Proses Berfikir: Peta Pemikiran: Bentuk

:

Mendefinisikan Mengikut Konteks Peta Bulatan

Langkah Membina Peta Bulatan 1. Lukiskan sebuah bulatan kecil di bahagian tengah. 2. Lukiskan sebuah bulatan yang lebih besar mengelilingi bulatan kecil tersebut. 3. Soalan utama: Apakah topik utama yang hendak diperihalkan/dibincangkan? Bagaimana anda mendefinisi sesuatu perkara atau idea? (i) (ii) Tuliskan topik utama yang ingin diperkenalkan dalam bulatan kecil tersebut. Isikan bahagian dalam bulatan besar dengan segala maklumat berkaitan dengan topik tersebut untuk menjana idea (proses sumbangsaran).

4. Kata kunci: Senaraikan, Definisikan, Beritahu apa yang anda tahu tentang..., Sumbangsaran, Kenal pasti, Kaitkan dengan pengetahuan sedia ada anda, Perihalkan, Teroka maksud ... 5. Lukis bingkai di bahagian luar bulatan besar untuk menyatakan sumber rujukan atau sudut pandangan daripada pelbagai pihak.

1

mendefinisikan perkataan. Segi empat yang merangkumi keseluruhan peta adalah “Bingkai rujukan” yang diguna untuk menjawab ‘bagaimana saya tahu tentang perkara ini?” 7. mengenal pasti pendapat penulis dan pembaca 2 . Penggunaan: Sumbangsaran untuk peringkat permulaan penulisan.6.

Kata kunci: Perihalkan perasaan. membuat pemerhatian menggunakan deria. 2. 4. Lukiskan sebuah bulatan di bahagian tengah. cemburu. Sambungkan semua bulatan tersebut dengan topik utama menggunakan garis lurus. 3. baik hati. malas 3 . Soalan utama: Apakah topik utama yang hendak diperihalkan/dibincangkan? Bagaimana anda memerihalkan perkara ini? Apakah adjektif / kata sifat untuk memerihalkan perkara tersebut? (i) (ii) Isikan atau labelkan topik utama di dalam bulatan di bahagian tengah tersebut. pendiam. Lukiskan beberapa bulatan di sekelilingnya. Isikan bulatan dengan adjektif / kata sifat bagi topik tersebut. Contoh: Kata Adjektif – cantik.Proses Berfikir: Memerihalkan Kualiti Penerangan Menggunakan Kata/ Frasa Adjektif Peta Buih Peta Pemikiran: Bentuk: Langkah Membina Peta Buih 1. periang. pandai.

Frasa Adjektif. Penggunaan: Memerihalkan sesuatu.bertelinga besar. berion positif. Peta buih meningkatkan keupayaan untuk mengenal pasti kualiti dan perkataan untuk memerihalkan. 4 . 5. mengenal pasti kualiti/ciri sesuatu. Esei deskriptif/pemerihalan. bersisik tebal.

Soalan utama: Apakah 2 topik utama yang hendak diperihalkan/dibincangkan? Apakah sama dan apakah yang berbeza antara dua perkara yang dikenal pasti? (i) (ii) (iii) (iv) Di dua bulatan tulis 2 topik (objek / idea) yang ingin dibandingkan. isikan dengan perkataan yang mewakili persamaan. Sambungkan semua bulatan dengan 2 topik utama menggunakan garis lurus. Lukiskan beberapa bulatan di sekelilingnya termasuklah antara 2 bulatan utama. Bagi bulatan yang berada di antara 2 topik. 2. Lukiskan 2 bulatan (berwarna biru dan merah). 5 .Proses Berfikir: Peta Pemikiran: Bentuk: Membanding Beza Peta Buih Berganda Langkah Membina Peta Buih Berganda 1.

Kata kunci: bandingkan/bezakan. 6 . Peta ini juga boleh digunakan untuk menujukkan persamaan sahaja atau perbezaan sahaja. bezakan antara.(v) (vi) Isikan semua perbezaan di dalam bulatan di luar (yang hanya bersambung dengan 1 topik sahaja). 4. Esei untuk membandingkan. bincangkan kesamaan dan perbezaan. 3. Penggunaan: Alat untuk membanding dan membezakan dua perkara.

maklumat yang terperinci? (i) (ii) (iii) (iv) (v) Tuliskan tajuk/topik utama di bahagian atas dan gariskannya. idea yang menyokong. kategorikan. Tuliskan setiap kategori pada setiap cabang pengelasan. letakkan dalam kumpulan (group). berikan perincian yang berkaitan dan mencukupi.Proses Berfikir: Peta Pemikiran: Membuat Pengkelasan Peta Pokok Bentuk: Langkah Membina Peta Pokok 1. Soalan utama: Apakah topik utama yang hendak diperihalkan/dibincangkan? Apakah idea utama. Lukiskan garisan untuk mengasingkan topik utama kepada beberapa kumpulan/kategori. 7 . Senaraikan contoh/penjelasan bagi setiap kategori. Kata kunci: Kelaskan. Gariskan setiap contoh yang ditulis 2.

Penggunaan: Esei yang meyakinkan (persuasive esei) 8 .3.

Lukiskan ( { ) untuk menggabungkan / menyatukan objek dan komponennya. 9 . Kata kunci: Sebahagian daripada. geografi. leraikan/pecahkan. Tuliskan bahagian/komponen utama dalam ruang dakap pertama Tuliskan bahagian/komponen yang lebih kecil dalam ruang dakap kedua.Proses Berfikir: Peta Pemikiran: Bentuk: Hubungan Seluruh-Bahagian Peta Dakap Langkah Membina Peta Dakap 1. Penggunaan: mengkaji / menganalisis objek fizikal/maujud. tunjukkan struktur/ bahagian/komponen yang lebih kecil 3. Soalan utama: Apakah bahagian dan bahagian/komponen yang lebih kecil (subbahagian) sesuatu perkara/objek? (i) (ii) (iii) (iv) Tuliskan nama objek (seluruhnya) di garis sebelah kiri. 2. anatomi. Penulisan teknikal.

Sekiranya terdapat penerangan lanjut. Teruskan sehingga tamat peristiwa/proses yang ingin diterangkan. terangkan proses. Lukiskan anak panah mengarah ke sebelah kanan. ceritakan semula. apa berlaku seterusnya. Tuliskan setiap peristiwa/langkah utama dalam kotak yang besar. kitaran.Proses Berfikir: Peta Pemikiran: Bentuk: Urutan Peta Alir Langkah Membina Peta Alir 1. 1 0 . bermula dengan kotak di sebelah kiri. Kata kunci: Tentukan urutan. letakkan dalam susunan. Lukiskan kotak yang kedua dan isikan dengan langkah seterusnya. lukis kotak kecil di bawah langkah utama berkenaan dan tuliskan penerangan berkaitan. 3. pola. susun. perihalkan perubahan. selesaikan masalah multi-step. 4. Soalan utama: Apa yang berlaku? Apakah urutan peristiwa/proses? Apakah substages? 2.

Penulisan naratif. langkah menyelesaikan masalah matematik. Penggunaan: Merangka sebuah cerita.5. menyusun perenggan suatu penulisan. menunjukkan urutan peristiwa bersejarah. 1 1 .

Bincangkan kesan. Tuliskan beberapa kesan daripada peristiwa tersebut dalam kotak di sebelah kanan. Sambungkan setiap sebab dengan anak panah mengarah kepada peristiwa. 5. ramalkan. 6. 9. 8.Proses Berfikir: Peta Pemikiran: Bentuk: Sebab dan Akibat. 7. Apa mungkin berlaku sekiranya…. Peta ini juga boleh digunakan untuk menerangkan sebab atau kesan sahaja. 2. Masalah dan Penyelesaian Peta Pelbagai Alir Langkah Membina Peta Pelbagai Alir 1. Kata kunci: Sebab dan akibat/kesan. Soalan utama: Apakah penyebab dan akibat/kesan sesuatu peristiwa? Apa mungkin berlaku seterusnya? 3. tuliskan sebab-sebab berlakunya peristiwa tersebut dalam kotak berasingan. Di sebelah kiri rajah. kenal pasti motif. bincangkan strategi 1 2 . Lukis anak panah mengarah ke kotak sebelah kanan. terangkan perubahan. Digunakan untuk menerangkan analisis sebab dan akibat/kesan. 4. Lukiskan kotak di bahagian tengah dan tuliskan peristiwa yang dikaji.

Mencari Faktor Peta Titi Langkah Membina Peta Titi 1. 5. RF). Menaakul dengan membuat analogi. Sambungkan pasangan seterusnya sehingga tamat.10. Penggunaan: menunjukkan dan menganalisis perkaitan/hubungan sebab dan akibat. Lukis dua garis yang disambungkan oleh titi ( ). 9. Di sebelah kiri titi (bahagian atas dan bawah garis). 3. tuliskan pasangan perkataan pertama yang mempunyai hubungan/perkaitan yang dikenal pasti. Penggunaan sebahagian dari peta membolehkan ramalan/jangkaan dibuat. takrifkan simbol Penggunaan: mengenal pasti kesamaan antara hubungan/perkaitan. Kata kunci: Kenal pasti perkaitan/hubungan. Soalan utama: Apakah analogi yang sedang digunakan? Lukiskan sebuah garisan di bahagian kiri dan tulis di atas garis tersebut faktor penghubung (relating factor. 8. Proses Berfikir: Penghubung) Peta Pemikiran: Bentuk: Melihat Analogi (Hubungan yang Sama. tuliskan pasangan perkataan kedua yang mempunyai hubungan/perkaitan yang sama. 2. Di sebelah kanan titi (bahagian atas dan bawah garis). Sentiasa meletakkan ‘as’ yang bererti ‘sama seperti’ pada peta titi. 1 3 . 4. 7. Peta titi seharusnya boleh dibaca sebagai satu ayat yang lengkap. 6. RF adalah frasa setara yang menunjukkan bagaimana perkataan-perkataan berkait (analogi).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful