Matlamat

KBSR (1983) Membina Kefahaman dan kemahiran asas matematik dalam kalangan murid. Dibimbing membina kefahaman tentang konsep dan kemahiran matematik melalui manipulasi objek konkrit dan gambar rajah. Pemahaman konsep dan kemahiran matematik oleh murid perlu disusuli dengan latihan secara lisan dan bertulis yang mencukupi. Murid perlu dilatih menggunakan konsep dan kemahiran yang diperoleh daripada pengalaman harian dipelajari daripada matapelajaran lain.

KBSR Membina pemahaman murid dalam konsep nombor dan kemahiran asas mengira. Penguasaan kedua-dua aspek ini dapat membantu murid mengendalikan urusan harian secara berkesan dan penuh tanggungjawab selaras dengan hasrat masyarakat dan negara maju serta dapat membantu murid melanjutkan pelajaran.

KSSR (2010) membina pemahaman murid tentang konsep nombor, kemahiran asas dalam pengiraan, memahami idea matematik yang mudah dan berketrampilan mengaplikasikan pengetahuan serta kemahiran matematik secara berkesan dan bertanggungjawab dalam kehidupan seharian.

Objektif

1.

Menguasai kemahiran menulis angka, membilang dan menyatakan

8.

Mengetahui dan 1. Memahami dan memahami mengaplikasi konsep, prosedur konsep dan dan prinsip kemahiran

iaitu tambah. dan dan nilai 4. Menguasai kemahiran dalam keempat-empat operasi. 3. bahagi yang Penolakan. Ukuran. 3. Operasi. Menguasai Perkaitan dan kemahiran operasi Statistik. bulatan. 10. Memperluaskan penggunaan 9. Operasi. darab dan Penambahan. segitiga. seperti segiempat. Nombor dan Pembahagian. kon dan pyramid. silinder. Berkomunikasi carta. Menyelesaikan 5. Sukatan dan Geometri. Menguasai kemahiran operasi operasi asas asas tambah. sfera. mewakili kehidupan harian.nilai dengan 2. pelbagai konteks. perwakilan data. maklumat dalam bentuk graf dan 4. Menguasai dan kemahiran asas menggunakan matematik iaitu: perkaitan dalam membuat idea matematik. Mengenal dan menamakan bentuk dua dan tiga dimensi serta mengetahui ciricirinya. darab dan bahagi. menggunakan idea matematik 12. menyatakan waktu menentukan wang. kubus. berkaitan dengan Pendaraban. . dengan bidang pengumpulan lain dan dengan data. Menguasai kemahiran mengukur menyukat menimbang. anggaran dan di antara bidang penghampiran. 2. berkaitan: matematik dalam Nombor. bergabung. tempat betul. matematik: tolak. Bentuk. Mengenal pasti 11. Berkebolehan dengan jelas serta mengunakan penggunaan kemahiran dan simbol dan istilah . matematik pengukuran. kurang .

6. . matematik untuk menyelesaikan 5. jarak. Berkebolehan dan membuat menggunakan penerokaan teknologi yang secara sesuai dalam matematikndalam membina konsep. 7. betul. sukatan. pengetahuan yang betul. Menggunakan masalah pelbagai matematik. 8. Menghargai dan heuristik. Merekod serta membaca datadata dalam bentuk jadual dan graf yang mudah. timbangan. Berkebolehan idea matematik membina dan perkaitannya. pengetahuan secara sistematik. Menggunakan masalah dalam pengetahuan dan kehidupan harian kemahiran dengan berkesan matematik untuk dan penuh diaplikasi dan tanggungjawab membuat penyesuaian 13. ruang dan masa. 6. Berfikir. Berkebolehan kepada pelbagai menggunakan strategi bagi bahasa menyelesaikan matematik yang masalah. kemahiran dan penyelesaian 7. perwakilan untuk menyampaikan 15. kehidupan harian. dengan menghayati tepat dan berhatikeindahan hati. Membuat anggaran dan membuat penghampiran. menaakul 14. matematik. wang.masalah yang melibatkan bilangan.

diperlukan dalam bidang Aspek . prinsip dan  Konsep atau proses matematik kemahiran yang yang dipelajari. Menyertai aktiviti 9. perkara pemahaman bagi berikut perlu membolehkan murid diberi perhatian: mengaplikasikan konsep. - 16.Kandung an    Nombor Bentuk Perkaitan Penekan an - Mengembangka n kemahiran mengira dengan menggunakan proses pemikiran dan mengikuti langkah-langkah yang logis. Menggunakan yang berkaitan pelbagai dengan peralatan matematik. penyukatan. Menyelesaikan masalah kuantitatif. Operasi  Bentuk dan  Sukatan dan Ruang Geometri  Statistik  Perkaitan dan Algebra  Statistik dan Kebarangkalian Pada akhir sesuatu Proses pengajaran topik dan dalam dan pembelajaran memilih untuk matematik memberi meneruskan keutamaan kepada dengan bidang penguasaan pembelajaran atau pengetahuan dan topik lain. penghampiran. Menghargai TMK untuk kepentingan dan membina keindahan kefahaman matematik. matematik secara efektifntermasuk 17.  Nombor dan  Ukuran. konsep dan mengaplikasi ilmu matematik  Nombor.

Menggunakan pengetahuan matematik dalam perkara-perkara harian yang melibatkan pengiraan secara kuantitatif. iaitu  Komunikasi. penyelesaian masalah dalam . penguasaan kemahiran dan menanamkan nilai-nilai murni.  Ketrampilan Diri. Sikap dan Nilai. perkaitan.  Perkembanga n Fizikal dan Estetika Proses pengajaran dan pembelajaran menekankan tentang pembinaan konsep. Dibina berasaskan kepada enam tunjang. Perkara lain yang diberi penekanan 1. penaakulan.  Kerohanian. perkembangan pemikiran murid secara matematik dibina dan dikembangkan melalui proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah berdasarkan prinsip berikut iaitu penyelesaian masalah.  Kemanusiaan.   pembelajaran atau topik baru. komunikasi. Memastikan hirarki atau hubungan antara bidang pembelajaran atau topik telah diikuti sepenuhnya Memastikan asas bidang pembelajaran atau kemahiran telah dikuasai sebelum berpindah ke bidang yang lebih abstrak.mentafsir data dan memahami bahasa matematik. membuat perwakilan dan penggunaan teknologi dalam matematik.

http://www. Matematik dan Teknologi. 3.blogspot.html . 4.my/bpk/v2/download/kbsm/math/SP_maths_KBSM.moe. matematik Komunikasi dalam matematik Penaakulan Matematik Perkaitan Matematik Penggunaan Teknologi  Sains. 5.gov.pdf http://mieza17.2.com/2012/06/perkembangan-matematik-di-malaysia.