Carpon Basa Sunda

Hate Anu Kabebenjokeun
“Beletak,,,” sora panghapus nu di alungkeun kanu meja harepeun Adi. Adi langsung ngorejat hudang tina sarena, anjeunna beuki reuwas pas ningali Pa Dadang nu kasohor ku kagalakanana. “Ari sorangan lamun keur diajar teh bet sare wae geuning?” Tanya Pa Dadang. “Hanteu Pa…” Jawab Adi bari ngagesek-gesek matana. “Untung wae ieu panghapus ninggangna kanu meja, lamun ninggangna kana hulu maneh meren maneh geus benjol huluna” Barudak sakelas seuseurian ningali Adi diomongan kitu ku Pa Dadang. “Geura maneh cengkat sibeungeut jug ka cai!” Adi cengkat tina korsina, anjeunna kaluar kelas bari leumpangna goloang-goleong siga nu mabok kusabab manehna masih tunduh keneh. Saenggeus pelajaran Pa Dadang, Adi ngagoroan Euis menta anjeunna nyamperkeun manehna. “Neng, mana atuh tugas Matematika tea tapi erek di pangerjakeun?” Tanya Adi ka Euis “Oh…hilap teu dicandak.” Jawab Euis. “Ih, Neng mah lain candak atuh!” Adi ningali HP na bari leumpang ninggalkeun Euis. Sabenerna mah tugas Matematika anu Adi teh aya dina kantong Euis. Euis ngabelaan ngerjakeun eta tugas nepikeun ka jam satu peuting. Ngan hanteu dibikeun ka Adi kusabab ningali parubahan tingkah lakuna Adi anu ayeuna mah jadi sok telat datang ka sakola nepikeun ka anjeunna pernah sababaraha kali ditahan digerbang. Anjeunna sering sare di waktu lumangsungna palajaran. Geus tilu minggu anjeunna ngalakukeun kabiasaan eta, basa eta mah anjeunna mangrupakeun salah sahiji siswa anu rajin jeung pinter. Namung ayeuna mah kapinterana teh geus teu dipake deui ku Adi. Setiap aya tugas anjeunna sering menta pangerjakeun ka Euis. “Cie,, kamari geus jalan-jalan kamana jeung si engkang?” Tanya Fitri “Ih, saha atuh anu jalan-jalan? Is mah kamari mah aya wae di bumi” “Ah, teu kenging ngabohonglah Is, abi geu ningal Is nuju naek motor dibonceng ku Adi, sok ngaku waelah!” ceuk Agni “Hanteu Is mah hanteu ngabohong, Is kamari mah aya wae di bumi” “Terus saha atuh nu kamari dibonceng ku Adi?” Tanya Fitri deui “Duka atuh, Is mah teu terang, rakana panginten”. “Sanes Is, sanes rakana. Da kamari teh pas Adi ngalewat rakana Adi aya di bumi Agni. Jadi moal mungkinlah nu dibonceng ku Adi rakana Adi mah.”

kitu deui sabalikna rasa eta dirasakeun oge ku Adi. Euis jadi sok era lamun papanggih jeung Adi. kusabab kitu kalakuan engkang jadi benten teh?” Adi langsung ngorejat ningali Euis aya dihareupeunana. Harita pas Euis jeung babaturanana balik ngerjakeun tugas di imahna Fitri. kupingkeun heula engkang nyaur!” Euis tetep lumpat hanteu midulikeun kabogohna ngomong. Euis ngenang mangsa eta nepikeun ka anjeunna sare. harita panonpoe edek ngampih dina dipan papandayan. Langit nu mendung. pipi Euis barereum.“Boa-boa selingkuhanna Adi. Euis inget keneh harita basa layung ngahibar di jomantara. Geleger sora gelap.” “Fit. ulah waka suudzon atuh. Keueungna matak nambahan peurihna hate Euis. Isukna Euis saperti biasana indit ka sakola jeung babaturanana. aranjeunna janji pasini ngarajut tali asih nu duaan. “Oh. Angin ngahiliwir nyereset kana hate Euis.” Agni ngingetkeun Fitri “Uhun panginten selingkuhanna ninggalkeun babaturanna. bulan nu nyaangan di baturan kiceupna bentang jadi saksi mimitina cinta Adi jeung Euis. Ti saenggeus kitu. leres eta mah si Adi” Euis ngajawab bari anjeunna leumpang nyamperkeun Adi anu keur babarengan jeung awewe. kalimpudan ku mega hidung. Anjeunna sok diparoyokan ku babaturanna kabogohna Adi padahal sabenerna mah hanteu jadian. ngetok-ngetok panto hate Euis. aya kajadian anu ngorejatkeun hate Euis.” Ceuk Euis bari ngaleos 1 Peutingna saenggeus sholat Isya. cai matana ngucur tina panon sipitna. basa cai ngagalura di samudra. saperti aya panah ti Adi nu nanceub nyeuceb kana kantong hate Euis. Adi. Euis nebrahkeun awakna kanu kasur. anjeunna inget wae kajadian tadi sore anu geter-geter rasa peurihna nganjang kana puserna kalbu netep nanceb nurih kana sajeroning hate Euis. Kitu oge balik sakolana Euis babarengan jeung babaturanana. ngagedor-gedor ku gembok jajantungna Adi. Ayeuna geus sataun anjeunna ngarajut tali asih jeung Adi. Rasa eta beuki lila beuki ngalaksak kana kahirupan jeung pangimpenan Euis. nyear lir anu dicicikeun ti langit. Cimata . anjeunna lumpat ninggalkeun tempat kajadian. Euis nginget-nginget mangsa anjeunna keur mimiti asup SMA. antosan heula sakeudap. pamikranna kumalayang ka waktu anu geus lewat. Sapeupeuting Euis ceurik. itu teh si Adi sanes?” Ceuk Fitri “Uhun. Adi oge lumpat nyusul Euis “Neng. Kusabab seringna dipoyokan ahirna tinu poyokan eta jadi bogoh beneran. “Is tingali geura ka belah kaler!” Pokna Agni “Emang aya naon kitu Ni?” Tanya Euis “Astagpirululoh aladzim. Hate nu kabebenjokeun ku kalakuan Adi nu miduakeun asihna Euis.

Euis ngaleos kitu wae. dasar jelema tukang sulaya. jelema anu rumasa salah mah. anjeunna cengkat. Mana engkang janji engkang rek satia teh? Engkang tos jalir janji. Kabiasaan eta terus ku Euis dilakukeun. Euis nyamperkeun Adi. “Engkang…. Euis tetep ngaleos kitu wae. Neng.nungumbara dina pipina ngalengkepan rasa kuciwana Euis ka jalma nu dipikadeudeuh jeung dipikaasih ku anjuenna. Anjeuna kaduhung sagede gunung kusabab geus nganyenyeri hatekeun jalma anu dipikasaih ku anjeunna. tega midua asih. Di sakola Adi tetep nyamperkeun Euis. hapunten sagala kalepatan engkang! Engkang rumasa salah pisan ka neng. Saenggeus lila Adi diuk. Saenggeus anjeunna barangdahar dahareun anu diduitan ku babaturanna. ceunah asih engkang keur neng sorangan. anjeunna ngahuleng mikirkan kaayaan anjeunna ayeuna. “Tah kitu. Di Warung eta anjeunna milu ngumpul jeung babaturan anyarna anu barangor. engkang teh keur loba masalah. Isukna di sakola Adi nyamperkeun Euis. Dina hiji poe saenggeus saminggu Euis ngalakukeun kabiasaan eta. namung pas Adi aya dihareupeunna. “Naha geuning si Euis bet jadi kitu?” Adi nanya kababaturanna Euis. tapi pireungkeun heula cariosan engkang!” “Nyarios naon deui atuh engkang?” “Neng teurang teu kaayaan engkang ayeuna?” “hanteu” jawab Euis singkat “Neng. namung pas Adi aya dihareupeunna.” “Uhun neng engkang rumasa salah pisan ka neng. rek ngolengkah ngan bati ngojengkang. 2 Balik sakola Adi hanteu tuluy ka imahna.” Fitri ngajawab sinis patanyaaanna Adi Teu loba ngomong Adi langsung ngaleos kitu wae. Neng nyaho hanteu yen indung bapa engkang teh papisah? Geus lewih ti sabulan neng.” Agni milu rujit ningali kalakuan Adi.” “Neng? Alhamdulilah ahirna neng nyaur deui ka engkang. anjeunna bangrung rek balik kamana. Engkang kaduhung pisan tos nganyenyeri hatekeun neng. Tapi bumi langit eta keneh asihna duka kamana jeung kasaha. Anjeunna nu ayeuna jadi hanteu sumanget kana pelajaran. anjeunna kalahkah eureun di warung anu rada jauh ti sakolana. kitu deui ku masalah anjeunna jeung si Euis. engkang teu balik- .” “Harita kieu janjina bumi jeung langit saksina. namung hese pisan Adi cengkat alatan labuh kasagara tresna. disakola sering sare jeung kabeurangan asup sakola. “Kitu kumaha atuh Di? Kudu na mah si Euis anu nanya kitu ka sorangan teh.

Neng. Geuning lain ukur béja. tos leungitkeun wae engkang mah tina sagala ingetan neng mah. Papakéanana. Duka bener asli duka pédah dicét. jeung cinggir. Anjeunna lumpat satarikna ninggalkeun Euis. ku manéhna kaijir pidatangeun ka Jakarta téh kurang leuwih tabuh salapan. Kagareuwahkeun sotéh pédah wé aya budak ngora nu diuk di bangku hareupeun noél kana pingping lalaunan. panceg tabuh genep isuk-isuk. engkang sengaja ngalakukeun kitu kusabab engkang percuma rek satia ka neng oge. hapunten sagala kalepatan engkang! Engkang mihareup pisan neng tiasa muka panto hate neng kangge ngahapunten kalepatan engkang. curuk. Buukna modél punk-rock.” “Pasti neng. bari jajangkung jeung jari . enjing engkang bade angkat ka Surabaya sareng bapa. lamun engkang aya di bumi engkang saperti aya di naraka. waktu keur nguruskeun urusan kantor. pasti dihapuntun kalepatan neng mah. indung bapa engkang pasea wae tiap poe. pa?” cenah. Kawasna bakal cukup. pirang semu beureum. Mimiti lalaunan. Neng.” “Uhun engkang ku neng tos dihapunten sagala kalepatan engkang.” “Emang aya kitu pakaitna masalah eta jeung masalah engkang midua?” “Aya neng. Tadi. Yuswa ngarérét kana érloji. ka luhurna kaos oblong hideung aya gambaran leungeun keur ngacungkeun jempol. Rieg. beuki lila ngagancangan. “Punya api. Engkang sabenerna mah hanteu midua. tuluy maju. Neng siga nateh engkang moal tiasa datang kadieu deui. Ceulina dianting sabeulah. Neng. Mun taya halangan harungan. Tah eta nu jadi sabab engkang hanteu sumanget ka sakola teh. Da ahirna mah engkang pasti ninggalkeun neng. Tong hilap tuang nyah neng!” Adi ngaahiri omongan anjeunna jeung Euis. enya wé ayeuna mah karéta téh tara ngarét. Neng oge nuhunkeun dihapunten tina sagala kalepatan neng ka engkang.balik ka imah. Cimata Euis nganterkeun inditna Adi ka Surabaya. Pakulitanana beunang disebut konar. Sajajalan Yuswa anteng neuteup téténjoan saluareun kaca jandéla. Jadi engké bakal bisa balik deui ka Bandung maké Parahiyangan anu berangkat jam lima soré ti Jakarta. Carpon basa Sunda Ku: Dadang Sadkar Sora piriwit ditiup semu ngalengis. Sakedapan Yuswa nelek-nelek budak ngora téa. barang mimiti indit. karéta ngarieg.

Haseupna ditiupkeun ka luhur mani nyerebung. “Iya. Kusiwel leungeun Yuswa ngaluarkeun zippo tina saku calana. “Baruk. “Saya Yuswa. tapi orang-orang lebih suka manggil saya Yuswa.” meneer Oding mani rikat némpas omongan bari nyéréngéh. cuma mau ke Tamrin. soéh palebah tuurna. saya engga bisa bahasa Sunda.” témbalna. Luhureun gambar leungeun téa aya tulisan Metalica ku warna beureum. Kalo temen-temen sih lebih suka manggil saya meneer Odink van Holland. Horéng si budak ngora téh kalah terus ngajak ngobrol.manisna ditekuk.” walon Yuswa bari imut Sugan téh rék ngan sakitu. atuh. kelepus udud. Tuluy silih tanya wawuh ka si itu wawuh ka si ieu.” Ti dinya mah der baé ngobrol ngalér ngidul. “Mau ke Jakarta?” cenah. . Atuh da ari sugan téh…” “Cuman. Mereka kan cuman usil doang. dicalana blue jeans belél. Gap kana roko jeung zippo. naha?” “Abis dari kecil suka diajakin ngomong Indonésia melulu sih.” “Di Jakartanya di mana?” “Ah. Tapi sok sanajan kacirina rada nyéntrik ogé ari rengkuh-rengkuhna mah éta budak ngora téh sopan pisan. émang meneer Oding punya darah Belanda?” ceuk Yuswa bari seuri. tuluy diasongkeun bari dipangnyekéskeun. “Makasih.” ceuk Yuswa ngawalon panakon.”Itu kalo nama yang benernya. Malah mah nepi ka milu mangmikirankeun urusan nagara sagala. pa.” “Saya Oding.” pokna “Sama-sama. Tapi kalo dengerin orang ngomong sih ngerti. “Ah engga juga. Si budak ngora téh ngarongkong nyeungeutkeun rokona. geuning? Hanas ti tadi ngawangkong téh ku basa Indonésia. abong kabiasaan. Ari ka handapna. “Ih. Kalo saya sih orang Sunda asli. pa.” “Bet éléh ku Bapa.” ceuk si budak ngora téh samemeh ditanya. “Sebetulnya nama yang bener sih Yoshua.” “Loh. Geus lila uplek mah kakara wéh silih tanya ngaran. cekés diseungeut. ada urusan kerjaan sedikit. Nanti soré juga pulang lagi. “Émang aslinya dari mana?” ceuk meneer Oding bari ngarérét kana gondok laki Yuswa nu oyag sabot nyerebungkeun haseup. Sanajan Bapa lain urang Sunda gé ayeuna mah geus asa jadi urang Sunda wé. Sarérétan mah badis gambar tanduk banténg.” ceuk Yuswa rada mapanas.

Nya kebat kuring ngumbara di kota kabeuneuran kuring di angkat jadi guru Sakola Dasar tug neupi ka meunang jodo urang kota. Ras ingeut deui nya di saung ieu yeuh basa meuleum jagong paduduaan jeung Iis teh ari meuleum di campur jeung otel tungtungna jagong teh tarurtung malah eta arengna jadi bahan pangheureuyan silih doletkeun kana beungeut atuh Iis teh camelong kitu deui kuring . Ret ngaleret hareupeun saung aya jalan anu bras na ka wahangan leutik di leubah wahangan eta paragi kukumah paragi nyeuseh cing saha bae anu ngaradon nyeuseuh meuni rame mun isuk-isuk teh loba mojang ngadon nyareuseuhan didinya. Kunaon atuh bisa teu ngajadi enya urang teh geus jangji da kitu geuning kolot anjeun Iis teu satuju ka kuring pedah kuring jalma nu batan sakieu tuna harta tuna harti. kuring imut sorangan hayang seuri ingeut kana pangalaman baheula teh nya campur jeung kaseudih geuning urang teh teu ngahiji Iis. Kiwari kuring geus boga budak dua. . Nu matak leubaran ieu kuring mudik jeung indung na barudak. nya ku kolot anjeun anjeun di jodokeun ka Mantri Bank anu beughar pakayana. nya didinya kuringge sok silih simbeuh jeung Iis mun kabeuneran Iis keurnyeuseuh malah peurnah ti gujubar duaan ari kabeuneuran otel kamalinaan nya jaribrug awak teh tapi geuning karasa bagja pisan. kiwari geuning teu kabuktian jangji tinggal jangji kanyataan sewang-sewangan. tapi rahasiah eta saung bating teu arapaleun eta di jadikeun rahasia duaan ngan kuring jeung Iis bae. Saung Panineungan Geus leuwih tilu kali leubaran eta saung can diteang deui tapi kamari nya leubaran ayeuna pisan kuring neang deui eta saung. nya ti harita kuring lunta ti Lembur rek makaya ka Kota rek digawe bari mawa hate anu gudawang kabogoh di reubut batur keuna ku paribasa “meuncit meuri dina rakit boboko wadah bakatul lain nyeuri kupanyakit kabogoh di reubut batur” meni keuna pisan eta sisindiran teh.Carpon bahasa sunda singkat. suganteh mudik teh bisa panggih jeung Iis geuning suwung teu panggih duka dimana. saung teh geuning taya obahna ti baheula neupi ka ayeuna istuning kitu keneh ras ingeut nya di saung eta kuring jeung Iis pernah patali jangji nya didinya pisan Iis ngedalkeun lisan cenah rek satia hayang hirup babareungan tapi.

gebrus bae gagak teh asup ka jero pijanaan. Ku oray sanca katempoen gagak maling lauk. gagak teh bingung da diberik wae sieunen katewak. te bisa digenggereuhkeun. Pok weh oray sanca nanya.Bahasana : Kasar . ulet. Atuh oray ambek sebrut bae diudag gagakteh. rajin. ngomongna oge basa Betawi. Oray Sanca = Getol. “mahlik hideung maneh nempo sakadang gagak teu bieu liwat kadieu?” Gagak teh sorana digedekeun.Eusi/hikmah nu bisa di cokot : Ari jadi jalma teh kudu getol daekan. sok daek nyopet. goplak.Tempat/latar : Caritana jaman baheula di hiji balong nu loba laukan . daek usaha. gaaaa!” Tah kitu sasakalana manuk gagak buluna hideung jeung sorana gaaa. Awakna malang dina balong tea. Teu kungsi lila balong teh saat laukna sing kocopok loba.Dongeng : Gagak Jadi Hideung Kacariotakeun baheula dina hiji tempat aya oray naga keur nawu balong. Ujug-ujug corokcok weh laukna dipacokan nepi beak lauk nu baradagnamah. goplak dipake nawu baloing tea.Judulna : Gagak Jadi Hideung . . geuwat digenggereuhkeun. haying ngenah doing embung gawe. Sungutna ngegel kana tangkal huni. Atuh ari muncul deui teh geus lestreng .Watek palakuna : Gagak = Badeur. Kabeneran aya nu keur neleum. gaaaak! Rincian Dongeng: .Palakuna : Gagak jeung Oray Sanca . “Engga. Barang jol oray sanca teh panglingeun. tapi gagak ngalah beuki ngahajakeun. tuluy di ayun keun goplak. da sieunen katara. Ulah jiga Gagak baong. buntutna dibrlitkeun kana pancuh tambakan beulah dieu. Gagak teh hiber kuorang diobrot. Jol datang gagak kadinya haritamah gagak teh buluna bodas ngeplak. usaha lamun hayang bog amah kos sakadang Oray Sanca. . da jadi hideung lestereng.

.. Amin.. ANAKING Ato Suharto Anaking.. tiru jeng gugu pasipatan ema sabab ciri sagala wanoja natra aya dina diri ema Bapa bagja rumah tangga jeung ema najan kadang sok manggih tunggara . regepkeun piwuruk ema hidep sangkan hirup rahayu jeng berkah tur bagja Anaking....SAJAK SUNDA CARITA AYEUNA JEUNG BAHEULA Ato Suharto Rundayan carita mangsa harita masih natra dina rasa tatali asih nu mengkeut pageuh nepi ka kiwari tetep euntreup kawas si leugeut teureup Katresna teu ilang singray najan umur rek nepi ka kubur kasono teu weleh pogot najan jiwa geus teu deui ngora Duh Gusti nu maha welas tur asih jagi tali rabi abdi dugi ka aki nini teubihkeun dina cocobi nu kadang sok nyiliwuri Nyai panutan akang kasatiaan modal utama ulah nepi ka dirogahala ku pangaruh dunya nu kadang mawa sangsara Kabagjaan lain diukur ku lobana brana lain dihias kureuncemna emas kabagjaan pasti nyaangan urang mun iman jeung takwa jadi sareat urang dina enggoning ngabangun rumah tangga Rundayan carita katresna harita jeung ayeuna urang jaga ulah nepi ka sirna sangkan urang tetep waluya nepi ka pantona sorga.

.. hideup geus nincak mangsa dewasa omat ulah kagoda ku hawa dunya nu kadang mawa cilaka Bapa jeung ema teu boga warisan banda pohara teu boga tanah nu lega komo deui emas permata Bapak jeung ema ngan boga do'a sangkan hideup hirup waluya dibeungkeut ku iman jeung takwa bekel urang ngumpul engke di surga URANG JEUNG WAYANG Ato Suharto Kiwari lain kamari tapi ayeuna Kamari kuduna jadi eunteung pikeun bekel naratas jalan sangkan lolongkrang. teu katutupan jalan Lumampah di alam dunya ceunah darma wawayangan usik malik diobah ku dalang Tapi urang lain wayang sabab wayang moal boga kahayang.ema tetep ngawula ka bapa pinuh ku rasa katresna Anaking. hirupmah sadar jeung eling mun hideup mamawa wejangan ema bakal pasti salawasna eling Anaking. pakan jeung sandang sabab urang boga akal jeung pikiran lain wayang nu ngan hudang mun diangkat ku dalang Kamari nu can pasti tong dijadikaeun nyunkeulit ati tuluy jadi hoream ngahontal kahayang gagal lain hartina lengiteun akal tapi kudu nyiar jalan pikeun meunggaskeun rurungkan nu ngahalangan jalan Sing percaya kana diri nu dianti pasti ngawujud bukti asal usaha jeung percaya kanu Maha Suci . da wayang mangrupa barang Lumampah urang tangtu ngajojo kahayang hayang tandang.

Urang beda jeung wayang lantaran urang boga akal jeung pikiran wayang ngan ukur parabot dalang nu dipirig ku gamelan dina acara hiburan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful