Carpon Basa Sunda

Hate Anu Kabebenjokeun
“Beletak,,,” sora panghapus nu di alungkeun kanu meja harepeun Adi. Adi langsung ngorejat hudang tina sarena, anjeunna beuki reuwas pas ningali Pa Dadang nu kasohor ku kagalakanana. “Ari sorangan lamun keur diajar teh bet sare wae geuning?” Tanya Pa Dadang. “Hanteu Pa…” Jawab Adi bari ngagesek-gesek matana. “Untung wae ieu panghapus ninggangna kanu meja, lamun ninggangna kana hulu maneh meren maneh geus benjol huluna” Barudak sakelas seuseurian ningali Adi diomongan kitu ku Pa Dadang. “Geura maneh cengkat sibeungeut jug ka cai!” Adi cengkat tina korsina, anjeunna kaluar kelas bari leumpangna goloang-goleong siga nu mabok kusabab manehna masih tunduh keneh. Saenggeus pelajaran Pa Dadang, Adi ngagoroan Euis menta anjeunna nyamperkeun manehna. “Neng, mana atuh tugas Matematika tea tapi erek di pangerjakeun?” Tanya Adi ka Euis “Oh…hilap teu dicandak.” Jawab Euis. “Ih, Neng mah lain candak atuh!” Adi ningali HP na bari leumpang ninggalkeun Euis. Sabenerna mah tugas Matematika anu Adi teh aya dina kantong Euis. Euis ngabelaan ngerjakeun eta tugas nepikeun ka jam satu peuting. Ngan hanteu dibikeun ka Adi kusabab ningali parubahan tingkah lakuna Adi anu ayeuna mah jadi sok telat datang ka sakola nepikeun ka anjeunna pernah sababaraha kali ditahan digerbang. Anjeunna sering sare di waktu lumangsungna palajaran. Geus tilu minggu anjeunna ngalakukeun kabiasaan eta, basa eta mah anjeunna mangrupakeun salah sahiji siswa anu rajin jeung pinter. Namung ayeuna mah kapinterana teh geus teu dipake deui ku Adi. Setiap aya tugas anjeunna sering menta pangerjakeun ka Euis. “Cie,, kamari geus jalan-jalan kamana jeung si engkang?” Tanya Fitri “Ih, saha atuh anu jalan-jalan? Is mah kamari mah aya wae di bumi” “Ah, teu kenging ngabohonglah Is, abi geu ningal Is nuju naek motor dibonceng ku Adi, sok ngaku waelah!” ceuk Agni “Hanteu Is mah hanteu ngabohong, Is kamari mah aya wae di bumi” “Terus saha atuh nu kamari dibonceng ku Adi?” Tanya Fitri deui “Duka atuh, Is mah teu terang, rakana panginten”. “Sanes Is, sanes rakana. Da kamari teh pas Adi ngalewat rakana Adi aya di bumi Agni. Jadi moal mungkinlah nu dibonceng ku Adi rakana Adi mah.”

