BAB 5: KEGEMILANGAN MELAKA

BAND 4
B4D2E3: Membandingkan peranan pembesar berempat dalam pentabiran Kesultanan
Melayu Melaka
1. Bandingkan peranan setiap Pembesar Empat Lipatan di bawah.
PEMBESAR
EMPAT LIPATAN

Penghulu
Bendahari

Bendahara

1.
2.
3.
PERANAN YANG
DIMAINKAN OLEH 4.
SETIAP
PEMBESAR

1.
2.
3.
4.

Temenggung
1.
2.
3.
4.

Laksamana
1.
2.
3.
4.

2. Bandingkan peranan setiap Pembesar Empat Lipatan di bawah
PEMBESAR

Peranan

Bendahara

1.
2.
3.
4.
5.

Menjadi penasihat raja dalam _______________________________
Menteri Utama
Ketua turus __________________________
Ketua hakim
_________________ketika sultan gering atau keluar negara

Penghulu
Bendahari

1.
2.
3.
4.

________________ atau ufti
Ketua segala bendahari
Ketua_________________________
Ketua segala _____________________

Temenggung

1.
2.
3.
4.

_______________ dan penjara
Penguasa bandar dan _________________
Protokol istana
_____________ di darat

Laksamana

1.
2.
3.
4.

Ketua ___________________________
________________ peribadi raja
Ketua duta
Mengetuai ___________________

Baginda menjalin hubungan diplomatik dengan ___________ Baginda juga bijak menyelesaikan perbalahan antara __________ dan orang ___________ di istana. Analisis sumbangan bagi setiap orang sultan di bawah SUMBANGAN SULTAN MUZAFFAR SHAH Baginda Berjaya menguasai Pahang. _________ dan _________ daripada membebaskan diri daripada penguasaan Melaka. Inderagiri dan __________. Baginda telah memilih hulubalang yang gagah dan berani seperti _____________ semasa hendak berperang dengan Aru.UP) 3. Analisis sumbangan yang diberikan oleh sultan di bawah semasa memerintah Melaka SULTAN SUMBANGAN SULTAN MUZAFFAR SHAH SULTAN MANSOR SHAH SULTAN ALAUDDIN RIAYAT SHAH 4. Baginda berjaya menghalang _________. SULTAN ALAUDDIN RIAYAT SHAH SULTAN MANSOR SHAH Baginda berjaya menguasai _________ dan ________ di Semenanjung Tanah Melayu serta _______ di pantai timur Sumatera.B4D2E4: Menganalisis sumbangan sultan yang memerintah pada zaman Kesultanan Melayu Melaka (KPS. Baginda _____________ menjadi rakyat biasa untuk membanteras kejadian jenayah. . Bertindak bijak dengan menghantar ____________ bagi menghadapi serangan ________ terhadap Melaka.

Berikut merupakan peranan Melaka dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara. Melalui Perdagangan Huraian: Melalui Tentera Upahan Huraian: Melalui Penaklukan Huraian: Peranan Melaka Menyebarkan Agama Islam ke Asia Tenggara Melalui Ahli Agama Huraian: Melalui Perkahwinan Huraian: Melalui Pemerintah Melaka Huraian: . Huraikan setiap peranan di bawah dengan jelas.B4D2E5: Menghurai peranan Melaka dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara 5.

8.B4D2E6: Menganalisis kesan perluasan kuasa Kesultanan Melayu Melaka (KPS) 6. Pelajar dikehendaki menganalisis ciri kepimpinan yang ada bagi setiap pemimpin dan senaraikan dalam jadual di bawah. Edisi 1961. terlalu ramai Bandar Melaka pada zaman itu.” Sumber: W. Kesultanan Melayu Melaka berjaya membentuk sebuah empayar yang agung melalui penaklukan. i/______________________________________________________________________ ii/_____________________________________________________________________ B4D2E7: Menganalisis ciri kepimpinan yang membawa kepada kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka (KPS. perkahwinan dan kerelaan raja negeri lain untuk menjadi naungan Melaka. Terdapat empat orang pemimpin yang berwibawa dalam Kesultanan Melayu Melaka yang telah membawa kepada zaman kegemilangan Melaka. Shallebear. 1612. PEMIMPIN CIRI-CIRI KEPIMPINAN Sultan Muzaffar Shah Sultan Mansor Shah Sultan Alauddin Shah Bendahara Tun Perak BAND 5 B5D1E1: Menilai kegemilangan perdagangan antarabangsa Kesultanan Melayu Melaka (KPS) “Maka segala dagang atas angin dan bawah amgin sekaliannya datang ke Melaka. Penyataan di atas membuktikan kegemilangan Melaka sebagai pusat perdagangan antarabangsa pada pertengahan abad ke-15. Berdasarkan sumber di atas.UP) 7. mengapakah Melaka dikatakan sebagai pusat perdagangan bertaraf dunia? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ .G. Sejarah Melayu. halaman 82. Pelajar dikehendaki menganalisis kesan perluasan kuasa Kesultanan Melayu Melaka tersebut dan senaraikan dua daripada kesannya.

apakah yang akan terjadi sekiranya Kerajaan Melaka tidak menjalin hubungan dengan negara luar? ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ B5D1E3: Menghubungkait perkembangan intelektual Kesultanan Melayu Melaka dengan negara luar (KPS) 11. malah menjaga kepentingan perdagangan antarabangsa Melaka 9. Berdasarkan penyataan di atas. Berdasarkan rajah di atas. Apakah kepentingan perkembangan intelektual Kesultanan Melayu Melaka kepada negara luar ? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ . apakah kepentingan hubungan luar Kesultanan Melayu Melaka kepada kerajaan Melaka? _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ HUBU HUBU NGAN NGAN SERA ANTA HUBUNGAN NTAU RABA LUAR NGSA Pasai China Jawa Siam Siak Ryukyu Kampar Gujerat 10. Dengan adanya dasar tersebut dapat menjamin keselamatan.B5D1E2: Menilai hubungan luar Kesultanan Melayu Melaka (KPS) Melaka menjalin hubungan dengan kerajaan serantau dan antarabangsa dengan menetapkan dasar luarnya dengan jelas dan tegas supaya setiap kerajaan yang berhubung dengannya faham dan tahu akan kedudukan masing-masing.

apakah kesannya jika Kesultanan Melayu Melaka tidak mempunyai pemimpin yang berwibawa? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ BAND 6 B6D1E1: Menjana idea secara rasional untuk kemajuan dan kemakmuran negara serta dunia (KPS. apakah faktor-faktor yang menjadikan empayar Kesultanan Melayu Melaka sebagai sebuah kerajaan terulung di Kepulauan Melayu.UP) 12. i/ _______________________________________________________________ ii/ _______________________________________________________________ iii/ _______________________________________________________________ iv/ _______________________________________________________________ B5D1E5: Menilai ketokohon pemimpin Kesultanan Melayu Melaka yang mendapat Pengiktirafan negara luar.UP) 14. (KPS. Sultan Muzaffar Shah merupakan seorang pemimpin Melaka yang berwibawa kerana telah berjaya mendapatkan pengiktirafan daripada China dan kerajaan lain di rantau tersebut.B5D1E4: Menilai pembentukan empayar Kesultanan Melayu Melaka sebagai kerajaan terulung di Kepulauan Melayu (KPS. Pada pandangan anda.UP) 13. bincangkan slogan “ Bangsa yang berilmu bangsa yang maju” _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ . Pada pendapat anda. Dengan merujuk kepada Kesultanan Melayu Melaka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful