Proses Berfikir: Peta Pemikiran: Bentuk

:

Mendefinisikan Mengikut Konteks Peta Bulatan

Langkah Membina Peta Bulatan 1. Lukiskan sebuah bulatan kecil di bahagian tengah. 2. Lukiskan sebuah bulatan yang lebih besar mengelilingi bulatan kecil tersebut. 3. Soalan utama: Apakah topik utama yang hendak diperihalkan/dibincangkan? Bagaimana anda mendefinisi sesuatu perkara atau idea? (i) (ii) Tuliskan topik utama yang ingin diperkenalkan dalam bulatan kecil tersebut. Isikan bahagian dalam bulatan besar dengan segala maklumat berkaitan dengan topik tersebut untuk menjana idea (proses sumbangsaran).

4. Kata kunci: Senaraikan, Definisikan, Beritahu apa yang anda tahu tentang..., Sumbangsaran, Kenal pasti, Kaitkan dengan pengetahuan sedia ada anda, Perihalkan, Teroka maksud ... 5. Lukis bingkai di bahagian luar bulatan besar untuk menyatakan sumber rujukan atau sudut pandangan daripada pelbagai pihak.

1

mendefinisikan perkataan. Segi empat yang merangkumi keseluruhan peta adalah “Bingkai rujukan” yang diguna untuk menjawab ‘bagaimana saya tahu tentang perkara ini?” 7. mengenal pasti pendapat penulis dan pembaca 2 .6. Penggunaan: Sumbangsaran untuk peringkat permulaan penulisan.

Sambungkan semua bulatan tersebut dengan topik utama menggunakan garis lurus. membuat pemerhatian menggunakan deria. 4. baik hati. Soalan utama: Apakah topik utama yang hendak diperihalkan/dibincangkan? Bagaimana anda memerihalkan perkara ini? Apakah adjektif / kata sifat untuk memerihalkan perkara tersebut? (i) (ii) Isikan atau labelkan topik utama di dalam bulatan di bahagian tengah tersebut. cemburu. Isikan bulatan dengan adjektif / kata sifat bagi topik tersebut. Contoh: Kata Adjektif – cantik. 2.Proses Berfikir: Memerihalkan Kualiti Penerangan Menggunakan Kata/ Frasa Adjektif Peta Buih Peta Pemikiran: Bentuk: Langkah Membina Peta Buih 1. pendiam. pandai. 3. periang. Kata kunci: Perihalkan perasaan. Lukiskan sebuah bulatan di bahagian tengah. malas 3 . Lukiskan beberapa bulatan di sekelilingnya.

4 . berion positif.Frasa Adjektif. 5. Peta buih meningkatkan keupayaan untuk mengenal pasti kualiti dan perkataan untuk memerihalkan. bersisik tebal.bertelinga besar. mengenal pasti kualiti/ciri sesuatu. Penggunaan: Memerihalkan sesuatu. Esei deskriptif/pemerihalan.

Proses Berfikir: Peta Pemikiran: Bentuk: Membanding Beza Peta Buih Berganda Langkah Membina Peta Buih Berganda 1. Sambungkan semua bulatan dengan 2 topik utama menggunakan garis lurus. 2. isikan dengan perkataan yang mewakili persamaan. Lukiskan beberapa bulatan di sekelilingnya termasuklah antara 2 bulatan utama. Lukiskan 2 bulatan (berwarna biru dan merah). Bagi bulatan yang berada di antara 2 topik. 5 . Soalan utama: Apakah 2 topik utama yang hendak diperihalkan/dibincangkan? Apakah sama dan apakah yang berbeza antara dua perkara yang dikenal pasti? (i) (ii) (iii) (iv) Di dua bulatan tulis 2 topik (objek / idea) yang ingin dibandingkan.

(v) (vi) Isikan semua perbezaan di dalam bulatan di luar (yang hanya bersambung dengan 1 topik sahaja). 6 . Kata kunci: bandingkan/bezakan. bezakan antara. Penggunaan: Alat untuk membanding dan membezakan dua perkara. bincangkan kesamaan dan perbezaan. Esei untuk membandingkan. 3. Peta ini juga boleh digunakan untuk menujukkan persamaan sahaja atau perbezaan sahaja. 4.

Kata kunci: Kelaskan. Soalan utama: Apakah topik utama yang hendak diperihalkan/dibincangkan? Apakah idea utama. Lukiskan garisan untuk mengasingkan topik utama kepada beberapa kumpulan/kategori. Tuliskan setiap kategori pada setiap cabang pengelasan.Proses Berfikir: Peta Pemikiran: Membuat Pengkelasan Peta Pokok Bentuk: Langkah Membina Peta Pokok 1. 7 . idea yang menyokong. kategorikan. Gariskan setiap contoh yang ditulis 2. maklumat yang terperinci? (i) (ii) (iii) (iv) (v) Tuliskan tajuk/topik utama di bahagian atas dan gariskannya. Senaraikan contoh/penjelasan bagi setiap kategori. letakkan dalam kumpulan (group). berikan perincian yang berkaitan dan mencukupi.

3. Penggunaan: Esei yang meyakinkan (persuasive esei) 8 .

Kata kunci: Sebahagian daripada. 2. 9 . Penggunaan: mengkaji / menganalisis objek fizikal/maujud. anatomi. geografi. Penulisan teknikal. tunjukkan struktur/ bahagian/komponen yang lebih kecil 3. Lukiskan ( { ) untuk menggabungkan / menyatukan objek dan komponennya. Soalan utama: Apakah bahagian dan bahagian/komponen yang lebih kecil (subbahagian) sesuatu perkara/objek? (i) (ii) (iii) (iv) Tuliskan nama objek (seluruhnya) di garis sebelah kiri. leraikan/pecahkan. Tuliskan bahagian/komponen utama dalam ruang dakap pertama Tuliskan bahagian/komponen yang lebih kecil dalam ruang dakap kedua.Proses Berfikir: Peta Pemikiran: Bentuk: Hubungan Seluruh-Bahagian Peta Dakap Langkah Membina Peta Dakap 1.

Soalan utama: Apa yang berlaku? Apakah urutan peristiwa/proses? Apakah substages? 2. 1 0 . 4. perihalkan perubahan. ceritakan semula. lukis kotak kecil di bawah langkah utama berkenaan dan tuliskan penerangan berkaitan. Kata kunci: Tentukan urutan. letakkan dalam susunan. kitaran. 3. Tuliskan setiap peristiwa/langkah utama dalam kotak yang besar. Lukiskan anak panah mengarah ke sebelah kanan. bermula dengan kotak di sebelah kiri. pola. Lukiskan kotak yang kedua dan isikan dengan langkah seterusnya. Sekiranya terdapat penerangan lanjut. Teruskan sehingga tamat peristiwa/proses yang ingin diterangkan. susun.Proses Berfikir: Peta Pemikiran: Bentuk: Urutan Peta Alir Langkah Membina Peta Alir 1. terangkan proses. selesaikan masalah multi-step. apa berlaku seterusnya.

Penulisan naratif. Penggunaan: Merangka sebuah cerita. menunjukkan urutan peristiwa bersejarah. menyusun perenggan suatu penulisan.5. 1 1 . langkah menyelesaikan masalah matematik.

9. Sambungkan setiap sebab dengan anak panah mengarah kepada peristiwa.Proses Berfikir: Peta Pemikiran: Bentuk: Sebab dan Akibat. Peta ini juga boleh digunakan untuk menerangkan sebab atau kesan sahaja. kenal pasti motif. ramalkan. Tuliskan beberapa kesan daripada peristiwa tersebut dalam kotak di sebelah kanan. terangkan perubahan. tuliskan sebab-sebab berlakunya peristiwa tersebut dalam kotak berasingan. Lukiskan kotak di bahagian tengah dan tuliskan peristiwa yang dikaji. Digunakan untuk menerangkan analisis sebab dan akibat/kesan. Apa mungkin berlaku sekiranya…. 8. Masalah dan Penyelesaian Peta Pelbagai Alir Langkah Membina Peta Pelbagai Alir 1. 4. 6. 7. Di sebelah kiri rajah. 5. Kata kunci: Sebab dan akibat/kesan. bincangkan strategi 1 2 . Lukis anak panah mengarah ke kotak sebelah kanan. Soalan utama: Apakah penyebab dan akibat/kesan sesuatu peristiwa? Apa mungkin berlaku seterusnya? 3. 2. Bincangkan kesan.

6. Sentiasa meletakkan ‘as’ yang bererti ‘sama seperti’ pada peta titi. Lukis dua garis yang disambungkan oleh titi ( ). 8. Sambungkan pasangan seterusnya sehingga tamat. tuliskan pasangan perkataan pertama yang mempunyai hubungan/perkaitan yang dikenal pasti. 4. Penggunaan: menunjukkan dan menganalisis perkaitan/hubungan sebab dan akibat. Penggunaan sebahagian dari peta membolehkan ramalan/jangkaan dibuat. 7. 2. 3. 1 3 . Peta titi seharusnya boleh dibaca sebagai satu ayat yang lengkap.10. RF adalah frasa setara yang menunjukkan bagaimana perkataan-perkataan berkait (analogi). Menaakul dengan membuat analogi. Mencari Faktor Peta Titi Langkah Membina Peta Titi 1. RF). takrifkan simbol Penggunaan: mengenal pasti kesamaan antara hubungan/perkaitan. Proses Berfikir: Penghubung) Peta Pemikiran: Bentuk: Melihat Analogi (Hubungan yang Sama. 5. Kata kunci: Kenal pasti perkaitan/hubungan. tuliskan pasangan perkataan kedua yang mempunyai hubungan/perkaitan yang sama. Soalan utama: Apakah analogi yang sedang digunakan? Lukiskan sebuah garisan di bahagian kiri dan tulis di atas garis tersebut faktor penghubung (relating factor. Di sebelah kanan titi (bahagian atas dan bawah garis). Di sebelah kiri titi (bahagian atas dan bawah garis). 9.