P. 1
55 Sistem Ejaan Jawi Yang Dikemaskini Oleh Dewan Bahasa;ll

55 Sistem Ejaan Jawi Yang Dikemaskini Oleh Dewan Bahasa;ll

|Views: 184|Likes:
Published by Cik Nurul Nadiah
hhhh
hhhh

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Cik Nurul Nadiah on Aug 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/02/2013

pdf

text

original

SISTEM EJAAN JAWI YANG DIKEMASKINI OLEH DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA: SATU TINJAUAN Oleh Sabariah Binti

Haji Bahrun Jabatan Pendidikan Islam dan Moral IPG Kampus Kent, Tuaran, Sabah Emel: fatimahanim@yahoo.com

Abstrak Sebelum kedatangan Islam ke Tanah Melayu, majoriti penduduk terdiri daripada golongan buta huruf dan tidak mempunyai tulisan sendiri. Sejak penyebaran agama Islam, tulisan Arab diperkenalkan dan akhirnya telah diterima sebagai tulisan umat Islam. Bagi bangsa yang belum memiliki tulisan sendiri seperti bangsa Melayu, mereka telah mengambil seratus peratus tulisan Arab menjadi tulisan jawi. Bahkan tulisan ini juga adalah sebahagian daripada warisan kebudayaan Melayu Lama. Sebelum penjajahan Inggeris di Tanah Melayu, tulisan jawi menjadi tulisan rasmi dan sehingga kini ia telah mengalami pelbagai peringkat proses perubahan. Terkini, tulisan jawi telah dikemaskini oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Kajian ini adalah berbentuk ujian bertulis bertujuan untuk menguji prestasi pelajar menulis jawi. Seramai 58 orang pelajar opsyen Pendidikan Islam IPG Kampus Kent telah terlibat dalam kajian ini. Data kuantitatif yang diperoleh telah dianalisis dengan menggunakan SPSS. Selain membincangkan dapatan kajian, penulis turut menghalusi permasalahan mata pelajaran Jawi ejaan terkini seterusnya beberapa cadangan turut diketengahkan.

PENDAHULUAN

Perkembangan Penggunaan Tulisan Jawi Dalam Sistem Pendidikan Islam Tulisan jawi adalah antara tulisan yang terawal ditemui di Nusantara. Tulisan ini telah berkembang sejak zaman kerajaan Islam Pasai sekitar kurun ke 13Masihi (Syed

1

1969). meskipun telah melalui pelbagai tahap perubahan sistem ejaan dan pasang surut penggunaannya dalam penulisan di alam Melayu amnya dan Malaysia khasnya. termasuk Thailand Selatan dan Kampuchea. Syed Muhammad Naquib al-Attas berkata bahasa Melayu juga mengalami proses pengislaman. penggunaan dan adaptasi skrip Arab telah menjadi skrip jawi untuk mengeja Bahasa Melayu. Begitu juga. bukan sahaja agama dan kepercayaan masyarakat di Kepulauan Melayu berubah. Dengan kedatangan Islam. bahasa Melayu juga menjadi alat perantaraan penyampaian dan pengajaran Islam di seluruh Kepulauan Melayu. Akibat daripada proses pengislaman ini. penemuan batu nisan yang bertulis angka dalam bahasa Arab di Kedah pada 651 Masihi. Oleh disebabkan itu. tulisan jawi telah menjadi tulisan orang Melayu sehingga sekarang. Penemuan Batu Bersurat di Terengganu yang bertarikh 1303 Masihi membuktikan tulisan jawi telah sampai ke negara ini lebih awal berbanding tulisan rumi yang hanya ditemui sekitar abad ke 19. Di samping penggayaan istilah dengan kemasukan istilah Arab dan Parsi Islam. 1997). 2 .Muhammad Naquib al-Attas. dan wang dinar di Kelantan pada 1181 Masihi (Hasyim Musa. tetapi aspek-aspek budaya yang lain turut berubah.

Dalam proses penyebaran pendidikan agama Islam. Angkatan Sasterawan 50 telah mengesyorkan: Sudah sepatutnya tulisan Rumi di rasmikan bagi persuratan Melayu dengan tidak menghapuskan tulisan Jawi sehingga masa akan menentukannya. Hasilnya. tulisan jawilah yang banyak memainkan peranan utama sebagai alat tulisan Melayu-Islam yang pertama dalam masyarakat Melayu. tulisan jawi telah memainkan peranan penting di rantau Kepulauan Melayu. sebuah jawatankuasa penyiasat tulisan Jawi-Rumi dalam Kongres Persuratan Melayu se-Malaya Kedua di Seremban. 3 . Keadaan ini lahir dari sikap kita sendiri terhadap warisan bangsa.Pernyataan masalah Berdasarkan kepada beberapa fakta sejarah. Pada tahun 1954. sebelas kelebihan tulisan Rumi berbanding dengan 12 kelemahan tulisan Jawi. Ia juga menjadi sebagai penghubung bagi kesatuan Islam di seluruh rantau Melayu. Belanda dan Inggeris. adat istiadat. perjanjian-perjanjian antara raja Melayu dan pihak berkuasa Portugis. telah membandingkan sistem ejaan tulisan Jawi dan Rumi. Tulisan jawi berfungsi sebagai perantara penting dalam semua urusan pentadbiran. Pemasyhuran Kemerdekaan 1957 juga ditulis dalam tulisan Jawi. Perkembangan tulisan ini juga telah mengalami jatuh bangunnya sendiri. Hasil daripada penyiasatan itu maka disimpulkan dalam Memorondum Mengenai Tulisan Rumi untuk Bahasa Melayu 1954.

1988). Akhirnya. bahkan turut dialami juga di kalangan masyarakat Melayu Islam di negara sekitar seperti Singapura. Begitu juga Akta Bahasa Kebangsaan 1963/1967 menyatakan: Tulisan bagi bahasa kebangsaan ialah tulisan rumi dengan syarat bahasa itu tidak melarang penggunaan tulisan melayu yang lebih dikenal dengan tulisan jawi bagi bahasa kebangsaan. lanjutan daripada perang salib telah menyebabkan kejatuhan kerajaan-kerajaan Islam di Eropah.Seterusnya Penyata Razak tahun 1956 menyatakan: Kami telah menimbangkan dengan halus berkenaan perkara menggunakan tulisan rumi atau jawi dalam bahasa kebangsaan itu dan cadangan digunakan tulisan rumi dengan syarat diadakan pelajaran jawi bagi muridmurid Islam. Banyak bahan penulisan telah disalurkan kepada masyarakat melalui penonjolan tulisan rumi. tulisan jawi menjadi tulisan yang kurang popular kerana keistimewaan tulisan rumi yang amat berpengaruh dalam masyarakat. Rentetan itu berlaku kejatuhan kerajaan Turki dan seterusnya kejatuhan kerajaan Melayu dan berlakunya penjajahan Barat di Indonesia dan Tanah Melayu dan memberi kesan terhadap terpinggirnya penggunaan tulisan jawi sekitar tahun 40-an dan 50-an. 4 . Pada tahun 1950an. Pengabaian ini bukan sahaja berlaku di kalangan masyarakat Melayu Islam di Malaysia. Bila diteliti sejarah dunia. tulisan rumi pula mengambil tempat terutama dalam persuratan Melayu (Shukri Zain. Indonesia dan Brunei. Demikianlah senario terpinggirnya tulisan jawi yang telah digunakan sejak beratus-ratus tahun di Malaysia termasuk di sekolah-sekolah. Semasa Tanah Melayu berada di dalam kuasa penjajah Barat. kedudukan tulisan jawi kian tergugat.

Kajian ini dilakukan bagi menyingkap kembali akan kepentingan tulisan jawi dalam masyarakat Melayu Islam. di antara kepentingan dan kelebihan tulisan jawi kepada masyarakat ialah. bangsa Melayu amat sinonim dengan Islam (Perlembagaan Persekutuan). a. Mendekatkan kepada agama Islam 5 . Di Malaysia. Dalam usaha meningkatkan kembali penggunaan tulisan jawi dalam kalangan masyarakat. masyarakat patut didedahkan tentang keperluan mempelajari tulisan tersebut berasaskan kepentingan dan kelebihannya. Menurut Faridah (1997). c. Memudahkan penghayatan ilmu pengetahuan Islam. Di samping itu juga.Meskipun tulisan Jawi masih kekal diajar kepada murid-murid dalam pelajaran Agama Islam. penyelidik ingin memberi kesedaran kepada masyarakat Melayu amnya bahawa tulisan jawi merupakan tulisan asal bagi bahasa dan bangsa Melayu sebelum ini. Hal ini mungkin disebabkan tempoh masa pelajaran Jawi di sekolah yang agak terhad dan meluasnya penggunaan tulisan Rumi dalam pelbagai aktiviti dalam kalangan masyarakat. 1997). kemerosotan prestasi murid-murid dalam membaca dan menulis Jawi semakin ketara. Memudahkan pembelajaran al-Quran b. Tulisan jawilah yang menjadi jambatan ilmu untuk memudahkan penyebaran agama Islam di kalangan masyarakat Melayu dahulu. Bahkan sesetengah masyarakat menganggap bahawa mengenal tulisan jawi samalah juga mengenal tulisan al-Quran (Faridah mohamed. terutamanya dari segi mengenal al-Quran dan Sunnah sekaligus agama Islam itu sendiri. Dalam masa yang sama penggunaan tulisan Jawi sudah tidak memberangsangkan dan kurang ditekankan dalam masyarakat dan negara.

kajian ini bertujuan meninjau prestasi pelajar dalam menulis sistem ejaan jawi terkini yang telah dikemaskini oleh Dewan Bahasa dan Pustaka.d. kamus Daftar Kata Bahasa Melayu (Rumi-Sebutan-Jawi) Edisi Kedua (2008) telah diterbitkan dengan mengetengahkan lima kaedah utama ejaan jawi iaitu ejaan lazim. Kaedah pelengkap ejaan juga 6 . OBJEKTIF KAJIAN Secara khusus. objektif kajian ini ialah untuk: 1. Meninjau prestasi pelajar menulis jawi ejaan terkini 2. OBEJEKTIF UMUM Secara umumnya. Memelihara keaslian perkataan Arab dalam bahasa Melayu. ejaan lampau hukum dan ejaan pinjaman serta serapan. Beberapa buah kamus Jawi telah disusun dan dicetak iaitu pada tahun 2001 dan 2004. ejaan tradisi. ejaan mengikut hukum. Terkini. Mengenal pasti aspek-aspek kelemahan pelajar dalam ejaan terkini 3. Mengenal pasti permasalahan dalam penggunaan ejaan jawi terkini Tinjauan Literatur Dewan Bahasa dan Pustaka telah mengemas kini tulisan jawi dari masa ke semasa demi untuk memartabatkan kembali tulisan ini.

2% memperoleh gred C dan D. Manakala kajian Sabariah (2011) mengetengahkan tentang perestasi menulis jawi 265 orang pelajar yang mengambil mata pelajaran jawi (dalam pelajaran Bahasa Melayu dan Pendidikan Islam) di IPG Kampus Kent adalah sebanyak 57. Sabah mendapati bahawa skor min pelajar adalah 2.8%).26. Kajian tentang prestasi tulisan jawi telah banyak dijalankan. membaca dan menulis perkataan mudah daripada suka kata tertutup adalah 57. kajian Abdul Halim Tamuri et al (2004) dalam kajiannya tentang keberkesanan kaedah pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam ke atas pembangunan diri pelajar mendapati bahawa. penggunaan huruf hamzah dan ejaan imbuhan.diketengahkan dalam kamus ini seperti ejaan gelinciran. Begitu juga kajian Nik Hassan (2006) terhadap pelajar tingkatan empat di empat buah sekolah daerah Tuaran. 7 .2%. Ini disokong oleh kajian Asmawati Suhid et al (2008) mendapati tahap penguasaan murid membaca dan menulis perkataan mudah daripada suku kata tertutup adalah 49. tahap penguasaan tulisan jawi murid adalah sederhana (67.9% dalan jawi. Boleh dikatakan bahawa kebanyakan hasil dapatan kajian berkenaan menunjukkan bahawa penguasaan tulisan jawi dalam kalangan murid Islam masih berada pada tahap sederhana dan lemah. Misalnya. Justeru penyelidik menganggap prestasi dan tahap penguasaan pelajar dalam tulisan jawi masih perlu dikaji dan diberi perhatian.

Penulis akan membuat satu generalisasi berkaitan populasi ini. Sullivan (1992) menyatakan.” Namun. Ia bertujuan untuk mendapatkan data kuantitatif tentang prestasi pelajar opsyen Pendidikan Islam Kampus Kent menulis jawi menurut sistem ejaan terkini. (1970) sekiranya jumlah populasi 60 orang. Thomas. Data yang diperoleh telah dianalisis dengan mengaplikasi kaedah statistikal bagi mendapatkan maklumat yang dikehendaki dengan menggunakan program Statistical Package For The Social Science (SPSS). Oleh itu jumlah sampel penyelidik adalah menepati saranan tersebut. “sample is a number of elements from a larger population of elements. 8 .METODOLOGI Kajian ini menggunakan reka bentuk deskriptif iaitu secara ujian bertulis. Kesahan instrumen kajian dilakukan dengan melantik sebuah panel terdiri daripada dua orang pakar daripada universiti tempatan untuk menilai dari segi format dan kejelasan maksud yang komprehensif tentang isi kandungan item yang dibentuk. dalam kajian ini penyelidik akan mengambil kesemua 58 orang menjadi sampel kajian. Penyelidik menggunakan metod convinience sampling iaitu penyelidik memilih kumpulan pelajar Kampus Kent sebagai sampel kajian. J. sampel yang sesuai adalah 52 orang. Menurut Krejcie et al.

Prestasi mereka dapat dilihat dalam Jadual 1.9 60 – 64.7 3. Sebanyak tiga orang (5. 14 orang (24.89. prestasi murid tidak seimbang dalam setiap gred.DAPATAN KAJIAN Prestasi Pelajar Menulis Jawi Ejaan Terkini Bagi mengenal pasti prestasi pelajar menulis jawi.2%) mendapat gred B dan 38 orang (66.2%) mendapat gred C. 9 .100 80 .9 75 – 79.9 30 – 39. Jadual 1: Prestasi Pelajar Menulis Ejaan Jawi Terkini Julat Markah 90 . Analisa dapatan turut mendapati 3 orang pelajar mendapat gred D (5.9 65 – 69.2%).9 55 – 59.0 5.9 0 – 19. mereka telah diberi ujian bertulis untuk menguji tahap penguasaan mereka.2 0 0 Dapatan menunjukkan bahawa secara keseluruhannya.2 21.2%) sahaja mencapai gred A dalam ujian menulis jawi.9 70 – 74.9 40 – 49.9 N = 58 Gred A+ A AB+ B BC+ C CD+ D F f 0 1 2 0 3 11 16 10 12 3 0 0 % 0 1.2 19.0 17.0 28.9 20 – 29.4 0 5.9 50 – 54.

Permasalahan Dalam Penggunaan Ejaan Jawi Terkini Sepanjang kajian ini dijalankan. 44 orang (75.8 24.3 20. meskipun Dewan Bahasa dan Pustaka telah mengemaskini ejaan jawi dari semasa ke semasa selama belasan tahun.7 f 44 14 % 75.8 67.2 Kaedah Ejaan Pinjaman f 38 20 % 65. Pertama.2 Kaedah Ejaan Tradisi Kaedah Ejaan Ikut Hukum Kaedah Ejaan Lampau Hukum f 19 39 % 32.5 34.3%) menulis dengan betul kaedah ejaan lazim. penyelidik menemui beberapa permasalahan dalam penggunaan ejaan jawi terkini yang telah dikemaskini oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Dapatan menunjukkan bahawa secara keseluruhannya.8%) menulis dengan betul kaedah ejaan tradisi dan 37 orang (64.8%). pendedahan sistem ejaan ini kurang diketahui 10 . Analisa dapatan juga mendapati kelemahan pelajar menulis dengan betul ejaan lampau hukum iaitu 19 orang (32.1 f 37 21 % 64. pelajar mencapai prestasi sederhana dan lemah dalam aspek kaedah ejaan jawi terkini. Jadual 2: Aspek-aspek kelemahan pelajar dalam ejaan terkini Kaedah Ejaan Lazim Ujian Menulis f Betul Salah N = 58 46 12 % 79.Aspek-aspek Kelemahan Pelajar Dalam Ejaan Terkini Pelajar telah diberi ujian menulis jawi.5 Analisa Jadual 2 menunjukkan sebanyak 46 orang (79. Maklumat terperinci tentang hal ini ditunjukkan dalam Jadual 2.0 36.0%) dapat menulis dengan betul kaedah ejaan mengikut hukum.

Kedua. (2004) dan Asmawati Suhid et al. kurangnya kursus dan pendedahan sistem ejaan jawi baru dalam kalangan guru dan pelajar.oleh kebanyakan guru dan pelajar. Jarang kelihatan iklan-iklan. secara umumnya boleh dikatakan bahawa prestasi pelajar menulis ejaan jawi terkini adalah berada pada tahap sederhana dan lemah. kaedah ejaan lama yang digunakan. amat jarang kursus sebegini diadakan di jabatan-jabatan. Jabatan Pelajaran dan sebagainya hanya mengendalikan kursus ejaan jawi pada peringkat permulaan sekitar tahun 2005 dan 2006 sahaja. Dapatan ini selari dengan kajian Abdul Halim Tamuri et al. Keempat. Prestasi ini 11 . sekolah-sekolah dan institut pengajian. Ketiga. terdapat kalangan guru dan pelajar mempertikaikan kaedah sistem ejaan baru kerana kesukaran penggunaannya. Mereka lebih selesa menggunakan ejaan lama yang telah sebati sekian lama dalam penulisan. (2008) yang mendapati kemahiran murid menulis adalah pada tahap kurang memuaskan. surat khabar. PERBINCANGAN DAN CADANGAN Berdasarkan pembentangan dapatan kajian di atas. Terkini. Jika adapun. Pihak Kementerian Pelajaran. surat-menyurat. Sebahagian besar pelajar telah mendapat gred C. papan tanda dan sebagainya yang menggunakan tulisan jawi. Malahan golongan guru agama sendiri merasa agak asing dengan sistem ejaan terbaru ini sehingga menimbulkan masalah dalam proses pengajaran mereka di sekolah. penggunaan tulisan jawi dalam kalangan masyarakat dan negara semakin hambar.

Berdasarkan perbincangan ini. Sebagai contoh terdapat perkataan hantar dan hentar. maka beberapa cadangan boleh diutarakan. 12 . ejaan jawi terkini yang telah dikemaskini oleh Dewan Bahasa dan Pustaka perlu didedahkan kepada masyarakat umumnya. Dapatan ini selari dengan kajian Nik Hassan (2006) yang mendapati skor min pelajar adalah 2. kursus dan latihan perlu diperhebatkan ke semua peringkat di samping pemantauan dan penambahbaikan yang berterusan. Pelajar paling kurang kemahiran menulis dengan betul ejaan lampau hukum iaitu 19 orang (32. dan golongan guru dan pelajar khususnya. Kedua. Kelas. Peranan media massa perlu diperhebatkan dan peruntukan kewangan yang mencukupi hendaklah diberikan agar aktiviti-aktiviti memartabatkan tulisan jawi dapat dilaksanakan dengan jayanya. Ketiga. Kaedah ini memerlukan seseorang menguasai perbendaharaan Bahasa Melayu dengan baik. Memandangkan tahap prestasi pelajar pada aspek-aspek kaedah ejaan tertentu adalah lemah. Kajian ini mendapati kaedah lampau hukum agak mengelirukan. maka perlu diberi perhatian aspek-aspek tersebut. perhatian yang serius perlu diberikan terhadap sistem kaedah ejaan yang agak menyukarkan untuk dikuasai. Pertama.8%) sahaja.agak membimbangkan walaupun pelajar-pelajar ini boleh dianggap mahir dalam menulis jawi kerana latar belakang pendidikan sekolah agama. Begitu juga kaedah ejaan serapan Bahasa Arab dan Bahasa Inggeris ada kalanya sukar dikuasai bagi sesetengah perkataan.26 sahaja. semua guru Pendidikan Islam dan guru Bahasa Melayu perlu diberi pendedahan yang lebih kepada sistem ejaan yang terkini ini agar mereka boleh mengajar pelajar dengan betul dan yakin.

kampung dan kempung. tanda jalan. papan tanda. Penggunaan tulisan jawi perlu mendapat sokongan dari semua pihak bagi memastikan ia benar-benar berjaya dan mencapai objektif yang diharapkan. KESIMPULAN Sistem ejaan jawi yang dikemaskini oleh Dewan Bahasa dan Pustaka adalah bertujuan untuk memartabatkan kembali tulisan ini agar ianya lebih kemas dan sistematik. namun yang utama. papan kenyataan. penggunaan tulisan jawi perlu diperluaskan dalam masyarakat dan negara. kedai dan sebagainya hendaklah menggunakan tulisan jawi. Penggunaan tulisan jawi terkini perlu disemarakkan lagi di samping usaha-usaha meningkatkan ilmu dan kemahiran masyarakat terhadap sistem ini. Begitu juga beberapa ejaan perkataan pinjaman dan serapan sama ada bahasa Arab atau bahasa Inggeris masih sukar untuk dikuasai. nama bangunan. Iklan-iklan. Urusan surat menyurat rasmi sebaiknya menggunakan tulisan jawi meskipun tidak secara keseluruhan. Penyelidik merasa bimbang sekiranya kurangnya penguasaan terhadap ejaan baru. akan melunturkan minat masyarakat terhadap tulisan jawi. lantik dan lentik dan lain-lain. guru dan pelajar perlu diberi pendedahan dan kursus-kursus yang berterusan agar hasrat memartabatkan sistem ejaan terkini dapat dicapai. yang mana roh dan syiar Islam jelas kelihatan dengan tersebarnya tulisan jawi. dan khususnya umat Islam masih belum dapat menguasai ejaan terkini ini dengan sebaik mungkin. 13 . Namun secara umumnya masyarakat Malaysia. minat dan motivasi terhadap tulisan ini akan dapat dipertahankan dan diperkasakan. Sekiranya masyarakat lebih terdedah dan dapat menguasai sistem ejaan jawi. Akhirnya. Tulisan jawi adalah warisan bangsa dan agama. Para pensyarah.

Model Kelas Pemulihan Jawi: Satu Penilaian Umum. (1970). Akademi Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Sekolah Pendidikan dan Pembangunan Sosial. Nik Hassan Bin Seman (2006). Fakulti Pendidikan. Bahasa al-Quran dan Hubungannya dengan Tulisan Jawi: Suatu Kajian Terhadap Pelaksanaan Tulisan Jawi Di Sekolah-Sekolah Kota Baru Kelantan. R.W. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka 14 . Laporan Penyelidikan. Shukri Zain (1988). D. (2004). Indonesia. 30 (3). Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam ke atas pembangunan diri pelajar. Determining sample size for research activities. & Morgan. Tesis Ijazah Sarjana Usuluddin. Prosiding Konferensi Antarabangsa Islam Borneo. Daftar Kata Bahasa Melayu (Rumi-Sebutan-Jawi) Edisi Kedua. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kang Kyoung Seock (1990). Sumbangsih. Epigrafi Melayu: Sejarah Sistem Tulisan Dalam Bahasa Melayu. Universiti Malaya. Faridah binti Mohamed (1997). Universiti Mulawarman.V. Educational and Psychological Measurement.Seterusnya. satu kajian lanjutan juga perlu dijalankan bagi mengenal pasti tahap prestasi dan masalah yang dihadapi oleh para pelajar dan guru terhadap sistem ejaan jawi yang dikemaskini. Rujukan Abdul Halim Tamuri et al. Asmawati Suhid dan Lukman Abdul Mutalib (2008). Universiti Malaysia Sabah). Perkembangan Tulisan Jawi Dalam Masyarakat Melayu. Sabariah Binti Bahrun (2011). Rusli bin Abdul Ghani et al (2008). “Pengaruh Motivasi dan Gaya Pembelajaran Pelajar Terhadap Kemahiran Menulis Jawi” (Kertas Projek Sarjana Pendidikan. Hashim Musa (1997). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Krejcie. Kertas Kerja Seminar JPPG. Universiti Kebangsaan Malaysia dan JAPIM. Perkembangan Tulisan Jawi di Malaysia.

Sullivan (1992). 15 . J. New York: Macmillan Publishing Company.Syed Muhammad Naquib al-Attas (1969). Preliminary Statement on a General Theory of The Islamization of the Malay Archipelago. Applied Sociology Research and Critical Thinking. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Thomas.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->