Carpon Basa Sunda

Hate Anu Kabebenjokeun
“Beletak,,,” sora panghapus nu di alungkeun kanu meja harepeun Adi. Adi langsung ngorejat hudang tina sarena, anjeunna beuki reuwas pas ningali Pa Dadang nu kasohor ku kagalakanana. “Ari sorangan lamun keur diajar teh bet sare wae geuning?” Tanya Pa Dadang. “Hanteu Pa…” Jawab Adi bari ngagesek-gesek matana. “Untung wae ieu panghapus ninggangna kanu meja, lamun ninggangna kana hulu maneh meren maneh geus benjol huluna” Barudak sakelas seuseurian ningali Adi diomongan kitu ku Pa Dadang. “Geura maneh cengkat sibeungeut jug ka cai!” Adi cengkat tina korsina, anjeunna kaluar kelas bari leumpangna goloang-goleong siga nu mabok kusabab manehna masih tunduh keneh. Saenggeus pelajaran Pa Dadang, Adi ngagoroan Euis menta anjeunna nyamperkeun manehna. “Neng, mana atuh tugas Matematika tea tapi erek di pangerjakeun?” Tanya Adi ka Euis “Oh…hilap teu dicandak.” Jawab Euis. “Ih, Neng mah lain candak atuh!” Adi ningali HP na bari leumpang ninggalkeun Euis. Sabenerna mah tugas Matematika anu Adi teh aya dina kantong Euis. Euis ngabelaan ngerjakeun eta tugas nepikeun ka jam satu peuting. Ngan hanteu dibikeun ka Adi kusabab ningali parubahan tingkah lakuna Adi anu ayeuna mah jadi sok telat datang ka sakola nepikeun ka anjeunna pernah sababaraha kali ditahan digerbang. Anjeunna sering sare di waktu lumangsungna palajaran. Geus tilu minggu anjeunna ngalakukeun kabiasaan eta, basa eta mah anjeunna mangrupakeun salah sahiji siswa anu rajin jeung pinter. Namung ayeuna mah kapinterana teh geus teu dipake deui ku Adi. Setiap aya tugas anjeunna sering menta pangerjakeun ka Euis. “Cie,, kamari geus jalan-jalan kamana jeung si engkang?” Tanya Fitri “Ih, saha atuh anu jalan-jalan? Is mah kamari mah aya wae di bumi” “Ah, teu kenging ngabohonglah Is, abi geu ningal Is nuju naek motor dibonceng ku Adi, sok ngaku waelah!” ceuk Agni “Hanteu Is mah hanteu ngabohong, Is kamari mah aya wae di bumi” “Terus saha atuh nu kamari dibonceng ku Adi?” Tanya Fitri deui “Duka atuh, Is mah teu terang, rakana panginten”. “Sanes Is, sanes rakana. Da kamari teh pas Adi ngalewat rakana Adi aya di bumi Agni. Jadi moal mungkinlah nu dibonceng ku Adi rakana Adi mah.”

anjeunna lumpat ninggalkeun tempat kajadian. aranjeunna janji pasini ngarajut tali asih nu duaan. ngetok-ngetok panto hate Euis. antosan heula sakeudap. itu teh si Adi sanes?” Ceuk Fitri “Uhun. Ayeuna geus sataun anjeunna ngarajut tali asih jeung Adi. leres eta mah si Adi” Euis ngajawab bari anjeunna leumpang nyamperkeun Adi anu keur babarengan jeung awewe. ngagedor-gedor ku gembok jajantungna Adi. Cimata .“Boa-boa selingkuhanna Adi. Euis nginget-nginget mangsa anjeunna keur mimiti asup SMA. anjeunna inget wae kajadian tadi sore anu geter-geter rasa peurihna nganjang kana puserna kalbu netep nanceb nurih kana sajeroning hate Euis.” “Fit. aya kajadian anu ngorejatkeun hate Euis. Anjeunna sok diparoyokan ku babaturanna kabogohna Adi padahal sabenerna mah hanteu jadian. Kusabab seringna dipoyokan ahirna tinu poyokan eta jadi bogoh beneran. pamikranna kumalayang ka waktu anu geus lewat. Adi. kitu deui sabalikna rasa eta dirasakeun oge ku Adi. Keueungna matak nambahan peurihna hate Euis. Euis nebrahkeun awakna kanu kasur. Kitu oge balik sakolana Euis babarengan jeung babaturanana. Euis inget keneh harita basa layung ngahibar di jomantara. kalimpudan ku mega hidung. Geleger sora gelap. “Oh. kupingkeun heula engkang nyaur!” Euis tetep lumpat hanteu midulikeun kabogohna ngomong. saperti aya panah ti Adi nu nanceub nyeuceb kana kantong hate Euis. pipi Euis barereum. Isukna Euis saperti biasana indit ka sakola jeung babaturanana. bulan nu nyaangan di baturan kiceupna bentang jadi saksi mimitina cinta Adi jeung Euis. cai matana ngucur tina panon sipitna. Euis jadi sok era lamun papanggih jeung Adi. Langit nu mendung. Ti saenggeus kitu. Hate nu kabebenjokeun ku kalakuan Adi nu miduakeun asihna Euis. Harita pas Euis jeung babaturanana balik ngerjakeun tugas di imahna Fitri. Sapeupeuting Euis ceurik. “Is tingali geura ka belah kaler!” Pokna Agni “Emang aya naon kitu Ni?” Tanya Euis “Astagpirululoh aladzim. Angin ngahiliwir nyereset kana hate Euis. harita panonpoe edek ngampih dina dipan papandayan. kusabab kitu kalakuan engkang jadi benten teh?” Adi langsung ngorejat ningali Euis aya dihareupeunana. ulah waka suudzon atuh. basa cai ngagalura di samudra. Rasa eta beuki lila beuki ngalaksak kana kahirupan jeung pangimpenan Euis. Adi oge lumpat nyusul Euis “Neng.” Ceuk Euis bari ngaleos 1 Peutingna saenggeus sholat Isya.” Agni ngingetkeun Fitri “Uhun panginten selingkuhanna ninggalkeun babaturanna. nyear lir anu dicicikeun ti langit. Euis ngenang mangsa eta nepikeun ka anjeunna sare.

dasar jelema tukang sulaya. “Kitu kumaha atuh Di? Kudu na mah si Euis anu nanya kitu ka sorangan teh. tega midua asih.” “Uhun neng engkang rumasa salah pisan ka neng. Dina hiji poe saenggeus saminggu Euis ngalakukeun kabiasaan eta.” “Harita kieu janjina bumi jeung langit saksina. “Tah kitu. Neng nyaho hanteu yen indung bapa engkang teh papisah? Geus lewih ti sabulan neng. anjeunna cengkat. anjeunna kalahkah eureun di warung anu rada jauh ti sakolana. hapunten sagala kalepatan engkang! Engkang rumasa salah pisan ka neng. Euis ngaleos kitu wae. engkang teu balik- . Euis tetep ngaleos kitu wae. Saenggeus anjeunna barangdahar dahareun anu diduitan ku babaturanna. rek ngolengkah ngan bati ngojengkang.” Fitri ngajawab sinis patanyaaanna Adi Teu loba ngomong Adi langsung ngaleos kitu wae. Saenggeus lila Adi diuk. Neng.” “Neng? Alhamdulilah ahirna neng nyaur deui ka engkang. Mana engkang janji engkang rek satia teh? Engkang tos jalir janji. disakola sering sare jeung kabeurangan asup sakola. 2 Balik sakola Adi hanteu tuluy ka imahna. Kabiasaan eta terus ku Euis dilakukeun. ceunah asih engkang keur neng sorangan. namung hese pisan Adi cengkat alatan labuh kasagara tresna.nungumbara dina pipina ngalengkepan rasa kuciwana Euis ka jalma nu dipikadeudeuh jeung dipikaasih ku anjuenna. Di Warung eta anjeunna milu ngumpul jeung babaturan anyarna anu barangor. jelema anu rumasa salah mah. Anjeunna nu ayeuna jadi hanteu sumanget kana pelajaran. namung pas Adi aya dihareupeunna. anjeunna ngahuleng mikirkan kaayaan anjeunna ayeuna. anjeunna bangrung rek balik kamana. Euis nyamperkeun Adi. Tapi bumi langit eta keneh asihna duka kamana jeung kasaha. “Naha geuning si Euis bet jadi kitu?” Adi nanya kababaturanna Euis. engkang teh keur loba masalah. Di sakola Adi tetep nyamperkeun Euis. Engkang kaduhung pisan tos nganyenyeri hatekeun neng. namung pas Adi aya dihareupeunna. Anjeuna kaduhung sagede gunung kusabab geus nganyenyeri hatekeun jalma anu dipikasaih ku anjeunna. Isukna di sakola Adi nyamperkeun Euis.” Agni milu rujit ningali kalakuan Adi. tapi pireungkeun heula cariosan engkang!” “Nyarios naon deui atuh engkang?” “Neng teurang teu kaayaan engkang ayeuna?” “hanteu” jawab Euis singkat “Neng. kitu deui ku masalah anjeunna jeung si Euis. “Engkang….

Anjeunna lumpat satarikna ninggalkeun Euis. bari jajangkung jeung jari . karéta ngarieg. Tong hilap tuang nyah neng!” Adi ngaahiri omongan anjeunna jeung Euis. Neng. panceg tabuh genep isuk-isuk. Tah eta nu jadi sabab engkang hanteu sumanget ka sakola teh. “Punya api. indung bapa engkang pasea wae tiap poe. Rieg. tos leungitkeun wae engkang mah tina sagala ingetan neng mah.” “Uhun engkang ku neng tos dihapunten sagala kalepatan engkang. curuk. lamun engkang aya di bumi engkang saperti aya di naraka. engkang sengaja ngalakukeun kitu kusabab engkang percuma rek satia ka neng oge. jeung cinggir. Neng siga nateh engkang moal tiasa datang kadieu deui. Yuswa ngarérét kana érloji. tuluy maju. hapunten sagala kalepatan engkang! Engkang mihareup pisan neng tiasa muka panto hate neng kangge ngahapunten kalepatan engkang.” “Emang aya kitu pakaitna masalah eta jeung masalah engkang midua?” “Aya neng. Pakulitanana beunang disebut konar. Neng. Cimata Euis nganterkeun inditna Adi ka Surabaya. Mimiti lalaunan. waktu keur nguruskeun urusan kantor. pa?” cenah. Neng oge nuhunkeun dihapunten tina sagala kalepatan neng ka engkang. Carpon basa Sunda Ku: Dadang Sadkar Sora piriwit ditiup semu ngalengis. Kagareuwahkeun sotéh pédah wé aya budak ngora nu diuk di bangku hareupeun noél kana pingping lalaunan.balik ka imah. pirang semu beureum. Mun taya halangan harungan. Sakedapan Yuswa nelek-nelek budak ngora téa. enya wé ayeuna mah karéta téh tara ngarét. Da ahirna mah engkang pasti ninggalkeun neng.” “Pasti neng. Ceulina dianting sabeulah. Neng. Buukna modél punk-rock. beuki lila ngagancangan. ku manéhna kaijir pidatangeun ka Jakarta téh kurang leuwih tabuh salapan. Jadi engké bakal bisa balik deui ka Bandung maké Parahiyangan anu berangkat jam lima soré ti Jakarta. Engkang sabenerna mah hanteu midua. pasti dihapuntun kalepatan neng mah. barang mimiti indit. Sajajalan Yuswa anteng neuteup téténjoan saluareun kaca jandéla. Papakéanana. Duka bener asli duka pédah dicét. enjing engkang bade angkat ka Surabaya sareng bapa. Kawasna bakal cukup. Geuning lain ukur béja. Tadi. ka luhurna kaos oblong hideung aya gambaran leungeun keur ngacungkeun jempol.

manisna ditekuk. Mereka kan cuman usil doang. soéh palebah tuurna. “Ih. Atuh da ari sugan téh…” “Cuman. pa. Horéng si budak ngora téh kalah terus ngajak ngobrol.” “Bet éléh ku Bapa. Haseupna ditiupkeun ka luhur mani nyerebung. Tapi kalo dengerin orang ngomong sih ngerti.”Itu kalo nama yang benernya. “Émang aslinya dari mana?” ceuk meneer Oding bari ngarérét kana gondok laki Yuswa nu oyag sabot nyerebungkeun haseup. pa. tapi orang-orang lebih suka manggil saya Yuswa.” ceuk si budak ngora téh samemeh ditanya. Luhureun gambar leungeun téa aya tulisan Metalica ku warna beureum.” ceuk Yuswa rada mapanas. émang meneer Oding punya darah Belanda?” ceuk Yuswa bari seuri. Tapi sok sanajan kacirina rada nyéntrik ogé ari rengkuh-rengkuhna mah éta budak ngora téh sopan pisan. “Makasih. dicalana blue jeans belél.” “Saya Oding. Si budak ngora téh ngarongkong nyeungeutkeun rokona. Kalo temen-temen sih lebih suka manggil saya meneer Odink van Holland. Ari ka handapna.” pokna “Sama-sama. Sanajan Bapa lain urang Sunda gé ayeuna mah geus asa jadi urang Sunda wé. Kusiwel leungeun Yuswa ngaluarkeun zippo tina saku calana.” “Di Jakartanya di mana?” “Ah. “Baruk.” meneer Oding mani rikat némpas omongan bari nyéréngéh. ada urusan kerjaan sedikit. Malah mah nepi ka milu mangmikirankeun urusan nagara sagala. saya engga bisa bahasa Sunda.” ceuk Yuswa ngawalon panakon. geuning? Hanas ti tadi ngawangkong téh ku basa Indonésia. “Mau ke Jakarta?” cenah.” témbalna. abong kabiasaan. tuluy diasongkeun bari dipangnyekéskeun. Gap kana roko jeung zippo. cekés diseungeut.” walon Yuswa bari imut Sugan téh rék ngan sakitu. Nanti soré juga pulang lagi. . “Sebetulnya nama yang bener sih Yoshua. Kalo saya sih orang Sunda asli. cuma mau ke Tamrin. “Saya Yuswa.” “Loh. “Ah engga juga. Sarérétan mah badis gambar tanduk banténg. Geus lila uplek mah kakara wéh silih tanya ngaran.” Ti dinya mah der baé ngobrol ngalér ngidul. naha?” “Abis dari kecil suka diajakin ngomong Indonésia melulu sih. kelepus udud. “Iya. Tuluy silih tanya wawuh ka si itu wawuh ka si ieu. atuh.

tapi rahasiah eta saung bating teu arapaleun eta di jadikeun rahasia duaan ngan kuring jeung Iis bae. nya ku kolot anjeun anjeun di jodokeun ka Mantri Bank anu beughar pakayana. Saung Panineungan Geus leuwih tilu kali leubaran eta saung can diteang deui tapi kamari nya leubaran ayeuna pisan kuring neang deui eta saung. kuring imut sorangan hayang seuri ingeut kana pangalaman baheula teh nya campur jeung kaseudih geuning urang teh teu ngahiji Iis. Nu matak leubaran ieu kuring mudik jeung indung na barudak. Ras ingeut deui nya di saung ieu yeuh basa meuleum jagong paduduaan jeung Iis teh ari meuleum di campur jeung otel tungtungna jagong teh tarurtung malah eta arengna jadi bahan pangheureuyan silih doletkeun kana beungeut atuh Iis teh camelong kitu deui kuring . Kunaon atuh bisa teu ngajadi enya urang teh geus jangji da kitu geuning kolot anjeun Iis teu satuju ka kuring pedah kuring jalma nu batan sakieu tuna harta tuna harti.Carpon bahasa sunda singkat. suganteh mudik teh bisa panggih jeung Iis geuning suwung teu panggih duka dimana. nya ti harita kuring lunta ti Lembur rek makaya ka Kota rek digawe bari mawa hate anu gudawang kabogoh di reubut batur keuna ku paribasa “meuncit meuri dina rakit boboko wadah bakatul lain nyeuri kupanyakit kabogoh di reubut batur” meni keuna pisan eta sisindiran teh. nya didinya kuringge sok silih simbeuh jeung Iis mun kabeuneran Iis keurnyeuseuh malah peurnah ti gujubar duaan ari kabeuneuran otel kamalinaan nya jaribrug awak teh tapi geuning karasa bagja pisan. saung teh geuning taya obahna ti baheula neupi ka ayeuna istuning kitu keneh ras ingeut nya di saung eta kuring jeung Iis pernah patali jangji nya didinya pisan Iis ngedalkeun lisan cenah rek satia hayang hirup babareungan tapi. . Ret ngaleret hareupeun saung aya jalan anu bras na ka wahangan leutik di leubah wahangan eta paragi kukumah paragi nyeuseh cing saha bae anu ngaradon nyeuseuh meuni rame mun isuk-isuk teh loba mojang ngadon nyareuseuhan didinya. Kiwari kuring geus boga budak dua. Nya kebat kuring ngumbara di kota kabeuneuran kuring di angkat jadi guru Sakola Dasar tug neupi ka meunang jodo urang kota. kiwari geuning teu kabuktian jangji tinggal jangji kanyataan sewang-sewangan.

usaha lamun hayang bog amah kos sakadang Oray Sanca. tuluy di ayun keun goplak. Awakna malang dina balong tea. Atuh oray ambek sebrut bae diudag gagakteh. da sieunen katara. “Engga.Bahasana : Kasar . Ujug-ujug corokcok weh laukna dipacokan nepi beak lauk nu baradagnamah. . ngomongna oge basa Betawi. Ulah jiga Gagak baong. Barang jol oray sanca teh panglingeun. gagak teh bingung da diberik wae sieunen katewak. geuwat digenggereuhkeun. goplak.Watek palakuna : Gagak = Badeur. gaaaak! Rincian Dongeng: . sok daek nyopet. Sungutna ngegel kana tangkal huni. buntutna dibrlitkeun kana pancuh tambakan beulah dieu. Jol datang gagak kadinya haritamah gagak teh buluna bodas ngeplak.Dongeng : Gagak Jadi Hideung Kacariotakeun baheula dina hiji tempat aya oray naga keur nawu balong. rajin. da jadi hideung lestereng. “mahlik hideung maneh nempo sakadang gagak teu bieu liwat kadieu?” Gagak teh sorana digedekeun. Kabeneran aya nu keur neleum. te bisa digenggereuhkeun. Atuh ari muncul deui teh geus lestreng . Teu kungsi lila balong teh saat laukna sing kocopok loba.Judulna : Gagak Jadi Hideung . Gagak teh hiber kuorang diobrot.Eusi/hikmah nu bisa di cokot : Ari jadi jalma teh kudu getol daekan.Palakuna : Gagak jeung Oray Sanca . daek usaha. haying ngenah doing embung gawe. ulet. Oray Sanca = Getol.Tempat/latar : Caritana jaman baheula di hiji balong nu loba laukan . Ku oray sanca katempoen gagak maling lauk. gebrus bae gagak teh asup ka jero pijanaan. goplak dipake nawu baloing tea. . Pok weh oray sanca nanya. gaaaa!” Tah kitu sasakalana manuk gagak buluna hideung jeung sorana gaaa. tapi gagak ngalah beuki ngahajakeun.

tiru jeng gugu pasipatan ema sabab ciri sagala wanoja natra aya dina diri ema Bapa bagja rumah tangga jeung ema najan kadang sok manggih tunggara . ANAKING Ato Suharto Anaking....... Amin..SAJAK SUNDA CARITA AYEUNA JEUNG BAHEULA Ato Suharto Rundayan carita mangsa harita masih natra dina rasa tatali asih nu mengkeut pageuh nepi ka kiwari tetep euntreup kawas si leugeut teureup Katresna teu ilang singray najan umur rek nepi ka kubur kasono teu weleh pogot najan jiwa geus teu deui ngora Duh Gusti nu maha welas tur asih jagi tali rabi abdi dugi ka aki nini teubihkeun dina cocobi nu kadang sok nyiliwuri Nyai panutan akang kasatiaan modal utama ulah nepi ka dirogahala ku pangaruh dunya nu kadang mawa sangsara Kabagjaan lain diukur ku lobana brana lain dihias kureuncemna emas kabagjaan pasti nyaangan urang mun iman jeung takwa jadi sareat urang dina enggoning ngabangun rumah tangga Rundayan carita katresna harita jeung ayeuna urang jaga ulah nepi ka sirna sangkan urang tetep waluya nepi ka pantona sorga. regepkeun piwuruk ema hidep sangkan hirup rahayu jeng berkah tur bagja Anaking.

hirupmah sadar jeung eling mun hideup mamawa wejangan ema bakal pasti salawasna eling Anaking.ema tetep ngawula ka bapa pinuh ku rasa katresna Anaking.. hideup geus nincak mangsa dewasa omat ulah kagoda ku hawa dunya nu kadang mawa cilaka Bapa jeung ema teu boga warisan banda pohara teu boga tanah nu lega komo deui emas permata Bapak jeung ema ngan boga do'a sangkan hideup hirup waluya dibeungkeut ku iman jeung takwa bekel urang ngumpul engke di surga URANG JEUNG WAYANG Ato Suharto Kiwari lain kamari tapi ayeuna Kamari kuduna jadi eunteung pikeun bekel naratas jalan sangkan lolongkrang.. da wayang mangrupa barang Lumampah urang tangtu ngajojo kahayang hayang tandang. pakan jeung sandang sabab urang boga akal jeung pikiran lain wayang nu ngan hudang mun diangkat ku dalang Kamari nu can pasti tong dijadikaeun nyunkeulit ati tuluy jadi hoream ngahontal kahayang gagal lain hartina lengiteun akal tapi kudu nyiar jalan pikeun meunggaskeun rurungkan nu ngahalangan jalan Sing percaya kana diri nu dianti pasti ngawujud bukti asal usaha jeung percaya kanu Maha Suci . teu katutupan jalan Lumampah di alam dunya ceunah darma wawayangan usik malik diobah ku dalang Tapi urang lain wayang sabab wayang moal boga kahayang.

Urang beda jeung wayang lantaran urang boga akal jeung pikiran wayang ngan ukur parabot dalang nu dipirig ku gamelan dina acara hiburan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful