Proses Berfikir: Peta Pemikiran: Bentuk

:

Mendefinisikan Mengikut Konteks Peta Bulatan

Langkah Membina Peta Bulatan 1. Lukiskan sebuah bulatan kecil di bahagian tengah. 2. Lukiskan sebuah bulatan yang lebih besar mengelilingi bulatan kecil tersebut. 3. Soalan utama: Apakah topik utama yang hendak diperihalkan/dibincangkan? Bagaimana anda mendefinisi sesuatu perkara atau idea? (i) (ii) Tuliskan topik utama yang ingin diperkenalkan dalam bulatan kecil tersebut. Isikan bahagian dalam bulatan besar dengan segala maklumat berkaitan dengan topik tersebut untuk menjana idea (proses sumbangsaran).

4. Kata kunci: Senaraikan, Definisikan, Beritahu apa yang anda tahu tentang..., Sumbangsaran, Kenal pasti, Kaitkan dengan pengetahuan sedia ada anda, Perihalkan, Teroka maksud ... 5. Lukis bingkai di bahagian luar bulatan besar untuk menyatakan sumber rujukan atau sudut pandangan daripada pelbagai pihak.

1

Segi empat yang merangkumi keseluruhan peta adalah “Bingkai rujukan” yang diguna untuk menjawab ‘bagaimana saya tahu tentang perkara ini?” 7. Penggunaan: Sumbangsaran untuk peringkat permulaan penulisan. mengenal pasti pendapat penulis dan pembaca 2 . mendefinisikan perkataan.6.

pandai. 2. Soalan utama: Apakah topik utama yang hendak diperihalkan/dibincangkan? Bagaimana anda memerihalkan perkara ini? Apakah adjektif / kata sifat untuk memerihalkan perkara tersebut? (i) (ii) Isikan atau labelkan topik utama di dalam bulatan di bahagian tengah tersebut. 3.Proses Berfikir: Memerihalkan Kualiti Penerangan Menggunakan Kata/ Frasa Adjektif Peta Buih Peta Pemikiran: Bentuk: Langkah Membina Peta Buih 1. Isikan bulatan dengan adjektif / kata sifat bagi topik tersebut. cemburu. Lukiskan beberapa bulatan di sekelilingnya. pendiam. 4. periang. Kata kunci: Perihalkan perasaan. Contoh: Kata Adjektif – cantik. membuat pemerhatian menggunakan deria. Sambungkan semua bulatan tersebut dengan topik utama menggunakan garis lurus. baik hati. malas 3 . Lukiskan sebuah bulatan di bahagian tengah.

5. 4 . berion positif.Frasa Adjektif. mengenal pasti kualiti/ciri sesuatu. Esei deskriptif/pemerihalan. Peta buih meningkatkan keupayaan untuk mengenal pasti kualiti dan perkataan untuk memerihalkan.bertelinga besar. Penggunaan: Memerihalkan sesuatu. bersisik tebal.

Sambungkan semua bulatan dengan 2 topik utama menggunakan garis lurus. 2. isikan dengan perkataan yang mewakili persamaan. Bagi bulatan yang berada di antara 2 topik. 5 .Proses Berfikir: Peta Pemikiran: Bentuk: Membanding Beza Peta Buih Berganda Langkah Membina Peta Buih Berganda 1. Lukiskan 2 bulatan (berwarna biru dan merah). Lukiskan beberapa bulatan di sekelilingnya termasuklah antara 2 bulatan utama. Soalan utama: Apakah 2 topik utama yang hendak diperihalkan/dibincangkan? Apakah sama dan apakah yang berbeza antara dua perkara yang dikenal pasti? (i) (ii) (iii) (iv) Di dua bulatan tulis 2 topik (objek / idea) yang ingin dibandingkan.

6 . Peta ini juga boleh digunakan untuk menujukkan persamaan sahaja atau perbezaan sahaja.(v) (vi) Isikan semua perbezaan di dalam bulatan di luar (yang hanya bersambung dengan 1 topik sahaja). 4. Esei untuk membandingkan. bezakan antara. Kata kunci: bandingkan/bezakan. Penggunaan: Alat untuk membanding dan membezakan dua perkara. bincangkan kesamaan dan perbezaan. 3.

Lukiskan garisan untuk mengasingkan topik utama kepada beberapa kumpulan/kategori. idea yang menyokong. letakkan dalam kumpulan (group). Soalan utama: Apakah topik utama yang hendak diperihalkan/dibincangkan? Apakah idea utama. 7 .Proses Berfikir: Peta Pemikiran: Membuat Pengkelasan Peta Pokok Bentuk: Langkah Membina Peta Pokok 1. kategorikan. Tuliskan setiap kategori pada setiap cabang pengelasan. Kata kunci: Kelaskan. Gariskan setiap contoh yang ditulis 2. maklumat yang terperinci? (i) (ii) (iii) (iv) (v) Tuliskan tajuk/topik utama di bahagian atas dan gariskannya. berikan perincian yang berkaitan dan mencukupi. Senaraikan contoh/penjelasan bagi setiap kategori.

Penggunaan: Esei yang meyakinkan (persuasive esei) 8 .3.

Tuliskan bahagian/komponen utama dalam ruang dakap pertama Tuliskan bahagian/komponen yang lebih kecil dalam ruang dakap kedua. 2. Lukiskan ( { ) untuk menggabungkan / menyatukan objek dan komponennya. Penulisan teknikal. Soalan utama: Apakah bahagian dan bahagian/komponen yang lebih kecil (subbahagian) sesuatu perkara/objek? (i) (ii) (iii) (iv) Tuliskan nama objek (seluruhnya) di garis sebelah kiri. anatomi. leraikan/pecahkan. tunjukkan struktur/ bahagian/komponen yang lebih kecil 3. geografi. Kata kunci: Sebahagian daripada. 9 .Proses Berfikir: Peta Pemikiran: Bentuk: Hubungan Seluruh-Bahagian Peta Dakap Langkah Membina Peta Dakap 1. Penggunaan: mengkaji / menganalisis objek fizikal/maujud.

Lukiskan anak panah mengarah ke sebelah kanan. bermula dengan kotak di sebelah kiri. selesaikan masalah multi-step. Lukiskan kotak yang kedua dan isikan dengan langkah seterusnya. ceritakan semula. perihalkan perubahan. kitaran. terangkan proses. pola. Tuliskan setiap peristiwa/langkah utama dalam kotak yang besar. Sekiranya terdapat penerangan lanjut. susun. letakkan dalam susunan. 3. lukis kotak kecil di bawah langkah utama berkenaan dan tuliskan penerangan berkaitan. apa berlaku seterusnya. Teruskan sehingga tamat peristiwa/proses yang ingin diterangkan. 4. 1 0 .Proses Berfikir: Peta Pemikiran: Bentuk: Urutan Peta Alir Langkah Membina Peta Alir 1. Kata kunci: Tentukan urutan. Soalan utama: Apa yang berlaku? Apakah urutan peristiwa/proses? Apakah substages? 2.

menyusun perenggan suatu penulisan. menunjukkan urutan peristiwa bersejarah. Penggunaan: Merangka sebuah cerita. Penulisan naratif. 1 1 . langkah menyelesaikan masalah matematik.5.

Soalan utama: Apakah penyebab dan akibat/kesan sesuatu peristiwa? Apa mungkin berlaku seterusnya? 3. Lukiskan kotak di bahagian tengah dan tuliskan peristiwa yang dikaji. 4. tuliskan sebab-sebab berlakunya peristiwa tersebut dalam kotak berasingan. Digunakan untuk menerangkan analisis sebab dan akibat/kesan. Sambungkan setiap sebab dengan anak panah mengarah kepada peristiwa. terangkan perubahan. 2. 5. Bincangkan kesan. Masalah dan Penyelesaian Peta Pelbagai Alir Langkah Membina Peta Pelbagai Alir 1. bincangkan strategi 1 2 . Tuliskan beberapa kesan daripada peristiwa tersebut dalam kotak di sebelah kanan. ramalkan. kenal pasti motif. 7. Peta ini juga boleh digunakan untuk menerangkan sebab atau kesan sahaja. 9. Lukis anak panah mengarah ke kotak sebelah kanan.Proses Berfikir: Peta Pemikiran: Bentuk: Sebab dan Akibat. 8. 6. Di sebelah kiri rajah. Kata kunci: Sebab dan akibat/kesan. Apa mungkin berlaku sekiranya….

Penggunaan: menunjukkan dan menganalisis perkaitan/hubungan sebab dan akibat. RF adalah frasa setara yang menunjukkan bagaimana perkataan-perkataan berkait (analogi). takrifkan simbol Penggunaan: mengenal pasti kesamaan antara hubungan/perkaitan. 2. 3. Mencari Faktor Peta Titi Langkah Membina Peta Titi 1. 6. Soalan utama: Apakah analogi yang sedang digunakan? Lukiskan sebuah garisan di bahagian kiri dan tulis di atas garis tersebut faktor penghubung (relating factor. Proses Berfikir: Penghubung) Peta Pemikiran: Bentuk: Melihat Analogi (Hubungan yang Sama. Sentiasa meletakkan ‘as’ yang bererti ‘sama seperti’ pada peta titi. 4.10. 8. Lukis dua garis yang disambungkan oleh titi ( ). Kata kunci: Kenal pasti perkaitan/hubungan. Di sebelah kanan titi (bahagian atas dan bawah garis). Peta titi seharusnya boleh dibaca sebagai satu ayat yang lengkap. 1 3 . Di sebelah kiri titi (bahagian atas dan bawah garis). tuliskan pasangan perkataan pertama yang mempunyai hubungan/perkaitan yang dikenal pasti. Menaakul dengan membuat analogi. 9. 7. tuliskan pasangan perkataan kedua yang mempunyai hubungan/perkaitan yang sama. RF). 5. Sambungkan pasangan seterusnya sehingga tamat. Penggunaan sebahagian dari peta membolehkan ramalan/jangkaan dibuat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful