Pengenalan Tahukah anda apa yang dimaksudkan dengan matematik?.

Terdapat banyak pengertian bagi matematik antaranya ialah matematik adalah pengkajian tentang corak/pola, matematik adalah pengkajian tentang perhubungan / perkaitan, matematik adalah suatu bahasa, matematik adalah suatu kajian seni, matematik adalah berkaitan dengan aritmetik, algebra, trigonometri, kalkulus dan sebagainya, matematik adalah satu cara berfikir atau matematik adalah alat / rekreasi dalam kehidupan harian. Namun apa pun pengertian matematik setiap budaya didunia mengamalkan matematik. Ini kerana dalam kehidupan kita pelbagai aktiviti yang kita lakukan berkait rapat dengan matematik. Matematik melatih akal kita supaya

berfikir secara logik dan rasional. Pengetahuan dalam metematik sesungguhnya memainkan peranan penting dalam kehidupan kita. Tetapi tahukah kita bagaimana sejarah matematik bermula dan siapakah tokoh-tokoh yang banyak memberi sumbangan dalam perkembangan sejarah matematik. Mari kita lihat perkembangan sejarah matematik : Peringkat pertama (sebelum 400 SM)  Bermula dari masa manusia menggunakan tanda atau symbol untuk membilang hingga tokoh-tokoh matematik Yunani menemui system teori matematik yang pertama. Peringkat kedua ( 400 SM – 1700 TM)  Merupakan perkembangan arimetik, geometri, algebra, dan trigonometri ke tahap yang mantap (menjadi satu system yang sempurna) Peringkat ketiga ( 1700 TM – 1900 TM )  Peringkat perkembangan matematik tradisi ke peringkat perubahan dan penemuan .

Peringkat keempat ( 1900 TM – kini )  Dikenali sebagai peringkat moden, merupakan peringkat perkembangan matematik daripada konkrit kepda abstrak. Setiap perkembangan matematik pasti ada tokohnya. Terdapat ramai ahli metematik di seluruh dunia yang menyumbang kepada perkembangan sejarah perkembangan matematik. Berikut adalah nama-nama besar dan sumbangannya dalam dunia matematik :

Pythagoras hidup dalam zaman 500's BC, dan merupakan salah seorang daripada ahli fikir Greek. Beliau menghabiskan sebahagian besar masanya di Sicily dan selatan Itali. Pengikut-pengikut setia beliau bergelar ‘Brotherhood of Pythagoreans’, terdiri daripada lelaki dan perempuan dan mereka menumpukan sepenuh masa mengkaji matematik. Mereka sentiasa bersama Pythagoras dan mengajar orang lain tentang apa yang telah Pythagoras ajarkan kepada mereka. Mereka terkenal dengan kehidupan yang sejati / tulin, di mana mereka tidak makan kacang kerana pada fikiran mereka, kacang bukan benda yang sepenuhnya tulin. Mereka berambut panjang, berbaju biasa sahaja dan berkaki ayam. Pythagoreans berminat dalam falsafah terutama falsafah dalam muzik dan matematik. Menurut mereka, muzik mengel perkembanguarkan bunyi yang mempunyai makna dan matematik pula mempunyai cara atau peraturan bagaimana sesuatu perkara berlaku. Pythagoras sendiri dikenali sebagai orang yang berjaya membuktikan bahawa Teorem Pythagoras adalah benar. Pythagoreans menulis banyak bukti berbentuk geometri, tetapi agak sukar untuk menentukan siapa membuktikan apa, disebabkan kumpulan ini ingin merahsiakan semua penemuan. Mereka menemui nombor bukan nisbah (irrational numbers)! Pythagoras ( 569 BC – 475 BC ) MTE3102 Kurikulum Pendidikan Matematik 142. Sehingga ke hari ini, tiada seorang pun yang mengetahui dengan mendalam tentang sejarah hidup Euclid. Kita hanya mengetahui bahawa beliau bekerja di bandar Alexandria, Mesir untuk beberapa ketika. Tiada didapati gambar beliau di mana-mana. Ada yang berpendapat kewujudan beliau diragui. Kemungkinan nama Euclid diada-adakan sahaja. Walaubagaimana pun, Euclid (atau mereka yang menggelarkan diri mereka Euclid) hidup dalam masa 300 BC. Beliau ( atau mereka ) belajar di Akademi Plato di Athens, di mana dia banyak belajar tentang matematik dan seterusnya terkandung dalam buku beliau. Beliau juga mungkin berjumpa Aristotle di sana. Sepertimana Anaxagoras sebelum beliau, Euclid mahu membuktikan bahawa benda-benda boleh dibuktikan melalui penggunaan logik dan alasan (reason). Pada asasnya, segala peraturan dalam Geometry hari ini adalah berdasarkan tulisan Euclid, terutamanya 'The Elements'. The Elements terdiri daripada cetakan berikut : Volumes 1-6: Plane Geometry,

Kemudiannya. Liu Hui beranggapan bahawa kebanyakan kaedah dalam teks asal adalah penghampiran (approximations). dan beliau mengkaji sejauh mana tepatnya penghampiran tersebut. Volume 10: Eudoxus' Theory of Irrational Numbers. beralih kepada penggunaan geometri untuk membuktikan sesuatu. Liu Hui hidup semasa kerajaan Wei. Ada yang mengatakan bahawa beliau mencuba untuk memahami konsep berhubung dengan topik ‘differential and integral calculus’. 4. Hari ini. Euclid ( 325 BC – 265 BC ) MTE3102 Kurikulum Pendidikan Matematik 153. lebih kurang 263 AD. Tidak banyak perkara yang diketahui tentang Liu. urusan jual-beli dan urusan cukai. di mana kita menggunakan sifar dalam pengiraan matematik. Ini merupakan buku praktikal bagi matematik. Buku Euclid seterusnya adalah mengenai matematik lanjutan. Asia Barat dan Amerika selama dua ribu tahun. Ianya digunakan sebagai buku rujukan utama bagi matematik di semua sekolah di Eropah. algoritma untuk punca kuasa . begitu juga tentang nombor bukan nisbah dan geometri tiga-dimensi. Buku-buku Euclid terkenal disebabkan mudah untuk dibaca dan difahami. juga terkandung dalam Euclid's Elements. Ini adalah salah satu daripada algoritma yang tertua . Volumes 11-13: Solid Geometry The Elements juga mengandungi permulaan bagi Teori Nombor. ‘The Euclidean algorithm’ yang selalunya dirujuk sebagai ‘Euclid's algorithm’ digunakan untuk menentukan faktor sepunya terbesar (FSTB) bagi dua nombor integer. Beliau memperkenalkan konsep yang sangat berkesan tentang asas matematik. kita masih mempunyai salinan buku Euclid yang dimulakan dengan definisi asas tentang titik.Volumes 7-9: Number Theory. Brahmagupta adalah seorang ahli matematik yang sangat signifikan pada zaman India purba. sehingga ke abad 20. bertujuan menyediakan kaedah-kaedah untuk menyelesaikan masalah berkenaan kejuruteraan. garisan dan bentuk-bentuk. berkenaan bagaimana segitiga dan bulatan dihasilkan. soal selidik. Sejarah mencatatkan bahawa beliau menulis komentar terhadap ‘Nine Chapters’ pada tahun keempat di era Jingyuan di bawah pemerintahan Putera Chenliu.

astronomi dan ahli geografi yang dilahirkan di sebuah bandar kecil di Persia sekitar tahun 770. Walaupun sedikit yang kita ketahui tentang Al-Khwarizmi. di mana prinsip sebenarnya datang daripada teks yang ditulis oleh AlKhawarizmi sejak 2000 tahun dahulu. Tajuk itu kemudiannya diterjemahkan yang membawa maksud "the science of reunion and reduction. Hari ini. Al-Khwarizmi juga seorang ahli astronomi yang menulis buku tentang astronomi dan jadual astronomi. penyelesaian bagi persamaan kuadratik dan penggunaan matematik dan algebra untuk bercerita mengenai peristiwa astronomi dan jangkaan yang akan berlaku.dua. menggelar Brahmagupta sebagai Ganita Chakra Chudamani. yang kemudiannya membawa kepada perkembangan sembilan angka Arab termasuk sifar. Penulisan Brahmagupta banyak mengandungi konsep matematik dan astronomi sehingga ke hari ini. . Idea-idea beliau amat berguna kepada perkembangan di Eropah. Al-Khwarizmi juga bertanggungjawab memperkenalkan nombor-nombor Arab kepada Negara Barat. Beliau merupakan ahli matematik. Bhaksara II. paderi Zoroaster. Seorang penulis pada zaman itu. "mutiara di kalangan ahli matematik” (the gem in the circle of mathematicians). manusia menggunakan algoritma untuk mengira hasiltambah dan pembahagian cara panjang. 5." Perkataan tersebut merujuk kepada kajian sistematik mengenai persamaan linear dan persamaan kuadratik. yang bermaksud. namun beliau adalah salah seorang yang sangat berpengaruh di kalangan ahli matematik Arab. Buku terkenal beliau adalah ‘Hisab al-jabr w'al mugabalah’ di mana nama ‘algebra’ diperolehi. Nama keluarga beliau adalah Khwarizm dan Liu Hui ( 220 – 280 AD ) Brahmagupta ( 598 – 670 AD ) Muhammad Bin Musa Al-Khwarizmi ( 780 – 850 AD ) MTE3102 Kurikulum Pendidikan Matematik 16 merupakan keturunan Magus. Buku inilah yang menjadi punca timbulnya cabang ilmu algebra sekarang.

Sumbangan beliau terhadap Sains termasuklah bukti eksperimen bahawa medan merkuri meningkat atau berkurang sesuai dengan tekanan atmosfera sekitarnya.6. Menurut beliau. Pascal juga memberikan sumbangan terhadap pemahaman kita tentang prinsip sains (hukum Pascal). Pada awal kerjayanya dia merumuskan salah satu teorem asas untuk geometri unjuran. yang disebut teorem Pascal.y). teori fizik dan statistik sosial. yang masih digunakan dalam matematik hari ini. Blaise Pascal meninggal dunia di Perancis pada 1662 pada usia 39. yang menyatakan bahawa cecair menekan sama (tekanan) ke semua arah. Beliau dikatakan mendapat idea mengenai koordinat ketika beliau sedang terbaring dan memerhatikan seekor labah-labah pada siling biliknya. Blaise Pascal ( 1623 – 1662 ) TOKOH MATEMATIK DUNIA Rene’ Descartes (1596-1650) Beliau adalah pencipta bagi cabang matematik geometri koordinat.ahli fizik Torricelli Itali mengesahkan pemerhatian Pascal itu. Selain itu ia merumuskan teori matematik kebarangkalian. Perancis pada 19 Jun 1623. adalah mencukupi untuk melukis suatu garis lurus jika penjangnya diketahui. . Kemudian. beliau menghasilkan mesin mekanik pertama pada tahun 1642. jadual Aktuaria. Graf dilukis pada paksi Cartesan mengandungi satu set pasangan tertib (x. Beliau dilahirkan di Clermont Ferrand. Dalam hal penemuan.

Semasa kecil beliau tidak dapat bermain permainan kasar kerana badannya tidak cukup kuat. Pencapaian  Hukum Newton . Beliau telah diajar mengenai kalkulus.. Beliau juga dianggap sebagai “Bapa Kalkulus”. dibunuh oleh tentera Rom. Beliau kemungkinan mendapat pendidikan di Alexandria. England. roda yang dipusingkan oleh air. Pencapaian beliau yang terkenal ialah     Hukum Hidrostatik Archimedes Mencipta Takal Skru Archimedes Menemui pi Sir Isaac Newton (1642-1727) Dilahirkan pada 1642 di sebuah keluarga petani di jajahan Lincoln. Tentera Rom tidak mengetahui siapa sebenarnya.Archimedes 287 – 212 sm Dilahirkan pada 287 sebelum masihi dan meninggal pada tahun 212 sebelum masihi ketika perang. di sekolah Euklid. jam kayu dan jam matahari. Egypt merupakan kota terbesar pada ketika itu. maka beliau menghabiskan masa lapangnya dengan merekacipta berbagai permainan seperti lelayang bertanglung.

 Teorem binomial .

England dan meninggal pada 4 April 1923 di Cambridge.John Venn (1834-1923) John Venn dilahirkan pada 4 August 1834 di Hull. Yorkshire. Beliau banyak membuat kajian terhadap logik dan kebarangkalian. England. Minatnya bertambah apabila membaca buku tulisan George Boole dan De Morgan. Beliau mengembangkan lagi idea George Boole mengenai logik dengan mencipta gambarajah Venn untuk menunjukkan persilangan dan kesatuan set. .

astronomi. Al-Biruni (973-1050) Nama sebenarnya ialah Abu Arrayhan Muhammad ibn Ahmad al-Biruni. Kepintarannya terserlah seawal 7 tahun. Khwarazm (sekarang dikenali sebagai Kara-Kalpakskaya. Jerman. Afganistan). Selama 600 tahun sebelum Galgeo. Al-Biruni telah membincangkan . Uzbekistan) dan meninggal dunia pada 13 Dec 1048 di Ghazna (sekarang dikenali sebagai Ghazni. arithmetik-geometrik. Al-Biruni merupakan ahli falsafah. Antara pencapaiannya ialah :  Menemui Hukum Bode iaitu teorem binomial. hukum pertukaran kuadratik dan teorem nombor perdana  Pembinaan 17-gon(poligon) menggunakan pembaris dan kompas. Beliau banyak memberi sumbangan di dalam bidang Matematikdan astronimi. Beliau dilahirkan pada 15 September 973 di Kath. ahli geografi. Jerman dan meninggal dunia pada 23 Feb 1855 di Göttingen. Hanover . apabila dia mengira jumlah nombor 1-100 dengan cepat menyedari bahawa kiraan nombornya adalah 50 pasang dan setiap satunya ialah 101.Johann Carl Friedrich Gauss Beliau dilahirkan pada 30 April 1777 di Brunswick. fizik dan ahli matematik.

6 km Al-Battani (850-929) Al-Battani atau Muhammad Ibn Jabir Ibn Sinan Abu Abdullah adalah bapa trigonometri dan dilahirkan di Battan.teori putaran bumi tanpa paksinya yang sendiri. Damsyik. Al-Battani diiktiraf sebagai ahli astronomi dan matematik Islam yang tersohor. Beliau juga adalah orang yang pertama menyatakan bahawa jejari bumi ialah 6339. Al-Biruni juga telah menggunakan kaedah Matematik untuk membolehkan arah kiblat ditentukan dari mana-mana tempat di dunia. Beliau putera Arab dan juga pemerintah Syria. Beliau berjaya meletakkan trigonometri pada tahap yang tinggi dan merupakan orang pertama yang menghasilkan jadual cotangents .

Pengklasifikasian persamaan yang dilakukan oleh Omar Khayyam adalah berasaskan kerumitan sesuatu persamaan. Perbaikan dan Pengurangan) dan Algebra.Al-Khawarizmi (780 . Kaedah penyelesaian persamaan yang digunakan oleh Omar Khayyam adalah bersifat geometrikal.850) Nama penuhnya ialah Muhammad Ibn Musa Al-Khawarizmi dan dikenali sebagai bapa algebra. Bukunya `Mazalat fi al-Jabr wa al-Muqabila’ adalah karya agungnya dalam bidang algebra dan sangat penting dalam perkembangan algebra. Ini termasuklah penyelesaian geometrik bagi persamaan kiub dan sebahagian daripada penyelesaian kebanyakan persamaan lain. Gerard of Cremona dan Roberts of Chester telah menterjemahkan buku algebra Al-Khawarizmi ke dalam bahasa Latin. Khayyam sebenarnya bermaksud pembuat khemah. Beliau pakar dalam bidang matematik dan astronomi. Omar Khayyam telah mengenal pasti 13 jenis bentuk persamaan kiub. Sumbangan terbesar Omar Khayyam ialah dalam bidang Algebra. Antara buku-buku terkenal hasil tulisan beliau ialah Hisab Al-Jabr wal Mugabalah (Buku Pengiraan. . Beliau pernah membuat percubaan untuk mengklasifikasikan kebanyakan persamaan algebra termasuk persamaan darjah ke tiga. Terjemahan ini digunakan di seluruh dunia sehinggalah kurun ke-16 Omar Khayyam (1048-1131) Nama sebenarnya ialah Ghiyath al-Din Abul Fateh Omar Ibn Ibrahim al-Khayyam dan dilahirkan pada 18 Mei 1048 dan meninggal dunia pada 4 dec 1131. Malah beliau juga menawarkan beberapa penyelesaian untuk beberapa masalah algebra. Pada kurun ke-12.

beliau banyak membuat kajian-kajian yang menjurus kepada pembentukan teori garisan selari. Beliau juga pernah diarahkan oleh Sultan Saljuq . Khayyam berjaya memperkenalkan kalendar yang hampir-hampir tepat dan dinamakan AlTarikh-al. beliau ditugas untuk menentukan kalendar solat yang tepat.Dalam bidang geometri pula. Di sana.Malikshah Jalal al-Din untuk bekerja di balai cerap. .Jalali.

sementara Dinasti Han di China Kuno menyumbangkan Buku Panduan Pulau Laut danSembilan Bab mengenai Seni Matematik dari abad ke-2 SM sehingga abad ke-2 M. Sementara hampir semua kebudayaan menggunakan matematik asas (mengira dan mengukur). dan tukaran. yang bermakna "sains. Semua teks tersebut memberikan perhatian pada kononnya dipanggil Teorem Pythagoras. Lihat senarai ahli matematik untuk sebuah senarai biografi ahli matematik.pengajian deduktif pada kuantiti. atau pembelajaran".” Salah satu hasil kerja al-Khazin iaitu Zij al-Safa’ih telah dinobatkan sebagai satu kejayaannya yang terbaik dalam kerja lapangan yang akhirnya menjadi bahan rujukan utama saintis lain. ilmu. yang nampaknya pengembangan matematik terawal dan tersebar selepas aritmetik dan geometri asas. Mesopotamia sekitar 1800 SM (Plimpton 322). Bukti pertama yang benar aktiviti matematik di China dapat ditemui pada simbol berangka pada tulang keramat. Sebelum zaman moden dan peluasan ilmu di merata-rata dunia. matahari bergerak dalam satu pusingan yang berpusatkan bumi Lihat garis masa matematik untuk garis masa peristiwa-peristiwa matematik. Rayy. al-Khazin telah mengusulkan model solar yang berbeza daripada Ptolemy.Al Khazin (900-971) ABU Jafar Muhammad ibn al-Hasan Khazin lahir pada tahun 900 Masehi di Khurasan yang terletak di timur Iran. y. Pada tahun 959 atau 960 Masehi. μάθημα (máthema). Buku Ikhtisar mengenai Pengiraan melalui Pelengkapan dan Pengimbangan' Perkataan "matematik" berasal daripada perkataan Yunani. μαθηματικός (mathematikós) bermaksud "suka belajar". z. Selain itu. Al-Khujandi mendakwa berjaya membuktikan bahawa x3 + y3 = z3 adalah mustahil untuk semua nombor x. al-Khujandi. Selepas pengukuran dilakukan. Al-Khazin yang tidak setuju dengan model itu mengusulkan satu model yang mana menurut beliau. yang bertarikh kira-kira 1300 SM [1] [2]. Perdana Menteri Rayy yang dilantik oleh Adud ad-Dawlah meminta alKhazin mengukur sudut tidak tepat gerhana iaitu sudut di mana permukaan rata atau datar yang muncul pada matahari untuk bergerak ke arah garisan Khatulistiwa di bumi. contoh-contoh tulisan pengembangan matematik baru mengancam kegemilangan pada sebahagian orang tempatan. Beliau mempunyai pendapat yang berbeza mengenai model solar yang dikemukakan oleh Ptolemy yang menyatakan bahawa pergerakan matahari adalah mengikut kitaran seragam yang bukan berpusatkan bumi. Lebih dikenali sebagai al-Khazin dan merupakan ahli astronomi dan matematik terkenal pada zamannya. Istilah ini kini merujuk kepada sejumlah ilmu yang tertentu -. Hasil kerja al-Khazin dikatakan banyak dipengaruhi oleh motivasi yang diterimanya daripada ahli Matematik. Al-Khazin merupakan salah seorang saintis yang tinggal di bandar dikenali. Kebanyakan teks matematik kuno yang dapat diperolehi datang dari Mesir purba diKerajaan Tengah sekitar 1300-1200 SM (Berlin 6619). Yunani dan . ruang. al-Khazin berkata: “Saya menggunakan cincin yang saiznya kira-kira empat meter untuk mengukurnya. dan India kuno sekitar 800-500 SM (Sulba Sutras). pengembangan matematik baru telah dilaporkan dalam beberapa kebudayaan dan zaman. Kerja itu menggambarkan peralatan astronomi dan salinannya telah dibuat di Jerman pada waktu Perang Dunia Kedua. struktur.

Mulanya di Zaman Pertengahan Itali di abad ke-16. Matematik Jainisme meyumbang dari abad ke-4 SM sehingga abad ke-2 Masihi. umpamanya .k. Bukti juga wujud bahawa penghitungan awal melibatkan kaum wanita yang menyimpan rekod-rekod kitaran haid mereka. para ahli paleontologi telah menemui batuan-batuan oker di sebuah gua di Afrika Selatan yang dihiasi dengan corak-corak geometri tercakar yang wujud sejak dari kira-kira 70 milenium SM lagi. Isi kandungan [sorokkan]                     1 Matematik pada awalnya 2 Ahli matematik Mesir kuno (k.kebudayaan keyunanian Mesir. pengembangan matematik baru. 1850 – 600 SM) 3 Ahli matematik Babylon kuno (k. berinteraksi dengan penemuan saintifik baru.k. 550 SM – 300 Masihi) 7 Matematik Klasik Cina (k. dan bersambungan ke hari ini.k. Satu ciri menarik perhatian mengenai sejarah matematik kuno dan Zaman Pertengahan adalah pengembangan lanjut matematik mengikut dengan berapa abad stagnasi. 700 – 1600) 10 Matematik Zaman Pembaharuan Eropah (k.k. 400 – 1300) 8 Matematik Klasik India (k.k. [1] Tambahan pula. artifak prasejarah yang ditemui di Afrika dan Perancis yang wujud sejak dari antara 35000 SM dan 20. 1300 SM – 200 Masihi) 5 Ahli matematik India kuno (k. 1800 – 550 SM) 4 Ahli matematik Cina kuno (k.k.000 SM menunjukkan percubaan-percubaan awal untuk mengukur masa. 900 SM – 200 Masihi) 6 Matematik Yunani dan Keyunanian (k. sementara ahli matematik Hindu dari abad ke-5 dan ahli matematik Islam dari abad ke-9 membuat penyumbangan banyak pada matematik. 400 – 1600) 9 Matematik Islam (k.k. 1200 – 1600) 11 Abad ke-17 12 Abad ke-18 13 Abad ke-19 14 Abad ke-20 15 Abad ke-21 16 Nota 17 Rujukan 18 Bibliografi 19 Lihat juga 20 Pautan luar Matematik pada awalnya[sunting] Lama sebelum rekod tertulis yang terawal. telah dilakukan pada tahap yang sentiasa bertambahan.k. Umpamanya.k. terdapat lukisan-lukisan yang menunjukkan pengetahuan tentang matematik dan pengukuran masa berasaskan bintang. Mesopotamia dan bandar Syracuse menambahkan ilmu matematik.

k. bahasa Yunani menggantikan bahasa Mesir bagi bagi bahasa penulisan sarjana Mesir.000 SM. sebuah alat kulit yang digunakan untuk mengukur 8–12 bahagian penuh ufuk dan langit. Tambahan pula. kuboid. sebagai sebahagian papirus Kerajaan Pertengahan Mesir bertarikh kk. dan sebilangan bentuk dan reka bentuk geometri. serta juga mungkin memahami pengukuran masa berdasarkan pergerakan bintang-bintang. Matematik terawal India kuno yang diketahui wujud sejak dari kira-kira 3000-2600 SM di Tamadun Lembah Indus (Tamadun Harappan) di India Utara dan Pakistan. 1850 – 600 SM)[sunting] Rencana utama: Matematik Mesir Matematik Mesir merujuk kepada matematik yang ditulis dalam bahasa Mesir. Telah didakwa juga bahawa monumenmonumen megalit dari seawal milenium ke-5 SM di Mesir dan kemudiannya monumen-monumen di England dan Scotland dari milenium ke-3 SM [5] menggabungkan gagasan- gagasan geometri seperti bulatan. Satu permasalahan dikira penting kerana ia memberikan cara untuk mencari isi . dan "banyak". Pembelajaran matematik di Mesir kemudian diteruskan bawah pemerintahan Khalifah Islam sebagai sebahagian matematik Islam apabila bahasa Arab dijadikan bahasa penulisan sarjana Mesir. elips.28. Sejak dari kira-kira tahun 3100 SM. serta lukisan-lukisan bulatan dan segi tiga sepusat dan bersilang. jalan-jalan raya yang diletakkan pada sudut tegak yang sempurna. 2000—1800 SM. sebuah alat kulit yang bertindak sebagai kompasuntuk mengukur sudut-sudut pada permukaan satah atau pada ufuk dalam gandaan 40-360 darjah. [4] Orang Mesir Pradinasti pada milenium ke-5 SM juga menggambarkan reka-reka bentuk ruang geometri. diikuti oleh garis mendatar. orang Mesir memperkenalkan sistem perpuluhan terawal yang diketahui yang membenarkan pengiraan tak tentu melalui simbol-simbol yang baru. para pemburu memiliki konsep "satu". ia mengandungi apa yang kita kenali sebagai "permasalahan perkataan" atau "cerita permasalahan". Pada kira-kira tahun 2600 SM. kon. Alat-alat matematik yang ditemukan termasuk sebatang pembaris perpuluhan yang tepat. India kuno mengembangkan:     sebuah sistem timbang dan ukur seragam yang mempergunakan sistem perpuluhan. silinder. 30 cakar pada tulang atau batu. iaitu nilai π. 29. yang digunakan sebagai hiburan. termasuk bentuk-bentuk tempayan. Skrip Indus masih tidak dapat ditafsirkan dan oleh itu. serta juga gagasan "tiada" atau "sifar" apabila mempertimbangkan kawanan haiwan. Dari tempoh Hellenistik. "dua". Bukti arkeologi telah menyebabkan sesetengah ahli sejarah mempercayai bahawa tamadun ini menggunakan sistem berangka asas 8 dan memiliki pengetahuan tentang nisbah lilitan bulatan dengan diameternya . tidak banyak yang diketahui tentang bentuk tertulis matematik Harappan. serta sebuah alat untuk mengukur kedudukan bintang bagi tujuan-tujuan pengemudian. dan tigaan Pythagorus ke dalam reka bentuk mereka. Teks matematik tertua buat masa ini papirus Moscow. [2][3] Tulang Ishango yang ditemukan di kawasan hulu air Sungai Nile (Congo) telah wujud seawal 20. Salah satu tafsiran yang biasa adalah bahawa tulang itu merupakan bukti jujukan-jujukannombor perdana dan pendaraban Mesir kuno terawal yang diketahui. dan bermula detik ini matematik Mesir bergabung dengan Matematik Yunani dan Babylon. teknik-teknik pembinaan besar-besaran Mesir melambangkan bukan sahaja pengukuran (survei) tetapi juga membayangkan pengetahuan nisbah keemasan. dengan pembahagian-pembahagian kecil dan persis. Seperti teks matematik purba lain. [6] Ahli matematik Mesir kuno (k. lalu memberikan matematik Hellenstik. suatu teknologi bata yang maju yang menggunakan nisbah.

60 minit sejam. Tengok. hasilnya dua. [7] Tablet-tablet itu juga merangkumi jadual-jadual pendaraban dantrigonometri. kerja purba mengkuasa-duakan bulatan. min aritmetik. dan Rom. Juga. Bagaimanapun. hasilnya 8. Berdasarkan ini. jitu hingga kurang dari satu peratus. tempat ini kemudian hilang sama sekali pada zaman Keyunanian dan sejak dari masa itu. Ia dinamai sebagai matematik Babylonia kerana peranan utama Babylon sebagai sebuah tempat pengajian. tablet-tablet itu ditulis semasa tanah liatnya masih lembap dan dibakar di dalam ketuhar atau melalui haba matahari. Yunani. hasilnya 4. 1800 – 550 SM)[sunting] Rencana utama: Matematik Babylon Matematik Babylonia merujuk kepada mana-mana matematik orang Mesopotamia (Iraq kini) dari masa awal Sumer sehingga permulaan Zaman Keyunanian. serta juga penghitungan tigaan Pythagorus (sila lihat Plimpton 322). Berbeza dengan kekurangan sumber matematik Mesir. Akhir sekali papirus Berlin (kk. dan (3) ketiga. Kamu mengkuasa-duakan 4 ini akan menjadi 16. 1300 SM [8] [9]) menunjukkan masyarakan Mesir purba mampu menyelesaikan persamaan algebra tertib kedua [10]. orang Babylonia mempunyai sistem nilai tempat yang benar. ia juga mengandungi bukti bagi pengetahuan matematik lain (lihat [4]).geometri dan harmoni.k. dan 360 (60 x 6) darjah sebulatan. sebuah manual arahan dalam aritmetik dan geometri. ia 56. dan pemahaman mudah bagi kedua-dua Penapis Eratosthenes dan teori nombor sempurna (dinamakan. 8. hasilnya 56. matematik Babylon bergabung dengan matematik Yunani dan Mesir untuk menghasilkan matematik Keyunanian. iaitu serupa dengan sistem perpuluhan. termasuklah nombor gubahan dan perdana. Kemajuan-kemajuan matematik Babylonia dipermudah oleh fakta bahawa nombor 60 mempunyai banyak pembahagi. Tablet Babylonia YBC 7289 memberikan anggaran √2 yang tepat sehingga lima tempat perpuluhan. hasilnya 28.padu frustum: "Jika kamu diberitahu: Sebuah piramid terpenggal yang 6 bagi ketinggian menegaknya dengan 4 bagi tapa dan 2 di atas. Kamu mengkuasa-duakan 2." Papirus Rhind (kk. Ia juga menunjukkan bagaimana untuk menyelesaikan persamaan linear tertib pertama [6] begitu juga dengan janjang aritmetik dan geometri [7]. serta kaedah-kaedah untuk menyelesaikan persamaanpersamaan linear dan kuadratik. Kamu menggandakan 4. tiga unsur geometri terkandung dalam papirus Rhind mencadangkan pembuktian termudah bagi geometri analisis: (1) paling pertama. Dituliskan dalam skrip tulisan pepaku. pembahagian dan menggunakan unit pecahan. Sesetengah tablet tersebut kelihatan merupakan kerja sekolah yang disemak.persamaan kuadratik dan persamaan kuasa tiga. (2) kedua. dengan angka-angka yang ditulis pada lajur kiri mewakil nilai yang lebih besar. Berbeza dengan orang Mesir. dan 4. Kebanyakannya yang diekskavasi antara tahun 1800 SM hingga tahun 1600 SM merangkumi topik-topik yang termasuk pecahan. Matematik Babylonia ditulis dengan menggunakan sistem angka perenampuluhan (asas-60). Kamu ambil 28 dua kali. itu yang bernombor 6)[5]. Sebagai tambahan untuk memberi rumus luas dan kaedah bagi pendaraban. kita menerbitkan kegunaan 60 saat seminit. Ahli matematik Babylon kuno (k. Kamu akan mendapatinya betul. Bagaimanapun. 1650 SM [3]) merupakan teks matematik utama lain. Kamu ambil satu pertiga dari enam. bagaimana untuk mendapatkan penghampiran bagi penggunaan paling awal bagi kotangen. mereka tidak . pengetahuan kita tentang matematik Babylonia berasal daripada melebihi 400 buah tablet lempung yang diekskavasi sejak dari dekad1850-an. algebra. Kamu menambahkan 16.

k. Pāṇini (kk. abad ke-5 SM) merumuskan peraturan tatabahasa untuk Bahasa Sanskrit. Yang terpenting dari kesemuanya adalah Sembilan Bab pada Kesenian Matematik. Maharaja Qin Shi Huang (Shi Huang-ti) mengarahkan bahawa semua buku tersebut dibakarkan. [13] Sutra Sulba (kk. extant terawal matematik Cina mengandungi nombor-nombor yang dituliskan pada kerang kura-kura [11] [12]. menyelesaikan persamaan linear dan persamaan kuadratik. Karya Panini juga digunakan pada perintis teori moden bagi tatabahasa formal(penting dalam pengiraan).k. yang menggunakan 64 pilih atur sebuah garis pejal atau putus-putus untuk tujuan berfalsafah atau mistik. Nombo-nombor ini menggunakan sistem perpuluhan. Catatannya mirip dengan catatan matematik moden. pada 212 SM. tetapi rujukan terawal adalah pada AD 190 pada Supplementary Notes on the Art of Figures yang ditulis oleh Xu Yue. Selepas tempoh pembakaran buku tersebut. Pingala's work also contains the basic ideas .mempunyai titik perpuluhan dan oleh itu. kurun ke-9 SM) menganggarkan nilai π hingga dua tempat perpuluhan. danrekursi dengan canggihnya yang tatabahasanya mengadakan kuasa pengiraan bersamaan dengan mesin Turing. transformasi. akhirnya angka untuk 3. Suan pan sudah tentu digunakan lebih awal dari tarikh ini. corresponds to the binomial theorem. dan menggunakan peraturan meta. karya matematik yang terlama yang telah diselamatkan dari pembakaran buku adalah I Ching.Pingala (kira-kira abad ke-3 SM-abad pertama SM) dalam karangan prosodi yang menggunakan peranti yang secocok dengan sistem berangka deduaan. ia mengandungi masalah 246 perkataan. Ahli matematik Cina kuno (k. supaya nombor 123 dituliskan (dari atas ke bawah) sebagai lambang untuk 1 diikuti oleh angkanya untuk seratus. Ahli matematik India kuno (k. 800-500 SM) adalah teks geometri yang menggunakan nombor bukan nisbah. nilai tempat sesuatu simbol harus disimpul berdasarkan konteksnya. mengira punca kuasa dua bagi 2 hingga lima tempat perpuluhan. mengembangkan trirangkap Pythagoras secara algebra dan memberikan bukti] pernyataan dan perangkaan bagi teorem Pythagoras. perniagaan dan kejuruteraan dan termasuk bahan pada segi tiga kanan dan π. termasuk pertanian. His discussion of the combinatorics ofmeters. 1300 SM – 200 Masihi)[sunting] Rencana utama: Matematik Cina Mulanya dari zaman Shang (1500—1027 SM). nombor perdana. kemudian angkanya untuk 2 diikuti oleh angka untuk sepuluh. 900 SM – 200 Masihi)[sunting] Rencana utama: Matematik India Shatapatha Brahmana (kk. dan petua tigaan dan punca kuasa tiga. Ini adalah sistem bilangan yang termaju di dunia dan membenarkan pengiraan diangkutkan pada suan pan atau sempoa Cina. sebagai akibatnya sedikit yang diketahui dengan tentu mengenai matematik Cina kuno. Dari Dinasti Zhou. Dinasti Han (206 BC—AD 221) menghasilkan karya matematik yang dianggapkan berkembang pada karya-karya yang hilang sekarang. manakala bentuk Panini-Backus menggunakan oleh kebanyakan bahasa pengaturcaraan moden yang juga membawa maksud serupa dengan petua tatabahasa Panini. Di China. Sedangkan arahan ini tidak dituruti dengan secara besar. memberikan kaedah bagi mengkuasa duakan bulatan. Tarikh penciptaan suan pan tidak tentu.

Asia Minor. Mesopotamia. . The Brahmi numerals date to the 3rd century BC. Accurate computations for irrational numbers could be found. Matematik Yunani dan Keyunanian (k. 550 SM – 300 Masihi)[sunting] Rencana utama: Matematik Yunani Thales dari Miletus Matematik Greek yang dikaji sebelum zaman keyunanian hanya merujuk kepada matematik Greece. matematik Greek yang dikaji sejak zaman keyunanian (sejak 323 SM) merujuk kepada semua matematik yang ditulis dalam bahasa Greek. arithmetic and geometric progressions. set theory.of Fibonacci numbers (called maatraameru). quartic equations. with recent archeological evidence appearing to push back that date to around 600 BC. Matematik Greek dari saat itu bergabung dengan matematik Mesir dan Babylon untuk membentuk matematik keyunanian. and the use of zero and negative numbers. compound series. Ini disebabkan matematik Greek sejak masa itu bukan hanya ditulis oleh orangorang Greek tetapi juga oleh para cendekiawan bukan Greek di seluruh dunia keyunanian sehingga hujung timurMediterranean. Sebaliknya. simultaneous equations. which includes computing square roots of numbers as large as a million to at least 11 decimal places. sequences and progressions.k. logarithms. The Brāhmī script was developed at least from the Maurya dynasty in the 4th century BC. Mesir. Kebanyakan teks matematik yang ditulis dalam bahasa Greek telah ditemui di Greece. permutations and combinations. the solution of the quadratic equation. squaring and extracting square roots. The Bakshali Manuscript written between 200 BC and AD 200 included solutions of linear equations with up to five unknowns. fundamental laws of indices. Sicily dan Itali Selatan. cubic equations. Jaina mathematicians began studying mathematics for the sole purpose of mathematics. and finite and infinite powers. They were the first to develop transfinite numbers. quadratic indeterminate equations. Between 400 BC and AD 200.

kerana terdapat sebilangan besar kronologi yang mencatat peristiwa dari setahun ke setahun sehingga hari ini. Mereka menggunakan kaedah ad hoc untuk membina sebuah bulatan atau elips dan mengembangkan sebuah teori kon yang menyeluruh. dan semua kajian logik yang masih wujud berasal daripada kaedah-kaedah yang disediakan oleh Aristotle. Euclid menulis sebuah buku yang telah dipergunakan sebagai buku teks matematiks di seluruh Eropah. Unsur-unsur merangkumi suatu bukti yang menunjukkan bahawa punca kuasa dua adalah suatu nisbah. Pythagoras mengemukakanteorem Pythagorus dan membina tigaan Pythagorus melalui algebra.k. 507 BC) walapun takat pengaruh mereka masih dipertikaikan. Mesopotamia.k. tetapi keraguan adalah pada tahap beberapa dekad dan bukannya berabad-abad.000 tahun. serta saringan Eratosthenes untuk menentukan nombor perdana. Selain daripada teorem-teorem geometri yang biasa seperti teorem Pythagorus. jika bukan ahli matematik yang terunggul di seluruh dunia sehingga masa ini.k. Menurut Plutarch. tarikh-tarikh penulisan matematik Greek adalah lebih pasti berbanding dengan tarikh-tarikh penulisan matematik yang lebih awal. dan Afrika Utara selama hampir dua ribu tahun. Bukti-bukti abstrak tercatat yang pertama adalah dalam bahasa Greek. Bagaimanapun.k. banyak teks ini dianggap sebagai salinan karya-karya yang ditulis semasa dan sebelum zaman keyunanian.Walaupun teks matematik terawal dalam bahasa Greek yang telah ditemui ditulis selepas zaman keyunanian. dan menyimpulkan kaedah-kaedah untuk mengasingkan formula yang betul daripada yang salah.k. Matematik Greek dianggap dimulakan oleh Thales (k. Walaupun demikian. Sesetengah cendekiawan mengatakan bahawa Archimedes (287 – 212 SM) dari Syracuse ialah ahli matematik Greek yang terunggul. dan India. Thales menggunakan geometri untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti mengira ketinggian piramid dan jarak kapal dari pantai. 400 – 1300)[sunting] Rencana utama: Matematik Cina Zu Chongzhi (abad ke-5) dari Dinasti Selatan dan Utara menghitung nilai π hingga tujuh tempat perpuluhan yang merupakan nilai π yang pal ing tepat selama hampir 1. 624 — k. 546 SM) dan Pythagoras (k. Dalam karyanya. . Timur Dekat. dan bilangan nombor perdana adalah tidak terhingga. Mereka mungkin dipengaruhi oleh idea-idea Mesir. [8] Ahli-ahli matematik Greek dan keyunanian merupakan orang-orang pertama bukan sahaja untuk memberi bukti kepada nisbah (hasil usaha parapenyokong Pythagorus). Archimedes dilembing oleh seorang askar Rom semasa menulis formula-formula matematik pada debu ketika berumur 75 tahun. tetapi juga untuk mengembangkan kaedah menerusi habisan. 582 — k. Adalah diaku secara umum bahawa matematik Greek berbeza dengan matematik jiran-jirannya dari segi desakannya terhadap bukti-bukti aksioman. serta menghasilkan formula-formula am. banyak tarikh masih tidak pasti. Matematik Klasik Cina (k. Menurut ulasan Proclus tentang Euclid.. Masyarakat Rom tidak meninggalkan banyak bukti tentang minat mereka terhadap matematik tulen. mereka mengambil banyak formula yang berbagai untuk keluasan dan isi padu. Unsur-unsur.

Walaupun selepas matematik Eropah mula berkembang maju semasa Zaman Perbaharuan Eropah.25636305 hari. kosinus.k. Perkembangan-perkembangan yang mulamulanya dibuat di China dan hanya kemudian diketahui di dunia Barat. dan menyediakan peraturan untuk menentukan pergerakan cakerawala kilau yang mengikut posisi-posisinya yang sebenar di langit. mulai dari dinasti Tang sehingga dinasti Song. Karya ini telah diterjemahkan dalam Bahasa Arab dan Bahasa Latin sewaktu Zaman Pertengahan. serta sinus songsang.2563627 hari bagi setiap tahun purata mengikut bintang.4 saat lebih lama daripada nilai moden sebanyak 365. Orang Cina juga mengembangkan segi tiga Pascal dan peraturan tiga lama sebelum ia dikenali di Eropah. mengembangkan teknik . teorem bionomial. Pada tahun 499. termasuk nombor negatif. 400 – 1600)[sunting] Rencana utama: Matematik India Aryabhata Surya Siddhanta (k. Kitaran waktu kosmologi yang dijelaskan dalam teksnya yang disalin daripada karya yang lebih awal adalah 365. matematik Cina berkembang maju ketika zaman matematik Eropah masih belum wujud.Selama seribu tahun yang menyusul dinasti Han. iaitu hanya 1. kaedah-kaedah matriks untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dan teorem baki Cina. 400) memperkenalkan fungsi trigonometri bagi sinus. dengan keluaran matematik Cina yang penting mengalami kemerosotan sehingga para mubaligh Jesuit membawa idea-idea matematik ulang-alik antara kedua-dua budaya itu dari abad ke-16 hingga abad ke-18. Matematik Klasik India (k. matematik Eropah dan Cina merupakan dua tradisi yang berlainan. Aryabhata memperkenalkan fungsi versinus dan menghasilkan jadual sinus trigonometri yang pertama.k.

perhubungan antara keluasan di bawah lengkuk dengan kamirannya. siri Taylor dan siri trigonometri. Kemudian pada abad ke-14.Jyeshtadeva menggabungkan banyak perkembangan dan teorem Pusat Pengajian Kerala dalam karya Yuktibhasa. Kemajuan matematik di India menjadi lembap sejak akhir abad ke-16. Pada abad ke-12. pengamiran sebutan demi sebutan. mengkaji persamaan Pell. serta rumus Brahmagupta dan dalam karyanya. dan menyiasat terbitan fungsi sinus.danalgoritma algebra. Beliau juga mengira nilai π hingga empat tempat perpuluhan sebagai 3. Pada abad ke-10. serta sebilangan siri tak terhingga.Madhava serta ahli-ahli matematik Pusat Pengajian Kerala yang lain mengembangkan ideanya dengan lebih lanjut. Cendekiawan-cendekiawan Islam membawa ilmu sistem nombor ini ke Eropah menjelang abad ke-12 dan kini. Sebuah terjemahanAryabhatiya dalam bahasa Arab dari abad ke-8 dapat diperolehi. siri kuasa. diikuti dengan terjemahan dalam bahasa Latin dari abad ke-13. dan memperolehi penyelesaian nombor bulat untuk persamaan linear dengan suatu cara yang serupa dengan cara moden. Bhaskara merupakan tokoh pertama untuk memikirkan kalkulus pembezaan. Matematik Islam (k.1416. Brahmagupta memperkenalkan teorem Brahmagupta. termasuk teorem nilai min. identiti Brahmagupta. Madhava menghitung nilai π sehingga sebelas tem pat perpuluhan sebagai 3. kaedah lelaran bagi penyelesaian persamaan tak linear. sistem ini telah menggantikan semua sistem nombor yang lebih lama di seluruh dunia. Sejak abad ke-14.k. serta menggambarkan pembentukan matriks. bersamaan dengan konsep-konsep terbitan. Brahmasphuta-siddhanta. ujian untuk ketumpuan. persamaan pembezaan. infinitesimal. serta konsep asas bagi seluruh perkembangan kalkulus. sebuah teks kalkulus pembezaan pertama di dunia yang juga merangkumi konsep-konsep kalkulus kamiran. akibat pergolakan politik. beliau buat pertama kali menerangkan dengan jelas tentang sistem angka Hindu-Arab serta penggunaan sifar sebagai pemegang tempat dan angka perpuluhan.14159265359. Pada abad ke-7. 700 – 1600)[sunting] Rencana utama: Matematik Islam . Pada abad ke-16. Beliau juga membuktikan teorem Rolle (kes khas untuk teorem nilai min). bersamaan dengan perkiraan astronomi tepat berasaskan sebuah sistem kegravitian heliosentrik. pekalipembezaan dan pembezaan. Adalah daripada terjemahan teks matematik India ini (sekitar 770) bahawa ahli-ahli matematik Islam telah diperkenalkan kepada sistem angka ini yang kemudian disesuaikan oleh mereka menjadi angka Arab. ulasan Halayudha bagi karya Pingala mengandungi sebuah kajian jujukan Fibonacci dan segi tiga Pascal. Mereka mengembangkan konsep-konsep analisis matematik dan nombor titik apung.

Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi.Muḥammad ibn Mūsā al-Ḵwārizmī Kekalifahan Islam (Empayar Islam) yang diasaskan di Timur Tengah. serupa dengan status bahasa Greek di dunia keyunanian. Karya-karya India dan keyunanian menyediakan asas untuk penyumbangan Islam yang penting dalam bidang matematik yang menyusul. Penterjemahan berbagai-bagai teks matematik India dalam bahasa Arab memberikan kesan yang utama kepada matematik Islam. ahli astronomi Parsi abad ke9 dari Kekalifahan Baghdad. manakala perkataan algebra berasal daripada judul Al-Jabr wa-al-Muqabilah. Perkataan algoritma berasal daripada namanya. bahasa Arab dipergunakan sebagai bahasa tertulis oleh cendekiawan-cendekiawan bukan Arab di seluruh dunia Islam pada waktu itu. dan sesetengah bahagian India (di Pakistan) pada abad ke-8mengekalkan dan menterjemahkan banyak teks matematik keyunanian (daripada bahasa Greek kepada bahasa Arab) yang kebanyakannya telah dilupai di Eropah pada masa itu. Iberia. menulis banyak buku yang penting mengenai angka Hindu-Arab dan kaedah untuk menyelesaikan persamaan. yang memperluas kaedah . Sesetengah ahli matematik yang terpenting adalah orang Parsi. Perkembangan algebra yang lebih lanjut telah dibuat oleh Abu Bakr alKaraji (953—1029) dalam karyanya. termasuk pengenalan angka Hindu-Arab ketika karyakarya Brahmagupta diterjemahkan dalam bahasa Arab pada kira-kira tahun 766. ahliahli Islam minat akan astronomi khususnya. bukan semuanya ditulis oleh orang Arab kerana. Walaupun kebanyakan teks matematik Islam ditulis dalam bahasa Arab. Serupa dengan ahli-ahli matematik India pada waktu itu. al-Fakhri. salah satu karyanya. Al-Khwarizmi sering dianggap sebagai bapa algebra moden dan algoritma moden. Afrika Utara.

himpunan tulisan logik Aristotle yang disusun pada abad ke-1. salah seorang ahli matematik Parsi pada abad ke-13. sebuah buku mengenai kecacatan dalam karya Unsur-unsur Euclid. Karya-karya terawal Aristotle dikembangkan semula di Eropah. Beliau memberi penyelesaian geometri untuk persamaan kuasa tiga yang merupakan salah satu perkembangan yang paling asli dalam matematik Islam. tanda persamaan. Yang amat penting ialah penemuan semula Organon. Melalui penterjemahan teks Arab dalam bahasa Latin.algebra untuk merangkumi kuasa kamiran serta punca kuasa bagi kuantiti yang tidak diketahui. walaupun notasi mereka adalah besar dan memakan ruang: angka-angka rumi serta perkataan-perkataan digunakan. pengetahuan tentang angka Hindu-Arab serta perkembangan penting Islam dan India yang lain dibawa ke Eropah. menulis Perbincangan mengenai Kesukaran dalam Euclid. Al-Jabr waal-Muqabilah. Sebahagian besar trigonometri sfera dikembangkan oleh Nasir al-Din Tusi(Nasireddin). dan geometri — dikenali oleh orang-orang yang berpendidikan. Matematik Zaman Pembaharuan Eropah (k. kebanyakan yang kini dipanggil matematik sekolah — kira-kira campur. Pada zaman Kerajaan Turki Uthmaniyah dalam abad ke 15. Ahli-ahli matematik Islam lain yang terkenal termasuk al-Samawal. Jamshid al-Kashi.Thabit ibn Qurra. Ghiyath al-Kashi mengira nilai π sehingga tempat perpuluhan ke-16. Dalam abad ke-15. Abul Wafa menterjemahkan karyakaryaDiophantus dalam bahasa Arab dan mengembangkan fungsi tangen. Omar Khayyam. kira-kira tolak. pembahagian. 1200 – 1600)[sunting] Di Eropah pada bermulanya Zaman Pembaharuan Eropah. Abu Kamil dan Abu Sahl alKuhi. Ini adalah selari dengan kelembapan perkembangan matematik ketika orang Rom menaklukkan dunia keyunanian. perkembangan matematik Islam menjadi lembap. serta penggunaan x sebagai simbol untuk kuantiti yang tak diketahui. Khayyam amat terpengaruh dalam pembaharuan takwim. bukannya simbol: tidak adanya tanda plus. pemuisi serta ahli matematik abad ke-12. Abu'l-Hasan alUqlidisi. Kebanyakan matematik yang kini diajar di universiti diketahui hanya oleh komuniti matematik di India atau masih belum diselidik dan dikembangkan di Eropah. mula-mulanya dalam bahasa Arab dan kemudian dalam bahasa Greek. oleh Robert of Chester dalam bahasa Latin pada abad ke12 adalah mustahak khususnya. Terjemahan karya Al-Khwarizmi. Kashi juga mencipta algoritma untuk mengira punca kuasa ke-n yang merupakan kes yang khas untuk kaedah-kaedah yang diberikan berabad-abad kemudian oleh Ruffini dan Horner. . Pada abad ke-10.k. pendaraban. Beliau juga menulis sebuah karya yang terpengaruh mengenai postulat selari Euclid.

trigonometri bertumbuh menjadi satu cabang matematik yang utama. pada akhir abad. seorang Inggeris. seorang Perancis. tetapi diterbitkan buat pertama kali oleh Gerolamo Cardano dalam karyanya. [9] Disebabkan oleh Regiomontanus (1436—1476) dan François Vieta (1540—1603). Tetapi sejauh yang kini diketahui. Didorong oleh desakan pelayaran serta keperluan yang semakin bertambah untuk peta-peta kawasan besar yang tepat. pada tahun 1595. Ars magna. Fibonacci menghasilkan matematik penting yang pertama di Eropah sejak masa Eratosthenes. Kepler berjaya dalam perumusan hukum-hukum matematik mengenai gerakan planet. Ini diikuti dengan cepat oleh penyelesaian persamaan kuartik am oleh Lodovico Ferrari Sejak masa itu. Pada tahun 1543yang penting. seorang Jerman. matematik ditulis menggunakan angka Hindu-Arab dalam bentuk yang tidak amat berbeza dengan notasi-notasi yang anggun yang kini digunakan.Keinginan yang dibangkitkan semula tentang perolehan pengetahuan baru mencetuskan pembaharuan minat terhadap matematik. memulakan kerjanya dengan data ini. hanya sejak akhir abad ke16 bahawa ahli-ahli matematik mula membuat kemajuan tanpa sebarang prajadian di mana-mana tempat di dunia. Disebabkan sebahagian oleh keinginannya untuk membantu Kepler dalam penghitungan. Lord Napier di Scotland merupakan orang pertama untuk menyelidik logaritma tabii.Bartholomaeus Pitiscus merupakan orang pertama yang menggunakan perkataan ini ketika beliau menerbitkan karyanya. Tycho Brahe. Jadual sinus dan kosinus Regiomontanus diterbitkan pada tahun 1533. membenarkan orbit-orbit ini diplot pada suatu graf. Abad ke-17[sunting] Abad ke-17 memperlihatkan ledakan yang tidak pernah berlaku dahulu tentang idea-idea matematik dan sains di seluruh Eropah. Johannes Kepler. satu lompang yang melebihi seribu tahun. mencerap bulan-bulan yang mengelilingi Musytari dengan menggunakan sebuah teleskop yang berdasarkan mainan yang diimport dari Holland. menemui hukum-hukum fizik yang . Trigonometria. yang menegaskan bahawa Bumi mengelilingi Matahari. Yang pertama daripada ini ialah penyelesaian am bagi persamaan kuasa tiga yang secara umumnya dikatakan dicipta oleh Scipione del Ferro pada kira-kira tahun 1510. Muridnya. mengumpulkan sejumlah data matematik yang amat besar untuk memerihalkan kedudukankedudukan planet di langit. Geometri analisis yang dikembangkan oleh Descartes. De revolutionibus. Pada awal abad ke-13. antara lain. Dan Isaac Newton. seorang Itali. seorang Denmark. dan Vesalius menerbitkan De humani corporis fabrica yang mengolahkan tubuh manusia sebagai suatu himpunan organ. perkembangan-perkembangan matematik muncul dengan pantas dan bergabung dengan kemajuan dalam bidang sains untuk menghasilkan faedah bersama. Copernicus menerbitkan karyanya. Galileo Galilei.

Selain daripada penggunaan matematik untuk mengkaji langit. dengan suratmenyurat antara Pierre de Fermat dengan Blaise Pascal. matematik gunaan mula berkembang ke bidang-bidang yang baru. Mesir. Sains dan matematik telah menjadi sebuah usaha antarabangsa yang kemudian tersebar ke seluruh dunia. Dari satu segi. Secara berasingan. Pascal dan Fermat menyediakan persediaan asas untuk penyelidikan teori kebarangkalian dan hukum-hukum kombinatorik yang sepadan dalam perbincangan-perbincangan mereka tentang permainan pertaruhan. 1. dengan pertaruhan. berdasarkan alasan bahawa walaupun jika kebarangkalian kejayaan adalah kecil. mencuba menggunakan teori kebarangkalian yang baru dikembangkan ini untuk memperdebatkan pengabdian hidup pada agama. 3.. 2. sebagaimana yang dikekalkan pada struktur-struktur monolitik. Peradabanperadaban terawal — di Mesopotamia. India dan China — tahu akan matematik.. Abad ke-18[sunting] Leonhard Euler oleh Emanuel Handmann. ini membayangkan perkembangan yang kemudian terhadap teori utilitipada abad ke-18 dan ke-19. Salah satu cara untuk melihat perkembangan berbagai-bagai sistem nombor matematik moden adalah untuk melihat nombor-nombor baru yang dikaji dan diselidikkan bagi menjawab soalan-soalan aritmetik yang . Pascal. Gottfried Wilhelm Leibniz di negara Jerman mengembangkan kalkulus dan banyak notasi kalkulus yang masih digunakan pada hari ini.. Seperti yang telah dilihat.menerangkan orbit-orbit planet serta juga matematik kalkulus yang dapat digunakan untuk menyimpulkan hukum-hukum Kepler daripada prinsip kegravitaan semesta Newton. ganjarannya tidak terbatas. adalah lebih tua daripada mana-mana teks tertulis yang masih wujud. pengetahuan nombor tabii..

had-had matematik diperiksa dengan teliti. Di India dan China. Nikolai Ivanovich Lobachevsky mengembangkan dan menyelidiki geometri bukan Euclid. memberi jawapan 1. nombor-nombor negatif dikembangkan untuk menjawab soalan: apakah hasilnya apabila anda menolak nombor yang lebih besar dengan nombor yang lebih kecil. Carl Friedrich Gauss (1777 . seorang Perancis. Lagi satu soalan yang lazim adalah: apakah jenis nombornya untuk punca kuasa dua? Orang-orang Yunani tahu bahawa hasilnya bukan sesuatu pecahan. Juga buat pertama kali. pecahan dapat menjawab soalan: apakah nombor yang.1783) menamakan e. melalui karya-karya Augustin-Louis Cauchy dan Karl Weierstrass. Napier juga mengkaji pemalar baru yang Leonhard Euler (1707 . khususnya dalam kes kalkulus. hidup salah satu ahli matematik yang terunggul. apabila dikalikan dengan 3. matematik menjadi semakin abstrak.dilakukan pada nombor-nombor yang lebih tua. dalam bidang geometri. Selain daripada haluan-haluan baru dalam bidang matematik. William Rowan Hamilton mengembangkan algebra bukan kalis tukar tertib. serta mengenai penumpuan siri. beliau membuat kerja revolusioner tentang fungsi pemboleh ubah kompleks dalam bidang matematik tulen. Rekaan sifar mungkin menyusul daripada soalan yang sama: apakah hasilnya apabila anda menolak sesuatu nombor dengan nombor yang sama. dan Évariste Galois. Euler kemudian memperoleh salah satu identiti yang luar biasa dalam seluruh matematik: (Sila lihat Identiti Euler.) Abad ke-19[sunting] Pada sepanjang abad ke-19. dan ahli-ahli matematik abad ke-19 yang lain mempergunakan ini untuk membuktikan bahawa tepi lurus dan . Tetapi jawapan yang lebih baik muncul dengan rekaan perpuluhan yang dikembangkan oleh John Napier (1550 1617) dan kemudian dijadi sangat baik oleh Simon Stevin. Beliau juga mempopularkan penggunaan huruf Greek untuk nisbah lilitan dengan diameternya. seorang Norway. dan lama kemudian di Jerman. Pada zaman prasejarah. Mengetepikan banyak sumbangannya kepada sains. Beliau menamakan punca kuasa dua bagi minus 1 dengan simbol i. matematik yang lebih lama memberikan asas logik yang lebih kukuh. Euler amat terpengaruh dalam pemiawaian istilah dan notasi matematik yang lain. Dalam abad ini. dan soalan ini mungkin memainkan peranan dalam perkembangan pecahan lanjar. Menggunakan perpuluhan dan idea yang menjangka konsep had. Beliau mengemukakan buat pertama kali bukti-bukti yang memuaskan mengenai teorem asas algebra dan hukum kesalingan kuadratik.1855). Niels Henrik Abel. membuktikan bahawa tidak terdapat sebarang kaedah algebra am untuk menyelesaikan persamaan polinomial yang melebihi empat darjah.

Kebanyakan kalinya. bilangan ahli matematik yang kreatif di dunia pada mana-mana satu masa adalah terhad. atau disokong oleh penaung-penaung kaya. Penyelidikan Abel dan Galois tentang penyelesaian pelbagai persamaan polinomial menyediakan persediaan asas untuk mengembangkan dengan lebih lanjut teori kumpulan dan bidangbidangalgebra abstrak yang berkaitan. Abad ke-20[sunting] . maut akibat batuk kering. Sebelum abad-20. Niels Henrik Abel yang tidak dapat pekerjaan. ahli-ahli matematik dilahirkan dalam kekayaan. Pada abad ke-20. umpamanya Gauss. dan Persatuan Matematik Amerika pada tahun 1888.Circolo Mathematico di Palermo pada tahun 1884. Persatuan Matematik Edinburg pada tahun 1864. untuk membina tepi kubus yang isi padunya dua kali lebih besar daripada sesuatu kubus yang tertentu. umpamanya Napier. para ahli fizik dan ahli sains yang lain telah memperlihatkan teori kumpulan sebagai cara yang ideal untuk mengkaji simetri. umpamanya Fourier. atau untuk membina segi empat sama yang sama keluasannya dengan sesuatu bulatan yang tertentu. Ahli-ahli matematik telah gagal dalam percubaan mereka untuk menyelesaikan masalah-masalah ini sejak masa Yunani kuno. Abad ke-19 juga memperlihatkan pengasasan persatuan-persatuan matematik yang pertama: Persatuan Matematik London pada tahun 1865.kompas pada dirinya tidaklah mencukupi untuk membahagikan tiga sama sudut sembarangan. Société Mathématique de France pada tahun 1872. atau di sekolah tinggi seperti dalam kes Lobachevsky. Tidak terdapat banyak punca pendapatan selain daripada mengajar di universiti.

dan teori permainan mengubahkan jenis-jenis soalan yang dapat dijawab dengan kaedah-kaedah matematik. dalam matematik dianugerahkan. dengan terdapat terlalu banyak kemajuan untuk membincangkan. dan fungsi teta maya. statistik.D. mencuba menggabungkan semua bidang matematik menjadi satu keseluruhan yang koheren. Menjelang akhir abad. dan pekerjaan-pekerjaan boleh didapati untuk kedua-dua pengajaran dan industri. Abad ke-21[sunting] Pada bermulanya abad ke-21. Wolfgang Haken dan Kenneth Appel menggunakan sebuah komputer untuk membuktikan teorem empat warna. Terdapat juga penyelidikan-penyelidikan baru tentang had matematik. siri hipergeometri. bentuk modular. komunikasi. . Setiap tahun. Perkembangan matematik bertumbuh dengan pesat. Seluruh bidang-bidang baru matematik seperti logik matematik. sains. matematik juga mempengaruhi seni apabila geometri fraktal menghasilkan bentuk-bentuk indah yang tidak pernah dilihat dahulu. iaitu buta huruf matematik dan sains. termasuk sifat-sifat nombor gubahan sangat tinggi. ahli matematik Perancis.000 teorem. beratus-ratus Ph. Teorem-teorem termasyhur dari masa dahulu memberikan tempat kepada teknik-teknik yang baru dan lebih berkesan. Srinivasa Aaiyangar Ramanujan (1887-1920) mengembangkan melebih 3. dan teknologi bersama-sama mencipta pengetahuan. matematik komputer. Beliau juga membuat kejayaan cemerlang serta penemuan yang utama dalam bidangfungsi gama. banyak pendidik menyatakan kebimbangan mengenai sebuah kelas rendah yang baru. matematik. Pada dekad 1910-an. kejuruteraan. [10] Pada waktu yang sama. dan teori nombor perdana. terdapat kenyataan benar yang tidak dapat dibuktikan. Andrew Wiles yang bekerja bersendirian di dalam pejabatnya selama bertahun-tahun membuktikan teorem terakhir Fermat. Bourbaki. siri mencapah. Kurt Gödel membuktikan bahawa di mana-mana sistem matematik yang merangkumi integer. kecuali beberapa yang amat penting. Paul Cohen membuktikan ketakbersandaran hipotesis kontinumberdasarkan aksiom piawai teori set. dan kemakmuran yang tidak termimpi oleh ahli-ahli falsafah kuno. fungsi sekatan serta asimptotnya.Peta yang menunjukkan Teorem Empat Warna Pekerjaan ahli matematik benar-benar bermula pada abad ke-20.