P. 1
syarat2 penerimaan qiraat

syarat2 penerimaan qiraat

|Views: 44|Likes:
Published by Wardah Diana

More info:

Published by: Wardah Diana on Aug 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/06/2014

pdf

text

original

15

3.2 Syarat-Syarat Penerimaan Sesuatu Qiraat Para ulama’ telah menggariskan 3 syarat bagi penerimaan qiraat. Syaratsyarat tersebut adalah :

1. Sanadnya mutawatir. 2. Sesuai dengan tulisan pada salah satu mushaf Uthmani, walau pun secara tersirat. 3. Sesuai dengan salah satu kaedah Bahasa Arab.

3.2.1 Sanadnya mutawatir Sanad yang mutawatir membawa maksud periwayatan oleh ramai orang dari satu peringkat ke satu peringkat dari awal hingga akhir yang mana menurut kebiasaan , adalah mustahil mereka boleh bersepakat untuk melakukan suatu dusta , sejak dari awal sanad yang pertama hingga sampai kepada sanad yang terakhir.

Terdapat juga sebahagian ulama’ mengatakan sanad yang sahih sudah cukup untuk membolehkan sesuatu qiraat itu diterima.

Syaikh Makki bin Abu Talib al- Qaisi menyatakan; “ Qiraat sahih adalah qiraat yang sahih sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad S.A.W,

Dengan demikian. . Sebab Al-Qur’an.sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn Hajib. sebagaimana disebutkan dalam kitabnya Tayyibatun Nasyar fi al-Qiraat al-’Asyar. mengutip pendapat al. seperti yamg disebutkan dalam kitabnya ‘ Munjid al-Muqriin wa Mursyid al-Talibin. Jadi. menurut para imam dan pemuka mazhab yang empat.ahli hadith dan yang lain-lain.Shafaaqasi.16 ungkapan kalimahnya sempurna menurut kaedah tatabahasa Arab dan sesuai dengan tulisan pada salah satu mushaf Uthmani. pendapat ini lemah kerana membawa akibat tiada perbezaannya antara Al-Qur’an dengan yang bukan al-Qur’an) Pada kesempatan lain. oleh Ibnul Jazari di sini adalah Menurut Imam al-Nuwairi : “Meniadakan syarat mutawatir adalah pendapat baru . ( Menurut Sya’ban Muhammad Ismail . bertentangan dengan ijma’ para ahli fiqh..” Pendapat ini diikuti oleh Ibnu Jazari. Ibnul Jazari mensyaratkan mutawatir untuk penerimaan sesuatu qiraat yang sahih.” Semua yang memegang definisi ini pasti mensyaratkan mutawatir.menurut jumhur ulama empat mazhab yang terkemuka-adalah kalamullah yang diriwayatkan secara mutawatir dan dituliskan pada mushaf. mungkin yang dimaksudkan dengan ‘sanad sahih’ mutawatir.

al-Azra’i.3 Sesuai dengan salah satu kaedah Bahasa Arab. Banyak orang yang secara jelas menerangkan pendapat ini seperti Abu Bdul Barr. Pendapat yang mensyaratkan mutawatir ini telah menjadi ijma’ para ahli qiraat. tidak dapat diubah dengan alasan apa pun.2 Sesuai dengan tulisan pada salah satu mushaf Uthmani.” 3. sama ada kaedah yang disepakati ataupun kaedah yang diperselisihkan selagi . Ini bererti qiraat itu sesuai dengan satu segi susunan kalimat bahasa Arab.2. walau pun secara tersirat. Ibn ‘Athiyah. Ini bermakna.Makki dan beberapa orang lainnya.17 syarat mutawatir itu merupakan keharusan. Menurut jumhur ulama’. sama ada lebih fasih atau sekadar fasih sahaja. rasm Uthmani merupakan hal yang ‘tauqifi’ . al-Zarkasyi dan al-Asnawi. bacaan wajah bacaan qiraat itu menepati dengan tulisan yang terdapat pada salah satu mushaf yang disalin oleh jawatankuasa yang dilantik oleh Uthman bin ‘Affan yang dikirimkannya ke negara-negara Islam pada masa itu. Tidak ada ulama mutaakhirin yang tidak sependapat kecuali al.2. 3.

Misalnya.a. qiraat Imam Hamzah yang membaca lafaz " ِ ‫حمام‬ َ ‫ر‬ ْ َ ‫ا َل‬ " dengan baris kasrah huruf mim pada surah an-Nisa’ ayat 1 :                                         Imam Hamzah membaca kalimah " ِ ‫حمام‬ َ ‫ر‬ ْ َ ‫" ال‬ dengan baris kasrah sebagai ‘athaf kepada dhamir majrur pada lafaz kerana menurut kaedah nahwu mazhab Kufah atau merupakan ‘Aa-id ( kata yang dikaitkan kembali ) daripada huruf jar yang telah dihilangkan kerana telah diketahui atau pun sebagai qasam ( sesuatu yang disumpahkan ) sebagai penghormatan bagi Arham ( kerabat ) dan ia juga menjadi pendorong untuk memelihara hubungan serta memperkukuhkan tali silaturrahim.w adalah wajib untuk diterima.18 sanad qiraat tersebut sesuai dengan bentuk tulisan pada salah satu mushaf Uthmani. dan kaedah bahasa Arab yang dipakai. . ia tidak ditentang atau ditolak kerana qiraat yang ditetapkan oleh Rasulullah s. Jika sesuatu qiraat itu adalah sahih seperti yang diajarkan oleh Rasulullah.

“ Qiraat itu merupakan sunnah yang wajib diikuti . maka qiraat itu merupakan sunnah yang harus diikuti dan wajib diterima.” . “ Adapun yang dimaksudkan dengan mengikuti qiraat orang yang sebelum kita merupakan sunnah yang wajib diikuti. Jikalau tidak. sudah pasti yang akan menjadi pertimbangan utama adalah masalah bahasa.” Dan Baihaqi berkata . Apabila periwayatannya telah mantap . ertinya ialah tidak boleh menyalahi qiraat yang termasyhur walaupun selain qiraat tersebut terdapat qiraat lain yang cukup lumrah dalam bahasa Arab.” Zaid bin Tsabit pula mengatakan.19 Abu ‘Amr Ad-Dani berkata : “ Para imam qiraat tidak mengamalkan suatu qiraat Al-Qur’an berdasarkan bahasa yang paling masyhur dipakai dan yang paling sesuai menurut kaedah tata Bahasa Arab. melainkan berdasarkan yang paling mantap diterima dari hadith yang riwayatnya sahih periwayatannya.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->