RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5

Minggu 1

Aspek
Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1.1 IRAMA

Item
ARAS 1 (a)

Hasil Pembelajaran
ARAS 2 Memainkan detik secara konsisten untuk sepanjang lapan bar dalam meter 3 4 4 dan 4 ARAS 2 Mengamalkan tiga teknik nyanyian dengan baik ketika menyanyi. ARAS 3 Memainkan detik secara konsisten untuk sepanjang dua belas bar dalam meter 3 dan 4. 4 4 ARAS 3 Mengamalkan lebih daripada tiga teknik nyanyian dengan baik ketika menyanyi.

Cadangan Aktiviti / Catatan
Mengesan detik berkala pada lagu. Memainkan detik berkala dengan perkusi badan atau alat perkusi.

1.1.1 Detik  Detik berkala

Memainkan detik secara konsisten untuk sepanjang enam bar dalam meter 3 4 4 dan 4

2

Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL

2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.1 Teknik dalam nyanyian  Aplikasi teknik Postur ; Sebutan ; Pernafasan ; Penghasilan ton ; Ekspresi

ARAS 1 (a) Mempraktikkan teknik nyanyian yang betul ketika menyanyi.

Membuat latihan-latihan nyanyian dengan memberi tumpuan kepada teknik-teknik yang dipelajari.

3

Aspek 3 EKSPRESI KREATIF

3.1 PENEROKAAN  Pengalaman menemui - Meneroka pelbagai bunyi : Perkusi badan ; Bahan improvisasi

ARAS 1 (a) Menyusun pelbagai kesan bunyi secara kreatif menggunakan sumber bunyi yang ditetapkan.

ARAS 2 Menghasilkan satu gubahan kreatif daripada pelbagai kesan bunyi menggunakan sumber bunyi yang ditetapkan dengan bimbingan guru.

ARAS 3 Menghasilkan lebih daripada satu gubahan kreatif daripada pelbagai kesan bunyi mengguna kan sumber bunyi yang ditetapkan secara berkumpulan Meneroka dan menemui pelbagai kesan bunyi secara tidak konvensional daripada sumber bunyi seperti suara, alat muzik, alat improvisasi, perkusi badan. Memainkan alat muzik secara tidak konvensional.

RPT 2013 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 VIJAYAMALAR A/P GUNUSHAKRAN SJK(T) LADANG BANOPDANE

Page 1

Minggu 4

Aspek

Item

Hasil Pembelajaran
atau ber sendirian. ARAS 3 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi empat buah lagu atau lebih yang diperdengar.

Cadangan Aktiviti / Catatan
Mengecam lagu AB dan ABA. Menyatakan ciri-ciri bentuk lagu yang diperdengar. Memberi respon secara gerakan, bertulis, lakaran grafik. Membuat reflekssi tentang lagu-lagu yang didengari.

Aspek 4 PENGHARGAAN ESTETIK

4.1 

NYANYIAN Memberi respon    Warna ton Tekstur Tempo

ARAS 1 (a) Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi dua buah lagu yang diperdengar.

ARAS 2 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi tiga buah lagu yang diperdengar.

5

Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik

1.1 IRAMA 1.1.2 Meter 2 ; 3 ; 4 4 4 4 2.2 PENGALAMAN MUZIKAL 2.2.1 Teknik dalam permainan perkusi  Memegang / Mengendalikan Memainkan

ARAS 1 (a) Mengenal pasti jenis meter pada lagulagu yang diperdengar dengan betul. ARAS 1 (a) Memainkan dram getar, dram tenor dan alat perkusi lain dengan betul mengikut notasi sepanjang dua bar.

ARAS 2 Menyatakan ciriciri meter 2 4, 3 , 4 dengan 4 4 jelas. ARAS 2 Memainkan dram getar, dram tenor dan alat perkusi lain dengan betul mengikut notasi sepanjang empat bar.

ARAS 3 Membanding beza meter 2 , 4, 3 , 4 dengan 4 4 jelas. ARAS 3 Memainkan dram getar, dram tenor dan alat perkusi lain dengan betul mengikut skor lengkap secara berpandu. Mendengar dan menyanyikan lagu dalam meter 2 , 4 , 4 4 4 3.

6

PENGALAMAN MUZIKAL

Latihan memegang dan memainkan dram getar, dram tenor dan alat perkusi lain. Memainkan alat perkusi mengiringi nyanyian dan muzik instrumental secara ensembel. Skor    lengkap: dua alat perkusi tiga alat perkusi empat alat perkusi

RPT 2013 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 VIJAYAMALAR A/P GUNUSHAKRAN SJK(T) LADANG BANOPDANE

Page 2

8 Aspek 4 PENGHARGAAN ESTETIK 4. melakar. ARAS 2 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi tiga karya muzik instrumental yang diperdengar. 9 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan 1.1 IRAMA 1. 7 Mengimprovis asi corak irama sepanjang dua bar yang betul dari segi nilai not dan meter. Menginterpretasi muzik yang didengari dalam bentuk grafik.Minggu Aspek Aspek 3 EKSPRESI KREATIF 3. Menyediakan folio tentang aktiviti muzik instrumental. pantun. catatan rasa dan fikiran. Melukis.1.3 Tempo  Lambat . menulis refleksi.2 MUZIK INSTRUMENTAL  Memberi respon Warna ton Tekstur Tempo ARAS 1 (a) Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi dua karya muzik instrumental yang diperdengar.2  Item IMPROVISASI Pengalaman kreatif Mengimprovisasi corak irama ARAS 1 (a) Hasil Pembelajaran ARAS 2 Mengimprovisasi corak irama sepanjang empat bar yang betul dari segi nilai not dan meter. Sederhana ARAS 1 (a) Mengenal pasti jenis tempo pada lagu-lagu yang ARAS 2 Menyatakan perbezaan dan perubahan tempo lagu ARAS 3 Menyatakan ciriciri perubahan tempo pada lagu yang diperdengar Mendengar dan menyanyikan lagu dalam pelbagai tempo. Cepat . Mengklasifikasikan warna ton alat muzik. Cadangan Aktiviti / Catatan Membalas corak irama yang diberi dengan menggunakan alat perkusi. ARAS 3 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi empat buah atau lebih karya muzik instrumental yang diperdengar. ARAS 3 Mengimprovisasi corak irama sepanjang melebihi empat bar yang betul dari segi nilai not dan meter. RPT 2013 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 VIJAYAMALAR A/P GUNUSHAKRAN SJK(T) LADANG BANOPDANE Page 3 .

re . ti . Membaca notasi. mi . mi . 11 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik SISTEM NOTASI 1. fa . Cadangan Aktiviti / Catatan Minggu Aspek Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL 2. ti . fa . so . fa . mi . la . so . dengan betul. do’ secara berpandu dengan tepat. so . ARAS 3 Menyanyikan dengan tepat pic do . Ansu lambat diperdengar dengan betul. 12 Aspek 3 EKSPRESI KREATIF 3.2 IMPROVISASI  Melodi ARAS 1 (a) Mengimprovisasi satu melodi yang muzikal menggunakan pic yang ditetapkan ARAS 2 Mengimprovisasi dua melodi yang muzikal menggunakan pic yang ARAS 3 Mengimprovisasi lebih daripada dua melodi yang muzikal menggunakan pic yang ditetapkan Nyanyian solfa mengikut urutan Kodaly:  la. Hasil Pembelajaran yang diperdengar. menyanyi dan memainkan melodi mudah. re. la .2 Item PENGALAMAN MUZIK ARAS 1 Hasil Pembelajaran ARAS 2 Menyanyikan pic do . Menyanyikan lagu atau keratan lagu yang mengandungi pic do . mi RPT 2013 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 VIJAYAMALAR A/P GUNUSHAKRAN SJK(T) LADANG BANOPDANE Page 4 . la . re . so. mi . do’. la . la . so .1 Lambang not muzik dan tanda rehat      ARAS 1 (a) Mengenal pasti simbol notasi muzik tanpa baluk dengan betul.1 Menyanyi  Solfa – do . re . so . fa .Minggu Aspek Dan Kefahaman Bahasa Muzik  Item Perubahan tempo – Ansur cepat . fa . re . re . ARAS 3 Membaca notasi muzik dengan betul menggunakan alat muzik. so . mi . ti . ti . do’ dalam lagu yang diberi dengan tepat. dengan jelas. fa . la .2. Membaca dan menulis notasi muzik.4. do’. mi . ti . Cadangan Aktiviti / Catatan Membuat latihan solfa dengan pic do . do’ dalam keratan lagu yang diberi dengan tepat. 10 2. do’. ARAS 2 Mengenal pasti simbol notasi muzik dalam skor lagu yang diberi dengan betul. (a) Menyanyikan pic do . ti .

Masri.Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran dengan bimbingan guru. mi.4  Item SISTEM NOTASI Kedudukan not pada baluk (b) Mengecam not pada baluk dengan betul. re la.1. mi. 13 14 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. Hasil Pembelajaran Mengecam 6-8 not pada baluk dengan betul dan pantas. Mendengar dan menyanyikan lagu-lagu berentak Mac. Masri. dengan bimbingan guru. Waltz. Inang dan Zapin. ditetapkan dengan bimbingan guru. Mengecam semua not pada baluk dengan betul dan pantas. so. Membanding beza pelbagai rentak yang diperdengar. Waltz. Memainkan rekoder mengikut skor yang disediakan. re. do Minggu Aspek Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. Cadangan Aktiviti / Catatan   la.1 IRAMA 1. ARAS 2 Mengenal pasti corak irama rentak zapin dengan betul. ARAS 3 Menyatakan ciri-ciri rentak zapin dengan betul.5 Corak irama  Rentak  Zapin ARAS 1 (a) Mengecam lagu berentak zapin daripada sekumpulan lagu yang diperdengar dengan betul. so. Membuat gerakan berdasarkan lagu berentak Mac. Inang dan RPT 2013 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 VIJAYAMALAR A/P GUNUSHAKRAN SJK(T) LADANG BANOPDANE Page 5 . Cadangan Aktiviti / Catatan Membaca dan menulis notasi muzik pada baluk.

Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan Zapin.2 Memainkan alat perkusi • Kemahiran bermain perkusi ARAS 1 (a) Memainkan corak irama dengan betul dari segi detik. Membaca dan 16             17 Aspek 2 PENGALAMAN 2.4.3 PERMAINAN ALAT PERKUSI 2.4 Nilai not dan tanda rehat ARAS 1 (a) Mengecam nilai not dan tanda rehat yang dimainkan dengan betul.3 4 4 4 secara solo dan berkumpulan.3.1. Memadankan corak irama yang diperdengar dengan memilih kad imbasan yang disediakan.2 Memainkan alat ARAS 1 (b) Memainkan ARAS 2 Memainkan ARAS 3 Memainkan corak RPT 2013 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 VIJAYAMALAR A/P GUNUSHAKRAN SJK(T) LADANG BANOPDANE Page 6 . ARAS 3 Menulis corak irama yang diperdengar dengan betul menggunakan not dan tanda rehat yang telah dipelajari. tempo dan dinamik. Hasil Pembelajaran ARAS 2 Mengenal pasti not dan tanda rehat dalam corak irama yang diperdengar dengan betul. Minggu Aspek Aspek 1 PENGHARGAAN ESTETIK Item 1. Cadangan Aktiviti / Catatan Memadankan nilai not yang diperdengar dengan notasi yang dipaparkan.3.3 PERMAINAN ALAT PERKUSI 2. tekanan. 15 Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 IRAMA 1. Menyanyi dan memainkan pelbagai lagu dalam meter 2.

rendah. corak irama sepanjang empat bar dengan lancar dan betul mengkut notasi. Penghasilan ton .2.1 Pic  Aras pic – Tinggi . tengah. Cadangan Aktiviti / Catatan Mendengar. ARAS 3 Mengamalkan teknik bermain rekoder yang dipelajari dengan betul semasa bermain rekoder tanpa bimbingan guru. 19 Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL PERMAINAN ALAT PERKUSI 2.Minggu Aspek MUZIKAL Item perkusi  Kemahiran bermain sambil membaca notasi 1. ARAS 2 Mempraktikkan teknik bermain rekoder yang dipelajari dengan betul semasa bermain rekoder dengan bimbingan guru.1 IRAMA 1. ARAS 3 Menganalisis lagu dari segi pic dengan tepat. 18 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik Mendengar. Tunjuk cara dan latihan teknik. Membuat gerakan berdasarkan aras pic 20 (a) Mengenal pasti pic tinggi. tertinggi dan terendah. ARAS 2 Mengajuk semula corak irama ostinato yang didengari dengan betul. ARAS 3 Memainkan semula corak irama ostinato yang didengari dengan betul. Pernafasan . Tengah . ARAS 1 (a) Menunjukkan teknik yang betul semasa bermain rekoder. tertinggi dan terendah daripada sekumpulan bunyi yang diperdengar RPT 2013 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 VIJAYAMALAR A/P GUNUSHAKRAN SJK(T) LADANG BANOPDANE Page 7 . Tertinggi . irama sepanjang lapan bar atau lebih dengan lancar dan betul mengkut notasi.5 Corak irama  Ostinato irama Hasil Pembelajaran corak irama sepanjang dua bar dengan betul mengikut notasi. membunyikan dan memainkan pic tinggi.2 Memainkan alat perkusi  Aplikasi teknik – Postur .. Cadangan Aktiviti / Catatan memainkan corak irama dan ostinato.2 MELODI 1. tengah. Embouchure . Terendah ARAS 1 Hasil Pembelajaran ARAS 2 Mengenal pasti dengan betul pic tertinggi dan terendah dalam keratan lagu. Rendah . ARAS 1 (a) Mengenal pasti corak irama ostinato dalam lagu yang diperdengar dengan betul. Penglidahan .3. Minggu Aspek Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik Item 1. menyebut dan memainkan pelbagai ostinato irama.1. rendah. Penjarian. Memainkan ostinato irama menggunakan alat perkusi.

22 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. c)Mengklasifikasikan warna ton alat muzik. catatan rasa dan fikiran.2. mengecam. d)Menyediakan folio tentang aktiviti muzik instrumental. 21 Aspek 4 PENGHARGAAN ESTETIK 4.4 1. melompat. ARAS 2 Mengecam pergerakan pic dengan betul berdasarkan keratan lagu yang diperdengar. Bertangga ARAS 1 (b) Mengecam pergerakan pic dengan betul berdasarkan notnot yang diperdengar. Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan yang dimainkan. membunyikan.2 MUZIK INSTRUMENTAL  Memberi respon    Warna ton Tekstur Tempo ARAS 1 (a) Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi dua karya muzik instrumental yang diperdengar. mendatar dan bertangga. ARAS 2 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi tiga karya muzik instrumental yang diperdengar. ARAS 3 Menyatakan perbezaan pergerakan pic dalam kumpulankumpulan bunyi yang diperdengar dengan betul.1  MELODI Pic Pergerakan pic –Melompat . a)Melukis. ARAS 3 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi empat buah atau lebih karya muzik instrumental yang diperdengar. Mengecam aras pic dalam siri bunyi yang dimainkan. melakar.Minggu Aspek Item dengan betul. Membaca dan mengecam pic tertinggi dan terendah dalam lagu yang dinyanyikan. Mendengar. pantun. menulis refleksi. b)Menginterpretasi muzik yang didengari dalam bentuk grafik. memainkan pic menurun menaik. Mendatar . RPT 2013 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 VIJAYAMALAR A/P GUNUSHAKRAN SJK(T) LADANG BANOPDANE Page 8 .

Not C tengah.3 PERMAINAN ALAT PERKUSI 2. F.3. G. D’ (a)Memainkan not-not berkaitan dengan penjarian yang betul. Bb . F#. C’. B. Membaca notasi .2 Bermain Rekoder Secara Muzikal (b) Memainkan rekoder bagi mengiringi nyanyian atau ARAS 1 (b) Memainkan lagu sepanjang lapan bar yang pelbagai corak irama dalam ARAS 2 Memainkan lagu sepanjang lapan bar yang pelbagai corak ARAS 3 Memainkan lagu melebihi lapan bar yang pelbagai corak irama dalam pelbagai meter Membaca dan memainkan pelbagai jenis lagu dalam meter 2 4 3 RPT 2013 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 VIJAYAMALAR A/P GUNUSHAKRAN SJK(T) LADANG BANOPDANE Page 9 .Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan Membuat gerakan menunjukkan pergerakan pic yang dimainkan. D.3 PERMAINAN ALAT PERKUSI 2. E. A.2 Bermain Rekoder Secara Muzikal (a) Kemahiran bermain dan membaca notasi ARAS 1 Latihan penjarian tanpa dan dengan tiupan. 24 Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL 2. 23 Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL 2. Latihan meniup dengan tumpuan kepada teknik pernafasan dan penglidahan.3.

2. A. Hasil Pembelajaran irama dalam pelbagai meter dengan lancar dan betul. memainkan pic menurun menaik. 3 . dengan lancar. 25 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. Cadangan Aktiviti / Catatan 4. D. Memainkan lagu atau keratan lagu mengikut skor. mendatar dan bertangga.4 secara solo dan berkumpulan.1 Pic  Pergerakan pic –Melompat . ARAS 2 Mengecam pergerakan pic dengan betul berdasarkan keratan lagu yang diperdengar. 1. Mendatar .4 MELODI ARAS 1 (b) Mengecam pergerakan pic dengan betul berdasarkan notnot yang diperdengar. membunyikan. Mendengar. betul dan berekspresi. G. 4 4 4 4 . F. C’.corak irama  Ekspresi dinamik pelbagai meter dengan betul. Bertangga 26 Aspek 2 2. F#.4.3 PERMAINAN ALAT PERKUSI ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Latihan RPT 2013 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 VIJAYAMALAR A/P GUNUSHAKRAN SJK(T) LADANG BANOPDANE Page 10 . D  Irama .Minggu Aspek Item muzik instrumental  Melodi yang mengandungi pic C tengah.meter 2 . Membuat gerakan menunjukkan pergerakan pic yang dimainkan. B. ARAS 3 Menyatakan perbezaan pergerakan pic dalam kumpulankumpulan bunyi yang diperdengar dengan betul. E. melompat. mengecam.

menyanyikan dan memainkan pelbagai muzik nyanyian dan instrumental secara solo dan berkumpulan. Cadangan Aktiviti / Catatan memainkan melodi kaunter frasa demi frasa.2 Harmoni  Dron Lapisan suara ARAS 1 (a) Mengenal pasti kehadiran lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan betul. Mendengar.2 MELODI 1. Menggabungkan permainan melodi kaunter dengan melodi.Minggu Aspek PENGALAMAN MUZIKAL 2. ARAS 2 Mengecam jenis-jenis lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan betul. (b) Memainkan rekoder bagi mengiringi nyanyian atau muzik instrumental   Harmoni melodi kaunter 27 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. Mendengar dan menyanyikan dron dan lagu secara berkumpulan. Menyanyikan lagu dan memainkan ostinato melodi berasaskan skel RPT 2013 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 VIJAYAMALAR A/P GUNUSHAKRAN SJK(T) LADANG BANOPDANE Page 11 . Mengiringi lagu dengan melodi kaunter dengan lancar dan betul mengikut skor atau tanpa skor. Mengiringi lagu dengan melodi kaunter yang pendek dengan lancar dan betul mengikut skor. ARAS 3 Membanding bezakan jenis-jenis lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan penyataan yang sesuai. Memainkan rekoder untuk mengiringi nyanyian atau muzik instrumental.2 Item Bermain Rekoder Secara Muzikal Hasil Pembelajaran Mengiringi lagu dengan melodi kaunter yang pendek dengan betul mengikut skor dengan bimbingan guru.3.2.

so. Nyanyian solfa mengikut urutan Kodaly:    la. ARAS 3 Mengimprovisasi lebih daripada dua melodi yang muzikal menggunakan pic yang ditetapkan dengan bimbingan guru. re. Mendengar dan menyanyikan dron dan lagu secara berkumpulan. mi.2 IMPROVISASI .2 Harmoni  – Melodi Ostinato Lapisan suara Mendengar.Inang Cina 28 Aspek 3 EKSPRESI KREATIF 3.2 MELODI ARAS 1 (a) Mengenal pasti kehadiran lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan betul. Contoh lagu:  Jambatan Tamparuli  . ARAS 2 Mengimprovisa si dua melodi yang muzikal menggunakan pic yang ditetapkan dengan bimbingan guru. re la. ARAS 2 Mengecam jenis-jenis lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan betul. so.Melodi ARAS 1 (a) Mengimprovisa si satu melodi yang muzikal menggunakan pic yang ditetapkan dengan bimbingan guru. 1. RPT 2013 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 VIJAYAMALAR A/P GUNUSHAKRAN SJK(T) LADANG BANOPDANE Page 12 . so. menyanyikan dan memainkan pelbagai muzik nyanyian dan instrumental secara solo dan berkumpulan. do 29 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. mi la. mi.Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan pentatonik dengan alat muzik seperti glockenspiel atau rekoder. ARAS 3 Membanding bezakan jenis-jenis lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan penyataan yang sesuai.2.

Koordinasi . Contoh lagu:  Jambatan Tamparuli  Inang Cina Aspek 2 30 PENGALAMAN MUZIKAL 2. keseimbangan dan koordinasi suara dan bunyi dengan baik dan konsisten ketika persembahan muzik nyanyian dan istrumental. keseimbangan dan koordinasi suara dan bunyi dengan baik ketika persembahan muzik nyanyian dan instrumental. ARAS 2 Mengawal kesepaduan. ARAS 1 (a) Mengawal kesepaduan. Memainkan alat muzik dengan pelbagai jenis lagu secara berkumpulan.4 Kriteria Persembahan    Kesepaduan . Keseimbangan .Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan Menyanyikan lagu dan memainkan ostinato melodi berasaskan skel pentatonik dengan alat muzik seperti glockenspiel atau rekoder. ARAS 3 Mengawal kesepaduan. keseimbangan dan koordinasi suara dan bunyi dengan baik semasa persembahan muzik nyanyian dan instrumentalden gan bimbingan guru. RPT 2013 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 VIJAYAMALAR A/P GUNUSHAKRAN SJK(T) LADANG BANOPDANE Page 13 . Menyanyikan pelbagai jenis lagu secara berkumpulan.

Memberi deskripsi tekstur lagu yang diperdengar. Cadangan Aktiviti / Catatan Memainkan ostinato irama dengan alat perkusi untuk mengiringi lagu. ARAS 3 Menyatakan perbezaan tekstur dalam muzik nyanyian dan muzik instrumental dengan deskripsi yang betul.2.2 MELODI 1.3 Tekstur  Deskripsi tekstur Tebal . Nipis ARAS 1 (a) Mengenal pasti tekstur muzik nyanyian dan muzik instrumental yang diperdengar dengan betul. ARAS 2 Menyatakan dengan betul jenis tekstur muzik nyanyian dan muzik instrumental yang diperdengar. Mendengar.mereka cipta ostinato irama ARAS 1 Hasil Pembelajaran ARAS 2 Membina dua ostinato irama untuk mengiringi dua buah lagu yang berlainan meter dan tempo menggunakan nilai not dan tanda rehat yang ditetapkan.3 REKA CIPTA  Pengalaman Kreatif . (a) Membina satu ostinato irama yang sesuai untuk mengiringi sebuah lagu menggunakan nilai not dan tanda rehat yang ditetapkan. RPT 2013 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 VIJAYAMALAR A/P GUNUSHAKRAN SJK(T) LADANG BANOPDANE Page 14 . ARAS 3 Membina lebih daripada dua ostinato irama untuk mengiringi lagu-lagu yang berlainan meter dan berlainan tempo menggunakan nilai not dan tanda rehat yang ditetapkan.Minggu 31 Aspek Aspek 3 EKSPRESI KREATIF Item 3. menyanyikan dan memainkan pelbagai muzik nyanyian dan instrumental secara solo dan berkumpulan. 32 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1.

Mendengar dan menyanyikan pelbagai jenis lagu. Memainkan rekoder mengikut frasa. Ciri-ciri frasa:     bilangan bar melodi yang berulang corak yang berulang kontur 35 Aspek 3 PENGHARGAAN 4. Menyatakan ciri-ciri RPT 2013 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 VIJAYAMALAR A/P GUNUSHAKRAN SJK(T) LADANG BANOPDANE Page 15 .2.1  NYANYIAN Memberi respon ARAS 1 (a) Membanding beza ARAS 2 Membanding beza konsep ARAS 3 Membanding beza konsep muzik Mengecam lagu AB dan ABA.4 Bentuk  Frasa ARAS 1 (a) Mengenal pasti frasa dalam lagu yang diperdengar dengan betul. ARAS 2 Membanding beza frasafrasa dalam lagu yang diperdengar dengan betul. Membuat gerakan kreatif berdasarkan unit-unit frasa dalam lagu yang dinyanyikan. ARAS 3 Menyatakan ciriciri frasa lagu yang diperdengar dengan penyataan yang sesuai. dimainkan atau diperdengar.2 MELODI 1.Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan 34 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1.

Mendengar .2.Tekstur . Menandakan seksyenseksyen dalam lagu. bertulis.Bentuk konsep muzik dengan betul bagi dua buah lagu yang diperdengar. memainkan dan lagu-lagu berbentuk AB dan ABA. Cadangan Aktiviti / Catatan bentuk lagu yang diperdengar. Membanding beza seksyen-seksyen dalam lagu. Hasil Pembelajaran muzik dengan betul bagi tiga buah lagu yang diperdengar. RPT 2013 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 VIJAYAMALAR A/P GUNUSHAKRAN SJK(T) LADANG BANOPDANE Page 16 . ABA ARAS 1 (a) Mengecam jenis struktur lagu dengan betul berdasarkan tiga buah lagu yang diperdengar. ARAS 3 Mengecam jenis struktur lagu dengan betul berdasarkan enam buah lagu yang diperdengar. Memberi respon secara gerakan.Minggu Aspek ESTETIK Item . dengan betul bagi empat buah lagu atau lebih yang diperdengar. ARAS 2 Mengecam jenis struktur lagu dengan betul berdasarkan empat buah lagu yang diperdengar. lakaran grafik. 36 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. menyanyi. Membuat reflekssi tentang lagu-lagu yang didengari.Tempo .2 MELODI 1.4 Bentuk  Struktur – AB .

1  NYANYIAN Memberi respon .Bentuk ARAS 1 (a) Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi dua buah lagu yang diperdengar. ARAS 3 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi empat buah lagu atau lebih yang diperdengar. bertulis.Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan Aspek 3 37 PENGHARGAAN ESTETIK 4.3. 38 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan 1. Membuat reflekssi tentang lagu-lagu yang didengari.1 Dinamik  Lembut . lakaran grafik.3 EKSPRESI ARAS 1 (a) Menyatakan jenis dinamik pada lagu-lagu ARAS 2 Menandakan dinamik dengan betul pada skor lagu ARAS 3 Menyatakan perbezaan dinamik dalam lagu-lagu yang diperdengar 1. Memberi respon secara gerakan. Mengecam lagu AB dan ABA. dinyanyikan dan RPT 2013 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 VIJAYAMALAR A/P GUNUSHAKRAN SJK(T) LADANG BANOPDANE Page 17 .Tekstur . Menyatakan ciri-ciri bentuk lagu yang diperdengar. Kuat . Membuat lakuan kreatif bagi menunjukkan dinamik dalam lagu yang didengari. ARAS 2 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi tiga buah lagu yang diperdengar.

Mengklasifikasikan warna ton alat muzik. Melukis. 40 Aspek 2 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan 1.Dinamik ARAS 1 (a) Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi dua karya muzik instrumental yang diperdengar. Hasil Pembelajaran seperti yang diperdengar.Tempo . ARAS 1 (a) Menyatakan jenis mud empat buah lagu yang ARAS 2 Menyatakan jenis mud enam buah lagu ARAS 3 Menyatakan jenis mud lapan buah lagu yang Mendengar dan menyanyikan pelbagai jenis lagu. Mendengar lagu dan menuliskan lambang dinamik pada senikata dan skor lagu yang mudah secara berpandu. 39 Aspek 3 PENGHARGAAN ESTETIK 4. ARAS 2 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi tiga karya muzik instrumental yang diperdengar. Menginterpretasi muzik yang didengari dalam bentuk grafik. Beransur kuat yang diperdengar dengan betul. Cadangan Aktiviti / Catatan dimainkan. Cemas . Menyediakan folio tentang aktiviti muzik instrumental.3 EKSPRESI 1.2 Mud Riang . menulis refleksi. dengan penyataan yang sesuai.2 MUZIK INSTRUMENTAL  Memberi respon .Minggu Aspek dan Kefahaman Bahasa Muzik Item Beransur lembut . Sedih . pantun. Bersemangat . melakar.Rentak .3. catatan rasa dan fikiran. ARAS 3 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi empat buah atau lebih karya muzik instrumental yang diperdengar. Membuat lakuan kreatif bagi RPT 2013 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 VIJAYAMALAR A/P GUNUSHAKRAN SJK(T) LADANG BANOPDANE Page 18 . Memainkan dinamik dengan alat perkusi dan rekoder.

ARAS 3 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi empat buah atau lebih karya muzik instrumental yang diperdengar.Tekstur .Warna ton . Melukis. Menyediakan folio tentang aktiviti muzik instrumental.Minggu Aspek Dan Kefahaman Bahasa Muzik Item Takut . RPT 2013 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 VIJAYAMALAR A/P GUNUSHAKRAN SJK(T) LADANG BANOPDANE Page 19 . Menginterpretasi muzik yang didengari dalam bentuk grafik.Dinamik ARAS 1 (a) Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi dua karya muzik instrumental yang diperdengar. diperdengar dengan betul. ARAS 2 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi tiga karya muzik instrumental yang diperdengar. Tenang diperdengar dengan betul. Mengklasifikasikan warna ton alat muzik. dinyanyikan dan dimainkan. catatan rasa dan fikiran. menulis refleksi. pantun. Hasil Pembelajaran yang diperdengar dengan betul.2  INSTRUMENTAL Memberi respon . melakar. 41 Aspek 3 PENGHARGAAN ESTETIK 4. Cadangan Aktiviti / Catatan menunjukkan mud dalam lagu yang didengari.

Memadankan istilah dengan maksud yang diberi. legato . andante . fermata/pause . Garis tamat . Harkat .Minggu 42 Aspek Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik Item 1.tempo . dengan betul.bilangan bar . Menganalisis skor dengan memberi fokus kepada: . allegro .frasa .4. Menyatakan maksud istilah. Klef trebel ARAS 1 Hasil Pembelajaran ARAS 2 Mengenal pasti tanda isyarat dan istilah dalam skor muzik. Kaitan .Fungsi ARAS 1 (b) Mengenal pasti fungsi muzik dan konsep muzik dengan betul ARAS 2 Membanding beza fungsi muzik dan konsep muzik dengan betul ARAS 3 Membanding beza fungsi muzik dan konsep muzik dengan betul bagi tiga buah atau Fungsi lagu seperti Perayaan Upacara Tarian Membuat refleksi tentang muzik masyarakat RPT 2013 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 VIJAYAMALAR A/P GUNUSHAKRAN SJK(T) LADANG BANOPDANE Page 20 .jenis not . dengan betul. staccato . forte . Garis bar . Cadangan Aktiviti / Catatan Mengecam. membuat latihan menulis tanda-tanda isyarat.tanda isyarat (a) Menyebut tanda isyarat dan istilah muzik.4 SISTEM NOTASI 1. menyalin. Menyebut istilah yang diberi. 43 Aspek 3 PENGHARGAAN ESTETIK MUZIK MASYARAKAT MALAYSIA  Meneliti . Tanda kromat .2 Tanda Isyarat dan Istilah  piano . Frasa .dinamik . Baluk . ARAS 3 Menganalisis skor muzik dengan betul secara berpandu.

Hasil Pembelajaran bagi dua buah lagu masyarakat Malaysia yang diperdengar.  jenis lagu  pakaian  alat muzik Contoh lagu Muzik Kuda Kepang Muzik Dikir Barat Muzik Dongdang Sayang Muzik Caklempong Muzik Tarian Singa Muzik Nobat RPT 2013 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 VIJAYAMALAR A/P GUNUSHAKRAN SJK(T) LADANG BANOPDANE Page 21 . Menyediakan folio tentang aktiviti muzik masyarakat Malaysia. Cadangan Aktiviti / Catatan Malaysia.Minggu Aspek Item bagi lagu masyarakat Malaysia yang diperdengar. lebih lagu masyarakat Malaysia yang diperdengar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful