Terapi Intervensi Kaunseling Kanak-kanak Pengenalan Terapi juga dikenali sebagai rawatan di dalam bidang perubatan dimana

pesakit diberi rawatan ke atas masalah kesihatan yang dialaminya sama ada fizikal ataupun mental. Intervensi membawa maksud mengubah dan membuka pemikiran, perasaan dan tingkah laku seseorang yang bermasalah supaya menerokai, memulih dan mempertingkatkan keyakinan diri. Manakala, kaunseling adalah satu perhubungan yang dicirikan oleh keyakinan, saling mempercayai dan kemesraan yang membolehkan klien memperoleh kestabilan dalam menyelesaikan maslah dengan batuan kaunselor. Intervensi yang berasaskan pendekatan kaunseling merupakan tindakan yang dilakukan oleh kaunselor dalm membina program bimbingan dan kaunseling yang lebih komprehensif. Bentuk intervensi kaunseling yang dijalankan juga perlulah sesuai dengan jenis permasalahan yang dihadapi oleh klien bagi meningkatkan keberkesanan program kauseling yang dijalankan. Intervensi kaunseling kanak-kanak terbahagi kepada dua perspektif iaitu terapi bermain dan terapi seni kreatif. Terapi Intervensi Kaunseling Kanak-kanak Terapi Seni Kreatif Terapi Bercerita Terapi Seni Terapi Bermain

Terapi Muzik

Terapi Biblio

kanak-kanak lebih memahami dunia ini b) Proses berulang-alik sepanjang kontinum perkembangan semasa menjalani terapi memberi kanak-kanak pluang untuk menemui dan meneroka identiti masing-masing. Terapi bermain adalah satu model pelbagai dimensi yang dikonseptualisasikan berdasarkan konsep-konsep seperti berikut : a) Melalui aktiviti main.Terapi bermain Apabila konsep main digunakan dalam terapi sebagai intervensi kaunseling kanakkanak. Sumber : Carmichael 2006 Rasional i) Menolong kanak-kanak mengambarkan masalah yang dihadapi dan bukan melalui bahasa verbal. c) Unsur simbolik berhubung dengan aktiviti main memberi peluang mereka untuk mengkaji serta menguji pilihan-pilihan secara imaginasi d) Kedua-dua ruang fizikal serta teraputik dibekalkan melalui aktiviti bermain. Langkah-langkah prosedur bagi terapi bermain ialah : a) Kenal pasti kanak-kanak yang boleh dapat manfaat daripada terapi bermain b) Buat keputusan untuk sesi berasingan atau duduk bersama dengan kanak-kanak . ia dikenali sebagai terapi bermain. Penggunaan secara sistematik model tereotikal untuk membentuk proses interpersonal. Sumber : Persatuan Terapi Bermain Suatu pendekatan yang berstruktur dan teoritikal kepada terapi berasaskan komunikasi normal dan proses pembelajaran kanak-kanak. ii) Objek mainan dan main (perkataan dan bahasa kanak-kanak ) :   Membantu kanak-kanak belajar tingkah laku positif Memperkembang kognitif dan memberi persepsi untuk menyelesaikan konflik dalaman pemikiran negatif kanak-kanak.

g) Benarkan kanak-kanak memilih bahan sendiri h) Gunakan teknik refleksi sebagai respon kepada komen murid i) Beritahu murid tentang tempoh masa yang tinggal j) Beritahu masa telah tamat dan simpan bahan ke tempat asalnya beritahu murid bila sesi seterusnya akan dijalankan Faedah terapi bermain : Terapi bermain memberi banyak manfaat kepada kanak-kanak yang menghadapi gangguan mental. Selain itu. Tempoh sesi mestilah berada di antara 30 hingga 60 minit. Ia menolong kanak-kanak dari segi : a) Lebih bertanggungjawab dan membentuk strategi yang lebih berkesan b) Membangun penyelesaian baru dan kreatif untuk masalah. d) Memupuk empati dan menghormati fikiran dan perasaan orang lain. terapi bermain memberi kepentingan kepada kanak-kanak yang mengalami masalah dari segi : a) Kanak-kanak yang berhadapan dengan konflik perpisahan atau perceraian ibu bapa b) Kanak-kanak yang telah mengalami trauma (seksual. penderaan fizikal atau emosi) . f) Membentuk keberkesanan kendiri dan meningkatkan keyakinan terhadap kebolehannya. e) Belajar kemahiran sosial baru dan kemahiran relasional dengan keluarganya.c) Dapatkan bahan-bahan untuk sesi tersebut d) Letakkan bahan di tempat yang mudah diambil dan selamat e) Berjumpa dengan murid dan perkenalkan kepada kawasan permainan f) Beritahu tentang tempoh sesi. c) Memupuk hormat dan penerimaan kendiri dan orang lain.

terapi muzik. guru kaunseling dapat memahami konflik kanak-kanak. Prinsip-prinsip panduan bercerita Bagi perlaksanaan dan penguasaan dalam kemahiran bercerita. Hasilnya. Melalui cerita yang disampaikan. terapi seni. semasa dan selepas aktiviti dijalankan seperti berikut : Sebelum : . kanak-kanak berkongsi maklumat penting mengenai diri serta keluarga mereka. dan kaunseling biblioterapi. ia merangkumi terapi seperti terapi bercerita.c) Kanak-kanak yang berhadapan dengan isu-isu seperti sakit atau kematian orang yang dikasihi d) Kanak-kanak yang telah menyaksikan keganasan rumah tangga e) Kanak-kanak yang didagnosis dengan masalah kurang tumpuan (ADD/ADHD) f) Kanak-kanak yang telah mengalami kemalangan atau bencana yang serius Bagi jenis intervensi kaunseling kanak-kanak yang kedua iaitu terapi seni kreatif. Melalui tema yang menjelma atau berulang semasa analisis. guru harus memahami dan mematuhi prinsip-prinsip panduan bercerita di mana ia boleh dibahagikan kepada sebelum. Terapi Bercerita Konsep : Manusia mengatur kehidupan mereka merka membentuk dan menjadi sebuah cerita Masalah yang berkaitan dengan koklusi-identiti (kendiri) atau persembahan (tindakan) adalah berhubung kait dengan kehidupan yang didominasi oleh “problem-satured” Sumber : Micheal White & David Epston Bercerita adalah satu cara yang berkesan untuk membina rapo serta mengenali kanakkanak dengan lebih mesra lagi. guru kaunseling dapat memahami perasaan mereka serta perjuangan mereka dengan lebih dekat lagi. Semasa bercerita. mereka melahirkan perasaan terpendam.

f) Semasa sesi bercerita. Cara ini bukan sahaja dapat menarik perhatian murid tetapi juga dapat mengembangkan daya imaginasi mereka. guru harus menghafal isi-isi penting yang terkandung dalam cerita itu. Soalan-soalan untuk aktiviti susulan juga harus disediakan. Semasa : a) Guru boleh duduk atau berdiri semasa bercerita. kad-kad gambar. Kemahiran variasi ransangan harus digunakan untuk mengubah-ubah nada suara dan intonasi guru mengikut watakwatak dan kandungan cerita itu. b) Sebelum sesi bercerita bermula. c) Alat bantu mengajar seperti kad-kad perkataan. Tujuan bercerita adalah untuk menyampaikan isinya bukan mengajar murid perkataan-perkataan yang sukar. . Aktiviti lakonan guru haruslah dielakkan. e) Kad-kad perkataan dan gambar harus digunakan untuk membantu murid memahami isi cerita dengan lebih jelas. Cara ini sangat berkesan untuk melibatkan murid dalam tumpuan kepada cerita yang disampaikan. umur dan pengalaman murid serta objektif pelajarannya. kebolehan. guru boleh mengemukakan soalan untuk mnggalakkan murid meramal perkembangan cerita selanjutnya. c) Pandangan terus ke muka murid secara bergilir-gilir. h) Isi cerita harus disampaikan kepada murid dngan gerak geri secara semulajadi. g) Pastikan ayat dan perkataan yang digunakan untuk bercerita bolh difahami oleh murid. d) Sebelum memulakan sesi bercerita. d) Pastikan suara guru jelas dan lantang. pastikan semua murid telah bersedia untuk mendengar cerita. b) Mulakan cerita dengan suara yang menarik dan penuh dengan emosi. selagi semua murid boleh melihat dengan jelas wajah dan ekspresi guru. patung atau topeng yang boleh menarik minat dan perhatian murid harus disediakan sbelum sesi bererita dimulakan.a) Guru harus memilih cerita yang sesuai dengan minat.

merah melambangkan perasaan. bahan seni. bagaimana cerita merentasi masa dan mesej yang disampaikan dalam cerita. perkaitan antara watak. Menurut Webb (dalam Orton. Selain daripada itu. beliau menerangkan mengenai satu versi kreatif bagi terapi bercerita yang disampaikan secara bersiri oleh kanak-kanak berumur 9 tahun. Terapi seni Konsep utama bagi terapi seni : a) Seni dianggap sebagai sublimasi di mana kehendak tidak sedar kanak-kanak ditunaikan b) Mempunyai lambang visual c) Mendorong luahan pemikiran positif dan negatif tentang diri. misalnya aktiviti soal jawab tentang tema dan nilai moral yang terkandung dalam cerita itu.1997). antara contoh bahan-bahan yang boleh digunakan di dalam terapi bercerita alat tulis. Kemudian dijilidkan bersama ilustrasi yang disertakan kanak-kanak tersebut. pensel warna di mana digunakan sebagai alat ilustrasi cerita. boneka dan anak patung serta pita rakaman dan video. krayon. aktiviti susulan harus diadakan. warna kuning berhubung kait dengan intuisi. hijau pula sensasi manakala bagi biru . Melalui terapi bercerita ini. *Bagi contoh bahan seni ialah kertas. Terapis menaip segmen-segmen cerita. peristiwa utama dan sampingan. guru bimbingan dan kaunseling perlu peka kepada lima komponen utama iaitu wira dan watak jahat. Contohnya. menurut Jung (dalam Nystul 2003) warna boleh dikaitkan dengan persepsi dan pertimbangan. Guru juga boleh memberikan topeng-topeng yang disediakan kepada murid-murid untuk menjalankan aktiviti lakonan. keluarga dan dunia d) Melahirkan keunikan dan kreativiti kanak-kanak Bagi prosedur dan hasil terapi seni ini.Selepas : a) Selepas bercerita.

konsep lain yang diketengahkan ialah : a) Secara intrinsik muzik sebahagian daripada budaya kita b) Memberi kanak-kanak peluang untuk mengenali pemikiran dan perasaan yang terpendam c) Muzik mempunyai struktur asas untuk menstruktur semula pemikiran kanakkanak yang bercelaru. lukisan bebas atau spontan dan lukisan keluarga. emosi kognitif dan sosial. Tiga jenis lukisan yang digunakan di dalam terapi seni ialah potret diri. menurut Kenny (dalam Nystul 2002). Terapi Muzik Konsep : Suatu profesion penjagaan kesihatan yang menggunakan muzik untuk menjaga keperluan individu dari aspek fizikal. b) Mengatur prasesi untuk klien menghadiri di bilik terapi c) Mengadakan tempoh penilaian d) Merekod secara terperinci semua aktiviti yang dilaksanakan setiap sesi terapi e) Refleksi atau tindakan terapis diadakan selepas setiap sesi f) Memberitahu klien dan penjaganya rancangan dan rawatan sesi berikutnya . Sumber : (American Music Theraphy Association) Selain itu. Intervensi muzik klinikal untuk mencapai matlamat individu di bawah hubungan terapeutik yang dilaksanakan oleh terapis yang telah dilatih dan berjaya dalam program terapi muzik yang diakui. pilihan warna berkait rapat dengan emosi di mana warna warna hitam dan kelabu mewakili kemurungan manakala warna putih menandakan ketegaran emosi. Proses perancangan dan pelaksanaan : a) Mendapat persetujuan dengan rancangan rawatan dan etika intervensi. Turut sama.ialah pemikiran.

2003).g) Mengakhiri sesi terapi dengan teknik yang sesuai dan membenarkan masa yang cukup bagi klien memahaminya Menurut Freshmandan fryrear (dalam Nystul 2003). Rasional Terdapat sembilan rasional yang boleh didapati di dalam terapi ini iaitu seperti berikut : . celik akal dan penyelesaian masalah. terapi muzik merangkumi empat muzik : a) Pengalaman rekreasi dan berorientasikan hiburan untuk memupuk proses sosiolisasi b) Kelompok teraputik yang mendengar lagu bertujuan meningkatkan kejelekitan kelompok c) Aktiviti mirip psikoterapi untuk meransang emosi. catharsis. luahkan perasaan dan selesaikan masalah). identifikasi. memupuk pemahaman kendiri dan meningkatkan hubungan sosial d) Terapi individu dan kelompok yang menuju kepada masalah klien Terapi biblio Definisi Terapi ini melibatkan penggunaan buku-buku untuk membantu individu menyelesaikan masalah. Konsep Menurut Fleshman dan Fryrear (dalam Nystul. kaunseling biblioterapi adalah bacaan bahan penulisan yang terbimbing bertujuan untuk memperoleh pemahaman atau menyelesaikan masalah sejajar dengan keperluan teraputik kanakkanak (peroleh ilmu. Merupakan satu teknik menstruktur interaksi antara kaunselor dengan klien. Pemudahcara dengan klien berasaskan perkongsian secara mutual dengan idea literatur yang dibaca. galakkan perbincangan. Dalam konteks kaunseling kanak-kanak. beliau menyatakan bahawa konsep utama kaunseling biblioterapi berasal daripada teori psikoanalisis Freud iaitu unsur kesejagatan. Ia juga dikenali sebagai “bimbingan melalui bacaan”.

. memotivasikan individu menyertai aktiviti pengenalan. sebagai penutup yang merangkumi penilaian kaunselor dan penilaian klien. Keempat. mempunyai masa yang mencukupi untuk membaca bahan berkaitan. membenarkan masa refleksi dan penilaian. Kedua. Ketiga. menyediakan masa susulan dan terakhir.Menolong individu membincangka n masalah secara senang hati Memupuk konsep kendiri positif individu Menambahbaik kefahaman tingkah laku manusia dengan motivasi Menujukkan kepada klien bukan dirinya sahaja yang menghadapai masalah tersebut Memupuk penilaian dan refleksi kendiri individu secara jujur Rasional Menolong individu merancang tindakan konstruktif untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya Menimbulkan minat terhadap peristiwa yang berlaku di sekeliling Melepaskan tekanan emosi atau mental Menunjukkan kepada klien terdapat pelbagai cara bagi menyelesaikan masalah yang dihadapinya Prosedur pelaksanaan Terdapat lima prosedur pelaksanaan di dalam terapi biblio ini iaitu pertama.

Kanak-kanak tersebut berasa sangat kesunyian dan tiada tempat bergantung.  Kanak-kanak membaca atau dibacakan dengan cerita dan sesuatu bahan bacaan yang menarik.Memotivasikan individu menyertai aktiviti pengenalan Mempunyai masa yang mencukupi untuk membaca bahan berkaitan Membenarkan masa refleksi dan penilaian. .   Terhibur dan kesunyian yang dirasakan akan berkurangan. Merangkumi penilaian kaunselor dan penilaian klien. Menyediakan masa susulan dan terakhir Contoh rentetan situasi yang boleh diinterpretasikan dalam terapi biblio ini ialah : Situasi :  Seorang kanak-kanak bersedih atas pemergian kedua ibu bapanya yang terlibat dalam satu kemalangan. Jenis-jenis buku yang boleh digunakan ialah cerita pendek. buku bantu (kendiri). Kesimpulannya ia adalah proses mengenal manusia melalui ekspresi dalam literatur dan seni. biografi. cerita dongeng dan buku bergambar.

Konsep yang digunakan ialah “do it yourself” . terapi biblio ini juga mempunyai keburukan dan kebaikannya.Seperti terapi lain. lebih matang untuk memahami dan mengaplikasi apa yang dibaca. Ia boleh dijelaskan seperti dalam rajah di bawah : Kebaikan Kelemahan Bagus untuk individu yang tidak boleh Tidak boleh dijalankan terhadap individu ditegur (cepat terasa) kerana membantu yang tidak boleh membaca proses dalaman secara tidak langsung Memupuk sifat suka membaca Lebih efektif kepada individu yang lebih dewasa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful