Tarikh Masa Tahun Bil.

Murid Tema Tajuk

: : : : : :

17 Febuari 2013 9.45 – 10.45 pagi (60 minit) 4 Pintar 35 orang Sekolahku Berjasa Pemimpin Kecil di Sekolahku

Hasil Pembelajaran Fokus Utama : 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 2: i. Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah serta menjawabnya secara logik dan tepat.

Aras 3: i. Bersoal-jawab untuk membuat rumusan dan keputusan.

Fokus Sampingan: 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Aras 1: i. Menyampaikan sesuatu berita secara ringkas dengan bahasa yang betul

Objektif

:Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid dapat: 1. Menyatakan sekurang-kurangnya tiga daripada lima kriteria ketua kelas yang baik. 2. Membezakan kata tanya antara soalan jenis bertumpu dan bercapah. 3. Menyenaraikan sekurang-kurangnya tiga daripada lima kata adjektif sifat dengan betul

Pengumuman 3. Tatabahasa .patrotisme.membuat kategori iv. 1.Sistem Bahasa: . BCB : Mengingat iii.Ayat seruan . Kemahiran berfikir : Menjana idea . Nilai: kerjasama. Kemahiran Bernilai Tambah: i.Kata Tanya . Sebutan dan intonasi .kerajinan. lembaran kerja.Ucapan .mengkategori ii.kad-kad perkataan. Kecerdasan pelbagai : Intepersonal.semangat 3.Ayat Tanya .Ayat Tanya . Pengetahuan Sedia Ada: Murid mengetahui peranan seorang ketua kelas. Ilmu: Pendidikan Moral 2.verbal linguistik.Kata kerja .gambar pemilihan ketua kelas.Perkataan berlawanan makna 2.Kata adjektif . Kata adjektif Pengisian Kurikulum: 1.kertas mahjong. Kontekstual : membuat keputusan Bahan Bantu Mengajar: Buku teks.

Seorang murid menggayakan penampilan kemas dan berdisiplin. Catatan Set Induksi (5 Minit) Kemahiran berfikir: Menjana idea Strategi: Berpusatkan guru dan murid Nilai: Keberanian Langkah 1 (10 Minit) Sumbang saran : Kriteriakriteria ketua kelas yang baik. 5. Semua murid diminta menyatakan ciri-ciri kedua-dua murid tersebut. Guru bersoal-jawab dengan guru berkenaan pemimpin di sekolah. yang manakah layak menjadi Ketua Kelas? Soal-jawab Contoh Soalan : a) Siapakah pemimpin di sekolah? b) Adakah kamu hormati guru besar sebagai pemimpin sekolah? c) Siapa pemimpin yang dilantik di dalam kelas? d) Bagaimana cara perlantikan ketua kelas? Aktiviti P&P 1. Dua orang murid dipanggil ke hadapan kelas. i. Guru bersoal-jawab dengan murid secara sumbang saran tentang kriteria ketua kelas yang baik.Langkah Kandungan Pengesanan maklumat yang dipertontonkan:  Ciri-ciri positif  Ciri-ciri negatif Soalan: Antara kedua-dua watak tersebut. BBM: murid KBT : Kemahiran Berfikir 1) Menjana idea Kecerdasan pelbagai: 1)verbal linguistik . Guru mengaitkan hasil soal jawab dengan isi pelajaran. Guru meminta ketua kelas untuk tampil ke hadapan. Manakala seorang murid lagi menggayakan penampilan yang berlawanan. 2. 3. Murid lain diminta untuk menyatakan lima kriteria ketua kelas mereka. iii. 4. ii.

BBM : Buku teks KBT : Kemahiran Belajar Cara Belajar Kecerdasan pelbagai : 1) intepersonal Kontekstual: 1) Membuat keputusan Strategi: Berpusatkan guru dan murid Teknik: 1)Penerangan 2)Perbincangan Nilai: Bekerjasama . ii. vi. Guru memantau perbincangan murid. Guru memaklumkan had masa perbincangan. iv. Murid diminta untuk berbincang secara berpasangan tentang pelajar yang layak menjadi ketua kelas antara Saiful. Murid diminta untuk membuka buku teks halaman 30. Tiara dan Razali. Murid diminta untuk membaca secara senyap kriteria-kriteria yang ada pada Saiful. Contoh soalan bertumpu : a) Apakah kriteria yang ada pada Saiful? Contoh soalan bercapah : b) Bagaimanakah kita hendak memilih ketua kelas yang baik?  Mengapakah Tiara paling layak? i. iii. Tiara dan Razali.Strategi: Berpusatkan guru dan murid Teknik: 1)Penerangan 2)Perbincangan Nilai: Bekerjasama Langkah 2 (15 Minit) Perbincangan berpasangan menggunakan soalan bertumpu dan bercapah. Murid dibimbing untuk membina soalan bertumpu dan bercapah semasa dalam perbincangan bagi membuat pilihan yang tepat. v.

Guru menampal gambar pemilihan ketua kelas di papan hitam serta kritia-kritia masing-masing Murid diminta untuk melukis bintang di papan hitam bagi sesiapa yang mencalonkan nama yang disebut oleh guru yang layak menjadi ketua kelas. Guru memilih secara rawak pasangan perbincangan. Guru menerangkan apa itu kata adjektif dengan menggunakan konsep peta minda Murid diminta untuk menyenaraikan lima kata adjektif sifat yang BBM : 1) Buku teks 2) Lembaran kerja 3) Buku nota . vi. iii. Bersih Berani Tegas Rajin Lemah lembut Berat mulut i. 3.Langkah 3 (15 Minit) Penggunaan soalan bertumpu dan bercapah Contoh soalan bertumpu: 1)Apakah ciri yang ada pada Saiful? 2) Berapakah calon ketua kelas yang dicadangkan oleh mereka? Contoh soalan bercapah: 1)Bagaimanakah kita hendak memilih ketua kelas? 2)Mengapakah mereka tidak memilih murid lain? i. Guru menggunakan soalan bertumpu dan bercapah untuk menguji respon murid. 6. 2. ii. 4. ii. iv. v. BBM : 1) Buku teks 2) Gambar pemilihan ketua kelas 3) Kad perkataan KBT : Kemahiran Berfikir: 1) Menjana idea Strategi: Berpusatkan guru dan murid Teknik: Soal jawab Nilai: Bekerjasama dan patuh pada arahan Langkah 4 (10 Minit) Kata adjektif sifat 1. 5. Guru membetulkan serta merta jika terdapat sebarang kesalahan penggunaan ayat murid. Guru membuat pengiraan undi.

7. KBT : Kemahiran Berfikir: 1) menjana idea Strategi: Berpusatkan guru dan murid Teknik: 1) Penerangan 2) Soal jawab Nilai: Kerajinan PENUTUP (5 minit) Rumusan : . Guru mengulas hasil kerja murid secara keseluruhan. v. Guru menerapkan nilai murni. iii. Pintar 9. Baik hati iii. BBM : 1) Buku teks 2) Lembaran kerja KBT : Kemahiran Berfikir: 1) Membuat rumusan Kecerdasan pelbagai : 1) verbal linguistik. terdapat pada maklumat di buku teks dalam buku nota.Kriteria-kriteria ketua kelas . iv. Nilai: Kerjasama Kerajinan . ii. Peramah 8. Guru memeriksa hasil kerja murid.Nilai-nilai murni : a) Kerjasama b) Kerajinan c) Patriotisme d) Semangat bermasyarakat i. Murid diminta untuk membaca semula jawapan mereka yang sudah disemak oleh guru dan membuat pembetulan. Guru membuat kesimpulan kriteriakriteria seorang ketua kelas sebagai pemimpin kecil sekolah. iv. Murid yang sudah siap awal diberikan latihan pengayaan iaitu dengan menyelesaikan soalan yang diberi melalui lembaran kerja. Guru memuji kerjasama murid dan hasil kerja murid.