Pengenalan Tahukah anda apa yang dimaksudkan dengan matematik?.

Terdapat banyak pengertian bagi matematik antaranya ialah matematik adalah pengkajian tentang corak/pola, matematik adalah pengkajian tentang perhubungan / perkaitan, matematik adalah suatu bahasa, matematik adalah suatu kajian seni, matematik adalah berkaitan dengan aritmetik, algebra, trigonometri, kalkulus dan sebagainya, matematik adalah satu cara berfikir atau matematik adalah alat / rekreasi dalam kehidupan harian. Namun apa pun pengertian matematik setiap budaya didunia mengamalkan matematik. Ini kerana dalam kehidupan kita pelbagai aktiviti yang kita lakukan berkait rapat dengan matematik. Matematik melatih akal kita supaya

berfikir secara logik dan rasional. Pengetahuan dalam metematik sesungguhnya memainkan peranan penting dalam kehidupan kita. Tetapi tahukah kita bagaimana sejarah matematik bermula dan siapakah tokoh-tokoh yang banyak memberi sumbangan dalam perkembangan sejarah matematik. Mari kita lihat perkembangan sejarah matematik : Peringkat pertama (sebelum 400 SM)  Bermula dari masa manusia menggunakan tanda atau symbol untuk membilang hingga tokoh-tokoh matematik Yunani menemui system teori matematik yang pertama. Peringkat kedua ( 400 SM – 1700 TM)  Merupakan perkembangan arimetik, geometri, algebra, dan trigonometri ke tahap yang mantap (menjadi satu system yang sempurna) Peringkat ketiga ( 1700 TM – 1900 TM )  Peringkat perkembangan matematik tradisi ke peringkat perubahan dan penemuan .

Peringkat keempat ( 1900 TM – kini )  Dikenali sebagai peringkat moden, merupakan peringkat perkembangan matematik daripada konkrit kepda abstrak. Setiap perkembangan matematik pasti ada tokohnya. Terdapat ramai ahli metematik di seluruh dunia yang menyumbang kepada perkembangan sejarah perkembangan matematik. Berikut adalah nama-nama besar dan sumbangannya dalam dunia matematik :

Pythagoras hidup dalam zaman 500's BC, dan merupakan salah seorang daripada ahli fikir Greek. Beliau menghabiskan sebahagian besar masanya di Sicily dan selatan Itali. Pengikut-pengikut setia beliau bergelar ‘Brotherhood of Pythagoreans’, terdiri daripada lelaki dan perempuan dan mereka menumpukan sepenuh masa mengkaji matematik. Mereka sentiasa bersama Pythagoras dan mengajar orang lain tentang apa yang telah Pythagoras ajarkan kepada mereka. Mereka terkenal dengan kehidupan yang sejati / tulin, di mana mereka tidak makan kacang kerana pada fikiran mereka, kacang bukan benda yang sepenuhnya tulin. Mereka berambut panjang, berbaju biasa sahaja dan berkaki ayam. Pythagoreans berminat dalam falsafah terutama falsafah dalam muzik dan matematik. Menurut mereka, muzik mengel perkembanguarkan bunyi yang mempunyai makna dan matematik pula mempunyai cara atau peraturan bagaimana sesuatu perkara berlaku. Pythagoras sendiri dikenali sebagai orang yang berjaya membuktikan bahawa Teorem Pythagoras adalah benar. Pythagoreans menulis banyak bukti berbentuk geometri, tetapi agak sukar untuk menentukan siapa membuktikan apa, disebabkan kumpulan ini ingin merahsiakan semua penemuan. Mereka menemui nombor bukan nisbah (irrational numbers)! Pythagoras ( 569 BC – 475 BC ) MTE3102 Kurikulum Pendidikan Matematik 142. Sehingga ke hari ini, tiada seorang pun yang mengetahui dengan mendalam tentang sejarah hidup Euclid. Kita hanya mengetahui bahawa beliau bekerja di bandar Alexandria, Mesir untuk beberapa ketika. Tiada didapati gambar beliau di mana-mana. Ada yang berpendapat kewujudan beliau diragui. Kemungkinan nama Euclid diada-adakan sahaja. Walaubagaimana pun, Euclid (atau mereka yang menggelarkan diri mereka Euclid) hidup dalam masa 300 BC. Beliau ( atau mereka ) belajar di Akademi Plato di Athens, di mana dia banyak belajar tentang matematik dan seterusnya terkandung dalam buku beliau. Beliau juga mungkin berjumpa Aristotle di sana. Sepertimana Anaxagoras sebelum beliau, Euclid mahu membuktikan bahawa benda-benda boleh dibuktikan melalui penggunaan logik dan alasan (reason). Pada asasnya, segala peraturan dalam Geometry hari ini adalah berdasarkan tulisan Euclid, terutamanya 'The Elements'. The Elements terdiri daripada cetakan berikut : Volumes 1-6: Plane Geometry,

sehingga ke abad 20. begitu juga tentang nombor bukan nisbah dan geometri tiga-dimensi. beralih kepada penggunaan geometri untuk membuktikan sesuatu. lebih kurang 263 AD. Brahmagupta adalah seorang ahli matematik yang sangat signifikan pada zaman India purba. urusan jual-beli dan urusan cukai. Kemudiannya. Ada yang mengatakan bahawa beliau mencuba untuk memahami konsep berhubung dengan topik ‘differential and integral calculus’. soal selidik. bertujuan menyediakan kaedah-kaedah untuk menyelesaikan masalah berkenaan kejuruteraan. kita masih mempunyai salinan buku Euclid yang dimulakan dengan definisi asas tentang titik. Tidak banyak perkara yang diketahui tentang Liu. juga terkandung dalam Euclid's Elements. dan beliau mengkaji sejauh mana tepatnya penghampiran tersebut. Buku Euclid seterusnya adalah mengenai matematik lanjutan. Liu Hui beranggapan bahawa kebanyakan kaedah dalam teks asal adalah penghampiran (approximations). Hari ini. Beliau memperkenalkan konsep yang sangat berkesan tentang asas matematik. Ianya digunakan sebagai buku rujukan utama bagi matematik di semua sekolah di Eropah. ‘The Euclidean algorithm’ yang selalunya dirujuk sebagai ‘Euclid's algorithm’ digunakan untuk menentukan faktor sepunya terbesar (FSTB) bagi dua nombor integer. Sejarah mencatatkan bahawa beliau menulis komentar terhadap ‘Nine Chapters’ pada tahun keempat di era Jingyuan di bawah pemerintahan Putera Chenliu. algoritma untuk punca kuasa . Volumes 11-13: Solid Geometry The Elements juga mengandungi permulaan bagi Teori Nombor.Volumes 7-9: Number Theory. garisan dan bentuk-bentuk. Buku-buku Euclid terkenal disebabkan mudah untuk dibaca dan difahami. Ini adalah salah satu daripada algoritma yang tertua . berkenaan bagaimana segitiga dan bulatan dihasilkan. Ini merupakan buku praktikal bagi matematik. Euclid ( 325 BC – 265 BC ) MTE3102 Kurikulum Pendidikan Matematik 153. Volume 10: Eudoxus' Theory of Irrational Numbers. Liu Hui hidup semasa kerajaan Wei. 4. Asia Barat dan Amerika selama dua ribu tahun. di mana kita menggunakan sifar dalam pengiraan matematik.

penyelesaian bagi persamaan kuadratik dan penggunaan matematik dan algebra untuk bercerita mengenai peristiwa astronomi dan jangkaan yang akan berlaku. astronomi dan ahli geografi yang dilahirkan di sebuah bandar kecil di Persia sekitar tahun 770. . Walaupun sedikit yang kita ketahui tentang Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi juga bertanggungjawab memperkenalkan nombor-nombor Arab kepada Negara Barat. Tajuk itu kemudiannya diterjemahkan yang membawa maksud "the science of reunion and reduction.dua. namun beliau adalah salah seorang yang sangat berpengaruh di kalangan ahli matematik Arab. Beliau merupakan ahli matematik. yang kemudiannya membawa kepada perkembangan sembilan angka Arab termasuk sifar. Seorang penulis pada zaman itu." Perkataan tersebut merujuk kepada kajian sistematik mengenai persamaan linear dan persamaan kuadratik. "mutiara di kalangan ahli matematik” (the gem in the circle of mathematicians). 5. Buku inilah yang menjadi punca timbulnya cabang ilmu algebra sekarang. Hari ini. Buku terkenal beliau adalah ‘Hisab al-jabr w'al mugabalah’ di mana nama ‘algebra’ diperolehi. Idea-idea beliau amat berguna kepada perkembangan di Eropah. yang bermaksud. manusia menggunakan algoritma untuk mengira hasiltambah dan pembahagian cara panjang. menggelar Brahmagupta sebagai Ganita Chakra Chudamani. paderi Zoroaster. Al-Khwarizmi juga seorang ahli astronomi yang menulis buku tentang astronomi dan jadual astronomi. Nama keluarga beliau adalah Khwarizm dan Liu Hui ( 220 – 280 AD ) Brahmagupta ( 598 – 670 AD ) Muhammad Bin Musa Al-Khwarizmi ( 780 – 850 AD ) MTE3102 Kurikulum Pendidikan Matematik 16 merupakan keturunan Magus. Bhaksara II. Penulisan Brahmagupta banyak mengandungi konsep matematik dan astronomi sehingga ke hari ini. di mana prinsip sebenarnya datang daripada teks yang ditulis oleh AlKhawarizmi sejak 2000 tahun dahulu.

beliau menghasilkan mesin mekanik pertama pada tahun 1642.6.y). yang disebut teorem Pascal. Pascal juga memberikan sumbangan terhadap pemahaman kita tentang prinsip sains (hukum Pascal). adalah mencukupi untuk melukis suatu garis lurus jika penjangnya diketahui. Menurut beliau. teori fizik dan statistik sosial. Graf dilukis pada paksi Cartesan mengandungi satu set pasangan tertib (x. Beliau dikatakan mendapat idea mengenai koordinat ketika beliau sedang terbaring dan memerhatikan seekor labah-labah pada siling biliknya. Beliau dilahirkan di Clermont Ferrand. Kemudian. Dalam hal penemuan.ahli fizik Torricelli Itali mengesahkan pemerhatian Pascal itu. Blaise Pascal meninggal dunia di Perancis pada 1662 pada usia 39. Perancis pada 19 Jun 1623. yang masih digunakan dalam matematik hari ini. . yang menyatakan bahawa cecair menekan sama (tekanan) ke semua arah. Pada awal kerjayanya dia merumuskan salah satu teorem asas untuk geometri unjuran. jadual Aktuaria. Blaise Pascal ( 1623 – 1662 ) TOKOH MATEMATIK DUNIA Rene’ Descartes (1596-1650) Beliau adalah pencipta bagi cabang matematik geometri koordinat. Selain itu ia merumuskan teori matematik kebarangkalian. Sumbangan beliau terhadap Sains termasuklah bukti eksperimen bahawa medan merkuri meningkat atau berkurang sesuai dengan tekanan atmosfera sekitarnya.

di sekolah Euklid. England. Pencapaian beliau yang terkenal ialah     Hukum Hidrostatik Archimedes Mencipta Takal Skru Archimedes Menemui pi Sir Isaac Newton (1642-1727) Dilahirkan pada 1642 di sebuah keluarga petani di jajahan Lincoln. jam kayu dan jam matahari. Semasa kecil beliau tidak dapat bermain permainan kasar kerana badannya tidak cukup kuat. maka beliau menghabiskan masa lapangnya dengan merekacipta berbagai permainan seperti lelayang bertanglung. Pencapaian  Hukum Newton . Beliau juga dianggap sebagai “Bapa Kalkulus”. Tentera Rom tidak mengetahui siapa sebenarnya. Beliau kemungkinan mendapat pendidikan di Alexandria..Archimedes 287 – 212 sm Dilahirkan pada 287 sebelum masihi dan meninggal pada tahun 212 sebelum masihi ketika perang. roda yang dipusingkan oleh air. Egypt merupakan kota terbesar pada ketika itu. Beliau telah diajar mengenai kalkulus. dibunuh oleh tentera Rom.

 Teorem binomial .

Beliau mengembangkan lagi idea George Boole mengenai logik dengan mencipta gambarajah Venn untuk menunjukkan persilangan dan kesatuan set. Beliau banyak membuat kajian terhadap logik dan kebarangkalian. Yorkshire.John Venn (1834-1923) John Venn dilahirkan pada 4 August 1834 di Hull. . Minatnya bertambah apabila membaca buku tulisan George Boole dan De Morgan. England. England dan meninggal pada 4 April 1923 di Cambridge.

Uzbekistan) dan meninggal dunia pada 13 Dec 1048 di Ghazna (sekarang dikenali sebagai Ghazni. Beliau banyak memberi sumbangan di dalam bidang Matematikdan astronimi. astronomi. Antara pencapaiannya ialah :  Menemui Hukum Bode iaitu teorem binomial. Al-Biruni merupakan ahli falsafah. fizik dan ahli matematik. hukum pertukaran kuadratik dan teorem nombor perdana  Pembinaan 17-gon(poligon) menggunakan pembaris dan kompas. Hanover . apabila dia mengira jumlah nombor 1-100 dengan cepat menyedari bahawa kiraan nombornya adalah 50 pasang dan setiap satunya ialah 101. Al-Biruni (973-1050) Nama sebenarnya ialah Abu Arrayhan Muhammad ibn Ahmad al-Biruni. Beliau dilahirkan pada 15 September 973 di Kath. Jerman. Al-Biruni telah membincangkan . ahli geografi. Selama 600 tahun sebelum Galgeo. Kepintarannya terserlah seawal 7 tahun. Khwarazm (sekarang dikenali sebagai Kara-Kalpakskaya.Johann Carl Friedrich Gauss Beliau dilahirkan pada 30 April 1777 di Brunswick. arithmetik-geometrik. Afganistan). Jerman dan meninggal dunia pada 23 Feb 1855 di Göttingen.

Beliau putera Arab dan juga pemerintah Syria.6 km Al-Battani (850-929) Al-Battani atau Muhammad Ibn Jabir Ibn Sinan Abu Abdullah adalah bapa trigonometri dan dilahirkan di Battan. Beliau berjaya meletakkan trigonometri pada tahap yang tinggi dan merupakan orang pertama yang menghasilkan jadual cotangents . Beliau juga adalah orang yang pertama menyatakan bahawa jejari bumi ialah 6339. Al-Biruni juga telah menggunakan kaedah Matematik untuk membolehkan arah kiblat ditentukan dari mana-mana tempat di dunia. Al-Battani diiktiraf sebagai ahli astronomi dan matematik Islam yang tersohor.teori putaran bumi tanpa paksinya yang sendiri. Damsyik.

850) Nama penuhnya ialah Muhammad Ibn Musa Al-Khawarizmi dan dikenali sebagai bapa algebra. Ini termasuklah penyelesaian geometrik bagi persamaan kiub dan sebahagian daripada penyelesaian kebanyakan persamaan lain.Al-Khawarizmi (780 . Antara buku-buku terkenal hasil tulisan beliau ialah Hisab Al-Jabr wal Mugabalah (Buku Pengiraan. Pengklasifikasian persamaan yang dilakukan oleh Omar Khayyam adalah berasaskan kerumitan sesuatu persamaan. Pada kurun ke-12. Omar Khayyam telah mengenal pasti 13 jenis bentuk persamaan kiub. Kaedah penyelesaian persamaan yang digunakan oleh Omar Khayyam adalah bersifat geometrikal. Terjemahan ini digunakan di seluruh dunia sehinggalah kurun ke-16 Omar Khayyam (1048-1131) Nama sebenarnya ialah Ghiyath al-Din Abul Fateh Omar Ibn Ibrahim al-Khayyam dan dilahirkan pada 18 Mei 1048 dan meninggal dunia pada 4 dec 1131. Beliau pernah membuat percubaan untuk mengklasifikasikan kebanyakan persamaan algebra termasuk persamaan darjah ke tiga. Sumbangan terbesar Omar Khayyam ialah dalam bidang Algebra. Bukunya `Mazalat fi al-Jabr wa al-Muqabila’ adalah karya agungnya dalam bidang algebra dan sangat penting dalam perkembangan algebra. . Gerard of Cremona dan Roberts of Chester telah menterjemahkan buku algebra Al-Khawarizmi ke dalam bahasa Latin. Beliau pakar dalam bidang matematik dan astronomi. Perbaikan dan Pengurangan) dan Algebra. Malah beliau juga menawarkan beberapa penyelesaian untuk beberapa masalah algebra. Khayyam sebenarnya bermaksud pembuat khemah.

Jalali. Beliau juga pernah diarahkan oleh Sultan Saljuq .Dalam bidang geometri pula. beliau ditugas untuk menentukan kalendar solat yang tepat. Di sana. . Khayyam berjaya memperkenalkan kalendar yang hampir-hampir tepat dan dinamakan AlTarikh-al.Malikshah Jalal al-Din untuk bekerja di balai cerap. beliau banyak membuat kajian-kajian yang menjurus kepada pembentukan teori garisan selari.

Beliau mempunyai pendapat yang berbeza mengenai model solar yang dikemukakan oleh Ptolemy yang menyatakan bahawa pergerakan matahari adalah mengikut kitaran seragam yang bukan berpusatkan bumi. Kerja itu menggambarkan peralatan astronomi dan salinannya telah dibuat di Jerman pada waktu Perang Dunia Kedua. al-Khazin telah mengusulkan model solar yang berbeza daripada Ptolemy. dan India kuno sekitar 800-500 SM (Sulba Sutras). struktur. matahari bergerak dalam satu pusingan yang berpusatkan bumi Lihat garis masa matematik untuk garis masa peristiwa-peristiwa matematik. al-Khujandi. Yunani dan . ruang. Selepas pengukuran dilakukan. Sementara hampir semua kebudayaan menggunakan matematik asas (mengira dan mengukur). atau pembelajaran". Al-Khazin yang tidak setuju dengan model itu mengusulkan satu model yang mana menurut beliau.pengajian deduktif pada kuantiti. Buku Ikhtisar mengenai Pengiraan melalui Pelengkapan dan Pengimbangan' Perkataan "matematik" berasal daripada perkataan Yunani. yang bermakna "sains. al-Khazin berkata: “Saya menggunakan cincin yang saiznya kira-kira empat meter untuk mengukurnya. μαθηματικός (mathematikós) bermaksud "suka belajar". y. μάθημα (máthema). Mesopotamia sekitar 1800 SM (Plimpton 322).Al Khazin (900-971) ABU Jafar Muhammad ibn al-Hasan Khazin lahir pada tahun 900 Masehi di Khurasan yang terletak di timur Iran. Lihat senarai ahli matematik untuk sebuah senarai biografi ahli matematik. dan tukaran. Perdana Menteri Rayy yang dilantik oleh Adud ad-Dawlah meminta alKhazin mengukur sudut tidak tepat gerhana iaitu sudut di mana permukaan rata atau datar yang muncul pada matahari untuk bergerak ke arah garisan Khatulistiwa di bumi. Lebih dikenali sebagai al-Khazin dan merupakan ahli astronomi dan matematik terkenal pada zamannya. yang bertarikh kira-kira 1300 SM [1] [2]. Istilah ini kini merujuk kepada sejumlah ilmu yang tertentu -. Rayy. Kebanyakan teks matematik kuno yang dapat diperolehi datang dari Mesir purba diKerajaan Tengah sekitar 1300-1200 SM (Berlin 6619). Pada tahun 959 atau 960 Masehi. Selain itu. Hasil kerja al-Khazin dikatakan banyak dipengaruhi oleh motivasi yang diterimanya daripada ahli Matematik. yang nampaknya pengembangan matematik terawal dan tersebar selepas aritmetik dan geometri asas.” Salah satu hasil kerja al-Khazin iaitu Zij al-Safa’ih telah dinobatkan sebagai satu kejayaannya yang terbaik dalam kerja lapangan yang akhirnya menjadi bahan rujukan utama saintis lain. Semua teks tersebut memberikan perhatian pada kononnya dipanggil Teorem Pythagoras. Al-Khujandi mendakwa berjaya membuktikan bahawa x3 + y3 = z3 adalah mustahil untuk semua nombor x. Al-Khazin merupakan salah seorang saintis yang tinggal di bandar dikenali. pengembangan matematik baru telah dilaporkan dalam beberapa kebudayaan dan zaman. ilmu. Sebelum zaman moden dan peluasan ilmu di merata-rata dunia. contoh-contoh tulisan pengembangan matematik baru mengancam kegemilangan pada sebahagian orang tempatan. sementara Dinasti Han di China Kuno menyumbangkan Buku Panduan Pulau Laut danSembilan Bab mengenai Seni Matematik dari abad ke-2 SM sehingga abad ke-2 M. Bukti pertama yang benar aktiviti matematik di China dapat ditemui pada simbol berangka pada tulang keramat. z.

sementara ahli matematik Hindu dari abad ke-5 dan ahli matematik Islam dari abad ke-9 membuat penyumbangan banyak pada matematik.k.k. 1850 – 600 SM) 3 Ahli matematik Babylon kuno (k. Satu ciri menarik perhatian mengenai sejarah matematik kuno dan Zaman Pertengahan adalah pengembangan lanjut matematik mengikut dengan berapa abad stagnasi. umpamanya . 900 SM – 200 Masihi) 6 Matematik Yunani dan Keyunanian (k. terdapat lukisan-lukisan yang menunjukkan pengetahuan tentang matematik dan pengukuran masa berasaskan bintang.k. dan bersambungan ke hari ini.k.k. Matematik Jainisme meyumbang dari abad ke-4 SM sehingga abad ke-2 Masihi. 400 – 1600) 9 Matematik Islam (k. 400 – 1300) 8 Matematik Klasik India (k. [1] Tambahan pula. para ahli paleontologi telah menemui batuan-batuan oker di sebuah gua di Afrika Selatan yang dihiasi dengan corak-corak geometri tercakar yang wujud sejak dari kira-kira 70 milenium SM lagi. berinteraksi dengan penemuan saintifik baru. Isi kandungan [sorokkan]                     1 Matematik pada awalnya 2 Ahli matematik Mesir kuno (k. 1300 SM – 200 Masihi) 5 Ahli matematik India kuno (k.k. 1800 – 550 SM) 4 Ahli matematik Cina kuno (k. 700 – 1600) 10 Matematik Zaman Pembaharuan Eropah (k. artifak prasejarah yang ditemui di Afrika dan Perancis yang wujud sejak dari antara 35000 SM dan 20. Mesopotamia dan bandar Syracuse menambahkan ilmu matematik.k. Umpamanya.k. telah dilakukan pada tahap yang sentiasa bertambahan.k. Mulanya di Zaman Pertengahan Itali di abad ke-16. 1200 – 1600) 11 Abad ke-17 12 Abad ke-18 13 Abad ke-19 14 Abad ke-20 15 Abad ke-21 16 Nota 17 Rujukan 18 Bibliografi 19 Lihat juga 20 Pautan luar Matematik pada awalnya[sunting] Lama sebelum rekod tertulis yang terawal.000 SM menunjukkan percubaan-percubaan awal untuk mengukur masa. 550 SM – 300 Masihi) 7 Matematik Klasik Cina (k.kebudayaan keyunanian Mesir. pengembangan matematik baru. Bukti juga wujud bahawa penghitungan awal melibatkan kaum wanita yang menyimpan rekod-rekod kitaran haid mereka.

serta juga gagasan "tiada" atau "sifar" apabila mempertimbangkan kawanan haiwan. dengan pembahagian-pembahagian kecil dan persis. sebuah alat kulit yang digunakan untuk mengukur 8–12 bahagian penuh ufuk dan langit. Pada kira-kira tahun 2600 SM. 30 cakar pada tulang atau batu. serta juga mungkin memahami pengukuran masa berdasarkan pergerakan bintang-bintang. Alat-alat matematik yang ditemukan termasuk sebatang pembaris perpuluhan yang tepat. kuboid. 1850 – 600 SM)[sunting] Rencana utama: Matematik Mesir Matematik Mesir merujuk kepada matematik yang ditulis dalam bahasa Mesir. Salah satu tafsiran yang biasa adalah bahawa tulang itu merupakan bukti jujukan-jujukannombor perdana dan pendaraban Mesir kuno terawal yang diketahui. Dari tempoh Hellenistik.000 SM. Satu permasalahan dikira penting kerana ia memberikan cara untuk mencari isi . Telah didakwa juga bahawa monumenmonumen megalit dari seawal milenium ke-5 SM di Mesir dan kemudiannya monumen-monumen di England dan Scotland dari milenium ke-3 SM [5] menggabungkan gagasan- gagasan geometri seperti bulatan. ia mengandungi apa yang kita kenali sebagai "permasalahan perkataan" atau "cerita permasalahan". bahasa Yunani menggantikan bahasa Mesir bagi bagi bahasa penulisan sarjana Mesir. Skrip Indus masih tidak dapat ditafsirkan dan oleh itu.28. sebagai sebahagian papirus Kerajaan Pertengahan Mesir bertarikh kk. silinder. suatu teknologi bata yang maju yang menggunakan nisbah. [2][3] Tulang Ishango yang ditemukan di kawasan hulu air Sungai Nile (Congo) telah wujud seawal 20. "dua". serta lukisan-lukisan bulatan dan segi tiga sepusat dan bersilang. 2000—1800 SM. para pemburu memiliki konsep "satu". Pembelajaran matematik di Mesir kemudian diteruskan bawah pemerintahan Khalifah Islam sebagai sebahagian matematik Islam apabila bahasa Arab dijadikan bahasa penulisan sarjana Mesir. [4] Orang Mesir Pradinasti pada milenium ke-5 SM juga menggambarkan reka-reka bentuk ruang geometri. Matematik terawal India kuno yang diketahui wujud sejak dari kira-kira 3000-2600 SM di Tamadun Lembah Indus (Tamadun Harappan) di India Utara dan Pakistan. iaitu nilai π. Sejak dari kira-kira tahun 3100 SM. dan "banyak". Seperti teks matematik purba lain.k. teknik-teknik pembinaan besar-besaran Mesir melambangkan bukan sahaja pengukuran (survei) tetapi juga membayangkan pengetahuan nisbah keemasan. orang Mesir memperkenalkan sistem perpuluhan terawal yang diketahui yang membenarkan pengiraan tak tentu melalui simbol-simbol yang baru. yang digunakan sebagai hiburan. sebuah alat kulit yang bertindak sebagai kompasuntuk mengukur sudut-sudut pada permukaan satah atau pada ufuk dalam gandaan 40-360 darjah. kon. lalu memberikan matematik Hellenstik. termasuk bentuk-bentuk tempayan. India kuno mengembangkan:     sebuah sistem timbang dan ukur seragam yang mempergunakan sistem perpuluhan. dan sebilangan bentuk dan reka bentuk geometri. [6] Ahli matematik Mesir kuno (k. Teks matematik tertua buat masa ini papirus Moscow. dan bermula detik ini matematik Mesir bergabung dengan Matematik Yunani dan Babylon. jalan-jalan raya yang diletakkan pada sudut tegak yang sempurna. Tambahan pula. diikuti oleh garis mendatar. tidak banyak yang diketahui tentang bentuk tertulis matematik Harappan. 29. dan tigaan Pythagorus ke dalam reka bentuk mereka. Bukti arkeologi telah menyebabkan sesetengah ahli sejarah mempercayai bahawa tamadun ini menggunakan sistem berangka asas 8 dan memiliki pengetahuan tentang nisbah lilitan bulatan dengan diameternya . serta sebuah alat untuk mengukur kedudukan bintang bagi tujuan-tujuan pengemudian. elips.

(2) kedua. Bagaimanapun. Juga. dan 4." Papirus Rhind (kk. kerja purba mengkuasa-duakan bulatan. itu yang bernombor 6)[5]. Ia juga menunjukkan bagaimana untuk menyelesaikan persamaan linear tertib pertama [6] begitu juga dengan janjang aritmetik dan geometri [7]. dan Rom. 1800 – 550 SM)[sunting] Rencana utama: Matematik Babylon Matematik Babylonia merujuk kepada mana-mana matematik orang Mesopotamia (Iraq kini) dari masa awal Sumer sehingga permulaan Zaman Keyunanian. pengetahuan kita tentang matematik Babylonia berasal daripada melebihi 400 buah tablet lempung yang diekskavasi sejak dari dekad1850-an. dan 360 (60 x 6) darjah sebulatan. Bagaimanapun. [7] Tablet-tablet itu juga merangkumi jadual-jadual pendaraban dantrigonometri. bagaimana untuk mendapatkan penghampiran bagi penggunaan paling awal bagi kotangen.padu frustum: "Jika kamu diberitahu: Sebuah piramid terpenggal yang 6 bagi ketinggian menegaknya dengan 4 bagi tapa dan 2 di atas. jitu hingga kurang dari satu peratus. Sebagai tambahan untuk memberi rumus luas dan kaedah bagi pendaraban. 8. tiga unsur geometri terkandung dalam papirus Rhind mencadangkan pembuktian termudah bagi geometri analisis: (1) paling pertama. tempat ini kemudian hilang sama sekali pada zaman Keyunanian dan sejak dari masa itu. Matematik Babylonia ditulis dengan menggunakan sistem angka perenampuluhan (asas-60). Sesetengah tablet tersebut kelihatan merupakan kerja sekolah yang disemak. matematik Babylon bergabung dengan matematik Yunani dan Mesir untuk menghasilkan matematik Keyunanian. Kamu mengkuasa-duakan 2. Kemajuan-kemajuan matematik Babylonia dipermudah oleh fakta bahawa nombor 60 mempunyai banyak pembahagi. Berdasarkan ini. Yunani. dan (3) ketiga. hasilnya 4. termasuklah nombor gubahan dan perdana. serta juga penghitungan tigaan Pythagorus (sila lihat Plimpton 322). ia 56. algebra. Akhir sekali papirus Berlin (kk. dan pemahaman mudah bagi kedua-dua Penapis Eratosthenes dan teori nombor sempurna (dinamakan. mereka tidak . serta kaedah-kaedah untuk menyelesaikan persamaanpersamaan linear dan kuadratik. Ia dinamai sebagai matematik Babylonia kerana peranan utama Babylon sebagai sebuah tempat pengajian. hasilnya 8. Kamu ambil 28 dua kali.geometri dan harmoni. 1650 SM [3]) merupakan teks matematik utama lain. Tengok. Dituliskan dalam skrip tulisan pepaku. hasilnya 56. pembahagian dan menggunakan unit pecahan. Tablet Babylonia YBC 7289 memberikan anggaran √2 yang tepat sehingga lima tempat perpuluhan. Berbeza dengan orang Mesir. Kamu menambahkan 16. ia juga mengandungi bukti bagi pengetahuan matematik lain (lihat [4]).persamaan kuadratik dan persamaan kuasa tiga. 60 minit sejam. Kamu ambil satu pertiga dari enam. iaitu serupa dengan sistem perpuluhan. min aritmetik. tablet-tablet itu ditulis semasa tanah liatnya masih lembap dan dibakar di dalam ketuhar atau melalui haba matahari. Kebanyakannya yang diekskavasi antara tahun 1800 SM hingga tahun 1600 SM merangkumi topik-topik yang termasuk pecahan. kita menerbitkan kegunaan 60 saat seminit. Kamu menggandakan 4.k. sebuah manual arahan dalam aritmetik dan geometri. dengan angka-angka yang ditulis pada lajur kiri mewakil nilai yang lebih besar. Berbeza dengan kekurangan sumber matematik Mesir. orang Babylonia mempunyai sistem nilai tempat yang benar. 1300 SM [8] [9]) menunjukkan masyarakan Mesir purba mampu menyelesaikan persamaan algebra tertib kedua [10]. Ahli matematik Babylon kuno (k. Kamu mengkuasa-duakan 4 ini akan menjadi 16. hasilnya 28. hasilnya dua. Kamu akan mendapatinya betul.

tetapi rujukan terawal adalah pada AD 190 pada Supplementary Notes on the Art of Figures yang ditulis oleh Xu Yue. corresponds to the binomial theorem. danrekursi dengan canggihnya yang tatabahasanya mengadakan kuasa pengiraan bersamaan dengan mesin Turing. Nombo-nombor ini menggunakan sistem perpuluhan. Karya Panini juga digunakan pada perintis teori moden bagi tatabahasa formal(penting dalam pengiraan). 900 SM – 200 Masihi)[sunting] Rencana utama: Matematik India Shatapatha Brahmana (kk. Di China. Ahli matematik Cina kuno (k. kemudian angkanya untuk 2 diikuti oleh angka untuk sepuluh. yang menggunakan 64 pilih atur sebuah garis pejal atau putus-putus untuk tujuan berfalsafah atau mistik. Tarikh penciptaan suan pan tidak tentu. Pingala's work also contains the basic ideas . dan menggunakan peraturan meta. abad ke-5 SM) merumuskan peraturan tatabahasa untuk Bahasa Sanskrit. Catatannya mirip dengan catatan matematik moden. Ini adalah sistem bilangan yang termaju di dunia dan membenarkan pengiraan diangkutkan pada suan pan atau sempoa Cina. transformasi. Ahli matematik India kuno (k. extant terawal matematik Cina mengandungi nombor-nombor yang dituliskan pada kerang kura-kura [11] [12].mempunyai titik perpuluhan dan oleh itu. sebagai akibatnya sedikit yang diketahui dengan tentu mengenai matematik Cina kuno. nombor perdana. perniagaan dan kejuruteraan dan termasuk bahan pada segi tiga kanan dan π.k.Pingala (kira-kira abad ke-3 SM-abad pertama SM) dalam karangan prosodi yang menggunakan peranti yang secocok dengan sistem berangka deduaan. supaya nombor 123 dituliskan (dari atas ke bawah) sebagai lambang untuk 1 diikuti oleh angkanya untuk seratus. termasuk pertanian. Dari Dinasti Zhou. ia mengandungi masalah 246 perkataan. kurun ke-9 SM) menganggarkan nilai π hingga dua tempat perpuluhan. 1300 SM – 200 Masihi)[sunting] Rencana utama: Matematik Cina Mulanya dari zaman Shang (1500—1027 SM).k. nilai tempat sesuatu simbol harus disimpul berdasarkan konteksnya. manakala bentuk Panini-Backus menggunakan oleh kebanyakan bahasa pengaturcaraan moden yang juga membawa maksud serupa dengan petua tatabahasa Panini. Maharaja Qin Shi Huang (Shi Huang-ti) mengarahkan bahawa semua buku tersebut dibakarkan. Selepas tempoh pembakaran buku tersebut. pada 212 SM. mengembangkan trirangkap Pythagoras secara algebra dan memberikan bukti] pernyataan dan perangkaan bagi teorem Pythagoras. His discussion of the combinatorics ofmeters. Pāṇini (kk. Dinasti Han (206 BC—AD 221) menghasilkan karya matematik yang dianggapkan berkembang pada karya-karya yang hilang sekarang. karya matematik yang terlama yang telah diselamatkan dari pembakaran buku adalah I Ching. memberikan kaedah bagi mengkuasa duakan bulatan. Sedangkan arahan ini tidak dituruti dengan secara besar. akhirnya angka untuk 3. 800-500 SM) adalah teks geometri yang menggunakan nombor bukan nisbah. menyelesaikan persamaan linear dan persamaan kuadratik. dan petua tigaan dan punca kuasa tiga. [13] Sutra Sulba (kk. Suan pan sudah tentu digunakan lebih awal dari tarikh ini. Yang terpenting dari kesemuanya adalah Sembilan Bab pada Kesenian Matematik. mengira punca kuasa dua bagi 2 hingga lima tempat perpuluhan.

Sicily dan Itali Selatan. Mesir. Matematik Greek dari saat itu bergabung dengan matematik Mesir dan Babylon untuk membentuk matematik keyunanian. Jaina mathematicians began studying mathematics for the sole purpose of mathematics. Sebaliknya. The Brahmi numerals date to the 3rd century BC. cubic equations. simultaneous equations. They were the first to develop transfinite numbers. Between 400 BC and AD 200. permutations and combinations. with recent archeological evidence appearing to push back that date to around 600 BC. which includes computing square roots of numbers as large as a million to at least 11 decimal places. 550 SM – 300 Masihi)[sunting] Rencana utama: Matematik Yunani Thales dari Miletus Matematik Greek yang dikaji sebelum zaman keyunanian hanya merujuk kepada matematik Greece. compound series.of Fibonacci numbers (called maatraameru). squaring and extracting square roots. The Brāhmī script was developed at least from the Maurya dynasty in the 4th century BC. arithmetic and geometric progressions. set theory. fundamental laws of indices. and the use of zero and negative numbers. Accurate computations for irrational numbers could be found. Matematik Yunani dan Keyunanian (k. quadratic indeterminate equations. logarithms. Ini disebabkan matematik Greek sejak masa itu bukan hanya ditulis oleh orangorang Greek tetapi juga oleh para cendekiawan bukan Greek di seluruh dunia keyunanian sehingga hujung timurMediterranean. The Bakshali Manuscript written between 200 BC and AD 200 included solutions of linear equations with up to five unknowns. the solution of the quadratic equation. and finite and infinite powers. . Mesopotamia. quartic equations. Kebanyakan teks matematik yang ditulis dalam bahasa Greek telah ditemui di Greece. sequences and progressions. Asia Minor.k. matematik Greek yang dikaji sejak zaman keyunanian (sejak 323 SM) merujuk kepada semua matematik yang ditulis dalam bahasa Greek.

jika bukan ahli matematik yang terunggul di seluruh dunia sehingga masa ini. Bukti-bukti abstrak tercatat yang pertama adalah dalam bahasa Greek. 507 BC) walapun takat pengaruh mereka masih dipertikaikan.Walaupun teks matematik terawal dalam bahasa Greek yang telah ditemui ditulis selepas zaman keyunanian. Unsur-unsur merangkumi suatu bukti yang menunjukkan bahawa punca kuasa dua adalah suatu nisbah. Unsur-unsur. mereka mengambil banyak formula yang berbagai untuk keluasan dan isi padu. dan Afrika Utara selama hampir dua ribu tahun. Masyarakat Rom tidak meninggalkan banyak bukti tentang minat mereka terhadap matematik tulen. 582 — k.k. Thales menggunakan geometri untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti mengira ketinggian piramid dan jarak kapal dari pantai. Adalah diaku secara umum bahawa matematik Greek berbeza dengan matematik jiran-jirannya dari segi desakannya terhadap bukti-bukti aksioman. kerana terdapat sebilangan besar kronologi yang mencatat peristiwa dari setahun ke setahun sehingga hari ini. Menurut Plutarch. banyak teks ini dianggap sebagai salinan karya-karya yang ditulis semasa dan sebelum zaman keyunanian. serta saringan Eratosthenes untuk menentukan nombor perdana. . tetapi juga untuk mengembangkan kaedah menerusi habisan. dan semua kajian logik yang masih wujud berasal daripada kaedah-kaedah yang disediakan oleh Aristotle. tetapi keraguan adalah pada tahap beberapa dekad dan bukannya berabad-abad.k. banyak tarikh masih tidak pasti. Mesopotamia..k. Mereka mungkin dipengaruhi oleh idea-idea Mesir. Archimedes dilembing oleh seorang askar Rom semasa menulis formula-formula matematik pada debu ketika berumur 75 tahun. serta menghasilkan formula-formula am. Sesetengah cendekiawan mengatakan bahawa Archimedes (287 – 212 SM) dari Syracuse ialah ahli matematik Greek yang terunggul. Pythagoras mengemukakanteorem Pythagorus dan membina tigaan Pythagorus melalui algebra. dan India. 624 — k.000 tahun. Menurut ulasan Proclus tentang Euclid. Walaupun demikian. Dalam karyanya. dan menyimpulkan kaedah-kaedah untuk mengasingkan formula yang betul daripada yang salah.k. Matematik Greek dianggap dimulakan oleh Thales (k. [8] Ahli-ahli matematik Greek dan keyunanian merupakan orang-orang pertama bukan sahaja untuk memberi bukti kepada nisbah (hasil usaha parapenyokong Pythagorus). dan bilangan nombor perdana adalah tidak terhingga. Timur Dekat. Selain daripada teorem-teorem geometri yang biasa seperti teorem Pythagorus.k. Euclid menulis sebuah buku yang telah dipergunakan sebagai buku teks matematiks di seluruh Eropah. 546 SM) dan Pythagoras (k. tarikh-tarikh penulisan matematik Greek adalah lebih pasti berbanding dengan tarikh-tarikh penulisan matematik yang lebih awal. 400 – 1300)[sunting] Rencana utama: Matematik Cina Zu Chongzhi (abad ke-5) dari Dinasti Selatan dan Utara menghitung nilai π hingga tujuh tempat perpuluhan yang merupakan nilai π yang pal ing tepat selama hampir 1. Bagaimanapun. Mereka menggunakan kaedah ad hoc untuk membina sebuah bulatan atau elips dan mengembangkan sebuah teori kon yang menyeluruh. Matematik Klasik Cina (k.

kosinus. dan menyediakan peraturan untuk menentukan pergerakan cakerawala kilau yang mengikut posisi-posisinya yang sebenar di langit. Orang Cina juga mengembangkan segi tiga Pascal dan peraturan tiga lama sebelum ia dikenali di Eropah. kaedah-kaedah matriks untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dan teorem baki Cina. 400 – 1600)[sunting] Rencana utama: Matematik India Aryabhata Surya Siddhanta (k. Matematik Klasik India (k. termasuk nombor negatif. matematik Eropah dan Cina merupakan dua tradisi yang berlainan. Pada tahun 499. teorem bionomial. Perkembangan-perkembangan yang mulamulanya dibuat di China dan hanya kemudian diketahui di dunia Barat.2563627 hari bagi setiap tahun purata mengikut bintang.k. Aryabhata memperkenalkan fungsi versinus dan menghasilkan jadual sinus trigonometri yang pertama. Karya ini telah diterjemahkan dalam Bahasa Arab dan Bahasa Latin sewaktu Zaman Pertengahan.4 saat lebih lama daripada nilai moden sebanyak 365. mulai dari dinasti Tang sehingga dinasti Song. iaitu hanya 1. mengembangkan teknik . dengan keluaran matematik Cina yang penting mengalami kemerosotan sehingga para mubaligh Jesuit membawa idea-idea matematik ulang-alik antara kedua-dua budaya itu dari abad ke-16 hingga abad ke-18.Selama seribu tahun yang menyusul dinasti Han. Walaupun selepas matematik Eropah mula berkembang maju semasa Zaman Perbaharuan Eropah.k. Kitaran waktu kosmologi yang dijelaskan dalam teksnya yang disalin daripada karya yang lebih awal adalah 365. serta sinus songsang. matematik Cina berkembang maju ketika zaman matematik Eropah masih belum wujud.25636305 hari. 400) memperkenalkan fungsi trigonometri bagi sinus.

persamaan pembezaan. sistem ini telah menggantikan semua sistem nombor yang lebih lama di seluruh dunia. Pada abad ke-16. Pada abad ke-10. dan memperolehi penyelesaian nombor bulat untuk persamaan linear dengan suatu cara yang serupa dengan cara moden. infinitesimal. Matematik Islam (k. Kemudian pada abad ke-14. mengkaji persamaan Pell. akibat pergolakan politik. kaedah lelaran bagi penyelesaian persamaan tak linear. 700 – 1600)[sunting] Rencana utama: Matematik Islam .14159265359. identiti Brahmagupta.Madhava serta ahli-ahli matematik Pusat Pengajian Kerala yang lain mengembangkan ideanya dengan lebih lanjut. Sebuah terjemahanAryabhatiya dalam bahasa Arab dari abad ke-8 dapat diperolehi. Pada abad ke-7. siri kuasa.1416. termasuk teorem nilai min. serta sebilangan siri tak terhingga. Cendekiawan-cendekiawan Islam membawa ilmu sistem nombor ini ke Eropah menjelang abad ke-12 dan kini. Kemajuan matematik di India menjadi lembap sejak akhir abad ke-16. pengamiran sebutan demi sebutan. serta rumus Brahmagupta dan dalam karyanya. bersamaan dengan konsep-konsep terbitan. serta menggambarkan pembentukan matriks. Adalah daripada terjemahan teks matematik India ini (sekitar 770) bahawa ahli-ahli matematik Islam telah diperkenalkan kepada sistem angka ini yang kemudian disesuaikan oleh mereka menjadi angka Arab. serta konsep asas bagi seluruh perkembangan kalkulus. Mereka mengembangkan konsep-konsep analisis matematik dan nombor titik apung. Madhava menghitung nilai π sehingga sebelas tem pat perpuluhan sebagai 3.k. Sejak abad ke-14. Beliau juga mengira nilai π hingga empat tempat perpuluhan sebagai 3. ulasan Halayudha bagi karya Pingala mengandungi sebuah kajian jujukan Fibonacci dan segi tiga Pascal. diikuti dengan terjemahan dalam bahasa Latin dari abad ke-13. Brahmasphuta-siddhanta. Brahmagupta memperkenalkan teorem Brahmagupta. perhubungan antara keluasan di bawah lengkuk dengan kamirannya.danalgoritma algebra.Jyeshtadeva menggabungkan banyak perkembangan dan teorem Pusat Pengajian Kerala dalam karya Yuktibhasa. Bhaskara merupakan tokoh pertama untuk memikirkan kalkulus pembezaan. sebuah teks kalkulus pembezaan pertama di dunia yang juga merangkumi konsep-konsep kalkulus kamiran. pekalipembezaan dan pembezaan. siri Taylor dan siri trigonometri. dan menyiasat terbitan fungsi sinus. beliau buat pertama kali menerangkan dengan jelas tentang sistem angka Hindu-Arab serta penggunaan sifar sebagai pemegang tempat dan angka perpuluhan. ujian untuk ketumpuan. Beliau juga membuktikan teorem Rolle (kes khas untuk teorem nilai min). bersamaan dengan perkiraan astronomi tepat berasaskan sebuah sistem kegravitian heliosentrik. Pada abad ke-12.

Perkataan algoritma berasal daripada namanya. bahasa Arab dipergunakan sebagai bahasa tertulis oleh cendekiawan-cendekiawan bukan Arab di seluruh dunia Islam pada waktu itu. Penterjemahan berbagai-bagai teks matematik India dalam bahasa Arab memberikan kesan yang utama kepada matematik Islam. ahli astronomi Parsi abad ke9 dari Kekalifahan Baghdad. Karya-karya India dan keyunanian menyediakan asas untuk penyumbangan Islam yang penting dalam bidang matematik yang menyusul. Al-Khwarizmi sering dianggap sebagai bapa algebra moden dan algoritma moden. serupa dengan status bahasa Greek di dunia keyunanian. al-Fakhri. Serupa dengan ahli-ahli matematik India pada waktu itu.Muḥammad ibn Mūsā al-Ḵwārizmī Kekalifahan Islam (Empayar Islam) yang diasaskan di Timur Tengah. Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi. yang memperluas kaedah . menulis banyak buku yang penting mengenai angka Hindu-Arab dan kaedah untuk menyelesaikan persamaan. Iberia. salah satu karyanya. termasuk pengenalan angka Hindu-Arab ketika karyakarya Brahmagupta diterjemahkan dalam bahasa Arab pada kira-kira tahun 766. dan sesetengah bahagian India (di Pakistan) pada abad ke-8mengekalkan dan menterjemahkan banyak teks matematik keyunanian (daripada bahasa Greek kepada bahasa Arab) yang kebanyakannya telah dilupai di Eropah pada masa itu. Perkembangan algebra yang lebih lanjut telah dibuat oleh Abu Bakr alKaraji (953—1029) dalam karyanya. manakala perkataan algebra berasal daripada judul Al-Jabr wa-al-Muqabilah. ahliahli Islam minat akan astronomi khususnya. bukan semuanya ditulis oleh orang Arab kerana. Afrika Utara. Sesetengah ahli matematik yang terpenting adalah orang Parsi. Walaupun kebanyakan teks matematik Islam ditulis dalam bahasa Arab.

pemuisi serta ahli matematik abad ke-12. oleh Robert of Chester dalam bahasa Latin pada abad ke12 adalah mustahak khususnya. Kashi juga mencipta algoritma untuk mengira punca kuasa ke-n yang merupakan kes yang khas untuk kaedah-kaedah yang diberikan berabad-abad kemudian oleh Ruffini dan Horner. sebuah buku mengenai kecacatan dalam karya Unsur-unsur Euclid. Ahli-ahli matematik Islam lain yang terkenal termasuk al-Samawal. dan geometri — dikenali oleh orang-orang yang berpendidikan. tanda persamaan. Abu'l-Hasan alUqlidisi.Thabit ibn Qurra. kira-kira tolak. Ghiyath al-Kashi mengira nilai π sehingga tempat perpuluhan ke-16. Abul Wafa menterjemahkan karyakaryaDiophantus dalam bahasa Arab dan mengembangkan fungsi tangen. Jamshid al-Kashi. himpunan tulisan logik Aristotle yang disusun pada abad ke-1. menulis Perbincangan mengenai Kesukaran dalam Euclid. 1200 – 1600)[sunting] Di Eropah pada bermulanya Zaman Pembaharuan Eropah. kebanyakan yang kini dipanggil matematik sekolah — kira-kira campur. Kebanyakan matematik yang kini diajar di universiti diketahui hanya oleh komuniti matematik di India atau masih belum diselidik dan dikembangkan di Eropah.algebra untuk merangkumi kuasa kamiran serta punca kuasa bagi kuantiti yang tidak diketahui. Khayyam amat terpengaruh dalam pembaharuan takwim. Matematik Zaman Pembaharuan Eropah (k. perkembangan matematik Islam menjadi lembap. Sebahagian besar trigonometri sfera dikembangkan oleh Nasir al-Din Tusi(Nasireddin). Beliau juga menulis sebuah karya yang terpengaruh mengenai postulat selari Euclid. Dalam abad ke-15.k. Terjemahan karya Al-Khwarizmi. pendaraban. Al-Jabr waal-Muqabilah. Melalui penterjemahan teks Arab dalam bahasa Latin. salah seorang ahli matematik Parsi pada abad ke-13. serta penggunaan x sebagai simbol untuk kuantiti yang tak diketahui. Pada abad ke-10. Pada zaman Kerajaan Turki Uthmaniyah dalam abad ke 15. walaupun notasi mereka adalah besar dan memakan ruang: angka-angka rumi serta perkataan-perkataan digunakan. mula-mulanya dalam bahasa Arab dan kemudian dalam bahasa Greek. Ini adalah selari dengan kelembapan perkembangan matematik ketika orang Rom menaklukkan dunia keyunanian. Abu Kamil dan Abu Sahl alKuhi. pengetahuan tentang angka Hindu-Arab serta perkembangan penting Islam dan India yang lain dibawa ke Eropah. . Beliau memberi penyelesaian geometri untuk persamaan kuasa tiga yang merupakan salah satu perkembangan yang paling asli dalam matematik Islam. pembahagian. Omar Khayyam. bukannya simbol: tidak adanya tanda plus. Yang amat penting ialah penemuan semula Organon. Karya-karya terawal Aristotle dikembangkan semula di Eropah.

Pada tahun 1543yang penting. Tycho Brahe. pada akhir abad. matematik ditulis menggunakan angka Hindu-Arab dalam bentuk yang tidak amat berbeza dengan notasi-notasi yang anggun yang kini digunakan. Didorong oleh desakan pelayaran serta keperluan yang semakin bertambah untuk peta-peta kawasan besar yang tepat. Galileo Galilei. Johannes Kepler. seorang Denmark. Dan Isaac Newton. Lord Napier di Scotland merupakan orang pertama untuk menyelidik logaritma tabii. Ars magna. Pada awal abad ke-13. memulakan kerjanya dengan data ini. De revolutionibus. antara lain. Abad ke-17[sunting] Abad ke-17 memperlihatkan ledakan yang tidak pernah berlaku dahulu tentang idea-idea matematik dan sains di seluruh Eropah. Jadual sinus dan kosinus Regiomontanus diterbitkan pada tahun 1533. seorang Jerman. dan Vesalius menerbitkan De humani corporis fabrica yang mengolahkan tubuh manusia sebagai suatu himpunan organ. Disebabkan sebahagian oleh keinginannya untuk membantu Kepler dalam penghitungan. tetapi diterbitkan buat pertama kali oleh Gerolamo Cardano dalam karyanya. menemui hukum-hukum fizik yang . Muridnya. [9] Disebabkan oleh Regiomontanus (1436—1476) dan François Vieta (1540—1603). Copernicus menerbitkan karyanya. hanya sejak akhir abad ke16 bahawa ahli-ahli matematik mula membuat kemajuan tanpa sebarang prajadian di mana-mana tempat di dunia. Kepler berjaya dalam perumusan hukum-hukum matematik mengenai gerakan planet.Keinginan yang dibangkitkan semula tentang perolehan pengetahuan baru mencetuskan pembaharuan minat terhadap matematik. pada tahun 1595. mengumpulkan sejumlah data matematik yang amat besar untuk memerihalkan kedudukankedudukan planet di langit. Fibonacci menghasilkan matematik penting yang pertama di Eropah sejak masa Eratosthenes. perkembangan-perkembangan matematik muncul dengan pantas dan bergabung dengan kemajuan dalam bidang sains untuk menghasilkan faedah bersama. yang menegaskan bahawa Bumi mengelilingi Matahari. trigonometri bertumbuh menjadi satu cabang matematik yang utama. seorang Perancis.Bartholomaeus Pitiscus merupakan orang pertama yang menggunakan perkataan ini ketika beliau menerbitkan karyanya. mencerap bulan-bulan yang mengelilingi Musytari dengan menggunakan sebuah teleskop yang berdasarkan mainan yang diimport dari Holland. Yang pertama daripada ini ialah penyelesaian am bagi persamaan kuasa tiga yang secara umumnya dikatakan dicipta oleh Scipione del Ferro pada kira-kira tahun 1510. Tetapi sejauh yang kini diketahui. Trigonometria. Geometri analisis yang dikembangkan oleh Descartes. membenarkan orbit-orbit ini diplot pada suatu graf. satu lompang yang melebihi seribu tahun. seorang Inggeris. Ini diikuti dengan cepat oleh penyelesaian persamaan kuartik am oleh Lodovico Ferrari Sejak masa itu. seorang Itali.

pengetahuan nombor tabii. Pascal. Mesir. Pascal dan Fermat menyediakan persediaan asas untuk penyelidikan teori kebarangkalian dan hukum-hukum kombinatorik yang sepadan dalam perbincangan-perbincangan mereka tentang permainan pertaruhan.. adalah lebih tua daripada mana-mana teks tertulis yang masih wujud. Dari satu segi. Abad ke-18[sunting] Leonhard Euler oleh Emanuel Handmann. Peradabanperadaban terawal — di Mesopotamia. India dan China — tahu akan matematik. matematik gunaan mula berkembang ke bidang-bidang yang baru. ganjarannya tidak terbatas.. Salah satu cara untuk melihat perkembangan berbagai-bagai sistem nombor matematik moden adalah untuk melihat nombor-nombor baru yang dikaji dan diselidikkan bagi menjawab soalan-soalan aritmetik yang . 3. berdasarkan alasan bahawa walaupun jika kebarangkalian kejayaan adalah kecil. Seperti yang telah dilihat..menerangkan orbit-orbit planet serta juga matematik kalkulus yang dapat digunakan untuk menyimpulkan hukum-hukum Kepler daripada prinsip kegravitaan semesta Newton. Selain daripada penggunaan matematik untuk mengkaji langit. ini membayangkan perkembangan yang kemudian terhadap teori utilitipada abad ke-18 dan ke-19. Secara berasingan. Sains dan matematik telah menjadi sebuah usaha antarabangsa yang kemudian tersebar ke seluruh dunia. dengan suratmenyurat antara Pierre de Fermat dengan Blaise Pascal. sebagaimana yang dikekalkan pada struktur-struktur monolitik. Gottfried Wilhelm Leibniz di negara Jerman mengembangkan kalkulus dan banyak notasi kalkulus yang masih digunakan pada hari ini. dengan pertaruhan. mencuba menggunakan teori kebarangkalian yang baru dikembangkan ini untuk memperdebatkan pengabdian hidup pada agama. 1. 2..

Niels Henrik Abel. dan Évariste Galois. Nikolai Ivanovich Lobachevsky mengembangkan dan menyelidiki geometri bukan Euclid. Di India dan China. memberi jawapan 1. Beliau menamakan punca kuasa dua bagi minus 1 dengan simbol i. dan soalan ini mungkin memainkan peranan dalam perkembangan pecahan lanjar. Carl Friedrich Gauss (1777 . Tetapi jawapan yang lebih baik muncul dengan rekaan perpuluhan yang dikembangkan oleh John Napier (1550 1617) dan kemudian dijadi sangat baik oleh Simon Stevin. dalam bidang geometri. matematik yang lebih lama memberikan asas logik yang lebih kukuh. Lagi satu soalan yang lazim adalah: apakah jenis nombornya untuk punca kuasa dua? Orang-orang Yunani tahu bahawa hasilnya bukan sesuatu pecahan.1783) menamakan e. dan lama kemudian di Jerman. matematik menjadi semakin abstrak. melalui karya-karya Augustin-Louis Cauchy dan Karl Weierstrass. Mengetepikan banyak sumbangannya kepada sains. Beliau juga mempopularkan penggunaan huruf Greek untuk nisbah lilitan dengan diameternya.1855). membuktikan bahawa tidak terdapat sebarang kaedah algebra am untuk menyelesaikan persamaan polinomial yang melebihi empat darjah.dilakukan pada nombor-nombor yang lebih tua. Euler amat terpengaruh dalam pemiawaian istilah dan notasi matematik yang lain. Euler kemudian memperoleh salah satu identiti yang luar biasa dalam seluruh matematik: (Sila lihat Identiti Euler. Menggunakan perpuluhan dan idea yang menjangka konsep had. serta mengenai penumpuan siri. Selain daripada haluan-haluan baru dalam bidang matematik. Pada zaman prasejarah. dan ahli-ahli matematik abad ke-19 yang lain mempergunakan ini untuk membuktikan bahawa tepi lurus dan . William Rowan Hamilton mengembangkan algebra bukan kalis tukar tertib. Rekaan sifar mungkin menyusul daripada soalan yang sama: apakah hasilnya apabila anda menolak sesuatu nombor dengan nombor yang sama. seorang Perancis. had-had matematik diperiksa dengan teliti. Dalam abad ini. khususnya dalam kes kalkulus. pecahan dapat menjawab soalan: apakah nombor yang. beliau membuat kerja revolusioner tentang fungsi pemboleh ubah kompleks dalam bidang matematik tulen. Napier juga mengkaji pemalar baru yang Leonhard Euler (1707 . Beliau mengemukakan buat pertama kali bukti-bukti yang memuaskan mengenai teorem asas algebra dan hukum kesalingan kuadratik. Juga buat pertama kali. apabila dikalikan dengan 3. nombor-nombor negatif dikembangkan untuk menjawab soalan: apakah hasilnya apabila anda menolak nombor yang lebih besar dengan nombor yang lebih kecil. hidup salah satu ahli matematik yang terunggul. seorang Norway.) Abad ke-19[sunting] Pada sepanjang abad ke-19.

atau disokong oleh penaung-penaung kaya. Kebanyakan kalinya. umpamanya Napier. Niels Henrik Abel yang tidak dapat pekerjaan. umpamanya Fourier. Ahli-ahli matematik telah gagal dalam percubaan mereka untuk menyelesaikan masalah-masalah ini sejak masa Yunani kuno. Pada abad ke-20. atau di sekolah tinggi seperti dalam kes Lobachevsky. Abad ke-19 juga memperlihatkan pengasasan persatuan-persatuan matematik yang pertama: Persatuan Matematik London pada tahun 1865. maut akibat batuk kering. Société Mathématique de France pada tahun 1872. umpamanya Gauss. para ahli fizik dan ahli sains yang lain telah memperlihatkan teori kumpulan sebagai cara yang ideal untuk mengkaji simetri. bilangan ahli matematik yang kreatif di dunia pada mana-mana satu masa adalah terhad. Persatuan Matematik Edinburg pada tahun 1864. Sebelum abad-20. Tidak terdapat banyak punca pendapatan selain daripada mengajar di universiti. untuk membina tepi kubus yang isi padunya dua kali lebih besar daripada sesuatu kubus yang tertentu. dan Persatuan Matematik Amerika pada tahun 1888.kompas pada dirinya tidaklah mencukupi untuk membahagikan tiga sama sudut sembarangan. Penyelidikan Abel dan Galois tentang penyelesaian pelbagai persamaan polinomial menyediakan persediaan asas untuk mengembangkan dengan lebih lanjut teori kumpulan dan bidangbidangalgebra abstrak yang berkaitan. atau untuk membina segi empat sama yang sama keluasannya dengan sesuatu bulatan yang tertentu.Circolo Mathematico di Palermo pada tahun 1884. ahli-ahli matematik dilahirkan dalam kekayaan. Abad ke-20[sunting] .

Setiap tahun. dan fungsi teta maya. Beliau juga membuat kejayaan cemerlang serta penemuan yang utama dalam bidangfungsi gama. siri mencapah. Terdapat juga penyelidikan-penyelidikan baru tentang had matematik. bentuk modular. fungsi sekatan serta asimptotnya. Kurt Gödel membuktikan bahawa di mana-mana sistem matematik yang merangkumi integer. terdapat kenyataan benar yang tidak dapat dibuktikan. Bourbaki. Perkembangan matematik bertumbuh dengan pesat. banyak pendidik menyatakan kebimbangan mengenai sebuah kelas rendah yang baru. termasuk sifat-sifat nombor gubahan sangat tinggi. iaitu buta huruf matematik dan sains. dengan terdapat terlalu banyak kemajuan untuk membincangkan. matematik. Menjelang akhir abad.000 teorem. ahli matematik Perancis. komunikasi. Teorem-teorem termasyhur dari masa dahulu memberikan tempat kepada teknik-teknik yang baru dan lebih berkesan. Abad ke-21[sunting] Pada bermulanya abad ke-21. dan teori nombor perdana. [10] Pada waktu yang sama. kecuali beberapa yang amat penting. Pada dekad 1910-an. kejuruteraan.D. dan kemakmuran yang tidak termimpi oleh ahli-ahli falsafah kuno. Andrew Wiles yang bekerja bersendirian di dalam pejabatnya selama bertahun-tahun membuktikan teorem terakhir Fermat. Srinivasa Aaiyangar Ramanujan (1887-1920) mengembangkan melebih 3. dan teknologi bersama-sama mencipta pengetahuan. dalam matematik dianugerahkan. matematik juga mempengaruhi seni apabila geometri fraktal menghasilkan bentuk-bentuk indah yang tidak pernah dilihat dahulu. Paul Cohen membuktikan ketakbersandaran hipotesis kontinumberdasarkan aksiom piawai teori set. dan pekerjaan-pekerjaan boleh didapati untuk kedua-dua pengajaran dan industri. mencuba menggabungkan semua bidang matematik menjadi satu keseluruhan yang koheren. statistik. matematik komputer. beratus-ratus Ph. dan teori permainan mengubahkan jenis-jenis soalan yang dapat dijawab dengan kaedah-kaedah matematik. siri hipergeometri. Seluruh bidang-bidang baru matematik seperti logik matematik. Wolfgang Haken dan Kenneth Appel menggunakan sebuah komputer untuk membuktikan teorem empat warna. sains. .Peta yang menunjukkan Teorem Empat Warna Pekerjaan ahli matematik benar-benar bermula pada abad ke-20.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful