P. 1
Carpon Basa Sunda

Carpon Basa Sunda

|Views: 144|Likes:
Published by A Shobah Permana

More info:

Published by: A Shobah Permana on Aug 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/09/2013

pdf

text

original

Carpon Basa Sunda

Hate Anu Kabebenjokeun
“Beletak,,,” sora panghapus nu di alungkeun kanu meja harepeun Adi. Adi langsung ngorejat hudang tina sarena, anjeunna beuki reuwas pas ningali Pa Dadang nu kasohor ku kagalakanana. “Ari sorangan lamun keur diajar teh bet sare wae geuning?” Tanya Pa Dadang. “Hanteu Pa…” Jawab Adi bari ngagesek-gesek matana. “Untung wae ieu panghapus ninggangna kanu meja, lamun ninggangna kana hulu maneh meren maneh geus benjol huluna” Barudak sakelas seuseurian ningali Adi diomongan kitu ku Pa Dadang. “Geura maneh cengkat sibeungeut jug ka cai!” Adi cengkat tina korsina, anjeunna kaluar kelas bari leumpangna goloang-goleong siga nu mabok kusabab manehna masih tunduh keneh. Saenggeus pelajaran Pa Dadang, Adi ngagoroan Euis menta anjeunna nyamperkeun manehna. “Neng, mana atuh tugas Matematika tea tapi erek di pangerjakeun?” Tanya Adi ka Euis “Oh…hilap teu dicandak.” Jawab Euis. “Ih, Neng mah lain candak atuh!” Adi ningali HP na bari leumpang ninggalkeun Euis. Sabenerna mah tugas Matematika anu Adi teh aya dina kantong Euis. Euis ngabelaan ngerjakeun eta tugas nepikeun ka jam satu peuting. Ngan hanteu dibikeun ka Adi kusabab ningali parubahan tingkah lakuna Adi anu ayeuna mah jadi sok telat datang ka sakola nepikeun ka anjeunna pernah sababaraha kali ditahan digerbang. Anjeunna sering sare di waktu lumangsungna palajaran. Geus tilu minggu anjeunna ngalakukeun kabiasaan eta, basa eta mah anjeunna mangrupakeun salah sahiji siswa anu rajin jeung pinter. Namung ayeuna mah kapinterana teh geus teu dipake deui ku Adi. Setiap aya tugas anjeunna sering menta pangerjakeun ka Euis. “Cie,, kamari geus jalan-jalan kamana jeung si engkang?” Tanya Fitri “Ih, saha atuh anu jalan-jalan? Is mah kamari mah aya wae di bumi” “Ah, teu kenging ngabohonglah Is, abi geu ningal Is nuju naek motor dibonceng ku Adi, sok ngaku waelah!” ceuk Agni “Hanteu Is mah hanteu ngabohong, Is kamari mah aya wae di bumi” “Terus saha atuh nu kamari dibonceng ku Adi?” Tanya Fitri deui “Duka atuh, Is mah teu terang, rakana panginten”. “Sanes Is, sanes rakana. Da kamari teh pas Adi ngalewat rakana Adi aya di bumi Agni. Jadi moal mungkinlah nu dibonceng ku Adi rakana Adi mah.”

” “Fit. Cimata . saperti aya panah ti Adi nu nanceub nyeuceb kana kantong hate Euis. nyear lir anu dicicikeun ti langit. “Oh. Euis inget keneh harita basa layung ngahibar di jomantara. pipi Euis barereum. anjeunna inget wae kajadian tadi sore anu geter-geter rasa peurihna nganjang kana puserna kalbu netep nanceb nurih kana sajeroning hate Euis. ngetok-ngetok panto hate Euis. kusabab kitu kalakuan engkang jadi benten teh?” Adi langsung ngorejat ningali Euis aya dihareupeunana. Rasa eta beuki lila beuki ngalaksak kana kahirupan jeung pangimpenan Euis. Kusabab seringna dipoyokan ahirna tinu poyokan eta jadi bogoh beneran. Hate nu kabebenjokeun ku kalakuan Adi nu miduakeun asihna Euis. kalimpudan ku mega hidung. basa cai ngagalura di samudra. antosan heula sakeudap.“Boa-boa selingkuhanna Adi. kupingkeun heula engkang nyaur!” Euis tetep lumpat hanteu midulikeun kabogohna ngomong. itu teh si Adi sanes?” Ceuk Fitri “Uhun.” Agni ngingetkeun Fitri “Uhun panginten selingkuhanna ninggalkeun babaturanna. Keueungna matak nambahan peurihna hate Euis. Euis ngenang mangsa eta nepikeun ka anjeunna sare. aranjeunna janji pasini ngarajut tali asih nu duaan. Harita pas Euis jeung babaturanana balik ngerjakeun tugas di imahna Fitri. Euis nginget-nginget mangsa anjeunna keur mimiti asup SMA. Geleger sora gelap. Sapeupeuting Euis ceurik.” Ceuk Euis bari ngaleos 1 Peutingna saenggeus sholat Isya. cai matana ngucur tina panon sipitna. Ayeuna geus sataun anjeunna ngarajut tali asih jeung Adi. Isukna Euis saperti biasana indit ka sakola jeung babaturanana. Angin ngahiliwir nyereset kana hate Euis. Adi. Adi oge lumpat nyusul Euis “Neng. leres eta mah si Adi” Euis ngajawab bari anjeunna leumpang nyamperkeun Adi anu keur babarengan jeung awewe. bulan nu nyaangan di baturan kiceupna bentang jadi saksi mimitina cinta Adi jeung Euis. “Is tingali geura ka belah kaler!” Pokna Agni “Emang aya naon kitu Ni?” Tanya Euis “Astagpirululoh aladzim. ngagedor-gedor ku gembok jajantungna Adi. harita panonpoe edek ngampih dina dipan papandayan. Langit nu mendung. anjeunna lumpat ninggalkeun tempat kajadian. Ti saenggeus kitu. Anjeunna sok diparoyokan ku babaturanna kabogohna Adi padahal sabenerna mah hanteu jadian. aya kajadian anu ngorejatkeun hate Euis. Euis jadi sok era lamun papanggih jeung Adi. pamikranna kumalayang ka waktu anu geus lewat. Euis nebrahkeun awakna kanu kasur. ulah waka suudzon atuh. kitu deui sabalikna rasa eta dirasakeun oge ku Adi. Kitu oge balik sakolana Euis babarengan jeung babaturanana.

kitu deui ku masalah anjeunna jeung si Euis. namung hese pisan Adi cengkat alatan labuh kasagara tresna. Isukna di sakola Adi nyamperkeun Euis. Neng. engkang teh keur loba masalah.” “Uhun neng engkang rumasa salah pisan ka neng. anjeunna cengkat.” Fitri ngajawab sinis patanyaaanna Adi Teu loba ngomong Adi langsung ngaleos kitu wae. “Engkang…. anjeunna ngahuleng mikirkan kaayaan anjeunna ayeuna. Tapi bumi langit eta keneh asihna duka kamana jeung kasaha. disakola sering sare jeung kabeurangan asup sakola.” “Neng? Alhamdulilah ahirna neng nyaur deui ka engkang. Saenggeus lila Adi diuk. tega midua asih. ceunah asih engkang keur neng sorangan. dasar jelema tukang sulaya. Kabiasaan eta terus ku Euis dilakukeun.nungumbara dina pipina ngalengkepan rasa kuciwana Euis ka jalma nu dipikadeudeuh jeung dipikaasih ku anjuenna. Euis ngaleos kitu wae. Dina hiji poe saenggeus saminggu Euis ngalakukeun kabiasaan eta. namung pas Adi aya dihareupeunna. “Naha geuning si Euis bet jadi kitu?” Adi nanya kababaturanna Euis. rek ngolengkah ngan bati ngojengkang. jelema anu rumasa salah mah. anjeunna bangrung rek balik kamana. Engkang kaduhung pisan tos nganyenyeri hatekeun neng. Euis nyamperkeun Adi. Euis tetep ngaleos kitu wae. Neng nyaho hanteu yen indung bapa engkang teh papisah? Geus lewih ti sabulan neng. anjeunna kalahkah eureun di warung anu rada jauh ti sakolana. “Tah kitu. hapunten sagala kalepatan engkang! Engkang rumasa salah pisan ka neng. Anjeuna kaduhung sagede gunung kusabab geus nganyenyeri hatekeun jalma anu dipikasaih ku anjeunna. Anjeunna nu ayeuna jadi hanteu sumanget kana pelajaran. Saenggeus anjeunna barangdahar dahareun anu diduitan ku babaturanna. “Kitu kumaha atuh Di? Kudu na mah si Euis anu nanya kitu ka sorangan teh. namung pas Adi aya dihareupeunna.” Agni milu rujit ningali kalakuan Adi. Mana engkang janji engkang rek satia teh? Engkang tos jalir janji.” “Harita kieu janjina bumi jeung langit saksina. 2 Balik sakola Adi hanteu tuluy ka imahna. Di sakola Adi tetep nyamperkeun Euis. Di Warung eta anjeunna milu ngumpul jeung babaturan anyarna anu barangor. tapi pireungkeun heula cariosan engkang!” “Nyarios naon deui atuh engkang?” “Neng teurang teu kaayaan engkang ayeuna?” “hanteu” jawab Euis singkat “Neng. engkang teu balik- .

Papakéanana. Yuswa ngarérét kana érloji. Da ahirna mah engkang pasti ninggalkeun neng. Pakulitanana beunang disebut konar. hapunten sagala kalepatan engkang! Engkang mihareup pisan neng tiasa muka panto hate neng kangge ngahapunten kalepatan engkang. ku manéhna kaijir pidatangeun ka Jakarta téh kurang leuwih tabuh salapan. Engkang sabenerna mah hanteu midua. pasti dihapuntun kalepatan neng mah.balik ka imah. beuki lila ngagancangan. indung bapa engkang pasea wae tiap poe. Cimata Euis nganterkeun inditna Adi ka Surabaya. Sakedapan Yuswa nelek-nelek budak ngora téa.” “Uhun engkang ku neng tos dihapunten sagala kalepatan engkang. enya wé ayeuna mah karéta téh tara ngarét. Tong hilap tuang nyah neng!” Adi ngaahiri omongan anjeunna jeung Euis. Neng. Mimiti lalaunan. Ceulina dianting sabeulah. “Punya api. engkang sengaja ngalakukeun kitu kusabab engkang percuma rek satia ka neng oge. Buukna modél punk-rock. Mun taya halangan harungan. Sajajalan Yuswa anteng neuteup téténjoan saluareun kaca jandéla. pa?” cenah. waktu keur nguruskeun urusan kantor. Neng oge nuhunkeun dihapunten tina sagala kalepatan neng ka engkang. Neng. barang mimiti indit. Geuning lain ukur béja. karéta ngarieg. ka luhurna kaos oblong hideung aya gambaran leungeun keur ngacungkeun jempol. curuk. Carpon basa Sunda Ku: Dadang Sadkar Sora piriwit ditiup semu ngalengis. Anjeunna lumpat satarikna ninggalkeun Euis. Kagareuwahkeun sotéh pédah wé aya budak ngora nu diuk di bangku hareupeun noél kana pingping lalaunan. bari jajangkung jeung jari .” “Emang aya kitu pakaitna masalah eta jeung masalah engkang midua?” “Aya neng.” “Pasti neng. Kawasna bakal cukup. Duka bener asli duka pédah dicét. tuluy maju. Jadi engké bakal bisa balik deui ka Bandung maké Parahiyangan anu berangkat jam lima soré ti Jakarta. lamun engkang aya di bumi engkang saperti aya di naraka. Tah eta nu jadi sabab engkang hanteu sumanget ka sakola teh. jeung cinggir. pirang semu beureum. Neng. panceg tabuh genep isuk-isuk. Rieg. Tadi. enjing engkang bade angkat ka Surabaya sareng bapa. Neng siga nateh engkang moal tiasa datang kadieu deui. tos leungitkeun wae engkang mah tina sagala ingetan neng mah.

” “Loh.” “Saya Oding. Kalo saya sih orang Sunda asli. Atuh da ari sugan téh…” “Cuman. pa. “Makasih. Kalo temen-temen sih lebih suka manggil saya meneer Odink van Holland. soéh palebah tuurna. “Sebetulnya nama yang bener sih Yoshua. Sanajan Bapa lain urang Sunda gé ayeuna mah geus asa jadi urang Sunda wé. émang meneer Oding punya darah Belanda?” ceuk Yuswa bari seuri. Horéng si budak ngora téh kalah terus ngajak ngobrol. Kusiwel leungeun Yuswa ngaluarkeun zippo tina saku calana. Tapi sok sanajan kacirina rada nyéntrik ogé ari rengkuh-rengkuhna mah éta budak ngora téh sopan pisan. Luhureun gambar leungeun téa aya tulisan Metalica ku warna beureum.” “Bet éléh ku Bapa. Nanti soré juga pulang lagi. cuma mau ke Tamrin. kelepus udud. Tuluy silih tanya wawuh ka si itu wawuh ka si ieu. “Mau ke Jakarta?” cenah. . Geus lila uplek mah kakara wéh silih tanya ngaran.” pokna “Sama-sama. ada urusan kerjaan sedikit. Tapi kalo dengerin orang ngomong sih ngerti. Gap kana roko jeung zippo. naha?” “Abis dari kecil suka diajakin ngomong Indonésia melulu sih. Sarérétan mah badis gambar tanduk banténg. cekés diseungeut. pa. “Iya.”Itu kalo nama yang benernya. Ari ka handapna. Si budak ngora téh ngarongkong nyeungeutkeun rokona.” “Di Jakartanya di mana?” “Ah.” témbalna.” ceuk Yuswa rada mapanas. “Baruk. “Saya Yuswa. geuning? Hanas ti tadi ngawangkong téh ku basa Indonésia.” Ti dinya mah der baé ngobrol ngalér ngidul. tuluy diasongkeun bari dipangnyekéskeun.” walon Yuswa bari imut Sugan téh rék ngan sakitu. tapi orang-orang lebih suka manggil saya Yuswa. Mereka kan cuman usil doang. Haseupna ditiupkeun ka luhur mani nyerebung.” ceuk si budak ngora téh samemeh ditanya.” ceuk Yuswa ngawalon panakon. Malah mah nepi ka milu mangmikirankeun urusan nagara sagala. dicalana blue jeans belél. “Ah engga juga.manisna ditekuk. “Ih.” meneer Oding mani rikat némpas omongan bari nyéréngéh. saya engga bisa bahasa Sunda. abong kabiasaan. “Émang aslinya dari mana?” ceuk meneer Oding bari ngarérét kana gondok laki Yuswa nu oyag sabot nyerebungkeun haseup. atuh.

nya ku kolot anjeun anjeun di jodokeun ka Mantri Bank anu beughar pakayana. Saung Panineungan Geus leuwih tilu kali leubaran eta saung can diteang deui tapi kamari nya leubaran ayeuna pisan kuring neang deui eta saung. Kiwari kuring geus boga budak dua.Carpon bahasa sunda singkat. Ras ingeut deui nya di saung ieu yeuh basa meuleum jagong paduduaan jeung Iis teh ari meuleum di campur jeung otel tungtungna jagong teh tarurtung malah eta arengna jadi bahan pangheureuyan silih doletkeun kana beungeut atuh Iis teh camelong kitu deui kuring . saung teh geuning taya obahna ti baheula neupi ka ayeuna istuning kitu keneh ras ingeut nya di saung eta kuring jeung Iis pernah patali jangji nya didinya pisan Iis ngedalkeun lisan cenah rek satia hayang hirup babareungan tapi. kuring imut sorangan hayang seuri ingeut kana pangalaman baheula teh nya campur jeung kaseudih geuning urang teh teu ngahiji Iis. Ret ngaleret hareupeun saung aya jalan anu bras na ka wahangan leutik di leubah wahangan eta paragi kukumah paragi nyeuseh cing saha bae anu ngaradon nyeuseuh meuni rame mun isuk-isuk teh loba mojang ngadon nyareuseuhan didinya. Nya kebat kuring ngumbara di kota kabeuneuran kuring di angkat jadi guru Sakola Dasar tug neupi ka meunang jodo urang kota. nya didinya kuringge sok silih simbeuh jeung Iis mun kabeuneran Iis keurnyeuseuh malah peurnah ti gujubar duaan ari kabeuneuran otel kamalinaan nya jaribrug awak teh tapi geuning karasa bagja pisan. Kunaon atuh bisa teu ngajadi enya urang teh geus jangji da kitu geuning kolot anjeun Iis teu satuju ka kuring pedah kuring jalma nu batan sakieu tuna harta tuna harti. nya ti harita kuring lunta ti Lembur rek makaya ka Kota rek digawe bari mawa hate anu gudawang kabogoh di reubut batur keuna ku paribasa “meuncit meuri dina rakit boboko wadah bakatul lain nyeuri kupanyakit kabogoh di reubut batur” meni keuna pisan eta sisindiran teh. tapi rahasiah eta saung bating teu arapaleun eta di jadikeun rahasia duaan ngan kuring jeung Iis bae. Nu matak leubaran ieu kuring mudik jeung indung na barudak. kiwari geuning teu kabuktian jangji tinggal jangji kanyataan sewang-sewangan. suganteh mudik teh bisa panggih jeung Iis geuning suwung teu panggih duka dimana. .

geuwat digenggereuhkeun. Ku oray sanca katempoen gagak maling lauk. Sungutna ngegel kana tangkal huni. Awakna malang dina balong tea. goplak dipake nawu baloing tea. sok daek nyopet. Pok weh oray sanca nanya. Ulah jiga Gagak baong. gaaaak! Rincian Dongeng: . daek usaha. Atuh ari muncul deui teh geus lestreng . Jol datang gagak kadinya haritamah gagak teh buluna bodas ngeplak. Oray Sanca = Getol. . tuluy di ayun keun goplak. Atuh oray ambek sebrut bae diudag gagakteh.Watek palakuna : Gagak = Badeur.Dongeng : Gagak Jadi Hideung Kacariotakeun baheula dina hiji tempat aya oray naga keur nawu balong.Eusi/hikmah nu bisa di cokot : Ari jadi jalma teh kudu getol daekan. Kabeneran aya nu keur neleum. goplak. da sieunen katara.Judulna : Gagak Jadi Hideung . tapi gagak ngalah beuki ngahajakeun.Tempat/latar : Caritana jaman baheula di hiji balong nu loba laukan . “Engga. gagak teh bingung da diberik wae sieunen katewak. ulet. Ujug-ujug corokcok weh laukna dipacokan nepi beak lauk nu baradagnamah. Gagak teh hiber kuorang diobrot. haying ngenah doing embung gawe.Bahasana : Kasar . Teu kungsi lila balong teh saat laukna sing kocopok loba. te bisa digenggereuhkeun. usaha lamun hayang bog amah kos sakadang Oray Sanca. gebrus bae gagak teh asup ka jero pijanaan.Palakuna : Gagak jeung Oray Sanca . gaaaa!” Tah kitu sasakalana manuk gagak buluna hideung jeung sorana gaaa. Barang jol oray sanca teh panglingeun. ngomongna oge basa Betawi. da jadi hideung lestereng. buntutna dibrlitkeun kana pancuh tambakan beulah dieu. . “mahlik hideung maneh nempo sakadang gagak teu bieu liwat kadieu?” Gagak teh sorana digedekeun. rajin.

... tiru jeng gugu pasipatan ema sabab ciri sagala wanoja natra aya dina diri ema Bapa bagja rumah tangga jeung ema najan kadang sok manggih tunggara ... regepkeun piwuruk ema hidep sangkan hirup rahayu jeng berkah tur bagja Anaking. ANAKING Ato Suharto Anaking.SAJAK SUNDA CARITA AYEUNA JEUNG BAHEULA Ato Suharto Rundayan carita mangsa harita masih natra dina rasa tatali asih nu mengkeut pageuh nepi ka kiwari tetep euntreup kawas si leugeut teureup Katresna teu ilang singray najan umur rek nepi ka kubur kasono teu weleh pogot najan jiwa geus teu deui ngora Duh Gusti nu maha welas tur asih jagi tali rabi abdi dugi ka aki nini teubihkeun dina cocobi nu kadang sok nyiliwuri Nyai panutan akang kasatiaan modal utama ulah nepi ka dirogahala ku pangaruh dunya nu kadang mawa sangsara Kabagjaan lain diukur ku lobana brana lain dihias kureuncemna emas kabagjaan pasti nyaangan urang mun iman jeung takwa jadi sareat urang dina enggoning ngabangun rumah tangga Rundayan carita katresna harita jeung ayeuna urang jaga ulah nepi ka sirna sangkan urang tetep waluya nepi ka pantona sorga... Amin.

. hideup geus nincak mangsa dewasa omat ulah kagoda ku hawa dunya nu kadang mawa cilaka Bapa jeung ema teu boga warisan banda pohara teu boga tanah nu lega komo deui emas permata Bapak jeung ema ngan boga do'a sangkan hideup hirup waluya dibeungkeut ku iman jeung takwa bekel urang ngumpul engke di surga URANG JEUNG WAYANG Ato Suharto Kiwari lain kamari tapi ayeuna Kamari kuduna jadi eunteung pikeun bekel naratas jalan sangkan lolongkrang. da wayang mangrupa barang Lumampah urang tangtu ngajojo kahayang hayang tandang. hirupmah sadar jeung eling mun hideup mamawa wejangan ema bakal pasti salawasna eling Anaking.ema tetep ngawula ka bapa pinuh ku rasa katresna Anaking.. teu katutupan jalan Lumampah di alam dunya ceunah darma wawayangan usik malik diobah ku dalang Tapi urang lain wayang sabab wayang moal boga kahayang. pakan jeung sandang sabab urang boga akal jeung pikiran lain wayang nu ngan hudang mun diangkat ku dalang Kamari nu can pasti tong dijadikaeun nyunkeulit ati tuluy jadi hoream ngahontal kahayang gagal lain hartina lengiteun akal tapi kudu nyiar jalan pikeun meunggaskeun rurungkan nu ngahalangan jalan Sing percaya kana diri nu dianti pasti ngawujud bukti asal usaha jeung percaya kanu Maha Suci .

Urang beda jeung wayang lantaran urang boga akal jeung pikiran wayang ngan ukur parabot dalang nu dipirig ku gamelan dina acara hiburan .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->