Tarikh Masa Tahun Bil.

Murid Tema Tajuk

: : : : : :

17 Febuari 2013 9.45 – 10.45 pagi (60 minit) 4 Pintar 35 orang Sekolahku Berjasa Pemimpin Kecil di Sekolahku

Hasil Pembelajaran Fokus Utama : 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 2: i. Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah serta menjawabnya secara logik dan tepat.

Aras 3: i. Bersoal-jawab untuk membuat rumusan dan keputusan.

Fokus Sampingan: 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Aras 1: i. Menyampaikan sesuatu berita secara ringkas dengan bahasa yang betul

Objektif

:Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid dapat: 1. Menyatakan sekurang-kurangnya tiga daripada lima kriteria ketua kelas yang baik. 2. Membezakan kata tanya antara soalan jenis bertumpu dan bercapah. 3. Menyenaraikan sekurang-kurangnya tiga daripada lima kata adjektif sifat dengan betul

Kata Tanya .Kata adjektif .Kata kerja . Kecerdasan pelbagai : Intepersonal.Ayat seruan . Kemahiran Bernilai Tambah: i.kad-kad perkataan. Kemahiran berfikir : Menjana idea .Ayat Tanya .Perkataan berlawanan makna 2. BCB : Mengingat iii. Pengetahuan Sedia Ada: Murid mengetahui peranan seorang ketua kelas. Nilai: kerjasama.kerajinan. Ilmu: Pendidikan Moral 2. Kontekstual : membuat keputusan Bahan Bantu Mengajar: Buku teks. Tatabahasa .membuat kategori iv.kertas mahjong.semangat 3. lembaran kerja. Sebutan dan intonasi .gambar pemilihan ketua kelas.Sistem Bahasa: .Ayat Tanya . Kata adjektif Pengisian Kurikulum: 1.patrotisme.verbal linguistik. 1.Pengumuman 3.Ucapan .mengkategori ii.

2. Guru bersoal-jawab dengan guru berkenaan pemimpin di sekolah. Dua orang murid dipanggil ke hadapan kelas. Murid lain diminta untuk menyatakan lima kriteria ketua kelas mereka. 4. Manakala seorang murid lagi menggayakan penampilan yang berlawanan. ii. iii. yang manakah layak menjadi Ketua Kelas? Soal-jawab Contoh Soalan : a) Siapakah pemimpin di sekolah? b) Adakah kamu hormati guru besar sebagai pemimpin sekolah? c) Siapa pemimpin yang dilantik di dalam kelas? d) Bagaimana cara perlantikan ketua kelas? Aktiviti P&P 1. 3.Langkah Kandungan Pengesanan maklumat yang dipertontonkan:  Ciri-ciri positif  Ciri-ciri negatif Soalan: Antara kedua-dua watak tersebut. Guru meminta ketua kelas untuk tampil ke hadapan. Guru bersoal-jawab dengan murid secara sumbang saran tentang kriteria ketua kelas yang baik. BBM: murid KBT : Kemahiran Berfikir 1) Menjana idea Kecerdasan pelbagai: 1)verbal linguistik . Catatan Set Induksi (5 Minit) Kemahiran berfikir: Menjana idea Strategi: Berpusatkan guru dan murid Nilai: Keberanian Langkah 1 (10 Minit) Sumbang saran : Kriteriakriteria ketua kelas yang baik. Seorang murid menggayakan penampilan kemas dan berdisiplin. Semua murid diminta menyatakan ciri-ciri kedua-dua murid tersebut. i. 5. Guru mengaitkan hasil soal jawab dengan isi pelajaran.

Murid diminta untuk membaca secara senyap kriteria-kriteria yang ada pada Saiful. Tiara dan Razali. Contoh soalan bertumpu : a) Apakah kriteria yang ada pada Saiful? Contoh soalan bercapah : b) Bagaimanakah kita hendak memilih ketua kelas yang baik?  Mengapakah Tiara paling layak? i. Guru memantau perbincangan murid. vi. Murid diminta untuk berbincang secara berpasangan tentang pelajar yang layak menjadi ketua kelas antara Saiful.Strategi: Berpusatkan guru dan murid Teknik: 1)Penerangan 2)Perbincangan Nilai: Bekerjasama Langkah 2 (15 Minit) Perbincangan berpasangan menggunakan soalan bertumpu dan bercapah. Murid diminta untuk membuka buku teks halaman 30. ii. Murid dibimbing untuk membina soalan bertumpu dan bercapah semasa dalam perbincangan bagi membuat pilihan yang tepat. Guru memaklumkan had masa perbincangan. BBM : Buku teks KBT : Kemahiran Belajar Cara Belajar Kecerdasan pelbagai : 1) intepersonal Kontekstual: 1) Membuat keputusan Strategi: Berpusatkan guru dan murid Teknik: 1)Penerangan 2)Perbincangan Nilai: Bekerjasama . Tiara dan Razali. iii. iv. v.

Langkah 3 (15 Minit) Penggunaan soalan bertumpu dan bercapah Contoh soalan bertumpu: 1)Apakah ciri yang ada pada Saiful? 2) Berapakah calon ketua kelas yang dicadangkan oleh mereka? Contoh soalan bercapah: 1)Bagaimanakah kita hendak memilih ketua kelas? 2)Mengapakah mereka tidak memilih murid lain? i. BBM : 1) Buku teks 2) Gambar pemilihan ketua kelas 3) Kad perkataan KBT : Kemahiran Berfikir: 1) Menjana idea Strategi: Berpusatkan guru dan murid Teknik: Soal jawab Nilai: Bekerjasama dan patuh pada arahan Langkah 4 (10 Minit) Kata adjektif sifat 1. 4. Bersih Berani Tegas Rajin Lemah lembut Berat mulut i. v. iv. vi. Guru memilih secara rawak pasangan perbincangan. 3. iii. Guru menampal gambar pemilihan ketua kelas di papan hitam serta kritia-kritia masing-masing Murid diminta untuk melukis bintang di papan hitam bagi sesiapa yang mencalonkan nama yang disebut oleh guru yang layak menjadi ketua kelas. Guru membuat pengiraan undi. 5. Guru membetulkan serta merta jika terdapat sebarang kesalahan penggunaan ayat murid. ii. 6. Guru menerangkan apa itu kata adjektif dengan menggunakan konsep peta minda Murid diminta untuk menyenaraikan lima kata adjektif sifat yang BBM : 1) Buku teks 2) Lembaran kerja 3) Buku nota . 2. Guru menggunakan soalan bertumpu dan bercapah untuk menguji respon murid. ii.

Guru membuat kesimpulan kriteriakriteria seorang ketua kelas sebagai pemimpin kecil sekolah. Nilai: Kerjasama Kerajinan .Nilai-nilai murni : a) Kerjasama b) Kerajinan c) Patriotisme d) Semangat bermasyarakat i. KBT : Kemahiran Berfikir: 1) menjana idea Strategi: Berpusatkan guru dan murid Teknik: 1) Penerangan 2) Soal jawab Nilai: Kerajinan PENUTUP (5 minit) Rumusan : . Guru menerapkan nilai murni. Murid diminta untuk membaca semula jawapan mereka yang sudah disemak oleh guru dan membuat pembetulan. Guru mengulas hasil kerja murid secara keseluruhan. Peramah 8. terdapat pada maklumat di buku teks dalam buku nota.7. Guru memeriksa hasil kerja murid. BBM : 1) Buku teks 2) Lembaran kerja KBT : Kemahiran Berfikir: 1) Membuat rumusan Kecerdasan pelbagai : 1) verbal linguistik. v. Pintar 9. Murid yang sudah siap awal diberikan latihan pengayaan iaitu dengan menyelesaikan soalan yang diberi melalui lembaran kerja. iv. ii. iv. iii.Kriteria-kriteria ketua kelas . Baik hati iii. Guru memuji kerjasama murid dan hasil kerja murid.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful