Proses Berfikir: Peta Pemikiran: Bentuk

:

Mendefinisikan Mengikut Konteks Peta Bulatan

Langkah Membina Peta Bulatan 1. Lukiskan sebuah bulatan kecil di bahagian tengah. 2. Lukiskan sebuah bulatan yang lebih besar mengelilingi bulatan kecil tersebut. 3. Soalan utama: Apakah topik utama yang hendak diperihalkan/dibincangkan? Bagaimana anda mendefinisi sesuatu perkara atau idea? (i) (ii) Tuliskan topik utama yang ingin diperkenalkan dalam bulatan kecil tersebut. Isikan bahagian dalam bulatan besar dengan segala maklumat berkaitan dengan topik tersebut untuk menjana idea (proses sumbangsaran).

4. Kata kunci: Senaraikan, Definisikan, Beritahu apa yang anda tahu tentang..., Sumbangsaran, Kenal pasti, Kaitkan dengan pengetahuan sedia ada anda, Perihalkan, Teroka maksud ... 5. Lukis bingkai di bahagian luar bulatan besar untuk menyatakan sumber rujukan atau sudut pandangan daripada pelbagai pihak.

1

Penggunaan: Sumbangsaran untuk peringkat permulaan penulisan.6. Segi empat yang merangkumi keseluruhan peta adalah “Bingkai rujukan” yang diguna untuk menjawab ‘bagaimana saya tahu tentang perkara ini?” 7. mendefinisikan perkataan. mengenal pasti pendapat penulis dan pembaca 2 .

pandai. membuat pemerhatian menggunakan deria. 4. pendiam. Lukiskan sebuah bulatan di bahagian tengah. Sambungkan semua bulatan tersebut dengan topik utama menggunakan garis lurus. Contoh: Kata Adjektif – cantik. 2. Lukiskan beberapa bulatan di sekelilingnya. Kata kunci: Perihalkan perasaan. baik hati.Proses Berfikir: Memerihalkan Kualiti Penerangan Menggunakan Kata/ Frasa Adjektif Peta Buih Peta Pemikiran: Bentuk: Langkah Membina Peta Buih 1. periang. malas 3 . cemburu. Soalan utama: Apakah topik utama yang hendak diperihalkan/dibincangkan? Bagaimana anda memerihalkan perkara ini? Apakah adjektif / kata sifat untuk memerihalkan perkara tersebut? (i) (ii) Isikan atau labelkan topik utama di dalam bulatan di bahagian tengah tersebut. Isikan bulatan dengan adjektif / kata sifat bagi topik tersebut. 3.

berion positif. Esei deskriptif/pemerihalan.bertelinga besar. 5.Frasa Adjektif. Peta buih meningkatkan keupayaan untuk mengenal pasti kualiti dan perkataan untuk memerihalkan. 4 . mengenal pasti kualiti/ciri sesuatu. Penggunaan: Memerihalkan sesuatu. bersisik tebal.

Proses Berfikir: Peta Pemikiran: Bentuk: Membanding Beza Peta Buih Berganda Langkah Membina Peta Buih Berganda 1. isikan dengan perkataan yang mewakili persamaan. Soalan utama: Apakah 2 topik utama yang hendak diperihalkan/dibincangkan? Apakah sama dan apakah yang berbeza antara dua perkara yang dikenal pasti? (i) (ii) (iii) (iv) Di dua bulatan tulis 2 topik (objek / idea) yang ingin dibandingkan. Lukiskan 2 bulatan (berwarna biru dan merah). Sambungkan semua bulatan dengan 2 topik utama menggunakan garis lurus. Bagi bulatan yang berada di antara 2 topik. Lukiskan beberapa bulatan di sekelilingnya termasuklah antara 2 bulatan utama. 5 . 2.

3. bincangkan kesamaan dan perbezaan. Kata kunci: bandingkan/bezakan. 6 . 4. bezakan antara. Peta ini juga boleh digunakan untuk menujukkan persamaan sahaja atau perbezaan sahaja. Esei untuk membandingkan. Penggunaan: Alat untuk membanding dan membezakan dua perkara.(v) (vi) Isikan semua perbezaan di dalam bulatan di luar (yang hanya bersambung dengan 1 topik sahaja).

Tuliskan setiap kategori pada setiap cabang pengelasan. kategorikan.Proses Berfikir: Peta Pemikiran: Membuat Pengkelasan Peta Pokok Bentuk: Langkah Membina Peta Pokok 1. letakkan dalam kumpulan (group). Soalan utama: Apakah topik utama yang hendak diperihalkan/dibincangkan? Apakah idea utama. Kata kunci: Kelaskan. idea yang menyokong. 7 . Gariskan setiap contoh yang ditulis 2. Senaraikan contoh/penjelasan bagi setiap kategori. Lukiskan garisan untuk mengasingkan topik utama kepada beberapa kumpulan/kategori. maklumat yang terperinci? (i) (ii) (iii) (iv) (v) Tuliskan tajuk/topik utama di bahagian atas dan gariskannya. berikan perincian yang berkaitan dan mencukupi.

3. Penggunaan: Esei yang meyakinkan (persuasive esei) 8 .

leraikan/pecahkan. Lukiskan ( { ) untuk menggabungkan / menyatukan objek dan komponennya. Tuliskan bahagian/komponen utama dalam ruang dakap pertama Tuliskan bahagian/komponen yang lebih kecil dalam ruang dakap kedua. tunjukkan struktur/ bahagian/komponen yang lebih kecil 3. anatomi. Soalan utama: Apakah bahagian dan bahagian/komponen yang lebih kecil (subbahagian) sesuatu perkara/objek? (i) (ii) (iii) (iv) Tuliskan nama objek (seluruhnya) di garis sebelah kiri. Kata kunci: Sebahagian daripada. 2. Penulisan teknikal. geografi. Penggunaan: mengkaji / menganalisis objek fizikal/maujud.Proses Berfikir: Peta Pemikiran: Bentuk: Hubungan Seluruh-Bahagian Peta Dakap Langkah Membina Peta Dakap 1. 9 .

bermula dengan kotak di sebelah kiri. terangkan proses. lukis kotak kecil di bawah langkah utama berkenaan dan tuliskan penerangan berkaitan. Tuliskan setiap peristiwa/langkah utama dalam kotak yang besar.Proses Berfikir: Peta Pemikiran: Bentuk: Urutan Peta Alir Langkah Membina Peta Alir 1. susun. Kata kunci: Tentukan urutan. pola. Lukiskan kotak yang kedua dan isikan dengan langkah seterusnya. perihalkan perubahan. 1 0 . Soalan utama: Apa yang berlaku? Apakah urutan peristiwa/proses? Apakah substages? 2. 4. letakkan dalam susunan. Teruskan sehingga tamat peristiwa/proses yang ingin diterangkan. selesaikan masalah multi-step. apa berlaku seterusnya. Sekiranya terdapat penerangan lanjut. 3. Lukiskan anak panah mengarah ke sebelah kanan. ceritakan semula. kitaran.

Penulisan naratif. menunjukkan urutan peristiwa bersejarah. 1 1 .5. Penggunaan: Merangka sebuah cerita. langkah menyelesaikan masalah matematik. menyusun perenggan suatu penulisan.

Lukiskan kotak di bahagian tengah dan tuliskan peristiwa yang dikaji. Lukis anak panah mengarah ke kotak sebelah kanan. Bincangkan kesan. 4. 6. Tuliskan beberapa kesan daripada peristiwa tersebut dalam kotak di sebelah kanan. Soalan utama: Apakah penyebab dan akibat/kesan sesuatu peristiwa? Apa mungkin berlaku seterusnya? 3. kenal pasti motif. Sambungkan setiap sebab dengan anak panah mengarah kepada peristiwa. bincangkan strategi 1 2 . Digunakan untuk menerangkan analisis sebab dan akibat/kesan. 9. terangkan perubahan. Kata kunci: Sebab dan akibat/kesan. 5. 8. Peta ini juga boleh digunakan untuk menerangkan sebab atau kesan sahaja. ramalkan.Proses Berfikir: Peta Pemikiran: Bentuk: Sebab dan Akibat. Masalah dan Penyelesaian Peta Pelbagai Alir Langkah Membina Peta Pelbagai Alir 1. 7. tuliskan sebab-sebab berlakunya peristiwa tersebut dalam kotak berasingan. 2. Apa mungkin berlaku sekiranya…. Di sebelah kiri rajah.

3.10. 9. tuliskan pasangan perkataan pertama yang mempunyai hubungan/perkaitan yang dikenal pasti. Lukis dua garis yang disambungkan oleh titi ( ). 6. RF adalah frasa setara yang menunjukkan bagaimana perkataan-perkataan berkait (analogi). RF). Penggunaan: menunjukkan dan menganalisis perkaitan/hubungan sebab dan akibat. Menaakul dengan membuat analogi. Di sebelah kiri titi (bahagian atas dan bawah garis). Sambungkan pasangan seterusnya sehingga tamat. Kata kunci: Kenal pasti perkaitan/hubungan. Mencari Faktor Peta Titi Langkah Membina Peta Titi 1. Soalan utama: Apakah analogi yang sedang digunakan? Lukiskan sebuah garisan di bahagian kiri dan tulis di atas garis tersebut faktor penghubung (relating factor. 8. Di sebelah kanan titi (bahagian atas dan bawah garis). 2. Peta titi seharusnya boleh dibaca sebagai satu ayat yang lengkap. 1 3 . tuliskan pasangan perkataan kedua yang mempunyai hubungan/perkaitan yang sama. takrifkan simbol Penggunaan: mengenal pasti kesamaan antara hubungan/perkaitan. Penggunaan sebahagian dari peta membolehkan ramalan/jangkaan dibuat. Sentiasa meletakkan ‘as’ yang bererti ‘sama seperti’ pada peta titi. 5. 4. Proses Berfikir: Penghubung) Peta Pemikiran: Bentuk: Melihat Analogi (Hubungan yang Sama. 7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful