Matlamat

KBSR (1983) Membina Kefahaman dan kemahiran asas matematik dalam kalangan murid. Dibimbing membina kefahaman tentang konsep dan kemahiran matematik melalui manipulasi objek konkrit dan gambar rajah. Pemahaman konsep dan kemahiran matematik oleh murid perlu disusuli dengan latihan secara lisan dan bertulis yang mencukupi. Murid perlu dilatih menggunakan konsep dan kemahiran yang diperoleh daripada pengalaman harian dipelajari daripada matapelajaran lain.

KBSR Membina pemahaman murid dalam konsep nombor dan kemahiran asas mengira. Penguasaan kedua-dua aspek ini dapat membantu murid mengendalikan urusan harian secara berkesan dan penuh tanggungjawab selaras dengan hasrat masyarakat dan negara maju serta dapat membantu murid melanjutkan pelajaran.

KSSR (2010) membina pemahaman murid tentang konsep nombor, kemahiran asas dalam pengiraan, memahami idea matematik yang mudah dan berketrampilan mengaplikasikan pengetahuan serta kemahiran matematik secara berkesan dan bertanggungjawab dalam kehidupan seharian.

Objektif

1.

Menguasai kemahiran menulis angka, membilang dan menyatakan

8.

Mengetahui dan 1. Memahami dan memahami mengaplikasi konsep, prosedur konsep dan dan prinsip kemahiran

darab dan bahagi. Berkebolehan dengan jelas serta mengunakan penggunaan kemahiran dan simbol dan istilah . Memperluaskan penggunaan 9. kurang . Berkomunikasi carta. Menguasai kemahiran dalam keempat-empat operasi. perwakilan data. Menguasai dan kemahiran asas menggunakan matematik iaitu: perkaitan dalam membuat idea matematik. Menyelesaikan 5. kon dan pyramid. Bentuk. segitiga. sfera. Sukatan dan Geometri. . dengan bidang pengumpulan lain dan dengan data. Ukuran. seperti segiempat. bulatan. 3.nilai dengan 2. matematik pengukuran. kubus. mewakili kehidupan harian. Operasi. Menguasai kemahiran operasi operasi asas asas tambah. Operasi. anggaran dan di antara bidang penghampiran. dan dan nilai 4. menggunakan idea matematik 12. menyatakan waktu menentukan wang. Menguasai kemahiran mengukur menyukat menimbang. matematik: tolak. iaitu tambah. 2. Mengenal dan menamakan bentuk dua dan tiga dimensi serta mengetahui ciricirinya. 10. bahagi yang Penolakan. pelbagai konteks. silinder. Menguasai Perkaitan dan kemahiran operasi Statistik. Mengenal pasti 11. berkaitan: matematik dalam Nombor. tempat betul. berkaitan dengan Pendaraban. bergabung. darab dan Penambahan. maklumat dalam bentuk graf dan 4. Nombor dan Pembahagian. 3.

menaakul 14. 6. Membuat anggaran dan membuat penghampiran. wang. jarak. 8. timbangan. kemahiran dan penyelesaian 7. perwakilan untuk menyampaikan 15. 6. Menggunakan masalah dalam pengetahuan dan kehidupan harian kemahiran dengan berkesan matematik untuk dan penuh diaplikasi dan tanggungjawab membuat penyesuaian 13. Berkebolehan dan membuat menggunakan penerokaan teknologi yang secara sesuai dalam matematikndalam membina konsep. matematik untuk menyelesaikan 5. kehidupan harian. . Menggunakan masalah pelbagai matematik. dengan menghayati tepat dan berhatikeindahan hati. ruang dan masa. Merekod serta membaca datadata dalam bentuk jadual dan graf yang mudah.masalah yang melibatkan bilangan. Menghargai dan heuristik. Berkebolehan idea matematik membina dan perkaitannya. pengetahuan secara sistematik. Berfikir. 7. matematik. betul. Berkebolehan kepada pelbagai menggunakan strategi bagi bahasa menyelesaikan matematik yang masalah. pengetahuan yang betul. sukatan.

matematik secara efektifntermasuk 17. prinsip dan  Konsep atau proses matematik kemahiran yang yang dipelajari.  Nombor dan  Ukuran. penghampiran. Operasi  Bentuk dan  Sukatan dan Ruang Geometri  Statistik  Perkaitan dan Algebra  Statistik dan Kebarangkalian Pada akhir sesuatu Proses pengajaran topik dan dalam dan pembelajaran memilih untuk matematik memberi meneruskan keutamaan kepada dengan bidang penguasaan pembelajaran atau pengetahuan dan topik lain. Menyelesaikan masalah kuantitatif. penyukatan. diperlukan dalam bidang Aspek . Menyertai aktiviti 9. perkara pemahaman bagi berikut perlu membolehkan murid diberi perhatian: mengaplikasikan konsep. konsep dan mengaplikasi ilmu matematik  Nombor. Menghargai TMK untuk kepentingan dan membina keindahan kefahaman matematik. - 16.Kandung an    Nombor Bentuk Perkaitan Penekan an - Mengembangka n kemahiran mengira dengan menggunakan proses pemikiran dan mengikuti langkah-langkah yang logis. Menggunakan yang berkaitan pelbagai dengan peralatan matematik.

Memastikan hirarki atau hubungan antara bidang pembelajaran atau topik telah diikuti sepenuhnya Memastikan asas bidang pembelajaran atau kemahiran telah dikuasai sebelum berpindah ke bidang yang lebih abstrak.  Kemanusiaan.mentafsir data dan memahami bahasa matematik. Dibina berasaskan kepada enam tunjang. Sikap dan Nilai. komunikasi. penguasaan kemahiran dan menanamkan nilai-nilai murni. iaitu  Komunikasi. perkembangan pemikiran murid secara matematik dibina dan dikembangkan melalui proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah berdasarkan prinsip berikut iaitu penyelesaian masalah. penaakulan. Perkara lain yang diberi penekanan 1.   pembelajaran atau topik baru. Menggunakan pengetahuan matematik dalam perkara-perkara harian yang melibatkan pengiraan secara kuantitatif. perkaitan. membuat perwakilan dan penggunaan teknologi dalam matematik.  Kerohanian. penyelesaian masalah dalam .  Ketrampilan Diri.  Perkembanga n Fizikal dan Estetika Proses pengajaran dan pembelajaran menekankan tentang pembinaan konsep.

html .gov.moe.my/bpk/v2/download/kbsm/math/SP_maths_KBSM.com/2012/06/perkembangan-matematik-di-malaysia. 4. 5. matematik Komunikasi dalam matematik Penaakulan Matematik Perkaitan Matematik Penggunaan Teknologi  Sains. http://www.pdf http://mieza17. Matematik dan Teknologi.2.blogspot. 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful