P. 1
Fungsi Ekosistem

Fungsi Ekosistem

|Views: 91|Likes:
Published by Datz leo
bio
bio

More info:

Published by: Datz leo on Aug 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/01/2013

pdf

text

original

Fungsi Ekosistem a) Aliran Tenaga Hubungan dan interaksi antara organisma dalam sesuatu ekosistem membolehkan aliran tenaga

berlaku apabila proses makan dimakan berlaku. Aliran ini membolehkan sesuatu ekosistem dikekalkan. b) Kitaran Nutrein Sesebuah ekosistem menyediakan tapak untuk melengkapkan kitaran nurien melalui interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Kitaran ini boleh berlaku di dalam sesebuah ekosistem (intra-ekosistem) dan di antara beberapa ekosistem.( inter-ekosistem)

http://adnideni.blogspot.com/2012/05/fungsi-ekosistem.html

Ekosistem merupakan interaksi atau hubung kait antara benda hidup dengan benda bukan hidup dalam alam

Terminologi dan konsep[sunting]
Terminologi eksosistem (ecosystem) dikatakan digunakan oleh Roy Clapham pada tahun 1930 untuk menerangkan komponen-komponen fizikal dan biologi alam sekitar yang berhubung kait antara satu sama lain sebagai satu unit.Arthur Tansely, seorang ahli ekologi kemudian memberi definisi yang lebih mendalam tentang ekosistem, "Seluruh sistem... termasuk organisma komplex dan faktor-faktor fizikal merupakan alam sekitar". [1] Konsep ekosistem merujuk kepada interaksi hidupan dengan unsur-unsur yang merupakan asas kepada alam dalam hubungan yang saling berkait rapat. Eugene Odum, salah seorang pengasas pengajian ekologi sains berpendapat, "Mana-mana unit atau organisma dalam sesebuh komuniti yang berinteraksi dalam alam fizkal akan menghasilkan satu kitaran tenaga yang jelas menerangkan struktur tropik (trophic structure), biodiversiti dan kitaran hidupan".[2] Ekosistem boleh dikaji dan dibahagikan kepada skop yang luas serta menerangkan situasi hubung kait antara hidupan dengan alam semula jadi.
http://ms.wikipedia.org/wiki/Ekosistem

Yang termasuk ke dalam golongan ini adalah hewan dan manusia. disebut organisme heterotrof. Artinya organisme yang tidak mampu menghasilkan sendiri makanan di dalam tubuhnya. karena mampu melakukan fotosintesis. Bioma. suhu. tanah dan dsb. Contoh : gurun. air. Artinya organisme yang mampu menghasilkan makananya sendiri. Individu. meliputi: 1. yaitu semua ekosistem yang ada di permukaan bumi. Komponen abiotik adalah semua faktor penyusun ekosistem yang terdiri dari benda-benda mati. Mereka mendapatkan zat-zat organik yang telah dibentuk oleh produsen. Pengertian Keseimbangan Ekosistem Ekosistem adalah hubungan saling mempengaruhi (timbal balik) antara makhluk hidup dengan lingkungannya.KESEIMBANGAN EKOSISTEM A. Ekosistem. Komunitas. padang rumput. yaitu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. antara lain : cahaya matahari. Komponen biotik dibedakan menjadi 3 (tiga) golongan. Produser. Biosfer. hewan dan tumbuhan. cacing dan mikroba. yaitu kelompok makhluk hidup yang sejenis dan menempati daerah tertentu. Cahaya matahari merupakan sumber energi dari semua organisme yang ada. yaitu: 1. oksigen. yaitu satuan terkecil dari makhluk hidup atau disebut juga satuan makhluk hidup tunggal. 3. 4. Contohnya adalah bakteri. . disebut organisme autotrof. 2. yaitu kumpulan dari ekosistem dalam suatu wilayah tertentu. yaitu sekumpulan populasi yang mendiami wilayah tertentu. Konsumer. savana dan steva. 6. Dekomposer.Ekosistem dibentuk oleh komponenkomponen makhluk hidup (biotik) dan makhluk tidak hidup (abiotik). Yang termasuk organisme autotrof adalah tumbuhan hijau. Dalam sebuah ekosistem terdapat satuan-satuan makhluk hidup. 2. Komponen biotik terdiri dari manusia. atau dari konsumen lain yang menjadi mangsanya. 5. 3. Populasi. yaitu organisme yang mampu menguraikan zat-zat organik dari bangkai yang telah mati.

http://salmaghaliza. Contoh : harimau memakan rusa. Kompetisi. d. Contoh : padi dengan gulma. Predatorisme. parasitisme (saling merugikan). Jenis-jenis interaksi tersebut antara lain: a. c.Dalam ekosistem pasti terdapat interaksi atau hubungan timbal balik antara komponen yang satu dengan yang lain. Ekosistem yang dikatakan seimbang adalah apabila semua komponen baik biotik maupun abiotik berada pada porsi yang seharusnya baik jumlah maupun peranannya dalam lingkungan. atau tidak berpengaruh terhadap satu dengan yang lainnya. komensalisme (yang satu diuntungkan yang lain tidak dirugikan). terbagi menjadi tiga jenis : mutualisme (saling menguntungkan) . b. merugikan. yaitu saling bersaing untuk mempertahankan hidup. Kapan dikatakan ekosistem seimbang? Dalam suatu ekosistem yang masih alami dan belum terganggu akan didapati adanya keseimbangan antara komponenkomponen penyusun ekosistem tersebut keadaan ini disebut homeostatis. yaitu kemampuan ekosistem untuk dapat menahan berbagai perubahan alam dalam sistem secara menyeluruh. Contoh : kambing dengan kucing. Bagaimanakah ekosistem yang tidak seimbang? Ketidakseimbangan ekosistem terjadi apabila semua komponen biotik maupun abiotik tidak berada pada porsi yang seharusnya baik jumlah maupun perananya dalam lingkungan.html . Idealnya dalam sebuah rantai makanan jumlah masing-masing anggotanya harus sesuai dengan aturan ekosistem. Netralisme. Interaksi yang terjadi bisa berupa interaksi yang saling menguntungkan. yaitu interaksi antar individu yang saling lepas atau tidak saling mempengaruhi. Sehingga dapat dikatakan tidak seimbang jika salah satu komponen pada ekosistem tersebut rusak. Simbiosis.com/2011/11/keseimbangan-ekosistem. yaitu interaksi antar organisme yang satu memakan yang lain. Dalam ekosistem terjadi peristiwa makan memakan yang kita sebut dengan istilah rantai makanan.blogspot. Misalnya populasi tikus di sawah sedikit karena terus diburu oleh para petani akan mengakibatkan populasi ular menurun karena kehabisan makanan berupa tikus.

Perkhidmatan-perkhidmatan ekosistem yang pelbagai ini memberi kesan kepada tanah. air. Walaupun kebanyakan perkhidmatan ini nampak percuma ianya bernilai trillion ringgit Perkhidmatan ekosistem ini amat penting dan mudah diabaikan. tumbuhan dan haiwan didalamnya menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan kepada manusia yang sukar digantikan. Ia boleh diancam oleh aktiviti manusia seperti kadar perkembangan manusia (saiz populasi. Unsur-unsur ini dikitarkan walaupun dalam sesetengah kitaran terdapat tempat dimana unsur-unsur ini dikumpulkan untuk jangka masa yang panjang.memperkenalkan spesies bukan asli.mengitar dan menggerakkan nutrient. Kitaran Biogeokimia Kitaran biogeokimia atau kitar nutrient adalah satu laluan dim ana unsur-unsur kimia atau molekul bergerak melalui kedua-dua komponen biotic dan abiotik bumi. mengubah ekosistem setiap hari seperti pengaliran racun perosak. balak. . habitat untuk perikanan. dan kesan teknologi penghasilan barangan kegunaan).Diantara kesannya adalah seperti menyederhanakan cuaca yang keterlaluan. makanan dan kesihatan kita. Selian daripada itu ia juga boleh diancam oleh kekeliruan tentang keperluan jangka pendek dengan kesejahteraan jangka panjang masyarakat . merosakkan. baja dan bahan buangan haiwan. air dan udara. penangkapan ikan yang berlebihan dan hakisan tanah. Banyak aktiviti manusia yang mengganggu . pencemaran tanah.Ekosistem semula jadi .PERKHIDMATAN EKOSISTEM Sinopsis Perkhidmatan ekosistem adalah proses-proses dimana persekitaran menyediakan sumbersumber seperti air bersih. Adalah sukar untuk mengira berapakah nilai dari segi wang ringgit. penggunaan per kapita. menyahtoksik dan menguraikan bahan buangan dan menyebarkan biji benih. pendebungaan tumbuhan asli dan pertanian.

di atas dan dibawah permukaan tanah. kitar air m enulenkan air. Dengan perpindahan air dari satu kawasan tadahan ke kawasan tadahan yang lain. Bertentangan dengan proses kondensasi dimana air akan membebaskan tenaga kepersekitaran dan memanaskan persekitarannya. wap air dan pepejal di pelbagai tempat dalam kitaran air ini. Air juga terlibat dalam proses mengubah struktur geologi . Satu contoh semasa proses pengewapan. membekalkan tanah dengan air bersih .Kitar Air KITAR AIR Dalam kitaran air atau kitaran hidrologi. Kitar air ini juga melibatkan pertukaran tenaga haba. penurasan. pengaliran permukaan. dan memindahkan garam miner al ke bahagian bumi yang lain. Semasa proses-proses ini air melalui fasa-fasa berbeza iaitu cecair. Walaupun keseimbangan air di bumi hampir tetap dari masa kesemasa molekul air secara individu boleh datang dan pergi. Air bergerak dari satu takungan kepada takungan yang lain seperti dari sungai ke laut atau dari laut ke atmosfera melalui process-proses fizikal seperti pengwapan. Air boleh bertukar bentuk daripada cecair. air menyerap tenaga dari persekitaran dan menyejukkan persekitaran. pergerakan air secara berterusan di permukaan bumi. Rajah kitaran air menerangkan kesignifikan dalam menetapkan kehidupan dan ekosistem di bumi. kondensasi. pepejal dan gas. yang menyebabkan suhu berubah. pemendakan.

Tumbuhan kekacang seperti kacang soya dan kacang tanah membentuk bintil-bintil di akarnya dimana bakteria pengikat nitrogen ini . Ion Nitrat ini akan digunakan oleh tumbuhan sebagai nutrien atau baja untuk pertumbuhan. Nitrogen hanya akan bertindak balas dengan oksigen dengan kehadiran suhu dan tekanan yang tinggi semasa kilat dan dalam tindakbalas pembakaran dalam logi kuasa atau dalam enjin pembakaran internal. HNO3. Kedua -dua kitaran ini merupakan bahagian terpenting dalam kitar nutrien dalam tanah. Dua nitrogen oksida di temui di dalam udara hasil daripada interaksinya dengan oksigen. Nitrogen dioksida boleh bertindak balas dengan air hujan untuk mem bentuk asid nitrik. 3. Kitar air ini ditunjukan dengan Rajah 3. dimana setiap nutrien di persekitaran m empunyai corak kitaran yang tertentu. Nitrogen dan Hidrogen bertindak balas di dalam keadaan tekanan dan suhu yang tinggi dengan kehadiran pemangkin untuk membentuk ammonia. Komponen utama kitar nitrogen bermula dengan unsur nitrogen di udara. kemudian kepada ion nitral lain (NO3-). NO dan nitrogen dioksida NO2 terbentuk dalam keadaan ini.bumi melalui proses hakisan dan pemendakan. ia juga memberikan kesan kepada iklim sesuatu ekosistem. Nitrogen digabungkan dalam banyak asid amino yang akan seterusnya menghasilkan protein. Tindakbalas ammonia dan asid nitrik .2.1 3. Sebagai tambahan disebabkan kitar air melibatkan pertukaran haba . Amonia juga boleh dihasilkan melalui proses sintetik yang dinamakan Proses Haber. Di antara kitar nutrien yang paling penting adalah kitar karbon dan kitar nitrogen. mengikatkan nitrogen di udara dan menukarnya kepada ammonia. Nitrogen diudara telah bertukar menjadi bahan biologi melaui tindakan bakteria dan alga dalam proses pengikatan nitrogen. Nitrate yang terbentuk boleh digunakan oleh tumbuhan sebagai nutrien. NH3. Asid nitrik.1 Kitar Nitrogen. Ammonia seterusnya diproses dengan oksigen untuk membuat asid nitrik.3.3. Ammonia boleh digunakan terus sebagai baja untuk sektor perladangan.2 Kajian Kes: Kitar Nutrien Kitar nutrien dikaji dalam bentuk nutrien yang spesifik. Amonia ini kemudiannya ditukarkan oleh bakteria lain kepada ion nitrat (No2-) .

Karbon yang terdapat dalam tumbuhan ini boleh digunakan oleh haiwan herbivora. kanji. memperbaiki dan menggandakan bilangan sel-selnya. Apabila akhirnya kedua-dua tumbuhan dan haiwan ini mati. membebaskan atom karbon ke dalam tanah dan kembali ke udara sebagai karbon dioksida http://ashaario. dan menggunakannya untuk membina molekul gula. Ini merupakan bahagian pertama dalam kitar karbon. Herbivora seperti rusa menggunakan tumbuhan ini untuk membina. juga gas rumah hijau yang meyumbang kepada pemanasan sejagat. bakteria dalam tanah menjalankan proses denitrifikasi dengan menukar kembali nitrat kepada gas nitrogen. Bila tumbuhan berfotosintesis . Karnivora seperti harimau mungkin akan membunuh rusa tersebut dan memakannya. Karbon boleh didapati dalam jumlah yang banyak diudara dalam bentuk karbon dioksida. menggunakan daging rusa ini untuk tumbesaran dan pembiakannya. Tahi haiwan bila dihuraikan dalam tanah juga membentuk nitrat. protein dan makanan lain. dan karbod dalam badan mereka dikitarkan kedalam tanah. Ini memindahkan karbon dari kehidupan tumbuhan kepada haiwan. keranakehidupan di planet bumi ini adalah berasaskan karbon.com/perkhidmatan-ekosistem/ .menghasilkan ammonium nitrat yang boleh digunakan sebagai baja.ia menggunakan karbon dioksid daripada udara . Lain-lain hasil dari proses ini ialah nitrogen oksida (N2O) dikenali sebagai gas ketawa . Bahan karbon dalam tanah ini akan dipecahkan oleh fungi dan bacteria. 3.2 Kitar Karbon Kitar nutrient karbon adalah kitar yang paling penting bagi hidupan di bumi. Untuk melengkapkan kitar nitrogen.3. haiwan yang memakan tumbuhan.3.jimdo.

namely:  Manufacturers are sentient beings capable of converting inorganic substances into organic matter (organisms autotrophs ).Examples of producers are algae .Biotic components Indonesian From Wikipedia. moss and green plants [1] . Examples are the tops Consumer humans [1] [2] . or accelerate the spread of animal and plant. Consumer latter peak consumer .Decomposers can be referred to as organisms detritivor or scavengers. both in effect gutted and tuck. [2]  Consumers are organisms heterotrophic who can not make their own food and rely on other organisms. Examples of organisms are decomposers bacteria and spoilage fungi . such as groups of humans.  Decomposers are organisms that decompose organic matter into inorganic for later use by the manufacturer. The process can only be carried out by plant chlorophyll by photosynthesis . Consumers usually an animal. Living things are classified by size into microorganisms and makroorganisme. Based on the role and function. the free encyclopedia Yet checked zebra. grass and trees are the biotic components Biotic components of the environment is made up of living things . Humans are the biotic factors that have the strongest influence on this earth. Essentially living things can digolngkan by certain species. Animals that eat plants directly ( herbivores ) are called primary consumers . living things can be divided into three kinds. Animals that eat the primary consumer is called consumer II and so on to form a food chain . animals and plants [1] . bothheterotrophic and are autotrophs .

and microbes . palm tree is produen Consumers [ edit ] Consumers include organisms that are not capable of making their own food substances.Oleh It is known for it. Consumer organisms are distinguished based on the type of food to groups herbivor (plant eaters). these organisms aided by sunlight and is often called the organisms autotrophs .Every living thing can live and breed in a suitable environment. every organism possessed certain functions and duties. and to meet the food needs to rely on other organisms. Belonging to this group include green plants .Components are classified as heterotrophs are: humans . Based on the level. some species of bacteria and blue-green algae [1] [3] . called habitat. biotic component of ecosystems can be grouped by Phoenician tadi.fungi . Table of contents [ hide ]       1 Manufacturers 2 Consumers 3 Decomposers 4 Detrivora 5 References 6 See also Manufacturer [ edit ] Producers are organisms that can sort of organic compounds (containing material life) from inorganic materials (not containing material life) became makananya own. consumers are divided into: .Secara line there are four major Phoenician [1] . In the form makananya own.Didalam ecosystem. carnivores (meat eaters). [2] . and omnivores (eating everything). These organisms are organisms called heterotrophs [1] [3] . Nisia. animals .

 Tertiary consumers. An example is the most carnivorous and omnivorous like: sharks . which is the primary consumer eater An example is the most carnivores and omnivores such as: chicken . pangolins . goats . Group included perombak are bacteria and fungi [4] . This is a group that includes earthworms . etc. octopus . snakes . the manufacturers directly eater Examples are all nations herbivores and omnivores such as cows . [1] [3] [5] [6] http://id.. [1] [3] Sumatran tiger is a consumer Decomposers [ edit ] Decomposers are called decomposers. tigers .cheetahs . keluwing ... centipedes .  Secondary consumers.wikipedia. etc. snails . etc. worms . [1] [3] Detrivora [ edit ] Detrivora are organisms that eat organic particles ( detritus ). frogs . Detritus is broken down tissue decaying animal or plant. and sea cucumbers . This allows the existence perombak organic substances decompose and undergo recycling back into nutrients. secondary consumers are eating. eagle . rats . Primary consumers.org/wiki/Komponen_biotik .

dan protozoa) dan fauna tanah. Tanah biota adalah bahagian badan terpiahkan tidak boleh tanah antara kedua-dua ada hubungan dua hala. Pengurusan tanah adalah salah satu faktor yang paling penting dalam mencapai hasil yang optimum dan mapan. penyebaran mikrob. pengurusan tanah (tanah) perlu diteruskan tanpa menyebabkan kerosakan kepada alam sekitar dan mengurangkan kualiti sumber tanah. biota tanah umum boleh dianggap sebagai pengatur fizikal. antara lain. Dipolopoda (ribu kaki) dan Insecta (serangga). kimia dan biokimia tanah. tetapi boleh meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanpa menurunkan kualiti alam sekitar. tetapi juga membentuk satu kesatuan tanah. fauna setiap kumpulan mempunyai fungsi ekologi tertentu. mikroflora.Banyak faktor yang perlu diambil kira dalam usaha untuk memenuhi keperluan makanan kuantiti dan kualiti yang mencukupi dan mampan. Fauna dalam ekosistem tanah yang terdiri daripada makro-fauna dan fauna mikro. Setiap biota tanah mempunyai fungsi tertentu. Oleh itu. komposisi kimia. Atas alasan terdapat pelbagai jenis biota tanah. saliran. mineral) dan bercampur blok bangunan tanah (pedoturbasi). Fauna makro tanah termasuk: herbivor seperti annelids (cacing). Serta tikus manakala fauna mikro termasuk Protozoa dan Rotifera. dan kejayaan pertanian. pencampuran zarah tanah. memusnahkan dan merombak bahan organik (humification. kehadiran di tanah makro-fauna ekosistem bukan sahaja menderma bahan-bahan yang akan tanah oleh pihak Saprofop badan (penghurai) supaya menambah kandungan bahan organik tanah. membantu penyerapan nutrien (arbuscular kulat mikoriza). dan perosak dan kawalan penyakit (antibiotik yang menghasilkan. yang seterusnya memastikan kemampanan produktiviti tanah. sekali gus meningkatkan kesuburan tanah. merangsang pertumbuhan tumbuhan (yang menghasilkan hormon). pelarut P). Begitu juga. dan aktiviti optimum biota tanah untuk tumbuh-tumbuhan. pengudaraan. mikrob memainkan peranan yang penting dalam membantu pertumbuhan tumbuhan dengan menyediakan nutrien (N kekang mikrob. dan harus bertujuan meningkatkan struktur fizikal. Melalui sistem itu dijangka untuk membentuk agroecosystems stabil dengan input minimum daripada luar. fauna tanah. Walaupun kesan ke atas pembentukan dan penguraian bahan organik tanah adalah tidak langsung. interaksi antara komponen tanah biotik dan abiotik di atas tanah untuk menyediakan kira-kira optimum ketersediaan nutrien dalam tanah. kulat. kapasiti simpanan air. Kepada ekosistem tanah yang didiami oleh fauna makro tanah. penguraian sisa organik. seperti mikrob (bakteria. melalui rombakan (mineral). Kepelbagaian biota dalam tanah boleh digunakan sebagai penunjuk biologi kualiti tanah. Biota tanah adalah koleksi perkara-perkara yang membuat badan tanah sebagai ruang hidup untuk menjalankan sebagai aktiviti keseluruhan atau ekologi hidup. Berhubung dengan tumbuh-tumbuhan. Tanah biota adalah faktor pembentukan tanah mengawal pelbagai aktiviti ekofisiologisnya pedogenik tanah. antipatogen). actinomycetes. Oleh itu. Keadaan sebegini akan membawa kepada mikro-flora dan mikro-fauna yang banyak dan melompat aktiviti pendekomposer. Biota tanah adalah salah satu komponen ekosistem tanah / tanah peranan dalam memperbaiki struktur tanah melalui pengurangan ketumpatan. tanah menjadi longgar struktur mempunyai keliangan yang tinggi. meningkatkan ruang liang. dan peningkatan struktur agregat tanah. .

Ini menggalakkan peningkatan konsep pengurusan tanah sebagai satu cara pengeluaran pertanian. Contoh yang sering digunakan adalah mycorrhizal Glomus dan Gigaspora sp sp. kerana terikat kepada mineral tanah liat. Peranan mikoriza dalam melarutkan P dan C membantu penyerapan nutrien oleh tumbuhan. peningkatan dalam ruang liang. N tidak boleh terus digunakan tumbuh-tumbuhan udara. Terdapat sekurang-kurangnya dua jenis mycorrhizae sering digunakan untuk biobaja. N perlu terikat atau ditetapkan oleh mikrob dan berubah menjadi tersedia untuk tumbuh-tumbuhan. saliran. Mikrob mampu melarutkan P yang tinggi. Tanah fauna juga merupakan salah satu komponen ekosistem tanah. kapasiti simpanan air. secara amnya juga sangat mampu membubarkan K. yang merupakan pergantungan besar kepada baja kimia sebagai sumber nutrien berpotensi mengurangkan produktiviti tanah. pengudaraan. dan penguraian bahan organik. N kekang mikrob simbiotik hanya boleh digunakan untuk leguminose tanaman sahaja. Tiga nutrien tumbuhan. Fauna tanah memainkan peranan dalam memperbaiki struktur tanah melalui pengurangan ketumpatan. iaitu nitrogen (N). Penicillium sp. dan Kalium (K) semua melibatkan aktiviti mikrob. diikuti dengan menggunakan bio-baja serta lebih cekap penggunaan tanah mengikut berorientasikan keupayaan membawa dengan mengoptimumkan fungsi kulat-ekologi setiap komponen ekosistem tanah. ini sedikit P / tidak tersedia untuk tumbuhan. Pseudomonas sp dan megatherium Bacillus. jadi penggunaan mereka perlu dikurangkan dengan menggunakan baja organik boleh didapati di laman web ini dan tidak pernah digunakan secara optimum. N kekang mikrob simbiotik termasuk: Rhizobium sp yang hidup dalam nodul akar kekacang (leguminose). Kira-kira 74% kandungan udara adalah N. campuran zarah tanah. mikrob tanah yang berbeza yang memainkan peranan dalam bekalan nutrien fosfat adalah mikrob pelarut (P) dan kalium (K). menggunakan bahan organik digabungkan dengan tanah biota (cacing) yang bertindak sebagai pengurai. Walau bagaimanapun. Hara N yang banyak di udara. Ramai mikrob mampu melarutkan P. Ini adalah di mana peranan mikrob pelarut P. Ini mikrob akan memecahkan ikatan P daripada mineral tanah liat dan memberikan kepada tumbuh-tumbuhan. Secara umum terdapat tiga kumpulan invertebrata yang tinggal di dalam tanah. terutamanya di atas tanah kering. Satu lagi kumpulan mikrob yang juga memainkan peranan dalam pengambilan P mycorrhizae adalah simbiotik dengan akar tumbuhan. Mikrob pengancing N bukan simbiotik contohnya Azospirillum dan Azotobacter sp sp. penyebaran mikrob. N simbiotik Microbial kekang di sana dan ada yang hidup bebas.banyak mikrob tanah yang memainkan peranan dalam penyediaan dan penyerapan nutrien tumbuhan. antara lain: Aspergillus sp. nutrien dan pengedar bumi bergerak. manakala mikrob pengancing N bukan simbiotik boleh digunakan untuk semua jenis tanaman. di samping boleh meningkatkan kecekapan baja dan . Walau bagaimanapun. fosforus (P). fauna tanah umum boleh dilihat sebagai pengawal selia proses di dalam tanah. Tanah pertanian kita biasanya mempunyai kandungan P yang agak tinggi (tepu). pembangunan pertanian pada masa akan datang. dan keharmonian antara pendekatan pengurusan tanah dan tanah ekosistem dinamik adalah faktor penting. Walaupun kesan ke atas pembentukan dan penguraian bahan organik tanah adalah tidak langsung. iaitu: ektomikoriza Dan Endomikoriza. serta peningkatan struktur agregat tanah. Selain itu tumbuhan bermikoriza juga umumnya lebih tahan kepada kemarau.

mesofauna. kerana akar dijangkiti sampah mycorrhizal adalah satu cara yang penting untuk mengekalkan generasi CMA daripada satu tanaman ke depan. Cacing lubang boleh meningkatkan pengudaraan. 1997). microfauna (protozoa dan nematod). mengandungi pelbagai nutrien untuk tumbuh-tumbuhan. phytohormones. Beberapa mikrob endofitik diazotorop boleh menggalakkan pertumbuhan tumbuhan dan melindungi tumbuh-tumbuhan tumbuh secara semulajadi melalui metabolisme. struktur tanah membentuk proses biogenik mengawal fizikal.html . aktiviti-aktiviti metabolik menghasilkan najis yang mengandungi pelbagai nutrien kepada tumbuhan dan mikrob tanah. meningkatkan ketersediaan nutrien dan bahan organik. vesikel dan spora yang boleh menjangkiti AKM. dan tanah biologi. Disaamping ia juga berfungsi sebagai inokulan untuk loji generasi akan datang (Anas. kimia. dan macrofauna. Beberapa macrofauna tanah seperti cacing tanah memainkan peranan penting dalam mempengaruhi kesihatan dan produktiviti tanah. AMF bilangan spora seolah-olah berkait rapat dengan kandungan bahan organik dalam tanah. pengurusan nutrien bersepadu menggunakan cacing tanah untuk meningkatkan produktiviti tanah perlu disiasat. Pelbagai aktiviti mikroorganisma tanah. dan kekang N.com/2011/11/pemanfaatan-biota-tanah-untuk.ketersediaan nutrien juga menambah kepada kepelbagaian mikroorganisma tanah. penembusan akar dan penyusupan air. Pelbagai mikroorganisma boleh meningkatkan kesuburan tanah melalui pengeluaran pelbagai sebatian penting seperti pelarut organik bahan-bahan nutrien. Sisa akar menjejaskan ekologi kulat CMA. mikroflora dan fauna sokongan bersama untuk kemampanan kitaran nutrien. antipatogen. Mesofauna dan macrofauna di samping mengurangkan saiz sisa organik. Microfauna merangsang penguraian bahan-bahan organik untuk mengurangkan saiz ezim sellulase kemudiannya digunakan oleh pengurai mikrob lain.blogspot. Bilangan maksimum spora yang terdapat dalam tanah yang mengandungi 1-2 peratus tanah bahan organik manakala paada dibuat kurang daripada 0. Oleh itu. Sampah yang mengandungi hyphae. Cacing tanah. 1997). air dan udara. yang merupakan campuran tanah organik dan yang lain yang telah dicerna.5 peratus kandungan organik spora adalah sangat rendah (Anas. bahan-bahan organik adalah salah satu komponen penting dalam tanah serta bahan-bahan bukan organik. serta sebagai rembesan sebatian antimikrob dan perosak http://budidayaukm.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->