PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR

TAJUK 1
1.1 Sinopsis

PERANAN GURU PENDIDIKAN SENI VISUAL

Tajuk ini meliputi peranan guru Pendidikan Seni Visual sebagai pengurus, pembimbing, pemudah cara, motivator dan inisiator. Pada peringkat ini, anda juga akan diperkenalkan dengan peranan guru dalam bidang kepanitiaan dan Surat Pekeliling Kementerian Pelajaran Malaysia. Bagi melengkapkan diri anda sebagai guru mata pelajaran PSV, anda seharusnya boleh menjelaskan, menghayati, mengaplikasi, melaksanakan dan membuat refleksi tentang peranan guru PSV dengan merujuk kepada buku-buku, Surat Pekeliling KPM dan pengalaman tokoh-tokoh guru.

1.2 Hasil Pembelajaran 1.2.1 1.2.2 Menjelaskan aspek-aspek yang terkandung dalam peranan guru PSV. Menganalisis peranan guru PSV sebagai pengurus, pembimbing, pemudahcara, motivator dan inisiator. 1.3 Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini

1.4 Kandungan 1

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR

PEMUDAHCARA MOTIVATOR PEMBIMBING PENGURUS INISIATOR PERANAN GURU PENDIDIKAN SENI VISUAL

2

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR

Mengapakah guru Pendidikan Seni Visual perlu memainkan peranan mereka dengan berkesan ?

3

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR

1.5 Situasi Sejak seminggu yang lalu, kelihatan Saci asyik tidur sahaja ketika Cikgu Lim mengajar Pendidikan Seni Visual di kelas Lima Perdana. Hari ini, Devi, salah seorang rakan sekelas menyiku Saci yang sedang tidur sambil berdengkur. Saci terjaga dalam keadaan terkejut, lalu memarahi Devi. Belum sempat Cikgu Lim mengambil sebarang tindakan, Saci spontan keluar dari bilik darjah. Rakan-rakan sekelas pula bersorak sambil menepuk tangan lalu ketawa.

Pernahkah anda mengalami situasi seperti di atas semasa mengajar di sekolah? Siapakah yang bersalah dalam situasi ini? Devikah yang bersalah? Sacikah yang bersalah? Atau Salah Cikgu Lim? Adakah Cikgu Lim seorang yang kurang berkesan kerana tidak berupaya menjadi pengurus yang baik? Apakah yang sepatutnya dilakukan oleh Cikgu Lim bagi memastikan situasi seperti itu tidak berlaku? Sila catatkan refleksi anda :Aktiviti 1

4

Ciri-ciri ini boleh dikategorikan kepada tiga kumpulan besar: peribadi. Dengan kata lain. merancang strategi yang sesuai bagi mengurus pembelajaran dan tingkahlaku mereka. guru yang bersikap positif biasanya menunjukkan minat terhadap murid-murid dalam semua aspek. ibu bapa. • • • Peribadi. dan murid-murid).PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Apakah tugas dan tanggungjawab anda sebagai pengurus? Tugas pengurusan terbahagi kepada dua tahap berikut: • Mengurus proses pengajaran dan pembelajaran bagi lebih kurang 45 orang murid termasuk menggariskan matlamat pembelajaran. 2009). Merangkumi ciri-ciri berikut: keupayaan mengurus bilik darjah. meneroka sesuatu. Manakala Goh (2005) menggunakan akronim 3P bagi mewakili ciri-ciri guru yang berkesan. ruang dinding dan lantai). Choong 2009. mentelaah. Proaktif dan Bersifat Pencegahan. Selain itu. mentaksir serta menilai hasil pembelajaran. iklim psiko-sosial dan hubungan interpersonal (interaksi antara guru-murid. Guru yang mempunyai sikap yang positif percaya murid-murid akan belajar. Termasuk cirri-ciri seperti dedikasi terhadap pengajaran. Sikap sedemikian menyeai keyakinan dalam diri murid bahawa mereka boleh berjaya. Meliputi cirri-ciri seperti gemar membaca. Menurut Mc Ewan (2001). dan prihatin terhadap kebajikan murid. guru tersebut akan berusaha dengan sedaya upaya untuk membantu mereka belajar. Intelektual. Oleh demikian. dan cekap mengajar. budaya dan subbudaya. serasi dengan norma masyarakat. • Mengurus persekitaran pembelajaran bagi memastikan berlakunya pembelajaran dalam kalangan murid. Berunsurkan pengajaran.bersemangat untuk mengajar. • Positif. sama ada di dalam ataupun di luar bilik darjah. 5 . dan intelektual. rakan sejawat. berunsurkan pengajaran. terdapat 10 ciri-ciri guru yang efektif. anda bertanggungjawab untuk mewujudkan satu persekitaran bilik darjah yang positif dan selesa melalui persekitaran fizikal (perabot. dan mempunyai kesihatan mental yang tinggi (Choong. kebolehan memotivasi murid. tingkahlaku dan masa. iaitu: Positif.

“Adakah murid-murid saya pembelajar yang pintar. Biasakah anda dengar bahawa guru masa kini bukan lagi seorang bijaksana atas pentas tetapi pembimbing di sisi murid? Ya. sejak kebelakangan ini guru diminta menyahut seruan orang awam agar “mengajar demi pembelajaran yang berkualiti”. mungkin anda akan tentukan peraturan-peraturan bilik darjah bersama murid-murid serta sediakan garis panduan tertentu. berilmu. ini menunjukkan anda seorang guru yang proaktif dan bersifat mencegah (Choong. lemah. guru perlu memberi pertimbangan kepada isu seperti. dan sebagainya. ataupun campuran ketiga-tiga jenis tersebut?” “Adakah wujud perbezaan dari segi jantina?” Berpandukan maklumat yang diperoleh. peka. ceria. tegas. berempati. fasih. Berani menghadapi cabaran. Pencegahan. berupaya menyesuaikan diri. Bagi membolehkan sesi pengajaran berjalan dengan lancar. terurus. dan melayan murid-murid sebagai individu. dan keazaman untuk mengatasi masalah pembelajaran dalam kalangan murid. rasa rendah diri. Untuk itu. bersistematik. boleh disimpulkan bahawa guru yang bersifat proaktif akan menyediakan satu pelan tindakan secara mental sebelum masuk ke dalam bilik darjah. bersifat kecindan. anda akan fikirkan cara yang paling sesuai untuk menyusun tempat duduk murid-murid. guru • . guru disyorkan agar menggunakan penyoalan berbentuk Socratik di mana murid-murid belajar membina ilmu tersendiri. sederhana. sifat keterbukaan terhadap maklum balas. guru tidak boleh hanya masuk ke dalam bilik darjah lalu mula mengajar apa yang dirancang. dan (iii) penghayatan dan amalan nilai. mengikut jantina yang sama. adil. mempunyai kesedaran. Untuk tujuan itu. • Kualiti Peribadi. bermotivasi. 2009). jelas. Merujuk contoh tadi. kepercayaan bahawa anda boleh membawa perubahan kepada kehidupan murid. bersemangat. guru perlu menyemak semula gaya dan strategi pengajaran yang digunakan sehingga bertujuan memaksimumkan kebolehan murid-murid menimba ilmu baru. Seperti mana yang dijelaskan di atas perubahan kepada persekitaran pembelajaran baru-baru ini mengubah matlamat pengajaran menjadi pemindahan ilmu kepada situasi kehidupan seharian. Sumber bahan yang berlainan mengandungi perkataan yang berbeza berhubung dengan kualiti peribadi guru. iaitu sama ada mengikut kumpulan yang mempunyai tahap kebolehan yang sama. menegakkan prinsip dan keadilan sosial. luwes. mudah didampingi. Tiga aspek ciri-ciri guru efektif menurut Choong (2009) ialah (i) kualiti peribadi. Untuk tujuan itu. Sebaliknya. ketabahan hati untuk terus berusaha sehingga mencapai kejayaan. Jika pada kali pertama anda masuk ke dalam bilik darjah sudah ada satu set peraturan. Selaras dengan peranan guru hari ini iaitu Fasilitator berbanding penyampai maklumat. Ciri-ciri guru yang efektif boleh dilihat dari segi kualiti peribadi. Mencegah lebih baik daripada merawat. komitmen untuk mengilhamkan murid ke arah pencapaian yang cemerlang. bersikap positif.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR • • Proaktif. Antaranya termasuk: berkemahiran komunikasi. Perekabentuk kebolehan murid-murid. Kompetensi Pengajaran dan Pembelajaran. Bermaksud guru akan berusaha untuk mencegah agar tidak timbul tingkahlaku bermasalah dalam bilik darjah. Dengan 6 berpandukan pengalaman lalu. (ii) kompetensi pengajaran dan pembelajaran.

Rumusan: Peranan guru Pendidikan Seni Visual amat penting dalam menjamin kualiti pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual di sekolah. menilai dan membuat penambaikan dalam keberkesanan pengajaran dan 2.1993). (iii) Mentor dan pementoran dikaitkan dengan hubungan orang dewasa ataupun senior dalam sesuatu bidang dan boleh dipercayai bagi membimbing seperti guru. penerapan nilai-nilai yang murni bukan sahaja diberi penekanan dalam urusan peribadi guru malahan juga dalam tugas-tugas professional mereka. Di samping itu. Dengan kata lain. Antaranya termasuk termasuk Nilai dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam dan pengiringnya. • Penghayatan Dan Amalan Nilai. Tonggak Dua Belas. Dalam konteks guru-guru di negara ini.5 Latihan A (i) Berikan pendapat anda tentang ciri-ciri seorang guru Pendidikan Seni Visual yang cemerlang. fasilitator dan kaunselor. dan sebagainya. kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. kewibawaan dan komitmen guru merancang. persepsi. Bagi memudahkan penghayatan. (ii) Bincangkan peranan guru Pendidikan Seni Visual dalam meningkatkan minat murid-murid terhadap mata pelajaran Pendidikan Seni Visual. motivasi dan personaliti seseorang (INTAN. nilai-nilai murni merupakan tenaga asas yang menggerakkan guru melaksanakan tugasan dengan cemerlang. rakan dan jurulatih. pemindahan pembelajaran. Memang tidak dapat dinafikan bahawa nilai merupakan asas kepada pembentukan sikap. Keterampilan. melaksana. amalan dan penerapan nilainilai tersebut maka kini terdapat panduan yang telah disediakan sebagai rujukan penting. penghayatan nilai-nilai murni dapat membimbing mereka membentuk akhlak yang mulia untuk meningkatkan keupayaan dan kualiti pengurusan murid. ia dikaitkan dengan peranan guru sebagai muaddib iaitu pendidik putera dan puteri 7 . pemikiran reflektif. mengurus. Dalam konteks pendidikan Islam.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR berupaya merancang peluang dan pengalaman pendidikan yang wajar bagi memupuk aras pemikiran yang tinggi. Atas hakikat ini. juga boleh menentukan pelaksanaan dasar dan program sekolah berjalan dengan sempurna.

Berdasarkan petikan di atas. 1978) yang bererti budi pekerti dan akhlak yang baik. apakah hujah anda terhadap sifat guru yang menjalankan peranan sebagai seorang pembimbing? • Kemukakan pandangan anda dalam ruangan forum OLL. (iv) Analisis peranan guru Pendidikan Seni Visual dan berikan contoh berdasarkan pengalaman anda di sekolah: Peranan Guru Pengurus Contoh berdasarkan pengalaman anda di sekolah Pembimbing Pemudahcara Motivator Inisiator 8 .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR pemerintah dalam membentuk adab (Syed Naquib.

maka adalah wajar bagi guru-guru yang terlibat atau mengajar sesuatu mata pelajaran yang sama mengemblengkan tenaga mereka dan menyelaraskan aktiviti-aktiviti dan/atau tugas-tugas mengajar sebagai pendidik. bahkan juga masalah yang berhubung dengan motivasi. 4/1986 di bawah dan sempurnakan tugasan yang diberikan. sikap dan tabiat belajar pelajar-pelajar. guru-guru yang mengajar sesuatu mata pelajaran berpeluang untuk bekerjasama dan menyelaraskan usaha mereka dengan lebih terkelola dan bersepadu. 9 . guru-guru yang menganggotainya juga berpeluang untuk mencari penyelesaian kepada masalah-masalah bukan sahaja dalam bidang pengajaran. mari kita selesaikan masalah ini. ”Kejayaan para pelajar dalam pembelajaran dan motivasi serta minat mereka terhadap sesuatu mata pelajaran yang dipelajari mempunyai hubungan rapat dengan kebolehan dan kekesanan guru mengajar. Menyedari hakikat ini. Mereka juga harus mempunyai semangat bekerjasama. Carta Organisasi Panitia Pendidikan Seni Visual pada tahun semasa perlu disertakan. Dengan wujudnya badan iktisas seumpama ini. Seterusnya. pengalaman serta kepakaran untuk memperbaiki lagi kecekapan dan kekesanan mereka. saling membantu dan berkongsi fikiran. Dapatkan maklumat berkaitan sejarah dan perkembangan Panitia Pendidikan Seni Visual di sekolah anda dari mula hingga tahun semasa.” Anda dikehendaki mendapatkan salinan penuh Surat Pekeliling Iktisas tersebut.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR (v) Baca petikan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Guru tidak ragu-ragu lagi mempunyai peranan yang penting dalam menentukan sama ada matlamat pencapaian akademik para pelajar di sekolah tercapai atau tidak. Dengan demikian. Anda boleh berbincang dengan rakan anda dan menggunakan pengalaman anda di sekolah dalam menyelesaikan permasalahan berikut.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Sebagai seorang guru Pendidikan Seni Visual anda terlibat secara langsung dalam proses menjayakan kurikulum Pendidikan Seni Visual. 10 . Sejauhmanakah pengetahuan amali dan kemahiran amali guru Pendidikan Seni Visual digunakan sebagai input kepada proses menjayakan kurikulum Pendidikan Seni Visual. Akhir sekali adakah faktor-faktor berikut merupakan penghalang kepada anda untuk melibatkan diri secara aktif dalam proses menjayakan kurikulum Pendidikan Seni Visual. kritikan dan idea anda kepada pensyarah dalam tempoh dua minggu selepas anda menerima modul ini. jadi masalahnya sekarang ialah adakah anda pada masa ini ada mempunyai kawalan yang cukup untuk atasi masalah isi pengajaran yang dijalankan dalam bilik darjah. Adakah anda mempunyai kawalan yang cukup ke atas teknik pengajaran yang dijalankan di dalam kelas ? Bagaimanakah kuasa yang sepatutnya perlu ada pada seseorang guru Pendidikan Seni Visual dalam menentukan isi pelajaran dan bentuk pengajaran dan pembelajaran yang berlaku dalam bilik darjah serta bagaimana pula Ketua Panitia Pendidikan Seni Visual memainkan peranannya dalam penyelesaian masalah ini? Seterusnya. pandangan. a) masa yang terhad ( mengikut jadual waktu kelas ) b) Bilangan murid yang besar dalam sebuah kelas c) Alat dan bahan yang terhad d) Tanggungjawab yang berbagai di sekolah • E-melkan dapatan. hujahan.

Tajuk ini juga adalah untuk membantu anda mengenalpasti. 2.2. 2. pembinaan dan penggunaan bahan bantu untuk menghasilkan keberkesanan dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR TAJUK 2 PENGURUSAN SUMBER DAN BAHAN BANTU MENGAJAR 2.1 Sinopsis Tajuk ini meliputi rekabentuk dan proses menyediakan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran. 2. 11 . membina dan mengaplikasi bahan sumber bantu pengajaran dan pembelajaran secara kolaboratif dan koperatif. prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan.2 Hasil Pembelajaran 2.1Mengurus dan mengguna bahan sumber seni visual dalam pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan.4Mengurus panduan keselamatan penggunaan dan penyimpanan alat dan bahan bantú secara beretika dan bertanggungjawab.2Menghasilkan bahan bantú yang sesuai dengan objektif dan isi kandungan pelajaran mengikut tahap secara kolaboratif dan koperatif.2.3Membuat pertimbangan tentang prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan bantú serta rekod stok. 2. penyimpanan dan rekod stok. panduan keselamatan serta etika dan tanggungjawab. Anda hendaklah membuat pertimbangan yang asas dalam pemilihan.2.2.

4 KANDUNGAN 12 .3 Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini 2.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 2.

b) Bahan bantu belajar – semua bahan yang digunakan oleh murid secara kumpulan ataupun individu untuk tujuan pembelajaran. a) Bahan bantu mengajar – semua bahan yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan maklumat/ilmu kepada murid. http://images.ask.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Rekabentuk dan proses menyediakan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Berdasarkan gambar di bawah. cuba anda senaraikan alat dan bahan bantu yang ada didalamnya.com/fr?q=art+studio&desturi Alat : Bahan Bantu: Cuba anda senaraikan beberapa alat dan bahan bantu yang anda tahu. 13 . Kemudian cuba anda fikirkan hal yang menarik minat anda tentang alat dan bahan bantu tersebut dan apakah perkara yang boleh anda tambah baikkan.

com/pictures Berikut adalah antara tujuan bahan bantu. – Menjelaskan konsep. menghilangkan kebosanan. melibatkan murid secara aktif – Menggerakkan murid untuk berfikir. merangsangkan pelbagai deria – Menghubungkaitkan pengetahuan sedia ada dengan pemgetahuan baru – Menjana idea. Mari kita amati dan membuat penaakulan kepada butiran di bawah. membina suasana belajar.ask. Set induksi: Input utama: Pengayaan: Pemulihan: 14 . meluaskan pengalaman – Menarik minat dan perhatian. menjimatkan masa – Menghasilkan pembelajaran yang lebih kekal – Mendorong keinginan untuk menjalankan aktiviti lanjutan Apakah fungsi pelbagai bahan bantu secara bersesuaian di langkah pelajaran yang berlainan seperti di bawah: Cuba anda bincangkan dan huraikan hal ini bersama rakan-rakan anda.memudahkan pemahaman. menyediakan environment belajar.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR A B C http://images.

– Kemasan i) – Penggunaan bahan bantu. Kekukuhan dan boleh diguna selalu.Dapat menjelaskan konsep dengan tepat. Mengambil pertimbangan yang diperlukan sekiranya bahan sumber perlu digantung. Cuba lakukan latihan ini. i) Prosedur penyediaan bahan bantu. MARI KITA LIHAT HURAIAN BERIKUT. – Mengambil langkah-langkah keselamatan – Mengambil kira bilangan yang mencukupi – Perlu menjimatkan masa dan tenaga untuk mengedarkan dan mengutip. ilustrasi/gambar dan maklumat yang jelas. relevan serta mudah difahami. 15 . dilekatkan. Persembahan menarik dan kemas. disandarkan atau diedarkan. Ciri-ciri bahan bantu yang berkualiti ialah mukataip. Mudah dikendalikan dan mesra pengguna.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR BAGI MENJELASKAN PENGURUSAN SUMBER DAN BAHAN BANTU MENGAJAR. – Menghasilkan bahan bantu. – Memastikan kesesuaian dengan tajuk dan hasil pembelajaran – Jumlah yang diperlukan mengikut keutamaan – Membuat lakaran visual bahan sumber yang hendak dihasilkan – Menentukan bahan dan teknik – Menentukan maklumat dan ilustrasi/gambar yang hendak dipaparkan. Setelah anda memahami dan menghayati prosedur penyediaan bahan bantu dan penggunaan bahan bantu.

berbagai jenis alat dan bahan digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. kertas kartrij……. 16 . 1 2 3 4 5 6 Dalam matapelajaran Pendidikan Seni Visual. Bahan: warna air atau warna poster. Keduadua jenis itu pula boleh dibahagi kepada beberapa subkategori seperti berikut: A) Alat dan bahan untuk penghasilan Contoh: alat dan bahan untuk menghasilkan gambar catan: Alat: berus atau alat ganti untuk mengecat…….. Jenis pertama adalah alat dan bahan yang digunakan untuk penghasilan. Jenis kedua adalah alat dan bahan bantu untuk tujuan diatas untuk membantu pengajaran dan pembelajaran.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Cuba anda fikirkan dan catatkan aspek-aspek yang perlu dititikberatkan semasa membuat pemilihan bahan bantu.

kotak tisu.cawan.tiang. papan flannel.beg.kacang.penyusunan grafik. Anda boleh rujuk daripada buku atau layari website.daun.tiket.kasut.meja.kad perkataan dan kad ayat.kek harijadi.kerusi. bekas air.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Peralatan lain: palet. Bincang bersama rakan anda.penyapu.carta.bakul sampah.batu.papan tulis.almari raket.kad huruf dan angka.kad sisipan. Contohnya: Jadual.sikat.cermin. B) Alat dan bahan untuk membantu pengajaran dan pembelajaran: (ii) Alat dan bahan bantu yang ada dalam kehidupan seharian murid dan pengalaman sedia ada murid..rumpu.petikan rencana…………. kain lap.roda. Sila anda senaraikan alat dan bahan selengkapnya untuk menghasilkan kraf tradisional Batik. Contohnya : Bola.gula-gula.bata.senarai. gambar rajah. (iii) Alat dan bahan bantu yang direka khas untuk menjelaskan konsep dan secara langsungnya tidak ada dalam kehidupan seharian murid.papan gulung.bunga.botol. (iv) Alat dan bahan media teknologi dan lain-lain jenis yang seumpama dengannya 17 .….rambutan. jam. kertas surat khabar sebagai alas meja…….kotak ubat gigi.kad separuh bulatan.baju.

18 .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Sila senaraikan di sini : Koleksi Khas Cuba anda perhatikan gambar di bawah dan perkaitannya dengan koleksi-koleksi yang boleh dipilih sebagai koleksi khas.

com/pictures D Bolehkah anda kategorikan koleksi-koleksi tersebut kepada dua jenis ? 2 Dimensi 3 Dimensi Seterusnya.com/pictures B C http://images. Nama Pengkarya : Tajuk Media Teknik Tahun : : : : 19 .ask. berdasarkan gambar di atas.ask. cuba anda membuat kapsyen sebagai langkah mengkatelogkan bahan bantu sebelum disimpan.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR A http://images.

4. 2. Pemain kaset / CD / DVD perlu disediakan. Berikut adalah gambar-gambar contoh bahan bantu boleh disimpan. Organisasi rekaan dan pemahaman dan penghargaan.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Koleksi bahan bantu boleh dikumpul melalui beberapa pendekatan antaranya ialah seperti berikut:1. Koleksi muzik perlu disediakan bagi menghidupkan suasana semasa aktiviti P&P dijalankan. 7. Koleksi lutsinar OHP / Power Point boleh diusahakan oleh ahli panitia PSV bag memudahkan penyampaian pelajaran mereka. 5. 6. Bahan tersebut boleh disimpan di dalam folio. Koleksi gambar slaid yang meliputi pelbagai aspek Pendidikan Seni Visual termasuk salinan karya pelukis-pelukis terkenal temapatan dan antarabangsa boleh digunakan bagi tujuan meransang dan menimbulkan perasaan ingintahu murid. Hasil kerja murid yang baik boleh dijadikan koleksi contoh untuk Asas Seni Reka. 3. Keratan-keratan dari akhbar dan majalah boleh dijadikan bahan buku skrap dan carta untuk digunakan dalam perbincangan dan kajian. Hasil kutipan benda maujud yang terdapat di persekitaran seperti kulit kerang dan kayu hanyut boleh dijadikan kajian dan analisis Asas Seni Reka. Buku-buku rujukan dan risalah berkenaan PSV boleh diperolehi dari pembekal untuk dijadikan rujukan dan panduan murid dalam pengajaran dan pembelajaran dan disimpan samada di Bilik Seni Visual atau Pusat Sumber Sekolah. 20 .

http://images.com/fr?q=art+studio&destur http://images.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Cuba anda senaraikan ruang-ruang khas untuk penyimpanan bahan bantu berdasarkan kenyataan di atas dan gambar di bawah.com/fr?q=art+studio&desturi 21 .ask.ask. Bincang bersama rakan-rakan anda kesesuaian bahan bantu itu disimpan di ruang yang dipilih dengan mengutamakan keberkesanan penyimpanannya dan keselamatannya.

ask.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR http://images.com/fr?q=art+studio&desturi http://images.ask. Butir-butir yang terdapat dalam ruang-ruang buku stok hendaklah diisi dengan lengkap dan kemaskini. pellet dan bekas air perlu dibasuh dan dikeringkan sebelum disimpan supaya tidak rosak. Cuba anda renungkan bagaimanakah langkah yang betul untuk mengurus mengguna dan menyimpan semula alat dan bahan dalam aktiviti membuat tembikar dengan tanah liat. Berikut adalah antara prosedur yang perlu diambilkira dalam proses penyimpanan dan rekod stok.com/fr?q=art+studio&desturi Prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan Pengendalian alat dan bahan merupakan aspek penting dalam pengurusan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual dan menjadi tanggungjawab guru Pendidikan Seni Visual untuk menguruskannya dengan sempurna. Penerangan yang betul dan mengikut tertib kepada murid tentang bagaimana menggunakan alat dan bahan bantu dengan cara yang betul dan seterusnya cara menyimpan alat dan bahan supaya tidak rosak. alat seperti berus. Penyimpanan dan rekod stok Semua alat dan bahan yang dibeli hendaklah dicatatkan di dalam Buku Stok rasmi sepertimana yang dikehendaki oleh pihak Audit. Sebagai contoh.:– Menyediakan senarai alat dan bahan yang diperlukan 22 .

Umpamanya . kehilangan atau kecurian alat dan bahan yang bernilai hendaklah dilaporkan kepada pihak sekolah. Peralatan kekal Contoh Borang untuk penyimpanan stok Borang stok untuk peralatan kekal Bil Item ( Peralatan Kekal ) Meja guru Bil. Dengan demikian. Jika terdapat penambahan stok pada item berkenaan boleh diisi ke dalam borang berkenaan sahaja. Semakan stok perlu dijalankan pada akhir setiap tahun. Beri komen anda dengan hujah yang relevan. Sebuah buku untuk mencatatkan butir-butir alat dan bahan kekal manakala sebuah buku lagi digunakan untuk alat dan bahan habis guna. Sebarang kerosakan.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR – Membuat perolehan alat dan bahan daripada pembekal / sekolah – Membuat penerimaan alat dan bahan. Unit Tarikh masuk Tarikh lupus 1. Setiap satu item alat dan bahan samada peralatan kekal atau tidak kekal hendaklah dicatatkan dalam satu-satu borang sahaja. 23 2 13/09/2009 15/10/2010 . ianya memudahkan semakan stok pada akhir tahun yang berkenaan. kertas lukisan (1 imperior) ingin ditambah dalam stok perlulah diisi ke dalam borang item kertas lukisan (1 imperior ) sahaja. menyemak dan mengesahkan – Membuat inventori dalam buku stok – Membuat rekod keluar masuk alat dan bahan Dua buku stok boleh digunakan. Setiap jenis alat dan bahan yang diperolehi patut dicatatkan dalam halaman secara berasingan. Membuat rekod keluar masuk alat dan bahan serta dokumen langkah keselamatan adalah penting.

Panduan Keselamatan Kita kadang kala bertemu dengan kes murid-murid mendapat keracunan atau kemalangan di dalam bilik seni visual atau kelas sewaktu pengajaran dan pembelajaran sedang berlangsung dan hal sebegini akan menjejaskan reputasi kita sebagai guru secara tidak langsung. Jelaskan. Sila lihat senarai nama alat dan bahan bantu di bawah dan cuba anda fikirkan 24 .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 2. 2. Unit Tarikh masuk Tarikh lupus 1. Meja guru 2 13/09/2010 Jumlah Item Catatan Peralatan tidak kekal Contoh Borang untuk penyimpanan stok Borang stok untuk peralatan tidak kekal Bil Item ( Peralatan tidak Kekal) Kertas lukisan ( 1 imperior ) Kertas lukisan ( 1 imperior ) Bil. 200 dozen 22/09/2009 100 dozen 10/10/2010 Jumlah Item Catatan Tahukah anda perbezaan antara peralatan kekal dengan peralatan tidak kekal.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR berdasarkan pengalaman anda atau pengalaman rakan dimanakah sepatutnya alat dan bahan berikut patut disimpan agar ianya selamat. Bil 1 Kenyataan Guru perlu membaca label bahan Huraian sebab dan akibat 2 Kenalpasti murid yang bermasalah kesihatan 3 Guru perlu sediakan panduan keselamatan 4 Murid menjalankan aktiviti menghasilkan ukiran kayu 25 . Anda dan rakan-rakan anda cuba berbincang dan membuat analisis. langkah-langkah yang boleh diambil oleh guru bagi mengelakkan sebarang kemalangan daripada berlaku. Minyak turpentine Cat air kertas lukisan pisau NT kain linen batik fabric dye kertas warna Carta PSV berus lukisan pisau ukir cecair tinner tanah liat Pemantauan tajam oleh guru semasa murid menjalankan aktiviti mampu mengelakkan sebarang kemalangan yang tidak diingini.

etika dan tanggungjawab yang perlu diamalkan oleh guru Pendidikan Seni Visual selain huraian yang terdapat di atas dalam mempertabatkan profesion perguruan. alat dan bahan bantu untuk tujuan di atas untuk membantu pengajaran dan pembelajaran. Kedua-dua jenis itu pula 26 . mengetahui dan memahami rekabentuk dan proses menyediakan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran. Rumusan: Dalam matapelajaran Pendidikan Seni Visual. Filem dan gambar slaid seni boleh membantu murid dalam dalam pengkajian pemahaman dan penghargaan perlu didedahkan pepada murid. Terdapat berbagai jenis alat dan bahan digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran umpamanya seperti alat dan bahan yang digunakan untuk penghasilan. Membincang dan menyediakan senarai alat dan bahan yang diperlukan untuk dibeli oleh sekolah. Adalah menjadi tanggungjawab guru matapelajaran Pendidikan Seni Visual untuk memastikan keselamatan dalam studio sebelum. Dari masa ke semasa murid patut didedahkan kepada bahan rujukan mengenai bagaimana pelukis dan pakar seni dari pelbagai kebudayaan dan zaman menghasilkan karya-karya mereka.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 5 Memberi taklimat atau penerangan cara-cara menghasilkan batik lukis dan keselamatan fizikal Etika dan tanggungjawab Tugas Ahli Panitia Pendidikan Seni Visual adalah :Menentukan bekalan alat dan bahan bantu seni visual mencukupi dan seimbang untuk kedua-dua aktiviti 2D dan 3D berpandukan kepada aktiviti-aktiviti yang dirancang dalam Rancangan Tahunan. Cuba anda membuat analisis. prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan serta penyimpanan dan rekod stok.semasa dan selepas pengajaran dan pembelajaran diutamakan.

Alat dan bahan bantu rekabentuk dan proses menyediakan bahan prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan penyimpanan dan rekod stok Carta organisasi panitia Pendidikan Seni Visual Salinan karya agung di dalam dan luar Negara Contoh-contoh kraf tradisional Kertas lukisan dan warna air Alat-alat membuat ukiran Mesin pembakar seramik 27 . Aktiviti 2.1 Huraikan tiga perkara yang membezakan antara rekabentuk dan proses menyediakan bahan. prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan dengan penyimpanan dan rekod stok.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR boleh dibahagi kepada beberapa subkategori seperti Pengendalian alat dan bahan merupakan aspek penting dalam pengurusan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual dan menjadi tanggungjawab Ketua Panitia dan ahli panitia Pendidikan Seni Visual untuk menguruskannya dengan sempurna.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Rak-rak kayu Aktiviti 2. 28 . Tajuk yang dipilih ialah corak terancang dengan menggunakan teknik kolaj dan capan. Bidang yang hendak diajar adalah membuat corak dan rekaan.2 Hasilkan beberapa bahan bantu (sekurang-kurangnya 4 item) bertujuan sebagai membantu pengajaran dan pembelajaran.

1 Menganalisis susun atur bilik PSV serta menyenarai dan menjelaskan pelan bilik PSV yang kondusif mengambilkira aspek susun atur. 3. panduan keselamatan. panduan keselamatan. inventori dan penyimpanan.etika dan tanggungjawab.2 Hasil Pembelajaran 3. anda seharusnya boleh memahami dengan jelas aspek pengurusan bilik Pendidikan Seni Visual dan pengendalian berkaitan dengan hasil kerja murid. inventori dan penyimpanan.1 Sinopsis Tajuk ini meliputi Susun atur bilik Pendidikan Seni Visual. Bagi melengkapkan diri anda sebagai guru mata pelajaran PSV. etika dan tanggungjawab.3 Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini 29 .2. 3.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR TAJUK 3 PENGURUSAN BILIK DAN HASIL KERJA MURID 3.

4 Kandungan PENGURUSAN BILIK DAN HASIL KERJA MURID Susun Atur Bilik PSV 30 .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 3.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 31 .

Secara ringkasnya konsep pengurusan bilik bermakna tindakan dan murid serta menarik perhatian murid strategi guru untuk mengekalkan bagi memastikan pengajaran dan peraturan bilik.mewujudkan suasana bilik yang kondusif. mengurus bahan-bahan pengajaran untuk Pengajaran dan Pembelajaran yang lebih berkesan serta mengawal disiplin pelajar di dalam kelas supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat bejalan dengan lancar.ia merupakan persekitaran murid. mengurus pergerakan pelajar didalam kelas. Bilik seni visual merupakan tempat di mana sekumpulan manusia berkumpul dan di ajar. pengorganisasi prosedur dan sumber. tahu cara menyusun tempat duduk pelajar dan peralatan. menghadapi tingkahlaku pembelajaran yang efektif.guru dan penggalak interaksi antara guru dan murid.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Gambar 1: Susun atur perabot yang baik akan menjadikan suasana menarik Pengurusan bilik seni visual ialah suatu aspek yang penting dalam melaksanakan sesuatu pengajaran.penyelia prestasi murid serta pengenalpasti masalah potensi murid. mengurus murid-murid supaya melakukan aktiviti bilik seni visual. 32 . Guru perlulah mengurus rutin harian bilik seni visual. Bilik seni visual merupakan lebih dari hanya sebuah ruang pembelajaran. Lemlech (1979) mendefinisikan pengurusan bilik sebagai koordinasi dalam bilik yang mana menurutnya guru sebagai perancang kurikulum.penyusun persekitaran kelas yang efisyen.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Alat Pemadam Pet Ka Da Su Si Sudut Meja Pintu Meja Ti LCD Papan Stor Sudut Papan 1 Info 2 3 4 6 5 Pameran Putih Zon / Bengkel Mencanting Batik Kebakaran dut bin nki pu i Guru Buku Pusat/ Hasil n Kraf skrin Tangan Rujukan Ke Pa Dekstop et r Akses g me Ga Be ce ka ran ma rpi s Sudut ntu san Ha p ICT Pe sil Ke ral ata rja M n uri PS V d 33 .

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Gambar 2 : Rajah di bawah adalah contoh pelan bilik seni visual 34 .

5 Ruang-ruang lain yang berkaitan 1. cuba anda renungkan apakah perlu anda lakukan untuk menambahbaikkan lagi pengurusan bilik seni visual.1 Bilik atau studio seni dari pelbagai sudut 1.3 Zon-zon kerja tertentu 1. Guru Pendidikan Seni hendaklah sentiasa berusaha bersama guru-guru seni yang lain untuk mewujudkan keadaan dan suasana yang sesuai dalam bilik seni visual.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Berdasarkan pelan di atas. guru hendaklah cuba mendapatkan contoh-contoh hasil kraf tempatan dan lain-lain lagi yang sesuai untuk dipamerkan dalam bilik seni.4 Stor dan bilik-bilik khas yang berkaitan 1.6 Carta-carta berkaitan dengan bilik seni Gambar 3 : Contoh hasil kerja murid yang boleh dipamerkan 35 . Cuba anda kumpulkan maklumat tentang bilik atau studio seni dan buat presentasi dalam bentuk folio. Bahan-bahan seni yang dipamerkan hendaklah disusun mengikut jenisnya. Selain hasil kerja pelajar.2 Sudut-sudut pameran berkaitan 1. Suasana dalam bilik seni visual ini sepatutnya menjadi daya penarik dan menjadi sumber ilham bukan sahaja kepada pelajar dan guru bahkan kepada seluruh masyarakat sekolah dan pelawat. Pengurusan bilik seni visual merupakan satu aspek utama dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni. Ambil gambar-gambar berikut: 1. Guru Pendidikan Seni hendaklah memainkan peranan penting dalam aspek ini.

Papan notis hendaklah diwarnakan sama dengan warna dinding agar terdapat kesatuan dengan bilik selain mampu menarik minat terhadap apa yang pamerkan. 2001). zon kerja dan stor penyimpanan. Kebanyakan kelas dan studio seni telah disediakan dengan lampu fluoresant atau lampu kalimantang. Buletin sangat diperlukan untuk mempamerkan hasil karya pelajar selain sebagai tempat untuk menyampaikan maklumat. Karen Haigh (1997) menyarankan agar pemilihan warna bagi bilik seni hendaklah sehingga tidak menafikan dan menenggelamkan hasil karya pelajar yang akan dipamerkan. 36 . kaedah penyusunan dan kebersihan bilik darjah dan studio perlu menitikberatkan unsur estetika untuk memberi pengalaman estetik yang bermakna. bahan pameran khas. Antara perkaraperkara yang perlu diberi perhatian bagi guru dalam mengurus bilik seni dan studio seni di sekolah ialah warna dinding. Pencahayaan juga memainkan peranan penting kerana pemilihan warna juga dipercayai turut mempengaruhi murid menyiapkan dan menghasilkan karya. papan bulletin.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Pengetahuan asas bagaimana untuk menyusun dan merekaletak alatan dan bahan pameran perlu dimiliki oleh guru seni visual kerana selain daripada tanggungjawab mengajar. Marjorie Schiller (1995) menerangkan bahawa bilik dan studio seni melambangkan cara kita menilai seni dan bagaimana seni memberikan makna kepada kehidupan kita. guru seni digalakkan untuk memastikan murid menggunakan sinaran pencahayaan semula jadi dari luar. Justeru. pencahayaan. Oleh itu. Guru perlu buka tingkap dan pastikan seberapa banyak cahaya dari luar masuk ke dalam bilik seni. biasanya guru pendidikan seni juga dipertanggungjawabkan untuk menjaga bilik dan studio seni. Persekitaran yang merangsang deria memberikan tenaga kepada minda untuk belajar (Koster.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Gambar 4 : adalah juga contoh hasil kerja murid yang boleh dipamerkan Selain mempamerkan hasil karya pelajar. Stor simpanan alatan perlu diwujudkan. Ruang yang mempamerkan objek ini akan merangsang deria murid di samping memberikan peluang kepada mereka untuk melihat dan menyentuh objek tersebut. Guru juga perlu memastikan jarak di antara pelajar adalah sesuai bagi mengelakkan kesesakan semasa membuat kerja. Rak simpanan boleh digunakan untuk menyimpan bahan dan hasil karya pelajar seperti folio dan buku latihan. keperluan bahan seni seperti berus dan warna diletakkan berdekatan di antara satu sama lain selain singki yang digunakan bagi membersihkan alatan setelah selesai kelas. Meja kerja perlu disediakan dan daripada jenis yang boleh dicantum sekiranya perlu bagi mendapatkan ruang yang lebih luas. Di samping itu. Zon kerja merupakan lokasi murid menghasilkan karya dan menyiapkan kerja mereka. Kedudukan rak-rak simpanan ini perlu separas dengan ketinggian murid supaya alatan yang disimpan mudah untuk diambil. Gambar 5 : Ruang pameran hasil kerja murid 37 . guru-guru seni visual boleh memperuntukkan satu ruang pameran yang mempamerkan objek semula jadi yang boleh membangkitkan rasa ingin tahu. Objek-objek hendaklah dipamerkan di lokasi yang mudah untuk dikunjungi oleh murid.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR PENGURUSAN BILIK DAN HASIL KERJA MURID 38 .

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Bagaimanakah cara terbaik bagi seseorang guru PSV menguruskan bilik PSV dan hasil kerja murid? 39 .

“Saya bercadang kita sediakan peta minda untuk keempat-empat kegiatan berserta contoh. jawatankuasa papan pamer mengadakan perjumpaan selepas tamat persekolahan pada hari tersebut untuk mengagihkan tugas berkaitan. Fong tampil ke depan kelas lalu berkata. jawatankuasa papan pamer Tahun 6 Merdeka bersedia untuk membentangkan idea mereka dalam kelas.” Setelah murid-murid diberikan penjelasan lanjut oleh ketiga-tiga murid tadi. Pernahkah anda fikirkan manfaat yang diperolehi dengan membaca bahanbahan yang dipamerkan? Apakah pandangan anda mengenai papan pamer? Apakah perkara yang anda fikirkan penting dalam mewujudkan papan pamer bagi mata pelajaran PSV? Bagaimanakah papan pamer menyumbangkan kepada persekitaran bilik darjah yang kondusif? Catatkan pandangan anda terhadap kepentingan papan pamer. Jawatankuasa tersebut diberikan tanggungjawab menyediakan bahan-bahan untuk dipaparkan sepanjang tahun berdasarkan empat kegiatan bidang KBSR PSV. satu undian pun berlangsung. Ekoran itu. Cikgu Anand mengingatkan murid-murid bahawa mereka dibenarkan mengundi sekali sahaja. diikuti dengan carta proses dan contoh terbaik sebanyak 12 undi. Manakala kerjaya dalam bidang Seni Visual memperolehi tiga undi sahaja. “Saya syorkan kita sediakan carta proses bagi keempat-empat kegiatan dan contoh hasil kerja yang terbaik.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 3.” Idea ketiga dikemukakan oleh Yatie.” Jali bentangkan idea kedua. Peta minda berserta contoh didapati paling popular menang dengan 30 undi. 40 . Hari ini. saya fikir adalah menarik jika kita sediakan pelbagai jenis pekerjaan yang berkaitan dengan bidang Seni Visual.5 Situasi Pada awal tahun. Cikgu Anand telah membentuk jawatankuasa papan pamer bagi kelas Pendidikan Seni Visual yang beliau ajar.

kontek sosial. anda perlu mematuhi beberapa syor berikut: (i) elakkan daripada berdiri di satu tempat sepanjang sesi pengajaran. memerhati. buku kerja. Guru mengajar mata pelajaran PSV (amali) juga hendaklah pastikan murid-murid dimaklumkan tentang langkah-langkah keselamatan semasa menggunakan alat-alat tajam dan dapur (memasak lilin) di bilik PSV. Bilikdarjah merupakan satu tempat di mana murid-murid berpeluang untuk meneroka. Pertumbuhan dan perkembangan. (ii) adakan kontek mata dengan murid-murid yang duduk di bahagian belakang dan di sisi. dan (iv) tukar tempat duduk murid-murid agar setiap murid berpeluang untuk duduk di depan. tetapi juga mengiktirafkan pencapaian murid-murid yang berkenaan. keseronokan dan pertumbuhan serta perkembangan. identifikasi simbolik. pencapaian. kegemaran. persekitaran fizikal mempunyai enam fungsi iaitu keselamatan dan perlindungan. Bagi memaksimunkan kontek sosial dengan murid-murid anda. • • • • • Rumusan: Pengurusan Bilik Pendidikan Seni Visual merupakan satu aspek utama dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. 41 . Namun.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Menurut Steele (1973). penyempurnaan tugas. • Keselamatan dan perlindungan. Penyempurnaan tugas. aktiviti mengikut stesen atau litar. di samping pelbagai bahan seperti bahan-bahan seni visual. puzzle. Amat penting untuk anda ingat bahawa tiada satu susun atur yang paling berkesan sekali. dan kebisingan yang keterlaluan. dan latar belakang mereka. Misalnya. Merujuk kepada susun atur meja yang menentukan sejauh mana murid-murid dapat dapat berinteraksi antara satu sama lain. Merujuk kepada keadaan bangunan sekolah yang baik dan mampu melindungi guru dan murid-murid daripada cuaca buruk. Pamerkan hasil kerja murid-murid di papan pamer. Guru Pendidikan Seni Visual hendaklah sentiasa berusaha bersama-sama guru-guru PSV yang lain untuk mewujudkan suasana kondusif dalam bilik Pendidikan Seni Visual bagi menjamin kualiti pengajaran dan pembelajaran. Keseronokan. menguji dan menemui sesuatu yang baru. melayari internet atau alat multi-media yang lain. Kontek Sosial. sediakan kawasan yang terbuka dan sudut yang kecil tetapi mesra. ataupun aktiviti amali atau latihan bertulis. Merujuk kepada sejauh mana bilik darjah itu menarik bagi guru dan murid-murid. Merujuk kepada pelbagai tugas dan aktiviti yang akan dikendalikan dalam bilik darjah seperti aktiviti secara individu atau kumpulan. Identifikasi simbolik. bahan manipulatif. cat dinding dengan warna yang dingin atau sejuk. interaktif dan sebagainya. kamus dan buku istilah. Merangkumi maklumat mengenai guru dan muridmurid termasuk minat. mengkaji. kebanyakan bilik darjah tidak bercorak personal. Ia bukan sahaja menjadikan bilik darjah lebih menarik. Seseorang guru Pendidikan Seni Visual hendaklah memainkan peranan penting dalam aspek ini. Oleh itu. sediakan buku-buku bacaan yang biasa.

• Kemukakan pandangan ruangan forum OLL.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 3.6 Latihan B (i) Berikan pendapat anda tentang suasana kondusif bilik Pendidikan Seni Visual yang menyumbang ke arah pembelajaran yang bermakna. (ii) Bincangkan kepentingan panduan keselamatan dalam menguruskan bilik Pendidikan Seni Visual. anda dalam 42 .

(2004). Item Item 109 110 111 112 113 114 Bilik Seni Kondusif Stor PSV diuruskan dengan baik Mempunyai prosedur senggara BBM Buku stok/inventori diuruskan dengan kemas kini Sudut Seni diwujudkan dan dimanfaatkan secara kreatif Penggunaan bengkel secara optimum 0 8 9 21 11 6 8 1 2 1 1 4 6 5 1 1 7 16 0 1 1 Skor 3 4 % 2 4 3 5 4 1 1 5.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR (iii) Rujuk jadual di bawah.5 0 2. KL:Kementerian Pelajaran Malaysia.74 1.92 1. • E-melkan dapatan anda kepada pensyarah dalam tempoh tiga minggu selepas anda menerima modul ini. (iv) Berdasarkan analisa yang anda perolehi. Analisa dapatan pemantauan Jemaah Nazir (2006) terhadap pengurusan bilik seni di beberapa buah sekolah rendah terpilih. No.35 0.3 2 11. Sertakan gambar-gambar yang berkaitan. 43 . buat rumusan tentang kualiti pengurusan bilik seni dengan berpandukan buku Standard kualiti pendidikan Malaysia. Anda juga boleh kaitkan cadangan tersebut berpandukan senario di sekolah anda atau sekolah lain yang mempunyai bilik PSV.55 1.5 1 25.1 4 24.66 0.55 * Pur = purata (v) Buat penjelasan tentang suasana bilik Pendidikan Seni yang kondusif dengan menyediakan sebuah pelan lantai cadangan.9 Pur 0.1 2 11. Sekolah: Pernyataan standard. Jemaah Nazir Sekolah.