1. Apabila kamu melewati taman-taman surga makan dan minumlah sampai kenyang.

Para sahabat lalu bertanya, "Apa yang dimaksud taman-taman surga itu, ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Kelompok zikir (Kelompok orang yang berzikir atau majelis taklim)." (HR. Tirmidzi dan Ahmad) 2. Menyebut-nyebut Allah adalah suatu penyembuhan dan menyebutnyebut tentang manusia adalah penyakit (artinya penyakit akhlak). (HR. Al-Baihaqi) 3. Demi yang jiwaku dalam genggamanNya, kalau kamu selamanya bersikap seperti saat kamu ada bersamaku dan mendengarkan zikir, pasti para malaikat akan bersalaman dengan kamu di tempat tidurmu dan di jalan-jalan yang kamu lalui. Tetapi, wahai Handhalah (nama seorang sahabat) kadangkala begini dan kadangkala begitu. (Beliau mengucapkan perkataan itu kepada Handhalah hingga diulang-ulang tiga kali). (HR. Tirmidzi dan Ahmad) 4. Rasulullah Saw menyebut-nyebut Allah setiap waktu (saat). (HR. Muslim)

5. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Robbnya dan yang tidak, seumpama orang hidup dan orang mati. (HR. Bukhari dan Muslim) 6. Nyanyian dan permainan hiburan yang melalaikan menumbuhkan kemunafikan dalam hati, bagaikan air menumbuhkan rerumputan. Demi yang jiwaku dalam genggamanNya, sesungguhnya Al Qur'an dan zikir menumbuhkan keimanan dalam hati sebagaimana air menumbuhkan rerumputan. (HR. Ad-Dailami) 7. Dua kalimat ringan diucapkan lidah, berat dalam timbangan dan disukai oleh (Allah) Arrohman, yaitu kalimat: "Subhanallah wabihamdihi, subhanallahil 'Adzhim" (Maha suci Allah dan segala

Para sahabat bertanya." (HR. (HR. Seorang sahabat berkata."Zikrullah. Maha suci Allah yang Maha Agung). Jika memperoleh kebaikan dia mengucapkan "Alhamdulillah". "Apa Almufarridun itu?" Nabi Saw menjawab. 11. "Ya Rasulullah. (HR. sesungguhnya syariat-syariat Islam sudah banyak bagiku." (HR. Muslim) Penjelasan: Almufarid ialah orang yang gemar zikrullah dan selalu mengamalkannya dan tidak peduli apa yang dikatakan atau diperbuat orang terhadapnya. dan dia dalam naungan cahaya Allah yang Maha Agung. barangsiapa memilikinya Allah akan membangun untuknya rumah di surga. Bukhari) 8. Abu Ya'la) Penjelasan: Rezeki yang secukupnya artinya yang cukup untuk memenuhi ." Nabi Saw berkata. Ahmad dan Tirmidzi) 12. yang paling tinggi dalam derajatmu. Beritahu aku sesuatu yang dapat aku menjadikannya pegangan. Sebaik-baik zikir dengan suara rendah dan sebaik-baik rezeki yang secukupnya. Ahmad dan Ibnu Majah) 10." (HR. Apabila pegangan teguhnya "Laailaha illallah". Ada empat perkara. Ad-Dailami) 9. "Biasakanlah lidahmu selalu bergerak menyebut-nyebut Allah (zikrullah).puji bagi-Nya. Maukah aku beritahu amalanmu yang terbaik." Nabi Saw berkata. "Ya. "Laki-laki dan wanitawanita yang banyak berzikir kepada Allah." (HR. jika berbuat salah (dosa) dia mengucapkan "Astaghfirullah" dan jika ditimpa musibah dia berkata "Inna lillahi wainna ilaihi roji'uun. Menang pacuan "Almufarridun". paling bersih di sisi Robbmu serta lebih baik dari menerima emas dan perak dan lebih baik bagimu daripada berperang dengan musuhmu yang kamu potong lehernya atau mereka memotong lehermu? Para sahabat lalu menjawab.

Ahmad) 16. "Ya. 13." Nabi berkata. Tiada amal perbuatan anak Adam yang lebih menyelamatkannya dari azab Allah daripada zikrullah. Maha suci yang hidup kekal dan tidak mati. " ( Qaaf ayat 17 . Maha suci yang memiliki kemuliaan dan kemahakuasaan. "Keuntungan dan keberuntungan yang diperoleh dari majelis zikir (majelis taklim) ialah surga.kebutuhan dan keperluan dan tidak berlebih-lebihan.Dr. Ibnu Hibban dan Ahmad) ------------------------------------------------------------------------------Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . maka sesungguh . Muhammad Faiz Almath . Ahmad) 15. atau mengadak an perdamaian diantara manusia " ( An-nisaa ayat 114 ) "" Seorang duduk disebelah kanan dan yang lain duduk disebelah kiri. Wahai Aba Musa." (HR. (HR.Sofyan Efendi . atau berbuat ma'ruf.bisikan mereka kecuali bisikan or ang yang menyuruh manusia memberikan sedekah." (Tiada daya upaya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah)." (HR. maukah aku tunjukkan ucapan dari perbendaharaan surga? Aku menjawab.Gema Insani Press Disadur dari: HaditsWeb 2. "La haula wala Quwwata illa billah. apa keuntungan dan keberuntungan yang diperoleh dari majelis zikir (majelis taklim)?" Nabi Saw menjawab. Ad-Dailami) 14." (HR. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada didekatnya malaikat pengawas yang se lalu hadir. Di antara ucapan tasbih Rasulullah Saw ialah : "Maha suci yang memiliki kerajaan dan kekuasaan seluruh alam semesta. Aku bertanya. "Ya Rasulullah.0 .18 ) Abdullah bin Umar Ra meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda : Kepada yang senang membaca Al'Quran di hari kiamat nanti dikatakan : " Bacalah dan perbaiki lah bacaanmu sebagaimana yang telah kamu kerjakan didunia dahulu.Kumpulan dan Referensi Belajar Hadits " Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan .

maka dia telah begini dan begini (artinya sama saja seperti pelacur)." ( HR." (HR." (HR." (Muttafaq allaihi) Abdullah bin Basar Ra pernah menyebutkan bahwa ada seorang laki ." (HR.laki berkata : " Ya Rasulullah. Abu daud) . dan api dapat dipadamkan dengan air. maka ia termasuk golongan mereka. Ahmad) " Berdoalah kamu sekalian kepada Alloh dengan perasaan yakin akan dikabulkannya doamu. Ahmad) " Barangsiapa meniru . Tirmidzi) Abu Hurairah Ra berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda " Cukuplah bagi orang i tu disebut pembohong jika dengan setiap apa yang ia dengar" ( HR." ( HR. untuk itu beritahu saya dengan yang bisa saya jadikan peganggan. Bukhari) " Abi Musa Ra berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda : " Jika seorang wanita m emakai wangi . sesungguhnya syariat Islam itu telah cukup banyak dalam pandan gan saya.wangian kemudian keluar menuju khalayak ramai agar mereka mencium baunya. Karena itu jika salah seorang dari kalia n marah maka berwudhulah.nya kedudukanmu itu tergantung kepada akhir ayat yang telah kamu baca itu." (Mutafaq alaihi) "Barangsiapa yang tidak menyayangi.niru suatu kaum.sungguh." (HR. Tirmidzi ) "" Barangsiapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir." (HR. maka hendaklah ia menyambung tali silahturahmi." (HR. " Ber sabda Rasulullah : " Lidahmu itu akan selalu basah dengan berdzikir kepada Allah . ditangguhkan ajalnya dan dilapang kan umurnya." (HR. atau (kalau tidak bisa) diamlah. maka berkatalah yang baik. Tirmidzi) " Barangsiapa yang ingin dilapangan rezekinya. Bukhari) " Sesungguhnya marah itu datangnya dari setan dan dia (setan) diciptakan dari ap i. Muslim ) Aisyah Ra. maka dia tidak akan disayani. Ketahuilah bahwasannya Allah SWT tidak akan mengabulkan doa orang yang ha tinya lalai dan tidak bersungguh . " ( H R. Tirmidzi ) " Sesungguhnya sesuatu yang paling saya benci dan paling jauh posisinya dariku p ada hari kiamat adalah mereka yang banyak bicara angkuh dalam berucap dan besar mulut.orang yang saling mencintai karena Aku mereka mendapat cahaya Illahi yang dirindukan oleh para Nabi dan Syuhada. Tirmidzi) Allah Azza Wa Jalla berfirman : " Orang . meriwayatkan bahwa seorang wanita bertanya kepada Rasulullah SAW : " Bolehkah saya mengatakan kepada suami saya telah memberikan sesuatu padahal dia tidak memberikan sesuatu kepadaku ? " Rasulullah lalu bersabda : " Orang yang me nyiarkan tenteng apa yang tidak dia terima (pemberian) bagaikan orang yang memak ai dua baju kebohongan.