Keueungna matak nambahan peurihna hate Euis. aya kajadian anu ngorejatkeun hate Euis. ngetok-ngetok panto hate Euis. Cimata . Kusabab seringna dipoyokan ahirna tinu poyokan eta jadi bogoh beneran. Angin ngahiliwir nyereset kana hate Euis. kalimpudan ku mega hidung. pamikranna kumalayang ka waktu anu geus lewat. Adi oge lumpat nyusul Euis “Neng. Langit nu mendung.“Boa-boa selingkuhanna Adi. pipi Euis barereum. itu teh si Adi sanes?” Ceuk Fitri “Uhun. Euis ngenang mangsa eta nepikeun ka anjeunna sare. kupingkeun heula engkang nyaur!” Euis tetep lumpat hanteu midulikeun kabogohna ngomong. nyear lir anu dicicikeun ti langit. bulan nu nyaangan di baturan kiceupna bentang jadi saksi mimitina cinta Adi jeung Euis. ngagedor-gedor ku gembok jajantungna Adi. Kitu oge balik sakolana Euis babarengan jeung babaturanana. anjeunna lumpat ninggalkeun tempat kajadian. kitu deui sabalikna rasa eta dirasakeun oge ku Adi. Sapeupeuting Euis ceurik. Geleger sora gelap. Harita pas Euis jeung babaturanana balik ngerjakeun tugas di imahna Fitri.” “Fit. Ayeuna geus sataun anjeunna ngarajut tali asih jeung Adi. cai matana ngucur tina panon sipitna. saperti aya panah ti Adi nu nanceub nyeuceb kana kantong hate Euis. Euis nebrahkeun awakna kanu kasur.” Agni ngingetkeun Fitri “Uhun panginten selingkuhanna ninggalkeun babaturanna. Euis inget keneh harita basa layung ngahibar di jomantara. antosan heula sakeudap. Rasa eta beuki lila beuki ngalaksak kana kahirupan jeung pangimpenan Euis. Euis jadi sok era lamun papanggih jeung Adi. Hate nu kabebenjokeun ku kalakuan Adi nu miduakeun asihna Euis. Anjeunna sok diparoyokan ku babaturanna kabogohna Adi padahal sabenerna mah hanteu jadian. Ti saenggeus kitu. “Is tingali geura ka belah kaler!” Pokna Agni “Emang aya naon kitu Ni?” Tanya Euis “Astagpirululoh aladzim. ulah waka suudzon atuh.” Ceuk Euis bari ngaleos 1 Peutingna saenggeus sholat Isya. kusabab kitu kalakuan engkang jadi benten teh?” Adi langsung ngorejat ningali Euis aya dihareupeunana. “Oh. Isukna Euis saperti biasana indit ka sakola jeung babaturanana. aranjeunna janji pasini ngarajut tali asih nu duaan. harita panonpoe edek ngampih dina dipan papandayan. Euis nginget-nginget mangsa anjeunna keur mimiti asup SMA. anjeunna inget wae kajadian tadi sore anu geter-geter rasa peurihna nganjang kana puserna kalbu netep nanceb nurih kana sajeroning hate Euis. Adi. basa cai ngagalura di samudra. leres eta mah si Adi” Euis ngajawab bari anjeunna leumpang nyamperkeun Adi anu keur babarengan jeung awewe.

namung pas Adi aya dihareupeunna. engkang teh keur loba masalah.nungumbara dina pipina ngalengkepan rasa kuciwana Euis ka jalma nu dipikadeudeuh jeung dipikaasih ku anjuenna. Saenggeus anjeunna barangdahar dahareun anu diduitan ku babaturanna. anjeunna kalahkah eureun di warung anu rada jauh ti sakolana. jelema anu rumasa salah mah.” Agni milu rujit ningali kalakuan Adi. Isukna di sakola Adi nyamperkeun Euis. Anjeuna kaduhung sagede gunung kusabab geus nganyenyeri hatekeun jalma anu dipikasaih ku anjeunna. kitu deui ku masalah anjeunna jeung si Euis. Euis nyamperkeun Adi. disakola sering sare jeung kabeurangan asup sakola. Tapi bumi langit eta keneh asihna duka kamana jeung kasaha. Saenggeus lila Adi diuk. namung hese pisan Adi cengkat alatan labuh kasagara tresna. “Tah kitu. namung pas Adi aya dihareupeunna. engkang teu balik- . tega midua asih. Dina hiji poe saenggeus saminggu Euis ngalakukeun kabiasaan eta.” “Uhun neng engkang rumasa salah pisan ka neng. Mana engkang janji engkang rek satia teh? Engkang tos jalir janji. Neng. 2 Balik sakola Adi hanteu tuluy ka imahna. Euis ngaleos kitu wae. ceunah asih engkang keur neng sorangan. hapunten sagala kalepatan engkang! Engkang rumasa salah pisan ka neng. “Engkang…. Di Warung eta anjeunna milu ngumpul jeung babaturan anyarna anu barangor.” “Neng? Alhamdulilah ahirna neng nyaur deui ka engkang. Engkang kaduhung pisan tos nganyenyeri hatekeun neng. “Kitu kumaha atuh Di? Kudu na mah si Euis anu nanya kitu ka sorangan teh. Euis tetep ngaleos kitu wae. dasar jelema tukang sulaya. Neng nyaho hanteu yen indung bapa engkang teh papisah? Geus lewih ti sabulan neng. anjeunna cengkat.” “Harita kieu janjina bumi jeung langit saksina. Kabiasaan eta terus ku Euis dilakukeun. Di sakola Adi tetep nyamperkeun Euis. Anjeunna nu ayeuna jadi hanteu sumanget kana pelajaran. anjeunna ngahuleng mikirkan kaayaan anjeunna ayeuna. tapi pireungkeun heula cariosan engkang!” “Nyarios naon deui atuh engkang?” “Neng teurang teu kaayaan engkang ayeuna?” “hanteu” jawab Euis singkat “Neng. “Naha geuning si Euis bet jadi kitu?” Adi nanya kababaturanna Euis. anjeunna bangrung rek balik kamana.” Fitri ngajawab sinis patanyaaanna Adi Teu loba ngomong Adi langsung ngaleos kitu wae. rek ngolengkah ngan bati ngojengkang.

” “Emang aya kitu pakaitna masalah eta jeung masalah engkang midua?” “Aya neng. Tong hilap tuang nyah neng!” Adi ngaahiri omongan anjeunna jeung Euis. tos leungitkeun wae engkang mah tina sagala ingetan neng mah. Geuning lain ukur béja. Neng siga nateh engkang moal tiasa datang kadieu deui. pirang semu beureum. indung bapa engkang pasea wae tiap poe. hapunten sagala kalepatan engkang! Engkang mihareup pisan neng tiasa muka panto hate neng kangge ngahapunten kalepatan engkang. tuluy maju. pa?” cenah.” “Pasti neng. Neng. pasti dihapuntun kalepatan neng mah. Tadi. enjing engkang bade angkat ka Surabaya sareng bapa. Anjeunna lumpat satarikna ninggalkeun Euis. Jadi engké bakal bisa balik deui ka Bandung maké Parahiyangan anu berangkat jam lima soré ti Jakarta. Pakulitanana beunang disebut konar. panceg tabuh genep isuk-isuk. Rieg. bari jajangkung jeung jari . Sakedapan Yuswa nelek-nelek budak ngora téa. waktu keur nguruskeun urusan kantor. Carpon basa Sunda Ku: Dadang Sadkar Sora piriwit ditiup semu ngalengis. Da ahirna mah engkang pasti ninggalkeun neng. engkang sengaja ngalakukeun kitu kusabab engkang percuma rek satia ka neng oge. Engkang sabenerna mah hanteu midua.” “Uhun engkang ku neng tos dihapunten sagala kalepatan engkang. Neng.balik ka imah. Mimiti lalaunan. ka luhurna kaos oblong hideung aya gambaran leungeun keur ngacungkeun jempol. curuk. Kawasna bakal cukup. Papakéanana. Duka bener asli duka pédah dicét. beuki lila ngagancangan. ku manéhna kaijir pidatangeun ka Jakarta téh kurang leuwih tabuh salapan. barang mimiti indit. Mun taya halangan harungan. Cimata Euis nganterkeun inditna Adi ka Surabaya. Buukna modél punk-rock. Ceulina dianting sabeulah. Kagareuwahkeun sotéh pédah wé aya budak ngora nu diuk di bangku hareupeun noél kana pingping lalaunan. jeung cinggir. enya wé ayeuna mah karéta téh tara ngarét. karéta ngarieg. Yuswa ngarérét kana érloji. lamun engkang aya di bumi engkang saperti aya di naraka. “Punya api. Neng. Tah eta nu jadi sabab engkang hanteu sumanget ka sakola teh. Sajajalan Yuswa anteng neuteup téténjoan saluareun kaca jandéla. Neng oge nuhunkeun dihapunten tina sagala kalepatan neng ka engkang.

“Saya Yuswa. Geus lila uplek mah kakara wéh silih tanya ngaran. “Iya. Kalo temen-temen sih lebih suka manggil saya meneer Odink van Holland. Tuluy silih tanya wawuh ka si itu wawuh ka si ieu. “Ah engga juga.” “Bet éléh ku Bapa. tuluy diasongkeun bari dipangnyekéskeun. geuning? Hanas ti tadi ngawangkong téh ku basa Indonésia. Gap kana roko jeung zippo.” walon Yuswa bari imut Sugan téh rék ngan sakitu. naha?” “Abis dari kecil suka diajakin ngomong Indonésia melulu sih. Tapi kalo dengerin orang ngomong sih ngerti. cuma mau ke Tamrin. Sarérétan mah badis gambar tanduk banténg. tapi orang-orang lebih suka manggil saya Yuswa. “Makasih. Kusiwel leungeun Yuswa ngaluarkeun zippo tina saku calana. Nanti soré juga pulang lagi.” pokna “Sama-sama.” ceuk Yuswa ngawalon panakon. Si budak ngora téh ngarongkong nyeungeutkeun rokona.”Itu kalo nama yang benernya. . atuh. Luhureun gambar leungeun téa aya tulisan Metalica ku warna beureum. pa. Tapi sok sanajan kacirina rada nyéntrik ogé ari rengkuh-rengkuhna mah éta budak ngora téh sopan pisan. cekés diseungeut. Horéng si budak ngora téh kalah terus ngajak ngobrol. saya engga bisa bahasa Sunda. soéh palebah tuurna. Ari ka handapna. émang meneer Oding punya darah Belanda?” ceuk Yuswa bari seuri. Mereka kan cuman usil doang.” meneer Oding mani rikat némpas omongan bari nyéréngéh. Atuh da ari sugan téh…” “Cuman. Kalo saya sih orang Sunda asli. ada urusan kerjaan sedikit.” “Loh. “Mau ke Jakarta?” cenah.” “Saya Oding. “Sebetulnya nama yang bener sih Yoshua. “Émang aslinya dari mana?” ceuk meneer Oding bari ngarérét kana gondok laki Yuswa nu oyag sabot nyerebungkeun haseup.manisna ditekuk.” Ti dinya mah der baé ngobrol ngalér ngidul. Malah mah nepi ka milu mangmikirankeun urusan nagara sagala.” ceuk Yuswa rada mapanas. kelepus udud. abong kabiasaan. pa. “Baruk.” témbalna. Sanajan Bapa lain urang Sunda gé ayeuna mah geus asa jadi urang Sunda wé. Haseupna ditiupkeun ka luhur mani nyerebung.” ceuk si budak ngora téh samemeh ditanya.” “Di Jakartanya di mana?” “Ah. dicalana blue jeans belél. “Ih.

Ras ingeut deui nya di saung ieu yeuh basa meuleum jagong paduduaan jeung Iis teh ari meuleum di campur jeung otel tungtungna jagong teh tarurtung malah eta arengna jadi bahan pangheureuyan silih doletkeun kana beungeut atuh Iis teh camelong kitu deui kuring . kuring imut sorangan hayang seuri ingeut kana pangalaman baheula teh nya campur jeung kaseudih geuning urang teh teu ngahiji Iis. nya ti harita kuring lunta ti Lembur rek makaya ka Kota rek digawe bari mawa hate anu gudawang kabogoh di reubut batur keuna ku paribasa “meuncit meuri dina rakit boboko wadah bakatul lain nyeuri kupanyakit kabogoh di reubut batur” meni keuna pisan eta sisindiran teh. kiwari geuning teu kabuktian jangji tinggal jangji kanyataan sewang-sewangan. Ret ngaleret hareupeun saung aya jalan anu bras na ka wahangan leutik di leubah wahangan eta paragi kukumah paragi nyeuseh cing saha bae anu ngaradon nyeuseuh meuni rame mun isuk-isuk teh loba mojang ngadon nyareuseuhan didinya. nya ku kolot anjeun anjeun di jodokeun ka Mantri Bank anu beughar pakayana. Nya kebat kuring ngumbara di kota kabeuneuran kuring di angkat jadi guru Sakola Dasar tug neupi ka meunang jodo urang kota. tapi rahasiah eta saung bating teu arapaleun eta di jadikeun rahasia duaan ngan kuring jeung Iis bae. . suganteh mudik teh bisa panggih jeung Iis geuning suwung teu panggih duka dimana. Kunaon atuh bisa teu ngajadi enya urang teh geus jangji da kitu geuning kolot anjeun Iis teu satuju ka kuring pedah kuring jalma nu batan sakieu tuna harta tuna harti. Saung Panineungan Geus leuwih tilu kali leubaran eta saung can diteang deui tapi kamari nya leubaran ayeuna pisan kuring neang deui eta saung. Nu matak leubaran ieu kuring mudik jeung indung na barudak. saung teh geuning taya obahna ti baheula neupi ka ayeuna istuning kitu keneh ras ingeut nya di saung eta kuring jeung Iis pernah patali jangji nya didinya pisan Iis ngedalkeun lisan cenah rek satia hayang hirup babareungan tapi.Carpon bahasa sunda singkat. Kiwari kuring geus boga budak dua. nya didinya kuringge sok silih simbeuh jeung Iis mun kabeuneran Iis keurnyeuseuh malah peurnah ti gujubar duaan ari kabeuneuran otel kamalinaan nya jaribrug awak teh tapi geuning karasa bagja pisan.

goplak dipake nawu baloing tea.Palakuna : Gagak jeung Oray Sanca . tuluy di ayun keun goplak. Atuh oray ambek sebrut bae diudag gagakteh. rajin. Ulah jiga Gagak baong. Ku oray sanca katempoen gagak maling lauk. geuwat digenggereuhkeun. “mahlik hideung maneh nempo sakadang gagak teu bieu liwat kadieu?” Gagak teh sorana digedekeun. buntutna dibrlitkeun kana pancuh tambakan beulah dieu. gaaaa!” Tah kitu sasakalana manuk gagak buluna hideung jeung sorana gaaa. Teu kungsi lila balong teh saat laukna sing kocopok loba. tapi gagak ngalah beuki ngahajakeun. ulet. “Engga. Awakna malang dina balong tea.Bahasana : Kasar . Ujug-ujug corokcok weh laukna dipacokan nepi beak lauk nu baradagnamah. da jadi hideung lestereng. haying ngenah doing embung gawe. Barang jol oray sanca teh panglingeun.Watek palakuna : Gagak = Badeur. Gagak teh hiber kuorang diobrot. usaha lamun hayang bog amah kos sakadang Oray Sanca. daek usaha. Kabeneran aya nu keur neleum.Tempat/latar : Caritana jaman baheula di hiji balong nu loba laukan .Dongeng : Gagak Jadi Hideung Kacariotakeun baheula dina hiji tempat aya oray naga keur nawu balong. . gagak teh bingung da diberik wae sieunen katewak.Eusi/hikmah nu bisa di cokot : Ari jadi jalma teh kudu getol daekan. gaaaak! Rincian Dongeng: . goplak. Pok weh oray sanca nanya. . da sieunen katara. te bisa digenggereuhkeun. Oray Sanca = Getol. Sungutna ngegel kana tangkal huni. ngomongna oge basa Betawi. sok daek nyopet. Atuh ari muncul deui teh geus lestreng . gebrus bae gagak teh asup ka jero pijanaan. Jol datang gagak kadinya haritamah gagak teh buluna bodas ngeplak.Judulna : Gagak Jadi Hideung .

..... tiru jeng gugu pasipatan ema sabab ciri sagala wanoja natra aya dina diri ema Bapa bagja rumah tangga jeung ema najan kadang sok manggih tunggara . ANAKING Ato Suharto Anaking.SAJAK SUNDA CARITA AYEUNA JEUNG BAHEULA Ato Suharto Rundayan carita mangsa harita masih natra dina rasa tatali asih nu mengkeut pageuh nepi ka kiwari tetep euntreup kawas si leugeut teureup Katresna teu ilang singray najan umur rek nepi ka kubur kasono teu weleh pogot najan jiwa geus teu deui ngora Duh Gusti nu maha welas tur asih jagi tali rabi abdi dugi ka aki nini teubihkeun dina cocobi nu kadang sok nyiliwuri Nyai panutan akang kasatiaan modal utama ulah nepi ka dirogahala ku pangaruh dunya nu kadang mawa sangsara Kabagjaan lain diukur ku lobana brana lain dihias kureuncemna emas kabagjaan pasti nyaangan urang mun iman jeung takwa jadi sareat urang dina enggoning ngabangun rumah tangga Rundayan carita katresna harita jeung ayeuna urang jaga ulah nepi ka sirna sangkan urang tetep waluya nepi ka pantona sorga. regepkeun piwuruk ema hidep sangkan hirup rahayu jeng berkah tur bagja Anaking.. Amin..

ema tetep ngawula ka bapa pinuh ku rasa katresna Anaking... pakan jeung sandang sabab urang boga akal jeung pikiran lain wayang nu ngan hudang mun diangkat ku dalang Kamari nu can pasti tong dijadikaeun nyunkeulit ati tuluy jadi hoream ngahontal kahayang gagal lain hartina lengiteun akal tapi kudu nyiar jalan pikeun meunggaskeun rurungkan nu ngahalangan jalan Sing percaya kana diri nu dianti pasti ngawujud bukti asal usaha jeung percaya kanu Maha Suci . hirupmah sadar jeung eling mun hideup mamawa wejangan ema bakal pasti salawasna eling Anaking. da wayang mangrupa barang Lumampah urang tangtu ngajojo kahayang hayang tandang. teu katutupan jalan Lumampah di alam dunya ceunah darma wawayangan usik malik diobah ku dalang Tapi urang lain wayang sabab wayang moal boga kahayang. hideup geus nincak mangsa dewasa omat ulah kagoda ku hawa dunya nu kadang mawa cilaka Bapa jeung ema teu boga warisan banda pohara teu boga tanah nu lega komo deui emas permata Bapak jeung ema ngan boga do'a sangkan hideup hirup waluya dibeungkeut ku iman jeung takwa bekel urang ngumpul engke di surga URANG JEUNG WAYANG Ato Suharto Kiwari lain kamari tapi ayeuna Kamari kuduna jadi eunteung pikeun bekel naratas jalan sangkan lolongkrang.

Urang beda jeung wayang lantaran urang boga akal jeung pikiran wayang ngan ukur parabot dalang nu dipirig ku gamelan dina acara hiburan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful