Pengenalan Tahukah anda apa yang dimaksudkan dengan matematik?.

Terdapat banyak pengertian bagi matematik antaranya ialah matematik adalah pengkajian tentang corak/pola, matematik adalah pengkajian tentang perhubungan / perkaitan, matematik adalah suatu bahasa, matematik adalah suatu kajian seni, matematik adalah berkaitan dengan aritmetik, algebra, trigonometri, kalkulus dan sebagainya, matematik adalah satu cara berfikir atau matematik adalah alat / rekreasi dalam kehidupan harian. Namun apa pun pengertian matematik setiap budaya didunia mengamalkan matematik. Ini kerana dalam kehidupan kita pelbagai aktiviti yang kita lakukan berkait rapat dengan matematik. Matematik melatih akal kita supaya

berfikir secara logik dan rasional. Pengetahuan dalam metematik sesungguhnya memainkan peranan penting dalam kehidupan kita. Tetapi tahukah kita bagaimana sejarah matematik bermula dan siapakah tokoh-tokoh yang banyak memberi sumbangan dalam perkembangan sejarah matematik. Mari kita lihat perkembangan sejarah matematik : Peringkat pertama (sebelum 400 SM)  Bermula dari masa manusia menggunakan tanda atau symbol untuk membilang hingga tokoh-tokoh matematik Yunani menemui system teori matematik yang pertama. Peringkat kedua ( 400 SM – 1700 TM)  Merupakan perkembangan arimetik, geometri, algebra, dan trigonometri ke tahap yang mantap (menjadi satu system yang sempurna) Peringkat ketiga ( 1700 TM – 1900 TM )  Peringkat perkembangan matematik tradisi ke peringkat perubahan dan penemuan .

Peringkat keempat ( 1900 TM – kini )  Dikenali sebagai peringkat moden, merupakan peringkat perkembangan matematik daripada konkrit kepda abstrak. Setiap perkembangan matematik pasti ada tokohnya. Terdapat ramai ahli metematik di seluruh dunia yang menyumbang kepada perkembangan sejarah perkembangan matematik. Berikut adalah nama-nama besar dan sumbangannya dalam dunia matematik :

Pythagoras hidup dalam zaman 500's BC, dan merupakan salah seorang daripada ahli fikir Greek. Beliau menghabiskan sebahagian besar masanya di Sicily dan selatan Itali. Pengikut-pengikut setia beliau bergelar ‘Brotherhood of Pythagoreans’, terdiri daripada lelaki dan perempuan dan mereka menumpukan sepenuh masa mengkaji matematik. Mereka sentiasa bersama Pythagoras dan mengajar orang lain tentang apa yang telah Pythagoras ajarkan kepada mereka. Mereka terkenal dengan kehidupan yang sejati / tulin, di mana mereka tidak makan kacang kerana pada fikiran mereka, kacang bukan benda yang sepenuhnya tulin. Mereka berambut panjang, berbaju biasa sahaja dan berkaki ayam. Pythagoreans berminat dalam falsafah terutama falsafah dalam muzik dan matematik. Menurut mereka, muzik mengel perkembanguarkan bunyi yang mempunyai makna dan matematik pula mempunyai cara atau peraturan bagaimana sesuatu perkara berlaku. Pythagoras sendiri dikenali sebagai orang yang berjaya membuktikan bahawa Teorem Pythagoras adalah benar. Pythagoreans menulis banyak bukti berbentuk geometri, tetapi agak sukar untuk menentukan siapa membuktikan apa, disebabkan kumpulan ini ingin merahsiakan semua penemuan. Mereka menemui nombor bukan nisbah (irrational numbers)! Pythagoras ( 569 BC – 475 BC ) MTE3102 Kurikulum Pendidikan Matematik 142. Sehingga ke hari ini, tiada seorang pun yang mengetahui dengan mendalam tentang sejarah hidup Euclid. Kita hanya mengetahui bahawa beliau bekerja di bandar Alexandria, Mesir untuk beberapa ketika. Tiada didapati gambar beliau di mana-mana. Ada yang berpendapat kewujudan beliau diragui. Kemungkinan nama Euclid diada-adakan sahaja. Walaubagaimana pun, Euclid (atau mereka yang menggelarkan diri mereka Euclid) hidup dalam masa 300 BC. Beliau ( atau mereka ) belajar di Akademi Plato di Athens, di mana dia banyak belajar tentang matematik dan seterusnya terkandung dalam buku beliau. Beliau juga mungkin berjumpa Aristotle di sana. Sepertimana Anaxagoras sebelum beliau, Euclid mahu membuktikan bahawa benda-benda boleh dibuktikan melalui penggunaan logik dan alasan (reason). Pada asasnya, segala peraturan dalam Geometry hari ini adalah berdasarkan tulisan Euclid, terutamanya 'The Elements'. The Elements terdiri daripada cetakan berikut : Volumes 1-6: Plane Geometry,

beralih kepada penggunaan geometri untuk membuktikan sesuatu.Volumes 7-9: Number Theory. Ini merupakan buku praktikal bagi matematik. Tidak banyak perkara yang diketahui tentang Liu. Buku-buku Euclid terkenal disebabkan mudah untuk dibaca dan difahami. algoritma untuk punca kuasa . Ada yang mengatakan bahawa beliau mencuba untuk memahami konsep berhubung dengan topik ‘differential and integral calculus’. Brahmagupta adalah seorang ahli matematik yang sangat signifikan pada zaman India purba. dan beliau mengkaji sejauh mana tepatnya penghampiran tersebut. 4. Beliau memperkenalkan konsep yang sangat berkesan tentang asas matematik. di mana kita menggunakan sifar dalam pengiraan matematik. Liu Hui beranggapan bahawa kebanyakan kaedah dalam teks asal adalah penghampiran (approximations). Sejarah mencatatkan bahawa beliau menulis komentar terhadap ‘Nine Chapters’ pada tahun keempat di era Jingyuan di bawah pemerintahan Putera Chenliu. sehingga ke abad 20. Buku Euclid seterusnya adalah mengenai matematik lanjutan. soal selidik. Kemudiannya. bertujuan menyediakan kaedah-kaedah untuk menyelesaikan masalah berkenaan kejuruteraan. begitu juga tentang nombor bukan nisbah dan geometri tiga-dimensi. Ini adalah salah satu daripada algoritma yang tertua . urusan jual-beli dan urusan cukai. garisan dan bentuk-bentuk. Ianya digunakan sebagai buku rujukan utama bagi matematik di semua sekolah di Eropah. juga terkandung dalam Euclid's Elements. lebih kurang 263 AD. Volumes 11-13: Solid Geometry The Elements juga mengandungi permulaan bagi Teori Nombor. Volume 10: Eudoxus' Theory of Irrational Numbers. berkenaan bagaimana segitiga dan bulatan dihasilkan. Hari ini. ‘The Euclidean algorithm’ yang selalunya dirujuk sebagai ‘Euclid's algorithm’ digunakan untuk menentukan faktor sepunya terbesar (FSTB) bagi dua nombor integer. kita masih mempunyai salinan buku Euclid yang dimulakan dengan definisi asas tentang titik. Asia Barat dan Amerika selama dua ribu tahun. Liu Hui hidup semasa kerajaan Wei. Euclid ( 325 BC – 265 BC ) MTE3102 Kurikulum Pendidikan Matematik 153.

Walaupun sedikit yang kita ketahui tentang Al-Khwarizmi. Nama keluarga beliau adalah Khwarizm dan Liu Hui ( 220 – 280 AD ) Brahmagupta ( 598 – 670 AD ) Muhammad Bin Musa Al-Khwarizmi ( 780 – 850 AD ) MTE3102 Kurikulum Pendidikan Matematik 16 merupakan keturunan Magus. yang kemudiannya membawa kepada perkembangan sembilan angka Arab termasuk sifar. Penulisan Brahmagupta banyak mengandungi konsep matematik dan astronomi sehingga ke hari ini. Beliau merupakan ahli matematik.dua. di mana prinsip sebenarnya datang daripada teks yang ditulis oleh AlKhawarizmi sejak 2000 tahun dahulu. penyelesaian bagi persamaan kuadratik dan penggunaan matematik dan algebra untuk bercerita mengenai peristiwa astronomi dan jangkaan yang akan berlaku. Buku terkenal beliau adalah ‘Hisab al-jabr w'al mugabalah’ di mana nama ‘algebra’ diperolehi. astronomi dan ahli geografi yang dilahirkan di sebuah bandar kecil di Persia sekitar tahun 770. menggelar Brahmagupta sebagai Ganita Chakra Chudamani. paderi Zoroaster. "mutiara di kalangan ahli matematik” (the gem in the circle of mathematicians). Hari ini. Buku inilah yang menjadi punca timbulnya cabang ilmu algebra sekarang. namun beliau adalah salah seorang yang sangat berpengaruh di kalangan ahli matematik Arab. manusia menggunakan algoritma untuk mengira hasiltambah dan pembahagian cara panjang. Idea-idea beliau amat berguna kepada perkembangan di Eropah. Tajuk itu kemudiannya diterjemahkan yang membawa maksud "the science of reunion and reduction. yang bermaksud. . Al-Khwarizmi juga bertanggungjawab memperkenalkan nombor-nombor Arab kepada Negara Barat. Bhaksara II." Perkataan tersebut merujuk kepada kajian sistematik mengenai persamaan linear dan persamaan kuadratik. Seorang penulis pada zaman itu. Al-Khwarizmi juga seorang ahli astronomi yang menulis buku tentang astronomi dan jadual astronomi. 5.

6. beliau menghasilkan mesin mekanik pertama pada tahun 1642. Graf dilukis pada paksi Cartesan mengandungi satu set pasangan tertib (x. Menurut beliau. adalah mencukupi untuk melukis suatu garis lurus jika penjangnya diketahui. yang disebut teorem Pascal. Perancis pada 19 Jun 1623. Blaise Pascal ( 1623 – 1662 ) TOKOH MATEMATIK DUNIA Rene’ Descartes (1596-1650) Beliau adalah pencipta bagi cabang matematik geometri koordinat.y). Pascal juga memberikan sumbangan terhadap pemahaman kita tentang prinsip sains (hukum Pascal). Sumbangan beliau terhadap Sains termasuklah bukti eksperimen bahawa medan merkuri meningkat atau berkurang sesuai dengan tekanan atmosfera sekitarnya. Beliau dikatakan mendapat idea mengenai koordinat ketika beliau sedang terbaring dan memerhatikan seekor labah-labah pada siling biliknya. yang menyatakan bahawa cecair menekan sama (tekanan) ke semua arah. Selain itu ia merumuskan teori matematik kebarangkalian. Blaise Pascal meninggal dunia di Perancis pada 1662 pada usia 39. Dalam hal penemuan. Beliau dilahirkan di Clermont Ferrand. teori fizik dan statistik sosial. Kemudian. yang masih digunakan dalam matematik hari ini. . jadual Aktuaria.ahli fizik Torricelli Itali mengesahkan pemerhatian Pascal itu. Pada awal kerjayanya dia merumuskan salah satu teorem asas untuk geometri unjuran.

Beliau telah diajar mengenai kalkulus. jam kayu dan jam matahari. Egypt merupakan kota terbesar pada ketika itu. roda yang dipusingkan oleh air. Semasa kecil beliau tidak dapat bermain permainan kasar kerana badannya tidak cukup kuat. maka beliau menghabiskan masa lapangnya dengan merekacipta berbagai permainan seperti lelayang bertanglung. Beliau kemungkinan mendapat pendidikan di Alexandria. England. Pencapaian  Hukum Newton . dibunuh oleh tentera Rom. Beliau juga dianggap sebagai “Bapa Kalkulus”. Pencapaian beliau yang terkenal ialah     Hukum Hidrostatik Archimedes Mencipta Takal Skru Archimedes Menemui pi Sir Isaac Newton (1642-1727) Dilahirkan pada 1642 di sebuah keluarga petani di jajahan Lincoln.Archimedes 287 – 212 sm Dilahirkan pada 287 sebelum masihi dan meninggal pada tahun 212 sebelum masihi ketika perang.. Tentera Rom tidak mengetahui siapa sebenarnya. di sekolah Euklid.

 Teorem binomial .

England dan meninggal pada 4 April 1923 di Cambridge. . Beliau banyak membuat kajian terhadap logik dan kebarangkalian. England. Beliau mengembangkan lagi idea George Boole mengenai logik dengan mencipta gambarajah Venn untuk menunjukkan persilangan dan kesatuan set. Minatnya bertambah apabila membaca buku tulisan George Boole dan De Morgan. Yorkshire.John Venn (1834-1923) John Venn dilahirkan pada 4 August 1834 di Hull.

Beliau banyak memberi sumbangan di dalam bidang Matematikdan astronimi. Al-Biruni (973-1050) Nama sebenarnya ialah Abu Arrayhan Muhammad ibn Ahmad al-Biruni. Al-Biruni telah membincangkan . ahli geografi. Al-Biruni merupakan ahli falsafah. Hanover . Uzbekistan) dan meninggal dunia pada 13 Dec 1048 di Ghazna (sekarang dikenali sebagai Ghazni.Johann Carl Friedrich Gauss Beliau dilahirkan pada 30 April 1777 di Brunswick. apabila dia mengira jumlah nombor 1-100 dengan cepat menyedari bahawa kiraan nombornya adalah 50 pasang dan setiap satunya ialah 101. Kepintarannya terserlah seawal 7 tahun. Jerman dan meninggal dunia pada 23 Feb 1855 di Göttingen. arithmetik-geometrik. Antara pencapaiannya ialah :  Menemui Hukum Bode iaitu teorem binomial. Jerman. Selama 600 tahun sebelum Galgeo. Khwarazm (sekarang dikenali sebagai Kara-Kalpakskaya. fizik dan ahli matematik. hukum pertukaran kuadratik dan teorem nombor perdana  Pembinaan 17-gon(poligon) menggunakan pembaris dan kompas. astronomi. Beliau dilahirkan pada 15 September 973 di Kath. Afganistan).

Damsyik. Beliau putera Arab dan juga pemerintah Syria.teori putaran bumi tanpa paksinya yang sendiri. Al-Battani diiktiraf sebagai ahli astronomi dan matematik Islam yang tersohor. Al-Biruni juga telah menggunakan kaedah Matematik untuk membolehkan arah kiblat ditentukan dari mana-mana tempat di dunia.6 km Al-Battani (850-929) Al-Battani atau Muhammad Ibn Jabir Ibn Sinan Abu Abdullah adalah bapa trigonometri dan dilahirkan di Battan. Beliau berjaya meletakkan trigonometri pada tahap yang tinggi dan merupakan orang pertama yang menghasilkan jadual cotangents . Beliau juga adalah orang yang pertama menyatakan bahawa jejari bumi ialah 6339.

Beliau pernah membuat percubaan untuk mengklasifikasikan kebanyakan persamaan algebra termasuk persamaan darjah ke tiga. Antara buku-buku terkenal hasil tulisan beliau ialah Hisab Al-Jabr wal Mugabalah (Buku Pengiraan. Kaedah penyelesaian persamaan yang digunakan oleh Omar Khayyam adalah bersifat geometrikal. Perbaikan dan Pengurangan) dan Algebra.850) Nama penuhnya ialah Muhammad Ibn Musa Al-Khawarizmi dan dikenali sebagai bapa algebra. Malah beliau juga menawarkan beberapa penyelesaian untuk beberapa masalah algebra. . Omar Khayyam telah mengenal pasti 13 jenis bentuk persamaan kiub. Pada kurun ke-12. Sumbangan terbesar Omar Khayyam ialah dalam bidang Algebra. Terjemahan ini digunakan di seluruh dunia sehinggalah kurun ke-16 Omar Khayyam (1048-1131) Nama sebenarnya ialah Ghiyath al-Din Abul Fateh Omar Ibn Ibrahim al-Khayyam dan dilahirkan pada 18 Mei 1048 dan meninggal dunia pada 4 dec 1131. Khayyam sebenarnya bermaksud pembuat khemah. Pengklasifikasian persamaan yang dilakukan oleh Omar Khayyam adalah berasaskan kerumitan sesuatu persamaan. Ini termasuklah penyelesaian geometrik bagi persamaan kiub dan sebahagian daripada penyelesaian kebanyakan persamaan lain. Beliau pakar dalam bidang matematik dan astronomi. Bukunya `Mazalat fi al-Jabr wa al-Muqabila’ adalah karya agungnya dalam bidang algebra dan sangat penting dalam perkembangan algebra. Gerard of Cremona dan Roberts of Chester telah menterjemahkan buku algebra Al-Khawarizmi ke dalam bahasa Latin.Al-Khawarizmi (780 .

. beliau ditugas untuk menentukan kalendar solat yang tepat. Beliau juga pernah diarahkan oleh Sultan Saljuq . Khayyam berjaya memperkenalkan kalendar yang hampir-hampir tepat dan dinamakan AlTarikh-al.Malikshah Jalal al-Din untuk bekerja di balai cerap.Dalam bidang geometri pula.Jalali. Di sana. beliau banyak membuat kajian-kajian yang menjurus kepada pembentukan teori garisan selari.

Mesopotamia sekitar 1800 SM (Plimpton 322). atau pembelajaran". ilmu. Al-Khazin yang tidak setuju dengan model itu mengusulkan satu model yang mana menurut beliau. Yunani dan .Al Khazin (900-971) ABU Jafar Muhammad ibn al-Hasan Khazin lahir pada tahun 900 Masehi di Khurasan yang terletak di timur Iran. Sebelum zaman moden dan peluasan ilmu di merata-rata dunia. al-Khazin berkata: “Saya menggunakan cincin yang saiznya kira-kira empat meter untuk mengukurnya. Lihat senarai ahli matematik untuk sebuah senarai biografi ahli matematik. μαθηματικός (mathematikós) bermaksud "suka belajar". ruang. z.” Salah satu hasil kerja al-Khazin iaitu Zij al-Safa’ih telah dinobatkan sebagai satu kejayaannya yang terbaik dalam kerja lapangan yang akhirnya menjadi bahan rujukan utama saintis lain. Selain itu. contoh-contoh tulisan pengembangan matematik baru mengancam kegemilangan pada sebahagian orang tempatan. Hasil kerja al-Khazin dikatakan banyak dipengaruhi oleh motivasi yang diterimanya daripada ahli Matematik. Kerja itu menggambarkan peralatan astronomi dan salinannya telah dibuat di Jerman pada waktu Perang Dunia Kedua. matahari bergerak dalam satu pusingan yang berpusatkan bumi Lihat garis masa matematik untuk garis masa peristiwa-peristiwa matematik. dan tukaran. sementara Dinasti Han di China Kuno menyumbangkan Buku Panduan Pulau Laut danSembilan Bab mengenai Seni Matematik dari abad ke-2 SM sehingga abad ke-2 M. Bukti pertama yang benar aktiviti matematik di China dapat ditemui pada simbol berangka pada tulang keramat. Istilah ini kini merujuk kepada sejumlah ilmu yang tertentu -. μάθημα (máthema). y. Selepas pengukuran dilakukan. Kebanyakan teks matematik kuno yang dapat diperolehi datang dari Mesir purba diKerajaan Tengah sekitar 1300-1200 SM (Berlin 6619). yang bermakna "sains. al-Khazin telah mengusulkan model solar yang berbeza daripada Ptolemy. Rayy. al-Khujandi. struktur. Al-Khazin merupakan salah seorang saintis yang tinggal di bandar dikenali. yang bertarikh kira-kira 1300 SM [1] [2]. pengembangan matematik baru telah dilaporkan dalam beberapa kebudayaan dan zaman. Perdana Menteri Rayy yang dilantik oleh Adud ad-Dawlah meminta alKhazin mengukur sudut tidak tepat gerhana iaitu sudut di mana permukaan rata atau datar yang muncul pada matahari untuk bergerak ke arah garisan Khatulistiwa di bumi. Sementara hampir semua kebudayaan menggunakan matematik asas (mengira dan mengukur). Lebih dikenali sebagai al-Khazin dan merupakan ahli astronomi dan matematik terkenal pada zamannya. Al-Khujandi mendakwa berjaya membuktikan bahawa x3 + y3 = z3 adalah mustahil untuk semua nombor x.pengajian deduktif pada kuantiti. Beliau mempunyai pendapat yang berbeza mengenai model solar yang dikemukakan oleh Ptolemy yang menyatakan bahawa pergerakan matahari adalah mengikut kitaran seragam yang bukan berpusatkan bumi. Pada tahun 959 atau 960 Masehi. Buku Ikhtisar mengenai Pengiraan melalui Pelengkapan dan Pengimbangan' Perkataan "matematik" berasal daripada perkataan Yunani. Semua teks tersebut memberikan perhatian pada kononnya dipanggil Teorem Pythagoras. yang nampaknya pengembangan matematik terawal dan tersebar selepas aritmetik dan geometri asas. dan India kuno sekitar 800-500 SM (Sulba Sutras).

pengembangan matematik baru. 400 – 1600) 9 Matematik Islam (k. Bukti juga wujud bahawa penghitungan awal melibatkan kaum wanita yang menyimpan rekod-rekod kitaran haid mereka. [1] Tambahan pula. 700 – 1600) 10 Matematik Zaman Pembaharuan Eropah (k. 1800 – 550 SM) 4 Ahli matematik Cina kuno (k.k. para ahli paleontologi telah menemui batuan-batuan oker di sebuah gua di Afrika Selatan yang dihiasi dengan corak-corak geometri tercakar yang wujud sejak dari kira-kira 70 milenium SM lagi.k.k. Mesopotamia dan bandar Syracuse menambahkan ilmu matematik. 1300 SM – 200 Masihi) 5 Ahli matematik India kuno (k.kebudayaan keyunanian Mesir. Isi kandungan [sorokkan]                     1 Matematik pada awalnya 2 Ahli matematik Mesir kuno (k. 1850 – 600 SM) 3 Ahli matematik Babylon kuno (k. 400 – 1300) 8 Matematik Klasik India (k. Matematik Jainisme meyumbang dari abad ke-4 SM sehingga abad ke-2 Masihi.k. Umpamanya. 900 SM – 200 Masihi) 6 Matematik Yunani dan Keyunanian (k.k.000 SM menunjukkan percubaan-percubaan awal untuk mengukur masa.k.k. 1200 – 1600) 11 Abad ke-17 12 Abad ke-18 13 Abad ke-19 14 Abad ke-20 15 Abad ke-21 16 Nota 17 Rujukan 18 Bibliografi 19 Lihat juga 20 Pautan luar Matematik pada awalnya[sunting] Lama sebelum rekod tertulis yang terawal. Satu ciri menarik perhatian mengenai sejarah matematik kuno dan Zaman Pertengahan adalah pengembangan lanjut matematik mengikut dengan berapa abad stagnasi. Mulanya di Zaman Pertengahan Itali di abad ke-16. telah dilakukan pada tahap yang sentiasa bertambahan. 550 SM – 300 Masihi) 7 Matematik Klasik Cina (k. artifak prasejarah yang ditemui di Afrika dan Perancis yang wujud sejak dari antara 35000 SM dan 20.k. terdapat lukisan-lukisan yang menunjukkan pengetahuan tentang matematik dan pengukuran masa berasaskan bintang. berinteraksi dengan penemuan saintifik baru. dan bersambungan ke hari ini. sementara ahli matematik Hindu dari abad ke-5 dan ahli matematik Islam dari abad ke-9 membuat penyumbangan banyak pada matematik. umpamanya .k.

Teks matematik tertua buat masa ini papirus Moscow. Telah didakwa juga bahawa monumenmonumen megalit dari seawal milenium ke-5 SM di Mesir dan kemudiannya monumen-monumen di England dan Scotland dari milenium ke-3 SM [5] menggabungkan gagasan- gagasan geometri seperti bulatan. orang Mesir memperkenalkan sistem perpuluhan terawal yang diketahui yang membenarkan pengiraan tak tentu melalui simbol-simbol yang baru. sebuah alat kulit yang digunakan untuk mengukur 8–12 bahagian penuh ufuk dan langit. Salah satu tafsiran yang biasa adalah bahawa tulang itu merupakan bukti jujukan-jujukannombor perdana dan pendaraban Mesir kuno terawal yang diketahui. suatu teknologi bata yang maju yang menggunakan nisbah. Dari tempoh Hellenistik. sebuah alat kulit yang bertindak sebagai kompasuntuk mengukur sudut-sudut pada permukaan satah atau pada ufuk dalam gandaan 40-360 darjah. dan bermula detik ini matematik Mesir bergabung dengan Matematik Yunani dan Babylon. kon. Alat-alat matematik yang ditemukan termasuk sebatang pembaris perpuluhan yang tepat. serta lukisan-lukisan bulatan dan segi tiga sepusat dan bersilang. Seperti teks matematik purba lain. dan "banyak". Tambahan pula. dan tigaan Pythagorus ke dalam reka bentuk mereka. yang digunakan sebagai hiburan. Bukti arkeologi telah menyebabkan sesetengah ahli sejarah mempercayai bahawa tamadun ini menggunakan sistem berangka asas 8 dan memiliki pengetahuan tentang nisbah lilitan bulatan dengan diameternya . Sejak dari kira-kira tahun 3100 SM. diikuti oleh garis mendatar. lalu memberikan matematik Hellenstik. 1850 – 600 SM)[sunting] Rencana utama: Matematik Mesir Matematik Mesir merujuk kepada matematik yang ditulis dalam bahasa Mesir. India kuno mengembangkan:     sebuah sistem timbang dan ukur seragam yang mempergunakan sistem perpuluhan.28. bahasa Yunani menggantikan bahasa Mesir bagi bagi bahasa penulisan sarjana Mesir. [2][3] Tulang Ishango yang ditemukan di kawasan hulu air Sungai Nile (Congo) telah wujud seawal 20. sebagai sebahagian papirus Kerajaan Pertengahan Mesir bertarikh kk. 2000—1800 SM. Satu permasalahan dikira penting kerana ia memberikan cara untuk mencari isi . iaitu nilai π. kuboid. Pembelajaran matematik di Mesir kemudian diteruskan bawah pemerintahan Khalifah Islam sebagai sebahagian matematik Islam apabila bahasa Arab dijadikan bahasa penulisan sarjana Mesir. Matematik terawal India kuno yang diketahui wujud sejak dari kira-kira 3000-2600 SM di Tamadun Lembah Indus (Tamadun Harappan) di India Utara dan Pakistan. [4] Orang Mesir Pradinasti pada milenium ke-5 SM juga menggambarkan reka-reka bentuk ruang geometri. Skrip Indus masih tidak dapat ditafsirkan dan oleh itu. [6] Ahli matematik Mesir kuno (k. elips. para pemburu memiliki konsep "satu".000 SM. "dua". serta juga gagasan "tiada" atau "sifar" apabila mempertimbangkan kawanan haiwan. jalan-jalan raya yang diletakkan pada sudut tegak yang sempurna. dengan pembahagian-pembahagian kecil dan persis. ia mengandungi apa yang kita kenali sebagai "permasalahan perkataan" atau "cerita permasalahan". Pada kira-kira tahun 2600 SM. termasuk bentuk-bentuk tempayan. serta sebuah alat untuk mengukur kedudukan bintang bagi tujuan-tujuan pengemudian. 30 cakar pada tulang atau batu. 29. serta juga mungkin memahami pengukuran masa berdasarkan pergerakan bintang-bintang. dan sebilangan bentuk dan reka bentuk geometri. silinder. teknik-teknik pembinaan besar-besaran Mesir melambangkan bukan sahaja pengukuran (survei) tetapi juga membayangkan pengetahuan nisbah keemasan. tidak banyak yang diketahui tentang bentuk tertulis matematik Harappan.k.

matematik Babylon bergabung dengan matematik Yunani dan Mesir untuk menghasilkan matematik Keyunanian. Bagaimanapun. sebuah manual arahan dalam aritmetik dan geometri. dan 4. Berdasarkan ini. mereka tidak .padu frustum: "Jika kamu diberitahu: Sebuah piramid terpenggal yang 6 bagi ketinggian menegaknya dengan 4 bagi tapa dan 2 di atas. bagaimana untuk mendapatkan penghampiran bagi penggunaan paling awal bagi kotangen. kita menerbitkan kegunaan 60 saat seminit. Kamu mengkuasa-duakan 4 ini akan menjadi 16. Matematik Babylonia ditulis dengan menggunakan sistem angka perenampuluhan (asas-60). Dituliskan dalam skrip tulisan pepaku. jitu hingga kurang dari satu peratus. 8. hasilnya 56. Kebanyakannya yang diekskavasi antara tahun 1800 SM hingga tahun 1600 SM merangkumi topik-topik yang termasuk pecahan. iaitu serupa dengan sistem perpuluhan. dan Rom.k. Kamu ambil satu pertiga dari enam. Tablet Babylonia YBC 7289 memberikan anggaran √2 yang tepat sehingga lima tempat perpuluhan. Kamu menambahkan 16. Berbeza dengan orang Mesir. orang Babylonia mempunyai sistem nilai tempat yang benar. serta juga penghitungan tigaan Pythagorus (sila lihat Plimpton 322). Ia dinamai sebagai matematik Babylonia kerana peranan utama Babylon sebagai sebuah tempat pengajian. pengetahuan kita tentang matematik Babylonia berasal daripada melebihi 400 buah tablet lempung yang diekskavasi sejak dari dekad1850-an. dan 360 (60 x 6) darjah sebulatan. Kamu ambil 28 dua kali. kerja purba mengkuasa-duakan bulatan. (2) kedua. Tengok. Ia juga menunjukkan bagaimana untuk menyelesaikan persamaan linear tertib pertama [6] begitu juga dengan janjang aritmetik dan geometri [7]. itu yang bernombor 6)[5]. Akhir sekali papirus Berlin (kk." Papirus Rhind (kk. dengan angka-angka yang ditulis pada lajur kiri mewakil nilai yang lebih besar. Sesetengah tablet tersebut kelihatan merupakan kerja sekolah yang disemak.persamaan kuadratik dan persamaan kuasa tiga. 1650 SM [3]) merupakan teks matematik utama lain. pembahagian dan menggunakan unit pecahan. Sebagai tambahan untuk memberi rumus luas dan kaedah bagi pendaraban. termasuklah nombor gubahan dan perdana. tempat ini kemudian hilang sama sekali pada zaman Keyunanian dan sejak dari masa itu. ia 56. Kamu mengkuasa-duakan 2. hasilnya 8. Bagaimanapun. Ahli matematik Babylon kuno (k. dan pemahaman mudah bagi kedua-dua Penapis Eratosthenes dan teori nombor sempurna (dinamakan. dan (3) ketiga. hasilnya 4. 1800 – 550 SM)[sunting] Rencana utama: Matematik Babylon Matematik Babylonia merujuk kepada mana-mana matematik orang Mesopotamia (Iraq kini) dari masa awal Sumer sehingga permulaan Zaman Keyunanian. hasilnya dua. serta kaedah-kaedah untuk menyelesaikan persamaanpersamaan linear dan kuadratik. Kemajuan-kemajuan matematik Babylonia dipermudah oleh fakta bahawa nombor 60 mempunyai banyak pembahagi. 60 minit sejam. tablet-tablet itu ditulis semasa tanah liatnya masih lembap dan dibakar di dalam ketuhar atau melalui haba matahari. Kamu menggandakan 4. algebra. Kamu akan mendapatinya betul. tiga unsur geometri terkandung dalam papirus Rhind mencadangkan pembuktian termudah bagi geometri analisis: (1) paling pertama. hasilnya 28. min aritmetik. [7] Tablet-tablet itu juga merangkumi jadual-jadual pendaraban dantrigonometri. 1300 SM [8] [9]) menunjukkan masyarakan Mesir purba mampu menyelesaikan persamaan algebra tertib kedua [10]. ia juga mengandungi bukti bagi pengetahuan matematik lain (lihat [4]). Juga.geometri dan harmoni. Berbeza dengan kekurangan sumber matematik Mesir. Yunani.

Sedangkan arahan ini tidak dituruti dengan secara besar. Pingala's work also contains the basic ideas . Selepas tempoh pembakaran buku tersebut. tetapi rujukan terawal adalah pada AD 190 pada Supplementary Notes on the Art of Figures yang ditulis oleh Xu Yue. akhirnya angka untuk 3. Karya Panini juga digunakan pada perintis teori moden bagi tatabahasa formal(penting dalam pengiraan). nilai tempat sesuatu simbol harus disimpul berdasarkan konteksnya. 1300 SM – 200 Masihi)[sunting] Rencana utama: Matematik Cina Mulanya dari zaman Shang (1500—1027 SM).mempunyai titik perpuluhan dan oleh itu. Nombo-nombor ini menggunakan sistem perpuluhan. yang menggunakan 64 pilih atur sebuah garis pejal atau putus-putus untuk tujuan berfalsafah atau mistik. manakala bentuk Panini-Backus menggunakan oleh kebanyakan bahasa pengaturcaraan moden yang juga membawa maksud serupa dengan petua tatabahasa Panini. Suan pan sudah tentu digunakan lebih awal dari tarikh ini. Ahli matematik India kuno (k. mengira punca kuasa dua bagi 2 hingga lima tempat perpuluhan. pada 212 SM. dan menggunakan peraturan meta. Pāṇini (kk. Catatannya mirip dengan catatan matematik moden. perniagaan dan kejuruteraan dan termasuk bahan pada segi tiga kanan dan π. Di China. karya matematik yang terlama yang telah diselamatkan dari pembakaran buku adalah I Ching. Tarikh penciptaan suan pan tidak tentu. His discussion of the combinatorics ofmeters. Ahli matematik Cina kuno (k.k. 900 SM – 200 Masihi)[sunting] Rencana utama: Matematik India Shatapatha Brahmana (kk. mengembangkan trirangkap Pythagoras secara algebra dan memberikan bukti] pernyataan dan perangkaan bagi teorem Pythagoras. abad ke-5 SM) merumuskan peraturan tatabahasa untuk Bahasa Sanskrit. Dinasti Han (206 BC—AD 221) menghasilkan karya matematik yang dianggapkan berkembang pada karya-karya yang hilang sekarang. Ini adalah sistem bilangan yang termaju di dunia dan membenarkan pengiraan diangkutkan pada suan pan atau sempoa Cina. memberikan kaedah bagi mengkuasa duakan bulatan. 800-500 SM) adalah teks geometri yang menggunakan nombor bukan nisbah. kurun ke-9 SM) menganggarkan nilai π hingga dua tempat perpuluhan. sebagai akibatnya sedikit yang diketahui dengan tentu mengenai matematik Cina kuno. danrekursi dengan canggihnya yang tatabahasanya mengadakan kuasa pengiraan bersamaan dengan mesin Turing.k. dan petua tigaan dan punca kuasa tiga. menyelesaikan persamaan linear dan persamaan kuadratik. ia mengandungi masalah 246 perkataan. termasuk pertanian. kemudian angkanya untuk 2 diikuti oleh angka untuk sepuluh.Pingala (kira-kira abad ke-3 SM-abad pertama SM) dalam karangan prosodi yang menggunakan peranti yang secocok dengan sistem berangka deduaan. [13] Sutra Sulba (kk. nombor perdana. supaya nombor 123 dituliskan (dari atas ke bawah) sebagai lambang untuk 1 diikuti oleh angkanya untuk seratus. Maharaja Qin Shi Huang (Shi Huang-ti) mengarahkan bahawa semua buku tersebut dibakarkan. corresponds to the binomial theorem. Yang terpenting dari kesemuanya adalah Sembilan Bab pada Kesenian Matematik. extant terawal matematik Cina mengandungi nombor-nombor yang dituliskan pada kerang kura-kura [11] [12]. Dari Dinasti Zhou. transformasi.

arithmetic and geometric progressions. Mesir.k. . Accurate computations for irrational numbers could be found. squaring and extracting square roots. with recent archeological evidence appearing to push back that date to around 600 BC. simultaneous equations. Matematik Greek dari saat itu bergabung dengan matematik Mesir dan Babylon untuk membentuk matematik keyunanian. which includes computing square roots of numbers as large as a million to at least 11 decimal places. Matematik Yunani dan Keyunanian (k. Mesopotamia. Sebaliknya. compound series. set theory. quartic equations. cubic equations. and the use of zero and negative numbers. 550 SM – 300 Masihi)[sunting] Rencana utama: Matematik Yunani Thales dari Miletus Matematik Greek yang dikaji sebelum zaman keyunanian hanya merujuk kepada matematik Greece. Between 400 BC and AD 200. Kebanyakan teks matematik yang ditulis dalam bahasa Greek telah ditemui di Greece. The Brāhmī script was developed at least from the Maurya dynasty in the 4th century BC. the solution of the quadratic equation. Jaina mathematicians began studying mathematics for the sole purpose of mathematics. The Bakshali Manuscript written between 200 BC and AD 200 included solutions of linear equations with up to five unknowns. sequences and progressions. permutations and combinations. fundamental laws of indices. quadratic indeterminate equations. Ini disebabkan matematik Greek sejak masa itu bukan hanya ditulis oleh orangorang Greek tetapi juga oleh para cendekiawan bukan Greek di seluruh dunia keyunanian sehingga hujung timurMediterranean. Sicily dan Itali Selatan. Asia Minor. They were the first to develop transfinite numbers. matematik Greek yang dikaji sejak zaman keyunanian (sejak 323 SM) merujuk kepada semua matematik yang ditulis dalam bahasa Greek. The Brahmi numerals date to the 3rd century BC. and finite and infinite powers.of Fibonacci numbers (called maatraameru). logarithms.

Bagaimanapun. Mereka mungkin dipengaruhi oleh idea-idea Mesir. Matematik Klasik Cina (k. dan Afrika Utara selama hampir dua ribu tahun. kerana terdapat sebilangan besar kronologi yang mencatat peristiwa dari setahun ke setahun sehingga hari ini. 546 SM) dan Pythagoras (k. Unsur-unsur. banyak teks ini dianggap sebagai salinan karya-karya yang ditulis semasa dan sebelum zaman keyunanian.k. serta menghasilkan formula-formula am. Sesetengah cendekiawan mengatakan bahawa Archimedes (287 – 212 SM) dari Syracuse ialah ahli matematik Greek yang terunggul. Archimedes dilembing oleh seorang askar Rom semasa menulis formula-formula matematik pada debu ketika berumur 75 tahun. dan menyimpulkan kaedah-kaedah untuk mengasingkan formula yang betul daripada yang salah.000 tahun. serta saringan Eratosthenes untuk menentukan nombor perdana. Matematik Greek dianggap dimulakan oleh Thales (k. Pythagoras mengemukakanteorem Pythagorus dan membina tigaan Pythagorus melalui algebra. Euclid menulis sebuah buku yang telah dipergunakan sebagai buku teks matematiks di seluruh Eropah. Unsur-unsur merangkumi suatu bukti yang menunjukkan bahawa punca kuasa dua adalah suatu nisbah. 624 — k. Mesopotamia. Timur Dekat. Menurut Plutarch. tarikh-tarikh penulisan matematik Greek adalah lebih pasti berbanding dengan tarikh-tarikh penulisan matematik yang lebih awal. Bukti-bukti abstrak tercatat yang pertama adalah dalam bahasa Greek. Selain daripada teorem-teorem geometri yang biasa seperti teorem Pythagorus. Masyarakat Rom tidak meninggalkan banyak bukti tentang minat mereka terhadap matematik tulen. jika bukan ahli matematik yang terunggul di seluruh dunia sehingga masa ini. Adalah diaku secara umum bahawa matematik Greek berbeza dengan matematik jiran-jirannya dari segi desakannya terhadap bukti-bukti aksioman. tetapi juga untuk mengembangkan kaedah menerusi habisan. Dalam karyanya. dan India.k. banyak tarikh masih tidak pasti. 400 – 1300)[sunting] Rencana utama: Matematik Cina Zu Chongzhi (abad ke-5) dari Dinasti Selatan dan Utara menghitung nilai π hingga tujuh tempat perpuluhan yang merupakan nilai π yang pal ing tepat selama hampir 1. [8] Ahli-ahli matematik Greek dan keyunanian merupakan orang-orang pertama bukan sahaja untuk memberi bukti kepada nisbah (hasil usaha parapenyokong Pythagorus). Walaupun demikian. Mereka menggunakan kaedah ad hoc untuk membina sebuah bulatan atau elips dan mengembangkan sebuah teori kon yang menyeluruh. 582 — k.k. mereka mengambil banyak formula yang berbagai untuk keluasan dan isi padu.k. Thales menggunakan geometri untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti mengira ketinggian piramid dan jarak kapal dari pantai. dan semua kajian logik yang masih wujud berasal daripada kaedah-kaedah yang disediakan oleh Aristotle.k. 507 BC) walapun takat pengaruh mereka masih dipertikaikan. dan bilangan nombor perdana adalah tidak terhingga.Walaupun teks matematik terawal dalam bahasa Greek yang telah ditemui ditulis selepas zaman keyunanian. . tetapi keraguan adalah pada tahap beberapa dekad dan bukannya berabad-abad.. Menurut ulasan Proclus tentang Euclid.

Orang Cina juga mengembangkan segi tiga Pascal dan peraturan tiga lama sebelum ia dikenali di Eropah. teorem bionomial. kaedah-kaedah matriks untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dan teorem baki Cina.2563627 hari bagi setiap tahun purata mengikut bintang. Aryabhata memperkenalkan fungsi versinus dan menghasilkan jadual sinus trigonometri yang pertama. 400 – 1600)[sunting] Rencana utama: Matematik India Aryabhata Surya Siddhanta (k. matematik Cina berkembang maju ketika zaman matematik Eropah masih belum wujud. iaitu hanya 1. mengembangkan teknik . Walaupun selepas matematik Eropah mula berkembang maju semasa Zaman Perbaharuan Eropah.4 saat lebih lama daripada nilai moden sebanyak 365.25636305 hari. mulai dari dinasti Tang sehingga dinasti Song. serta sinus songsang.k. Pada tahun 499. Perkembangan-perkembangan yang mulamulanya dibuat di China dan hanya kemudian diketahui di dunia Barat. Matematik Klasik India (k. termasuk nombor negatif. Karya ini telah diterjemahkan dalam Bahasa Arab dan Bahasa Latin sewaktu Zaman Pertengahan. 400) memperkenalkan fungsi trigonometri bagi sinus.k. Kitaran waktu kosmologi yang dijelaskan dalam teksnya yang disalin daripada karya yang lebih awal adalah 365. dan menyediakan peraturan untuk menentukan pergerakan cakerawala kilau yang mengikut posisi-posisinya yang sebenar di langit. dengan keluaran matematik Cina yang penting mengalami kemerosotan sehingga para mubaligh Jesuit membawa idea-idea matematik ulang-alik antara kedua-dua budaya itu dari abad ke-16 hingga abad ke-18.Selama seribu tahun yang menyusul dinasti Han. matematik Eropah dan Cina merupakan dua tradisi yang berlainan. kosinus.

Kemajuan matematik di India menjadi lembap sejak akhir abad ke-16. 700 – 1600)[sunting] Rencana utama: Matematik Islam .Madhava serta ahli-ahli matematik Pusat Pengajian Kerala yang lain mengembangkan ideanya dengan lebih lanjut. Pada abad ke-10. ujian untuk ketumpuan.14159265359. perhubungan antara keluasan di bawah lengkuk dengan kamirannya. serta sebilangan siri tak terhingga. infinitesimal. Cendekiawan-cendekiawan Islam membawa ilmu sistem nombor ini ke Eropah menjelang abad ke-12 dan kini. Mereka mengembangkan konsep-konsep analisis matematik dan nombor titik apung. Bhaskara merupakan tokoh pertama untuk memikirkan kalkulus pembezaan. Brahmasphuta-siddhanta. sistem ini telah menggantikan semua sistem nombor yang lebih lama di seluruh dunia. dan memperolehi penyelesaian nombor bulat untuk persamaan linear dengan suatu cara yang serupa dengan cara moden.k. kaedah lelaran bagi penyelesaian persamaan tak linear.Jyeshtadeva menggabungkan banyak perkembangan dan teorem Pusat Pengajian Kerala dalam karya Yuktibhasa. mengkaji persamaan Pell. siri kuasa. Brahmagupta memperkenalkan teorem Brahmagupta. beliau buat pertama kali menerangkan dengan jelas tentang sistem angka Hindu-Arab serta penggunaan sifar sebagai pemegang tempat dan angka perpuluhan. identiti Brahmagupta. pekalipembezaan dan pembezaan. serta menggambarkan pembentukan matriks. termasuk teorem nilai min. Madhava menghitung nilai π sehingga sebelas tem pat perpuluhan sebagai 3.1416. Sebuah terjemahanAryabhatiya dalam bahasa Arab dari abad ke-8 dapat diperolehi. serta konsep asas bagi seluruh perkembangan kalkulus. serta rumus Brahmagupta dan dalam karyanya. Pada abad ke-12. Adalah daripada terjemahan teks matematik India ini (sekitar 770) bahawa ahli-ahli matematik Islam telah diperkenalkan kepada sistem angka ini yang kemudian disesuaikan oleh mereka menjadi angka Arab. diikuti dengan terjemahan dalam bahasa Latin dari abad ke-13. Pada abad ke-16. Sejak abad ke-14. Matematik Islam (k. Beliau juga mengira nilai π hingga empat tempat perpuluhan sebagai 3. bersamaan dengan konsep-konsep terbitan. sebuah teks kalkulus pembezaan pertama di dunia yang juga merangkumi konsep-konsep kalkulus kamiran. pengamiran sebutan demi sebutan. Beliau juga membuktikan teorem Rolle (kes khas untuk teorem nilai min). siri Taylor dan siri trigonometri. bersamaan dengan perkiraan astronomi tepat berasaskan sebuah sistem kegravitian heliosentrik. dan menyiasat terbitan fungsi sinus.danalgoritma algebra. persamaan pembezaan. akibat pergolakan politik. Pada abad ke-7. Kemudian pada abad ke-14. ulasan Halayudha bagi karya Pingala mengandungi sebuah kajian jujukan Fibonacci dan segi tiga Pascal.

ahliahli Islam minat akan astronomi khususnya. Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi. Penterjemahan berbagai-bagai teks matematik India dalam bahasa Arab memberikan kesan yang utama kepada matematik Islam.Muḥammad ibn Mūsā al-Ḵwārizmī Kekalifahan Islam (Empayar Islam) yang diasaskan di Timur Tengah. bahasa Arab dipergunakan sebagai bahasa tertulis oleh cendekiawan-cendekiawan bukan Arab di seluruh dunia Islam pada waktu itu. Afrika Utara. dan sesetengah bahagian India (di Pakistan) pada abad ke-8mengekalkan dan menterjemahkan banyak teks matematik keyunanian (daripada bahasa Greek kepada bahasa Arab) yang kebanyakannya telah dilupai di Eropah pada masa itu. bukan semuanya ditulis oleh orang Arab kerana. Perkembangan algebra yang lebih lanjut telah dibuat oleh Abu Bakr alKaraji (953—1029) dalam karyanya. serupa dengan status bahasa Greek di dunia keyunanian. menulis banyak buku yang penting mengenai angka Hindu-Arab dan kaedah untuk menyelesaikan persamaan. Perkataan algoritma berasal daripada namanya. termasuk pengenalan angka Hindu-Arab ketika karyakarya Brahmagupta diterjemahkan dalam bahasa Arab pada kira-kira tahun 766. manakala perkataan algebra berasal daripada judul Al-Jabr wa-al-Muqabilah. ahli astronomi Parsi abad ke9 dari Kekalifahan Baghdad. salah satu karyanya. Iberia. Karya-karya India dan keyunanian menyediakan asas untuk penyumbangan Islam yang penting dalam bidang matematik yang menyusul. Walaupun kebanyakan teks matematik Islam ditulis dalam bahasa Arab. yang memperluas kaedah . Serupa dengan ahli-ahli matematik India pada waktu itu. Sesetengah ahli matematik yang terpenting adalah orang Parsi. al-Fakhri. Al-Khwarizmi sering dianggap sebagai bapa algebra moden dan algoritma moden.

menulis Perbincangan mengenai Kesukaran dalam Euclid. Abul Wafa menterjemahkan karyakaryaDiophantus dalam bahasa Arab dan mengembangkan fungsi tangen. tanda persamaan. oleh Robert of Chester dalam bahasa Latin pada abad ke12 adalah mustahak khususnya. Abu'l-Hasan alUqlidisi. Kashi juga mencipta algoritma untuk mengira punca kuasa ke-n yang merupakan kes yang khas untuk kaedah-kaedah yang diberikan berabad-abad kemudian oleh Ruffini dan Horner. walaupun notasi mereka adalah besar dan memakan ruang: angka-angka rumi serta perkataan-perkataan digunakan. Ini adalah selari dengan kelembapan perkembangan matematik ketika orang Rom menaklukkan dunia keyunanian. 1200 – 1600)[sunting] Di Eropah pada bermulanya Zaman Pembaharuan Eropah. pengetahuan tentang angka Hindu-Arab serta perkembangan penting Islam dan India yang lain dibawa ke Eropah. Al-Jabr waal-Muqabilah. . Pada zaman Kerajaan Turki Uthmaniyah dalam abad ke 15. Ghiyath al-Kashi mengira nilai π sehingga tempat perpuluhan ke-16. sebuah buku mengenai kecacatan dalam karya Unsur-unsur Euclid. Jamshid al-Kashi. dan geometri — dikenali oleh orang-orang yang berpendidikan. pembahagian. Khayyam amat terpengaruh dalam pembaharuan takwim. Pada abad ke-10. Sebahagian besar trigonometri sfera dikembangkan oleh Nasir al-Din Tusi(Nasireddin). Kebanyakan matematik yang kini diajar di universiti diketahui hanya oleh komuniti matematik di India atau masih belum diselidik dan dikembangkan di Eropah. serta penggunaan x sebagai simbol untuk kuantiti yang tak diketahui. Dalam abad ke-15. Ahli-ahli matematik Islam lain yang terkenal termasuk al-Samawal. salah seorang ahli matematik Parsi pada abad ke-13.algebra untuk merangkumi kuasa kamiran serta punca kuasa bagi kuantiti yang tidak diketahui. kebanyakan yang kini dipanggil matematik sekolah — kira-kira campur. himpunan tulisan logik Aristotle yang disusun pada abad ke-1. Beliau juga menulis sebuah karya yang terpengaruh mengenai postulat selari Euclid. Matematik Zaman Pembaharuan Eropah (k. Omar Khayyam. Beliau memberi penyelesaian geometri untuk persamaan kuasa tiga yang merupakan salah satu perkembangan yang paling asli dalam matematik Islam. pemuisi serta ahli matematik abad ke-12.Thabit ibn Qurra. mula-mulanya dalam bahasa Arab dan kemudian dalam bahasa Greek.k. kira-kira tolak. pendaraban. bukannya simbol: tidak adanya tanda plus. Yang amat penting ialah penemuan semula Organon. Abu Kamil dan Abu Sahl alKuhi. Karya-karya terawal Aristotle dikembangkan semula di Eropah. Melalui penterjemahan teks Arab dalam bahasa Latin. Terjemahan karya Al-Khwarizmi. perkembangan matematik Islam menjadi lembap.

antara lain. matematik ditulis menggunakan angka Hindu-Arab dalam bentuk yang tidak amat berbeza dengan notasi-notasi yang anggun yang kini digunakan. Disebabkan sebahagian oleh keinginannya untuk membantu Kepler dalam penghitungan. Ars magna. Didorong oleh desakan pelayaran serta keperluan yang semakin bertambah untuk peta-peta kawasan besar yang tepat. seorang Denmark. Tycho Brahe. Johannes Kepler. Geometri analisis yang dikembangkan oleh Descartes. Kepler berjaya dalam perumusan hukum-hukum matematik mengenai gerakan planet. seorang Itali. hanya sejak akhir abad ke16 bahawa ahli-ahli matematik mula membuat kemajuan tanpa sebarang prajadian di mana-mana tempat di dunia. Ini diikuti dengan cepat oleh penyelesaian persamaan kuartik am oleh Lodovico Ferrari Sejak masa itu. Jadual sinus dan kosinus Regiomontanus diterbitkan pada tahun 1533. mengumpulkan sejumlah data matematik yang amat besar untuk memerihalkan kedudukankedudukan planet di langit. seorang Perancis. mencerap bulan-bulan yang mengelilingi Musytari dengan menggunakan sebuah teleskop yang berdasarkan mainan yang diimport dari Holland. yang menegaskan bahawa Bumi mengelilingi Matahari. pada tahun 1595. perkembangan-perkembangan matematik muncul dengan pantas dan bergabung dengan kemajuan dalam bidang sains untuk menghasilkan faedah bersama. Dan Isaac Newton. Yang pertama daripada ini ialah penyelesaian am bagi persamaan kuasa tiga yang secara umumnya dikatakan dicipta oleh Scipione del Ferro pada kira-kira tahun 1510. Abad ke-17[sunting] Abad ke-17 memperlihatkan ledakan yang tidak pernah berlaku dahulu tentang idea-idea matematik dan sains di seluruh Eropah. Muridnya. Copernicus menerbitkan karyanya. Pada tahun 1543yang penting. Fibonacci menghasilkan matematik penting yang pertama di Eropah sejak masa Eratosthenes. pada akhir abad. memulakan kerjanya dengan data ini. trigonometri bertumbuh menjadi satu cabang matematik yang utama. menemui hukum-hukum fizik yang . seorang Jerman. Tetapi sejauh yang kini diketahui.Keinginan yang dibangkitkan semula tentang perolehan pengetahuan baru mencetuskan pembaharuan minat terhadap matematik. dan Vesalius menerbitkan De humani corporis fabrica yang mengolahkan tubuh manusia sebagai suatu himpunan organ. De revolutionibus. seorang Inggeris. satu lompang yang melebihi seribu tahun. Lord Napier di Scotland merupakan orang pertama untuk menyelidik logaritma tabii. [9] Disebabkan oleh Regiomontanus (1436—1476) dan François Vieta (1540—1603).Bartholomaeus Pitiscus merupakan orang pertama yang menggunakan perkataan ini ketika beliau menerbitkan karyanya. Pada awal abad ke-13. Galileo Galilei. membenarkan orbit-orbit ini diplot pada suatu graf. tetapi diterbitkan buat pertama kali oleh Gerolamo Cardano dalam karyanya. Trigonometria.

Sains dan matematik telah menjadi sebuah usaha antarabangsa yang kemudian tersebar ke seluruh dunia. Pascal. 1.. Gottfried Wilhelm Leibniz di negara Jerman mengembangkan kalkulus dan banyak notasi kalkulus yang masih digunakan pada hari ini. Selain daripada penggunaan matematik untuk mengkaji langit. 2. Seperti yang telah dilihat. Salah satu cara untuk melihat perkembangan berbagai-bagai sistem nombor matematik moden adalah untuk melihat nombor-nombor baru yang dikaji dan diselidikkan bagi menjawab soalan-soalan aritmetik yang . berdasarkan alasan bahawa walaupun jika kebarangkalian kejayaan adalah kecil. 3. pengetahuan nombor tabii. Mesir. ganjarannya tidak terbatas. Abad ke-18[sunting] Leonhard Euler oleh Emanuel Handmann.menerangkan orbit-orbit planet serta juga matematik kalkulus yang dapat digunakan untuk menyimpulkan hukum-hukum Kepler daripada prinsip kegravitaan semesta Newton. Pascal dan Fermat menyediakan persediaan asas untuk penyelidikan teori kebarangkalian dan hukum-hukum kombinatorik yang sepadan dalam perbincangan-perbincangan mereka tentang permainan pertaruhan. dengan pertaruhan. mencuba menggunakan teori kebarangkalian yang baru dikembangkan ini untuk memperdebatkan pengabdian hidup pada agama. India dan China — tahu akan matematik. sebagaimana yang dikekalkan pada struktur-struktur monolitik.. Peradabanperadaban terawal — di Mesopotamia. matematik gunaan mula berkembang ke bidang-bidang yang baru. Dari satu segi. dengan suratmenyurat antara Pierre de Fermat dengan Blaise Pascal. adalah lebih tua daripada mana-mana teks tertulis yang masih wujud.. Secara berasingan.. ini membayangkan perkembangan yang kemudian terhadap teori utilitipada abad ke-18 dan ke-19.

dan Évariste Galois.1855). Lagi satu soalan yang lazim adalah: apakah jenis nombornya untuk punca kuasa dua? Orang-orang Yunani tahu bahawa hasilnya bukan sesuatu pecahan. matematik menjadi semakin abstrak. William Rowan Hamilton mengembangkan algebra bukan kalis tukar tertib. seorang Norway. matematik yang lebih lama memberikan asas logik yang lebih kukuh. Mengetepikan banyak sumbangannya kepada sains.1783) menamakan e.) Abad ke-19[sunting] Pada sepanjang abad ke-19. Rekaan sifar mungkin menyusul daripada soalan yang sama: apakah hasilnya apabila anda menolak sesuatu nombor dengan nombor yang sama. apabila dikalikan dengan 3.dilakukan pada nombor-nombor yang lebih tua. seorang Perancis. memberi jawapan 1. Niels Henrik Abel. had-had matematik diperiksa dengan teliti. Beliau menamakan punca kuasa dua bagi minus 1 dengan simbol i. pecahan dapat menjawab soalan: apakah nombor yang. khususnya dalam kes kalkulus. Euler amat terpengaruh dalam pemiawaian istilah dan notasi matematik yang lain. Beliau mengemukakan buat pertama kali bukti-bukti yang memuaskan mengenai teorem asas algebra dan hukum kesalingan kuadratik. Menggunakan perpuluhan dan idea yang menjangka konsep had. Carl Friedrich Gauss (1777 . hidup salah satu ahli matematik yang terunggul. Di India dan China. nombor-nombor negatif dikembangkan untuk menjawab soalan: apakah hasilnya apabila anda menolak nombor yang lebih besar dengan nombor yang lebih kecil. Selain daripada haluan-haluan baru dalam bidang matematik. Beliau juga mempopularkan penggunaan huruf Greek untuk nisbah lilitan dengan diameternya. Juga buat pertama kali. serta mengenai penumpuan siri. membuktikan bahawa tidak terdapat sebarang kaedah algebra am untuk menyelesaikan persamaan polinomial yang melebihi empat darjah. beliau membuat kerja revolusioner tentang fungsi pemboleh ubah kompleks dalam bidang matematik tulen. dan ahli-ahli matematik abad ke-19 yang lain mempergunakan ini untuk membuktikan bahawa tepi lurus dan . dalam bidang geometri. Dalam abad ini. Nikolai Ivanovich Lobachevsky mengembangkan dan menyelidiki geometri bukan Euclid. Tetapi jawapan yang lebih baik muncul dengan rekaan perpuluhan yang dikembangkan oleh John Napier (1550 1617) dan kemudian dijadi sangat baik oleh Simon Stevin. Pada zaman prasejarah. Euler kemudian memperoleh salah satu identiti yang luar biasa dalam seluruh matematik: (Sila lihat Identiti Euler. melalui karya-karya Augustin-Louis Cauchy dan Karl Weierstrass. dan lama kemudian di Jerman. dan soalan ini mungkin memainkan peranan dalam perkembangan pecahan lanjar. Napier juga mengkaji pemalar baru yang Leonhard Euler (1707 .

atau untuk membina segi empat sama yang sama keluasannya dengan sesuatu bulatan yang tertentu. Niels Henrik Abel yang tidak dapat pekerjaan. Abad ke-20[sunting] . maut akibat batuk kering. Penyelidikan Abel dan Galois tentang penyelesaian pelbagai persamaan polinomial menyediakan persediaan asas untuk mengembangkan dengan lebih lanjut teori kumpulan dan bidangbidangalgebra abstrak yang berkaitan. Ahli-ahli matematik telah gagal dalam percubaan mereka untuk menyelesaikan masalah-masalah ini sejak masa Yunani kuno. ahli-ahli matematik dilahirkan dalam kekayaan. umpamanya Gauss. dan Persatuan Matematik Amerika pada tahun 1888. Pada abad ke-20. para ahli fizik dan ahli sains yang lain telah memperlihatkan teori kumpulan sebagai cara yang ideal untuk mengkaji simetri. Abad ke-19 juga memperlihatkan pengasasan persatuan-persatuan matematik yang pertama: Persatuan Matematik London pada tahun 1865. atau disokong oleh penaung-penaung kaya.Circolo Mathematico di Palermo pada tahun 1884.kompas pada dirinya tidaklah mencukupi untuk membahagikan tiga sama sudut sembarangan. bilangan ahli matematik yang kreatif di dunia pada mana-mana satu masa adalah terhad. Persatuan Matematik Edinburg pada tahun 1864. umpamanya Fourier. Société Mathématique de France pada tahun 1872. Kebanyakan kalinya. Tidak terdapat banyak punca pendapatan selain daripada mengajar di universiti. untuk membina tepi kubus yang isi padunya dua kali lebih besar daripada sesuatu kubus yang tertentu. umpamanya Napier. Sebelum abad-20. atau di sekolah tinggi seperti dalam kes Lobachevsky.

mencuba menggabungkan semua bidang matematik menjadi satu keseluruhan yang koheren. terdapat kenyataan benar yang tidak dapat dibuktikan. Perkembangan matematik bertumbuh dengan pesat. Kurt Gödel membuktikan bahawa di mana-mana sistem matematik yang merangkumi integer. Andrew Wiles yang bekerja bersendirian di dalam pejabatnya selama bertahun-tahun membuktikan teorem terakhir Fermat. Abad ke-21[sunting] Pada bermulanya abad ke-21. fungsi sekatan serta asimptotnya. beratus-ratus Ph. dan teori permainan mengubahkan jenis-jenis soalan yang dapat dijawab dengan kaedah-kaedah matematik. statistik. iaitu buta huruf matematik dan sains. Wolfgang Haken dan Kenneth Appel menggunakan sebuah komputer untuk membuktikan teorem empat warna. dan fungsi teta maya. komunikasi. Seluruh bidang-bidang baru matematik seperti logik matematik. matematik juga mempengaruhi seni apabila geometri fraktal menghasilkan bentuk-bentuk indah yang tidak pernah dilihat dahulu. bentuk modular. Teorem-teorem termasyhur dari masa dahulu memberikan tempat kepada teknik-teknik yang baru dan lebih berkesan. matematik. dan teknologi bersama-sama mencipta pengetahuan. Beliau juga membuat kejayaan cemerlang serta penemuan yang utama dalam bidangfungsi gama. termasuk sifat-sifat nombor gubahan sangat tinggi. matematik komputer. [10] Pada waktu yang sama. dan kemakmuran yang tidak termimpi oleh ahli-ahli falsafah kuno. Bourbaki. Setiap tahun. Srinivasa Aaiyangar Ramanujan (1887-1920) mengembangkan melebih 3. siri mencapah. Pada dekad 1910-an. dan teori nombor perdana. dan pekerjaan-pekerjaan boleh didapati untuk kedua-dua pengajaran dan industri. ahli matematik Perancis.Peta yang menunjukkan Teorem Empat Warna Pekerjaan ahli matematik benar-benar bermula pada abad ke-20. . sains. dengan terdapat terlalu banyak kemajuan untuk membincangkan.000 teorem. kecuali beberapa yang amat penting.D. Terdapat juga penyelidikan-penyelidikan baru tentang had matematik. siri hipergeometri. dalam matematik dianugerahkan. Menjelang akhir abad. Paul Cohen membuktikan ketakbersandaran hipotesis kontinumberdasarkan aksiom piawai teori set. kejuruteraan. banyak pendidik menyatakan kebimbangan mengenai sebuah kelas rendah yang baru.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful