SURAT MENYURAT

Surat merupakan suatu instrumen konvensional yang terbukti masih efisien dan efektif untuk berkomunikasi.

SURAT MENYURAT
 

Surat Rasmi sahaja Surat lain tidak berkenaan

terang dan tidak mengelirukan.SURAT MENYURAT HENDAKLAH JELAS Surat menyurat antara Jabatan dan antara Jabatan dengan orang ramai hendaklah jelas. .

.Surat di atas Kertas Rasmi Kerajaan Muka pertama surat-surat rasmi hendaklah ditaip di atas kertas yang mempunyai nama dan alamat jabatan.

Kepala Surat .

.

‟ „Berhubung dengan perkara di atas‟….‟Puan‟ sahaja Bentuk permulaan berikut boleh digunakan „Saya diarah memaklumkan….Memulakan Surat rasmi  Surat-surat rasmi yang ditujukan kepada orang ramai hanya perlukan dengan perkataan „Tuan‟ atau .  .

•Bentuk permulaan berikut boleh digunakan •„Saya diarah memaklumkan…. .‟ •“Saya dengan sukacitanya diarah……” • „Berhubung dengan perkara di atas‟….

.

BENTUK SURAT 1. JELAS Surat menyurat sangat mustahak dibuat dengan jelas supaya terang maksudnya dan tidak mengelirukan .

atau mengetahui letaknya jabatan .KEPALA SURAT MUKA PERTAMA Menyenangkan mengelamatkan surat balasan.

SALAMAN Surat rasmi dimulakan dengan perkataan‟Tuan‟ atau „Puan‟ sahaja dan dengan bentuk pembukaan rencana surat yang difikirkan sesuai. Surat hendaklah diakhiri dengan “Saya yang menurut perintah” .

NOMBOR RUJUKAN Mustahak bagi mengesan surat-surat dan untuk mengambil tindakan lanjut yang diperlukan .

TAJUK Surat diberi tajuk supaya jawapan yang diterima kelak akan mempunyai tajuk yang sama Tajuk itu hendaklah membayangkan kandungan surat yang berkenaan. .

Contoh Surat .

melainkan perenggan pertama. Nomborkan tiap-tiap muka surat jika lebih dari satu .NOMBOR PERENGGAN DAN LAMPIRAN Semua perenggan surat. hendaklah diberi nombor yang berurutan.

.

.SATU PERKARA sahaja Tiap-tiap surat hendaklah dihadkan kepada satu perkara sahaja.

27200 Kuala Lipis. .KIRIMAN SURAT KE JABATAN LAIN Dialamatkan kepada Ketua Jabatan mengikut gelaran rasmi jawatan. KM 10 Jalan Padang Tengku. Pengarah. Maktab Perguruan Tengku Ampuan Afzan.

27200 Kuala Lipis “u. Maktab Perguruan Tengku Ampuan Afzan.p: En Baharuddin binAbdullah” .Jika kandungan surat perlu ditujukan kepada pegawai tertentu boleh dialamatkan untuk perhatian Pengarah. KM 10 Jalan Padang Tengku.

ORANG RAMAI atau PERSEORANGAN Hendaklah ditulis dengan jelas nama dan alamat penerima pada surat dan sampul surat berkenaan Sebutkan pangkat gelaran kebesaran jika ada. .

Mengakhiri surat rasmi „Saya yang menurut perintah‟ ABDUL RAHMAN MUHAMMAD Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Malaysia 8 .

Mengakhiri surat rasmi „Saya yang menurut perintah‟ ABDUL WAHAB ALI b.p Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Malaysia .

MELAYANI SURAT YANG DITERIMA   Surat yang diterima perlu diberi perhatian segera dan sekiranya memerlukan jawapan diberi balasan dalam kadar yang singkat Kelewatan mengambil tindakan membayangkan ketidakcekapan jabatan tersebut .

Surat yang diterima terlebih dahulu dicop atau ditulis tarikh terima dan dimasukkan ke dalam fail berkenaa  .PENYERAHAN SURAT  Surat yang diterima dari luar patut diberi kepada pegawai yang bertanggungjawab pada hari surat diterima.

.SURAT YANG MENGANDUNGI WANG/ BARANG BEHARGA  Surat yang mengandungi wang atau barang –barang berharga hendaklah didaftarkan mengikut peraturan dalam Arahan Perkhidmatan 71 tentang surat-surat demikian.

SEKIAN TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful