Lembaran Aktiviti KSSR Matematik

Nama

:

Kelas

: 3 Bestari

Tarikh

: 12 / 9 /2012

Tajuk

: PERATUS

TAHUN
3

Lorekan petak seratus mengikut peratus yang diberi dan tuliskan dalam
perkataan.
1.

2.

48%
_________________

82%
__________________

35%
___________________

100%
___________________

1 JABATAN PELAJARAN NEGERI PULAU PINANG