulah nanti pencapaian murid boleh diukur dengan lebih tepat. kita tidak sepatutnya membuat suatu tindakan yang boleh meningkatkan rasa ancaman kepada calon. Sebagai penguji dan pengawas ujian.1 3. Justeru. lain pula prosedur yang perlu dipatuhi.2. Dalam suasana ujian formal. Mengapa? Selain perkara di atas.penguji dan pengawas ujian mestilah mematuhi langkah-langkah yang dinyatakan dalam penerangan semasa menjalankan sesi ujian. ada waktunya pula kita membuat ujian terkawal tetapi berbentuk lisan.2 3.

Asas Penilaian Pendidikan.2. Kita mesti urus keresahan pelajar ini dengan mentadbir ujian yang kita jalankan dengan baik. 209-225.3 Peniruan dan penipuan Apa Mengapa meniru dan mengapa menipu dalam ujian dan peperiksaan? kesannya kepada skor yang diperolehi oleh murid? Skor tidak menggambarkan pencapaian sebenar murid. Di dalam ujian lisan. boleh menimbulkan kerisauan. (1986). Keresahan tinggi akan menjadikan murid mengalami tekanan lalu tidak dapat berfikir secara rasional. silauan matahari.2. Bermakna. kebolehpercayaan ujian boleh Mana mungkin ujian yang tiada aspek kebolehpercayaan menghasilkan penilaian serta pentaksiran yang membolehkan keputusan berkesan diambil. Antaranya. Sebaliknya.2 Keresahan pelajar Sebagai guru. Perkaitan ini sebenarnya diperolehi dari pemerhatian dan pengalaman juga kajian. Apa yang anda faham tentang kenyataan ini? Dapatkan maklumat seterusnya dalam buku Dr Abu Bakar Nordin. Darjah kerisauan pula Ujian mempengaruhi pencapaian. seorang guru mesti „menyediakan pelajar‟.gangguan penumpuan. 32 . tiada kerisauan langsung menyebabkan pelajar tidak memandang serius ujian yang dihadapi. tepat sekali. 3. kita harus sedar perkaitan antara murid dan ujian. kejadiankejadian luar yang dapat mengganggu penumpuan dan sebagainya. Sebagai guru. apa yang perlu dibuat oleh seorang guru dalam hal ini? Dalam usaha meletakkan keresahan pelajar pada tahap positif. apa yang sepatutnya kita lakukan dalam aspek keresahan pelajar ini? Ya. pencahayaan. dipersoalkan. apakah antara tindakan guru yang menggambarkan beliau telah mengendalikan ujian tersebut dengan baik? 3. Kedua-dua keadaan ini menyebabkan murid tidak akan mempamerkan keupayaan pembelajarannya yang sebenar dan ini mempengaruhi tingkat kebolehpercayaan ujian. Bila ini berlaku mana mungkin seorang guru itu mampu membuat penilaian dan pentaksiran yang tepat? Jadi.

membimbing murid untuk sentiasa membaca dan memahami Ada dalam kalangan murid tidak mendapat skor yang baik bukan kerana tidak menguasai apa yang dipelajari.Justeru. ujian merupakan Sekiranya kita mengharapkan murid Sebaliknya.5 Arahan Dalam Ujian Sebagai guru. Sekiranya guru berjaya menyedarkan murid tujuan sebenar ujian penipuan dan peniruan juga boleh dielakkan. sepatutnya arahan. guru perlu mengambil tindakan menyediakan pelajar untuk menghadapi ujian yang telah dirancang.2. Satu pendekatan 33 . 3. kita Mana-mana kertas ujian pasti mengandungi arahan. Apakah antara langkah sesuai yang boleh diambil oleh guru dalam usaha mengelakkan murid dari meniru dan menipu? 2. tetapi hanyalah kerana tidak meneliti dan tidak memahami arahan ujian. Tambahan pula. Pada pendapat anda. apakah kesan ke atas sikap murid sekiranya guru berjaya menyedarkan mereka bahawa tujuan ujian adalah untuk melihat sejauhmana tahap penguasaan mereka terhadap apa yang diuji? 3. mempamerkan potensi sebenar ia tidak sepatutnya dirahsiakan. mengapa kita mesti merahsiakan „rupa bentuk‟ ujian daripada murid-murid kita? pengalaman yang mencemaskan. Jadi.4 Menyediakan murid Berbalik kepada tujuan sebenar ujian. Dalam kumpulan bincang perkara yang akan anda lakukan untuk membantu murid bersiapsiaga dalam satu ujian bertulis. Antara langkah-langkah yang boleh diambil ialah memberi kesedaran kepada murid bahawa meniru dan menipu adalah salah serta mengambil langkah sesuai menjauhkan murid dari keadaan yang membolehkan mereka meniru dan menipu. Apatah lagi bagi murid yang lemah. aspek peniruan dan penipuan mesti diurus dalam mentadbir ujian. kita perlu mengawasi mereka supaya dapat memberi jawapan mengikut arahan. Kita juga mesti membuat keputusan tegas apabila keadaan ini benarbenar berlaku. apa yang sepatutnya dilakukan oleh guru? Kita sewajarnya memastikan murid benar-benar faham bagaimana menjawab sesuatu ujian.2. 1.

guru perlu mempertimbangkan aspek-aspek berikut.1 bentuk ujian diberi dan di mana jawapan itu dibuat 3. Skor yang tinggi menunjukkan murid menguasai sesuatu topik dengan baik.3.1 ada dan dapat digunakan emosi pemeriksa dan suasana tempat pemeriksaan Bentuk ujian diberi dan di mana jawapan itu dibuat Guru mempunyai berbagai pilihan bentuk ujian.5 3.3 Pemeriksaan Ujian Pemeriksaan ujian merupakan perkara yang perlu diambil perhatian dan ditadbir dengan baik selepas ujian dilaksanakan. Ini ujian perlu ditadbir dengan baik bagi menjamin pemeriksaan kebolehpercayaan markah yang diperolehi murid. Dalam hal mentadbir pemeriksaan ujian.3.Tahap penguasaan murid boleh dibuktikan melalui skor atau markah yang diperolehi dalam sesuatu ujian.3 kemampuan guru mengikut sesuatu prosedur serta kemudahan yang 3.3.yang boleh kita lakukan ialah membuat simulasi atau percubaan untuk membiasakan pelajar membaca arahan. guru seharusnya sedar jawapan murid boleh ditanda oleh sesiapa sahaja dengan pemberian markah yang sama dan serupa.3. pemeriksaan ujian perlu Ujian formatif memerlukan maklumat segera. 3. adakah semestinya demikian? Skrip jawapan seorang murid mendapat dua skor markah yang jauh berbeza dari dua orang pemeriksa.4 3.2 Tujuan ujian dijalankan Jadi. memahami arahan dan bertindakbalas seperti arahan. dibuat secepat yang mungkin. Bagi ujian objektif pula guru sekali lagi mempunyai pilihan untuk mengarahkan murid menjawab dalam kertas OMR atau di atas kertas ujian itu sendiri. 3. Apa yang berlaku? Skor yang tinggi bermakna boleh juga disebabkan cara pemeriksaan ujian dijalankan. Bagaimana? 3. Apa pun tindakbalas yang kita harapkan daripada murid.2 tujuan ujian dijalankan 3.3. guru mempunyai pilihan untuk menyediakan item ujian bentuk objektif mahupun subjektif.3. Bagi ujian pencapaian bertulis misalnya. Mengapa? Jika kita lambat memeriksa jawapan 34 .3. Tetapi.

4 Emosi pemeriksa Emosi guru sebagai pemeriksa ujian perlu dikendali dengan baik kerana ia boleh mengancam kebolehpercayaan ujian. Fikir sejenak kesan emosi gembira dan marah guru kepada pemeriksaan kertas jawapan murid. Mana mungkin kita dapat membuat tindakan penambahbaikan yang jika maklumbalas tahap pengetahuan murid diketahui tidak pada berkesan masa yang tepat? Dalam keadaan masa yang begitu terhad.3.3.5 Suasana tempat pemeriksaan Suasana tempat pemeriksaan pula sebenarnya mempengaruhi emosi dan penumpuan guru ketika memeriksa jawapan murid.murid.3 Kemampuan guru mengikut sesuatu prosedur serta kemudahan yang ada dan dapat digunakan Bagaimana anda mengaitkan isu ini dengan pentadbiran pemeriksaan ujian yang baik? 3. Berikan dua contoh suasana tempat pemeriksaan yang menyebabkan penurunan kepada kebolehpercayaan ujian. 3. kita akan lambat mendapat maklumbalas berkenaan tahap penguasaan murid.3. bagaimana guru boleh mengurus atau mentadbir pemeriksaan ke atas ujian formatif supaya keputusan prestasi murid dapat diketahui pada masa yang singkat? Bagaimana pula pentadbiran pemeriksaan bagi ujian pencapaian? 3. Tutorial 35 .

4. (1986). konstruk dalam JSU dan aras kesukaran soalan. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian. 3.Markah calon bergantung rapat kepada prestasinya pada ketika menjawab sesuatu ujian. Bincang kepentingan dan peranan skema pemarkahan dan prosedur pemarkahan. 2. Tingkatkan maklumat anda. Selain itu markah calon juga bergantung rapat kepada cara-cara pemarkahan. Menjelaskan prosedur pembentukan ujian Menjelaskan pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) Menjelaskan konstruk dalam JSU Menjelaskan aras kesukaran soalan Kerangka Konsep Tajuk 4 Prosedur pembentukan ujian Pembinaan JSU PERANCANGAN PENTAKSIRAN BAGI MATA PELAJARAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI SEKOLAH RENDAH 36 . PERANCANGAN PENTAKSIRAN BAGI MATA PELAJARAN REKA TAJUK 4 BENTUK DAN TEKNOLOGI SEKOLAH RENDAH Sinopsis Menjelaskan prosedur pembentukan ujian. sila rujuk buku yang dikarang oleh Dr Abu Bakar Nordin. Hasil Pembelajaran: 1. Asas Penilaian Pendidikan.

ujian merupakan satu instrumen yang membantu kita mengukur pencapaian murid yang kemudiannya membolehkan kita menilai dan mentaksir penguasaan murid. Fikirkan item-item dan bentuk soalan atau rujuk sahaja koleksi item-item sebelum ini dan bentuklah ujian‟ Bagi anda yang tidak bersetuju dengan kenyataan di atas. Apa yang anda perlu lakukan adalah duduk menyendiri. 4.1. Ambil masa seminggu sebelum ujian. Sebagai seorang guru dalam era hari ini. adakah anda bersetuju dengan kenyataan di bawah ini. kita semakin sedar ujian yang dilaksanakan bukan semata-mata untuk menggred pelajar.1.1 Prosedur pembentukan ujian Sebagai seorang guru yang berpengalaman Ujian merupakan satu alat penilaian.1.1.Konstruk dalam JSU Aras kesukaran soalan 4. Cuba jelaskan kepada rakan-rakan anda yang bersetuju dengan kenyataan di atas mengenai hal ini.3 4.1 4.1. tentunya anda mempertikaikan kebolehpercayaan dan kesahan ujian yang dibina secara demikian.5 menentukan objektif ujian membentuk jadual penentuan (jadual spesifikasi ujian) menentukan bilangan item memilih reka bentuk item meninggikan mutu ujian 37 . Sebaliknya. Ini bermakna apabila kita membentuk ujian. Tindakan selanjutnya ialah mengambil satu langkah sesuai yang boleh membantu murid meningkatkan potensi diri dan ini termasuklah memperbaiki strategi pengajaran kita sebagai guru.2 4. „Ujian senang dibentuk.4 4. kita perlu mematuhi prosedur pembentukan ujian yang merangkumi pemeringkatan berikut..

Objektif-objektif yang dipilih itu akan menentukan tindakan yang akan diambil apabila ujian hendak dibentuk. seperti juga dalam pengajaran menentukan objektif yang tepat dan dapat menolong amatlah penting. Semasa menentukan objektif-objektif guru-guru harus memikirkan tujuan ujian dijalankan. Antara perkara yang terdapat dalam program ialah kenyataan tentang tujuan untuk jangkamasa pendek apabila sesuatu aktiviti itu dijalankan dan itulah yang dikatakan objektif. Objektif ada beberapa peringkat – luas dan spesifik. Cuba anda bentuk objektif-objektif ujian formatif bagi topik di atas.1. 38 .1 Menentukan objektif ujian Setiap mata pelajaran yang diajar mempunyai matlamat dan objektif.4. Ia juga didapati senang bagi mendapatkan bukti-bukti untuk ukur pencapaian objektif yang besar.7 4. Matlamat menyatakan hasrat yang terdapat dalam kalangan pendidik dan masyarakat apabila sesuatu matapelajaran itu diperkenalkan.6 4. Contoh matlamat: Membolehkan murid memperolehi kemahiran praktis asas dan pengetahuan berasaskan teknologi keusahawanan.8 4. Dalam pembentukan ujian. Untuk mencapai matlamat perlu sediakan program dan aktiviti. Guru perlu sediakan objektif yang spesifik supaya senang menjadi panduan pengajaran.9 mengulangkaji dan menyunting item menyediakan ujian untuk digunakan percubaan ujian menjalankan ujian 4.1.1. Bagi ujian sumatif topik „Kreativiti dan Reka Cipta‟. Matlamat merupakan satu perkara yang perlu dicapai dalam masa yang panjang.1. objektif berikut sudah memadai – dapat melakar dengan menunjukkan perspektif.1. dan aspek pengurusan diri supaya mereka dapat menjalankan kerja-buat-sendiri serta cenderung berusahaniaga dan mereka cipta. Di antara tindakan dan keputusan yang akan diambil itu termasuklah perkaraperkara seperti panjangnya ujian dan jenis-jenis perlakuan yang diuji.

sebaiknya semuanya dibentang dalam bentuk jadual yang mempunyai dua dimensi – iaitu dimensi isi (kandungan) yang diletak secara menegak dan dimensi peringkat kemahiran yang diletak secara mendatar. Kesannya. Ia seharusnya mengukur sesuatu perkara yang tertentu ke atas individu ataupun kumpulan.1 : Contoh Jadual Spesifikasi Ujian bagi menguji kemahiran 39 . kemahiran dan kemajuan murid-murid yang diuji itu. Maka.1 berikut: Isi/Kemahiran Mengenal Memadan Mengolah Angka 1-9 10-50 51-100 Campur 1-9 10-50 51-100 Tolak 1-9 10-50 51-100 X X X X - X X X X - X X X X X X X - X X X Jadual 4.2 Membentuk Jadual Penentuan (Jadual Spesifikasi Ujian) Setelah objektif besar dan objektif-objektif kecil ini ditentukan. Kita mesti sedar. Guru perlu beri perhatian terhadap perlakuan yang hendak diuji dan ciri-ciri kumpulan sasaran. satu ujian yang baik dan telah dibuktikan mempunyai mutu yang tinggi tidak akan sesuai jika item-itemnya tidak mengukur ataupun menekankan perlakuan yang dikehendaki. Teliti Jadual Penentuan bagi menguji kemahiran mengira dalam jadual 4. 4. maklumat yang diperolehi tidak akan mencerminkan kebolehan. Bermakna objektif khusus mestilah dibentuk sebagai panduan bagi mendapatkan bukti-bukti untuk mengukur pencapaian objektif besar.Setiap ujian adalah unik dan spesifik. mutu kesahan dan kebolehpercayaan ujian terjejas.1.

Guru perlu merangka objektif-objektif yang lebih spesifik yang membantu mencerminkan tahap penguasaan tingkahlaku yang perlu dikuasai bagi setiap subtopik yang didedahkan. menganalisa. bertindakbalas. Dimensi kemahiran pula ialah tentang perkara yang berkait dengan kebolehan berlainan yang dapat ditunjukkan oleh seseorang murid itu. Bagaimana untuk memilih sampel sebagai wakil keseluruhan perkara dalam P & P? Tepat sekali. Kemahiran ini ialah mengenal. mengolah. kemahiran ini. terdapat perlakuan seperti menggunakan situasi yang berlainan.Mengira di Tahun 1 Dimensi isi adalah dimensi yang sangat senang difahami kerana guru sentiasa mengutamakan tajuk-tajuk sesuatu perkara yang akan diajar apabila membuat rancangan pelajarannya. maka tugas selanjutnya ialah menentukan keutamaan tiap-tiap satu objektif. jenis barang yang sesuai dijual dan sumber bekalan. Untuk tajuk ini guru memilih beberapa tajuk kecil iaitu kumpulan sasaran. menghayati. terdapat tiga jenis kemahiran. objektif 40 . Daripada segi afektif pula mungkin terdapat beberapa peringkat perlakuan seperti: sedar. Daripada segi kognitif. Dalam contoh jadual di atas. sebulan dan sebagainya. Ia boleh juga meliputi satu bidang yang kecil samada untuk satu minggu. Dalam mata pelajaran Kemahiran hidup tahun 4 guru memilih tajuk Barang Jualan. memadan. Ianya terlalu luas dan tidak mungkin semua perkara mampu diuji.3 Menentukan bilangan item Jadual penentuan atau jadual spesifikasi meliputi semua perkara yang terangkum dalam proses pengajaran-pembelajaran. menilai dan membentuk satu hipotesis. Oleh itu. Setelah semua tajuk dan kemahiran ini dikenalpasti dalam bentuk Sediakan JSU yang sesuai bagi jadualpenentuan ujian.1. 4. Keutamaan bagi sesuatu objektif dapat dipandukan daripada sukatan pelajaran dan disokong oleh beberapa orang guru lain yang pakar dalam mata pelajaran itu. Jadual Spesifikasi Ujian boleh dibentuk bagi meliputi satu bidang yang luas seperti merangkumi rancangan pelajaran bagi satu tahun. hanya sampel yang mewakili kepada keseluruhan perkara sahaja yang akan diuji.

angka asas 20%. betul-salah dan aneka pilihan. perkara yang terdapat di jadual 4.1. mencampur 65% dan tolak 15%. bilangan pelajar yang diuji. ada kalanya ujian menggunakan item yang beragam seperti gabungan padanan. Mana-mana bentuk boleh dipilih asalkan pemilihannya berasaskan pertimbangan yang baik. mentadbirkannya dan memeriksa jawapan-jawapan. Sebagai contoh. Katakan bagi perkara-perkara yang di ajar itu. Perkara-perkara berikut menjadi asas pertimbangan yang baik dalam memilih bentuk item: tujuan ujian itu diadakan. wajaran keutamaan tajuk seperti yang berikut.4 Memilih reka bentuk item Terdapat banyak bentuk item yang dapat digunakan dalam ujian.Item 3 5 Berapakah soalan yang sepatutnya diambil dari topik tolak untuk contoh di atas? 4. maka bilangan item untuk angka asas dan mencampur mungkin dirancang seperti berikut: Perkara Memadan 1 .atau perkara yang diberi penekanan yang akan kita ambil sebagai sampel bahan ujian. Sediakan nota yang memperjelaskan perkara-perkara tersebut. bentuk item yang digunakan selalunya seragam iaitu terdiri dari satu bentuk sahaja seperti aneka pilihan.9 Mengenal 51 – 100 Campur 1 – 9 Campur 10 – 50 Campur 51 – 100 8 10 8 Bil. masa bagi menyediakan ujian.1 akan digunakan di sini. kemudahan panduan dan kemahiran menyediakan item. Di dalam kebanyakan ujian sekolah rendah. sewajarnya penyedia ujian 41 . umur pelajar. Walaubagaimanapun. Ia juga menjadi rujukan kepada bilangan item yang perlu diuji bagi satusatu perkara atau objektif. padanan atau karangan. Jika ujian menggunakan item bentuk beragam. Jika ditentukan ujian itu mengandungi 40 item.

Perkaitan item itu dengan pengetahuan dan kemahiran yang penting. guru perlu mengambil inisiatif untuk memenuhi aspek-aspek berikut. guru-guru seharusnya meletakkan dirinya dalam keadaan yang boleh menjawab beberapa isu berikut:        Pemahaman „murid pelbagai peringkat kebolehan‟ terhadap item. pengetahuan tentang perkara yang dijadikan bahan ujian disamping menuntut kesabaran yang tinggi.1. Kemungkinan wujud kekaburan di mana-mana. perlu ditulis di awal setiap Dengan menyoal diri dan menjawab isu-isu di atas kita akan mencuba sedaya upaya membentuk ujian yang bermutu. Arahan yang jelas bagi menunjukkan item-item yang berlainan ini pengelompokkan. seorang guru perlu menguasai beberapa aspek – kebolehan tentang penulisan item.  Ketepatan Ini bermakna ujian tidak memberi peluang mana-mana pihak membuat interpretasi sendiri. Kemungkinan item itu terlalu senang atau terlalu sukar. Dalam membentuk atau menyediakan item yang baik.mengelompokkan item-item yang serupa bentuknya.  Kesahan Hal ini bermaksud ujian itu hanya menguji perkara yang patut diuji sahaja. 4. . Kemungkinan item itu terlalu panjang atau terlalu pendek.  Kebolehpercayaan Ini bermakna markat murid tekal sekiranya ujian diberikan kepada mereka pada satu masa yang lain. Perkaitan item dengan objektif mata pelajaran. 42 .5 Meninggikan mutu ujian Dalam aspek meninggikan mutu ujian. Kemungkinan wujud petunjuk kepada jawapan dalam item itu sendiri atau di mana-mana dalam ujian itu. Dalam proses menyediakan item-item soalan.

 Sampel item yang mencukupi Ini bermaksud liputan item soalan mewakili perkara-perkara yang diajar. Peringkat kepayahan Ini merujuk kepada peringkat kepayahan item-item yang bersesuaian. Bagaimana jika tiada guru yang sealiran kepakarannya? Apa yang boleh kita faham dengan istilah „kritik diri sendiri‟? Cadangkan langkah-langkah yang boleh dijadikan panduan dalam mengulangkaji dan menyunting item supaya ujian mengandungi itemitem yang bermutu.6 Mengulangkaji dan menyunting item Apabila item penghabisan siap dibina. mengapa ujian itu masih dikatakan belum sedia untuk diberikan kepada murid-murid? Mutu ujian bergantung penuh kepada setiap item. 2008 4. 43 .1.  Praktikal Bersesuaian dari aspek masa. kos dan kemudahan yang ada. Maka itu di sekolah kita ada panel yang akan menyemak item-item ujian dan panel biasanya dalam kalangan guru-guru yang mengajar mata pelajaran yang sama. Sila rujuk buku Penaksiran dalam Pendidikan dan Sains Sosial tulisan Abu Bakar Nordin dan Bhasah Abu Bakar terbitan UPSI. kebolehan.  Pembezaan yang positif Item-item berupaya membezakan kumpulan murid berpengetahuan dan tidak berpengetahuan.

Cadangkan susunan item-item yang meningkatkan motivasi murid. Dalam kumpulan bincang aspek-aspek yang perlu diambil perhatian bagi menjamin keselesaan murid ketika mengambil ujian supaya skor yang diperolehi dapat menggambarkan keupayaan sebenar calon.8 Percubaan atau Pra ujian Ujian yang baik ialah ujian yang telah dicuba dahulu dalam kalangan murid yang serupa dengan yang akan mengambil ujian itu kelak.4. Ada tiga perkara lagi yang perlu dibuat dalam usaha meninggikan lagi mutu ujian. 4.2 Pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian 44 . Mengapa langkah ini tidak dilaksanakan oleh kebanyakan guru? Apakah kebaikan yang diperolehi jika kita dapat menjalankan pra ujian dengan teratur dan melibatkan bilangan murid yang besar? 4.7 Menyediakan ujian untuk digunakan Pada tahap ini. 2. Apakah aspek-aspek yang perlu diberi perhatian dalam merancang markah? 4. Perkara-perkara itu ialah:    Menyusun item-item Menyediakan arahan kepada murid-murid Merancangkan markah 1. Hal ini adalah disebabkan oleh keadaan ujian dijalankan tidak sesuai.9 Menjalankan ujian Ujian yang bermutu kadangkala tidak berjaya mendapatkan maklumat yang dikehendaki. item-item telah siap dibentuk dan telah selesai disunting.1. Daripada maklumat yang didapati.1. Apakah antara maklumat-maklumat penting yang sepatutnya terangkum dalam menyediakan arahan kepada murid? 3.1. item-item dan ujian keseluruhannya akan dapat diperbaiki.

Sebelum sesuatu ujian dapat dibina dengan sempurnanya.1 Mengkaji Sukatan Pelajaran Sukatan pelajaran dikaji untuk memperolehi maklumat yang menyeluruh tentang kurikulum yang telah dibina. Bagaimanapun dengan ketiga-tiga kualiti tersebut. Dengan erti kata lain. JSU merupakan satu blue-print ujian yang perlu dibina dan ia hanya boleh dibina setelah pembina dapat menetapkan jenis dan kandungan ujian yang hendak dibina. Pembinaan JSU membantu pembina mendapatkan skor yang boleh dipercayai dan sah dari segi keputusan yang akan dibuat terhadap kandungan ujian berkenaan.uleth. Antara spek yang dianalisis termasuklah:  Skop dan kedalaman kajian pada sesuatu tajuk.ca/edu/runte/tests/specf/specf.html Dalam pembinaan JSU langkah-langkah berikut hendaklah diikuti.my/skpmtdon/notes/JSU.2. 4. Mengapa boleh terjadi demikian? Layari http://www. Berupaya menurunkan ideanya dengan tepat.   Isi yang sepatutnya dicakupi oleh ujian. guru digalakkan untuk menyediakan „rangka tindak ujian‟ atau JSU yang memperihalkan dua perkara. Tingkah laku yang diharapkan daripada pelajar tentang isi berkenaan. Guru perlu melengkapkan diri dengan tiga kualiti untuk membina butiran ujian yang baik iaitu. 45 .pdf http://www.edu.sabah. seorang guru perlu tahu tujuan diadakan ujian. Kandungan sukatan pelajaran dianalisis untuk menentukan kepentingan tiap-tiap kandungannya. Mempunyai kemahiran dalam teknik membina ujian.    Mempunyai pengetahuan yang secukupnya tentang isi pelajaran yang hendak diuji. kemas dan jelas dalam bentuk ayat.

Maklumat-maklumat yang tersebut di atas amat penting kepada penggubal soalan dan penggubal ujian kerana dengan ini sifat ujian.2 Menganalisis Objektif Pelajaran Disamping itu. Masa pengajaran yang diberi bagi sesuatu tajuk. Kekompleksan sesuatu tajuk. objektif pendidikan dianalisis untuk menentukan jenis-jenis kemahiran yang perlu diuji dan pada tahap kesukaran yang ia perlu diuji. Guru haruslah memastikan ujian yang dibina benar-benar dapat mencerminkan kurikulum itu sendiri walaupun kandungan yang dipilih merupakan sebagai wakil kepada kandungan keseluruhan kurikulum. Subtajuk 2. Paksi kandungan a. Aras kemahiran 3. JSU lazimnya mempunyai tiga paksi utama: dapat 1. Peratus pemberatan setiap tajuk b.    Pendekatan yang diambil dalam pengajaran sesuatu tajuk. Paksi kemahiran a. Lazimnya aras kemahiran diasaskan pada pembahagian yang dibuat oleh Bloom dan rakan-rakannya.2. Kepentingan bandingan antara satu tajuk dengan tajuk-tajuk lain. 4. Bilangan soalan Pemberatan yang saksama antara kandungan dan kemahiran perlu diambil perhatian dan ianya mesti selaras dengan keperluan kurikulum. Berdasarkan penganalisisan inilah JSU dibina. Tajuk b. 46 . Paksi wajaran a. bilangan soalan bagi setiap ujian dan aras kemahiran dan kesukaran yang perlu diuji ditentukan.

Perkembangan pemikiran adalah satu daripada objektif dalam pengajaran dan pembelajaran. prinsip dan peraturan ( hukum).Rujuk Bhasah Abu Bakar .2 Konstruk kemahiran 47 .3. kriteria.3. terminologi. 4. kemahiran dan sikap tidak dinyatakan. Perubahan-perubahan pada pelajar dari segi pengetahuan. konsep. Asas pengukuran bilik darjah terbitan Quantum Books 2003. Ia Jika kita teliti. Pemeringkatan dalam perkembangan seseorang dapat menguasai pemikiran berlaku di mana sebelum peringkat tinggi. tiga konstruk menjadi rujukan dalam JSU iaitu. 4. tujuan pembinaan konstruk ini adalah untuk memenuhi hasrat pendidikan.1 Konstruk pengetahuan Merangkumi teori. guru perlu menyelesaikan masalah pemeringkatan ini dengan menjelaskan takrifantakrifan yang digunakan bagi setiap konsep yang digunakan. fakta. Konstruk-konstruk dibina bagi membantu guru mengukur dengan lebih jelas perubahan tingkahlaku yang dipamerkan murid-murid berbanding objektif-objektif yang ditetapkan. peringkat lebih rendah perlu dikuasai terlebih dahulu. Dalam usaha membantu mengembangkan pemikiran murid. Ianya dibangunkan dan diperkembangkan melalui proses P & P dan dinyatakan secara eksplisit dalam dokumen P & P. 4. Justeru jika kita lihat rupabentuk JSU hari ini telah mengalami proses evolusi. Justeru.3 Konstruk dalam JSU Satu masa dahulu JSU hanya menyenaraikan tajuk-tajuk dalam kurikulum untuk dijadikan objektif. Konstruk menjelaskan perkara yang ditaksir dan ia membantu menguji dengan lebih tepat penguasaan yang ditetapkan dalam satu-satu bidang atau mata pelajaran. merangkumi dimensi manusia yang berbentuk konkrit dan abstrak.

kemahiran dan nilai yang patut dialami oleh murid bagi mencapai objektif yang dinyatakan itu. dengan jelas dan terus terang. menilai dan mengaplikasi. Bagi mengetahui apakah peringkat-peringkatnya. guru perlu melihat sukatan pelajaran. Peringkat-peringkat dalam konstruk dibina mengikut pendapat yang dinyatakan dalam taksonomi yang digunapakai. sikap dan nilai merupakan perkara yang dipelajari dan berkembang dari semasa ke semasa serentak dengan perkembangan insan itu sendiri dalam pelbagai perkara. Konstruk ini turut mempunyai hirarki tersendiri. Bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup. menghargai. ada topik-topik tertentu yang perlu memberikan tumpuan utama kepada konstruk ini berbanding topik-topik yang lain. menyenaraikan. konstruk ini perlu „dianyam‟ di dalam P & P. Dalam melahirkan individu yang seimbang. mengorganisasi.Meliputi aspek menghurai. menganalisis. Perasaan. Seringkali peringkat-peringkat ini tidak dinyatakan Oleh itu guru terpaksa menganalisiskan objektif menyeluruh bagi sukatan pelajaran itu. guru dapat menganggarkan apakah peringkat-peringkat pengetahuan. Taksonomi Bloom sering digunapakai di dalam pembinaan JSU.3 Konstruk nilai Merangkumi amalan nilai seperti bertanggungjawab. 4. merumus. Jika diteliti sukatan mata pelajaran Kemahiran Hidup. Benjamin Bloom dan rakan-rakan telah membahagikan objektif pengajaran berbentuk kognitif kepada enam kategori. Dari sini. 48 .3. menyedari. Konstruk kemahiran memberi fokus kepada aktiviti „hands on‟ yang sama ada melibatkan psikomotor halus mahupun psikomotor kasar. berkeyakinan.konstruk ini amat releven untuk dinyatakan dengan jelas dalam JSU. menterjemah.Konstruk nilai juga ada susunan pemeringkatan mengikut peringkat penghayatan daripada yang paling rendah kepada peringkat yang paling tinggi. membuat keputusan. berhati-hati dan lain-lain.

Aras ini mengkehendaki pelajar mengingat kembali atau mengenal fakta. Aras ini menguji kebolehan mrid tentang bagaimana mereka dapat memrcahkan sesuatu perkara kepada bahagian-bahagiannya dan mengenalpasti tentang hubungkait antara bahagianbahagian berkenaan. Ia memerlukan pelajar 49 . mencari Aras ini memerlukan murid mengenalpasti persamaan atau perbezaan yang wujud di antaranya. Ianya menguji kebolehan murid untuk memahami apa yang telah dipelajari menyatakan alasannya sekali. menggunakan pengetahuan dan kefahamannya.  Penggunaan Aras ini bukan sahaja setakat boleh mengingati dan memahami apa yang telah dipelajari tetapi boleh juga menggunakan apa yang telah dipelajari itu kepada masalah atau situasi yang baru kepada murid.  Kefahaman Aras kefahaman memerlukan murid memahami tentang sesuatu perkara.  Sintesis Aras ini mengumpul unsur-unsur dan bahagian-bahagian tertentu supaya ia dapat menunjukkan satu pola atau struktur yang jelas dan nyata.  Analisis pertalian antara idea. Murid dikehendaki dan meminda komunikasi atau membuat rumusan atau menyatakan akibat daripada sesuatu maklumat. Keadaan ini menguji murid Murid menggunakan maklumat daripada satu situasi dan digunakan kepada satu keadaan yang berbeza dari apa yang telah dipelajari.       pengetahuan kefahaman penggunaan analisis penilaian sintesis Pengetahuan Aras pengetahuan menekankan proses mengingat. strategi menyelesai masalah atau peraturan. istilah.

1986). Apakah tujuan mentaksir aras kesukaran? Tutorial Jelaskan bagaimana prosedur pembentukan ujian memberi sumbangan kepada kesahan dan kebolehpercayaan ujian. kesukaran ini ditunjukkan dengan indeks kesukaran.00.4 Aras Kesukaran Soalan Aras Aras kesukaran menunjukkan peratus murid-murid yang lulus bagi item-item. 4. 0 menunjukkan yang item itu terlalu sukar sehinggakan tidak seorang murid lulus di dalam item itu. bilangan besar item mestilah berada di paras kesukaran antara 0.40 hingga 0.mengumpulkan atau menyatukan maklumat. Abu Bakar Nordin. 50 . Sementara 1. Pengukuran dan penilaian pendidikan. idea atau produk yang mempunyai tujuan yang tertentu.  Penilaian Aras ini memerlukan murid membentuk pertimbangan tentang nilai atau makna terhadap sesuatu kaedah. pengetahuan dan kebolehan daripada bahagian-bahagian yang telah dipelajari dalam sesuatu kursus untuk membentuk sesuatu yang baharu atau asli.00 – 1.00 menunjukkan semua murid yang mengambil ujian itu lulus bagi item tersebut. Aras ini memerlukan pelajar menyatakan asas kepada pertimbangannya.60 ( Dr.rujuk Azizi Ahmad dan Mohd Isha Awang (2008). Maklumat lanjut. Ini bermakna aras kesukaran boleh jatuh antara 0.

ed. Shah Alam: Penerbitan Fajar Bakti Sdn.L. Sains Sosial. Asas penilaian pendidikan. Gronlund.R. (2005). S. Edisi ke 2. Isha Awang. Classroom assessment: Issues and practices. Kuala Lumpur: Open University Malaysia. (1970). Banks. Assessment of Student Achievement. 9th. Pengukuran dan penilaian dalam pendidikan. Gay. Aziz Ahmad dan Mohd. Essential of psychological testing. L. dan Miller. Inc. 8th.H. Boston: Pearson Education. L. Pengujian dan penaksiran di bilik darjah. N. 51 . 3th. McMillan. M. Classroom Assessment: Principles and practices for effective instruction. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: UIAM Mokhtar Ismail.Boston: Pearson Education. Linn. Tanjong Malim: UPSI Penaksiran dalam pendidikan dan Azizi Ahmad (2007). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Ohio: Pearson Prentice Hall. (2004).R. (1996). Asas Pengukuran Bilik Darjah. Pengukuran dan Penilaian Pendidikan. Petaling Jaya: Longman.BIBLIOGRAFI Abu bakar Nordin (1986). Boston: Pearson Prentice Hall . ed. J. Educational and evaluation and measurement. (1995) Penilaian di bilik darjah. Bhd. Competencies for analysis and application: 2nd ed. Measurement and Assessment in Teaching. (2003).J. Cronbach. Raminah Haji Sabran.E. Abu Bakar Nordin & Bhasah Abu Bakar (2008).D. (2005). (1985). Bhasah Abu Bakar. R. Tan Hui Leng dan Ee Ah Meng. Penilaian Dalam Proses Pendidikan Asas Pendidikan 3.: Quantum Books. ed. New York: Harper and Row. Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (1991). Mohamad Sahari Nordin (2002). (2006). (2008). Merril. Inc. Charles E. Penilaian dan pengujian Bahasa Malaysia: Penerapannya pada peringkat sekolah rendah.

Pensyarah. IPG Kampus Batu Lintang. (4 tahun) 3.com KELAYAKAN KELULUSAN MSc Alam Sekitaran Bac Pendidikan (Sains Pertanian) PENGALAMAN KERJA 1. Jabatan Sains Sosial. (2 tahun) 2. Jabatan Sains IPG Kampus Batu Lintang. IPG Kampus Batu Lintang. Kuching.PANEL PENULIS MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN RENDAH) NAMA TAY TECK PIN PENSYARAH tptay73@hotmail. Kuching. Jabatan Pengajian Perdagangan IPG Kampus Pendidikan Teknik. Pensyarah. Ketua Unit Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan. (6 bulan) 2. Jabatan Sains Sosial. Kuching (2010sekarang) ARFAH BINTI HAJI ABD KARIM PENSYARAH arfahkarim@yahoo. Ketua Unit KH. Jabatan Reka Bentuk dan Teknologi IPG Kampus Pendidikan Teknik (2010-sekarang) 52 . Pensyarah.com KELULUSAN Sarjana Pentadbiran Perniagaan Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (dengan kepujian) Diploma Pengurusan Bank PENGALAMAN KERJA 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful