Proses Berfikir: Peta Pemikiran: Bentuk

:

Mendefinisikan Mengikut Konteks Peta Bulatan

Langkah Membina Peta Bulatan 1. Lukiskan sebuah bulatan kecil di bahagian tengah. 2. Lukiskan sebuah bulatan yang lebih besar mengelilingi bulatan kecil tersebut. 3. Soalan utama: Apakah topik utama yang hendak diperihalkan/dibincangkan? Bagaimana anda mendefinisi sesuatu perkara atau idea? (i) (ii) Tuliskan topik utama yang ingin diperkenalkan dalam bulatan kecil tersebut. Isikan bahagian dalam bulatan besar dengan segala maklumat berkaitan dengan topik tersebut untuk menjana idea (proses sumbangsaran).

4. Kata kunci: Senaraikan, Definisikan, Beritahu apa yang anda tahu tentang..., Sumbangsaran, Kenal pasti, Kaitkan dengan pengetahuan sedia ada anda, Perihalkan, Teroka maksud ... 5. Lukis bingkai di bahagian luar bulatan besar untuk menyatakan sumber rujukan atau sudut pandangan daripada pelbagai pihak.

1

mengenal pasti pendapat penulis dan pembaca 2 . Penggunaan: Sumbangsaran untuk peringkat permulaan penulisan. Segi empat yang merangkumi keseluruhan peta adalah “Bingkai rujukan” yang diguna untuk menjawab ‘bagaimana saya tahu tentang perkara ini?” 7.6. mendefinisikan perkataan.

Isikan bulatan dengan adjektif / kata sifat bagi topik tersebut. Lukiskan sebuah bulatan di bahagian tengah. baik hati. pandai. 2. Contoh: Kata Adjektif – cantik. membuat pemerhatian menggunakan deria. 4. Kata kunci: Perihalkan perasaan.Proses Berfikir: Memerihalkan Kualiti Penerangan Menggunakan Kata/ Frasa Adjektif Peta Buih Peta Pemikiran: Bentuk: Langkah Membina Peta Buih 1. Soalan utama: Apakah topik utama yang hendak diperihalkan/dibincangkan? Bagaimana anda memerihalkan perkara ini? Apakah adjektif / kata sifat untuk memerihalkan perkara tersebut? (i) (ii) Isikan atau labelkan topik utama di dalam bulatan di bahagian tengah tersebut. pendiam. Sambungkan semua bulatan tersebut dengan topik utama menggunakan garis lurus. 3. cemburu. malas 3 . Lukiskan beberapa bulatan di sekelilingnya. periang.

4 . Penggunaan: Memerihalkan sesuatu.Frasa Adjektif. berion positif. bersisik tebal. Peta buih meningkatkan keupayaan untuk mengenal pasti kualiti dan perkataan untuk memerihalkan. mengenal pasti kualiti/ciri sesuatu. Esei deskriptif/pemerihalan. 5.bertelinga besar.

Bagi bulatan yang berada di antara 2 topik. Soalan utama: Apakah 2 topik utama yang hendak diperihalkan/dibincangkan? Apakah sama dan apakah yang berbeza antara dua perkara yang dikenal pasti? (i) (ii) (iii) (iv) Di dua bulatan tulis 2 topik (objek / idea) yang ingin dibandingkan. 2. Lukiskan beberapa bulatan di sekelilingnya termasuklah antara 2 bulatan utama.Proses Berfikir: Peta Pemikiran: Bentuk: Membanding Beza Peta Buih Berganda Langkah Membina Peta Buih Berganda 1. isikan dengan perkataan yang mewakili persamaan. Sambungkan semua bulatan dengan 2 topik utama menggunakan garis lurus. 5 . Lukiskan 2 bulatan (berwarna biru dan merah).

Peta ini juga boleh digunakan untuk menujukkan persamaan sahaja atau perbezaan sahaja. Esei untuk membandingkan. 4. bezakan antara. bincangkan kesamaan dan perbezaan. 6 . 3. Penggunaan: Alat untuk membanding dan membezakan dua perkara. Kata kunci: bandingkan/bezakan.(v) (vi) Isikan semua perbezaan di dalam bulatan di luar (yang hanya bersambung dengan 1 topik sahaja).

maklumat yang terperinci? (i) (ii) (iii) (iv) (v) Tuliskan tajuk/topik utama di bahagian atas dan gariskannya.Proses Berfikir: Peta Pemikiran: Membuat Pengkelasan Peta Pokok Bentuk: Langkah Membina Peta Pokok 1. idea yang menyokong. berikan perincian yang berkaitan dan mencukupi. Kata kunci: Kelaskan. Lukiskan garisan untuk mengasingkan topik utama kepada beberapa kumpulan/kategori. Soalan utama: Apakah topik utama yang hendak diperihalkan/dibincangkan? Apakah idea utama. Tuliskan setiap kategori pada setiap cabang pengelasan. 7 . Gariskan setiap contoh yang ditulis 2. letakkan dalam kumpulan (group). Senaraikan contoh/penjelasan bagi setiap kategori. kategorikan.

Penggunaan: Esei yang meyakinkan (persuasive esei) 8 .3.

Tuliskan bahagian/komponen utama dalam ruang dakap pertama Tuliskan bahagian/komponen yang lebih kecil dalam ruang dakap kedua. Penulisan teknikal. tunjukkan struktur/ bahagian/komponen yang lebih kecil 3. Kata kunci: Sebahagian daripada. anatomi. 2. 9 . leraikan/pecahkan. Soalan utama: Apakah bahagian dan bahagian/komponen yang lebih kecil (subbahagian) sesuatu perkara/objek? (i) (ii) (iii) (iv) Tuliskan nama objek (seluruhnya) di garis sebelah kiri.Proses Berfikir: Peta Pemikiran: Bentuk: Hubungan Seluruh-Bahagian Peta Dakap Langkah Membina Peta Dakap 1. Lukiskan ( { ) untuk menggabungkan / menyatukan objek dan komponennya. Penggunaan: mengkaji / menganalisis objek fizikal/maujud. geografi.

3. selesaikan masalah multi-step. Teruskan sehingga tamat peristiwa/proses yang ingin diterangkan. kitaran. 1 0 . letakkan dalam susunan. perihalkan perubahan. Lukiskan anak panah mengarah ke sebelah kanan. susun. Soalan utama: Apa yang berlaku? Apakah urutan peristiwa/proses? Apakah substages? 2. terangkan proses. lukis kotak kecil di bawah langkah utama berkenaan dan tuliskan penerangan berkaitan. pola.Proses Berfikir: Peta Pemikiran: Bentuk: Urutan Peta Alir Langkah Membina Peta Alir 1. Kata kunci: Tentukan urutan. apa berlaku seterusnya. Sekiranya terdapat penerangan lanjut. 4. ceritakan semula. bermula dengan kotak di sebelah kiri. Lukiskan kotak yang kedua dan isikan dengan langkah seterusnya. Tuliskan setiap peristiwa/langkah utama dalam kotak yang besar.

1 1 .5. Penggunaan: Merangka sebuah cerita. Penulisan naratif. langkah menyelesaikan masalah matematik. menunjukkan urutan peristiwa bersejarah. menyusun perenggan suatu penulisan.

9.Proses Berfikir: Peta Pemikiran: Bentuk: Sebab dan Akibat. 7. Tuliskan beberapa kesan daripada peristiwa tersebut dalam kotak di sebelah kanan. Peta ini juga boleh digunakan untuk menerangkan sebab atau kesan sahaja. 4. bincangkan strategi 1 2 . kenal pasti motif. Masalah dan Penyelesaian Peta Pelbagai Alir Langkah Membina Peta Pelbagai Alir 1. Lukiskan kotak di bahagian tengah dan tuliskan peristiwa yang dikaji. 8. Di sebelah kiri rajah. 2. 6. tuliskan sebab-sebab berlakunya peristiwa tersebut dalam kotak berasingan. Kata kunci: Sebab dan akibat/kesan. Sambungkan setiap sebab dengan anak panah mengarah kepada peristiwa. Bincangkan kesan. Apa mungkin berlaku sekiranya…. 5. Lukis anak panah mengarah ke kotak sebelah kanan. Digunakan untuk menerangkan analisis sebab dan akibat/kesan. ramalkan. Soalan utama: Apakah penyebab dan akibat/kesan sesuatu peristiwa? Apa mungkin berlaku seterusnya? 3. terangkan perubahan.

Lukis dua garis yang disambungkan oleh titi ( ). takrifkan simbol Penggunaan: mengenal pasti kesamaan antara hubungan/perkaitan. 2. tuliskan pasangan perkataan kedua yang mempunyai hubungan/perkaitan yang sama. 1 3 . RF adalah frasa setara yang menunjukkan bagaimana perkataan-perkataan berkait (analogi). tuliskan pasangan perkataan pertama yang mempunyai hubungan/perkaitan yang dikenal pasti. Penggunaan sebahagian dari peta membolehkan ramalan/jangkaan dibuat. Kata kunci: Kenal pasti perkaitan/hubungan. 3. 8. RF). Mencari Faktor Peta Titi Langkah Membina Peta Titi 1.10. 9. Proses Berfikir: Penghubung) Peta Pemikiran: Bentuk: Melihat Analogi (Hubungan yang Sama. 6. 5. Di sebelah kanan titi (bahagian atas dan bawah garis). Penggunaan: menunjukkan dan menganalisis perkaitan/hubungan sebab dan akibat. Soalan utama: Apakah analogi yang sedang digunakan? Lukiskan sebuah garisan di bahagian kiri dan tulis di atas garis tersebut faktor penghubung (relating factor. Menaakul dengan membuat analogi. Peta titi seharusnya boleh dibaca sebagai satu ayat yang lengkap. 7. Sambungkan pasangan seterusnya sehingga tamat. 4. Di sebelah kiri titi (bahagian atas dan bawah garis). Sentiasa meletakkan ‘as’ yang bererti ‘sama seperti’ pada peta titi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful