JENIS-JENIS SUMBER SEJARAH: Sumber primer (pertama)  Bahan yang belum diolah atau dicetak atau bahan

yang masih dalam keadaan asal.  Keterangan daripada seseorang saksi atau yang terlibat dalam sesuatu perkara.  Sumber-sumber bersifat asli dan belum ditafsir.  Sumber-sumber ini biasanya dihasilkan pada masa yang hampir sama dengan maklumat yang dicatatkan dan oleh pihak yang berwibawa.  Memberi pemahaman yang terus dari sumber asal.  Alat yang penting bagi seorang ahli sejarah untuk membina suatu pemahaman tentang sesuatu peristiwa.  Digunakan sebagai bukti oleh ahli-ahli sejarah dalam membina satu tafsiran dan membina satu hujah untuk menyokong tafsiran tersebut.  Bukti untuk menjawab soalan-soalan dan membina hujah-hujah mengenai masa lampau.  Fosil  Manuskrip yang belum dicetak  Surat rasmi kerajaan  Batu bersurat  Keterangan lisan Ciri-ciri Pengertian Sumber sekunder (kedua)  Bahan atau dokumen yang dikaji melalui pembacaan bahan bertulis maklumat yang telah dicatatkan di tempat lain.  Karya-karya yang telah diproses berdasarkan bahan-bahan mentah.  Bahan yang telah diolah, dicetak dan disebarkan kepada umum.  Melibatkan pengitlakan, analisis, sintesis, tafsiran atau peilaian maklumat asal.

Pengumpulan dan pemprosesan sumber

Kepentingan sumber

 Menjadi lebih dipercayai kerana ia telah dikumpul dan ditimbang secara kritikal dari segala segi.

Contoh

     

Majalah Jurnal Ensiklopedia Akhbar Risalah Laporan tahunan