Dalam aspek perancangan guru yang cemerlang didapati boleh mengesan masalah pembelajaran pelajar sepanjang masa, merancang

pelbagai alat dan bahan bantu mengajar serta pelbagai kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran (P&P) untuk pelajar pelbagai kebolehan • Dari sudut pengurusan masa pula, guru yang cemerlang berjaya mengurus laporan prestasi pelajar dengan kemaskini dan segala strategi pengajaran didokumentasikan . • Dalam proses pengajaran pula, guru yang cemerlang berjaya mengaitkan kepakaran sedia ada pelajar dengan tajuk perbincangan serta melibatkan pelajar secara aktif dalam P&P. • Dalam proses pengajaran pula, guru yang cemerlang berjaya mengaitkan kepakaran sedia ada pelajar dengan tajuk perbincangan serta melibatkan pelajar secara aktif dalam P&P. • Mereka merupakan guru yang reflektif dan sentiasa meneroka secara mendalam dan berulang kali terhadap amalan dan tindakan untuk meningkatkan keberkesanan hasil pengajaran di dalam bilik darjah. • Guru yang cemerlang juga kerap memberi kata-kata semangat dan perangsang yang adakalanya dilekatkan di dinding kelas . Di antara ciri-ciri yang harus dikekalkan oleh seorang guru yang cemerlang adalah seperti berikut: • Mempunyai pengetahuan yang mendalam terhadap sesuatu bidang pengkhususannya. • Komitmen yang menyeluruh. • Penambahbaikan ilmu serta kemahiran secara berterusan. • Sebagai satu role model atau idola kepada pelajar. • Mudah didekati, mesra dan mampu menyelesaikan masalah dan memberi pandangan yang bernas. • Secara amnya guru yang berkualiti harus berilmu, berdedikasi serta menjadi sumber inspirasi kepada pelajar. Guru yang beginilah yang amat diharap-harapkan oleh semua golongan masyarakat untuk memenuhi aspirasi negara

“MAJLIS GURU CEMERLANG MALAYSIA” 1.KECEMERLANGAN PERIBADI *Mempunyai keyakinan diri *Berakhlak dan bermoral *Bersikap adil dan bertimbang rasa *Beramanah dan bertanggungjawab *Kreatif dan inovatif

*Sentiasa merangsang murid berfikir. *Melaksanakan rutin dengan berkesan bagi memudahkan pembelajaran. sumber. *Berupaya meningkatkan penglibatan. *Menyemak kerja murid/pelajar dengan teliti. *Memberi bimbingan pelajaran kepada murid di luar waktu pengajaran. laporan prestasi murid. tepat dan memberi komen yang positif untuk menggalakkan pembelajaran yang seterusnya . bahan. *Hasil pembelajaran murid menunjukkan peningkatan. *Memberi kerja bertulis dan latihan mengikut kekerapan yang sesuai . minit mesyuarat.KECEMERLANGAN PENGETAHUAN & KEMAHIRAN *Mengamalkan budaya ilmu *Kebolehan untuk menyelesaikan masalah dan embuat keputusan yang rasional dan objektif *Menyertai dan memanfaatkan kursus dalam perkhidmatan untuk meningkatkan kualiti kerja *Kebolehan menyediakan kertas kerja. *Merancang pelajaran yang baik. KECEMERLANGAN KERJA *Pengurusan keceriaan bilik darjah. Abdul Shukor Abdullah menyenaraikan ciri-ciri guru berkesan sebagaimana yang disenaraikan berikut: <!--[if !supportLists]-->Bersikap profesional. . dokumentasi dll. Bagaimana dan apakah ciri-ciri yang dimaksudkan dengan seorang guru yang berkesan itu? Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. *Berjaya membimbing murid mematuhi peraturan dan tahap pembelajaran. *Aktiviti kokurikulum yang berkaitan dengan mata pelajaran dirancang dan dilaksanakan dengan penuh komitmen. minat dan prestasi murid . *Menguasai dan menggunakan pelbagai kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran. *Menggunakan hasil pengujian dan penilaian untuk membaiki pengajaran.*Sentiasa mengurus diri dengan kemas *Sedia berkongsi dan berkerjasama *Bersikap terbuka *Bersikap positif 2. *Pakar rujuk pengajaran dan pembelajaran * berupaya mengendalikan aktiviti kokurikulum *Mengenalpasti keperluan dan masalah individu murid/pelajar serta menyediakan program tindakan susulan *Pengurusan masa. Dato’ Dr. alatan p&p *Peka dan prihatin terhadap keperluan kebajikan murid/pelajar 3.

bebas pendirian. menjamin perkembangan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu. berketrampilanm. Prihatin dengan kehendak murid dan ibu bapa. Berupaya membina minda pelajar yang cemerlamg akademik. mempertahankan martabat profesionnya. Profesion Guru . pandai menyesuaikan diri dengan situasi tertentu). KONSEP KOD ETIKA CIRI-CIRI FALSAFAH SIFAT GURU UTAMA .GURU SEBAGAI SATU PROFESION FATIN ADILA SYAZA YASMIN NURZEHAN GURU SEBAGAI SATU PROFESION KONSEP KOD ETIKA CIRI-CIRI FALSAFAH SIFAT GURU 2. Mempastikan situasi ‘Guru mengajar murid belajar’ wujud di dalam kelas. Menunjukkan kesetiaan kepada kerajaan. tidak berbelah bahagi. berakhlak mulia. berpersonaliti sihat dan serba boleh.Mempamerkan ciri-ciri kekuatan teori.FALSAFAH PENDIDIKAN GURU Guru yang berpekerti mulia berpandangan progresif dan saintifik. berwawasan sebagai pendidik unggul pada setiap masa. demokratik.Presentation Transcript 1. Berupaya melahirkan ‘persekolahan berwatak’ supaya pelajar mempunyai kekuatan ilmu. Profesional dan menumpukan perhatian kepada P&P di sekolah. Bertindak di atas landasan etika dan tatasusila kerja. Menampilkan watak terpuji. progresif dan berdisiplin. berimej. Kaya ilmu. Berupaya membentuk perwatakan murid dengan pelbagai keteguhan nilai diri (bermoral. Taat dan setia terhadap perkhidmatannya. Berkebolehan menilai kekuatan dan kelemahan murid-murid. Melengkapkan diri dengan kemahiran yang sejajar dengan tuntutan semasa. Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti hasil pengajaran. Bermoral teguh. berperibadi mulia. bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara.

bertanggungjawab dan bermoral tinggi.3.KOD ETIKA PROFESION Etika: suatu sistem dasar tingkah laku bagi sesuatu kumpulan manusia atau organisasi Ia meliputi aspek-aspek moral yang baik dan yang buruk. . KONSEP KOD ETIKA CIRI-CIRI FALSAFAH SIFAT GURU UTAMA 4.CIRI-CIRI SEORANG GURU YANG BAIK Secara peribadi Terhadap disiplin Terhadap pengajaran Terhadap murid Secara umum CIRI-CIRI SEORANG GURU YANG BAIK KONSEP KOD ETIKA CIRI-CIRI FALSAFAH SIFAT GURU UTAMA 6. dedikasi. bersikap jujur.CIRI-CIRI SEORANG GURU YANG BAIK Secara umumnya. serta yang betul dan yang salah Tujuan: memberi garis panduan kepada ahli-ahli berkenaan Kod etika keguruan: Tatasusila Profesion Keguruan yang disarankan oleh Kementerian Pendidikan KEPENTINGAN ETIKA GURU KOD ETIKA GURU KONSEP KOD ETIKA CIRI-CIRI FALSAFAH SIFAT GURU UTAMA 5.CIRI-CIRI SEORANG GURU YANG BAIK Terhadap murid. Mencintai profesion keguruan Mempunyai pengetahuan dalam bidang yang diajar Sanggup mendidik dan menunjuk ajar murid-murid Bersifat sabar Berkeperibadian mulia Mampu menghadapi cabaran dunia pendidikan Sanggup bekerja tanpa mengira tempat sama ada di bandar atau di luar bandar KONSEP KOD ETIKA CIRI-CIRI FALSAFAH SIFAT GURU UTAMA 7.KONSEP PROFESION Sesuatu pekerjaan yang khusus dan dilaksanakan oleh orang mempunyai kelulusan dan latihan ikhtisas yang cukup bermutu. mempunyai autonomi bertugas serta mematuhi kod etika yang ditentukan oleh organisasinya.

menghadiri konferens.CIRI-CIRI SEORANG GURU YANG BAIK TERHADAP MENGAJAR Melakukan refleksi dan kritik kendiri Berfikir secara sistematik mengenai amalannya & belajar daripada pengalaman Fleksibel dalam pendekatan-pendekatan pengajaran & pembelajaran Sering mengukur kemajuan dan memberikan maklumbalas kepada murid-murid Merancang pengajaran terdahulu.sentiasa menambah pembacaan dalam bidangnya dengan membaca.CIRI-CIRI SEORANG GURU YANG BAIK TERHADAP DISIPLIN Seorang yang pakar dalam bidang yang diajar Seorang yang dahagakan ilmu. bengkel & seminar & mengikuti kursus-kursus dalam perkhidmatan Seorang yang suka belajar perkara-perkara di luar bidangnya . syarahan dan ujian-ujian bagi memastikan kurikulum yang sentiasa ‘baru dan segar’ serta relevan Menyertai jawantankuasa-jawatankuasa bagi menambahbaik sekolah. hormati dan percayai murid-murid Menjana idea-idea baru &menarik bagi murid berfikir Mengalak anak murid bertanyakan soalan mengenai pelajaran Hadir dalam lain-lain aktiviti dimana murid terlibat seperti sukan & persembahan KONSEP KOD ETIKA CIRI-CIRI FALSAFAH SIFAT GURU UTAMA 8. KONSEP KOD ETIKA CIRI-CIRI FALSAFAH SIFAT GURU UTAMA 9.menganalisis & berfikir secara kritis Hubungan ‘mata pelajaran’ dengan kehidupan murid Kenal. dan menyatupadukan mata pelajaran Secara berterusan mengukur pendekatan. konvensyen. jabatan atau diri sendiri.Mempunyai empati dan komitmen dalam menghargai maruah orang lain Mengajar anak murid cara belajar.nberikan masa yang cukup bagi setiap tajuk.

SIFAT GURU YANG PROFESIONAL Mula kerja pada awal pagi Mengurus dan merangcang Ada perangcangan & matlamat Berpakaian secara ‘Profesonal’ Guna waktu yang terluang sebagai masa ‘kerja’ Suka ikuti latihan kerana berikan perkembangan profesinal Dalam mesyuarat mereka duduk dimana mereka boleh belajar Berusaha cari punca sesuatu tidak berjalan Sedia buat keputusan dan selesaikanya Lihat pentadbir sebagai rakan kongsi dalam pendidikan Melanggan dan membaca jurnal profesional Kembangsuburkan kerjaya mereka Sedia untuk belajar dan mendapat bantuan Belanja wang untuk perkembangan profesional atau bilik darjah . rendah diri dan bersikap optimistik KONSEP KOD ETIKA CIRI-CIRI FALSAFAH SIFAT GURU UTAMA 11.CIRI-CIRI SEORANG GURU YANG BAIK SECARA PERIBADI Tunjukan contoh dan teladan yang utuh di dalam atau di luar bilik darjah dan mengajar kebertanggungjawaban murid-murid serta standard yang tinggi Berfikiran terbuka.Aktif dalam penubuhan profesional dan menggalakkan rakan sejawat menyertainya Menjadi ahli kepada komuniti yang belajar Bina & mengekalkan hubungan profesional Bekerja dalam organasasi sekolah yang besar KONSEP KOD ETIKA CIRI-CIRI FALSAFAH SIFAT GURU UTAMA 10.

Berupaya membentuk perwatakan murid dengan pelbagai keteguhan nilai diri (bermoral. 3. Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti hasil pengajaran. tidak berbelah bahagi. pandai menyesuaikan diri dengan situasi tertentu). Profesional dan menumpukan perhatian kepada P&P di sekolah. Berupaya melahirkan ‘persekolahan berwatak’ supaya pelajar mempunyai kekuatan ilmu. berperibadi mulia. 12. 2. 16. berimej. Melengkapkan diri dengan kemahiran yang sejajar dengan tuntutan semasa. berpersonaliti sihat dan serba boleh. Bersikap profesional. bebas pendirian. Taat dan setia terhadap perkhidmatannya. Bertindak di atas landasan etika dan tatasusila kerja. 7. 8. Prihatin dengan kehendak murid dan ibu bapa. . 14.Percaya anak didik boleh belajar. dan lihat tugas mereka membantu proses ini Melihat pekerjaan ‘mengajar’ sebagai satu profesion paling mulia KONSEP KOD ETIKA CIRI-CIRI FALSAFAH SIFAT GURU UTAMA Ciri-ciri Yang Perlu Ada Pada Seorang Guru Berkesan Bagaimana dan apakah ciri-ciri yang dimaksudkan dengan seorang guru yang berkesan itu? 1. 5. Berupaya membina minda pelajar yang cemerlamg akademik. 11. 4. Kaya ilmu. 13. Mempamerkan ciri-ciri kekuatan teori. mempertahankan martabat profesionnya. 17. Menampilkan watak terpuji. 15. Mempastikan situasi ‘Guru mengajar murid belajar’ wujud di dalam kelas. 9. berwawasan sebagai pendidik unggul pada setiap masa. berketrampilanm. berakhlak mulia. Berkebolehan menilai kekuatan dan kelemahan murid-murid. 10. Menunjukkan kesetiaan kepada kerajaan. Bermoral teguh. 6.