Proses Berfikir: Peta Pemikiran: Bentuk

:

Mendefinisikan Mengikut Konteks Peta Bulatan

Langkah Membina Peta Bulatan 1. Lukiskan sebuah bulatan kecil di bahagian tengah. 2. Lukiskan sebuah bulatan yang lebih besar mengelilingi bulatan kecil tersebut. 3. Soalan utama: Apakah topik utama yang hendak diperihalkan/dibincangkan? Bagaimana anda mendefinisi sesuatu perkara atau idea? (i) (ii) Tuliskan topik utama yang ingin diperkenalkan dalam bulatan kecil tersebut. Isikan bahagian dalam bulatan besar dengan segala maklumat berkaitan dengan topik tersebut untuk menjana idea (proses sumbangsaran).

4. Kata kunci: Senaraikan, Definisikan, Beritahu apa yang anda tahu tentang..., Sumbangsaran, Kenal pasti, Kaitkan dengan pengetahuan sedia ada anda, Perihalkan, Teroka maksud ... 5. Lukis bingkai di bahagian luar bulatan besar untuk menyatakan sumber rujukan atau sudut pandangan daripada pelbagai pihak.

1

Segi empat yang merangkumi keseluruhan peta adalah “Bingkai rujukan” yang diguna untuk menjawab ‘bagaimana saya tahu tentang perkara ini?” 7. mengenal pasti pendapat penulis dan pembaca 2 . Penggunaan: Sumbangsaran untuk peringkat permulaan penulisan.6. mendefinisikan perkataan.

Isikan bulatan dengan adjektif / kata sifat bagi topik tersebut. Kata kunci: Perihalkan perasaan. Lukiskan beberapa bulatan di sekelilingnya. Soalan utama: Apakah topik utama yang hendak diperihalkan/dibincangkan? Bagaimana anda memerihalkan perkara ini? Apakah adjektif / kata sifat untuk memerihalkan perkara tersebut? (i) (ii) Isikan atau labelkan topik utama di dalam bulatan di bahagian tengah tersebut. pandai. cemburu. Sambungkan semua bulatan tersebut dengan topik utama menggunakan garis lurus. periang. Contoh: Kata Adjektif – cantik. pendiam.Proses Berfikir: Memerihalkan Kualiti Penerangan Menggunakan Kata/ Frasa Adjektif Peta Buih Peta Pemikiran: Bentuk: Langkah Membina Peta Buih 1. Lukiskan sebuah bulatan di bahagian tengah. baik hati. malas 3 . membuat pemerhatian menggunakan deria. 4. 3. 2.

bersisik tebal. Peta buih meningkatkan keupayaan untuk mengenal pasti kualiti dan perkataan untuk memerihalkan. berion positif. 4 .Frasa Adjektif.bertelinga besar. Penggunaan: Memerihalkan sesuatu. Esei deskriptif/pemerihalan. 5. mengenal pasti kualiti/ciri sesuatu.

2. Lukiskan 2 bulatan (berwarna biru dan merah). Bagi bulatan yang berada di antara 2 topik. Sambungkan semua bulatan dengan 2 topik utama menggunakan garis lurus. 5 . Lukiskan beberapa bulatan di sekelilingnya termasuklah antara 2 bulatan utama.Proses Berfikir: Peta Pemikiran: Bentuk: Membanding Beza Peta Buih Berganda Langkah Membina Peta Buih Berganda 1. Soalan utama: Apakah 2 topik utama yang hendak diperihalkan/dibincangkan? Apakah sama dan apakah yang berbeza antara dua perkara yang dikenal pasti? (i) (ii) (iii) (iv) Di dua bulatan tulis 2 topik (objek / idea) yang ingin dibandingkan. isikan dengan perkataan yang mewakili persamaan.

3. 6 . Kata kunci: bandingkan/bezakan. Penggunaan: Alat untuk membanding dan membezakan dua perkara. bincangkan kesamaan dan perbezaan. bezakan antara. Esei untuk membandingkan.(v) (vi) Isikan semua perbezaan di dalam bulatan di luar (yang hanya bersambung dengan 1 topik sahaja). Peta ini juga boleh digunakan untuk menujukkan persamaan sahaja atau perbezaan sahaja. 4.

Soalan utama: Apakah topik utama yang hendak diperihalkan/dibincangkan? Apakah idea utama. kategorikan. maklumat yang terperinci? (i) (ii) (iii) (iv) (v) Tuliskan tajuk/topik utama di bahagian atas dan gariskannya. Senaraikan contoh/penjelasan bagi setiap kategori. Kata kunci: Kelaskan. 7 . Tuliskan setiap kategori pada setiap cabang pengelasan. berikan perincian yang berkaitan dan mencukupi. Lukiskan garisan untuk mengasingkan topik utama kepada beberapa kumpulan/kategori. idea yang menyokong.Proses Berfikir: Peta Pemikiran: Membuat Pengkelasan Peta Pokok Bentuk: Langkah Membina Peta Pokok 1. letakkan dalam kumpulan (group). Gariskan setiap contoh yang ditulis 2.

3. Penggunaan: Esei yang meyakinkan (persuasive esei) 8 .

leraikan/pecahkan. Tuliskan bahagian/komponen utama dalam ruang dakap pertama Tuliskan bahagian/komponen yang lebih kecil dalam ruang dakap kedua. geografi. 2. Penulisan teknikal. 9 . Kata kunci: Sebahagian daripada. anatomi. Penggunaan: mengkaji / menganalisis objek fizikal/maujud. Lukiskan ( { ) untuk menggabungkan / menyatukan objek dan komponennya.Proses Berfikir: Peta Pemikiran: Bentuk: Hubungan Seluruh-Bahagian Peta Dakap Langkah Membina Peta Dakap 1. tunjukkan struktur/ bahagian/komponen yang lebih kecil 3. Soalan utama: Apakah bahagian dan bahagian/komponen yang lebih kecil (subbahagian) sesuatu perkara/objek? (i) (ii) (iii) (iv) Tuliskan nama objek (seluruhnya) di garis sebelah kiri.

pola. kitaran. 1 0 . Lukiskan kotak yang kedua dan isikan dengan langkah seterusnya. letakkan dalam susunan. Kata kunci: Tentukan urutan. susun. Tuliskan setiap peristiwa/langkah utama dalam kotak yang besar. ceritakan semula. apa berlaku seterusnya. 4. Lukiskan anak panah mengarah ke sebelah kanan. Teruskan sehingga tamat peristiwa/proses yang ingin diterangkan. perihalkan perubahan. terangkan proses. selesaikan masalah multi-step. bermula dengan kotak di sebelah kiri. Soalan utama: Apa yang berlaku? Apakah urutan peristiwa/proses? Apakah substages? 2.Proses Berfikir: Peta Pemikiran: Bentuk: Urutan Peta Alir Langkah Membina Peta Alir 1. Sekiranya terdapat penerangan lanjut. 3. lukis kotak kecil di bawah langkah utama berkenaan dan tuliskan penerangan berkaitan.

menyusun perenggan suatu penulisan. Penggunaan: Merangka sebuah cerita. 1 1 . menunjukkan urutan peristiwa bersejarah. langkah menyelesaikan masalah matematik. Penulisan naratif.5.

2. 6. terangkan perubahan. Tuliskan beberapa kesan daripada peristiwa tersebut dalam kotak di sebelah kanan. 8. bincangkan strategi 1 2 . Lukiskan kotak di bahagian tengah dan tuliskan peristiwa yang dikaji. tuliskan sebab-sebab berlakunya peristiwa tersebut dalam kotak berasingan. Peta ini juga boleh digunakan untuk menerangkan sebab atau kesan sahaja. Apa mungkin berlaku sekiranya….Proses Berfikir: Peta Pemikiran: Bentuk: Sebab dan Akibat. Digunakan untuk menerangkan analisis sebab dan akibat/kesan. Masalah dan Penyelesaian Peta Pelbagai Alir Langkah Membina Peta Pelbagai Alir 1. Bincangkan kesan. Kata kunci: Sebab dan akibat/kesan. kenal pasti motif. Lukis anak panah mengarah ke kotak sebelah kanan. 7. Di sebelah kiri rajah. Soalan utama: Apakah penyebab dan akibat/kesan sesuatu peristiwa? Apa mungkin berlaku seterusnya? 3. Sambungkan setiap sebab dengan anak panah mengarah kepada peristiwa. 4. 9. ramalkan. 5.

RF). Kata kunci: Kenal pasti perkaitan/hubungan. 3. RF adalah frasa setara yang menunjukkan bagaimana perkataan-perkataan berkait (analogi). tuliskan pasangan perkataan pertama yang mempunyai hubungan/perkaitan yang dikenal pasti. Soalan utama: Apakah analogi yang sedang digunakan? Lukiskan sebuah garisan di bahagian kiri dan tulis di atas garis tersebut faktor penghubung (relating factor. Di sebelah kiri titi (bahagian atas dan bawah garis). 7. 2. Penggunaan: menunjukkan dan menganalisis perkaitan/hubungan sebab dan akibat. Penggunaan sebahagian dari peta membolehkan ramalan/jangkaan dibuat. 4.10. Peta titi seharusnya boleh dibaca sebagai satu ayat yang lengkap. 5. Lukis dua garis yang disambungkan oleh titi ( ). tuliskan pasangan perkataan kedua yang mempunyai hubungan/perkaitan yang sama. 9. Sambungkan pasangan seterusnya sehingga tamat. takrifkan simbol Penggunaan: mengenal pasti kesamaan antara hubungan/perkaitan. Di sebelah kanan titi (bahagian atas dan bawah garis). Proses Berfikir: Penghubung) Peta Pemikiran: Bentuk: Melihat Analogi (Hubungan yang Sama. 8. Sentiasa meletakkan ‘as’ yang bererti ‘sama seperti’ pada peta titi. 1 3 . Mencari Faktor Peta Titi Langkah Membina Peta Titi 1. Menaakul dengan membuat analogi. 6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful