SJK(T) LADANG BATU KAWAN 14100 SIMPANG AMPAT PELAN STRATEGIK MATEMATIK TAHUN 3 (2013

)

MATLAMAT A. Meningkatkan prestasi matematik tahun 3. B. Menjadikan matematik sabagai mata pelajaran terulung pencapaianya. C. Mengukuhkan pemahaman murid tentang konsep nombor -nombor bermula dari tahun satu. D. Guru-guru tahap satu perlu berusaha untuk meningkatkan Penguasaan fakta asas terutamanya dalam empat operasi sebelum melangkah ke tahap dua. E. Guru-guru tahap dua pula perlu membiasakan murid tahap Dua menjawab soalan yang berkaitan dengan empat operasi secara spontan dalam masa lima minit setiap hari masa pelajaran matematik sahaja. F. Berusaha meningkatkan prestasi pencapaian matematik setiap tahun.

ISU A. B. C. D. E. F. G. Murid buta angka; tidak menguasai fakta asas Masalah tidak membuat kerja rumah atau latihan yang diberi dikelas. Masalah buta huruf dan tidak dapat membaca ayat matematik Murid lambat menulis dan lambat membuat latihan. ) Lemah dalam penguasaan sifir. Sukar menyelesaikan operasi bahagi yang melibatkan pembahagi dua digit Murid mengalami kesulitan dalam soalan penyelesaian masalah kerana tidak dapat mentransformasi ayat dalam perkataan ke ayat matematik. H. Lemah dalam pendaraban yang melibatkan dua nombor empat digit dan dua atau tiga digit. I. Pecahan- Murid tidak mahir untuk menyamakan penyebut pecahan dalam operasi tambah dan tolak. PROGRAM/AKTIVITI 1) 2) 3) 4) Program celik nombor ( Tahap 1 ) Program bijak fakta asas ( Tahun 1 hingga 6 ) Program bijak sifir ( Tahun 2 hingga 6 ) Lembaran kerja pengukuhan / pemulihan.

Pra-Ujian setiap kali selepas aktiviti pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan.carta. (Senarai semak penguasaan murid). ii) Ujian Diagnostik Ujian diagnostik ini dijalankan sebelum memulakan tajuk yang baru supaya dapat mengesan kelemahan / pengetahuan sedia ada pada murid. .Menyediakan bahan bantu mengajar (benda konkrit. dan yang sesuai ). Taklimat pengendalian program yang perlu dijalankan oleh guru-guru Matematik Mengadakan mesyuarat panitia matematik sebelum Melaksanakan sesuatu program.PROSES KERJA/ STRATEGI 1) Perancangan i) Penyelarasan peringkat sekolah.Lembaran kerja yang sesuai dengan tahap murid. ii) Senarai nama murid yang mengikuti setiap program yang dijalankan. - SASARAN Murid tahun 3 TEMPOH PERLAKSANAAN Sepanjang tahun. Di sediakan Oleh ----------------------(UMATHEVI A/P RAKKIYAPPAN) GURU MATA PELAJARAN . Pengajaran Dan Pembelajaran . Mengadakan rekreasi matematik setiap selepas murid menguasai kemahiran yang dipelajari. iv) v) Jadual waktu pelaksanaan program.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.