RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5

Minggu 1

Aspek
Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1.1 IRAMA

Item
ARAS 1 (a)

Hasil Pembelajaran
ARAS 2 Memainkan detik secara konsisten untuk sepanjang lapan bar dalam meter 3 4 4 dan 4 ARAS 2 Mengamalkan tiga teknik nyanyian dengan baik ketika menyanyi. ARAS 3 Memainkan detik secara konsisten untuk sepanjang dua belas bar dalam meter 3 dan 4. 4 4 ARAS 3 Mengamalkan lebih daripada tiga teknik nyanyian dengan baik ketika menyanyi.

Cadangan Aktiviti / Catatan
Mengesan detik berkala pada lagu. Memainkan detik berkala dengan perkusi badan atau alat perkusi.

1.1.1 Detik  Detik berkala

Memainkan detik secara konsisten untuk sepanjang enam bar dalam meter 3 4 4 dan 4

2

Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL

2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.1 Teknik dalam nyanyian  Aplikasi teknik Postur ; Sebutan ; Pernafasan ; Penghasilan ton ; Ekspresi

ARAS 1 (a) Mempraktikkan teknik nyanyian yang betul ketika menyanyi.

Membuat latihan-latihan nyanyian dengan memberi tumpuan kepada teknik-teknik yang dipelajari.

3

Aspek 3 EKSPRESI KREATIF

3.1 PENEROKAAN  Pengalaman menemui - Meneroka pelbagai bunyi : Perkusi badan ; Bahan improvisasi

ARAS 1 (a) Menyusun pelbagai kesan bunyi secara kreatif menggunakan sumber bunyi yang ditetapkan.

ARAS 2 Menghasilkan satu gubahan kreatif daripada pelbagai kesan bunyi menggunakan sumber bunyi yang ditetapkan dengan bimbingan guru.

ARAS 3 Menghasilkan lebih daripada satu gubahan kreatif daripada pelbagai kesan bunyi mengguna kan sumber bunyi yang ditetapkan secara berkumpulan Meneroka dan menemui pelbagai kesan bunyi secara tidak konvensional daripada sumber bunyi seperti suara, alat muzik, alat improvisasi, perkusi badan. Memainkan alat muzik secara tidak konvensional.

RPT 2013 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 VIJAYAMALAR A/P GUNUSHAKRAN SJK(T) LADANG BANOPDANE

Page 1

Minggu 4

Aspek

Item

Hasil Pembelajaran
atau ber sendirian. ARAS 3 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi empat buah lagu atau lebih yang diperdengar.

Cadangan Aktiviti / Catatan
Mengecam lagu AB dan ABA. Menyatakan ciri-ciri bentuk lagu yang diperdengar. Memberi respon secara gerakan, bertulis, lakaran grafik. Membuat reflekssi tentang lagu-lagu yang didengari.

Aspek 4 PENGHARGAAN ESTETIK

4.1 

NYANYIAN Memberi respon    Warna ton Tekstur Tempo

ARAS 1 (a) Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi dua buah lagu yang diperdengar.

ARAS 2 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi tiga buah lagu yang diperdengar.

5

Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik

1.1 IRAMA 1.1.2 Meter 2 ; 3 ; 4 4 4 4 2.2 PENGALAMAN MUZIKAL 2.2.1 Teknik dalam permainan perkusi  Memegang / Mengendalikan Memainkan

ARAS 1 (a) Mengenal pasti jenis meter pada lagulagu yang diperdengar dengan betul. ARAS 1 (a) Memainkan dram getar, dram tenor dan alat perkusi lain dengan betul mengikut notasi sepanjang dua bar.

ARAS 2 Menyatakan ciriciri meter 2 4, 3 , 4 dengan 4 4 jelas. ARAS 2 Memainkan dram getar, dram tenor dan alat perkusi lain dengan betul mengikut notasi sepanjang empat bar.

ARAS 3 Membanding beza meter 2 , 4, 3 , 4 dengan 4 4 jelas. ARAS 3 Memainkan dram getar, dram tenor dan alat perkusi lain dengan betul mengikut skor lengkap secara berpandu. Mendengar dan menyanyikan lagu dalam meter 2 , 4 , 4 4 4 3.

6

PENGALAMAN MUZIKAL

Latihan memegang dan memainkan dram getar, dram tenor dan alat perkusi lain. Memainkan alat perkusi mengiringi nyanyian dan muzik instrumental secara ensembel. Skor    lengkap: dua alat perkusi tiga alat perkusi empat alat perkusi

RPT 2013 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 VIJAYAMALAR A/P GUNUSHAKRAN SJK(T) LADANG BANOPDANE

Page 2

Melukis. 8 Aspek 4 PENGHARGAAN ESTETIK 4. 7 Mengimprovis asi corak irama sepanjang dua bar yang betul dari segi nilai not dan meter.Minggu Aspek Aspek 3 EKSPRESI KREATIF 3. Mengklasifikasikan warna ton alat muzik. pantun.1. Menginterpretasi muzik yang didengari dalam bentuk grafik. Sederhana ARAS 1 (a) Mengenal pasti jenis tempo pada lagu-lagu yang ARAS 2 Menyatakan perbezaan dan perubahan tempo lagu ARAS 3 Menyatakan ciriciri perubahan tempo pada lagu yang diperdengar Mendengar dan menyanyikan lagu dalam pelbagai tempo. 9 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan 1. ARAS 3 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi empat buah atau lebih karya muzik instrumental yang diperdengar.1 IRAMA 1. ARAS 2 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi tiga karya muzik instrumental yang diperdengar.3 Tempo  Lambat . Cepat . melakar.2 MUZIK INSTRUMENTAL  Memberi respon Warna ton Tekstur Tempo ARAS 1 (a) Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi dua karya muzik instrumental yang diperdengar.2  Item IMPROVISASI Pengalaman kreatif Mengimprovisasi corak irama ARAS 1 (a) Hasil Pembelajaran ARAS 2 Mengimprovisasi corak irama sepanjang empat bar yang betul dari segi nilai not dan meter. menulis refleksi. RPT 2013 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 VIJAYAMALAR A/P GUNUSHAKRAN SJK(T) LADANG BANOPDANE Page 3 . Menyediakan folio tentang aktiviti muzik instrumental. Cadangan Aktiviti / Catatan Membalas corak irama yang diberi dengan menggunakan alat perkusi. catatan rasa dan fikiran. ARAS 3 Mengimprovisasi corak irama sepanjang melebihi empat bar yang betul dari segi nilai not dan meter.

2. ARAS 2 Mengenal pasti simbol notasi muzik dalam skor lagu yang diberi dengan betul. la . Membaca notasi.1 Lambang not muzik dan tanda rehat      ARAS 1 (a) Mengenal pasti simbol notasi muzik tanpa baluk dengan betul.2 Item PENGALAMAN MUZIK ARAS 1 Hasil Pembelajaran ARAS 2 Menyanyikan pic do . ARAS 3 Menyanyikan dengan tepat pic do . mi RPT 2013 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 VIJAYAMALAR A/P GUNUSHAKRAN SJK(T) LADANG BANOPDANE Page 4 . la . so . Menyanyikan lagu atau keratan lagu yang mengandungi pic do . menyanyi dan memainkan melodi mudah. mi . ti . re . do’ secara berpandu dengan tepat. re . mi . fa .Minggu Aspek Dan Kefahaman Bahasa Muzik  Item Perubahan tempo – Ansur cepat . re . so . so . do’. ARAS 3 Membaca notasi muzik dengan betul menggunakan alat muzik. 11 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik SISTEM NOTASI 1.1 Menyanyi  Solfa – do . fa . (a) Menyanyikan pic do . 12 Aspek 3 EKSPRESI KREATIF 3. fa . Membaca dan menulis notasi muzik. dengan betul. la . la . ti . do’. Cadangan Aktiviti / Catatan Minggu Aspek Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL 2. re. dengan jelas. ti . mi . so . fa . ti . so . mi . la . mi .4. ti . do’ dalam keratan lagu yang diberi dengan tepat. re . ti . re . so. fa . do’. 10 2. la . fa . do’ dalam lagu yang diberi dengan tepat.2 IMPROVISASI  Melodi ARAS 1 (a) Mengimprovisasi satu melodi yang muzikal menggunakan pic yang ditetapkan ARAS 2 Mengimprovisasi dua melodi yang muzikal menggunakan pic yang ARAS 3 Mengimprovisasi lebih daripada dua melodi yang muzikal menggunakan pic yang ditetapkan Nyanyian solfa mengikut urutan Kodaly:  la. so . Ansu lambat diperdengar dengan betul. mi . Hasil Pembelajaran yang diperdengar. Cadangan Aktiviti / Catatan Membuat latihan solfa dengan pic do .

mi. ARAS 3 Menyatakan ciri-ciri rentak zapin dengan betul.Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran dengan bimbingan guru. Memainkan rekoder mengikut skor yang disediakan. Inang dan Zapin. so. ditetapkan dengan bimbingan guru. re la. do Minggu Aspek Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. Waltz.5 Corak irama  Rentak  Zapin ARAS 1 (a) Mengecam lagu berentak zapin daripada sekumpulan lagu yang diperdengar dengan betul. dengan bimbingan guru.1. Mendengar dan menyanyikan lagu-lagu berentak Mac. ARAS 2 Mengenal pasti corak irama rentak zapin dengan betul.4  Item SISTEM NOTASI Kedudukan not pada baluk (b) Mengecam not pada baluk dengan betul. Masri.1 IRAMA 1. Waltz. mi. Mengecam semua not pada baluk dengan betul dan pantas. Membanding beza pelbagai rentak yang diperdengar. Cadangan Aktiviti / Catatan   la. re. Inang dan RPT 2013 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 VIJAYAMALAR A/P GUNUSHAKRAN SJK(T) LADANG BANOPDANE Page 5 . Membuat gerakan berdasarkan lagu berentak Mac. 13 14 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. Masri. so. Hasil Pembelajaran Mengecam 6-8 not pada baluk dengan betul dan pantas. Cadangan Aktiviti / Catatan Membaca dan menulis notasi muzik pada baluk.

2 Memainkan alat ARAS 1 (b) Memainkan ARAS 2 Memainkan ARAS 3 Memainkan corak RPT 2013 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 VIJAYAMALAR A/P GUNUSHAKRAN SJK(T) LADANG BANOPDANE Page 6 .3 4 4 4 secara solo dan berkumpulan. Cadangan Aktiviti / Catatan Memadankan nilai not yang diperdengar dengan notasi yang dipaparkan.Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan Zapin. tempo dan dinamik. Menyanyi dan memainkan pelbagai lagu dalam meter 2. ARAS 3 Menulis corak irama yang diperdengar dengan betul menggunakan not dan tanda rehat yang telah dipelajari.1 IRAMA 1.3.1. Membaca dan 16             17 Aspek 2 PENGALAMAN 2. Minggu Aspek Aspek 1 PENGHARGAAN ESTETIK Item 1. Memadankan corak irama yang diperdengar dengan memilih kad imbasan yang disediakan.4. 15 Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL 2. Hasil Pembelajaran ARAS 2 Mengenal pasti not dan tanda rehat dalam corak irama yang diperdengar dengan betul.2 Memainkan alat perkusi • Kemahiran bermain perkusi ARAS 1 (a) Memainkan corak irama dengan betul dari segi detik.3. tekanan.3 PERMAINAN ALAT PERKUSI 2.3 PERMAINAN ALAT PERKUSI 2.4 Nilai not dan tanda rehat ARAS 1 (a) Mengecam nilai not dan tanda rehat yang dimainkan dengan betul.

menyebut dan memainkan pelbagai ostinato irama. tengah. Membuat gerakan berdasarkan aras pic 20 (a) Mengenal pasti pic tinggi. Tengah .2 MELODI 1.3. ARAS 2 Mempraktikkan teknik bermain rekoder yang dipelajari dengan betul semasa bermain rekoder dengan bimbingan guru. rendah. ARAS 1 (a) Menunjukkan teknik yang betul semasa bermain rekoder.2 Memainkan alat perkusi  Aplikasi teknik – Postur . tertinggi dan terendah daripada sekumpulan bunyi yang diperdengar RPT 2013 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 VIJAYAMALAR A/P GUNUSHAKRAN SJK(T) LADANG BANOPDANE Page 7 . ARAS 3 Memainkan semula corak irama ostinato yang didengari dengan betul. Minggu Aspek Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik Item 1.Minggu Aspek MUZIKAL Item perkusi  Kemahiran bermain sambil membaca notasi 1.2.1 Pic  Aras pic – Tinggi . Rendah . Penjarian. tertinggi dan terendah.1. Penghasilan ton . Tertinggi . tengah. 18 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik Mendengar.. Memainkan ostinato irama menggunakan alat perkusi. corak irama sepanjang empat bar dengan lancar dan betul mengkut notasi. Cadangan Aktiviti / Catatan memainkan corak irama dan ostinato. ARAS 3 Menganalisis lagu dari segi pic dengan tepat. Tunjuk cara dan latihan teknik. 19 Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL PERMAINAN ALAT PERKUSI 2. ARAS 1 (a) Mengenal pasti corak irama ostinato dalam lagu yang diperdengar dengan betul. rendah. Cadangan Aktiviti / Catatan Mendengar. Terendah ARAS 1 Hasil Pembelajaran ARAS 2 Mengenal pasti dengan betul pic tertinggi dan terendah dalam keratan lagu. membunyikan dan memainkan pic tinggi. ARAS 2 Mengajuk semula corak irama ostinato yang didengari dengan betul.5 Corak irama  Ostinato irama Hasil Pembelajaran corak irama sepanjang dua bar dengan betul mengikut notasi. Pernafasan . Embouchure .1 IRAMA 1. ARAS 3 Mengamalkan teknik bermain rekoder yang dipelajari dengan betul semasa bermain rekoder tanpa bimbingan guru. irama sepanjang lapan bar atau lebih dengan lancar dan betul mengkut notasi. Penglidahan .

Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan yang dimainkan. ARAS 2 Mengecam pergerakan pic dengan betul berdasarkan keratan lagu yang diperdengar. d)Menyediakan folio tentang aktiviti muzik instrumental. melakar. a)Melukis. Bertangga ARAS 1 (b) Mengecam pergerakan pic dengan betul berdasarkan notnot yang diperdengar. Mengecam aras pic dalam siri bunyi yang dimainkan. c)Mengklasifikasikan warna ton alat muzik. 21 Aspek 4 PENGHARGAAN ESTETIK 4.4 1. melompat. ARAS 3 Menyatakan perbezaan pergerakan pic dalam kumpulankumpulan bunyi yang diperdengar dengan betul. catatan rasa dan fikiran. menulis refleksi. Membaca dan mengecam pic tertinggi dan terendah dalam lagu yang dinyanyikan. b)Menginterpretasi muzik yang didengari dalam bentuk grafik. mendatar dan bertangga. ARAS 3 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi empat buah atau lebih karya muzik instrumental yang diperdengar. mengecam. Mendengar.Minggu Aspek Item dengan betul.2. 22 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1.2 MUZIK INSTRUMENTAL  Memberi respon    Warna ton Tekstur Tempo ARAS 1 (a) Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi dua karya muzik instrumental yang diperdengar.1  MELODI Pic Pergerakan pic –Melompat . ARAS 2 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi tiga karya muzik instrumental yang diperdengar. pantun. Mendatar . RPT 2013 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 VIJAYAMALAR A/P GUNUSHAKRAN SJK(T) LADANG BANOPDANE Page 8 . membunyikan. memainkan pic menurun menaik.

3. A. B. 24 Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL 2. D’ (a)Memainkan not-not berkaitan dengan penjarian yang betul.Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan Membuat gerakan menunjukkan pergerakan pic yang dimainkan.3 PERMAINAN ALAT PERKUSI 2. D.3 PERMAINAN ALAT PERKUSI 2. C’.2 Bermain Rekoder Secara Muzikal (b) Memainkan rekoder bagi mengiringi nyanyian atau ARAS 1 (b) Memainkan lagu sepanjang lapan bar yang pelbagai corak irama dalam ARAS 2 Memainkan lagu sepanjang lapan bar yang pelbagai corak ARAS 3 Memainkan lagu melebihi lapan bar yang pelbagai corak irama dalam pelbagai meter Membaca dan memainkan pelbagai jenis lagu dalam meter 2 4 3 RPT 2013 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 VIJAYAMALAR A/P GUNUSHAKRAN SJK(T) LADANG BANOPDANE Page 9 .2 Bermain Rekoder Secara Muzikal (a) Kemahiran bermain dan membaca notasi ARAS 1 Latihan penjarian tanpa dan dengan tiupan. 23 Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL 2. E. G. Membaca notasi . F.3. Latihan meniup dengan tumpuan kepada teknik pernafasan dan penglidahan. Bb .Not C tengah. F#.

4 MELODI ARAS 1 (b) Mengecam pergerakan pic dengan betul berdasarkan notnot yang diperdengar. 1. Bertangga 26 Aspek 2 2. ARAS 2 Mengecam pergerakan pic dengan betul berdasarkan keratan lagu yang diperdengar.4. B. 3 . 4 4 4 4 . melompat. F. Mendatar .Minggu Aspek Item muzik instrumental  Melodi yang mengandungi pic C tengah. G. D  Irama . dengan lancar. ARAS 3 Menyatakan perbezaan pergerakan pic dalam kumpulankumpulan bunyi yang diperdengar dengan betul. Cadangan Aktiviti / Catatan 4. mendatar dan bertangga. betul dan berekspresi. Hasil Pembelajaran irama dalam pelbagai meter dengan lancar dan betul.2. Membuat gerakan menunjukkan pergerakan pic yang dimainkan. Memainkan lagu atau keratan lagu mengikut skor. F#.corak irama  Ekspresi dinamik pelbagai meter dengan betul. mengecam. A. E. Mendengar.meter 2 .3 PERMAINAN ALAT PERKUSI ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Latihan RPT 2013 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 VIJAYAMALAR A/P GUNUSHAKRAN SJK(T) LADANG BANOPDANE Page 10 .4 secara solo dan berkumpulan. C’. memainkan pic menurun menaik. 25 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. membunyikan.1 Pic  Pergerakan pic –Melompat . D.

Mengiringi lagu dengan melodi kaunter yang pendek dengan lancar dan betul mengikut skor. Mendengar dan menyanyikan dron dan lagu secara berkumpulan. (b) Memainkan rekoder bagi mengiringi nyanyian atau muzik instrumental   Harmoni melodi kaunter 27 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. ARAS 3 Membanding bezakan jenis-jenis lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan penyataan yang sesuai.3. Memainkan rekoder untuk mengiringi nyanyian atau muzik instrumental. ARAS 2 Mengecam jenis-jenis lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan betul.2 Harmoni  Dron Lapisan suara ARAS 1 (a) Mengenal pasti kehadiran lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan betul.Minggu Aspek PENGALAMAN MUZIKAL 2. Mendengar.2 MELODI 1. Menyanyikan lagu dan memainkan ostinato melodi berasaskan skel RPT 2013 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 VIJAYAMALAR A/P GUNUSHAKRAN SJK(T) LADANG BANOPDANE Page 11 . Mengiringi lagu dengan melodi kaunter dengan lancar dan betul mengikut skor atau tanpa skor. Menggabungkan permainan melodi kaunter dengan melodi.2 Item Bermain Rekoder Secara Muzikal Hasil Pembelajaran Mengiringi lagu dengan melodi kaunter yang pendek dengan betul mengikut skor dengan bimbingan guru. Cadangan Aktiviti / Catatan memainkan melodi kaunter frasa demi frasa.2. menyanyikan dan memainkan pelbagai muzik nyanyian dan instrumental secara solo dan berkumpulan.

mi. re la. RPT 2013 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 VIJAYAMALAR A/P GUNUSHAKRAN SJK(T) LADANG BANOPDANE Page 12 . menyanyikan dan memainkan pelbagai muzik nyanyian dan instrumental secara solo dan berkumpulan. 1.Inang Cina 28 Aspek 3 EKSPRESI KREATIF 3. ARAS 3 Membanding bezakan jenis-jenis lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan penyataan yang sesuai. so. Mendengar dan menyanyikan dron dan lagu secara berkumpulan. Contoh lagu:  Jambatan Tamparuli  .Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan pentatonik dengan alat muzik seperti glockenspiel atau rekoder.2 IMPROVISASI . do 29 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. mi.Melodi ARAS 1 (a) Mengimprovisa si satu melodi yang muzikal menggunakan pic yang ditetapkan dengan bimbingan guru. re.2 Harmoni  – Melodi Ostinato Lapisan suara Mendengar. ARAS 2 Mengecam jenis-jenis lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan betul. so. ARAS 2 Mengimprovisa si dua melodi yang muzikal menggunakan pic yang ditetapkan dengan bimbingan guru. so.2 MELODI ARAS 1 (a) Mengenal pasti kehadiran lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan betul. mi la. Nyanyian solfa mengikut urutan Kodaly:    la. ARAS 3 Mengimprovisasi lebih daripada dua melodi yang muzikal menggunakan pic yang ditetapkan dengan bimbingan guru.2.

ARAS 3 Mengawal kesepaduan. Contoh lagu:  Jambatan Tamparuli  Inang Cina Aspek 2 30 PENGALAMAN MUZIKAL 2. Keseimbangan . Koordinasi . keseimbangan dan koordinasi suara dan bunyi dengan baik ketika persembahan muzik nyanyian dan instrumental.4 Kriteria Persembahan    Kesepaduan . Memainkan alat muzik dengan pelbagai jenis lagu secara berkumpulan. keseimbangan dan koordinasi suara dan bunyi dengan baik semasa persembahan muzik nyanyian dan instrumentalden gan bimbingan guru. ARAS 2 Mengawal kesepaduan. Menyanyikan pelbagai jenis lagu secara berkumpulan.Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan Menyanyikan lagu dan memainkan ostinato melodi berasaskan skel pentatonik dengan alat muzik seperti glockenspiel atau rekoder. keseimbangan dan koordinasi suara dan bunyi dengan baik dan konsisten ketika persembahan muzik nyanyian dan istrumental. RPT 2013 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 VIJAYAMALAR A/P GUNUSHAKRAN SJK(T) LADANG BANOPDANE Page 13 . ARAS 1 (a) Mengawal kesepaduan.

RPT 2013 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 VIJAYAMALAR A/P GUNUSHAKRAN SJK(T) LADANG BANOPDANE Page 14 .3 Tekstur  Deskripsi tekstur Tebal . Cadangan Aktiviti / Catatan Memainkan ostinato irama dengan alat perkusi untuk mengiringi lagu. menyanyikan dan memainkan pelbagai muzik nyanyian dan instrumental secara solo dan berkumpulan. Mendengar.mereka cipta ostinato irama ARAS 1 Hasil Pembelajaran ARAS 2 Membina dua ostinato irama untuk mengiringi dua buah lagu yang berlainan meter dan tempo menggunakan nilai not dan tanda rehat yang ditetapkan. ARAS 3 Menyatakan perbezaan tekstur dalam muzik nyanyian dan muzik instrumental dengan deskripsi yang betul.2 MELODI 1. ARAS 3 Membina lebih daripada dua ostinato irama untuk mengiringi lagu-lagu yang berlainan meter dan berlainan tempo menggunakan nilai not dan tanda rehat yang ditetapkan. Memberi deskripsi tekstur lagu yang diperdengar. Nipis ARAS 1 (a) Mengenal pasti tekstur muzik nyanyian dan muzik instrumental yang diperdengar dengan betul. ARAS 2 Menyatakan dengan betul jenis tekstur muzik nyanyian dan muzik instrumental yang diperdengar.3 REKA CIPTA  Pengalaman Kreatif .2.Minggu 31 Aspek Aspek 3 EKSPRESI KREATIF Item 3. 32 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. (a) Membina satu ostinato irama yang sesuai untuk mengiringi sebuah lagu menggunakan nilai not dan tanda rehat yang ditetapkan.

ARAS 2 Membanding beza frasafrasa dalam lagu yang diperdengar dengan betul. Menyatakan ciri-ciri RPT 2013 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 VIJAYAMALAR A/P GUNUSHAKRAN SJK(T) LADANG BANOPDANE Page 15 .2. ARAS 3 Menyatakan ciriciri frasa lagu yang diperdengar dengan penyataan yang sesuai. dimainkan atau diperdengar. Mendengar dan menyanyikan pelbagai jenis lagu. Ciri-ciri frasa:     bilangan bar melodi yang berulang corak yang berulang kontur 35 Aspek 3 PENGHARGAAN 4.2 MELODI 1. Membuat gerakan kreatif berdasarkan unit-unit frasa dalam lagu yang dinyanyikan.1  NYANYIAN Memberi respon ARAS 1 (a) Membanding beza ARAS 2 Membanding beza konsep ARAS 3 Membanding beza konsep muzik Mengecam lagu AB dan ABA. Memainkan rekoder mengikut frasa.4 Bentuk  Frasa ARAS 1 (a) Mengenal pasti frasa dalam lagu yang diperdengar dengan betul.Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan 34 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1.

menyanyi. memainkan dan lagu-lagu berbentuk AB dan ABA. 36 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1.4 Bentuk  Struktur – AB . dengan betul bagi empat buah lagu atau lebih yang diperdengar.Bentuk konsep muzik dengan betul bagi dua buah lagu yang diperdengar. ABA ARAS 1 (a) Mengecam jenis struktur lagu dengan betul berdasarkan tiga buah lagu yang diperdengar.Minggu Aspek ESTETIK Item . ARAS 3 Mengecam jenis struktur lagu dengan betul berdasarkan enam buah lagu yang diperdengar. Membuat reflekssi tentang lagu-lagu yang didengari. Mendengar .2. ARAS 2 Mengecam jenis struktur lagu dengan betul berdasarkan empat buah lagu yang diperdengar. Menandakan seksyenseksyen dalam lagu. Memberi respon secara gerakan.2 MELODI 1. RPT 2013 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 VIJAYAMALAR A/P GUNUSHAKRAN SJK(T) LADANG BANOPDANE Page 16 . Hasil Pembelajaran muzik dengan betul bagi tiga buah lagu yang diperdengar.Tekstur .Tempo . Membanding beza seksyen-seksyen dalam lagu. lakaran grafik. Cadangan Aktiviti / Catatan bentuk lagu yang diperdengar. bertulis.

Mengecam lagu AB dan ABA. Menyatakan ciri-ciri bentuk lagu yang diperdengar. Kuat . Membuat lakuan kreatif bagi menunjukkan dinamik dalam lagu yang didengari. lakaran grafik. dinyanyikan dan RPT 2013 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 VIJAYAMALAR A/P GUNUSHAKRAN SJK(T) LADANG BANOPDANE Page 17 .1  NYANYIAN Memberi respon . ARAS 2 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi tiga buah lagu yang diperdengar.Tekstur .3.1 Dinamik  Lembut . 38 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan 1.Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan Aspek 3 37 PENGHARGAAN ESTETIK 4. Memberi respon secara gerakan.Bentuk ARAS 1 (a) Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi dua buah lagu yang diperdengar. ARAS 3 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi empat buah lagu atau lebih yang diperdengar. Membuat reflekssi tentang lagu-lagu yang didengari.3 EKSPRESI ARAS 1 (a) Menyatakan jenis dinamik pada lagu-lagu ARAS 2 Menandakan dinamik dengan betul pada skor lagu ARAS 3 Menyatakan perbezaan dinamik dalam lagu-lagu yang diperdengar 1. bertulis.

3.2 MUZIK INSTRUMENTAL  Memberi respon . Hasil Pembelajaran seperti yang diperdengar. pantun. Cemas .Rentak . ARAS 3 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi empat buah atau lebih karya muzik instrumental yang diperdengar. melakar. dengan penyataan yang sesuai. Memainkan dinamik dengan alat perkusi dan rekoder. ARAS 2 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi tiga karya muzik instrumental yang diperdengar. Sedih .3 EKSPRESI 1. Menginterpretasi muzik yang didengari dalam bentuk grafik. catatan rasa dan fikiran. Mengklasifikasikan warna ton alat muzik. Cadangan Aktiviti / Catatan dimainkan.2 Mud Riang . ARAS 1 (a) Menyatakan jenis mud empat buah lagu yang ARAS 2 Menyatakan jenis mud enam buah lagu ARAS 3 Menyatakan jenis mud lapan buah lagu yang Mendengar dan menyanyikan pelbagai jenis lagu. Menyediakan folio tentang aktiviti muzik instrumental.Tempo . Melukis. Mendengar lagu dan menuliskan lambang dinamik pada senikata dan skor lagu yang mudah secara berpandu. menulis refleksi.Dinamik ARAS 1 (a) Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi dua karya muzik instrumental yang diperdengar. Bersemangat . 40 Aspek 2 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan 1. 39 Aspek 3 PENGHARGAAN ESTETIK 4. Beransur kuat yang diperdengar dengan betul. Membuat lakuan kreatif bagi RPT 2013 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 VIJAYAMALAR A/P GUNUSHAKRAN SJK(T) LADANG BANOPDANE Page 18 .Minggu Aspek dan Kefahaman Bahasa Muzik Item Beransur lembut .

dinyanyikan dan dimainkan. Mengklasifikasikan warna ton alat muzik. diperdengar dengan betul. RPT 2013 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 VIJAYAMALAR A/P GUNUSHAKRAN SJK(T) LADANG BANOPDANE Page 19 . Melukis.Tekstur . Menyediakan folio tentang aktiviti muzik instrumental. 41 Aspek 3 PENGHARGAAN ESTETIK 4. ARAS 3 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi empat buah atau lebih karya muzik instrumental yang diperdengar. catatan rasa dan fikiran.Warna ton .Dinamik ARAS 1 (a) Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi dua karya muzik instrumental yang diperdengar. melakar. Tenang diperdengar dengan betul. menulis refleksi.2  INSTRUMENTAL Memberi respon .Minggu Aspek Dan Kefahaman Bahasa Muzik Item Takut . ARAS 2 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi tiga karya muzik instrumental yang diperdengar. Hasil Pembelajaran yang diperdengar dengan betul. pantun. Cadangan Aktiviti / Catatan menunjukkan mud dalam lagu yang didengari. Menginterpretasi muzik yang didengari dalam bentuk grafik.

jenis not .2 Tanda Isyarat dan Istilah  piano .4 SISTEM NOTASI 1. Garis tamat .4. Tanda kromat . 43 Aspek 3 PENGHARGAAN ESTETIK MUZIK MASYARAKAT MALAYSIA  Meneliti . Cadangan Aktiviti / Catatan Mengecam. staccato . forte . membuat latihan menulis tanda-tanda isyarat. Garis bar .frasa . dengan betul.Minggu 42 Aspek Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik Item 1.tanda isyarat (a) Menyebut tanda isyarat dan istilah muzik.Fungsi ARAS 1 (b) Mengenal pasti fungsi muzik dan konsep muzik dengan betul ARAS 2 Membanding beza fungsi muzik dan konsep muzik dengan betul ARAS 3 Membanding beza fungsi muzik dan konsep muzik dengan betul bagi tiga buah atau Fungsi lagu seperti Perayaan Upacara Tarian Membuat refleksi tentang muzik masyarakat RPT 2013 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 VIJAYAMALAR A/P GUNUSHAKRAN SJK(T) LADANG BANOPDANE Page 20 . allegro .bilangan bar . Menyebut istilah yang diberi. Frasa .tempo . fermata/pause .dinamik . andante . Menyatakan maksud istilah. Memadankan istilah dengan maksud yang diberi. Klef trebel ARAS 1 Hasil Pembelajaran ARAS 2 Mengenal pasti tanda isyarat dan istilah dalam skor muzik. dengan betul. Harkat . Baluk . Menganalisis skor dengan memberi fokus kepada: . ARAS 3 Menganalisis skor muzik dengan betul secara berpandu. Kaitan . legato . menyalin.

Cadangan Aktiviti / Catatan Malaysia. lebih lagu masyarakat Malaysia yang diperdengar.  jenis lagu  pakaian  alat muzik Contoh lagu Muzik Kuda Kepang Muzik Dikir Barat Muzik Dongdang Sayang Muzik Caklempong Muzik Tarian Singa Muzik Nobat RPT 2013 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 VIJAYAMALAR A/P GUNUSHAKRAN SJK(T) LADANG BANOPDANE Page 21 . Hasil Pembelajaran bagi dua buah lagu masyarakat Malaysia yang diperdengar. Menyediakan folio tentang aktiviti muzik masyarakat Malaysia.Minggu Aspek Item bagi lagu masyarakat Malaysia yang diperdengar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful