RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5

Minggu 1

Aspek
Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1.1 IRAMA

Item
ARAS 1 (a)

Hasil Pembelajaran
ARAS 2 Memainkan detik secara konsisten untuk sepanjang lapan bar dalam meter 3 4 4 dan 4 ARAS 2 Mengamalkan tiga teknik nyanyian dengan baik ketika menyanyi. ARAS 3 Memainkan detik secara konsisten untuk sepanjang dua belas bar dalam meter 3 dan 4. 4 4 ARAS 3 Mengamalkan lebih daripada tiga teknik nyanyian dengan baik ketika menyanyi.

Cadangan Aktiviti / Catatan
Mengesan detik berkala pada lagu. Memainkan detik berkala dengan perkusi badan atau alat perkusi.

1.1.1 Detik  Detik berkala

Memainkan detik secara konsisten untuk sepanjang enam bar dalam meter 3 4 4 dan 4

2

Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL

2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.1 Teknik dalam nyanyian  Aplikasi teknik Postur ; Sebutan ; Pernafasan ; Penghasilan ton ; Ekspresi

ARAS 1 (a) Mempraktikkan teknik nyanyian yang betul ketika menyanyi.

Membuat latihan-latihan nyanyian dengan memberi tumpuan kepada teknik-teknik yang dipelajari.

3

Aspek 3 EKSPRESI KREATIF

3.1 PENEROKAAN  Pengalaman menemui - Meneroka pelbagai bunyi : Perkusi badan ; Bahan improvisasi

ARAS 1 (a) Menyusun pelbagai kesan bunyi secara kreatif menggunakan sumber bunyi yang ditetapkan.

ARAS 2 Menghasilkan satu gubahan kreatif daripada pelbagai kesan bunyi menggunakan sumber bunyi yang ditetapkan dengan bimbingan guru.

ARAS 3 Menghasilkan lebih daripada satu gubahan kreatif daripada pelbagai kesan bunyi mengguna kan sumber bunyi yang ditetapkan secara berkumpulan Meneroka dan menemui pelbagai kesan bunyi secara tidak konvensional daripada sumber bunyi seperti suara, alat muzik, alat improvisasi, perkusi badan. Memainkan alat muzik secara tidak konvensional.

RPT 2013 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 VIJAYAMALAR A/P GUNUSHAKRAN SJK(T) LADANG BANOPDANE

Page 1

Minggu 4

Aspek

Item

Hasil Pembelajaran
atau ber sendirian. ARAS 3 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi empat buah lagu atau lebih yang diperdengar.

Cadangan Aktiviti / Catatan
Mengecam lagu AB dan ABA. Menyatakan ciri-ciri bentuk lagu yang diperdengar. Memberi respon secara gerakan, bertulis, lakaran grafik. Membuat reflekssi tentang lagu-lagu yang didengari.

Aspek 4 PENGHARGAAN ESTETIK

4.1 

NYANYIAN Memberi respon    Warna ton Tekstur Tempo

ARAS 1 (a) Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi dua buah lagu yang diperdengar.

ARAS 2 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi tiga buah lagu yang diperdengar.

5

Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik

1.1 IRAMA 1.1.2 Meter 2 ; 3 ; 4 4 4 4 2.2 PENGALAMAN MUZIKAL 2.2.1 Teknik dalam permainan perkusi  Memegang / Mengendalikan Memainkan

ARAS 1 (a) Mengenal pasti jenis meter pada lagulagu yang diperdengar dengan betul. ARAS 1 (a) Memainkan dram getar, dram tenor dan alat perkusi lain dengan betul mengikut notasi sepanjang dua bar.

ARAS 2 Menyatakan ciriciri meter 2 4, 3 , 4 dengan 4 4 jelas. ARAS 2 Memainkan dram getar, dram tenor dan alat perkusi lain dengan betul mengikut notasi sepanjang empat bar.

ARAS 3 Membanding beza meter 2 , 4, 3 , 4 dengan 4 4 jelas. ARAS 3 Memainkan dram getar, dram tenor dan alat perkusi lain dengan betul mengikut skor lengkap secara berpandu. Mendengar dan menyanyikan lagu dalam meter 2 , 4 , 4 4 4 3.

6

PENGALAMAN MUZIKAL

Latihan memegang dan memainkan dram getar, dram tenor dan alat perkusi lain. Memainkan alat perkusi mengiringi nyanyian dan muzik instrumental secara ensembel. Skor    lengkap: dua alat perkusi tiga alat perkusi empat alat perkusi

RPT 2013 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 VIJAYAMALAR A/P GUNUSHAKRAN SJK(T) LADANG BANOPDANE

Page 2

Cadangan Aktiviti / Catatan Membalas corak irama yang diberi dengan menggunakan alat perkusi. Menyediakan folio tentang aktiviti muzik instrumental. pantun.Minggu Aspek Aspek 3 EKSPRESI KREATIF 3. Menginterpretasi muzik yang didengari dalam bentuk grafik.1 IRAMA 1. 7 Mengimprovis asi corak irama sepanjang dua bar yang betul dari segi nilai not dan meter. 8 Aspek 4 PENGHARGAAN ESTETIK 4. RPT 2013 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 VIJAYAMALAR A/P GUNUSHAKRAN SJK(T) LADANG BANOPDANE Page 3 . menulis refleksi.1. Mengklasifikasikan warna ton alat muzik. ARAS 2 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi tiga karya muzik instrumental yang diperdengar. catatan rasa dan fikiran. Cepat . Sederhana ARAS 1 (a) Mengenal pasti jenis tempo pada lagu-lagu yang ARAS 2 Menyatakan perbezaan dan perubahan tempo lagu ARAS 3 Menyatakan ciriciri perubahan tempo pada lagu yang diperdengar Mendengar dan menyanyikan lagu dalam pelbagai tempo.3 Tempo  Lambat . melakar. ARAS 3 Mengimprovisasi corak irama sepanjang melebihi empat bar yang betul dari segi nilai not dan meter. Melukis.2  Item IMPROVISASI Pengalaman kreatif Mengimprovisasi corak irama ARAS 1 (a) Hasil Pembelajaran ARAS 2 Mengimprovisasi corak irama sepanjang empat bar yang betul dari segi nilai not dan meter.2 MUZIK INSTRUMENTAL  Memberi respon Warna ton Tekstur Tempo ARAS 1 (a) Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi dua karya muzik instrumental yang diperdengar. ARAS 3 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi empat buah atau lebih karya muzik instrumental yang diperdengar. 9 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan 1.

so . do’ secara berpandu dengan tepat. ti . Membaca dan menulis notasi muzik.1 Menyanyi  Solfa – do . re. la .2 Item PENGALAMAN MUZIK ARAS 1 Hasil Pembelajaran ARAS 2 Menyanyikan pic do . mi . la . fa . re . dengan jelas. ti . Cadangan Aktiviti / Catatan Membuat latihan solfa dengan pic do . re . menyanyi dan memainkan melodi mudah. fa . so. 10 2. so . 11 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik SISTEM NOTASI 1. (a) Menyanyikan pic do . re . fa . fa . 12 Aspek 3 EKSPRESI KREATIF 3. do’. so . mi . fa . mi . re . do’. Membaca notasi. mi . Menyanyikan lagu atau keratan lagu yang mengandungi pic do . la . so . re . do’ dalam keratan lagu yang diberi dengan tepat. so .Minggu Aspek Dan Kefahaman Bahasa Muzik  Item Perubahan tempo – Ansur cepat .2 IMPROVISASI  Melodi ARAS 1 (a) Mengimprovisasi satu melodi yang muzikal menggunakan pic yang ditetapkan ARAS 2 Mengimprovisasi dua melodi yang muzikal menggunakan pic yang ARAS 3 Mengimprovisasi lebih daripada dua melodi yang muzikal menggunakan pic yang ditetapkan Nyanyian solfa mengikut urutan Kodaly:  la. la . ti . so . Cadangan Aktiviti / Catatan Minggu Aspek Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 Lambang not muzik dan tanda rehat      ARAS 1 (a) Mengenal pasti simbol notasi muzik tanpa baluk dengan betul.2. mi . do’. ti . ti . la . fa . ARAS 3 Membaca notasi muzik dengan betul menggunakan alat muzik. Ansu lambat diperdengar dengan betul. mi . ARAS 2 Mengenal pasti simbol notasi muzik dalam skor lagu yang diberi dengan betul. do’ dalam lagu yang diberi dengan tepat. Hasil Pembelajaran yang diperdengar. mi RPT 2013 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 VIJAYAMALAR A/P GUNUSHAKRAN SJK(T) LADANG BANOPDANE Page 4 . la . ti .4. ARAS 3 Menyanyikan dengan tepat pic do . dengan betul.

Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran dengan bimbingan guru. Mendengar dan menyanyikan lagu-lagu berentak Mac. Waltz.5 Corak irama  Rentak  Zapin ARAS 1 (a) Mengecam lagu berentak zapin daripada sekumpulan lagu yang diperdengar dengan betul. mi. re la.1.1 IRAMA 1. Waltz. Mengecam semua not pada baluk dengan betul dan pantas. do Minggu Aspek Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. Cadangan Aktiviti / Catatan Membaca dan menulis notasi muzik pada baluk. Masri.4  Item SISTEM NOTASI Kedudukan not pada baluk (b) Mengecam not pada baluk dengan betul. mi. ARAS 2 Mengenal pasti corak irama rentak zapin dengan betul. Membuat gerakan berdasarkan lagu berentak Mac. Membanding beza pelbagai rentak yang diperdengar. 13 14 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. ditetapkan dengan bimbingan guru. dengan bimbingan guru. Hasil Pembelajaran Mengecam 6-8 not pada baluk dengan betul dan pantas. so. Inang dan Zapin. so. ARAS 3 Menyatakan ciri-ciri rentak zapin dengan betul. re. Cadangan Aktiviti / Catatan   la. Inang dan RPT 2013 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 VIJAYAMALAR A/P GUNUSHAKRAN SJK(T) LADANG BANOPDANE Page 5 . Memainkan rekoder mengikut skor yang disediakan. Masri.

1 IRAMA 1. Hasil Pembelajaran ARAS 2 Mengenal pasti not dan tanda rehat dalam corak irama yang diperdengar dengan betul.3.2 Memainkan alat perkusi • Kemahiran bermain perkusi ARAS 1 (a) Memainkan corak irama dengan betul dari segi detik. tekanan.1.3 PERMAINAN ALAT PERKUSI 2. ARAS 3 Menulis corak irama yang diperdengar dengan betul menggunakan not dan tanda rehat yang telah dipelajari. Menyanyi dan memainkan pelbagai lagu dalam meter 2.Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan Zapin.2 Memainkan alat ARAS 1 (b) Memainkan ARAS 2 Memainkan ARAS 3 Memainkan corak RPT 2013 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 VIJAYAMALAR A/P GUNUSHAKRAN SJK(T) LADANG BANOPDANE Page 6 .3 PERMAINAN ALAT PERKUSI 2. Cadangan Aktiviti / Catatan Memadankan nilai not yang diperdengar dengan notasi yang dipaparkan. Minggu Aspek Aspek 1 PENGHARGAAN ESTETIK Item 1.4. Memadankan corak irama yang diperdengar dengan memilih kad imbasan yang disediakan. tempo dan dinamik. 15 Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL 2. Membaca dan 16             17 Aspek 2 PENGALAMAN 2.4 Nilai not dan tanda rehat ARAS 1 (a) Mengecam nilai not dan tanda rehat yang dimainkan dengan betul.3.3 4 4 4 secara solo dan berkumpulan.

tengah. ARAS 2 Mengajuk semula corak irama ostinato yang didengari dengan betul. Tengah .1 IRAMA 1. Penglidahan . corak irama sepanjang empat bar dengan lancar dan betul mengkut notasi. rendah.2 MELODI 1. tengah. Cadangan Aktiviti / Catatan Mendengar.1 Pic  Aras pic – Tinggi . Pernafasan . tertinggi dan terendah. Rendah . Penjarian. ARAS 1 (a) Menunjukkan teknik yang betul semasa bermain rekoder. ARAS 2 Mempraktikkan teknik bermain rekoder yang dipelajari dengan betul semasa bermain rekoder dengan bimbingan guru.2. menyebut dan memainkan pelbagai ostinato irama. Cadangan Aktiviti / Catatan memainkan corak irama dan ostinato.1. Tertinggi .. rendah. ARAS 3 Menganalisis lagu dari segi pic dengan tepat. Memainkan ostinato irama menggunakan alat perkusi. Tunjuk cara dan latihan teknik. Terendah ARAS 1 Hasil Pembelajaran ARAS 2 Mengenal pasti dengan betul pic tertinggi dan terendah dalam keratan lagu. ARAS 3 Mengamalkan teknik bermain rekoder yang dipelajari dengan betul semasa bermain rekoder tanpa bimbingan guru. 18 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik Mendengar. membunyikan dan memainkan pic tinggi. Minggu Aspek Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik Item 1. tertinggi dan terendah daripada sekumpulan bunyi yang diperdengar RPT 2013 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 VIJAYAMALAR A/P GUNUSHAKRAN SJK(T) LADANG BANOPDANE Page 7 . 19 Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL PERMAINAN ALAT PERKUSI 2. Membuat gerakan berdasarkan aras pic 20 (a) Mengenal pasti pic tinggi. Embouchure . irama sepanjang lapan bar atau lebih dengan lancar dan betul mengkut notasi.3.5 Corak irama  Ostinato irama Hasil Pembelajaran corak irama sepanjang dua bar dengan betul mengikut notasi. ARAS 1 (a) Mengenal pasti corak irama ostinato dalam lagu yang diperdengar dengan betul. ARAS 3 Memainkan semula corak irama ostinato yang didengari dengan betul.Minggu Aspek MUZIKAL Item perkusi  Kemahiran bermain sambil membaca notasi 1. Penghasilan ton .2 Memainkan alat perkusi  Aplikasi teknik – Postur .

menulis refleksi. 22 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. pantun.2 MUZIK INSTRUMENTAL  Memberi respon    Warna ton Tekstur Tempo ARAS 1 (a) Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi dua karya muzik instrumental yang diperdengar.1  MELODI Pic Pergerakan pic –Melompat . Bertangga ARAS 1 (b) Mengecam pergerakan pic dengan betul berdasarkan notnot yang diperdengar. RPT 2013 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 VIJAYAMALAR A/P GUNUSHAKRAN SJK(T) LADANG BANOPDANE Page 8 . melakar. mengecam. 21 Aspek 4 PENGHARGAAN ESTETIK 4. ARAS 3 Menyatakan perbezaan pergerakan pic dalam kumpulankumpulan bunyi yang diperdengar dengan betul. memainkan pic menurun menaik. c)Mengklasifikasikan warna ton alat muzik. melompat. a)Melukis. b)Menginterpretasi muzik yang didengari dalam bentuk grafik. ARAS 3 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi empat buah atau lebih karya muzik instrumental yang diperdengar.Minggu Aspek Item dengan betul. Mengecam aras pic dalam siri bunyi yang dimainkan. mendatar dan bertangga.2. catatan rasa dan fikiran. ARAS 2 Mengecam pergerakan pic dengan betul berdasarkan keratan lagu yang diperdengar. Mendatar . ARAS 2 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi tiga karya muzik instrumental yang diperdengar. Membaca dan mengecam pic tertinggi dan terendah dalam lagu yang dinyanyikan. membunyikan.4 1. Mendengar. d)Menyediakan folio tentang aktiviti muzik instrumental. Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan yang dimainkan.

3.3 PERMAINAN ALAT PERKUSI 2.2 Bermain Rekoder Secara Muzikal (a) Kemahiran bermain dan membaca notasi ARAS 1 Latihan penjarian tanpa dan dengan tiupan. C’. F#.2 Bermain Rekoder Secara Muzikal (b) Memainkan rekoder bagi mengiringi nyanyian atau ARAS 1 (b) Memainkan lagu sepanjang lapan bar yang pelbagai corak irama dalam ARAS 2 Memainkan lagu sepanjang lapan bar yang pelbagai corak ARAS 3 Memainkan lagu melebihi lapan bar yang pelbagai corak irama dalam pelbagai meter Membaca dan memainkan pelbagai jenis lagu dalam meter 2 4 3 RPT 2013 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 VIJAYAMALAR A/P GUNUSHAKRAN SJK(T) LADANG BANOPDANE Page 9 . D.Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan Membuat gerakan menunjukkan pergerakan pic yang dimainkan. 24 Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL 2. 23 Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL 2. B. Latihan meniup dengan tumpuan kepada teknik pernafasan dan penglidahan.3. A.3 PERMAINAN ALAT PERKUSI 2. F. G. Bb . D’ (a)Memainkan not-not berkaitan dengan penjarian yang betul.Not C tengah. Membaca notasi . E.

Minggu Aspek Item muzik instrumental  Melodi yang mengandungi pic C tengah.2. 3 . dengan lancar. Mendengar. membunyikan. Mendatar .meter 2 . Hasil Pembelajaran irama dalam pelbagai meter dengan lancar dan betul. D. memainkan pic menurun menaik. G.1 Pic  Pergerakan pic –Melompat . melompat. ARAS 2 Mengecam pergerakan pic dengan betul berdasarkan keratan lagu yang diperdengar. C’. D  Irama . 25 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. F. A. Memainkan lagu atau keratan lagu mengikut skor. mendatar dan bertangga. F#. 4 4 4 4 . E.corak irama  Ekspresi dinamik pelbagai meter dengan betul. ARAS 3 Menyatakan perbezaan pergerakan pic dalam kumpulankumpulan bunyi yang diperdengar dengan betul.4 MELODI ARAS 1 (b) Mengecam pergerakan pic dengan betul berdasarkan notnot yang diperdengar.3 PERMAINAN ALAT PERKUSI ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Latihan RPT 2013 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 VIJAYAMALAR A/P GUNUSHAKRAN SJK(T) LADANG BANOPDANE Page 10 . 1.4 secara solo dan berkumpulan. B.4. Membuat gerakan menunjukkan pergerakan pic yang dimainkan. betul dan berekspresi. mengecam. Bertangga 26 Aspek 2 2. Cadangan Aktiviti / Catatan 4.

menyanyikan dan memainkan pelbagai muzik nyanyian dan instrumental secara solo dan berkumpulan. Cadangan Aktiviti / Catatan memainkan melodi kaunter frasa demi frasa.Minggu Aspek PENGALAMAN MUZIKAL 2.2. (b) Memainkan rekoder bagi mengiringi nyanyian atau muzik instrumental   Harmoni melodi kaunter 27 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. ARAS 2 Mengecam jenis-jenis lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan betul. ARAS 3 Membanding bezakan jenis-jenis lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan penyataan yang sesuai. Mengiringi lagu dengan melodi kaunter yang pendek dengan lancar dan betul mengikut skor. Menggabungkan permainan melodi kaunter dengan melodi. Mengiringi lagu dengan melodi kaunter dengan lancar dan betul mengikut skor atau tanpa skor.2 MELODI 1. Memainkan rekoder untuk mengiringi nyanyian atau muzik instrumental.3.2 Harmoni  Dron Lapisan suara ARAS 1 (a) Mengenal pasti kehadiran lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan betul.2 Item Bermain Rekoder Secara Muzikal Hasil Pembelajaran Mengiringi lagu dengan melodi kaunter yang pendek dengan betul mengikut skor dengan bimbingan guru. Mendengar. Mendengar dan menyanyikan dron dan lagu secara berkumpulan. Menyanyikan lagu dan memainkan ostinato melodi berasaskan skel RPT 2013 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 VIJAYAMALAR A/P GUNUSHAKRAN SJK(T) LADANG BANOPDANE Page 11 .

2. 1. mi. so.Inang Cina 28 Aspek 3 EKSPRESI KREATIF 3.2 MELODI ARAS 1 (a) Mengenal pasti kehadiran lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan betul. RPT 2013 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 VIJAYAMALAR A/P GUNUSHAKRAN SJK(T) LADANG BANOPDANE Page 12 . mi. do 29 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. so. ARAS 3 Membanding bezakan jenis-jenis lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan penyataan yang sesuai. ARAS 2 Mengecam jenis-jenis lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan betul. re la. Mendengar dan menyanyikan dron dan lagu secara berkumpulan. ARAS 2 Mengimprovisa si dua melodi yang muzikal menggunakan pic yang ditetapkan dengan bimbingan guru.Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan pentatonik dengan alat muzik seperti glockenspiel atau rekoder. Contoh lagu:  Jambatan Tamparuli  .2 IMPROVISASI . Nyanyian solfa mengikut urutan Kodaly:    la. mi la.Melodi ARAS 1 (a) Mengimprovisa si satu melodi yang muzikal menggunakan pic yang ditetapkan dengan bimbingan guru. re.2 Harmoni  – Melodi Ostinato Lapisan suara Mendengar. ARAS 3 Mengimprovisasi lebih daripada dua melodi yang muzikal menggunakan pic yang ditetapkan dengan bimbingan guru. so. menyanyikan dan memainkan pelbagai muzik nyanyian dan instrumental secara solo dan berkumpulan.

Memainkan alat muzik dengan pelbagai jenis lagu secara berkumpulan. keseimbangan dan koordinasi suara dan bunyi dengan baik dan konsisten ketika persembahan muzik nyanyian dan istrumental. ARAS 3 Mengawal kesepaduan. Keseimbangan . keseimbangan dan koordinasi suara dan bunyi dengan baik ketika persembahan muzik nyanyian dan instrumental. ARAS 1 (a) Mengawal kesepaduan. Contoh lagu:  Jambatan Tamparuli  Inang Cina Aspek 2 30 PENGALAMAN MUZIKAL 2. keseimbangan dan koordinasi suara dan bunyi dengan baik semasa persembahan muzik nyanyian dan instrumentalden gan bimbingan guru. Menyanyikan pelbagai jenis lagu secara berkumpulan. ARAS 2 Mengawal kesepaduan.Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan Menyanyikan lagu dan memainkan ostinato melodi berasaskan skel pentatonik dengan alat muzik seperti glockenspiel atau rekoder. Koordinasi .4 Kriteria Persembahan    Kesepaduan . RPT 2013 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 VIJAYAMALAR A/P GUNUSHAKRAN SJK(T) LADANG BANOPDANE Page 13 .

ARAS 2 Menyatakan dengan betul jenis tekstur muzik nyanyian dan muzik instrumental yang diperdengar. Mendengar. ARAS 3 Menyatakan perbezaan tekstur dalam muzik nyanyian dan muzik instrumental dengan deskripsi yang betul.2.mereka cipta ostinato irama ARAS 1 Hasil Pembelajaran ARAS 2 Membina dua ostinato irama untuk mengiringi dua buah lagu yang berlainan meter dan tempo menggunakan nilai not dan tanda rehat yang ditetapkan.3 REKA CIPTA  Pengalaman Kreatif .Minggu 31 Aspek Aspek 3 EKSPRESI KREATIF Item 3. menyanyikan dan memainkan pelbagai muzik nyanyian dan instrumental secara solo dan berkumpulan. RPT 2013 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 VIJAYAMALAR A/P GUNUSHAKRAN SJK(T) LADANG BANOPDANE Page 14 . (a) Membina satu ostinato irama yang sesuai untuk mengiringi sebuah lagu menggunakan nilai not dan tanda rehat yang ditetapkan. Nipis ARAS 1 (a) Mengenal pasti tekstur muzik nyanyian dan muzik instrumental yang diperdengar dengan betul.3 Tekstur  Deskripsi tekstur Tebal . Memberi deskripsi tekstur lagu yang diperdengar. ARAS 3 Membina lebih daripada dua ostinato irama untuk mengiringi lagu-lagu yang berlainan meter dan berlainan tempo menggunakan nilai not dan tanda rehat yang ditetapkan. 32 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. Cadangan Aktiviti / Catatan Memainkan ostinato irama dengan alat perkusi untuk mengiringi lagu.2 MELODI 1.

2 MELODI 1. Membuat gerakan kreatif berdasarkan unit-unit frasa dalam lagu yang dinyanyikan. dimainkan atau diperdengar.4 Bentuk  Frasa ARAS 1 (a) Mengenal pasti frasa dalam lagu yang diperdengar dengan betul.1  NYANYIAN Memberi respon ARAS 1 (a) Membanding beza ARAS 2 Membanding beza konsep ARAS 3 Membanding beza konsep muzik Mengecam lagu AB dan ABA. ARAS 2 Membanding beza frasafrasa dalam lagu yang diperdengar dengan betul. Ciri-ciri frasa:     bilangan bar melodi yang berulang corak yang berulang kontur 35 Aspek 3 PENGHARGAAN 4.Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan 34 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. ARAS 3 Menyatakan ciriciri frasa lagu yang diperdengar dengan penyataan yang sesuai. Mendengar dan menyanyikan pelbagai jenis lagu. Memainkan rekoder mengikut frasa. Menyatakan ciri-ciri RPT 2013 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 VIJAYAMALAR A/P GUNUSHAKRAN SJK(T) LADANG BANOPDANE Page 15 .2.

ARAS 2 Mengecam jenis struktur lagu dengan betul berdasarkan empat buah lagu yang diperdengar. bertulis. Menandakan seksyenseksyen dalam lagu.2 MELODI 1.4 Bentuk  Struktur – AB . Membanding beza seksyen-seksyen dalam lagu. Membuat reflekssi tentang lagu-lagu yang didengari.2.Tekstur .Minggu Aspek ESTETIK Item . dengan betul bagi empat buah lagu atau lebih yang diperdengar. menyanyi.Tempo . ARAS 3 Mengecam jenis struktur lagu dengan betul berdasarkan enam buah lagu yang diperdengar. 36 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. RPT 2013 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 VIJAYAMALAR A/P GUNUSHAKRAN SJK(T) LADANG BANOPDANE Page 16 . Mendengar . ABA ARAS 1 (a) Mengecam jenis struktur lagu dengan betul berdasarkan tiga buah lagu yang diperdengar. lakaran grafik.Bentuk konsep muzik dengan betul bagi dua buah lagu yang diperdengar. Hasil Pembelajaran muzik dengan betul bagi tiga buah lagu yang diperdengar. memainkan dan lagu-lagu berbentuk AB dan ABA. Cadangan Aktiviti / Catatan bentuk lagu yang diperdengar. Memberi respon secara gerakan.

Membuat lakuan kreatif bagi menunjukkan dinamik dalam lagu yang didengari. Menyatakan ciri-ciri bentuk lagu yang diperdengar. bertulis. dinyanyikan dan RPT 2013 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 VIJAYAMALAR A/P GUNUSHAKRAN SJK(T) LADANG BANOPDANE Page 17 . 38 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan 1. Mengecam lagu AB dan ABA. lakaran grafik. Kuat .3.Bentuk ARAS 1 (a) Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi dua buah lagu yang diperdengar.1  NYANYIAN Memberi respon . ARAS 2 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi tiga buah lagu yang diperdengar. ARAS 3 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi empat buah lagu atau lebih yang diperdengar.Tekstur . Memberi respon secara gerakan.1 Dinamik  Lembut .Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan Aspek 3 37 PENGHARGAAN ESTETIK 4. Membuat reflekssi tentang lagu-lagu yang didengari.3 EKSPRESI ARAS 1 (a) Menyatakan jenis dinamik pada lagu-lagu ARAS 2 Menandakan dinamik dengan betul pada skor lagu ARAS 3 Menyatakan perbezaan dinamik dalam lagu-lagu yang diperdengar 1.

Melukis.3 EKSPRESI 1. 39 Aspek 3 PENGHARGAAN ESTETIK 4. Sedih .Minggu Aspek dan Kefahaman Bahasa Muzik Item Beransur lembut .Rentak . Menyediakan folio tentang aktiviti muzik instrumental. Hasil Pembelajaran seperti yang diperdengar. menulis refleksi. pantun. ARAS 2 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi tiga karya muzik instrumental yang diperdengar.Dinamik ARAS 1 (a) Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi dua karya muzik instrumental yang diperdengar. Bersemangat . Beransur kuat yang diperdengar dengan betul. Mendengar lagu dan menuliskan lambang dinamik pada senikata dan skor lagu yang mudah secara berpandu. ARAS 1 (a) Menyatakan jenis mud empat buah lagu yang ARAS 2 Menyatakan jenis mud enam buah lagu ARAS 3 Menyatakan jenis mud lapan buah lagu yang Mendengar dan menyanyikan pelbagai jenis lagu. dengan penyataan yang sesuai.Tempo . 40 Aspek 2 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan 1. catatan rasa dan fikiran. Memainkan dinamik dengan alat perkusi dan rekoder. melakar.2 Mud Riang .3. Mengklasifikasikan warna ton alat muzik. Menginterpretasi muzik yang didengari dalam bentuk grafik. Cadangan Aktiviti / Catatan dimainkan. ARAS 3 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi empat buah atau lebih karya muzik instrumental yang diperdengar. Membuat lakuan kreatif bagi RPT 2013 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 VIJAYAMALAR A/P GUNUSHAKRAN SJK(T) LADANG BANOPDANE Page 18 .2 MUZIK INSTRUMENTAL  Memberi respon . Cemas .

Menginterpretasi muzik yang didengari dalam bentuk grafik. Tenang diperdengar dengan betul. ARAS 2 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi tiga karya muzik instrumental yang diperdengar. diperdengar dengan betul.Tekstur . catatan rasa dan fikiran.Dinamik ARAS 1 (a) Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi dua karya muzik instrumental yang diperdengar. pantun. dinyanyikan dan dimainkan. Hasil Pembelajaran yang diperdengar dengan betul. ARAS 3 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi empat buah atau lebih karya muzik instrumental yang diperdengar. 41 Aspek 3 PENGHARGAAN ESTETIK 4. Cadangan Aktiviti / Catatan menunjukkan mud dalam lagu yang didengari. Menyediakan folio tentang aktiviti muzik instrumental. melakar.2  INSTRUMENTAL Memberi respon . menulis refleksi.Minggu Aspek Dan Kefahaman Bahasa Muzik Item Takut . RPT 2013 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 VIJAYAMALAR A/P GUNUSHAKRAN SJK(T) LADANG BANOPDANE Page 19 . Mengklasifikasikan warna ton alat muzik. Melukis.Warna ton .

andante . menyalin.frasa .bilangan bar . Garis bar . staccato . fermata/pause . Cadangan Aktiviti / Catatan Mengecam. Baluk .Fungsi ARAS 1 (b) Mengenal pasti fungsi muzik dan konsep muzik dengan betul ARAS 2 Membanding beza fungsi muzik dan konsep muzik dengan betul ARAS 3 Membanding beza fungsi muzik dan konsep muzik dengan betul bagi tiga buah atau Fungsi lagu seperti Perayaan Upacara Tarian Membuat refleksi tentang muzik masyarakat RPT 2013 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 VIJAYAMALAR A/P GUNUSHAKRAN SJK(T) LADANG BANOPDANE Page 20 . Memadankan istilah dengan maksud yang diberi.tanda isyarat (a) Menyebut tanda isyarat dan istilah muzik. dengan betul. Garis tamat .dinamik . legato . Klef trebel ARAS 1 Hasil Pembelajaran ARAS 2 Mengenal pasti tanda isyarat dan istilah dalam skor muzik.2 Tanda Isyarat dan Istilah  piano . Menganalisis skor dengan memberi fokus kepada: .tempo . membuat latihan menulis tanda-tanda isyarat. Tanda kromat . 43 Aspek 3 PENGHARGAAN ESTETIK MUZIK MASYARAKAT MALAYSIA  Meneliti . ARAS 3 Menganalisis skor muzik dengan betul secara berpandu. Menyatakan maksud istilah.4 SISTEM NOTASI 1.Minggu 42 Aspek Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik Item 1. Kaitan . allegro .jenis not . Menyebut istilah yang diberi. dengan betul. Frasa . forte .4. Harkat .

Menyediakan folio tentang aktiviti muzik masyarakat Malaysia.  jenis lagu  pakaian  alat muzik Contoh lagu Muzik Kuda Kepang Muzik Dikir Barat Muzik Dongdang Sayang Muzik Caklempong Muzik Tarian Singa Muzik Nobat RPT 2013 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 VIJAYAMALAR A/P GUNUSHAKRAN SJK(T) LADANG BANOPDANE Page 21 .Minggu Aspek Item bagi lagu masyarakat Malaysia yang diperdengar. Hasil Pembelajaran bagi dua buah lagu masyarakat Malaysia yang diperdengar. Cadangan Aktiviti / Catatan Malaysia. lebih lagu masyarakat Malaysia yang diperdengar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful