Dalam aspek perancangan guru yang cemerlang didapati boleh mengesan masalah pembelajaran pelajar sepanjang masa, merancang

pelbagai alat dan bahan bantu mengajar serta pelbagai kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran (P&P) untuk pelajar pelbagai kebolehan • Dari sudut pengurusan masa pula, guru yang cemerlang berjaya mengurus laporan prestasi pelajar dengan kemaskini dan segala strategi pengajaran didokumentasikan . • Dalam proses pengajaran pula, guru yang cemerlang berjaya mengaitkan kepakaran sedia ada pelajar dengan tajuk perbincangan serta melibatkan pelajar secara aktif dalam P&P. • Dalam proses pengajaran pula, guru yang cemerlang berjaya mengaitkan kepakaran sedia ada pelajar dengan tajuk perbincangan serta melibatkan pelajar secara aktif dalam P&P. • Mereka merupakan guru yang reflektif dan sentiasa meneroka secara mendalam dan berulang kali terhadap amalan dan tindakan untuk meningkatkan keberkesanan hasil pengajaran di dalam bilik darjah. • Guru yang cemerlang juga kerap memberi kata-kata semangat dan perangsang yang adakalanya dilekatkan di dinding kelas . Di antara ciri-ciri yang harus dikekalkan oleh seorang guru yang cemerlang adalah seperti berikut: • Mempunyai pengetahuan yang mendalam terhadap sesuatu bidang pengkhususannya. • Komitmen yang menyeluruh. • Penambahbaikan ilmu serta kemahiran secara berterusan. • Sebagai satu role model atau idola kepada pelajar. • Mudah didekati, mesra dan mampu menyelesaikan masalah dan memberi pandangan yang bernas. • Secara amnya guru yang berkualiti harus berilmu, berdedikasi serta menjadi sumber inspirasi kepada pelajar. Guru yang beginilah yang amat diharap-harapkan oleh semua golongan masyarakat untuk memenuhi aspirasi negara

“MAJLIS GURU CEMERLANG MALAYSIA” 1.KECEMERLANGAN PERIBADI *Mempunyai keyakinan diri *Berakhlak dan bermoral *Bersikap adil dan bertimbang rasa *Beramanah dan bertanggungjawab *Kreatif dan inovatif

Abdul Shukor Abdullah menyenaraikan ciri-ciri guru berkesan sebagaimana yang disenaraikan berikut: <!--[if !supportLists]-->Bersikap profesional. *Aktiviti kokurikulum yang berkaitan dengan mata pelajaran dirancang dan dilaksanakan dengan penuh komitmen. alatan p&p *Peka dan prihatin terhadap keperluan kebajikan murid/pelajar 3.KECEMERLANGAN PENGETAHUAN & KEMAHIRAN *Mengamalkan budaya ilmu *Kebolehan untuk menyelesaikan masalah dan embuat keputusan yang rasional dan objektif *Menyertai dan memanfaatkan kursus dalam perkhidmatan untuk meningkatkan kualiti kerja *Kebolehan menyediakan kertas kerja. *Berjaya membimbing murid mematuhi peraturan dan tahap pembelajaran. . *Pakar rujuk pengajaran dan pembelajaran * berupaya mengendalikan aktiviti kokurikulum *Mengenalpasti keperluan dan masalah individu murid/pelajar serta menyediakan program tindakan susulan *Pengurusan masa. KECEMERLANGAN KERJA *Pengurusan keceriaan bilik darjah. *Memberi bimbingan pelajaran kepada murid di luar waktu pengajaran. *Menguasai dan menggunakan pelbagai kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran. Bagaimana dan apakah ciri-ciri yang dimaksudkan dengan seorang guru yang berkesan itu? Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. *Menyemak kerja murid/pelajar dengan teliti. *Merancang pelajaran yang baik. *Sentiasa merangsang murid berfikir. minat dan prestasi murid . laporan prestasi murid. *Melaksanakan rutin dengan berkesan bagi memudahkan pembelajaran. *Memberi kerja bertulis dan latihan mengikut kekerapan yang sesuai . Dato’ Dr. *Hasil pembelajaran murid menunjukkan peningkatan. sumber.*Sentiasa mengurus diri dengan kemas *Sedia berkongsi dan berkerjasama *Bersikap terbuka *Bersikap positif 2. bahan. minit mesyuarat. *Menggunakan hasil pengujian dan penilaian untuk membaiki pengajaran. *Berupaya meningkatkan penglibatan. tepat dan memberi komen yang positif untuk menggalakkan pembelajaran yang seterusnya . dokumentasi dll.

Berkebolehan menilai kekuatan dan kelemahan murid-murid. bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara.Mempamerkan ciri-ciri kekuatan teori. berpersonaliti sihat dan serba boleh. mempertahankan martabat profesionnya. berimej. Bertindak di atas landasan etika dan tatasusila kerja.Presentation Transcript 1. progresif dan berdisiplin. Melengkapkan diri dengan kemahiran yang sejajar dengan tuntutan semasa. Profesion Guru . Menampilkan watak terpuji. tidak berbelah bahagi. berketrampilanm. bebas pendirian.FALSAFAH PENDIDIKAN GURU Guru yang berpekerti mulia berpandangan progresif dan saintifik. Taat dan setia terhadap perkhidmatannya. berakhlak mulia. Mempastikan situasi ‘Guru mengajar murid belajar’ wujud di dalam kelas. KONSEP KOD ETIKA CIRI-CIRI FALSAFAH SIFAT GURU UTAMA . menjamin perkembangan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu. Kaya ilmu. Menunjukkan kesetiaan kepada kerajaan. berwawasan sebagai pendidik unggul pada setiap masa. Berupaya melahirkan ‘persekolahan berwatak’ supaya pelajar mempunyai kekuatan ilmu. Profesional dan menumpukan perhatian kepada P&P di sekolah. demokratik. Berupaya membina minda pelajar yang cemerlamg akademik. pandai menyesuaikan diri dengan situasi tertentu).GURU SEBAGAI SATU PROFESION FATIN ADILA SYAZA YASMIN NURZEHAN GURU SEBAGAI SATU PROFESION KONSEP KOD ETIKA CIRI-CIRI FALSAFAH SIFAT GURU 2. berperibadi mulia. Berupaya membentuk perwatakan murid dengan pelbagai keteguhan nilai diri (bermoral. Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti hasil pengajaran. Bermoral teguh. Prihatin dengan kehendak murid dan ibu bapa.

serta yang betul dan yang salah Tujuan: memberi garis panduan kepada ahli-ahli berkenaan Kod etika keguruan: Tatasusila Profesion Keguruan yang disarankan oleh Kementerian Pendidikan KEPENTINGAN ETIKA GURU KOD ETIKA GURU KONSEP KOD ETIKA CIRI-CIRI FALSAFAH SIFAT GURU UTAMA 5. mempunyai autonomi bertugas serta mematuhi kod etika yang ditentukan oleh organisasinya. bertanggungjawab dan bermoral tinggi.CIRI-CIRI SEORANG GURU YANG BAIK Secara peribadi Terhadap disiplin Terhadap pengajaran Terhadap murid Secara umum CIRI-CIRI SEORANG GURU YANG BAIK KONSEP KOD ETIKA CIRI-CIRI FALSAFAH SIFAT GURU UTAMA 6.CIRI-CIRI SEORANG GURU YANG BAIK Terhadap murid. Mencintai profesion keguruan Mempunyai pengetahuan dalam bidang yang diajar Sanggup mendidik dan menunjuk ajar murid-murid Bersifat sabar Berkeperibadian mulia Mampu menghadapi cabaran dunia pendidikan Sanggup bekerja tanpa mengira tempat sama ada di bandar atau di luar bandar KONSEP KOD ETIKA CIRI-CIRI FALSAFAH SIFAT GURU UTAMA 7.3. KONSEP KOD ETIKA CIRI-CIRI FALSAFAH SIFAT GURU UTAMA 4. bersikap jujur.CIRI-CIRI SEORANG GURU YANG BAIK Secara umumnya. dedikasi.KONSEP PROFESION Sesuatu pekerjaan yang khusus dan dilaksanakan oleh orang mempunyai kelulusan dan latihan ikhtisas yang cukup bermutu. .KOD ETIKA PROFESION Etika: suatu sistem dasar tingkah laku bagi sesuatu kumpulan manusia atau organisasi Ia meliputi aspek-aspek moral yang baik dan yang buruk.

jabatan atau diri sendiri. dan menyatupadukan mata pelajaran Secara berterusan mengukur pendekatan. konvensyen.sentiasa menambah pembacaan dalam bidangnya dengan membaca.Mempunyai empati dan komitmen dalam menghargai maruah orang lain Mengajar anak murid cara belajar. syarahan dan ujian-ujian bagi memastikan kurikulum yang sentiasa ‘baru dan segar’ serta relevan Menyertai jawantankuasa-jawatankuasa bagi menambahbaik sekolah.menganalisis & berfikir secara kritis Hubungan ‘mata pelajaran’ dengan kehidupan murid Kenal. KONSEP KOD ETIKA CIRI-CIRI FALSAFAH SIFAT GURU UTAMA 9.CIRI-CIRI SEORANG GURU YANG BAIK TERHADAP DISIPLIN Seorang yang pakar dalam bidang yang diajar Seorang yang dahagakan ilmu.CIRI-CIRI SEORANG GURU YANG BAIK TERHADAP MENGAJAR Melakukan refleksi dan kritik kendiri Berfikir secara sistematik mengenai amalannya & belajar daripada pengalaman Fleksibel dalam pendekatan-pendekatan pengajaran & pembelajaran Sering mengukur kemajuan dan memberikan maklumbalas kepada murid-murid Merancang pengajaran terdahulu.menghadiri konferens. hormati dan percayai murid-murid Menjana idea-idea baru &menarik bagi murid berfikir Mengalak anak murid bertanyakan soalan mengenai pelajaran Hadir dalam lain-lain aktiviti dimana murid terlibat seperti sukan & persembahan KONSEP KOD ETIKA CIRI-CIRI FALSAFAH SIFAT GURU UTAMA 8. bengkel & seminar & mengikuti kursus-kursus dalam perkhidmatan Seorang yang suka belajar perkara-perkara di luar bidangnya .nberikan masa yang cukup bagi setiap tajuk.

rendah diri dan bersikap optimistik KONSEP KOD ETIKA CIRI-CIRI FALSAFAH SIFAT GURU UTAMA 11.Aktif dalam penubuhan profesional dan menggalakkan rakan sejawat menyertainya Menjadi ahli kepada komuniti yang belajar Bina & mengekalkan hubungan profesional Bekerja dalam organasasi sekolah yang besar KONSEP KOD ETIKA CIRI-CIRI FALSAFAH SIFAT GURU UTAMA 10.SIFAT GURU YANG PROFESIONAL Mula kerja pada awal pagi Mengurus dan merangcang Ada perangcangan & matlamat Berpakaian secara ‘Profesonal’ Guna waktu yang terluang sebagai masa ‘kerja’ Suka ikuti latihan kerana berikan perkembangan profesinal Dalam mesyuarat mereka duduk dimana mereka boleh belajar Berusaha cari punca sesuatu tidak berjalan Sedia buat keputusan dan selesaikanya Lihat pentadbir sebagai rakan kongsi dalam pendidikan Melanggan dan membaca jurnal profesional Kembangsuburkan kerjaya mereka Sedia untuk belajar dan mendapat bantuan Belanja wang untuk perkembangan profesional atau bilik darjah .CIRI-CIRI SEORANG GURU YANG BAIK SECARA PERIBADI Tunjukan contoh dan teladan yang utuh di dalam atau di luar bilik darjah dan mengajar kebertanggungjawaban murid-murid serta standard yang tinggi Berfikiran terbuka.

6. Menampilkan watak terpuji. Melengkapkan diri dengan kemahiran yang sejajar dengan tuntutan semasa. Menunjukkan kesetiaan kepada kerajaan.Percaya anak didik boleh belajar. mempertahankan martabat profesionnya. berpersonaliti sihat dan serba boleh. tidak berbelah bahagi. Berupaya membina minda pelajar yang cemerlamg akademik. . Mempamerkan ciri-ciri kekuatan teori. Profesional dan menumpukan perhatian kepada P&P di sekolah. 14. 12. berperibadi mulia. 7. 4. Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti hasil pengajaran. berimej. dan lihat tugas mereka membantu proses ini Melihat pekerjaan ‘mengajar’ sebagai satu profesion paling mulia KONSEP KOD ETIKA CIRI-CIRI FALSAFAH SIFAT GURU UTAMA Ciri-ciri Yang Perlu Ada Pada Seorang Guru Berkesan Bagaimana dan apakah ciri-ciri yang dimaksudkan dengan seorang guru yang berkesan itu? 1. 5. 15. berketrampilanm. 9. 13. Mempastikan situasi ‘Guru mengajar murid belajar’ wujud di dalam kelas. pandai menyesuaikan diri dengan situasi tertentu). 11. bebas pendirian. Berkebolehan menilai kekuatan dan kelemahan murid-murid. Bertindak di atas landasan etika dan tatasusila kerja. 10. Kaya ilmu. Bersikap profesional. 2. berwawasan sebagai pendidik unggul pada setiap masa. berakhlak mulia. Taat dan setia terhadap perkhidmatannya. Berupaya melahirkan ‘persekolahan berwatak’ supaya pelajar mempunyai kekuatan ilmu. 8. Bermoral teguh. 16. 17. 3. Prihatin dengan kehendak murid dan ibu bapa. Berupaya membentuk perwatakan murid dengan pelbagai keteguhan nilai diri (bermoral.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful