Tarikh Masa Tahun Bil.

Murid Tema Tajuk

: : : : : :

17 Febuari 2013 9.45 – 10.45 pagi (60 minit) 4 Pintar 35 orang Sekolahku Berjasa Pemimpin Kecil di Sekolahku

Hasil Pembelajaran Fokus Utama : 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 2: i. Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah serta menjawabnya secara logik dan tepat.

Aras 3: i. Bersoal-jawab untuk membuat rumusan dan keputusan.

Fokus Sampingan: 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Aras 1: i. Menyampaikan sesuatu berita secara ringkas dengan bahasa yang betul

Objektif

:Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid dapat: 1. Menyatakan sekurang-kurangnya tiga daripada lima kriteria ketua kelas yang baik. 2. Membezakan kata tanya antara soalan jenis bertumpu dan bercapah. 3. Menyenaraikan sekurang-kurangnya tiga daripada lima kata adjektif sifat dengan betul

Perkataan berlawanan makna 2. Kata adjektif Pengisian Kurikulum: 1.membuat kategori iv.Pengumuman 3. Kecerdasan pelbagai : Intepersonal.patrotisme.Kata Tanya .Sistem Bahasa: .semangat 3. Ilmu: Pendidikan Moral 2.verbal linguistik. Tatabahasa .Ayat Tanya . Kontekstual : membuat keputusan Bahan Bantu Mengajar: Buku teks. Kemahiran berfikir : Menjana idea . Sebutan dan intonasi .Ayat seruan .kad-kad perkataan.Kata kerja .gambar pemilihan ketua kelas.kerajinan.kertas mahjong.Ayat Tanya . Nilai: kerjasama. Kemahiran Bernilai Tambah: i. BCB : Mengingat iii.Ucapan . lembaran kerja.Kata adjektif . 1.mengkategori ii. Pengetahuan Sedia Ada: Murid mengetahui peranan seorang ketua kelas.

Guru bersoal-jawab dengan murid secara sumbang saran tentang kriteria ketua kelas yang baik. 5.Langkah Kandungan Pengesanan maklumat yang dipertontonkan:  Ciri-ciri positif  Ciri-ciri negatif Soalan: Antara kedua-dua watak tersebut. Manakala seorang murid lagi menggayakan penampilan yang berlawanan. 4. Catatan Set Induksi (5 Minit) Kemahiran berfikir: Menjana idea Strategi: Berpusatkan guru dan murid Nilai: Keberanian Langkah 1 (10 Minit) Sumbang saran : Kriteriakriteria ketua kelas yang baik. i. Guru mengaitkan hasil soal jawab dengan isi pelajaran. Dua orang murid dipanggil ke hadapan kelas. yang manakah layak menjadi Ketua Kelas? Soal-jawab Contoh Soalan : a) Siapakah pemimpin di sekolah? b) Adakah kamu hormati guru besar sebagai pemimpin sekolah? c) Siapa pemimpin yang dilantik di dalam kelas? d) Bagaimana cara perlantikan ketua kelas? Aktiviti P&P 1. Semua murid diminta menyatakan ciri-ciri kedua-dua murid tersebut. Guru bersoal-jawab dengan guru berkenaan pemimpin di sekolah. iii. ii. BBM: murid KBT : Kemahiran Berfikir 1) Menjana idea Kecerdasan pelbagai: 1)verbal linguistik . Guru meminta ketua kelas untuk tampil ke hadapan. Murid lain diminta untuk menyatakan lima kriteria ketua kelas mereka. Seorang murid menggayakan penampilan kemas dan berdisiplin. 2. 3.

BBM : Buku teks KBT : Kemahiran Belajar Cara Belajar Kecerdasan pelbagai : 1) intepersonal Kontekstual: 1) Membuat keputusan Strategi: Berpusatkan guru dan murid Teknik: 1)Penerangan 2)Perbincangan Nilai: Bekerjasama .Strategi: Berpusatkan guru dan murid Teknik: 1)Penerangan 2)Perbincangan Nilai: Bekerjasama Langkah 2 (15 Minit) Perbincangan berpasangan menggunakan soalan bertumpu dan bercapah. Guru memaklumkan had masa perbincangan. iii. Tiara dan Razali. Murid diminta untuk membaca secara senyap kriteria-kriteria yang ada pada Saiful. Murid diminta untuk berbincang secara berpasangan tentang pelajar yang layak menjadi ketua kelas antara Saiful. Contoh soalan bertumpu : a) Apakah kriteria yang ada pada Saiful? Contoh soalan bercapah : b) Bagaimanakah kita hendak memilih ketua kelas yang baik?  Mengapakah Tiara paling layak? i. Tiara dan Razali. ii. Murid diminta untuk membuka buku teks halaman 30. iv. Guru memantau perbincangan murid. v. Murid dibimbing untuk membina soalan bertumpu dan bercapah semasa dalam perbincangan bagi membuat pilihan yang tepat. vi.

v. iii. 5.Langkah 3 (15 Minit) Penggunaan soalan bertumpu dan bercapah Contoh soalan bertumpu: 1)Apakah ciri yang ada pada Saiful? 2) Berapakah calon ketua kelas yang dicadangkan oleh mereka? Contoh soalan bercapah: 1)Bagaimanakah kita hendak memilih ketua kelas? 2)Mengapakah mereka tidak memilih murid lain? i. 2. Bersih Berani Tegas Rajin Lemah lembut Berat mulut i. 6. Guru menampal gambar pemilihan ketua kelas di papan hitam serta kritia-kritia masing-masing Murid diminta untuk melukis bintang di papan hitam bagi sesiapa yang mencalonkan nama yang disebut oleh guru yang layak menjadi ketua kelas. 3. Guru membuat pengiraan undi. iv. Guru membetulkan serta merta jika terdapat sebarang kesalahan penggunaan ayat murid. Guru menggunakan soalan bertumpu dan bercapah untuk menguji respon murid. BBM : 1) Buku teks 2) Gambar pemilihan ketua kelas 3) Kad perkataan KBT : Kemahiran Berfikir: 1) Menjana idea Strategi: Berpusatkan guru dan murid Teknik: Soal jawab Nilai: Bekerjasama dan patuh pada arahan Langkah 4 (10 Minit) Kata adjektif sifat 1. Guru menerangkan apa itu kata adjektif dengan menggunakan konsep peta minda Murid diminta untuk menyenaraikan lima kata adjektif sifat yang BBM : 1) Buku teks 2) Lembaran kerja 3) Buku nota . ii. Guru memilih secara rawak pasangan perbincangan. ii. 4. vi.

Murid diminta untuk membaca semula jawapan mereka yang sudah disemak oleh guru dan membuat pembetulan.Nilai-nilai murni : a) Kerjasama b) Kerajinan c) Patriotisme d) Semangat bermasyarakat i. Pintar 9. Murid yang sudah siap awal diberikan latihan pengayaan iaitu dengan menyelesaikan soalan yang diberi melalui lembaran kerja. Baik hati iii. BBM : 1) Buku teks 2) Lembaran kerja KBT : Kemahiran Berfikir: 1) Membuat rumusan Kecerdasan pelbagai : 1) verbal linguistik. Guru membuat kesimpulan kriteriakriteria seorang ketua kelas sebagai pemimpin kecil sekolah. iv. iv. Peramah 8. Guru memuji kerjasama murid dan hasil kerja murid. Nilai: Kerjasama Kerajinan . KBT : Kemahiran Berfikir: 1) menjana idea Strategi: Berpusatkan guru dan murid Teknik: 1) Penerangan 2) Soal jawab Nilai: Kerajinan PENUTUP (5 minit) Rumusan : . Guru mengulas hasil kerja murid secara keseluruhan. terdapat pada maklumat di buku teks dalam buku nota.Kriteria-kriteria ketua kelas . iii. Guru menerapkan nilai murni.7. Guru memeriksa hasil kerja murid. ii. v.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful