ICT & Teori Pembelajaran (Bab1

)
Sedutan Dari Buku : Learning to Teach Using ICT in the Secondary School Disediakan Oleh Kamaludin Ahmad MPTI

Jan 2001

Jump to first page

Abstrak

Penulisan ini hasil beberapa kajian tentang keberkesanan ICT dalam P&P. Penekanan kepada aspek teori pembelajaran yang boleh diterapkan. Disamping itu aspek gaya pebelajaran pelajar juga diberi tumpuan. Guru juga perlu mempunyai pelbagai pengetahuan pedagogi dan juga kesedaran kemahiran menilai perisian ICT.

Jan 2001

Jump to first page

Potensi ICT Terhadap Pembelajaran Pelajar

“ICT lebih daripada alat pengajaran. Potensinya untuk meningkatkan kualiti dan standard pendidikan pelajar adalah signifikan. Sama juga potensinya membantu guru, sama ada dalam peranana seharian dalam bilik darjah, sbg. Cth. Mengurangkan masa dalam hal2 berkaitan pengurusan dan dalam latihan berterusan dan pembangunan.  [DfEE 1998, p.17]
Jan 2001
Jump to first page

Potensi ICT Terhadap Pembelajaran Pelajar

Meluaskan tugas routin dan memberi lebih kuasa kepada mereka Fokus kepada kreativiti dan kognitif daripada aspek prosedur Menekankan kebolehan perhubungan maklumat, handling, mengawal dan mengukur (measuring)

Jan 2001

Jump to first page

Jan 2001 Jump to first page . 2 Video games can be educational if they are well managed. 4 IT has the flexibility to meet the individual needs and abilities of each student. 5 Students who have not enjoyed learning can be encouraged by the use of IT.IT Berkesan? Source: NCET 1994 1 Children who use a computer at home are more enthusiastic and confident when using one in school. 3 IT can provide a safe and non-threatening environment for learning.

10 IT gives students immediate access to richer source materials. 8 IT allows students to reflect on what they have written and to change it easily. 9 Using a computer to produce a successful piece of writing can motivate students to acquire basic literacy skills.IT Berkesan? 6 Computers give students the chance to achieve where they have previously failed. 7 Computers can reduce the risk of failure at school. Jan 2001 Jump to first page .

Jan 2001 Jump to first page . assimilate and use it more readily.IT Berkesan? 11 IT can present information in new ways which help students to understand. 12 IT removes the chore of processing data manually and frees students to concentrate on its interpretation and use. 14 Interactive technology motivates and stimulates learning. 13 Difficult ideas are made more understandable when information technology makes them visible.

IT Berkesan? 15 Computing programs which use digitised speech can help students to read and spell. 16 IT gives students the power to try out different ideas and to take risks. 17 Computer simulations encourage analytical and divergent thinking. 18 IT is particularly successful in holding the attention of pupils with emotional and behavioural difficulties. Jan 2001 Jump to first page .

21 Using IT makes teachers take a fresh look at how they teach and the ways in which students learn.IT Berkesan? 19 IT can often compensate for the communication and learning difficulties of students with physical and sensory impairments. 20 Pupils with profound and multiple learning difficulties can be encouraged to purposeful activity and self-awareness by IT. Jan 2001 Jump to first page .

meaningful tasks and activities. Jan 2001 Jump to first page . 25 Giving teachers easy access to computers encourages and improves the use of IT in the curriculum. 23 Students make more effective use of computers if teachers know how and when to intervene. 24 IT offers potential for effective group working.IT Berkesan? 22 Computers help students to learn when used In well-designed.

27 Management Information Systems can help save money and time in schools. Jan 2001 Jump to first page .IT Berkesan? 26 Head teachers who use computers raise the profile of IT in their schools.

Bagaimana Kita Belajar?    Untuk memaksimum keberkesanan ICT. guru memerlukan lebih dari kemahairan teknikal. Ia bergantung kebiasaan amalan yang baik dalam memahami bagaimana murid belajar Juga refleksi kita terhadap persekitaran penggunaan ICT secara optima berasaskan inovasi pedagogi melebihi daripada assimilasi teknologi baru dalam amalan tradisi bilik darjah Jan 2001 Jump to first page .

yang lebih luas dibawa oleh penggunaan ICT Kita perlu melebihi/mendahului melakukan sesuatu yang biasa kita buat dengan bantuan teknologi baru.Bagaimana Kita Belajar?   Memerlukan perubahan fundamental terhadap „concept of knowledge‟ kita. Jan 2001 Jump to first page . peranan guru dan hubungan manusia. proses pembelajaran.

Bagaimana Kita Belajar?  Guru perlu berpengetahuan. berkemahiran dan memahami membuat keputusan mengenai. dan bagaimana mengguna ICT dengan berkesan dalam pengajaran mata pelajaran khusus. bila tidak. bila. Jan 2001 Jump to first page .

Bagaimana Kita Belajar?   “memerlukan asas „familiarity‟ dengan teori pembelajaran dan hasil/dapatan psikologi (pendidikan). Jan 2001 Jump to first page . Sebaliknya adalah merbahaya bahawa implementasi aktiviti komputer mudah memisahkan penglibatan guru.

Peranan Guru!  Adalah sangat penting penekanan bagaimana keberkesanan teknologi baru dalam proses pembelajaran bergantung kepada „centrality‟ peranan guru mendedahkan pengalaman pelajar dan kerja bersama sistem komputer dengan meletakkan mereka dalam konteks sokongan interpersonal Jan 2001 Jump to first page .

dari „magister‟ (instructor) ke pedagogue (facilitator of pupil learning) Jan 2001 Jump to first page . penstrukturan. Menyusun aktiviti2.Peranan Guru!     Mengenal pasti hasil pembelajaran yang bersesuaian/betul Memilih perisian yang sesuai. dan siri proses pembelajaran Perubahan asas.

pelajar aktif. humanist dan social interactionist traditions) Jan 2001 Jump to first page . pelajar begitu pasif dan gaya pembelajaran sangat formal.  Model „progresif‟ – melihat pembelajaran sebagai proses penerokaan.Teori Pembelajaran & Implikasinya Kepada ICT  Model pembelajaran tradisional – sebagai „penyerapan ilmu pengetahuan‟. gaya tidak formal (the cognitive.

Teori Pembelajaran & Implikasinya Kepada ICT   Pembelajaran dilihat berlaku dengan memberi makna kepada pengetahuan apabila seseorang didedahkan dengan cara perhubungan proses mental atau hubungan dengan orang lain. Peranan Tek. baru dalam pembelajaran adalah meningkatkan minat dan penumpuan Jan 2001 Jump to first page .

pengekalannya melalui pengukuhan Jan 2001 Jump to first page .Teori Tingkahlaku Dalam ICT   Pembelajaran dilihat sebagai „operant conditioning‟. Tingkahlaku manusia / pembelajarannya melalui proses rangsangan (diberi) dan tindak balas.

Jan 2001 Jump to first page . yang setiap satu meliputi kemahiran khusus. latih tubi dan maklum balas (ujian). pembelajaran dipecahkan kepada bahagian2 kecil bersiri.Teori Tingkahlaku Dalam ICT   Prosesnya – bentuk arahan. Bersifat – tutorial.

membenarkan pelajar berkerja dengan keupayaan sendiri dan pelajar bebas memilih aktiviti yang disukai.  Pendedahan berulang  Disini komputer berupaya melakukan latih tubi yang berulang  Komputer juga berupaya menyediakan bahan berasaskan individu. Jan 2001 Jump to first page .Teori Tingkahlaku Dalam ICT  Apa yang dapat dilihat ialah.

Teori Tingkahlaku Dalam ICT  Kelemahan perisian latih tubi :  Ia berupaya mencipta “pemikiran yang pasif yang mana hanya mencari jawapan yang „betul‟. dari itu menghilang minat pelajar untuk mencari sebab-musabah sesuatu perkara atau menghasilkan jawapan yang lebih mencapah. Jan 2001 Jump to first page .

Teori Tingkahlaku Dalam ICT  Crook(1994) berpendapat untuk menghasilkan perisian yang lebih besifat „intelligent tutoring‟ atau „sistem pembelajaran bersepadu‟ adalah sukar untuk dibangunkan. Jan 2001 Jump to first page .

disimpan dan diproses.Teori Kognitif Dalam ICT    Pelajar mempunyai pemikiran aktif dalam proses pembelajaran Ada dua aliran:  Information processing (teori sains kognitif)  Konstruktivisma Model ini cuba menjelaskan bagaimana otak berkerja dalam tertib yang mana maklumat diterima. dan bagaimana ini dapat menerangkan tingkahlaku manusia. Jan 2001 Jump to first page .

Musical: kecerdasan tone. Logical-matematical: kecerdasan nombor2 dan sebab-musabah 3. Spatial: kecerdasan imaje dan gambar2 4. thythm. dan timbre Jan 2001 Jump to first page .Teori Kognitif Dalam ICT  Berdasarkan Howard Gardner. Linguistic: kecerdasan kata2 2. pelajar berupaya meningkatkan 7 jenis kecerdasan:1.

Intrapersonal: kecerdasan memahami diri sendiri (selfknowledge) Jan 2001 Jump to first page .Teori Kognitif Dalam ICT  7 Kecerdasan: 5. Interpersonal: kecerdasan memahami sosial 7. Bodily-kinaesthetic: kecerdasan keseluruhan badan dan tangan 6.

ICT boleh melakukan sumbangan yang signifikan terhadap proses ini.Teori Kognitif Dalam ICT  Dari itu. Jan 2001 Jump to first page . sebagai guru kita perlu menyediakan subjek dan kemahiran yang diperlukan supaya memenuhi keperluan jenis2 kecerdasan pelajar.

Konstruktivisma Dalam ICT   J. Realiti adalah dibina oleh manusia dan wujud. Piaget & pengikutnya :. dari itu cuma yang ada bersifat subjektif di dalam otak manusia. Jan 2001 Jump to first page .manusia membina sesuatu dipesekitarannya melalui maknanya sendiri. bahawa tiada „kebebasan realiti‟. Postulate ahli konstruktif.

pembelajaran berorentasikan penyelesaian masalah dan simulasai. Mengwujudkan model „microworlds‟. Jan 2001 Jump to first page . perisian perlu berasas penemuan.Konstruktivisma Dalam ICT    Dalam ICT. membantu pelajar „membina pemahaman baru melalui aktiviti penerokaan‟. Potensinya.

membenarkan mereka melakukan proses transparent pembinaan pengetahuan dan membantu mereka membina sistem klasifikatori Jan 2001 Jump to first page .Konstruktivisma Dalam ICT  Teori2 psikologi kognitif membantu kita memahami kesan dari aplikasi2 dan alat2 yang membantu pengguna memproses maklumat. meletakkanya dalam pemikiran yang abstrak.

pesekitaran pembelajaran dan „nature‟ interaksi mereka di dalamnya. atau bagaimana seseorang itu belajar. Mengetahui gaya2 pembelajaran pelajar.Konstruktivisma Dalam ICT   Guru2 mesti sedar tentang keperluan pelajar. Jan 2001 Jump to first page .

lebih suka logikal. spontaneous.memproses maklumat. dislikes routinized learning. emotional. imaginative.Gaya Pembelajaran Am (Willing 1987)  GP konkrit :. „didactic presentation‟ Jan 2001 Jump to first page . berasaskan objek. berdikari. tak suka kegagalan. people-oriented.  GP analitikal :.fokus kepada masalah khusus & meneruskan dengan makna dari sebab musabah „hypothetical-deductive‟. prefers kinaesthetic modality.

tidak suka pembelajaran penemuan.bergantung kepada orang lain. lebih suka pembelajaran bersifat sosial dan kommunikatif. memerlukan arahan guru dan penerangan. seronok mengambil bahagian  GP „authority-oriented:.lebih bertolak ansur dan dapat menyesuaikan diri. Jan 2001 Jump to first page .Gaya Pembelajaran Am (Willing 1987)  GP Kommunikatif:. suka pesekitaran pembelajaran berstruktur. bertindak balas terhadapa fakta yang tidak lengkap.agak berdikari . intolerant of facts that do not fit. lebih suka progres jujukan.

boleh menyediakan pelbagai pilihan pembelajaran. Tek. Guru harus sedar bukan apa yang mereka suka tetapi apakah kepelbagaian kesukaan pelajar menyediakan kepelbagaian persekitaran pembelajaran dan interaksinya.Psikologi kognitif     Bersesuaian untuk pengajaran secara am dan menggunakan ICT secara khusus. Jan 2001 Jump to first page .

Social Interactionism : Lev Vygotsky   Pentingnya lokasi pembelajaran di dalam persekitaran sosio-budaya. supaya pelajar membina pengetahuan dan pemahaman mereka sediri pembelajaran belaku melalui gabungan persekitaran sosio-budaya „contextualised‟ dan „situationalised‟ dan melalui „hubungan‟ dengan budayabenda dan sumber sosial yang menyokong aktiviti kognitif Jan 2001 Jump to first page .

Jan 2001 Jump to first page .Social Interactionism  ICT dapat berperanan sebagai penghubung pembelajaran di antara peranan guru dan teknologi.

Untuk memilih aplikasi ICT yang bersesuaian dan berkesan perlu ada beberapa perkara yang mesti disemak. misalnya. Jan 2001 Jump to first page .Penilaian Aplikasi ICT   Pembinaan perisian kebanyakkannya beradasarkan andaian2 tentang proses pembelajaran.

pupil—pupil. i.  what are the prerequisites for the use of this application?   In what socio-cultural context is learning situated? What types of pupil-teacher. pupil—application and teacher—pupil interactions are facilitated? Jan 2001 Jump to first page .e.Checklist for the evaluation of ICT applications   What assumptions are made about how pupils learn? What assumptions are made about pupils cognitive abilities.

Checklist for the evaluation of ICT applications      Are the conceptual and linguistic/semantic assumptions clear and appropriate? Is the wording effective and appropriate? Are the scope and the aims of the application explicit? Can links with existing learning objectives/schemes of work be easily established? Is there an appropriate indication as to the possible contexts of use? Jan 2001 Jump to first page .

Checklist for the evaluation of ICT applications    Is the application user-friendly and interactive? Does it have the potential for differentiated access? Has appropriate use been made of hypermedia: is the layout clear and consistent? Is the material well organised and attractively presented? Does the concept work and is functionality given? Jan 2001 Jump to first page .

Checklist for the evaluation of ICT applications     Is the user able to pursue her own path through the material? Are examples of possible navigational structures available? Are teacher’s notes as well as a user guide available? Is the authorship transparent and subject expertise given? Is the content accurate. reIiable and up-todate? Jan 2001 Jump to first page .

 what does it do that a book doesn’t/cannot do?   Is online help available and are error messages clear? Are there technical/compatibility problems? Jan 2001 Jump to first page . e.Checklist for the evaluation of ICT applications  Is the application comparable with similar resources.g.

pertamanya murid menyerap ilmu melalui proses rangsangan dan tindakbalas. Jan 2001 Jump to first page . pengekalannya pula melalui peneguhan. Kemahiran lain pula keupayaan ingatan untuk menguasai maklumat yang banyak. ia dalam bentuk arahan tertib dan responnya ialah tingkahlaku yang dijangkakan. Proses di atas melibat ciri-ciri psikologi. Untuk menguasai kemahiran di atas pedagogi yang biasa diamalkan ialah kaedah pemusatan guru dan murid menerima maklumat yang disampaikan melalui tunjuk cara dan contoh penyelesaian. Bagi memantapkan maklumat yang diterima murid akan diberi latihan yang berulang atau latih-tubi dan ini mengwujudkan pelaziman (teori Pavlov). Aspek kemahiran atau konten yang diberi tumpuan ialah murid dapat menguasi kemahiran dan dalam proses menyelesaikan sesuatu masalah murid dapat menguasai prosedurnya. Jika bahan pembelajaran digunakan. dan tugas guru adalah untuk membina bond dan mengkukuhkan bond. Perhubungan ini dikukuhkan melalui latihan. Rangsangan dan tindakbalas yang diulang telah membentuk suatu hubungan (bond).Teori Tingkah Laku    Asas teorinya ialah pelajar menerima ilmu pengetahuan melalui proses rangsangan (diberi) dan tindakbalas. Dalam proses ini juga Skinner telah mencadangkan peneguhan (reinforcemen) sama ada bersifat positif atau negatif bagi mengekalkan tingkalaku yang diingini atau menghapuskan tingkahlaku yang tidak diperlukan. Aspek tingkah laku yang dilihat pula ialah pengalaman „sedar‟ (conscious).

menyimpan dan „retrieve‟ maklumat dalam pelbagai cara. Dari itu teorinya menekankan bagaimana murid memperolehi ilmu pengetahuan. Dari itu dalam P&P. minda manusia dibayangkan sebagai satu sistem berstruktur untuk mengurus maklumat. penyelesaian masalah. Penekanannya bagaimana manusia menerima. mentafsir. yang dipentingkan ialah proses dan konsep dan bukan jawapannya. kreativiti. kolaboratif dan kooperatif. Interaksi dua hala antara guru-murid dan murid-murid digalakkan. „encode‟. Aktiviti inkuri penemuan penting dalam proses ini. Untuk murid memperolehi pengetahuan tersebut. Dari itu dalam sesuatu aktiviti penyelesaian masalah. murid memainkan peranan penting. Aktiviti tersebut melibatkan persepsi. Jan 2001 . minat. pedagogi yang disarankan bersifat pemusatan-murid dengan aktiviti berkumpulan. Penyampaian guru pula ditumpukan kepada pengajaran yang bermakna. ingatan. interaksi ini diharapkan murid dapat berfikir. pemikiran dan penggunan bahasa. Schoenfeld pula mencadangkan supaya guru menjadi model untuk metakognitif dalam proses penyelesaian masalah. Dari itu dikatakan semua aktiviti mental mempunyai asas Jump to first page psikologikal.Teori Sains Kognitif    “Cognition is the act of knowing”. guru merupakan pemimpin dan membimbing aktiviti. Dari aspek psikologi. Kemahiran atau konten yang ditekankan ialah murid berupaya memproses maklumat dengan sistem struktur pengetahuan mereka.

yang mana mereka dapat menghubungkaitkan pengalaman lampau (old knowledge) mereka dengan kegunaan masa depan. aktiviti-aktiviti yang meransangkan fikiran. sama ada soal-jawab atau dalam proses penyelesaian masalah. berlaku interaksi antara guru-murid dan murid-murid untuk proses „negotiation‟ (termasuk refleksi) bagi proses pembinaan dan pengubahsuaian konsep (abstraksi). Jan 2001 Jump to first page . Kemahiran dan konten yang ingin dicapai ialah murid dapat membina konsep dan juga merubah konsep image mereka kepada konsep definasi. Penilaian dalam proses P&P pula merangkumi cara menyelesaikan masalah dengan munasabah dan pegetahuan. Aspek psikologi dalam konstruktif menerangkan bagaimana pengetahuan disusun dalam minda manusia dan pembelajaran yang bermakna itu bermula dengan pengetahuan atau pengalaman sedia ada murid. Untuk itu guru bertindak sebagai fasalitator dan haruslah dapat menyediakan aktiviti-aktiviti berasaskan „hands-on‟ dan „minds-on‟ (mengwujudkan pengalaman aktif). pedagogi yang digunakan ialah pemusatan-murid dengan guru menyediakan peluang-peluang untuk murid dapat membina pengetahuan dan membentuk kemahiran. Bagi mencapai matlamat di atas. supaya guru lebih memahami bagaimana murid membina konsep atau pengetahuan.Teori Konstruktivisma    Asas teori ini ialah murid membina ilmu pengetahuan melalui tindakan aktif dan pemikirannya untuk memberi makna terhadap pengalamannya. Bagi Dewey pembelajaran sebagai proses menyusus atau membina pengalaman secara berterusan. Guru juga sesuai berperanan sebagai pelajar atau penyelidik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful