Dalam aspek perancangan guru yang cemerlang didapati boleh mengesan masalah pembelajaran pelajar sepanjang masa, merancang

pelbagai alat dan bahan bantu mengajar serta pelbagai kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran (P&P) untuk pelajar pelbagai kebolehan • Dari sudut pengurusan masa pula, guru yang cemerlang berjaya mengurus laporan prestasi pelajar dengan kemaskini dan segala strategi pengajaran didokumentasikan . • Dalam proses pengajaran pula, guru yang cemerlang berjaya mengaitkan kepakaran sedia ada pelajar dengan tajuk perbincangan serta melibatkan pelajar secara aktif dalam P&P. • Dalam proses pengajaran pula, guru yang cemerlang berjaya mengaitkan kepakaran sedia ada pelajar dengan tajuk perbincangan serta melibatkan pelajar secara aktif dalam P&P. • Mereka merupakan guru yang reflektif dan sentiasa meneroka secara mendalam dan berulang kali terhadap amalan dan tindakan untuk meningkatkan keberkesanan hasil pengajaran di dalam bilik darjah. • Guru yang cemerlang juga kerap memberi kata-kata semangat dan perangsang yang adakalanya dilekatkan di dinding kelas . Di antara ciri-ciri yang harus dikekalkan oleh seorang guru yang cemerlang adalah seperti berikut: • Mempunyai pengetahuan yang mendalam terhadap sesuatu bidang pengkhususannya. • Komitmen yang menyeluruh. • Penambahbaikan ilmu serta kemahiran secara berterusan. • Sebagai satu role model atau idola kepada pelajar. • Mudah didekati, mesra dan mampu menyelesaikan masalah dan memberi pandangan yang bernas. • Secara amnya guru yang berkualiti harus berilmu, berdedikasi serta menjadi sumber inspirasi kepada pelajar. Guru yang beginilah yang amat diharap-harapkan oleh semua golongan masyarakat untuk memenuhi aspirasi negara

“MAJLIS GURU CEMERLANG MALAYSIA” 1.KECEMERLANGAN PERIBADI *Mempunyai keyakinan diri *Berakhlak dan bermoral *Bersikap adil dan bertimbang rasa *Beramanah dan bertanggungjawab *Kreatif dan inovatif

. laporan prestasi murid. *Sentiasa merangsang murid berfikir. *Memberi bimbingan pelajaran kepada murid di luar waktu pengajaran. *Menggunakan hasil pengujian dan penilaian untuk membaiki pengajaran. *Menguasai dan menggunakan pelbagai kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran. alatan p&p *Peka dan prihatin terhadap keperluan kebajikan murid/pelajar 3. *Hasil pembelajaran murid menunjukkan peningkatan. Bagaimana dan apakah ciri-ciri yang dimaksudkan dengan seorang guru yang berkesan itu? Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia.KECEMERLANGAN PENGETAHUAN & KEMAHIRAN *Mengamalkan budaya ilmu *Kebolehan untuk menyelesaikan masalah dan embuat keputusan yang rasional dan objektif *Menyertai dan memanfaatkan kursus dalam perkhidmatan untuk meningkatkan kualiti kerja *Kebolehan menyediakan kertas kerja. minit mesyuarat. sumber. *Aktiviti kokurikulum yang berkaitan dengan mata pelajaran dirancang dan dilaksanakan dengan penuh komitmen. *Menyemak kerja murid/pelajar dengan teliti. bahan. Abdul Shukor Abdullah menyenaraikan ciri-ciri guru berkesan sebagaimana yang disenaraikan berikut: <!--[if !supportLists]-->Bersikap profesional.*Sentiasa mengurus diri dengan kemas *Sedia berkongsi dan berkerjasama *Bersikap terbuka *Bersikap positif 2. KECEMERLANGAN KERJA *Pengurusan keceriaan bilik darjah. tepat dan memberi komen yang positif untuk menggalakkan pembelajaran yang seterusnya . *Pakar rujuk pengajaran dan pembelajaran * berupaya mengendalikan aktiviti kokurikulum *Mengenalpasti keperluan dan masalah individu murid/pelajar serta menyediakan program tindakan susulan *Pengurusan masa. dokumentasi dll. Dato’ Dr. *Berupaya meningkatkan penglibatan. *Berjaya membimbing murid mematuhi peraturan dan tahap pembelajaran. *Memberi kerja bertulis dan latihan mengikut kekerapan yang sesuai . *Merancang pelajaran yang baik. *Melaksanakan rutin dengan berkesan bagi memudahkan pembelajaran. minat dan prestasi murid .

berwawasan sebagai pendidik unggul pada setiap masa. Prihatin dengan kehendak murid dan ibu bapa. berimej. KONSEP KOD ETIKA CIRI-CIRI FALSAFAH SIFAT GURU UTAMA . Profesion Guru . Bertindak di atas landasan etika dan tatasusila kerja. Melengkapkan diri dengan kemahiran yang sejajar dengan tuntutan semasa. Profesional dan menumpukan perhatian kepada P&P di sekolah. mempertahankan martabat profesionnya. demokratik. Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti hasil pengajaran. bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara. Kaya ilmu. Menampilkan watak terpuji. berketrampilanm. berpersonaliti sihat dan serba boleh.Mempamerkan ciri-ciri kekuatan teori.GURU SEBAGAI SATU PROFESION FATIN ADILA SYAZA YASMIN NURZEHAN GURU SEBAGAI SATU PROFESION KONSEP KOD ETIKA CIRI-CIRI FALSAFAH SIFAT GURU 2. Berupaya membentuk perwatakan murid dengan pelbagai keteguhan nilai diri (bermoral. Berkebolehan menilai kekuatan dan kelemahan murid-murid. Mempastikan situasi ‘Guru mengajar murid belajar’ wujud di dalam kelas. Taat dan setia terhadap perkhidmatannya. Menunjukkan kesetiaan kepada kerajaan. Bermoral teguh.FALSAFAH PENDIDIKAN GURU Guru yang berpekerti mulia berpandangan progresif dan saintifik. Berupaya melahirkan ‘persekolahan berwatak’ supaya pelajar mempunyai kekuatan ilmu.Presentation Transcript 1. berperibadi mulia. menjamin perkembangan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu. bebas pendirian. pandai menyesuaikan diri dengan situasi tertentu). progresif dan berdisiplin. tidak berbelah bahagi. Berupaya membina minda pelajar yang cemerlamg akademik. berakhlak mulia.

mempunyai autonomi bertugas serta mematuhi kod etika yang ditentukan oleh organisasinya. dedikasi. bersikap jujur.CIRI-CIRI SEORANG GURU YANG BAIK Terhadap murid.CIRI-CIRI SEORANG GURU YANG BAIK Secara peribadi Terhadap disiplin Terhadap pengajaran Terhadap murid Secara umum CIRI-CIRI SEORANG GURU YANG BAIK KONSEP KOD ETIKA CIRI-CIRI FALSAFAH SIFAT GURU UTAMA 6.3. Mencintai profesion keguruan Mempunyai pengetahuan dalam bidang yang diajar Sanggup mendidik dan menunjuk ajar murid-murid Bersifat sabar Berkeperibadian mulia Mampu menghadapi cabaran dunia pendidikan Sanggup bekerja tanpa mengira tempat sama ada di bandar atau di luar bandar KONSEP KOD ETIKA CIRI-CIRI FALSAFAH SIFAT GURU UTAMA 7.KOD ETIKA PROFESION Etika: suatu sistem dasar tingkah laku bagi sesuatu kumpulan manusia atau organisasi Ia meliputi aspek-aspek moral yang baik dan yang buruk. bertanggungjawab dan bermoral tinggi.CIRI-CIRI SEORANG GURU YANG BAIK Secara umumnya. serta yang betul dan yang salah Tujuan: memberi garis panduan kepada ahli-ahli berkenaan Kod etika keguruan: Tatasusila Profesion Keguruan yang disarankan oleh Kementerian Pendidikan KEPENTINGAN ETIKA GURU KOD ETIKA GURU KONSEP KOD ETIKA CIRI-CIRI FALSAFAH SIFAT GURU UTAMA 5. . KONSEP KOD ETIKA CIRI-CIRI FALSAFAH SIFAT GURU UTAMA 4.KONSEP PROFESION Sesuatu pekerjaan yang khusus dan dilaksanakan oleh orang mempunyai kelulusan dan latihan ikhtisas yang cukup bermutu.

CIRI-CIRI SEORANG GURU YANG BAIK TERHADAP DISIPLIN Seorang yang pakar dalam bidang yang diajar Seorang yang dahagakan ilmu. jabatan atau diri sendiri. syarahan dan ujian-ujian bagi memastikan kurikulum yang sentiasa ‘baru dan segar’ serta relevan Menyertai jawantankuasa-jawatankuasa bagi menambahbaik sekolah.menganalisis & berfikir secara kritis Hubungan ‘mata pelajaran’ dengan kehidupan murid Kenal.nberikan masa yang cukup bagi setiap tajuk. KONSEP KOD ETIKA CIRI-CIRI FALSAFAH SIFAT GURU UTAMA 9. hormati dan percayai murid-murid Menjana idea-idea baru &menarik bagi murid berfikir Mengalak anak murid bertanyakan soalan mengenai pelajaran Hadir dalam lain-lain aktiviti dimana murid terlibat seperti sukan & persembahan KONSEP KOD ETIKA CIRI-CIRI FALSAFAH SIFAT GURU UTAMA 8.Mempunyai empati dan komitmen dalam menghargai maruah orang lain Mengajar anak murid cara belajar.CIRI-CIRI SEORANG GURU YANG BAIK TERHADAP MENGAJAR Melakukan refleksi dan kritik kendiri Berfikir secara sistematik mengenai amalannya & belajar daripada pengalaman Fleksibel dalam pendekatan-pendekatan pengajaran & pembelajaran Sering mengukur kemajuan dan memberikan maklumbalas kepada murid-murid Merancang pengajaran terdahulu. dan menyatupadukan mata pelajaran Secara berterusan mengukur pendekatan. konvensyen. bengkel & seminar & mengikuti kursus-kursus dalam perkhidmatan Seorang yang suka belajar perkara-perkara di luar bidangnya .sentiasa menambah pembacaan dalam bidangnya dengan membaca.menghadiri konferens.

SIFAT GURU YANG PROFESIONAL Mula kerja pada awal pagi Mengurus dan merangcang Ada perangcangan & matlamat Berpakaian secara ‘Profesonal’ Guna waktu yang terluang sebagai masa ‘kerja’ Suka ikuti latihan kerana berikan perkembangan profesinal Dalam mesyuarat mereka duduk dimana mereka boleh belajar Berusaha cari punca sesuatu tidak berjalan Sedia buat keputusan dan selesaikanya Lihat pentadbir sebagai rakan kongsi dalam pendidikan Melanggan dan membaca jurnal profesional Kembangsuburkan kerjaya mereka Sedia untuk belajar dan mendapat bantuan Belanja wang untuk perkembangan profesional atau bilik darjah . rendah diri dan bersikap optimistik KONSEP KOD ETIKA CIRI-CIRI FALSAFAH SIFAT GURU UTAMA 11.Aktif dalam penubuhan profesional dan menggalakkan rakan sejawat menyertainya Menjadi ahli kepada komuniti yang belajar Bina & mengekalkan hubungan profesional Bekerja dalam organasasi sekolah yang besar KONSEP KOD ETIKA CIRI-CIRI FALSAFAH SIFAT GURU UTAMA 10.CIRI-CIRI SEORANG GURU YANG BAIK SECARA PERIBADI Tunjukan contoh dan teladan yang utuh di dalam atau di luar bilik darjah dan mengajar kebertanggungjawaban murid-murid serta standard yang tinggi Berfikiran terbuka.

17. 2. 6. Menunjukkan kesetiaan kepada kerajaan. Mempamerkan ciri-ciri kekuatan teori. tidak berbelah bahagi. . Taat dan setia terhadap perkhidmatannya. Mempastikan situasi ‘Guru mengajar murid belajar’ wujud di dalam kelas. berketrampilanm. 14. Kaya ilmu. Berupaya membina minda pelajar yang cemerlamg akademik. 3. Bermoral teguh. berpersonaliti sihat dan serba boleh. dan lihat tugas mereka membantu proses ini Melihat pekerjaan ‘mengajar’ sebagai satu profesion paling mulia KONSEP KOD ETIKA CIRI-CIRI FALSAFAH SIFAT GURU UTAMA Ciri-ciri Yang Perlu Ada Pada Seorang Guru Berkesan Bagaimana dan apakah ciri-ciri yang dimaksudkan dengan seorang guru yang berkesan itu? 1. 15. 4. Bersikap profesional. Berkebolehan menilai kekuatan dan kelemahan murid-murid. Melengkapkan diri dengan kemahiran yang sejajar dengan tuntutan semasa. 9. Prihatin dengan kehendak murid dan ibu bapa. Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti hasil pengajaran. pandai menyesuaikan diri dengan situasi tertentu). Berupaya membentuk perwatakan murid dengan pelbagai keteguhan nilai diri (bermoral. Profesional dan menumpukan perhatian kepada P&P di sekolah. bebas pendirian. 12. 5. berakhlak mulia. Menampilkan watak terpuji. 16. berperibadi mulia. Bertindak di atas landasan etika dan tatasusila kerja. 8. mempertahankan martabat profesionnya. 13. 11. berimej.Percaya anak didik boleh belajar. berwawasan sebagai pendidik unggul pada setiap masa. 7. 10. Berupaya melahirkan ‘persekolahan berwatak’ supaya pelajar mempunyai kekuatan ilmu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful