Matlamat

KBSR (1983) Membina Kefahaman dan kemahiran asas matematik dalam kalangan murid. Dibimbing membina kefahaman tentang konsep dan kemahiran matematik melalui manipulasi objek konkrit dan gambar rajah. Pemahaman konsep dan kemahiran matematik oleh murid perlu disusuli dengan latihan secara lisan dan bertulis yang mencukupi. Murid perlu dilatih menggunakan konsep dan kemahiran yang diperoleh daripada pengalaman harian dipelajari daripada matapelajaran lain.

KBSR Membina pemahaman murid dalam konsep nombor dan kemahiran asas mengira. Penguasaan kedua-dua aspek ini dapat membantu murid mengendalikan urusan harian secara berkesan dan penuh tanggungjawab selaras dengan hasrat masyarakat dan negara maju serta dapat membantu murid melanjutkan pelajaran.

KSSR (2010) membina pemahaman murid tentang konsep nombor, kemahiran asas dalam pengiraan, memahami idea matematik yang mudah dan berketrampilan mengaplikasikan pengetahuan serta kemahiran matematik secara berkesan dan bertanggungjawab dalam kehidupan seharian.

Objektif

1.

Menguasai kemahiran menulis angka, membilang dan menyatakan

8.

Mengetahui dan 1. Memahami dan memahami mengaplikasi konsep, prosedur konsep dan dan prinsip kemahiran

nilai dengan 2. Memperluaskan penggunaan 9. iaitu tambah. menggunakan idea matematik 12. maklumat dalam bentuk graf dan 4. matematik pengukuran. kon dan pyramid. Menguasai kemahiran mengukur menyukat menimbang. Berkomunikasi carta. silinder. kurang . berkaitan: matematik dalam Nombor. Menyelesaikan 5. pelbagai konteks. perwakilan data. Ukuran. darab dan bahagi. Mengenal pasti 11. kubus. sfera. mewakili kehidupan harian. Sukatan dan Geometri. Mengenal dan menamakan bentuk dua dan tiga dimensi serta mengetahui ciricirinya. Operasi. bulatan. Nombor dan Pembahagian. matematik: tolak. dan dan nilai 4. berkaitan dengan Pendaraban. 2. tempat betul. menyatakan waktu menentukan wang. darab dan Penambahan. Operasi. dengan bidang pengumpulan lain dan dengan data. seperti segiempat. segitiga. bergabung. Menguasai kemahiran operasi operasi asas asas tambah. Menguasai dan kemahiran asas menggunakan matematik iaitu: perkaitan dalam membuat idea matematik. anggaran dan di antara bidang penghampiran. 3. Menguasai kemahiran dalam keempat-empat operasi. 10. Berkebolehan dengan jelas serta mengunakan penggunaan kemahiran dan simbol dan istilah . Menguasai Perkaitan dan kemahiran operasi Statistik. . 3. bahagi yang Penolakan. Bentuk.

ruang dan masa. perwakilan untuk menyampaikan 15. Berfikir. pengetahuan secara sistematik. kemahiran dan penyelesaian 7. Membuat anggaran dan membuat penghampiran. .masalah yang melibatkan bilangan. 6. Menggunakan masalah dalam pengetahuan dan kehidupan harian kemahiran dengan berkesan matematik untuk dan penuh diaplikasi dan tanggungjawab membuat penyesuaian 13. Berkebolehan idea matematik membina dan perkaitannya. jarak. timbangan. matematik untuk menyelesaikan 5. Berkebolehan dan membuat menggunakan penerokaan teknologi yang secara sesuai dalam matematikndalam membina konsep. 6. pengetahuan yang betul. kehidupan harian. Menggunakan masalah pelbagai matematik. Menghargai dan heuristik. 7. 8. betul. wang. Berkebolehan kepada pelbagai menggunakan strategi bagi bahasa menyelesaikan matematik yang masalah. sukatan. Merekod serta membaca datadata dalam bentuk jadual dan graf yang mudah. matematik. dengan menghayati tepat dan berhatikeindahan hati. menaakul 14.

penyukatan. Operasi  Bentuk dan  Sukatan dan Ruang Geometri  Statistik  Perkaitan dan Algebra  Statistik dan Kebarangkalian Pada akhir sesuatu Proses pengajaran topik dan dalam dan pembelajaran memilih untuk matematik memberi meneruskan keutamaan kepada dengan bidang penguasaan pembelajaran atau pengetahuan dan topik lain. Menggunakan yang berkaitan pelbagai dengan peralatan matematik. penghampiran. Menyertai aktiviti 9.  Nombor dan  Ukuran. matematik secara efektifntermasuk 17. - 16. konsep dan mengaplikasi ilmu matematik  Nombor. perkara pemahaman bagi berikut perlu membolehkan murid diberi perhatian: mengaplikasikan konsep. Menghargai TMK untuk kepentingan dan membina keindahan kefahaman matematik. Menyelesaikan masalah kuantitatif. prinsip dan  Konsep atau proses matematik kemahiran yang yang dipelajari.Kandung an    Nombor Bentuk Perkaitan Penekan an - Mengembangka n kemahiran mengira dengan menggunakan proses pemikiran dan mengikuti langkah-langkah yang logis. diperlukan dalam bidang Aspek .

perkembangan pemikiran murid secara matematik dibina dan dikembangkan melalui proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah berdasarkan prinsip berikut iaitu penyelesaian masalah.  Ketrampilan Diri. penyelesaian masalah dalam . Memastikan hirarki atau hubungan antara bidang pembelajaran atau topik telah diikuti sepenuhnya Memastikan asas bidang pembelajaran atau kemahiran telah dikuasai sebelum berpindah ke bidang yang lebih abstrak.  Kemanusiaan. iaitu  Komunikasi. perkaitan. Sikap dan Nilai.mentafsir data dan memahami bahasa matematik. komunikasi.   pembelajaran atau topik baru. penaakulan. penguasaan kemahiran dan menanamkan nilai-nilai murni. Menggunakan pengetahuan matematik dalam perkara-perkara harian yang melibatkan pengiraan secara kuantitatif.  Kerohanian. Perkara lain yang diberi penekanan 1.  Perkembanga n Fizikal dan Estetika Proses pengajaran dan pembelajaran menekankan tentang pembinaan konsep. membuat perwakilan dan penggunaan teknologi dalam matematik. Dibina berasaskan kepada enam tunjang.

matematik Komunikasi dalam matematik Penaakulan Matematik Perkaitan Matematik Penggunaan Teknologi  Sains.2. 5.moe.gov. Matematik dan Teknologi.pdf http://mieza17. 3.html .blogspot.com/2012/06/perkembangan-matematik-di-malaysia.my/bpk/v2/download/kbsm/math/SP_maths_KBSM. 4. http://www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful