Pengenalan Tahukah anda apa yang dimaksudkan dengan matematik?.

Terdapat banyak pengertian bagi matematik antaranya ialah matematik adalah pengkajian tentang corak/pola, matematik adalah pengkajian tentang perhubungan / perkaitan, matematik adalah suatu bahasa, matematik adalah suatu kajian seni, matematik adalah berkaitan dengan aritmetik, algebra, trigonometri, kalkulus dan sebagainya, matematik adalah satu cara berfikir atau matematik adalah alat / rekreasi dalam kehidupan harian. Namun apa pun pengertian matematik setiap budaya didunia mengamalkan matematik. Ini kerana dalam kehidupan kita pelbagai aktiviti yang kita lakukan berkait rapat dengan matematik. Matematik melatih akal kita supaya

berfikir secara logik dan rasional. Pengetahuan dalam metematik sesungguhnya memainkan peranan penting dalam kehidupan kita. Tetapi tahukah kita bagaimana sejarah matematik bermula dan siapakah tokoh-tokoh yang banyak memberi sumbangan dalam perkembangan sejarah matematik. Mari kita lihat perkembangan sejarah matematik : Peringkat pertama (sebelum 400 SM)  Bermula dari masa manusia menggunakan tanda atau symbol untuk membilang hingga tokoh-tokoh matematik Yunani menemui system teori matematik yang pertama. Peringkat kedua ( 400 SM – 1700 TM)  Merupakan perkembangan arimetik, geometri, algebra, dan trigonometri ke tahap yang mantap (menjadi satu system yang sempurna) Peringkat ketiga ( 1700 TM – 1900 TM )  Peringkat perkembangan matematik tradisi ke peringkat perubahan dan penemuan .

Peringkat keempat ( 1900 TM – kini )  Dikenali sebagai peringkat moden, merupakan peringkat perkembangan matematik daripada konkrit kepda abstrak. Setiap perkembangan matematik pasti ada tokohnya. Terdapat ramai ahli metematik di seluruh dunia yang menyumbang kepada perkembangan sejarah perkembangan matematik. Berikut adalah nama-nama besar dan sumbangannya dalam dunia matematik :

Pythagoras hidup dalam zaman 500's BC, dan merupakan salah seorang daripada ahli fikir Greek. Beliau menghabiskan sebahagian besar masanya di Sicily dan selatan Itali. Pengikut-pengikut setia beliau bergelar ‘Brotherhood of Pythagoreans’, terdiri daripada lelaki dan perempuan dan mereka menumpukan sepenuh masa mengkaji matematik. Mereka sentiasa bersama Pythagoras dan mengajar orang lain tentang apa yang telah Pythagoras ajarkan kepada mereka. Mereka terkenal dengan kehidupan yang sejati / tulin, di mana mereka tidak makan kacang kerana pada fikiran mereka, kacang bukan benda yang sepenuhnya tulin. Mereka berambut panjang, berbaju biasa sahaja dan berkaki ayam. Pythagoreans berminat dalam falsafah terutama falsafah dalam muzik dan matematik. Menurut mereka, muzik mengel perkembanguarkan bunyi yang mempunyai makna dan matematik pula mempunyai cara atau peraturan bagaimana sesuatu perkara berlaku. Pythagoras sendiri dikenali sebagai orang yang berjaya membuktikan bahawa Teorem Pythagoras adalah benar. Pythagoreans menulis banyak bukti berbentuk geometri, tetapi agak sukar untuk menentukan siapa membuktikan apa, disebabkan kumpulan ini ingin merahsiakan semua penemuan. Mereka menemui nombor bukan nisbah (irrational numbers)! Pythagoras ( 569 BC – 475 BC ) MTE3102 Kurikulum Pendidikan Matematik 142. Sehingga ke hari ini, tiada seorang pun yang mengetahui dengan mendalam tentang sejarah hidup Euclid. Kita hanya mengetahui bahawa beliau bekerja di bandar Alexandria, Mesir untuk beberapa ketika. Tiada didapati gambar beliau di mana-mana. Ada yang berpendapat kewujudan beliau diragui. Kemungkinan nama Euclid diada-adakan sahaja. Walaubagaimana pun, Euclid (atau mereka yang menggelarkan diri mereka Euclid) hidup dalam masa 300 BC. Beliau ( atau mereka ) belajar di Akademi Plato di Athens, di mana dia banyak belajar tentang matematik dan seterusnya terkandung dalam buku beliau. Beliau juga mungkin berjumpa Aristotle di sana. Sepertimana Anaxagoras sebelum beliau, Euclid mahu membuktikan bahawa benda-benda boleh dibuktikan melalui penggunaan logik dan alasan (reason). Pada asasnya, segala peraturan dalam Geometry hari ini adalah berdasarkan tulisan Euclid, terutamanya 'The Elements'. The Elements terdiri daripada cetakan berikut : Volumes 1-6: Plane Geometry,

sehingga ke abad 20. Liu Hui beranggapan bahawa kebanyakan kaedah dalam teks asal adalah penghampiran (approximations). bertujuan menyediakan kaedah-kaedah untuk menyelesaikan masalah berkenaan kejuruteraan. begitu juga tentang nombor bukan nisbah dan geometri tiga-dimensi. Asia Barat dan Amerika selama dua ribu tahun. Tidak banyak perkara yang diketahui tentang Liu. Volume 10: Eudoxus' Theory of Irrational Numbers. Ini merupakan buku praktikal bagi matematik. Euclid ( 325 BC – 265 BC ) MTE3102 Kurikulum Pendidikan Matematik 153. juga terkandung dalam Euclid's Elements. Volumes 11-13: Solid Geometry The Elements juga mengandungi permulaan bagi Teori Nombor. Ianya digunakan sebagai buku rujukan utama bagi matematik di semua sekolah di Eropah. urusan jual-beli dan urusan cukai. Buku Euclid seterusnya adalah mengenai matematik lanjutan. Ada yang mengatakan bahawa beliau mencuba untuk memahami konsep berhubung dengan topik ‘differential and integral calculus’. Ini adalah salah satu daripada algoritma yang tertua . soal selidik. algoritma untuk punca kuasa . lebih kurang 263 AD. Liu Hui hidup semasa kerajaan Wei. Kemudiannya. Sejarah mencatatkan bahawa beliau menulis komentar terhadap ‘Nine Chapters’ pada tahun keempat di era Jingyuan di bawah pemerintahan Putera Chenliu. 4. di mana kita menggunakan sifar dalam pengiraan matematik. Hari ini. beralih kepada penggunaan geometri untuk membuktikan sesuatu. garisan dan bentuk-bentuk. dan beliau mengkaji sejauh mana tepatnya penghampiran tersebut. kita masih mempunyai salinan buku Euclid yang dimulakan dengan definisi asas tentang titik.Volumes 7-9: Number Theory. ‘The Euclidean algorithm’ yang selalunya dirujuk sebagai ‘Euclid's algorithm’ digunakan untuk menentukan faktor sepunya terbesar (FSTB) bagi dua nombor integer. Brahmagupta adalah seorang ahli matematik yang sangat signifikan pada zaman India purba. berkenaan bagaimana segitiga dan bulatan dihasilkan. Buku-buku Euclid terkenal disebabkan mudah untuk dibaca dan difahami. Beliau memperkenalkan konsep yang sangat berkesan tentang asas matematik.

yang bermaksud." Perkataan tersebut merujuk kepada kajian sistematik mengenai persamaan linear dan persamaan kuadratik. menggelar Brahmagupta sebagai Ganita Chakra Chudamani. . penyelesaian bagi persamaan kuadratik dan penggunaan matematik dan algebra untuk bercerita mengenai peristiwa astronomi dan jangkaan yang akan berlaku. Tajuk itu kemudiannya diterjemahkan yang membawa maksud "the science of reunion and reduction. manusia menggunakan algoritma untuk mengira hasiltambah dan pembahagian cara panjang. di mana prinsip sebenarnya datang daripada teks yang ditulis oleh AlKhawarizmi sejak 2000 tahun dahulu. Buku terkenal beliau adalah ‘Hisab al-jabr w'al mugabalah’ di mana nama ‘algebra’ diperolehi. Bhaksara II. paderi Zoroaster. astronomi dan ahli geografi yang dilahirkan di sebuah bandar kecil di Persia sekitar tahun 770. Al-Khwarizmi juga bertanggungjawab memperkenalkan nombor-nombor Arab kepada Negara Barat. 5. Idea-idea beliau amat berguna kepada perkembangan di Eropah. Al-Khwarizmi juga seorang ahli astronomi yang menulis buku tentang astronomi dan jadual astronomi. Seorang penulis pada zaman itu. Buku inilah yang menjadi punca timbulnya cabang ilmu algebra sekarang. yang kemudiannya membawa kepada perkembangan sembilan angka Arab termasuk sifar. namun beliau adalah salah seorang yang sangat berpengaruh di kalangan ahli matematik Arab. Hari ini. Penulisan Brahmagupta banyak mengandungi konsep matematik dan astronomi sehingga ke hari ini. Nama keluarga beliau adalah Khwarizm dan Liu Hui ( 220 – 280 AD ) Brahmagupta ( 598 – 670 AD ) Muhammad Bin Musa Al-Khwarizmi ( 780 – 850 AD ) MTE3102 Kurikulum Pendidikan Matematik 16 merupakan keturunan Magus. "mutiara di kalangan ahli matematik” (the gem in the circle of mathematicians).dua. Walaupun sedikit yang kita ketahui tentang Al-Khwarizmi. Beliau merupakan ahli matematik.

Beliau dilahirkan di Clermont Ferrand. Pascal juga memberikan sumbangan terhadap pemahaman kita tentang prinsip sains (hukum Pascal). adalah mencukupi untuk melukis suatu garis lurus jika penjangnya diketahui. Pada awal kerjayanya dia merumuskan salah satu teorem asas untuk geometri unjuran. beliau menghasilkan mesin mekanik pertama pada tahun 1642. Blaise Pascal ( 1623 – 1662 ) TOKOH MATEMATIK DUNIA Rene’ Descartes (1596-1650) Beliau adalah pencipta bagi cabang matematik geometri koordinat. Graf dilukis pada paksi Cartesan mengandungi satu set pasangan tertib (x.y). teori fizik dan statistik sosial. Dalam hal penemuan. jadual Aktuaria. yang disebut teorem Pascal. yang menyatakan bahawa cecair menekan sama (tekanan) ke semua arah. Blaise Pascal meninggal dunia di Perancis pada 1662 pada usia 39. Kemudian. Beliau dikatakan mendapat idea mengenai koordinat ketika beliau sedang terbaring dan memerhatikan seekor labah-labah pada siling biliknya.6.ahli fizik Torricelli Itali mengesahkan pemerhatian Pascal itu. Sumbangan beliau terhadap Sains termasuklah bukti eksperimen bahawa medan merkuri meningkat atau berkurang sesuai dengan tekanan atmosfera sekitarnya. Selain itu ia merumuskan teori matematik kebarangkalian. Perancis pada 19 Jun 1623. Menurut beliau. yang masih digunakan dalam matematik hari ini. .

jam kayu dan jam matahari. Pencapaian beliau yang terkenal ialah     Hukum Hidrostatik Archimedes Mencipta Takal Skru Archimedes Menemui pi Sir Isaac Newton (1642-1727) Dilahirkan pada 1642 di sebuah keluarga petani di jajahan Lincoln. Tentera Rom tidak mengetahui siapa sebenarnya. Pencapaian  Hukum Newton . Beliau kemungkinan mendapat pendidikan di Alexandria. maka beliau menghabiskan masa lapangnya dengan merekacipta berbagai permainan seperti lelayang bertanglung. Beliau telah diajar mengenai kalkulus.. Beliau juga dianggap sebagai “Bapa Kalkulus”. England. dibunuh oleh tentera Rom.Archimedes 287 – 212 sm Dilahirkan pada 287 sebelum masihi dan meninggal pada tahun 212 sebelum masihi ketika perang. Semasa kecil beliau tidak dapat bermain permainan kasar kerana badannya tidak cukup kuat. di sekolah Euklid. roda yang dipusingkan oleh air. Egypt merupakan kota terbesar pada ketika itu.

 Teorem binomial .

Beliau banyak membuat kajian terhadap logik dan kebarangkalian. Minatnya bertambah apabila membaca buku tulisan George Boole dan De Morgan. . England. Yorkshire.John Venn (1834-1923) John Venn dilahirkan pada 4 August 1834 di Hull. England dan meninggal pada 4 April 1923 di Cambridge. Beliau mengembangkan lagi idea George Boole mengenai logik dengan mencipta gambarajah Venn untuk menunjukkan persilangan dan kesatuan set.

Uzbekistan) dan meninggal dunia pada 13 Dec 1048 di Ghazna (sekarang dikenali sebagai Ghazni. fizik dan ahli matematik. Antara pencapaiannya ialah :  Menemui Hukum Bode iaitu teorem binomial. Al-Biruni telah membincangkan . Kepintarannya terserlah seawal 7 tahun. Beliau dilahirkan pada 15 September 973 di Kath. arithmetik-geometrik. Hanover . Al-Biruni (973-1050) Nama sebenarnya ialah Abu Arrayhan Muhammad ibn Ahmad al-Biruni. Beliau banyak memberi sumbangan di dalam bidang Matematikdan astronimi. apabila dia mengira jumlah nombor 1-100 dengan cepat menyedari bahawa kiraan nombornya adalah 50 pasang dan setiap satunya ialah 101. ahli geografi. Jerman dan meninggal dunia pada 23 Feb 1855 di Göttingen.Johann Carl Friedrich Gauss Beliau dilahirkan pada 30 April 1777 di Brunswick. hukum pertukaran kuadratik dan teorem nombor perdana  Pembinaan 17-gon(poligon) menggunakan pembaris dan kompas. Jerman. Afganistan). Al-Biruni merupakan ahli falsafah. Selama 600 tahun sebelum Galgeo. astronomi. Khwarazm (sekarang dikenali sebagai Kara-Kalpakskaya.

Al-Biruni juga telah menggunakan kaedah Matematik untuk membolehkan arah kiblat ditentukan dari mana-mana tempat di dunia.teori putaran bumi tanpa paksinya yang sendiri. Beliau juga adalah orang yang pertama menyatakan bahawa jejari bumi ialah 6339. Beliau putera Arab dan juga pemerintah Syria. Beliau berjaya meletakkan trigonometri pada tahap yang tinggi dan merupakan orang pertama yang menghasilkan jadual cotangents . Damsyik. Al-Battani diiktiraf sebagai ahli astronomi dan matematik Islam yang tersohor.6 km Al-Battani (850-929) Al-Battani atau Muhammad Ibn Jabir Ibn Sinan Abu Abdullah adalah bapa trigonometri dan dilahirkan di Battan.

Ini termasuklah penyelesaian geometrik bagi persamaan kiub dan sebahagian daripada penyelesaian kebanyakan persamaan lain. Beliau pernah membuat percubaan untuk mengklasifikasikan kebanyakan persamaan algebra termasuk persamaan darjah ke tiga.Al-Khawarizmi (780 . Antara buku-buku terkenal hasil tulisan beliau ialah Hisab Al-Jabr wal Mugabalah (Buku Pengiraan. . Pada kurun ke-12.850) Nama penuhnya ialah Muhammad Ibn Musa Al-Khawarizmi dan dikenali sebagai bapa algebra. Kaedah penyelesaian persamaan yang digunakan oleh Omar Khayyam adalah bersifat geometrikal. Terjemahan ini digunakan di seluruh dunia sehinggalah kurun ke-16 Omar Khayyam (1048-1131) Nama sebenarnya ialah Ghiyath al-Din Abul Fateh Omar Ibn Ibrahim al-Khayyam dan dilahirkan pada 18 Mei 1048 dan meninggal dunia pada 4 dec 1131. Pengklasifikasian persamaan yang dilakukan oleh Omar Khayyam adalah berasaskan kerumitan sesuatu persamaan. Malah beliau juga menawarkan beberapa penyelesaian untuk beberapa masalah algebra. Gerard of Cremona dan Roberts of Chester telah menterjemahkan buku algebra Al-Khawarizmi ke dalam bahasa Latin. Perbaikan dan Pengurangan) dan Algebra. Bukunya `Mazalat fi al-Jabr wa al-Muqabila’ adalah karya agungnya dalam bidang algebra dan sangat penting dalam perkembangan algebra. Omar Khayyam telah mengenal pasti 13 jenis bentuk persamaan kiub. Khayyam sebenarnya bermaksud pembuat khemah. Beliau pakar dalam bidang matematik dan astronomi. Sumbangan terbesar Omar Khayyam ialah dalam bidang Algebra.

beliau banyak membuat kajian-kajian yang menjurus kepada pembentukan teori garisan selari. Beliau juga pernah diarahkan oleh Sultan Saljuq . beliau ditugas untuk menentukan kalendar solat yang tepat.Malikshah Jalal al-Din untuk bekerja di balai cerap.Dalam bidang geometri pula. . Khayyam berjaya memperkenalkan kalendar yang hampir-hampir tepat dan dinamakan AlTarikh-al.Jalali. Di sana.

Pada tahun 959 atau 960 Masehi. Semua teks tersebut memberikan perhatian pada kononnya dipanggil Teorem Pythagoras. dan India kuno sekitar 800-500 SM (Sulba Sutras).Al Khazin (900-971) ABU Jafar Muhammad ibn al-Hasan Khazin lahir pada tahun 900 Masehi di Khurasan yang terletak di timur Iran. Hasil kerja al-Khazin dikatakan banyak dipengaruhi oleh motivasi yang diterimanya daripada ahli Matematik. Mesopotamia sekitar 1800 SM (Plimpton 322). al-Khujandi. Lihat senarai ahli matematik untuk sebuah senarai biografi ahli matematik. Rayy. yang bertarikh kira-kira 1300 SM [1] [2]. Sementara hampir semua kebudayaan menggunakan matematik asas (mengira dan mengukur). yang bermakna "sains. z. μαθηματικός (mathematikós) bermaksud "suka belajar". Istilah ini kini merujuk kepada sejumlah ilmu yang tertentu -. atau pembelajaran".” Salah satu hasil kerja al-Khazin iaitu Zij al-Safa’ih telah dinobatkan sebagai satu kejayaannya yang terbaik dalam kerja lapangan yang akhirnya menjadi bahan rujukan utama saintis lain. Perdana Menteri Rayy yang dilantik oleh Adud ad-Dawlah meminta alKhazin mengukur sudut tidak tepat gerhana iaitu sudut di mana permukaan rata atau datar yang muncul pada matahari untuk bergerak ke arah garisan Khatulistiwa di bumi. struktur. ruang. Beliau mempunyai pendapat yang berbeza mengenai model solar yang dikemukakan oleh Ptolemy yang menyatakan bahawa pergerakan matahari adalah mengikut kitaran seragam yang bukan berpusatkan bumi. Lebih dikenali sebagai al-Khazin dan merupakan ahli astronomi dan matematik terkenal pada zamannya. Kebanyakan teks matematik kuno yang dapat diperolehi datang dari Mesir purba diKerajaan Tengah sekitar 1300-1200 SM (Berlin 6619). Al-Khazin yang tidak setuju dengan model itu mengusulkan satu model yang mana menurut beliau.pengajian deduktif pada kuantiti. dan tukaran. al-Khazin telah mengusulkan model solar yang berbeza daripada Ptolemy. Bukti pertama yang benar aktiviti matematik di China dapat ditemui pada simbol berangka pada tulang keramat. Sebelum zaman moden dan peluasan ilmu di merata-rata dunia. Buku Ikhtisar mengenai Pengiraan melalui Pelengkapan dan Pengimbangan' Perkataan "matematik" berasal daripada perkataan Yunani. al-Khazin berkata: “Saya menggunakan cincin yang saiznya kira-kira empat meter untuk mengukurnya. μάθημα (máthema). Al-Khujandi mendakwa berjaya membuktikan bahawa x3 + y3 = z3 adalah mustahil untuk semua nombor x. sementara Dinasti Han di China Kuno menyumbangkan Buku Panduan Pulau Laut danSembilan Bab mengenai Seni Matematik dari abad ke-2 SM sehingga abad ke-2 M. Selain itu. pengembangan matematik baru telah dilaporkan dalam beberapa kebudayaan dan zaman. contoh-contoh tulisan pengembangan matematik baru mengancam kegemilangan pada sebahagian orang tempatan. ilmu. Al-Khazin merupakan salah seorang saintis yang tinggal di bandar dikenali. Selepas pengukuran dilakukan. y. matahari bergerak dalam satu pusingan yang berpusatkan bumi Lihat garis masa matematik untuk garis masa peristiwa-peristiwa matematik. yang nampaknya pengembangan matematik terawal dan tersebar selepas aritmetik dan geometri asas. Kerja itu menggambarkan peralatan astronomi dan salinannya telah dibuat di Jerman pada waktu Perang Dunia Kedua. Yunani dan .

400 – 1300) 8 Matematik Klasik India (k. telah dilakukan pada tahap yang sentiasa bertambahan. para ahli paleontologi telah menemui batuan-batuan oker di sebuah gua di Afrika Selatan yang dihiasi dengan corak-corak geometri tercakar yang wujud sejak dari kira-kira 70 milenium SM lagi. 700 – 1600) 10 Matematik Zaman Pembaharuan Eropah (k.k.k.k. 900 SM – 200 Masihi) 6 Matematik Yunani dan Keyunanian (k. 1200 – 1600) 11 Abad ke-17 12 Abad ke-18 13 Abad ke-19 14 Abad ke-20 15 Abad ke-21 16 Nota 17 Rujukan 18 Bibliografi 19 Lihat juga 20 Pautan luar Matematik pada awalnya[sunting] Lama sebelum rekod tertulis yang terawal. Umpamanya.000 SM menunjukkan percubaan-percubaan awal untuk mengukur masa. Matematik Jainisme meyumbang dari abad ke-4 SM sehingga abad ke-2 Masihi.k. 1850 – 600 SM) 3 Ahli matematik Babylon kuno (k. 1300 SM – 200 Masihi) 5 Ahli matematik India kuno (k.k.k. dan bersambungan ke hari ini. berinteraksi dengan penemuan saintifik baru. artifak prasejarah yang ditemui di Afrika dan Perancis yang wujud sejak dari antara 35000 SM dan 20. Isi kandungan [sorokkan]                     1 Matematik pada awalnya 2 Ahli matematik Mesir kuno (k.k. Mesopotamia dan bandar Syracuse menambahkan ilmu matematik. Satu ciri menarik perhatian mengenai sejarah matematik kuno dan Zaman Pertengahan adalah pengembangan lanjut matematik mengikut dengan berapa abad stagnasi. umpamanya . terdapat lukisan-lukisan yang menunjukkan pengetahuan tentang matematik dan pengukuran masa berasaskan bintang. Bukti juga wujud bahawa penghitungan awal melibatkan kaum wanita yang menyimpan rekod-rekod kitaran haid mereka. 1800 – 550 SM) 4 Ahli matematik Cina kuno (k.k. Mulanya di Zaman Pertengahan Itali di abad ke-16. [1] Tambahan pula.k. pengembangan matematik baru.kebudayaan keyunanian Mesir. sementara ahli matematik Hindu dari abad ke-5 dan ahli matematik Islam dari abad ke-9 membuat penyumbangan banyak pada matematik. 550 SM – 300 Masihi) 7 Matematik Klasik Cina (k. 400 – 1600) 9 Matematik Islam (k.

kon. jalan-jalan raya yang diletakkan pada sudut tegak yang sempurna. suatu teknologi bata yang maju yang menggunakan nisbah. Seperti teks matematik purba lain. tidak banyak yang diketahui tentang bentuk tertulis matematik Harappan. Skrip Indus masih tidak dapat ditafsirkan dan oleh itu. Telah didakwa juga bahawa monumenmonumen megalit dari seawal milenium ke-5 SM di Mesir dan kemudiannya monumen-monumen di England dan Scotland dari milenium ke-3 SM [5] menggabungkan gagasan- gagasan geometri seperti bulatan. bahasa Yunani menggantikan bahasa Mesir bagi bagi bahasa penulisan sarjana Mesir. serta sebuah alat untuk mengukur kedudukan bintang bagi tujuan-tujuan pengemudian. dan bermula detik ini matematik Mesir bergabung dengan Matematik Yunani dan Babylon. [4] Orang Mesir Pradinasti pada milenium ke-5 SM juga menggambarkan reka-reka bentuk ruang geometri. 30 cakar pada tulang atau batu. diikuti oleh garis mendatar. 29. Salah satu tafsiran yang biasa adalah bahawa tulang itu merupakan bukti jujukan-jujukannombor perdana dan pendaraban Mesir kuno terawal yang diketahui. Sejak dari kira-kira tahun 3100 SM. Bukti arkeologi telah menyebabkan sesetengah ahli sejarah mempercayai bahawa tamadun ini menggunakan sistem berangka asas 8 dan memiliki pengetahuan tentang nisbah lilitan bulatan dengan diameternya . Alat-alat matematik yang ditemukan termasuk sebatang pembaris perpuluhan yang tepat. elips. dan "banyak". Dari tempoh Hellenistik. dan sebilangan bentuk dan reka bentuk geometri. yang digunakan sebagai hiburan. 2000—1800 SM. Satu permasalahan dikira penting kerana ia memberikan cara untuk mencari isi . Tambahan pula. iaitu nilai π. serta lukisan-lukisan bulatan dan segi tiga sepusat dan bersilang. termasuk bentuk-bentuk tempayan. ia mengandungi apa yang kita kenali sebagai "permasalahan perkataan" atau "cerita permasalahan". lalu memberikan matematik Hellenstik.000 SM. teknik-teknik pembinaan besar-besaran Mesir melambangkan bukan sahaja pengukuran (survei) tetapi juga membayangkan pengetahuan nisbah keemasan. Teks matematik tertua buat masa ini papirus Moscow.28. sebuah alat kulit yang digunakan untuk mengukur 8–12 bahagian penuh ufuk dan langit. 1850 – 600 SM)[sunting] Rencana utama: Matematik Mesir Matematik Mesir merujuk kepada matematik yang ditulis dalam bahasa Mesir. serta juga gagasan "tiada" atau "sifar" apabila mempertimbangkan kawanan haiwan. Pada kira-kira tahun 2600 SM. "dua". India kuno mengembangkan:     sebuah sistem timbang dan ukur seragam yang mempergunakan sistem perpuluhan. sebagai sebahagian papirus Kerajaan Pertengahan Mesir bertarikh kk. serta juga mungkin memahami pengukuran masa berdasarkan pergerakan bintang-bintang. para pemburu memiliki konsep "satu".k. silinder. orang Mesir memperkenalkan sistem perpuluhan terawal yang diketahui yang membenarkan pengiraan tak tentu melalui simbol-simbol yang baru. dan tigaan Pythagorus ke dalam reka bentuk mereka. [2][3] Tulang Ishango yang ditemukan di kawasan hulu air Sungai Nile (Congo) telah wujud seawal 20. Matematik terawal India kuno yang diketahui wujud sejak dari kira-kira 3000-2600 SM di Tamadun Lembah Indus (Tamadun Harappan) di India Utara dan Pakistan. dengan pembahagian-pembahagian kecil dan persis. [6] Ahli matematik Mesir kuno (k. Pembelajaran matematik di Mesir kemudian diteruskan bawah pemerintahan Khalifah Islam sebagai sebahagian matematik Islam apabila bahasa Arab dijadikan bahasa penulisan sarjana Mesir. sebuah alat kulit yang bertindak sebagai kompasuntuk mengukur sudut-sudut pada permukaan satah atau pada ufuk dalam gandaan 40-360 darjah. kuboid.

Sebagai tambahan untuk memberi rumus luas dan kaedah bagi pendaraban. 8. serta kaedah-kaedah untuk menyelesaikan persamaanpersamaan linear dan kuadratik. dan pemahaman mudah bagi kedua-dua Penapis Eratosthenes dan teori nombor sempurna (dinamakan. ia juga mengandungi bukti bagi pengetahuan matematik lain (lihat [4]). Kamu akan mendapatinya betul. kita menerbitkan kegunaan 60 saat seminit.persamaan kuadratik dan persamaan kuasa tiga. orang Babylonia mempunyai sistem nilai tempat yang benar. Akhir sekali papirus Berlin (kk. Yunani. algebra. Kamu ambil 28 dua kali. mereka tidak . pengetahuan kita tentang matematik Babylonia berasal daripada melebihi 400 buah tablet lempung yang diekskavasi sejak dari dekad1850-an. Matematik Babylonia ditulis dengan menggunakan sistem angka perenampuluhan (asas-60). jitu hingga kurang dari satu peratus. tiga unsur geometri terkandung dalam papirus Rhind mencadangkan pembuktian termudah bagi geometri analisis: (1) paling pertama. hasilnya dua. Berbeza dengan kekurangan sumber matematik Mesir. Bagaimanapun. Sesetengah tablet tersebut kelihatan merupakan kerja sekolah yang disemak. hasilnya 4. hasilnya 8. Kamu mengkuasa-duakan 4 ini akan menjadi 16. dengan angka-angka yang ditulis pada lajur kiri mewakil nilai yang lebih besar. Berdasarkan ini. dan 4. tempat ini kemudian hilang sama sekali pada zaman Keyunanian dan sejak dari masa itu. Bagaimanapun. min aritmetik. Dituliskan dalam skrip tulisan pepaku. termasuklah nombor gubahan dan perdana. ia 56. Kemajuan-kemajuan matematik Babylonia dipermudah oleh fakta bahawa nombor 60 mempunyai banyak pembahagi. pembahagian dan menggunakan unit pecahan. dan Rom. Kamu ambil satu pertiga dari enam. tablet-tablet itu ditulis semasa tanah liatnya masih lembap dan dibakar di dalam ketuhar atau melalui haba matahari.geometri dan harmoni. Berbeza dengan orang Mesir. 1300 SM [8] [9]) menunjukkan masyarakan Mesir purba mampu menyelesaikan persamaan algebra tertib kedua [10]. 60 minit sejam. matematik Babylon bergabung dengan matematik Yunani dan Mesir untuk menghasilkan matematik Keyunanian. [7] Tablet-tablet itu juga merangkumi jadual-jadual pendaraban dantrigonometri. kerja purba mengkuasa-duakan bulatan. 1650 SM [3]) merupakan teks matematik utama lain. Kamu mengkuasa-duakan 2. (2) kedua.padu frustum: "Jika kamu diberitahu: Sebuah piramid terpenggal yang 6 bagi ketinggian menegaknya dengan 4 bagi tapa dan 2 di atas. Tablet Babylonia YBC 7289 memberikan anggaran √2 yang tepat sehingga lima tempat perpuluhan. Ia juga menunjukkan bagaimana untuk menyelesaikan persamaan linear tertib pertama [6] begitu juga dengan janjang aritmetik dan geometri [7]. Juga.k. dan (3) ketiga. Kebanyakannya yang diekskavasi antara tahun 1800 SM hingga tahun 1600 SM merangkumi topik-topik yang termasuk pecahan. sebuah manual arahan dalam aritmetik dan geometri. Kamu menambahkan 16. bagaimana untuk mendapatkan penghampiran bagi penggunaan paling awal bagi kotangen. serta juga penghitungan tigaan Pythagorus (sila lihat Plimpton 322). Ahli matematik Babylon kuno (k. Tengok." Papirus Rhind (kk. dan 360 (60 x 6) darjah sebulatan. 1800 – 550 SM)[sunting] Rencana utama: Matematik Babylon Matematik Babylonia merujuk kepada mana-mana matematik orang Mesopotamia (Iraq kini) dari masa awal Sumer sehingga permulaan Zaman Keyunanian. iaitu serupa dengan sistem perpuluhan. hasilnya 56. Kamu menggandakan 4. hasilnya 28. itu yang bernombor 6)[5]. Ia dinamai sebagai matematik Babylonia kerana peranan utama Babylon sebagai sebuah tempat pengajian.

kurun ke-9 SM) menganggarkan nilai π hingga dua tempat perpuluhan. Pāṇini (kk. Dari Dinasti Zhou. Karya Panini juga digunakan pada perintis teori moden bagi tatabahasa formal(penting dalam pengiraan). corresponds to the binomial theorem. yang menggunakan 64 pilih atur sebuah garis pejal atau putus-putus untuk tujuan berfalsafah atau mistik. supaya nombor 123 dituliskan (dari atas ke bawah) sebagai lambang untuk 1 diikuti oleh angkanya untuk seratus. Ini adalah sistem bilangan yang termaju di dunia dan membenarkan pengiraan diangkutkan pada suan pan atau sempoa Cina. nilai tempat sesuatu simbol harus disimpul berdasarkan konteksnya. perniagaan dan kejuruteraan dan termasuk bahan pada segi tiga kanan dan π. danrekursi dengan canggihnya yang tatabahasanya mengadakan kuasa pengiraan bersamaan dengan mesin Turing. Ahli matematik India kuno (k.mempunyai titik perpuluhan dan oleh itu. 1300 SM – 200 Masihi)[sunting] Rencana utama: Matematik Cina Mulanya dari zaman Shang (1500—1027 SM). extant terawal matematik Cina mengandungi nombor-nombor yang dituliskan pada kerang kura-kura [11] [12]. abad ke-5 SM) merumuskan peraturan tatabahasa untuk Bahasa Sanskrit. His discussion of the combinatorics ofmeters. Tarikh penciptaan suan pan tidak tentu.k. Maharaja Qin Shi Huang (Shi Huang-ti) mengarahkan bahawa semua buku tersebut dibakarkan. Yang terpenting dari kesemuanya adalah Sembilan Bab pada Kesenian Matematik.Pingala (kira-kira abad ke-3 SM-abad pertama SM) dalam karangan prosodi yang menggunakan peranti yang secocok dengan sistem berangka deduaan. dan menggunakan peraturan meta. menyelesaikan persamaan linear dan persamaan kuadratik. 800-500 SM) adalah teks geometri yang menggunakan nombor bukan nisbah. sebagai akibatnya sedikit yang diketahui dengan tentu mengenai matematik Cina kuno.k. pada 212 SM. tetapi rujukan terawal adalah pada AD 190 pada Supplementary Notes on the Art of Figures yang ditulis oleh Xu Yue. Pingala's work also contains the basic ideas . [13] Sutra Sulba (kk. ia mengandungi masalah 246 perkataan. 900 SM – 200 Masihi)[sunting] Rencana utama: Matematik India Shatapatha Brahmana (kk. transformasi. akhirnya angka untuk 3. Dinasti Han (206 BC—AD 221) menghasilkan karya matematik yang dianggapkan berkembang pada karya-karya yang hilang sekarang. Suan pan sudah tentu digunakan lebih awal dari tarikh ini. manakala bentuk Panini-Backus menggunakan oleh kebanyakan bahasa pengaturcaraan moden yang juga membawa maksud serupa dengan petua tatabahasa Panini. Catatannya mirip dengan catatan matematik moden. karya matematik yang terlama yang telah diselamatkan dari pembakaran buku adalah I Ching. memberikan kaedah bagi mengkuasa duakan bulatan. mengembangkan trirangkap Pythagoras secara algebra dan memberikan bukti] pernyataan dan perangkaan bagi teorem Pythagoras. Nombo-nombor ini menggunakan sistem perpuluhan. Di China. Sedangkan arahan ini tidak dituruti dengan secara besar. nombor perdana. dan petua tigaan dan punca kuasa tiga. Ahli matematik Cina kuno (k. Selepas tempoh pembakaran buku tersebut. mengira punca kuasa dua bagi 2 hingga lima tempat perpuluhan. termasuk pertanian. kemudian angkanya untuk 2 diikuti oleh angka untuk sepuluh.

with recent archeological evidence appearing to push back that date to around 600 BC. set theory. Mesir. fundamental laws of indices. logarithms. quadratic indeterminate equations. Matematik Yunani dan Keyunanian (k. Sicily dan Itali Selatan. quartic equations. They were the first to develop transfinite numbers. matematik Greek yang dikaji sejak zaman keyunanian (sejak 323 SM) merujuk kepada semua matematik yang ditulis dalam bahasa Greek. Asia Minor. . and finite and infinite powers. Sebaliknya. Between 400 BC and AD 200. 550 SM – 300 Masihi)[sunting] Rencana utama: Matematik Yunani Thales dari Miletus Matematik Greek yang dikaji sebelum zaman keyunanian hanya merujuk kepada matematik Greece. permutations and combinations. Jaina mathematicians began studying mathematics for the sole purpose of mathematics. Mesopotamia. cubic equations. arithmetic and geometric progressions. simultaneous equations. Accurate computations for irrational numbers could be found. Ini disebabkan matematik Greek sejak masa itu bukan hanya ditulis oleh orangorang Greek tetapi juga oleh para cendekiawan bukan Greek di seluruh dunia keyunanian sehingga hujung timurMediterranean. Kebanyakan teks matematik yang ditulis dalam bahasa Greek telah ditemui di Greece. and the use of zero and negative numbers. sequences and progressions.of Fibonacci numbers (called maatraameru). Matematik Greek dari saat itu bergabung dengan matematik Mesir dan Babylon untuk membentuk matematik keyunanian. compound series. The Brāhmī script was developed at least from the Maurya dynasty in the 4th century BC. which includes computing square roots of numbers as large as a million to at least 11 decimal places.k. The Brahmi numerals date to the 3rd century BC. The Bakshali Manuscript written between 200 BC and AD 200 included solutions of linear equations with up to five unknowns. the solution of the quadratic equation. squaring and extracting square roots.

Unsur-unsur.k. serta saringan Eratosthenes untuk menentukan nombor perdana. Euclid menulis sebuah buku yang telah dipergunakan sebagai buku teks matematiks di seluruh Eropah. dan India. 507 BC) walapun takat pengaruh mereka masih dipertikaikan. Matematik Klasik Cina (k. Mesopotamia. Bukti-bukti abstrak tercatat yang pertama adalah dalam bahasa Greek. banyak teks ini dianggap sebagai salinan karya-karya yang ditulis semasa dan sebelum zaman keyunanian. Archimedes dilembing oleh seorang askar Rom semasa menulis formula-formula matematik pada debu ketika berumur 75 tahun. dan semua kajian logik yang masih wujud berasal daripada kaedah-kaedah yang disediakan oleh Aristotle. 546 SM) dan Pythagoras (k. Dalam karyanya. jika bukan ahli matematik yang terunggul di seluruh dunia sehingga masa ini. Menurut Plutarch. Mereka menggunakan kaedah ad hoc untuk membina sebuah bulatan atau elips dan mengembangkan sebuah teori kon yang menyeluruh.Walaupun teks matematik terawal dalam bahasa Greek yang telah ditemui ditulis selepas zaman keyunanian. serta menghasilkan formula-formula am. Selain daripada teorem-teorem geometri yang biasa seperti teorem Pythagorus.k.. Bagaimanapun. Adalah diaku secara umum bahawa matematik Greek berbeza dengan matematik jiran-jirannya dari segi desakannya terhadap bukti-bukti aksioman. Pythagoras mengemukakanteorem Pythagorus dan membina tigaan Pythagorus melalui algebra. tetapi keraguan adalah pada tahap beberapa dekad dan bukannya berabad-abad. Matematik Greek dianggap dimulakan oleh Thales (k. Sesetengah cendekiawan mengatakan bahawa Archimedes (287 – 212 SM) dari Syracuse ialah ahli matematik Greek yang terunggul. 400 – 1300)[sunting] Rencana utama: Matematik Cina Zu Chongzhi (abad ke-5) dari Dinasti Selatan dan Utara menghitung nilai π hingga tujuh tempat perpuluhan yang merupakan nilai π yang pal ing tepat selama hampir 1. [8] Ahli-ahli matematik Greek dan keyunanian merupakan orang-orang pertama bukan sahaja untuk memberi bukti kepada nisbah (hasil usaha parapenyokong Pythagorus).000 tahun.k.k. Thales menggunakan geometri untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti mengira ketinggian piramid dan jarak kapal dari pantai. Unsur-unsur merangkumi suatu bukti yang menunjukkan bahawa punca kuasa dua adalah suatu nisbah. tetapi juga untuk mengembangkan kaedah menerusi habisan. . Walaupun demikian. tarikh-tarikh penulisan matematik Greek adalah lebih pasti berbanding dengan tarikh-tarikh penulisan matematik yang lebih awal. dan bilangan nombor perdana adalah tidak terhingga. Mereka mungkin dipengaruhi oleh idea-idea Mesir. dan menyimpulkan kaedah-kaedah untuk mengasingkan formula yang betul daripada yang salah. kerana terdapat sebilangan besar kronologi yang mencatat peristiwa dari setahun ke setahun sehingga hari ini.k. 624 — k. banyak tarikh masih tidak pasti. Timur Dekat. dan Afrika Utara selama hampir dua ribu tahun. Menurut ulasan Proclus tentang Euclid. 582 — k. mereka mengambil banyak formula yang berbagai untuk keluasan dan isi padu. Masyarakat Rom tidak meninggalkan banyak bukti tentang minat mereka terhadap matematik tulen.

termasuk nombor negatif. dengan keluaran matematik Cina yang penting mengalami kemerosotan sehingga para mubaligh Jesuit membawa idea-idea matematik ulang-alik antara kedua-dua budaya itu dari abad ke-16 hingga abad ke-18.2563627 hari bagi setiap tahun purata mengikut bintang.k. kaedah-kaedah matriks untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dan teorem baki Cina.Selama seribu tahun yang menyusul dinasti Han. 400) memperkenalkan fungsi trigonometri bagi sinus. serta sinus songsang. mulai dari dinasti Tang sehingga dinasti Song. 400 – 1600)[sunting] Rencana utama: Matematik India Aryabhata Surya Siddhanta (k. mengembangkan teknik . dan menyediakan peraturan untuk menentukan pergerakan cakerawala kilau yang mengikut posisi-posisinya yang sebenar di langit. teorem bionomial. matematik Cina berkembang maju ketika zaman matematik Eropah masih belum wujud. kosinus. Karya ini telah diterjemahkan dalam Bahasa Arab dan Bahasa Latin sewaktu Zaman Pertengahan.25636305 hari.4 saat lebih lama daripada nilai moden sebanyak 365. Perkembangan-perkembangan yang mulamulanya dibuat di China dan hanya kemudian diketahui di dunia Barat. Orang Cina juga mengembangkan segi tiga Pascal dan peraturan tiga lama sebelum ia dikenali di Eropah. Matematik Klasik India (k. Walaupun selepas matematik Eropah mula berkembang maju semasa Zaman Perbaharuan Eropah. Kitaran waktu kosmologi yang dijelaskan dalam teksnya yang disalin daripada karya yang lebih awal adalah 365. Aryabhata memperkenalkan fungsi versinus dan menghasilkan jadual sinus trigonometri yang pertama. iaitu hanya 1. Pada tahun 499. matematik Eropah dan Cina merupakan dua tradisi yang berlainan.k.

Madhava menghitung nilai π sehingga sebelas tem pat perpuluhan sebagai 3.danalgoritma algebra. infinitesimal. 700 – 1600)[sunting] Rencana utama: Matematik Islam . Cendekiawan-cendekiawan Islam membawa ilmu sistem nombor ini ke Eropah menjelang abad ke-12 dan kini. Pada abad ke-10. mengkaji persamaan Pell. persamaan pembezaan. Beliau juga mengira nilai π hingga empat tempat perpuluhan sebagai 3. Bhaskara merupakan tokoh pertama untuk memikirkan kalkulus pembezaan. sistem ini telah menggantikan semua sistem nombor yang lebih lama di seluruh dunia. Beliau juga membuktikan teorem Rolle (kes khas untuk teorem nilai min). Brahmagupta memperkenalkan teorem Brahmagupta. Pada abad ke-7. Matematik Islam (k. dan menyiasat terbitan fungsi sinus. diikuti dengan terjemahan dalam bahasa Latin dari abad ke-13. ujian untuk ketumpuan. siri Taylor dan siri trigonometri. akibat pergolakan politik.Jyeshtadeva menggabungkan banyak perkembangan dan teorem Pusat Pengajian Kerala dalam karya Yuktibhasa. ulasan Halayudha bagi karya Pingala mengandungi sebuah kajian jujukan Fibonacci dan segi tiga Pascal. Sejak abad ke-14. siri kuasa. bersamaan dengan perkiraan astronomi tepat berasaskan sebuah sistem kegravitian heliosentrik. pekalipembezaan dan pembezaan.Madhava serta ahli-ahli matematik Pusat Pengajian Kerala yang lain mengembangkan ideanya dengan lebih lanjut.14159265359. Sebuah terjemahanAryabhatiya dalam bahasa Arab dari abad ke-8 dapat diperolehi. dan memperolehi penyelesaian nombor bulat untuk persamaan linear dengan suatu cara yang serupa dengan cara moden. perhubungan antara keluasan di bawah lengkuk dengan kamirannya. Kemudian pada abad ke-14. Brahmasphuta-siddhanta. pengamiran sebutan demi sebutan. Kemajuan matematik di India menjadi lembap sejak akhir abad ke-16. termasuk teorem nilai min. beliau buat pertama kali menerangkan dengan jelas tentang sistem angka Hindu-Arab serta penggunaan sifar sebagai pemegang tempat dan angka perpuluhan. serta konsep asas bagi seluruh perkembangan kalkulus. serta rumus Brahmagupta dan dalam karyanya. Pada abad ke-16. identiti Brahmagupta. kaedah lelaran bagi penyelesaian persamaan tak linear.k. sebuah teks kalkulus pembezaan pertama di dunia yang juga merangkumi konsep-konsep kalkulus kamiran. Adalah daripada terjemahan teks matematik India ini (sekitar 770) bahawa ahli-ahli matematik Islam telah diperkenalkan kepada sistem angka ini yang kemudian disesuaikan oleh mereka menjadi angka Arab. serta menggambarkan pembentukan matriks. serta sebilangan siri tak terhingga.1416. Mereka mengembangkan konsep-konsep analisis matematik dan nombor titik apung. bersamaan dengan konsep-konsep terbitan. Pada abad ke-12.

menulis banyak buku yang penting mengenai angka Hindu-Arab dan kaedah untuk menyelesaikan persamaan.Muḥammad ibn Mūsā al-Ḵwārizmī Kekalifahan Islam (Empayar Islam) yang diasaskan di Timur Tengah. termasuk pengenalan angka Hindu-Arab ketika karyakarya Brahmagupta diterjemahkan dalam bahasa Arab pada kira-kira tahun 766. Perkembangan algebra yang lebih lanjut telah dibuat oleh Abu Bakr alKaraji (953—1029) dalam karyanya. ahli astronomi Parsi abad ke9 dari Kekalifahan Baghdad. Penterjemahan berbagai-bagai teks matematik India dalam bahasa Arab memberikan kesan yang utama kepada matematik Islam. salah satu karyanya. ahliahli Islam minat akan astronomi khususnya. Perkataan algoritma berasal daripada namanya. bahasa Arab dipergunakan sebagai bahasa tertulis oleh cendekiawan-cendekiawan bukan Arab di seluruh dunia Islam pada waktu itu. dan sesetengah bahagian India (di Pakistan) pada abad ke-8mengekalkan dan menterjemahkan banyak teks matematik keyunanian (daripada bahasa Greek kepada bahasa Arab) yang kebanyakannya telah dilupai di Eropah pada masa itu. Serupa dengan ahli-ahli matematik India pada waktu itu. bukan semuanya ditulis oleh orang Arab kerana. Al-Khwarizmi sering dianggap sebagai bapa algebra moden dan algoritma moden. Afrika Utara. yang memperluas kaedah . Sesetengah ahli matematik yang terpenting adalah orang Parsi. manakala perkataan algebra berasal daripada judul Al-Jabr wa-al-Muqabilah. Walaupun kebanyakan teks matematik Islam ditulis dalam bahasa Arab. Karya-karya India dan keyunanian menyediakan asas untuk penyumbangan Islam yang penting dalam bidang matematik yang menyusul. al-Fakhri. Iberia. serupa dengan status bahasa Greek di dunia keyunanian. Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi.

pembahagian. Omar Khayyam. Ini adalah selari dengan kelembapan perkembangan matematik ketika orang Rom menaklukkan dunia keyunanian. Dalam abad ke-15. Abul Wafa menterjemahkan karyakaryaDiophantus dalam bahasa Arab dan mengembangkan fungsi tangen.algebra untuk merangkumi kuasa kamiran serta punca kuasa bagi kuantiti yang tidak diketahui. pendaraban. Karya-karya terawal Aristotle dikembangkan semula di Eropah. Yang amat penting ialah penemuan semula Organon. Ghiyath al-Kashi mengira nilai π sehingga tempat perpuluhan ke-16. Khayyam amat terpengaruh dalam pembaharuan takwim. menulis Perbincangan mengenai Kesukaran dalam Euclid. Jamshid al-Kashi. tanda persamaan. Melalui penterjemahan teks Arab dalam bahasa Latin. kebanyakan yang kini dipanggil matematik sekolah — kira-kira campur. Abu Kamil dan Abu Sahl alKuhi. serta penggunaan x sebagai simbol untuk kuantiti yang tak diketahui. Beliau memberi penyelesaian geometri untuk persamaan kuasa tiga yang merupakan salah satu perkembangan yang paling asli dalam matematik Islam. himpunan tulisan logik Aristotle yang disusun pada abad ke-1. Ahli-ahli matematik Islam lain yang terkenal termasuk al-Samawal. dan geometri — dikenali oleh orang-orang yang berpendidikan. Abu'l-Hasan alUqlidisi. perkembangan matematik Islam menjadi lembap. sebuah buku mengenai kecacatan dalam karya Unsur-unsur Euclid. Sebahagian besar trigonometri sfera dikembangkan oleh Nasir al-Din Tusi(Nasireddin).k. walaupun notasi mereka adalah besar dan memakan ruang: angka-angka rumi serta perkataan-perkataan digunakan. Terjemahan karya Al-Khwarizmi. Pada zaman Kerajaan Turki Uthmaniyah dalam abad ke 15. 1200 – 1600)[sunting] Di Eropah pada bermulanya Zaman Pembaharuan Eropah. Pada abad ke-10. oleh Robert of Chester dalam bahasa Latin pada abad ke12 adalah mustahak khususnya. pemuisi serta ahli matematik abad ke-12. Kebanyakan matematik yang kini diajar di universiti diketahui hanya oleh komuniti matematik di India atau masih belum diselidik dan dikembangkan di Eropah. .Thabit ibn Qurra. bukannya simbol: tidak adanya tanda plus. pengetahuan tentang angka Hindu-Arab serta perkembangan penting Islam dan India yang lain dibawa ke Eropah. Matematik Zaman Pembaharuan Eropah (k. Al-Jabr waal-Muqabilah. Beliau juga menulis sebuah karya yang terpengaruh mengenai postulat selari Euclid. Kashi juga mencipta algoritma untuk mengira punca kuasa ke-n yang merupakan kes yang khas untuk kaedah-kaedah yang diberikan berabad-abad kemudian oleh Ruffini dan Horner. salah seorang ahli matematik Parsi pada abad ke-13. mula-mulanya dalam bahasa Arab dan kemudian dalam bahasa Greek. kira-kira tolak.

Copernicus menerbitkan karyanya. trigonometri bertumbuh menjadi satu cabang matematik yang utama. Fibonacci menghasilkan matematik penting yang pertama di Eropah sejak masa Eratosthenes. tetapi diterbitkan buat pertama kali oleh Gerolamo Cardano dalam karyanya. seorang Inggeris. Disebabkan sebahagian oleh keinginannya untuk membantu Kepler dalam penghitungan. seorang Jerman. Tycho Brahe. Yang pertama daripada ini ialah penyelesaian am bagi persamaan kuasa tiga yang secara umumnya dikatakan dicipta oleh Scipione del Ferro pada kira-kira tahun 1510. Kepler berjaya dalam perumusan hukum-hukum matematik mengenai gerakan planet. Abad ke-17[sunting] Abad ke-17 memperlihatkan ledakan yang tidak pernah berlaku dahulu tentang idea-idea matematik dan sains di seluruh Eropah. pada tahun 1595. Dan Isaac Newton. seorang Denmark. mencerap bulan-bulan yang mengelilingi Musytari dengan menggunakan sebuah teleskop yang berdasarkan mainan yang diimport dari Holland. Tetapi sejauh yang kini diketahui. Pada awal abad ke-13. membenarkan orbit-orbit ini diplot pada suatu graf. mengumpulkan sejumlah data matematik yang amat besar untuk memerihalkan kedudukankedudukan planet di langit. Lord Napier di Scotland merupakan orang pertama untuk menyelidik logaritma tabii. dan Vesalius menerbitkan De humani corporis fabrica yang mengolahkan tubuh manusia sebagai suatu himpunan organ. Jadual sinus dan kosinus Regiomontanus diterbitkan pada tahun 1533. Didorong oleh desakan pelayaran serta keperluan yang semakin bertambah untuk peta-peta kawasan besar yang tepat. seorang Perancis. Galileo Galilei. Pada tahun 1543yang penting. menemui hukum-hukum fizik yang . yang menegaskan bahawa Bumi mengelilingi Matahari. perkembangan-perkembangan matematik muncul dengan pantas dan bergabung dengan kemajuan dalam bidang sains untuk menghasilkan faedah bersama. pada akhir abad. Ini diikuti dengan cepat oleh penyelesaian persamaan kuartik am oleh Lodovico Ferrari Sejak masa itu. matematik ditulis menggunakan angka Hindu-Arab dalam bentuk yang tidak amat berbeza dengan notasi-notasi yang anggun yang kini digunakan. Geometri analisis yang dikembangkan oleh Descartes.Keinginan yang dibangkitkan semula tentang perolehan pengetahuan baru mencetuskan pembaharuan minat terhadap matematik. Johannes Kepler. satu lompang yang melebihi seribu tahun. Muridnya. seorang Itali. [9] Disebabkan oleh Regiomontanus (1436—1476) dan François Vieta (1540—1603). De revolutionibus.Bartholomaeus Pitiscus merupakan orang pertama yang menggunakan perkataan ini ketika beliau menerbitkan karyanya. Ars magna. hanya sejak akhir abad ke16 bahawa ahli-ahli matematik mula membuat kemajuan tanpa sebarang prajadian di mana-mana tempat di dunia. antara lain. memulakan kerjanya dengan data ini. Trigonometria.

3. Gottfried Wilhelm Leibniz di negara Jerman mengembangkan kalkulus dan banyak notasi kalkulus yang masih digunakan pada hari ini.. ganjarannya tidak terbatas. dengan pertaruhan. Dari satu segi. adalah lebih tua daripada mana-mana teks tertulis yang masih wujud. dengan suratmenyurat antara Pierre de Fermat dengan Blaise Pascal.menerangkan orbit-orbit planet serta juga matematik kalkulus yang dapat digunakan untuk menyimpulkan hukum-hukum Kepler daripada prinsip kegravitaan semesta Newton. Salah satu cara untuk melihat perkembangan berbagai-bagai sistem nombor matematik moden adalah untuk melihat nombor-nombor baru yang dikaji dan diselidikkan bagi menjawab soalan-soalan aritmetik yang . mencuba menggunakan teori kebarangkalian yang baru dikembangkan ini untuk memperdebatkan pengabdian hidup pada agama. Peradabanperadaban terawal — di Mesopotamia. 2. Abad ke-18[sunting] Leonhard Euler oleh Emanuel Handmann. sebagaimana yang dikekalkan pada struktur-struktur monolitik.. Seperti yang telah dilihat. ini membayangkan perkembangan yang kemudian terhadap teori utilitipada abad ke-18 dan ke-19. 1.. Sains dan matematik telah menjadi sebuah usaha antarabangsa yang kemudian tersebar ke seluruh dunia. berdasarkan alasan bahawa walaupun jika kebarangkalian kejayaan adalah kecil. Selain daripada penggunaan matematik untuk mengkaji langit. Pascal. Mesir. pengetahuan nombor tabii.. Pascal dan Fermat menyediakan persediaan asas untuk penyelidikan teori kebarangkalian dan hukum-hukum kombinatorik yang sepadan dalam perbincangan-perbincangan mereka tentang permainan pertaruhan. matematik gunaan mula berkembang ke bidang-bidang yang baru. India dan China — tahu akan matematik. Secara berasingan.

memberi jawapan 1. khususnya dalam kes kalkulus. matematik yang lebih lama memberikan asas logik yang lebih kukuh. dalam bidang geometri. dan ahli-ahli matematik abad ke-19 yang lain mempergunakan ini untuk membuktikan bahawa tepi lurus dan . Euler kemudian memperoleh salah satu identiti yang luar biasa dalam seluruh matematik: (Sila lihat Identiti Euler. Mengetepikan banyak sumbangannya kepada sains. seorang Norway. Beliau juga mempopularkan penggunaan huruf Greek untuk nisbah lilitan dengan diameternya. Tetapi jawapan yang lebih baik muncul dengan rekaan perpuluhan yang dikembangkan oleh John Napier (1550 1617) dan kemudian dijadi sangat baik oleh Simon Stevin.dilakukan pada nombor-nombor yang lebih tua. Napier juga mengkaji pemalar baru yang Leonhard Euler (1707 . Lagi satu soalan yang lazim adalah: apakah jenis nombornya untuk punca kuasa dua? Orang-orang Yunani tahu bahawa hasilnya bukan sesuatu pecahan. nombor-nombor negatif dikembangkan untuk menjawab soalan: apakah hasilnya apabila anda menolak nombor yang lebih besar dengan nombor yang lebih kecil.) Abad ke-19[sunting] Pada sepanjang abad ke-19. Beliau mengemukakan buat pertama kali bukti-bukti yang memuaskan mengenai teorem asas algebra dan hukum kesalingan kuadratik. melalui karya-karya Augustin-Louis Cauchy dan Karl Weierstrass. Rekaan sifar mungkin menyusul daripada soalan yang sama: apakah hasilnya apabila anda menolak sesuatu nombor dengan nombor yang sama. Euler amat terpengaruh dalam pemiawaian istilah dan notasi matematik yang lain. Beliau menamakan punca kuasa dua bagi minus 1 dengan simbol i. Selain daripada haluan-haluan baru dalam bidang matematik. beliau membuat kerja revolusioner tentang fungsi pemboleh ubah kompleks dalam bidang matematik tulen. Nikolai Ivanovich Lobachevsky mengembangkan dan menyelidiki geometri bukan Euclid. apabila dikalikan dengan 3. hidup salah satu ahli matematik yang terunggul.1855). serta mengenai penumpuan siri. pecahan dapat menjawab soalan: apakah nombor yang. William Rowan Hamilton mengembangkan algebra bukan kalis tukar tertib. dan lama kemudian di Jerman. seorang Perancis. Menggunakan perpuluhan dan idea yang menjangka konsep had. dan soalan ini mungkin memainkan peranan dalam perkembangan pecahan lanjar. had-had matematik diperiksa dengan teliti. dan Évariste Galois. matematik menjadi semakin abstrak. membuktikan bahawa tidak terdapat sebarang kaedah algebra am untuk menyelesaikan persamaan polinomial yang melebihi empat darjah.1783) menamakan e. Carl Friedrich Gauss (1777 . Niels Henrik Abel. Di India dan China. Pada zaman prasejarah. Dalam abad ini. Juga buat pertama kali.

Penyelidikan Abel dan Galois tentang penyelesaian pelbagai persamaan polinomial menyediakan persediaan asas untuk mengembangkan dengan lebih lanjut teori kumpulan dan bidangbidangalgebra abstrak yang berkaitan. Sebelum abad-20. umpamanya Napier. Ahli-ahli matematik telah gagal dalam percubaan mereka untuk menyelesaikan masalah-masalah ini sejak masa Yunani kuno. Niels Henrik Abel yang tidak dapat pekerjaan. dan Persatuan Matematik Amerika pada tahun 1888. umpamanya Gauss. Abad ke-19 juga memperlihatkan pengasasan persatuan-persatuan matematik yang pertama: Persatuan Matematik London pada tahun 1865. para ahli fizik dan ahli sains yang lain telah memperlihatkan teori kumpulan sebagai cara yang ideal untuk mengkaji simetri. Kebanyakan kalinya. Pada abad ke-20. Abad ke-20[sunting] . bilangan ahli matematik yang kreatif di dunia pada mana-mana satu masa adalah terhad.kompas pada dirinya tidaklah mencukupi untuk membahagikan tiga sama sudut sembarangan. Société Mathématique de France pada tahun 1872. ahli-ahli matematik dilahirkan dalam kekayaan. umpamanya Fourier. atau untuk membina segi empat sama yang sama keluasannya dengan sesuatu bulatan yang tertentu. Tidak terdapat banyak punca pendapatan selain daripada mengajar di universiti.Circolo Mathematico di Palermo pada tahun 1884. untuk membina tepi kubus yang isi padunya dua kali lebih besar daripada sesuatu kubus yang tertentu. atau disokong oleh penaung-penaung kaya. Persatuan Matematik Edinburg pada tahun 1864. maut akibat batuk kering. atau di sekolah tinggi seperti dalam kes Lobachevsky.

kecuali beberapa yang amat penting. beratus-ratus Ph. Srinivasa Aaiyangar Ramanujan (1887-1920) mengembangkan melebih 3. . Pada dekad 1910-an. Abad ke-21[sunting] Pada bermulanya abad ke-21. Perkembangan matematik bertumbuh dengan pesat. dan kemakmuran yang tidak termimpi oleh ahli-ahli falsafah kuno. matematik juga mempengaruhi seni apabila geometri fraktal menghasilkan bentuk-bentuk indah yang tidak pernah dilihat dahulu. fungsi sekatan serta asimptotnya. dan teori nombor perdana. ahli matematik Perancis. dan teori permainan mengubahkan jenis-jenis soalan yang dapat dijawab dengan kaedah-kaedah matematik. Beliau juga membuat kejayaan cemerlang serta penemuan yang utama dalam bidangfungsi gama. matematik komputer. terdapat kenyataan benar yang tidak dapat dibuktikan. Kurt Gödel membuktikan bahawa di mana-mana sistem matematik yang merangkumi integer. Menjelang akhir abad.000 teorem. Teorem-teorem termasyhur dari masa dahulu memberikan tempat kepada teknik-teknik yang baru dan lebih berkesan. banyak pendidik menyatakan kebimbangan mengenai sebuah kelas rendah yang baru.Peta yang menunjukkan Teorem Empat Warna Pekerjaan ahli matematik benar-benar bermula pada abad ke-20. termasuk sifat-sifat nombor gubahan sangat tinggi. Bourbaki. komunikasi. dan teknologi bersama-sama mencipta pengetahuan. sains. [10] Pada waktu yang sama. Paul Cohen membuktikan ketakbersandaran hipotesis kontinumberdasarkan aksiom piawai teori set. dalam matematik dianugerahkan. kejuruteraan. iaitu buta huruf matematik dan sains. Terdapat juga penyelidikan-penyelidikan baru tentang had matematik. Andrew Wiles yang bekerja bersendirian di dalam pejabatnya selama bertahun-tahun membuktikan teorem terakhir Fermat. dan pekerjaan-pekerjaan boleh didapati untuk kedua-dua pengajaran dan industri. mencuba menggabungkan semua bidang matematik menjadi satu keseluruhan yang koheren. bentuk modular. statistik. Seluruh bidang-bidang baru matematik seperti logik matematik. Wolfgang Haken dan Kenneth Appel menggunakan sebuah komputer untuk membuktikan teorem empat warna.D. dan fungsi teta maya. matematik. siri hipergeometri. dengan terdapat terlalu banyak kemajuan untuk membincangkan. Setiap tahun. siri mencapah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful