Rancangan Pengajaran Harian Matematik Berdasarkan Model ASSURE

Matapelajaran : Tarikh: Kelas: Masa: Bilangan murid: Tajuk: Kemahiran: Kandungan

Matematik 1 April 2013 (Isnin) Sinaran 8.40 – 9.40 pagi (60 minit) 5 orang 3. Operasi Tambah 3.2 Menambah sebarang dua nombor 3.2.2 Menambah sebarang dua nombor satu digit dengan satu digit tanpa mengumpul semula dalam lingkungan 20. Murid dapat mengenal dan menamakan nombor bulat hingga 20. Di akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid diharapkan dapat : a) Menambah sebarang dua nombor satu digit dengan satu digit tanpa mengumpul semula dalam lingkungan 20 b) Menjawabdengan betul sekurang-kurangnya 7 daripada 10 soalan operasi tambah yang diberi dalam latihan lembaran kerja

Pengetahuan sedia ada: Hasil pembelajaran:

Penyerapan matapelajaran: Pendidikan Islam, Pendidikan Muzik Unsur terapi: Penerapan nilai: Terapi muzik Bermain mengikut peraturan permainan, bekerjasama dan bertolak ansur dengan kawan ketika bermain, mendengar dan mematuhi arahan guru. Mengenalpasti maklumat Membanding dan membeza BBM: CD Operasi Tambah Dalam Lingkungan 20, lembaran kerja, pembilang, LCD, komputer riba, set permainan ‘Dam Pembaris’

KBKK:

 Guru menekankan tentang konsep tambah dan meminta murid mengingat semula symbol operasi.  Murid dan guru sama-sama membacakan doa penerang hati.  Guru mengambil 2 gelas – satu gelas kosong dan satu lagi penuh berisi air.  Guru bersoal jawab dengan murid untuk mendapatkan pemahaman murid terhadap konsep tambah. pembilang Nilai : Kerjasama .  Murid menjawan soalansoalan yang dikemukakan  Guru memperkenalkan tajuk dan kemahiran yang akan dipelajari BBM : Gelas plastik dan air Teknik: Penerangan secara kelas Soal-jawab KBKK: Membanding beza ISI KANDUNGAN AKTIVITI P&P CATATAN Langkah 1 10 minit Contoh soalan dan penyelesaian operasi  Dengan menggunakan kad imbasan guru memaparkan contoh soalan operasi tambah melibat dua nombor 1 digit dengan 1 digit dalam lingkungan 20  Murid membacakan soalan operasi BBM: Kad Imbasan.  Guru meminta murid membanding beza kedua-dua gelas  Guru menuangkan air ke dalam gelas kosong sikit demi sedikit hingga penuh dan meminta murid membuat penilaian berdasarkan apa yang dilakukan.LANGKAH / MASA Set Induksi 5 minit Konsep Tambah  Guru masuk ke kelas dan memberi salam kepada murid  Murid bangun dan berdiri tegak lalu memberimenjawab salam kepada guru.

penerangan kepada murid Komputer riba  Guru memanggil murid untuk duduk di hadapan komputer Teknik: riba menyelesaikansoalan Latihan individu operasi dalam latihan interaktif secara individu.LANGKAH / MASA  Guru menunjukkan penyelesaian operasi dengan menggunakan pembilang  Murid mengikuti penerangan dan mengira bersama-sama bagi menyelesaikan soalan. menghormati  Semua murid diberi peluang untuk melakukan aktiviti Unsur Terapi: Muzik . hormat dengan bimbingan guru.  Aktiviti diulang untuk beberapa soalan Teknik : Penerangan secara kelas. Nilai:  Murid menjalankan latihan Tolak ansur. kerja berpasangan KBKK: Mengenalpasti maklumat ISI KANDUNGAN AKTIVITI P&P CATATAN Langkah 2 15 minit Latihan Interaktif Multimedia BBM:  Guru menayangkan paparan latihan interaktif dan memberi CD Interaktif.  Guru seterusnya mengedarkan pembilang kepada setiap murid  Guru memaparkan soalan dan meminta murid menyelesaikan operasi secara berpasangan  Murid menyelesaikan operasi yang diberi  Guru kemudiannya menunjukkan di hadapan kelas untuk semakan jawapan. LCD.

yakin Penutup 3 minit a) Rumusan P&P b) Penerapan nilai Nilai: Kerjasama.LANGKAH / MASA Langkah 3 15 minit Rekreasi Matematik Permainan Pembaris’ ‘Dam  Guru mengajak murid untuk duduk di ruangan aktiviti kelas  Murid mendengar arahan guru  Guru menerangkan cara permainan dijalankan dan tugasan yang perlu diselesaikan oleh murid. dadu Teknik: Arahan umum Tunjukcara Permainan Nilai: Tolak ansur.  Murid mula bermain dengan bimbingan dan panduan guru BBM: Set Dam Pembaris. BBM: Lembaran kerja Teknik: Latihan individu Penerangan kelas Bimbingan individu Nilai: Jujur. sabar. . kad tugasan. Ikut peraturan ISI KANDUNGAN AKTIVITI P&P CATATAN (Cara / peraturan permainan : rujuk lampiran yang disertakan) Langkah 4 12 minit Latihan Pengukuhan -Lembaran kerja  Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid dan memberi arahan tentang pelaksanaan aktiviti latihan pengukuhan  Murid mendengar arahan guru  Murid membuat latihan yang diberi  Guru membimbing murid yang memerlukan bimbingan  Murid yang dapat menyiapkan latihan diberi ganjaran membuat latihan interaktif  Guru merumuskan p&p yang telah dijalankan dan menerapkan unsur-unsur nilai murni kepada murid  Guru memaparkan soalan pada paparan LCD dam meminta murid menjawab dengan cepat  Murid menjawab setiap soalan yang dikemukakan. sabar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful