P. 1
55996889 Pen Gurus an Sumber Dan Pengajaran Mikro Dan Makro Pendidikan Islam Melaksanakan Pengajaran Mikro

55996889 Pen Gurus an Sumber Dan Pengajaran Mikro Dan Makro Pendidikan Islam Melaksanakan Pengajaran Mikro

|Views: 6|Likes:
Published by Soh Cw
s
s

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Soh Cw on Aug 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/26/2014

pdf

text

original

1.

PENDAHULUAN Allah telah menurunkan al-Quran sebagai panduan dan sumber rujukan kepada manusia untuk menjalani kehidupan di dunia. Selain daripada itu, hadis, ijma‟, dan qias menjadi sumber rujukan seterusnya. Begitu juga sekiranya jika kita membeli peti ais, mesin basuh, dan televisyen, disediakan kepada kita buku manual sebagai panduan dan sumber rujukan untuk menggunakan alat-alat tersebut.

Jadi, menjadi lumrah dan fitrah manusia memerlukan sumber dan panduan dalam setiap perkara yang hendak dilakukan. Justeru, daripada perspektif pendidikan sumber ini dipanggil sumber pengajaran dan pembelajaran yang mana sumber ini digunakan sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran. Sumber pengajaran dan pembelajaran ini bukan semestinya perlu disediakan oleh guru, malah murid juga boleh menyediakannya seperti membawa akhbar ke kelas. Akhbar tersebut boleh digunakan oleh guru sebagai sumber pengajaran dan pembelajaran.

Oleh itu, tugasan ini memerlukan saya menghuraikan sumber pengajaran dan pembelajaran, melaksanakan pengajaran mikro, serta mendokumentasikannya.

1

2. SUMBER PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 2.1. DEFINISI SUMBER PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Menurut istilah bahasa Melayu sumber bermaksud asal, mula, dan punca 1 . Contohnya: Cukai eksport merupakan sumber kewangan negara yang penting. Manakala menurut istilah bahasa Inggeris yang merupakan bahasa kedua kebanyakkan rakyat Malaysia iaitu source yang bermaksud a person, book, or document that provides information2. Jika dilihat daripada perspektif pendidikan, sumber pengajaran dan pembelajaran (P&P) ialah sebarang penerbitan, gambar, carta, objek, alat, radas, perkakas, model atau kemudahan yang berperanan untuk memudahkan atau meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran. Ringkasnya sumber ialah bahan yang digunakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Antara contoh sumber pengajaran dan pembelajaran termasuklah buku teks, buku rujukan, buku latihan, lampiran nota, dan alat audio visual. Tujuan sumber pengajaran dan pembelajaran ini adalah membantu guru menyampaikan pelajaran supaya murid-murid dapat memperoleh pengetahuan, kemahiran, sikap, dan nilai yang ditetapkan mengikut objektif kurikulum.

2.2. JENIS DAN CIRI-CIRI SUMBER PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 2.2.1. Jenis Sumber Pengajaran dan Pembelajaran Terdapat beberapa jenis sumber atau bahan bantu pengajaran dan pembelajaran yang boleh digunakan untuk membantu guru dalam proses pengajaran. Antaran jenis-jenis sumber pengajaran dan pembelajaran adalah bahan bercetak, bahan teknologi maklumat dan bahan maujud. Semua jenis bahan ini mempunyai ciri-ciri yang berbeza tetapi bertujuan mencapai hasil yang sama iaitu untuk memastikan murid-murid memahami isiisi pelajaran serta mencapai objektif pembelajaran.

Melalui sumber-sumber yang sedia ada mahupun yang direka cipta mengikut kreativiti sendiri, guru perlu peka dalam memilih sumber P&P yang hendak digunakan
1 2

Kamus Dewan Edisi Keempat. (2007). Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur. Hlm. 1541 Oxford Advanced Learnerner’s Dictionary International Student’s Edition. (2006). Oxford University Press: New York. Hlm. 1409

2

dalam proses pengajaran. Terdapat banyak sumber-sumber yang boleh digunakan oleh guru-guru untuk mengajar. Antara bahan-bahan yang boleh digunakan ialah buku teks, buku rujukan, buku latihan dan lampiran nota. Kebanyakan sumber ini biasanya digunakan oleh guru-guru di sekolah. Bagi memberi kelainan atau penambahan yang lebih menarik kepada proses P&P, guru boleh menggunakan alat audio visual contohnya LCD, peta, komputer, gambar rajah, dan televisyen. Menerusi penggunaan bahan-bahan ini, murid-murid akan lebih tertarik untuk melihat serta mendengar apa yang hendak disampaikan oleh guru dan secara tidak langsung murid dapat memberikan tumpuan dengan sepenuhnya kepada guru. Melalui cara ini juga, objektif yang hendak dicapai akan menjadi lebih mudah untuk dilaksanakan dan hasilnya akan lebih memuaskan serta memberi manfaat kepada kedua belah pihak iaitu murid-murid dan guru itu sendiri.

2.2.1.1. Bahan Bercetak Bahan bercetak boleh didefinisikan sebagai bahan yang mempunyai tulisan dan wujud secara fizikal. Bahan ini boleh disentuh dan boleh dibaca secara terus. Ciri penting pada bahan bercetak ialah bahan tersebut mestilah dihasilkan melalui cetakan dan bukan hasil daripada tulisan tangan mana-mana individu.

Bahan bercetak meliputi buku, majalah, jurnal, ensiklopedia, surat khabar, kad, katalog, kamus, buku teks, dan sebagainya yang dihasilkan secara bercetak. Bahan bercetak seperti ini banyak disimpan di pusat sumber atau di perpustakaan ataupun di arkib. Semuanya dihasilkan oleh penulis-penulis atau pereka-pereka yang mahir dan terkenal dalam bidang masing-masing. Sumber pengajaran dan pembelajaran ini telah digunakan secara meluas oleh guru-guru di sekolah sejak beberapa lama kerana kelebihan yang terdapat pada bahan ini. Bahan ini murah dan senang didapati di mana-mana. Selain itu bahan bercetak adalah bahan yang kekal dan mudah dirujuk pada bila-bila masa. Kelebihannya yang

3

lain ialah mudah alih dan mudah diakses yang menyebabkannya menjadi sumber pengajaran dan pembelajaran yang terkenal dan selalu digunakan.

Namun begitu terdapat beberapa kelemahan yang ada pada bahan bercetak ini. Kebiasaaannya bahan bercetak selalu didapati dalam bentuk buku yang tebal contohnya buku teks. Jadi sukar untuk dibawa kerana berat selain tidak boleh disunting dan akan menjadi masalah apabila berlakunya peredaran zaman yang mana isi kandungan buku tersebut menjadi ketinggalan dan tidak terkini. Ini kerana buku-buku selalunya perlu disunting terlebih dahulu kemudian dicetak seterusnya diedar yang mana mengambil masa yang agak lama untuk mengikut peredaran zaman.

2.2.1.2. Bahan Teknologi Maklumat Bahan teknologi maklumat merupakan sumber pengajaran dan pembelajaran yang semestinya mendapat perhatian daripada murid-murid. Teknologi Maklumat ataupun Information Technology (IT) adalah teknologi dunia yang terkini dan dapat memberi banyak manfaat jika digunakan secara betul. Penggunaan sumber ini perlulah dikendalikan oleh guru yang berkemahiran kerana pengguanaan IT secara terancang dan bersesuaian dapat meningkatkan kecekapan proses dan keberkesanan P&P itu.

Bagi guru yang menggunakan sumber P&P ini, mereka boleh menggunakan portal pendidikan, internet, rangkaian LAN, dan multimedia. Komputer adalah alat atau bahan utama yang perlu digunakan oleh guru untuk menyampaikan isi pelajaran dalam proses P&P. Dewasa ini guru-guru sudah mempunyai kemudahan kerana terdapat perisian-perisian yang percuma disediakan oleh kerajaan yang mana isi perisian tersebut bertepatan dengan sukatan pelajaran yang sedia ada. Banyak kelebihan bahan ini jika digunakan secara betul. Oleh itu, guru perlu kerap memantau pergerakan murid-murid semasa proses P&P sedang berlangsung. Kelebihan bahan ini ialah murid-murid cepat mudah faham kerana mereka akan tertarik dengan grafik yang ada pada bahan ini dan secara tidak langsung telah menarik perhatian mereka. 4

Bahan maujud ini juga adalah nyata yang ada dalam lingkungan alam. alat tulis. realia awet.Selain itu. Contoh bahan maujud bukan sahaja tergolong dalam sumber P&P adalah kota atau bangunan yang kekal serta alam persekitaran. gambaran. Realia awet pula mestilah berasal daripada benda hidup yang kemudiannya diawet dan disimpan di dalam bendalir kimia. murid-murid mudah untuk mengulangkaji pelajaran dan guru juga mudah untuk membuat suntingan sekiranya guru mendapati terdapat perubahan yang perlu dibuat. maka secara keseluruhannya bahan ini tidak dapat berfungsi. Sebaliknya yang menjadi masalah besar ketika menggunakan bahan ini adalah sekiranya bekalan elektirk terputus. dan spesimen. OHP. Murid akan didedahkan dengan pengalaman sebenar yang mana turut melibatkan pengalaman sedia ada mereka 5 . Aplikasi penggunaan bahan maujud boleh menggunakan situasi. Spesimen ialah sample atau contoh hidupan yang dapat mewakili kumpulan hidupan-hidupan tertentu yang mempunyai sifat-sifat atau ciri-ciri yang lazimnya terdapat pada kumpulan hidup tersebut. dan perkakas sains. Bahan maujud terbahagi pula kepada tiga jenis iaitu realia asli. Manakala daripada segi sumber P&P pula bahan-bahan yang mungkin terlibat ialah alat komputer. Jenis bahan maujud yang ketiga ialah spesimen. Contoh bahan hidup yang boleh dijadikan spesimen ialah daun-daun. atau kenyataan sebenar.3. baik digunakan dalam keadaan hidup ataupun yang sudah diawetkan. 2. Bahan yang pertama ialah bahan hidup yang sebenar dalam dunia realiti dan masih hidup contohnya cacing tanah. Kebiasaannya spesimen seperti ini boleh dilihat dalam bentuk bahan awetan.1. Bahan Maujud Sumber pengajaran dan pembelajaran bahan maujud adalah merupakan bahan konkrit atau bahan sebenar yang boleh disentuh dan dipegang. Manakala bahan bukan hidup pula ialah seperti jentera ataupun bangunan. Realia asli pula terbahagi kepada dua iaitu bahan yang hidup dan bahan bukan hidup.2.

Terdapat banayak aspek yang dapat menilai kebaikan dan mutu sesuatu bahan bantu mengajar. Antaranya yang lain ialah bahan tersebut mudah diperolehi dan mudah digunakan iaitu guru dan murid mudah memahami dan dapat menggunakannya dengan seoptimum mungkin. bahan tersebut mudah digunakan dan disimpan semula dan jika berlaku kerosakan maka dapat dibaiki dengan mudah. Selain bahan tersebut juga mudah alih dan dapat disenggarakan. pendengaran. Selain itu. Ciri-Ciri Sumber Pengajaran dan Pembelajaran Ciri-ciri lain yang mempengaruhi mutu sesuatu bahan bantu mengajar ialah semestinya dapat memberi maklumat terkini. Maka bahan bantu mengajar yang baik dan bermutu patut memberi ransangan yang dapat menarik minat murid untuk belajar selain melibatkan diri 6 . 2. sentuhan dan bauan murid-murid. Murid lebih memahami sesuatu pelajaran jika melibatkan kesemua deria mereka.2. Ini amat penting kerana jika kita menggunakan bahan yang tidak memberi maklumat terkini dikhuatiri murid akan mudah keliru dengan fakta-fakta yang tidak tepat. bahan tersebut seboleh-bolehnya tidak terlalu mahal berbanding dengan faedah yang dapat diberikan oleh bahan tersebut.2. Ini bermaksud. rasa. Aspek yang paling penting menentukan mutu dan kualiti sesuatu bahan bantu mengajar ialah apakah bahan tersebut dapat memberi pelbagai ransangan dan menggunakan pelbagai deria. Biarlah kosnya rendah namun faedah yang dapat disumbangkan adalah besar dan menepati pengajaran guru. Jika kos membeli alat tersebut agak mahal namun faedah yang boleh didpati daripadanya tidak seberapa maka bukanlah satu bahan bantu mengajar yang baik dan bermutu.dan juga merangsang penggunaan deria penglihatan.

1996) Berdasarkan Rajah 1. 7 . Rajah 1: Pengelasan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran (Poh Swee Hiang. jadual dibawah pula menerangkan fungsi utama bahan-bahan tersebut. Rajah dibawah menunjukkan pengelasan sumber pengajaran dan pembelajaran. 2.3. Apsek lain yang perlu diambill kira ialah apakah bahan bantu mengajar tersebut dapat digunakan berulang kali dan dapat digunakan didlam situasi yang berlainan. Ini merujuk kepada keupayaan dan ketahanan alat tersebut untuk digunakan berulang kali malah dapat dipergunakan pula di dalam situasi yang berlainan.mereka secara langsung ke dalam pelajaran dengan menggunakan bahan bantu mengajar yang digunakan. maka bahan tersebut juga boleh digunakan untuk mengajar ayat seru. Contohnya jika guru telah menyediakan bahan yang menunjukkan pelbagai tanda baca. PENGURUSAN SUMBER Sumber pengajaran dan pembelajaran terbahagi kepada dua kelas yang besar. iaitu bahan cetak dan bahan bukan cetak. dialog dan sebagainya. ayat tanya.

Menghasilkan kesan kepaduan dan realisme. Membolehkan bacaan pada kadar kecepatan murid. 3. Memudahkan pembelajaran interaktif.3. Bahan Permainan dan Simulasi 1. Merupakan bahan pameran yang baik. Membenarkan pergerakan didemonstrasikan. 5. Merangsangkan pemikiran kritis dan kreatif. TV dan Pita Video 1. Membenarkan ulang tayang. Menerapkan sikap dan nilai. minat. Membenarkan pembelajaran individu. 3. 4. Memupuk semangat persaingan dan kerjasama sosial. 2. 4. Jadual 1 2. Menyediakan pengalaman pendengaran yang konkrit. 3. 5. Membolehkan pengenalpastian struktur dan bahagian. 4. Meningkatkan motivasi. Menunjukkan bahan atau peristiwa dengan terperinci. Bahan Komputer 1. 3. 2. Merangsang pemikiran kritis dan kreatif. Menunjukkan bahan sebenar atau perwakilannya. Gambar Foto 1. Membenarkan cetakan yang diperbesarkan. Menggantikan bahan sebenar.SUMBER Poster dan Carta 1. FUNGSI UTAMA Menyampaikan maklumat secara grafik. Merupakan bahan pameran yang baik. Membenarkan penyampaian aneka media. Meningkatkan motivasi dan minat. Menunjukkan bahan visual yang bergerak. Menyampaikan fakta secara sistematik. 2. 2. 3. Merumuskan perhubungan antara fakta. Membawa situasi luar ke dalam bilik darjah. 3. 3. dan sikap positif. 4. Transparensi 1. 2. Bahan 3 Dimensi 1. 4. 2. 2. dan sikap positif. Mewujudkan situasi seakan-akan situasi sebenar. Membenarkan ulang dengar. Menyampaikan maklumat secara berperingkat. Menunjukkan struktur dan organisasi. Prosedur Penghasilan Dan Penggunaan Bahan Teknologi Pendidikan yang Sesuai dan Tatacara Penyelenggaraannya dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam 8 . Radio dan Pita Audio 1. Menyediakan kegiatan pemulihan dan pengayaan. 5.1. 2. 4. minat. Meningkatkan motivasi.

bahan yang diguna untuk menyampaikan pengajaran dan menjadi rangsangan pelajaran digolongkan sebagai media pendidikan. surat khabar dan nota-nota bercetak. Pemilihan dan penghasilan bahan bercetak sebagai sumber pengajaran dan pembelajaran dalam Pendidikan Islam perlu menitikberatkan aspek-aspek yang berikut: 1. Penggunaan bahan cetak sebagai bahan pengajaran tidak terhad asalkan menepati objektif. Anggaran kos Bahan bercetak amat murah dan mudah untuk didapati. buku fiksyen. surat. buku kerja. Guru boleh menggunakan bahan bercetak sekerap mungkin sehingga murid benar-benar dapat mengingati fakta atau perkara yang ingin diperlajari. 2. risalah. Kebolehgunaan Teknologi pendidikan ini memudahkan guru untuk mengajar murid melalui bahan bercetak yang maujud. buku rujukan. lukisan atau gambar. Contoh bahan bercetak adalah seperti buku teks. Bahan bercetak seperti ini mengandungi maklumat dalam bentuk perkataan. Pencetakan bahan yang banyak akan mengurangkan kos jika dibandingkan dengan bahan pandangdengar yang lain. 9 . berita. cetakan tempatan atau cetakan sendiri berharga murah dan boleh disediakan dengan cepat.1. 2. majalah.Melihat daripada segi perspektif teknologi pendidikan.3. Murid-murid boleh menggunakannya mengikut kadar kecepatan mereka sendiri. Bahan-bahan bercetak.1 Bahan Bercetak Bahan-bahan cetak merupakan media pendidikan yang paling mudah didapati dan disediakan. Bahan-bahan tercetak boleh dibaca dengan cepat dan maklumat penting boleh dipelajari tanpa mengikut sesuatu masa pengajaran.

Hal ini akan menyukarkan murid memahami isi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Mobiliti Bahan bercetak ini boleh digunakan di mana sahaja sama ada di dalam atau di luar kelas. 5. Pemilihan warna juga perlu diberi perhatian oleh guru. Bahan mentah Hampir kesemua bahan bercetak menggunakan kertas sebagai bahan mentah. Guru juga perlu mengelakkan penggunaan lukisan yang terlalu abstrak. bahan tersebut hendaklah diperbanyakkan. Warna yang terlalu terang dan terlalu gelap akan menjejaskan fokus murid terhadap penyampaian guru.Bahan bercetak tidak mempunyai masalah dari segi penggunaannya kerana ia tidak memerlukan sumber tenaga elektrik seperti komputer. guru mestilah memastikan saiznya besar dan boleh dilihat oleh semua murid. 6. guru perlu memastikan lukisan tersebut mudah difahami oleh murid. Jika guru mencetak bahan-bahan yang mengandungi tulisan tangan. Tatahias dan kemasan Sekiranya guru menggunakan lukisan sebagai bahan bantu mengajar. Jika bahan tersebut ingin digunakan di kawasan yang luas seperti dewan. 4. murid-murid juga boleh menggunakan pada bila bila masa bahan bercetak tersebut walaupun tanpa guru. Bahan bercetak yang terlalu 10 . Perkara ini penting dalam menyampaikan maklumat dan mengekalkan perhatian serta minat murid. Walaubagaimanapun. Penggunaan kertas sangat popular kerana ia mudah didapati selain kos mencetak yang rendah. Selain itu. Saiz dan warna Jika gambar atau poster digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. pastikan tulisan tersebut kemas dan mampu dibaca oleh murid. ia perlu digunakan di tempat yang terang atau mempunyai cahaya kerana jika tidak bahan yang dipaparkan tidak dapat dilihat 3.

teknologi disifatkan sebagai satu bentuk pemudah cara yang membolehkan pengaliran maklumat menjadi sangat pantas. Bahan-bahan cetakan tambahan boleh dimuatkan di dalam buku teks atau buku latihan sebagai lampiran atau bahan tambahan. folder. telefon mudah alih. telegram. telefon. Gambar-gambar seperti foto dan rajah boleh dimasukkan dalam teks untuk penerangan lebih lanjut mengenai konsep.banyak gambar dan warna juga tidak digalakkan untuk diguna sebagai bahan bantu mengajar kerana boleh mengganggu tumpuan murid dalammencapai objektif pembelajaran yang sebenar 7. Penggunaan bahan dengan cermat serta disimpan di tempat yang selamat memudahkan pengesanan semula dan menjamin ketahanan bahan tersebut. Seperti yang diketahui umum. Simpanan dan penyelenggaraan Bahan bercetak ini perlu disimpan dengan kemas dan teliti kerana bahan ini mudah koyak atau rosak. 11 . pemprosesan dan penyimpanan maklumat menggunakan perantaraan teknologi. penyebaran. Sebenarnya teknologi maklumat tidak terhad kepda internet dan komputer sahaja tetapi ia melibatkan televisyen.2. Definisi teknologi maklumat boleh diringkaskan sebagai satu proses pengaliran. fax. plastik menyimpan kertas dan sebagainya. Prosedur Penghasilan dan Penggunaan Bahan Teknologi Maklumat dan Komunikasi yang Sesuai dan Tatacara Penyelenggaraannya dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi secara terancang boleh mengukuhkan proses P&P di sekolah-sekolah serta memberi peluang kepada setiap murid untuk menguasai ilmu pengetahuan dengan cara yang lebih menarik dan berkesan sejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk mengembangkan potensi setiap individu secara menyeluruh dan bersepadu.3. PDA dan sistem satelit dalam menyampaikan maklumat kepada penerima. 2. hujahhujah dan juga untuk menambahkan minat murid. seperti disimpan di dalam fail.

dengan menggunakan komputer ia boleh merekod bunyi. 2. angka. guru perlu memastikan elemen grafik yang digunakan menepati keperluan murid-murid. Simplisiti Visual yang ditayangkan hendaklah dihadkan kepada satu idea.3. Kedua. Antara perisian yang biasa digunakan ialah Microsoft Office Powerpoint. digunakan untuk berkomunikasi iaitu ia menjelaskan bagaimana teknologi maklumat digunakan untuk berkomunikasi bagi mendapatkan maklumat daripada sumber kepada penerima. lakaran yang dijadikan satu media untuk memberi konsep dan idea dari pengirim (guru) kepada sasarannya (murid) dalam proses menyampaikan maklumat.2. Grafik ialah kombinasi gambar-gambar. Pertama teknologi maklumat adalah untuk mengumpul maklumat.imej dan sebagai pengesan gerakkan. Selain aspek grafik. Ia digunakan untuk suntingan dengan menggunakan teknologi. sesuai digunakan dalam kelas. Terdapat beberapa perkara yang perlu dikenalpasti oleh guru semasa menghasilkan sebuah persembahan elektronik multimedia Powerpoint iaitu: 1. 2. adalah untuk memanipulasikan maklumat dan proses semula imej. lukisan. lambang-lambang. Contoh. Grafik penting untuk menyediakan bahan-bahan pandangan (visual). Penghasilan Bahan Teknologi Maklumat: Persembahan Elektronik Multimedia Terdapat beberapa perisian yang boleh digunakan untuk menghasilkan Persembahan Elektronik Multimedia. Dominan 12 . reka letak visual juga mempengaruhi kualiti persembahan elektronik multimedia Powerpoint yang dihasilkan. Ketiga.perkataan. simbol-simbol.Terdapat tiga asas penting dalam penggunaan teknologi maklumat. Sebelum membina persembahan elektronik multimedia Powerpoint.1. Idea yang banyak dalam satu visual akan mengelirukan dan seterusnya akan mengalih tumpuan murid keluar daripada objektif pembelajaran. huruf.

Pemilihan warna yang tepat membantu keberkesanan persembahan. 6. Pola Pola merupakan susunan item-item dalam sesuatu rekaan visual. warna mewujudkan perasaan harmoni dan melahirkan kesan tertentu seperti panas. Ketiga.Dominan bererti pusat penumpuan atau minat. kesan psikologi dan sebagainya kepada muridmurid. Keadaan kesamaan dari segi berat. Susunan item perlulah mematuhi urutan yang rasional bagi memudahkan pemahaman murid. tarikan dan tumpuan perhatian yang terdapat dalam suatu susunan slaid akan menjadikan persembahan lebih kemas dan teratur. Guru perlu memilih jenis huruf yang senang dibaca. Penggunaan huruf besar hanya sesuai untuk tajuk yang pendek manakala untuk tajuk yang panjang. murid dapat mengekalkan minat untuk mengikuti pembelajaran yang seterusnya 3. Dengan yang demikian. Warna Warna merupakan satu elemen reka letak visual yang penting. guru menggunakan gambar anak panah bagi menunjukkan proses mengambil wudhuk. Huruf Pemilihan huruf juga penting dalam menghasilkan persembahan elektronik multimedia. Di dalam slaid persembahan Powerpoint. huruf bersaiz kecil digunakan 13 . Sebagai contoh. 5. guru perlu mewujudkan sesuatu yang boleh menarik minat murid-murid. warna memudahkan sesuatu item dilihat. Kedua. jika guru ingin mengajar tentang negeri Kedah. sejuk. Sebagai contoh. Seimbang Guru perlu bijak untuk menggunakan ruang di dalam slaid persembahan. Saiz dan jenis huruf mempengaruhi penerimaan murid-murid terhadapa apa yang disampaikan oleh guru. guru boleh mempersembahkan gambar sawah padi bagi menimbulkan inkuiri murid. bergetar. warna membantu membuat penegasan dan mewujudkan tumpuan. Warna mempunyai beberapa fungsi iaitu pertama. 4.

7. isi kandungan di dalam persembahan elektronik tersebut boleh disunting pada bila-bila masa mengikut keperluan murid dan keperluan semasa.3. Selain itu.mengikut kesesuaian. Bahan Teknologi Maklumat: Persembahan Elektronik Setiap bahan bantu mengajar perlu diselenggara dengan baik termasuklah persembahan elektronik multimedia. Contohnya slaid berlatarbelakangkan warna merah menunjukkan penegasan dan perhatian. external hard disc. 14 . Selain itu. Persembahan yang telah siap dihasilkan perlu disimpan dalam beberapa bentuk iaitu dalam bentuk dokumentasi (hard copy) dan dalam bentuk perisian (soft copy). Tatahias dan Kemasan Guru perlu memilih warna yang mempunyai kontras antara latar dengan imej atau teks. Tatahias warna juga dapat menjelaskan konsep atau menunjukkan penegasan. Penyelenggaraan Multimedia. Guru juga perlu memastikan bahawa jarak di antara dua perkataan ialah 1atau 1 ½ lebar huruf. thumb-drive. Biarkan ruang di antara huruf kelihatan sama walaupun jaraknya berbeza. guru juga perlu memilih warna yang lembut dan selesa dipandang oleh penerima iaitu murid. dan lain-lain.2. gunakan empat warna sahaja dalam satu skrin/slaid. Persembahan elektronik yang dicetak dan didokumenkan boleh dijadikan rujukan pada bila-bila masa manakala persembahan yang disimpan dalam bentuk perisian mempunyai beberapa kelebihan.2. Antaranya ialah. persembahan elektronik yang disimpan dalam bentuk perisian juga dapat disalin ke dalam alat-alat teknologi maklumat yang lain seperti cakera padat. Bagi memastikan slaid yang dihasilakn tersebut kemas dan teratur. 2. Hurufan terang yang diletakkan di atas latar belakang gelap di dapati lebih jelas daripada sebaliknya.

15 . 3. Kemahiran Set Induksi Set induksi adalah bahagian permulaan sesuatu proses pengajaran. KEMAHIRAN-KEMAHIRAN MIKRO 3. mengulangkaji topik yang berkaitan. Aktiviti set induksi ini hendaklah dikaitkan dengan isi pelajaran yang hendak disampaikan. kebolehan. Tujuan utama mengadakan set induksi ini ialah untuk membina aliran fikiran serta menimbulkan minat murid-murid supaya mereka akan menumpukan perhatian terhadap aktiviti pengajaran yang hendak disampaikan. dan umur murid. Antaranya ialah penggunaan bahan bantu mengajar. Aktiviti set induksi hendaklah sesuai dengan pengalaman. membimbing murid mengingat kembali pelajaran yang telah dipelajari. Terdapat beberapa cara yang boleh digunakan untuk menyampaikan set induksi atau permulaan pelajaran ini. Prinsip-Prinsip Panduan Kemahiran Set Induksi Bagi mencapai tujuan set induksi ini. oleh sebab itu tujuan set induksi hanya digunakan untuk membina aliran fikiran murid sahaja dan bukan merupakan salah satu isi pelajaran yang hendak disampaikan. seorang guru harus memahami dan mematuhi beberapa prinsip berikut: 1.1. 3. motivasi. Aktivisi set induksi ini hendaklah dikaitkan juga dengan pengetahuan sedia ada murid. 2. masa peruntukan dalam pelaksanaan set induksi ini haruslah ringkas dan singkat.1. Bagaimanapun. dan sebagainya.1. biasanya tidak melebihi lima minit dalam sesuatu waktu pelajaran.3. teknik menyoal.

6. demi mencapai tujuannya dalam tempoh masa yang singkat. Objektif-Objektif Set Induksi Penggunaan set induksi dalam P&P mempunyai beberapa objektif berikut: 1. Membantu murid mengikuti pelajaran dengan lebih mudah dan bermakna. Mengaitkan pengalaman atau pengetahuan lepas murid dengan isi pelajaran baru yang hendak disampaikan.2. Kesan Kemahiran Set Induksi ke Atas Pengajaran-Pembelajaran Jika objektif-objektif set induksi boleh dicapai. Aktiviti set induksi hendaklah dapat menarik minat dan perhatian murid. 3. 3. 2. 4.3. tugas. kesan penggunaan kemahirannya dapat diperhatikan seperti berikut: 16 . atau projek. 5. Membina aliran fikiran murid supaya mereka bersedia mempelajari sesuatu yang berkaitan. Aktiviti set induksi hendaklah disampaikan dengan cara berkesan.1. 7.4. Menadangkan cara-cara melaksanakan sesuatu aktiviti. Menyatakan had tugas yang akan dijalankan dalam aktiviti pembelajaran murid. Menarik perhatian murid terhadap aktiviti pengajaran yang akan dijalankan.1. 5. Memotivasikan murid-murid supaya bersedia untuk belajar. 3.

Komponen-Komponen Kemahiran Set Induksi Kemahiran set induksi lazimnya dibahagikan kepada empat jenis komponen.1. Menggunakan bahan bantu mengajar. 3. Mereka akan menunjukkan tanda persediaan untuk mengikuti aktiviti pengajaran guru selanjutnya. membuat berkaitan. 5. 4.1. dan menstruktur. iaitu menarik perhatian. isyarat. 3. Menunjukkan suatu aktiviti yang luar biasa. 4. CARA PELAKSANAAN Menggunakan nada suara. Masalah disiplin dapat dikurangkan kerana aktiviti set induksi ini dapat menarik minat murid menumpukan perhatian sepenuhnya dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang selanjutnya. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran dapat ditimbulkan dengan suasana yang aktif dan seronok. Menggunakan gerakan. Murid-murid boleh menggunakan pengetahuan lepasnya untuk membina konsep yang baru dengan lebih mudah dan bermakna. Kesan ini membolehkan guru menjalankan aktiviti pengajaran dengan lebih lancar tanpa sebarang gangguan yang tidak diingini. mewujudkan motivasi. Jadual dibawah menghuraikan secara ringkas cara-cara yang digunakan untuk melaksanakan setiap komponen kemahirannya. 2. 3. Murid-murid akan bersedia dan berusaha bersungguh-sungguh untuk menjalankan tugas dan aktiviti yang diberikan oleh guru. KOMPONEN-KOMPONEN KEMAHIRAN SET INDUKSI Menarik Perhatian 1. dan kontak mata. Semua murid akan menumpukan perhatian terhadap pelajaran yang akan disampaikan. Motivasi murid terhadap pelajaran yang akan disampaikan adalah tinggi. 6. 17 .4. 2.

isyarat. 2. 2. Menunjukkan suatu dan kontak bahan nada ADA (SESUAI) ADA (TIDAK SESUAI) TIDAK KELIHATAN aktiviti yang luar biasa. Menyatakan cara-cara melaksanakan tugas. 3. Menggunakan bantu mengajar. 2. 4. Menyatakan had tugas yang akan dijalankan. 2. 3. boring bimbingan kemahiran-kemahiran set induksi digunakan untuk membuat penilaian terhadap kesan penyampaiannya. Menggunakan gerakan. 4. Mewujudkan Motivasi 1. Mengaitkan pengetahuan lepas murid. Menggunakan suara. Menggunakan bercerita. 3. Menunjukkan suatu aktiviti yang berguna.Mewujudkan Motivasi 1. atau projek. 3. tugas. Menggunakan satu siri soalan yang berkaitan. Membuat Perkaitan 1. Menyatakan aktiviti. Menstruktur 1. Jadual 2 Semasa sesi pengajaran mikro. Membangkitkan rasa ingin tahu. 2. Membangkitkan ingin tahu. Mengaitkan peristiwa semasa. Contoh boring bimbingan kemahiran set induksi adalah seperti berikut: KOMPONEN-KOMPONEN KEMAHIRAN SET INDUKSI DAN CARA PELAKSANAANNYA Menarik Perhatian 1. mata. 4. 3. 4. Menggunakan teknik bercerita. Menggunakan soalan yang mencabar. soalan 18 . Mengaitkan isi pelajaran baru. Menunjukkan suatu teknik rasa aktiviti yang berguna. 4. Mengaitkan minat dan pengalaman murid. Menggunakan yang mencabar.

3. 4. serta mempelbagaikan kaedah dan teknik mengajar. Menggunakan satu siri soalan yang berkaitan. peristiwa isi lepas Jadual 3 3. mempelbagaikan aktiviti pengalihan saluran deria pelajar. 2. Mereka biasanya cepat hilang minat jika aktiviti pengajaran guru tidak dipelbagaikan. 19 . atau projek. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran.Membuat Perkaitan 1. Mengaitkan pengetahuan murid. Menstruktur 1.2. Kemahiran variasi rangsangan meliputi kemahiran mengubah-ubah tingkah laku guru. 2. Mengaitkan semasa. Tandakan (√) pada ruang yang berkenaan. Menyatakan aktiviti. Mengaitkan pelajaran baru. tugas. Mengaitkan minat dan pengalaman murid. 3. masa tumpuan perhatian pelajar adalah singkat. Menyatakan had tugas yang akan dijalankan. menukar corak interaksi di antara guru dengan pelajar. Menyatakan cara-cara melaksanakan tugas. 4. Kemahiran Varisai Rangsangan Variasi rangsangan merupakan teknik mempelbagaikan kaedah dan teknik penyampaian guru dengan tujuan menarik perhatian dan minat pelajar terhadap aktiviti pengajarannya.

Sekiranya masa penyampaian sesuatu langkah mengajar melebihi lima minit. 4.2. 5. Memotivasi dan membangkitkan naluri ingin tahu melalui pelbagai aktiviti pengajaran guru. Penggunaan alat bantu mengajar untuk mempelbagaikan pengalihan saluran deria haruslah dirancang dan disampaikan dengan teknik yang berkesan. 2.1. 3. Melibatkan pelajar secara aktif dalam berbagai pengalaman baru dalam pembelajaran. guru hendaklah memahami dan mematuhi beberapa prinsip berikut : 1. corak aktiviti pengajaran haruslah dipelbagaikan. Memberi peluang kepada pelajar menikmati pelbagai aktiviti yang dijalankan. Objektif Penggunaan Variasi Ransangan 1. Perubahan kaedah dan teknik penyampaian guru hendaklah dikaitkan dengan tujuan dan isi pelajaran. 20 .3. Perubahan aktiviti pengajaran haruslah lancar dan dikaitkan dengan langkahlangkah penyampaian di antara satu sama lain. 4. Guru harus mengubah rangsangan berdasarkan maklum balas yang didapati daripada pelajarnya. 2.2.2. Prinsip Variasi Rangsangan Bagi menggunakan kamahiran variasi rangsangan dengan berkesan. 5. Memberi peluang kepada pelajar menggunakan berbagai saluran deria untuk memperoleh ilmu. Memusatkan perhatian pelajar & mengekalkan perhatian mereka terhadap pengajaran guru. Setiap langkah penyampaian haruslah mengandungi aktiviti pengajaran yang berbeza dengan langkah penyampaian yang lain. Mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang positif dan seronok. 6. 3. 3.

Dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang positif.4. 1. P&P menjadi lebih bermakna dan berjaya meninggalkan kesan yang mendalam. belakang dan depan semasa mengajar.2. Kanak-kanak lebih ceria dan seronok untuk belajar. 4. 2. melabel. 3. Kesan Penggunaan Variasi Ransangan Ke Atas Pengajaran Dan Pembelajaran Apabila kemahiran variasi rangsangan digunakan dengan betul. Dengan bantuan BBM yang sesuai dapat merangsangkan P&P kanak-kanak. kesan-kesan positif berikut dapat dilahirkan. Masalah disiplin dapat dikawal apabila pelajar menumpukan sepenuh perhatian terhadap aktiviti pengajaran guru. Komponen perubahan pergerakan langkah guru. Minat & perhatian mereka akan ditumpukan sepenuhnya terhadap aktiviti pengajaran guru.3. Komponen perubahan pergerakan anggota guru. Aktiviti P&P akan menjadi lebih seronok & menarik. Mereka akan dapat memahami bahan konsep pengajaran guru dengan lebih baik lagi. Naluri ingin tahu pelajar akan dibangkitkan dan mereka berusaha melibatkan diri secara aktif. memain peranan dan sebagainya. Pergerakan langkah guru perlu dilakukan secara perlahan supaya tidak mengganggu P&P dan tumpuan kanak-kanak. 5.2. Guru bergerak ke kiri dan kanan. 3. 2. Guru akan melakukan pergerakkan badan dan ini akan meneguhkan P&P.3. Guru juga boleh menggunakan bahagian anggota badan yang baru contohnya tangan untuk menegaskan penerangan dan penyampaian. Contohnya melukis. Murid berpeluang menggunakan pelbagai saluran deria untuk mempelajari sesuatu. 21 . Komponen Kemahiran Variasi Ransangan 1.

Cara Mengendalikan Pengajaran Mikro Guru pelatih yang memilih kemahiran variasi rangsangan untuk melatih diri dalam sesi pengajaran mikro harus merancang aktiviti pengajaran dengan berbagai-bagai aktiviti rangsangan. Komponen perubahan bentuk lisan murid. pensyarah dan guru-guru pelatih yang terlibat boleh menggunakan boring bimbingan kemahiran variasi rangsangan berikut: KOMPONEN 1 KEMAHIRAN Pergerakan langkah guru yang sesuai Pergerakan anggota guru yang berpatutan Perubahan pertuturan nada guru dalam 2 3 4 30 SAAT BAGI TIAP-TIAP RUANG 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 22 . 6.2. Kanak-kanak boleh dilibatkan secara lisan contohnya penggunaan bahasa. 4. menulis. Guru tidak hanya menggunakan suara yang mendatar tetapi perlu mengubah nada suara mengikut kepentingan bahan pengajaran. Perubahan bentuk fizikal murid seperti lakonan.5. Sebagai aktiviti penilaian. Komponen perubahan fokus deria murid. Semasa menjalani aktiviti pengajaran dalam sesi pengajaran mikro. Komponen perubahan nada suara guru. dan simulasi. 5. Perhatian kanak-kanak akan berubah apabila guru mengubah cara mengajar dengan menggunakan BBM. tumpuan harus diberikan kepada tiga komponen yang berasaskan kepada perubahan tingkah laku guru dan tiga komponen yang berasaskan kepada perubahan tingkah laku pelajar. 3. Komponen perubahan bentuk fizikal murid.3.

Justeru itu. 3. Jadual 4 3.1. guru pelatih harus menguasai kemahiran penyoalan ini untuk mencapai kejayaan dalam aktiiti pengajarannya. kemahiran penyoalan digunakan untuk menolong murid mengingat kembali ilmu pengetahuan lepas yang berkaitan. Kemahiran Penyoalan Teknik menyoal merupakan teknik yang penting dalam aktiviti pengajaran guru.3. Pembentukan Soalan 23 . Pada peringkat penutup.3. iaitu peringkat permulaan sesuatu pelajaran. dalam set induksi . Hampir semua proses pengajaran dan pembelajaran melibatkan penggunaan teknik menyoal. kemahiran penyoalan digunakan untuk menilai pencapaian objektif pelajaran.Perubahan fokus deria pelajar Perubahan bentuk lisan pelajar Perubahan bentuk fizikal pelajar Tandakan (√) dalam ruang yang berkenaan apabila perubahan tingkah laku guru dan murid dapat diperhatikan. kemahiran penyoalan digunakan untuk mencungkil fikiran murid untuk membantu mereka mengikuti pelajaran dengan lebih berkesan. Kaedah Socrates adalah satu kaedah yang menggunakan satu siri soalan untuk membimbing murid menemui sesuatu kesimpulan. Misalnya. guru haruslah memahami dan mematuhi prinsip-prinsip berikut: 1. Pada peringkat perkembangan. Perinsip-Prinsip Panduan Penggunaan Kemahiran Penyoalan Bagi menggunakan kemahiran penyoalan dengan berkesan dalam aktiviti pengajaran.

berhenti sekejap untuk memberi masa murid-murid berfikir. d) Bagi menarik perhatian murid. tepat. guru haruslah merancangkan jenis-jenis soalan yang berkaitan. e) Soalan yang dibentuk harus mendorong murid berfikir. Guru juga harus mengelakkan daripada emberi soalan-soalan mengikut susunan tempat duduk murid dalam kelas. c) Bagi memastikan soalan mudah difahami oleh murid-murid. 2. bentuk soalan hendaklah diubah daripada semasa ke semasa. betulkan?” f) Bentuk soalan haruslah ringkas. guru kadangkala boleh memanggil seorang murid yang lain mengulang jawapan murid itu. 24 . b) Sebelum aktiviti pengajaran dimulakan. c) Bagi memastikan semua murid mengambil perhatian terhadap jawapan yang diberi oleh seseorang murid. d) Bagi menarik perhatian murid. Pastikan semua murid telah bersedia mendengar soalan guru. Teknik Mengemukakan Soalan a) Bagi mengelakkan setiap murid dalam bilik darjah memikirkan jawapan. Elakkan soalan yang mengandungi jawapan sendiri seperti “Bumi kita adalah suatu sfera yang besar. perkataan dan istlilah yang digunakan harus mudah dan telah dipelajari oleh mereka. guru hanya menyebutkan soalan sekali sahaja. dan jelas. dengan syarat sebutan guru cukup lantang dan jelas didengar oleh semua murid.a) Aras soalan hendaklah sesuai dengan murid mengikut umur. kebolehan. b) Soalan-soalan yang dikemukakan haruslah ditujukan kepada seluruh kelas dan bukan hanya murid cerdas sahaja diberi peluang menjawab soalansoalan guru. guru haruslah mengemukakan soalan terlebih dahulu. kemudian menyebut namanya supaya menjawab soalan itu. dan pengalaman masing-masing.

25 . guru boleh meminta murid yang lain mengulangi jawapan itu. g) Bagi mendorong murid supaya sentiasa berusaha dan cuba menjawab soalan guru. b) Guru hendaklah mengelakkan amalan mengulangi jawapan murid kerana cara ini secara tidak langsung akan menggalakkan murid-murid yang lain tidak mempedulikan jawapan yang diberi oleh murid. Penerimaan Jawapan Murid a) Bagi menggalakkan murid berusaha memberi jawapan dengan baik. f) Melarang murid-murid memberi jawapan secara beramai-ramai. 3. guru boleh meminta murid yang lain melengkapkannya atau guru sendiri boleh menambahkan maklumat-maklumat kepada jawapannya. Objektif-Objektif Penyoalan Penggunaan penyoalan dalam aktiviti pengajaran mempunyai beberapa objektif yang tertentu. Antaranya ialah: 1. d) Jika jawapan yang diberikan kurang lengkap.2. Memberi jawapan secara beramai-ramai bukanlah tujuan menyoal. c) Jika jawapan yang diberikan adalah baik dan penting. dan hanya menunggu guru mengulangi jawapan itu.3. guru hendaklah membantunya menjawab dengan mengubah aras soalan ke peringkat yang lebih rendah atau memberi petua-petua yang berkaitan. e) Jika murid tidak boleh menjawab. Menguji pengetahuan dan kefahaman murid.3. guru hendaklah mengelakkan diri daripada mengejek murid yang memberi jawapan yang salah atau jawapan yang bersifat bodoh. pujian hendaklah diberikan kepada murid yang telah memberi jawapan yang betul.

Menimbulkan minat dan rasa ingin tahu murid dengan mengemukakan soalan yang menarik atau mencabar. 3. 9. 4. 12. murid-murid akan melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti pembelajaran mereka. 2. Melibatkan murid secara aktif dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Kesannya ialah murid dapat belajar sesuatu dengan lebih menyeluruh dan berkesan.2. Membantu murid mengulangkaji pelajaran untuk menyediakan diri dalam ujian yang akan datang. Membantu murid mengukuhkan konsep dan kefahaman yang baru dipelajari pada peringkat akhir pelajaran. Melalui aktiviti soal jawab. 6. Mengembangkan daya pemikiran murid melalui satu siri soalan yang terancang. 3. Membimbing murid menggunakan kaedah inkuiri-penemuan untuk membuat kesimpulan atau menyelesaikan sesuatu masalah yang kompleks. Menilai keberkesanan pengajaran guru dan pencapaian objektif pelajaran. 11. 26 .3. Memberi contoh serta mengalakkan murid supaya berani menyoal apabila mereka ada keraguan atau kurang faham sesuatu. 7. Merangsang dan mencungkil fikiran murid. 10. Menjalin perhubungan yang baik diantara guru dengan murid melalui aktiviti soal jawab. Menarik perhatian murid supaya menumpukan perhatian mereka kepada aktiviti pengajaran guru atau kepada sesuatu penegasan. 8. Minat murid terhadap pelajaran akan ditambah dan mendorong mereka memberi perhatian terhadap aktiviti pengajaran guru.3. 5. Kesan Kemahiran Penyoalan ke Atas Pengajaran dan Pembelajaran 1.

1. guru boleh merancang aktiviti pengajaran yang sesuai berdasarkan jawapan murid. Kesannya ialah membolehkan guru merancang aktiviti pengayaan. Fokus (Pelbagai) 1.3. 5. Memberi masa kepada murid memikirkan KRITERIA-KRITERIA TEKNIK MENYOAL 27 .3. 3. Soalan yang digunakan sebagai aktiviti penilaian akan membolehkan guru mengenal pasti masalah yang dihadapai oleh murid. Soalan divergen. 2. Fokus (Tunggal) 1. 2. Soalan konvergen. Melalui aktiviti soal jawab. Komponen-Komponen Kemahiran Penyoalan KOMPONEN-KOMPONEN KEMAHIRAN PENYOALAN Penbentukan Soalan 1. Jelas Tepat Ringkas Soalan yang ditumpukan kepada satu idea. Soalan ditumpukan lebih kepada satu idea. Melalui soalan menguji pengetahuan lepas murid. Sebaran Hentian 1. 6. pemulihan. Penyoalan dalam membantu murid mengukuhkan konsep-konsep yang baru dipelajari. atau aktiviti pengajaran yang selanjutnya dengan lebih berkesan. perhubungan guru dan murid dapat dijalin dengan baik. Daya pemikiran murid dapat dikembangkan kepada tahap yang lebih tinggi. 4. 3. 2. 7. Menggunakan soalan-soalan untuk menolong murid mengulangkaji pelajaran akan menambahkan prestasi mereka dalam peperiksaan yang akan datang. Kesannya ialah muriddapat mengikuti pelajaran dengan lebih bermakna dan mudah difahami.4. Soalan disebarkan kepada seluruh kelas. Murid akan menyukai pengajaran guru dan tidak merasa segan atau malu untuk bertanya kepada guru apabila mereka menghadapi masalah dalam pembelajaran. 8.

Memberi pujian. Penyoalan Mencungkil Fikiran Kemahiran ini digunakan untuk mencungkil fikiran murid sehingga mereka memberi satu jawapan yan tepat dan sempurna. hukum atau teorem dengan lebih jelas lagi.3.jawapannya. 2. Mencungkil Fikiran 1. Membaiki jawapan. kemudian mengemukakan soalan-soalan itu mengikut susunan yang sesuai. Tujuan menggunakan kemahiran ini ialah untuk menolong murid-murid berfikir secaa mendalam supaya memahami sesuatu fakta. Melengkapkan jawapan. Peringkat28 . 3.6.3. Memberi petunjuk Menjawab 1. Mengemukakan satu siri soalan untuk mencungkil fikiran. kemahiran mempelbagaikan jenis soalan mengikut arasarasnya juga boleh dikuasai melalui pengajaan mikro. Aras kemahiran soalan boleh dikelaskan kepada enam peringkat seperti yang dinyatakan oleh Bloom dalam bukunya „Taxonamy of Education Objectives‟. Memberi petua atau petunjuk untuk membantu murid. Jadual 5 3.5. 3. Melayani Jawapan 1. konsep. Kemahiran menggunakan soalan mencungkil fikiran murid boleh dijalankan dengan menyediakan beberapa soalan yang berkenaan serta berkaitan. Aras-Aras Penyoalan Selain teknik menyoal.

Rajah 2 3. Semasa menjalankan aktiviti pengajaran mikro. sintesis dan penilaian. analisis. kefahaman. dan tepat Fokus kepada satu idea 1 2 3 4 5 6 NOMBOR SOALAN 7 8 9 10 11 12 13 14 15 29 . Cara Pengendalikan Pengajaran Mikro Semasa merancang aktiviti pengajaran mikro berasaskan kepada kemahiran penyoalan.7. guru pelatih hendaklah menyediakan berbagai-bagai jenis soalan seperti soalan konvergen dan soalan divergen mengikut beberapa aras kemahiran penyoalan yang boleh mencungkil fikiran murid. ringkas. aplikasi. KOMPONEN KEMAHIRAN (TEKNIK MENYOAL) Pembentukan Soalan: Jelas.peringkat itu ialah pengetahuan. Lihat rajah dibawah.3. guru pelatih yang terlibat harus cuba menggunakan teknik menyoal mengikut prinsip-prinsip panduan dan merujuk komponen-komponen kemahiran penyoalan yang disarankan dalam Jadual 6.

Kemahiran Penutup Penutup pelajaran dalah bahagian terakhir sesuatu pelajaran. Oleh itu guru-guru menggunakan bahagian ini untuk membantu murid-murid mengukuhkan konsep atau kemahiran yang baru sahaja dipelajari dengan merumuskan semua isi penting atau memberikan aktiviti susulan kepada mereka. iaitu penutup kognitif dan penutup Penutup kognitif adalah penutup yang bertujuan untuk memberikan peneguhan kepada isi pelajaran atau kemahiran yang baru dipelajari oleh murid. Hasil penilaian akan digunakan untuk melakukan perubahan pada pengajaran yang seterusnya. Disamping itu. pengukuhan dan penilaian biasanya dilakukan dalam bahagian penutup ini. Aktiviti-aktiviti rumusan. Terdapat dua jenis penutup yang biasanya digunakan oleh guru didalam pengajaran.Fokus kepada lebih daripada satu idea Sebaran ke seluruh kelas Hentian yang sepatut Melayan baik Memberi petunjuk atau petua Mencungkil fikiran ARAS-ARAS KEMAHIRAN Pengetahuan Kefahaman Aplikasi Analisis Sintesis Penilaian Tandakan () pada ruang yang berkaitan dengan ciri-ciri yang dapat dilihat bagi tiap-tiap soalan yang dikemukakan dalam sesi pengajaran mikro. Penutup kognitif boleh 30 .4. guru juga boleh menggunakan bahagian penutup ini untuk menilai objektif dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang telah dilaksanakan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 jawapan dengan Jadual 6 3.

ustaz akan mengajar mengenai zakat. Guru boleh memberikan kerja bertulis didalam buku atau lembaran kerja kepada murid. dalam pelajaran akan dating. Memberi aktiviti pengayaan kepada murid. 3. guru haruslah memahami dan mematuhi beberapa prinsip berikut: 1.dilakukan melalui aktiviti rumusan. 5. guru memberikan pujian dan galakan kepada pelajar yang berjaya menjawab soalan dengan betul. kebolehan dan umur mereka. guru mungkin berkata “Sekarang kita berhenti sekejap dan kamu cuba sebutkan huruf-huruf hijaiah yang kita belajar tadi”. Penutup hendaklah ada kaitan dengan pengetahuan sedia ada. pengalaman murid dan konsep baru yang telah dipelajari. 2. Penutup hendaklah berkaitan dengan isi dan objektif P&P. Misalnya: “Muridmurid berjaya menjawab semua soalan ustaz mengenai solat hari raya dengan betul dan tepat. Guru boleh merumuskan isi-isi penting sesuatu pelajaran dengan tujuan mengukuhkan lagi apa yang telah dipelajari oleh murid-murid. 4. a) Contohnya. 2.1. Menyoal murid mengenai isi penting yang telah dipelajari Penutup sosial bertujuan memberikan sesuatu perasaan pencapaian kepada muridmurid yang telah diajar tentang sesuatu topik.4. Contohnya. Dilakukan di akhir satu sesi pelajaran. Penutup hendaklah bermakna kepada murid-murid dari segi minat. 3. Prinsip Penggunaan Kemahiran Penutup Untuk menggunakan kemahiran penutup dengan berkesan. guru mengajar huruf hijaiah kepada murid.” 3. pengukuhan dan susulan. 31 . Antara cara-cara melakukan penutup kognitif adalah: 1. selepas sesuatu perbincangan atau sesi latihan dan diakhir satu pembelajaran.

Meneguhkan satu-satu pelajaran yang baru dipelajari. 5. 3. 3. Perlu mengandungi aktiviti-aktiviti susulan untuk murid-murid. Menimbulkan motivasi melalui kemesraan. 3. Membuat perkaitan antara pengetahuan sedia ada dan pengalaman murid dengan topik yang baru.4.2. 5. 3. Kesan Kemahiran Penutup Kepada Proses Pengajaran Dan Pembelajaran 1. 3. Penutup harus berkaitan dengan aspek satu-satu pelajaran yang telah dipelajari. Objektif-Objektif Kemahiran Penutup 1. 4. Dapat meneguhkan suatu konsep yang baru dipelajari. 6. 4. Mengemukakan aktiviti susulan. Komponen-Komponen Kemahiran Penutup 32 .3. Menggunakan prosedur yang sesuai untuk menilai objektif P&P murid.4. 5. 6.4. Membantu murid mengingati pelajaran yang baru dipelajari. 2. Pembelajaran menjadi lebih bermakna kerana murid-murid dapat penyelesaian kepada suatu pembelajaran. Membuat satu rumusan tentang pelajaran yang telah disampaikan.4. 2. Guru dapat mengetahui sejauh manakah objektif P&P telah dicapai. Murid terdorong untuk belajar dengan tekun turutan daripada penggunaan penutup sosial. menghairankan dan aktiviti susulan.4. Penutup sepatutnya dapat menilai keberkesanan satu-satu pelajaran.

Kemahiran penutup mempunyai dua kemahiran yang utama iaitu kemahiran penutup kognitif dan penutup social. Penutup ada hubungan dengan bahagian penting pelajaran. Dengan ini.    Rajah 3 4. Guru mencadangkan beberapa aktiviti susulan. KOMPONENKOMPONEN KEMAHIRAN PENUTUP Perkaitan Sosial Perkaitan Kognitif  Guru menggunakan pelbagai jenis pujian apabila murid dapat menjawab soalan di peringkat penutup. Rajah dibawah menerangkan mengenai aktiviti penutup yang terkandung dalam kedua-dua komponen tersebut. RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 33 . murid dapat merasa dan menikmati perasaan mencapai kejayaan.  Guru membuat rumusan yang berkaitan dengan pengalaman murid.

‬‬ ‫ڤڽراڤن هيالي‪:‬‬ ‫‪34‬‬ .٢‬ممباچ سورة املاعون دڠن خمرج يڠ بخول‪.٢‬موريد ڤرهو ممباچ سورة املاعون کخيک صالة‪.‬‬ ‫ارس ‪:٤‬‬ ‫‪ .٢‬ممباچ سورة املاعون دڠن بخول دان فصيح‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ممباچ سورة املاعون دڠن مرءيقان حکوم جتويد‪.‫‪ ٪ :‬مچ ‪٣١٢٢‬‬ ‫‪ ٪:٢٦ -٩:٢٦ :‬ڤاݢي‬ ‫‪ :‬اتىون ‪٥‬‬ ‫اترخي‬ ‫ماس‬ ‫لکس‬ ‫مات ڤالجرن ‪ :‬ڤنديديقن اسالم‬ ‫‪ :‬اسوىن ثالوة امقرءان‬ ‫‪ :‬سورة املاعون‬ ‫بيدڠ‬ ‫اتجوق‬ ‫حاصيل ڤمبالجرن‬ ‫داخري ڤڠاجرن دان ڤمبالجرن‪ ،‬موريد اکن داڤت‪:‬‬ ‫ارس ‪:٢‬‬ ‫‪ .٣‬موريد ڤرهو مندڠر ابچان سورة املاعون دمسجد‪.‬‬ ‫ڤڠخاىوان سداي اد‪:‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫ارس ‪:٣‬‬ ‫‪ .

٣‬موريد ممباچ دعاء‬ ‫بالجر سچارا لکس‬ ‫‪ .٢‬ڤالجرن جاوي‪.‬‬ ‫‪ .٢‬حرميت راکن‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ممبنديڠ بيذا‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫کامىرين برفيکري‪:‬‬ ‫‪ .٢‬ڬرو ممينذا موريد‬ ‫ممباچ دعاء بالجر‪.٤‬ڬورو ممبخومكن‬ ‫ثيڠكو الكو موريد‬ ‫سكرساڽ ڤرمو‪.٢‬کومڤوحر‪.‬‬ ‫ڤڽراڤن علمو‪:‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫ابىن بنذو مڠاجر‪:‬‬ ‫‪ .٢‬اکد ڤراکاتن‪.‬‬ ‫‪ .٣‬ادب دان اخالق اسالمييو‪.‬‬ ‫اکخيۏييت ڤڠاجرن دان چاثنت‬ ‫ڤمبالجرن‬ ‫‪ .٢‬اکجني متڤنت‪.٢‬ݢورو منايڠکن‬ ‫ۏيدايو مڠݢوانکن‬ ‫ۏيدايو کاممڠن کڤد‬ ‫‪35‬‬ ‫اييس کندوڠن‬ ‫دعاء بالجر‬ ‫مڠکو‪ /‬حميڤوه‬ ‫مقدمة‪ ٤ /‬مينيت‬ ‫سيت ايندوکيس‪ ٥ /‬اتيڠن ۏيدايو کاممڠن جامن راي‬ ‫مينيت‬ .‬‬ ‫ڤڠݢابوڠ جامينن‪:‬‬ ‫‪ .٢‬ݢورو منايڠکن‬ ‫‪.‫‪ .

‬‬ ‫‪ .٥‬موريد منجواب‬ ‫سؤامن ݢورو‪.‬‬ ‫سورة املاعون‬ ‫املاعون‪.٥‬جواڤن‪ :‬دوکخور‪ ،‬هللا‪ ،‬اوبت‪ ،‬دان‬ ‫س باݢايڽ‬ ‫‪.٣‬جواڤن‪ :‬اورڠ راماي‪ ،‬امبومنچ‪،‬‬ ‫اکون‪ ،‬دان س باݢايڽ‪. ٢‬ڤووير ڤوينت‪.٤‬س ياڤاکو يڠ بوميو مڽمبوىکن مڠسا؟‬ ‫‪ .٢‬ݢورو ممباچ سورة ‪.‬‬ ‫‪ .٤‬ݢورو براتڽ کڤد‬ ‫موريد‪.‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪.‬دان دايکويت‬ ‫اوميو موريد‪.‬‬ ‫‪36‬‬ ‫موريد‪.‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫مڠکو ‪ ٦ /٢‬مينيت‬ .‬‬ ‫‪.٨‬ݢورو ممينذا موريد‬ ‫ماليک ممباچ سورة‬ ‫املاعون‪.٧‬موريد مڠيکوت‬ ‫ابچان ݢورو‬ ‫‪.٤‬ݢورو ممڤردڠرکن‬ ‫ابچان چوهخوه سورة‬ ‫املاعون‪..‬اوميو امام‬ ‫مسجد احلرام‪.‬‬ ‫‪.٦‬ݢورو ممباچ حرمجين‬ ‫س سورة املاعون‪.٥‬ݢورو ممباچ سورة‬ ‫املاعون‪.‫ڤوويرڤوينت‬ ‫ݢورو براتڽ کڤد موريد‪:‬‬ ‫‪ .٢‬س ياڤاکو يڠ منوموڠ مڠسا؟‬ ‫‪ .‬بررسات‬ ‫حرمجيڽن‪.‬‬ ‫‪.٣‬موريد منوهخون‬ ‫ۏيدايو دڠن ثلييت‪.٣‬موريد مندڠر‬ ‫ابچان ݢورو‪.

٢٢‬ݢورو ممينذا‬ ‫موريد ممباچ سورة‬ ‫املاعون‪.‫‪.‬‬ ‫‪.‬بررسات‬ ‫حرمجيڽن‪. ٦‬ݢورو ممبخومکن‬ ‫ابچان موريد سکرياڽ‬ ‫ڤرمو ‪.‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪.٪‬ݢورو ممينذا موريد‬ ‫ڤرمڤوان ممباچ سورة‬ ‫املاعون بررسات‬ ‫حرمجيڽن‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪ . ٥‬موريد ممباچ اکد‬ ‫لکمة يڠ دسدايکن‪.‬‬ ‫‪.‬بررسات‬ ‫حرمجيڽن‪. ٤‬ݢورو ممينذا موريد‬ ‫ممباچ اکد لکمة سچارا‬ ‫لکس‪ ،‬کومڤومن‪ ،‬دان‬ ‫اينديۏيدو‪.‬‬ ‫‪.٢٣‬موريد ممباچ‬ ‫سورة املاعون‪. ٣‬موريد ممرىاثيکن‬ ‫اکد لکمة حرس بوت‪.‬‬ ‫‪37‬‬ ‫مڠکو ‪ ٧ /٣‬مينيت‬ . ٢‬ݢورو منوجنوقکن اکد لکمة‬ ‫اکد لکمة کڤد موريد‪.‬‬ ‫‪.‬بررسات‬ ‫حرمجيڽن سچارا لکس‪.٩‬موريد ماليک ممباچ‬ ‫سورة املاعون‪.٢١‬موريد ڤرمڤوان‬ ‫ممباچ سورة‬ ‫املاعون‪.‬بررسات‬ ‫حرمجيڽن‪.

‬‬ ‫‪.٢‬ڬورو منايڠكن‬ ‫‪38‬‬ ‫مڠکو ‪ ٣٦ /٤‬مينيت‬ ‫مڠکو ‪ ٢٦ /٥‬مينيت‬ ‫ڤنوثوڤ‪ ٣ /‬مينيت‬ . ٢‬ݢورو ممهباݢيکن کومڤوحر‪. ٣‬موريد ممرىاثيکن‬ ‫ڤوثوڠن اايت‬ ‫حرس بوت‪.‬‬ ‫‪. ٦‬ݢورو ممبخومکن‬ ‫کسامين موريد‬ ‫سکرياڽ ڤرمو ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪. ٦‬ݢورو ممبخومکن‬ ‫ابچان موريد سکرياڽ‬ ‫ڤرمو ‪. ٢‬ݢورو منايڠکن‬ ‫ڤوثوڠن اايت درڤد‬ ‫سوره کڤد موريد‪.‬‬ ‫‪. ٥‬موريد ممباچ اايت‬ ‫يڠ دکينديق‪. ٤‬ݢورو ممينذا موريد‬ ‫ممباچ ڤوثوڠن اايت‬ ‫حرس بوت سچارا‬ ‫لکس‪ ،‬کومڤومن‪ ،‬دان‬ ‫اينديۏيدو‪. ٤‬ݢورو ممينذا سدياڤ‬ ‫کومڤومن ممباچ اايت‬ ‫حرثنذو‪.‫اکد اايت‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ . ٥‬موريد ممباچ اايت‬ ‫يڠ داتيڠکن‪.‬‬ ‫موريد کڤد امڤت‬ ‫کومڤومن‪.‬‬ ‫‪. ٣‬موريد دودوق دامل‬ ‫کومڤومن ماس يڠ‪-‬‬ ‫ماس يڠ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.

٣‬موريد مندڠر‬ ‫ابچاءن جسس بوت‬ ‫‪Jadual 7‬‬ ‫‪39‬‬ .‫ۏيديو ابچاءن امقرءان‬ ‫كڤد موريد‪.‬‬ ‫‪ .

Foto Foto 1 Foto 2 Foto 3 5. Video Sila rujuk video yang dilampirkan.1.1.5. PELAKSANAAN MICRO TEACHING 5.1.2.1. DOKUMENTASI MICRO TEACHING 5. 40 .

terdapat juga murid tidak menumpukan perhatian terhadap bahan yang saya sediakan. Begitu juga dengan menyoal murid-murid berdasarkan soalan-soalan yang telah disediakan. dan duduk di tempat masing-masing. Ini mungkin disebabkan saya tidak begitu tegas dalam memberikan arahan. Justeru. Semasa melaksanakan micro teaching. saya memaparkan gambar dan bahanbahan yang telah saya sediakan. saya telah membuat perancangan terlebih dahulu iaitu dengan menyediakan Rancangan Pengajaran Harian (RPH). Seterusnya saya mengaitkan jawapan mereka dengan tajuk yang akan dipelajar. saya mendapati bahawa soalan yang saya kemukakan kepada murid tidak sesuai kerana saya mengungkapkan ayat dan menggunakan istilah yang tinggi yang tidak sesuai dengan tahap umur mereka seperti perkataan „fungsi‟. 6.5. Selepas melakukan micro teaching. saya hendaklah meminta perhatian mereka terlebih dahulu dengan menggunakan nada suara yang berbeza. Kemudian saya telah menyenaraikan pengetahuan sedia ada murid untuk membuat soalan-soalan yang hendak dikemukakan pada langkah ini. meminta murid mengosongkan meja. REFLEKSI PELAKSANAAN KERJA PROJEK 41 . saya juga telah memberikan peneguhan dan membantu mereka ketika mereka menjawab soalan. Selain itu. Namun. Saya juga menyediakan gambar sebagai rangsangan dan motivasi kepada murid untuk menumpukan perhatian terhadap pelajaran. oleh sebab micro teaching saya hanya membuat bahagian set induksi sahaja. Saya melakukan set induksi tersebut selama lima minit sahaja iaitu masa yang maksimum dicadangkan untuk membuat set induksi. Selain itu.2 REFLEKSI MICRO TEACHING Sebelum membuat micro teaching.

Jadi tidaklah menjadi masalah yang besar terhadap saya untuk memahami dengan lebih mendalam terhadap tajuk ini. saya telah cuba menkonstruk idea yang diperoleh daripada buku rujukan dan mengambil ayat-ayat yang diperlukan. saya turut menukarkan contoh-contoh yang tidak berkaitan dengan Pendidikan Islam kepada yang berkaitan dengannya. Malah saya juga dapat praktikkan apa yang saya pelajari semasa menjalani praktikum di sekolah. Semasa membuat tugasan ini. saya menyusun maklumat dan bahan-bahan tersebut mengikut soalan yang dikemukakan. saya telah berkolaborasi dengan rakan-rakan mengenai maklumat yang sebenar diperlukan selain bertukar-tukar bahan dengan mereka. saya turut memahami kehendak yang dikehendaki pada setiap langkah dalam pengajaran mikro seperti kemahiran menyoal yang perlu mempunyai soalan yang berfokus kepada satu idea dan lebih daripada satu idea. saya terlebih dahulu mengumpul maklumat daripada nota kuliah. Selain itu. Setelah memperoleh maklumat yang diperlukan. Kemudian. Kekeliruan ini timbul kerana maklumat yang terdapat dalam „Sumber Pengajaran dan Pembelajaran‟ terdapat dalam sub-topik „Media Pengajaran‟. internet. Ironinya terdapat juga beberapa kelemahan yang terdapat daripada tugasan ini antaranya sumber dan maklumat yang terhad terutama maklumat mengenai ciri-ciri sumber pengajaran dan pembelajaran. 42 .Sebelum melaksanakan tuasan ini. dan sebagainya. Selain itu. Selain itu. terdapat beberapa kebaikkan yang saya peroleh antaranya adalah saya lebih jelas mengenai maksud pengajaran mikro yang sebenarnya iaitu pengajaran yang hanya menumpukan kepada sesuatu langkah dalam pengajaran seperti pendahuluan set induksi. Konklusinya dapatlah saya fahami bahawa „Sumber Pengajaran dan Pembelajaran‟ adalah sebahagian daripada „Media Pengajaran‟. Melalui tugasan ini. dan penutup. saya keliru di antara „Sumber Pengajaran dan Pembelajaran‟ dengan „Media Pengajaran‟. perpustakaan.

Guru Pendidikan Islam boleh menggunakan bahan bantu mengajar yang dibekalkan 43 . PENUTUP Sebagai seorang bakal guru.7. seharusnya kita dapat memilih dan menggunakan sumber pengajaran dan pembelajaran yang disediakan selain membuat bahan bantu mengajar sendiri.

(2008). Bhd. Antara bahan bantu yang dibekalkan oleh kementerian adalah kad perkataan. PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN. BIBLIOGRAFI Hiang. Tuntasnya. Selain itu. Adapun bahan yang paling berkesan adalah bahan maujud yang boleh dilihat. dan sebagainya. P. dan dirasa oleh murid. Ini kerana tujuan bahan bantu mengajar ialah memudahkan pencapaian fakta terutama fakta yang abstrak seperti untuk menerangkan tentang „Mukjizat al Quran‟. Pedagodi Sains 4 PENGURUSAN MAKMAL DAN SUMBER SAINS. from Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran: http://www. S. Khairi. cakera padat. carta.oleh kementerian kepada guru-guru j-QAF kerana bahan tersebut sesuai digunakan semasa aktiviti pengajaran.com/ptk2/ptkkhusus2. guru perlu kreatif dan bijak memilih bahan bantu mengajar yang sesuai untuk digunakan. Matapelajaran Pendidikan Islam juga boleh menggunakan diorama seperti ketika hendak mengajar tajuk Rukun Haji. dipegang. guru juga boleh membina bahan mereka sendiri mengikut kebolehan dan tahap keupayaan murid sesuatu kelas.freewebs. Penggunaan bahan bantu mengajar yang berkesan dapat mencapai hasil pembelajaran yang diingini selain murid ceria dan gembira untuk belajar. 2011. Retrieved April 16. M. Sebagai contoh model dan diorama. guru boleh menjadikan diorama kaabah sebagai bahan bantu mengajar.htm 44 . Selangor: Kumpulan Budiman Sdn. (1999).

S. PEDAGOGI UNTUK KURSUS DIPLOMA PERGURUAN SEMESTER 2. Selangor: Kumpulan Budiman Sdn. 2011. Perkembangan Seni dan Kanak-Kanak. B. (1992). (2003).blogspot. M. (n. from Scribd: http://www.html Sang. M. Sumber Pengajaran dan Pembelajaran dalam Pengajian Sosial. Bhd. Pengajaran mikro.com/2011/03/sumber-pengajaran-danpembelajaran. S. Bhd. A. Sang. from KUMPULAN PGSR BAHASA MELAYU IPGM KKB: http://kumpulansiswazahguru.). Selangor: Kumpulan Budiman Sdn. LAMPIRAN 45 . R.d. dan Persediaan Untuk Pengajaran Praktik.Salleh.com/doc/2688621/Perkembangan-Seni-dan-Kanak-kanak Salleh. Retrieved April 17. M. Mac 13). (2011. Pedagogi 2 Strategi Pengajaran-Pembelajaran. 2011.scribd. Retrieved April 16.

ULASAN PENSYARAH 46 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->