MANUAL PENGURUSAN KURIKULUM

PPDBS

PROJEK KHAS DISEKOLAH. A. SEKOLAH RENDAH.

1. Program 3M (BAHASA MELAYU DAN MATEMATIK TAHUN 4 DAN 6) 2. Kelas Intervensi Awal 2M (KIA2M) (BAHASA MELAYU TAHUN 1) 3. Sistem Bimbingan Taulan (SBT) DAN Self Access Learning (SAL) (SEMUA GURU
PPSMI Aras 1 dan 2 dalam Penilaian Tahap Profesiensi)

4. Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI)
sila rujuk Info PPSMI keluaran JNS 5. Program Intervensi PPSMI (Ujian Diagnostik, P&P terancangan dalam Kelas Biasa dan Kelas Tambahan, Ujian Pencapaian, Glosari Sains dan Matematik dan Program Bahasa Inggeris Untuk PPSMI selepas UPSR)

6. Pendidikan Keselamatan Jalan Raya (BAHASA MELAYU) 7. TATIH (BAHASA MELAYU PENULISAN ASAS TAHUN 3)
8. LITERASI KOMPUTER ( ICTL ) 9. PROGRAM BACAAN SASTERA KOMTENPORARI BAHASA INGGERIS TAHAP 2

10. Skim Bantuan Tuisyen (SBT) DAN Skim Tuisyen Felda (STF).(BANTUAN TUISYEN
SEKOLAH RENDAH) 11. ABAKUS DAN ARITHMETIK(TAHAP SATU) 12. Pentaksiran Kemahiran Amali (PEKA Tahun 3 hingga 6)

B. SEKOLAH MENENGAH. 13. Sistem Bimbingan Taulan (SBT) DAN Self Access Learning (SAL) (SEMUA GURU
PPSMI Aras 1 dan 2 dalam Penilaian Tahap Profesiensi)

14. Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI)
sila rujuk Info PPSMI keluaran JNS

15. Program Intervensi PPSMI (Ujian Diagnostik, P&P terancangan dalam Kelas Biasa dan
Kelas Tambahan, Ujian Pencapaian, Glosari Sains dan Matematik dan Program Bahasa Inggeris Untuk PPSMI selepas PMR) 16. LITERASI KOMPUTER ( ICTL ) 17. Pentaksiran Kemahiran Amali (PEKA Sains/Biologi/Kimia/Fizik) C. SISTEM FAIL DAN KANDUNGAN UNTUK PROJEK KHAS DISEKOLAH. 1. Hanya satu fail yang diperlukan untuk setiap projek khas.

2. Setiap fail dibahagikan kepada 4 bahagian.
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Carta organisasi. Surat menyurat berkaitan program. Minit mesyuarat, taklimat dan minit curia. Pekeliling semasa Maklumat murid yang terlibat. Jadual waktu aktiviti

MANUAL PENGURUSAN KURIKULUM

PPDBS

2.7 Koleksi soalan ujian khas. 2.8 Skor ujian pencapaian 2.9 Rekod analisis

2.10 Laporan kePPD/JPN