Pengenalan Tahukah anda apa yang dimaksudkan dengan matematik?.

Terdapat banyak pengertian bagi matematik antaranya ialah matematik adalah pengkajian tentang corak/pola, matematik adalah pengkajian tentang perhubungan / perkaitan, matematik adalah suatu bahasa, matematik adalah suatu kajian seni, matematik adalah berkaitan dengan aritmetik, algebra, trigonometri, kalkulus dan sebagainya, matematik adalah satu cara berfikir atau matematik adalah alat / rekreasi dalam kehidupan harian. Namun apa pun pengertian matematik setiap budaya didunia mengamalkan matematik. Ini kerana dalam kehidupan kita pelbagai aktiviti yang kita lakukan berkait rapat dengan matematik. Matematik melatih akal kita supaya

berfikir secara logik dan rasional. Pengetahuan dalam metematik sesungguhnya memainkan peranan penting dalam kehidupan kita. Tetapi tahukah kita bagaimana sejarah matematik bermula dan siapakah tokoh-tokoh yang banyak memberi sumbangan dalam perkembangan sejarah matematik. Mari kita lihat perkembangan sejarah matematik : Peringkat pertama (sebelum 400 SM)  Bermula dari masa manusia menggunakan tanda atau symbol untuk membilang hingga tokoh-tokoh matematik Yunani menemui system teori matematik yang pertama. Peringkat kedua ( 400 SM – 1700 TM)  Merupakan perkembangan arimetik, geometri, algebra, dan trigonometri ke tahap yang mantap (menjadi satu system yang sempurna) Peringkat ketiga ( 1700 TM – 1900 TM )  Peringkat perkembangan matematik tradisi ke peringkat perubahan dan penemuan .

Peringkat keempat ( 1900 TM – kini )  Dikenali sebagai peringkat moden, merupakan peringkat perkembangan matematik daripada konkrit kepda abstrak. Setiap perkembangan matematik pasti ada tokohnya. Terdapat ramai ahli metematik di seluruh dunia yang menyumbang kepada perkembangan sejarah perkembangan matematik. Berikut adalah nama-nama besar dan sumbangannya dalam dunia matematik :

Pythagoras hidup dalam zaman 500's BC, dan merupakan salah seorang daripada ahli fikir Greek. Beliau menghabiskan sebahagian besar masanya di Sicily dan selatan Itali. Pengikut-pengikut setia beliau bergelar ‘Brotherhood of Pythagoreans’, terdiri daripada lelaki dan perempuan dan mereka menumpukan sepenuh masa mengkaji matematik. Mereka sentiasa bersama Pythagoras dan mengajar orang lain tentang apa yang telah Pythagoras ajarkan kepada mereka. Mereka terkenal dengan kehidupan yang sejati / tulin, di mana mereka tidak makan kacang kerana pada fikiran mereka, kacang bukan benda yang sepenuhnya tulin. Mereka berambut panjang, berbaju biasa sahaja dan berkaki ayam. Pythagoreans berminat dalam falsafah terutama falsafah dalam muzik dan matematik. Menurut mereka, muzik mengel perkembanguarkan bunyi yang mempunyai makna dan matematik pula mempunyai cara atau peraturan bagaimana sesuatu perkara berlaku. Pythagoras sendiri dikenali sebagai orang yang berjaya membuktikan bahawa Teorem Pythagoras adalah benar. Pythagoreans menulis banyak bukti berbentuk geometri, tetapi agak sukar untuk menentukan siapa membuktikan apa, disebabkan kumpulan ini ingin merahsiakan semua penemuan. Mereka menemui nombor bukan nisbah (irrational numbers)! Pythagoras ( 569 BC – 475 BC ) MTE3102 Kurikulum Pendidikan Matematik 142. Sehingga ke hari ini, tiada seorang pun yang mengetahui dengan mendalam tentang sejarah hidup Euclid. Kita hanya mengetahui bahawa beliau bekerja di bandar Alexandria, Mesir untuk beberapa ketika. Tiada didapati gambar beliau di mana-mana. Ada yang berpendapat kewujudan beliau diragui. Kemungkinan nama Euclid diada-adakan sahaja. Walaubagaimana pun, Euclid (atau mereka yang menggelarkan diri mereka Euclid) hidup dalam masa 300 BC. Beliau ( atau mereka ) belajar di Akademi Plato di Athens, di mana dia banyak belajar tentang matematik dan seterusnya terkandung dalam buku beliau. Beliau juga mungkin berjumpa Aristotle di sana. Sepertimana Anaxagoras sebelum beliau, Euclid mahu membuktikan bahawa benda-benda boleh dibuktikan melalui penggunaan logik dan alasan (reason). Pada asasnya, segala peraturan dalam Geometry hari ini adalah berdasarkan tulisan Euclid, terutamanya 'The Elements'. The Elements terdiri daripada cetakan berikut : Volumes 1-6: Plane Geometry,

begitu juga tentang nombor bukan nisbah dan geometri tiga-dimensi. dan beliau mengkaji sejauh mana tepatnya penghampiran tersebut. berkenaan bagaimana segitiga dan bulatan dihasilkan. Liu Hui beranggapan bahawa kebanyakan kaedah dalam teks asal adalah penghampiran (approximations). Brahmagupta adalah seorang ahli matematik yang sangat signifikan pada zaman India purba. di mana kita menggunakan sifar dalam pengiraan matematik. Hari ini. Euclid ( 325 BC – 265 BC ) MTE3102 Kurikulum Pendidikan Matematik 153. Volume 10: Eudoxus' Theory of Irrational Numbers. ‘The Euclidean algorithm’ yang selalunya dirujuk sebagai ‘Euclid's algorithm’ digunakan untuk menentukan faktor sepunya terbesar (FSTB) bagi dua nombor integer. Tidak banyak perkara yang diketahui tentang Liu. Ianya digunakan sebagai buku rujukan utama bagi matematik di semua sekolah di Eropah. Buku Euclid seterusnya adalah mengenai matematik lanjutan. 4. lebih kurang 263 AD. Asia Barat dan Amerika selama dua ribu tahun. kita masih mempunyai salinan buku Euclid yang dimulakan dengan definisi asas tentang titik. Liu Hui hidup semasa kerajaan Wei. bertujuan menyediakan kaedah-kaedah untuk menyelesaikan masalah berkenaan kejuruteraan. juga terkandung dalam Euclid's Elements. Sejarah mencatatkan bahawa beliau menulis komentar terhadap ‘Nine Chapters’ pada tahun keempat di era Jingyuan di bawah pemerintahan Putera Chenliu. urusan jual-beli dan urusan cukai. sehingga ke abad 20. Buku-buku Euclid terkenal disebabkan mudah untuk dibaca dan difahami. beralih kepada penggunaan geometri untuk membuktikan sesuatu. Kemudiannya. Ini merupakan buku praktikal bagi matematik. garisan dan bentuk-bentuk. algoritma untuk punca kuasa . Ini adalah salah satu daripada algoritma yang tertua .Volumes 7-9: Number Theory. Beliau memperkenalkan konsep yang sangat berkesan tentang asas matematik. Ada yang mengatakan bahawa beliau mencuba untuk memahami konsep berhubung dengan topik ‘differential and integral calculus’. soal selidik. Volumes 11-13: Solid Geometry The Elements juga mengandungi permulaan bagi Teori Nombor.

