RPH DST TAHUN 1: 7.45 – 8.

45 TAJUK Seronok Bermain Dengan Air

RINGKASAN

Di dalam topik ini murid dapat mengenalpasti konsep tenggelam, timbul dan membuat pengelasan mengikut ciri-ciri bahan.

STANDARD KANDUNGAN

SAINS BAHAN 11.1 Mengaplikasikan konsep timbul dan tenggelam.

STANDARD PEMBELAJARA N

11.1.1 Mengenalpasti objek yang timbul dan tenggelam melalui penyasatan. 11.1.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

TEMPOH MASA

2 waktu

SUMBER

Akuarium kecil Duit syiling Batu Pemadam Klip kertas straw minuman Pensel Cawan polisterin Gabus 10. Bola ping pong 11. Botol mineral kosong

AKTIVITI

Set Induksi Guru memasukkan dua objek ke dalam akuarium yang berisi air. S1 Apa yang anda lihat? S2 Di manakah kedudukan dua objek tersebut? 2. Guru menerangkan konsep tenggelam dan timbul. Murid dibahagikan kepada enam orang dalam satu kumpulan. Setiap kumpulan dibekalkan dengan bahan dan jadual pengkelasan. Murid meramalkan dan mengelaskan obkjek yang tenggelam dan timbul. Guru memberi penerangan tentang aktiviti yang hendak

Murid menjalankan aktiviti dalam tempoh masa yang telah ditetapkan. Berdasarkan aktiviti. REFLEKSI : .dijalankan. guru menyoal murid hasil dapatan melalui aktiviti yang dijalankan. Murid mengkelaskan bahan tersebut di dalam jadual pengkelasan yang telah dibekalkan. PENILAIAN - Jadual Pengelasan Lembaran kerja 1(Gambar) Lembaran kerja 2 (Latihan) AKTIVITI PEMULIHAN Murid mengulang semula aktiviti 6 dan merekodkan hasil dapatan dengan bimbingan guru. AKTIVITI PENGAYAAN Murid diminta menyenaraikan objek lain yang tenggelam dan timbul di dalam buku latihan. Guru mengedarkan lembaran kerja bergambar dan murid diminta menggunting dan menampal gambar berdasarkan pengelasan timbul dan tenggelam.