KEMAHIRAN BERFIKIR

AHLI KUMPULAN;

MELVIN GEORAGE SATHISWARAN SASHIKUMAR KARTHIKESAN

KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS  Dari perkataan Yunani iaitu kritikos Kecekapan dan keupayaan menggunakan minda.  Untuk kecekapan dan keupayaan menggunakan minda. Terdapat sembilan proses yang terkandung dalam proses kemahiran berfikir secara kritis. salah satunya merupakan “membanding dan membeza” .

sifat. Kemahiran ini akan digunakan apabila terdapat dua atau lebih ciri atau kemungkinan. Membanding dan Membeza Definisi Merupakan satu proses yang melibatkan pelajar mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan kriteria seperti ciri. kualiti dan unsur sesuatu objek atau peristiwa. dan Membuat pilihan atau keputusan. .

dan membuat analogi. . • Mengelak daripada terkeliru tentang perkara-perkara yang seakan –akan sama • Membantu dalam kemahiran yang lebih kompleks seperti mengelas. • Membantu membuat keputusan dengan bijak. • Memahami perkara-perkara yang dibandingkan dengan lebih mendalam lagi. Membuat definisi. Tujuan.

. dapat menerangkan kepada pelajar dengan jelas dan pelajar juga dapat belajar dengan selesa. Dapat mengingat dengan cara yang berkesan.Dapat membezakan sesuatu dengan lebih mudah. Sebagai guru.

cara pembelajaran yang baru Tidak akan rasa muak/ bosan Mudah menganalisis Pengambaran yang mudah dan efektif Kebaikan mengaplikasikan proses ini. Dapat memahami dengan senang Dapat menilai kekurangan dan kelebihan sesuatu .

•Kaedah banding dan beza dapat dipergunakan dalam pengajaran di kelas. anda perlu mahir dalam kemahiran kritis. Contohnya. bagi subjek tertentu seperti sains. matematik dan di peringkat atasan. subjek sejarah.•Sebagai seorang guru yang inovatif. kerana terdapat banyak istilah /terma yang perlu di ingat dan di klasifikasikan. . kimia. biology. fizik dan lain-lain. moral. supaya P&P anda dapat di jalankan dengan cara yang berkesan. merupakan subjek yang perlu diberikan tumpuan dan ianya susah untuk di ingat.

Nyatakan persamaan dan perbezaan yang terdapat dalam sel haiwan dan tumbuhan. A B PERSAMAAN PERBEZAAN PERBEZAAN .Contoh bagi subjek Sains.

Contoh-contoh bentuk lain. .

.

.

Mudah difahami Kemas dan teratur Tidak perlu membaca petikan-petikan yang panjang Hanya isi penting sahaja akan dinyatakan Dapat merangkum semuanya dalam masa yang singkat Mengajar kita untuk berfikir secara kritis .

supaya dapat bezakan •Menggunakkan pensil/pen yang berlainan pen •Hanya menulis isi/fakta penting sahaja .•Perlu lakar dalam bentuk yang berlainan.

.ZZZ Fikirkan apakah kehidupan harian yang boleh dikaitkan?? LOL. IDEA! .

dan berharap akan diaplikasikan dalam kehidupan harian dan dalam dunia perguruan!.. Andalah transformasi negara kita… Selamat maju jaya… ..Kami berharap anda telah mendapat sesuatu yang terbaharu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful