TAJUK: MANUAL PENGGUNA SISTEM E-VETTING – PERMOHONAN TAPISAN KESELAMATAN (SPA

)

JABATAN: PEJABAT KETUA PEGAWAI KESELAMATAN KERAJAAN MALAYSIA

Masukkan juga Katalaluan. paparan Maklumat Berjaya dihantar akan terpapar. klik butang “Simpan”.MANUAL PENGGUNA SISTEM E-VETTING – PERMOHONAN TAPISAN KESELAMATAN (SPA) PANDANGAN PEMOHON. Muka hadapan sistem e-Vetting. Katalaluan semula. . dan Emel. Seterusnya. Log keluar dari sistem dengan klik butang “Log Keluar” di atas penjuru kanan antaramuka. · Klik pada “Daftar baru” untuk mendaftar sebagai pengguna sistem. Popup “Anda pasti untuk log keluar” akan muncul. Klik “OK”. Daftar sebagai pengguna sistem. · · · Masukkan No KP sebagai ID Pengguna. Setelah butang “Simpan” diklik.

Borang permohonan untuk tapisan halus akan terpapar. · Jika ruangan wajib tidak diisi. dan klik butang “Log Masuk”. klik butang “Seterusnya”. Terdapat 11 halaman yang perlu diisi. · Setelah kesemua ruangan diisi. paparan pilihan jenis permohonan akan terpapar. · · · Seterusnya.Log masuk semula ke dalam sistem dengan menggunakan ID Pengguna dan Katalaluan yang telah didaftarkan tadi. satu popup akan keluar dan pemohon tidak boleh meneruskan permohonan selagi ruangan tidak diisi. . Halaman 1: Profil Pemohon · Isi kesemua ruangan. Untuk tapisan halus. dan Tarikh Lantikan. Bahagian/Unit. klik pada “Lantikan SPA”. Gred Perkhidmatan. terutamanya ruangan yang wajib diisi bertanda *: Nama Pemohon. Jawatan. Kementerian. Jabatan.

.

· Klik butang “Seterusnya” untuk ke halaman seterusnya. · Maklumat pendidikan yang diisi tadi akan terpapar di bahagian Senarai Pendidikan. · Maklumat pekerjaan yang diisi tadi akan terpapar di bahagian Senarai Pekerjaan. · Klik butang “Seterusnya” untuk ke halaman seterusnya. dan “Simpan”. dan “Simpan”.Halaman 2: Maklumat Pendidikan · Isikan kesemua ruangan di bahagian Maklumat Pendidikan. · Isi semula ruangan di bahagian Maklumat Pendidikan sekiranya terdapat sejarah pendidikan yang lain. Halaman 3: Pekerjaan Terdahulu · Isikan kesemua ruangan di bahagian Maklumat Pekerjaan. · Klik butang “Simpan”. . · Isi semula ruangan di bahagian Maklumat Pekerjaan sekiranya terdapat sejarah pekerjaan yang lain. · Klik butang “Simpan”.

· Maklumat suami yang diisi tadi akan terpapar di bahagian Senarai Suami/Isteri/Tunang. . · Maklumat bapa yang diisi tadi akan terpapar di bahagian Senarai Ibu/Bapa/Penjaga. · Isikan kesemua ruangan yang berkaitan dengan suami. serta Penjaga sekiranya ada. · Isikan kesemua ruangan yang berkaitan dengan bapa. Contoh: Suami. Contoh: Bapa. · Klik butang “Simpan”. · Klik butang “Seterusnya” untuk ke halaman seterusnya.Halaman 4: Maklumat Ibu/Bapa/Penjaga · Pilih Hubungan. Halaman 5: Maklumat Suami/Isteri/Tunang · Pilih Hubungan. · Klik butang “Simpan”. · Klik butang “Seterusnya” untuk ke halaman seterusnya. · Teruskan mengisi maklumat Ibu pula.

· Klik butang “Simpan”. Contoh: Bapa. · Teruskan mengisi maklumat Ibu pula. · Klik butang “Seterusnya” untuk ke halaman seterusnya. · Isikan kesemua ruangan yang berkaitan dengan bapa.Halaman 6: Maklumat Adik Beradik · Pilih Hubungan. Halaman 7: Maklumat Persatuan . · Maklumat bapa yang diisi tadi akan terpapar di bahagian Senarai Ibu/Bapa/Penjaga. serta Penjaga sekiranya ada.

Klik butang “Simpan” dan “Seterusnya” untuk ke halaman seterusnya. · Klik butang “Simpan”. · Isi semula ruangan di bahagian Badan. Pertubuhan. . dan “Simpan”. · Maklumat negara yang diisi tadi akan terpapar di bahagian Senarai Negara-negara Dilawati. Halaman 8: Kesalahan Yang Menyalahi Undang-undang · · · Pilih radio button “Tidak” jika pemohon tidak pernah melakukan sebarang kesalahan jenayah atau sivil atau syariah. Persatuan.· Isikan kesemua ruangan di bahagian Badan. Kesatuan yang pernah disertai sejak 10 tahun yang lalu. · Maklumat persatuan yang diisi tadi akan terpapar di bahagian Senarai Persatuan. Kesatuan yang pernah disertai sejak 10 tahun yang lalu sekiranya terdapat sejarah persatuan yang lain. Halaman 9: Lawatan Luar Negara · Isikan kesemua ruangan di bahagian Negara-Negara Yang Pernah Dilawati Sejak 10 Tahun Yang Lalu. NGO. . · Klik butang “Simpan”. Pilih radio button “Ya” dan isikan ruangan yang disediakan untuk menerangkan secara ringkas kesalahan tersebut. NGO. Persatuan. Pertubuhan. · Klik butang “Seterusnya” untuk ke halaman seterusnya.

· Maklumat negara yang diisi tadi akan terpapar di bahagian Senarai Latihan.· Isi semula ruangan di bahagian Negara-Negara Yang Pernah Dilawati Sejak 10 Tahun Yang Lalu sekiranya terdapat sejarah lawatan yang lain. Halaman 10: Latihan Ala Ketenteraan Di Dalam/Luar Negara · Isikan kesemua ruangan di bahagian Rekod Latihan. dan “Simpan”. · Klik butang “Seterusnya” untuk ke halaman seterusnya. dan “Simpan”. Isi kesemua ruangan. Halaman 11: Pengadil Peribadi · · · Terdapat 2 orang pengadil yang perlu diisi. . · Klik butang “Simpan”. Pengadil 1 dan Pengadil 2. · Klik butang “Seterusnya” untuk ke halaman seterusnya. Paparan Perakuan Pemohon akan terpapar. · Isi semula ruangan di bahagian Rekod Latihan sekiranya terdapat sejarah latihan yang lain. Klik butang “Seterusnya” untuk ke halaman seterusnya.

Pemohon hanya boleh semak status permohonan di menu Pengguna – Pertanyaan Status . * Sekiranya permohonan telah dihantar.<ID Permohonan>. * Pemohon dinasihatkan supaya menyemak dahulu kesemua maklumat yang telah diisi sebelum menghantar permohonan. Klik butang “Hantar”. * Permohonan hanya boleh dikemaskini selagi belum dihantar. di menu Pengguna – Permohonan – Lantikan SPA.Halaman 12: Perakuan Pemohon · · Sila baca Perakuan sebelum menghantar permohonan. . sudah tidak boleh dikemaskini lagi.

Log masuk menggunakan ID Pengguna yang diberi. Sekiranya senarai tidak terpapar. Sekiranya kesemua maklumat tersebut betul dan sah. Jika sah. Jika tidak sah. pilih dropdown “Sah”. sila buat pengesahan di ruangan Keputusan di bahagian paling bawah halaman. Baca dengan teliti kesemua maklumat yang dihantar. Klik pada No KP pemohon yang ingin disahkan. · · Senarai permohonan dari jabatan pengesah tersebut yang perlu disahkan akan terpapar. . pilih dropdown “Tidak Sah”. bahagian Pengesahan Permohonan. · · · · · Maklumat permohonan akan terpapar.PANDANGAN PENGESAH JABATAN. pergi ke menu Pengesah Jabatan – Senarai Permohonan Baru.

. klik butang Sah Jabatan.· Seterusnya.

.

· · Setelah mengesahkan permohonan. Zakaria: (03) 88726007 2. Ahmad Tarmizi b Abd Shukor: (03) 88726023 4. Pengesahan pengesah jabatan selesai. En. En. log keluar dari sistem. Roselan bin Mohamed: (03) 88726008 3. En. _____________________________________________________________________________________ No. telefon pegawai untuk dihubungi: 1. Khairul Anwar bin Hj. Pn. Norlaili Bt Abdul Hamid: (03) 88726132 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful