RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5

Minggu 1

Aspek
Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1.1 IRAMA

Item
ARAS 1 (a)

Hasil Pembelajaran
ARAS 2 Memainkan detik secara konsisten untuk sepanjang lapan bar dalam meter 3 4 4 dan 4 ARAS 2 Mengamalkan tiga teknik nyanyian dengan baik ketika menyanyi. ARAS 3 Memainkan detik secara konsisten untuk sepanjang dua belas bar dalam meter 3 dan 4. 4 4 ARAS 3 Mengamalkan lebih daripada tiga teknik nyanyian dengan baik ketika menyanyi.

Cadangan Aktiviti / Catatan
Mengesan detik berkala pada lagu. Memainkan detik berkala dengan perkusi badan atau alat perkusi.

1.1.1 Detik  Detik berkala

Memainkan detik secara konsisten untuk sepanjang enam bar dalam meter 3 4 4 dan 4

2

Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL

2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.1 Teknik dalam nyanyian  Aplikasi teknik Postur ; Sebutan ; Pernafasan ; Penghasilan ton ; Ekspresi

ARAS 1 (a) Mempraktikkan teknik nyanyian yang betul ketika menyanyi.

Membuat latihan-latihan nyanyian dengan memberi tumpuan kepada teknik-teknik yang dipelajari.

3

Aspek 3 EKSPRESI KREATIF

3.1 PENEROKAAN  Pengalaman menemui - Meneroka pelbagai bunyi : Perkusi badan ; Bahan improvisasi

ARAS 1 (a) Menyusun pelbagai kesan bunyi secara kreatif menggunakan sumber bunyi yang ditetapkan.

ARAS 2 Menghasilkan satu gubahan kreatif daripada pelbagai kesan bunyi menggunakan sumber bunyi yang ditetapkan dengan bimbingan guru.

ARAS 3 Menghasilkan lebih daripada satu gubahan kreatif daripada pelbagai kesan bunyi mengguna kan sumber bunyi yang ditetapkan secara berkumpulan Meneroka dan menemui pelbagai kesan bunyi secara tidak konvensional daripada sumber bunyi seperti suara, alat muzik, alat improvisasi, perkusi badan. Memainkan alat muzik secara tidak konvensional.

RPT 2013 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 VIJAYAMALAR A/P GUNUSHAKRAN SJK(T) LADANG BANOPDANE

Page 1

Minggu 4

Aspek

Item

Hasil Pembelajaran
atau ber sendirian. ARAS 3 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi empat buah lagu atau lebih yang diperdengar.

Cadangan Aktiviti / Catatan
Mengecam lagu AB dan ABA. Menyatakan ciri-ciri bentuk lagu yang diperdengar. Memberi respon secara gerakan, bertulis, lakaran grafik. Membuat reflekssi tentang lagu-lagu yang didengari.

Aspek 4 PENGHARGAAN ESTETIK

4.1 

NYANYIAN Memberi respon    Warna ton Tekstur Tempo

ARAS 1 (a) Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi dua buah lagu yang diperdengar.

ARAS 2 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi tiga buah lagu yang diperdengar.

5

Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik

1.1 IRAMA 1.1.2 Meter 2 ; 3 ; 4 4 4 4 2.2 PENGALAMAN MUZIKAL 2.2.1 Teknik dalam permainan perkusi  Memegang / Mengendalikan Memainkan

ARAS 1 (a) Mengenal pasti jenis meter pada lagulagu yang diperdengar dengan betul. ARAS 1 (a) Memainkan dram getar, dram tenor dan alat perkusi lain dengan betul mengikut notasi sepanjang dua bar.

ARAS 2 Menyatakan ciriciri meter 2 4, 3 , 4 dengan 4 4 jelas. ARAS 2 Memainkan dram getar, dram tenor dan alat perkusi lain dengan betul mengikut notasi sepanjang empat bar.

ARAS 3 Membanding beza meter 2 , 4, 3 , 4 dengan 4 4 jelas. ARAS 3 Memainkan dram getar, dram tenor dan alat perkusi lain dengan betul mengikut skor lengkap secara berpandu. Mendengar dan menyanyikan lagu dalam meter 2 , 4 , 4 4 4 3.

6

PENGALAMAN MUZIKAL

Latihan memegang dan memainkan dram getar, dram tenor dan alat perkusi lain. Memainkan alat perkusi mengiringi nyanyian dan muzik instrumental secara ensembel. Skor    lengkap: dua alat perkusi tiga alat perkusi empat alat perkusi

RPT 2013 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 VIJAYAMALAR A/P GUNUSHAKRAN SJK(T) LADANG BANOPDANE

Page 2

Cepat .2  Item IMPROVISASI Pengalaman kreatif Mengimprovisasi corak irama ARAS 1 (a) Hasil Pembelajaran ARAS 2 Mengimprovisasi corak irama sepanjang empat bar yang betul dari segi nilai not dan meter.3 Tempo  Lambat .Minggu Aspek Aspek 3 EKSPRESI KREATIF 3. 9 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan 1. Cadangan Aktiviti / Catatan Membalas corak irama yang diberi dengan menggunakan alat perkusi. Mengklasifikasikan warna ton alat muzik. Melukis. 8 Aspek 4 PENGHARGAAN ESTETIK 4. RPT 2013 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 VIJAYAMALAR A/P GUNUSHAKRAN SJK(T) LADANG BANOPDANE Page 3 . catatan rasa dan fikiran. pantun. menulis refleksi. ARAS 3 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi empat buah atau lebih karya muzik instrumental yang diperdengar. Menginterpretasi muzik yang didengari dalam bentuk grafik. Menyediakan folio tentang aktiviti muzik instrumental.1 IRAMA 1. Sederhana ARAS 1 (a) Mengenal pasti jenis tempo pada lagu-lagu yang ARAS 2 Menyatakan perbezaan dan perubahan tempo lagu ARAS 3 Menyatakan ciriciri perubahan tempo pada lagu yang diperdengar Mendengar dan menyanyikan lagu dalam pelbagai tempo. melakar. 7 Mengimprovis asi corak irama sepanjang dua bar yang betul dari segi nilai not dan meter.1.2 MUZIK INSTRUMENTAL  Memberi respon Warna ton Tekstur Tempo ARAS 1 (a) Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi dua karya muzik instrumental yang diperdengar. ARAS 3 Mengimprovisasi corak irama sepanjang melebihi empat bar yang betul dari segi nilai not dan meter. ARAS 2 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi tiga karya muzik instrumental yang diperdengar.

11 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik SISTEM NOTASI 1. ti . ti . ARAS 2 Mengenal pasti simbol notasi muzik dalam skor lagu yang diberi dengan betul.1 Menyanyi  Solfa – do . ARAS 3 Membaca notasi muzik dengan betul menggunakan alat muzik. re . Cadangan Aktiviti / Catatan Membuat latihan solfa dengan pic do . dengan jelas. re . do’. do’ dalam lagu yang diberi dengan tepat. la .4. mi . ti . Menyanyikan lagu atau keratan lagu yang mengandungi pic do .2 IMPROVISASI  Melodi ARAS 1 (a) Mengimprovisasi satu melodi yang muzikal menggunakan pic yang ditetapkan ARAS 2 Mengimprovisasi dua melodi yang muzikal menggunakan pic yang ARAS 3 Mengimprovisasi lebih daripada dua melodi yang muzikal menggunakan pic yang ditetapkan Nyanyian solfa mengikut urutan Kodaly:  la.1 Lambang not muzik dan tanda rehat      ARAS 1 (a) Mengenal pasti simbol notasi muzik tanpa baluk dengan betul. menyanyi dan memainkan melodi mudah. (a) Menyanyikan pic do . Cadangan Aktiviti / Catatan Minggu Aspek Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL 2. ti . fa . mi . do’ dalam keratan lagu yang diberi dengan tepat. so . re . ti . Membaca notasi. fa . dengan betul.Minggu Aspek Dan Kefahaman Bahasa Muzik  Item Perubahan tempo – Ansur cepat . so . ARAS 3 Menyanyikan dengan tepat pic do . Ansu lambat diperdengar dengan betul.2 Item PENGALAMAN MUZIK ARAS 1 Hasil Pembelajaran ARAS 2 Menyanyikan pic do . so . mi RPT 2013 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 VIJAYAMALAR A/P GUNUSHAKRAN SJK(T) LADANG BANOPDANE Page 4 . so . la . do’ secara berpandu dengan tepat. fa . so . re. do’. do’. Hasil Pembelajaran yang diperdengar. mi . fa . so. re . re . 10 2. ti . mi . mi . la . fa . fa . la . 12 Aspek 3 EKSPRESI KREATIF 3. mi .2. la . Membaca dan menulis notasi muzik. so . la .

Inang dan Zapin. ditetapkan dengan bimbingan guru. Memainkan rekoder mengikut skor yang disediakan. Masri. Waltz. mi. Waltz. ARAS 2 Mengenal pasti corak irama rentak zapin dengan betul. Cadangan Aktiviti / Catatan   la. re la. re. Mengecam semua not pada baluk dengan betul dan pantas.1. 13 14 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. Mendengar dan menyanyikan lagu-lagu berentak Mac. so. Cadangan Aktiviti / Catatan Membaca dan menulis notasi muzik pada baluk. do Minggu Aspek Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1.1 IRAMA 1.4  Item SISTEM NOTASI Kedudukan not pada baluk (b) Mengecam not pada baluk dengan betul. so. ARAS 3 Menyatakan ciri-ciri rentak zapin dengan betul. Masri. mi. dengan bimbingan guru.Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran dengan bimbingan guru. Hasil Pembelajaran Mengecam 6-8 not pada baluk dengan betul dan pantas.5 Corak irama  Rentak  Zapin ARAS 1 (a) Mengecam lagu berentak zapin daripada sekumpulan lagu yang diperdengar dengan betul. Membuat gerakan berdasarkan lagu berentak Mac. Inang dan RPT 2013 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 VIJAYAMALAR A/P GUNUSHAKRAN SJK(T) LADANG BANOPDANE Page 5 . Membanding beza pelbagai rentak yang diperdengar.

Menyanyi dan memainkan pelbagai lagu dalam meter 2. tekanan.4 Nilai not dan tanda rehat ARAS 1 (a) Mengecam nilai not dan tanda rehat yang dimainkan dengan betul. 15 Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL 2.1. Hasil Pembelajaran ARAS 2 Mengenal pasti not dan tanda rehat dalam corak irama yang diperdengar dengan betul. Cadangan Aktiviti / Catatan Memadankan nilai not yang diperdengar dengan notasi yang dipaparkan.2 Memainkan alat perkusi • Kemahiran bermain perkusi ARAS 1 (a) Memainkan corak irama dengan betul dari segi detik. tempo dan dinamik. ARAS 3 Menulis corak irama yang diperdengar dengan betul menggunakan not dan tanda rehat yang telah dipelajari.1 IRAMA 1.Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan Zapin. Minggu Aspek Aspek 1 PENGHARGAAN ESTETIK Item 1.3 4 4 4 secara solo dan berkumpulan.3.2 Memainkan alat ARAS 1 (b) Memainkan ARAS 2 Memainkan ARAS 3 Memainkan corak RPT 2013 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 VIJAYAMALAR A/P GUNUSHAKRAN SJK(T) LADANG BANOPDANE Page 6 . Memadankan corak irama yang diperdengar dengan memilih kad imbasan yang disediakan. Membaca dan 16             17 Aspek 2 PENGALAMAN 2.4.3.3 PERMAINAN ALAT PERKUSI 2.3 PERMAINAN ALAT PERKUSI 2.

Membuat gerakan berdasarkan aras pic 20 (a) Mengenal pasti pic tinggi. ARAS 3 Memainkan semula corak irama ostinato yang didengari dengan betul.Minggu Aspek MUZIKAL Item perkusi  Kemahiran bermain sambil membaca notasi 1. ARAS 3 Mengamalkan teknik bermain rekoder yang dipelajari dengan betul semasa bermain rekoder tanpa bimbingan guru. tertinggi dan terendah daripada sekumpulan bunyi yang diperdengar RPT 2013 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 VIJAYAMALAR A/P GUNUSHAKRAN SJK(T) LADANG BANOPDANE Page 7 . 18 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik Mendengar. ARAS 1 (a) Menunjukkan teknik yang betul semasa bermain rekoder. membunyikan dan memainkan pic tinggi.2.1 IRAMA 1. menyebut dan memainkan pelbagai ostinato irama.3.1 Pic  Aras pic – Tinggi . corak irama sepanjang empat bar dengan lancar dan betul mengkut notasi. Penjarian.2 MELODI 1. Tunjuk cara dan latihan teknik. ARAS 2 Mempraktikkan teknik bermain rekoder yang dipelajari dengan betul semasa bermain rekoder dengan bimbingan guru. Cadangan Aktiviti / Catatan memainkan corak irama dan ostinato.5 Corak irama  Ostinato irama Hasil Pembelajaran corak irama sepanjang dua bar dengan betul mengikut notasi. ARAS 2 Mengajuk semula corak irama ostinato yang didengari dengan betul. Rendah . Tertinggi . 19 Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL PERMAINAN ALAT PERKUSI 2. tertinggi dan terendah. Memainkan ostinato irama menggunakan alat perkusi. tengah.1. tengah. rendah. ARAS 3 Menganalisis lagu dari segi pic dengan tepat. irama sepanjang lapan bar atau lebih dengan lancar dan betul mengkut notasi. Minggu Aspek Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik Item 1. Terendah ARAS 1 Hasil Pembelajaran ARAS 2 Mengenal pasti dengan betul pic tertinggi dan terendah dalam keratan lagu. Pernafasan ..2 Memainkan alat perkusi  Aplikasi teknik – Postur . rendah. Penghasilan ton . Tengah . Cadangan Aktiviti / Catatan Mendengar. Penglidahan . Embouchure . ARAS 1 (a) Mengenal pasti corak irama ostinato dalam lagu yang diperdengar dengan betul.

ARAS 3 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi empat buah atau lebih karya muzik instrumental yang diperdengar. ARAS 2 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi tiga karya muzik instrumental yang diperdengar. Mendatar . 21 Aspek 4 PENGHARGAAN ESTETIK 4. melompat. catatan rasa dan fikiran. ARAS 2 Mengecam pergerakan pic dengan betul berdasarkan keratan lagu yang diperdengar. membunyikan.2. Mendengar. mengecam. Bertangga ARAS 1 (b) Mengecam pergerakan pic dengan betul berdasarkan notnot yang diperdengar.1  MELODI Pic Pergerakan pic –Melompat . Mengecam aras pic dalam siri bunyi yang dimainkan. b)Menginterpretasi muzik yang didengari dalam bentuk grafik. Membaca dan mengecam pic tertinggi dan terendah dalam lagu yang dinyanyikan. mendatar dan bertangga. c)Mengklasifikasikan warna ton alat muzik.4 1. a)Melukis. ARAS 3 Menyatakan perbezaan pergerakan pic dalam kumpulankumpulan bunyi yang diperdengar dengan betul. memainkan pic menurun menaik. RPT 2013 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 VIJAYAMALAR A/P GUNUSHAKRAN SJK(T) LADANG BANOPDANE Page 8 . Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan yang dimainkan.2 MUZIK INSTRUMENTAL  Memberi respon    Warna ton Tekstur Tempo ARAS 1 (a) Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi dua karya muzik instrumental yang diperdengar. 22 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1.Minggu Aspek Item dengan betul. d)Menyediakan folio tentang aktiviti muzik instrumental. melakar. menulis refleksi. pantun.

C’.2 Bermain Rekoder Secara Muzikal (b) Memainkan rekoder bagi mengiringi nyanyian atau ARAS 1 (b) Memainkan lagu sepanjang lapan bar yang pelbagai corak irama dalam ARAS 2 Memainkan lagu sepanjang lapan bar yang pelbagai corak ARAS 3 Memainkan lagu melebihi lapan bar yang pelbagai corak irama dalam pelbagai meter Membaca dan memainkan pelbagai jenis lagu dalam meter 2 4 3 RPT 2013 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 VIJAYAMALAR A/P GUNUSHAKRAN SJK(T) LADANG BANOPDANE Page 9 . Bb . 24 Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL 2.3.3 PERMAINAN ALAT PERKUSI 2. D. F. A.Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan Membuat gerakan menunjukkan pergerakan pic yang dimainkan.3.3 PERMAINAN ALAT PERKUSI 2. G. Latihan meniup dengan tumpuan kepada teknik pernafasan dan penglidahan. Membaca notasi . D’ (a)Memainkan not-not berkaitan dengan penjarian yang betul. 23 Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL 2.Not C tengah. B.2 Bermain Rekoder Secara Muzikal (a) Kemahiran bermain dan membaca notasi ARAS 1 Latihan penjarian tanpa dan dengan tiupan. E. F#.

25 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. C’. membunyikan. 4 4 4 4 . D. mendatar dan bertangga. F#. Memainkan lagu atau keratan lagu mengikut skor.Minggu Aspek Item muzik instrumental  Melodi yang mengandungi pic C tengah. Hasil Pembelajaran irama dalam pelbagai meter dengan lancar dan betul. B. 3 . dengan lancar. melompat. G. 1.4 secara solo dan berkumpulan. Bertangga 26 Aspek 2 2. Mendengar. Mendatar . F. Membuat gerakan menunjukkan pergerakan pic yang dimainkan. D  Irama . mengecam. ARAS 2 Mengecam pergerakan pic dengan betul berdasarkan keratan lagu yang diperdengar.4. Cadangan Aktiviti / Catatan 4.1 Pic  Pergerakan pic –Melompat .3 PERMAINAN ALAT PERKUSI ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Latihan RPT 2013 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 VIJAYAMALAR A/P GUNUSHAKRAN SJK(T) LADANG BANOPDANE Page 10 .meter 2 . E. ARAS 3 Menyatakan perbezaan pergerakan pic dalam kumpulankumpulan bunyi yang diperdengar dengan betul. A.2.4 MELODI ARAS 1 (b) Mengecam pergerakan pic dengan betul berdasarkan notnot yang diperdengar. betul dan berekspresi. memainkan pic menurun menaik.corak irama  Ekspresi dinamik pelbagai meter dengan betul.

menyanyikan dan memainkan pelbagai muzik nyanyian dan instrumental secara solo dan berkumpulan. ARAS 2 Mengecam jenis-jenis lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan betul.2. Mendengar. (b) Memainkan rekoder bagi mengiringi nyanyian atau muzik instrumental   Harmoni melodi kaunter 27 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. Memainkan rekoder untuk mengiringi nyanyian atau muzik instrumental.2 Item Bermain Rekoder Secara Muzikal Hasil Pembelajaran Mengiringi lagu dengan melodi kaunter yang pendek dengan betul mengikut skor dengan bimbingan guru. Mendengar dan menyanyikan dron dan lagu secara berkumpulan. Menyanyikan lagu dan memainkan ostinato melodi berasaskan skel RPT 2013 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 VIJAYAMALAR A/P GUNUSHAKRAN SJK(T) LADANG BANOPDANE Page 11 .3.2 Harmoni  Dron Lapisan suara ARAS 1 (a) Mengenal pasti kehadiran lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan betul. Cadangan Aktiviti / Catatan memainkan melodi kaunter frasa demi frasa. ARAS 3 Membanding bezakan jenis-jenis lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan penyataan yang sesuai. Menggabungkan permainan melodi kaunter dengan melodi. Mengiringi lagu dengan melodi kaunter yang pendek dengan lancar dan betul mengikut skor.Minggu Aspek PENGALAMAN MUZIKAL 2. Mengiringi lagu dengan melodi kaunter dengan lancar dan betul mengikut skor atau tanpa skor.2 MELODI 1.

2 Harmoni  – Melodi Ostinato Lapisan suara Mendengar. mi. ARAS 3 Mengimprovisasi lebih daripada dua melodi yang muzikal menggunakan pic yang ditetapkan dengan bimbingan guru. re. Nyanyian solfa mengikut urutan Kodaly:    la.2. Mendengar dan menyanyikan dron dan lagu secara berkumpulan. 1.Inang Cina 28 Aspek 3 EKSPRESI KREATIF 3.Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan pentatonik dengan alat muzik seperti glockenspiel atau rekoder. ARAS 3 Membanding bezakan jenis-jenis lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan penyataan yang sesuai.2 IMPROVISASI . so. do 29 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. re la. Contoh lagu:  Jambatan Tamparuli  . menyanyikan dan memainkan pelbagai muzik nyanyian dan instrumental secara solo dan berkumpulan. ARAS 2 Mengecam jenis-jenis lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan betul.Melodi ARAS 1 (a) Mengimprovisa si satu melodi yang muzikal menggunakan pic yang ditetapkan dengan bimbingan guru. so. mi la.2 MELODI ARAS 1 (a) Mengenal pasti kehadiran lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan betul. so. ARAS 2 Mengimprovisa si dua melodi yang muzikal menggunakan pic yang ditetapkan dengan bimbingan guru. mi. RPT 2013 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 VIJAYAMALAR A/P GUNUSHAKRAN SJK(T) LADANG BANOPDANE Page 12 .

keseimbangan dan koordinasi suara dan bunyi dengan baik dan konsisten ketika persembahan muzik nyanyian dan istrumental. Keseimbangan . ARAS 3 Mengawal kesepaduan. RPT 2013 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 VIJAYAMALAR A/P GUNUSHAKRAN SJK(T) LADANG BANOPDANE Page 13 . Memainkan alat muzik dengan pelbagai jenis lagu secara berkumpulan. Koordinasi .4 Kriteria Persembahan    Kesepaduan . Contoh lagu:  Jambatan Tamparuli  Inang Cina Aspek 2 30 PENGALAMAN MUZIKAL 2. ARAS 2 Mengawal kesepaduan. keseimbangan dan koordinasi suara dan bunyi dengan baik ketika persembahan muzik nyanyian dan instrumental. keseimbangan dan koordinasi suara dan bunyi dengan baik semasa persembahan muzik nyanyian dan instrumentalden gan bimbingan guru. Menyanyikan pelbagai jenis lagu secara berkumpulan.Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan Menyanyikan lagu dan memainkan ostinato melodi berasaskan skel pentatonik dengan alat muzik seperti glockenspiel atau rekoder. ARAS 1 (a) Mengawal kesepaduan.

Cadangan Aktiviti / Catatan Memainkan ostinato irama dengan alat perkusi untuk mengiringi lagu.Minggu 31 Aspek Aspek 3 EKSPRESI KREATIF Item 3. menyanyikan dan memainkan pelbagai muzik nyanyian dan instrumental secara solo dan berkumpulan. ARAS 3 Membina lebih daripada dua ostinato irama untuk mengiringi lagu-lagu yang berlainan meter dan berlainan tempo menggunakan nilai not dan tanda rehat yang ditetapkan. RPT 2013 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 VIJAYAMALAR A/P GUNUSHAKRAN SJK(T) LADANG BANOPDANE Page 14 . Mendengar.3 Tekstur  Deskripsi tekstur Tebal .mereka cipta ostinato irama ARAS 1 Hasil Pembelajaran ARAS 2 Membina dua ostinato irama untuk mengiringi dua buah lagu yang berlainan meter dan tempo menggunakan nilai not dan tanda rehat yang ditetapkan. (a) Membina satu ostinato irama yang sesuai untuk mengiringi sebuah lagu menggunakan nilai not dan tanda rehat yang ditetapkan.2. ARAS 2 Menyatakan dengan betul jenis tekstur muzik nyanyian dan muzik instrumental yang diperdengar.2 MELODI 1. ARAS 3 Menyatakan perbezaan tekstur dalam muzik nyanyian dan muzik instrumental dengan deskripsi yang betul. Memberi deskripsi tekstur lagu yang diperdengar. Nipis ARAS 1 (a) Mengenal pasti tekstur muzik nyanyian dan muzik instrumental yang diperdengar dengan betul. 32 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1.3 REKA CIPTA  Pengalaman Kreatif .

2 MELODI 1. Memainkan rekoder mengikut frasa. ARAS 2 Membanding beza frasafrasa dalam lagu yang diperdengar dengan betul. ARAS 3 Menyatakan ciriciri frasa lagu yang diperdengar dengan penyataan yang sesuai. Ciri-ciri frasa:     bilangan bar melodi yang berulang corak yang berulang kontur 35 Aspek 3 PENGHARGAAN 4.Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan 34 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1.2. Membuat gerakan kreatif berdasarkan unit-unit frasa dalam lagu yang dinyanyikan. Mendengar dan menyanyikan pelbagai jenis lagu. Menyatakan ciri-ciri RPT 2013 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 VIJAYAMALAR A/P GUNUSHAKRAN SJK(T) LADANG BANOPDANE Page 15 . dimainkan atau diperdengar.4 Bentuk  Frasa ARAS 1 (a) Mengenal pasti frasa dalam lagu yang diperdengar dengan betul.1  NYANYIAN Memberi respon ARAS 1 (a) Membanding beza ARAS 2 Membanding beza konsep ARAS 3 Membanding beza konsep muzik Mengecam lagu AB dan ABA.

Hasil Pembelajaran muzik dengan betul bagi tiga buah lagu yang diperdengar. RPT 2013 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 VIJAYAMALAR A/P GUNUSHAKRAN SJK(T) LADANG BANOPDANE Page 16 . menyanyi. ARAS 2 Mengecam jenis struktur lagu dengan betul berdasarkan empat buah lagu yang diperdengar.Tempo . Membanding beza seksyen-seksyen dalam lagu. bertulis. ARAS 3 Mengecam jenis struktur lagu dengan betul berdasarkan enam buah lagu yang diperdengar. lakaran grafik. ABA ARAS 1 (a) Mengecam jenis struktur lagu dengan betul berdasarkan tiga buah lagu yang diperdengar. Mendengar . Membuat reflekssi tentang lagu-lagu yang didengari. 36 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. Menandakan seksyenseksyen dalam lagu. memainkan dan lagu-lagu berbentuk AB dan ABA.Bentuk konsep muzik dengan betul bagi dua buah lagu yang diperdengar.4 Bentuk  Struktur – AB . dengan betul bagi empat buah lagu atau lebih yang diperdengar.2.Tekstur .2 MELODI 1. Memberi respon secara gerakan.Minggu Aspek ESTETIK Item . Cadangan Aktiviti / Catatan bentuk lagu yang diperdengar.

3 EKSPRESI ARAS 1 (a) Menyatakan jenis dinamik pada lagu-lagu ARAS 2 Menandakan dinamik dengan betul pada skor lagu ARAS 3 Menyatakan perbezaan dinamik dalam lagu-lagu yang diperdengar 1. ARAS 3 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi empat buah lagu atau lebih yang diperdengar. 38 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan 1. Memberi respon secara gerakan. dinyanyikan dan RPT 2013 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 VIJAYAMALAR A/P GUNUSHAKRAN SJK(T) LADANG BANOPDANE Page 17 . Menyatakan ciri-ciri bentuk lagu yang diperdengar. Mengecam lagu AB dan ABA.Tekstur .1  NYANYIAN Memberi respon .Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan Aspek 3 37 PENGHARGAAN ESTETIK 4.Bentuk ARAS 1 (a) Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi dua buah lagu yang diperdengar. lakaran grafik. ARAS 2 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi tiga buah lagu yang diperdengar.3.1 Dinamik  Lembut . bertulis. Membuat reflekssi tentang lagu-lagu yang didengari. Membuat lakuan kreatif bagi menunjukkan dinamik dalam lagu yang didengari. Kuat .

2 Mud Riang .3 EKSPRESI 1. ARAS 2 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi tiga karya muzik instrumental yang diperdengar. melakar. Hasil Pembelajaran seperti yang diperdengar. Sedih . Bersemangat .Minggu Aspek dan Kefahaman Bahasa Muzik Item Beransur lembut . ARAS 1 (a) Menyatakan jenis mud empat buah lagu yang ARAS 2 Menyatakan jenis mud enam buah lagu ARAS 3 Menyatakan jenis mud lapan buah lagu yang Mendengar dan menyanyikan pelbagai jenis lagu. 39 Aspek 3 PENGHARGAAN ESTETIK 4.Tempo . Mengklasifikasikan warna ton alat muzik. Cadangan Aktiviti / Catatan dimainkan. Memainkan dinamik dengan alat perkusi dan rekoder.Rentak .2 MUZIK INSTRUMENTAL  Memberi respon . Menyediakan folio tentang aktiviti muzik instrumental.3. Membuat lakuan kreatif bagi RPT 2013 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 VIJAYAMALAR A/P GUNUSHAKRAN SJK(T) LADANG BANOPDANE Page 18 . Cemas .Dinamik ARAS 1 (a) Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi dua karya muzik instrumental yang diperdengar. ARAS 3 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi empat buah atau lebih karya muzik instrumental yang diperdengar. Mendengar lagu dan menuliskan lambang dinamik pada senikata dan skor lagu yang mudah secara berpandu. Melukis. Menginterpretasi muzik yang didengari dalam bentuk grafik. menulis refleksi. dengan penyataan yang sesuai. 40 Aspek 2 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan 1. pantun. catatan rasa dan fikiran. Beransur kuat yang diperdengar dengan betul.

catatan rasa dan fikiran.Warna ton . diperdengar dengan betul. pantun. Menginterpretasi muzik yang didengari dalam bentuk grafik. Menyediakan folio tentang aktiviti muzik instrumental. 41 Aspek 3 PENGHARGAAN ESTETIK 4. ARAS 2 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi tiga karya muzik instrumental yang diperdengar. Hasil Pembelajaran yang diperdengar dengan betul.Minggu Aspek Dan Kefahaman Bahasa Muzik Item Takut . melakar.Tekstur . Cadangan Aktiviti / Catatan menunjukkan mud dalam lagu yang didengari. ARAS 3 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi empat buah atau lebih karya muzik instrumental yang diperdengar.Dinamik ARAS 1 (a) Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi dua karya muzik instrumental yang diperdengar. Melukis. RPT 2013 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 VIJAYAMALAR A/P GUNUSHAKRAN SJK(T) LADANG BANOPDANE Page 19 .2  INSTRUMENTAL Memberi respon . menulis refleksi. Tenang diperdengar dengan betul. dinyanyikan dan dimainkan. Mengklasifikasikan warna ton alat muzik.

Menyebut istilah yang diberi.jenis not . Memadankan istilah dengan maksud yang diberi. Menyatakan maksud istilah. dengan betul. 43 Aspek 3 PENGHARGAAN ESTETIK MUZIK MASYARAKAT MALAYSIA  Meneliti . dengan betul. Menganalisis skor dengan memberi fokus kepada: .Fungsi ARAS 1 (b) Mengenal pasti fungsi muzik dan konsep muzik dengan betul ARAS 2 Membanding beza fungsi muzik dan konsep muzik dengan betul ARAS 3 Membanding beza fungsi muzik dan konsep muzik dengan betul bagi tiga buah atau Fungsi lagu seperti Perayaan Upacara Tarian Membuat refleksi tentang muzik masyarakat RPT 2013 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 VIJAYAMALAR A/P GUNUSHAKRAN SJK(T) LADANG BANOPDANE Page 20 .tempo . legato .Minggu 42 Aspek Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik Item 1. ARAS 3 Menganalisis skor muzik dengan betul secara berpandu.2 Tanda Isyarat dan Istilah  piano .tanda isyarat (a) Menyebut tanda isyarat dan istilah muzik. Baluk .4 SISTEM NOTASI 1. membuat latihan menulis tanda-tanda isyarat. Garis bar .bilangan bar .frasa .dinamik . Cadangan Aktiviti / Catatan Mengecam. staccato .4. menyalin. andante . Klef trebel ARAS 1 Hasil Pembelajaran ARAS 2 Mengenal pasti tanda isyarat dan istilah dalam skor muzik. Tanda kromat . fermata/pause . forte . Frasa . Kaitan . allegro . Garis tamat . Harkat .

Menyediakan folio tentang aktiviti muzik masyarakat Malaysia. lebih lagu masyarakat Malaysia yang diperdengar. Hasil Pembelajaran bagi dua buah lagu masyarakat Malaysia yang diperdengar. Cadangan Aktiviti / Catatan Malaysia.Minggu Aspek Item bagi lagu masyarakat Malaysia yang diperdengar.  jenis lagu  pakaian  alat muzik Contoh lagu Muzik Kuda Kepang Muzik Dikir Barat Muzik Dongdang Sayang Muzik Caklempong Muzik Tarian Singa Muzik Nobat RPT 2013 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 VIJAYAMALAR A/P GUNUSHAKRAN SJK(T) LADANG BANOPDANE Page 21 .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.