Tutorial 16 Dapat menyatakan kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan pengajaran mikro rakan( Foo Phang Ni & Sharon Mogan

). Kekuatan Arahan yang diberikan mudah difahami. jelas dan Kelemahan Suara guru tidak cukup kuat. Interaksi antara guru dengan murid masih boleh dipertingkatkan. Aktiviti yang berlebihan akan meletihkan murid. mungkin

Nilai kerjasama dapat diterapkan. Permainan yang menyeronokkan