ICT & Teori Pembelajaran (Bab1

)
Sedutan Dari Buku : Learning to Teach Using ICT in the Secondary School Disediakan Oleh Kamaludin Ahmad MPTI

Jan 2001

Jump to first page

Abstrak

Penulisan ini hasil beberapa kajian tentang keberkesanan ICT dalam P&P. Penekanan kepada aspek teori pembelajaran yang boleh diterapkan. Disamping itu aspek gaya pebelajaran pelajar juga diberi tumpuan. Guru juga perlu mempunyai pelbagai pengetahuan pedagogi dan juga kesedaran kemahiran menilai perisian ICT.

Jan 2001

Jump to first page

Potensi ICT Terhadap Pembelajaran Pelajar

“ICT lebih daripada alat pengajaran. Potensinya untuk meningkatkan kualiti dan standard pendidikan pelajar adalah signifikan. Sama juga potensinya membantu guru, sama ada dalam peranana seharian dalam bilik darjah, sbg. Cth. Mengurangkan masa dalam hal2 berkaitan pengurusan dan dalam latihan berterusan dan pembangunan.  [DfEE 1998, p.17]
Jan 2001
Jump to first page

Potensi ICT Terhadap Pembelajaran Pelajar

Meluaskan tugas routin dan memberi lebih kuasa kepada mereka Fokus kepada kreativiti dan kognitif daripada aspek prosedur Menekankan kebolehan perhubungan maklumat, handling, mengawal dan mengukur (measuring)

Jan 2001

Jump to first page

3 IT can provide a safe and non-threatening environment for learning. 4 IT has the flexibility to meet the individual needs and abilities of each student. Jan 2001 Jump to first page . 2 Video games can be educational if they are well managed.IT Berkesan? Source: NCET 1994 1 Children who use a computer at home are more enthusiastic and confident when using one in school. 5 Students who have not enjoyed learning can be encouraged by the use of IT.

9 Using a computer to produce a successful piece of writing can motivate students to acquire basic literacy skills.IT Berkesan? 6 Computers give students the chance to achieve where they have previously failed. 8 IT allows students to reflect on what they have written and to change it easily. 10 IT gives students immediate access to richer source materials. 7 Computers can reduce the risk of failure at school. Jan 2001 Jump to first page .

12 IT removes the chore of processing data manually and frees students to concentrate on its interpretation and use. assimilate and use it more readily. Jan 2001 Jump to first page . 14 Interactive technology motivates and stimulates learning. 13 Difficult ideas are made more understandable when information technology makes them visible.IT Berkesan? 11 IT can present information in new ways which help students to understand.

Jan 2001 Jump to first page . 16 IT gives students the power to try out different ideas and to take risks. 17 Computer simulations encourage analytical and divergent thinking.IT Berkesan? 15 Computing programs which use digitised speech can help students to read and spell. 18 IT is particularly successful in holding the attention of pupils with emotional and behavioural difficulties.

20 Pupils with profound and multiple learning difficulties can be encouraged to purposeful activity and self-awareness by IT.IT Berkesan? 19 IT can often compensate for the communication and learning difficulties of students with physical and sensory impairments. Jan 2001 Jump to first page . 21 Using IT makes teachers take a fresh look at how they teach and the ways in which students learn.

23 Students make more effective use of computers if teachers know how and when to intervene.IT Berkesan? 22 Computers help students to learn when used In well-designed. Jan 2001 Jump to first page . 24 IT offers potential for effective group working. meaningful tasks and activities. 25 Giving teachers easy access to computers encourages and improves the use of IT in the curriculum.

IT Berkesan? 26 Head teachers who use computers raise the profile of IT in their schools. Jan 2001 Jump to first page . 27 Management Information Systems can help save money and time in schools.

guru memerlukan lebih dari kemahairan teknikal. Ia bergantung kebiasaan amalan yang baik dalam memahami bagaimana murid belajar Juga refleksi kita terhadap persekitaran penggunaan ICT secara optima berasaskan inovasi pedagogi melebihi daripada assimilasi teknologi baru dalam amalan tradisi bilik darjah Jan 2001 Jump to first page .Bagaimana Kita Belajar?    Untuk memaksimum keberkesanan ICT.

peranan guru dan hubungan manusia. yang lebih luas dibawa oleh penggunaan ICT Kita perlu melebihi/mendahului melakukan sesuatu yang biasa kita buat dengan bantuan teknologi baru. Jan 2001 Jump to first page .Bagaimana Kita Belajar?   Memerlukan perubahan fundamental terhadap „concept of knowledge‟ kita. proses pembelajaran.

bila tidak.Bagaimana Kita Belajar?  Guru perlu berpengetahuan. Jan 2001 Jump to first page . dan bagaimana mengguna ICT dengan berkesan dalam pengajaran mata pelajaran khusus. bila. berkemahiran dan memahami membuat keputusan mengenai.

Jan 2001 Jump to first page .Bagaimana Kita Belajar?   “memerlukan asas „familiarity‟ dengan teori pembelajaran dan hasil/dapatan psikologi (pendidikan). Sebaliknya adalah merbahaya bahawa implementasi aktiviti komputer mudah memisahkan penglibatan guru.

Peranan Guru!  Adalah sangat penting penekanan bagaimana keberkesanan teknologi baru dalam proses pembelajaran bergantung kepada „centrality‟ peranan guru mendedahkan pengalaman pelajar dan kerja bersama sistem komputer dengan meletakkan mereka dalam konteks sokongan interpersonal Jan 2001 Jump to first page .

Menyusun aktiviti2. dan siri proses pembelajaran Perubahan asas. penstrukturan. dari „magister‟ (instructor) ke pedagogue (facilitator of pupil learning) Jan 2001 Jump to first page .Peranan Guru!     Mengenal pasti hasil pembelajaran yang bersesuaian/betul Memilih perisian yang sesuai.

 Model „progresif‟ – melihat pembelajaran sebagai proses penerokaan. pelajar begitu pasif dan gaya pembelajaran sangat formal. humanist dan social interactionist traditions) Jan 2001 Jump to first page . gaya tidak formal (the cognitive.Teori Pembelajaran & Implikasinya Kepada ICT  Model pembelajaran tradisional – sebagai „penyerapan ilmu pengetahuan‟. pelajar aktif.

baru dalam pembelajaran adalah meningkatkan minat dan penumpuan Jan 2001 Jump to first page .Teori Pembelajaran & Implikasinya Kepada ICT   Pembelajaran dilihat berlaku dengan memberi makna kepada pengetahuan apabila seseorang didedahkan dengan cara perhubungan proses mental atau hubungan dengan orang lain. Peranan Tek.

Teori Tingkahlaku Dalam ICT   Pembelajaran dilihat sebagai „operant conditioning‟. Tingkahlaku manusia / pembelajarannya melalui proses rangsangan (diberi) dan tindak balas. pengekalannya melalui pengukuhan Jan 2001 Jump to first page .

Bersifat – tutorial. latih tubi dan maklum balas (ujian). yang setiap satu meliputi kemahiran khusus. pembelajaran dipecahkan kepada bahagian2 kecil bersiri.Teori Tingkahlaku Dalam ICT   Prosesnya – bentuk arahan. Jan 2001 Jump to first page .

membenarkan pelajar berkerja dengan keupayaan sendiri dan pelajar bebas memilih aktiviti yang disukai. Jan 2001 Jump to first page .Teori Tingkahlaku Dalam ICT  Apa yang dapat dilihat ialah.  Pendedahan berulang  Disini komputer berupaya melakukan latih tubi yang berulang  Komputer juga berupaya menyediakan bahan berasaskan individu.

dari itu menghilang minat pelajar untuk mencari sebab-musabah sesuatu perkara atau menghasilkan jawapan yang lebih mencapah.Teori Tingkahlaku Dalam ICT  Kelemahan perisian latih tubi :  Ia berupaya mencipta “pemikiran yang pasif yang mana hanya mencari jawapan yang „betul‟. Jan 2001 Jump to first page .

Teori Tingkahlaku Dalam ICT  Crook(1994) berpendapat untuk menghasilkan perisian yang lebih besifat „intelligent tutoring‟ atau „sistem pembelajaran bersepadu‟ adalah sukar untuk dibangunkan. Jan 2001 Jump to first page .

Jan 2001 Jump to first page . disimpan dan diproses.Teori Kognitif Dalam ICT    Pelajar mempunyai pemikiran aktif dalam proses pembelajaran Ada dua aliran:  Information processing (teori sains kognitif)  Konstruktivisma Model ini cuba menjelaskan bagaimana otak berkerja dalam tertib yang mana maklumat diterima. dan bagaimana ini dapat menerangkan tingkahlaku manusia.

thythm. Linguistic: kecerdasan kata2 2. Logical-matematical: kecerdasan nombor2 dan sebab-musabah 3. dan timbre Jan 2001 Jump to first page . Musical: kecerdasan tone. pelajar berupaya meningkatkan 7 jenis kecerdasan:1. Spatial: kecerdasan imaje dan gambar2 4.Teori Kognitif Dalam ICT  Berdasarkan Howard Gardner.

Intrapersonal: kecerdasan memahami diri sendiri (selfknowledge) Jan 2001 Jump to first page .Teori Kognitif Dalam ICT  7 Kecerdasan: 5. Bodily-kinaesthetic: kecerdasan keseluruhan badan dan tangan 6. Interpersonal: kecerdasan memahami sosial 7.

sebagai guru kita perlu menyediakan subjek dan kemahiran yang diperlukan supaya memenuhi keperluan jenis2 kecerdasan pelajar. ICT boleh melakukan sumbangan yang signifikan terhadap proses ini.Teori Kognitif Dalam ICT  Dari itu. Jan 2001 Jump to first page .

dari itu cuma yang ada bersifat subjektif di dalam otak manusia. Jan 2001 Jump to first page .manusia membina sesuatu dipesekitarannya melalui maknanya sendiri. Realiti adalah dibina oleh manusia dan wujud.Konstruktivisma Dalam ICT   J. Postulate ahli konstruktif. bahawa tiada „kebebasan realiti‟. Piaget & pengikutnya :.

perisian perlu berasas penemuan. Potensinya.Konstruktivisma Dalam ICT    Dalam ICT. Jan 2001 Jump to first page . pembelajaran berorentasikan penyelesaian masalah dan simulasai. membantu pelajar „membina pemahaman baru melalui aktiviti penerokaan‟. Mengwujudkan model „microworlds‟.

Konstruktivisma Dalam ICT  Teori2 psikologi kognitif membantu kita memahami kesan dari aplikasi2 dan alat2 yang membantu pengguna memproses maklumat. meletakkanya dalam pemikiran yang abstrak. membenarkan mereka melakukan proses transparent pembinaan pengetahuan dan membantu mereka membina sistem klasifikatori Jan 2001 Jump to first page .

Konstruktivisma Dalam ICT   Guru2 mesti sedar tentang keperluan pelajar. atau bagaimana seseorang itu belajar. pesekitaran pembelajaran dan „nature‟ interaksi mereka di dalamnya. Jan 2001 Jump to first page . Mengetahui gaya2 pembelajaran pelajar.

prefers kinaesthetic modality. people-oriented. berdikari. tak suka kegagalan. spontaneous. lebih suka logikal. imaginative.Gaya Pembelajaran Am (Willing 1987)  GP konkrit :. „didactic presentation‟ Jan 2001 Jump to first page .memproses maklumat.  GP analitikal :.fokus kepada masalah khusus & meneruskan dengan makna dari sebab musabah „hypothetical-deductive‟. dislikes routinized learning. emotional. berasaskan objek.

bergantung kepada orang lain.lebih bertolak ansur dan dapat menyesuaikan diri. lebih suka progres jujukan.Gaya Pembelajaran Am (Willing 1987)  GP Kommunikatif:.agak berdikari . Jan 2001 Jump to first page . seronok mengambil bahagian  GP „authority-oriented:. intolerant of facts that do not fit. suka pesekitaran pembelajaran berstruktur. bertindak balas terhadapa fakta yang tidak lengkap. lebih suka pembelajaran bersifat sosial dan kommunikatif. tidak suka pembelajaran penemuan. memerlukan arahan guru dan penerangan.

Tek.Psikologi kognitif     Bersesuaian untuk pengajaran secara am dan menggunakan ICT secara khusus. boleh menyediakan pelbagai pilihan pembelajaran. Guru harus sedar bukan apa yang mereka suka tetapi apakah kepelbagaian kesukaan pelajar menyediakan kepelbagaian persekitaran pembelajaran dan interaksinya. Jan 2001 Jump to first page .

Social Interactionism : Lev Vygotsky   Pentingnya lokasi pembelajaran di dalam persekitaran sosio-budaya. supaya pelajar membina pengetahuan dan pemahaman mereka sediri pembelajaran belaku melalui gabungan persekitaran sosio-budaya „contextualised‟ dan „situationalised‟ dan melalui „hubungan‟ dengan budayabenda dan sumber sosial yang menyokong aktiviti kognitif Jan 2001 Jump to first page .

Jan 2001 Jump to first page .Social Interactionism  ICT dapat berperanan sebagai penghubung pembelajaran di antara peranan guru dan teknologi.

Untuk memilih aplikasi ICT yang bersesuaian dan berkesan perlu ada beberapa perkara yang mesti disemak. misalnya.Penilaian Aplikasi ICT   Pembinaan perisian kebanyakkannya beradasarkan andaian2 tentang proses pembelajaran. Jan 2001 Jump to first page .

Checklist for the evaluation of ICT applications   What assumptions are made about how pupils learn? What assumptions are made about pupils cognitive abilities.  what are the prerequisites for the use of this application?   In what socio-cultural context is learning situated? What types of pupil-teacher. i. pupil—application and teacher—pupil interactions are facilitated? Jan 2001 Jump to first page . pupil—pupil.e.

Checklist for the evaluation of ICT applications      Are the conceptual and linguistic/semantic assumptions clear and appropriate? Is the wording effective and appropriate? Are the scope and the aims of the application explicit? Can links with existing learning objectives/schemes of work be easily established? Is there an appropriate indication as to the possible contexts of use? Jan 2001 Jump to first page .

Checklist for the evaluation of ICT applications    Is the application user-friendly and interactive? Does it have the potential for differentiated access? Has appropriate use been made of hypermedia: is the layout clear and consistent? Is the material well organised and attractively presented? Does the concept work and is functionality given? Jan 2001 Jump to first page .

reIiable and up-todate? Jan 2001 Jump to first page .Checklist for the evaluation of ICT applications     Is the user able to pursue her own path through the material? Are examples of possible navigational structures available? Are teacher’s notes as well as a user guide available? Is the authorship transparent and subject expertise given? Is the content accurate.

g.Checklist for the evaluation of ICT applications  Is the application comparable with similar resources.  what does it do that a book doesn’t/cannot do?   Is online help available and are error messages clear? Are there technical/compatibility problems? Jan 2001 Jump to first page . e.

Rangsangan dan tindakbalas yang diulang telah membentuk suatu hubungan (bond). Kemahiran lain pula keupayaan ingatan untuk menguasai maklumat yang banyak.Teori Tingkah Laku    Asas teorinya ialah pelajar menerima ilmu pengetahuan melalui proses rangsangan (diberi) dan tindakbalas. Untuk menguasai kemahiran di atas pedagogi yang biasa diamalkan ialah kaedah pemusatan guru dan murid menerima maklumat yang disampaikan melalui tunjuk cara dan contoh penyelesaian. dan tugas guru adalah untuk membina bond dan mengkukuhkan bond. Jika bahan pembelajaran digunakan. Bagi memantapkan maklumat yang diterima murid akan diberi latihan yang berulang atau latih-tubi dan ini mengwujudkan pelaziman (teori Pavlov). Perhubungan ini dikukuhkan melalui latihan. pertamanya murid menyerap ilmu melalui proses rangsangan dan tindakbalas. Dalam proses ini juga Skinner telah mencadangkan peneguhan (reinforcemen) sama ada bersifat positif atau negatif bagi mengekalkan tingkalaku yang diingini atau menghapuskan tingkahlaku yang tidak diperlukan. ia dalam bentuk arahan tertib dan responnya ialah tingkahlaku yang dijangkakan. Proses di atas melibat ciri-ciri psikologi. Jan 2001 Jump to first page . Aspek kemahiran atau konten yang diberi tumpuan ialah murid dapat menguasi kemahiran dan dalam proses menyelesaikan sesuatu masalah murid dapat menguasai prosedurnya. Aspek tingkah laku yang dilihat pula ialah pengalaman „sedar‟ (conscious). pengekalannya pula melalui peneguhan.

Aktiviti tersebut melibatkan persepsi. interaksi ini diharapkan murid dapat berfikir. pedagogi yang disarankan bersifat pemusatan-murid dengan aktiviti berkumpulan. Dari itu dikatakan semua aktiviti mental mempunyai asas Jump to first page psikologikal. Interaksi dua hala antara guru-murid dan murid-murid digalakkan. minda manusia dibayangkan sebagai satu sistem berstruktur untuk mengurus maklumat. murid memainkan peranan penting. Kemahiran atau konten yang ditekankan ialah murid berupaya memproses maklumat dengan sistem struktur pengetahuan mereka. kolaboratif dan kooperatif. „encode‟. mentafsir. Jan 2001 . Dari itu dalam P&P. menyimpan dan „retrieve‟ maklumat dalam pelbagai cara. Penyampaian guru pula ditumpukan kepada pengajaran yang bermakna. Dari aspek psikologi. guru merupakan pemimpin dan membimbing aktiviti. Schoenfeld pula mencadangkan supaya guru menjadi model untuk metakognitif dalam proses penyelesaian masalah. penyelesaian masalah. minat. ingatan. Aktiviti inkuri penemuan penting dalam proses ini. yang dipentingkan ialah proses dan konsep dan bukan jawapannya. Untuk murid memperolehi pengetahuan tersebut. pemikiran dan penggunan bahasa. kreativiti. Dari itu dalam sesuatu aktiviti penyelesaian masalah. Penekanannya bagaimana manusia menerima.Teori Sains Kognitif    “Cognition is the act of knowing”. Dari itu teorinya menekankan bagaimana murid memperolehi ilmu pengetahuan.

Bagi Dewey pembelajaran sebagai proses menyusus atau membina pengalaman secara berterusan. Bagi mencapai matlamat di atas. yang mana mereka dapat menghubungkaitkan pengalaman lampau (old knowledge) mereka dengan kegunaan masa depan. Guru juga sesuai berperanan sebagai pelajar atau penyelidik. Jan 2001 Jump to first page . Untuk itu guru bertindak sebagai fasalitator dan haruslah dapat menyediakan aktiviti-aktiviti berasaskan „hands-on‟ dan „minds-on‟ (mengwujudkan pengalaman aktif). aktiviti-aktiviti yang meransangkan fikiran. sama ada soal-jawab atau dalam proses penyelesaian masalah. Kemahiran dan konten yang ingin dicapai ialah murid dapat membina konsep dan juga merubah konsep image mereka kepada konsep definasi. pedagogi yang digunakan ialah pemusatan-murid dengan guru menyediakan peluang-peluang untuk murid dapat membina pengetahuan dan membentuk kemahiran. Penilaian dalam proses P&P pula merangkumi cara menyelesaikan masalah dengan munasabah dan pegetahuan.Teori Konstruktivisma    Asas teori ini ialah murid membina ilmu pengetahuan melalui tindakan aktif dan pemikirannya untuk memberi makna terhadap pengalamannya. berlaku interaksi antara guru-murid dan murid-murid untuk proses „negotiation‟ (termasuk refleksi) bagi proses pembinaan dan pengubahsuaian konsep (abstraksi). Aspek psikologi dalam konstruktif menerangkan bagaimana pengetahuan disusun dalam minda manusia dan pembelajaran yang bermakna itu bermula dengan pengetahuan atau pengalaman sedia ada murid. supaya guru lebih memahami bagaimana murid membina konsep atau pengetahuan.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.