Matlamat

KBSR (1983) Membina Kefahaman dan kemahiran asas matematik dalam kalangan murid. Dibimbing membina kefahaman tentang konsep dan kemahiran matematik melalui manipulasi objek konkrit dan gambar rajah. Pemahaman konsep dan kemahiran matematik oleh murid perlu disusuli dengan latihan secara lisan dan bertulis yang mencukupi. Murid perlu dilatih menggunakan konsep dan kemahiran yang diperoleh daripada pengalaman harian dipelajari daripada matapelajaran lain.

KBSR Membina pemahaman murid dalam konsep nombor dan kemahiran asas mengira. Penguasaan kedua-dua aspek ini dapat membantu murid mengendalikan urusan harian secara berkesan dan penuh tanggungjawab selaras dengan hasrat masyarakat dan negara maju serta dapat membantu murid melanjutkan pelajaran.

KSSR (2010) membina pemahaman murid tentang konsep nombor, kemahiran asas dalam pengiraan, memahami idea matematik yang mudah dan berketrampilan mengaplikasikan pengetahuan serta kemahiran matematik secara berkesan dan bertanggungjawab dalam kehidupan seharian.

Objektif

1.

Menguasai kemahiran menulis angka, membilang dan menyatakan

8.

Mengetahui dan 1. Memahami dan memahami mengaplikasi konsep, prosedur konsep dan dan prinsip kemahiran

kon dan pyramid. darab dan Penambahan. Mengenal pasti 11. Operasi. 10. dengan bidang pengumpulan lain dan dengan data. dan dan nilai 4. Menguasai Perkaitan dan kemahiran operasi Statistik. Sukatan dan Geometri. Berkomunikasi carta. menyatakan waktu menentukan wang. bahagi yang Penolakan. bergabung. 3. berkaitan: matematik dalam Nombor. anggaran dan di antara bidang penghampiran. seperti segiempat.nilai dengan 2. Operasi. 3. pelbagai konteks. tempat betul. kurang . Menguasai kemahiran mengukur menyukat menimbang. Mengenal dan menamakan bentuk dua dan tiga dimensi serta mengetahui ciricirinya. darab dan bahagi. kubus. Menguasai dan kemahiran asas menggunakan matematik iaitu: perkaitan dalam membuat idea matematik. perwakilan data. bulatan. Ukuran. Nombor dan Pembahagian. matematik pengukuran. matematik: tolak. Menyelesaikan 5. Menguasai kemahiran operasi operasi asas asas tambah. Memperluaskan penggunaan 9. Menguasai kemahiran dalam keempat-empat operasi. Bentuk. segitiga. iaitu tambah. mewakili kehidupan harian. sfera. maklumat dalam bentuk graf dan 4. . 2. berkaitan dengan Pendaraban. Berkebolehan dengan jelas serta mengunakan penggunaan kemahiran dan simbol dan istilah . silinder. menggunakan idea matematik 12.

menaakul 14. kemahiran dan penyelesaian 7. Membuat anggaran dan membuat penghampiran. kehidupan harian. 6. betul. dengan menghayati tepat dan berhatikeindahan hati. Menggunakan masalah dalam pengetahuan dan kehidupan harian kemahiran dengan berkesan matematik untuk dan penuh diaplikasi dan tanggungjawab membuat penyesuaian 13. matematik. Berkebolehan dan membuat menggunakan penerokaan teknologi yang secara sesuai dalam matematikndalam membina konsep. jarak. 8. .masalah yang melibatkan bilangan. pengetahuan yang betul. Berkebolehan idea matematik membina dan perkaitannya. 6. ruang dan masa. perwakilan untuk menyampaikan 15. Menggunakan masalah pelbagai matematik. Berfikir. wang. matematik untuk menyelesaikan 5. Berkebolehan kepada pelbagai menggunakan strategi bagi bahasa menyelesaikan matematik yang masalah. Menghargai dan heuristik. sukatan. timbangan. Merekod serta membaca datadata dalam bentuk jadual dan graf yang mudah. 7. pengetahuan secara sistematik.

Menyelesaikan masalah kuantitatif. prinsip dan  Konsep atau proses matematik kemahiran yang yang dipelajari. Menyertai aktiviti 9. penghampiran. diperlukan dalam bidang Aspek . perkara pemahaman bagi berikut perlu membolehkan murid diberi perhatian: mengaplikasikan konsep.Kandung an    Nombor Bentuk Perkaitan Penekan an - Mengembangka n kemahiran mengira dengan menggunakan proses pemikiran dan mengikuti langkah-langkah yang logis. penyukatan. matematik secara efektifntermasuk 17. Operasi  Bentuk dan  Sukatan dan Ruang Geometri  Statistik  Perkaitan dan Algebra  Statistik dan Kebarangkalian Pada akhir sesuatu Proses pengajaran topik dan dalam dan pembelajaran memilih untuk matematik memberi meneruskan keutamaan kepada dengan bidang penguasaan pembelajaran atau pengetahuan dan topik lain. - 16. Menggunakan yang berkaitan pelbagai dengan peralatan matematik. Menghargai TMK untuk kepentingan dan membina keindahan kefahaman matematik. konsep dan mengaplikasi ilmu matematik  Nombor.  Nombor dan  Ukuran.

Memastikan hirarki atau hubungan antara bidang pembelajaran atau topik telah diikuti sepenuhnya Memastikan asas bidang pembelajaran atau kemahiran telah dikuasai sebelum berpindah ke bidang yang lebih abstrak.mentafsir data dan memahami bahasa matematik. membuat perwakilan dan penggunaan teknologi dalam matematik. Dibina berasaskan kepada enam tunjang. Perkara lain yang diberi penekanan 1.  Kemanusiaan. iaitu  Komunikasi. perkembangan pemikiran murid secara matematik dibina dan dikembangkan melalui proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah berdasarkan prinsip berikut iaitu penyelesaian masalah. penyelesaian masalah dalam .  Perkembanga n Fizikal dan Estetika Proses pengajaran dan pembelajaran menekankan tentang pembinaan konsep. penaakulan. Menggunakan pengetahuan matematik dalam perkara-perkara harian yang melibatkan pengiraan secara kuantitatif. Sikap dan Nilai.   pembelajaran atau topik baru.  Kerohanian. komunikasi. penguasaan kemahiran dan menanamkan nilai-nilai murni. perkaitan.  Ketrampilan Diri.

moe. matematik Komunikasi dalam matematik Penaakulan Matematik Perkaitan Matematik Penggunaan Teknologi  Sains.html . Matematik dan Teknologi. http://www.pdf http://mieza17.blogspot. 5. 3. 4.gov.my/bpk/v2/download/kbsm/math/SP_maths_KBSM.com/2012/06/perkembangan-matematik-di-malaysia.2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful