Matlamat

KBSR (1983) Membina Kefahaman dan kemahiran asas matematik dalam kalangan murid. Dibimbing membina kefahaman tentang konsep dan kemahiran matematik melalui manipulasi objek konkrit dan gambar rajah. Pemahaman konsep dan kemahiran matematik oleh murid perlu disusuli dengan latihan secara lisan dan bertulis yang mencukupi. Murid perlu dilatih menggunakan konsep dan kemahiran yang diperoleh daripada pengalaman harian dipelajari daripada matapelajaran lain.

KBSR Membina pemahaman murid dalam konsep nombor dan kemahiran asas mengira. Penguasaan kedua-dua aspek ini dapat membantu murid mengendalikan urusan harian secara berkesan dan penuh tanggungjawab selaras dengan hasrat masyarakat dan negara maju serta dapat membantu murid melanjutkan pelajaran.

KSSR (2010) membina pemahaman murid tentang konsep nombor, kemahiran asas dalam pengiraan, memahami idea matematik yang mudah dan berketrampilan mengaplikasikan pengetahuan serta kemahiran matematik secara berkesan dan bertanggungjawab dalam kehidupan seharian.

Objektif

1.

Menguasai kemahiran menulis angka, membilang dan menyatakan

8.

Mengetahui dan 1. Memahami dan memahami mengaplikasi konsep, prosedur konsep dan dan prinsip kemahiran

Mengenal pasti 11. Operasi. maklumat dalam bentuk graf dan 4. matematik: tolak. dengan bidang pengumpulan lain dan dengan data. Menguasai kemahiran operasi operasi asas asas tambah. Bentuk. bergabung. Menyelesaikan 5. 3. 3. kurang . kubus. darab dan bahagi. seperti segiempat. perwakilan data. Mengenal dan menamakan bentuk dua dan tiga dimensi serta mengetahui ciricirinya. kon dan pyramid. tempat betul. Menguasai kemahiran dalam keempat-empat operasi. Ukuran. 10. 2. dan dan nilai 4. segitiga. Berkomunikasi carta. Menguasai Perkaitan dan kemahiran operasi Statistik. sfera. menyatakan waktu menentukan wang. Memperluaskan penggunaan 9. matematik pengukuran. Menguasai kemahiran mengukur menyukat menimbang.nilai dengan 2. darab dan Penambahan. pelbagai konteks. . Berkebolehan dengan jelas serta mengunakan penggunaan kemahiran dan simbol dan istilah . menggunakan idea matematik 12. Sukatan dan Geometri. mewakili kehidupan harian. Menguasai dan kemahiran asas menggunakan matematik iaitu: perkaitan dalam membuat idea matematik. iaitu tambah. berkaitan dengan Pendaraban. bulatan. Operasi. berkaitan: matematik dalam Nombor. Nombor dan Pembahagian. anggaran dan di antara bidang penghampiran. bahagi yang Penolakan. silinder.

pengetahuan yang betul. sukatan. Menggunakan masalah pelbagai matematik. Berkebolehan dan membuat menggunakan penerokaan teknologi yang secara sesuai dalam matematikndalam membina konsep. Membuat anggaran dan membuat penghampiran. matematik untuk menyelesaikan 5. timbangan. Menggunakan masalah dalam pengetahuan dan kehidupan harian kemahiran dengan berkesan matematik untuk dan penuh diaplikasi dan tanggungjawab membuat penyesuaian 13. kemahiran dan penyelesaian 7. wang.masalah yang melibatkan bilangan. Berfikir. pengetahuan secara sistematik. 7. 6. 8. . Berkebolehan kepada pelbagai menggunakan strategi bagi bahasa menyelesaikan matematik yang masalah. Berkebolehan idea matematik membina dan perkaitannya. Menghargai dan heuristik. betul. 6. menaakul 14. ruang dan masa. Merekod serta membaca datadata dalam bentuk jadual dan graf yang mudah. perwakilan untuk menyampaikan 15. kehidupan harian. matematik. jarak. dengan menghayati tepat dan berhatikeindahan hati.

Menyelesaikan masalah kuantitatif.  Nombor dan  Ukuran.Kandung an    Nombor Bentuk Perkaitan Penekan an - Mengembangka n kemahiran mengira dengan menggunakan proses pemikiran dan mengikuti langkah-langkah yang logis. diperlukan dalam bidang Aspek . Menghargai TMK untuk kepentingan dan membina keindahan kefahaman matematik. perkara pemahaman bagi berikut perlu membolehkan murid diberi perhatian: mengaplikasikan konsep. Menggunakan yang berkaitan pelbagai dengan peralatan matematik. Operasi  Bentuk dan  Sukatan dan Ruang Geometri  Statistik  Perkaitan dan Algebra  Statistik dan Kebarangkalian Pada akhir sesuatu Proses pengajaran topik dan dalam dan pembelajaran memilih untuk matematik memberi meneruskan keutamaan kepada dengan bidang penguasaan pembelajaran atau pengetahuan dan topik lain. penghampiran. konsep dan mengaplikasi ilmu matematik  Nombor. matematik secara efektifntermasuk 17. prinsip dan  Konsep atau proses matematik kemahiran yang yang dipelajari. penyukatan. Menyertai aktiviti 9. - 16.

 Kemanusiaan. komunikasi. perkaitan. membuat perwakilan dan penggunaan teknologi dalam matematik.  Kerohanian. iaitu  Komunikasi. penaakulan. Perkara lain yang diberi penekanan 1.  Perkembanga n Fizikal dan Estetika Proses pengajaran dan pembelajaran menekankan tentang pembinaan konsep. Memastikan hirarki atau hubungan antara bidang pembelajaran atau topik telah diikuti sepenuhnya Memastikan asas bidang pembelajaran atau kemahiran telah dikuasai sebelum berpindah ke bidang yang lebih abstrak. Sikap dan Nilai.   pembelajaran atau topik baru. Menggunakan pengetahuan matematik dalam perkara-perkara harian yang melibatkan pengiraan secara kuantitatif. penguasaan kemahiran dan menanamkan nilai-nilai murni.  Ketrampilan Diri. Dibina berasaskan kepada enam tunjang. perkembangan pemikiran murid secara matematik dibina dan dikembangkan melalui proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah berdasarkan prinsip berikut iaitu penyelesaian masalah.mentafsir data dan memahami bahasa matematik. penyelesaian masalah dalam .

com/2012/06/perkembangan-matematik-di-malaysia.blogspot.my/bpk/v2/download/kbsm/math/SP_maths_KBSM.pdf http://mieza17.gov. Matematik dan Teknologi. 4.moe. http://www.2. 3. 5.html . matematik Komunikasi dalam matematik Penaakulan Matematik Perkaitan Matematik Penggunaan Teknologi  Sains.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful