Terapi Intervensi Kaunseling Kanak-kanak Pengenalan Terapi juga dikenali sebagai rawatan di dalam bidang perubatan dimana

pesakit diberi rawatan ke atas masalah kesihatan yang dialaminya sama ada fizikal ataupun mental. Intervensi membawa maksud mengubah dan membuka pemikiran, perasaan dan tingkah laku seseorang yang bermasalah supaya menerokai, memulih dan mempertingkatkan keyakinan diri. Manakala, kaunseling adalah satu perhubungan yang dicirikan oleh keyakinan, saling mempercayai dan kemesraan yang membolehkan klien memperoleh kestabilan dalam menyelesaikan maslah dengan batuan kaunselor. Intervensi yang berasaskan pendekatan kaunseling merupakan tindakan yang dilakukan oleh kaunselor dalm membina program bimbingan dan kaunseling yang lebih komprehensif. Bentuk intervensi kaunseling yang dijalankan juga perlulah sesuai dengan jenis permasalahan yang dihadapi oleh klien bagi meningkatkan keberkesanan program kauseling yang dijalankan. Intervensi kaunseling kanak-kanak terbahagi kepada dua perspektif iaitu terapi bermain dan terapi seni kreatif. Terapi Intervensi Kaunseling Kanak-kanak Terapi Seni Kreatif Terapi Bercerita Terapi Seni Terapi Bermain

Terapi Muzik

Terapi Biblio

ia dikenali sebagai terapi bermain. Sumber : Carmichael 2006 Rasional i) Menolong kanak-kanak mengambarkan masalah yang dihadapi dan bukan melalui bahasa verbal. Terapi bermain adalah satu model pelbagai dimensi yang dikonseptualisasikan berdasarkan konsep-konsep seperti berikut : a) Melalui aktiviti main. ii) Objek mainan dan main (perkataan dan bahasa kanak-kanak ) :   Membantu kanak-kanak belajar tingkah laku positif Memperkembang kognitif dan memberi persepsi untuk menyelesaikan konflik dalaman pemikiran negatif kanak-kanak. c) Unsur simbolik berhubung dengan aktiviti main memberi peluang mereka untuk mengkaji serta menguji pilihan-pilihan secara imaginasi d) Kedua-dua ruang fizikal serta teraputik dibekalkan melalui aktiviti bermain.Terapi bermain Apabila konsep main digunakan dalam terapi sebagai intervensi kaunseling kanakkanak. kanak-kanak lebih memahami dunia ini b) Proses berulang-alik sepanjang kontinum perkembangan semasa menjalani terapi memberi kanak-kanak pluang untuk menemui dan meneroka identiti masing-masing. Penggunaan secara sistematik model tereotikal untuk membentuk proses interpersonal. Sumber : Persatuan Terapi Bermain Suatu pendekatan yang berstruktur dan teoritikal kepada terapi berasaskan komunikasi normal dan proses pembelajaran kanak-kanak. Langkah-langkah prosedur bagi terapi bermain ialah : a) Kenal pasti kanak-kanak yang boleh dapat manfaat daripada terapi bermain b) Buat keputusan untuk sesi berasingan atau duduk bersama dengan kanak-kanak .

c) Memupuk hormat dan penerimaan kendiri dan orang lain. e) Belajar kemahiran sosial baru dan kemahiran relasional dengan keluarganya. g) Benarkan kanak-kanak memilih bahan sendiri h) Gunakan teknik refleksi sebagai respon kepada komen murid i) Beritahu murid tentang tempoh masa yang tinggal j) Beritahu masa telah tamat dan simpan bahan ke tempat asalnya beritahu murid bila sesi seterusnya akan dijalankan Faedah terapi bermain : Terapi bermain memberi banyak manfaat kepada kanak-kanak yang menghadapi gangguan mental. penderaan fizikal atau emosi) . d) Memupuk empati dan menghormati fikiran dan perasaan orang lain. Ia menolong kanak-kanak dari segi : a) Lebih bertanggungjawab dan membentuk strategi yang lebih berkesan b) Membangun penyelesaian baru dan kreatif untuk masalah.c) Dapatkan bahan-bahan untuk sesi tersebut d) Letakkan bahan di tempat yang mudah diambil dan selamat e) Berjumpa dengan murid dan perkenalkan kepada kawasan permainan f) Beritahu tentang tempoh sesi. terapi bermain memberi kepentingan kepada kanak-kanak yang mengalami masalah dari segi : a) Kanak-kanak yang berhadapan dengan konflik perpisahan atau perceraian ibu bapa b) Kanak-kanak yang telah mengalami trauma (seksual. f) Membentuk keberkesanan kendiri dan meningkatkan keyakinan terhadap kebolehannya. Selain itu. Tempoh sesi mestilah berada di antara 30 hingga 60 minit.

Terapi Bercerita Konsep : Manusia mengatur kehidupan mereka merka membentuk dan menjadi sebuah cerita Masalah yang berkaitan dengan koklusi-identiti (kendiri) atau persembahan (tindakan) adalah berhubung kait dengan kehidupan yang didominasi oleh “problem-satured” Sumber : Micheal White & David Epston Bercerita adalah satu cara yang berkesan untuk membina rapo serta mengenali kanakkanak dengan lebih mesra lagi. Melalui tema yang menjelma atau berulang semasa analisis. terapi muzik. Hasilnya. Prinsip-prinsip panduan bercerita Bagi perlaksanaan dan penguasaan dalam kemahiran bercerita. Melalui cerita yang disampaikan. mereka melahirkan perasaan terpendam. dan kaunseling biblioterapi. guru harus memahami dan mematuhi prinsip-prinsip panduan bercerita di mana ia boleh dibahagikan kepada sebelum.c) Kanak-kanak yang berhadapan dengan isu-isu seperti sakit atau kematian orang yang dikasihi d) Kanak-kanak yang telah menyaksikan keganasan rumah tangga e) Kanak-kanak yang didagnosis dengan masalah kurang tumpuan (ADD/ADHD) f) Kanak-kanak yang telah mengalami kemalangan atau bencana yang serius Bagi jenis intervensi kaunseling kanak-kanak yang kedua iaitu terapi seni kreatif. ia merangkumi terapi seperti terapi bercerita. guru kaunseling dapat memahami perasaan mereka serta perjuangan mereka dengan lebih dekat lagi. terapi seni. kanak-kanak berkongsi maklumat penting mengenai diri serta keluarga mereka. guru kaunseling dapat memahami konflik kanak-kanak. Semasa bercerita. semasa dan selepas aktiviti dijalankan seperti berikut : Sebelum : .

selagi semua murid boleh melihat dengan jelas wajah dan ekspresi guru. Semasa : a) Guru boleh duduk atau berdiri semasa bercerita. f) Semasa sesi bercerita. c) Alat bantu mengajar seperti kad-kad perkataan. Cara ini bukan sahaja dapat menarik perhatian murid tetapi juga dapat mengembangkan daya imaginasi mereka.a) Guru harus memilih cerita yang sesuai dengan minat. . guru boleh mengemukakan soalan untuk mnggalakkan murid meramal perkembangan cerita selanjutnya. c) Pandangan terus ke muka murid secara bergilir-gilir. e) Kad-kad perkataan dan gambar harus digunakan untuk membantu murid memahami isi cerita dengan lebih jelas. Cara ini sangat berkesan untuk melibatkan murid dalam tumpuan kepada cerita yang disampaikan. Kemahiran variasi ransangan harus digunakan untuk mengubah-ubah nada suara dan intonasi guru mengikut watakwatak dan kandungan cerita itu. umur dan pengalaman murid serta objektif pelajarannya. d) Sebelum memulakan sesi bercerita. Aktiviti lakonan guru haruslah dielakkan. b) Mulakan cerita dengan suara yang menarik dan penuh dengan emosi. b) Sebelum sesi bercerita bermula. pastikan semua murid telah bersedia untuk mendengar cerita. Tujuan bercerita adalah untuk menyampaikan isinya bukan mengajar murid perkataan-perkataan yang sukar. Soalan-soalan untuk aktiviti susulan juga harus disediakan. g) Pastikan ayat dan perkataan yang digunakan untuk bercerita bolh difahami oleh murid. patung atau topeng yang boleh menarik minat dan perhatian murid harus disediakan sbelum sesi bererita dimulakan. kebolehan. h) Isi cerita harus disampaikan kepada murid dngan gerak geri secara semulajadi. kad-kad gambar. guru harus menghafal isi-isi penting yang terkandung dalam cerita itu. d) Pastikan suara guru jelas dan lantang.

krayon. misalnya aktiviti soal jawab tentang tema dan nilai moral yang terkandung dalam cerita itu. warna kuning berhubung kait dengan intuisi. Terapis menaip segmen-segmen cerita. Guru juga boleh memberikan topeng-topeng yang disediakan kepada murid-murid untuk menjalankan aktiviti lakonan. boneka dan anak patung serta pita rakaman dan video.Selepas : a) Selepas bercerita. Menurut Webb (dalam Orton.1997). Kemudian dijilidkan bersama ilustrasi yang disertakan kanak-kanak tersebut. hijau pula sensasi manakala bagi biru . bagaimana cerita merentasi masa dan mesej yang disampaikan dalam cerita. beliau menerangkan mengenai satu versi kreatif bagi terapi bercerita yang disampaikan secara bersiri oleh kanak-kanak berumur 9 tahun. merah melambangkan perasaan. keluarga dan dunia d) Melahirkan keunikan dan kreativiti kanak-kanak Bagi prosedur dan hasil terapi seni ini. peristiwa utama dan sampingan. perkaitan antara watak. Selain daripada itu. menurut Jung (dalam Nystul 2003) warna boleh dikaitkan dengan persepsi dan pertimbangan. Terapi seni Konsep utama bagi terapi seni : a) Seni dianggap sebagai sublimasi di mana kehendak tidak sedar kanak-kanak ditunaikan b) Mempunyai lambang visual c) Mendorong luahan pemikiran positif dan negatif tentang diri. guru bimbingan dan kaunseling perlu peka kepada lima komponen utama iaitu wira dan watak jahat. Contohnya. *Bagi contoh bahan seni ialah kertas. Melalui terapi bercerita ini. antara contoh bahan-bahan yang boleh digunakan di dalam terapi bercerita alat tulis. pensel warna di mana digunakan sebagai alat ilustrasi cerita. bahan seni. aktiviti susulan harus diadakan.

ialah pemikiran. Turut sama. menurut Kenny (dalam Nystul 2002). konsep lain yang diketengahkan ialah : a) Secara intrinsik muzik sebahagian daripada budaya kita b) Memberi kanak-kanak peluang untuk mengenali pemikiran dan perasaan yang terpendam c) Muzik mempunyai struktur asas untuk menstruktur semula pemikiran kanakkanak yang bercelaru. lukisan bebas atau spontan dan lukisan keluarga. Tiga jenis lukisan yang digunakan di dalam terapi seni ialah potret diri. Intervensi muzik klinikal untuk mencapai matlamat individu di bawah hubungan terapeutik yang dilaksanakan oleh terapis yang telah dilatih dan berjaya dalam program terapi muzik yang diakui. Sumber : (American Music Theraphy Association) Selain itu. Proses perancangan dan pelaksanaan : a) Mendapat persetujuan dengan rancangan rawatan dan etika intervensi. b) Mengatur prasesi untuk klien menghadiri di bilik terapi c) Mengadakan tempoh penilaian d) Merekod secara terperinci semua aktiviti yang dilaksanakan setiap sesi terapi e) Refleksi atau tindakan terapis diadakan selepas setiap sesi f) Memberitahu klien dan penjaganya rancangan dan rawatan sesi berikutnya . emosi kognitif dan sosial. pilihan warna berkait rapat dengan emosi di mana warna warna hitam dan kelabu mewakili kemurungan manakala warna putih menandakan ketegaran emosi. Terapi Muzik Konsep : Suatu profesion penjagaan kesihatan yang menggunakan muzik untuk menjaga keperluan individu dari aspek fizikal.

2003). Merupakan satu teknik menstruktur interaksi antara kaunselor dengan klien. Dalam konteks kaunseling kanak-kanak. catharsis. terapi muzik merangkumi empat muzik : a) Pengalaman rekreasi dan berorientasikan hiburan untuk memupuk proses sosiolisasi b) Kelompok teraputik yang mendengar lagu bertujuan meningkatkan kejelekitan kelompok c) Aktiviti mirip psikoterapi untuk meransang emosi.g) Mengakhiri sesi terapi dengan teknik yang sesuai dan membenarkan masa yang cukup bagi klien memahaminya Menurut Freshmandan fryrear (dalam Nystul 2003). galakkan perbincangan. celik akal dan penyelesaian masalah. Rasional Terdapat sembilan rasional yang boleh didapati di dalam terapi ini iaitu seperti berikut : . Konsep Menurut Fleshman dan Fryrear (dalam Nystul. kaunseling biblioterapi adalah bacaan bahan penulisan yang terbimbing bertujuan untuk memperoleh pemahaman atau menyelesaikan masalah sejajar dengan keperluan teraputik kanakkanak (peroleh ilmu. Ia juga dikenali sebagai “bimbingan melalui bacaan”. beliau menyatakan bahawa konsep utama kaunseling biblioterapi berasal daripada teori psikoanalisis Freud iaitu unsur kesejagatan. luahkan perasaan dan selesaikan masalah). memupuk pemahaman kendiri dan meningkatkan hubungan sosial d) Terapi individu dan kelompok yang menuju kepada masalah klien Terapi biblio Definisi Terapi ini melibatkan penggunaan buku-buku untuk membantu individu menyelesaikan masalah. identifikasi. Pemudahcara dengan klien berasaskan perkongsian secara mutual dengan idea literatur yang dibaca.

. menyediakan masa susulan dan terakhir.Menolong individu membincangka n masalah secara senang hati Memupuk konsep kendiri positif individu Menambahbaik kefahaman tingkah laku manusia dengan motivasi Menujukkan kepada klien bukan dirinya sahaja yang menghadapai masalah tersebut Memupuk penilaian dan refleksi kendiri individu secara jujur Rasional Menolong individu merancang tindakan konstruktif untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya Menimbulkan minat terhadap peristiwa yang berlaku di sekeliling Melepaskan tekanan emosi atau mental Menunjukkan kepada klien terdapat pelbagai cara bagi menyelesaikan masalah yang dihadapinya Prosedur pelaksanaan Terdapat lima prosedur pelaksanaan di dalam terapi biblio ini iaitu pertama. Kedua. memotivasikan individu menyertai aktiviti pengenalan. Ketiga. membenarkan masa refleksi dan penilaian. Keempat. mempunyai masa yang mencukupi untuk membaca bahan berkaitan. sebagai penutup yang merangkumi penilaian kaunselor dan penilaian klien.

  Terhibur dan kesunyian yang dirasakan akan berkurangan. buku bantu (kendiri).Memotivasikan individu menyertai aktiviti pengenalan Mempunyai masa yang mencukupi untuk membaca bahan berkaitan Membenarkan masa refleksi dan penilaian. Jenis-jenis buku yang boleh digunakan ialah cerita pendek. Kanak-kanak tersebut berasa sangat kesunyian dan tiada tempat bergantung. cerita dongeng dan buku bergambar. Merangkumi penilaian kaunselor dan penilaian klien. biografi. Kesimpulannya ia adalah proses mengenal manusia melalui ekspresi dalam literatur dan seni. Menyediakan masa susulan dan terakhir Contoh rentetan situasi yang boleh diinterpretasikan dalam terapi biblio ini ialah : Situasi :  Seorang kanak-kanak bersedih atas pemergian kedua ibu bapanya yang terlibat dalam satu kemalangan.  Kanak-kanak membaca atau dibacakan dengan cerita dan sesuatu bahan bacaan yang menarik. .

Seperti terapi lain. terapi biblio ini juga mempunyai keburukan dan kebaikannya. Konsep yang digunakan ialah “do it yourself” . Ia boleh dijelaskan seperti dalam rajah di bawah : Kebaikan Kelemahan Bagus untuk individu yang tidak boleh Tidak boleh dijalankan terhadap individu ditegur (cepat terasa) kerana membantu yang tidak boleh membaca proses dalaman secara tidak langsung Memupuk sifat suka membaca Lebih efektif kepada individu yang lebih dewasa. lebih matang untuk memahami dan mengaplikasi apa yang dibaca.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful