TAJUK: MANUAL PENGGUNA SISTEM E-VETTING – PERMOHONAN TAPISAN KESELAMATAN (SPA

)

JABATAN: PEJABAT KETUA PEGAWAI KESELAMATAN KERAJAAN MALAYSIA

dan Emel.MANUAL PENGGUNA SISTEM E-VETTING – PERMOHONAN TAPISAN KESELAMATAN (SPA) PANDANGAN PEMOHON. paparan Maklumat Berjaya dihantar akan terpapar. Katalaluan semula. Daftar sebagai pengguna sistem. Seterusnya. Klik “OK”. Popup “Anda pasti untuk log keluar” akan muncul. · Klik pada “Daftar baru” untuk mendaftar sebagai pengguna sistem. · · · Masukkan No KP sebagai ID Pengguna. klik butang “Simpan”. Setelah butang “Simpan” diklik. Masukkan juga Katalaluan. Muka hadapan sistem e-Vetting. Log keluar dari sistem dengan klik butang “Log Keluar” di atas penjuru kanan antaramuka. .

Borang permohonan untuk tapisan halus akan terpapar. Bahagian/Unit. klik pada “Lantikan SPA”. · · · Seterusnya. Kementerian. Gred Perkhidmatan. . klik butang “Seterusnya”.Log masuk semula ke dalam sistem dengan menggunakan ID Pengguna dan Katalaluan yang telah didaftarkan tadi. dan klik butang “Log Masuk”. Halaman 1: Profil Pemohon · Isi kesemua ruangan. Untuk tapisan halus. terutamanya ruangan yang wajib diisi bertanda *: Nama Pemohon. paparan pilihan jenis permohonan akan terpapar. Jawatan. Jabatan. · Setelah kesemua ruangan diisi. · Jika ruangan wajib tidak diisi. dan Tarikh Lantikan. satu popup akan keluar dan pemohon tidak boleh meneruskan permohonan selagi ruangan tidak diisi. Terdapat 11 halaman yang perlu diisi.

.

Halaman 2: Maklumat Pendidikan · Isikan kesemua ruangan di bahagian Maklumat Pendidikan. · Klik butang “Seterusnya” untuk ke halaman seterusnya. · Maklumat pendidikan yang diisi tadi akan terpapar di bahagian Senarai Pendidikan. · Maklumat pekerjaan yang diisi tadi akan terpapar di bahagian Senarai Pekerjaan. . dan “Simpan”. · Isi semula ruangan di bahagian Maklumat Pekerjaan sekiranya terdapat sejarah pekerjaan yang lain. · Klik butang “Simpan”. · Klik butang “Seterusnya” untuk ke halaman seterusnya. Halaman 3: Pekerjaan Terdahulu · Isikan kesemua ruangan di bahagian Maklumat Pekerjaan. dan “Simpan”. · Klik butang “Simpan”. · Isi semula ruangan di bahagian Maklumat Pendidikan sekiranya terdapat sejarah pendidikan yang lain.

· Klik butang “Seterusnya” untuk ke halaman seterusnya. · Klik butang “Seterusnya” untuk ke halaman seterusnya. Contoh: Bapa. serta Penjaga sekiranya ada. . · Isikan kesemua ruangan yang berkaitan dengan bapa. · Maklumat bapa yang diisi tadi akan terpapar di bahagian Senarai Ibu/Bapa/Penjaga. Contoh: Suami. · Maklumat suami yang diisi tadi akan terpapar di bahagian Senarai Suami/Isteri/Tunang. · Klik butang “Simpan”.Halaman 4: Maklumat Ibu/Bapa/Penjaga · Pilih Hubungan. · Teruskan mengisi maklumat Ibu pula. · Klik butang “Simpan”. · Isikan kesemua ruangan yang berkaitan dengan suami. Halaman 5: Maklumat Suami/Isteri/Tunang · Pilih Hubungan.

Contoh: Bapa. · Maklumat bapa yang diisi tadi akan terpapar di bahagian Senarai Ibu/Bapa/Penjaga. Halaman 7: Maklumat Persatuan .Halaman 6: Maklumat Adik Beradik · Pilih Hubungan. · Klik butang “Simpan”. · Isikan kesemua ruangan yang berkaitan dengan bapa. serta Penjaga sekiranya ada. · Teruskan mengisi maklumat Ibu pula. · Klik butang “Seterusnya” untuk ke halaman seterusnya.

. · Maklumat persatuan yang diisi tadi akan terpapar di bahagian Senarai Persatuan. Klik butang “Simpan” dan “Seterusnya” untuk ke halaman seterusnya. Pertubuhan. . Halaman 9: Lawatan Luar Negara · Isikan kesemua ruangan di bahagian Negara-Negara Yang Pernah Dilawati Sejak 10 Tahun Yang Lalu. Pertubuhan. · Klik butang “Simpan”.· Isikan kesemua ruangan di bahagian Badan. Kesatuan yang pernah disertai sejak 10 tahun yang lalu sekiranya terdapat sejarah persatuan yang lain. Persatuan. · Isi semula ruangan di bahagian Badan. · Maklumat negara yang diisi tadi akan terpapar di bahagian Senarai Negara-negara Dilawati. Kesatuan yang pernah disertai sejak 10 tahun yang lalu. dan “Simpan”. · Klik butang “Simpan”. Pilih radio button “Ya” dan isikan ruangan yang disediakan untuk menerangkan secara ringkas kesalahan tersebut. NGO. · Klik butang “Seterusnya” untuk ke halaman seterusnya. NGO. Halaman 8: Kesalahan Yang Menyalahi Undang-undang · · · Pilih radio button “Tidak” jika pemohon tidak pernah melakukan sebarang kesalahan jenayah atau sivil atau syariah. Persatuan.

dan “Simpan”.· Isi semula ruangan di bahagian Negara-Negara Yang Pernah Dilawati Sejak 10 Tahun Yang Lalu sekiranya terdapat sejarah lawatan yang lain. Halaman 10: Latihan Ala Ketenteraan Di Dalam/Luar Negara · Isikan kesemua ruangan di bahagian Rekod Latihan. Klik butang “Seterusnya” untuk ke halaman seterusnya. · Klik butang “Seterusnya” untuk ke halaman seterusnya. Isi kesemua ruangan. . Pengadil 1 dan Pengadil 2. · Klik butang “Seterusnya” untuk ke halaman seterusnya. dan “Simpan”. · Klik butang “Simpan”. · Isi semula ruangan di bahagian Rekod Latihan sekiranya terdapat sejarah latihan yang lain. Halaman 11: Pengadil Peribadi · · · Terdapat 2 orang pengadil yang perlu diisi. · Maklumat negara yang diisi tadi akan terpapar di bahagian Senarai Latihan. Paparan Perakuan Pemohon akan terpapar.

* Sekiranya permohonan telah dihantar. Pemohon hanya boleh semak status permohonan di menu Pengguna – Pertanyaan Status . . * Permohonan hanya boleh dikemaskini selagi belum dihantar. Klik butang “Hantar”.<ID Permohonan>. * Pemohon dinasihatkan supaya menyemak dahulu kesemua maklumat yang telah diisi sebelum menghantar permohonan. di menu Pengguna – Permohonan – Lantikan SPA.Halaman 12: Perakuan Pemohon · · Sila baca Perakuan sebelum menghantar permohonan. sudah tidak boleh dikemaskini lagi.

Jika sah. · · · · · Maklumat permohonan akan terpapar. Baca dengan teliti kesemua maklumat yang dihantar. Sekiranya kesemua maklumat tersebut betul dan sah.PANDANGAN PENGESAH JABATAN. pilih dropdown “Tidak Sah”. · · Senarai permohonan dari jabatan pengesah tersebut yang perlu disahkan akan terpapar. sila buat pengesahan di ruangan Keputusan di bahagian paling bawah halaman. . bahagian Pengesahan Permohonan. pergi ke menu Pengesah Jabatan – Senarai Permohonan Baru. Log masuk menggunakan ID Pengguna yang diberi. Jika tidak sah. Klik pada No KP pemohon yang ingin disahkan. Sekiranya senarai tidak terpapar. pilih dropdown “Sah”.

· Seterusnya. klik butang Sah Jabatan. .

.

· · Setelah mengesahkan permohonan. En. log keluar dari sistem. Roselan bin Mohamed: (03) 88726008 3. En. _____________________________________________________________________________________ No. telefon pegawai untuk dihubungi: 1. En. Ahmad Tarmizi b Abd Shukor: (03) 88726023 4. Khairul Anwar bin Hj. Norlaili Bt Abdul Hamid: (03) 88726132 . Pengesahan pengesah jabatan selesai. Zakaria: (03) 88726007 2. Pn.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful