Pengenalan Tahukah anda apa yang dimaksudkan dengan matematik?.

Terdapat banyak pengertian bagi matematik antaranya ialah matematik adalah pengkajian tentang corak/pola, matematik adalah pengkajian tentang perhubungan / perkaitan, matematik adalah suatu bahasa, matematik adalah suatu kajian seni, matematik adalah berkaitan dengan aritmetik, algebra, trigonometri, kalkulus dan sebagainya, matematik adalah satu cara berfikir atau matematik adalah alat / rekreasi dalam kehidupan harian. Namun apa pun pengertian matematik setiap budaya didunia mengamalkan matematik. Ini kerana dalam kehidupan kita pelbagai aktiviti yang kita lakukan berkait rapat dengan matematik. Matematik melatih akal kita supaya

berfikir secara logik dan rasional. Pengetahuan dalam metematik sesungguhnya memainkan peranan penting dalam kehidupan kita. Tetapi tahukah kita bagaimana sejarah matematik bermula dan siapakah tokoh-tokoh yang banyak memberi sumbangan dalam perkembangan sejarah matematik. Mari kita lihat perkembangan sejarah matematik : Peringkat pertama (sebelum 400 SM)  Bermula dari masa manusia menggunakan tanda atau symbol untuk membilang hingga tokoh-tokoh matematik Yunani menemui system teori matematik yang pertama. Peringkat kedua ( 400 SM – 1700 TM)  Merupakan perkembangan arimetik, geometri, algebra, dan trigonometri ke tahap yang mantap (menjadi satu system yang sempurna) Peringkat ketiga ( 1700 TM – 1900 TM )  Peringkat perkembangan matematik tradisi ke peringkat perubahan dan penemuan .

Peringkat keempat ( 1900 TM – kini )  Dikenali sebagai peringkat moden, merupakan peringkat perkembangan matematik daripada konkrit kepda abstrak. Setiap perkembangan matematik pasti ada tokohnya. Terdapat ramai ahli metematik di seluruh dunia yang menyumbang kepada perkembangan sejarah perkembangan matematik. Berikut adalah nama-nama besar dan sumbangannya dalam dunia matematik :

Pythagoras hidup dalam zaman 500's BC, dan merupakan salah seorang daripada ahli fikir Greek. Beliau menghabiskan sebahagian besar masanya di Sicily dan selatan Itali. Pengikut-pengikut setia beliau bergelar ‘Brotherhood of Pythagoreans’, terdiri daripada lelaki dan perempuan dan mereka menumpukan sepenuh masa mengkaji matematik. Mereka sentiasa bersama Pythagoras dan mengajar orang lain tentang apa yang telah Pythagoras ajarkan kepada mereka. Mereka terkenal dengan kehidupan yang sejati / tulin, di mana mereka tidak makan kacang kerana pada fikiran mereka, kacang bukan benda yang sepenuhnya tulin. Mereka berambut panjang, berbaju biasa sahaja dan berkaki ayam. Pythagoreans berminat dalam falsafah terutama falsafah dalam muzik dan matematik. Menurut mereka, muzik mengel perkembanguarkan bunyi yang mempunyai makna dan matematik pula mempunyai cara atau peraturan bagaimana sesuatu perkara berlaku. Pythagoras sendiri dikenali sebagai orang yang berjaya membuktikan bahawa Teorem Pythagoras adalah benar. Pythagoreans menulis banyak bukti berbentuk geometri, tetapi agak sukar untuk menentukan siapa membuktikan apa, disebabkan kumpulan ini ingin merahsiakan semua penemuan. Mereka menemui nombor bukan nisbah (irrational numbers)! Pythagoras ( 569 BC – 475 BC ) MTE3102 Kurikulum Pendidikan Matematik 142. Sehingga ke hari ini, tiada seorang pun yang mengetahui dengan mendalam tentang sejarah hidup Euclid. Kita hanya mengetahui bahawa beliau bekerja di bandar Alexandria, Mesir untuk beberapa ketika. Tiada didapati gambar beliau di mana-mana. Ada yang berpendapat kewujudan beliau diragui. Kemungkinan nama Euclid diada-adakan sahaja. Walaubagaimana pun, Euclid (atau mereka yang menggelarkan diri mereka Euclid) hidup dalam masa 300 BC. Beliau ( atau mereka ) belajar di Akademi Plato di Athens, di mana dia banyak belajar tentang matematik dan seterusnya terkandung dalam buku beliau. Beliau juga mungkin berjumpa Aristotle di sana. Sepertimana Anaxagoras sebelum beliau, Euclid mahu membuktikan bahawa benda-benda boleh dibuktikan melalui penggunaan logik dan alasan (reason). Pada asasnya, segala peraturan dalam Geometry hari ini adalah berdasarkan tulisan Euclid, terutamanya 'The Elements'. The Elements terdiri daripada cetakan berikut : Volumes 1-6: Plane Geometry,

4. di mana kita menggunakan sifar dalam pengiraan matematik. Liu Hui beranggapan bahawa kebanyakan kaedah dalam teks asal adalah penghampiran (approximations). algoritma untuk punca kuasa . Buku-buku Euclid terkenal disebabkan mudah untuk dibaca dan difahami. Euclid ( 325 BC – 265 BC ) MTE3102 Kurikulum Pendidikan Matematik 153. begitu juga tentang nombor bukan nisbah dan geometri tiga-dimensi. bertujuan menyediakan kaedah-kaedah untuk menyelesaikan masalah berkenaan kejuruteraan. Liu Hui hidup semasa kerajaan Wei.Volumes 7-9: Number Theory. beralih kepada penggunaan geometri untuk membuktikan sesuatu. Volume 10: Eudoxus' Theory of Irrational Numbers. Asia Barat dan Amerika selama dua ribu tahun. Ini merupakan buku praktikal bagi matematik. Volumes 11-13: Solid Geometry The Elements juga mengandungi permulaan bagi Teori Nombor. Brahmagupta adalah seorang ahli matematik yang sangat signifikan pada zaman India purba. garisan dan bentuk-bentuk. dan beliau mengkaji sejauh mana tepatnya penghampiran tersebut. Buku Euclid seterusnya adalah mengenai matematik lanjutan. ‘The Euclidean algorithm’ yang selalunya dirujuk sebagai ‘Euclid's algorithm’ digunakan untuk menentukan faktor sepunya terbesar (FSTB) bagi dua nombor integer. soal selidik. sehingga ke abad 20. Ini adalah salah satu daripada algoritma yang tertua . Ada yang mengatakan bahawa beliau mencuba untuk memahami konsep berhubung dengan topik ‘differential and integral calculus’. Kemudiannya. kita masih mempunyai salinan buku Euclid yang dimulakan dengan definisi asas tentang titik. Hari ini. juga terkandung dalam Euclid's Elements. lebih kurang 263 AD. Sejarah mencatatkan bahawa beliau menulis komentar terhadap ‘Nine Chapters’ pada tahun keempat di era Jingyuan di bawah pemerintahan Putera Chenliu. Beliau memperkenalkan konsep yang sangat berkesan tentang asas matematik. Tidak banyak perkara yang diketahui tentang Liu. berkenaan bagaimana segitiga dan bulatan dihasilkan. Ianya digunakan sebagai buku rujukan utama bagi matematik di semua sekolah di Eropah. urusan jual-beli dan urusan cukai.

Seorang penulis pada zaman itu. manusia menggunakan algoritma untuk mengira hasiltambah dan pembahagian cara panjang. Hari ini. paderi Zoroaster. Idea-idea beliau amat berguna kepada perkembangan di Eropah. yang kemudiannya membawa kepada perkembangan sembilan angka Arab termasuk sifar. Penulisan Brahmagupta banyak mengandungi konsep matematik dan astronomi sehingga ke hari ini. Nama keluarga beliau adalah Khwarizm dan Liu Hui ( 220 – 280 AD ) Brahmagupta ( 598 – 670 AD ) Muhammad Bin Musa Al-Khwarizmi ( 780 – 850 AD ) MTE3102 Kurikulum Pendidikan Matematik 16 merupakan keturunan Magus. Al-Khwarizmi juga bertanggungjawab memperkenalkan nombor-nombor Arab kepada Negara Barat. Buku inilah yang menjadi punca timbulnya cabang ilmu algebra sekarang. menggelar Brahmagupta sebagai Ganita Chakra Chudamani. yang bermaksud. Al-Khwarizmi juga seorang ahli astronomi yang menulis buku tentang astronomi dan jadual astronomi." Perkataan tersebut merujuk kepada kajian sistematik mengenai persamaan linear dan persamaan kuadratik. Buku terkenal beliau adalah ‘Hisab al-jabr w'al mugabalah’ di mana nama ‘algebra’ diperolehi. namun beliau adalah salah seorang yang sangat berpengaruh di kalangan ahli matematik Arab. Bhaksara II. Beliau merupakan ahli matematik. penyelesaian bagi persamaan kuadratik dan penggunaan matematik dan algebra untuk bercerita mengenai peristiwa astronomi dan jangkaan yang akan berlaku. 5. Tajuk itu kemudiannya diterjemahkan yang membawa maksud "the science of reunion and reduction. di mana prinsip sebenarnya datang daripada teks yang ditulis oleh AlKhawarizmi sejak 2000 tahun dahulu.dua. astronomi dan ahli geografi yang dilahirkan di sebuah bandar kecil di Persia sekitar tahun 770. Walaupun sedikit yang kita ketahui tentang Al-Khwarizmi. "mutiara di kalangan ahli matematik” (the gem in the circle of mathematicians). .

yang masih digunakan dalam matematik hari ini. . yang disebut teorem Pascal. Blaise Pascal ( 1623 – 1662 ) TOKOH MATEMATIK DUNIA Rene’ Descartes (1596-1650) Beliau adalah pencipta bagi cabang matematik geometri koordinat. teori fizik dan statistik sosial.6. Dalam hal penemuan. Menurut beliau. Perancis pada 19 Jun 1623. beliau menghasilkan mesin mekanik pertama pada tahun 1642. jadual Aktuaria. Beliau dilahirkan di Clermont Ferrand. Kemudian. adalah mencukupi untuk melukis suatu garis lurus jika penjangnya diketahui. Graf dilukis pada paksi Cartesan mengandungi satu set pasangan tertib (x.ahli fizik Torricelli Itali mengesahkan pemerhatian Pascal itu. Blaise Pascal meninggal dunia di Perancis pada 1662 pada usia 39. Pada awal kerjayanya dia merumuskan salah satu teorem asas untuk geometri unjuran. Sumbangan beliau terhadap Sains termasuklah bukti eksperimen bahawa medan merkuri meningkat atau berkurang sesuai dengan tekanan atmosfera sekitarnya. Beliau dikatakan mendapat idea mengenai koordinat ketika beliau sedang terbaring dan memerhatikan seekor labah-labah pada siling biliknya. Selain itu ia merumuskan teori matematik kebarangkalian.y). Pascal juga memberikan sumbangan terhadap pemahaman kita tentang prinsip sains (hukum Pascal). yang menyatakan bahawa cecair menekan sama (tekanan) ke semua arah.

Tentera Rom tidak mengetahui siapa sebenarnya. jam kayu dan jam matahari. Beliau juga dianggap sebagai “Bapa Kalkulus”. Pencapaian  Hukum Newton . roda yang dipusingkan oleh air. England. Beliau telah diajar mengenai kalkulus. maka beliau menghabiskan masa lapangnya dengan merekacipta berbagai permainan seperti lelayang bertanglung.Archimedes 287 – 212 sm Dilahirkan pada 287 sebelum masihi dan meninggal pada tahun 212 sebelum masihi ketika perang. Beliau kemungkinan mendapat pendidikan di Alexandria. Egypt merupakan kota terbesar pada ketika itu. Semasa kecil beliau tidak dapat bermain permainan kasar kerana badannya tidak cukup kuat. dibunuh oleh tentera Rom. Pencapaian beliau yang terkenal ialah     Hukum Hidrostatik Archimedes Mencipta Takal Skru Archimedes Menemui pi Sir Isaac Newton (1642-1727) Dilahirkan pada 1642 di sebuah keluarga petani di jajahan Lincoln. di sekolah Euklid..

 Teorem binomial .

Beliau banyak membuat kajian terhadap logik dan kebarangkalian. Yorkshire. Beliau mengembangkan lagi idea George Boole mengenai logik dengan mencipta gambarajah Venn untuk menunjukkan persilangan dan kesatuan set. England.John Venn (1834-1923) John Venn dilahirkan pada 4 August 1834 di Hull. Minatnya bertambah apabila membaca buku tulisan George Boole dan De Morgan. . England dan meninggal pada 4 April 1923 di Cambridge.

Antara pencapaiannya ialah :  Menemui Hukum Bode iaitu teorem binomial. Al-Biruni telah membincangkan . Afganistan).Johann Carl Friedrich Gauss Beliau dilahirkan pada 30 April 1777 di Brunswick. Jerman dan meninggal dunia pada 23 Feb 1855 di Göttingen. Kepintarannya terserlah seawal 7 tahun. Jerman. astronomi. hukum pertukaran kuadratik dan teorem nombor perdana  Pembinaan 17-gon(poligon) menggunakan pembaris dan kompas. Beliau banyak memberi sumbangan di dalam bidang Matematikdan astronimi. arithmetik-geometrik. Khwarazm (sekarang dikenali sebagai Kara-Kalpakskaya. Selama 600 tahun sebelum Galgeo. apabila dia mengira jumlah nombor 1-100 dengan cepat menyedari bahawa kiraan nombornya adalah 50 pasang dan setiap satunya ialah 101. Al-Biruni merupakan ahli falsafah. ahli geografi. Hanover . Beliau dilahirkan pada 15 September 973 di Kath. Uzbekistan) dan meninggal dunia pada 13 Dec 1048 di Ghazna (sekarang dikenali sebagai Ghazni. fizik dan ahli matematik. Al-Biruni (973-1050) Nama sebenarnya ialah Abu Arrayhan Muhammad ibn Ahmad al-Biruni.

6 km Al-Battani (850-929) Al-Battani atau Muhammad Ibn Jabir Ibn Sinan Abu Abdullah adalah bapa trigonometri dan dilahirkan di Battan. Beliau juga adalah orang yang pertama menyatakan bahawa jejari bumi ialah 6339. Damsyik. Beliau berjaya meletakkan trigonometri pada tahap yang tinggi dan merupakan orang pertama yang menghasilkan jadual cotangents .teori putaran bumi tanpa paksinya yang sendiri. Al-Battani diiktiraf sebagai ahli astronomi dan matematik Islam yang tersohor. Al-Biruni juga telah menggunakan kaedah Matematik untuk membolehkan arah kiblat ditentukan dari mana-mana tempat di dunia. Beliau putera Arab dan juga pemerintah Syria.

850) Nama penuhnya ialah Muhammad Ibn Musa Al-Khawarizmi dan dikenali sebagai bapa algebra. . Kaedah penyelesaian persamaan yang digunakan oleh Omar Khayyam adalah bersifat geometrikal. Khayyam sebenarnya bermaksud pembuat khemah. Perbaikan dan Pengurangan) dan Algebra. Gerard of Cremona dan Roberts of Chester telah menterjemahkan buku algebra Al-Khawarizmi ke dalam bahasa Latin. Omar Khayyam telah mengenal pasti 13 jenis bentuk persamaan kiub.Al-Khawarizmi (780 . Pada kurun ke-12. Ini termasuklah penyelesaian geometrik bagi persamaan kiub dan sebahagian daripada penyelesaian kebanyakan persamaan lain. Malah beliau juga menawarkan beberapa penyelesaian untuk beberapa masalah algebra. Terjemahan ini digunakan di seluruh dunia sehinggalah kurun ke-16 Omar Khayyam (1048-1131) Nama sebenarnya ialah Ghiyath al-Din Abul Fateh Omar Ibn Ibrahim al-Khayyam dan dilahirkan pada 18 Mei 1048 dan meninggal dunia pada 4 dec 1131. Antara buku-buku terkenal hasil tulisan beliau ialah Hisab Al-Jabr wal Mugabalah (Buku Pengiraan. Beliau pernah membuat percubaan untuk mengklasifikasikan kebanyakan persamaan algebra termasuk persamaan darjah ke tiga. Pengklasifikasian persamaan yang dilakukan oleh Omar Khayyam adalah berasaskan kerumitan sesuatu persamaan. Sumbangan terbesar Omar Khayyam ialah dalam bidang Algebra. Bukunya `Mazalat fi al-Jabr wa al-Muqabila’ adalah karya agungnya dalam bidang algebra dan sangat penting dalam perkembangan algebra. Beliau pakar dalam bidang matematik dan astronomi.

Khayyam berjaya memperkenalkan kalendar yang hampir-hampir tepat dan dinamakan AlTarikh-al. Di sana. beliau ditugas untuk menentukan kalendar solat yang tepat.Malikshah Jalal al-Din untuk bekerja di balai cerap. beliau banyak membuat kajian-kajian yang menjurus kepada pembentukan teori garisan selari. Beliau juga pernah diarahkan oleh Sultan Saljuq . .Dalam bidang geometri pula.Jalali.

Lihat senarai ahli matematik untuk sebuah senarai biografi ahli matematik. Bukti pertama yang benar aktiviti matematik di China dapat ditemui pada simbol berangka pada tulang keramat. Pada tahun 959 atau 960 Masehi. Sementara hampir semua kebudayaan menggunakan matematik asas (mengira dan mengukur). Istilah ini kini merujuk kepada sejumlah ilmu yang tertentu -. Yunani dan . Buku Ikhtisar mengenai Pengiraan melalui Pelengkapan dan Pengimbangan' Perkataan "matematik" berasal daripada perkataan Yunani. Selepas pengukuran dilakukan. Selain itu. matahari bergerak dalam satu pusingan yang berpusatkan bumi Lihat garis masa matematik untuk garis masa peristiwa-peristiwa matematik. ilmu. Beliau mempunyai pendapat yang berbeza mengenai model solar yang dikemukakan oleh Ptolemy yang menyatakan bahawa pergerakan matahari adalah mengikut kitaran seragam yang bukan berpusatkan bumi. Semua teks tersebut memberikan perhatian pada kononnya dipanggil Teorem Pythagoras. pengembangan matematik baru telah dilaporkan dalam beberapa kebudayaan dan zaman. μαθηματικός (mathematikós) bermaksud "suka belajar". atau pembelajaran". al-Khujandi. Al-Khazin yang tidak setuju dengan model itu mengusulkan satu model yang mana menurut beliau. μάθημα (máthema). dan tukaran. Al-Khazin merupakan salah seorang saintis yang tinggal di bandar dikenali. Rayy.” Salah satu hasil kerja al-Khazin iaitu Zij al-Safa’ih telah dinobatkan sebagai satu kejayaannya yang terbaik dalam kerja lapangan yang akhirnya menjadi bahan rujukan utama saintis lain. Sebelum zaman moden dan peluasan ilmu di merata-rata dunia. dan India kuno sekitar 800-500 SM (Sulba Sutras).pengajian deduktif pada kuantiti. ruang. contoh-contoh tulisan pengembangan matematik baru mengancam kegemilangan pada sebahagian orang tempatan. z. sementara Dinasti Han di China Kuno menyumbangkan Buku Panduan Pulau Laut danSembilan Bab mengenai Seni Matematik dari abad ke-2 SM sehingga abad ke-2 M. Mesopotamia sekitar 1800 SM (Plimpton 322). Kerja itu menggambarkan peralatan astronomi dan salinannya telah dibuat di Jerman pada waktu Perang Dunia Kedua. Hasil kerja al-Khazin dikatakan banyak dipengaruhi oleh motivasi yang diterimanya daripada ahli Matematik. Al-Khujandi mendakwa berjaya membuktikan bahawa x3 + y3 = z3 adalah mustahil untuk semua nombor x. yang bermakna "sains. Lebih dikenali sebagai al-Khazin dan merupakan ahli astronomi dan matematik terkenal pada zamannya. Kebanyakan teks matematik kuno yang dapat diperolehi datang dari Mesir purba diKerajaan Tengah sekitar 1300-1200 SM (Berlin 6619). al-Khazin berkata: “Saya menggunakan cincin yang saiznya kira-kira empat meter untuk mengukurnya. al-Khazin telah mengusulkan model solar yang berbeza daripada Ptolemy. y. struktur.Al Khazin (900-971) ABU Jafar Muhammad ibn al-Hasan Khazin lahir pada tahun 900 Masehi di Khurasan yang terletak di timur Iran. Perdana Menteri Rayy yang dilantik oleh Adud ad-Dawlah meminta alKhazin mengukur sudut tidak tepat gerhana iaitu sudut di mana permukaan rata atau datar yang muncul pada matahari untuk bergerak ke arah garisan Khatulistiwa di bumi. yang bertarikh kira-kira 1300 SM [1] [2]. yang nampaknya pengembangan matematik terawal dan tersebar selepas aritmetik dan geometri asas.

k. [1] Tambahan pula. Matematik Jainisme meyumbang dari abad ke-4 SM sehingga abad ke-2 Masihi.k.k.k.000 SM menunjukkan percubaan-percubaan awal untuk mengukur masa.k. artifak prasejarah yang ditemui di Afrika dan Perancis yang wujud sejak dari antara 35000 SM dan 20. 900 SM – 200 Masihi) 6 Matematik Yunani dan Keyunanian (k. 700 – 1600) 10 Matematik Zaman Pembaharuan Eropah (k. 1300 SM – 200 Masihi) 5 Ahli matematik India kuno (k. Bukti juga wujud bahawa penghitungan awal melibatkan kaum wanita yang menyimpan rekod-rekod kitaran haid mereka. 1200 – 1600) 11 Abad ke-17 12 Abad ke-18 13 Abad ke-19 14 Abad ke-20 15 Abad ke-21 16 Nota 17 Rujukan 18 Bibliografi 19 Lihat juga 20 Pautan luar Matematik pada awalnya[sunting] Lama sebelum rekod tertulis yang terawal. 550 SM – 300 Masihi) 7 Matematik Klasik Cina (k.k. berinteraksi dengan penemuan saintifik baru. Mesopotamia dan bandar Syracuse menambahkan ilmu matematik. umpamanya . 1850 – 600 SM) 3 Ahli matematik Babylon kuno (k. Isi kandungan [sorokkan]                     1 Matematik pada awalnya 2 Ahli matematik Mesir kuno (k. 400 – 1300) 8 Matematik Klasik India (k. terdapat lukisan-lukisan yang menunjukkan pengetahuan tentang matematik dan pengukuran masa berasaskan bintang. 400 – 1600) 9 Matematik Islam (k. telah dilakukan pada tahap yang sentiasa bertambahan. Mulanya di Zaman Pertengahan Itali di abad ke-16.k.k.kebudayaan keyunanian Mesir. 1800 – 550 SM) 4 Ahli matematik Cina kuno (k. para ahli paleontologi telah menemui batuan-batuan oker di sebuah gua di Afrika Selatan yang dihiasi dengan corak-corak geometri tercakar yang wujud sejak dari kira-kira 70 milenium SM lagi. Umpamanya. sementara ahli matematik Hindu dari abad ke-5 dan ahli matematik Islam dari abad ke-9 membuat penyumbangan banyak pada matematik. Satu ciri menarik perhatian mengenai sejarah matematik kuno dan Zaman Pertengahan adalah pengembangan lanjut matematik mengikut dengan berapa abad stagnasi. dan bersambungan ke hari ini. pengembangan matematik baru.k.

[4] Orang Mesir Pradinasti pada milenium ke-5 SM juga menggambarkan reka-reka bentuk ruang geometri. para pemburu memiliki konsep "satu". termasuk bentuk-bentuk tempayan. Pada kira-kira tahun 2600 SM. dan tigaan Pythagorus ke dalam reka bentuk mereka. dan sebilangan bentuk dan reka bentuk geometri. sebuah alat kulit yang bertindak sebagai kompasuntuk mengukur sudut-sudut pada permukaan satah atau pada ufuk dalam gandaan 40-360 darjah. [6] Ahli matematik Mesir kuno (k. kuboid. "dua".000 SM. bahasa Yunani menggantikan bahasa Mesir bagi bagi bahasa penulisan sarjana Mesir. Skrip Indus masih tidak dapat ditafsirkan dan oleh itu. Matematik terawal India kuno yang diketahui wujud sejak dari kira-kira 3000-2600 SM di Tamadun Lembah Indus (Tamadun Harappan) di India Utara dan Pakistan. yang digunakan sebagai hiburan. 1850 – 600 SM)[sunting] Rencana utama: Matematik Mesir Matematik Mesir merujuk kepada matematik yang ditulis dalam bahasa Mesir. kon. Sejak dari kira-kira tahun 3100 SM. 29. jalan-jalan raya yang diletakkan pada sudut tegak yang sempurna. Salah satu tafsiran yang biasa adalah bahawa tulang itu merupakan bukti jujukan-jujukannombor perdana dan pendaraban Mesir kuno terawal yang diketahui. 30 cakar pada tulang atau batu. Telah didakwa juga bahawa monumenmonumen megalit dari seawal milenium ke-5 SM di Mesir dan kemudiannya monumen-monumen di England dan Scotland dari milenium ke-3 SM [5] menggabungkan gagasan- gagasan geometri seperti bulatan. dengan pembahagian-pembahagian kecil dan persis. Dari tempoh Hellenistik. tidak banyak yang diketahui tentang bentuk tertulis matematik Harappan.k. suatu teknologi bata yang maju yang menggunakan nisbah. elips. sebuah alat kulit yang digunakan untuk mengukur 8–12 bahagian penuh ufuk dan langit. Pembelajaran matematik di Mesir kemudian diteruskan bawah pemerintahan Khalifah Islam sebagai sebahagian matematik Islam apabila bahasa Arab dijadikan bahasa penulisan sarjana Mesir. serta juga mungkin memahami pengukuran masa berdasarkan pergerakan bintang-bintang.28. serta juga gagasan "tiada" atau "sifar" apabila mempertimbangkan kawanan haiwan. Teks matematik tertua buat masa ini papirus Moscow. India kuno mengembangkan:     sebuah sistem timbang dan ukur seragam yang mempergunakan sistem perpuluhan. sebagai sebahagian papirus Kerajaan Pertengahan Mesir bertarikh kk. dan "banyak". Seperti teks matematik purba lain. orang Mesir memperkenalkan sistem perpuluhan terawal yang diketahui yang membenarkan pengiraan tak tentu melalui simbol-simbol yang baru. 2000—1800 SM. ia mengandungi apa yang kita kenali sebagai "permasalahan perkataan" atau "cerita permasalahan". teknik-teknik pembinaan besar-besaran Mesir melambangkan bukan sahaja pengukuran (survei) tetapi juga membayangkan pengetahuan nisbah keemasan. silinder. Satu permasalahan dikira penting kerana ia memberikan cara untuk mencari isi . Tambahan pula. dan bermula detik ini matematik Mesir bergabung dengan Matematik Yunani dan Babylon. Bukti arkeologi telah menyebabkan sesetengah ahli sejarah mempercayai bahawa tamadun ini menggunakan sistem berangka asas 8 dan memiliki pengetahuan tentang nisbah lilitan bulatan dengan diameternya . [2][3] Tulang Ishango yang ditemukan di kawasan hulu air Sungai Nile (Congo) telah wujud seawal 20. lalu memberikan matematik Hellenstik. diikuti oleh garis mendatar. serta sebuah alat untuk mengukur kedudukan bintang bagi tujuan-tujuan pengemudian. serta lukisan-lukisan bulatan dan segi tiga sepusat dan bersilang. iaitu nilai π. Alat-alat matematik yang ditemukan termasuk sebatang pembaris perpuluhan yang tepat.

hasilnya 56. tempat ini kemudian hilang sama sekali pada zaman Keyunanian dan sejak dari masa itu. Kamu akan mendapatinya betul. min aritmetik. [7] Tablet-tablet itu juga merangkumi jadual-jadual pendaraban dantrigonometri. pengetahuan kita tentang matematik Babylonia berasal daripada melebihi 400 buah tablet lempung yang diekskavasi sejak dari dekad1850-an. dan 4. Berbeza dengan orang Mesir. mereka tidak . pembahagian dan menggunakan unit pecahan. Kebanyakannya yang diekskavasi antara tahun 1800 SM hingga tahun 1600 SM merangkumi topik-topik yang termasuk pecahan. hasilnya dua. Kamu menambahkan 16. dan Rom. Bagaimanapun. iaitu serupa dengan sistem perpuluhan. 8. dan (3) ketiga. 60 minit sejam. kita menerbitkan kegunaan 60 saat seminit. algebra.geometri dan harmoni.persamaan kuadratik dan persamaan kuasa tiga. ia 56. 1800 – 550 SM)[sunting] Rencana utama: Matematik Babylon Matematik Babylonia merujuk kepada mana-mana matematik orang Mesopotamia (Iraq kini) dari masa awal Sumer sehingga permulaan Zaman Keyunanian. Berdasarkan ini. (2) kedua. jitu hingga kurang dari satu peratus. Dituliskan dalam skrip tulisan pepaku. 1300 SM [8] [9]) menunjukkan masyarakan Mesir purba mampu menyelesaikan persamaan algebra tertib kedua [10]. Yunani. serta kaedah-kaedah untuk menyelesaikan persamaanpersamaan linear dan kuadratik. Kamu menggandakan 4. Kamu mengkuasa-duakan 4 ini akan menjadi 16. Juga. Bagaimanapun. kerja purba mengkuasa-duakan bulatan. itu yang bernombor 6)[5]. Ia juga menunjukkan bagaimana untuk menyelesaikan persamaan linear tertib pertama [6] begitu juga dengan janjang aritmetik dan geometri [7]. matematik Babylon bergabung dengan matematik Yunani dan Mesir untuk menghasilkan matematik Keyunanian. orang Babylonia mempunyai sistem nilai tempat yang benar. ia juga mengandungi bukti bagi pengetahuan matematik lain (lihat [4]). serta juga penghitungan tigaan Pythagorus (sila lihat Plimpton 322). dan 360 (60 x 6) darjah sebulatan. dengan angka-angka yang ditulis pada lajur kiri mewakil nilai yang lebih besar. tablet-tablet itu ditulis semasa tanah liatnya masih lembap dan dibakar di dalam ketuhar atau melalui haba matahari. Sebagai tambahan untuk memberi rumus luas dan kaedah bagi pendaraban. 1650 SM [3]) merupakan teks matematik utama lain. Berbeza dengan kekurangan sumber matematik Mesir. Tablet Babylonia YBC 7289 memberikan anggaran √2 yang tepat sehingga lima tempat perpuluhan. Matematik Babylonia ditulis dengan menggunakan sistem angka perenampuluhan (asas-60). tiga unsur geometri terkandung dalam papirus Rhind mencadangkan pembuktian termudah bagi geometri analisis: (1) paling pertama. Kemajuan-kemajuan matematik Babylonia dipermudah oleh fakta bahawa nombor 60 mempunyai banyak pembahagi. Kamu ambil 28 dua kali. Akhir sekali papirus Berlin (kk. Ahli matematik Babylon kuno (k. Sesetengah tablet tersebut kelihatan merupakan kerja sekolah yang disemak. Kamu mengkuasa-duakan 2. Tengok. Ia dinamai sebagai matematik Babylonia kerana peranan utama Babylon sebagai sebuah tempat pengajian. hasilnya 28.k. Kamu ambil satu pertiga dari enam. bagaimana untuk mendapatkan penghampiran bagi penggunaan paling awal bagi kotangen. hasilnya 8.padu frustum: "Jika kamu diberitahu: Sebuah piramid terpenggal yang 6 bagi ketinggian menegaknya dengan 4 bagi tapa dan 2 di atas. dan pemahaman mudah bagi kedua-dua Penapis Eratosthenes dan teori nombor sempurna (dinamakan. sebuah manual arahan dalam aritmetik dan geometri. termasuklah nombor gubahan dan perdana. hasilnya 4." Papirus Rhind (kk.

transformasi. Sedangkan arahan ini tidak dituruti dengan secara besar. His discussion of the combinatorics ofmeters. pada 212 SM. corresponds to the binomial theorem. Suan pan sudah tentu digunakan lebih awal dari tarikh ini. 900 SM – 200 Masihi)[sunting] Rencana utama: Matematik India Shatapatha Brahmana (kk. karya matematik yang terlama yang telah diselamatkan dari pembakaran buku adalah I Ching. Pāṇini (kk. ia mengandungi masalah 246 perkataan. memberikan kaedah bagi mengkuasa duakan bulatan. dan petua tigaan dan punca kuasa tiga. danrekursi dengan canggihnya yang tatabahasanya mengadakan kuasa pengiraan bersamaan dengan mesin Turing. Catatannya mirip dengan catatan matematik moden. sebagai akibatnya sedikit yang diketahui dengan tentu mengenai matematik Cina kuno. akhirnya angka untuk 3. abad ke-5 SM) merumuskan peraturan tatabahasa untuk Bahasa Sanskrit. [13] Sutra Sulba (kk. nombor perdana.k. Karya Panini juga digunakan pada perintis teori moden bagi tatabahasa formal(penting dalam pengiraan). termasuk pertanian. extant terawal matematik Cina mengandungi nombor-nombor yang dituliskan pada kerang kura-kura [11] [12]. Nombo-nombor ini menggunakan sistem perpuluhan.Pingala (kira-kira abad ke-3 SM-abad pertama SM) dalam karangan prosodi yang menggunakan peranti yang secocok dengan sistem berangka deduaan. tetapi rujukan terawal adalah pada AD 190 pada Supplementary Notes on the Art of Figures yang ditulis oleh Xu Yue. kurun ke-9 SM) menganggarkan nilai π hingga dua tempat perpuluhan. dan menggunakan peraturan meta. Ini adalah sistem bilangan yang termaju di dunia dan membenarkan pengiraan diangkutkan pada suan pan atau sempoa Cina. Ahli matematik India kuno (k. kemudian angkanya untuk 2 diikuti oleh angka untuk sepuluh. Dinasti Han (206 BC—AD 221) menghasilkan karya matematik yang dianggapkan berkembang pada karya-karya yang hilang sekarang. Pingala's work also contains the basic ideas . Ahli matematik Cina kuno (k. perniagaan dan kejuruteraan dan termasuk bahan pada segi tiga kanan dan π. Selepas tempoh pembakaran buku tersebut. menyelesaikan persamaan linear dan persamaan kuadratik. Tarikh penciptaan suan pan tidak tentu. supaya nombor 123 dituliskan (dari atas ke bawah) sebagai lambang untuk 1 diikuti oleh angkanya untuk seratus. Yang terpenting dari kesemuanya adalah Sembilan Bab pada Kesenian Matematik. Dari Dinasti Zhou. Maharaja Qin Shi Huang (Shi Huang-ti) mengarahkan bahawa semua buku tersebut dibakarkan. manakala bentuk Panini-Backus menggunakan oleh kebanyakan bahasa pengaturcaraan moden yang juga membawa maksud serupa dengan petua tatabahasa Panini.mempunyai titik perpuluhan dan oleh itu.k. yang menggunakan 64 pilih atur sebuah garis pejal atau putus-putus untuk tujuan berfalsafah atau mistik. 1300 SM – 200 Masihi)[sunting] Rencana utama: Matematik Cina Mulanya dari zaman Shang (1500—1027 SM). Di China. nilai tempat sesuatu simbol harus disimpul berdasarkan konteksnya. mengembangkan trirangkap Pythagoras secara algebra dan memberikan bukti] pernyataan dan perangkaan bagi teorem Pythagoras. 800-500 SM) adalah teks geometri yang menggunakan nombor bukan nisbah. mengira punca kuasa dua bagi 2 hingga lima tempat perpuluhan.

matematik Greek yang dikaji sejak zaman keyunanian (sejak 323 SM) merujuk kepada semua matematik yang ditulis dalam bahasa Greek. The Bakshali Manuscript written between 200 BC and AD 200 included solutions of linear equations with up to five unknowns. Sebaliknya. set theory. fundamental laws of indices. Sicily dan Itali Selatan. The Brāhmī script was developed at least from the Maurya dynasty in the 4th century BC. the solution of the quadratic equation. sequences and progressions. simultaneous equations. .k. Matematik Yunani dan Keyunanian (k. permutations and combinations. The Brahmi numerals date to the 3rd century BC. Mesopotamia. Asia Minor. Mesir.of Fibonacci numbers (called maatraameru). cubic equations. and the use of zero and negative numbers. Kebanyakan teks matematik yang ditulis dalam bahasa Greek telah ditemui di Greece. arithmetic and geometric progressions. Matematik Greek dari saat itu bergabung dengan matematik Mesir dan Babylon untuk membentuk matematik keyunanian. compound series. quadratic indeterminate equations. They were the first to develop transfinite numbers. logarithms. Accurate computations for irrational numbers could be found. squaring and extracting square roots. Jaina mathematicians began studying mathematics for the sole purpose of mathematics. 550 SM – 300 Masihi)[sunting] Rencana utama: Matematik Yunani Thales dari Miletus Matematik Greek yang dikaji sebelum zaman keyunanian hanya merujuk kepada matematik Greece. Ini disebabkan matematik Greek sejak masa itu bukan hanya ditulis oleh orangorang Greek tetapi juga oleh para cendekiawan bukan Greek di seluruh dunia keyunanian sehingga hujung timurMediterranean. with recent archeological evidence appearing to push back that date to around 600 BC. quartic equations. which includes computing square roots of numbers as large as a million to at least 11 decimal places. Between 400 BC and AD 200. and finite and infinite powers.

Walaupun demikian. serta saringan Eratosthenes untuk menentukan nombor perdana. Pythagoras mengemukakanteorem Pythagorus dan membina tigaan Pythagorus melalui algebra. Dalam karyanya. 582 — k. Thales menggunakan geometri untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti mengira ketinggian piramid dan jarak kapal dari pantai. Matematik Greek dianggap dimulakan oleh Thales (k. Masyarakat Rom tidak meninggalkan banyak bukti tentang minat mereka terhadap matematik tulen.000 tahun. 546 SM) dan Pythagoras (k.k. Matematik Klasik Cina (k.k.. banyak tarikh masih tidak pasti. mereka mengambil banyak formula yang berbagai untuk keluasan dan isi padu. 624 — k. Sesetengah cendekiawan mengatakan bahawa Archimedes (287 – 212 SM) dari Syracuse ialah ahli matematik Greek yang terunggul. Archimedes dilembing oleh seorang askar Rom semasa menulis formula-formula matematik pada debu ketika berumur 75 tahun. 507 BC) walapun takat pengaruh mereka masih dipertikaikan. Euclid menulis sebuah buku yang telah dipergunakan sebagai buku teks matematiks di seluruh Eropah. Bukti-bukti abstrak tercatat yang pertama adalah dalam bahasa Greek. 400 – 1300)[sunting] Rencana utama: Matematik Cina Zu Chongzhi (abad ke-5) dari Dinasti Selatan dan Utara menghitung nilai π hingga tujuh tempat perpuluhan yang merupakan nilai π yang pal ing tepat selama hampir 1. [8] Ahli-ahli matematik Greek dan keyunanian merupakan orang-orang pertama bukan sahaja untuk memberi bukti kepada nisbah (hasil usaha parapenyokong Pythagorus). jika bukan ahli matematik yang terunggul di seluruh dunia sehingga masa ini. Mereka mungkin dipengaruhi oleh idea-idea Mesir. Unsur-unsur merangkumi suatu bukti yang menunjukkan bahawa punca kuasa dua adalah suatu nisbah. Menurut ulasan Proclus tentang Euclid. tetapi juga untuk mengembangkan kaedah menerusi habisan. Mesopotamia. Adalah diaku secara umum bahawa matematik Greek berbeza dengan matematik jiran-jirannya dari segi desakannya terhadap bukti-bukti aksioman. dan menyimpulkan kaedah-kaedah untuk mengasingkan formula yang betul daripada yang salah. . Menurut Plutarch. banyak teks ini dianggap sebagai salinan karya-karya yang ditulis semasa dan sebelum zaman keyunanian.k. dan bilangan nombor perdana adalah tidak terhingga. kerana terdapat sebilangan besar kronologi yang mencatat peristiwa dari setahun ke setahun sehingga hari ini.k. Bagaimanapun.k. Unsur-unsur. Timur Dekat. tarikh-tarikh penulisan matematik Greek adalah lebih pasti berbanding dengan tarikh-tarikh penulisan matematik yang lebih awal. tetapi keraguan adalah pada tahap beberapa dekad dan bukannya berabad-abad. dan India.Walaupun teks matematik terawal dalam bahasa Greek yang telah ditemui ditulis selepas zaman keyunanian. Selain daripada teorem-teorem geometri yang biasa seperti teorem Pythagorus. dan Afrika Utara selama hampir dua ribu tahun. Mereka menggunakan kaedah ad hoc untuk membina sebuah bulatan atau elips dan mengembangkan sebuah teori kon yang menyeluruh. dan semua kajian logik yang masih wujud berasal daripada kaedah-kaedah yang disediakan oleh Aristotle. serta menghasilkan formula-formula am.

25636305 hari. matematik Eropah dan Cina merupakan dua tradisi yang berlainan. Karya ini telah diterjemahkan dalam Bahasa Arab dan Bahasa Latin sewaktu Zaman Pertengahan. termasuk nombor negatif. kaedah-kaedah matriks untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dan teorem baki Cina. Aryabhata memperkenalkan fungsi versinus dan menghasilkan jadual sinus trigonometri yang pertama. Pada tahun 499. Matematik Klasik India (k. serta sinus songsang. dengan keluaran matematik Cina yang penting mengalami kemerosotan sehingga para mubaligh Jesuit membawa idea-idea matematik ulang-alik antara kedua-dua budaya itu dari abad ke-16 hingga abad ke-18. dan menyediakan peraturan untuk menentukan pergerakan cakerawala kilau yang mengikut posisi-posisinya yang sebenar di langit.2563627 hari bagi setiap tahun purata mengikut bintang. Walaupun selepas matematik Eropah mula berkembang maju semasa Zaman Perbaharuan Eropah. Orang Cina juga mengembangkan segi tiga Pascal dan peraturan tiga lama sebelum ia dikenali di Eropah. 400) memperkenalkan fungsi trigonometri bagi sinus. mulai dari dinasti Tang sehingga dinasti Song. teorem bionomial. matematik Cina berkembang maju ketika zaman matematik Eropah masih belum wujud.4 saat lebih lama daripada nilai moden sebanyak 365. 400 – 1600)[sunting] Rencana utama: Matematik India Aryabhata Surya Siddhanta (k.k.k. mengembangkan teknik . Perkembangan-perkembangan yang mulamulanya dibuat di China dan hanya kemudian diketahui di dunia Barat.Selama seribu tahun yang menyusul dinasti Han. iaitu hanya 1. kosinus. Kitaran waktu kosmologi yang dijelaskan dalam teksnya yang disalin daripada karya yang lebih awal adalah 365.

serta rumus Brahmagupta dan dalam karyanya. serta konsep asas bagi seluruh perkembangan kalkulus.k. bersamaan dengan konsep-konsep terbitan. Pada abad ke-16. Pada abad ke-10. Beliau juga mengira nilai π hingga empat tempat perpuluhan sebagai 3. bersamaan dengan perkiraan astronomi tepat berasaskan sebuah sistem kegravitian heliosentrik. Bhaskara merupakan tokoh pertama untuk memikirkan kalkulus pembezaan. Cendekiawan-cendekiawan Islam membawa ilmu sistem nombor ini ke Eropah menjelang abad ke-12 dan kini.14159265359. serta menggambarkan pembentukan matriks. serta sebilangan siri tak terhingga. Sebuah terjemahanAryabhatiya dalam bahasa Arab dari abad ke-8 dapat diperolehi. Beliau juga membuktikan teorem Rolle (kes khas untuk teorem nilai min).Jyeshtadeva menggabungkan banyak perkembangan dan teorem Pusat Pengajian Kerala dalam karya Yuktibhasa. Adalah daripada terjemahan teks matematik India ini (sekitar 770) bahawa ahli-ahli matematik Islam telah diperkenalkan kepada sistem angka ini yang kemudian disesuaikan oleh mereka menjadi angka Arab. infinitesimal. Brahmagupta memperkenalkan teorem Brahmagupta. Brahmasphuta-siddhanta. 700 – 1600)[sunting] Rencana utama: Matematik Islam . termasuk teorem nilai min. akibat pergolakan politik. siri kuasa. ujian untuk ketumpuan. Pada abad ke-7. dan memperolehi penyelesaian nombor bulat untuk persamaan linear dengan suatu cara yang serupa dengan cara moden. Sejak abad ke-14. persamaan pembezaan. pengamiran sebutan demi sebutan. dan menyiasat terbitan fungsi sinus. ulasan Halayudha bagi karya Pingala mengandungi sebuah kajian jujukan Fibonacci dan segi tiga Pascal. mengkaji persamaan Pell. sebuah teks kalkulus pembezaan pertama di dunia yang juga merangkumi konsep-konsep kalkulus kamiran. identiti Brahmagupta. pekalipembezaan dan pembezaan. perhubungan antara keluasan di bawah lengkuk dengan kamirannya. beliau buat pertama kali menerangkan dengan jelas tentang sistem angka Hindu-Arab serta penggunaan sifar sebagai pemegang tempat dan angka perpuluhan.danalgoritma algebra. siri Taylor dan siri trigonometri. kaedah lelaran bagi penyelesaian persamaan tak linear. Kemajuan matematik di India menjadi lembap sejak akhir abad ke-16.1416. Pada abad ke-12. sistem ini telah menggantikan semua sistem nombor yang lebih lama di seluruh dunia.Madhava serta ahli-ahli matematik Pusat Pengajian Kerala yang lain mengembangkan ideanya dengan lebih lanjut. Madhava menghitung nilai π sehingga sebelas tem pat perpuluhan sebagai 3. diikuti dengan terjemahan dalam bahasa Latin dari abad ke-13. Kemudian pada abad ke-14. Matematik Islam (k. Mereka mengembangkan konsep-konsep analisis matematik dan nombor titik apung.

termasuk pengenalan angka Hindu-Arab ketika karyakarya Brahmagupta diterjemahkan dalam bahasa Arab pada kira-kira tahun 766. Perkembangan algebra yang lebih lanjut telah dibuat oleh Abu Bakr alKaraji (953—1029) dalam karyanya. Afrika Utara. salah satu karyanya. Sesetengah ahli matematik yang terpenting adalah orang Parsi. Serupa dengan ahli-ahli matematik India pada waktu itu. Al-Khwarizmi sering dianggap sebagai bapa algebra moden dan algoritma moden. bahasa Arab dipergunakan sebagai bahasa tertulis oleh cendekiawan-cendekiawan bukan Arab di seluruh dunia Islam pada waktu itu.Muḥammad ibn Mūsā al-Ḵwārizmī Kekalifahan Islam (Empayar Islam) yang diasaskan di Timur Tengah. ahli astronomi Parsi abad ke9 dari Kekalifahan Baghdad. al-Fakhri. Iberia. manakala perkataan algebra berasal daripada judul Al-Jabr wa-al-Muqabilah. Perkataan algoritma berasal daripada namanya. Walaupun kebanyakan teks matematik Islam ditulis dalam bahasa Arab. ahliahli Islam minat akan astronomi khususnya. menulis banyak buku yang penting mengenai angka Hindu-Arab dan kaedah untuk menyelesaikan persamaan. serupa dengan status bahasa Greek di dunia keyunanian. dan sesetengah bahagian India (di Pakistan) pada abad ke-8mengekalkan dan menterjemahkan banyak teks matematik keyunanian (daripada bahasa Greek kepada bahasa Arab) yang kebanyakannya telah dilupai di Eropah pada masa itu. yang memperluas kaedah . Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi. Karya-karya India dan keyunanian menyediakan asas untuk penyumbangan Islam yang penting dalam bidang matematik yang menyusul. Penterjemahan berbagai-bagai teks matematik India dalam bahasa Arab memberikan kesan yang utama kepada matematik Islam. bukan semuanya ditulis oleh orang Arab kerana.

Pada zaman Kerajaan Turki Uthmaniyah dalam abad ke 15. Omar Khayyam. serta penggunaan x sebagai simbol untuk kuantiti yang tak diketahui. Beliau juga menulis sebuah karya yang terpengaruh mengenai postulat selari Euclid. bukannya simbol: tidak adanya tanda plus. Abul Wafa menterjemahkan karyakaryaDiophantus dalam bahasa Arab dan mengembangkan fungsi tangen. himpunan tulisan logik Aristotle yang disusun pada abad ke-1. Ghiyath al-Kashi mengira nilai π sehingga tempat perpuluhan ke-16. pendaraban. Pada abad ke-10. Ini adalah selari dengan kelembapan perkembangan matematik ketika orang Rom menaklukkan dunia keyunanian. Dalam abad ke-15. Karya-karya terawal Aristotle dikembangkan semula di Eropah. Al-Jabr waal-Muqabilah. kira-kira tolak. sebuah buku mengenai kecacatan dalam karya Unsur-unsur Euclid.Thabit ibn Qurra. Abu Kamil dan Abu Sahl alKuhi. Sebahagian besar trigonometri sfera dikembangkan oleh Nasir al-Din Tusi(Nasireddin). Melalui penterjemahan teks Arab dalam bahasa Latin. Terjemahan karya Al-Khwarizmi.k. Matematik Zaman Pembaharuan Eropah (k. walaupun notasi mereka adalah besar dan memakan ruang: angka-angka rumi serta perkataan-perkataan digunakan. kebanyakan yang kini dipanggil matematik sekolah — kira-kira campur. pembahagian. Kebanyakan matematik yang kini diajar di universiti diketahui hanya oleh komuniti matematik di India atau masih belum diselidik dan dikembangkan di Eropah.algebra untuk merangkumi kuasa kamiran serta punca kuasa bagi kuantiti yang tidak diketahui. pemuisi serta ahli matematik abad ke-12. . Jamshid al-Kashi. pengetahuan tentang angka Hindu-Arab serta perkembangan penting Islam dan India yang lain dibawa ke Eropah. oleh Robert of Chester dalam bahasa Latin pada abad ke12 adalah mustahak khususnya. perkembangan matematik Islam menjadi lembap. Ahli-ahli matematik Islam lain yang terkenal termasuk al-Samawal. Yang amat penting ialah penemuan semula Organon. dan geometri — dikenali oleh orang-orang yang berpendidikan. mula-mulanya dalam bahasa Arab dan kemudian dalam bahasa Greek. Beliau memberi penyelesaian geometri untuk persamaan kuasa tiga yang merupakan salah satu perkembangan yang paling asli dalam matematik Islam. Abu'l-Hasan alUqlidisi. menulis Perbincangan mengenai Kesukaran dalam Euclid. Khayyam amat terpengaruh dalam pembaharuan takwim. 1200 – 1600)[sunting] Di Eropah pada bermulanya Zaman Pembaharuan Eropah. tanda persamaan. Kashi juga mencipta algoritma untuk mengira punca kuasa ke-n yang merupakan kes yang khas untuk kaedah-kaedah yang diberikan berabad-abad kemudian oleh Ruffini dan Horner. salah seorang ahli matematik Parsi pada abad ke-13.

dan Vesalius menerbitkan De humani corporis fabrica yang mengolahkan tubuh manusia sebagai suatu himpunan organ. seorang Denmark. Abad ke-17[sunting] Abad ke-17 memperlihatkan ledakan yang tidak pernah berlaku dahulu tentang idea-idea matematik dan sains di seluruh Eropah. perkembangan-perkembangan matematik muncul dengan pantas dan bergabung dengan kemajuan dalam bidang sains untuk menghasilkan faedah bersama.Bartholomaeus Pitiscus merupakan orang pertama yang menggunakan perkataan ini ketika beliau menerbitkan karyanya. hanya sejak akhir abad ke16 bahawa ahli-ahli matematik mula membuat kemajuan tanpa sebarang prajadian di mana-mana tempat di dunia. mengumpulkan sejumlah data matematik yang amat besar untuk memerihalkan kedudukankedudukan planet di langit. Fibonacci menghasilkan matematik penting yang pertama di Eropah sejak masa Eratosthenes. Galileo Galilei. satu lompang yang melebihi seribu tahun. tetapi diterbitkan buat pertama kali oleh Gerolamo Cardano dalam karyanya.Keinginan yang dibangkitkan semula tentang perolehan pengetahuan baru mencetuskan pembaharuan minat terhadap matematik. Johannes Kepler. pada tahun 1595. [9] Disebabkan oleh Regiomontanus (1436—1476) dan François Vieta (1540—1603). antara lain. Trigonometria. mencerap bulan-bulan yang mengelilingi Musytari dengan menggunakan sebuah teleskop yang berdasarkan mainan yang diimport dari Holland. Dan Isaac Newton. pada akhir abad. seorang Jerman. memulakan kerjanya dengan data ini. Pada tahun 1543yang penting. seorang Perancis. Geometri analisis yang dikembangkan oleh Descartes. trigonometri bertumbuh menjadi satu cabang matematik yang utama. yang menegaskan bahawa Bumi mengelilingi Matahari. Lord Napier di Scotland merupakan orang pertama untuk menyelidik logaritma tabii. Ini diikuti dengan cepat oleh penyelesaian persamaan kuartik am oleh Lodovico Ferrari Sejak masa itu. menemui hukum-hukum fizik yang . Didorong oleh desakan pelayaran serta keperluan yang semakin bertambah untuk peta-peta kawasan besar yang tepat. Tetapi sejauh yang kini diketahui. Kepler berjaya dalam perumusan hukum-hukum matematik mengenai gerakan planet. matematik ditulis menggunakan angka Hindu-Arab dalam bentuk yang tidak amat berbeza dengan notasi-notasi yang anggun yang kini digunakan. Pada awal abad ke-13. De revolutionibus. Yang pertama daripada ini ialah penyelesaian am bagi persamaan kuasa tiga yang secara umumnya dikatakan dicipta oleh Scipione del Ferro pada kira-kira tahun 1510. membenarkan orbit-orbit ini diplot pada suatu graf. seorang Inggeris. Tycho Brahe. Muridnya. Copernicus menerbitkan karyanya. Disebabkan sebahagian oleh keinginannya untuk membantu Kepler dalam penghitungan. Jadual sinus dan kosinus Regiomontanus diterbitkan pada tahun 1533. Ars magna. seorang Itali.

berdasarkan alasan bahawa walaupun jika kebarangkalian kejayaan adalah kecil. adalah lebih tua daripada mana-mana teks tertulis yang masih wujud. Secara berasingan. Abad ke-18[sunting] Leonhard Euler oleh Emanuel Handmann. Selain daripada penggunaan matematik untuk mengkaji langit. Seperti yang telah dilihat. dengan suratmenyurat antara Pierre de Fermat dengan Blaise Pascal. Mesir. Dari satu segi. ini membayangkan perkembangan yang kemudian terhadap teori utilitipada abad ke-18 dan ke-19. pengetahuan nombor tabii. Salah satu cara untuk melihat perkembangan berbagai-bagai sistem nombor matematik moden adalah untuk melihat nombor-nombor baru yang dikaji dan diselidikkan bagi menjawab soalan-soalan aritmetik yang . 1.. Sains dan matematik telah menjadi sebuah usaha antarabangsa yang kemudian tersebar ke seluruh dunia. 3. ganjarannya tidak terbatas. India dan China — tahu akan matematik.. Peradabanperadaban terawal — di Mesopotamia. Pascal.. Gottfried Wilhelm Leibniz di negara Jerman mengembangkan kalkulus dan banyak notasi kalkulus yang masih digunakan pada hari ini. mencuba menggunakan teori kebarangkalian yang baru dikembangkan ini untuk memperdebatkan pengabdian hidup pada agama. dengan pertaruhan.. Pascal dan Fermat menyediakan persediaan asas untuk penyelidikan teori kebarangkalian dan hukum-hukum kombinatorik yang sepadan dalam perbincangan-perbincangan mereka tentang permainan pertaruhan. matematik gunaan mula berkembang ke bidang-bidang yang baru. sebagaimana yang dikekalkan pada struktur-struktur monolitik.menerangkan orbit-orbit planet serta juga matematik kalkulus yang dapat digunakan untuk menyimpulkan hukum-hukum Kepler daripada prinsip kegravitaan semesta Newton. 2.

Pada zaman prasejarah. Napier juga mengkaji pemalar baru yang Leonhard Euler (1707 . beliau membuat kerja revolusioner tentang fungsi pemboleh ubah kompleks dalam bidang matematik tulen. dalam bidang geometri. Euler amat terpengaruh dalam pemiawaian istilah dan notasi matematik yang lain. Beliau juga mempopularkan penggunaan huruf Greek untuk nisbah lilitan dengan diameternya. matematik menjadi semakin abstrak. memberi jawapan 1.dilakukan pada nombor-nombor yang lebih tua. William Rowan Hamilton mengembangkan algebra bukan kalis tukar tertib. had-had matematik diperiksa dengan teliti. Dalam abad ini. melalui karya-karya Augustin-Louis Cauchy dan Karl Weierstrass. Beliau menamakan punca kuasa dua bagi minus 1 dengan simbol i. Rekaan sifar mungkin menyusul daripada soalan yang sama: apakah hasilnya apabila anda menolak sesuatu nombor dengan nombor yang sama. dan Évariste Galois. dan lama kemudian di Jerman. Lagi satu soalan yang lazim adalah: apakah jenis nombornya untuk punca kuasa dua? Orang-orang Yunani tahu bahawa hasilnya bukan sesuatu pecahan. dan soalan ini mungkin memainkan peranan dalam perkembangan pecahan lanjar. Juga buat pertama kali. Niels Henrik Abel. matematik yang lebih lama memberikan asas logik yang lebih kukuh. Beliau mengemukakan buat pertama kali bukti-bukti yang memuaskan mengenai teorem asas algebra dan hukum kesalingan kuadratik.1855). apabila dikalikan dengan 3. Mengetepikan banyak sumbangannya kepada sains. Nikolai Ivanovich Lobachevsky mengembangkan dan menyelidiki geometri bukan Euclid. khususnya dalam kes kalkulus. Carl Friedrich Gauss (1777 . Euler kemudian memperoleh salah satu identiti yang luar biasa dalam seluruh matematik: (Sila lihat Identiti Euler. nombor-nombor negatif dikembangkan untuk menjawab soalan: apakah hasilnya apabila anda menolak nombor yang lebih besar dengan nombor yang lebih kecil.) Abad ke-19[sunting] Pada sepanjang abad ke-19. membuktikan bahawa tidak terdapat sebarang kaedah algebra am untuk menyelesaikan persamaan polinomial yang melebihi empat darjah. seorang Norway. Menggunakan perpuluhan dan idea yang menjangka konsep had. Di India dan China. pecahan dapat menjawab soalan: apakah nombor yang.1783) menamakan e. dan ahli-ahli matematik abad ke-19 yang lain mempergunakan ini untuk membuktikan bahawa tepi lurus dan . Tetapi jawapan yang lebih baik muncul dengan rekaan perpuluhan yang dikembangkan oleh John Napier (1550 1617) dan kemudian dijadi sangat baik oleh Simon Stevin. seorang Perancis. Selain daripada haluan-haluan baru dalam bidang matematik. hidup salah satu ahli matematik yang terunggul. serta mengenai penumpuan siri.

Pada abad ke-20. Tidak terdapat banyak punca pendapatan selain daripada mengajar di universiti. atau disokong oleh penaung-penaung kaya. maut akibat batuk kering.kompas pada dirinya tidaklah mencukupi untuk membahagikan tiga sama sudut sembarangan. untuk membina tepi kubus yang isi padunya dua kali lebih besar daripada sesuatu kubus yang tertentu. Abad ke-20[sunting] .Circolo Mathematico di Palermo pada tahun 1884. para ahli fizik dan ahli sains yang lain telah memperlihatkan teori kumpulan sebagai cara yang ideal untuk mengkaji simetri. Niels Henrik Abel yang tidak dapat pekerjaan. Penyelidikan Abel dan Galois tentang penyelesaian pelbagai persamaan polinomial menyediakan persediaan asas untuk mengembangkan dengan lebih lanjut teori kumpulan dan bidangbidangalgebra abstrak yang berkaitan. Persatuan Matematik Edinburg pada tahun 1864. bilangan ahli matematik yang kreatif di dunia pada mana-mana satu masa adalah terhad. ahli-ahli matematik dilahirkan dalam kekayaan. Société Mathématique de France pada tahun 1872. atau di sekolah tinggi seperti dalam kes Lobachevsky. umpamanya Napier. dan Persatuan Matematik Amerika pada tahun 1888. Ahli-ahli matematik telah gagal dalam percubaan mereka untuk menyelesaikan masalah-masalah ini sejak masa Yunani kuno. Kebanyakan kalinya. umpamanya Gauss. Abad ke-19 juga memperlihatkan pengasasan persatuan-persatuan matematik yang pertama: Persatuan Matematik London pada tahun 1865. Sebelum abad-20. umpamanya Fourier. atau untuk membina segi empat sama yang sama keluasannya dengan sesuatu bulatan yang tertentu.

Wolfgang Haken dan Kenneth Appel menggunakan sebuah komputer untuk membuktikan teorem empat warna.000 teorem. matematik.Peta yang menunjukkan Teorem Empat Warna Pekerjaan ahli matematik benar-benar bermula pada abad ke-20. komunikasi. Setiap tahun. kejuruteraan. dan teori nombor perdana. dan kemakmuran yang tidak termimpi oleh ahli-ahli falsafah kuno. banyak pendidik menyatakan kebimbangan mengenai sebuah kelas rendah yang baru. Beliau juga membuat kejayaan cemerlang serta penemuan yang utama dalam bidangfungsi gama. siri mencapah. [10] Pada waktu yang sama. dengan terdapat terlalu banyak kemajuan untuk membincangkan. Andrew Wiles yang bekerja bersendirian di dalam pejabatnya selama bertahun-tahun membuktikan teorem terakhir Fermat. dalam matematik dianugerahkan. dan fungsi teta maya. bentuk modular. Teorem-teorem termasyhur dari masa dahulu memberikan tempat kepada teknik-teknik yang baru dan lebih berkesan. Srinivasa Aaiyangar Ramanujan (1887-1920) mengembangkan melebih 3. terdapat kenyataan benar yang tidak dapat dibuktikan. statistik. Paul Cohen membuktikan ketakbersandaran hipotesis kontinumberdasarkan aksiom piawai teori set. kecuali beberapa yang amat penting. dan pekerjaan-pekerjaan boleh didapati untuk kedua-dua pengajaran dan industri.D. beratus-ratus Ph. Abad ke-21[sunting] Pada bermulanya abad ke-21. Perkembangan matematik bertumbuh dengan pesat. fungsi sekatan serta asimptotnya. dan teori permainan mengubahkan jenis-jenis soalan yang dapat dijawab dengan kaedah-kaedah matematik. siri hipergeometri. iaitu buta huruf matematik dan sains. Seluruh bidang-bidang baru matematik seperti logik matematik. ahli matematik Perancis. Pada dekad 1910-an. Bourbaki. Kurt Gödel membuktikan bahawa di mana-mana sistem matematik yang merangkumi integer. mencuba menggabungkan semua bidang matematik menjadi satu keseluruhan yang koheren. matematik juga mempengaruhi seni apabila geometri fraktal menghasilkan bentuk-bentuk indah yang tidak pernah dilihat dahulu. matematik komputer. sains. termasuk sifat-sifat nombor gubahan sangat tinggi. . dan teknologi bersama-sama mencipta pengetahuan. Terdapat juga penyelidikan-penyelidikan baru tentang had matematik. Menjelang akhir abad.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful