P. 1
55996889 Pen Gurus an Sumber Dan Pengajaran Mikro Dan Makro Pendidikan Islam Melaksanakan Pengajaran Mikro

55996889 Pen Gurus an Sumber Dan Pengajaran Mikro Dan Makro Pendidikan Islam Melaksanakan Pengajaran Mikro

|Views: 6|Likes:
Published by Soh Cw
s
s

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Soh Cw on Aug 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/26/2014

pdf

text

original

1.

PENDAHULUAN Allah telah menurunkan al-Quran sebagai panduan dan sumber rujukan kepada manusia untuk menjalani kehidupan di dunia. Selain daripada itu, hadis, ijma‟, dan qias menjadi sumber rujukan seterusnya. Begitu juga sekiranya jika kita membeli peti ais, mesin basuh, dan televisyen, disediakan kepada kita buku manual sebagai panduan dan sumber rujukan untuk menggunakan alat-alat tersebut.

Jadi, menjadi lumrah dan fitrah manusia memerlukan sumber dan panduan dalam setiap perkara yang hendak dilakukan. Justeru, daripada perspektif pendidikan sumber ini dipanggil sumber pengajaran dan pembelajaran yang mana sumber ini digunakan sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran. Sumber pengajaran dan pembelajaran ini bukan semestinya perlu disediakan oleh guru, malah murid juga boleh menyediakannya seperti membawa akhbar ke kelas. Akhbar tersebut boleh digunakan oleh guru sebagai sumber pengajaran dan pembelajaran.

Oleh itu, tugasan ini memerlukan saya menghuraikan sumber pengajaran dan pembelajaran, melaksanakan pengajaran mikro, serta mendokumentasikannya.

1

2. SUMBER PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 2.1. DEFINISI SUMBER PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Menurut istilah bahasa Melayu sumber bermaksud asal, mula, dan punca 1 . Contohnya: Cukai eksport merupakan sumber kewangan negara yang penting. Manakala menurut istilah bahasa Inggeris yang merupakan bahasa kedua kebanyakkan rakyat Malaysia iaitu source yang bermaksud a person, book, or document that provides information2. Jika dilihat daripada perspektif pendidikan, sumber pengajaran dan pembelajaran (P&P) ialah sebarang penerbitan, gambar, carta, objek, alat, radas, perkakas, model atau kemudahan yang berperanan untuk memudahkan atau meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran. Ringkasnya sumber ialah bahan yang digunakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Antara contoh sumber pengajaran dan pembelajaran termasuklah buku teks, buku rujukan, buku latihan, lampiran nota, dan alat audio visual. Tujuan sumber pengajaran dan pembelajaran ini adalah membantu guru menyampaikan pelajaran supaya murid-murid dapat memperoleh pengetahuan, kemahiran, sikap, dan nilai yang ditetapkan mengikut objektif kurikulum.

2.2. JENIS DAN CIRI-CIRI SUMBER PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 2.2.1. Jenis Sumber Pengajaran dan Pembelajaran Terdapat beberapa jenis sumber atau bahan bantu pengajaran dan pembelajaran yang boleh digunakan untuk membantu guru dalam proses pengajaran. Antaran jenis-jenis sumber pengajaran dan pembelajaran adalah bahan bercetak, bahan teknologi maklumat dan bahan maujud. Semua jenis bahan ini mempunyai ciri-ciri yang berbeza tetapi bertujuan mencapai hasil yang sama iaitu untuk memastikan murid-murid memahami isiisi pelajaran serta mencapai objektif pembelajaran.

Melalui sumber-sumber yang sedia ada mahupun yang direka cipta mengikut kreativiti sendiri, guru perlu peka dalam memilih sumber P&P yang hendak digunakan
1 2

Kamus Dewan Edisi Keempat. (2007). Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur. Hlm. 1541 Oxford Advanced Learnerner’s Dictionary International Student’s Edition. (2006). Oxford University Press: New York. Hlm. 1409

2

dalam proses pengajaran. Terdapat banyak sumber-sumber yang boleh digunakan oleh guru-guru untuk mengajar. Antara bahan-bahan yang boleh digunakan ialah buku teks, buku rujukan, buku latihan dan lampiran nota. Kebanyakan sumber ini biasanya digunakan oleh guru-guru di sekolah. Bagi memberi kelainan atau penambahan yang lebih menarik kepada proses P&P, guru boleh menggunakan alat audio visual contohnya LCD, peta, komputer, gambar rajah, dan televisyen. Menerusi penggunaan bahan-bahan ini, murid-murid akan lebih tertarik untuk melihat serta mendengar apa yang hendak disampaikan oleh guru dan secara tidak langsung murid dapat memberikan tumpuan dengan sepenuhnya kepada guru. Melalui cara ini juga, objektif yang hendak dicapai akan menjadi lebih mudah untuk dilaksanakan dan hasilnya akan lebih memuaskan serta memberi manfaat kepada kedua belah pihak iaitu murid-murid dan guru itu sendiri.

2.2.1.1. Bahan Bercetak Bahan bercetak boleh didefinisikan sebagai bahan yang mempunyai tulisan dan wujud secara fizikal. Bahan ini boleh disentuh dan boleh dibaca secara terus. Ciri penting pada bahan bercetak ialah bahan tersebut mestilah dihasilkan melalui cetakan dan bukan hasil daripada tulisan tangan mana-mana individu.

Bahan bercetak meliputi buku, majalah, jurnal, ensiklopedia, surat khabar, kad, katalog, kamus, buku teks, dan sebagainya yang dihasilkan secara bercetak. Bahan bercetak seperti ini banyak disimpan di pusat sumber atau di perpustakaan ataupun di arkib. Semuanya dihasilkan oleh penulis-penulis atau pereka-pereka yang mahir dan terkenal dalam bidang masing-masing. Sumber pengajaran dan pembelajaran ini telah digunakan secara meluas oleh guru-guru di sekolah sejak beberapa lama kerana kelebihan yang terdapat pada bahan ini. Bahan ini murah dan senang didapati di mana-mana. Selain itu bahan bercetak adalah bahan yang kekal dan mudah dirujuk pada bila-bila masa. Kelebihannya yang

3

lain ialah mudah alih dan mudah diakses yang menyebabkannya menjadi sumber pengajaran dan pembelajaran yang terkenal dan selalu digunakan.

Namun begitu terdapat beberapa kelemahan yang ada pada bahan bercetak ini. Kebiasaaannya bahan bercetak selalu didapati dalam bentuk buku yang tebal contohnya buku teks. Jadi sukar untuk dibawa kerana berat selain tidak boleh disunting dan akan menjadi masalah apabila berlakunya peredaran zaman yang mana isi kandungan buku tersebut menjadi ketinggalan dan tidak terkini. Ini kerana buku-buku selalunya perlu disunting terlebih dahulu kemudian dicetak seterusnya diedar yang mana mengambil masa yang agak lama untuk mengikut peredaran zaman.

2.2.1.2. Bahan Teknologi Maklumat Bahan teknologi maklumat merupakan sumber pengajaran dan pembelajaran yang semestinya mendapat perhatian daripada murid-murid. Teknologi Maklumat ataupun Information Technology (IT) adalah teknologi dunia yang terkini dan dapat memberi banyak manfaat jika digunakan secara betul. Penggunaan sumber ini perlulah dikendalikan oleh guru yang berkemahiran kerana pengguanaan IT secara terancang dan bersesuaian dapat meningkatkan kecekapan proses dan keberkesanan P&P itu.

Bagi guru yang menggunakan sumber P&P ini, mereka boleh menggunakan portal pendidikan, internet, rangkaian LAN, dan multimedia. Komputer adalah alat atau bahan utama yang perlu digunakan oleh guru untuk menyampaikan isi pelajaran dalam proses P&P. Dewasa ini guru-guru sudah mempunyai kemudahan kerana terdapat perisian-perisian yang percuma disediakan oleh kerajaan yang mana isi perisian tersebut bertepatan dengan sukatan pelajaran yang sedia ada. Banyak kelebihan bahan ini jika digunakan secara betul. Oleh itu, guru perlu kerap memantau pergerakan murid-murid semasa proses P&P sedang berlangsung. Kelebihan bahan ini ialah murid-murid cepat mudah faham kerana mereka akan tertarik dengan grafik yang ada pada bahan ini dan secara tidak langsung telah menarik perhatian mereka. 4

Bahan yang pertama ialah bahan hidup yang sebenar dalam dunia realiti dan masih hidup contohnya cacing tanah. Bahan maujud terbahagi pula kepada tiga jenis iaitu realia asli. Aplikasi penggunaan bahan maujud boleh menggunakan situasi. Contoh bahan hidup yang boleh dijadikan spesimen ialah daun-daun. dan spesimen. Bahan maujud ini juga adalah nyata yang ada dalam lingkungan alam. realia awet. baik digunakan dalam keadaan hidup ataupun yang sudah diawetkan.2.3. Kebiasaannya spesimen seperti ini boleh dilihat dalam bentuk bahan awetan. Manakala daripada segi sumber P&P pula bahan-bahan yang mungkin terlibat ialah alat komputer. Realia awet pula mestilah berasal daripada benda hidup yang kemudiannya diawet dan disimpan di dalam bendalir kimia.Selain itu. Manakala bahan bukan hidup pula ialah seperti jentera ataupun bangunan. gambaran. dan perkakas sains. Murid akan didedahkan dengan pengalaman sebenar yang mana turut melibatkan pengalaman sedia ada mereka 5 . atau kenyataan sebenar. alat tulis. 2. Contoh bahan maujud bukan sahaja tergolong dalam sumber P&P adalah kota atau bangunan yang kekal serta alam persekitaran. Sebaliknya yang menjadi masalah besar ketika menggunakan bahan ini adalah sekiranya bekalan elektirk terputus. murid-murid mudah untuk mengulangkaji pelajaran dan guru juga mudah untuk membuat suntingan sekiranya guru mendapati terdapat perubahan yang perlu dibuat. OHP. maka secara keseluruhannya bahan ini tidak dapat berfungsi. Bahan Maujud Sumber pengajaran dan pembelajaran bahan maujud adalah merupakan bahan konkrit atau bahan sebenar yang boleh disentuh dan dipegang. Realia asli pula terbahagi kepada dua iaitu bahan yang hidup dan bahan bukan hidup. Jenis bahan maujud yang ketiga ialah spesimen. Spesimen ialah sample atau contoh hidupan yang dapat mewakili kumpulan hidupan-hidupan tertentu yang mempunyai sifat-sifat atau ciri-ciri yang lazimnya terdapat pada kumpulan hidup tersebut.1.

Maka bahan bantu mengajar yang baik dan bermutu patut memberi ransangan yang dapat menarik minat murid untuk belajar selain melibatkan diri 6 . rasa.dan juga merangsang penggunaan deria penglihatan. Ciri-Ciri Sumber Pengajaran dan Pembelajaran Ciri-ciri lain yang mempengaruhi mutu sesuatu bahan bantu mengajar ialah semestinya dapat memberi maklumat terkini. Ini bermaksud. bahan tersebut seboleh-bolehnya tidak terlalu mahal berbanding dengan faedah yang dapat diberikan oleh bahan tersebut.2.2. sentuhan dan bauan murid-murid. Selain itu. Biarlah kosnya rendah namun faedah yang dapat disumbangkan adalah besar dan menepati pengajaran guru. Ini amat penting kerana jika kita menggunakan bahan yang tidak memberi maklumat terkini dikhuatiri murid akan mudah keliru dengan fakta-fakta yang tidak tepat. pendengaran. bahan tersebut mudah digunakan dan disimpan semula dan jika berlaku kerosakan maka dapat dibaiki dengan mudah. Terdapat banayak aspek yang dapat menilai kebaikan dan mutu sesuatu bahan bantu mengajar. 2. Murid lebih memahami sesuatu pelajaran jika melibatkan kesemua deria mereka. Selain bahan tersebut juga mudah alih dan dapat disenggarakan. Aspek yang paling penting menentukan mutu dan kualiti sesuatu bahan bantu mengajar ialah apakah bahan tersebut dapat memberi pelbagai ransangan dan menggunakan pelbagai deria. Jika kos membeli alat tersebut agak mahal namun faedah yang boleh didpati daripadanya tidak seberapa maka bukanlah satu bahan bantu mengajar yang baik dan bermutu. Antaranya yang lain ialah bahan tersebut mudah diperolehi dan mudah digunakan iaitu guru dan murid mudah memahami dan dapat menggunakannya dengan seoptimum mungkin.

maka bahan tersebut juga boleh digunakan untuk mengajar ayat seru. ayat tanya. 7 . Rajah dibawah menunjukkan pengelasan sumber pengajaran dan pembelajaran. Ini merujuk kepada keupayaan dan ketahanan alat tersebut untuk digunakan berulang kali malah dapat dipergunakan pula di dalam situasi yang berlainan.3. dialog dan sebagainya. 2. Apsek lain yang perlu diambill kira ialah apakah bahan bantu mengajar tersebut dapat digunakan berulang kali dan dapat digunakan didlam situasi yang berlainan. PENGURUSAN SUMBER Sumber pengajaran dan pembelajaran terbahagi kepada dua kelas yang besar.mereka secara langsung ke dalam pelajaran dengan menggunakan bahan bantu mengajar yang digunakan. iaitu bahan cetak dan bahan bukan cetak. Contohnya jika guru telah menyediakan bahan yang menunjukkan pelbagai tanda baca. 1996) Berdasarkan Rajah 1. jadual dibawah pula menerangkan fungsi utama bahan-bahan tersebut. Rajah 1: Pengelasan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran (Poh Swee Hiang.

Meningkatkan motivasi. Membenarkan pergerakan didemonstrasikan. 5. dan sikap positif. 4. Membenarkan ulang tayang. 3. FUNGSI UTAMA Menyampaikan maklumat secara grafik. 4. 2. 2. Merangsang pemikiran kritis dan kreatif. Meningkatkan motivasi. Bahan Permainan dan Simulasi 1. 4. 3.SUMBER Poster dan Carta 1. 4. minat. Menerapkan sikap dan nilai. 3. Menggantikan bahan sebenar. Prosedur Penghasilan Dan Penggunaan Bahan Teknologi Pendidikan yang Sesuai dan Tatacara Penyelenggaraannya dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam 8 . Jadual 1 2. Menunjukkan bahan visual yang bergerak. Membolehkan pengenalpastian struktur dan bahagian. 2. Membenarkan pembelajaran individu. Membenarkan penyampaian aneka media. 2. Merumuskan perhubungan antara fakta. Membenarkan cetakan yang diperbesarkan. 4. Bahan Komputer 1. Membenarkan ulang dengar. Membolehkan bacaan pada kadar kecepatan murid. 2. Menyediakan pengalaman pendengaran yang konkrit. 3. Menunjukkan struktur dan organisasi. 2. 5. Menyampaikan maklumat secara berperingkat. 2. Menyediakan kegiatan pemulihan dan pengayaan. 2. Bahan 3 Dimensi 1. Merangsangkan pemikiran kritis dan kreatif. minat. 3. Mewujudkan situasi seakan-akan situasi sebenar. Memudahkan pembelajaran interaktif. Gambar Foto 1.1. 4. 3. Memupuk semangat persaingan dan kerjasama sosial. Meningkatkan motivasi dan minat. Menghasilkan kesan kepaduan dan realisme. Membawa situasi luar ke dalam bilik darjah. Merupakan bahan pameran yang baik. Menyampaikan fakta secara sistematik. 5. Menunjukkan bahan sebenar atau perwakilannya. Menunjukkan bahan atau peristiwa dengan terperinci. TV dan Pita Video 1.3. Transparensi 1. Merupakan bahan pameran yang baik. 3. Radio dan Pita Audio 1. dan sikap positif.

buku kerja. majalah. Pemilihan dan penghasilan bahan bercetak sebagai sumber pengajaran dan pembelajaran dalam Pendidikan Islam perlu menitikberatkan aspek-aspek yang berikut: 1. 9 . surat khabar dan nota-nota bercetak. buku fiksyen. lukisan atau gambar. 2.1 Bahan Bercetak Bahan-bahan cetak merupakan media pendidikan yang paling mudah didapati dan disediakan. cetakan tempatan atau cetakan sendiri berharga murah dan boleh disediakan dengan cepat. 2. buku rujukan.1. surat. berita.Melihat daripada segi perspektif teknologi pendidikan. Contoh bahan bercetak adalah seperti buku teks. Murid-murid boleh menggunakannya mengikut kadar kecepatan mereka sendiri. Bahan bercetak seperti ini mengandungi maklumat dalam bentuk perkataan. Penggunaan bahan cetak sebagai bahan pengajaran tidak terhad asalkan menepati objektif. Pencetakan bahan yang banyak akan mengurangkan kos jika dibandingkan dengan bahan pandangdengar yang lain. Bahan-bahan bercetak. Bahan-bahan tercetak boleh dibaca dengan cepat dan maklumat penting boleh dipelajari tanpa mengikut sesuatu masa pengajaran. Kebolehgunaan Teknologi pendidikan ini memudahkan guru untuk mengajar murid melalui bahan bercetak yang maujud. Guru boleh menggunakan bahan bercetak sekerap mungkin sehingga murid benar-benar dapat mengingati fakta atau perkara yang ingin diperlajari.3. Anggaran kos Bahan bercetak amat murah dan mudah untuk didapati. risalah. bahan yang diguna untuk menyampaikan pengajaran dan menjadi rangsangan pelajaran digolongkan sebagai media pendidikan.

5. Bahan mentah Hampir kesemua bahan bercetak menggunakan kertas sebagai bahan mentah. 4. Hal ini akan menyukarkan murid memahami isi pelajaran yang disampaikan oleh guru. guru mestilah memastikan saiznya besar dan boleh dilihat oleh semua murid. Jika bahan tersebut ingin digunakan di kawasan yang luas seperti dewan. 6. Saiz dan warna Jika gambar atau poster digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Pemilihan warna juga perlu diberi perhatian oleh guru. Warna yang terlalu terang dan terlalu gelap akan menjejaskan fokus murid terhadap penyampaian guru. ia perlu digunakan di tempat yang terang atau mempunyai cahaya kerana jika tidak bahan yang dipaparkan tidak dapat dilihat 3. Guru juga perlu mengelakkan penggunaan lukisan yang terlalu abstrak. Walaubagaimanapun. Bahan bercetak yang terlalu 10 . Perkara ini penting dalam menyampaikan maklumat dan mengekalkan perhatian serta minat murid. Selain itu. guru perlu memastikan lukisan tersebut mudah difahami oleh murid. pastikan tulisan tersebut kemas dan mampu dibaca oleh murid. Mobiliti Bahan bercetak ini boleh digunakan di mana sahaja sama ada di dalam atau di luar kelas.Bahan bercetak tidak mempunyai masalah dari segi penggunaannya kerana ia tidak memerlukan sumber tenaga elektrik seperti komputer. bahan tersebut hendaklah diperbanyakkan. Penggunaan kertas sangat popular kerana ia mudah didapati selain kos mencetak yang rendah. murid-murid juga boleh menggunakan pada bila bila masa bahan bercetak tersebut walaupun tanpa guru. Jika guru mencetak bahan-bahan yang mengandungi tulisan tangan. Tatahias dan kemasan Sekiranya guru menggunakan lukisan sebagai bahan bantu mengajar.

banyak gambar dan warna juga tidak digalakkan untuk diguna sebagai bahan bantu mengajar kerana boleh mengganggu tumpuan murid dalammencapai objektif pembelajaran yang sebenar 7. plastik menyimpan kertas dan sebagainya. PDA dan sistem satelit dalam menyampaikan maklumat kepada penerima. teknologi disifatkan sebagai satu bentuk pemudah cara yang membolehkan pengaliran maklumat menjadi sangat pantas. Penggunaan bahan dengan cermat serta disimpan di tempat yang selamat memudahkan pengesanan semula dan menjamin ketahanan bahan tersebut. Definisi teknologi maklumat boleh diringkaskan sebagai satu proses pengaliran. Simpanan dan penyelenggaraan Bahan bercetak ini perlu disimpan dengan kemas dan teliti kerana bahan ini mudah koyak atau rosak. Bahan-bahan cetakan tambahan boleh dimuatkan di dalam buku teks atau buku latihan sebagai lampiran atau bahan tambahan. fax. telegram. pemprosesan dan penyimpanan maklumat menggunakan perantaraan teknologi. telefon mudah alih.2. folder. Gambar-gambar seperti foto dan rajah boleh dimasukkan dalam teks untuk penerangan lebih lanjut mengenai konsep. Sebenarnya teknologi maklumat tidak terhad kepda internet dan komputer sahaja tetapi ia melibatkan televisyen. 2. seperti disimpan di dalam fail. 11 . Prosedur Penghasilan dan Penggunaan Bahan Teknologi Maklumat dan Komunikasi yang Sesuai dan Tatacara Penyelenggaraannya dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi secara terancang boleh mengukuhkan proses P&P di sekolah-sekolah serta memberi peluang kepada setiap murid untuk menguasai ilmu pengetahuan dengan cara yang lebih menarik dan berkesan sejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk mengembangkan potensi setiap individu secara menyeluruh dan bersepadu. hujahhujah dan juga untuk menambahkan minat murid. telefon.3. Seperti yang diketahui umum. penyebaran.

simbol-simbol.3. lakaran yang dijadikan satu media untuk memberi konsep dan idea dari pengirim (guru) kepada sasarannya (murid) dalam proses menyampaikan maklumat.Terdapat tiga asas penting dalam penggunaan teknologi maklumat. Terdapat beberapa perkara yang perlu dikenalpasti oleh guru semasa menghasilkan sebuah persembahan elektronik multimedia Powerpoint iaitu: 1. reka letak visual juga mempengaruhi kualiti persembahan elektronik multimedia Powerpoint yang dihasilkan. Grafik penting untuk menyediakan bahan-bahan pandangan (visual). Kedua. Grafik ialah kombinasi gambar-gambar.imej dan sebagai pengesan gerakkan. digunakan untuk berkomunikasi iaitu ia menjelaskan bagaimana teknologi maklumat digunakan untuk berkomunikasi bagi mendapatkan maklumat daripada sumber kepada penerima. Simplisiti Visual yang ditayangkan hendaklah dihadkan kepada satu idea.dengan menggunakan komputer ia boleh merekod bunyi. huruf. Antara perisian yang biasa digunakan ialah Microsoft Office Powerpoint. Selain aspek grafik. lukisan.perkataan. 2. Contoh.1. 2. sesuai digunakan dalam kelas. adalah untuk memanipulasikan maklumat dan proses semula imej. Penghasilan Bahan Teknologi Maklumat: Persembahan Elektronik Multimedia Terdapat beberapa perisian yang boleh digunakan untuk menghasilkan Persembahan Elektronik Multimedia. Ketiga. lambang-lambang.2. Idea yang banyak dalam satu visual akan mengelirukan dan seterusnya akan mengalih tumpuan murid keluar daripada objektif pembelajaran. Pertama teknologi maklumat adalah untuk mengumpul maklumat. Ia digunakan untuk suntingan dengan menggunakan teknologi. Dominan 12 . angka. guru perlu memastikan elemen grafik yang digunakan menepati keperluan murid-murid. Sebelum membina persembahan elektronik multimedia Powerpoint.

tarikan dan tumpuan perhatian yang terdapat dalam suatu susunan slaid akan menjadikan persembahan lebih kemas dan teratur. Saiz dan jenis huruf mempengaruhi penerimaan murid-murid terhadapa apa yang disampaikan oleh guru. Warna Warna merupakan satu elemen reka letak visual yang penting. Pola Pola merupakan susunan item-item dalam sesuatu rekaan visual. guru menggunakan gambar anak panah bagi menunjukkan proses mengambil wudhuk. Susunan item perlulah mematuhi urutan yang rasional bagi memudahkan pemahaman murid. 5. Seimbang Guru perlu bijak untuk menggunakan ruang di dalam slaid persembahan. Pemilihan warna yang tepat membantu keberkesanan persembahan. Dengan yang demikian.Dominan bererti pusat penumpuan atau minat. Sebagai contoh. Huruf Pemilihan huruf juga penting dalam menghasilkan persembahan elektronik multimedia. warna memudahkan sesuatu item dilihat. Keadaan kesamaan dari segi berat. jika guru ingin mengajar tentang negeri Kedah. 6. Guru perlu memilih jenis huruf yang senang dibaca. huruf bersaiz kecil digunakan 13 . warna membantu membuat penegasan dan mewujudkan tumpuan. bergetar. sejuk. Ketiga. Warna mempunyai beberapa fungsi iaitu pertama. warna mewujudkan perasaan harmoni dan melahirkan kesan tertentu seperti panas. Kedua. 4. guru perlu mewujudkan sesuatu yang boleh menarik minat murid-murid. Sebagai contoh. guru boleh mempersembahkan gambar sawah padi bagi menimbulkan inkuiri murid. kesan psikologi dan sebagainya kepada muridmurid. Di dalam slaid persembahan Powerpoint. murid dapat mengekalkan minat untuk mengikuti pembelajaran yang seterusnya 3. Penggunaan huruf besar hanya sesuai untuk tajuk yang pendek manakala untuk tajuk yang panjang.

external hard disc.2. Hurufan terang yang diletakkan di atas latar belakang gelap di dapati lebih jelas daripada sebaliknya. persembahan elektronik yang disimpan dalam bentuk perisian juga dapat disalin ke dalam alat-alat teknologi maklumat yang lain seperti cakera padat. Selain itu. Antaranya ialah. Guru juga perlu memastikan bahawa jarak di antara dua perkataan ialah 1atau 1 ½ lebar huruf. guru juga perlu memilih warna yang lembut dan selesa dipandang oleh penerima iaitu murid. 14 .mengikut kesesuaian. Contohnya slaid berlatarbelakangkan warna merah menunjukkan penegasan dan perhatian. Selain itu. Biarkan ruang di antara huruf kelihatan sama walaupun jaraknya berbeza. Tatahias warna juga dapat menjelaskan konsep atau menunjukkan penegasan. Persembahan elektronik yang dicetak dan didokumenkan boleh dijadikan rujukan pada bila-bila masa manakala persembahan yang disimpan dalam bentuk perisian mempunyai beberapa kelebihan. Persembahan yang telah siap dihasilkan perlu disimpan dalam beberapa bentuk iaitu dalam bentuk dokumentasi (hard copy) dan dalam bentuk perisian (soft copy). 2. Penyelenggaraan Multimedia. Bahan Teknologi Maklumat: Persembahan Elektronik Setiap bahan bantu mengajar perlu diselenggara dengan baik termasuklah persembahan elektronik multimedia. Tatahias dan Kemasan Guru perlu memilih warna yang mempunyai kontras antara latar dengan imej atau teks.2. thumb-drive. 7. isi kandungan di dalam persembahan elektronik tersebut boleh disunting pada bila-bila masa mengikut keperluan murid dan keperluan semasa. gunakan empat warna sahaja dalam satu skrin/slaid.3. dan lain-lain. Bagi memastikan slaid yang dihasilakn tersebut kemas dan teratur.

Aktiviti set induksi ini hendaklah dikaitkan dengan isi pelajaran yang hendak disampaikan. 3. oleh sebab itu tujuan set induksi hanya digunakan untuk membina aliran fikiran murid sahaja dan bukan merupakan salah satu isi pelajaran yang hendak disampaikan. Aktivisi set induksi ini hendaklah dikaitkan juga dengan pengetahuan sedia ada murid.1. 2. Antaranya ialah penggunaan bahan bantu mengajar. motivasi. Kemahiran Set Induksi Set induksi adalah bahagian permulaan sesuatu proses pengajaran. Tujuan utama mengadakan set induksi ini ialah untuk membina aliran fikiran serta menimbulkan minat murid-murid supaya mereka akan menumpukan perhatian terhadap aktiviti pengajaran yang hendak disampaikan. masa peruntukan dalam pelaksanaan set induksi ini haruslah ringkas dan singkat. seorang guru harus memahami dan mematuhi beberapa prinsip berikut: 1. 15 . membimbing murid mengingat kembali pelajaran yang telah dipelajari. Bagaimanapun.3. 3. mengulangkaji topik yang berkaitan. teknik menyoal. kebolehan. Prinsip-Prinsip Panduan Kemahiran Set Induksi Bagi mencapai tujuan set induksi ini.1. Terdapat beberapa cara yang boleh digunakan untuk menyampaikan set induksi atau permulaan pelajaran ini. biasanya tidak melebihi lima minit dalam sesuatu waktu pelajaran. dan umur murid. Aktiviti set induksi hendaklah sesuai dengan pengalaman. KEMAHIRAN-KEMAHIRAN MIKRO 3.1. dan sebagainya.

1.3.4. 6. tugas. 4. Menadangkan cara-cara melaksanakan sesuatu aktiviti. Aktiviti set induksi hendaklah dapat menarik minat dan perhatian murid.1. 3. Menyatakan had tugas yang akan dijalankan dalam aktiviti pembelajaran murid. 2. 3. Memotivasikan murid-murid supaya bersedia untuk belajar. Menarik perhatian murid terhadap aktiviti pengajaran yang akan dijalankan. 5. Objektif-Objektif Set Induksi Penggunaan set induksi dalam P&P mempunyai beberapa objektif berikut: 1.2. kesan penggunaan kemahirannya dapat diperhatikan seperti berikut: 16 . Membina aliran fikiran murid supaya mereka bersedia mempelajari sesuatu yang berkaitan. atau projek. Aktiviti set induksi hendaklah disampaikan dengan cara berkesan. Membantu murid mengikuti pelajaran dengan lebih mudah dan bermakna. 5. demi mencapai tujuannya dalam tempoh masa yang singkat. 7. Kesan Kemahiran Set Induksi ke Atas Pengajaran-Pembelajaran Jika objektif-objektif set induksi boleh dicapai. Mengaitkan pengalaman atau pengetahuan lepas murid dengan isi pelajaran baru yang hendak disampaikan. 3.

CARA PELAKSANAAN Menggunakan nada suara.4. Menunjukkan suatu aktiviti yang luar biasa. isyarat. Mereka akan menunjukkan tanda persediaan untuk mengikuti aktiviti pengajaran guru selanjutnya. Motivasi murid terhadap pelajaran yang akan disampaikan adalah tinggi. membuat berkaitan. 6. Murid-murid akan bersedia dan berusaha bersungguh-sungguh untuk menjalankan tugas dan aktiviti yang diberikan oleh guru. Menggunakan gerakan. 2. Kesan ini membolehkan guru menjalankan aktiviti pengajaran dengan lebih lancar tanpa sebarang gangguan yang tidak diingini. 2. Menggunakan bahan bantu mengajar. 4. Murid-murid boleh menggunakan pengetahuan lepasnya untuk membina konsep yang baru dengan lebih mudah dan bermakna. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran dapat ditimbulkan dengan suasana yang aktif dan seronok. 5. dan kontak mata. 3. 3. 4. 17 . iaitu menarik perhatian. mewujudkan motivasi. Jadual dibawah menghuraikan secara ringkas cara-cara yang digunakan untuk melaksanakan setiap komponen kemahirannya. Komponen-Komponen Kemahiran Set Induksi Kemahiran set induksi lazimnya dibahagikan kepada empat jenis komponen. Masalah disiplin dapat dikurangkan kerana aktiviti set induksi ini dapat menarik minat murid menumpukan perhatian sepenuhnya dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang selanjutnya. 3.1. dan menstruktur.1. KOMPONEN-KOMPONEN KEMAHIRAN SET INDUKSI Menarik Perhatian 1. Semua murid akan menumpukan perhatian terhadap pelajaran yang akan disampaikan.

Mengaitkan pengetahuan lepas murid. 4. Menggunakan soalan yang mencabar. 3. Mewujudkan Motivasi 1. 4. atau projek. Menstruktur 1. boring bimbingan kemahiran-kemahiran set induksi digunakan untuk membuat penilaian terhadap kesan penyampaiannya. Membuat Perkaitan 1. Menggunakan yang mencabar. Menyatakan had tugas yang akan dijalankan. Mengaitkan peristiwa semasa. Contoh boring bimbingan kemahiran set induksi adalah seperti berikut: KOMPONEN-KOMPONEN KEMAHIRAN SET INDUKSI DAN CARA PELAKSANAANNYA Menarik Perhatian 1.Mewujudkan Motivasi 1. mata. Membangkitkan rasa ingin tahu. Menggunakan bantu mengajar. isyarat. Menggunakan bercerita. tugas. Menggunakan satu siri soalan yang berkaitan. Menyatakan cara-cara melaksanakan tugas. Membangkitkan ingin tahu. Mengaitkan isi pelajaran baru. 2. 4. 3. 3. Menunjukkan suatu aktiviti yang berguna. 2. Jadual 2 Semasa sesi pengajaran mikro. 2. Mengaitkan minat dan pengalaman murid. 3. 4. soalan 18 . Menggunakan teknik bercerita. 3. 2. Menggunakan suara. Menunjukkan suatu dan kontak bahan nada ADA (SESUAI) ADA (TIDAK SESUAI) TIDAK KELIHATAN aktiviti yang luar biasa. Menunjukkan suatu teknik rasa aktiviti yang berguna. Menggunakan gerakan. 2. 4. Menyatakan aktiviti.

menukar corak interaksi di antara guru dengan pelajar. Tandakan (√) pada ruang yang berkenaan. Menyatakan had tugas yang akan dijalankan. atau projek. 19 . Dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Mengaitkan minat dan pengalaman murid. 2. Kemahiran Varisai Rangsangan Variasi rangsangan merupakan teknik mempelbagaikan kaedah dan teknik penyampaian guru dengan tujuan menarik perhatian dan minat pelajar terhadap aktiviti pengajarannya. Mengaitkan pengetahuan murid. 3. Menggunakan satu siri soalan yang berkaitan. 3. Menyatakan cara-cara melaksanakan tugas. serta mempelbagaikan kaedah dan teknik mengajar. peristiwa isi lepas Jadual 3 3. masa tumpuan perhatian pelajar adalah singkat. 2. Mereka biasanya cepat hilang minat jika aktiviti pengajaran guru tidak dipelbagaikan.Membuat Perkaitan 1. 4.2. Menstruktur 1. 4. Mengaitkan pelajaran baru. Kemahiran variasi rangsangan meliputi kemahiran mengubah-ubah tingkah laku guru. mempelbagaikan aktiviti pengalihan saluran deria pelajar. Menyatakan aktiviti. tugas. Mengaitkan semasa.

4.2. Memusatkan perhatian pelajar & mengekalkan perhatian mereka terhadap pengajaran guru. Memberi peluang kepada pelajar menikmati pelbagai aktiviti yang dijalankan. Perubahan kaedah dan teknik penyampaian guru hendaklah dikaitkan dengan tujuan dan isi pelajaran.2. Mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang positif dan seronok. 3.1. guru hendaklah memahami dan mematuhi beberapa prinsip berikut : 1. 20 . Guru harus mengubah rangsangan berdasarkan maklum balas yang didapati daripada pelajarnya. Sekiranya masa penyampaian sesuatu langkah mengajar melebihi lima minit. 2. Memotivasi dan membangkitkan naluri ingin tahu melalui pelbagai aktiviti pengajaran guru. Penggunaan alat bantu mengajar untuk mempelbagaikan pengalihan saluran deria haruslah dirancang dan disampaikan dengan teknik yang berkesan. Objektif Penggunaan Variasi Ransangan 1. Memberi peluang kepada pelajar menggunakan berbagai saluran deria untuk memperoleh ilmu. corak aktiviti pengajaran haruslah dipelbagaikan. Setiap langkah penyampaian haruslah mengandungi aktiviti pengajaran yang berbeza dengan langkah penyampaian yang lain. 5. 6.2. Melibatkan pelajar secara aktif dalam berbagai pengalaman baru dalam pembelajaran. Prinsip Variasi Rangsangan Bagi menggunakan kamahiran variasi rangsangan dengan berkesan.3. 3. Perubahan aktiviti pengajaran haruslah lancar dan dikaitkan dengan langkahlangkah penyampaian di antara satu sama lain. 4. 2. 5. 3.

Masalah disiplin dapat dikawal apabila pelajar menumpukan sepenuh perhatian terhadap aktiviti pengajaran guru. Mereka akan dapat memahami bahan konsep pengajaran guru dengan lebih baik lagi. 21 . Guru juga boleh menggunakan bahagian anggota badan yang baru contohnya tangan untuk menegaskan penerangan dan penyampaian. 1.2.3. Pergerakan langkah guru perlu dilakukan secara perlahan supaya tidak mengganggu P&P dan tumpuan kanak-kanak. Dengan bantuan BBM yang sesuai dapat merangsangkan P&P kanak-kanak. Kanak-kanak lebih ceria dan seronok untuk belajar. kesan-kesan positif berikut dapat dilahirkan. 3. Aktiviti P&P akan menjadi lebih seronok & menarik. belakang dan depan semasa mengajar. Dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang positif. melabel. Guru akan melakukan pergerakkan badan dan ini akan meneguhkan P&P. Minat & perhatian mereka akan ditumpukan sepenuhnya terhadap aktiviti pengajaran guru. 4. Kesan Penggunaan Variasi Ransangan Ke Atas Pengajaran Dan Pembelajaran Apabila kemahiran variasi rangsangan digunakan dengan betul. Naluri ingin tahu pelajar akan dibangkitkan dan mereka berusaha melibatkan diri secara aktif.4.3. Murid berpeluang menggunakan pelbagai saluran deria untuk mempelajari sesuatu. 2. P&P menjadi lebih bermakna dan berjaya meninggalkan kesan yang mendalam.2. Komponen Kemahiran Variasi Ransangan 1. 5. Komponen perubahan pergerakan langkah guru. Guru bergerak ke kiri dan kanan. memain peranan dan sebagainya. 3. Komponen perubahan pergerakan anggota guru. 2. Contohnya melukis.

Kanak-kanak boleh dilibatkan secara lisan contohnya penggunaan bahasa.3. pensyarah dan guru-guru pelatih yang terlibat boleh menggunakan boring bimbingan kemahiran variasi rangsangan berikut: KOMPONEN 1 KEMAHIRAN Pergerakan langkah guru yang sesuai Pergerakan anggota guru yang berpatutan Perubahan pertuturan nada guru dalam 2 3 4 30 SAAT BAGI TIAP-TIAP RUANG 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 22 . Komponen perubahan nada suara guru.2. 5. Komponen perubahan bentuk lisan murid. Komponen perubahan bentuk fizikal murid. Semasa menjalani aktiviti pengajaran dalam sesi pengajaran mikro. 6. Sebagai aktiviti penilaian. Perhatian kanak-kanak akan berubah apabila guru mengubah cara mengajar dengan menggunakan BBM. 4. Komponen perubahan fokus deria murid.5. dan simulasi. Guru tidak hanya menggunakan suara yang mendatar tetapi perlu mengubah nada suara mengikut kepentingan bahan pengajaran. menulis. tumpuan harus diberikan kepada tiga komponen yang berasaskan kepada perubahan tingkah laku guru dan tiga komponen yang berasaskan kepada perubahan tingkah laku pelajar. Cara Mengendalikan Pengajaran Mikro Guru pelatih yang memilih kemahiran variasi rangsangan untuk melatih diri dalam sesi pengajaran mikro harus merancang aktiviti pengajaran dengan berbagai-bagai aktiviti rangsangan. 3. Perubahan bentuk fizikal murid seperti lakonan.

Pembentukan Soalan 23 . dalam set induksi .3. kemahiran penyoalan digunakan untuk menolong murid mengingat kembali ilmu pengetahuan lepas yang berkaitan. kemahiran penyoalan digunakan untuk mencungkil fikiran murid untuk membantu mereka mengikuti pelajaran dengan lebih berkesan.1. Kaedah Socrates adalah satu kaedah yang menggunakan satu siri soalan untuk membimbing murid menemui sesuatu kesimpulan. Jadual 4 3. Hampir semua proses pengajaran dan pembelajaran melibatkan penggunaan teknik menyoal. guru pelatih harus menguasai kemahiran penyoalan ini untuk mencapai kejayaan dalam aktiiti pengajarannya. Perinsip-Prinsip Panduan Penggunaan Kemahiran Penyoalan Bagi menggunakan kemahiran penyoalan dengan berkesan dalam aktiviti pengajaran. kemahiran penyoalan digunakan untuk menilai pencapaian objektif pelajaran.Perubahan fokus deria pelajar Perubahan bentuk lisan pelajar Perubahan bentuk fizikal pelajar Tandakan (√) dalam ruang yang berkenaan apabila perubahan tingkah laku guru dan murid dapat diperhatikan. iaitu peringkat permulaan sesuatu pelajaran. guru haruslah memahami dan mematuhi prinsip-prinsip berikut: 1. Pada peringkat penutup. Misalnya. Justeru itu. Kemahiran Penyoalan Teknik menyoal merupakan teknik yang penting dalam aktiviti pengajaran guru.3. 3. Pada peringkat perkembangan.

tepat. c) Bagi memastikan soalan mudah difahami oleh murid-murid. betulkan?” f) Bentuk soalan haruslah ringkas. dengan syarat sebutan guru cukup lantang dan jelas didengar oleh semua murid. dan jelas. bentuk soalan hendaklah diubah daripada semasa ke semasa.a) Aras soalan hendaklah sesuai dengan murid mengikut umur. berhenti sekejap untuk memberi masa murid-murid berfikir. perkataan dan istlilah yang digunakan harus mudah dan telah dipelajari oleh mereka. guru hanya menyebutkan soalan sekali sahaja. e) Soalan yang dibentuk harus mendorong murid berfikir. Guru juga harus mengelakkan daripada emberi soalan-soalan mengikut susunan tempat duduk murid dalam kelas. kebolehan. c) Bagi memastikan semua murid mengambil perhatian terhadap jawapan yang diberi oleh seseorang murid. Pastikan semua murid telah bersedia mendengar soalan guru. Teknik Mengemukakan Soalan a) Bagi mengelakkan setiap murid dalam bilik darjah memikirkan jawapan. d) Bagi menarik perhatian murid. guru haruslah merancangkan jenis-jenis soalan yang berkaitan. b) Soalan-soalan yang dikemukakan haruslah ditujukan kepada seluruh kelas dan bukan hanya murid cerdas sahaja diberi peluang menjawab soalansoalan guru. Elakkan soalan yang mengandungi jawapan sendiri seperti “Bumi kita adalah suatu sfera yang besar. dan pengalaman masing-masing. guru haruslah mengemukakan soalan terlebih dahulu. d) Bagi menarik perhatian murid. 2. guru kadangkala boleh memanggil seorang murid yang lain mengulang jawapan murid itu. b) Sebelum aktiviti pengajaran dimulakan. 24 . kemudian menyebut namanya supaya menjawab soalan itu.

guru boleh meminta murid yang lain melengkapkannya atau guru sendiri boleh menambahkan maklumat-maklumat kepada jawapannya. Antaranya ialah: 1.3. 25 . guru hendaklah mengelakkan diri daripada mengejek murid yang memberi jawapan yang salah atau jawapan yang bersifat bodoh. pujian hendaklah diberikan kepada murid yang telah memberi jawapan yang betul. Objektif-Objektif Penyoalan Penggunaan penyoalan dalam aktiviti pengajaran mempunyai beberapa objektif yang tertentu. Menguji pengetahuan dan kefahaman murid. d) Jika jawapan yang diberikan kurang lengkap. guru boleh meminta murid yang lain mengulangi jawapan itu. b) Guru hendaklah mengelakkan amalan mengulangi jawapan murid kerana cara ini secara tidak langsung akan menggalakkan murid-murid yang lain tidak mempedulikan jawapan yang diberi oleh murid.2. g) Bagi mendorong murid supaya sentiasa berusaha dan cuba menjawab soalan guru. dan hanya menunggu guru mengulangi jawapan itu. 3. Memberi jawapan secara beramai-ramai bukanlah tujuan menyoal.3. c) Jika jawapan yang diberikan adalah baik dan penting. guru hendaklah membantunya menjawab dengan mengubah aras soalan ke peringkat yang lebih rendah atau memberi petua-petua yang berkaitan. e) Jika murid tidak boleh menjawab. Penerimaan Jawapan Murid a) Bagi menggalakkan murid berusaha memberi jawapan dengan baik. f) Melarang murid-murid memberi jawapan secara beramai-ramai.

Kesannya ialah murid dapat belajar sesuatu dengan lebih menyeluruh dan berkesan. 3. Membimbing murid menggunakan kaedah inkuiri-penemuan untuk membuat kesimpulan atau menyelesaikan sesuatu masalah yang kompleks. 6. Menarik perhatian murid supaya menumpukan perhatian mereka kepada aktiviti pengajaran guru atau kepada sesuatu penegasan. 9. Memberi contoh serta mengalakkan murid supaya berani menyoal apabila mereka ada keraguan atau kurang faham sesuatu.3. Minat murid terhadap pelajaran akan ditambah dan mendorong mereka memberi perhatian terhadap aktiviti pengajaran guru. murid-murid akan melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti pembelajaran mereka. 3. 5. Merangsang dan mencungkil fikiran murid. Membantu murid mengukuhkan konsep dan kefahaman yang baru dipelajari pada peringkat akhir pelajaran. 26 . 10. 8. Membantu murid mengulangkaji pelajaran untuk menyediakan diri dalam ujian yang akan datang. Mengembangkan daya pemikiran murid melalui satu siri soalan yang terancang. 7. Menjalin perhubungan yang baik diantara guru dengan murid melalui aktiviti soal jawab. Menilai keberkesanan pengajaran guru dan pencapaian objektif pelajaran. 2. 4. Kesan Kemahiran Penyoalan ke Atas Pengajaran dan Pembelajaran 1. Melibatkan murid secara aktif dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Menimbulkan minat dan rasa ingin tahu murid dengan mengemukakan soalan yang menarik atau mencabar. 11.2. Melalui aktiviti soal jawab.3. 12.

atau aktiviti pengajaran yang selanjutnya dengan lebih berkesan. Soalan disebarkan kepada seluruh kelas. 7. perhubungan guru dan murid dapat dijalin dengan baik. 8. Soalan ditumpukan lebih kepada satu idea. Kesannya ialah membolehkan guru merancang aktiviti pengayaan. 2. Melalui aktiviti soal jawab. 1. 3. Daya pemikiran murid dapat dikembangkan kepada tahap yang lebih tinggi. pemulihan. Fokus (Pelbagai) 1. 2. Sebaran Hentian 1. Komponen-Komponen Kemahiran Penyoalan KOMPONEN-KOMPONEN KEMAHIRAN PENYOALAN Penbentukan Soalan 1. Soalan konvergen. Kesannya ialah muriddapat mengikuti pelajaran dengan lebih bermakna dan mudah difahami. Memberi masa kepada murid memikirkan KRITERIA-KRITERIA TEKNIK MENYOAL 27 .3. 3. Soalan divergen. guru boleh merancang aktiviti pengajaran yang sesuai berdasarkan jawapan murid. Penyoalan dalam membantu murid mengukuhkan konsep-konsep yang baru dipelajari. Menggunakan soalan-soalan untuk menolong murid mengulangkaji pelajaran akan menambahkan prestasi mereka dalam peperiksaan yang akan datang. Melalui soalan menguji pengetahuan lepas murid. 6. 5.4. Murid akan menyukai pengajaran guru dan tidak merasa segan atau malu untuk bertanya kepada guru apabila mereka menghadapi masalah dalam pembelajaran. 2. Jelas Tepat Ringkas Soalan yang ditumpukan kepada satu idea. Soalan yang digunakan sebagai aktiviti penilaian akan membolehkan guru mengenal pasti masalah yang dihadapai oleh murid.3. 4. Fokus (Tunggal) 1.

hukum atau teorem dengan lebih jelas lagi.5. Memberi pujian.3.3. Tujuan menggunakan kemahiran ini ialah untuk menolong murid-murid berfikir secaa mendalam supaya memahami sesuatu fakta. kemudian mengemukakan soalan-soalan itu mengikut susunan yang sesuai. Memberi petua atau petunjuk untuk membantu murid. Aras kemahiran soalan boleh dikelaskan kepada enam peringkat seperti yang dinyatakan oleh Bloom dalam bukunya „Taxonamy of Education Objectives‟. Melayani Jawapan 1. Jadual 5 3.6. Peringkat28 . Melengkapkan jawapan. Membaiki jawapan.jawapannya. Memberi petunjuk Menjawab 1. konsep. Kemahiran menggunakan soalan mencungkil fikiran murid boleh dijalankan dengan menyediakan beberapa soalan yang berkenaan serta berkaitan. Penyoalan Mencungkil Fikiran Kemahiran ini digunakan untuk mencungkil fikiran murid sehingga mereka memberi satu jawapan yan tepat dan sempurna. Mengemukakan satu siri soalan untuk mencungkil fikiran. Mencungkil Fikiran 1. 3. 3. kemahiran mempelbagaikan jenis soalan mengikut arasarasnya juga boleh dikuasai melalui pengajaan mikro. 2. Aras-Aras Penyoalan Selain teknik menyoal.

aplikasi. ringkas. Semasa menjalankan aktiviti pengajaran mikro. sintesis dan penilaian. Cara Pengendalikan Pengajaran Mikro Semasa merancang aktiviti pengajaran mikro berasaskan kepada kemahiran penyoalan.7. guru pelatih hendaklah menyediakan berbagai-bagai jenis soalan seperti soalan konvergen dan soalan divergen mengikut beberapa aras kemahiran penyoalan yang boleh mencungkil fikiran murid. dan tepat Fokus kepada satu idea 1 2 3 4 5 6 NOMBOR SOALAN 7 8 9 10 11 12 13 14 15 29 . Lihat rajah dibawah. analisis.3.peringkat itu ialah pengetahuan. kefahaman. guru pelatih yang terlibat harus cuba menggunakan teknik menyoal mengikut prinsip-prinsip panduan dan merujuk komponen-komponen kemahiran penyoalan yang disarankan dalam Jadual 6. KOMPONEN KEMAHIRAN (TEKNIK MENYOAL) Pembentukan Soalan: Jelas. Rajah 2 3.

Oleh itu guru-guru menggunakan bahagian ini untuk membantu murid-murid mengukuhkan konsep atau kemahiran yang baru sahaja dipelajari dengan merumuskan semua isi penting atau memberikan aktiviti susulan kepada mereka. Penutup kognitif boleh 30 . Disamping itu. Aktiviti-aktiviti rumusan. pengukuhan dan penilaian biasanya dilakukan dalam bahagian penutup ini. iaitu penutup kognitif dan penutup Penutup kognitif adalah penutup yang bertujuan untuk memberikan peneguhan kepada isi pelajaran atau kemahiran yang baru dipelajari oleh murid.4. Terdapat dua jenis penutup yang biasanya digunakan oleh guru didalam pengajaran. guru juga boleh menggunakan bahagian penutup ini untuk menilai objektif dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang telah dilaksanakan.Fokus kepada lebih daripada satu idea Sebaran ke seluruh kelas Hentian yang sepatut Melayan baik Memberi petunjuk atau petua Mencungkil fikiran ARAS-ARAS KEMAHIRAN Pengetahuan Kefahaman Aplikasi Analisis Sintesis Penilaian Tandakan () pada ruang yang berkaitan dengan ciri-ciri yang dapat dilihat bagi tiap-tiap soalan yang dikemukakan dalam sesi pengajaran mikro. Kemahiran Penutup Penutup pelajaran dalah bahagian terakhir sesuatu pelajaran. Hasil penilaian akan digunakan untuk melakukan perubahan pada pengajaran yang seterusnya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 jawapan dengan Jadual 6 3.

ustaz akan mengajar mengenai zakat. pengukuhan dan susulan.4. 4. 3. Guru boleh memberikan kerja bertulis didalam buku atau lembaran kerja kepada murid. 3. Misalnya: “Muridmurid berjaya menjawab semua soalan ustaz mengenai solat hari raya dengan betul dan tepat. 5. Contohnya. a) Contohnya. dalam pelajaran akan dating. Prinsip Penggunaan Kemahiran Penutup Untuk menggunakan kemahiran penutup dengan berkesan. Penutup hendaklah ada kaitan dengan pengetahuan sedia ada. Penutup hendaklah bermakna kepada murid-murid dari segi minat. guru memberikan pujian dan galakan kepada pelajar yang berjaya menjawab soalan dengan betul. guru haruslah memahami dan mematuhi beberapa prinsip berikut: 1. guru mengajar huruf hijaiah kepada murid.1. Dilakukan di akhir satu sesi pelajaran. Menyoal murid mengenai isi penting yang telah dipelajari Penutup sosial bertujuan memberikan sesuatu perasaan pencapaian kepada muridmurid yang telah diajar tentang sesuatu topik. 31 . Antara cara-cara melakukan penutup kognitif adalah: 1. Penutup hendaklah berkaitan dengan isi dan objektif P&P. guru mungkin berkata “Sekarang kita berhenti sekejap dan kamu cuba sebutkan huruf-huruf hijaiah yang kita belajar tadi”. Memberi aktiviti pengayaan kepada murid. pengalaman murid dan konsep baru yang telah dipelajari. Guru boleh merumuskan isi-isi penting sesuatu pelajaran dengan tujuan mengukuhkan lagi apa yang telah dipelajari oleh murid-murid.” 3. 2. 2. kebolehan dan umur mereka. selepas sesuatu perbincangan atau sesi latihan dan diakhir satu pembelajaran.dilakukan melalui aktiviti rumusan.

4. Kesan Kemahiran Penutup Kepada Proses Pengajaran Dan Pembelajaran 1. 3. Murid terdorong untuk belajar dengan tekun turutan daripada penggunaan penutup sosial. menghairankan dan aktiviti susulan. Membantu murid mengingati pelajaran yang baru dipelajari. Perlu mengandungi aktiviti-aktiviti susulan untuk murid-murid.4.2. Membuat perkaitan antara pengetahuan sedia ada dan pengalaman murid dengan topik yang baru. Menggunakan prosedur yang sesuai untuk menilai objektif P&P murid. 3. 4.4. Membuat satu rumusan tentang pelajaran yang telah disampaikan. Pembelajaran menjadi lebih bermakna kerana murid-murid dapat penyelesaian kepada suatu pembelajaran. Penutup sepatutnya dapat menilai keberkesanan satu-satu pelajaran. 2. Dapat meneguhkan suatu konsep yang baru dipelajari. 3. Guru dapat mengetahui sejauh manakah objektif P&P telah dicapai. Mengemukakan aktiviti susulan. 6.3. Penutup harus berkaitan dengan aspek satu-satu pelajaran yang telah dipelajari.4. Objektif-Objektif Kemahiran Penutup 1. Komponen-Komponen Kemahiran Penutup 32 . 5. 2. 5. 3. 5. 6.4. 4. Meneguhkan satu-satu pelajaran yang baru dipelajari. 3. Menimbulkan motivasi melalui kemesraan.

 Guru membuat rumusan yang berkaitan dengan pengalaman murid. murid dapat merasa dan menikmati perasaan mencapai kejayaan. Guru mencadangkan beberapa aktiviti susulan.    Rajah 3 4. Penutup ada hubungan dengan bahagian penting pelajaran. Dengan ini. Rajah dibawah menerangkan mengenai aktiviti penutup yang terkandung dalam kedua-dua komponen tersebut.Kemahiran penutup mempunyai dua kemahiran yang utama iaitu kemahiran penutup kognitif dan penutup social. RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 33 . KOMPONENKOMPONEN KEMAHIRAN PENUTUP Perkaitan Sosial Perkaitan Kognitif  Guru menggunakan pelbagai jenis pujian apabila murid dapat menjawab soalan di peringkat penutup.

٣‬موريد ڤرهو مندڠر ابچان سورة املاعون دمسجد‪.٢‬ممباچ سورة املاعون دڠن مرءيقان حکوم جتويد‪.‬‬ ‫ڤڠخاىوان سداي اد‪:‬‬ ‫‪ .٢‬ممباچ سورة املاعون دڠن خمرج يڠ بخول‪.‬‬ ‫ارس ‪:٤‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫ڤڽراڤن هيالي‪:‬‬ ‫‪34‬‬ .٢‬موريد ڤرهو ممباچ سورة املاعون کخيک صالة‪.‫‪ ٪ :‬مچ ‪٣١٢٢‬‬ ‫‪ ٪:٢٦ -٩:٢٦ :‬ڤاݢي‬ ‫‪ :‬اتىون ‪٥‬‬ ‫اترخي‬ ‫ماس‬ ‫لکس‬ ‫مات ڤالجرن ‪ :‬ڤنديديقن اسالم‬ ‫‪ :‬اسوىن ثالوة امقرءان‬ ‫‪ :‬سورة املاعون‬ ‫بيدڠ‬ ‫اتجوق‬ ‫حاصيل ڤمبالجرن‬ ‫داخري ڤڠاجرن دان ڤمبالجرن‪ ،‬موريد اکن داڤت‪:‬‬ ‫ارس ‪:٢‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫ارس ‪:٣‬‬ ‫‪ .٢‬ممباچ سورة املاعون دڠن بخول دان فصيح‪.‬‬ ‫‪ .

‬‬ ‫ابىن بنذو مڠاجر‪:‬‬ ‫‪ .٢‬اکد ڤراکاتن‪.٢‬ڤالجرن جاوي‪.٢‬ݢورو منايڠکن‬ ‫ۏيدايو مڠݢوانکن‬ ‫ۏيدايو کاممڠن کڤد‬ ‫‪35‬‬ ‫اييس کندوڠن‬ ‫دعاء بالجر‬ ‫مڠکو‪ /‬حميڤوه‬ ‫مقدمة‪ ٤ /‬مينيت‬ ‫سيت ايندوکيس‪ ٥ /‬اتيڠن ۏيدايو کاممڠن جامن راي‬ ‫مينيت‬ .٢‬حرميت راکن‪.‫‪ .‬‬ ‫ڤڠݢابوڠ جامينن‪:‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ڤڽراڤن علمو‪:‬‬ ‫‪ .٢‬اکجني متڤنت‪.٢‬کومڤوحر‪.‬‬ ‫اکخيۏييت ڤڠاجرن دان چاثنت‬ ‫ڤمبالجرن‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪ .٣‬ادب دان اخالق اسالمييو‪.٤‬ڬورو ممبخومكن‬ ‫ثيڠكو الكو موريد‬ ‫سكرساڽ ڤرمو‪.٢‬ݢورو منايڠکن‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .٣‬موريد ممباچ دعاء‬ ‫بالجر سچارا لکس‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪ .٢‬ممبنديڠ بيذا‪.٢‬ڬرو ممينذا موريد‬ ‫ممباچ دعاء بالجر‪.‬‬ ‫کامىرين برفيکري‪:‬‬ ‫‪ .

‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..٢‬س ياڤاکو يڠ منوموڠ مڠسا؟‬ ‫‪ .٦‬ݢورو ممباچ حرمجين‬ ‫س سورة املاعون‪.٤‬ݢورو ممڤردڠرکن‬ ‫ابچان چوهخوه سورة‬ ‫املاعون‪.٤‬ݢورو براتڽ کڤد‬ ‫موريد‪.‬‬ ‫‪ .‫ڤوويرڤوينت‬ ‫ݢورو براتڽ کڤد موريد‪:‬‬ ‫‪ .٣‬موريد منوهخون‬ ‫ۏيدايو دڠن ثلييت‪.٣‬موريد مندڠر‬ ‫ابچان ݢورو‪.‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪.٤‬س ياڤاکو يڠ بوميو مڽمبوىکن مڠسا؟‬ ‫‪ .٧‬موريد مڠيکوت‬ ‫ابچان ݢورو‬ ‫‪.٢‬ݢورو ممباچ سورة ‪.‬بررسات‬ ‫حرمجيڽن‪.‬‬ ‫‪36‬‬ ‫موريد‪.‬‬ ‫‪ .‬اوميو امام‬ ‫مسجد احلرام‪.‬‬ ‫مڠکو ‪ ٦ /٢‬مينيت‬ .‬‬ ‫سورة املاعون‬ ‫املاعون‪.٥‬جواڤن‪ :‬دوکخور‪ ،‬هللا‪ ،‬اوبت‪ ،‬دان‬ ‫س باݢايڽ‬ ‫‪.٥‬موريد منجواب‬ ‫سؤامن ݢورو‪.٥‬ݢورو ممباچ سورة‬ ‫املاعون‪.‬دان دايکويت‬ ‫اوميو موريد‪.٣‬جواڤن‪ :‬اورڠ راماي‪ ،‬امبومنچ‪،‬‬ ‫اکون‪ ،‬دان س باݢايڽ‪.‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪ . ٢‬ڤووير ڤوينت‪.٨‬ݢورو ممينذا موريد‬ ‫ماليک ممباچ سورة‬ ‫املاعون‪.

٣‬موريد ممرىاثيکن‬ ‫اکد لکمة حرس بوت‪.٩‬موريد ماليک ممباچ‬ ‫سورة املاعون‪.٢٢‬ݢورو ممينذا‬ ‫موريد ممباچ سورة‬ ‫املاعون‪. ٤‬ݢورو ممينذا موريد‬ ‫ممباچ اکد لکمة سچارا‬ ‫لکس‪ ،‬کومڤومن‪ ،‬دان‬ ‫اينديۏيدو‪.‬‬ ‫‪.‫‪.‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬بررسات‬ ‫حرمجيڽن سچارا لکس‪. ٦‬ݢورو ممبخومکن‬ ‫ابچان موريد سکرياڽ‬ ‫ڤرمو ‪.‬‬ ‫‪.٢١‬موريد ڤرمڤوان‬ ‫ممباچ سورة‬ ‫املاعون‪.‬‬ ‫‪. ٢‬ݢورو منوجنوقکن اکد لکمة‬ ‫اکد لکمة کڤد موريد‪.‬‬ ‫‪ .٪‬ݢورو ممينذا موريد‬ ‫ڤرمڤوان ممباچ سورة‬ ‫املاعون بررسات‬ ‫حرمجيڽن‪.‬‬ ‫‪ .‬بررسات‬ ‫حرمجيڽن‪.‬‬ ‫‪37‬‬ ‫مڠکو ‪ ٧ /٣‬مينيت‬ .‬بررسات‬ ‫حرمجيڽن‪.‬بررسات‬ ‫حرمجيڽن‪.٢٣‬موريد ممباچ‬ ‫سورة املاعون‪. ٥‬موريد ممباچ اکد‬ ‫لکمة يڠ دسدايکن‪.

‬‬ ‫‪. ٢‬ݢورو منايڠکن‬ ‫ڤوثوڠن اايت درڤد‬ ‫سوره کڤد موريد‪.‬‬ ‫‪. ٥‬موريد ممباچ اايت‬ ‫يڠ دکينديق‪. ٥‬موريد ممباچ اايت‬ ‫يڠ داتيڠکن‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.٢‬ڬورو منايڠكن‬ ‫‪38‬‬ ‫مڠکو ‪ ٣٦ /٤‬مينيت‬ ‫مڠکو ‪ ٢٦ /٥‬مينيت‬ ‫ڤنوثوڤ‪ ٣ /‬مينيت‬ . ٤‬ݢورو ممينذا موريد‬ ‫ممباچ ڤوثوڠن اايت‬ ‫حرس بوت سچارا‬ ‫لکس‪ ،‬کومڤومن‪ ،‬دان‬ ‫اينديۏيدو‪.‬‬ ‫‪. ٦‬ݢورو ممبخومکن‬ ‫کسامين موريد‬ ‫سکرياڽ ڤرمو ‪. ٦‬ݢورو ممبخومکن‬ ‫ابچان موريد سکرياڽ‬ ‫ڤرمو ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪. ٢‬ݢورو ممهباݢيکن کومڤوحر‪.‫اکد اايت‬ ‫‪.‬‬ ‫موريد کڤد امڤت‬ ‫کومڤومن‪. ٣‬موريد ممرىاثيکن‬ ‫ڤوثوڠن اايت‬ ‫حرس بوت‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪. ٣‬موريد دودوق دامل‬ ‫کومڤومن ماس يڠ‪-‬‬ ‫ماس يڠ‪. ٤‬ݢورو ممينذا سدياڤ‬ ‫کومڤومن ممباچ اايت‬ ‫حرثنذو‪.

‬‬ ‫‪ .‫ۏيديو ابچاءن امقرءان‬ ‫كڤد موريد‪.٣‬موريد مندڠر‬ ‫ابچاءن جسس بوت‬ ‫‪Jadual 7‬‬ ‫‪39‬‬ .

PELAKSANAAN MICRO TEACHING 5.1.5. Video Sila rujuk video yang dilampirkan. Foto Foto 1 Foto 2 Foto 3 5.1.1. DOKUMENTASI MICRO TEACHING 5. 40 .1.2.

Saya juga menyediakan gambar sebagai rangsangan dan motivasi kepada murid untuk menumpukan perhatian terhadap pelajaran. Seterusnya saya mengaitkan jawapan mereka dengan tajuk yang akan dipelajar. terdapat juga murid tidak menumpukan perhatian terhadap bahan yang saya sediakan. Saya melakukan set induksi tersebut selama lima minit sahaja iaitu masa yang maksimum dicadangkan untuk membuat set induksi. saya juga telah memberikan peneguhan dan membantu mereka ketika mereka menjawab soalan. saya telah membuat perancangan terlebih dahulu iaitu dengan menyediakan Rancangan Pengajaran Harian (RPH). Kemudian saya telah menyenaraikan pengetahuan sedia ada murid untuk membuat soalan-soalan yang hendak dikemukakan pada langkah ini. Begitu juga dengan menyoal murid-murid berdasarkan soalan-soalan yang telah disediakan.2 REFLEKSI MICRO TEACHING Sebelum membuat micro teaching. Selain itu. dan duduk di tempat masing-masing. oleh sebab micro teaching saya hanya membuat bahagian set induksi sahaja. Ini mungkin disebabkan saya tidak begitu tegas dalam memberikan arahan. saya mendapati bahawa soalan yang saya kemukakan kepada murid tidak sesuai kerana saya mengungkapkan ayat dan menggunakan istilah yang tinggi yang tidak sesuai dengan tahap umur mereka seperti perkataan „fungsi‟. meminta murid mengosongkan meja. saya hendaklah meminta perhatian mereka terlebih dahulu dengan menggunakan nada suara yang berbeza. 6.5. Semasa melaksanakan micro teaching. Namun. REFLEKSI PELAKSANAAN KERJA PROJEK 41 . Justeru. saya memaparkan gambar dan bahanbahan yang telah saya sediakan. Selepas melakukan micro teaching. Selain itu.

internet. saya turut menukarkan contoh-contoh yang tidak berkaitan dengan Pendidikan Islam kepada yang berkaitan dengannya. Kemudian. Konklusinya dapatlah saya fahami bahawa „Sumber Pengajaran dan Pembelajaran‟ adalah sebahagian daripada „Media Pengajaran‟. Melalui tugasan ini. dan sebagainya. Setelah memperoleh maklumat yang diperlukan. saya telah berkolaborasi dengan rakan-rakan mengenai maklumat yang sebenar diperlukan selain bertukar-tukar bahan dengan mereka. saya turut memahami kehendak yang dikehendaki pada setiap langkah dalam pengajaran mikro seperti kemahiran menyoal yang perlu mempunyai soalan yang berfokus kepada satu idea dan lebih daripada satu idea. terdapat beberapa kebaikkan yang saya peroleh antaranya adalah saya lebih jelas mengenai maksud pengajaran mikro yang sebenarnya iaitu pengajaran yang hanya menumpukan kepada sesuatu langkah dalam pengajaran seperti pendahuluan set induksi. Jadi tidaklah menjadi masalah yang besar terhadap saya untuk memahami dengan lebih mendalam terhadap tajuk ini. saya keliru di antara „Sumber Pengajaran dan Pembelajaran‟ dengan „Media Pengajaran‟. Ironinya terdapat juga beberapa kelemahan yang terdapat daripada tugasan ini antaranya sumber dan maklumat yang terhad terutama maklumat mengenai ciri-ciri sumber pengajaran dan pembelajaran. Selain itu. saya telah cuba menkonstruk idea yang diperoleh daripada buku rujukan dan mengambil ayat-ayat yang diperlukan. Selain itu. Malah saya juga dapat praktikkan apa yang saya pelajari semasa menjalani praktikum di sekolah. saya terlebih dahulu mengumpul maklumat daripada nota kuliah. saya menyusun maklumat dan bahan-bahan tersebut mengikut soalan yang dikemukakan. Kekeliruan ini timbul kerana maklumat yang terdapat dalam „Sumber Pengajaran dan Pembelajaran‟ terdapat dalam sub-topik „Media Pengajaran‟. Selain itu. dan penutup. 42 .Sebelum melaksanakan tuasan ini. perpustakaan. Semasa membuat tugasan ini.

PENUTUP Sebagai seorang bakal guru.7. Guru Pendidikan Islam boleh menggunakan bahan bantu mengajar yang dibekalkan 43 . seharusnya kita dapat memilih dan menggunakan sumber pengajaran dan pembelajaran yang disediakan selain membuat bahan bantu mengajar sendiri.

Ini kerana tujuan bahan bantu mengajar ialah memudahkan pencapaian fakta terutama fakta yang abstrak seperti untuk menerangkan tentang „Mukjizat al Quran‟. dipegang. Matapelajaran Pendidikan Islam juga boleh menggunakan diorama seperti ketika hendak mengajar tajuk Rukun Haji. Adapun bahan yang paling berkesan adalah bahan maujud yang boleh dilihat.com/ptk2/ptkkhusus2. BIBLIOGRAFI Hiang. dan sebagainya. guru juga boleh membina bahan mereka sendiri mengikut kebolehan dan tahap keupayaan murid sesuatu kelas. S. Bhd. (1999). from Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran: http://www. (2008). Penggunaan bahan bantu mengajar yang berkesan dapat mencapai hasil pembelajaran yang diingini selain murid ceria dan gembira untuk belajar. Pedagodi Sains 4 PENGURUSAN MAKMAL DAN SUMBER SAINS.freewebs. M. carta. Antara bahan bantu yang dibekalkan oleh kementerian adalah kad perkataan. cakera padat. Selangor: Kumpulan Budiman Sdn. Tuntasnya. Selain itu. guru boleh menjadikan diorama kaabah sebagai bahan bantu mengajar. 2011. guru perlu kreatif dan bijak memilih bahan bantu mengajar yang sesuai untuk digunakan. PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN.htm 44 . Retrieved April 16.oleh kementerian kepada guru-guru j-QAF kerana bahan tersebut sesuai digunakan semasa aktiviti pengajaran. dan dirasa oleh murid. P. Sebagai contoh model dan diorama. Khairi.

Selangor: Kumpulan Budiman Sdn. (2003). 2011. from Scribd: http://www.blogspot.Salleh. (1992). M. S. dan Persediaan Untuk Pengajaran Praktik. Mac 13). Bhd. Perkembangan Seni dan Kanak-Kanak. Pedagogi 2 Strategi Pengajaran-Pembelajaran.scribd. 2011. (2011. S. (n. B. M. Retrieved April 16.d. PEDAGOGI UNTUK KURSUS DIPLOMA PERGURUAN SEMESTER 2. R. from KUMPULAN PGSR BAHASA MELAYU IPGM KKB: http://kumpulansiswazahguru. A. Bhd. M.). Sumber Pengajaran dan Pembelajaran dalam Pengajian Sosial. Pengajaran mikro. Retrieved April 17. LAMPIRAN 45 . Selangor: Kumpulan Budiman Sdn.com/doc/2688621/Perkembangan-Seni-dan-Kanak-kanak Salleh.html Sang.com/2011/03/sumber-pengajaran-danpembelajaran. Sang.

ULASAN PENSYARAH 46 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->