WONG SIOK SHIM, KOAY AI HOOI

PISMP SEM4 MATEMATIK

Apakah program Frog VLE?
Persekitaran Katak Pembelajaran Maya (VLE) adalah satu sistem berasaskan web pembelajaran yang replikasi dunia sebenar pembelajaran dengan mengintegrasikan kesetaraan maya konsep konvensional pendidikan. Sebagai contoh, guru boleh menetapkan pelajaran, ujian, dan tanda-tanda hampir, manakala pelajar boleh mengemukakan kerja rumah dan melihat tandatanda mereka melalui VLE. Ibu bapa boleh melihat berita sekolah dan dokumendokumen penting manakala pentadbir sekolah boleh menganjurkan kalendar sekolah mereka dan menyebarkan notis sekolah melalui Internet.

Bagaimanakah ia dapat membantu mentransformasikan bidang pendidikan di Malaysia?
 Dengan menggunakan Frog VLE, ibu bapa, guru, dan pelajar boleh berinteraksi dan bertukar informasi.  Ianya bersepadu, menghubungkan dunia luar, interaktif, mudah dan memberi ruangan yang mempunyai kebolehan tidak terhad.  Kita boleh menyesuaikan laman mengikut cita rasa sendiri atau dalam kumpulan. Dengan hanya beberapa klik, kita akan dibawa ke halaman Matematik, Inggeris, Sains dan tugasan.  Ia menjimatkan masa dan usaha, kita tidak perlu lagi buku-buku yang berat.  Melalui Frog Store, kita boleh dapatkan sumber dari seluruh dunia tanpa had!  Maknanya, dengan internet kita boleh belajar, mengajar, menyiapkan tugasan di mana jua, bila-bila masa. Secara tidak langsungnya, ia telah mewujudkan pembelajaran tidak sempadan.