Dalam aspek perancangan guru yang cemerlang didapati boleh mengesan masalah pembelajaran pelajar sepanjang masa, merancang

pelbagai alat dan bahan bantu mengajar serta pelbagai kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran (P&P) untuk pelajar pelbagai kebolehan • Dari sudut pengurusan masa pula, guru yang cemerlang berjaya mengurus laporan prestasi pelajar dengan kemaskini dan segala strategi pengajaran didokumentasikan . • Dalam proses pengajaran pula, guru yang cemerlang berjaya mengaitkan kepakaran sedia ada pelajar dengan tajuk perbincangan serta melibatkan pelajar secara aktif dalam P&P. • Dalam proses pengajaran pula, guru yang cemerlang berjaya mengaitkan kepakaran sedia ada pelajar dengan tajuk perbincangan serta melibatkan pelajar secara aktif dalam P&P. • Mereka merupakan guru yang reflektif dan sentiasa meneroka secara mendalam dan berulang kali terhadap amalan dan tindakan untuk meningkatkan keberkesanan hasil pengajaran di dalam bilik darjah. • Guru yang cemerlang juga kerap memberi kata-kata semangat dan perangsang yang adakalanya dilekatkan di dinding kelas . Di antara ciri-ciri yang harus dikekalkan oleh seorang guru yang cemerlang adalah seperti berikut: • Mempunyai pengetahuan yang mendalam terhadap sesuatu bidang pengkhususannya. • Komitmen yang menyeluruh. • Penambahbaikan ilmu serta kemahiran secara berterusan. • Sebagai satu role model atau idola kepada pelajar. • Mudah didekati, mesra dan mampu menyelesaikan masalah dan memberi pandangan yang bernas. • Secara amnya guru yang berkualiti harus berilmu, berdedikasi serta menjadi sumber inspirasi kepada pelajar. Guru yang beginilah yang amat diharap-harapkan oleh semua golongan masyarakat untuk memenuhi aspirasi negara

“MAJLIS GURU CEMERLANG MALAYSIA” 1.KECEMERLANGAN PERIBADI *Mempunyai keyakinan diri *Berakhlak dan bermoral *Bersikap adil dan bertimbang rasa *Beramanah dan bertanggungjawab *Kreatif dan inovatif

Bagaimana dan apakah ciri-ciri yang dimaksudkan dengan seorang guru yang berkesan itu? Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. sumber.*Sentiasa mengurus diri dengan kemas *Sedia berkongsi dan berkerjasama *Bersikap terbuka *Bersikap positif 2. alatan p&p *Peka dan prihatin terhadap keperluan kebajikan murid/pelajar 3. *Memberi kerja bertulis dan latihan mengikut kekerapan yang sesuai .KECEMERLANGAN PENGETAHUAN & KEMAHIRAN *Mengamalkan budaya ilmu *Kebolehan untuk menyelesaikan masalah dan embuat keputusan yang rasional dan objektif *Menyertai dan memanfaatkan kursus dalam perkhidmatan untuk meningkatkan kualiti kerja *Kebolehan menyediakan kertas kerja. minat dan prestasi murid . *Memberi bimbingan pelajaran kepada murid di luar waktu pengajaran. Abdul Shukor Abdullah menyenaraikan ciri-ciri guru berkesan sebagaimana yang disenaraikan berikut: <!--[if !supportLists]-->Bersikap profesional. minit mesyuarat. bahan. *Menguasai dan menggunakan pelbagai kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran. dokumentasi dll. *Aktiviti kokurikulum yang berkaitan dengan mata pelajaran dirancang dan dilaksanakan dengan penuh komitmen. *Hasil pembelajaran murid menunjukkan peningkatan. . tepat dan memberi komen yang positif untuk menggalakkan pembelajaran yang seterusnya . laporan prestasi murid. *Menyemak kerja murid/pelajar dengan teliti. *Pakar rujuk pengajaran dan pembelajaran * berupaya mengendalikan aktiviti kokurikulum *Mengenalpasti keperluan dan masalah individu murid/pelajar serta menyediakan program tindakan susulan *Pengurusan masa. *Menggunakan hasil pengujian dan penilaian untuk membaiki pengajaran. *Berjaya membimbing murid mematuhi peraturan dan tahap pembelajaran. Dato’ Dr. *Merancang pelajaran yang baik. KECEMERLANGAN KERJA *Pengurusan keceriaan bilik darjah. *Berupaya meningkatkan penglibatan. *Melaksanakan rutin dengan berkesan bagi memudahkan pembelajaran. *Sentiasa merangsang murid berfikir.

berimej. mempertahankan martabat profesionnya. Berupaya melahirkan ‘persekolahan berwatak’ supaya pelajar mempunyai kekuatan ilmu. Menampilkan watak terpuji. berakhlak mulia. Mempastikan situasi ‘Guru mengajar murid belajar’ wujud di dalam kelas.FALSAFAH PENDIDIKAN GURU Guru yang berpekerti mulia berpandangan progresif dan saintifik. bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara. demokratik. menjamin perkembangan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu.GURU SEBAGAI SATU PROFESION FATIN ADILA SYAZA YASMIN NURZEHAN GURU SEBAGAI SATU PROFESION KONSEP KOD ETIKA CIRI-CIRI FALSAFAH SIFAT GURU 2. Bertindak di atas landasan etika dan tatasusila kerja. Berkebolehan menilai kekuatan dan kelemahan murid-murid. Profesion Guru . berketrampilanm. Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti hasil pengajaran. Taat dan setia terhadap perkhidmatannya. Menunjukkan kesetiaan kepada kerajaan. berpersonaliti sihat dan serba boleh.Presentation Transcript 1. berwawasan sebagai pendidik unggul pada setiap masa. tidak berbelah bahagi. bebas pendirian. Berupaya membina minda pelajar yang cemerlamg akademik. Melengkapkan diri dengan kemahiran yang sejajar dengan tuntutan semasa. Berupaya membentuk perwatakan murid dengan pelbagai keteguhan nilai diri (bermoral. Prihatin dengan kehendak murid dan ibu bapa. berperibadi mulia. Kaya ilmu. pandai menyesuaikan diri dengan situasi tertentu). KONSEP KOD ETIKA CIRI-CIRI FALSAFAH SIFAT GURU UTAMA . progresif dan berdisiplin.Mempamerkan ciri-ciri kekuatan teori. Bermoral teguh. Profesional dan menumpukan perhatian kepada P&P di sekolah.

KONSEP PROFESION Sesuatu pekerjaan yang khusus dan dilaksanakan oleh orang mempunyai kelulusan dan latihan ikhtisas yang cukup bermutu.CIRI-CIRI SEORANG GURU YANG BAIK Secara peribadi Terhadap disiplin Terhadap pengajaran Terhadap murid Secara umum CIRI-CIRI SEORANG GURU YANG BAIK KONSEP KOD ETIKA CIRI-CIRI FALSAFAH SIFAT GURU UTAMA 6.CIRI-CIRI SEORANG GURU YANG BAIK Secara umumnya.CIRI-CIRI SEORANG GURU YANG BAIK Terhadap murid. KONSEP KOD ETIKA CIRI-CIRI FALSAFAH SIFAT GURU UTAMA 4.3. mempunyai autonomi bertugas serta mematuhi kod etika yang ditentukan oleh organisasinya. dedikasi.KOD ETIKA PROFESION Etika: suatu sistem dasar tingkah laku bagi sesuatu kumpulan manusia atau organisasi Ia meliputi aspek-aspek moral yang baik dan yang buruk. bertanggungjawab dan bermoral tinggi. serta yang betul dan yang salah Tujuan: memberi garis panduan kepada ahli-ahli berkenaan Kod etika keguruan: Tatasusila Profesion Keguruan yang disarankan oleh Kementerian Pendidikan KEPENTINGAN ETIKA GURU KOD ETIKA GURU KONSEP KOD ETIKA CIRI-CIRI FALSAFAH SIFAT GURU UTAMA 5. . bersikap jujur. Mencintai profesion keguruan Mempunyai pengetahuan dalam bidang yang diajar Sanggup mendidik dan menunjuk ajar murid-murid Bersifat sabar Berkeperibadian mulia Mampu menghadapi cabaran dunia pendidikan Sanggup bekerja tanpa mengira tempat sama ada di bandar atau di luar bandar KONSEP KOD ETIKA CIRI-CIRI FALSAFAH SIFAT GURU UTAMA 7.

CIRI-CIRI SEORANG GURU YANG BAIK TERHADAP DISIPLIN Seorang yang pakar dalam bidang yang diajar Seorang yang dahagakan ilmu.sentiasa menambah pembacaan dalam bidangnya dengan membaca. jabatan atau diri sendiri. bengkel & seminar & mengikuti kursus-kursus dalam perkhidmatan Seorang yang suka belajar perkara-perkara di luar bidangnya .CIRI-CIRI SEORANG GURU YANG BAIK TERHADAP MENGAJAR Melakukan refleksi dan kritik kendiri Berfikir secara sistematik mengenai amalannya & belajar daripada pengalaman Fleksibel dalam pendekatan-pendekatan pengajaran & pembelajaran Sering mengukur kemajuan dan memberikan maklumbalas kepada murid-murid Merancang pengajaran terdahulu.Mempunyai empati dan komitmen dalam menghargai maruah orang lain Mengajar anak murid cara belajar.nberikan masa yang cukup bagi setiap tajuk. dan menyatupadukan mata pelajaran Secara berterusan mengukur pendekatan. KONSEP KOD ETIKA CIRI-CIRI FALSAFAH SIFAT GURU UTAMA 9. syarahan dan ujian-ujian bagi memastikan kurikulum yang sentiasa ‘baru dan segar’ serta relevan Menyertai jawantankuasa-jawatankuasa bagi menambahbaik sekolah.menghadiri konferens.menganalisis & berfikir secara kritis Hubungan ‘mata pelajaran’ dengan kehidupan murid Kenal. hormati dan percayai murid-murid Menjana idea-idea baru &menarik bagi murid berfikir Mengalak anak murid bertanyakan soalan mengenai pelajaran Hadir dalam lain-lain aktiviti dimana murid terlibat seperti sukan & persembahan KONSEP KOD ETIKA CIRI-CIRI FALSAFAH SIFAT GURU UTAMA 8. konvensyen.

SIFAT GURU YANG PROFESIONAL Mula kerja pada awal pagi Mengurus dan merangcang Ada perangcangan & matlamat Berpakaian secara ‘Profesonal’ Guna waktu yang terluang sebagai masa ‘kerja’ Suka ikuti latihan kerana berikan perkembangan profesinal Dalam mesyuarat mereka duduk dimana mereka boleh belajar Berusaha cari punca sesuatu tidak berjalan Sedia buat keputusan dan selesaikanya Lihat pentadbir sebagai rakan kongsi dalam pendidikan Melanggan dan membaca jurnal profesional Kembangsuburkan kerjaya mereka Sedia untuk belajar dan mendapat bantuan Belanja wang untuk perkembangan profesional atau bilik darjah .Aktif dalam penubuhan profesional dan menggalakkan rakan sejawat menyertainya Menjadi ahli kepada komuniti yang belajar Bina & mengekalkan hubungan profesional Bekerja dalam organasasi sekolah yang besar KONSEP KOD ETIKA CIRI-CIRI FALSAFAH SIFAT GURU UTAMA 10.CIRI-CIRI SEORANG GURU YANG BAIK SECARA PERIBADI Tunjukan contoh dan teladan yang utuh di dalam atau di luar bilik darjah dan mengajar kebertanggungjawaban murid-murid serta standard yang tinggi Berfikiran terbuka. rendah diri dan bersikap optimistik KONSEP KOD ETIKA CIRI-CIRI FALSAFAH SIFAT GURU UTAMA 11.

Bermoral teguh. Berkebolehan menilai kekuatan dan kelemahan murid-murid. mempertahankan martabat profesionnya. Prihatin dengan kehendak murid dan ibu bapa. berakhlak mulia. 6. Bersikap profesional. 5. berpersonaliti sihat dan serba boleh. Berupaya membentuk perwatakan murid dengan pelbagai keteguhan nilai diri (bermoral. Mempamerkan ciri-ciri kekuatan teori. berimej. tidak berbelah bahagi. Profesional dan menumpukan perhatian kepada P&P di sekolah. 3.Percaya anak didik boleh belajar. berketrampilanm. pandai menyesuaikan diri dengan situasi tertentu). Menampilkan watak terpuji. 10. 15. 17. Melengkapkan diri dengan kemahiran yang sejajar dengan tuntutan semasa. Berupaya membina minda pelajar yang cemerlamg akademik. Bertindak di atas landasan etika dan tatasusila kerja. berwawasan sebagai pendidik unggul pada setiap masa. 9. Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti hasil pengajaran. . bebas pendirian. 13. Menunjukkan kesetiaan kepada kerajaan. 11. 14. Kaya ilmu. 4. dan lihat tugas mereka membantu proses ini Melihat pekerjaan ‘mengajar’ sebagai satu profesion paling mulia KONSEP KOD ETIKA CIRI-CIRI FALSAFAH SIFAT GURU UTAMA Ciri-ciri Yang Perlu Ada Pada Seorang Guru Berkesan Bagaimana dan apakah ciri-ciri yang dimaksudkan dengan seorang guru yang berkesan itu? 1. berperibadi mulia. Taat dan setia terhadap perkhidmatannya. 7. Mempastikan situasi ‘Guru mengajar murid belajar’ wujud di dalam kelas. Berupaya melahirkan ‘persekolahan berwatak’ supaya pelajar mempunyai kekuatan ilmu. 12. 16. 8. 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful