(

N.ISTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TUANKU BAINLIN

MENGKUANG 14OOO BUKIT MERTAJAM PULAU PINANG MEMO PENGURUSAN
Kepada: Semua pelajar IPGKTB
Daripada:

TEL:
FAX:

04-5215227 I 229 04-5215230 I 272

04-5214955

Ruj. Kami: IPGKTB/02

/0zrcA6UldWE-

Tarikh

PENGARAH

:

12Mac20l3

Saudara./saudari,

Program Pelestarian .Pokok Angkat'
Perkara di atas dirujuk.

AJK Pelestarian Institut akan mengadakan program .pokok Angkat' untuk menghijaukan lagi bangunan di institut khususnya ai koriOor+oridor ru"ang bilik f.u6ufr

2.

.

Program 'Pokok Angkat' adalah usaha untuk meningkatkan kesedaran pelajarterhadap pemeliharaan dan pemeliharaan pokok-pokok yang ada di r"fitu. institut ,u juga
sense

3'

of ownership'.
Dengan

dan

,"*uput

4'

itu,

dengan menyumbangkan satu kumpulan 5 jinis pokok 'foiiage' yang bukan jenis berbunga. pasu dan tanah akan disediakan. Aktiviti p"nani.an pokok-pokotit"ir"ult aran jiaaaran paaa 16 April 2013 jam 2.30 ptg di tapak kawasan-Ku.r"hi.u, Hidup

saudara-saudari diharap memberi kerjasama untuk menjayakan program ini

Kerjasama dan sokongan pihak tuarlpuan amat dihargai.
Sekian, terima kasih.

.BERKIIIDMAT UNTUK NEGARA'
Saya ya4

perintah,

Pengarah

rffir

IPG Kampus Tuanku Bainun Bukit Mertajam

s.k : LFailBerkenaan