P. 1
Fungsi Ekosistem

Fungsi Ekosistem

|Views: 92|Likes:
Published by Datz leo
bio
bio

More info:

Published by: Datz leo on Aug 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/01/2013

pdf

text

original

Fungsi Ekosistem a) Aliran Tenaga Hubungan dan interaksi antara organisma dalam sesuatu ekosistem membolehkan aliran tenaga

berlaku apabila proses makan dimakan berlaku. Aliran ini membolehkan sesuatu ekosistem dikekalkan. b) Kitaran Nutrein Sesebuah ekosistem menyediakan tapak untuk melengkapkan kitaran nurien melalui interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Kitaran ini boleh berlaku di dalam sesebuah ekosistem (intra-ekosistem) dan di antara beberapa ekosistem.( inter-ekosistem)

http://adnideni.blogspot.com/2012/05/fungsi-ekosistem.html

Ekosistem merupakan interaksi atau hubung kait antara benda hidup dengan benda bukan hidup dalam alam

Terminologi dan konsep[sunting]
Terminologi eksosistem (ecosystem) dikatakan digunakan oleh Roy Clapham pada tahun 1930 untuk menerangkan komponen-komponen fizikal dan biologi alam sekitar yang berhubung kait antara satu sama lain sebagai satu unit.Arthur Tansely, seorang ahli ekologi kemudian memberi definisi yang lebih mendalam tentang ekosistem, "Seluruh sistem... termasuk organisma komplex dan faktor-faktor fizikal merupakan alam sekitar". [1] Konsep ekosistem merujuk kepada interaksi hidupan dengan unsur-unsur yang merupakan asas kepada alam dalam hubungan yang saling berkait rapat. Eugene Odum, salah seorang pengasas pengajian ekologi sains berpendapat, "Mana-mana unit atau organisma dalam sesebuh komuniti yang berinteraksi dalam alam fizkal akan menghasilkan satu kitaran tenaga yang jelas menerangkan struktur tropik (trophic structure), biodiversiti dan kitaran hidupan".[2] Ekosistem boleh dikaji dan dibahagikan kepada skop yang luas serta menerangkan situasi hubung kait antara hidupan dengan alam semula jadi.
http://ms.wikipedia.org/wiki/Ekosistem

4. meliputi: 1. 2. yaitu kumpulan dari ekosistem dalam suatu wilayah tertentu. Mereka mendapatkan zat-zat organik yang telah dibentuk oleh produsen. disebut organisme autotrof. yaitu organisme yang mampu menguraikan zat-zat organik dari bangkai yang telah mati. Komponen biotik terdiri dari manusia. yaitu satuan terkecil dari makhluk hidup atau disebut juga satuan makhluk hidup tunggal. 6. antara lain : cahaya matahari. yaitu: 1. Contoh : gurun. disebut organisme heterotrof.Ekosistem dibentuk oleh komponenkomponen makhluk hidup (biotik) dan makhluk tidak hidup (abiotik). oksigen. karena mampu melakukan fotosintesis. Ekosistem. suhu. yaitu sekumpulan populasi yang mendiami wilayah tertentu. 5. yaitu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. atau dari konsumen lain yang menjadi mangsanya. Artinya organisme yang mampu menghasilkan makananya sendiri. Cahaya matahari merupakan sumber energi dari semua organisme yang ada. Artinya organisme yang tidak mampu menghasilkan sendiri makanan di dalam tubuhnya. Yang termasuk organisme autotrof adalah tumbuhan hijau.KESEIMBANGAN EKOSISTEM A. yaitu semua ekosistem yang ada di permukaan bumi. Bioma. Individu. Produser. Dekomposer. . savana dan steva. tanah dan dsb. padang rumput. Komponen abiotik adalah semua faktor penyusun ekosistem yang terdiri dari benda-benda mati. Biosfer. hewan dan tumbuhan. 3. Komunitas. 3. Dalam sebuah ekosistem terdapat satuan-satuan makhluk hidup. Komponen biotik dibedakan menjadi 3 (tiga) golongan. Konsumer. air. yaitu kelompok makhluk hidup yang sejenis dan menempati daerah tertentu. cacing dan mikroba. Populasi. Pengertian Keseimbangan Ekosistem Ekosistem adalah hubungan saling mempengaruhi (timbal balik) antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Contohnya adalah bakteri. Yang termasuk ke dalam golongan ini adalah hewan dan manusia. 2.

komensalisme (yang satu diuntungkan yang lain tidak dirugikan). http://salmaghaliza. c.com/2011/11/keseimbangan-ekosistem. Sehingga dapat dikatakan tidak seimbang jika salah satu komponen pada ekosistem tersebut rusak. Bagaimanakah ekosistem yang tidak seimbang? Ketidakseimbangan ekosistem terjadi apabila semua komponen biotik maupun abiotik tidak berada pada porsi yang seharusnya baik jumlah maupun perananya dalam lingkungan. Interaksi yang terjadi bisa berupa interaksi yang saling menguntungkan. yaitu saling bersaing untuk mempertahankan hidup. yaitu kemampuan ekosistem untuk dapat menahan berbagai perubahan alam dalam sistem secara menyeluruh. Kapan dikatakan ekosistem seimbang? Dalam suatu ekosistem yang masih alami dan belum terganggu akan didapati adanya keseimbangan antara komponenkomponen penyusun ekosistem tersebut keadaan ini disebut homeostatis. Ekosistem yang dikatakan seimbang adalah apabila semua komponen baik biotik maupun abiotik berada pada porsi yang seharusnya baik jumlah maupun peranannya dalam lingkungan.Dalam ekosistem pasti terdapat interaksi atau hubungan timbal balik antara komponen yang satu dengan yang lain. Misalnya populasi tikus di sawah sedikit karena terus diburu oleh para petani akan mengakibatkan populasi ular menurun karena kehabisan makanan berupa tikus. terbagi menjadi tiga jenis : mutualisme (saling menguntungkan) . Idealnya dalam sebuah rantai makanan jumlah masing-masing anggotanya harus sesuai dengan aturan ekosistem. Predatorisme. yaitu interaksi antar organisme yang satu memakan yang lain. b. merugikan. Contoh : kambing dengan kucing.blogspot. atau tidak berpengaruh terhadap satu dengan yang lainnya. parasitisme (saling merugikan). Contoh : padi dengan gulma. Dalam ekosistem terjadi peristiwa makan memakan yang kita sebut dengan istilah rantai makanan. Netralisme. Simbiosis. yaitu interaksi antar individu yang saling lepas atau tidak saling mempengaruhi.html . Jenis-jenis interaksi tersebut antara lain: a. Kompetisi. d. Contoh : harimau memakan rusa.

pencemaran tanah. habitat untuk perikanan. . Banyak aktiviti manusia yang mengganggu . tumbuhan dan haiwan didalamnya menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan kepada manusia yang sukar digantikan. pendebungaan tumbuhan asli dan pertanian. Adalah sukar untuk mengira berapakah nilai dari segi wang ringgit.PERKHIDMATAN EKOSISTEM Sinopsis Perkhidmatan ekosistem adalah proses-proses dimana persekitaran menyediakan sumbersumber seperti air bersih. makanan dan kesihatan kita. merosakkan. balak. Kitaran Biogeokimia Kitaran biogeokimia atau kitar nutrient adalah satu laluan dim ana unsur-unsur kimia atau molekul bergerak melalui kedua-dua komponen biotic dan abiotik bumi. menyahtoksik dan menguraikan bahan buangan dan menyebarkan biji benih. Selian daripada itu ia juga boleh diancam oleh kekeliruan tentang keperluan jangka pendek dengan kesejahteraan jangka panjang masyarakat .Diantara kesannya adalah seperti menyederhanakan cuaca yang keterlaluan. baja dan bahan buangan haiwan. mengubah ekosistem setiap hari seperti pengaliran racun perosak.Ekosistem semula jadi .mengitar dan menggerakkan nutrient. penangkapan ikan yang berlebihan dan hakisan tanah. Walaupun kebanyakan perkhidmatan ini nampak percuma ianya bernilai trillion ringgit Perkhidmatan ekosistem ini amat penting dan mudah diabaikan. Ia boleh diancam oleh aktiviti manusia seperti kadar perkembangan manusia (saiz populasi. air. penggunaan per kapita. dan kesan teknologi penghasilan barangan kegunaan). Unsur-unsur ini dikitarkan walaupun dalam sesetengah kitaran terdapat tempat dimana unsur-unsur ini dikumpulkan untuk jangka masa yang panjang. air dan udara.memperkenalkan spesies bukan asli. Perkhidmatan-perkhidmatan ekosistem yang pelbagai ini memberi kesan kepada tanah.

dan memindahkan garam miner al ke bahagian bumi yang lain. Kitar air ini juga melibatkan pertukaran tenaga haba. pemendakan. kitar air m enulenkan air. pepejal dan gas. wap air dan pepejal di pelbagai tempat dalam kitaran air ini. yang menyebabkan suhu berubah. air menyerap tenaga dari persekitaran dan menyejukkan persekitaran. membekalkan tanah dengan air bersih . Air bergerak dari satu takungan kepada takungan yang lain seperti dari sungai ke laut atau dari laut ke atmosfera melalui process-proses fizikal seperti pengwapan. Dengan perpindahan air dari satu kawasan tadahan ke kawasan tadahan yang lain. kondensasi. pengaliran permukaan. Air boleh bertukar bentuk daripada cecair. Air juga terlibat dalam proses mengubah struktur geologi . Bertentangan dengan proses kondensasi dimana air akan membebaskan tenaga kepersekitaran dan memanaskan persekitarannya.Kitar Air KITAR AIR Dalam kitaran air atau kitaran hidrologi. Rajah kitaran air menerangkan kesignifikan dalam menetapkan kehidupan dan ekosistem di bumi. Walaupun keseimbangan air di bumi hampir tetap dari masa kesemasa molekul air secara individu boleh datang dan pergi. penurasan. Satu contoh semasa proses pengewapan. di atas dan dibawah permukaan tanah. pergerakan air secara berterusan di permukaan bumi. Semasa proses-proses ini air melalui fasa-fasa berbeza iaitu cecair.

bumi melalui proses hakisan dan pemendakan. Ammonia seterusnya diproses dengan oksigen untuk membuat asid nitrik. ia juga memberikan kesan kepada iklim sesuatu ekosistem. Kitar air ini ditunjukan dengan Rajah 3. Dua nitrogen oksida di temui di dalam udara hasil daripada interaksinya dengan oksigen. Nitrogen dan Hidrogen bertindak balas di dalam keadaan tekanan dan suhu yang tinggi dengan kehadiran pemangkin untuk membentuk ammonia. Nitrogen hanya akan bertindak balas dengan oksigen dengan kehadiran suhu dan tekanan yang tinggi semasa kilat dan dalam tindakbalas pembakaran dalam logi kuasa atau dalam enjin pembakaran internal. Di antara kitar nutrien yang paling penting adalah kitar karbon dan kitar nitrogen. Nitrogen dioksida boleh bertindak balas dengan air hujan untuk mem bentuk asid nitrik. Asid nitrik.2. Ion Nitrat ini akan digunakan oleh tumbuhan sebagai nutrien atau baja untuk pertumbuhan. Nitrogen diudara telah bertukar menjadi bahan biologi melaui tindakan bakteria dan alga dalam proses pengikatan nitrogen. HNO3.3. dimana setiap nutrien di persekitaran m empunyai corak kitaran yang tertentu.2 Kajian Kes: Kitar Nutrien Kitar nutrien dikaji dalam bentuk nutrien yang spesifik. Komponen utama kitar nitrogen bermula dengan unsur nitrogen di udara. Amonia ini kemudiannya ditukarkan oleh bakteria lain kepada ion nitrat (No2-) . Nitrogen digabungkan dalam banyak asid amino yang akan seterusnya menghasilkan protein. Amonia juga boleh dihasilkan melalui proses sintetik yang dinamakan Proses Haber. NO dan nitrogen dioksida NO2 terbentuk dalam keadaan ini. mengikatkan nitrogen di udara dan menukarnya kepada ammonia. kemudian kepada ion nitral lain (NO3-). Kedua -dua kitaran ini merupakan bahagian terpenting dalam kitar nutrien dalam tanah. Sebagai tambahan disebabkan kitar air melibatkan pertukaran haba .1 3. Tindakbalas ammonia dan asid nitrik . Nitrate yang terbentuk boleh digunakan oleh tumbuhan sebagai nutrien. Tumbuhan kekacang seperti kacang soya dan kacang tanah membentuk bintil-bintil di akarnya dimana bakteria pengikat nitrogen ini . Ammonia boleh digunakan terus sebagai baja untuk sektor perladangan.3. 3. NH3.1 Kitar Nitrogen.

haiwan yang memakan tumbuhan. bakteria dalam tanah menjalankan proses denitrifikasi dengan menukar kembali nitrat kepada gas nitrogen. juga gas rumah hijau yang meyumbang kepada pemanasan sejagat. Herbivora seperti rusa menggunakan tumbuhan ini untuk membina.3. dan menggunakannya untuk membina molekul gula. kanji.2 Kitar Karbon Kitar nutrient karbon adalah kitar yang paling penting bagi hidupan di bumi. protein dan makanan lain. keranakehidupan di planet bumi ini adalah berasaskan karbon.3. memperbaiki dan menggandakan bilangan sel-selnya. Karnivora seperti harimau mungkin akan membunuh rusa tersebut dan memakannya.jimdo. Tahi haiwan bila dihuraikan dalam tanah juga membentuk nitrat. 3. Apabila akhirnya kedua-dua tumbuhan dan haiwan ini mati. dan karbod dalam badan mereka dikitarkan kedalam tanah.com/perkhidmatan-ekosistem/ .menghasilkan ammonium nitrat yang boleh digunakan sebagai baja. Untuk melengkapkan kitar nitrogen. Bahan karbon dalam tanah ini akan dipecahkan oleh fungi dan bacteria. membebaskan atom karbon ke dalam tanah dan kembali ke udara sebagai karbon dioksida http://ashaario. Bila tumbuhan berfotosintesis .ia menggunakan karbon dioksid daripada udara . Karbon yang terdapat dalam tumbuhan ini boleh digunakan oleh haiwan herbivora. Ini memindahkan karbon dari kehidupan tumbuhan kepada haiwan. Lain-lain hasil dari proses ini ialah nitrogen oksida (N2O) dikenali sebagai gas ketawa . Karbon boleh didapati dalam jumlah yang banyak diudara dalam bentuk karbon dioksida. menggunakan daging rusa ini untuk tumbesaran dan pembiakannya. Ini merupakan bahagian pertama dalam kitar karbon.

Animals that eat plants directly ( herbivores ) are called primary consumers . Humans are the biotic factors that have the strongest influence on this earth. [2]  Consumers are organisms heterotrophic who can not make their own food and rely on other organisms. Based on the role and function. Animals that eat the primary consumer is called consumer II and so on to form a food chain . Consumers usually an animal.Biotic components Indonesian From Wikipedia. such as groups of humans. Examples of organisms are decomposers bacteria and spoilage fungi . living things can be divided into three kinds.  Decomposers are organisms that decompose organic matter into inorganic for later use by the manufacturer. the free encyclopedia Yet checked zebra. Examples are the tops Consumer humans [1] [2] .Decomposers can be referred to as organisms detritivor or scavengers. namely:  Manufacturers are sentient beings capable of converting inorganic substances into organic matter (organisms autotrophs ). Living things are classified by size into microorganisms and makroorganisme. or accelerate the spread of animal and plant. The process can only be carried out by plant chlorophyll by photosynthesis . both in effect gutted and tuck. Essentially living things can digolngkan by certain species. Consumer latter peak consumer .Examples of producers are algae . grass and trees are the biotic components Biotic components of the environment is made up of living things . bothheterotrophic and are autotrophs . moss and green plants [1] . animals and plants [1] .

Table of contents [ hide ]       1 Manufacturers 2 Consumers 3 Decomposers 4 Detrivora 5 References 6 See also Manufacturer [ edit ] Producers are organisms that can sort of organic compounds (containing material life) from inorganic materials (not containing material life) became makananya own. biotic component of ecosystems can be grouped by Phoenician tadi. every organism possessed certain functions and duties. some species of bacteria and blue-green algae [1] [3] . these organisms aided by sunlight and is often called the organisms autotrophs . Belonging to this group include green plants .Every living thing can live and breed in a suitable environment. animals . palm tree is produen Consumers [ edit ] Consumers include organisms that are not capable of making their own food substances. and omnivores (eating everything). Nisia. These organisms are organisms called heterotrophs [1] [3] . consumers are divided into: .Secara line there are four major Phoenician [1] . In the form makananya own. [2] . Consumer organisms are distinguished based on the type of food to groups herbivor (plant eaters). carnivores (meat eaters). Based on the level. called habitat.Didalam ecosystem. and microbes . and to meet the food needs to rely on other organisms.Oleh It is known for it.fungi .Components are classified as heterotrophs are: humans .

and sea cucumbers .cheetahs . rats . goats . [1] [3] Detrivora [ edit ] Detrivora are organisms that eat organic particles ( detritus ). etc.. which is the primary consumer eater An example is the most carnivores and omnivores such as: chicken . etc..wikipedia. This allows the existence perombak organic substances decompose and undergo recycling back into nutrients. Detritus is broken down tissue decaying animal or plant. octopus . [1] [3] [5] [6] http://id.org/wiki/Komponen_biotik . keluwing . Group included perombak are bacteria and fungi [4] . snails . secondary consumers are eating. Primary consumers.  Tertiary consumers. snakes . worms . etc. tigers . eagle . the manufacturers directly eater Examples are all nations herbivores and omnivores such as cows .  Secondary consumers.. pangolins . centipedes . frogs . This is a group that includes earthworms . An example is the most carnivorous and omnivorous like: sharks . [1] [3] Sumatran tiger is a consumer Decomposers [ edit ] Decomposers are called decomposers.

Berhubung dengan tumbuh-tumbuhan. Fauna dalam ekosistem tanah yang terdiri daripada makro-fauna dan fauna mikro. actinomycetes. antipatogen). mikroflora. pelarut P). dan perosak dan kawalan penyakit (antibiotik yang menghasilkan. saliran. penguraian sisa organik. Serta tikus manakala fauna mikro termasuk Protozoa dan Rotifera. sekali gus meningkatkan kesuburan tanah. mikrob memainkan peranan yang penting dalam membantu pertumbuhan tumbuhan dengan menyediakan nutrien (N kekang mikrob. . tetapi juga membentuk satu kesatuan tanah. kapasiti simpanan air. memusnahkan dan merombak bahan organik (humification. Fauna makro tanah termasuk: herbivor seperti annelids (cacing). Atas alasan terdapat pelbagai jenis biota tanah. interaksi antara komponen tanah biotik dan abiotik di atas tanah untuk menyediakan kira-kira optimum ketersediaan nutrien dalam tanah. Tanah biota adalah bahagian badan terpiahkan tidak boleh tanah antara kedua-dua ada hubungan dua hala. Oleh itu. Tanah biota adalah faktor pembentukan tanah mengawal pelbagai aktiviti ekofisiologisnya pedogenik tanah. Melalui sistem itu dijangka untuk membentuk agroecosystems stabil dengan input minimum daripada luar. fauna tanah. pengurusan tanah (tanah) perlu diteruskan tanpa menyebabkan kerosakan kepada alam sekitar dan mengurangkan kualiti sumber tanah. merangsang pertumbuhan tumbuhan (yang menghasilkan hormon). Keadaan sebegini akan membawa kepada mikro-flora dan mikro-fauna yang banyak dan melompat aktiviti pendekomposer.Banyak faktor yang perlu diambil kira dalam usaha untuk memenuhi keperluan makanan kuantiti dan kualiti yang mencukupi dan mampan. mineral) dan bercampur blok bangunan tanah (pedoturbasi). yang seterusnya memastikan kemampanan produktiviti tanah. Kepelbagaian biota dalam tanah boleh digunakan sebagai penunjuk biologi kualiti tanah. dan aktiviti optimum biota tanah untuk tumbuh-tumbuhan. membantu penyerapan nutrien (arbuscular kulat mikoriza). dan kejayaan pertanian. kulat. tetapi boleh meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanpa menurunkan kualiti alam sekitar. kimia dan biokimia tanah. Setiap biota tanah mempunyai fungsi tertentu. dan harus bertujuan meningkatkan struktur fizikal. kehadiran di tanah makro-fauna ekosistem bukan sahaja menderma bahan-bahan yang akan tanah oleh pihak Saprofop badan (penghurai) supaya menambah kandungan bahan organik tanah. dan peningkatan struktur agregat tanah. Biota tanah adalah salah satu komponen ekosistem tanah / tanah peranan dalam memperbaiki struktur tanah melalui pengurangan ketumpatan. fauna setiap kumpulan mempunyai fungsi ekologi tertentu. Kepada ekosistem tanah yang didiami oleh fauna makro tanah. Begitu juga. melalui rombakan (mineral). Walaupun kesan ke atas pembentukan dan penguraian bahan organik tanah adalah tidak langsung. seperti mikrob (bakteria. Biota tanah adalah koleksi perkara-perkara yang membuat badan tanah sebagai ruang hidup untuk menjalankan sebagai aktiviti keseluruhan atau ekologi hidup. biota tanah umum boleh dianggap sebagai pengatur fizikal. meningkatkan ruang liang. pencampuran zarah tanah. penyebaran mikrob. antara lain. dan protozoa) dan fauna tanah. komposisi kimia. Dipolopoda (ribu kaki) dan Insecta (serangga). Pengurusan tanah adalah salah satu faktor yang paling penting dalam mencapai hasil yang optimum dan mapan. Oleh itu. pengudaraan. tanah menjadi longgar struktur mempunyai keliangan yang tinggi.

campuran zarah tanah. N kekang mikrob simbiotik hanya boleh digunakan untuk leguminose tanaman sahaja. kapasiti simpanan air. fosforus (P). pengudaraan. manakala mikrob pengancing N bukan simbiotik boleh digunakan untuk semua jenis tanaman. Tanah fauna juga merupakan salah satu komponen ekosistem tanah. Tanah pertanian kita biasanya mempunyai kandungan P yang agak tinggi (tepu). Ini menggalakkan peningkatan konsep pengurusan tanah sebagai satu cara pengeluaran pertanian. yang merupakan pergantungan besar kepada baja kimia sebagai sumber nutrien berpotensi mengurangkan produktiviti tanah. dan penguraian bahan organik. menggunakan bahan organik digabungkan dengan tanah biota (cacing) yang bertindak sebagai pengurai. fauna tanah umum boleh dilihat sebagai pengawal selia proses di dalam tanah. ini sedikit P / tidak tersedia untuk tumbuhan. Ini adalah di mana peranan mikrob pelarut P. iaitu: ektomikoriza Dan Endomikoriza. saliran. N perlu terikat atau ditetapkan oleh mikrob dan berubah menjadi tersedia untuk tumbuh-tumbuhan. kerana terikat kepada mineral tanah liat. Walau bagaimanapun. Walau bagaimanapun. Pseudomonas sp dan megatherium Bacillus. nutrien dan pengedar bumi bergerak. peningkatan dalam ruang liang. serta peningkatan struktur agregat tanah. Peranan mikoriza dalam melarutkan P dan C membantu penyerapan nutrien oleh tumbuhan. Mikrob mampu melarutkan P yang tinggi. Satu lagi kumpulan mikrob yang juga memainkan peranan dalam pengambilan P mycorrhizae adalah simbiotik dengan akar tumbuhan. jadi penggunaan mereka perlu dikurangkan dengan menggunakan baja organik boleh didapati di laman web ini dan tidak pernah digunakan secara optimum. Ini mikrob akan memecahkan ikatan P daripada mineral tanah liat dan memberikan kepada tumbuh-tumbuhan. Terdapat sekurang-kurangnya dua jenis mycorrhizae sering digunakan untuk biobaja. antara lain: Aspergillus sp. Contoh yang sering digunakan adalah mycorrhizal Glomus dan Gigaspora sp sp. diikuti dengan menggunakan bio-baja serta lebih cekap penggunaan tanah mengikut berorientasikan keupayaan membawa dengan mengoptimumkan fungsi kulat-ekologi setiap komponen ekosistem tanah. Tiga nutrien tumbuhan. Walaupun kesan ke atas pembentukan dan penguraian bahan organik tanah adalah tidak langsung. di samping boleh meningkatkan kecekapan baja dan . iaitu nitrogen (N). dan Kalium (K) semua melibatkan aktiviti mikrob. N tidak boleh terus digunakan tumbuh-tumbuhan udara. mikrob tanah yang berbeza yang memainkan peranan dalam bekalan nutrien fosfat adalah mikrob pelarut (P) dan kalium (K). N kekang mikrob simbiotik termasuk: Rhizobium sp yang hidup dalam nodul akar kekacang (leguminose). Ramai mikrob mampu melarutkan P. dan keharmonian antara pendekatan pengurusan tanah dan tanah ekosistem dinamik adalah faktor penting. Hara N yang banyak di udara. Selain itu tumbuhan bermikoriza juga umumnya lebih tahan kepada kemarau. terutamanya di atas tanah kering. Kira-kira 74% kandungan udara adalah N. Secara umum terdapat tiga kumpulan invertebrata yang tinggal di dalam tanah. Mikrob pengancing N bukan simbiotik contohnya Azospirillum dan Azotobacter sp sp. secara amnya juga sangat mampu membubarkan K. pembangunan pertanian pada masa akan datang. penyebaran mikrob. Fauna tanah memainkan peranan dalam memperbaiki struktur tanah melalui pengurangan ketumpatan.banyak mikrob tanah yang memainkan peranan dalam penyediaan dan penyerapan nutrien tumbuhan. Penicillium sp. N simbiotik Microbial kekang di sana dan ada yang hidup bebas.

kerana akar dijangkiti sampah mycorrhizal adalah satu cara yang penting untuk mengekalkan generasi CMA daripada satu tanaman ke depan. phytohormones.html . mikroflora dan fauna sokongan bersama untuk kemampanan kitaran nutrien.ketersediaan nutrien juga menambah kepada kepelbagaian mikroorganisma tanah. Beberapa macrofauna tanah seperti cacing tanah memainkan peranan penting dalam mempengaruhi kesihatan dan produktiviti tanah. Mesofauna dan macrofauna di samping mengurangkan saiz sisa organik.blogspot. Pelbagai aktiviti mikroorganisma tanah. 1997). yang merupakan campuran tanah organik dan yang lain yang telah dicerna. dan macrofauna. Pelbagai mikroorganisma boleh meningkatkan kesuburan tanah melalui pengeluaran pelbagai sebatian penting seperti pelarut organik bahan-bahan nutrien. Bilangan maksimum spora yang terdapat dalam tanah yang mengandungi 1-2 peratus tanah bahan organik manakala paada dibuat kurang daripada 0. mengandungi pelbagai nutrien untuk tumbuh-tumbuhan. vesikel dan spora yang boleh menjangkiti AKM. 1997). Cacing lubang boleh meningkatkan pengudaraan. struktur tanah membentuk proses biogenik mengawal fizikal. Beberapa mikrob endofitik diazotorop boleh menggalakkan pertumbuhan tumbuhan dan melindungi tumbuh-tumbuhan tumbuh secara semulajadi melalui metabolisme. Disaamping ia juga berfungsi sebagai inokulan untuk loji generasi akan datang (Anas. mesofauna. antipatogen. bahan-bahan organik adalah salah satu komponen penting dalam tanah serta bahan-bahan bukan organik. dan kekang N. serta sebagai rembesan sebatian antimikrob dan perosak http://budidayaukm. microfauna (protozoa dan nematod). Cacing tanah. penembusan akar dan penyusupan air.com/2011/11/pemanfaatan-biota-tanah-untuk. AMF bilangan spora seolah-olah berkait rapat dengan kandungan bahan organik dalam tanah. Sampah yang mengandungi hyphae. meningkatkan ketersediaan nutrien dan bahan organik. Sisa akar menjejaskan ekologi kulat CMA. air dan udara. pengurusan nutrien bersepadu menggunakan cacing tanah untuk meningkatkan produktiviti tanah perlu disiasat. dan tanah biologi. aktiviti-aktiviti metabolik menghasilkan najis yang mengandungi pelbagai nutrien kepada tumbuhan dan mikrob tanah. kimia.5 peratus kandungan organik spora adalah sangat rendah (Anas. Oleh itu. Microfauna merangsang penguraian bahan-bahan organik untuk mengurangkan saiz ezim sellulase kemudiannya digunakan oleh pengurai mikrob lain.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->