P. 1
Sumbangan Tamadun Islam Kepada Dunia

Sumbangan Tamadun Islam Kepada Dunia

|Views: 66|Likes:
Published by aidamohdhafiz

More info:

Published by: aidamohdhafiz on Aug 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/03/2014

pdf

text

original

Sumbangan Tamadun Islam kepada Dunia SUMBANGAN TAMADUN ISLAM

1. Perkembangan Kelahiran Islam di kota Makkah dan kemunculan kerajaan Islam pertama di Madinah merupakan detik bersejarah kelahiran satu tamadun baru yang telah merubah sejarah dunia. Tamadun ini bukan sahaja telah berjaya merubah corak dan budaya hidup masyarakat Arab Pra-Islam yang bertuankan nafsu dan kejahiliyahan kepada cara hidup baru yang bertunjangkan akhlak dan peradaban tinggi malah ia juga turut merubah geo-politik dunia.

Dengan asuhan dan bimbingan Rasulullah s.a.w. dan kemudiannya diteruskan oleh para sahabat (r.a), penduduk Tanah Arab yang terdiri daripada berbagai bangsa dan keturunan berjaya disatukan dengan ikatan akidah dan ukhuwwah Islamiyah. Mereka muncul sebagai satu umat yang berakhlak, berketerampilan dan sedia berkorban demi Islam. Dalam tempoh waktu yang singkat, kuasa besar Rom dan Parsi yang dulunya memandang remeh terhadap bangsa Arab kini terpaksa tunduk kepada kekuasaan Islam. Oleh itu dari abad ke 7 hingga ke 18 Masihi, dunia telah didominasi dan dicorak oleh tamadun Islam. Dalam jangka masa tersebut khususnya pada abad ke 9 hingga ke 13 Masihi, sejarah telah merakamkan bagaimana tamadun Islam telah melahirkan ramai sarjana ulung dalam berbagai ilmu pengetahuan.

Pada waktu itu kemajuan ilmu sains dan teknologi serta ilmu-ilmu yang lain yang dimiliki oleh dunia Islam tiada dapat ditandingi oleh mana-mana bangsa atau negara. Di setiap ibu kota pemerintahan Islam khususnya Baghdad (di Asia), Cordova (di Eropah) dan Iskandariah (di Afrika), kegiatan keilmuan dan kebudayaan berlaku dengan bersemarak serta disertai segenap lapisan masyarakat. Ramai sarjana dan pelajar dari negara luar khususnya daripada negara-negara Kristian Eropah datang untuk mempelajari serta mendalami berbagai bidang dan cabang ilmu pengetahuan.

Di sepanjang sejarah kegemilangan tamadun Islam, para sarjana Muslim dan sarjana non-Muslim yang bernaung di bawah pemerintahan Islam telah berjaya membuat kemajuan dan pencapaian dalam bidang ilmu pengetahuan serta sains dan teknologi.

Mereka telah menempa satu sejarah tamadun kemanusiaan yang amat mengkagumkan meliputi aspek politik, sosial dan ekonomi.

1.1 Zaman Rasulullah s.a.w. Sejarah pertumbuhan dan perkembangan tamadun Islam adalah bermula pada zaman Rasulullah s.a.w. Zaman Rasulullah terbahagi kepada dua period iaitu period Makkah dan period Madinah. Kedua-dua zaman ini mempunyai perbezaan yang amat ketara dari aspek pertumbuhannya. Period Makkah merupakan zaman asas dalam pembentukan tamadun Islam yang memberi penekanan kepada aspek spiritual, mental dan akhlak masyarakat. Period Madinah pula adalah zaman untuk membina komuniti dan negara yang baik serta mendapat keampunan Tuhan.

a. Makkah Penumpuan yang diberikan oleh Rasulullah s.a.w. di Makkah adalah lebih bersifat penyediaan kader-kader yang mantap dan kuat dalam menghadapi kejahatan puakpuak ekstrimis kuffar dan musyrikin (kerana tidak membenarkan kebebasan melaksanakan ajaran Islam atau dakwah yang diperintahkan oleh Allah). Malah mereka bertindak kejam ke atas kaum Muslimin yang ketika itu sangat sedikit bilangannya. 13 tahun adalah masa-masa kritikal dan menyiksakan bagi orang Islam. Penghijraan yang berlaku ke Habsyah dan Taif tidak banyak memberi ruang dan kejayaan kepada orang Islam. Mereka menderita dengan pelbagai bentuk siksaan dan ancaman tetapi tetap tabah dan yakin dengan akidah yang baru dianuti. Mereka adalah generasi awal yang kental dan unggul yang dididik oleh Rasulullah s.a.w.

b. Madinah Penghijrahan ke Madinah mencanangkan beberapa perubahan kepada orang Islam ke arah yang lebih maju dan berjaya dalam segala bidang kehidupan berasaskan prinsip keimanan. Hijrah turut menandakan bermulanya era pelaksanaan syariat samawi secara menyeluruh mencakupi sosial, politik, agama dan lain-lain. Setelah menjejaki bumi Madinah, Rasulullah s.a.w. telah melaksanakan langkah-langkah berikut:

i. Sosial

Sebagai seorang Rasul dan pemimpin kepada bangsa Arab, Nabi Muhammad s.a.w. berjaya menyusun dan mengatur stratifikasi sosial masyarakat Arab dari negatif kepada positif. Penyatuan yang selama ini tidak pernah wujud dalam kamus kehidupan bangsa Arab telah menjadi kenyataan dengan kedatangan Rasulullah s.a.w. Malah kehidupan mereka menjadi lebih aman dan tenteram. Contohnya, usaha mempersaudarakan di antara golongan Ansar dan Muhajirin sehingga masing-masing sanggup berkorban apa sahaja untuk kepentingan bersama. Taraf wanita juga dimartabatkan apabila mereka dibolehkan menerima harta pesaka kerana sebelum ini mereka tidak punya apa-apa hak.

Rasulullah s.a.w. telah memberi fungsi kepada institusi masjid sebagai pusat ibadat khusus sekaligus sebagai markaz, madrasah dan parlimen. Rasulullah menyusun segala aktiviti harian yang berbentuk sebaran, maklumat, arahan dan sebagainya melalui masjid. Ia juga berperanan sebagai tempat menerima tetamu, tempat musafir bermalam dan menyelesaikan masalah ketenteraan serta kehakiman.

ii. Politik Menurut catitan Ibnu Hisyam, “Sahifah al-Madinah” atau Piagam Madinah diasaskan selepas terbinanya Masjid Nabawi. Piagam ini mengandungi perjanjian di antara orangorang Muhajirin dan Ansar serta seluruh penduduk Madinah yang berbilang kaum seperti Aus, Khazraj serta kaum Yahudi, Bani Quraizah, Bani Qainuqa dan Bani alNadir.

Termetrainya perjanjian ini bermakna Rasulullah s.a.w. berjaya mengasas dan memantapkan kedudukan politik umat Islam di Madinah. Dalam masa yang sama baginda telah berjaya mewujudkan satu masyarakat baru dikenali sebagai “Ummah”, serta merubah sama sekali prinsip suku bangsa yang selama ini melahirkan ketegangan kaum yang berpanjangan. Kejayaan Rasulullah dalam bidang ini telah membawa keharmonian kepada penduduk kota Madinah. Sebarang aktiviti yang tidak sihat, kebangkitan Yahudi dan munafik di Madinah dapat dibendung. Sebarang pihak yang melanggar perjanjian akan dihukum.

iii. Ekonomi

Khalifah bererti pengganti yang melaksanakan tanggungjawab pemerintahan dan pentadbiran yang sebelumnya dilakukan oleh Nabi s.a. Ringkasnya. Dalam masa pemerintahannya. Umar Bin al-Khattab.w. Tamadun Islam yang dibina oleh Nabi s. cukai ghanimah. Baginda juga berpesan kepada lelaki supaya menjaga amanah khususnya mengenai wanita.a. Beliau juga menghantar tentera diketuai Khalid bin Al-Walid untuk melindungi orang Islam dari ancaman Rom dan Parsi. Sebagai satu peringatan dan panduan hidup dalam kehidupan.w. beliau terpaksa berdepan dengan golongan yang enggan mengeluarkan zakat dan nabi-nabi palsu. 1. telah mengemaskinikan pungutan zakat. Mereka mengaut keuntungan tanpa perhitungan moral. Nabi dalam khutbah haji terakhir baginda berpesan kepada umat Islam bahawa baginda telah meninggalkan pesaka yang tidak akan menjadikan mereka sesat iaitu al-Quran dan al-Sunnah. fai‟ dan kharaj.a. Golongan Yahudi adalah kapitalis yang menguasai ekonomi Madinah ketika itu. pembentukan kerajaan Islam di Madinah melambangkan Islam dapat dipraktikkan dalam kehidupan harian secara menyeluruh. Dengan cara ini masyarakat Islam dapat memecah jaringan kewangan golongan Yahudi yang memerangkap orang-orang miskin dengan memberi pinjaman atas kadar faedah yang tinggi. Perlantikan Abu Bakar al-Siddiq (632-634 M / 11-13 H) sebagai khalifah di bai‟ah oleh kira-kira 3000 orang yang berada di Masjid Nabawii. Rasulullah s. Sesungguhnya kesabaran.w. juga memberi perhatian kepada bidang penternakan dan pertanian. dan telah menerima pandangan Saidina Umar al-Khattab supaya mengumpulkan alQuran setelah ramai penghafaz al-Quran mati syahid dalam perang (Perang Yamamah). .w.2 Zaman Khulafa‟ al-Rasyidin (632-661 M) Tugas membina dan memperkuatkan lagi umat Islam telah diteruskan oleh generasi pelapis sahabat-sahabat terpilih seperti Abu Bakar al-Siddiq. kebijaksanaan dan kemurniaan akhlak yang dimiliki oleh Nabi merupakan kunci kejayaan pembentukan tamadun Islam.Rasulullah s.a. Uthman Bin Affan dan Ali Bin Abu Talib yang dilantik sebagai khalifah. di Madinah menjadi titik tolak kepada kejayaan pemerintah Islam seterusnya. Justeru itu Rasulullah memberi galakan kepada orang Islam untuk menceburkan diri dalam bidang perniagaan bagi memecah monopoli yang selama ini dilakukan oleh orang Yahudi.

w. 1. Menubuhkan kuttab. Melantik gabenor pada wilayah-wilayah yang ditadbir. · Sosial.a. Jabatan Cukai dan Jabatan Polis. Dalam masa 10 tahun pemerintahannya beliau berjaya mencapai kejayaan cemerlang dalam semua dasar-dasarnya.a (644-656M/23-35H) mentadbir hampir kesemua mengikut apa yang ditinggalkan oleh khalifah terdahulu. · Pendidikan. menulis. Jabatan Ganjaran dan Pengagihan. Pungutan cukai yang sistematik dapat membantu beliau menyediakan pelbagai kemudahan asas kepada rakyat seperti jalan raya dan sebagainya. Beliau juga telah meneruskan pentadbiran seperti khalifah sebelumnya.3 Kerajaan Bani Umaiyah (661-743M) . Beliau telah memberi perhatian serius kepada jabatan tentera seperti rumah-rumah untuk tentera. elaun dan lain-lain. Asia Minor dan · Menubuhkan dewan iaitu Jabatan. Dalam masa pemerintahannya . Di antara kemajuan yang telah dibuat oleh beliau ialah. gaji. Uthman Bin Affan r. penekanan kepada membaca. menghafal al-Quran. Antaranya Jabatan Tentera.Aktiviti yang paling menonjol dapat dilihat ialah penulisan al-Quran yang lebih sistematik. Ali Bin Abi Talib k. (656-661M/35-40H). Sebanyak 6 salinan dibuat.Umar al-Khattab (634-644M/13-23H) dilantik menjadi khalifah dengan persetujuan seluruh kaum muslimin dengan gelaran Amir al-Mukminin.beliau telah berdepan dengan pemberontak yang menuntut beliau menghukum mereka yang terlibat dengan pembunuhan Uthman Bin Affan r. · Politik. dapat dilihat tamadun yang dibangunkan oleh Rasulullah dan diteruskan oleh Khulafa‟ al-Rasyidin merupakan tamadun terunggul dengan model dan praktikalnya adalah yang terbaik. Perluasan wilayah meliputi Afrika Utara. Khurasan. Dari penjelasan di atas. Ini adalah sumbangan paling berharga dari beliau yang kekal hingga kini. praktikal amalan ibadat dan latihan fizikal.

Faktor-faktor di atas telah menyumbang kepada kejatuhan kerajaan Bani Umaiyah. Sumbangan kerajaan Bani Umaiyah dalam politik dapat dilihat dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran. Kejayaan dalam pelbagai bidang itu telah menunjukkan kebijaksanaan pihak pemerintahan Bani Umaiyah dalam merancang. ilmu pengetahuan semakin bertambah maju dan Kota Basrah dikenali sebagai pusat pengajaran dan penyebaran ilmu. 1. · Sistem urussetia. Pemilihan khalifah mengikut sistem warisan yang diamalkan itu juga ditentang oleh sebilangan orang Islam khasnya golongan Syiah dan Khawarij. melaksanakan pembaharuan dan menyelaraskan pentadbiran kerajaannya. · Sistem Wazarah iaitu perlantikan menteri untuk mengetuai sistem pentadbiran negara bagi kerajaan pusat sementara gabenor dilantik untuk mengetuai pentadbiran wilayah.Pemerintahan Bani Umaiyah yang diasaskan oleh Muawiyah Bin Abu Sufian berikutan penyerahan kuasa oleh Hassan Bin Ali kepada Muawiyah. mengawal keselamatan khalifah dan pemegang amanah. Pemerintahan ini berpusat di Damsyik. Seseorang pegawai ditugaskan memeriksa orang yang mahu menemui khalifah.4 Kerajaan Bani Abbasiyah (750-1258M) . khalifah telah mengabaikan tanggungjawab mereka terhadap rakyat di samping mengabaikan ajaran Islam. Dalam bidang sosial. Hospital penyakit kusta telah dibina oleh Khalifah Umar Bin Abdul Aziz. · sistem hijabah (penyekatan). Taraf kesihatan turut diberi perhatian dengan pembinaan hospital pertama di Damsyik oleh Khalifah al-Walid Bin Abdul Malik. Beberapa orang pegawai utama dilantik bagi mengumpulkan rekod. penentangan berlaku dari dalam dan luar negara. Terdapat empat aspek utama dalam sistem pentadbiran Bani Umaiyah. Pada masa yang sama. menguruskan surat-menyurat dan sebagainya. Akan tetapi pada peringkat akhir pemerintahan Bani Umaiyah. Pada masa ini bahasa Arab mencapai kemuncaknya apabila dijadikan sebagai bahasa rasmi negara. · Sistem Khalifah iaitu perlantikan khalifah sebagai ketua pemerintah. Kegiatan keilmuan ini melahirkan ilmuan seperti Khalil Bin Ahmad (pakar bahasa dan filsologi Arab) dan sibawaiyh (ahli nahu Arab).

Zaman kegemilangan kerajaan ini adalah pada abad ke-9 Masihi semasa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid (786-809M) dan puteranya al-Makmun (813833M). Di antara ulama terkenal pada era ini ialah Imam Malik. Afrika Utara mengalami proses Islamisasi dan menjadi sebahagian dunia Islam sehingga kini. Selama tempoh masa itu tamadun Islam telah mewarnai tamadun dunia dan elemen tamadun Islam tersebar luas ke serata dunia khususnya ke utara benua Afrika dan ke Eropah. Mereka telah memelihara warisan ilmu daripada lenyap kerana mereka telah menerima hasil penulisan itu pada masa Eropah dilanda oleh Zaman Kegelapan iaitu pada ketika masyarakat mereka kurang menghargai ilmu pengetahuan. Islam telah mengurniakan kepada dunia satu pengertian sebenar kepada apa yang disebut sebagai tamadun. Pada akhir pemerintahan kerajaan Abbasiyah. Penyebaran tamadun Islam itu khususnya khazanah ilmu pengetahuannya terjadi di dalam berbagai bentuk dan cara. Imam Abu Hanifah. sejarah dan lainlain. Di Baghdad telah dibina Baitul Hikmah iaitu sebuah institusi keilmuan yang diasaskan oleh Khalifah Harun al-Rasyid dan hanya berkembang luas pada zaman pemerintahan al-Makmun. Umat Islam dari Tamadun Islam yang diterima . Pada masa ini orang Islam memainkan per anan besar kepada peradaban dunia. Perkembangan keilmuan itu telah berlaku melalui penulisan dan penterjemahan karya asing ke dalam bahasa Arab. Beberapa bandar penting di Afrika Utara seperti Kaherah dan Iskandariah di Mesir. Ringkasnya. Imam Syafi‟i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Kerajaan ini berakhir pada tahun 1258M apabila ibu kotanya ditawan oleh tentera Monggol di bawah pimpinan Hulagu Khan. 1. Fez dan Tangiers di Morocco lahir sebagai pusat perkembangan tamadun Islam di dalam jangka masa tertentu khususnya pada zaman pemerintahan kerajaan Fatimiyah. pemerintahan khalifah menjadi lemah dan kemudiannya membawa kepada kemunculan kerajaan-kerajaan kecil di kawasan Parsi dan Turki.5 Kerajaan Islam di Afrika Umat Islam dan tamadunnya menguasai dunia selama lebih satu alaf. tafsir. Para ulama juga turut menghasilkan tulisan dalam bidang fiqh. Pada masa itu kota Baghdad (pusat pemerintahan kerajaan Bani Abbasiyah) telah memainkan peranan sebagai pusat intelektual dan penyebaran ilmu.

Sejarah perkembangan tamadun Islam yang bermula pada zaman Rasulullah dan mencapai tahap yang paling ideal di zaman khulafa al-Rasyidin. Pembukaan Andalusia Andalusia atau dikenali juga sebagai al-Andalus atau Sepanyol adalah istilah yang diberikan oleh ahli geografi Islam abad pertengahan. lebih-lebih lagi dipinggirkan ketika pembangunan manusia sedang rancak berjalan. Manakala Orang Phonecia dicatatkan telah menubuhkan sebuah kerajaan mereka di Andalusia pada awal kurun ke-10 sebelum Masihi. Model dan praktikalnya masih tidak dapat ditandingi hingga ke hari ini. Seterusnya pada kurun pertama Masihi datang pula orang Romawi dan diikuti oleh suku kaum Visigoth yang menerajui politik Andalusia sehingga tahun 92H/711M. (Encylopedia Brittanica 1969: 889). (Chejne 1974: 3-4). masyarakat Islam menghadapi krisis demi krisis sehingga berlaku perpecahan hingga akhirnya saat keruntuhan tidak dapat dielakkan lagi. Suku kaum Eropah dan Barbar telah mendiami negeri itu sejak dari zaman awal lagi menurut catatan sejarah. 2. Sekalipun dikatakan bahawa kegemilangan Tamadun Islam berada di puncak pada zaman pemerintahan Abbasiyah di Baghdad terutama dalam aspek ilmu pengetahuan sehingga berjaya menggarap segala sumber kekayaan untuk kepentingan duniawi. Ia merujuk kepada wilayah pemerintahan Islam di Semenanjung Iberia yang meliputi negeri Portugal dan Sepanyol moden. Sumbangan Tamadun Islam Andalusia/Sepanyol Kepada Eropah 2.mereka telah mencipta dan mewujudkan tamadunnya sendiri iaitu satu tamadun yang teragung dengan segala kepelbagaian pencapaian dan kegemilangannya yang lahir dalam kesatuan.1. Malah tidak dapat dinafikan dalam zaman-zaman kegemilangan ilmu pengetahuan. namun Islam melihat kekayaan dan kemewahan duniawi sebagai sebab kepada berlakunya keruntuhan tamadun sekiranya aspek kerohanian yang mengingatkan manusia kepada alam akhirat kian terhakis. . Sebenarnya asal-usul nama Andalusia tidak diketahui secara tepat tetapi mungkin diambil daripada perkataan „Vandalusia‟ yang bererti „Tanah Vandal‟ iaitu satu suku bangsa Eropah yang mendiami rantau tersebut sekitar abad ke 5 Masihi.

politik. sosial dan yang paling ketara dalam aspek ilmu pengetahuan. Kesemua ini merupakan faktor kepada keruntuhan kerajaan Visigoth di Andalus. meniru resipi masakan. perasaan tidak puas hati daripada rakyat golongan bawahan dan keadaan yang mengecewakan telah meletakkan negara dalam keadaan porak peranda. Setelah Islam bertapak di Andalus. Berikutnya beliau mengutuskan Tariq Bin Ziyad yang telah berjaya menawan keseluruhan bumi Andalus.000 orang dengan mudah pada 92H/711M. . ekonomi dan politik Andalusia terutamanya ketika di bawah pemerintahan Visigoth amat buruk. orang Yahudi dari Timur mulai mencurah masuk. Ringkasnya. bentuk pakaian dan sebagainya. Gabenor Islam di Utara Afrika yang telah mengutuskan Tarif Bin Malik dan telah berjaya menawan Algeciras. Cordova menjadi tumpuan utama mereka kerana ia merupakan pusat kegiatan ekonomi. Misi kejayaan ini dibawa oleh Musa Bin Nusair. penggunaan istilahistilah Arab telah menjadi kebiasaan kepada mereka dan pengajian bahasa Arab mengambilalih pengajian bahasa Latin. Sikap toleransi pemerintah Islam serta interaksi di antara orang Islam dengan orang Kristian mengakibatkan berlakunya asimilasi penganut Kristian Andalusia dengan budaya Arab/Islam. Andalus melalui zaman keruntuhan yang tidak mungkin dapat lagi dibendung oleh pemerintahpemerintah Visigoth. Contohnya ramai orang Kristian menukar nama mereka mengikut nama orang Arab. Di samping itu. Ini terbukti apabila kerajaan Visigoth dikalahkan oleh tenteratentera Islam yang hanya berjumlah 12. Mereka tidak dipaksa memeluk agama Islam tetapi hanya perlu membayar cukai jizyah mengikut kadar kemampuan mereka. Ini mungkin disebabkan sikap toleransi Islam sendiri terhadap penganut Kristian. Kesan daripada pentadbiran yang tidak teratur. (Arnold 1913: 136). meniru cara hidup lahiriah orang Islam seperti berkhatan. kehadiran Islam telah mengubah corak dan sistem masyarakat Andalusia sekaligus melemahkan penguasaan bahasa Latin di kalangan masyarakat tempatan sehingga memaksa ahli agama Kristian menterjemahkan buku-buku agama Kristian ke bahasa Arab.Keadaan social. Dalam jangka waktu yang singkat sahaja agama Islam telah tersebar luas di kalangan penduduk tempatan Andalus.

Pada waktu yang sama masyarakat Kristian Eropah yang berjiran dengan Andalusia masih lagi berada di Zaman Kegelapan (Dark Ages).2 Faktor-faktor Perkembangan Keilmuan di Andalusia Andalusia sering juga disebut Andalus pada suatu ketika dahulu (awal abad ke 8 Masihi sehingga penghujung abad ke 5 Masihi) telah berjaya meletakkan taraf umum kebudayaan masyarakatnya pada tahap yang paling tinggi sehingga hampir kesemua penduduknya mengenal huruf. Umat Islam wajib mempelajari semua bidang ilmu yang berkait dengan keperluan dan kepentingan mesyarakat Islam. di antara yang dapat dikenal pasti adalah seperti berikut: i. ii. masyarakat dan negara. Kehadiran Islam di Andalus telah mencetuskan suasana keilmuan. Terdapat beberapa faktor yang membantu suasana perkembangan keilmuan di Andalus.2. Sejarah mencatatkan bahawa di bawah pemerintahan dan pentadbiran Islam hampir tidak ada rakyat Andalus yang buta huruf. fizikal dan intelektual. Mereka berusaha menjemput dan mengumpulkan para cendikiawan dari seluruh dunia untuk menampung keperluan . Malah umat Islam dan masyarakat Andalus sama-sama bergabung tenaga dan terus mengorak langkah ke arah kemajuan hidup yang lebih menyeluruh mencakupi seluruh dimensi spritual. umat Islam digesa supaya berusaha menambah ilmu pengetahuan yang sedia ada dengan menggunakan akal fikiran yang telah dikurniakan oleh Allah. Ramai kalangan umat Islam yang berhijrah ke Andalus memainkan peranan penting dalam bidang perkembangan intelektual. Andalus berjaya menghasilkan ramai cendikiawan dan muncul sebagai sebuah obor yang menyinari Eropah yang berada dalam kegelapan itu. Tanpa penguasaan yang sewajarnya terhadap ilmu-ilmu tersebut tidak akan memungkinkan umat Islam mencapai kestabilan dan keselesaan dalam kehidupan sebagai individu. Melalui al-Quran dan al-Sunnah. Galakan Pemerintah Pemerintah-pemerintah Islam di Andalus mengambil berat dalam perkembangan dan kemajuan kegiatan intelektual dalam berbagai bidang. Gesaan Agama Islam Islam menegaskan umatnya untuk mengambil berat terhadap kemajuan ilmu pengetahuan.

(S. Beliau juga berjaya menyatukan masyarakat Andalus yang terdiri daripada berbagai bangsa dan suku kaum menjadi satu umat yang menghasilkan pencapaian tinggi. sosio-ekonomi dan perkembangan ilmu pengetahuan. Berikutnya Khalifah al-Hakam II (961-976 M) telah menumpukan sepanjang lima belas tahun kekuasaannya menggalakkan perkembangan kegiatan keilmuan di Andalus. Sarjana-sarjana daripada luar dibawa masuk untuk mengajar di institusi-institusi tersebut dan kesan daripada usaha beliau itu pendidikan Arab telah berkembang pesat di seluruh Andalus. Beliau juga telah mendirikan banyak institusi pengajian di setiap kota di Andalus dengan tujuan menyebarkan ilmu pengetahuan di kalangan masyarakat umum. Kebudayaan masyarakat Andalus mencapai tahap tertingginya di bawah pemerintahan al-Hakam II. Di bawah pemerintahan beliau Andalus mencapai puncak kemakmuran ekonomi. (Irving 1973: 140). Pada zaman pemerintahan Abdul Rahman III (912-961 M) Andalus mula mencapai ke puncak keagungan dan kecemerlangannya dalam berbagai aspek kehidupan seperti pentadbiran. iii.H. Pada zaman kekuasaannya Universiti Cordova diperbesarkan dan dipertingkatkan peranannya hingga muncul sebagai sebuah universiti terbaik dan terbesar di dunia. hampir semua penduduk Andalus tanpa mengira lapisan masyarakat boleh menulis dan membaca dengan baik. Pada zaman pemerintahan Abdul Rahman II (822-852 M). mereka begitu berminat dan cintakan ilmu sehingga masjid dan istana turut dijadikan tempat pembelajaran. Begitulah peranan yang dimainkan oleh pemerintah-pemerintah Islam di Andalus.institusi keilmuan yang didirikan dihampir setiap bandar di Andalus. (Dozy 1972: 455)( Irving 1973: 114). Mahmud 1960: 71). (Irving 1973: 166). Kesungguhan Ulama . Menurut yang dilaporkan oleh Dozy di dalam bukunya “Spanish Islam”. (Ahmad Amin 1969: 15). banyak perubahan dan kemajuan telah dilakukan dan beliau dianggap sebagai penaung dan pengembang kegiatan kesenian dan kebudayaan di Andalus.

Beliau mampu menguasai pelbagai bidang ilmu. Setiap lapisan masyarakat Andalus bermula daripada para pemerintah sehingga masyarakat awam tidak kira lelaki dan wanita. mereka juga tidak melepaskan peluang untuk melibatkan diri dalam bidang keilmuan dengan bekerja sebagai penyalin kitab suci al-Quran dan buku-buku ilmiah lain. Semasa pembukaan Andalus para cendikiawan dan ulama Islam telah sama-sama datang sebagai tentera. ulama berperanan menerangkan akidah dan menyelesaikan soal-soal asas yang dihadapi seperti ilmu syariat dan bahasa. Beliau juga seorang ahli fikir. Bagi golongan wanita yang miskin. (865 mati). tetapi mereka sanggup merantau dan mengembara semata-mata untuk mencari dan menambah ilmu pengetahuan.Faktor yang mempercepatkan perkembangan ilmu pengetahuan di Andalus ialah kesungguhan para ulama. iv. Hujah-hujah. Minat mengumpulkan buku ini dimiliki oleh setiap lapisan masyarakat di Andalus termasuk wanita dan golongan hamba. Masyarakat Andalus juga amat berminat dalam pengumpulan buku-buku ilmiah daripada pelbagai bidang. Kepesatan kegiatan intelektual ini juga disebabkan ulama dan ilmuan Islam terpaksa menghadapi cabaran ilmiah daripada pemeluk Islam yang baru. Pada peringkat awal. Malah terdapat ramai lagi ulama dan cendikiawan Islam yang turut memberi sumbangan besar dalam proses perkembangan ilmu pengetahuan ini seperti Ibn Firnas (888M . Contohnya Ibn Hazm (994-1064 M) yang merupakan ilmuan Islam yang agong di Andalus. Kemudian mereka turut menyebarkan ilmu pengetahuan dan memberikan galakan kepada masyarakat untuk mendapatkan ilmu. Minat mereka terhadap pelajaran tidak terbatas atau cukup di dalam negara mereka sahaja. Minat mereka dalam mencari dan mendalami berbagai bidang ilmu pengetahuan amat dikagumi. sasterawan dan juga hakim. falsafah dan ilmu logik mereka yang kukuh terpaksa ditangani dengan hujah-hujah yang lebih mantap. Ternyata faktor-faktor yang disebutkan di atas iaitu gesaan ajaran Islam kepada mencari ilmu gandingan mantap para ulama dan pemerintah dalam menyemarakkan .mati) dan Yahya al-Ghazal. sama-sama berlumba-lumba untuk mempelajari dan mendalami pelbagai cabang ilmu pengetahuan. Mereka membawa bersama ilmu dan pengalaman untuk dikembangkan dan dicurahkan kepada penduduk Andalus. Sikap Masyarakat Masyarakat Islam Andalus menaruh perhatian besar terhadap kegiatan keilmuan.

Hanya Universiti al-Azhar di Mesir dan Universiti Nizamiyyah yang setanding dengannya.3 Cordova Sebagai Pusat Kegiatan Keilmuan Kedatangan Islam ke Andalus bukan sahaja telah membawa perubahan kepada struktur politiknya. Hasil daripada banyaknya institusi pendidikan ini. Dicatatkan juga bahawa pada zaman pemerintahan al-Hakam II. Masjid-masjid juga turut berfungsi sebagai pusat pembelajaran. (Imamuddin 1965: 184). Penguasaan Islam di Andalus selama hampir lapan abad sebenarnya telah memberikan pengertian yang amat besar kepada perkembangan kegiatan intelektual dalam berbagai bidang bukan sahaja kepada masyarakat Andalus. di seluruh Andalus terdapat sebanyak seribu buah universiti yang dilengkapi dengan perpustakaan yang baik. Cordova yang juga merupakan ibukota pemerintahan Islam di Andalus pada waktu itu muncul sebagai pusat pengajian dan kebudayaan yang terulung di Eropah bagi orang-orang Islam. (Kabir Ahmad Khan 1982: 312). Boleh dikatakan semua bandar utama mempunyai universitinya yang tersendiri. Kristian dan Yahudi. Khususnya dalam bidang pertumbuhan dan perkembangan intelektual. (Abdul Aziz Salim 1962: 296). Para pelajarnya terdiri daripada dalam dan luar negeri. Ia menjadi tumpuan para sarjana dan pelajar dari segenap pelusok dunia. Mereka boleh mempelajari berbagai-bagai bidang ilmu dan di mana-mana institusi yang terdapat dengan banyaknya di kota Cordova. Institusi pendidikan tumbuh dengan banyaknya di seluruh Andalus. Cordova yang menjadi ibu kota pemerintahan Islam di Andalus pada zaman kemuncaknya telah muncul sebagai sebuah kota ilmu pengetahuan yang ulung. 2. . malah kepada seluruh masyarakat Barat dan dunia. malah telah memandu Andalus ke mercu kejayaan cemerlang yang tidak boleh ditandingi didalam segala bidang kehidupan. sementara bandarbandar kecil mempunyai sekolah-sekolah. Universiti Cordova muncul sebagai salah sebuah institusi pengajian tinggi yang paling terkenal di zamannya.lagi kegiatan intelektual dalam masyarakat dan sikap masyarakat yang cintakan ilmu terbukti menjadi suatu prasarana dalam menyemarakkan lagi kegiatan intelektual di dunia Islam khususnya di Andalus.

Pelajar Kristian Eropah . Ini kerana sudah menjadi lumrah dunia. Perkembangan ini telah menimbulkan kebimbangan dan bantahan dari Bishop Alwaro. John of Seville terpaksa mengusahakan terjemahan Bible ke bahasa Arab untuk digunakan oleh penganut-penganut Kristian Andalus. (Imamuddin 1965: 186). Orang Mozarab telah membelanjakan wang yang banyak untuk membina perpustakaan-perpustakaan besar bagi menyimpan buku-buku Arab. pada tahun 1049 M.4 Cara Penyebaran Tamadun Islam Ke Eropah Penyebaran Tamadun Islam ke Eropah melalui berbagai cara. Barang dagangan dari Andalus menguasai pasaran di setiap bandar besar Eropah. Melalui kontrak perdagangan ini sistem nilai dan keilmuan masyarakat Islam Andalus berjaya dikuasai oleh masyarakat Kristian Eropah. Cara terpenting berlakunya penyebaran tersebut ialah melalui Andalus iaitu dari 92-897H bersamaan 711-1492 M. Cara terpenting berlakunya proses pemindahan khazanah ilmu pengetahuan dan teknologi Islam ke Eropah ialah melalui aktiviti penterjemahan. Penumpuan dan pemerhatian mereka terhadap karya-karya Islam menyebabkan mereka lebih menguasai bahasa Arab berbanding dengan bahasa Latin. i. golongan pedagang dan para pelajar Kristian Eropah yang belajar di unversiti-universiti Andalus. Sebagai bukti. Pedagang Pedagang-pedagang Islam Andalus telah membuat hubungan dagang dengan negara Kristian sama ada melalui perdagangan darat dan juga laut. bangsa yang menguasai perdagangan akan mempengaruhi bangsa-bangsa lain yang mempunyai kontrak perdagangan dengannya. ii. iii.2. Ia diambil dari bahasa Arab “musta‟ribun” (orang-orang yang diarabkan) iaitu orang Kristian yang tertarik dan mengamalkan beberapa aspek kebudayaan Arab dan tamadun Islam. (Azam 1991: 87). Orang Mozarab Mozarab ialah panggilan kepada masyarakat Kristian. Dengan penguasaan yang meluas terhadap karyakarya Islam golongan ini telah menjadi sebahagian daripada agen perantara memindahkan elemen-elemen tamadun Islam Andalus kepada masyarakat Kristian Eropah. Tiga golongan utama yang berperanan besar menyebarkan nilai-nilai tamadun Islam ini ke Barat ialah masyarakat Kristian Andalus yang dikenali dengan sebutan Mozarab.

tetapi juga pelajarpelajar Kristian dan Yahudi dari seluruh pelusuk dunia sama ada Eropah. Sekolah perubatan pertama telah ditubuhkan oleh Constantin yang mendapat bantuan dari guru-guru Arab. Menurut Petter antara rombongan yang tiba ke Andalus ialah Elizabeth iaitu sepupu kepada Louis IV dari Perancis dan Putera Dubant dari England sementara Jerman pula menghantar perutusan diketuai oleh menterinya yang bernama William. Afrika dan juga Asia. Pada masa pemerintahan Hisham I. Dilaporkan bahawa Constantin . Pengajian ilmu perubatan di Eropah bermula di Salerno. Ia bukan sahaja menampung pelajar-pelajar Muslim. Secara tidak langsung ilmu-ilmu Islam telah tersebar dengan begitu cepat dan pesat. Perancis dan Jerman ke Andalus untuk menuntut ilmu seperti sains. raja-raja mereka memberikan galakan supaya membuat pengajian dan penelitian terhadap buku-buku dan manuskrip-manuskrip Islam yang berjaya mereka perolehi. Putera Philip telah menghantar pelajar-pelajarnya untuk mempelajari teknik-teknik dan metodologi pembelajaran setiap disiplin ilmu. Dengan lahir banyaknya aktiviti penterjemahan ini maka ilmu pengetahuan serta sains dan teknologi Islam mulai tersebar luas ke seluruh Eropah. pertukangan dan lain-lain. Malah setiap kali mereka berjaya menawan wilayah-wilayah Islam. Mereka juga turut mengasaskan sekolah dan universiti khusus untuk menterjemah buku-buku Arab ke bahasa Latin dan juga memberikan pendidikan Arab-Latin kepada penganut-penganut Kristian.Para pelajar Kristian Eropah ini dihantar oleh negara-negara Eropah seperti England. Sekolah Arab-Latin di Toledo dan Seville telah memainkan peranan penting di dalam pengaliran ilmu pengetahuan Islam ke Eropah. iv. Ketika ini Universiti Cordova yang diasaskan oleh Abdul Rahman III merupakan universiti terbaik ketika itu. Aktiviti Penterjemahan Pemusuhan politik dan agama di antara raja-raja Kristian dengan Islam tidak pula memberikan kesan negatif kepada hubungan kebudayaan. Ia bukan sahaja menerangi dunia Islam tetapi turut membawa nafas baru kepada Eropah yang masih dalam kegelapan. kesenian. (Azam 1991: 88). Mereka juga menghantar pembesar-pembesar dan puteraputera mereka untuk melanjutkan pelajaran di Andalus serta mendalami dan mempelajari setiap aspek kemajuan yang dimiliki oleh orang-orang Islam.

terutamanya di Toledo. (Chejne 1974: 358). Hasil-hasil karya sarjana agung Islam dalam berbagai bidang seperti al-Razi. Mereka mewujudkan hubungan dagang dengan pedagang Islam di . Bologna dan Paris. Tanda-tanda pemulihan ekonomi ini adalah dalam pertambahan penduduk. ekonomi dan sosial dan akhirnya berjaya menewaskan orang Islam di Andalus pada abad ke 15 M. Kebangkitan Eropah Kebangkitan Eropah bermula ketika orang Islam mulai melalui zaman kemerosotan dan kemundurannya. Montpellier dan diikuti oleh Paris. Beliau juga turut menterjemah karya-karya Arab ke bahasa Latin. 2. pembukaan tanah untuk kegiatan pertanian. Negara-negara Eropah mula sedar dan mula mengejar kemajuan dalam berbagai bidang seperti politik. Mereka telah belajar daripada orang Islam dalam membantu proses pemodenan masyarakat Kristian Eropah yang jauh tertinggal. Mereka berbaik-baik dengan orang Islam Andalus dan bergantung kepada jasa-jasa mereka untuk memindahkan khazanah-khazanah ilmu Islam ke Eropah. Narbonne.5 Peranan Andalus Kepada Kebangkitan Eropah i. Vesalius. kemunculan golongan pedagang yang bergantung kehidupan mereka pada perdagangan dua jalinan semula hubungan Eropah Barat dengan Laut Mediterranean yang tertutup pada Zaman Kegelapan (Dark Ages). Gallileo dan lain-lain lagi membawa arah baru dalam bidang tersebut. muncul sebagai pusat pengajian ilmu perubatan yang terkenal di Eropah. Ibn Zuhr dan Ibn Rushd yang telah diterjemahkan ke bahasa Latin telah dijadikan sebagai teks utama di universiti-universiti mereka sehinggalah ke abad 16 Masihi. Venice di Itali muncul sebagai pusat perdagangan penting di Eropah Selatan. iaitu setelah sarjana-sarjana Barat seperti Copernicus. Ibn Sina.telah mengembara selama 36 tahun ke seluruh negara Islam untuk mendalami pengetahuan di dalam berbagai bidang. Abad ke 11M menyaksikan perubahan positif dalam bidang ekonomi di negara-negara Kristian Eropah. Bahasa Arab yang telah menjadi bahasa ilmu pengetahuan telah diajar di beberapa buah unversiti di Eropah dan juga di sekolah-sekolah. Penghujung abad ke 16 dan 17M barulah pengaruh bahasa Arab kelihatan berkurangan dalam bidang falsafah dan sains tabii. Michael Servatus. (Imamuddin 1965: 190). Mereka mula mengkaji faktor-faktor yang telah membawa kepada kejayaan Islam. Naples.

Ini kerana kebanyakan mereka adalah penulis anti-Islam yang amat fanatik. . Kebanyakan sarjana Kristian Eropah yang menjadi pelopor pengembangan ilmu di negara mereka pernah berguru dengan sarjana Islam khususnya di Andalus. Namun begitu ada juga segelintir sarjana mereka yang mengaku secara jujur dan menghargai sumbangan sarjana Muslim. Universiti Cambridge pada tahun 1207M dan Universiti Pradua pada tahun 1222M. Pada abad ke 12 dan ke 13M. (Azam 1990: 3). Sementara kegiatan penulisan ilmiah pula mulai giat dilakukan di Eropah pada tahun 1647M iaitu setelah tertubuhnya Academy Experiment di Itali. Pemulihan ekonomi juga berlaku di bahagian utara dan hampir di semua kawasan di Eropah Barat. Mereka menafikan segala sumbangan besar saintis Muslim dan beranggapan bahawa mereka (saintis Muslim) itu hanyalah sebagai penterjemah karya-karya yang telah dihasilkan oleh saintis dan ahli falsafah Yunani. Seterusnya di London ditubuhkan pula Royal Society of London pada tahun 1662M dan di Perancis dibangunkan French Academy of Science pada tahun 1666M. kebanyakan unversiti lain di Eropah didirikan selepas tahun 1250M. Pada penghujung abad ke 12M terdapat enam buah universiti di Eropah dan menjelang tahun 1500M jumlahnya meningkat kepada 76 buah. Selain unversiti-universiti ini. (Sivachandralingam 1996: 99109). Pedagang Kristian mula menguasai perdagangan dan berusaha menyingkirkan kapal-kapal dagang Islam di bahagian barat Mediterranean.Timur. Florence dan Siena. Sesungguhnya sumbangan yang diberikan oleh sarjana-sarjana Muslim terhadap khazanah ilmu pengetahuan dunia tidak terhitung banyaknya dan tidak ternilai harganya. (Sivachandralingam 1996: 108). namun tidak ramai penulis sejarah sains Barat yang menonjolkan sumbangan sarjana-sarjana Muslim dalam penulisan mereka. Universiti Oxford dibangunkan pada tahun 1167M. beberapa buah universiti mula didirikan di Eropah. (Azam 1990: 3). Meskipun sarjana Kristian Eropah banyak bergantung kepada kepakaran sarjana muslim dalam merintis jalan kebangkitan Eropah. Aktiviti ini berkembang ke Lambardy dan Tuscany tempat berkembangnya bandar-bandar terkenal saperti Milan. Institusi kewangan dan perbankan mula berkembang khususnya di Genoa dan Tuscany di Italy.

Tegasnya dari bandar orang Islam mula berkuasa dan mengambil alih pemerintahan dan diperluaskan ke desa-desa. Namun terdapat juga aspek-aspek negatif dari kehidupan di bandar. Di bandar terdapat ramai penduduk dan kemudahan-kemudahan yang diperlukan bagi menjalankan aktiviti-aktiviti untuk keperluan masyarakat dan negara. global dan integral. intelektual dan senibina. Granada dan Seville.ii) Iktibar Dari Sejarah Orang Islam Andalus (Sepanyol) telah berjaya mencipta sejarah dari segi politik dan peradaban yang tinggi dalam bidang keagamaan. Peradaban Islam adalah berasaskan akidah. Terdapat banyak bandar orang Islam yang baru dibina atau sudah sedia ada tetapi diperbaharui di Sepanyol seperti bandar Cordova. Ciri-ciri kebudayaan dan kemewahan yang terdapat di bandar boleh membawa keruntuhan akhlak penduduknya. Istana yang paling indah dan agung ialah Istana al-Hamra‟ (Alhambra) yang terletak di bandar Granada (Gharnatah). Akidah Islam adalah berbentuk universal. Kerana itu Allah mengingatkan tentang keburukan penduduk bandar yang sering melakukan kerosakan di bumi. Firman Allah bermaksud: “Dan di bandar (tempat tinggal kaum Thamud) itu ada sembilan orang yang semata mata melakukan kerosakan di bumi (dengan berbagai-bagai maksiat) dan tidak melakukan kebaikan sedikit pun”. Istana khalifah juga mencerminkan seni ukir dan seni bina Islam. Kegiatan senibina berkembang pesat di Sepanyol. Usaha membina dan memajukan bandar-bandar Sepanyol merupakan suatu taktik dan strategi penting bagi mengukuhkan pengaruh Islam dari segi politik. Aspek perbandaran merupakan ciri terpenting dalam kehidupan orang Islam di Sepanyol. Pembinaan kota Cordova. sosial dan pendidikan. Masjid merupakan institusi pertama yang mencerminkan seni ukir dan seni bina Islam. Masjid yang teragung di Sepanyol ialah Masjid Cordova. Di bandar-bandar ini terdapat institusi-institusi agama dan pendidikan dan di sini juga tumbuh dan berkembangnya peradaban orang Islam. Seville dan Granada mencerminkan kegemilangan tamadun Islam di Sepanyol. (Surah al-Naml ayat 48) Mereka yang tinggal di bandar termasuklah kaum elit dan raja. ekonomi. Firman Allah yang bermaksud: .

Selama beberapa abad umat Islam menjuarai dunia menguasai pelbagai bidang ilmu pengetahuan. Leon. Navarre dan Aragon telah bersatu tenaga untuk menyerang kerajaan al-Muwahhidun dan wilayah-wilayah lain yang diperintahkan oleh orang Islam. Orang Kristian yang dilihat pada lahirnya baik dan jujur. Kemenangan tentera Salib ini merupakan titik tolak kejatuhan pemerintahan Islam di Andalusia (Sepanyol) kerana selepas itu satu demi satu wilayah Islam jatuh ke tangan mereka. mereka lebih mementingkan hiburan. Tentera Salib telah meraih kemenangan besar dalam peperangan di Los Navas de Tolosa. dan demikian pulalah yang akan mereka lakukan”. Perbalahan dan peperangan sesama sendiri mengakibatkan kerugian besar dari segi nyawa dan harta benda. Ramai dikalangan pemimpin Islam yang terjerumus ke lembah kehinaan. keseronokan dan kebendaan daripada menjalankan tugas dan tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara. 3. (Mahayuddin 1990: 222). Pengaruh Tamadun Islam Dalam Ilmu Pengetahuan Ajaran Islam yang menekankan betapa pentingnya ilmu pengetahuan telah menjadikan umatnya mampu menguasai pelbagai bidang ilmu pengetahuan. Orang Kristian telah mengambil kesempatan daripada perpecahan yang berlaku ini. Mereka mampu menghasilkan karya-karya sendiri dan mampu menyumbang dan menyebarkan ilmuilmu itu kepada masyarakat di seluruh pelusuk dunia. tamak dan mementingkan diri sendiri. mempunyai perancangan dan niat jahat terhadap Islam. sedang dilaksanakan dan terus dilaksanakan pada masa-masa akan datang. Justeru itu timbul perbalahan dan akhirnya berpecah sesama sendiri.“Sesungguhnya raja-raja apabila mereka memasuki sesebuah kampong mereka membinasakannya dan penduduknya yang mulia dijadikan hina. Beberapa disiplin ilmu baru telah dikembangkan dan beberapa penemuan baru telah ditemui hasil . Mereka sentiasa mencari peluang untuk memusnahkan orang Islam. (Surah al Naml ayat 34) Pengaruh budaya Barat yang tersebar luas di kawasan bandar Sepanyol telah memberi kesan negatif terhadap kehidupan penduduknya. Perancangan ini telah dilaksanakan. Pada bulan Julai 1212M tentera Salib (Kristian) dari Castile. Dalam keadaan berpecah ini umat Islam telah kehilangan kekuatan politik dan menjadi semakin lemah. Keadaan ini telah menimbulkan sifat-sifat angkuh.

Matematik. dipelajari dan dihayati sama ada secara langsung atau tidak. Pada waktu itu dunia khususnya di Eropah berada di Zaman Kegelapan. Sehingga kini penemuan sarjana Islam masih dikaji. ii. sains kemanusiaan dan sosial dan lain-lain. al-Nisa‟: 11-12. Sumber Sumber ilmu pengetahuan adalah. v. iv. Prinsip dan Matlamat Keilmuan Islam a. iii. al-Anbiya: 23.daripada penyelidikan yang dilaksanakan secara berterusan dalam bidang-bidang sains dan teknologi. Luqman: 20. Astronomi.t. Kimia. alHajj: 5. diakui atau dinafikan. Al-Sunnah: . al-Rahmah: 7-9. Terdapat ayat-ayat khusus yang membabitkan disiplin tertentu seperti: i. al-A‟la: 1-3. menggesa manusia mempelajari dan mengembangkannya. al-Alaq: 2 dan lain-lain. al-Ra‟d: 3 dan lain-lain. Al-Quran ii Al-Sunnah iii Al-Ijtihad Al-Quran: Terdapat banyak ayat-ayat yang menyuruh manusia menyingkap tanda-tanda kebesaran Allah s.Biologi. 3. i. Kewujudan dan perkembangan pelbagai disiplin ilmu ini telah mempengaruhi dunia. Ada dalam bentuk umum dan ada dalam bentuk khusus. al-An‟am: 97. Yasin: 38-40 dan lain-lain.1 Sumber. Fizik.w.

Tauhid Segala disiplin ilmu mestilah terikat dengan ilmu tauhid iaitu dengan menjadikan maklumat dan ilmu itu dirujukkan kepada al-Quran.t. Berasaskan hiraki ilmu Dari sudut hiraki ilmu. tuntutan mencari ilmu adalah kewajipan keagamaan yang dibahagikan kepada fardhu „ain dan fardhu kifayah. Kesepaduan ilmu Idea dualisme hanya akan memberi kekeliruan dan mampu sekadar mencapai matlamat jangka pendek sahaja. Ini sesuai dengan tuntutan mencari ilmu dalam Islam. al-Sunnah dan sumber-sumber muktabar yang lain. Matlamat Ilmu Dalam Islam . Sebaliknya kesepaduan ilmu akan berkesinambungan dan seterusnya mencapai kedudukan yang paling tinggi iaitu keredhaan Allah s.Hadith-hadith Nabi juga ada menerangkan. ii. Ilmu-ilmu fardhu kifayah pula merupakan ilmu-ilmu yang lebih bersandarkan akal.a. Prinsip Keilmuan Ia mempunyai tiga prinsip: i.w. menggesa dan menganjurkan pencarian ilmu serta melakukan segala urusan dengan cara yang sesuai dengan kepakaran yang dimiliki seperti sabda Nabi s. Akidah tauhid harus menjadi paksi atau tunjang kepada ilmu-ilmu fardhu ain dan fardhu kifayah. Al-Ijtihad: Penggunaan akal yang bijak telah menghasilkan ilmu-ilmu baru. “Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu”. c. ilmu-ilmu wahyu yang merupakan ilmu teras atau dasar yang merupakan ilmu yang tinggi kedudukannya. Oleh itu ia di tempat kedua dari segi hirakinya. yang bermaksud. iii. Menurut Imam al-Ghazali. b.w.

Pengaruh Tamadun Islam Kepada Ilmu Pengetahuan Seperti yang ditegaskan bahawa bukti-bukti pencapaian Tamadun Islam dalam pelbagai bidang ilmu pengetahuan yang menyerikan zaman kegemilangan Islam adalah lahir dari ajaran Islam itu sendiri yang telah diolah oleh pemikir-pemikir Islam. ii. Pemimpin Islam telah mengambil inisiatif untuk mengumpul para ilmuan di suatu tempat dan diberi upah bagi mereka yang mengajar dan membuat penyelidikan dari semasa ke semasa. ii. Untuk mengetahui bagaimana kehidupan sebenar yang merupakan ibadat kepada Allah. Untuk menguruskan dan mentadbir alam sebagai khalifah Allah. Kewujudan Institusi Penterjemahan Orang-orang Eropah yang menetap di negeri-negeri Islam mengambil unsur-unsur Tamadun Islam kemudian mereka bawa pulang ke negeri masing-masing.Matlamat ilmu dalam Islam harus berlegar kepada beberapa tujuan tertentu iaitu: i. Di samping ketekunan beribadat. lahir para ilmuan dalam pelbagai bidang tersebar di seluruh pelosok dunia Islam. Berbagai lapisan masyarakat datang ke tempat itu sama ada dari dalam atau luar negara seperti pelajar-pelajar dari Eropah untuk menimba pelbagai ilmu pengetahuan dari tokoh-tokoh terkenal. iv. Kesemua ini bertujuan bagi kepentingan umat manusia. mereka juga tidak ketinggalan dalam usaha penemuan ilmu-ilmu umum baru yang lain. antara lain: i. baik untuk keselesaan hidup di dunia mahupun mencari kebahagian di akhirat. Penubuhan Pusat Pengajian Tinggi Islam Kaum muslimin amat tekun mengkaji isi kandungan al-Quran dan al-Hadith sejak dari permulaan Islam lagi. Sejak mereka mengenali kecemerlangan Tamadun Islam sekitar abad ke 11 Masehi. Akhirnya tempat itu menjadi Pusat Pengajian Tinggi Islam. iii. 4. Untuk mengatur kehidupan beribadah menurut kepercayaan akidah yang sebenar. maka semakin tinggi keinginan mereka untuk menyerap tamadun dalam kehidupan mereka . Hal ini boleh diperhatikan beberapa kesan pengaruh tamadun Islam terhadap dunia Eropah dan Barat dan dunia seluruhnya. Ini merupakan tonggak matlamat segala ilmu yang ada di atas muka bumi ini. Dengan sebab itu. Untuk mengenali Yang Maha Pencipta iaitu Allah. Ia menjadi rebutan oleh pencinta-pencinta ilmu terutama dari blok Eropah dan Barat.

Pada mulanya mereka hanya menterjemah ilmu-ilmu falsafah sahaja kemudian kegiatan ini diteruskan ke bidangbidang sains.a.sehari-hari. iv.a.w. Sebahagian besar usaha penterjemahan dilakukan oleh ilmuan di Universiti Islam di Sepanyol. adalah tokoh yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan yang berbentuk duniawi dan ukhrawi tanpa wujud sebarang pemisahan di antara satu sama lain. Buku-buku hasil karya ilmuan Islam itu dijadikan rujukan di pusat-pusat pengajian mereka di Eropah. Di antara cara-cara yang biasa dilaksanakan oleh Rasulullah s. Contohnya ialah istilah Sifrsifar. Penubuhan universiti tersebut juga ada kaitan dengan Perang Salib kerana berlaku pemindahan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam serta bahanbahan ilmiah lain yang dibawa oleh tentera-tentera salib pulang ke negara mereka. Alcohol-al-kuhul dan Arsenic-al-zirnikh. Ini kerana mereka pernah belajar dari sarjana-sarjana Islam dan mempelajari buku-buku yang ditulis oleh mereka. Sicily dan ilmuan Islam di Universiti Islam di Timur. 4. Usaha penterjemahan buku berjalan dengan pesat kerana mereka berkemampuan menterjemahkan bukubuku bahasa Arab ke bahasa Latin dan Eropah. Mereka berfikir bagaimana cara supaya ilmu pengetahuan yang amat berguna itu masuk lebih cepat ke Eropah. untuk merealisasikan perkara di atas antaranya pada malam hari baginda banyak . Kebanyakan istilah-istilah Arab dan Islam yang dikemukakan oleh ilmuan Islam pada masa dahulu. Model universiti-universiti yang dibangunkan di negara mereka adalah merupakan tiruan daripada institusi-institusi pengajian tinggi Islam di Sepanyol.w. Almanac-al-munakh (cuaca). Penggunaan Istilah Arab/Islam dalam istilah saintifik di Barat Para ilmuan Barat banyak menggunakan istilah-istilah Arab dan Islam di pusat pengajian mereka di Barat. Zero.1 Disiplin Ilmu. Tokoh Dan Sumbangannya Rasulullah s. Akhirnya golongan ilmuan di kalangan mereka sependapat bahawa cara yang terbaik ialah penterjemahan. mereka kekalkan sebagai istilah-istilah saintifik Barat sehingga dewasa ini. Penubuhan Universiti Pertama di Eropah Penubuhan universiti yang pertama di Eropah merupakan inisiatif daripada pelajarpelajar Kristian Eropah yang telah tamat pengajian mereka di Timur (Baghdad) dan di Barat (Sepanyol). iii.

Antara tokoh astronomi Islam ialah Abd al-Rahman al-Sufi (903-986M). Contohnya Astrolab yang digunakan oleh orang Eropah sehingga kurun ke-12 Masehi untuk menentukan saiz bumi dengan lebih tepat daripada cara yang dilakukan oleh orang Greek sebelumnya. Ini kerana mereka mendapat galakan daripada pemerintah dalam menjalankan kajian dan pencerapan astronomi. Nama bintang yang diperkenalkan oleh beliau tetap terus digunakan hingga hari ini oleh ahli sains Barat. Astronomi Merupakan satu cabang ilmu yang berkaitan dengan kajian bulan. Sumbangan beliau di dalam astronomi ialah mengkatalog bintang sehingga lebih dari 1000 jenis.Andalusia tetap berjaya melahirkan ramai ahli astronomi terkenal. Seterusnya sebuah balai cerap yang dikenali sebagai Giralda telah dibina berhampiran dengan Masjid Seville pada tahun 1190M. Namun demikian nama dalam bahasa Arab telah diubahsuai dengan sebutan Eropah seperti algharab diubah jadi algorab (Mustafa Daud 1991: 262). Salah satu tempat yang digunakan sebagai kajian pencerapan angkasa lepas ialah di menara masjid. Para sarjana astronomi Islam Andalusia telah mencipta pelbagai alat astronomi yang belum diketahui oleh dunia sebelum itu. Berikut akan dijelaskan ilmu-ilmu yang telah diterokai oleh para ilmuan Islam itu dan sumbangan yang telah mereka berikan. 1992. akhirnya melahirkan ramai tokoh ilmuan dalam pelbagai bidang. Kecemerlangan keilmuan dalam Tamadun Islam di zaman silam itu.mengerjakan amal ibadah dan pada siang hari baginda bertanggungjawab dalam pentadbiran dan pengurusan negara. Oleh itu lahir tokoh-tokoh intelektual yang terbilang dalam pelbagai bidang. Ianya dikagumi dunia sehingga kini. Matematik . Sains dan Teknologi i. Baginda juga mendidik para sahabat secara langsung dengan ilmu-ilmu yang dapat mendisiplinkan mereka sehingga tidak sanggup melakukan sebarang penyelewengan dalam kehidupan bermasyarakat disebabkan mereka menguasai ilmu dunia dan akhirat dengan seimbang. 20) Walaupun ilmu astronomi turut dicurigai oleh masyarakat umum. planet. ii. nova dan pulsar dan apa jua bahan dan jasad yang terdapat di angkasa lepas (Baharuddin Yatim. a. jirim antara bintang. bintang. galaksi.

Beliau memberikan sumbangan dalam perkembangan ilmu matematik apabila mengemukakan asal usul angka. Banyak hospital awam didirikan di semua bandar penting di Andalusia. Mereka bertanggungjawab mengurniakan diploma atau ijazah kepada para pelajar yang telah tamat pengajian kedoktoran. Berdasarkan teori-teori baru. (Mustafa Daud 1991: 261). Al-Khawarizmi telah memperkenalkan satu teorem baru dalam matematik iaitu Algebra. Kitab ini dikatakan ditulis oleh beliau berdasarkan kepada matematik yang berasal dari India.Orang Islam telah mempersembahkan kepada dunia ilmu Algebra dalam bentuknya yang asli. patologi dan terapuitik. Perubatan Sarjana Islam Andalusia telah berjaya menghasilkan kemajuan yang amat membanggakan dalam bidang ini dan kejayaan mereka mengatasi pencapaian ahli-ahli perubatan Timur. Di antara tokoh ilmu matematik Islam ialah al-Khawarizmi (780-850M). Beliau merupakan seorang ahli matematik Islam termasyhur. Inilah sumbangan terbesar oleh sarjana perubatan Islam dan dunia perubatan moden terhutang budi kepadanya. Contohnya pada zaman pemerintahan khalifah Bani Umaiyah terdapat lebih kurang 40 buah hospital di Cordova. Algebra. Mereka sentiasa berhati-hati dalam semua operasi yang dilakukan khususnya dalam bidang aetiologi. Karya-karya beliau telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Prince Boniopagni. ahli-ahli perubatan Islam Andalusia telah berjaya melakukan eksperimen-eksperimen yang sukar. Merekalah orang pertama menggunakan Algebra dalam bidang Geometri. perangkaan dan matematik gunaan telah dipelopori dan diketengahkan oleh para sarjana Muslim. Selain daripada itu. . para sarjana perubatan menjadi tenaga pengajar di universiti-universiti di seluruh Andalusia. iii. Orang Yahudi mempelajari ilmu daripada sarjana Islam Andalusia dan mereka menjadi terkenal di merata tempat. Dengan itu Andalusia berjaya melahirkan ramai sarjana yang mempunyai kepakaran yang mendalam dalam berbagai cabang ilmu kedoktoran dan mereka telah menghasilkan karya-karya perubatan yang dilengkapi dengan ilustrasi alat-alat pembedahan. Seseorang itu tidak dibenarkan untuk mengajar atau memperaktiskan ilmu kedoktoran tanpa diploma atau ijazah yang berkenaan. Perkara ini dirakamkan di dalam kitab al-Mukhtasar fi Hisab al-Jabr wa alMuqabalah. iaitu kitab al-Jami‟ wa al-Tafiq bi Hisab alHind.

Dr. Ali Syari‟ati menemukan teori perubahan sosialnya dengan meni tikberatkan tentang umat manusia itu sendiri. . Menurut Islam definisi manusia yang diberikan ini adalah amat tidak lengkap. Sains Kemanusiaan dan Sosial i. Barat menyenaraikan beberapa faktor yang membawa perubahan sosial seperti penjajahan. Ia dikenali sebagai Facilitation of Treatment dalam bahasa Inggeris. Dengan bimbingan al-Quran. Tanpa roh manusia tidak dapat hidup. Beliau juga merupakan pakar perubatan yang termasyhur di Andalusia.Di antara tokoh ilmu perubatan Islam ialah Ibn Zuhr (meninggal dunia pada 525H/1131M). faktor alam sekitar seperti gempa bumi dan sebagainya. b. Beliau berasal dari Iran dan merupakan di antara pakar sosiologi Islam mutakhir yang cuba menganalisis sosiologi dari perspektif Islam. Ali Syari‟ati hanya dapat dilihat setelah dibandingkan dengan teori perubahan sosial Barat. Keunggulan teori Dr. Percubaan beliau ini menghasilkan satu kejayaan gemilang. (Mustafa Daud 1991: 203). Beliau telah meninggalkan karya yang amat dihargai oleh Barat iaitu kitab al-Taysir yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dalam tahun 1289M oleh Paravicius dengan nama Theisir. Ali Syari‟ati (1933 -1977M).D). Istilah yang digunakan oleh beliau ialah al-nas. Kegemilangan ini adalah berpunca daripada kejayaannya mengadun ajaran-ajaran al-Quran dengan ilmu sosiologi moden yang dipelajarinya di Perancis sehingga mendapat ijazah doktor falsafah (Ph. kemajuan komunikasi. Di antara tokoh ilmu sosiologi Islam ialah Dr. Antropologi dan Sosiologi Di kalangan ahli antropologi Barat tidak wujud keseragaman dalam memahami manusia ini kerana mengikut fahaman “humanisme” yang berkembang di Barat melalui abad ke15 hingga abad ke18 unsur kerohanian atau keagamaan tidak wujud dalam kehidupan manusia. Mendefinisikan manusia dengan mengambil kira unsur biologinya sahaja merupakan satu jenayah dan penafian tentang hakikat kemanusiaan itu sendiri kerana manusia tidak dapat hidup berdasarkan kepada jasad sahaja. Malah ia memerlukan roh. Di Barat beliau dikenali sebagai Avensoon. Hal ini berpandukan kepada ayat al-Quran yang ber maksud: “Tuhan tidak akan mengubah nasib satu-satu kaum itu (kaum manusia) jika mereka sendiri tidak mahu mengubahnya.” (Surah al-Ra‟d: 11). kemajuan teknologi.

Aristotles. walid. Beliau meninggalkan Farab (Uzbekistan. bukan secara tepat tetapi dalam bentuk kata kerja. wahyu malaikat yang membawanya dan sebagainya. Al-Farabi ketika membicarakan masalah roh bermula dengan menghuraikan akal. Di Barat beliau dikenali sebagai Alpharabius. Al-Imam Abu Mansur Al-Tahlabi telah berjaya mengumpulkan 50 istilah yang pernah digunakan oleh ahli-ahli psikologi Islam pada zaman kegemilangan Islam dahulu sepertijanin. Akal juga mempunyai dua bahagian kekuatan lain. seperti pemberian hidup. Nafs (jiwa). Rusia) untuk menuntut ilmu di Baghdad sejak kecil lagi. kebaikan dan . Ia membawa erti sebagai kemanusiaan pada keseluruhannya tanpa terkhusus kepada pemikiran sahaja. Perkataan qalb pula diulang sebanyak 144 kali.ii. Semua istilah ini terdapat dalam al-Quran. Akal dikatakan oleh beliau sebagai satu gejala yang mempunyai daya kekuatan yang dapat memancarkan roh. Dalam daya kekuatan itu terangkum di dalamnya beberapa daya yang lain seperti daya keinginan untuk hidup. rad‟i. dan daya kekuatan untuk mencari sesuatu yang dapat memberi faedah. Perkataannafs diulang oleh al-Quran sebanyak 367 kali. Psikologi Ia adalah ilmu yang mengkaji tentang jiwa. Islam telah memberikan sumbangan yang amat besar didalam perkembangan psikologi ini. (Mustafa Daud 1991: 210). Ia dikira sebagai era bermulanya psikologi yang bersifat saintifik. Di samping itu ada daya yang berupa intelek yang praktis yang digerakkan oleh intelek yang berbentuk teori yang kedua-duanya dapat mencetuskan daya berfikir. iaitu dapat berfikir sesuatu yang berbentuk abstrak yang terpisah daripada kebendaan yang dapat diinderai. Ia maju setapak pada zaman Yunani kuno. merupakan ilmu yang paling tua usianya bermula di zaman primitif lagi. Ia mempunyai berbagai-bagai makna. rohdan aql (akal) adalah empat istilah yang paling popular dalam psikologi Islam. Tokoh Psikologi Islam yang utama ialah al-Farabi (meninggal pada 350/961M). qalb (hati). baligh dan sebagainya. „Aql pula diulang sebanyak 49 kali. Gelen dan sebagainya merupakan tokoh psikologi Yunani yang tidak asing lagi kepada kita. Tokoh-tokoh seperti Plato. Terdapat juga daya perasaan dan imaginasi yang terkandung di dalam daya mengenal. iaitu „aqala yang memberi erti sebagai berfikir.

dongeng dan sebagainya. Seni sastera Islam pula tidak diberikan tempat dalam dunia yang sekular ini. Beberapa pembaharuan dapat dilihat selepas kedatangan Islam. sajak dan jampi mentera. Al-Farabi berpendapat bahawa daya kekuatan yang kedua ini akan hancur. Sebelum Islam. c. Malangnya sebahagian besar masyarakat Islam tidak menyedari bahawa dari segi prinsip dan konsepnya. semua maklumat dan ilmu adalah milik Allah. (Mustafa Daud 1991: 323). Di antara tokoh seni sastera Islam ialah al-Ma‟ari (973-1057M). Kemudian dengan kedatangan Barat telah mengubah sama sekali dunia sastera orang Islam. Beliau adalah seorang sasterawan yang menguasai kedua-dua bidang prosa dan puisi. Karya prosanya yang terkenal ialah Risalah al-Ghufran(Bingkisan Pengampunan). Oleh itu sumber maklumat utama yang tidak boleh diketepikan ialah al-Quran dan al-Sunnah sebagai sumber primer manakala sumber maklumat selainnya adalah sumber sekunder. Kesusasteraan dan Kesenian Sejak dahulu lagi manusia bersastera dengan menghasilkan berbagai bentuk puisi seperti nyanyian. Sifat asas seni sastera Islam adalah tauhid. sastera mereka dipenuhi unsur-unsur animisme terutama dalam puisi mistik. dengan hancurnya jasad ditelan bumi.kesempurnaan jasmani seperti bagaimana mencari makan dan tempat perlindungan. Ia mengandungi unsur simbolik dan sindiran yang merupakan pengalaman pengembaraan penulis di alam akhirat. Sasterawan Islam hendaklah yakin bahawa hanya nilai yang ditentukan oleh Allah sahaja yang mutlak dan terbaik. Ilmu Pentadbiran dan Pengurusan i. Sumber primer ialah sumber asal maklumat dalam Islam dan bersesuaian dengan setiap zaman. di samping bentuk prosa seperti cerita-cerita penglipur lara. iii. Pengurusan Sumber Maklumat Dalam Islam. manakala sumber sekunder (alternatif) adalah sumber-sumber maklumat yang dikembangkan . atau dengan sebutan lain sumber naqli (wahyu) dan sumber aqli (ijtihad). seni Barat yang umumnya bersifat sekular itu tidak selaras dengan Islam. Sedangkan daya kekuatan yang pertama tetap kekal bersama roh dan daya kekuatan inilah juga yang akan dibangkitkan bersama roh pada hari kiamat. Beliau juga menghasilkan kitab akhlak yang bermutu iaitu Mulk alSabil (Tertinggal Jalan) yang mengandungi kata-kata hikmat dan ajaran akhlak.

Sistem ekonomi Islam adalah sebahagian dari syariat dan erat hubungannya dengan akidah selaku dasar. iii. Madinah dan berkhidmat di Universiti Nizamiyah sehingga beliau meninggal dunia. Lahir di daerah Tus di kawasan perkampungan Ghazalah. Berhijrah ke Nisabur dan berguru dengan Imam al-Haramain iaitu Imam al-Juwaini. Makkah. Kemudian berhijrah ke Baghdad dan dilantik sebagai professor di Universiti Nizamiyah ketika berusia 33 tahun. Bait al-Maqdis. juga diawasi oleh hati nurani yang terbina di atas kepercayaan akan adanya Allah dan perhitungan hari akhirat. Pengurusan Ekonomi Ekonomi Islam adalah suatu ilmu sains kemasyarakatan yang mengkaji tingkah laku manusia dalam soal mengguna dan mengurus sumber-sumber alam untuk kepentingan diri dan juga masyarakat bagi mendapat keredaan Allah. ii. Kegiatan ekonomi Islam juga selain diawasi oleh syariat. Ilmu Teoritikal dan Praktikal Ilmu Huduri dan Husuli Ilmu Keagamaan dan Keintelektualan Ilmu Fardhu Ain (Individu) dan Fardhu Kifayah (Kemasyarakatan) ii. Beliau mengkelaskan disiplin ilmu berasaskan kepada empat aspek iaitu: i.oleh pemikiran manusia hasil analisis dan sentesis daripada prinsip-prinsip al-Quran dan al-Sunnah. Ekonomi Islam mempunyai ciri-ciri khusus yang membezakannya dari ekonomi hasil penemuan manusia. Berhijrah lagi ke Damsyik. Sejarah memperlihatkan betapa ramai tokoh-tokoh intelektual Islam yang terkenal menjadikan sains pengurusan maklumat dan ilmu sebagai asas kejayaan mereka dalam menguasai pelbagai bidang keilmuan. Di antara tokoh ilmu pengurusan sumber maklumat Islam ialah al-Ghazali (1111M). matematik dan sebagainya. Telah menghasilkan lebih daripada 400 buah buku pelbagai bidang dan disiplin. metafizik. Beliau dicatatkan sebagai bapa falsafah moden. Beliau adalah Abu Hamid Muhammad alGhazali. sosiologi. logik.Kegiatannya bersifat pengabdian dan bercita-cita luhur iaitu memakmurkan bumi dan mempersiapkannya untuk kehidupan insan sebagai satu bentuk kepatuhan terhadap perintah Allah. mahir dalam bidang muzik. iv. .

Ibn Taimiyah membenarkan pihak berkuasa untuk memendekkan tempoh atau menarik balik pemilikan tersebut. Berhubung dengan pemilikan oleh individu. Kelebihan ahli-ahli sains Islam ialah mereka bukan sahaja mahir sesuatu bidang malah menguasai pelbagai disiplin. Rujukan . Ibn Taimiyah membenarkan campur tangan kerajaan dalam pasaran dengan sebab menopoli. beliau juga menekankan supaya pihak kerajaan memenuhi keperluan asas rakyat. Di antara tulisannya ialah berhubung dengan institusi hisbah yang berperanan untuk menjaga persaingan secara saksama dan berurusan dengan jujur. Demikian juga halnya dengan Ibn Khaldun yang terkenal sebagai ahli falsafah sejarah dan ahli sosiologi. fiqh dan tasawuf. Ahli-ahli sains Islam pada zaman keemasannya dahulu telah mencapai satu tahap yang sungguh mengkagumkan dunia. Islam mesti digunakan dalam pendekatan terhadap disiplin ilmu khususnya sains kemanusiaan dan sosial seperti psikologi.Di antara tokoh ekonomi Islam yang terkenal ialah Ibn Taimiyah (1262-1328M). Mereka telah meninggalkan warisan yang amat berharga kepada tamadun dan generasi kini. Ibn Rusyd contohnya bukan sahaja menguasai ilmu perubatan atau disiplin sains. penyorokan dan spekulasi. pedagang dan orang tengah. Lebih utama lagi mereka juga merupakan ulama yang menguasai ilmu-ilmu fardhu ain seperti ilmu kalam. sosiologi dan sebagainya. Justeru itu. tetapi beliau juga merupakan seorang ahli kimia yang termasyhur. Jelas sekali bahawa Islam merupakan alternatif tunggal yang dapat menyelesaikan segala permasalahan hidup manusia di dunia ini. (Muhammad Nejatullah Siddiqi 1989: 106). Hal ini boleh dilakukan dengan cara penguatkuasaan peraturan-peraturan terhadap pengeluar. malah beliau juga menguasai falsafah yang tidak ada kaitannya dengan sains.

1988. 1987. “Sejarah Commercial Press Sdn.. London: Constable and Company Ltd. Shah Alam: Penerbitan Hizbi.. Islam Konsep dan . Arnold..Al-Quran al-Karim Abdul Aziz Salim.... Shah Alam: Dewan Pustaka Fajar. 1991. 1969. Beirut: Dar alMa‟arif. Beirut: Dar al-Kitab al-„Arabi. “Sumbangan Islam Kepada Tamadun Dunia dalam Ilmu dan Kecemerlangan dari Perspektif Islam”...Penyunting Ismail Hj..... Ghazali. 1994.. Al-Buti. Fiqh al-Sirah. Tamadun Pencapaiannya.....Klang: Fontarz Enterprise ... Aidit bin Hj... Sejarah dan Tamadun Islam di Andalus (711-1492M). The Azam Bin Hamzah. Sumbangan Islam kepada Tamadun Dunia. Said Ramadan. Azam Hamzah. Ahmad Amin. Zulekha Yussof.. The Preaching of Islam. Bhd. 1990. Shahri Abdul Rahman. Shah Alam: Penerbitan Hizbi …………………1991. 1962. 1913. Ibrahim & Mohd.. Zuhr al-Islam.. Terjemahan Mohd Darus Sanawi Ali. Thomas. Tamadun Islam di Andalus (711-1492)”... Tarikh al-Muslimin wa Atharuhum fi al-Andalus. Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM).

Lahore: SH. Tamadun Islam dan Tamadun Asia. Md Aros. Tarikh al-Hukama‟. Ibn al-Qifti.B. Kaherah: Matbaah Misr Sharikat Muhasamah Misriyyah. 1959. 1986. Spanish Islam: A History of Moslems in Spain.M. Chicago: William Benton Publisher. 1974. 1972. Baharuddin Yatim. Sulaimana Noordin. Some Aspects of the Sosio-economic and Cultural History of Muslim Spain. Bangi. Encyclopedia Britanica. Pengenalan Tamadun Islam di Andalus. Inan. UKM Chejne. 1973. 1992. Kuala Lumpur: Fajar Bakti. Its History and Culture. 1969. T.Minneapolis: Dozy. 1965. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Sains Menurut Perspektif Islam. Reinhart.Azhar Hj. Azizan Baharudin. Irving. Leiden: E. Muhammad Abdullah. Imamuddin. Muhammmad Ashraf. Nihayat al-Andalus.J. . Anwar G. 2002.London: Frank Cass.1903. S. Leipzig. Pusat Pengajian Umum. Ali bin Yusof. Brill. Muslim Spain: The University of Minnesota Press. Falcon of Spain.

Mazlah Yaacob. UiTM. W. The Story of Islam. Pemikiran Lumpur: Ekonomi Dewan Islam. . W. Prosiding Seminar Tamadun Islam Peringkat Asia Tenggara.H. 1989. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. 1997. Bhd. Kecemerlangan Tamadun Islam Dalam Menghadapi Cabaran Abad ke 15H/21M.Mahyudin Hj. Sejarah dan Tamadun Islam. 1960. Abdullah Bin Hj. Kuala Pustaka. Daud. 1990.Terj. Dr. Islam di Sepanyol dan Sicily. UiTM. Amin Abdullah. Wista Ahmad. Mohd Bahasa dan Mustafa Hj. 2001. Muhammad Nejatullah Siddiqi. Tamadun Islam dan Tamadun Asia.Tamadun Islam dan Tamadun Alam Melayu Serta Sumbangannya Kepada Dunia. Shah Alam: Pusat Pendidikan Lanjutan. Shah Alam: UPENA. (editor). Dra. Tamadun Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1991. Bhd. Mohd Asri Abdullah dll. Mahmood. S. Karachi: Oxford UniversityPress. Yahaya. Universiti Malaya. Mahmud. Selangor: Global Printers Sdn. 1992. 1997. Wan Kamariah Leman.

dimuat dan di himpun dalam satu buku besar yang berjudul "Essai de Bibliographie Avicenna" yang dihasilkan oleh Pater Dominican di Kairo.Misalnya digambarkan bahawa syurga kayangan adalah bulat dan bumi adalah persegi dan dengan demikian kepala itu bulat dan kaki itu empat persegi. . ketika berada di Kawarazm.Kemudian ia melanjutkan menulis buku-buku lain. Antara yang terkandung dalam buku tersebut adalah buku karangan yang amat terkenal iaitu Al-Qanun Fit – Tibb. termasuk yang berbentuk risalah ukuran kecil. Terdapat empat musim dan 12 bulan dalam setahun.KESAN DAN SUMBANGAN IBN SINA TERHADAP TAMADUN DUNIA ~ Pada usia 21 tahun. Teori-teori anatomi dan fisiologi dalam buku-buku beliau adalah menggambarkan analogi manusia terhadap negara dan mikrokosmos (dunia kecil) terhadap alam semester sebagai makrokosmos (dunia besar).Nama-nama buku yang pernah dikarang Ibnu Sina. ia mulai menulis karyanya yang pertama yang berjudul "Al-Majmu" yang mengandungi berbagai ilmu pengetahuan yang lengkap.

Disamping itu buku tersebut turut diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris. Sepanyol dan Itali .Berdasarkan cara ini. Leher merupakan „jendela‟-nya sang badan. Beliau melakukan method pemerhatian (observation) dan analisis. Pada abad ke 16 M .dengan itu manusia memiliki empat tangkai dan lengan (anggota badan) mempunyai 12 tulang sendi. Phillip K. Buku karangannya al-Qanun Fit. Penyelidikan dan penulisan ibnu sina berjaya menggilap kembali bidang perubatan yang kian malap pada masa itu. Namun ini belum dapat dianggap sebagai suatu penemuan tentang srikulasi darah. Sementara itu "Canon of Medicine" memuatkan pernyataan yang tegas bahawa "darah mengalir secara terus-menerus dalam suatu lingkaran dan tak pernah berhenti" . Hitpi telah menganggap buku tersebut sebagai "Ensiklopedia Kedoktoran". Sementara itu Prof. Limpa dan perut sebagai „bumbung‟ sedangkan usus merupakan sistem komunikasi dan sistem pembuangan. Misalnya di Sekolah Tinggi Kedoktoran Montpellier dan Louvin telah menggunakannya sebagai bahan rujukan pada abad ke 17 M.penulis Barat telah . Analogi tersebut hanyalah analogi yang digambarkan antara gerakan darah dan siklus alam semesta.Tibb (Peraturan Perubatan) terdiri daripada 14 jilid. Sepanyol telah menterjemahkan buku Ibnu Sina ke bahasa Latin. Al-Qanun Fit-Tibb juga digunakan sebagai buku teks kedoktoran di berbagai universiti di Perancis. Perancis . telah dianggap sebagai himpunan perbendaharaan ilmu perubatan. Hati (heart) adalah „pangeran‟-nya tubuh manusia. Bukunya telah disalin (cetak ) sebanyak 16 kali dan 15 edisi dalam bahasa Latin dan sebuah edisi dalam bahasa Yahudi (Hebrew). manakala kandung empedu sebagai „markas pusat‟-nya. Penulis. Buku ini menjadi buku rujukan utama di universiti-universiti Eropah hingga 1500 M. buku ini dicetak 21 kali. Ilmu perubatan moden banyak mendapat pelajaran daripada Ibnu Sina. sementera paru-paru adalah „menteri‟-nya. kerana bangsa cina tidak membezakan antara urat-urat darah halus (Veins) dengan pembuluh nadi (arferies). diagnosis dan pembedahan. Pada abad ke 12 M Gerard Cremona yang berpindah ke Toledo. Pengaruh Ibnu Sina sebagai seorang failasuf dan doktor perubatan dalam kebudayaan Eropah adalah luas. dari segi pengunaan ubat. ilmu perubatan berkembang maju hingga ke hari ini. pergantian musim dan gerakan-gerakan tubuh tanpa peragaan secara empirik pada keadaan yang sebenarnya.

maka terjadilah apa yang disebut sebagai lembah-lembah. Malahan dalam dunia Islam. Pada waktu itu penyakit sultan dalam keadaan parah dan tidak ada doktor lain yang berjaya mengubati baginda.A shushtery. kimia serta kosmologi memang tidak dapat di sangsikan lagi. Al. maka apabila ia diterajang lalu berganti rupa dikarenkan oleh sungai-sungai yang meruntuhkan pinggiran-pinggirannya. puncak tertinggi dalam ilmu kedoktoran . Antara sumbangan beliau adalah di dalam bidang geografi. Malahan di dalam buku-buku tersebut juga dinyatakan keterangan –keterangan dengan lebih jelas di samping hiasan gambargambar dan sketsa-sketsa yang sekaligus menunjukkan pengetahuan anatomi Ibnu Sina yang luas.Qanun Fit-Tibb telah membincangkan serta mengenegahkan mengenai penyakit saraf. Menurut A. kimia dan kosmologi. Buku tersebut juga telah mengajar mengenai cara-cara pembedahan dimana telah menekankan keperluan pembersihan luka." Sumbangan Ibnu Sina dalam bidang geologi . Ibnu Sina dikenali sebagai seorang saintis yang banyak memberikan saham terhadap dunia ilmu pengetahuan melalui penemuan-penemuan barunya. Ibnu Sina pernah di beri gelaran sebagai "Medicorum Principal" atau "Raja Diraja Doktor" oleh kaum Latin Skolastik. Ibnu Sina menjadi "Doktor Di Raja" iaitu doktor kepada Sultan Nuh 11 bin Mansur di Bukhara pada tahun 378 H/ 997 M iaitu ketika beliau berusia 18 tahun. Malahan ia mampu mengemukakan suatu hipotesis atau teori pada waktu itu di mana gagal dilakukan oleh ahli Yunani dan Romani sejak dari Heredotus. Antara gelaran lain yang pernah diberikan kepadanya adalah sebagai "Raja Ubat". Sehinggalah berkat pertolongan yang telah di berikan oleh Ibnu Sina baginda (Sultan Nuh 11 bin Mansur) telah kembali pulih sepenuhnya. Akibat proses seperti ini. Aristoteles sehinggalah Protolemaious. Menurut Ibnu Sina " gunung-ganang yang memang letaknya tinggi iaitu lingkungan mahupun lapisannya dari kulit bumi. geologi.M. karangan Ibnu Sina mengenai ilmu .Ibnu Sina merupakan seorang ahli geografi yang mampu menerangkan bagaimana sungai-sungai berhubungan dan berasal dari gunung-ganang dan lembah-lembah. ia dianggap sebagai "Zenith".menganggap Ibnu Sina sebagai „Bapa Doktor‟ kerana Ibn u Sina telah menyatupadukan teori perubatan Yunani Hippocrates dan Galen dan pengalaman dari ahli-ahli perubatan dari India dan Parsi dan pengalaman beliau sendiri.

nama jalan . Apabila pesakit mempunyai sakit jiwa disebabkan oleh pemisahan daripada kekasihnya . Seorang doktor tabii dari Amerika (1981) melapurkan bahawa para hakim di Afghanistan. kata Ibnu Sina "Jika anda tidak dapat mengubat penyakitnya maka temukanlah si pesakit dengan kekasihnya . Menurut Reuben Levy. Ibnu Sina telah memperkembangkan ilmu psikologi dalam perubatan dan membuat beberapa perjumpaan dalam ilmu yang dikenali hari ini sebagai ilmu perubatan psikosomatics "psychosomatic medicine". beliau boleh mendapati nama dan alamat kekasihnya itu melalui cara iaitu untuk menyebut banyak nama dan mengulanginya dan semasa itu jarinya diletakkan atas denyutan (pulse) apabila denyutan itu terjadi tidak teratur atau hampir-hampir berhenti . rumah dan keluarga disebutkan. menurut peraturan syariah maka buatlah". ia juga meninggalkan penemuan-penemuan yang bermanafaat . Selepas itu . China. seseorang itu hendaklah mengulang proses tersebut. Afghanistan dan Parsi yang menggunakan ilmu perubatan Yunani. Ibnu Sina telah menerangkan bahawa benda-benda logam sebenarnya berbeza antara satu dengan yang lain. Dengan cara yang sedemikan . Ibnu Sina adalah doktor perubatan yang pertama mencatatkan bahawa penyakit paru-paru (plumonary tuberculosis) adalah suatu penyakit yang boleh menjangkit (contagious) dan dia menceritakan dengan tepat tanda-tanda penyakit kencing manis dan masalah yang timbul darinya. Bapa Kimia Muslim.Ibnu Sina menyedari kepentingan emosi dalam pemulihan. Dalam bidang kimia . .Ini merangkumi kuat atau denyutan yang lemah. Diagnosis melalui denyutan jantung ini masih dipratikkan oleh para hakim (doktor-doktor muslim) di Pakistan. Beliau sangat berminat dalam bidang mengenai kesan akal (mind) atas jasad dan telah banyak menulis berkenaan gangguan psikologi. kedua ialah masa antara denyutan dan terakhir adalah kandungannya lembap diparas kulit dekat denyutan itu dsb. Penerangan tersebut telah memperkembangkan ilmu kimia yang telah dirintis sebelumnya oleh Jabbir Ibnu Hayyan . Dari ukuran-ukuran denyutan jantung seseorang hakim mungkin mengetahui dengan tepat penyakit yang dihinggapi di dalam tubuh si pesakit. India dan Parsi sanggat berkebolehan dalam denyutan jantung di tempat yang dirasai tetapi mutunya yang pelbagai .pertambangan (mineral) menjadi sumber geologi di Eropah.(Terjemahan). Setiap logam terdiri dari berbagai jenis.seimbangan humor yang berkenaan . Beliau memperkembangkan ilmu diagnosis melalui denyutan jantung (pulse diagnosis) untuk mengenal pasti dalam masa beberapa detik sahaja ketidak .

Beliau telah menghasilkan 250 buah karya dan masih kekal hingga ke hari ini dan termasuklah 116 buah karyanya dalam bidang "Ilmu Perubatan. Karya Qanun itu telah mempunyai pengaruh yang asas dalam ilmu perubatan di Eropah pada zaman Renaissance dan telah menjadi buku rujukan yang utama di universitiuniversiti Eropah hingga ke abad 17 M. . paling selalu dicetak di Eropah pada zaman "Renaissance". Banyak karyanya ditulis dalam bahasa Arab dan juga beberapa dalam bahasa Parsi. "Qanun Fitt Tibb" adalah karyanya yang termasyur .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->