Al-Khwarizmi juga seorang ahli astronomi yang menulis buku tentang astronomi dan jadual astronomi. Beliau merupakan ahli matematik. Seorang penulis pada zaman itu. paderi Zoroaster. . Penulisan Brahmagupta banyak mengandungi konsep matematik dan astronomi sehingga ke hari ini. 5. namun beliau adalah salah seorang yang sangat berpengaruh di kalangan ahli matematik Arab. Buku terkenal beliau adalah ‘Hisab al-jabr w'al mugabalah’ di mana nama ‘algebra’ diperolehi. manusia menggunakan algoritma untuk mengira hasiltambah dan pembahagian cara panjang. Tajuk itu kemudiannya diterjemahkan yang membawa maksud "the science of reunion and reduction." Perkataan tersebut merujuk kepada kajian sistematik mengenai persamaan linear dan persamaan kuadratik. Idea-idea beliau amat berguna kepada perkembangan di Eropah. yang bermaksud.dua. Nama keluarga beliau adalah Khwarizm dan Liu Hui ( 220 – 280 AD ) Brahmagupta ( 598 – 670 AD ) Muhammad Bin Musa Al-Khwarizmi ( 780 – 850 AD ) MTE3102 Kurikulum Pendidikan Matematik 16 merupakan keturunan Magus. astronomi dan ahli geografi yang dilahirkan di sebuah bandar kecil di Persia sekitar tahun 770. di mana prinsip sebenarnya datang daripada teks yang ditulis oleh AlKhawarizmi sejak 2000 tahun dahulu. penyelesaian bagi persamaan kuadratik dan penggunaan matematik dan algebra untuk bercerita mengenai peristiwa astronomi dan jangkaan yang akan berlaku. Bhaksara II. Buku inilah yang menjadi punca timbulnya cabang ilmu algebra sekarang. "mutiara di kalangan ahli matematik” (the gem in the circle of mathematicians). menggelar Brahmagupta sebagai Ganita Chakra Chudamani. Hari ini. yang kemudiannya membawa kepada perkembangan sembilan angka Arab termasuk sifar. Al-Khwarizmi juga bertanggungjawab memperkenalkan nombor-nombor Arab kepada Negara Barat. Walaupun sedikit yang kita ketahui tentang Al-Khwarizmi.

Perancis pada 19 Jun 1623. Menurut beliau. Beliau dikatakan mendapat idea mengenai koordinat ketika beliau sedang terbaring dan memerhatikan seekor labah-labah pada siling biliknya. beliau menghasilkan mesin mekanik pertama pada tahun 1642. Graf dilukis pada paksi Cartesan mengandungi satu set pasangan tertib (x. yang menyatakan bahawa cecair menekan sama (tekanan) ke semua arah. Pascal juga memberikan sumbangan terhadap pemahaman kita tentang prinsip sains (hukum Pascal). Selain itu ia merumuskan teori matematik kebarangkalian.ahli fizik Torricelli Itali mengesahkan pemerhatian Pascal itu. Pada awal kerjayanya dia merumuskan salah satu teorem asas untuk geometri unjuran. Beliau dilahirkan di Clermont Ferrand. yang masih digunakan dalam matematik hari ini. adalah mencukupi untuk melukis suatu garis lurus jika penjangnya diketahui.y). teori fizik dan statistik sosial. Sumbangan beliau terhadap Sains termasuklah bukti eksperimen bahawa medan merkuri meningkat atau berkurang sesuai dengan tekanan atmosfera sekitarnya. . Dalam hal penemuan.6. Kemudian. Blaise Pascal meninggal dunia di Perancis pada 1662 pada usia 39. jadual Aktuaria. Blaise Pascal ( 1623 – 1662 ) TOKOH MATEMATIK DUNIA Rene’ Descartes (1596-1650) Beliau adalah pencipta bagi cabang matematik geometri koordinat. yang disebut teorem Pascal.

Pencapaian  Hukum Newton . Pencapaian beliau yang terkenal ialah     Hukum Hidrostatik Archimedes Mencipta Takal Skru Archimedes Menemui pi Sir Isaac Newton (1642-1727) Dilahirkan pada 1642 di sebuah keluarga petani di jajahan Lincoln. maka beliau menghabiskan masa lapangnya dengan merekacipta berbagai permainan seperti lelayang bertanglung. dibunuh oleh tentera Rom. di sekolah Euklid. Beliau juga dianggap sebagai “Bapa Kalkulus”.. Semasa kecil beliau tidak dapat bermain permainan kasar kerana badannya tidak cukup kuat. Beliau telah diajar mengenai kalkulus. Tentera Rom tidak mengetahui siapa sebenarnya. England. Egypt merupakan kota terbesar pada ketika itu. jam kayu dan jam matahari.Archimedes 287 – 212 sm Dilahirkan pada 287 sebelum masihi dan meninggal pada tahun 212 sebelum masihi ketika perang. Beliau kemungkinan mendapat pendidikan di Alexandria. roda yang dipusingkan oleh air.

 Teorem binomial .

Beliau banyak membuat kajian terhadap logik dan kebarangkalian. England. Yorkshire. England dan meninggal pada 4 April 1923 di Cambridge. Beliau mengembangkan lagi idea George Boole mengenai logik dengan mencipta gambarajah Venn untuk menunjukkan persilangan dan kesatuan set. .John Venn (1834-1923) John Venn dilahirkan pada 4 August 1834 di Hull. Minatnya bertambah apabila membaca buku tulisan George Boole dan De Morgan.

Hanover . arithmetik-geometrik. Beliau banyak memberi sumbangan di dalam bidang Matematikdan astronimi. Al-Biruni telah membincangkan . fizik dan ahli matematik. Jerman. Jerman dan meninggal dunia pada 23 Feb 1855 di Göttingen. ahli geografi. hukum pertukaran kuadratik dan teorem nombor perdana  Pembinaan 17-gon(poligon) menggunakan pembaris dan kompas. Al-Biruni merupakan ahli falsafah. Khwarazm (sekarang dikenali sebagai Kara-Kalpakskaya. Uzbekistan) dan meninggal dunia pada 13 Dec 1048 di Ghazna (sekarang dikenali sebagai Ghazni. apabila dia mengira jumlah nombor 1-100 dengan cepat menyedari bahawa kiraan nombornya adalah 50 pasang dan setiap satunya ialah 101. Al-Biruni (973-1050) Nama sebenarnya ialah Abu Arrayhan Muhammad ibn Ahmad al-Biruni. astronomi. Beliau dilahirkan pada 15 September 973 di Kath. Afganistan).Johann Carl Friedrich Gauss Beliau dilahirkan pada 30 April 1777 di Brunswick. Kepintarannya terserlah seawal 7 tahun. Selama 600 tahun sebelum Galgeo. Antara pencapaiannya ialah :  Menemui Hukum Bode iaitu teorem binomial.

teori putaran bumi tanpa paksinya yang sendiri.6 km Al-Battani (850-929) Al-Battani atau Muhammad Ibn Jabir Ibn Sinan Abu Abdullah adalah bapa trigonometri dan dilahirkan di Battan. Beliau putera Arab dan juga pemerintah Syria. Beliau berjaya meletakkan trigonometri pada tahap yang tinggi dan merupakan orang pertama yang menghasilkan jadual cotangents . Al-Biruni juga telah menggunakan kaedah Matematik untuk membolehkan arah kiblat ditentukan dari mana-mana tempat di dunia. Damsyik. Al-Battani diiktiraf sebagai ahli astronomi dan matematik Islam yang tersohor. Beliau juga adalah orang yang pertama menyatakan bahawa jejari bumi ialah 6339.

Kaedah penyelesaian persamaan yang digunakan oleh Omar Khayyam adalah bersifat geometrikal. Omar Khayyam telah mengenal pasti 13 jenis bentuk persamaan kiub. Beliau pakar dalam bidang matematik dan astronomi. Antara buku-buku terkenal hasil tulisan beliau ialah Hisab Al-Jabr wal Mugabalah (Buku Pengiraan.Al-Khawarizmi (780 . Bukunya `Mazalat fi al-Jabr wa al-Muqabila’ adalah karya agungnya dalam bidang algebra dan sangat penting dalam perkembangan algebra. Terjemahan ini digunakan di seluruh dunia sehinggalah kurun ke-16 Omar Khayyam (1048-1131) Nama sebenarnya ialah Ghiyath al-Din Abul Fateh Omar Ibn Ibrahim al-Khayyam dan dilahirkan pada 18 Mei 1048 dan meninggal dunia pada 4 dec 1131. Beliau pernah membuat percubaan untuk mengklasifikasikan kebanyakan persamaan algebra termasuk persamaan darjah ke tiga. . Ini termasuklah penyelesaian geometrik bagi persamaan kiub dan sebahagian daripada penyelesaian kebanyakan persamaan lain. Malah beliau juga menawarkan beberapa penyelesaian untuk beberapa masalah algebra. Pengklasifikasian persamaan yang dilakukan oleh Omar Khayyam adalah berasaskan kerumitan sesuatu persamaan. Khayyam sebenarnya bermaksud pembuat khemah. Gerard of Cremona dan Roberts of Chester telah menterjemahkan buku algebra Al-Khawarizmi ke dalam bahasa Latin. Pada kurun ke-12. Sumbangan terbesar Omar Khayyam ialah dalam bidang Algebra. Perbaikan dan Pengurangan) dan Algebra.850) Nama penuhnya ialah Muhammad Ibn Musa Al-Khawarizmi dan dikenali sebagai bapa algebra.

Khayyam berjaya memperkenalkan kalendar yang hampir-hampir tepat dan dinamakan AlTarikh-al. . Di sana.Malikshah Jalal al-Din untuk bekerja di balai cerap. Beliau juga pernah diarahkan oleh Sultan Saljuq . beliau banyak membuat kajian-kajian yang menjurus kepada pembentukan teori garisan selari.Dalam bidang geometri pula. beliau ditugas untuk menentukan kalendar solat yang tepat.Jalali.

Istilah ini kini merujuk kepada sejumlah ilmu yang tertentu -. Lihat senarai ahli matematik untuk sebuah senarai biografi ahli matematik. struktur. μαθηματικός (mathematikós) bermaksud "suka belajar". Selepas pengukuran dilakukan. yang bermakna "sains. Kebanyakan teks matematik kuno yang dapat diperolehi datang dari Mesir purba diKerajaan Tengah sekitar 1300-1200 SM (Berlin 6619). Pada tahun 959 atau 960 Masehi. Buku Ikhtisar mengenai Pengiraan melalui Pelengkapan dan Pengimbangan' Perkataan "matematik" berasal daripada perkataan Yunani. matahari bergerak dalam satu pusingan yang berpusatkan bumi Lihat garis masa matematik untuk garis masa peristiwa-peristiwa matematik. dan tukaran. Al-Khazin merupakan salah seorang saintis yang tinggal di bandar dikenali. dan India kuno sekitar 800-500 SM (Sulba Sutras). μάθημα (máthema). Bukti pertama yang benar aktiviti matematik di China dapat ditemui pada simbol berangka pada tulang keramat. Lebih dikenali sebagai al-Khazin dan merupakan ahli astronomi dan matematik terkenal pada zamannya. Perdana Menteri Rayy yang dilantik oleh Adud ad-Dawlah meminta alKhazin mengukur sudut tidak tepat gerhana iaitu sudut di mana permukaan rata atau datar yang muncul pada matahari untuk bergerak ke arah garisan Khatulistiwa di bumi. Sementara hampir semua kebudayaan menggunakan matematik asas (mengira dan mengukur). y. Sebelum zaman moden dan peluasan ilmu di merata-rata dunia. Beliau mempunyai pendapat yang berbeza mengenai model solar yang dikemukakan oleh Ptolemy yang menyatakan bahawa pergerakan matahari adalah mengikut kitaran seragam yang bukan berpusatkan bumi. Hasil kerja al-Khazin dikatakan banyak dipengaruhi oleh motivasi yang diterimanya daripada ahli Matematik. Al-Khazin yang tidak setuju dengan model itu mengusulkan satu model yang mana menurut beliau. atau pembelajaran".pengajian deduktif pada kuantiti. Yunani dan .” Salah satu hasil kerja al-Khazin iaitu Zij al-Safa’ih telah dinobatkan sebagai satu kejayaannya yang terbaik dalam kerja lapangan yang akhirnya menjadi bahan rujukan utama saintis lain. al-Khazin telah mengusulkan model solar yang berbeza daripada Ptolemy. Rayy.Al Khazin (900-971) ABU Jafar Muhammad ibn al-Hasan Khazin lahir pada tahun 900 Masehi di Khurasan yang terletak di timur Iran. ilmu. Selain itu. pengembangan matematik baru telah dilaporkan dalam beberapa kebudayaan dan zaman. Mesopotamia sekitar 1800 SM (Plimpton 322). sementara Dinasti Han di China Kuno menyumbangkan Buku Panduan Pulau Laut danSembilan Bab mengenai Seni Matematik dari abad ke-2 SM sehingga abad ke-2 M. Semua teks tersebut memberikan perhatian pada kononnya dipanggil Teorem Pythagoras. Al-Khujandi mendakwa berjaya membuktikan bahawa x3 + y3 = z3 adalah mustahil untuk semua nombor x. Kerja itu menggambarkan peralatan astronomi dan salinannya telah dibuat di Jerman pada waktu Perang Dunia Kedua. yang bertarikh kira-kira 1300 SM [1] [2]. al-Khazin berkata: “Saya menggunakan cincin yang saiznya kira-kira empat meter untuk mengukurnya. al-Khujandi. contoh-contoh tulisan pengembangan matematik baru mengancam kegemilangan pada sebahagian orang tempatan. yang nampaknya pengembangan matematik terawal dan tersebar selepas aritmetik dan geometri asas. ruang. z.

Bukti juga wujud bahawa penghitungan awal melibatkan kaum wanita yang menyimpan rekod-rekod kitaran haid mereka. 550 SM – 300 Masihi) 7 Matematik Klasik Cina (k. 1800 – 550 SM) 4 Ahli matematik Cina kuno (k.k. telah dilakukan pada tahap yang sentiasa bertambahan.k. pengembangan matematik baru.k. terdapat lukisan-lukisan yang menunjukkan pengetahuan tentang matematik dan pengukuran masa berasaskan bintang. 1200 – 1600) 11 Abad ke-17 12 Abad ke-18 13 Abad ke-19 14 Abad ke-20 15 Abad ke-21 16 Nota 17 Rujukan 18 Bibliografi 19 Lihat juga 20 Pautan luar Matematik pada awalnya[sunting] Lama sebelum rekod tertulis yang terawal.k.kebudayaan keyunanian Mesir. 400 – 1600) 9 Matematik Islam (k. Mulanya di Zaman Pertengahan Itali di abad ke-16.k. Mesopotamia dan bandar Syracuse menambahkan ilmu matematik. 400 – 1300) 8 Matematik Klasik India (k.k. sementara ahli matematik Hindu dari abad ke-5 dan ahli matematik Islam dari abad ke-9 membuat penyumbangan banyak pada matematik. Isi kandungan [sorokkan]                     1 Matematik pada awalnya 2 Ahli matematik Mesir kuno (k. 900 SM – 200 Masihi) 6 Matematik Yunani dan Keyunanian (k. Satu ciri menarik perhatian mengenai sejarah matematik kuno dan Zaman Pertengahan adalah pengembangan lanjut matematik mengikut dengan berapa abad stagnasi. 1850 – 600 SM) 3 Ahli matematik Babylon kuno (k.000 SM menunjukkan percubaan-percubaan awal untuk mengukur masa. para ahli paleontologi telah menemui batuan-batuan oker di sebuah gua di Afrika Selatan yang dihiasi dengan corak-corak geometri tercakar yang wujud sejak dari kira-kira 70 milenium SM lagi. umpamanya .k. berinteraksi dengan penemuan saintifik baru. dan bersambungan ke hari ini. Umpamanya.k. 700 – 1600) 10 Matematik Zaman Pembaharuan Eropah (k.k. artifak prasejarah yang ditemui di Afrika dan Perancis yang wujud sejak dari antara 35000 SM dan 20. [1] Tambahan pula. 1300 SM – 200 Masihi) 5 Ahli matematik India kuno (k. Matematik Jainisme meyumbang dari abad ke-4 SM sehingga abad ke-2 Masihi.

yang digunakan sebagai hiburan. Satu permasalahan dikira penting kerana ia memberikan cara untuk mencari isi . 2000—1800 SM. 30 cakar pada tulang atau batu. Alat-alat matematik yang ditemukan termasuk sebatang pembaris perpuluhan yang tepat. iaitu nilai π. Seperti teks matematik purba lain. Tambahan pula. 1850 – 600 SM)[sunting] Rencana utama: Matematik Mesir Matematik Mesir merujuk kepada matematik yang ditulis dalam bahasa Mesir. lalu memberikan matematik Hellenstik. orang Mesir memperkenalkan sistem perpuluhan terawal yang diketahui yang membenarkan pengiraan tak tentu melalui simbol-simbol yang baru. Bukti arkeologi telah menyebabkan sesetengah ahli sejarah mempercayai bahawa tamadun ini menggunakan sistem berangka asas 8 dan memiliki pengetahuan tentang nisbah lilitan bulatan dengan diameternya . teknik-teknik pembinaan besar-besaran Mesir melambangkan bukan sahaja pengukuran (survei) tetapi juga membayangkan pengetahuan nisbah keemasan. silinder.28. suatu teknologi bata yang maju yang menggunakan nisbah. elips. dengan pembahagian-pembahagian kecil dan persis. Skrip Indus masih tidak dapat ditafsirkan dan oleh itu. dan sebilangan bentuk dan reka bentuk geometri.000 SM. serta juga mungkin memahami pengukuran masa berdasarkan pergerakan bintang-bintang. kon. Pembelajaran matematik di Mesir kemudian diteruskan bawah pemerintahan Khalifah Islam sebagai sebahagian matematik Islam apabila bahasa Arab dijadikan bahasa penulisan sarjana Mesir. Matematik terawal India kuno yang diketahui wujud sejak dari kira-kira 3000-2600 SM di Tamadun Lembah Indus (Tamadun Harappan) di India Utara dan Pakistan. India kuno mengembangkan:     sebuah sistem timbang dan ukur seragam yang mempergunakan sistem perpuluhan. dan bermula detik ini matematik Mesir bergabung dengan Matematik Yunani dan Babylon. tidak banyak yang diketahui tentang bentuk tertulis matematik Harappan. para pemburu memiliki konsep "satu". ia mengandungi apa yang kita kenali sebagai "permasalahan perkataan" atau "cerita permasalahan". [6] Ahli matematik Mesir kuno (k. jalan-jalan raya yang diletakkan pada sudut tegak yang sempurna. Pada kira-kira tahun 2600 SM. [2][3] Tulang Ishango yang ditemukan di kawasan hulu air Sungai Nile (Congo) telah wujud seawal 20. sebagai sebahagian papirus Kerajaan Pertengahan Mesir bertarikh kk. dan tigaan Pythagorus ke dalam reka bentuk mereka. "dua". Dari tempoh Hellenistik. sebuah alat kulit yang bertindak sebagai kompasuntuk mengukur sudut-sudut pada permukaan satah atau pada ufuk dalam gandaan 40-360 darjah. bahasa Yunani menggantikan bahasa Mesir bagi bagi bahasa penulisan sarjana Mesir.k. serta lukisan-lukisan bulatan dan segi tiga sepusat dan bersilang. dan "banyak". Telah didakwa juga bahawa monumenmonumen megalit dari seawal milenium ke-5 SM di Mesir dan kemudiannya monumen-monumen di England dan Scotland dari milenium ke-3 SM [5] menggabungkan gagasan- gagasan geometri seperti bulatan. [4] Orang Mesir Pradinasti pada milenium ke-5 SM juga menggambarkan reka-reka bentuk ruang geometri. Sejak dari kira-kira tahun 3100 SM. diikuti oleh garis mendatar. sebuah alat kulit yang digunakan untuk mengukur 8–12 bahagian penuh ufuk dan langit. Teks matematik tertua buat masa ini papirus Moscow. serta sebuah alat untuk mengukur kedudukan bintang bagi tujuan-tujuan pengemudian. kuboid. serta juga gagasan "tiada" atau "sifar" apabila mempertimbangkan kawanan haiwan. 29. Salah satu tafsiran yang biasa adalah bahawa tulang itu merupakan bukti jujukan-jujukannombor perdana dan pendaraban Mesir kuno terawal yang diketahui. termasuk bentuk-bentuk tempayan.

hasilnya 56. Kemajuan-kemajuan matematik Babylonia dipermudah oleh fakta bahawa nombor 60 mempunyai banyak pembahagi. iaitu serupa dengan sistem perpuluhan. Kamu ambil 28 dua kali. Akhir sekali papirus Berlin (kk. Bagaimanapun. dan 4. Kamu mengkuasa-duakan 4 ini akan menjadi 16. kita menerbitkan kegunaan 60 saat seminit. 1800 – 550 SM)[sunting] Rencana utama: Matematik Babylon Matematik Babylonia merujuk kepada mana-mana matematik orang Mesopotamia (Iraq kini) dari masa awal Sumer sehingga permulaan Zaman Keyunanian. Sebagai tambahan untuk memberi rumus luas dan kaedah bagi pendaraban. ia juga mengandungi bukti bagi pengetahuan matematik lain (lihat [4]). ia 56. Tablet Babylonia YBC 7289 memberikan anggaran √2 yang tepat sehingga lima tempat perpuluhan. 8. dan (3) ketiga. bagaimana untuk mendapatkan penghampiran bagi penggunaan paling awal bagi kotangen. pengetahuan kita tentang matematik Babylonia berasal daripada melebihi 400 buah tablet lempung yang diekskavasi sejak dari dekad1850-an. dan 360 (60 x 6) darjah sebulatan. Berdasarkan ini. (2) kedua. Kamu akan mendapatinya betul. pembahagian dan menggunakan unit pecahan. Kebanyakannya yang diekskavasi antara tahun 1800 SM hingga tahun 1600 SM merangkumi topik-topik yang termasuk pecahan. hasilnya 8. mereka tidak . Ahli matematik Babylon kuno (k. matematik Babylon bergabung dengan matematik Yunani dan Mesir untuk menghasilkan matematik Keyunanian. kerja purba mengkuasa-duakan bulatan. tempat ini kemudian hilang sama sekali pada zaman Keyunanian dan sejak dari masa itu. dengan angka-angka yang ditulis pada lajur kiri mewakil nilai yang lebih besar. Berbeza dengan orang Mesir.padu frustum: "Jika kamu diberitahu: Sebuah piramid terpenggal yang 6 bagi ketinggian menegaknya dengan 4 bagi tapa dan 2 di atas.persamaan kuadratik dan persamaan kuasa tiga. Bagaimanapun. Yunani. orang Babylonia mempunyai sistem nilai tempat yang benar. termasuklah nombor gubahan dan perdana. sebuah manual arahan dalam aritmetik dan geometri.k. Sesetengah tablet tersebut kelihatan merupakan kerja sekolah yang disemak. 60 minit sejam.geometri dan harmoni." Papirus Rhind (kk. Dituliskan dalam skrip tulisan pepaku. min aritmetik. algebra. hasilnya 28. dan pemahaman mudah bagi kedua-dua Penapis Eratosthenes dan teori nombor sempurna (dinamakan. 1300 SM [8] [9]) menunjukkan masyarakan Mesir purba mampu menyelesaikan persamaan algebra tertib kedua [10]. Kamu menambahkan 16. jitu hingga kurang dari satu peratus. Berbeza dengan kekurangan sumber matematik Mesir. Kamu menggandakan 4. 1650 SM [3]) merupakan teks matematik utama lain. Tengok. hasilnya 4. hasilnya dua. serta juga penghitungan tigaan Pythagorus (sila lihat Plimpton 322). tiga unsur geometri terkandung dalam papirus Rhind mencadangkan pembuktian termudah bagi geometri analisis: (1) paling pertama. [7] Tablet-tablet itu juga merangkumi jadual-jadual pendaraban dantrigonometri. serta kaedah-kaedah untuk menyelesaikan persamaanpersamaan linear dan kuadratik. Ia juga menunjukkan bagaimana untuk menyelesaikan persamaan linear tertib pertama [6] begitu juga dengan janjang aritmetik dan geometri [7]. Juga. Ia dinamai sebagai matematik Babylonia kerana peranan utama Babylon sebagai sebuah tempat pengajian. dan Rom. Kamu ambil satu pertiga dari enam. Kamu mengkuasa-duakan 2. tablet-tablet itu ditulis semasa tanah liatnya masih lembap dan dibakar di dalam ketuhar atau melalui haba matahari. itu yang bernombor 6)[5]. Matematik Babylonia ditulis dengan menggunakan sistem angka perenampuluhan (asas-60).

Pingala's work also contains the basic ideas .mempunyai titik perpuluhan dan oleh itu.k. corresponds to the binomial theorem. karya matematik yang terlama yang telah diselamatkan dari pembakaran buku adalah I Ching. sebagai akibatnya sedikit yang diketahui dengan tentu mengenai matematik Cina kuno. Maharaja Qin Shi Huang (Shi Huang-ti) mengarahkan bahawa semua buku tersebut dibakarkan. Nombo-nombor ini menggunakan sistem perpuluhan. His discussion of the combinatorics ofmeters. Selepas tempoh pembakaran buku tersebut. 800-500 SM) adalah teks geometri yang menggunakan nombor bukan nisbah. akhirnya angka untuk 3. perniagaan dan kejuruteraan dan termasuk bahan pada segi tiga kanan dan π. Catatannya mirip dengan catatan matematik moden. nombor perdana. supaya nombor 123 dituliskan (dari atas ke bawah) sebagai lambang untuk 1 diikuti oleh angkanya untuk seratus. Dari Dinasti Zhou. pada 212 SM. Pāṇini (kk. Yang terpenting dari kesemuanya adalah Sembilan Bab pada Kesenian Matematik. nilai tempat sesuatu simbol harus disimpul berdasarkan konteksnya. Ahli matematik Cina kuno (k.Pingala (kira-kira abad ke-3 SM-abad pertama SM) dalam karangan prosodi yang menggunakan peranti yang secocok dengan sistem berangka deduaan. manakala bentuk Panini-Backus menggunakan oleh kebanyakan bahasa pengaturcaraan moden yang juga membawa maksud serupa dengan petua tatabahasa Panini. transformasi.k. tetapi rujukan terawal adalah pada AD 190 pada Supplementary Notes on the Art of Figures yang ditulis oleh Xu Yue. Sedangkan arahan ini tidak dituruti dengan secara besar. Karya Panini juga digunakan pada perintis teori moden bagi tatabahasa formal(penting dalam pengiraan). mengembangkan trirangkap Pythagoras secara algebra dan memberikan bukti] pernyataan dan perangkaan bagi teorem Pythagoras. Tarikh penciptaan suan pan tidak tentu. danrekursi dengan canggihnya yang tatabahasanya mengadakan kuasa pengiraan bersamaan dengan mesin Turing. Suan pan sudah tentu digunakan lebih awal dari tarikh ini. memberikan kaedah bagi mengkuasa duakan bulatan. abad ke-5 SM) merumuskan peraturan tatabahasa untuk Bahasa Sanskrit. kurun ke-9 SM) menganggarkan nilai π hingga dua tempat perpuluhan. Ini adalah sistem bilangan yang termaju di dunia dan membenarkan pengiraan diangkutkan pada suan pan atau sempoa Cina. Di China. [13] Sutra Sulba (kk. 900 SM – 200 Masihi)[sunting] Rencana utama: Matematik India Shatapatha Brahmana (kk. 1300 SM – 200 Masihi)[sunting] Rencana utama: Matematik Cina Mulanya dari zaman Shang (1500—1027 SM). dan menggunakan peraturan meta. dan petua tigaan dan punca kuasa tiga. ia mengandungi masalah 246 perkataan. Dinasti Han (206 BC—AD 221) menghasilkan karya matematik yang dianggapkan berkembang pada karya-karya yang hilang sekarang. yang menggunakan 64 pilih atur sebuah garis pejal atau putus-putus untuk tujuan berfalsafah atau mistik. termasuk pertanian. Ahli matematik India kuno (k. kemudian angkanya untuk 2 diikuti oleh angka untuk sepuluh. menyelesaikan persamaan linear dan persamaan kuadratik. extant terawal matematik Cina mengandungi nombor-nombor yang dituliskan pada kerang kura-kura [11] [12]. mengira punca kuasa dua bagi 2 hingga lima tempat perpuluhan.

simultaneous equations. permutations and combinations. sequences and progressions. which includes computing square roots of numbers as large as a million to at least 11 decimal places. Sebaliknya. fundamental laws of indices. . Matematik Greek dari saat itu bergabung dengan matematik Mesir dan Babylon untuk membentuk matematik keyunanian. 550 SM – 300 Masihi)[sunting] Rencana utama: Matematik Yunani Thales dari Miletus Matematik Greek yang dikaji sebelum zaman keyunanian hanya merujuk kepada matematik Greece. compound series. Mesopotamia. The Brāhmī script was developed at least from the Maurya dynasty in the 4th century BC. with recent archeological evidence appearing to push back that date to around 600 BC. The Bakshali Manuscript written between 200 BC and AD 200 included solutions of linear equations with up to five unknowns. matematik Greek yang dikaji sejak zaman keyunanian (sejak 323 SM) merujuk kepada semua matematik yang ditulis dalam bahasa Greek. squaring and extracting square roots. arithmetic and geometric progressions. Jaina mathematicians began studying mathematics for the sole purpose of mathematics. quartic equations. Kebanyakan teks matematik yang ditulis dalam bahasa Greek telah ditemui di Greece. Between 400 BC and AD 200. They were the first to develop transfinite numbers. Accurate computations for irrational numbers could be found. The Brahmi numerals date to the 3rd century BC. cubic equations. logarithms. Ini disebabkan matematik Greek sejak masa itu bukan hanya ditulis oleh orangorang Greek tetapi juga oleh para cendekiawan bukan Greek di seluruh dunia keyunanian sehingga hujung timurMediterranean.k. Asia Minor. Matematik Yunani dan Keyunanian (k. Mesir. and the use of zero and negative numbers. Sicily dan Itali Selatan. quadratic indeterminate equations. the solution of the quadratic equation. set theory.of Fibonacci numbers (called maatraameru). and finite and infinite powers.

Walaupun demikian. . dan India. dan Afrika Utara selama hampir dua ribu tahun. Menurut ulasan Proclus tentang Euclid.Walaupun teks matematik terawal dalam bahasa Greek yang telah ditemui ditulis selepas zaman keyunanian.k. 582 — k. 624 — k. Matematik Klasik Cina (k. Masyarakat Rom tidak meninggalkan banyak bukti tentang minat mereka terhadap matematik tulen.k. dan menyimpulkan kaedah-kaedah untuk mengasingkan formula yang betul daripada yang salah. kerana terdapat sebilangan besar kronologi yang mencatat peristiwa dari setahun ke setahun sehingga hari ini. Matematik Greek dianggap dimulakan oleh Thales (k. Mereka mungkin dipengaruhi oleh idea-idea Mesir. Unsur-unsur.k. 400 – 1300)[sunting] Rencana utama: Matematik Cina Zu Chongzhi (abad ke-5) dari Dinasti Selatan dan Utara menghitung nilai π hingga tujuh tempat perpuluhan yang merupakan nilai π yang pal ing tepat selama hampir 1. Dalam karyanya. Pythagoras mengemukakanteorem Pythagorus dan membina tigaan Pythagorus melalui algebra. 507 BC) walapun takat pengaruh mereka masih dipertikaikan. 546 SM) dan Pythagoras (k. banyak tarikh masih tidak pasti. dan semua kajian logik yang masih wujud berasal daripada kaedah-kaedah yang disediakan oleh Aristotle. Mereka menggunakan kaedah ad hoc untuk membina sebuah bulatan atau elips dan mengembangkan sebuah teori kon yang menyeluruh. tetapi juga untuk mengembangkan kaedah menerusi habisan. dan bilangan nombor perdana adalah tidak terhingga. Mesopotamia.. Menurut Plutarch. banyak teks ini dianggap sebagai salinan karya-karya yang ditulis semasa dan sebelum zaman keyunanian. Bagaimanapun.000 tahun. tarikh-tarikh penulisan matematik Greek adalah lebih pasti berbanding dengan tarikh-tarikh penulisan matematik yang lebih awal. tetapi keraguan adalah pada tahap beberapa dekad dan bukannya berabad-abad. jika bukan ahli matematik yang terunggul di seluruh dunia sehingga masa ini. Selain daripada teorem-teorem geometri yang biasa seperti teorem Pythagorus.k.k. Thales menggunakan geometri untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti mengira ketinggian piramid dan jarak kapal dari pantai. Sesetengah cendekiawan mengatakan bahawa Archimedes (287 – 212 SM) dari Syracuse ialah ahli matematik Greek yang terunggul. [8] Ahli-ahli matematik Greek dan keyunanian merupakan orang-orang pertama bukan sahaja untuk memberi bukti kepada nisbah (hasil usaha parapenyokong Pythagorus). Unsur-unsur merangkumi suatu bukti yang menunjukkan bahawa punca kuasa dua adalah suatu nisbah. Bukti-bukti abstrak tercatat yang pertama adalah dalam bahasa Greek. serta saringan Eratosthenes untuk menentukan nombor perdana. serta menghasilkan formula-formula am. Timur Dekat. Euclid menulis sebuah buku yang telah dipergunakan sebagai buku teks matematiks di seluruh Eropah. Adalah diaku secara umum bahawa matematik Greek berbeza dengan matematik jiran-jirannya dari segi desakannya terhadap bukti-bukti aksioman. Archimedes dilembing oleh seorang askar Rom semasa menulis formula-formula matematik pada debu ketika berumur 75 tahun. mereka mengambil banyak formula yang berbagai untuk keluasan dan isi padu.

matematik Cina berkembang maju ketika zaman matematik Eropah masih belum wujud. kosinus.k. mulai dari dinasti Tang sehingga dinasti Song. Karya ini telah diterjemahkan dalam Bahasa Arab dan Bahasa Latin sewaktu Zaman Pertengahan. dengan keluaran matematik Cina yang penting mengalami kemerosotan sehingga para mubaligh Jesuit membawa idea-idea matematik ulang-alik antara kedua-dua budaya itu dari abad ke-16 hingga abad ke-18. matematik Eropah dan Cina merupakan dua tradisi yang berlainan.k. dan menyediakan peraturan untuk menentukan pergerakan cakerawala kilau yang mengikut posisi-posisinya yang sebenar di langit. Aryabhata memperkenalkan fungsi versinus dan menghasilkan jadual sinus trigonometri yang pertama. mengembangkan teknik . kaedah-kaedah matriks untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dan teorem baki Cina. iaitu hanya 1. Orang Cina juga mengembangkan segi tiga Pascal dan peraturan tiga lama sebelum ia dikenali di Eropah. Perkembangan-perkembangan yang mulamulanya dibuat di China dan hanya kemudian diketahui di dunia Barat. 400 – 1600)[sunting] Rencana utama: Matematik India Aryabhata Surya Siddhanta (k.4 saat lebih lama daripada nilai moden sebanyak 365. termasuk nombor negatif. serta sinus songsang.25636305 hari. teorem bionomial. Walaupun selepas matematik Eropah mula berkembang maju semasa Zaman Perbaharuan Eropah. 400) memperkenalkan fungsi trigonometri bagi sinus.Selama seribu tahun yang menyusul dinasti Han. Matematik Klasik India (k. Pada tahun 499.2563627 hari bagi setiap tahun purata mengikut bintang. Kitaran waktu kosmologi yang dijelaskan dalam teksnya yang disalin daripada karya yang lebih awal adalah 365.

danalgoritma algebra. kaedah lelaran bagi penyelesaian persamaan tak linear.k. Pada abad ke-7. sebuah teks kalkulus pembezaan pertama di dunia yang juga merangkumi konsep-konsep kalkulus kamiran. termasuk teorem nilai min. Sejak abad ke-14. Brahmagupta memperkenalkan teorem Brahmagupta. Madhava menghitung nilai π sehingga sebelas tem pat perpuluhan sebagai 3. dan memperolehi penyelesaian nombor bulat untuk persamaan linear dengan suatu cara yang serupa dengan cara moden. pekalipembezaan dan pembezaan. bersamaan dengan konsep-konsep terbitan.1416. identiti Brahmagupta. Pada abad ke-12. Matematik Islam (k.14159265359. ulasan Halayudha bagi karya Pingala mengandungi sebuah kajian jujukan Fibonacci dan segi tiga Pascal. sistem ini telah menggantikan semua sistem nombor yang lebih lama di seluruh dunia. dan menyiasat terbitan fungsi sinus. Kemajuan matematik di India menjadi lembap sejak akhir abad ke-16. diikuti dengan terjemahan dalam bahasa Latin dari abad ke-13. siri kuasa. perhubungan antara keluasan di bawah lengkuk dengan kamirannya. serta sebilangan siri tak terhingga. infinitesimal. serta konsep asas bagi seluruh perkembangan kalkulus. Bhaskara merupakan tokoh pertama untuk memikirkan kalkulus pembezaan. serta rumus Brahmagupta dan dalam karyanya. Brahmasphuta-siddhanta. Mereka mengembangkan konsep-konsep analisis matematik dan nombor titik apung.Jyeshtadeva menggabungkan banyak perkembangan dan teorem Pusat Pengajian Kerala dalam karya Yuktibhasa. Cendekiawan-cendekiawan Islam membawa ilmu sistem nombor ini ke Eropah menjelang abad ke-12 dan kini. Kemudian pada abad ke-14. Pada abad ke-10. Adalah daripada terjemahan teks matematik India ini (sekitar 770) bahawa ahli-ahli matematik Islam telah diperkenalkan kepada sistem angka ini yang kemudian disesuaikan oleh mereka menjadi angka Arab. beliau buat pertama kali menerangkan dengan jelas tentang sistem angka Hindu-Arab serta penggunaan sifar sebagai pemegang tempat dan angka perpuluhan. serta menggambarkan pembentukan matriks. bersamaan dengan perkiraan astronomi tepat berasaskan sebuah sistem kegravitian heliosentrik. ujian untuk ketumpuan. pengamiran sebutan demi sebutan. Pada abad ke-16. Sebuah terjemahanAryabhatiya dalam bahasa Arab dari abad ke-8 dapat diperolehi. 700 – 1600)[sunting] Rencana utama: Matematik Islam .Madhava serta ahli-ahli matematik Pusat Pengajian Kerala yang lain mengembangkan ideanya dengan lebih lanjut. Beliau juga membuktikan teorem Rolle (kes khas untuk teorem nilai min). Beliau juga mengira nilai π hingga empat tempat perpuluhan sebagai 3. mengkaji persamaan Pell. akibat pergolakan politik. siri Taylor dan siri trigonometri. persamaan pembezaan.

Afrika Utara.Muḥammad ibn Mūsā al-Ḵwārizmī Kekalifahan Islam (Empayar Islam) yang diasaskan di Timur Tengah. Penterjemahan berbagai-bagai teks matematik India dalam bahasa Arab memberikan kesan yang utama kepada matematik Islam. manakala perkataan algebra berasal daripada judul Al-Jabr wa-al-Muqabilah. termasuk pengenalan angka Hindu-Arab ketika karyakarya Brahmagupta diterjemahkan dalam bahasa Arab pada kira-kira tahun 766. Serupa dengan ahli-ahli matematik India pada waktu itu. ahli astronomi Parsi abad ke9 dari Kekalifahan Baghdad. Al-Khwarizmi sering dianggap sebagai bapa algebra moden dan algoritma moden. salah satu karyanya. dan sesetengah bahagian India (di Pakistan) pada abad ke-8mengekalkan dan menterjemahkan banyak teks matematik keyunanian (daripada bahasa Greek kepada bahasa Arab) yang kebanyakannya telah dilupai di Eropah pada masa itu. Perkembangan algebra yang lebih lanjut telah dibuat oleh Abu Bakr alKaraji (953—1029) dalam karyanya. serupa dengan status bahasa Greek di dunia keyunanian. Sesetengah ahli matematik yang terpenting adalah orang Parsi. bukan semuanya ditulis oleh orang Arab kerana. yang memperluas kaedah . bahasa Arab dipergunakan sebagai bahasa tertulis oleh cendekiawan-cendekiawan bukan Arab di seluruh dunia Islam pada waktu itu. Walaupun kebanyakan teks matematik Islam ditulis dalam bahasa Arab. Iberia. Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi. Karya-karya India dan keyunanian menyediakan asas untuk penyumbangan Islam yang penting dalam bidang matematik yang menyusul. menulis banyak buku yang penting mengenai angka Hindu-Arab dan kaedah untuk menyelesaikan persamaan. al-Fakhri. Perkataan algoritma berasal daripada namanya. ahliahli Islam minat akan astronomi khususnya.

pengetahuan tentang angka Hindu-Arab serta perkembangan penting Islam dan India yang lain dibawa ke Eropah. kebanyakan yang kini dipanggil matematik sekolah — kira-kira campur. salah seorang ahli matematik Parsi pada abad ke-13. pendaraban. menulis Perbincangan mengenai Kesukaran dalam Euclid. kira-kira tolak. Pada zaman Kerajaan Turki Uthmaniyah dalam abad ke 15. . Kebanyakan matematik yang kini diajar di universiti diketahui hanya oleh komuniti matematik di India atau masih belum diselidik dan dikembangkan di Eropah. Matematik Zaman Pembaharuan Eropah (k.k. dan geometri — dikenali oleh orang-orang yang berpendidikan. Pada abad ke-10. Jamshid al-Kashi.Thabit ibn Qurra. Karya-karya terawal Aristotle dikembangkan semula di Eropah. bukannya simbol: tidak adanya tanda plus. Beliau juga menulis sebuah karya yang terpengaruh mengenai postulat selari Euclid. Abul Wafa menterjemahkan karyakaryaDiophantus dalam bahasa Arab dan mengembangkan fungsi tangen. Terjemahan karya Al-Khwarizmi. Abu Kamil dan Abu Sahl alKuhi. pemuisi serta ahli matematik abad ke-12. Melalui penterjemahan teks Arab dalam bahasa Latin. himpunan tulisan logik Aristotle yang disusun pada abad ke-1. Al-Jabr waal-Muqabilah.algebra untuk merangkumi kuasa kamiran serta punca kuasa bagi kuantiti yang tidak diketahui. sebuah buku mengenai kecacatan dalam karya Unsur-unsur Euclid. Yang amat penting ialah penemuan semula Organon. Ahli-ahli matematik Islam lain yang terkenal termasuk al-Samawal. Kashi juga mencipta algoritma untuk mengira punca kuasa ke-n yang merupakan kes yang khas untuk kaedah-kaedah yang diberikan berabad-abad kemudian oleh Ruffini dan Horner. 1200 – 1600)[sunting] Di Eropah pada bermulanya Zaman Pembaharuan Eropah. tanda persamaan. Sebahagian besar trigonometri sfera dikembangkan oleh Nasir al-Din Tusi(Nasireddin). oleh Robert of Chester dalam bahasa Latin pada abad ke12 adalah mustahak khususnya. serta penggunaan x sebagai simbol untuk kuantiti yang tak diketahui. Khayyam amat terpengaruh dalam pembaharuan takwim. Beliau memberi penyelesaian geometri untuk persamaan kuasa tiga yang merupakan salah satu perkembangan yang paling asli dalam matematik Islam. Abu'l-Hasan alUqlidisi. Ini adalah selari dengan kelembapan perkembangan matematik ketika orang Rom menaklukkan dunia keyunanian. walaupun notasi mereka adalah besar dan memakan ruang: angka-angka rumi serta perkataan-perkataan digunakan. pembahagian. Ghiyath al-Kashi mengira nilai π sehingga tempat perpuluhan ke-16. perkembangan matematik Islam menjadi lembap. mula-mulanya dalam bahasa Arab dan kemudian dalam bahasa Greek. Omar Khayyam. Dalam abad ke-15.

Dan Isaac Newton. Fibonacci menghasilkan matematik penting yang pertama di Eropah sejak masa Eratosthenes.Keinginan yang dibangkitkan semula tentang perolehan pengetahuan baru mencetuskan pembaharuan minat terhadap matematik. mencerap bulan-bulan yang mengelilingi Musytari dengan menggunakan sebuah teleskop yang berdasarkan mainan yang diimport dari Holland. matematik ditulis menggunakan angka Hindu-Arab dalam bentuk yang tidak amat berbeza dengan notasi-notasi yang anggun yang kini digunakan. seorang Perancis. membenarkan orbit-orbit ini diplot pada suatu graf. memulakan kerjanya dengan data ini. [9] Disebabkan oleh Regiomontanus (1436—1476) dan François Vieta (1540—1603). Yang pertama daripada ini ialah penyelesaian am bagi persamaan kuasa tiga yang secara umumnya dikatakan dicipta oleh Scipione del Ferro pada kira-kira tahun 1510. Trigonometria. Jadual sinus dan kosinus Regiomontanus diterbitkan pada tahun 1533. mengumpulkan sejumlah data matematik yang amat besar untuk memerihalkan kedudukankedudukan planet di langit. satu lompang yang melebihi seribu tahun. Lord Napier di Scotland merupakan orang pertama untuk menyelidik logaritma tabii.Bartholomaeus Pitiscus merupakan orang pertama yang menggunakan perkataan ini ketika beliau menerbitkan karyanya. Tetapi sejauh yang kini diketahui. Copernicus menerbitkan karyanya. Muridnya. Didorong oleh desakan pelayaran serta keperluan yang semakin bertambah untuk peta-peta kawasan besar yang tepat. Ars magna. hanya sejak akhir abad ke16 bahawa ahli-ahli matematik mula membuat kemajuan tanpa sebarang prajadian di mana-mana tempat di dunia. seorang Inggeris. perkembangan-perkembangan matematik muncul dengan pantas dan bergabung dengan kemajuan dalam bidang sains untuk menghasilkan faedah bersama. antara lain. Galileo Galilei. Tycho Brahe. seorang Itali. seorang Jerman. tetapi diterbitkan buat pertama kali oleh Gerolamo Cardano dalam karyanya. Geometri analisis yang dikembangkan oleh Descartes. Pada tahun 1543yang penting. pada akhir abad. menemui hukum-hukum fizik yang . Kepler berjaya dalam perumusan hukum-hukum matematik mengenai gerakan planet. seorang Denmark. Pada awal abad ke-13. Johannes Kepler. dan Vesalius menerbitkan De humani corporis fabrica yang mengolahkan tubuh manusia sebagai suatu himpunan organ. Abad ke-17[sunting] Abad ke-17 memperlihatkan ledakan yang tidak pernah berlaku dahulu tentang idea-idea matematik dan sains di seluruh Eropah. De revolutionibus. Ini diikuti dengan cepat oleh penyelesaian persamaan kuartik am oleh Lodovico Ferrari Sejak masa itu. yang menegaskan bahawa Bumi mengelilingi Matahari. trigonometri bertumbuh menjadi satu cabang matematik yang utama. pada tahun 1595. Disebabkan sebahagian oleh keinginannya untuk membantu Kepler dalam penghitungan.

Pascal. Salah satu cara untuk melihat perkembangan berbagai-bagai sistem nombor matematik moden adalah untuk melihat nombor-nombor baru yang dikaji dan diselidikkan bagi menjawab soalan-soalan aritmetik yang . adalah lebih tua daripada mana-mana teks tertulis yang masih wujud. ini membayangkan perkembangan yang kemudian terhadap teori utilitipada abad ke-18 dan ke-19.. dengan suratmenyurat antara Pierre de Fermat dengan Blaise Pascal. India dan China — tahu akan matematik. pengetahuan nombor tabii.. Abad ke-18[sunting] Leonhard Euler oleh Emanuel Handmann. 2. Secara berasingan. Gottfried Wilhelm Leibniz di negara Jerman mengembangkan kalkulus dan banyak notasi kalkulus yang masih digunakan pada hari ini. matematik gunaan mula berkembang ke bidang-bidang yang baru. Peradabanperadaban terawal — di Mesopotamia. sebagaimana yang dikekalkan pada struktur-struktur monolitik. Seperti yang telah dilihat. berdasarkan alasan bahawa walaupun jika kebarangkalian kejayaan adalah kecil. 1.menerangkan orbit-orbit planet serta juga matematik kalkulus yang dapat digunakan untuk menyimpulkan hukum-hukum Kepler daripada prinsip kegravitaan semesta Newton.. Pascal dan Fermat menyediakan persediaan asas untuk penyelidikan teori kebarangkalian dan hukum-hukum kombinatorik yang sepadan dalam perbincangan-perbincangan mereka tentang permainan pertaruhan. dengan pertaruhan. ganjarannya tidak terbatas.. mencuba menggunakan teori kebarangkalian yang baru dikembangkan ini untuk memperdebatkan pengabdian hidup pada agama. Mesir. Dari satu segi. Sains dan matematik telah menjadi sebuah usaha antarabangsa yang kemudian tersebar ke seluruh dunia. 3. Selain daripada penggunaan matematik untuk mengkaji langit.

Niels Henrik Abel. dan ahli-ahli matematik abad ke-19 yang lain mempergunakan ini untuk membuktikan bahawa tepi lurus dan . Euler amat terpengaruh dalam pemiawaian istilah dan notasi matematik yang lain. Napier juga mengkaji pemalar baru yang Leonhard Euler (1707 .1783) menamakan e. pecahan dapat menjawab soalan: apakah nombor yang. Di India dan China. dalam bidang geometri. seorang Perancis. Dalam abad ini. apabila dikalikan dengan 3. Euler kemudian memperoleh salah satu identiti yang luar biasa dalam seluruh matematik: (Sila lihat Identiti Euler. Beliau menamakan punca kuasa dua bagi minus 1 dengan simbol i. Rekaan sifar mungkin menyusul daripada soalan yang sama: apakah hasilnya apabila anda menolak sesuatu nombor dengan nombor yang sama. Pada zaman prasejarah. membuktikan bahawa tidak terdapat sebarang kaedah algebra am untuk menyelesaikan persamaan polinomial yang melebihi empat darjah. Carl Friedrich Gauss (1777 . Selain daripada haluan-haluan baru dalam bidang matematik. melalui karya-karya Augustin-Louis Cauchy dan Karl Weierstrass. had-had matematik diperiksa dengan teliti. dan lama kemudian di Jerman. hidup salah satu ahli matematik yang terunggul. seorang Norway. Juga buat pertama kali. dan soalan ini mungkin memainkan peranan dalam perkembangan pecahan lanjar. Lagi satu soalan yang lazim adalah: apakah jenis nombornya untuk punca kuasa dua? Orang-orang Yunani tahu bahawa hasilnya bukan sesuatu pecahan. Tetapi jawapan yang lebih baik muncul dengan rekaan perpuluhan yang dikembangkan oleh John Napier (1550 1617) dan kemudian dijadi sangat baik oleh Simon Stevin. Beliau mengemukakan buat pertama kali bukti-bukti yang memuaskan mengenai teorem asas algebra dan hukum kesalingan kuadratik. Mengetepikan banyak sumbangannya kepada sains. Nikolai Ivanovich Lobachevsky mengembangkan dan menyelidiki geometri bukan Euclid. dan Évariste Galois. matematik menjadi semakin abstrak.dilakukan pada nombor-nombor yang lebih tua. nombor-nombor negatif dikembangkan untuk menjawab soalan: apakah hasilnya apabila anda menolak nombor yang lebih besar dengan nombor yang lebih kecil. serta mengenai penumpuan siri. beliau membuat kerja revolusioner tentang fungsi pemboleh ubah kompleks dalam bidang matematik tulen.) Abad ke-19[sunting] Pada sepanjang abad ke-19. Beliau juga mempopularkan penggunaan huruf Greek untuk nisbah lilitan dengan diameternya. memberi jawapan 1. matematik yang lebih lama memberikan asas logik yang lebih kukuh. khususnya dalam kes kalkulus. Menggunakan perpuluhan dan idea yang menjangka konsep had.1855). William Rowan Hamilton mengembangkan algebra bukan kalis tukar tertib.

Abad ke-20[sunting] . Abad ke-19 juga memperlihatkan pengasasan persatuan-persatuan matematik yang pertama: Persatuan Matematik London pada tahun 1865. Société Mathématique de France pada tahun 1872.kompas pada dirinya tidaklah mencukupi untuk membahagikan tiga sama sudut sembarangan. para ahli fizik dan ahli sains yang lain telah memperlihatkan teori kumpulan sebagai cara yang ideal untuk mengkaji simetri. Ahli-ahli matematik telah gagal dalam percubaan mereka untuk menyelesaikan masalah-masalah ini sejak masa Yunani kuno. atau di sekolah tinggi seperti dalam kes Lobachevsky. maut akibat batuk kering.Circolo Mathematico di Palermo pada tahun 1884. dan Persatuan Matematik Amerika pada tahun 1888. umpamanya Gauss. Persatuan Matematik Edinburg pada tahun 1864. Penyelidikan Abel dan Galois tentang penyelesaian pelbagai persamaan polinomial menyediakan persediaan asas untuk mengembangkan dengan lebih lanjut teori kumpulan dan bidangbidangalgebra abstrak yang berkaitan. Sebelum abad-20. atau disokong oleh penaung-penaung kaya. bilangan ahli matematik yang kreatif di dunia pada mana-mana satu masa adalah terhad. atau untuk membina segi empat sama yang sama keluasannya dengan sesuatu bulatan yang tertentu. untuk membina tepi kubus yang isi padunya dua kali lebih besar daripada sesuatu kubus yang tertentu. Tidak terdapat banyak punca pendapatan selain daripada mengajar di universiti. ahli-ahli matematik dilahirkan dalam kekayaan. umpamanya Fourier. umpamanya Napier. Niels Henrik Abel yang tidak dapat pekerjaan. Pada abad ke-20. Kebanyakan kalinya.

Menjelang akhir abad. [10] Pada waktu yang sama. . Kurt Gödel membuktikan bahawa di mana-mana sistem matematik yang merangkumi integer. dengan terdapat terlalu banyak kemajuan untuk membincangkan. kejuruteraan. Bourbaki.Peta yang menunjukkan Teorem Empat Warna Pekerjaan ahli matematik benar-benar bermula pada abad ke-20. dan pekerjaan-pekerjaan boleh didapati untuk kedua-dua pengajaran dan industri. banyak pendidik menyatakan kebimbangan mengenai sebuah kelas rendah yang baru. Seluruh bidang-bidang baru matematik seperti logik matematik. kecuali beberapa yang amat penting. dan teori permainan mengubahkan jenis-jenis soalan yang dapat dijawab dengan kaedah-kaedah matematik. Wolfgang Haken dan Kenneth Appel menggunakan sebuah komputer untuk membuktikan teorem empat warna. beratus-ratus Ph. Abad ke-21[sunting] Pada bermulanya abad ke-21. Pada dekad 1910-an. sains.D. dan kemakmuran yang tidak termimpi oleh ahli-ahli falsafah kuno. dan fungsi teta maya. matematik juga mempengaruhi seni apabila geometri fraktal menghasilkan bentuk-bentuk indah yang tidak pernah dilihat dahulu. Setiap tahun. dan teknologi bersama-sama mencipta pengetahuan. iaitu buta huruf matematik dan sains. Paul Cohen membuktikan ketakbersandaran hipotesis kontinumberdasarkan aksiom piawai teori set. Terdapat juga penyelidikan-penyelidikan baru tentang had matematik. dan teori nombor perdana. mencuba menggabungkan semua bidang matematik menjadi satu keseluruhan yang koheren. Andrew Wiles yang bekerja bersendirian di dalam pejabatnya selama bertahun-tahun membuktikan teorem terakhir Fermat. Teorem-teorem termasyhur dari masa dahulu memberikan tempat kepada teknik-teknik yang baru dan lebih berkesan. bentuk modular. ahli matematik Perancis. Beliau juga membuat kejayaan cemerlang serta penemuan yang utama dalam bidangfungsi gama.000 teorem. statistik. siri hipergeometri. matematik komputer. siri mencapah. terdapat kenyataan benar yang tidak dapat dibuktikan. fungsi sekatan serta asimptotnya. termasuk sifat-sifat nombor gubahan sangat tinggi. Perkembangan matematik bertumbuh dengan pesat. komunikasi. Srinivasa Aaiyangar Ramanujan (1887-1920) mengembangkan melebih 3. matematik. dalam matematik dianugerahkan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful